Van de vestigingsdirecteur Openstelling Magister voor ouders 3HAVO en 3&4 VWO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de vestigingsdirecteur Openstelling Magister voor ouders 3HAVO en 3&4 VWO"

Transcriptie

1 oktober 2010 Van de vestigingsdirecteur Geachte Ouder(s)/Verzorger(s), Het schooljaar is al weer enkele weken bezig; de herfstvakantie staat al voor de deur. Alle kennismakingsavonden zijn inmiddels achter de rug en u heeft daar kennis kunnen maken met de mentor van uw zoon/dochter. Ik hoop dat deze kennismakingen de eerste stap zijn geweest in een goede communicatie tussen u en de school/mentor. Communicatie is sowieso één van de speerpunten voor komend jaar. Ik vind dat u snel en adequaat antwoord moet krijgen op uw vragen. Maar ook dat u goed op de hoogte moet zijn van ontwikkelingen in de school en van de vorderingen van uw kind. Wat betreft dit laatste heeft u (of ontvangt u binnenkort) de codes en inloggegevens van onze leerling-administratie ontvangen. Via deze link kunt u volgen wat de behaalde cijfers van uw zoon/dochter zijn, maar ook wanneer hij/zij afwezig was in een les. Over enkele weken ontvangt uw zoon/dochter de eerste tussenrapportage van dit schooljaar. Waar dit nodig is, zal met de betreffende leerling een verbeterplan (handelingsplan) worden opgesteld. Het is de bedoeling dat de vakdocent aan de hand van dit plan de leerling op het gewenste niveau brengt. De bereidheid van de leerling om extra inspanningen te leveren is daarbij essentieel maar mogen m.i. in alle redelijkheid ook worden verwacht. Voor iedere leerling bestaat de mogelijkheid om huiswerkbegeleiding door Instituut BLOM te volgen. De mentor van uw zoon/dochter kan hierover meer vertellen. Per 15 oktober berust het bestuur van de school bij een twee personen tellend College van Bestuur. Het voormalige bestuur wordt Raad van Toezicht. Deze ontwikkeling is een mooie stimulans voor onze vestiging om het reeds ingezette beleid tot intensivering van de samenwerking met de basisscholen te versterken. Wij verwachten dat deze samenwerking, tezamen met de sterke verbetering van de op de centrale examens gerealiseerde cijfers, zal leiden tot een grotere instroom. Deze instroom zal het mogelijk maken de drie schoolsoorten op onze vestiging (havo, atheneum èn gymnasium) sterk te positioneren. Ik heb u via een apart schrijven eerder melding gemaakt van enkele onsmakelijke filmpjes die op YouTube verschenen zijn. Het onderzoek naar degene die deze filmpjes plaatst, loopt nog bij de politie. In deze zaak hebben meerdere leerlingen (en hun ouders) en docenten aangiften gedaan. Voor deze zaak is half september veel aandacht geweest in de (landelijke) pers. Op 1 oktober is in het kader van de nazorg door mw Crul (teamleider VWO bovenbouw en portefeuillehouder leerlingenzorg) een bijeenkomst georganiseerd voor ieder die op een of andere manier is geraakt of gekwetst door de filmpjes. Zij heeft heel duidelijk gemaakt dat de filmpjes lukraak personen beledigen en dat de boodschap daarom niet persoonlijk moet worden opgevat. Voor verdere hulp of begeleiding kan iedere leerling terecht bij de mentor of bij één van de vertrouwenspersonen. Tenslotte wil ik nog melden dat de brugklasmarkt een groot succes was. Door de inspanningen van de leerlingen, de brugklasmentoren en anderen, kan een bedrag van 1800 euro worden overgemaakt naar de school in Nepal. drs. P. Guijt. Openstelling Magister voor ouders Deze week heeft u een brief ontvangen over de openstelling van Magister. Deze brief bevatte uw inlogcodes. Door een vergissing bij Streekpost is deze persoonlijke brief in een open enveloppe verstuurd. Hiervoor onze excuses. Mocht u een nieuwe code willen of heeft u geen brief ontvangen, stuurt u dan een naar 3HAVO en 3&4 VWO De klankbordgroep voor 3HAVO en 3 & 4 VWO bestaat voor het komende schooljaar uit 10 ouders (bijna). Alle ouders waarvan sommigen zich soms zelfs dezelfde avond als ik mijn oproep deed aanmeldden- hebben bericht gehad wanneer de eerste bijeenkomst zal plaatsvinden. Dat is op 29 november a.s. In dit medium zal ik telkens verkort- verslag doen van de bijeenkomsten.

