STATUS. \fup\fup 1.0_NL\Disciplinen\D5\FUP-D5_Test.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUS. \fup\fup 1.0_NL\Disciplinen\D5\FUP-D5_Test.doc"

Transcriptie

1 D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning - D5- DISCIPLINE TEST STATUS werkdocument voorgelegd ter acceptatie goedgekeurd X PUBLICATIE VAN HET DOCUMENT Starteam 1 2 \fup\fup 1.0_NL\Disciplinen\D5\FUP-D5_Test.doc 1 De documenten betreffende de methodologie FUP kunnen plaatselijk op uw harde schijf gedownload worden door middel van de toepassing Starteam - project FUP - functionaliteit "check out all". Bij deze operatie wordt de boomstructuur van Starteam op uw harde schijf c:\ gecopieerd. 2 De documenten betreffende de methodologie FUP worden eveneens gepubliceerd over XWIKI van de infrastructuur, menu SUPDEV, rubriek Methodologie FUP - Documenten NL en FR, op het adres Februari /23

2 D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning - LIJST MET WIJZIGINGEN Datum Auteur FUP Versie Aard 18 mei 2005 Unisys Creatie van het document 26 mei 2005 Unisys 0.2 Release Juli 2005 Unisys Wijzigingen na opmerkingen FOD Financiën Augustus 2005 Unisys Wijzigingen na opmerkingen FOD Financiën en kwaliteitscontrole November 2005 Unisys Wijzigingen na opmerkingen FOD Financiën November 2005 Unisys Herlezing SGA Diverse wijzigingen Februari 2007 Unisys Afstemming op teststrategie en testomgevingen REFERENTIES Februari /23

3 D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning - INHOUDSTAFEL 1. PRÉSENTATIE VAN HET DOCUMENT INTRODUCTIE TOT DE DISCIPLINE "TESTS" TOT WIE IS DIT DOCUMENT GERICHT? POSITIONERING TEN OPZICHTE VAN DE LEVENSCYCLUS TERMINOLOGIE SCHEMATISCHE BESCHRIJVING VAN DE BENADERING DE INPUTS DE OUTPUTS DE AANEENSCHAKELING VAN ACTIVITEITEN DE GEPRODUCEERDE ARTEFACTEN BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN VOORBEREIDENDE ACTIVITEITEN Definiëren van criteria voor acceptatie van de toepassing (A1) Definiëren van teststrategie (A2) Invoeren van testomgevingen (A3) DEFINITIE EN UITVOERING VAN DE TESTS Definiëren van plan voor integratietests (via herhalingen) (A4) Specificeren van functionele tests Specificeren van niet-functionele tests Uitvoeren van tests Specificeren en uitvoeren van acceptatietests (A5) ACTIVITEITEN VOOR AFSLUITING VAN EEN TESTCAMPAGNE Creëren van een fiche met anomalieën (A6) Opmaken van Balans van Campagnes (A7) Realiseren van pilootfases (A8) VERANTWOORDELIJKHEDEN GEZIEN PER FUNCTIE DE ICT-PROJECTLEIDER DE BUSINESS-PROJECTLEIDER DE GEBRUIKERS EN DE FUNCTIONELE ANALIST DE TESTER DE OPVOLGBAARHEID...23 Februari /23

4 D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning - 1. PRÉSENTATIE VAN HET DOCUMENT 1.1. Introductie tot de discipline "Tests" Dit document presenteert een algemeen overzicht van de activiteiten van de discipline Tests van de FUP-methodologie. Het document antwoordt op de volgende vragen : Welke types van tests worden gedefinieerd in de loop van een project dat wordt gerealiseerd met FUP? Welke verschillende actoren zijn betrokken bij het proces? Wat zijn de belangrijkste artefacten die men moet hanteren in de benadering? 1.2. Tot wie is dit document gericht? Het richt zich tot de ICT-projectleider, de business-projectleider en de testers : Februari /23

5 D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning - 2. POSITIONERING TEN OPZICHTE VAN DE LEVENSCYCLUS Binnen de levenscyclus van FUP hebben we hieronder de «workflow» weergegeven van de belangrijkste activiteiten van de discipline Tests, die moeten worden gerealiseerd tijdens een ontwikkelingsproject. Het onderstaande schema geeft een overzicht van het belang van deze discipline in de loop van een project. Men stelt vast dat de testdiscipline begint in de aanvangsfase met de identificatie van de acceptatiecriteria, dan verdergaat in de uitwerkingsfase en uiteraard een steeds belangrijkere rol gaat spelen wanneer men vordert in de fases van constructie en overgang. Het is van belang aan te tonen dat diverse tests worden uitgevoerd op het einde van de uitwerkingsfase, zodra de eerste functionaliteiten van het systeem zijn geleverd. Februari /23

6 D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning - 3. TERMINOLOGIE Vooraleer de discipline Tests aan te vatten, willen we nog even het courante «vocabularium» in herinnering brengen dat men moet kennen wanneer men de problematiek van tests aankaart. Tester De tester definieert en organiseert de testcampagnes. - Hij stelt de testcases op met de steun van de gebruikers en de functionele analisten - Hij maakt de gegevensreeksen klaar - Hij voert de tests uit We merken op dat de tester ook kan toebehoren aan het projectteam! Anomalie Een anomalie stemt overeen met een negatief resultaat dat wordt vastgesteld tijdens de uitvoering van een testcase of een probleem dat men tegenkomt in de loop van de uitvoering van een test. Een anomalie kan het volgende beschrijven : - een niet-conformiteit ten opzichte van een vereiste (niet-naleving van een specificatie), of - een probleem buiten de geteste toepassing dat de normale uitvoering van de test verhindert. Testcampagne Een testcampagne stemt overeen met de uitvoering van de tests die zijn voorzien in het testdossier, dit ten opzichte van een versie van de toepassing die in ontwikkeling verkeert. Testcase De testcase is de specificatie van alle elementen die de controle van een bepaalde vereiste mogelijk maken. De testcase wordt gekenmerkt door : een doelstelling, pre-voorwaarden, testgegevens (proefreeksen), een gedetailleerde procedure van de te realiseren acties voor het uitvoeren van de test en het controleren van één of meer functionaliteiten/vereisten, een verwacht resultaat, post-voorwaarden en eventueel manipulaties na de tests (zie volgende definitie). Het gedeelte procedure van de testcase moet in detail beschrijven hoe de tester de tests concreet gaat uitvoeren. Men moet nauwkeurig zijn in de beschrijving van dit gedeelte. Manipulaties na test Sommige tests vergen de uitvoering van manipulaties om de gevolgen van de test na zijn uitvoering weg te werken. Naargelang het geval kan men bijvoorbeeld de volgende manipulaties terugvinden: - terugzetting tot nul van bepaalde velden die zijn toegevoegd in de database, - schoonmaak van gegevens die zijn toegevoegd aan sommige formulieren in de vensters van de toepassing, - schoonmaak van bestanden die zijn toegevoegd door de tests, en die niet langer nodig zijn, Testplan Het testplan bevat alle elementen die nodig zijn voor het opstarten van een testcampagne : de uit te voeren testcases, de doelstellingen, de planning, de middelen, Februari /23

