Van de vestigingsdirecteur Openstelling Magister voor ouders 3HAVO en 3&4 VWO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de vestigingsdirecteur Openstelling Magister voor ouders 3HAVO en 3&4 VWO"

Transcriptie

1 oktober 2010 Van de vestigingsdirecteur Geachte Ouder(s)/Verzorger(s), Het schooljaar is al weer enkele weken bezig; de herfstvakantie staat al voor de deur. Alle kennismakingsavonden zijn inmiddels achter de rug en u heeft daar kennis kunnen maken met de mentor van uw zoon/dochter. Ik hoop dat deze kennismakingen de eerste stap zijn geweest in een goede communicatie tussen u en de school/mentor. Communicatie is sowieso één van de speerpunten voor komend jaar. Ik vind dat u snel en adequaat antwoord moet krijgen op uw vragen. Maar ook dat u goed op de hoogte moet zijn van ontwikkelingen in de school en van de vorderingen van uw kind. Wat betreft dit laatste heeft u (of ontvangt u binnenkort) de codes en inloggegevens van onze leerling-administratie ontvangen. Via deze link kunt u volgen wat de behaalde cijfers van uw zoon/dochter zijn, maar ook wanneer hij/zij afwezig was in een les. Over enkele weken ontvangt uw zoon/dochter de eerste tussenrapportage van dit schooljaar. Waar dit nodig is, zal met de betreffende leerling een verbeterplan (handelingsplan) worden opgesteld. Het is de bedoeling dat de vakdocent aan de hand van dit plan de leerling op het gewenste niveau brengt. De bereidheid van de leerling om extra inspanningen te leveren is daarbij essentieel maar mogen m.i. in alle redelijkheid ook worden verwacht. Voor iedere leerling bestaat de mogelijkheid om huiswerkbegeleiding door Instituut BLOM te volgen. De mentor van uw zoon/dochter kan hierover meer vertellen. Per 15 oktober berust het bestuur van de school bij een twee personen tellend College van Bestuur. Het voormalige bestuur wordt Raad van Toezicht. Deze ontwikkeling is een mooie stimulans voor onze vestiging om het reeds ingezette beleid tot intensivering van de samenwerking met de basisscholen te versterken. Wij verwachten dat deze samenwerking, tezamen met de sterke verbetering van de op de centrale examens gerealiseerde cijfers, zal leiden tot een grotere instroom. Deze instroom zal het mogelijk maken de drie schoolsoorten op onze vestiging (havo, atheneum èn gymnasium) sterk te positioneren. Ik heb u via een apart schrijven eerder melding gemaakt van enkele onsmakelijke filmpjes die op YouTube verschenen zijn. Het onderzoek naar degene die deze filmpjes plaatst, loopt nog bij de politie. In deze zaak hebben meerdere leerlingen (en hun ouders) en docenten aangiften gedaan. Voor deze zaak is half september veel aandacht geweest in de (landelijke) pers. Op 1 oktober is in het kader van de nazorg door mw Crul (teamleider VWO bovenbouw en portefeuillehouder leerlingenzorg) een bijeenkomst georganiseerd voor ieder die op een of andere manier is geraakt of gekwetst door de filmpjes. Zij heeft heel duidelijk gemaakt dat de filmpjes lukraak personen beledigen en dat de boodschap daarom niet persoonlijk moet worden opgevat. Voor verdere hulp of begeleiding kan iedere leerling terecht bij de mentor of bij één van de vertrouwenspersonen. Tenslotte wil ik nog melden dat de brugklasmarkt een groot succes was. Door de inspanningen van de leerlingen, de brugklasmentoren en anderen, kan een bedrag van 1800 euro worden overgemaakt naar de school in Nepal. drs. P. Guijt. Openstelling Magister voor ouders Deze week heeft u een brief ontvangen over de openstelling van Magister. Deze brief bevatte uw inlogcodes. Door een vergissing bij Streekpost is deze persoonlijke brief in een open enveloppe verstuurd. Hiervoor onze excuses. Mocht u een nieuwe code willen of heeft u geen brief ontvangen, stuurt u dan een naar 3HAVO en 3&4 VWO De klankbordgroep voor 3HAVO en 3 & 4 VWO bestaat voor het komende schooljaar uit 10 ouders (bijna). Alle ouders waarvan sommigen zich soms zelfs dezelfde avond als ik mijn oproep deed aanmeldden- hebben bericht gehad wanneer de eerste bijeenkomst zal plaatsvinden. Dat is op 29 november a.s. In dit medium zal ik telkens verkort- verslag doen van de bijeenkomsten.