2 Verder gaat alles zijn gangetje. Leerlingen uit 4 VWO zijn genoeglijk veel op tijd in de les. Slechts een enkeling vergeet te melden dat hij/zij naar de ortho, tandarts of dokter moet. In de 3 e klassen zijn er nog wel wat leerlingen die niet goed in de gaten hebben dat alle docenten die afwezig zijn vervangen worden door een collega (met uitzondering van het eerste en het laatste lesuur). Vandaag nog heb ik een aantal leerlingen aangesproken; zij komen het gemiste uur inhalen. De meeste leerlingen zijn echter gewoon op tijd; er wordt weinig gespijbeld en de leerlingen die opgeroepen moeten worden om zich s ochtends om 8.00u te melden, zijn op de vingers van één hand te tellen. Wat van onze kant nog verbetering behoeft, is de betermelding van uw kind als hij/zij ziek thuisblijft. Er is een formulier voor in de maak. Zodra het beschikbaar is op de website krijgt u daarover een bericht. De leerlingen uit 4VWO zijn al druk bezig met t- toetsen en zullen zich langzaamaan goed moeten gaan voorbereiden op de eerste toetsweek in de week van 1 t/m 5 november. Helpt u uw kind eraan denken dat de stof nu al herhaald zal moeten worden; lesstof van 8 weken en dat voor 2 toetsen per dag is natuurlijk veel te veel om op de avond voor de toets door te nemen. Mw C. Kluts Teamleider 3 e klassen en V4 Filmpjes YouTube Bona Verslag van de bijeenkomst van 1 okt in de grote pauze met de leerlingen die voorkomen in de filmpjes op YouTube. Deze bijeenkomst gaat niet over het vinden van de makers van de Bona Bezem filmpjes op YouTube. Daar moet de politie zich mee bezig houden en iedereen hier heeft hopelijk de weg gevonden om aangifte te doen en misschien wel informatie door te geven. Waar het wel om gaat is hoe we hier - ieder voor zich, maar ook samen - het beste mee om kunnen gaan. Ik denk dat het goed is om even stil te staan bij het effect van deze filmpjes en vervolgens te kijken hoe je er het beste mee om kunt gaan. Met je foto ongevraagd en zonder aanleiding op een openbaar netwerk zoals YouTube verschijnen met daarbij zeer kwetsende opmerkingen, is heftig. Het is op een grove manier misbruik maken van de mogelijkheden van de computer. Discriminerende en seksueel intimiderende opmerkingen raken heel diep de eigenwaarde van mensen en juist daarom zijn deze filmpjes totaal respectloos en ontoelaatbaar. Ik ben hier nog niet zo lang, maar ik ken de school ook van vroeger en ik weet dat het Bona een school is waar mensen met respect met elkaar omgaan. Waar je je veilig kunt voelen. En juist die veiligheid wordt nu aangetast. Docenten van deze school zijn juist daarom ook geraakt! Ik wil graag hier een paar dingen noemen die je kunnen helpen om ermee om te gaan. Ten eerste moet je weten dat er lukraak foto s zijn genomen en lukraak teksten zijn geplaatst die niets maar dan ook niets met jou te maken hebben. De enige bedoeling ervan was mensen / jonge mensen te kwetsen. Het zegt alleen maar iets over degene die ze verzonnen heeft. Het moet iemand zijn die zo weinig eigenwaarde heeft dat hij/zij blijkbaar behoefte had aan het maken van dit soort filmpjes. Met zo iemand kun je eigenlijk alleen maar medelijden hebben. En als je dat kunt voelen, ga je erboven staan en kun je niet meer echt geraakt worden. En dan bereikt de dader zijn doel niet meer. Ik zei het al: het feit dat iedereen het kan zien, maakt het extra onveilig. Maar probeer te bedenken dat iedereen die het ziet en enig gezond verstand heeft, weet dat de teksten te onzinnig voor woorden zijn en dat de bedenker zich hiermee volkomen belachelijk maakt. Want zo is het. Tot slot: het feit dat er zoveel leerlingen maar ook docenten op de filmpjes staan, is erg, maar heeft ook een voordeel: je kunt het samen delen en dat wil ik bij deze iedereen aanraden. Deel je frustratie en boosheid met elkaar en je zult merken dat het helpt. Maar ook: zoek via je mentor hulp als je voor jezelf merkt dat er meer nodig is dan dit. En laten we door dit samen te delen anderen laten zien waar Bona voor staat: een school waar iedereen zichzelf mag zijn en respect verdient : dat willen we blijven en dat nemen ze ons niet zomaar af. Mw. Drs. Crul Teamleider VWO en eindverantwoordelijk voor de zorg. Klankbord Bovenbouw Oproep aan ouders van de bovenbouw leerlingen: in samenwerking met de ouderraad heeft de school het initiatief genomen om zgn. klankbordgroepen op te richten. Ouders die graag mee willen denken met het reilen en zeilen van de school zijn welkom om hierin plaats te nemen. Goed contact tussen ouders en school is een van de verbeterpunten dit jaar. Het streven voor de klankbordgroep is 1 a 2 ouders per klas. Het idee is om 2 a 3 keer per jaar bijvoorbeeld op een van de mentoravonden bijeen te komen met de teamleider. De agenda wordt in principe met elkaar bepaald. Als u interesse heeft, kunt u zich opgeven bij de teamleider van de betreffende leerlaag: Mw. Crul: Mw Kluts: Hr. Verhoeven:

3 Klankbord Onderbouw Op de informatieavond van klas 1 en 2 heb ik een oproep gedaan aan ouders om deel te nemen aan de Klankbordgroep Onderbouw. De volgende ouders nemen dit jaar zitting in dit overleg: Mw. v. Schagen (1b) Mw. Telgenkamp en mw. den Hollander (2ab) Mw. Bekkers (2ha) Mw. Konings, mevr. Schutte en mw. Berry (2gc) Voor klas 1a is er bij dit schrijven nog geen aanmelding. Bij deze een oproep aan de ouders van klas 1a! De klankbordgroep komt op de volgende data bij elkaar: Woensdag 1 december 2010 Woensdag 16 februari 2011 Donderdag 28 april 2011 We gaan praten over het onderwijs en de organisatie van de onderbouw en het reilen en zeilen van de school in het algemeen. Wat gaat (niet) goed, wat kan beter? Ik hoop op een vruchtbare en prettige samenwerking met deze club ouders. Teamleider onderbouw wil graag geïnformeerd worden! Verschillende ouders hebben mij al g d dat zij zich ergens zorgen over maken, of dat zij iets niet duidelijk vinden. Blijf dat allen vooral doen! Binnenkort starten wij met de organisatie van de open dag en informatieavond groep 8. U heeft deze als ouder ook meegemaakt. Kunt u mij mailen wat u goed vond aan deze dag en avond, en wat u heeft gemist. U kunt ons daar erg mee helpen. teamleider klas1/2 Brugklasmarkt 2010 Nepal Woensdagmorgen 6 oktober stroomt mijn kantoortje vol met allerlei spulletjes. In een korte tijd is het een berging geworden. Er staat een oven, er staat een zak bananen, een krat vol met supermarktspullen, een bak met plantjes, schildersezels, en zakken vol (voor mij nog) ondefinieerbaar goed. Of ik even wat liters ijs en melk ergens kon bewaren? Vandaag is het écht begonnen! Maandag 19 september kwam Wolf Theuns de brugklasleerlingen enthousiast maken voor het gekozen goede doel: de Chakreshwari Secondary School. Dat is Wolf zeker gelukt! De brugklasleerlingen vonden het een goed verhaal en voelden direct een binding met de leerlingen in Nepal. De brugklasleerlingen wilden er graag voor zorgen dat er genoeg geld zou komen voor Engelse boeken, schriften en pennen. In de dagen tussen 19 september en 6 oktober is er gebrainstormd over hoe geld te verdienen. Voor sommige leerlingen was het op 20 september allemaal al geregeld, en voor anderen is dat op 5 oktober alsnog gelukt. Tijdens de lessen tekenen is o.l.v. mw. van den Brink en mw. Slingerland gewerkt aan prachtige boekenleggers. Woensdagavond zijn, dankzij sterke bovenbouwleerlingen, de aula en omliggende lokalen van het Bonaventuracollege omgetoverd tot een kleurige markt in Aziatische sfeer. Overal stonden kraampjes waar je lekker kon eten, thee kon drinken, ballen kon gooien. Loterijen, het traditionele Rad van Fortuin, zaklopen, schminken, een wafelbakster, werkelijk niets ontbrak op deze gezellige markt. De aula was vol met ouders, die hun portemonnee hadden meegenomen. Uiteraard ontbrak Wolf Theuns niet, hij zorgde voor prachtige foto s en een mooi verhaal over zijn tocht. Op de Brugklasmarkt voor Nepal is veel geld opgehaald en daar kunnen ze op de Chakreshwari Secondary School veel goede dingen mee doen! Op de site staan mooie foto s van dhr. P. Vis, die laten zien hoe leuk het is geweest voor de brugklasleerlingen. teamleider klas1/2 KBAK Elke woensdagmiddag vertrekt mw. Van den Brink met een groep leerlingen naar de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Wilt u een keer mee met uw kind? Wilt u een keer zien wat zij daar allemaal doen, leren en maken? Dan kunt u (op afspraak!) mee. Als u interesse heeft, neem dan contact op met mw. I. van de Brink of CROSS YOUR BORDERS project Havo 4. 14, 15 en 16 september zijn de leerlingen van H4 bezig geweest met de problematiek van ontwikkelingslanden. In groepjes van 4 à 5 leerlingen werd de problematiek van een bepaald land ( Guatamala, Peru, Burkino Faso, Angola, Nepal, Afghanistan ) bestudeerd en werden mogelijke oplossingen bedacht. De opdracht voor de leerlingen was: Adviseer de Verenigde Naties op een creatieve manier welk ontwikkelingsprobleem volgens jullie de meeste aandacht moet krijgen in jullie landen en geef daarbij aan waarom jullie dat probleem hebben uitgekozen.