7 D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning - Testdossier Het testdossier bevat de details van de testcases en de automatische scripts Testbalans Te leveren prestatie die alle opeenvolgende balansen bevat van de testcampagnes die werden gevoerd in de loop van een project. Via deze balans kan men weten welke campagnes werden gerealiseerd in welke omstandigheden en met welke resultaten. Men kan er ook zijn voordeel mee doen bij een volgende versie van de toepassing. Criticaliteit 3 Evaluatie van de gevoeligheid van de elementen van de toepassing (functionele of technische aspecten, interfaces, ) volgens één of meer criteria (frequentie van gebruik van het element, frequentie van voorkomen van anomalieën inzake element in kwestie, impact van de nieuwe functionaliteiten, ). Testinspanningen Prioriteiten inzake tests, toegekend aan de elementen van de toepassing (functionele of technische aspecten, interfaces, ) in functie van de vereisten, de criticaliteit en de geïdentificeerde risico s. Gegevensreeks Gegevens, vastgelegd in tabellen door de tester of geleverd door de FOD op basis van reële gegevens. Met de gegevensreeks kan men één of meer testcases laten verlopen. Testomgeving Geheel van materialen, programma s, parameters en gegevens, noodzakelijk voor de uitvoering van een testcampagne. Gebruikersgroep In de tool Mercury Quality Center personen die hetzelfde profiel hebben (tester, projectleider, verantwoordelijke voor tests,...). Teststrategie Document met de krachtlijnen van de teststrategie; de algemene doelstellingen, de middelen om deze waar te maken en de door te voeren organisatie. Dit omvat : - de organisatie van de verschillende testfases, - de verschillende types van tests die zullen worden gerealiseerd - de te leveren documenten, - de organisatie van de tests (omgeving, tools, middelen). Eenheidstest Operatie onder de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar, bestaande uit het laten plaatsvinden van een geheel van tests om zich te vergewissen van de kwaliteit en de conformiteit van elke component die werd ontwikkeld. Integratietests Geheel van tests waarmee men zich kan verzekeren van de kwaliteit van het ontwikkelde systeem ten aanzien van de vooropgestelde vereisten, de conformiteit ervan met de analyse en de integratie ervan in de externe componenten. 3 Deze terminologie wordt niet noodzakelijk gebruikt in de projecten bij de FOD Financiën, maar ze maakt deel uit van de risicoanalyse Februari /23

8 D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning - ICT-operator Acceptatietests Contractuele operatie tijdens dewelke de toepassing wordt onderworpen aan een reeks van controles en waarvan het succes of de mislukking de acceptatie of de weigering van de toepassing bepaalt. Het is dus in de loop van deze activiteit dat de FOD Financiën kan nagaan of een toepassing die werd geleverd, overeenstemt ( «conform is») met de vereisten en de specificaties zoals deze werden bepaald in de verschillende modellen (lijst met vereisten, model voor analyse, model voor conceptie). Functionele tests Geheel van tests waarmee men de overeenstemming van de toepassing met de functionele vereisten, beschreven in de lijst met vereisten, kan nagaan. Tests van niet-regressie Tests waarmee men kan nagaan of wijzigingen die zijn aangebracht aan het systeem, geen onvoorziene gevolgen hebben die het gedrag van het eerder gevalideerde systeem zouden kunnen aantasten. Ze hebben betrekking op de uitvoering van tests die reeds achter de rug zijn, om te verzekeren dat het systeem nog steeds voldoet aan de gespecificeerde vereisten. Tests van soliditeit Hiermee kan men het gedrag van de toepassing controleren in het licht van een belasting vanwege «abnormale» waarden of externe configuraties, zoals : o o o o o o o o waarden buiten de limieten en op de grens van de invoergegevens, overschrijdingen van de capaciteitsnormen of de normen inzake het ritme van de belasting, initialisatie in abnormale omstandigheden, in een gedeeltelijk beschadigde omgeving, capaciteit voor hervatting na incident, maximaal aantal aangesloten terminals, database bevolkt met maximum van gegevens enz. Installatietests Geheel van tests waarmee men zich kan verzekeren van de betrouwbaarheid van de procedures voor de installatie van een nieuwe versie van het systeem. Prestatietests Hiermee kan men nagaan of de vereisten inzake prestaties en capaciteiten van de toepassing om een bepaalde belasting aan te kunnen, worden gerespecteerd. De prestatietests bestaan vaak uit het meten van de responstijden, het nagaan van de bekwaamheid van een toepassing om een bepaald volume van transacties te ondersteunen, enz. Veiligheidstests De veiligheidstests concentreren zich op de controle van de mechanismen van het type SSO, de toegang tot de gegevens, enz. Februari /23