2 Verder gaat alles zijn gangetje. Leerlingen uit 4 VWO zijn genoeglijk veel op tijd in de les. Slechts een enkeling vergeet te melden dat hij/zij naar de ortho, tandarts of dokter moet. In de 3 e klassen zijn er nog wel wat leerlingen die niet goed in de gaten hebben dat alle docenten die afwezig zijn vervangen worden door een collega (met uitzondering van het eerste en het laatste lesuur). Vandaag nog heb ik een aantal leerlingen aangesproken; zij komen het gemiste uur inhalen. De meeste leerlingen zijn echter gewoon op tijd; er wordt weinig gespijbeld en de leerlingen die opgeroepen moeten worden om zich s ochtends om 8.00u te melden, zijn op de vingers van één hand te tellen. Wat van onze kant nog verbetering behoeft, is de betermelding van uw kind als hij/zij ziek thuisblijft. Er is een formulier voor in de maak. Zodra het beschikbaar is op de website krijgt u daarover een bericht. De leerlingen uit 4VWO zijn al druk bezig met t- toetsen en zullen zich langzaamaan goed moeten gaan voorbereiden op de eerste toetsweek in de week van 1 t/m 5 november. Helpt u uw kind eraan denken dat de stof nu al herhaald zal moeten worden; lesstof van 8 weken en dat voor 2 toetsen per dag is natuurlijk veel te veel om op de avond voor de toets door te nemen. Mw C. Kluts Teamleider 3 e klassen en V4 Filmpjes YouTube Bona Verslag van de bijeenkomst van 1 okt in de grote pauze met de leerlingen die voorkomen in de filmpjes op YouTube. Deze bijeenkomst gaat niet over het vinden van de makers van de Bona Bezem filmpjes op YouTube. Daar moet de politie zich mee bezig houden en iedereen hier heeft hopelijk de weg gevonden om aangifte te doen en misschien wel informatie door te geven. Waar het wel om gaat is hoe we hier - ieder voor zich, maar ook samen - het beste mee om kunnen gaan. Ik denk dat het goed is om even stil te staan bij het effect van deze filmpjes en vervolgens te kijken hoe je er het beste mee om kunt gaan. Met je foto ongevraagd en zonder aanleiding op een openbaar netwerk zoals YouTube verschijnen met daarbij zeer kwetsende opmerkingen, is heftig. Het is op een grove manier misbruik maken van de mogelijkheden van de computer. Discriminerende en seksueel intimiderende opmerkingen raken heel diep de eigenwaarde van mensen en juist daarom zijn deze filmpjes totaal respectloos en ontoelaatbaar. Ik ben hier nog niet zo lang, maar ik ken de school ook van vroeger en ik weet dat het Bona een school is waar mensen met respect met elkaar omgaan. Waar je je veilig kunt voelen. En juist die veiligheid wordt nu aangetast. Docenten van deze school zijn juist daarom ook geraakt! Ik wil graag hier een paar dingen noemen die je kunnen helpen om ermee om te gaan. Ten eerste moet je weten dat er lukraak foto s zijn genomen en lukraak teksten zijn geplaatst die niets maar dan ook niets met jou te maken hebben. De enige bedoeling ervan was mensen / jonge mensen te kwetsen. Het zegt alleen maar iets over degene die ze verzonnen heeft. Het moet iemand zijn die zo weinig eigenwaarde heeft dat hij/zij blijkbaar behoefte had aan het maken van dit soort filmpjes. Met zo iemand kun je eigenlijk alleen maar medelijden hebben. En als je dat kunt voelen, ga je erboven staan en kun je niet meer echt geraakt worden. En dan bereikt de dader zijn doel niet meer. Ik zei het al: het feit dat iedereen het kan zien, maakt het extra onveilig. Maar probeer te bedenken dat iedereen die het ziet en enig gezond verstand heeft, weet dat de teksten te onzinnig voor woorden zijn en dat de bedenker zich hiermee volkomen belachelijk maakt. Want zo is het. Tot slot: het feit dat er zoveel leerlingen maar ook docenten op de filmpjes staan, is erg, maar heeft ook een voordeel: je kunt het samen delen en dat wil ik bij deze iedereen aanraden. Deel je frustratie en boosheid met elkaar en je zult merken dat het helpt. Maar ook: zoek via je mentor hulp als je voor jezelf merkt dat er meer nodig is dan dit. En laten we door dit samen te delen anderen laten zien waar Bona voor staat: een school waar iedereen zichzelf mag zijn en respect verdient : dat willen we blijven en dat nemen ze ons niet zomaar af. Mw. Drs. Crul Teamleider VWO en eindverantwoordelijk voor de zorg. Klankbord Bovenbouw Oproep aan ouders van de bovenbouw leerlingen: in samenwerking met de ouderraad heeft de school het initiatief genomen om zgn. klankbordgroepen op te richten. Ouders die graag mee willen denken met het reilen en zeilen van de school zijn welkom om hierin plaats te nemen. Goed contact tussen ouders en school is een van de verbeterpunten dit jaar. Het streven voor de klankbordgroep is 1 a 2 ouders per klas. Het idee is om 2 a 3 keer per jaar bijvoorbeeld op een van de mentoravonden bijeen te komen met de teamleider. De agenda wordt in principe met elkaar bepaald. Als u interesse heeft, kunt u zich opgeven bij de teamleider van de betreffende leerlaag: Mw. Crul: Mw Kluts: Hr. Verhoeven:

3 Klankbord Onderbouw Op de informatieavond van klas 1 en 2 heb ik een oproep gedaan aan ouders om deel te nemen aan de Klankbordgroep Onderbouw. De volgende ouders nemen dit jaar zitting in dit overleg: Mw. v. Schagen (1b) Mw. Telgenkamp en mw. den Hollander (2ab) Mw. Bekkers (2ha) Mw. Konings, mevr. Schutte en mw. Berry (2gc) Voor klas 1a is er bij dit schrijven nog geen aanmelding. Bij deze een oproep aan de ouders van klas 1a! De klankbordgroep komt op de volgende data bij elkaar: Woensdag 1 december 2010 Woensdag 16 februari 2011 Donderdag 28 april 2011 We gaan praten over het onderwijs en de organisatie van de onderbouw en het reilen en zeilen van de school in het algemeen. Wat gaat (niet) goed, wat kan beter? Ik hoop op een vruchtbare en prettige samenwerking met deze club ouders. Teamleider onderbouw wil graag geïnformeerd worden! Verschillende ouders hebben mij al g d dat zij zich ergens zorgen over maken, of dat zij iets niet duidelijk vinden. Blijf dat allen vooral doen! Binnenkort starten wij met de organisatie van de open dag en informatieavond groep 8. U heeft deze als ouder ook meegemaakt. Kunt u mij mailen wat u goed vond aan deze dag en avond, en wat u heeft gemist. U kunt ons daar erg mee helpen. teamleider klas1/2 Brugklasmarkt 2010 Nepal Woensdagmorgen 6 oktober stroomt mijn kantoortje vol met allerlei spulletjes. In een korte tijd is het een berging geworden. Er staat een oven, er staat een zak bananen, een krat vol met supermarktspullen, een bak met plantjes, schildersezels, en zakken vol (voor mij nog) ondefinieerbaar goed. Of ik even wat liters ijs en melk ergens kon bewaren? Vandaag is het écht begonnen! Maandag 19 september kwam Wolf Theuns de brugklasleerlingen enthousiast maken voor het gekozen goede doel: de Chakreshwari Secondary School. Dat is Wolf zeker gelukt! De brugklasleerlingen vonden het een goed verhaal en voelden direct een binding met de leerlingen in Nepal. De brugklasleerlingen wilden er graag voor zorgen dat er genoeg geld zou komen voor Engelse boeken, schriften en pennen. In de dagen tussen 19 september en 6 oktober is er gebrainstormd over hoe geld te verdienen. Voor sommige leerlingen was het op 20 september allemaal al geregeld, en voor anderen is dat op 5 oktober alsnog gelukt. Tijdens de lessen tekenen is o.l.v. mw. van den Brink en mw. Slingerland gewerkt aan prachtige boekenleggers. Woensdagavond zijn, dankzij sterke bovenbouwleerlingen, de aula en omliggende lokalen van het Bonaventuracollege omgetoverd tot een kleurige markt in Aziatische sfeer. Overal stonden kraampjes waar je lekker kon eten, thee kon drinken, ballen kon gooien. Loterijen, het traditionele Rad van Fortuin, zaklopen, schminken, een wafelbakster, werkelijk niets ontbrak op deze gezellige markt. De aula was vol met ouders, die hun portemonnee hadden meegenomen. Uiteraard ontbrak Wolf Theuns niet, hij zorgde voor prachtige foto s en een mooi verhaal over zijn tocht. Op de Brugklasmarkt voor Nepal is veel geld opgehaald en daar kunnen ze op de Chakreshwari Secondary School veel goede dingen mee doen! Op de site staan mooie foto s van dhr. P. Vis, die laten zien hoe leuk het is geweest voor de brugklasleerlingen. teamleider klas1/2 KBAK Elke woensdagmiddag vertrekt mw. Van den Brink met een groep leerlingen naar de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Wilt u een keer mee met uw kind? Wilt u een keer zien wat zij daar allemaal doen, leren en maken? Dan kunt u (op afspraak!) mee. Als u interesse heeft, neem dan contact op met mw. I. van de Brink of CROSS YOUR BORDERS project Havo 4. 14, 15 en 16 september zijn de leerlingen van H4 bezig geweest met de problematiek van ontwikkelingslanden. In groepjes van 4 à 5 leerlingen werd de problematiek van een bepaald land ( Guatamala, Peru, Burkino Faso, Angola, Nepal, Afghanistan ) bestudeerd en werden mogelijke oplossingen bedacht. De opdracht voor de leerlingen was: Adviseer de Verenigde Naties op een creatieve manier welk ontwikkelingsprobleem volgens jullie de meeste aandacht moet krijgen in jullie landen en geef daarbij aan waarom jullie dat probleem hebben uitgekozen.

4 Het resultaat moest elke groep voor de rest van de klas presenteren. Dit resultaat werd beoordeeld door deskundigen van Cross Your Borders en een docent. De leerlingen hebben hier veel werk van gemaakt en de presentaties blonken vaak uit in creativiteit en originaliteit maar ook de inhoud gaf blijk van een grondige kennis van de problematiek. Alle leerlingen hebben dan ook voldaan aan de opdracht. Wilt u zien hoe enthousiast men de presentatie voorbereidt of hoe men meedoet aan een van de workshops, dan kunt u dit bekijken op onze site bij fotoalbum. De mentoren en ik vonden het een geslaagd project. FCJ Verhoeven Teamleider H4/5 Protocol Lichamelijke Opvoeding (LO) Marienpoelstraat 1 Leerlingen die door een blessure niet actief kunnen deelnemen aan de les zijn verplicht aanwezig in die les. 2 Verzuim wordt niet getolereerd 3 Overleg met de docent is verplicht voorafgaande aan de lessituatie, ondersteund met een brief van thuis/arts/ziekenhuis. 4 De docent LO verzorgt, in voorkomende gevallen, indien mogelijk, een vervangende opdracht tijdens de les. Leerlingen die door een blessure een praktische opdracht niet kunnen uitvoeren, krijgen in datzelfde schooljaar de gelegenheid dat alsnog te doen. Lukt dat om medische redenen niet dan volgt een theoretische opdracht, te maken in de reparatie week, in te leveren vóór het einde van het schooljaar. Leerlingen die in een lesperiode van 8 weken een of meerdere lessen missen, om welke reden dan ook, krijgen voor die periode een NNB. In overleg met de teamleider wordt gekeken hoe hier een NB van gemaakt kan worden. De teamleider bepaalt of er een vervangende opdracht gemaakt moet worden of dat er lessen LO ingehaald moeten worden aan het einde van het schooljaar. Bij ongeoorloofd verzuim krijgt een leerling bovendien een gele kaart. Drie gele kaarten kunnen leiden tot uitsluiting van een herkansing. vestigingsleiding FAALANGST en de rol van de ouders Ouders en school hebben een heel verschillende maar zeer belangrijke invloed op het welzijn van een kind. De basisveiligheid begint thuis. Maar ook op school moet een kind zich veilig voelen. Op school moet een kind presteren en zich bewijzen. En juist op dit gebied komen de ouders weer om de hoek kijken, want kinderen werken om zichzelf te bewijzen maar ook om hun ouders niet teleur te stellen. Goedbedoelde aansporingen kunnen bij kinderen met faalangst wel eens averechts werken en juist daarom is het zo belangrijk eventuele faalangst bij je kind te onder- kennen. Faalangst wil zeggen dat je onder invloed van druk niet meer goed na kunt denken en daardoor slechter presteert dan je zou kunnen. Het frustreert kinderen enorm want je weet dat je het eigenlijk wel kunt en toch lukt het niet. Kinderen blokkeren, soms maar bij een of twee vakken, maar dit kan van kwaad tot erger worden als het niet onderkend wordt. Kinderen uiten hun stress op verschillende manieren: ze trekken zich terug, gaan zich nog meer dan normaal afzetten tegen hun ouders, worden boos om niets, slapen of eten slecht, gaan soms steeds minder werken, kunnen gaan spijbelen of willen helemaal niet meer naar school. Als kinderen hun best niet meer doen thuis, lijkt hun gedrag te wijzen op luiheid. Maar dat is het niet, ze geven het op in zichzelf te geloven, ze hebben het (bijna) opgegeven. Het is voor ouders belangrijk oog te blijven houden voor dit gedrag en te proberen erachter te komen wat er werkelijk speelt. Oordeel niet te snel maar stel vooral veel vragen. School en ouders hebben elkaar nodig als het gaat om het bestrijden van faalangst. Ze zullen moeten samenwerken omdat ze beiden vanuit verschillende hoeken invloed hebben op het kind. Ze moeten elkaar informeren over de problemen van het kind en de manier waarop die zich uiten. Heeft u het idee dat uw kind last heeft van faalangst, neem dan contact op met de mentor. Deze kan hem/haar doorverwijzen naar mij. Mw.Crul (teamleider VWO 5 en 6) geeft faalangsttrainingen. Info hierover vindt u op of op Voor eventuele vragen kunt u ook bij haar terecht :

