Programma Symposium Skills & Simulatie. Donderdag 30 oktober 2014, Radboudumc Nijmegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Symposium Skills & Simulatie. Donderdag 30 oktober 2014, Radboudumc Nijmegen"

Transcriptie

1 Programma Symposium Skills & Simulatie Donderdag 30 oktober 2014, Nijmegen 9.00 uur Ontvangst 9.30 uur Opening Raad van Bestuur 9.45 uur Voordracht over serious gaming en assessment Dr. Henk ten Cate Hoedemaker, UMC Groningen uur A psychological view on simulation-based team training Dr. Peter Dieckmann, Danish Institute for Medical Simulation uur Koffiepauze, expositie bedrijven uur Workshopronde 1 en demonstratiecarrousel uur Lunch, expositie bedrijven uur Workshopronde 2 en demonstratiecarrousel uur Koffiepauze, expositie bedrijven uur Afsluitende key note uur Afsluiting & borrel Plenaire sessies Voordracht over serious gaming en assessment Dr. Henk ten Cate Hoedemaker, UMC Groningen A psychological view on simulation-based team training Dr. Peter Dieckmann, Danish Institute for Medical Simulation Dr. Peter Dieckmann explores in this lecture the psychological aspects of using simulations for the training of (pre-existing) teams and / or groups of people. What are elements that should be taken into account when designing and implementing team training. Which processes might occur during scenarios and debriefings and what findings are there in the literature on team training in regard to patient safety and quality of care. Afsluitende keynote Wordt later aangekondigd

2 Workshopsessies Workshopronde 1 Workshopronde 2 1.A A low cost exercise for team training around the distribution of roles and responsibilities in joined task management. Dr. Peter Dieckmann, Danish Institute for Medical Simulation 1.B Basisprincipes debriefing na een (anesthesiologisch) simulatie.* Drs. Raymond van der Wal, drs. Jan Bos, 1.C ECMO simulatie.* Drs. Tim Antonius, 1.D Leren samenwerken in het basiscurriculum: het verkleinen van de transfergap.* Drs. Tim Klaassen, dr. Jur Koksma, 1.E Meten van situatiebewustzijn tijdens simulatie. Drs. Ester Coolen, dr. Jan Loeffen, 1.F Ontwikkel mee aan cursus immediate life support.* Jacqueline van Tricht, 2.A CRM in simulatie, scripten of niet? Dr. Joris Lemson, dr. Twiggy Walk, Heidi Alsem, 2.B Hands-on making a serious game: Let s play! * Drs. Carolien Kamphuis, drs. Fanny Huijbregts, 2.C Het toetsen van voorbehouden en risicovolle handelingen.* Sharon Giesbers, 2.D Leren in de snijzaal: self-directed versus directed self-learning.* Dr. Annelieke Schepens-Franke, dr. Esther Bergman, 2.E Simulation and Failure Modes Effects Analysis: Active Analysis of what can go wrong in processes. Dr. Peter Dieckmann, Danish Institute for Medical Simulation 2.F Transfer van teamvaardigheden: ronde tafel discussie. * Dr. Marije Hogeveen, Dr. Lia Fluit, DC Demonstratiecarrousel DC Demonstratiecarrousel *Bij voldoende aanmeldingen kunnen deze workshops in beide workshoprondes gegeven worden