9 D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning - 4. SCHEMATISCHE BESCHRIJVING VAN DE BENADERING De volgende figuur toont de inputs, de outputs en de activiteiten van de discipline Tests De inputs Bij wijze van input kunnen de deelnemers aan de discipline steunen op: Het model van de gebruikscases De vereisten De bijkomende vereisten De master-teststrategie voor het beschrijven van de globale teststrategie die wordt gehanteerd voor de projecten bij de FOD Financiën o Dit document wordt geleverd door de FOD Financiën ; het beschrijft de globale teststrategie van de bij de FOD Financiën gerealiseerde projecten o Beschrijft de testomgevingen o Beschrijft de testtools en de procedure voor het beheer van de anomalieën (de cyclus voor de verwerking van anomalieën) Dit document legt het verband met het document inzake de procedure voor levering van de FOD Financiën en de verschillende types testomgevingen. Februari /23

10 D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning De outputs De verschillende artefacten die worden geproduceerd door de discipline, zijn: De acceptatiecriteria (O51) De teststrategie (O52) voor het beschrijven van de gehanteerde strategie voor een specifiek project o Dit document is uitgewerkt voor elk project op basis van de master-teststrategie ; het zet deze strategie om in testacties die zijn verspreid over de verschillende fases van het project, en definieert de verschillende testfases (eenheidstests en integratietests, acceptatie, pilootfase, enz.) die zullen worden gerealiseerd in de loop van het project. o Definieert de types van tests die zullen worden gerealiseerd in de loop van het project en de doelstellingen van de tests die zijn uit te voeren voor elke herhaling. o Definieert de noodzakelijke middelen voor de uitvoering van de strategie en de agenda voor de kwalificatie. o De eerste versie van de teststrategie moet worden gefinaliseerd bij het begin van de uitwerkingsfase (JE-M) De testdossiers (O53) o Bevat de details van de testcases, gedefinieerd op basis van de (functionele en technische) specificaties en de vereisten. o Dit document wordt geproduceerd voor elke herhaling of elke testcampagne. De testbalans (O54) voor de beschrijving van de ontmoete anomalieën en de globale resultaten, en het meten van de kwaliteit van wat werd geleverd. o o De rapporten over anomalieën die de beschrijving bevatten van de opgespoorde anomalieën ten aanzien van de testcases en de vereisten. De globale testresultaten die: In de vorm van syntheses of boordtabellen de resultaten bevatten die afkomstig zijn van de testcampagnes (het aantal uitgevoerde tests, het aantal anomalieën, hun mate van ernst, de effectief gerealiseerde reikwijdte van de tests, de gerealiseerde en niet-gerealiseerde tests, enz.. Een kwalitatief advies over de toepassing bevatten Een belangrijk element vormen in de beslissing om over te stappen naar de volgende herhaling/fase in de ontwikkelingscyclus. De identificatie mogelijk maken van de terreinen van vordering die men in acht kan nemen in de volgende testfases De balans van het prototype (O54) Dit is de testbalans die specifiek wordt toegepast op het prototype, als dat er is. Februari /23

11 D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning De aaneenschakeling van activiteiten Het volgende diagram toont de aaneenschakeling van de activiteiten die worden ondernomen in het kader van de discipline Tests. Deze activiteiten worden vervolgens in detail beschreven in hoofdstuk Erreur! Source du renvoi introuvable. Beschrijving van de activiteiten : Februari /23

12 D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning De geproduceerde artefacten In de onderstaande tabel hebben we een lijst opgemaakt met de volgens ons onontbeerlijke artefacten; we hebben ze georganiseerd op hiërarchische wijze. Februari /23

13 D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning - 5. BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN We herinneren er vooraf aan dat de eenheidstests geen deel uitmaken van de discipline Tests: ze maken deel uit van de discipline Implementering, omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn met de constructie van de code die ze controleren. Laten we nu de belangrijkste activiteiten van het testproces in detail bekijken Voorbereidende activiteiten Definiëren van criteria voor acceptatie van de toepassing (A1) Doelstelling De acceptatiecriteria zullen worden gedefinieerd in de loop van de aanvangsfase en verfijnd bij het opstarten van het project in de uitwerkingsfase. Methode De acceptatiecriteria zijn in het algemeen gebaseerd op: de vereisten de bijkomende vereisten vereisten betreffende de geleverde documentatie,... Verantwoordelijke functie ICT- en business-projectleiders Geproduceerd artefact Acceptatiecriteria Februari /23

14 D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning Definiëren van teststrategie (A2) Doelstelling De teststrategie wordt ingeleid zodra de eerste elementen van de context van het project zijn verzameld, dat wil zeggen ofwel in de aanvangsfase, ofwel later in de uitwerkingsfase van het project (tussen de IJkpunten JI-0 en JE-M). Ze moet in elk geval ten laatste op het einde van de uitwerkingsfase worden geleverd VOOR het opstarten van de industrialisering van de ontwikkelingen. Methode Ze zal worden afgeleid op basis van de master-teststrategie met integratie van de specifieke elementen van het project. Ze zal vervolgens worden vervolledigd naarmate van de beschikbaarheid van verdere informatie (risico s, criticaliteit) die uiteraard altijd kan evolueren in de loop van een project; dit document wordt dus het hele project lang gehandhaafd. De teststrategie moet de volgende punten aanpakken: De testinspanning doelgericht maken en er de eigenlijke teststrategie uit distilleren: hoe kan men een toepassing optimaal en zo efficiënt mogelijk testen. Dan identificeren van de acties die moeten worden uitgevoerd tijdens de hele levenscyclus van het project (definiëren van de testfases, ) Identificeren van de risico s van het project en de criticaliteit van de elementen die zullen worden ontwikkeld Definiëren van de testomgevingen, Preciseren van de rollen en de verantwoordelijkheden van de betrokkenen. Als men de realisatie van prestatietests beoogt voor het project, zal de teststrategie een hoofdstuk moeten bevatten over de te hanteren strategie op het vlak van de tests van belasting. Om een goede teststrategie uit te werken, is het noodzakelijk om een goede kennis te hebben van de functionele en technische vereisten van de toepassing, alsook van de risico s; een kennisname van de lijst met risico s wordt dus noodzakelijk geacht. Verantwoordelijke functie ICT-projectleider Opgelet : het feit dat de projectleider verantwoordelijk is, wil niet zeggen dat hij als enige actief is op dit niveau. Nemen eveneens deel aan deze activiteit: de business-projectleider, de architect, de functionele analisten,... Geproduceerd artefact Teststrategie Februari /23

