V O O R J A A R Keurmerk voor CBO s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V O O R J A A R 2 0 1 1. Keurmerk voor CBO s"

Transcriptie

1 V O O R J A A R Verder in deze uitgave Maatwerkregeling kantorenmarkt Terugblik op 2010 Pagina 2 MyVidema vernieuwd Pagina 7 Tien jaar STG Hotels verliezen rechtszaak Pagina 12 Een rondje langs vertoners MPA-jurist Okke Delfos Visser: Videma als voorbeeld voor de rest van Europa De Motion Picture Association of America (MPA) is een belangrijke partner van Videma. De achterban van deze branchevereniging bestaat uit de zes grote Amerikaanse film- en tv-studio s, die samen een aanzienlijk marktaandeel hebben in het aanbod op Nederlandse televisiezenders. Okke Delfos Visser begeleidt bij de MPA de meest uiteenlopende juridische kwesties, waaronder de strijd tegen online-piraterij. In een uitgebreid interview vertelt hij over zijn werk en steekt hij niet onder stoelen of banken dat hij Videma een warm hart toedraagt. Bij de MPA zien wij Videma als een voorbeeld voor de rest van Europa. Ze hanteren een bijzonder transparant systeem, waarmee onze studio s heel goed uit de voeten kunnen. Pagina 4 Videma heeft inmiddels meer dan licenties afgesloten met bedrijven en instellingen voor het zakelijk gebruik van televisie. Het gaat om onder meer cafés, hotels, recreatieparken, winkels, ziekenhuizen, overheidsinstellingen, scholen, sportclubs en fitnesscentra. Het Videma Magazine trok kris kras door het land en ging op bezoek bij een aantal vertoners. Keurmerk voor CBO s Er is lang en stevig aan gewerkt, maar uiteindelijk is een keurmerk voor CBO s een feit. Daarmee is de huidige gedragscode van branchevereniging VOI E in overleg met het bedrijfsleven omgezet in concrete en toetsbare normen voor transparantie en kwaliteit. Pagina 3 Pagina 8

2 Positieve terugblik op 2010 Videma kijkt met een positief gevoel terug op Niet alleen nam het aantal licentienemers fors toe, ook de incasso groeide met maar liefst 15% tot bijna 10 miljoen. WK Voetbal De stijging is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het Wereldkampioenschap Voetbal, waarbij Videma in Nederland de rechtenbelangen van wereldvoetbalorganisatie FIFA behartigde. De zeven wedstrijden van het Nederlands Elftal leidden tot een grote vraag naar zogenaamde Evenementenlicenties. Blikvangers waren de evenementen op het Museumplein in Amsterdam, de concerten van Guus Meeuwis in Eindhoven en Experts van Oranje in De Kuip in Rotterdam. Vanzelfsprekend was het WK ook voor veel cafés een reden om schermen op te hangen. Dat zorgde voor een toename van het aantal horecalicenties. Op dit moment beschikken zo n horecagelegenheden over een Videma-licentie. Buitendienst Vooral door het intensiveren van buitendienstactiviteiten steeg de incasso bij hotels en recreatiebedrijven met ruim 15%. De buitendienst richt zich vooral op bedrijven die niet reageren op de mailingcampagnes van Videma. Deze campagnes komen meestal in samenwerking met brancheorganisaties tot stand. Daarbij wordt de achterban de mogelijkheid geboden gebruik te maken van speciale kortingsregelingen. Bedrijven die niet reageren, worden bezocht. Als daarbij wordt vastgesteld dat een licentie vereist is, kan de buitendienst deze ter plekke regelen. Er worden in dat geval echter wel extra kosten in rekening gebracht. 2 Maatwerkregeling voor kantoren en bedrijfsgebouwen Tussen MKB Nederland, VNO-NCW en Videma zijn afspraken gemaakt voor het gebruik van televisie in kantoren en bedrijfsgebouwen. Per 1 juli 2011 wordt een maatwerkregeling van kracht. De regeling is bedoeld voor het interne gebruik in bijvoorbeeld werkruimten, personeelsrestaurants en recepties. Op die plaatsen is het gebruik van televisie de laatste jaren stevig toegenomen. Steeds vaker plaatsen bedrijven een tv in de receptie en ook personeelsrestaurants beschikken in toenemende mate over schermen om bij grote tv-evenementen, zoals het WK- en EK-Voetbal, gezamenlijk te kunnen kijken. Voor deze vormen van tv-gebruik is toestemming vereist van de auteursrechthebbenden. Die toestemming wordt geregeld met een door Videma verstrekte licentie. Onderzoek Een onafhankelijk bureau verrichtte in opdracht van Videma onderzoek naar de aard en omvang van het tv-gebruik in kantoren en bedrijfsgebouwen. Voor de vraagstelling hebben MKB Nederland en VNO-NCW suggesties aangedragen. De maatwerkregeling die op 1 juli van kracht wordt, geldt in de eerste plaats voor bedrijven met meer dan twintig werknemers. Voor de overige ondernemingen is de ingangsdatum 1 januari 2012.

3 Keurmerk voor CBO s is rond De 17 bij brancheorganisatie VOI E aangesloten collectieve beheersorganisaties gaan nog dit jaar een groot aantal bindende gedragsregels invoeren. Deze CBO s, zoals Buma/Stemra, Sena, Reprorecht en Videma, verdienen het CBO-Keurmerk als ze aan strikte voorwaarden voldoen na toetsing door het onafhankelijke Keurmerkinstituut. Met de instelling van het keurmerk is de huidige Gedragscode van VOI E in overleg met het bedrijfsleven omgezet in concrete en toetsbare normen voor transparantie en kwaliteit. Transparantie Het kwaliteitskeurmerk geeft vertrouwen aan belanghebbenden (rechthebbenden, gebruikers, overheid en toezichthouder) dat het collectief beheer op een goede wijze wordt uitgeoefend. Zo zijn er regels voor de omgang met rechthebbenden: voor tijdige en volledige verdeling van de gelden, voor normering van kosten, voor inspraak in het beheer van gelden en voor de eventuele besteding van gelden aan sociaal-culturele doelen. Ook omvat het keurmerk regels voor transparantie en service aan gebruikers, zoals voor het overleg over tarieven en een volledige informatievoorziening. Bovendien moet men zich houden aan strikte regels en termijnen voor het afhandelen van eventuele klachten van gebruikers. Dat laatste zonodig op basis van onafhankelijke geschillenbeslechting. Zelfregulering Het keurmerk voorziet in een periodieke rapportering door alle CBO s aan het wettelijke College van Toezicht voor Auteurs- en Naburige Rechten met alle informatie die het College van de CBO s verlangt. De keurmerkcriteria zijn er op gericht dat de CBO s zoveel mogelijk via zelfregulering invulling geven aan de wettelijke normen. Op die wijze ontstaat een goede wisselwerking met het College, zodat zelfregulering en wettelijk toezicht complementair zijn. VOI E heeft er dan ook alle vertrouwen in dat het College het CBO- Keurmerk positief waardeert. Het Keurmerkinstituut verricht als onafhankelijke certificerende instelling de jaarlijkse audits, beheert het keurmerk en publiceert op zijn website de actuele gegevens van de keurmerkhouders. De eerste audits zullen medio 2011 worden verricht. VOI E gaat ervan uit dat al haar leden voor het einde van dit jaar voorzien zijn van het CBO- Keurmerk. Bewaking Om de certificering van CBO s af te stemmen op maatschappelijk gewenste ontwikkelingen en de onpartijdigheid van de uitvoering te bewaken heeft VOI E een adviescollege ingesteld: de Commissie van Belanghebbenden. Deze Commissie is samengesteld uit de drie kringen van de belangrijkste belanghebbende partijen: de gebruikers (aangewezen door VNO- NCW en MKB-Nederland), de rechthebbenden en de CBO s. Het Keurmerkinstituut levert de onafhankelijke voorzitter. Het CBO-Keurmerk is één van de tastbare resultaten van de werkgroep die VNO-NCW, MKB Nederland, VOI E en de ministeries van Justitie en EZ hebben ingesteld, onder voorzitterschap van Marco Pastors. Goede stap op weg naar meer vertrouwen Directeur Michel Frequin van VOI E is verheugd over de instelling van het CBO- Keurmerk voor CBO s. Ik denk dat ieder keurmerk-project begint met het pr-aspect. Het is goed om aan de buitenwacht te laten zien dat wij aan bepaalde normen voldoen. Maar je hebt pas wat aan een keurmerk als het ook daadwerkelijk leidt tot verbeteringen in de bedrijfsvoering. Ik ben blij dat dit laatste ook gerealiseerd is met het CBO-Keurmerk. Door de mensen die verantwoordelijk zijn voor de financiën, voor de juridische zaken, voor de directie en voor het bestuur samen na te laten denken over toetsbare normen voor kwaliteit is draagvlak ontstaan voor meer harmonisatie en transparantie van de bedrijfsprocessen van de CBO s. Zoals staatssecretaris Teeven in zijn speerpuntennota terecht aangeeft is het voor het vertrouwen in het auteursrecht en in de naburige rechten van groot belang dat er meer vertrouwen komt in de rechtenorganisaties. Met het CBO-Keurmerk hebben de VOI Eleden daarin een goede stap gezet. 3