3 Workshopbeschrijvingen ronde 1 1.A - A low cost exercise for team training around the distribution of roles and responsibilities in joined task management. Workshop leader: dr. Peter Dieckmann, Danish Institute for Medical Simulation Theme: teamwork and task management Description: Participants engage in a challenging exercise and discuss how they worked to optimize the execution of the task. 1.B - Basisprincipes debriefing na een (anesthesiololgisch) simulatie. Workshopleiders: drs. Raymond van der Wal en drs. Jan Bos, Anesthesiologie Thema: assessment door middel van simulatietraining Doel: kennismaken met de basisprincipes van debriefing in simulatie waarbij gebruik gemaakt wordt van een non-technical skills score-lijst. Beschrijving: In deze workshop zal een theoretisch kader gegeven worden voor de debriefing na een anesthesiologische simulatie. Binnen de anesthesiologie wordt veelal gebruik gemaakt van de ANTS (Anaesthesists Non-Technical Skills). Deze non-technical skills scorelijst is onafhankelijk van context, en eenvoudig toepasbaar voor andere specialismen. Er zal, op basis van een opgenomen scenario, live een debriefing worden voorgedaan. Vervolgens worden de workshopdeelnemers in de gelegenheid gesteld zelf een debriefing te oefenen onder andere aan de hand van de ANTS. 1.C - ECMO simulatie. Workshopleider: drs. Tim Antonius, Neonatologie Thema: teamwork in complexe klinische situaties Doel: laten zien dat simulatietraining bij uitstek geschikt is om zeer complexe klinische situaties waarbij meerdere disciplines samen moeten werken te trainen. Beschrijving: Bij een complexe, hoog risicovolle behandeling zoals ECMO zijn meerdere teams betrokken zoals neonatologen, intensivisten, anesthesiologen, chirurgen, verpleegkundigen en perfusionisten. Het samenwerken rond deze behandeling kan sterk onder druk komen te staan door de tijdsdruk en complexiteit van de behandeling. Met behulp van een door drs. Tim Antonius ontworpen ECMO simulator kunnen deze situaties zeer realistisch worden nagebootst onder gecontroleerde omstandigheden. Met behulp van video-debriefing kunnen de technische en niet technische vaardigheden vervolgens worden besproken. 1.C - Leren samenwerken in het basiscurriculum: het verkleinen van de transfergap. Workshopleiders: drs. Tim Klaassen en dr. Jur Koksma, IWOO Thema: samenwerken Doel: ervaren wat er in het basiscurriculum kan worden ondernomen om studenten voor te bereiden op hun rollen binnen samenwerking tussen professionals in de praktijk. Beschrijving: Er bestaat een grote transfergap tussen het werken aan samenwerkingscompetenties in het huidige initiële onderwijs en het daadwerkelijk toepassen van het geleerde in de praktijk. Deze match is niet in orde, hoe kan deze worden verbeterd? Na een korte uiteenzetting van deze problematiek vervolgen we de sessie met oefeningen die de transfergap zouden kunnen verkleinen in de toekomst door deze te integreren in het nieuwe basiscurriculum. Zaken als reflectie, het creëren van collaborative awareness, het geven en ontvangen van (peer)feedback en simulatie zullen hierin een rol gaan spelen.

4 1.D - Meten van situatiebewustzijn tijdens simulatie. Workshopleiders: drs. Ester Coolen, Heelkunde en dr. Jan Loeffen, Kindergeneeskunde Thema: meten tijdens simulatie ervaring met simulatietrainingen gewenst Doel: meer inzicht krijgen in situatieoverzicht en mental models van teamleden tijdens een kritische beroepssituatie. Beschrijving: tijdens een introductie en discussie wordt ingegaan op het belang van situatieoverzicht en shared mental models in kritische beroepssituaties. Tevens worden debriefing methodes om de shared mental model te bevorderen besproken. Vervolgens zal door middel van een simulatieteamtraining en debriefing ervaring opgedaan worden met het meten en debriefen aan de hand van de SAGAT methode over situatiebewustzijn. 1.E - Ontwikkel mee aan cursus immediate life support. Workshopleider: Jacqueline van Tricht, Radboud Zorgacademie Thema: scenario-ontwikkeling Doel: Op basis van eigen leerdoelen het ontwikkelen van scenario s voor een cursus immediate life support (ILS). Beschrijving: In dit nieuw type reanimatie onderwijs wordt, naast de gebruikelijke BLS/AED check, het herkennen en stabiliseren van de acuut zieke patiënt in een levensbedreigende situatie geoefend, om reanimatie situaties zoveel mogelijk te voorkomen. De deelnemers aan de workshop gaan op basis van eigen leerdoelen die zij belangrijk vinden voor deze training in groepjes scenario s ontwikkelen voor deze ILS cursus en aan elkaar demonstreren. DC Demonstratiecarrousel zie beschrijving onderaan workshopbeschrijvingen ronde 2.