15 D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning Invoeren van testomgevingen (A3) Doelstelling Deze activiteit start bij het begin van de uitwerkingsfase, na de consolidatieherhaling, en zet zich verder tot de acceptatietests en de pilootfase, als er een pilootfase is voorzien in de teststrategie. Ze besaat uit het voorbereiden van de hardware- en softwareomgevingen (testomgevingen), de noodzakelijke gegevensreeksen voor de uitvoering van de tests, en de Mercury Test-tool om de uitvoering van de tests te kunnen volgen en de anomalieën te kunnen registreren. Men bereidt in deze activiteit ook de organisatie van de levering voor (packaging, referenties, procedure voor installatie van de toepassing, enz.) Indien dit een toegang behelst tot externe systemen, moet men de toegang tot en de installatie van testversies van deze systemen vragen voor de verschillende omgevingen, enz. Het aantal en het type van de testomgevingen wordt gedefinieerd in de master-teststrategie en eventueel aangepast in de specifieke teststrategie voor het project. Het is ook mogelijk dat de actoren contact moeten opnemen met ICT Operation om de invoering van de omgeving te finaliseren. Verantwoordelijke functie ICT-projectleider of tester Februari /23

16 D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning Definitie en uitvoering van de tests Definiëren van plan voor integratietests (via herhalingen) (A4) Het is belangrijk eraan te herinneren dat deze activiteit bij elke herhaling wordt herhaald. De integratietests zijn gespecificeerd door het projectteam. Ze bestaan uit het verzekeren van de totale dekking van de toepassing, zowel functioneel als nietfunctioneel Specificeren van functionele tests Doelstelling De functionele tests maken het mogelijk om te valideren dat de toepassing conform is met de functionele vereisten. Methode De tester specificeert de tests. Eventueel kan een gebruiker of iemand van de business de rol van tester spelen om meer specifieke businessaspecten of aspecten inzake het «gebruiksgemak» te valideren. De testcases moeten gedetailleerd specificeren wat er moet worden getest, met welke inputs, voor welk resultaat en onder welke voorwaarden. Om de functionele tests op te stellen, vertrekt men van de gebruikscases en de scenario s en van de maquette van de gebruikersinterface. In de discipline Tests wordt een geheel van testcases gegenereerd op basis van de gebruikscases; hiermee kan men de conformiteit met de functionele vereisten nagaan. Verantwoordelijke functie Tester Geproduceerd artefact Testcase Specificeren van niet-functionele tests Doelstelling Er kan ook een ander geheel van tests worden gegenereerd, ditmaal om de conformiteit van de toepassing na te gaan ten opzichte van de niet-functionele vereisten (technisch, ergonomie, veiligheid, enz.). Het is ook op dit niveau dat de uit te voeren tests van de belasting worden gedefinieerd, dit op basis van het gemiddelde gedrag van de gebruikers (eventueel gerangschikt per groep, waarbij elke groep zijn gemiddelde gedrag heeft) en de spreiding van de belasting over een bepaalde tijdsspanne. Methode Dit type van testcases wordt uitgewerkt op basis van de bijkomende specificaties. Verantwoordelijke functie Tester Geproduceerd artefact Testcase Februari /23

17 D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning Uitvoeren van tests Doelstelling Deze activiteit bestaat uit het laten verlopen van de testcases in overeenstemming met het testdossier, het registreren van de resultaten en de opvolging in het geval van anomalieën, en het produceren van een testbalans. Hetzelfde plan voor de integratietests speelt zich in verschillende omgevingen volgens de aard van de doelstellingen: In de packaging-omgeving, onder de verantwoordelijkheid van de leverancier, gaat men over tot het eerste niveau van de test na de assemblage van de verschillende ontwikkelde componenten die uitsluitend aan een eenheidstest werden onderworpen. Wanneer de packaging-tests overtuigend zijn, speelt hetzelfde testplan zich af in verschillende integratieomgevingen, onder de verantwoordelijkheid van de FOD ; dit om de conformiteit van het systeem na te gaan ten opzichte van de interne normen en de externe componenten en toepassingen (CCFF, RDC, ). Methode Naargelang de aard van de anomalie, haar ernst en de eventuele impact van de uit te voeren correctie, zal men beslissen over de herhaling waarin de correctie moet worden opgenomen. Het einde van elke test wordt geconcretiseerd door de toekenning van een resultaat; hieronder hebben we de meest voorkomende resultaten opgesomd! Test met succes uitgevoerd Testresultaat niet correct (de test is tot het einde gegaan, maar de uitgevoerde controles in de loop van de test waren niet correct) Test niet voltooid (de test is niet tot het einde uitgevoerd) Niet uitgevoerd Voor elk incorrect resultaat wordt een anomaliefiche uitgewerkt; vervolgens wordt de procedure voor het beheer van anomalieën toegepast. Verantwoordelijke functie Tester, RDC(voor DB-aspecten) Geproduceerd artefact Testdossier Februari /23