5 AGENDA: oktober: ma 11 G5 Romereis t/m vr 15 okt info-avond 6V di 12 klas 1 Boerhaavemuseum na 6 e uur HD inleveren do 14 4H museumdag vr 15 klas 1 Boerhaavemuseum na 6 e uur ma 18 herfstvakantie t/m vr 22 okt ma 25 OB huiswerk vrij di 26 HD repareren vr 29 klas 1Halloweenfeest november: ma 01 toetsweek TF di 02 toetsweek TF wo 03 toetsweek TF do 04 toetsweek TF vr 05 toetsweek TF ma 08 uitloop toetsweek TF 4V en 5V di 09 klas 3 voorlichtingscarroussel wo 10 TF: laatste moment mondelingen do 11 filmmiddag voor OB vr 12 culturele avond ma 15 rapportvergaderingen OB di 16 rapportvergaderingen OB voorlopig rapport TF wo 17 rapportvergaderingen OB entf, Opgeven keuze herk. Voor do 18 rapportvergaderingen BB vr 19 rapport OB Wiskunde Alympiade 2 e klas schoolfeest ma 22 herk TF H4, V4, 1 e en 2 e uur di 23 herk. H5,V5,V6, 1e t/m 4e uur wo 24 do 25 4V: Haagse Tribune ( middag ) vr 26 filmnacht voor TF ma 29 definitief rapport TF aanvang advent mentoravond

VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR

VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR September 2010 VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR Het nieuwe schooljaar is begonnen. Dat betekent altijd ook weer dat er nieuwe gezichten zijn: nieuwe leerlingen in de brugklassen, nieuwe leerlingen die vanuit

Nadere informatie

Binnen onze tweedelijnsbegeleiding hebben we in schooljaar 10-11 de volgende activiteiten:

Binnen onze tweedelijnsbegeleiding hebben we in schooljaar 10-11 de volgende activiteiten: De Cobbenhagenmavo. Vastgesteld 6 november 2012. Protocol Tweedelijnsbegeleiding. Binnen onze tweedelijnsbegeleiding hebben we in schooljaar 10-11 de volgende activiteiten: - Huiswerkbegeleiding. HB. -

Nadere informatie

Welkom in de derde klas!

Welkom in de derde klas! Welkom in de derde klas! De meeste van jullie zijn twee jaar leerling van onze school geweest. Jullie weten wel hoe het hier werkt. Wat er van je verwacht wordt. Wat wel en niet geaccepteerd wordt. Dat

Nadere informatie

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 1. Vorig schooljaar was ik leerling in de afdeling: Respondenten 191 A. Havo 102 53% B. Atheneum 73 38% C. Gymnasium 16 8% 2. Dit jaar zit ik in klas: Respondenten

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

K.S.E. leerlingen info week 47: 18 november t/m 24 november

K.S.E. leerlingen info week 47: 18 november t/m 24 november K.S.E. leerlingen info week 47: 18 november t/m 24 november Agenda: 18-11 : leerlingbespreking mavo-4 19-+20 november : leerlingbespreking mavo-3. 20-11 : roostervrij vanaf het 4 e uur. 21-11 : herkansingen

Nadere informatie

Voorlopige jaarplanning 2014-2015

Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Pagina 1 Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Maand september 2014 ma 1 sep 13.00-16.00 Introductieprogramma Brugklas ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma tweede leerjaar ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma

Nadere informatie

Maandbericht nr. 9 Juli 2017

Maandbericht nr. 9 Juli 2017 Maandbericht nr. 9 Juli 2017 Vr 30 juni uitslag herexamens Ma 03 juli toetsweek alle klassen Wo 05 juli diploma-uitreiking Havo/Vwo Do 06 juli diploma-uitreiking Vmbo/Mavo Ma 10 juli extra activiteiten

Nadere informatie

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Doetinchem, 15 augustus 2016 Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Op 2016 start het nieuwe schooljaar. Dat lijkt op dit moment misschien nog ver weg, maar toch sturen we jou en je ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels VERZUIMADMINISTRATIE Kennismaken met de verzuimregels Voorstellen: Mevrouwvan der Oost (receptie NH en Verzuimadministratie bovenbouw: Havo 4, 5 en VWO 4, 5 en 6). Werkdagen van dinsdag tot en met vrijdag

Nadere informatie

Hartelijk welkom op jullie nieuwe school

Hartelijk welkom op jullie nieuwe school Hartelijk welkom op jullie nieuwe school Programma Kennismakingsavond A. voor de leerlingen: - voorstellen van de mentor - kennismaking met mentor en klasgenoten B. voor de ouders: - activiteiten na de

Nadere informatie

VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR

VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR December 2010 VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR Geachte ouders/verzorgers, Sinds enkele weken is de topstructuur van het Bonaventuracollege gewijzigd. In plaats van een algemeen directeur van het Bona en een

Nadere informatie

Kennismaken met de mentor. Ouderinformatieavond VWO 4 [naam mentor]