4 Mr. Okke Delfos Visser van MPA : Bij de Motion Picture Association of America (MPA), de branchevereniging van de grote Amerikaanse film- en tv-studio s, begeleidt mr. Okke Delfos Wij zien Videma voor de Visser de meest uiteenlopende juridische kwesties. De MPA is een belangrijke partner van Videma omdat haar achterban een groot marktaandeel heeft in het aanbod op Nederlandse televisiezenders. Het gaat om Warner Bros, Fox, Sony, Paramount, Universal en Disney. De MPA levert deze zes studio s diensten op het gebied van wetgeving, belastingzaken, lobby en juridische procedures. Delfos Visser opereert vanuit het Europese MPA-hoofdkwartier in Brussel en houdt zich onder andere intensief bezig met onlinepiraterij. Vooral de laatste jaren zetten de MPA-advocaten stevig in op websites die films op illegale basis aanbieden. Eén van de partijen die daarin hardnekkig blijft volharden is Pirate Bay, een van oorsprong Zweedse anticopyright-organisatie die sinds de oprichting in 2004 tientallen malen door rechters in verschillende landen is veroordeeld. Toch duikt Pirate Bay telkens weer vanaf andere locaties op. Omweg Okke Delfos Visser: Veel piratensites worden veroordeeld door de rechter, maar na de veroordeling van de website worden de illegale activiteiten vaak via een omweg voortgezet. Ze wijken met hun sites uit naar landen waar het lastiger is om te handhaven. We hebben door de aangescherpte Europese richtlijnen wel een houvast bij allerlei zaken, maar het is lastiger in landen met een beperkte wetgeving op het gebied van auteursrecht en internet. 4

5 als voorbeeld rest van Europa Delfos Visser en de zijnen hebben hun handen meer dan vol aan de rechtszaken tegen de grote internetsites. We houden vooral die grote organisaties scherp in de gaten omdat zij vaak enorme omzetten bij miljoenen bezoekers genereren. En daardoor worden onze film- en tv-studio s flink aangetast in hun bestaansrecht. Blokkeren Actueel in de strijd die de MPA tegen illegale aanbieders voert, is het blokkeren van websites door access providers. Deze bieden particulieren en/of bedrijven faciliteiten om verbinding te maken met het internet maar weigeren vooralsnog illegale sites te blokkeren. Delfos Visser: Bij gevoelige zaken zoals terrorisme gebeurt dat doorgaans en uiteraard zeer terecht wel, maar bij het aanbod van films beroepen zij zich onder meer op de vrijheid van meningsuiting en stellen zij dat rechthebbenden massaal consumenten zouden moeten dagvaarden. Europese richtlijn maakt blokkeren van sites juridisch mogelijk De MPA volgt echter nu juist een beleid, waarbij het laten blokkeren van illegale sites het doel is. Bewust wordt niet gekozen voor het aanpakken van eindgebruikers. Delfos Visser constateert dat de Nederlandse rechters wel sites verbieden of opdragen om films en muziek uit hun aanbod te filteren, maar tegelijkertijd nog een terughoudende houding aannemen over blokkeren. Hij verwijst in dit verband naar een zaak die in de zomer van 2010 tegen Pirate Bay werd gevoerd. Het vonnis voorzag niet in een blokkering van de site en bepaalde dat Brein de eindgebruikers moest gaan aanspreken. We vonden dat een teleurstellende beslissing, omdat de Europese Commissie ook al heeft uitgesproken niet de voorkeur te geven aan het dagvaarden van eindgebruikers. Artikel 8.3 van de Europese auteursrichtlijn geeft duidelijk aan dat het blokkeren van illegale sites juridisch mogelijk is. Bescherming Medio april gloorde aan het Nederlandse front weer enige hoop voor Delfos Visser en de zijnen. Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie kondigde toen een modernisering van het Auteursrecht aan. Hij wil niet alleen het vertrouwen in de auteursrechtorganisaties vergroten en de positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars in contractsonderhandelingen versterken, maar streeft ook naar bescherming en stimulering van het legaal aanbod van auteursrechtelijk materiaal op internet. Geven en nemen Delfos Visser is tevreden over het standpunt van Teeven dat de strijd niet tegen de eindgebruikers moet worden gevoerd en dat het aanspreken en blokkeren van de illegale sites zijn voorkeur heeft. Dat is een duidelijke stap in de richting die wij ook nastreven. Downloaden uit illegale bron mag niet meer, maar daar stelt hij tegenover dat de thuiskopieheffingen wat hem betreft mogen worden afgeschaft. Zoals een politicus betaamt, geeft en neemt hij dus een beetje. Wij zijn in ieder geval wél blij met zijn standpunt dat je die sites moet kunnen aanpakken en ook blokkeren. We hopen dat de Nederlandse rechters daar ook rekening mee gaan houden. Wij willen in ieder geval niet terug naar de periode van na het Kazaa-vonnis waarin rechthebbenden geen andere mogelijkheid leken te hebben dan het aanpakken van eindgebruikers. Ervaring In zijn dagelijkse juridische activiteiten weet Okke Delfos Visser zich gesteund door een royale auteursrechtelijke ervaring. Voordat hij werd gevraagd door de MPA was hij werkzaam bij Buma/Stemra, Cedar en Brein. Zijn fascinatie voor het auteursrecht ontstond tijdens de vervulling van zijn militaire dienstplicht, waar hij bij de marechaussee in 1994 werd geconfronteerd met een onderzoek tegen de verhandeling van illegale cd s. Dat bleek een onderdeel van een veel groter onderzoek naar illegale praktijken in oostelijk Europa. Tijdens zijn werk voor Buma/Stemra speelde de geruchtmakende zaak tegen Kazaa en later werd zijn auteursrechtelijke ervaring verder vergroot bij Cedar en Brein. Enorme verandering Delfos Visser heeft de ontwikkelingen bij Videma met meer dan gemiddelde belangstelling gevolgd en sinds anderhalf jaar zit hij nog dichter bij het vuur doordat hij de MPA vertegenwoordigt in het toezichthoudende orgaan STG. Dat Videma nog niet dezelfde naamsbekendheid geniet als grotere broer Buma verbaast hem niet echt. In vergelijking met Buma/ Stemra is Videma natuurlijk nog een relatief jonge organisatie. Als ik de huidige situatie vergelijk met vijf jaar geleden, heeft zich al een enorme verandering voltrokken. En als dat zo doorzet, denk ik dat over nog eens vijf jaar Videma ook bij het algemene publiek zal zijn ingeburgerd zoals Buma/Stemra. Sterke verbetering in acceptatie door de politiek Delfos Visser signaleert ook een sterke verbetering in de acceptatie van collectieve beheersorganisaties door de politiek. Je mag Vervolg op pagina 6 5