18 D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning Specificeren en uitvoeren van acceptatietests (A5) Doelstelling De acceptatietests worden gerealiseerd door de partij die het systeem in ontvangst neemt wanneer het systeem in zijn totaliteit kan worden geleverd. Ze bestrijken alle aspecten van de vereisten: de functionele en de niet-functionele aspecten. Dit omvat dus de : 1. functionele tests 2. niet-functionele tests 3. installatietests 4. veiligheidstests 5. prestatietests Het doel is niet alle tests die het projectteam tijdens deze tests heeft uitgevoerd, nog eens over te doen, maar een subgeheel van tests uit te voeren. Het gaat om het valideren van het systeem vanuit een business-oogpunt. Methode De tests worden gerealiseerd in een omgeving die de productieomgeving weerspiegelt (haar configuratie en haar omstandigheden). Het gaat dus om een specifieke omgeving die de acceptatieomgeving van de FOD Financiën vormt. Voorafgaandelijke voorwaarden : o o o o De specificaties van de acceptatietests zijn compleet Het testdossier, gerealiseerd door het projectteam, is beschikbaar samen met zijn testbalans De omgevingen, de tools, de testmiddelen en de voorzieningen zijn beschikbaar De acceptatiecriteria zijn bepaald tussen de FOD Financiën en de leverancier, en ze worden nageleefd Rol van het projectteam o o o o Eventueel assistentie verlenen bij de uitvoering van de tests De diagnose uitvoeren bij anomalieën Elke discrepantie signaleren Nota nemen van de bijkomende tests die zouden moeten worden gerealiseerd om een complete testdekking te verkrijgen ten aanzien van de vereisten. Februari /23

19 D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning - Rol van de FOD Financiën o De FOD Financiën is verantwoordelijk voor de fase van de acceptatietests o Hij bepaalt op basis van het dossier met de acceptatietests en in functie van het verworven vertrouwen tijdens de constructeur-tests, de lijst met uit te voeren tests o Hij voert de tests uit o Hij stelt de lijst met anomalieën op en legt deze voor aan de leverancier o Hij maakt de balans van deze testgroep op Verantwoordelijke functie Business-projectleider Geproduceerd artefact Acceptatierapport Februari /23

20 D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning Activiteiten voor afsluiting van een testcampagne Creëren van een fiche met anomalieën (A6) Doelstelling Als de uitkomst van de uitvoering van een test "niet OK" is of als de in een testcase beschreven procedure foutief is, als er zich een werkingsprobleem heeft voorgedaan of als er zich hinder heeft voorgedaan tijdens de uitvoering of simpelweg als men een observatie wenst uit te voeren, dan opent men in al die gevallen een fiche voor anomalieën en beschrijft men het probleem. Methode Er is een workflow die exact definieert hoe men een anomalie moet openen, aan wie ze moet worden toegekend, welk niveau van ernst eraan moet worden toegekend, enz. Dit is gespecificeerd in de masterteststrategie. Vervolgens worden al deze anomalieën geanalyseerd door het projectteam; ze worden gecorrigeerd in een nieuwe herhaling en de correcties worden opnieuw getest. Verantwoordelijke functie Tester Geproduceerd artefact Fiche met anomalieën Opmaken van Balans van Campagnes (A7) Voor elke testcampagne die werd uitgevoerd, stelt men een balans op die dit omvat: De mate van dekking De mate van succes Een boordtabel met het aantal anomalieën en hun niveau van ernst Een kwalitatief advies over de toepassing Men kan ook een globale balans opmaken van het geheel van de testfases die werden gerealiseerd via een consolidatie van alle balansen. Verantwoordelijke functie Tester Geproduceerd artefact Testbalans Februari /23

21 D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning Realiseren van pilootfases (A8) Doelstelling De pilootfases (de zogenaamde «experimenten») worden vaak behartigd door de gebruikers. Ze omvatten voornamelijk : 1. functionele tests 2. tests van het type «gebruiksgemak» voor het valideren van alle aspecten van de gebruikersinterface in een reële productiesituatie Methode De pilootfases dienen voor het testen van de toepassing in de productieomgeving, alsook het testen van de exploitatie van de toepassing in de productieomgeving. Rol van het projectteam o o Assisteren bij de uitvoering en de exploitatie Helpen bij de diagnose Rol van de FOD Financiën o o o o Is verantwoordelijk voor deze testgroep Definieert de tests en voert ze uit Stelt lijst met anomalieën op en legt deze voor aan het projectteam Maakt balans op van deze testfase Verantwoordelijke functie Business-projectleider Februari /23

22 D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning - 6. VERANTWOORDELIJKHEDEN GEZIEN PER FUNCTIE Dit hoofdstuk heeft tot doel voor elke actor, verantwoordelijk op een bepaald testniveau, de activiteiten en artefacten te tonen waarvoor hij verantwoordelijk is De ICT-projectleider - Werkt de teststrategie uit in overleg met de «business-projectleider» en met de functionele analist en de architect van het project. - Is verantwoordelijk voor de toepassing van de teststrategie die werd gedefinieerd voor het project, en dit voor alle kwalificatiefases De business-projectleider Neemt deel aan de uitwerking van de teststrategie met formulering van vereisten, en kondigt de acceptatie van de toepassing af De gebruikers en de functionele analist - Stellen de testcases op of assisteren bij de opmaak van de testcases. - Nemen deel aan of assisteren bij de uitvoering van de tests - Helpen bij de analyse van de testresultaten. - Nemen eventueel deel aan de opmaak van de testbalansen De tester Als hij een functie als verantwoordelijke heeft : - Stuurt de verschillende testfases en produceert de testbalans op het einde van de testfase. - Identificeert de middelen. - Evalueert de noodzakelijke dekking van de tests en definieert de uit te voeren tests voor niet-regressie. - Voert de teststrategie uit. In elk geval : - Bouwt de testcases met de gebruikers en/of de functionele analist. - Laat de in het testdossier voorziene tests doorgaan. - Analyseert en interpreteert de resultaten. - Registreert de verkregen resultaten. - Vult de fiches met anomalieën in. Februari /23

23 D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning - 7. DE OPVOLGBAARHEID Hoe ziet men op pragmatische wijze de opvolgbaarheid in het testproces? Er vallen twee voorschriften waar te nemen: Men moet de testcases opvolgen ten aanzien van de vereisten. Men moet de testresultaten opvolgen ten aanzien van de testcases. Als men deze twee grote aanbevelingen goed in acht neemt, dan is men in staat om heel precies de reikwijdte van de tests te kennen ten opzichte van de vereisten van de toepassing. Men weet dus welke delen van de toepassing werden getest en welke nog niet. Men voldoet aan de doelstelling van volledigheid van de tests ten opzichte van de vereisten. Men voldoet aan de doelstelling van handhaving van de toepassing, omdat men in staat is een analyse te realiseren van de impact van een wijziging van de vereisten, en aldus makkelijk de tests voor niet-regressie te bepalen. Februari /23