5 Workshopbeschrijvingen ronde 2 2.A - CRM integreren in simulatie, scripten of niet? Workshopleiders: dr. Joris Lemson, drs. Twiggy Walk Intensive Care en Heidi Alsem, IWOO Thema: teamwork enige ervaring met scenario-ontwikkeling gewenst Doel: De workshop probeert een antwoord te geven op de vraag of CRM in het scenario moet worden ingebouwd (gescript) zodat specifieke aspecten zeker aan bod komen of niet. Beschrijving: In simulatie worden vooral zogenaamde non-technical skills geoefend. Crew Resource Management (CRM) aspecten komen daarbij veel aan bod, zoals leiderschap, situational awareness, taakorganisatie en feedback. De centrale vraag van deze workshop is hoe de CRM het beste in de simulatie getraind kan worden. Gescript, dat wil zeggen tevoren bedacht en veelal met introductie van acteurs of niet gescript, waarbij aan het verloop van de simulatie over gelaten wordt welke CRM aspecten aan bod komen. Er worden twee korte oefenscenario s uitgevoerd met hulp van de deelnemers, daarna wordt gediscussieerd over de voor en nadelen van gescripte versus niet gescripte rollen en de beste manier om CRM te trainen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deelnemers hun eigen ervaring gebruiken in de discussie! 2.B - Hands-on making a serious game: Let s play! Workshopleiders: drs. Carolien Kamphuis en drs. Fanny Huijbregts, IWOO Thema: serious games Beschrijving: In deze workshop gaan deelnemers zelf een eerste concept serious game maken en ervaren ze wat daarbij komt kijken. Na afronding van deze workshop zijn deelnemers in staat om : 1. de rationale om serious games toe te passen in het medische onderwijs te gebruiken. 2. belangrijke ontwerpkeuzes voor de ontwikkeling van een serious game in het medische onderwijs te benoemen

6 2.C - Het toetsen van voorbehouden en risicovolle handelingen. Workshopleider: Sharon Giesbers, Radboud Zorgacademie Thema: toetsen van vaardigheden Doel: aandachtspunten rond het maken en implementeren van beleid voor toetsen van voorbehouden en risicovolle handelingen leren toepassen op uw afdeling of in uw organisatie. Beschrijving: In de zorg wordt het steeds belangrijker om vaardigheden en bekwaamheden van medewerkers te (laten) toetsen. Instanties die de kwaliteit van zorg bewaken, zoals IGZ of NIAZ, zorgverzekeraars en klanten willen in toenemende mate weten hoe bekwaam uw medewerkers zijn. Aan de hand van het UMC beleid over het toetsen van voorbehouden en risicovolle handelingen worden kort de belangrijkste aandachtspunten bij het opstellen van toetsbeleid besproken. Daarna gaan we concreet in op uw vragen en gaat u proberen een vertaling te maken naar uw situatie: wat betekent het voor u: hoe kunt u toetsbeleid maken, wie gaat u daarbij betrekken en hoe gaat u het beleid implementeren? 2.D - Onderwijs in het (nieuwe) curriculum: self-directed versus directed self-learning. Workshopleiders: dr. Annelieke Schepens-Franke en dr. Esther Bergman, Anatomie Doel: ervaar zelf de verschillen in self-directed learning versus directed self-learning in de context van een Anatomie practicum op de snijzaal. Beschrijving: Hoe werkt leren op de snijzaal? Welk onderwijs kunnen we het beste aanbieden? Wat is de rol van de begeleiders? Dit is wat de afdeling Anatomie onderzoekt: Evidence Based Education. In het nieuwe curriculum heeft de student in grote lijnen de vrijheid EN de verantwoordelijkheid om zelf te bepalen hoe hij/zij iets leert. Hoe vertaalt deze vrijheid/verantwoordelijkheid zich naar de context van de snijzaal? In deze workshop kruipt u in de schoenen van de student. U volgt een snijzaalpracticum met demonstratiepreparaten op twee verschillende manieren: vrije opdrachten en een stationspracticum. Daarna volgt een discussie over onderwijsmethoden in het (nieuwe) curriculum, self-directed versus directed selflearning en het just-in-time begeleiden van lerenden. 2.E - Simulation and Failure Modes Effects Analysis: Active Analysis of what can go wrong in processes. Workshop leader: dr. Peter Dieckmann, Danish Institute for Medical Simulation Theme: risk assessment through simulation Description: FMEA is a prospective risk analysis method that investigates, which strengths and weaknesses in a work process are given, what causes they have and how they can be dealt with in the work setting. Augmenting FMEA with simulation allows to explore the interplay of human, technology and organization in a deeper way.