6 vaststellen dat de activiteiten van VOI E daaraan goed hebben bijgedragen. Ik heb ook nooit het idee gehad dat Buma en Videma op zichzelf echt ter discussie hebben gestaan. Er was altijd wél gedoe over de hoogte van de facturen. En die discussie zal waarschijnlijk ook nooit ophouden. Ik krijg daar in de praktijk nog regelmatig mee te maken. En het verzet komt er meestal op neer dat men heel simpel minder wil betalen Belevingswereld Het online-aanbod van de film- en tv-studio s volgt Delfos Visser nauwgezet. Je ziet dan dat in landen als Amerika en Groot-Britannië, waar het online aanbod groter is, de mensen best bereid zijn om te betalen. Maar ik zie ook hoe belangrijk het is op welke manier je dat doet. De praktijk leert dat je films moet aanbieden op een wijze die dichtbij de belevingswereld van de mensen ligt. Sommige studio s zijn begonnen met het aanbieden van hun films via Facebook. Dat is een mooi voorbeeld van dichtbij je klanten staan. Streamen via Facebook; ik voorzie een goede toekomst voor dat fenomeen. YouTube prima platform voor beginnende filmmaker De MPA-jurist krijgt de laatste tijd steeds vaker met het fenomeen YouTube te maken. Ik houd me daar intensief mee bezig en ik vind het een bijzonder interessant medium. Sommige artiesten regelen vrijstellingen met YouTube, maar anderen willen dat per se niet. In ieder geval zijn er steeds meer mensen die op YouTube een goede boterham verdienen. Een toenemend aantal presentatoren, commentatoren, muziekmakers en andere mediaspelers krijgt miljoenen views per dag en kan daarvan leven. Ga dat eens vergelijken met het werk voor een traditionele omroep. Ik zie het ook als een prima platform voor de beginnende filmmaker. Zakenmodel Natuurlijk zijn er verplichtingen tussen YouTube en de rechthebbenden, maar altijd op basis van een duidelijk zakenmodel. Die aanpak staat haaks op de piratensites, die alles voor zichzelf opeisen. Daar is geen enkele rechtvaardiging voor en ik geloof er absoluut in dat we dit soort sites kunnen afremmen en uiteindelijk ook kunnen laten verwijderen. Het is de kunst om een klimaat te scheppen waarin het illegaal aanbieden geen enkele zin meer heeft, omdat dat consequent en onmiddellijk wordt aangepakt. En dat zal heus nog wel even duren, maar ik blijf er heel positief over. Je moet wel voortdurend blijven balanceren met de verschillende belangen. Belangen van consumenten en van internetaanbieders. Zelf exploiteren Behalve de anti-copyright-groeperingen die het liefst het complete auteursrecht om zeep zouden willen helpen, zijn er ook bewegingen waarneembaar die in de richting van een internetheffing wijzen. Of in het aanmelden van individuele links (notice and takedown), zodat je de illegaliteit via die weg kunt aanpakken. Delfos Visser: De filmindustrie gelooft daar niet in. Wij zien veel meer heil in het zelf kunnen exploiteren van je films op een manier die de consument aanspreekt. 6

7 Kortzichtig Dat er nog steeds mensen zijn die het auteursrecht liever vandaag dan morgen afgeschaft willen zien, schrijft Delfos Visser toe aan een curieuze vorm van kortzichtigheid. Hoe zien die mensen dan de toekomst voor zich? Aan de ene kant film- en tv-maatschappijen die al die films en series maken en aan de andere kant clubs als Pirate Bay, die daarmee volledig hun gang kunnen gaan? Wie gaat dan op de lange termijn al die kostbare films betalen? Vooraf worden altijd investeerders gezocht voor films. En die willen weten hoe de exploitatie gaat verlopen via bioscoopbezoek, onlinerechten en televisierechten. Via de bioscoop zullen die producten het nog wel een tijdje uithouden, maar de miljoenen mensen die graag naar de grote blockbusters met speciale effecten kijken, komen dan niet meer aan hun trekken. Al die grote films kun je niet meer maken zonder het terugverdienen van de vaak honderden miljoenen aan investeringen. In de slotfase van het interview moet het Delfos Visser van het hart dat hij Videma op veel fronten een warm hart toedraagt. Bij de MPA zien wij Videma als een voorbeeld voor de rest van Europa. Ze hanteren een bijzonder transparant systeem, waarmee de studio s heel goed uit de voeten kunnen. Het is bij Videma altijd een kwestie van lange adem Het claimsysteem, de repartitie, het is allemaal heel soepel en precies. Je wordt echt betaald voor je werk. Ook de methode die Videma hanteert in het overleg met andere partijen is ons opgevallen. Er wordt niet geschroomd om met brancheorganisaties in overleg te gaan zonder meteen het mes op tafel te leggen. Draagvlak proberen te creëeren, uitleggen en nog eens uitleggen; het is bij Videma altijd een kwestie van lange adem. Ik vind het knap hoe relatief weinig Videma tot nu heeft moeten procederen. De rechtszaken tegen enkele cafés en een enkel hotel vormden eigenlijk de enige uitzonderingen. En dat was dan niet eens om geld los te krijgen, maar om het toetsen van een principe bij de rechter. Soms kom je door zo n rechtszaak ook als volwassenen tot elkaar over het verschil in uitleg van een artikel in de wet. Die aanpak spreekt ons zeer aan. De film- en tv-maatschappijen zijn nooit dol geweest op rechtszaken; heel simpel omdat we meer zien in goed overleg. Alles bij Videma draait om redelijkheid en dat zien wij als een goede vorm van belangenbehartiging. Licenties beheren via MyVidema Het MyVidema-gedeelte van de website heeft een verandering ondergaan. Licentienemers hebben nu de mogelijkheid hun licentie(s) online te raadplegen en te beheren. In MyVidema is ook een kopie van de laatste factuur beschikbaar, waarbij ook de betaalstatus wordt weergegeven. Eén factuur Op het gebied van de facturering wordt de samenwerking met Buma en Sena uitgebreid. In 2010 was er al een proef waarbij 150 horecaondernemers de auteursrechtelijke vergoeding voor zakelijk gebruik van tv en de muziekvergoeding voor Buma en Sena op één factuur in rekening gebracht kregen. De uitvoering was in handen van het door Buma en Sena opgerichte Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten. Dit initiatief was het gevolg van de aanbevelingen van de Werkgroep Verbetering Incasso Auteursrecht. In hun actieplan pleit de werkgroep onder meer voor een versimpeling van het administratieve traject. Eigen keuze Eric van der Ploeg, bij Videma verantwoordelijk voor de BackOffice, zegt dat de keuze voor de gezamenlijke factuur aan de licentienemer zelf is. Videma kan zich namelijk voorstellen dat licentienemers liever aparte facturen ontvangen, zodat zij de verschuldigde vergoedingen gespreid kunnen betalen. Dergelijke behoeften kwamen ook naar voren uit het onafhankelijk onderzoek dat wij ten tijde van de pilot hebben laten uitvoeren. Als eerste krijgen licentienemers in de horeca de gelegenheid via MyVidema aan te geven of zij hun Videma-vergoeding (met ingang van volgend jaar) willen toevoegen aan de gezamenlijke factuur die zij reeds van Buma en Sena ontvangen. 7