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II Handleiding Inhoud 1 INLEIDING 2 2 TOEGANG TOT DE TOEPASSING 2 3 MENU 3 4 LIJST VAN UITGAANDE STROMEN 4 4.1 BETEKENIS VAN DE KOLOMMEN 4 4.2 MOGELIJKE ACTIES OP DE

Nadere informatie

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Regressietesten De aanpak en aandachtspunten Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 VERSIEBEHEER...3

Nadere informatie

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen WI1: Het opstarten van het project Milestone 1 WI2: Ontwikkel een Vison WI3: Modelleer het Business Domain WI4: Creëer een Glossary WI7: Beheer wijzigingen

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

Martin van Leeuwen Happy Testing

Martin van Leeuwen Happy Testing Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Deze presentatie beschrijft een aantal test maatregelen die in een RUP nieuwbouw project zijn genomen, om ervoor te zorgen dat het testen aan het eind van

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

Richtlijnen DSI Data Transformatie Tool

Richtlijnen DSI Data Transformatie Tool Vlaamse overheid Departement Ruimte Vlaanderen Richtlijnen DSI Data Transformatie Tool Doc ref.: DSI-DTT-GIM-01 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding... 2 2 Beleidsniveau en scenario... 3 3 Inhoud van de geodata...

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

HOE EEN MANDAAT AANGEVEN?

HOE EEN MANDAAT AANGEVEN? HOE EEN MANDAAT AANGEVEN? Algemeen De entiteit (organisator, pensioeninstelling of solidariteitsinstelling ) die verantwoordelijk is voor de DB2P-aangiften kan haar aangiften door een andere entiteit laten

Nadere informatie

Erreur : source de la référence non trouvée 1/7

Erreur : source de la référence non trouvée 1/7 Belangrijke informatie betreffende het gebruik van deze template: Tekst in zwart is generiek voor alle offertes en mag niet gewijzigd worden tenzij na schriftelijk akkoord van Fedict. Tekst in blauw is

Nadere informatie

Validatieprocedure van de security logs en inproductiestelling van de toepassingen op het socialezekerheidsportaal.

Validatieprocedure van de security logs en inproductiestelling van de toepassingen op het socialezekerheidsportaal. ISMS (Information Security Management System) Validatieprocedure van de security logs en inproductiestelling van de toepassingen op het socialezekerheidsportaal. Version control please always check if

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50.

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Rel. 90-05 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 1/13 WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 2/13 Inhoudstafel

Nadere informatie

Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin. Gebruikershandleiding

Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin. Gebruikershandleiding Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin Gebruikershandleiding Versie 1.4 - Raad van State - Conseil d'état 2014 1 Inhoudstafel 1 Inhoudstafel... 2 2 Inleiding... 3 3 Zich identificeren

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

«Technische gids» Netwerkinstallatie en Terminal Server/Citrix

«Technische gids» Netwerkinstallatie en Terminal Server/Citrix 14/04/01 B50/v4.00/S/TG003.02 «Technische gids» Netwerkinstallatie en Terminal Server/Citrix System Voor gebruik bij de installatie van Sage BOB 50 School Edition 2014 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Black-Box Test Technieken Er zijn een aantal test specificatie technieken, verder testtechnieken genoemd, die bruikbaar zijn binnen het black-box acceptatietesten.

Nadere informatie

GEPERSONALISEERDE VELDEN

GEPERSONALISEERDE VELDEN GEPERSONALISEERDE VELDEN Versie 2.5 Maart 2003 INHOUDSTAFEL Algemeen... 3 Praktisch gedeelte... 4 Beschrijving van het scherm:... 4 Toevoegen van een aankruisvakje:... 5 Toevoegen van een veld met het

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

HET BEHEER VAN DE CLUBGEGEVENS 2008

HET BEHEER VAN DE CLUBGEGEVENS 2008 Inhoudtafel HET BEHEER VAN DE CLUBGEGEVENS 2008...1 De Kalender 2008...1 Indeling van de webstek Rechts menu met algemene functies...2 Wijziging van de werktaal...2 0.Eenvormige schermen...3 1.Aansluiting

Nadere informatie

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval.

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval. TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De TMap methode 3. De fase Planning & Beheer 4. De fase testspecificatie 5. De

Nadere informatie

IMPORTEREN VAN EEN BESTAANDE AGENDA IN MEDEGA

IMPORTEREN VAN EEN BESTAANDE AGENDA IN MEDEGA IMPORTEREN VAN EEN BESTAANDE AGENDA IN MEDEGA Inhoudstafel 1. Voorwaarden voor het importeren van een bestand. p. 3 1.1 De naam en het formaat van het bestand.. p. 3 1.2 De inhoud van het bestand...p.

Nadere informatie

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines Versie 2.0 02-09-2011 Definitief Versiehistorie Datum Versie Auteur 23-12-2010 0.1 Eerste versie R.F. Schaaf 04-01-2011 1.0 Feedback verwerkt R. Schaaf en D. Geluk

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Uniek verslag Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Version 1 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Verbinding maken met de toepassing...5 Formulier overeenkomst...12

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

AFO 495 - Beheer rekeningen

AFO 495 - Beheer rekeningen AFO 495 - Beheer rekeningen 495.1 Inleiding 495.1.1 Algemeen Het aanmaken en versturen van rekeningen is een relatief complex proces dat verloopt in meerdere stappen en waarbij diverse AFO s betrokken

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Hoofdstuk 22: Impact maken

Hoofdstuk 22: Impact maken Hoofdstuk 22: Impact maken 22.0 Inleiding In dit hoofdstuk bekijken we hoe je PowerPoint kunt gebruiken om promotie materiaal te creëren. Het legt uit hoe je PowerPoint presentaties kunt gebruiken op een

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN S A N I T R A C E BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Versie 7 21/09/2012 Pagina 1 van 18 BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Herinnering van de algemene gebruiksrichtlijnen De informaticatoepassing Beltrace moet door de

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN

HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN INLEIDING De fiches 281.50 en hun overzicht 325.50 zijn documenten die de bedragen bevatten van de commissies, makelaarslonen, erelonen, ATN enz. die toegekend worden aan

Nadere informatie

Correctief onderhoud Bug nummers: 958, 960, 867, 977, 978, 979, 980, 981, 983, 984, 985 en 986.