Kennismaken met de mentor. Ouderinformatieavond VWO 4 [naam mentor] Kennismaken met de mentor Ouderinformatieavond VWO 4 [naam mentor] VWO 4: een grote verandering? Op reis Rol mentor Contact / Klankbordgroep PTA Lesplanners Toetsweken De herkansingsregeling Rapportage

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

Laatste schoolweken 2016. Klas 1

Laatste schoolweken 2016. Klas 1 Laatste schoolweken 2016 Klas 1 Het is nog een paar weken en dan zit het schooljaar er al weer op. De laatste weken verlopen door de proefwerkweek en de rapportvergaderingen, niet volgens het bestaande

Nadere informatie

Jaaragenda.. 2015-2016. omschrijving. Week 35. Ma 24-08-15 zomervakantie. Di 25-08-15 zomervakantie. Wo 26-08-15 zomervakantie

Jaaragenda.. 2015-2016. omschrijving. Week 35. Ma 24-08-15 zomervakantie. Di 25-08-15 zomervakantie. Wo 26-08-15 zomervakantie Jaaragenda.. 2015-2016 Week 35 tijd omschrijving Ma 24-08-15 zomervakantie Di 25-08-15 zomervakantie Wo 26-08-15 zomervakantie Do 27-08-15 zomervakantie Vr 28-08-15 zomervakantie Week 36 Ma 31-08-15 11.00

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do-vrij Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg Patrick Tonnaer

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl

JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl Dit jaarprogramma wordt met ingang van maandag 7 september wekelijks geactualiseerd.

Nadere informatie

LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR

LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR Juli 2015 SCHOOLEXAMENWEEK Leerjaar 3 HEESCH Aan: Leerlingen leerjaar 3 en hun ouder(s) / verzorger(s). Betreft: Schoolexamenweek

Nadere informatie

Eerste echte schooldag Woensdag 31 augustus is je eerste echte schooldag. Vanaf die dag heb je les volgens je lesrooster.

Eerste echte schooldag Woensdag 31 augustus is je eerste echte schooldag. Vanaf die dag heb je les volgens je lesrooster. Aan de leerlingen die in 2016/2017 bij ons in de brugklas komen en ter kennisname aan hun ouder(s)/verzorger(s) kenmerk: B-1617001/rn/jok betreft: begin schooljaar 2016 2017 Amsterdam, 6 juli 2016 Beste

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015

NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015 NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015 Beste ouders en leerlingen, Maandag beginnen we weer aan een nieuw schooljaar. De uitnodiging hiervoor hebben de leerling en u per mail ontvangen. We hopen dat

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014 Het Drieluik Daltonbasisschool Ot en Sienpad 3 6852 EG Huissen Tel.:026-3253196 email:drieluik @ delinge.nl Website:www.daltondrieluik.nl Postadres :Postbus 50 6852 AB Huissen Nieuwsbrief nummer 3-2014

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 4 havo dinsdag 6 september 2016 Van Harte Welkom Programma 19.00 19.10 19.20 19.35 19.45 Algemene Informatie English+ Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking

Nadere informatie

Nummer 2 12 september 2013

Nummer 2 12 september 2013 Nummer 2 12 september 2013 16/9 Ma 20.00-21.30 uur Voorlichtingsavond klas 1A t/m 1E 17/9 Di 20.00-21.30 uur Voorlichtingsavond klas 1F t/m 1J 18/9 Wo 20.00-21.30 uur Voorlichtingsavond klas 3 19/9 Do

Nadere informatie

OUDERAVOND KLAS 5 2015-2016

OUDERAVOND KLAS 5 2015-2016 OUDERAVOND KLAS 5 2015-2016 Donderdag 17 september 2015 19:00-21:30 Gymnasium Bernrode heet u van harte welkom! Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Programma Algemeen door Mw. Van de Pas (jaarlaagcoördinator)

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar 2014-2015 November nr. 3

Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar 2014-2015 November nr. 3 Voorwoord Beste ouders/verzorgers, In deze oudernieuwsbrief staat de jaarvergadering van de ouderraad op maandag 17 november om 19.30 uur het meest centraal. Tijdens deze jaarvergadering wordt met de ouders/

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen:

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Welkom Ouderavond TGL3 31 augustus 2015 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Toptraject door

Nadere informatie

begeleiding in de onderbouw

begeleiding in de onderbouw 1 begeleiding in de onderbouw Inhoud Deze brochure is geschreven om antwoord te geven op (een deel van) uw vragen op het gebied van de begeleiding van uw kind. De volgende zaken komen aan de orde: 1. Het

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo

Informatieavond 4 havo Informatieavond 4 havo Algemene inleiding Inleiding LOB Korte pauze Mentoren, informatie over de klassen De havo afdeling Afdelingsleider 3,4,5 havo Jaarcoördinator 3&4 havo Afdelingsassistent 10 mentoren

Nadere informatie

Ma 1. Di 2. Vr 5. Ma 8. Vr 29 Herkansing T8 (6V), 15.00 uur. Vr 19 Retour werkweken Zeilmodule bovenbouw. Ma 22. Di 23. Wo 24

Ma 1. Di 2. Vr 5. Ma 8. Vr 29 Herkansing T8 (6V), 15.00 uur. Vr 19 Retour werkweken Zeilmodule bovenbouw. Ma 22. Di 23. Wo 24 Jaarrooster 2014-/2015 versie dinsdag 11 november 2014 Augustus 2014 September 2014 Zomervakantie 1 Di 2 Rood- onderbouw h/v Zwart bovenbouw h/v Wo 3 Voorbereiding Excursie 4V-Frans 8e uur 33 36 =Gezamenlijke

Nadere informatie

VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR

VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR februari 2011 VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR Ziektegolf Het ziekteverzuim onder leerlingen is de laatste dagen erg hoog. Dagelijks worden weer nieuwe leerlingen ziek gemeld en ook melden zich in de loop van

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

SEPTEMBER ma di wo do vr za zo 1 Start OOP en directie: school open. 7 MH Introductie H4. Start lessen volgens rooster