8 Een rondje langs vertoners Videma heeft in de loop der jaren met talloze Nederlandse bedrijven en instellingen afspraken gemaakt over het zakelijk gebruik van televisie. Het aantal licenties is inmiddels opgelopen tot ruim Het gaat om onder meer cafés, hotels, recreatieparken, winkels, ziekenhuizen, overheidsinstellingen, scholen, sportclubs en fitnesscentra. Het Videma Magazine trok het land in en bezocht een aantal uiteenlopende vertoners. schotelantenne en via een eigen infrastructuur doorgestuurd naar alle tv-aansluitingen op het park. Van der Weerden: Vroeger hadden we net als de meeste bungalowparken allerlei betaalzenders, zoals Filmnet. Sinds de deal met Videma hebben we ons eigen kanalenpakket ingekrompen om de kosten te beperken. In het begin was er wel wat weerstand van de eigenaren van de bungalows. Uiteindelijk is nu iedereen tevreden omdat het tarief per bungalow beperkt blijft. Vakantiepark De Groene Heuvels Redelijkheid en vertrouwen als uitgangspunten Vakantiepark De Groene Heuvels ligt in een oogstrelende omgeving bij een grote recreatieplas in het grensgebied van het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Het park telt ongeveer 200 comfortabele vrijstaande bungalows en een camping met 65 plaatsen. Het congrescentrum op het park biedt faciliteiten voor zakelijke bijeenkomsten en particuliere evenementen, zoals bruiloften en kinderfeestjes. Verder omvat deze accommodatie een café, een restaurant, een snackbar en een overdekt zwembad. Sander van der Weerden zwaait de scepter in De Groene Heuvels enthousiast en kordaat. 8 Al in de tweede week na zijn aantreden als manager maakte hij heldere afspraken met Videma over het gebruik van televisie in het park. Doordat hij al eerder zaken met Videma had gedaan voor het cafébedrijf van zijn moeder in Nijmegen, was Van der Weerden op de hoogte van het auteursrecht en de daaraan verbonden verplichtingen. Wij hebben afspraken met Videma gemaakt over het gebruik in drie segmenten: de bungalows, het café en de camping. Inkrimping De tv-signalen voor de zenders worden op De Groene Heuvels ontvangen met een Overtuigd Over de samenwerking met Videma is Sander van der Weerden zeer te spreken. Ik heb snel zaken kunnen doen omdat redelijkheid en goed vertrouwen de uitgangspunten zijn. Daarmee is mijn oorspronkelijke beeld over Videma duidelijk veranderd. Ik ben ook overtuigd van de noodzaak van het betalen van auteursrechten. Eerlijk gezegd begrijp ik niet dat er nog bedrijven zijn die zich verzetten tegen Videma. Eigenlijk zou iedereen blij moeten zijn dat er een organisatie is die dit allemaal in één pakket regelt. Je moet er toch niet aan denken dat je zou moeten afrekenen met al die afzonderlijke rechthebbenden? Voorlichting Het voortdurend geven van goede voorlichting is volgens Van der Weerden de enige manier om de grootste weerstanden uit de wereld te helpen. Alleen al de rekeningen die de verschillende auteursrechtenorganisaties sturen, maken het voor veel mensen ingewikkeld. Ik ben zelf voorstander van één gezamenlijke factuur, al zal dat niet in alle gevallen mogelijk zijn. Door de afspraken met Videma weet ik in ieder geval precies waar ik aan toe ben.

9 Fitnesscentrum Kloos 2 U Televisie als kortstondige afleiding Toen Sietze Lebbing in 2004 samen met zijn echtgenote fitnesscentrum Kloos 2 U begon, was dit al het zesde bedrijf dat zich in Assen en omgeving in dit marktsegment begaf. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot boven de elf. Ondanks die stevige concurrentie is de voormalige zwem- en judoleraar en sportinstructeur erin geslaagd zijn bedrijf op te bouwen tot een gezonde onderneming. Videma Magazine bracht een bezoek aan Kloos 2 U en sprak met Sietze Lebbing over de relatie met Videma. Televisie en video worden in veel fitnesscentra gebruikt als onderdeel van de bedrijfsvoering. Meestal gebeurt dat tijdens de sportieve activiteiten, maar vaak wordt de televisie ook in een aparte ruimte aangewend om gezamenlijk naar live-sportevenementen te kijken. Verder worden soms tekenfilms in de kinderopvang van het fitnesscentrum vertoond. Bij Kloos 2 U in Assen blijft het gebruik van televisie beperkt tot de grote ruimte, waar vanaf de fitnesstoestellen naar twee schermen kan worden gekeken. Via het centraal geplaatste televisiescherm kan er onder het sporten naar televisie worden gekeken, op het andere scherm blijft het aanbod beperkt tot regionale reclameboodschappen. Maatwerkregeling Tot het moment waarop een vertegenwoordiger van de Videma-buitendienst bij Kloos 2 U binnenstapte, had Sietze Lebbing er nog nooit van gehoord. Ik wist ook niet dat voor de vertoning van televisiebeelden een licentie nodig is. Dat je voor het afspelen van muziek moet betalen aan Buma is me wel bekend, maar dat er ook een regeling bestaat voor televisiebeelden, was voor mij nieuw. Lebbing sloot met Videma een maatwerkregeling af, die voorziet in een jaarvergoeding voor de beelden op het centrale scherm. Het toestel waarop slechts regionale reclame te zien is, valt niet onder de regeling. Service-onderdeel Aan de gedachte dat ook op het vertonen van televisiebeelden auteursrechten rusten, moest Lebbing overigens wel even wennen. De aanwezigheid van een tv-scherm zie ik bij ons eigenlijk alleen maar als een klein onderdeel van de service die wij aan onze klanten bieden. Het is ook voornamelijk bedoeld voor de mensen die de cardio-apparaten gebruiken. Tijdens twintig minuten lopen en fietsen is het een leuke afleiding. Je moet je er echter ook weer niet teveel door laten afleiden, want dat kan de trainingsresultaten nadelig beïnvloeden. Omzet Zijn enigszins kritische houding wordt Lebbing vooral ingegeven door de vergelijking met een café, waar aan de vertoning van bijvoorbeeld een live voetbalwedstrijd geld wordt verdiend door een grotere omzet. Dat is bij ons nooit het geval. Niemand komt hier om specifiek naar een bepaalde film of een voetbalwedstrijd te kijken. Wie als fitnesser een echte voetballiefhebber is, kijkt thuis of met anderen in een café naar de wedstrijd. Lebbing verrekent het Videma-tarief niet door in de prijzen van het fitnesscentrum. Dat zouden onze klanten beslist niet accepteren, zeker niet hier in het noorden, waar nuchterheid de overhand heeft. Onze contributie is puur gebaseerd op wat we in fitness te bieden hebben. Het kopje koffie én de tv zijn zaken die je als gratis service faciliteert. Tevreden Sietze Lebbing is voorlopig niet van plan om het aantal schermen in zijn bedrijf uit te breiden. De mensen zijn tevreden over de manier waarop de tv wordt gebruikt. In sommige fitnesscentra heb je een eigen tv-schermpje op het cardio-apparaat, waarop je zelf een zender kunt kiezen. Zo ver willen wij niet gaan. Wij blijven het gebruik van televisie zien als een kortstondige afleiding tijdens de fitnessoefeningen. 9

10 Een rondje Sporthalkantine De Kloosterhof Videma? Nooit van gehoord dat door de aanwezigheid van televisie veel meer omzet wordt gedraaid, is in mijn geval niet echt van toepassing. Natuurlijk zit het hier bij voetbalwedstrijden aardig vol en worden er best wat meer consumpties gebruikt, maar dan heb ik het eigenlijk alleen maar over het Nederlands Elftal. Voor de meeste andere wedstrijden kiezen mensen er toch vaak voor om thuis te kijken. Bovendien speelt het rookverbod een belangrijke rol. Ook daardoor blijven veel minder mensen dan vroeger hier in de kantine kijken. Dus met die extra inkomsten valt het echt wel mee. In het Gelderse dorpje Weurt staat Peter Huijnen te boek als een man die van zijn hart geen moordkuil maakt. Al meteen na de kennismaking in de door hem beheerde kantine van sporthal De Kloosterhof zegt hij het ronduit: Ik ben niet blij met de vergoeding die ik hier moet betalen voor het gebruik van de televisie. Maar Huijnen voegt daar onmiddellijk aan toe dat hij niets tegen Videma heeft. Integendeel zelfs, want hij koestert juist goede herinneringen aan het bezoek dat een vrouwelijk lid van de Videma-buitendienst hem vorig jaar bracht. Ik zal dat moment nooit vergeten, zegt hij lachend. Het was in de periode dat het buiten spekglad was en ik zag die mevrouw ploeteren om de ingang van de sporthal te bereiken. Ik ben meteen naar buiten gelopen, heb haar bij de arm genomen, naar binnen geleid en een kop koffie aangeboden. Toen ik vroeg wat ik voor haar kon betekenen, zei ze: Aangenaam, ik ben van Videma. Videma?, zei ik, Nooit van gehoord. En vervolgens vertelde zij op een heel vriendelijke en duidelijke manier om welke organisatie het gaat. Nadat ze ook had verteld dat er betaald moet worden voor het vertonen van tv-programma s, schoot het als een flits door me heen: Ik heb deze mevrouw netjes binnen 10 geholpen, maar dat kost me vervolgens wel enkele honderden euro s Geen verzet Peter Huijnen geeft toe dat de boodschap hem nogal rauw op het dak viel, maar dat hij tegelijkertijd begreep dat het hier om een wettelijke verplichting gaat en verzet dus geen enkele zin zou hebben. Bovendien kon ik niet kwaad worden op deze aardige mevrouw. Huijnen legt uit dat elke binnenkomende rekening hem in zijn huidige bedrijfsvoering een doorn in het oog is. Ik werk hier al twintig jaar en vooral sinds ik deze accommodatie van de gemeente pacht, heb ik voortdurend te maken met hoge lasten. Alle onderhoudscontracten moet ik zelf betalen en geld voor personeel is er niet. Ik sta er bovendien alleen voor en werk zeven dagen per week om het hoofd boven water te houden. Het is dus geen vetpot. En dan is elke rekening er eentje teveel. Kritisch Sinds de uitleg van die aardige mevrouw van Videma s buitendienst, heeft Huijnen wel wat meer begrip voor het feit dat de mensen die de programma s maken daarvoor een vergoeding moeten krijgen. Maar hij wil ook graag een kritische kanttekening plaatsen. Het argument Pure service Huijnen heeft geen moment overwogen de vergoeding voor de auteursrechten te ontlopen door de televisie uit zijn sporthalkantine te halen. Als ik dat zou doen, krijg ik beslist klachten. Bovendien ben ik hier zelf de hele dag en wil via Teletekst en het nieuws toch ook een beetje bijblijven. Verder beschouw ik de aanwezigheid van de televisie als pure service voor de bezoekers. Voor Videma en alle andere auteursrechtelijke organisaties heeft hij nog een tip: Laat ze veel steken in goede voorlichting, zodat er meer begrip ontstaat. En dan graag op de manier zoals die mevrouw van Videma het mij heeft uitgelegd