7 2.F - Transfer of (team)skills: ronde tafel discussie. Gespreksleiders: dr. Marije Hogeveen, Neonatologie en dr. Lia Fluit, IWOO Thema: transfer van vaardigheden Doel: discussie over drempels en stimulansen voor transfer van theorie naar praktijk Beschrijving: De medewerkers van de afdeling neonatologie nemen al sinds 5 jaar jaarlijks deel aan multidisciplinaire simulatieteamtrainingen. In onze simulatietrainingen valt het op dat zowel technische vaardigheden (bijv ABCD evaluatie) als niet-technische vaardigheden (CRM principes) ondanks herhaaldelijk onderwijs matig worden toegepast in de realtime scenario s, laat staan op de werkvloer. Wij willen graag met u in discussie! Is dit voor U herkenbaar? Welke factoren kunnen hier op van invloed zijn? Welke mogelijke oplossingen ziet U? Wij zullen kandidaten uit de verschillende betrokken disciplines bij ons aan tafel hebben. Graag vragen wij Uw input, expertisen en creativiteit om hierover met ons van gedachten te wisselen. DC - Demonstratiecarrousel Tijdens de demonstratiecarrousel laten verschillende afdelingen uit het zien welke faciliteiten zij hebben, in welk onderzoek of welke ontwikkelingen zij actief zijn op het gebied van Skills & Simulatie. Deze demonstratiecarrousel vindt plaats op de nieuwe locatie van het Skills & Simulatie lab. Demonstraties worden onder andere gegeven over het trainen met laparoscopische simulatoren, simulatiepatiënten, het centraal dierenlab, e-learning ter voorbereiding op simulatie en er volgt nog meer. Tevens is er de mogelijkheid om met experts uit diverse vakgebieden te bespreken hoe u voor uw afdeling of organisatie verschillende soorten training in zou kunnen zetten.

Richtlijn simulatie teamtraining

Richtlijn simulatie teamtraining Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, maart 2011 Vol. 30, nr. 1, Suppl. 1, p. 3-10 Richtlijn simulatie teamtraining C.R.M.G. Fluit,T.P.F.M. Klaassen Voorwoord De opdracht tot het ontwerpen van een In VIVO

Nadere informatie

Achtergronden bij de Richtlijn simulatie teamtraining

Achtergronden bij de Richtlijn simulatie teamtraining Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, maart 2011 Vol. 30, nr. 1, Suppl. 1, p. 11-27 Achtergronden bij de Richtlijn simulatie teamtraining 1. Inleiding en context Na verschijning van het rapport To Err is

Nadere informatie

of gestandaardiseerde patiënten? Voortschrijdend inzicht in overeenkomsten en verschillen.

of gestandaardiseerde patiënten? Voortschrijdend inzicht in overeenkomsten en verschillen. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, oktober 2011 Vol. 30, nr. 5, p. 237-245 Simulatiepatiënten of gestandaardiseerde patiënten? Voortschrijdend inzicht in overeenkomsten en verschillen E.M. van Weel-Baumgarten,

Nadere informatie

Denken, doen en delen

Denken, doen en delen NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra voor onderwijs & opleiding Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra

Nadere informatie

Mobiele Augmented Reality Spellen: Een Brug Tussen Theorie en Praktijk?

Mobiele Augmented Reality Spellen: Een Brug Tussen Theorie en Praktijk? Mobiele Augmented Reality Spellen: Een Brug Tussen Theorie en Praktijk? Een ontwerpgericht onderzoek naar gecontextualiseerde lessen anatomie/pathologie aan MBO studenten Linda Wesseling van Open Universiteit

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Kennis infrastructuur crisisbeheersing publieke gezondheid Situationeel leidinggeven voor de OvD-G Scholing

Nadere informatie

Masterthesis DE VOLGENDE STAP. De taalcoördinator als inhoudelijk leider. Klarinske de Roos. Master Learning & Innovation

Masterthesis DE VOLGENDE STAP. De taalcoördinator als inhoudelijk leider. Klarinske de Roos. Master Learning & Innovation Masterthesis DE VOLGENDE STAP De taalcoördinator als inhoudelijk leider Klarinske de Roos Master Learning & Innovation Voorwoord In 2012 rondde ik de opleiding voor taalcoördinatoren af. Een studie waar

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Programma 2014 Onderwijs- en opleidingsregio VUmc. Disciplineoverstijgend onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist

Programma 2014 Onderwijs- en opleidingsregio VUmc. Disciplineoverstijgend onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist Programma 2014 Onderwijs- en opleidingsregio VUmc Disciplineoverstijgend onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist Disciplineoverstijgend onderwijs in de onderwijs- en opleidingsregio VUmc

Nadere informatie

10.40-10.45 Welkomstwoord door prof.dr. Jan Borleffs, prodecaan onderwijs en opleiding, UMC Groningen

10.40-10.45 Welkomstwoord door prof.dr. Jan Borleffs, prodecaan onderwijs en opleiding, UMC Groningen DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014 08.00-10.00 ONTVANGST MET KOFFIE EN THEE Zuiderduinzaal 10.00-10.10 Opening congres door dr. Hanke Dekker, hoofdorganisator NVMO congres 2014 10.10-10.40 en prof.dr. Janke Cohen-Schotanus,