SEPTEMBER ma di wo do vr za zo 1 Start OOP en directie: school open. 7 MH Introductie H4. Start lessen volgens rooster SEPTEMBER Start OOP en directie: school open 2 4.00-.00 uur Opmaat docenten MH Introductie H4, V4 en H, V. uur opening Schooljaar Klas en tot.00 op VS MH Introductie H4 Start lessen volgens rooster MH

Nadere informatie

JAARROOSTER 2015-2016 - De Boerhaave

JAARROOSTER 2015-2016 - De Boerhaave JAARROOSTER 2015-2016 - De Boerhaave maand week za 15 zo 16 augustus 34 ma 17 START SCHOOLJAAR 2015-2016 start periode 1 SCHOOLORGANISATIE-DAG - leerlingen vrij di 18 start lessen 1e klas - ontvangst 08.30

Nadere informatie

Hartelijk welkom op jullie nieuwe school

Hartelijk welkom op jullie nieuwe school Hartelijk welkom op jullie nieuwe school Programma Kennismakingsavond A. voor de leerlingen: - voorstellen van de mentor - kennismaking met mentor en klasgenoten B. voor de ouders: - activiteiten na de

Nadere informatie

Voorlichtingsavond. havo 5 en vwo 6

Voorlichtingsavond. havo 5 en vwo 6 Voorlichtingsavond havo 5 en vwo 6 Programma Onderwijstijd Schoolexamen P.T.A. Voortgang Het centraal examen Ontwikkelingen binnen school Begeleiding Studiekeuzevoorlichting Kennismaking mentor/coach Onderwijstijd

Nadere informatie

AGENDA OKTOBER 2015. Maandag 19 oktober Herfstvakantie t/m vrijdag 23 oktober 2015. Maandag 26 oktober Huiswerkvrij (klas 1+2)

AGENDA OKTOBER 2015. Maandag 19 oktober Herfstvakantie t/m vrijdag 23 oktober 2015. Maandag 26 oktober Huiswerkvrij (klas 1+2) Nummer 4 16 oktober 2015 AGENDA OKTOBER 2015 Maandag 19 oktober Herfstvakantie t/m vrijdag 23 oktober 2015 Maandag 26 oktober Huiswerkvrij (klas 1+2) Woensdag 28 oktober Schoolexamen (SE) week 1 (klas

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015, nr.6 januari 2015. Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van kalenderjaar 2015.

Nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015, nr.6 januari 2015. Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van kalenderjaar 2015. Nieuwsbrief Schooljaar 2014-2015, nr.6 januari 2015 Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van kalenderjaar 2015. SOM Helaas werkt SOM niet altijd even goed. Daarom is het goed om

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Het HAVO-examen. School examen. Centraal examen. Eind cijfer +

Het HAVO-examen. School examen. Centraal examen. Eind cijfer + Havo bovenbouw Havo 4 en 5 is één geheel. Alle behaalde resultaten zijn onderdeel van het schoolexamen. Goede cijfers zijn belangrijk. Eindcijfer havo 4 = startcijfer havo 5. Het HAVO-examen School examen

Nadere informatie

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Hoorn, juni 2012 Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Voor wie is het tweede tijdvak bestemd? Het

Nadere informatie

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2014-2015 Den Haag, juli 2014 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Toetsing en examinering in de bovenbouw. Praktische handleiding bij de toetsweken en het centraal examen

Toetsing en examinering in de bovenbouw. Praktische handleiding bij de toetsweken en het centraal examen Toetsing en examinering in de bovenbouw Praktische handleiding bij de toetsweken en het centraal examen Gerrit van der Veen College 2017-2018 1 Inhoud Inleiding... 3 Overzicht toetsen 2017-2018... 4 Toetsroosters

Nadere informatie

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Jaaragenda Aanmelden leerlingen voor Porta Frans en Porta Duits Rapporten Magister: e-mailadressen / verzending Porta Nieuws

Nadere informatie

Personeel van school reageert snel op vragen die per mail gesteld worden. Fijn!

Personeel van school reageert snel op vragen die per mail gesteld worden. Fijn! Verslag bijeenkomst klassenouders d.d. 12 april 2016. Klas 1bk, 1km, 1mh, 1hv Kinderen gaan met plezier naar school! Huiswerk Ouders missen de papieren agenda. Telkens inloggen is niet handig. Hierdoor

Nadere informatie

Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge

Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge 2015-2016 Augustus ma24 Start periode 1 ma 24 di 25 do 27 vr 28 vr 28 14.00 uur ontvangst 1 e leerjaar, 14.30 uur ontvangst 2 e leerjaar,

Nadere informatie

Info examen 2017 (periode 6)

Info examen 2017 (periode 6) Info examen 2017 (periode 6) Aan de examenkandidaten van 2017 en hun ouder(s)/verzorger(s) Spijkenisse, maart 2017 Beste examenkandidaten, De examens staan voor de deur. De praktijkexamens en mondelinge

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta Welkom op De Berg! De Amersfoortse Berg is een school met een prettige sfeer. Veel van jullie voorgangers voelden zich er snel thuis, ook al is de overgang van de

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor ouders Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst De SAV is een open christelijke school

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017 Den Haag, juli 2016 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

OUDERAVOND 19 SEPTEMBER 2016 WELKOM

OUDERAVOND 19 SEPTEMBER 2016 WELKOM KLAS: OUDERAVOND 19 SEPTEMBER 2016 MENTOR: WELKOM Spoorboekje Voorstelrondje (mentor + ouders aan elkaar) Rol van de mentor Ondersteuning Rooster & rapportage Periodisering van vakken Ouderavonden De school

Nadere informatie

Nieuwe schoolleiding ARBO Paracetamol en andere medicijnen Huiswerk

Nieuwe schoolleiding ARBO Paracetamol en andere medicijnen Huiswerk Beste ouders, verzorgers, Hier is de Nieuwsbrief van september. De ouderavonden in het begin van deze maand zijn goed bezocht door de ouders/ verzorgers van de onderbouw. De ouders/ verzorgers van de bovenbouw