11 langs vertoners Hotel De Jonge Muziek en televisie horen bij onze dienstverlening Op het door de prille lentezon overgoten terras van het Grand Café en Hotel De Jonge in Assen vertelt Harold Vennik met enthousiasme over zijn werk bij dit horecabedrijf. Hij trad ruim een half jaar geleden aan als bedrijfsleider en kreeg meteen de begeleiding van een ingrijpende renovatie op zijn bordje. Vennik: Er moet veel achterstallig onderhoud worden gepleegd in het hotel, het restaurant, het congrescentrum en de verschillende cafés. Ons gerenommeerde stadshotel is vooral bekend bij zakenmensen, maar de meeste mensen hier in Assen en omgeving kennen ons vooral als café- en restaurantlocatie. Omdat kwaliteit bij ons in alles het sleutelwoord is, willen we de complete accommodatie daarbij natuurlijk goed laten aansluiten. 54 hotelkamers De afspraken die met Videma zijn gemaakt, dateren al van januari 2008, dus ruim voordat Harold Vennik in dienst trad. De overeenkomst die Videma met branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland afsloot, regelt de tarieven voor het hotel. De licentie geeft Hotel De Jonge toestemming voor het vertonen van tv-beelden in de receptie en het doorgeven van het tv-signaal naar alle 54 hotelkamers. Logisch Vennik: Toen ik voor het eerst hoorde van de afspraken met Videma, was mijn eerste reactie er eentje van verbazing, omdat ik tot dan toe nog nooit van deze organisatie had gehoord. Als horecaman ben ik natuurlijk op de hoogte van de muziekregelingen met Buma/Stemra, maar dat er ook een auteursrechtenorganisatie is voor beeld, was mij niet bekend. Maar als je even verder doordenkt, is het natuurlijk volstrekt logisch. Bovendien past het helemaal in ons streven naar kwaliteit op alle fronten. Bij onze dienstverlening hoort niet alleen het aanbieden van muziek, maar ook van televisie. Modernisering De verbetering van beeld en geluid is ook een onderdeel van het renovatieplan van het Assense bedrijf. Vennik: De apparatuur verkeert nog in de staat van jaren geleden. Hier op het terras hebben we de geluidsinstallatie inmiddels aangepast; binnenkort gaan we dat ook binnen aanpakken. Op de hotelkamers zullen we nieuwe moderne televisieschermen plaatsen. We denken daarbij aan energiezuinige LED-tv s. Nuchter Overigens beschikt het bedrijf nog niet over de grote LCD-schermen die in menig horecaetablissement staan opgesteld. Volgens Vennik heeft dat onder meer te maken met het feit dat de Assense bevolking niet speciaal naar het café trekt om daar onder het genot van een biertje naar een voetbalwedstrijd te kijken. De mensen zijn hier in het noorden nogal nuchter. Ze hebben thuis ook een groot tv-scherm en een biertje thuis is toch altijd nog goedkoper dan bij ons. Daar zijn we vrij realistisch in. Ik vond het wel jammer dat we vorige zomer tijdens de WK Voetbal geen grote schermen buiten mochten plaatsen. Onze burgemeester gaf daar helaas geen toestemming voor in verband met de openbare veiligheid. TT Assen Die openbare veiligheid krijgt trouwens een compleet andere invulling tijdens de TT van Assen, het jaarlijkse motorevenement dat honderdduizenden liefhebbers naar de Drentse hoofdstad trekt. Vennik verheugt zich er nu alweer op. Dan herken je ons bedrijf niet meer. Alles wat kwetsbaar is, halen we weg; zelfs de centrale verwarming wordt gedemonteerd. Als je dat niet doet, wordt alles gesloopt. We veranderen in een soort boerendiscotheek met dranghekken voor de bar. Het bier tappen we rechtstreeks uit de tankwagen. Bij de TT stelt het ruige motorvolk ons voor een simpele keuze: sluiten of aanpassen. Wie tijdens het TT evenement wil overnachten in Hotel De Jonge kan overigens pas weer terecht in 2017, want de 54 kamers zijn altijd al voor vijf jaar volgeboekt 11

12 Videma-directeur Ad Heskes blij met vonnis rechtbank Weigering hoteleigenaar is een uitzondering Videma sloot enkele jaren geleden een overeenkomst met de hotelbranche voor zowel het doorgeven van televisie naar de hotelkamers, als de televisievertoning in de bar, receptie etc. Ondanks dit akkoord bleven enkele hotels de beelden vertonen zonder toestemming van de rechthebbenden. Begin dit jaar heeft Videma een kort geding gewonnen dat was aangespannen tegen twee hotels in Egmond aan Zee. De hotels weigerden de vereiste auteursrechtelijke toestemming te regelen. De voorzieningenrechter verbood beide hotels om zonder toestemming door te gaan met de doorgifte en vertoning van televisieprogramma s in de hotels. Daarnaast zijn de beide hotels veroordeeld tot het betalen van een voorschot op schadevergoeding, ter hoogte van het bedrag aan misgelopen licentie-inkomsten over de jaren 2008, 2009 en Tevens dienden de hotels de volledige proceskosten te betalen. Scherp toezicht Videma-directeur Ad Heskes is verheugd over de uitspraak. We hebben enkele jaren geleden met Koninklijke Horeca Nederland een overeenkomst gesloten met een aantrekkelijke korting op het standaard doorgiftetarief. Het overgrote deel van de hotelbedrijven conformeert zich aan de overeenkomst. Daarover zijn we buitengewoon tevreden. Het is niet eerlijk ten opzichte van deze groep ondernemers dat een enkele collegahotelier zich aan deze verplichting onttrekt. Vandaar dat wij als Videma scherp toezicht houden op de naleving. We vinden het jammer dat we uiteindelijk naar het wapen van de dagvaarding hebben moeten grijpen, want de weigering van deze individuele hoteleigenaar is echt een uitzondering op de regel. De volledige uitspraak is te lezen op STG bestaat tien jaar Het bestuur van Stichting Groeptelevisie (STG) maakte op 30 november 2010 de eerste tien jaar van haar bestaan vol. Namens ongeveer rechthebbenden begeleidt en controleert STG de activiteiten van Videma. Ook is STG verantwoordelijk voor het zogenaamde repartitiereglement, dat de toewijzing en uitkering van royalty s regelt. In STG zijn binnen- en buitenlandse organisaties van auteursrechthebbenden vertegenwoordigd. Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter (Gerrit Jan Wolffensperger), en afgevaardigden van: Compact Collections, Eredivisie CV, Fintage Publishing & Collection, Independent Film and Television Alliance (IFTA), Motion Picture Association (MPA), Publieke Omroep, NVPI (muziekmaatschappijen), Sekam (Nederlandse producenten), Vereniging van Onafhankelijke Televisie Producenten (OTP) en VESTRA (namens de commerciële omroepen). VIDEMA MAGAZINE is een uitgave van Stichting Videma. 12 Grotewaard 9a, 4225 PA Noordeloos Telefoon: , Fax: Internet: Tekst en eindredactie: Dick Versteeg DV Media Vormgeving: Verheij Ontwerpstudio Reacties zijn welkom via:

Het vertonen van televisieprogramma s in recreatiebedrijven

Het vertonen van televisieprogramma s in recreatiebedrijven 2 0 1 1 Het vertonen van televisieprogramma s in recreatiebedrijven Speciale kortingsregeling leden Recron Televisiemakers verdienen een vergoeding Betalen voor een verblijf op een camping of bungalowpark,

Nadere informatie

Uw tv-signaal komt pas tot z n recht met Videma

Uw tv-signaal komt pas tot z n recht met Videma Uw tv-signaal komt pas tot z n recht met Videma Tv-gebruik in bedrijf of instelling: niet alleen het signaal, ook de rechten! Voor het zakelijk gebruik van tv-beelden is voorafgaande toestemming van de

Nadere informatie

RECRON-overzicht auteursrechten naburige rechten en kortingen

RECRON-overzicht auteursrechten naburige rechten en kortingen RECRON-overzicht auteursrechten naburige rechten en kortingen De meeste leden van RECRON vinden de auteursrechten en de zogenaamde naburige rechten, een lastige materie, maar hebben er wel mee te maken.

Nadere informatie

Datum 15 maart 2010 Onderwerp Antwoorden kamervragen inzake de afdracht aan Buma en Sena in de gezondheidszorg

Datum 15 maart 2010 Onderwerp Antwoorden kamervragen inzake de afdracht aan Buma en Sena in de gezondheidszorg 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN DOOR ONDERNEMERS:

DE MEEST GESTELDE VRAGEN DOOR ONDERNEMERS: Als u in uw onderneming gebruik maakt van muziek of bewegend beeld of kopieën van teksten, dan heeft dit toegevoegde waarde voor uw productie, verkoop en dienstverlening. De makers hebben hierin geïnvesteerd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E )

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) INHOUDSOPGAVE OVERWEGINGEN ALGEMEEN 1. Definities 2. Het lidmaatschap CONTRIBUTIEREGELING

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Uitvoering openbaarmakingrechten Televisieprogramma s

Jaarverslag 2011. Uitvoering openbaarmakingrechten Televisieprogramma s Jaarverslag 2011 Uitvoering openbaarmakingrechten Televisieprogramma s Jaarverslag 2011 Uitvoering openbaarmakingrechten Televisieprogramma s Wettelijk kader Videma Videma oefent auteursrechten uit met

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN VERBETERING

SAMEN WERKEN AAN VERBETERING SAMEN WERKEN AAN VERBETERING INCASSO AUTEURSRECHT EN NABURIGE RECHTEN SAMENVATTING VAN HET ADVIES WERKGROEP VERBETERING INCASSO AUTEURSRECHT Den Haag, 29 april 2009 COLOFON Projectnummer: 26101 Auteurs:

Nadere informatie

Vergoedingen voor openbaarmaking? Natuurlijk via StOP nl!

Vergoedingen voor openbaarmaking? Natuurlijk via StOP nl! Vergoedingen voor openbaarmaking? Natuurlijk via StOP nl! Nieuwsbrief StOP nl Nederlandse producenten kunnen voor uitzendingen vanaf 1 oktober 2012 in aanmerking komen voor een collectieve vergoeding via

Nadere informatie

Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013. Presentatie 3 december 2014

Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013. Presentatie 3 december 2014 Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013 Presentatie 3 december 2014 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten ZBO, Ministerie van

Nadere informatie

informatie over de goederen; de aangever of houder van de goederen; de oorsprong en herkomst van de goederen.

informatie over de goederen; de aangever of houder van de goederen; de oorsprong en herkomst van de goederen. Directoraat-Generaal Belastingdienst 2070804650 Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de staatssecretaris van Financiën en de Minister van Justitie over de doorgifte van NAW-gegevens door de douane aan private

Nadere informatie

Mediawijsheid. Werkblad Auteursrecht bij films. Films en auteursrecht

Mediawijsheid. Werkblad Auteursrecht bij films. Films en auteursrecht Werkblad Auteursrecht bij films Films en auteursrecht De bioscoopfilm is net afgelopen en je blijft nog even zitten om de aftiteling van de film te bekijken. Dat duurt lang zeg. Zoveel namen. Hebben al

Nadere informatie

Collectief beheer en tariefgeschillen

Collectief beheer en tariefgeschillen Collectief beheer en tariefgeschillen Jacqueline Seignette Vereniging voor Auteursrecht 23 mei 2008 Tarieven exclusieve rechten: rechthebbende bepaalt of en voor welk bedrag licentie wordt verleend. Tarief

Nadere informatie

5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1

5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1 5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1 Erwin Angad-Gaur E r worden, zowel nationaal als internationaal, veel discussies gevoerd over

Nadere informatie

De zakelijke kant van muziek

De zakelijke kant van muziek De zakelijke kant van muziek Leerlingentekst en opdrachten Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby je werk maken? Als je een bandje

Nadere informatie

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren,

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren, Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009 Dames en heren, Goed dat we hier bijeen zijn om het Platform Internetveiligheid op te richten. Ik ben blij

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SEKAM en SEKAM Video. December 2013

Informatiebijeenkomst SEKAM en SEKAM Video. December 2013 Informatiebijeenkomst SEKAM en SEKAM Video. December 2013 Datum: 13 december 2013 Locatie: West-Indisch Huis Herenmarkt 99, Amsterdam Notulen: Anneloes Vernooij Aanwezigen bestuur: Dhr. D. v.d. Graaf (secretaris

Nadere informatie

INHOUD WORKSHOP. 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen?

INHOUD WORKSHOP. 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen? LABELS & PUBLISHING INHOUD WORKSHOP 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen? HOOFDPUNTEN Publishing Margriet Koedooder Auteursrecht

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten Bevindingen 2014. Presentatie 23 november 2015

Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten Bevindingen 2014. Presentatie 23 november 2015 Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten Bevindingen 2014 Presentatie 23 november 2015 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten ZBO, Ministerie

Nadere informatie

Mediawijsheid. Auteursrecht bij muziek. Voorbereiding. Inleiding 15 min

Mediawijsheid. Auteursrecht bij muziek. Voorbereiding. Inleiding 15 min Lesbrief 2 Auteursrecht bij muziek Voorbereiding Doelen: - De leerlingen weten wie er allemaal betrokken zijn in het proces rondom het maken van muziek en welke rechten deze betrokkenen hebben. - De leerlingen

Nadere informatie

Videma verdient respect

Videma verdient respect VOORJAAR 2010 Verder in deze uitgave VOI E op koers Pagina 4 A-Film Pagina 9 1-factuurpilot Pagina 12 Martin van Geffen 1 jaar FilmService Buma/Stemra-directeur Cees Vervoord: Videma verdient respect Op

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Maak je muziek? En wordt die muziek gebruikt of afgespeeld door anderen? Dan heb jij waarschijnlijk recht op een vergoeding!

Maak je muziek? En wordt die muziek gebruikt of afgespeeld door anderen? Dan heb jij waarschijnlijk recht op een vergoeding! Maak je muziek? En wordt die muziek gebruikt of afgespeeld door anderen? Dan heb jij waarschijnlijk recht op een vergoeding! In ons dagelijkse leven kunnen we niet zonder muziek. Voor heel wat winkels,

Nadere informatie

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. 1 INLEIDING Wie het niet eens is met een besluit van de gemeente kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. De bezwaarschriftencommissie bekijkt de zaak en adviseert de gemeente. In deze brochure

Nadere informatie

Digitale televisie van CanalDigitaal Zakelijk

Digitale televisie van CanalDigitaal Zakelijk Digitale televisie van CanalDigitaal Zakelijk City Chic Inception 2011 Warner Bros. All rights reserved. CanalDigitaal, de televisie beleving voor de zakelijke markt Digitale satelliettelevisie is een

Nadere informatie

FACILITEERT VERBINDT ONDERSTEUNT

FACILITEERT VERBINDT ONDERSTEUNT FACILITEERT VERBINDT ONDERSTEUNT WEL KOM B I J CCLI WIE WE ZIJN Christian Copyright Licensing International (CCLI) is dé auteursrechtenorganisatie voor uw kerk. Iedere zondag worden in heel Nederland liederen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Activiteitenprogramma 2014

Activiteitenprogramma 2014 Activiteitenprogramma 2014 1. Inleiding Naast het Jaarrapport over het jaar 2012 publiceert het CvTA een Activiteitenprogramma 2014. Voor het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs-

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

REACTIE FLEXIBILITY GROEP

REACTIE FLEXIBILITY GROEP REACTIE FLEXIBILITY GROEP 1. Franchisenemers vertellen ons dat bij werving een onjuiste en (veel) te rooskleurige voorstelling van zaken wordt gegeven. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een eigen inkomen

Nadere informatie

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto?

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto? FOTOREGELS Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s Over auteursrecht op foto s is bij consumenten wel eens onduidelijkheid. Soms kan dat tot vervelende situaties leiden voor zowel klant als fotograaf.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Uitvoering openbaarmakingrechten Televisieprogramma s

Jaarverslag 2014. Uitvoering openbaarmakingrechten Televisieprogramma s Jaarverslag 2014 Uitvoering openbaarmakingrechten Televisieprogramma s Jaarverslag 2014 Uitvoering openbaarmakingrechten Televisieprogramma s Wettelijk kader Videma Videma oefent auteursrechten uit met

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 Rapport Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (het CBR) hem onheus heeft bejegend toen hij begin mei 2006

Nadere informatie

TELEVISIE VAN CANAL DIGITAAL DE MEEST GASTVRIJE KIJKERVARING

TELEVISIE VAN CANAL DIGITAAL DE MEEST GASTVRIJE KIJKERVARING TELEVISIE VAN CANAL DIGITAAL DE MEEST GASTVRIJE KIJKERVARING DE TELEVISIEBELEVING VOOR DE ZAKELIJKE MARKT Canal Digitaal is een merk van M7 Group S.A. Gevestigd Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg

Nadere informatie

CANAL DIGITAAL IS TELEVISIE NET ZOALS THUIS

CANAL DIGITAAL IS TELEVISIE NET ZOALS THUIS CANAL DIGITAAL IS TELEVISIE NET ZOALS THUIS DE TELEVISIEBELEVING VOOR DE ZAKELIJKE MARKT Canal Digitaal is een merk van M7 Group S.A. Gevestigd Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Rapport Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 8 oktober 2015 Rapportnummer: 2015/151 2 Samenvatting De vader en moeder van Y. zijn gescheiden.

Nadere informatie

Amsterdam, 10 november Informatiebulletin SEKAM. Intro

Amsterdam, 10 november Informatiebulletin SEKAM. Intro Amsterdam, 10 november 2010 Informatiebulletin SEKAM Intro In dit informatiebulletin informeert SEKAM alle producenten die aangesloten zijn bij SEKAM over drie actuele onderwerpen: a. de ontwikkelingen

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

De locatie waar mijn evenement plaatsvindt, heeft al een regeling met Buma, moet ik dan nog steeds Buma betalen?

De locatie waar mijn evenement plaatsvindt, heeft al een regeling met Buma, moet ik dan nog steeds Buma betalen? Q&A Podia Toestemming Waarom heb ik toestemming van Buma nodig? Een organisator van een evenement waarbij muziekwerken behorende tot het Buma-repertoire ten gehore worden gebracht dient voorafgaande toestemming

Nadere informatie

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties De heer mr D.M. Linders bureau Brandeis Apollolaan 151 1077 AR AMSTERDAM De heer H.G. van der Ree Directievoorzitter BUMA STEMRA Postbus 3080 2130 KB HOOFDDORP Postadres: Postbus 15072 1001 MB Amsterdam

Nadere informatie

Mediawijsheid. Werkblad Auteursrecht bij muziek. Muziek en auteursrecht

Mediawijsheid. Werkblad Auteursrecht bij muziek. Muziek en auteursrecht Werkblad Auteursrecht bij muziek Muziek en auteursrecht Wanneer je een liedje op de radio hoort, luister je naar de zanger of zangeres die het liedje zingt. Maar wist je dat er heel veel mensen meewerken

Nadere informatie

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Stichting Videma T.a.v. de heer R. Bakker Grotewaard 9A 4225 PA NOORDELOOS Stichtingen Groepstelevisie (STG) en Gesloten Netwerken (SGN) T.a.v. de heer mr.drs. G.J. Wolffensperger, voorzitter Tevens per

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk Online Veilen

Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk Online Veilen Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk Online Veilen 1. Inleiding 1.1 De Stichting Keurmerk Online Veilen beoogt jegens consumenten de kwaliteit van online veilingplatformen te waarborgen door deze te

Nadere informatie

Exploitatie van audiovisueel werk. Primair of secundair Individueel of collectief. Dirk Visser VVA, 25 mei 2012

Exploitatie van audiovisueel werk. Primair of secundair Individueel of collectief. Dirk Visser VVA, 25 mei 2012 Exploitatie van audiovisueel werk Primair of secundair Individueel of collectief Dirk Visser VVA, 25 mei 2012 AGICOA Kabelrechten producenten (Int.) FPN Filmproducenten (NL) Lira collectieve rechten schrijvers

Nadere informatie

Primair / secundair 30-5-2012. Exploitatie van audiovisueel werk. Primair of secundair Individueel of collectief. Dirk Visser VVA, 25 mei 2012

Primair / secundair 30-5-2012. Exploitatie van audiovisueel werk. Primair of secundair Individueel of collectief. Dirk Visser VVA, 25 mei 2012 Exploitatie van audiovisueel werk Primair of secundair Individueel of collectief Dirk Visser VVA, 25 mei 2012 AGICOA Kabelrechten producenten (Int.) FPN Filmproducenten (NL) Lira collectieve rechten schrijvers

Nadere informatie

Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden

Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Gezamenlijke Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Voorstel voor een nieuwe regeling De Consumentenbond, Ntb en FNV Kiem doen gezamenlijk een

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Discussie: Start de les door de volgende stelling op het bord te schrijven:

Discussie: Start de les door de volgende stelling op het bord te schrijven: Lesbrief 1 Introductie auteursrecht Voorbereiding Doelen: - De leerlingen worden zich bewust van het bestaan en het belang van auteursrecht en leren verschillende begrippen rondom auteursrecht kennen.

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand Henk Oostdam is fiscaal bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand 30 RBA_Fiscale Opleidingen 2015-2016 30 mijn Henk Oostdam We kijken samen

Nadere informatie

Crowdfunding, lenen van echte mensen

Crowdfunding, lenen van echte mensen Crowdfunding, lenen van echte mensen Stap voor stap. 1 Welkom bij Capital Circle Financiering krijgen zou makkelijk en snel moeten gaan, zodat u zich bezig kunt houden met de dingen waar het echt om gaat

Nadere informatie

Repartitiebasis 2015 & 2014

Repartitiebasis 2015 & 2014 Repartitiebasis 2015 & 2014 Stichting ter exploitatie van naburige rechten Repartitiebasis 2015 De Repartitiebasis van 2015 is gelijk gebleven aan die van 2014, zoals hieronder beschreven. De gegevens

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

De Grote Overheid InkoopTest

De Grote Overheid InkoopTest De Grote Overheid InkoopTest Door : M.m.v : Drs. Marc J. Brugman A.N. Eissens J.M. De Vries Regelaar, zakelijk of schatkistbewaarder? Welke type ambtenaar ben jij als het gaat om het geven van opdrachten

Nadere informatie

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c Bedrijven safari Daphne Meijer 0821393 CMD 1c TamTam Korte historie van het bedrijf Tam Tam is in 1996 opgericht door Paul en Bart Manuel. Paul en Bart zijn als partners aan Tam Tam verbonden en spelen

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Collectieve Beheersorganisaties Stand van zaken 2014

Collectieve Beheersorganisaties Stand van zaken 2014 RAPPORT Goed Bestuur en Integriteit a Collectieve Beheersorganisaties Stand van zaken 2014 College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten Juni 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Zijne Excellentie De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie De weledelgestrenge heer mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH Den Haag Postadres: Postbus 15072 1001 MB Amsterdam Bezoekadres: Herengracht

Nadere informatie

Marco Pastors wil licht waar het nu donker is

Marco Pastors wil licht waar het nu donker is najaar 2009 Verder in deze uitgave: Pagina 5 Nieuwe website Onderwijs & Auteursrecht Pagina 10 Kort Nieuws Pagina 11 Reactie VOI E op Rapport Gerkens SBS blij met VIDEMA Omroepen moeten bij producenten

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

HET NIEUWE TV KIJKEN: EEN RECHTENNACHTMERRIE. Inleiding

HET NIEUWE TV KIJKEN: EEN RECHTENNACHTMERRIE. Inleiding HET NIEUWE TV KIJKEN: EEN RECHTENNACHTMERRIE Inleiding Het is een spannende tijd. Er is enorm veel innovatie gaande op de televisiemarkt en Nederland speelt daarbij een belangrijke rol. Op een dag als

Nadere informatie

hiermee bezig te houden. TEKST MIRJAM JANSSEN

hiermee bezig te houden. TEKST MIRJAM JANSSEN Centrum helpt scholen en kinderopvang Nieuw kennis voor bouwen 20 podium maart 2012 om huisvestingszaken goed af te wikkelen centrum en renoveren Mede op aandringen van de PO-Raad krijgen school besturen

Nadere informatie

Recruitment viral: documentatie

Recruitment viral: documentatie Silvy Alblas CMD - 0774079 Major: DesignThis! Recruitment viral: documentatie 15 jan 09 INHOUDSOPGAVE: 1. Onderzoek 2. Concept 3. Schetsen 4. Definitief concept ontwerp 5. Bronnen Major: DesignThis! 1

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Tarieven muziekgebruik 2015

Tarieven muziekgebruik 2015 Tarieven muziekgebruik 2015 MUZIEK VOEGT IETS TOE Elke organisatie die muziek gebruikt, vastlegt of laat horen, heeft daarvoor toestemming nodig. U dus ook. Het maakt niet uit of u een eenmanszaak heeft,

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Televisie op maat van CanalDigitaal

Televisie op maat van CanalDigitaal Televisie op maat van CanalDigitaal De televisiebeleving voor de zakelijke markt CanalDigitaal is een merk gebruikt door M7 Group S.A. Gevestigd Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Page 1 of 5 U bevindt zich hier: Home Ministeries Financiën Documenten en publicaties Toespraken Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Toespraak 27-01-2011 Toespraak

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Headline Headline Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers ARAG Incasso Verzekering Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart 1 KALENDER 9 maart Vergadering oudervereniging 12 maart Studiemiddag groep 1 t/m 4 13 maart Schoolfeest 14 maart Oud papier 19 maart Boomplantdag groep 8 Zie ook de kalender op www.bsodaschool.nl INHOUD

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders

Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders Bankieren kan echt anders en vooral normaler Beste lezer, Het vertrouwen in banken is historisch laag. En dat is niet verwonderlijk.

Nadere informatie

Missie, Visie en Kernwaarden

Missie, Visie en Kernwaarden Missie, Visie en Kernwaarden Samen je centen de baas De Stichting Mijn Geld en Zo begeleidt mensen met een verstandelijke beperking die niet in staat zijn hun eigen geldzaken te regelen en hun financiële

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

De Grote Overheid Inkooptest

De Grote Overheid Inkooptest Regelaar, zakelijk of schatkistbewaarder? Welke type ambtenaar ben jij als het gaat om het geven van opdrachten aan derden? De kordaat optredende regelaar met een instelling dat snelle en acceptabele resultaten

Nadere informatie

3. Op 26 juni 2007 diende verzoekster een klacht in omdat zij tot op dat moment het verschuldigde bedrag nog niet had ontvangen.

3. Op 26 juni 2007 diende verzoekster een klacht in omdat zij tot op dat moment het verschuldigde bedrag nog niet had ontvangen. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster, advocate, klaagt erover dat het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de vergoeding proceskosten en griffierecht ten bedrage van 360,- niet

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Auteursrecht. VVA/VMC bij KNAW, 22 februari 2011 Dirk Visser

Auteursrecht. VVA/VMC bij KNAW, 22 februari 2011 Dirk Visser Auteursrecht VVA/VMC bij KNAW, 22 februari 2011 Dirk Visser President van de KNAW Robbert Dijkgraaf over ACTA: Dergelijke wetten maken het erg eenvoudig om onwelgevallige websites te blokkeren, waarbij

Nadere informatie

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP Nieuwe Kadekwartier Arnhem ALGEMEEN Nieuwe Kadekwartier Een nieuwe woonwijk in wording! Links en rechts van de recent vernieuwde Westervoortsedijk verrijst de komende

Nadere informatie

Wat is uw naam en uw functie? Ik ben Robert Veenstra, voorzitter van SC Heerenveen.

Wat is uw naam en uw functie? Ik ben Robert Veenstra, voorzitter van SC Heerenveen. Mijn naam is Aron van der Wal. Ik zit in de sport/brugklas HAVO/VWO van het Fivelcollege in Delfzijl. Naar aanleiding van de opdracht om iemand te interviewen die zich minimaal 20 uren per week met sport

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over VGZ Zorgkantoor te Eindhoven. Datum: 12 april 2013. Rapportnummer: 2013/033

Rapport. Rapport over een klacht over VGZ Zorgkantoor te Eindhoven. Datum: 12 april 2013. Rapportnummer: 2013/033 Rapport Rapport over een klacht over VGZ Zorgkantoor te Eindhoven. Datum: 12 april 2013 Rapportnummer: 2013/033 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat VGZ zorgkantoor niet bevredigend reageerde op haar

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. College van Toezicht collectieve beheersorganisaties. Auteurs- en naburige rechten

Jaarverslag 2010. College van Toezicht collectieve beheersorganisaties. Auteurs- en naburige rechten Jaarverslag 2010 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten College van Toezicht Auteursrecht Postbus 15072 1001 MB Amsterdam wwwcvtanl 1 In Memoriam Op 9 mei 2010

Nadere informatie

Enthousiasme zorgt voor meer omzet

Enthousiasme zorgt voor meer omzet Enthousiasme zorgt voor meer omzet Vinden nieuwe klanten de weg naar uw organisatie? U biedt een goed product tegen een goede prijs en toch lijkt het steeds lastiger om u te onderscheiden van uw concurrenten.

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Aan: Commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 13-11-14.

Aan: Commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 13-11-14. Aan: Commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 13-11-14. Behorende bij: Agendapunt 4.2. DE VVV-HELPDESK/WINKEL IN DOORN MOET BLIJVEN!! Geachte leden van de Commissie Bestuur en

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers Sach-, ARAG Incasso Haftpflicht, Verzekering Kfz etc. Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat of niet betalen. En

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S20-28 Datum uitspraak: datum uitspraak Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: N. Mooren te Amsterdam verder te noemen: Mooren, tegen: T. Leerintvelt,

Nadere informatie

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0 WERKEN 3.0 Het Nieuwe Werken Aangeboden door HKA Voordelen van werken 3.0 Werken van 09:00 tot 17:00 doen de meeste mensen al niet meer. We leven wereldwijd in een 24 uur economie die continu verandert.

Nadere informatie

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Inleiding Be good & sell it! Goed dat je dit e-book hebt gedownload! Hoe belangrijk is het voor jou om helder te communiceren

Nadere informatie

Stageverslag Danique Beeks

Stageverslag Danique Beeks Stageverslag Danique Beeks Waarom deze stage en hoe zag de stage eruit? Ik heb via Mirthe informatie gekregen over deze stage. Haar achterneef is een van de eigenaren van dat bedrijf. Ze heeft mij deze

Nadere informatie