Correctief onderhoud Bug nummers: 958, 960, 867, 977, 978, 979, 980, 981, 983, 984, 985 en 986. Aan Metis Groep (MG) Van MCC Datum 22 09 2009 Betreft Release notes patch 38 - versie 2.1.38 VERSIE 2.1.38 Correctief onderhoud Bug nummers: 958, 960, 867, 977, 978, 979, 980, 981, 983, 984, 985 en 986.

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Easy Business Tools - Multi-user module

Easy Business Tools - Multi-user module Easy Business Tools Multi-user module Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor 5 computers in een netwerk kunnen samenwerken in Mijn

Nadere informatie

Software Test Document

Software Test Document Software Test Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

[handleiding] Handleiding voor het gebruik van de webinterface van het planningsmodel van de professionals in de gezondheidszorg

[handleiding] Handleiding voor het gebruik van de webinterface van het planningsmodel van de professionals in de gezondheidszorg PLAN/1.2006 PERCEEL 9: WEBIMPLEMENTATIE VAN DE PLANNINGSMODELLEN VAN DE HULPMIDDELEN IN DE GEZONDHEIDSZORG Handleiding voor het gebruik van de webinterface van het planningsmodel van de professionals in

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding E-BOX Dankzij e-box kunnen openbare Gebruikershandleiding instellingen zoals Medex u eenvoudig documenten bezorgen. Snelheid, veiligheid, toegankelijkheid, De voordelen zijn legio! Datum 12/12/2016 Inhoudstafel

Nadere informatie

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR Handleiding voor de startfase Versie 1.0 Hengelo, 18 december 2008 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Wat is

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

BOB 50 School Edition Installaties netwerk en Terminal Server/Citrix

BOB 50 School Edition Installaties netwerk en Terminal Server/Citrix BOB 50 School Edition Installaties netwerk en Terminal Server/Citrix Waarschuwing 2 Algemene informatie 2 De server licentie van BOB 50 SQL 2 Het bestand BOB.INI 2 Het bestand «COMPANY.ADT» 3 Opmerkingen

Nadere informatie

GUIDELINES. Onderstaande redenering gaat uit van de idee dat de databank de PID s en versienummers bevat. + systeemcorrecties + webcorrectie

GUIDELINES. Onderstaande redenering gaat uit van de idee dat de databank de PID s en versienummers bevat. + systeemcorrecties + webcorrectie GUIDELINES Onderstaande guidelines zijn opgemaakt door de pilootgroep DmfA wijzigende aangiften. Zij delen u de werkwijze mee die, op basis van hun ervaringen, het meest ideaal is om een wijzigende aangifte

Nadere informatie

Handleiding voor CTR-gebruikers

Handleiding voor CTR-gebruikers Handleiding voor CTR-gebruikers Inhoud 1. Inleiding 3 2. Basisbegrippen 3 3. Toegang 4 3.1. Technische vereisten 4 3.2. Hoe opent u CTR? 4 3.3. Keuze van het profiel 4 4. Algemeen overzicht 5 4.1. Hoofding

Nadere informatie

Software Test Documentation

Software Test Documentation FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND APPLIED COMPUTER SCIENCE Software Test Documentation Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe

Nadere informatie

Functionele Specificatie van GRCcontrol. Rieks Joosten

Functionele Specificatie van GRCcontrol. Rieks Joosten Functionele Specificatie van GRCcontrol Rieks Joosten (rieks.joosten@tno.nl) 4 september 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Gemeenschappelijke taal 3 2.1 Automatiseerbare samenhangen...................

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Hoofdstuk 16: Grafieken en diagrammen: hoe

Hoofdstuk 16: Grafieken en diagrammen: hoe Hoofdstuk 16: Grafieken en diagrammen: hoe 16.0 Inleiding Wanneer je de betekenis van een serie nummers in een presentatie wilt weergeven, zal je ondervinden dat een diagram de meest effectieve manier

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

AFO 139 Automatische export

AFO 139 Automatische export AFO 139 Automatische export 139.1 Inleiding Vubis Smart beschikt over de mogelijkheid om volledig automatisch beschrijvingen te exporteren naar bestanden op de server. Andere bibliotheken (ongeacht of

Nadere informatie

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR

GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR VERSIE 1.0.0 MEI 2017 HDN 2017 1. Inleiding Testcase Generator Binnen het HDN platform worden er op regelmatige basis maatschappij specifieke schema s geactiveerd.

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Algemene modaliteiten van aanmaningen... 5 IV. Aanmaningscategorieën... 6 a.

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Copyright BMW GROUP Belux / Revisie 0 BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s:

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: HANDLEIDING DMS Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: Gebruiker Coördinator Administrator end2end solutions pagina 1 Op het DMS van Ieper

Nadere informatie

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy UBL-import topaccount www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy 1 Nuttige informatie Handleiding Service Center, professionals @ your service 1-2-3 Support U kan 24/24, uw vraag of

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter 2 Opdrachtgever : Opdrachtnemers : Ing. P. van den Berg Michel van Reenen Thijs Mommen GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

Nadere informatie

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer Siemens Industry Mall Handleiding Winkelwagenbeheer Page: 1 of 22 Inhoudstafel 1 VOORWOORD...3 2 CREATIE VAN WINKELWAGENS...4 2.1 Opladen van een bestaande winkelwagen uit de Mall... 4 2.2 Selectie van

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 DOELSTELLINGEN... 3 2 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN VÓÓR HET GEBRUIK:... 4 3 GEBRUIKSAANWIJZING... 5 4 VRAGEN / ANTWOORDEN...