Nadere informatie

Enquête oudertevredenheid onderbouw DL feb.15

Enquête oudertevredenheid onderbouw DL feb.15 Enquête oudertevredenheid onderbouw DL feb.15 1. Vorig schooljaar was mijn kind leerling in de afdeling: Respondenten 122 A. Havo 53 43% B. Atheneum 61 50% C. Gymnasium 8 7% 2. Dit schooljaar is mijn kind

Nadere informatie

wo 17-sep herkansing examentoets bb 1e, 2e, 3e lesuur schoolfotograaf

wo 17-sep herkansing examentoets bb 1e, 2e, 3e lesuur schoolfotograaf WK Dag Datum Activiteit schooljaar 2014-2015 versie 9-9-2014 do 21-aug vr 22-aug za 23-aug zo 24-aug einde zomervakantie 35 ma 25-aug di 26-aug ontvangst leerlingen schoolfotograaf informatieavond kc1

Nadere informatie

Geldigheid Dit toetsprotocol blijft geldig tot de volgende versie wordt vastgesteld. Voorgaande versies komen daarmee te vervallen.

Geldigheid Dit toetsprotocol blijft geldig tot de volgende versie wordt vastgesteld. Voorgaande versies komen daarmee te vervallen. Inleiding Voor u ligt het toetsprotocol van het Heer Bokel College. In dit protocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling

Nadere informatie

o.s.g. Willem Blaeu jaarplanning 2015-2016 Leerlingen / ouders

o.s.g. Willem Blaeu jaarplanning 2015-2016 Leerlingen / ouders nr 1 34 ma 17-aug 1 Begin periode 1 13.00 uur externe instroom 2e klas + hoger 13.30 brugklassen 14.00 klas 2+3+mavo-4 14.15 klas 4+5+6 havo/vwo di 18-aug 1 09.00-11.00 uur klas 1 havo/vwo mentoraat Vanaf

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen

Nieuwsbrief Leerlingen In deze nieuwsbrief Open dagen Steunles Nieuw rooster Toetsweek 3 Het komende weekend staat in het teken van de Open dagen. Op vrijdagavond, zaterdag en maandagavond zullen hopelijk weer veel leerlingen

Nadere informatie

ACTIVITEITENROOSTER

ACTIVITEITENROOSTER September ACTIVITEITENROOSTER 2016-2017 Week 36 1 e schoolweek ma 05 Start Periode 1 en 5 Deze periode worden 3 dagen ckv-activiteiten ingepland Ontruimingsoefening in deze periode Coaching bijeenkomst

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo Sept 2011, jr 3 - no 1

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo Sept 2011, jr 3 - no 1 Nieuwsbrief De Cobbenhagenmavo Sept 2011, jr 3 - no 1 Eerste nieuwsbrief van dit schooljaar Zo langzamerhand beginnen we gewend te raken aan de nieuwsbrief van onze school. In deze vorm gaat hij alweer

Nadere informatie

Onze Lieve Vrouwelyceum 2012-2013 3 september 2012 AUGUSTUS 2012. Ma di wo do vr za zo

Onze Lieve Vrouwelyceum 2012-2013 3 september 2012 AUGUSTUS 2012. Ma di wo do vr za zo 31 AUGUSTUS 2012 1 2 3 4 5 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 32 6 7 8 9 10 11 12 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 33 34 35 13 14 15 16 17 18 19 Zomervakantie

Nadere informatie

Voorlichtingsavond. havo 5 en vwo 6

Voorlichtingsavond. havo 5 en vwo 6 Voorlichtingsavond havo 5 en vwo 6 16/9/2013 Programma Onderwijstijd Schoolexamen P.T.A. Voortgang Het centraal examen Ontwikkelingen binnen school Begeleiding Studiekeuzevoorlichting Kennismaking mentor/coach

Nadere informatie

Een goede vakantie toegewenst. Tot ziens op dinsdag 28 augustus om 9:30 uur. Met vriendelijke groet, Sven Boogert (secretaris van de examencommissie)

Een goede vakantie toegewenst. Tot ziens op dinsdag 28 augustus om 9:30 uur. Met vriendelijke groet, Sven Boogert (secretaris van de examencommissie) Zeist, juli 2012 Beste examenkandidaten klas 12 havo & 12 2012/2013, Hierbij krijgen jullie alvast wat gegevens die nodig/nuttig zijn voor het komende schooljaar. Dan kunnen jullie er alvast aan wennen

Nadere informatie

Informatie avond 3 havo

Informatie avond 3 havo Informatie avond 3 havo Algemene inleiding door Sandra Dekker Informatie over LOB / profielkeuze door Wouter Keizer Korte pauze Mentorengedeelte Doel van de avond (Hernieuwde) kennismaking met de afdeling

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 oktober 2014

Nieuwsbrief 9 oktober 2014 Nieuwsbrief 9 oktober 2014 Belangrijke data - Oud papier: 11 oktober: Fam. Wilbrink (Jonathan) en Fam. Leegwater (Daan) - Oud papier: 25 oktober: Fam. Wijdenes (Luuk) en Fam. Neeteson Lemkes (Anna) - Vrijdag

Nadere informatie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie september 0 versie 0 In rood activteiten in het Michaël college-markenhage examentraject die op Markenhage plaatsvinden (leerlingen klas en ). AUGUSTUS 0 7 8 0 7 8 0.00 uur-. uur SLV.. uur Ontvangst nieuwe

Nadere informatie

Activiteitenboekje. Brede School Kei 13 Brede School Kei 13 Wezenland 582 7415 JM Deventer 0570 625031. september december 2014

Activiteitenboekje. Brede School Kei 13 Brede School Kei 13 Wezenland 582 7415 JM Deventer 0570 625031. september december 2014 Opgaveformulier Alle gegevens invullen en inleveren bij Marjan Bouwman of de juf of meester. Of zoals aangegeven via de mail. U krijgt bericht als uw kind geplaatst is. Ja, ik geef mijn kind op voor deze