4 Het resultaat moest elke groep voor de rest van de klas presenteren. Dit resultaat werd beoordeeld door deskundigen van Cross Your Borders en een docent. De leerlingen hebben hier veel werk van gemaakt en de presentaties blonken vaak uit in creativiteit en originaliteit maar ook de inhoud gaf blijk van een grondige kennis van de problematiek. Alle leerlingen hebben dan ook voldaan aan de opdracht. Wilt u zien hoe enthousiast men de presentatie voorbereidt of hoe men meedoet aan een van de workshops, dan kunt u dit bekijken op onze site bij fotoalbum. De mentoren en ik vonden het een geslaagd project. FCJ Verhoeven Teamleider H4/5 Protocol Lichamelijke Opvoeding (LO) Marienpoelstraat 1 Leerlingen die door een blessure niet actief kunnen deelnemen aan de les zijn verplicht aanwezig in die les. 2 Verzuim wordt niet getolereerd 3 Overleg met de docent is verplicht voorafgaande aan de lessituatie, ondersteund met een brief van thuis/arts/ziekenhuis. 4 De docent LO verzorgt, in voorkomende gevallen, indien mogelijk, een vervangende opdracht tijdens de les. Leerlingen die door een blessure een praktische opdracht niet kunnen uitvoeren, krijgen in datzelfde schooljaar de gelegenheid dat alsnog te doen. Lukt dat om medische redenen niet dan volgt een theoretische opdracht, te maken in de reparatie week, in te leveren vóór het einde van het schooljaar. Leerlingen die in een lesperiode van 8 weken een of meerdere lessen missen, om welke reden dan ook, krijgen voor die periode een NNB. In overleg met de teamleider wordt gekeken hoe hier een NB van gemaakt kan worden. De teamleider bepaalt of er een vervangende opdracht gemaakt moet worden of dat er lessen LO ingehaald moeten worden aan het einde van het schooljaar. Bij ongeoorloofd verzuim krijgt een leerling bovendien een gele kaart. Drie gele kaarten kunnen leiden tot uitsluiting van een herkansing. vestigingsleiding FAALANGST en de rol van de ouders Ouders en school hebben een heel verschillende maar zeer belangrijke invloed op het welzijn van een kind. De basisveiligheid begint thuis. Maar ook op school moet een kind zich veilig voelen. Op school moet een kind presteren en zich bewijzen. En juist op dit gebied komen de ouders weer om de hoek kijken, want kinderen werken om zichzelf te bewijzen maar ook om hun ouders niet teleur te stellen. Goedbedoelde aansporingen kunnen bij kinderen met faalangst wel eens averechts werken en juist daarom is het zo belangrijk eventuele faalangst bij je kind te onder- kennen. Faalangst wil zeggen dat je onder invloed van druk niet meer goed na kunt denken en daardoor slechter presteert dan je zou kunnen. Het frustreert kinderen enorm want je weet dat je het eigenlijk wel kunt en toch lukt het niet. Kinderen blokkeren, soms maar bij een of twee vakken, maar dit kan van kwaad tot erger worden als het niet onderkend wordt. Kinderen uiten hun stress op verschillende manieren: ze trekken zich terug, gaan zich nog meer dan normaal afzetten tegen hun ouders, worden boos om niets, slapen of eten slecht, gaan soms steeds minder werken, kunnen gaan spijbelen of willen helemaal niet meer naar school. Als kinderen hun best niet meer doen thuis, lijkt hun gedrag te wijzen op luiheid. Maar dat is het niet, ze geven het op in zichzelf te geloven, ze hebben het (bijna) opgegeven. Het is voor ouders belangrijk oog te blijven houden voor dit gedrag en te proberen erachter te komen wat er werkelijk speelt. Oordeel niet te snel maar stel vooral veel vragen. School en ouders hebben elkaar nodig als het gaat om het bestrijden van faalangst. Ze zullen moeten samenwerken omdat ze beiden vanuit verschillende hoeken invloed hebben op het kind. Ze moeten elkaar informeren over de problemen van het kind en de manier waarop die zich uiten. Heeft u het idee dat uw kind last heeft van faalangst, neem dan contact op met de mentor. Deze kan hem/haar doorverwijzen naar mij. Mw.Crul (teamleider VWO 5 en 6) geeft faalangsttrainingen. Info hierover vindt u op of op Voor eventuele vragen kunt u ook bij haar terecht :

5 AGENDA: oktober: ma 11 G5 Romereis t/m vr 15 okt info-avond 6V di 12 klas 1 Boerhaavemuseum na 6 e uur HD inleveren do 14 4H museumdag vr 15 klas 1 Boerhaavemuseum na 6 e uur ma 18 herfstvakantie t/m vr 22 okt ma 25 OB huiswerk vrij di 26 HD repareren vr 29 klas 1Halloweenfeest november: ma 01 toetsweek TF di 02 toetsweek TF wo 03 toetsweek TF do 04 toetsweek TF vr 05 toetsweek TF ma 08 uitloop toetsweek TF 4V en 5V di 09 klas 3 voorlichtingscarroussel wo 10 TF: laatste moment mondelingen do 11 filmmiddag voor OB vr 12 culturele avond ma 15 rapportvergaderingen OB di 16 rapportvergaderingen OB voorlopig rapport TF wo 17 rapportvergaderingen OB entf, Opgeven keuze herk. Voor do 18 rapportvergaderingen BB vr 19 rapport OB Wiskunde Alympiade 2 e klas schoolfeest ma 22 herk TF H4, V4, 1 e en 2 e uur di 23 herk. H5,V5,V6, 1e t/m 4e uur wo 24 do 25 4V: Haagse Tribune ( middag ) vr 26 filmnacht voor TF ma 29 definitief rapport TF aanvang advent mentoravond

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus!

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus! GROEP8 BROCHURE GEEF JE TOEKOMST EEN PLUS! CAROLUS IN HET KORT Leren in een veilige, rustige omgeving, met respect voor elkaar. Zo kun je de sfeer binnen het Carolus het beste omschrijven. Een school waar

Nadere informatie

Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling (H)TL Mededelingen van de schoolleiding

Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling (H)TL Mededelingen van de schoolleiding Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling (H)TL Mededelingen van de schoolleiding Jaargang 7, nummer 1, september 2014 Weer fris en vrolijk aan de slag op Wereldschool Gemini College! Hopelijk heeft

Nadere informatie

Montessori Lyceum Rotterdam. Ik ben een Montessoriaan

Montessori Lyceum Rotterdam. Ik ben een Montessoriaan Montessori Lyceum Rotterdam Ik ben een Montessoriaan Inleiding Welkom op het Montessori Lyceum Rotterdam, oftewel het RML. Ook wel Monte genoemd. Je hebt samen met je ouders gekozen voor een bijzondere

Nadere informatie

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden ] Prisma ISK (Internationale. Schakelklassen) Directeur de heer D. Brouwer La Bohèmedreef 7 3561 KW Utrecht Tel 030-2 634 634 Fax 030-2 634600 www.isk-utrecht.nl isk@isk-utrecht.nl De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015

OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015 OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015 Met deze keer: Voorwoord Examendata Uit de ouderraad Fotobedreigingen Doorstroomrichtlijnen Hoe nu verder? Belangrijke data Geachte Ouders In dit magazine

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College.

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. Hoofdstuk 4 Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. De samenwerking tussen het Albeda College, lokatie Oostzeedijk en het Maljuna

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

De jarigen van oktober

De jarigen van oktober Jaargang 21 nr. 6 Oktober 2014 C.B.S. De Burcht Broekweg 32 2235 BK Valkenburg Tel. 071-4074467 E-mail: info@cbsdeburcht www.cbsdeburcht.nl Van alles wat. Per 01 September is mijn (Wim) nieuwe adres: Jan

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo.

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo. Er is niet één antwoord te geven op de vraag hoe vaak of hoe lang een kind op een tablet, smartphone of computer mag. Dat hangt sterk af van het kind en de situatie. Deskundigen zijn het er wel over eens

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016

KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016 KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016 katholieke Jenaplan basisschool de Zevensprong Snijdelwijklaan 4c, 2771 SX Boskoop Telefoon 0172-213 886 www.zevensprongboskoop.nl Inhoud

Nadere informatie