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Jeroen Bosch ziekenhuis Opleidingsplan Obstetrie en Gynaecologie 1 Inleiding Dit document beschrijft de opleiding tot gynaecoloog

Nadere informatie

Crises, communicatie, competenties

Crises, communicatie, competenties Crises, communicatie, competenties Een afstudeeronderzoek naar belangrijke kernactiviteiten en bijbehorende competenties voor het inhoudelijk organiseren van persconferenties door burgemeesters en korps-

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Training Innoveren en Leiding Geven

Training Innoveren en Leiding Geven Training Innoveren en Leiding Geven Ondersteunende training voor het verbeterprogramma Zorg voor Betere Regio Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg Annelies Harps-Timmerman Carolien Smits Jan Jukema Colofon

Nadere informatie

Van in control naar in regie

Van in control naar in regie Van in control naar in regie Het regisseren van complexe vraagstukken Vraagstukken worden steeds complexer. Bovendien trekken ze zich vaak niets aan van organisatiegrenzen en strekken ze zich uit over

Nadere informatie

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON Cursusaanbod 2012 De modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen is in volle gang. In 2004 besloot het Centraal College de algemene CanMEDS-competenties als een van de uitgangspunten

Nadere informatie

LMJ Linnaeus. 2011 jaargang 19 nr. 4. Patiëntveiligheid een hot item in de bestuurskamer? R. de Groot en C. Coenders. A. Boom

LMJ Linnaeus. 2011 jaargang 19 nr. 4. Patiëntveiligheid een hot item in de bestuurskamer? R. de Groot en C. Coenders. A. Boom LMJ Linnaeus Medisch Journaal 2011 jaargang 19 nr. 4 Patiëntveiligheid Medisch-wetenschappelijk tijdschrift van het Linnaeusinstituut En verder: De briefing checklist op de hartkatheterisatiekamer Het

Nadere informatie

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS R.M. Filius S.F. Akkerman Januari 2008 Colofon Auteurs: Renée Filius Sanne Akkerman Korte

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Di t is mijn missie in mijn advies- en trainingswerk en die van mijn collega s. Ik hoop dat u na afloop van het symposium ook overtuigd bent.

Di t is mijn missie in mijn advies- en trainingswerk en die van mijn collega s. Ik hoop dat u na afloop van het symposium ook overtuigd bent. Even voorstellen 1 Di t is mijn missie in mijn advies- en trainingswerk en die van mijn collega s. Ik hoop dat u na afloop van het symposium ook overtuigd bent. 2 Dit zijn de onderwerpen die ik met u wil

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag!

Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag! Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag! Aan iedere opleidingsvraag op het gebied van testen en kwaliteitszorg liggen één of meerdere bedrijfsdoelstellingen ten grondslag. U wilt bijvoorbeeld

Nadere informatie

ict-ondersteuning voor primair en voortgezet onderwijs

ict-ondersteuning voor primair en voortgezet onderwijs ict- voor primair en voortgezet onderwijs Eindscriptie Afstudeeropdracht Bastiaan Ludeking ict- voor primair en voortgezet onderwijs Datum: 16 april 2003 Afstudeercommissie: dr.mr.ir. T.J.G. Thiadens (Universiteit

Nadere informatie

Onderwijs in beweging. Hoe verder?

Onderwijs in beweging. Hoe verder? Onderwijs in beweging 1 Onderwijs in beweging. Hoe verder? Een onderzoek naar de implementatie van competentiegericht leren binnen zelfsturende teams afstudeerscriptie Toegepaste Communicatiewetenschap

Nadere informatie

2e Dorpsstraat 56 3701 AB Zeist. *Per 01-08-2015 Prins Hendriklaan 35 3701 CL Zeist. T 085 8769346 E info@leaninstituut.nl I www.leaninstituut.

2e Dorpsstraat 56 3701 AB Zeist. *Per 01-08-2015 Prins Hendriklaan 35 3701 CL Zeist. T 085 8769346 E info@leaninstituut.nl I www.leaninstituut. Advies Opleidingen Events Boeken 2e Dorpsstraat 56 3701 AB Zeist *Per 01-08-2015 Prins Hendriklaan 35 3701 CL Zeist T 085 8769346 E info@leaninstituut.nl I www.leaninstituut.nl Opleidingen 2e Dorpsstraat

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen september - december 2014

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen september - december 2014 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen september - december 2014 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills

Nadere informatie