Inhoudsopgave 1 DOELSTELLINGEN... 3 2 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN VÓÓR HET GEBRUIK:... 4 3 GEBRUIKSAANWIJZING... 5 4 VRAGEN / ANTWOORDEN... Inhoudsopgave 1 DOELSTELLINGEN... 3 2 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN VÓÓR HET GEBRUIK:... 4 3 GEBRUIKSAANWIJZING... 5 4 VRAGEN / ANTWOORDEN... 6 1 Doelstellingen 1.1 Via de BOB Migration Kit kan u: BOB

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken Het dossier creëren een financiële rekening creëren - Overname van de historiek : rekeningen

Nadere informatie

Tool Ambitie Resultaat

Tool Ambitie Resultaat Tool Ambitie Resultaat Testautomatisering door eindgebruikers en regressietesten in de keten Praktijkvoorbeelden van Tosca Ferrie Wolff - Practice lead Tosca - Implementation Partner Tricentis ferrie.wolff@sogeti.com

Nadere informatie

Inbrengen Vaste frequentie

Inbrengen Vaste frequentie Inbrengen Vaste frequentie Selecteer de patiënt en open de fiche Klik op het vak [Voorschriften] Klik op de knop " Inbreng vaste freq." 1 Omschrijving van de velden : Nomenclatuur Kies persoonlijke nomenclatuur

Nadere informatie

S A N I T R A C E BESLAG. Versie 1.0

S A N I T R A C E BESLAG. Versie 1.0 S A N I T R A C E BESLAG Versie 1.0 25 oktober 2008 1 INHOUDSOPGAVE 1. Beslag identificeren... 3 2. Beheer beslag Creatie... 5 2.1. Creatie vanuit de inrichting... 5 2.2. Standaardwaarden... 6 2.3. Velden

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003

Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003 Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Definitie... 3 Opstellen van een budget...3 Budgetbeheer met BOB Software... 4 Werkwijze... 5 Parameters... 5 Bepalen van de evolutienormen...

Nadere informatie

Technische Nota Zonale preventie v6.1

Technische Nota Zonale preventie v6.1 Technische Nota Zonale preventie v6.1 Laatste revisie: 11 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Nieuwe voorkeuren... 3 2.1 Tabblad Dossiers:... 3 2.2 Tabblad Opdrachten... 4 2.3 Tabblad Documenten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DestHa. Beheer van de verzendingsregels. Bevoegde bestemmeling

Gebruikershandleiding DestHa. Beheer van de verzendingsregels. Bevoegde bestemmeling Gebruikershandleiding DestHa Beheer van de verzendingsregels Bevoegde bestemmeling Document DestHa Gebruikershandleiding Versie 9 Laatste wijziging 28/09/2012 1/19 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens

Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens Documenthistorie Datum en versienummer Auteur Opmerking Versie 1.0, 20 december 2005 M. van der Werff, B. de Wit Ter vaststelling door DPB Goedkeuring Datum

Nadere informatie

Gebruik van HT630. 1 Menu Scannen : stelt de keuze voor twee codering modes:

Gebruik van HT630. 1 Menu Scannen : stelt de keuze voor twee codering modes: Gebruik van HT630 - Zet de HT630 aan door op het gele knop te drukken. - Het programma SARAH MCOM/MINV start dan automatisch en stelt volgend menu voor: 1 Menu Scannen : stelt de keuze voor twee codering

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

Probleemstelling: Hoe kan binnen CRMcorner (standaard) sjablonen gekoppeld worden aan bepaalde overzichten en het communicatie centrum.

Probleemstelling: Hoe kan binnen CRMcorner (standaard) sjablonen gekoppeld worden aan bepaalde overzichten en het communicatie centrum. Instructiekaart: Sjablonen beheer- Standaard documenten. Kaartnummer: 06 Versie: 0106 Probleemstelling: Hoe kan binnen CRMcorner (standaard) sjablonen gekoppeld worden aan bepaalde overzichten en het communicatie

Nadere informatie

E-service «JMONNET» via MyminfinPro Versie 2013. Demo toegang tot e-service "JMONNET" via MyminfinPro 2013-01 versie. Date : 05/08/2013 Page 1 sur 14

E-service «JMONNET» via MyminfinPro Versie 2013. Demo toegang tot e-service JMONNET via MyminfinPro 2013-01 versie. Date : 05/08/2013 Page 1 sur 14 Demo toegang tot e-service "JMONNET" 2013-01 versie Date : 05/08/2013 Page 1 sur 14 Inleiding: Dit jaar (2013) krijgt de toepassing JMonnet een facelift. Dit zorgt voor een sterk verbeterde ergonomie en

Nadere informatie

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 Slachthuis Uitsnijderij Slachthuis uitsnijderij Vleeswaren (op termijn) Groepering Controle Belpork CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 ALGEMEEN Starten van de webtoepassing: Typ het volgende adres

Nadere informatie

Praktische handleiding Aanmaak van een account

Praktische handleiding Aanmaak van een account Praktische handleiding Aanmaak van een account Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Start... 4 3. Nieuwe account aanmaken... 4 3.1. Invoeren van bedrijfsinformatie door gebruik van het ondernemingsnummer (KBO-nummer).

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

Informatica 2 Studiehandleiding

Informatica 2 Studiehandleiding Informatica 2 Studiehandleiding Embedded Systems Engineering Groep: ES1D ir drs E.J Boks 25-02-2010 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Beoordeling... 4 4 Eisen aan het verslag... 6 Voorbeeld

Nadere informatie

Handleiding. Technische Analyse. EXcess RETURN

Handleiding. Technische Analyse. EXcess RETURN Handleiding Technische Analyse Technische Analyse EXcess RETURN EXCESS RETURN 2012 info@xsreturn.com Handleiding van de Technische Analyse 1. DE ZOEKFUNCTIE 3 2. DE MODULES 3 Diagnose 3 Commentaren 3 Strategieën

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 02) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 06) Inhoudstafel 1. Toegang tot de webapplicatie... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 3 3. Wijziging labogegevens... 6 4. Inschrijven voor een ringtest / technische

Nadere informatie