Nadere informatie

Teamleiders Carolus Clusius College Teamleider vmbo Met vriendelijke groet, namens het CCC, Mevr. J Drok Directeur

Teamleiders Carolus Clusius College Teamleider vmbo Met vriendelijke groet, namens het CCC, Mevr. J Drok Directeur Einde schooljaar 2016-2017 - 1 - Vooraf Om het schooljaar goed af te ronden hebben we in dit boekje alle informatie over het einde van het schooljaar en belangrijke data op een rijtje gezet. Tijdens het

Nadere informatie

JAARPLAN KSH versie december 2009 DECEMBER 2009

JAARPLAN KSH versie december 2009 DECEMBER 2009 DECEMBER di 1 uiterlijk 9.00 uur in: aanvraag tien-minuten-avond; MT 19.30 uur: voorlichtingsavond M3; CD opnames klas 3, rooster volgt wo 2 CD opnames klas 3, rooster volgt do 3 start gesprekken leerlingen-decanen

Nadere informatie

JAARROOSTER 2015-2016 - De Boerhaave

JAARROOSTER 2015-2016 - De Boerhaave JAARROOSTER 2015-2016 - De Boerhaave maand week januari 1 ma 4 huiswerkvrij di 5 wo 6 19.30 uur - ouderavond inhaalmodule Latijn (GUR) do 7 vr 8 2 ma 11 di 12 klankbordgroep leerlingen 4e en 5e lesuur

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Opmerking: het protocol moet worden gezien als een richtlijn, waarvan naar behoefte kan worden afgeweken. Te laat Geoorloofd 1. Melden bij conciërge. 2. Conciërge

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

JAARROOSTER De Boerhaave

JAARROOSTER De Boerhaave maand week januari 1 ma 4 huiswerkvrij di 5 wo 6 19.30 uur - ouderavond inhaalmodule Latijn (GUR) do 7 vr 8 2 ma 11 di 12 klankbordgroep leerlingen 4e en 5e lesuur wo 13 do 14 vr 15 3 ma 18 di 19 wo 20

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI /

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / OPEN HUIS WOENSDAG 14 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS MAANDAG 22 JANUARI / 19.00-20.30 UUR Kies voor Corderius College

Nadere informatie

Kennismaking ouders 19 september 2016

Kennismaking ouders 19 september 2016 Kennismaking ouders 19 september 2016 Hartelijk welkom Mentor klas.: Naam Mentor (afkorting) Bereikbaarheid Stuur een e-mail naar @sondervick.nl Ik kijk hier dagelijks op en zal proberen zo snel mogelijk

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam oktober 2012 Jaargang 3, nummer 2 Geachte ouders/verzorgers, Dit is de tweede digitale Nieuwsbrief van het schooljaar. In deze Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte

Nadere informatie

REGELING EINDE CURSUS en BEGIN CURSUS Mededeling aan leerlingen en hun ouders/verzorgers

REGELING EINDE CURSUS en BEGIN CURSUS Mededeling aan leerlingen en hun ouders/verzorgers REGELING EINDE CURSUS 2016-2017 en BEGIN CURSUS 2017-2018 Mededeling aan leerlingen en hun ouders/verzorgers Gorinchem, juni 2017, Geachte ouders, beste leerlingen, Voor u/jullie ligt de regeling met betrekking

Nadere informatie

Voorlichting 5 vwo. 21 september 2016

Voorlichting 5 vwo. 21 september 2016 Voorlichting 5 vwo 21 september 2016 Onderwerpen werkwijze in 5 vwo: begeleiding onderzoek vervolgstudie rekenexamen toetsing rapportage resultaten gelegenheid om vragen te stellen na afloop gelegenheid

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Een nieuw logo. Met vriendelijke groet, Mw.Gerda Heringa Directeur De Apollo. De waarden van De Apollo:

Een nieuw logo. Met vriendelijke groet, Mw.Gerda Heringa Directeur De Apollo. De waarden van De Apollo: De nieuwsbrief De Ouder-Apollonia 2016-2017 Jaargang 3, nummer 5 Een nieuw logo We hebben een nieuw logo, ons nieuwe logo is ontworpen door Mw. Muriel van Haeften, zij werkt ook op de administratie van

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar februari nr. 4. OSG West-Friesland Bontekoestraat LL Hoorn osg.atlascollege.nl.

Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar februari nr. 4. OSG West-Friesland Bontekoestraat LL Hoorn osg.atlascollege.nl. Voorwoord In deze nieuwsbrief Voorwoord Beste ouders/verzorgers, 40 minutenrooster Toetsweek 3 We hebben de Open Dagen voor nieuwe brugklasleerlingen inmiddels achter de rug en kunnen constateren dat er

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

Tweede leerjaar Regeling einde schooljaar en start schooljaar

Tweede leerjaar Regeling einde schooljaar en start schooljaar Tweede leerjaar Regeling einde schooljaar 2012-2013 en start schooljaar 2013 2014 Inhoud versie tweede leerjaar 1 Toetsweek 17 juni t/m 21 juni tweede leerjaar... 2 Inhalen van toetsen uit de toetsweek

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6 Beste ouders/verzorgers, De maand januari stond in het teken van de Open Dagen voor nieuwe brugklasleerlingen. Onze school is zeer druk bezocht. Het is nu afwachten welke leerlingen zich uiteindelijk gaan

Nadere informatie

Ouderbulletin ob SSgN

Ouderbulletin ob SSgN Ouderbulletin ob SSgN Nijmegen, 8 september 2015 Jaargang 04, nr. 01 2015 2016 Agenda blok 4 Het Jaarrooster vindt u op de website: Rooster/jaarplanning Di 8 sept 19.30-21.00: Info-/mt avond klas 1 Do

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Eerlijk gezegd vond ik het eerst doodeng en spannend om naar een andere school te gaan. Ik wou mijn oude klas van de Ekke de Haan gewoon niet kwijt. We hadden het daar zo

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie