Periode 2 Groeien in...overgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Periode 2 Groeien in...overgave"

Transcriptie

1 Periode 2 Groeien in...overgave Maart t/m Mei Kernwoorden Radicaliteit, Geroepen, Volgen, Getuigen, Vrede brengen, Tot zegen zijn, Vertwijfeling, Enthousiast. De kernwoorden en het tekstrooster volgen op het 40 dagenboekje. Dit gedeelte gaat over de periode Pasen tot Pinksteren. Week Inhoud Overgave, een woord met een dubbele betekenis. Het betekent dat je toegeeft dat je verloren hebt, maar het betekent ook dat je je toewijdt. Ons verlies wordt mooi gesymboliseerd in de doop. We zijn verslagen, kopje onder, dood... Dat is wat God van ons vraagt, te erkennen dat we onszelf niet kunnen redden. Dat we ons overgeven aan zijn genade. En dat is pijnlijk. Iets krijgen wat je niet verdient, daar verzet ons eergevoel zich tegen. Maar zodra we ons er aan overgeven, erkennen dat we genade nodig hebben, gebeurt er iets wonderlijks. In de Bijbel staat. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, Wij zijn samengegroeid met hetgeen gelijk is aan zijn dood (Romeinen 6:4-5). Jezus ging ons voor. We gingen niet in eenzaamheid onder, maar samen met Hem! En Jezus stond op uit het water, de dood is overwonnen. Ook daarin mogen we met Hem samen zijn en een leven in vrijheid leiden. Vanuit die vrijheid en dankbaarheid wordt je toewijding gevoed. We 8

2 willen niet langer op onszelf gericht zijn maar ons leven teruggeven aan God en tot zegen zijn. Dat is Jezus navolgen die zijn leven gaf voor ons. In zijn gebed in Getsemane klonk zijn volstrekte toewijding toen Hij bad: Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. Ook van ons worden offers gevraagd, toewijding kan ook pijn doen. Gelukkig belooft God ons dat Hij met ons zal zijn en zijn Geest op ons zal uitstorten. In deze periode hopen we dat we met elkaar die overgave weer een nieuwe impuls kunnen geven. Het is een tijd waarin wij stil staan bij ons eigen leven en ons overgeven aan God. Indeling van de periode Februari tot en met mei. Voorjaar, van winter naar zomer, van lijdenstijd via de opstanding naar Pinksteren. Wat een mooie periode. Gods herschepping is op allerlei manieren te zien en te ervaren. In de natuur en in ons leven. Het is goed om ieder jaar weer het kerkelijk jaar te beleven. Zonder die gedenkdagen leef je maar zo van hot naar her, of alleen vanuit Kerst, of? 40dagen leesrooster groeien in overgave Het wonder van kerk zijn is toch 1 op 1 gekoppeld aan het offer dat onze Heiland bracht. Door zijn Vader naar onze wereld gezonden om daar door gemaakt door: de jongeren zijn lijden en sterven te betalen voor al onze schul- voor: de morgenster en het noordelicht den. Na zijn Hemelvaart stuurde de Here Jezus de Heilige Geest om in ons te wonen. Die Geest vervult ons met liefde voor Christus en zijn kerk. Zonder deze Drie, Vader, Zoon en Heilige Geest zou de aarde in donkerheid en volledige boosheid zijn gebleven. Nu mogen we leven vanuit de vrijheid van Gods kinderen. En het kan niet anders, het brengt ons tot getuigen en vertellen van deze blijde boodschap. De eerste 40-dagen van deze periode hebben een bijzondere uitwerking gekregen in het 40-dagenboekje dat door onze jeugd (NGK & GKv) is gemaakt. Op de site staat het boekje in z n geheel). De 40 dagen voorafgaand aan Pasen noemen we de lijdenstijd. In 9

3 deze 40 dagen tijd denken we aan de weg van Jezus op aarde. Hoe hij is afgedaald en zijn leven heeft overgegeven voor ons. Het zijn ook 40 dagen van groei. Want juist in de woestijn, als we onszelf verliezen en alles achterlaten groeien we naar God. Daarom Groeien in Liefde is ook Leven in Overgave. Het eerste gedeelte van deze periode hebben we beleefd aan de hand van onze jonge broers en zussen. Zij namen ons mee in het 40-dagenboekje waarin zij ons teksten aanreikten en ons scherpe vragen voorlegden. De rode lijn van kernwoorden: De kernwoorden liggen dicht bij het kerkelijk jaar. In week 15 radicaliteit, lezen we bijbelgedeelten die gaan over samen met Christus opstaan uit dat doodse leven. Daarna een week waarin we lezen over dat je je geroepen (week 16) mag weten om Hem te volgen (week 17). Dan gaat er ook in jouw leven een roep uit naar je buren/ collega s/vrienden waarin je mag getuigen (week 18). Een evangelie vertellen dat uiteindelijk vrede zal brengen (week 19). In de week van Hemelvaart lees je over dat ook jij je gezegend mag weten door Jezus zelf die naar de hemel zegenend omhoog steeg (week 20). Daarna is Jezus niet meer in ons midden. De discipelen moeten weer zonder Hem verder. Herkennen wij de vertwijfeling (week 21) niet nog steeds? Jammer dat Jezus niet meer hier is. Dan zou ik Hem dit of dat eens willen vragen. Wachtend op de Heilige Geest verblijven de discipelen. Maar dan! God stuurt zijn Heilige Geest om in onze harten te wonen en ons nooit alleen te laten. Dat maakt enthousiast (week 22). ZO Startzondag Ds. Gert Jan van Harten preekt met Pasen over Johannes 20:17 (lezen 20:1-18). Daar staat: Houd me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. 10

4 Enkele potloodstrepen die wellicht in de preek verder worden uitgewerkt: Na de opstanding leek er voor mensen niet veel veranderd te zijn -> er sterven nog steeds mensen, er is nog steeds pijn/ verdriet enz Maar Jezus zegt dat Hij naar zijn Vader gaat, Hij blijft niet op aarde -> gaat naar de Vader om zijn wederkomst voor te bereiden Dan wordt alles nieuw -> dan zal duidelijk worden dat opstanding (overwinning op dood/oordeel/straf zonde) alles heeft veranderd In dat geloof leven wij nu al (de Vader van Jezus is ook onze Vader!) -> vol verwachting en daarin volhardend leven we heen naar de wederkomst vanuit kracht opstanding. In dat kader (leven vol verwachting) kan wellicht ook het kernwoord ( tot zegen zijn ) worden meegenomen. De preek is na Pasen terug te vinden op de site van de kerk. Lees/kijktip Richard Stearns: Het GAT in het Evangelie (boek): van de verzen in de Bijbel gaan over armoede. Elke 5 seconden sterft er een kind door honger, dat zijn er per dag! Laat ons dat onverschillig? Marleen Ramaker juni 2014 Groeien in vertrouwen (artikel): Als je je wilt overgeven moet je leren vertrouwen. Alleen aan iemand die je door-en-door vertrouwt wil je je wel overgeven. Internet: Zoekwoorden: in het groeimagazine, vertrouwen Marleen Ramaker juni 2014 Leren te midden van moeite en verwarring : Ook in aanvechting en moedeloosheid wil God hernieuwde kracht geven door het suizen van de wind. Internet: Zoekwoorden: in het groeimagazine, verwarring Jos Douma: Het neerwaartse pad van Christus. Gezocht: kwetsbare voorgangers : 11

5 Internet: Zoekwoorden: jos douma voorgangers Jezus under cover (youtube): Internet: Zoekwoorden: Denkstof Jezus under cover youtube Dietrich Bonhoeffer, Navolging (boek) Shane Claiborne, Hoe Jezus de wereld op zijn kop zet (en mijn leven ook) (boek) Les Miserables (Boek, film 1995) Advocaat van de duivel Waarom moet je je als christen overgeven aan en vertrouwen op God? Je kan toch op zoveel manieren zekerheden zoeken en zorgen dat je het zelf goed voor elkaar hebt? Er is nog zoveel ellende om ons heen en ook vaak in ons leven. Wat zegt nou het offer dat de Here Jezus bracht om voor onze schuld te betalen? Wat betekent Jezus volgen in zijn dood en opstanding? Jezus wil graag met je wandelen na je overgave. Maar waarom nu, ik heb het al druk zat! Er is toch zometeen een eeuwigheid om met Hem te wandelen? Oefentip Catechese/Ichthus/BiG: Groeien in overgave is een spannend en uitdagend proces. Hoe concreet durf jij het te maken? Welke dingen geef jij op omdat je Jezus volgt? Als je deze uitdaging wil aangaan, gebruik dan een avond om te kijken hoe je Jezus kunt volgen in de keuze van je kleding. Zorg ervoor dat er op een avond een aantal laptops of tablets beschikbaar zijn en probeer in tweetallen te achterhalen wat het verhaal is achter jouw spijkerbroek of jouw shirt. Deel de resultaten met elkaar. Zou jij willen rondlopen in kleren waar een luchtje aan zit? Kies je voor goedkoop, voor mooi, voor merk of ook voor eerlijk? Kijk of je met elkaar een lijst kan maken van eerlijke merken of eerlijke winkels. Schrijf met elkaar een kaartje of 12 Kernwoorden Wk Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Radicaliteit 15 Matth. 6:24 Jozua 24:14,15 Hand. 9:13-20 Joh. 13: Petrus 1:14-16 Ef. 4: 23,24,30-32 Marcus 10:20-30 Geroepen 16 Rom. 9:12,23-26 Gen. 12:1-9 Jesaja 6:1-8 Exodus 3:1-11 Marcus 1: Petrus 2: Tess 5:23,24 Volgen 17 Psalm 119:34 Matth. 4:19 Matth. 16:24 Matth. 19:30 Kol. 3:17 Efeze 2:10 Joh. 10:1-18 Getuigen 18 Hand.1 :8 1 Joh. 1:1-3 1 Tim. 6:12-16 Jesaja 43:10-13 Lucas 24:45-48 Johannes 1:1-5 Openb. 22:7-13 Vrede brengen 19 Num. 6:24-26 Matth. 5: Petrus 1:6-9 Joh. 16:31-33 Efeze 6: Jesaja 26: 3 en 4 Hebr. 12:14-17 Tot zegen zijn 20 Num. 6:22-27 Psalm 133 Jeremia 17:7,8 Lucas 6:27,28 Lucas 24:50-52 Rom. 12:9-18 Galaten 3:8,9,14 Vertwijfeling 21 Johannes 16:7 Joh. 15:26,27 Joh. 14:27 Joh. 17:11 2 Tim. 2:8 1 Kor. 1:4-9 Rom. 16:25-27 Enthousiast 22 Hand. 2:1-4 Hand. 2:15,16 Rom. 8:26,27 Joh. 3:8 Openb. 22:17 Efeze 2:17,18 Psalm 100

6 Tekstrooster 3Lees het Bijbelgedeelte, overdenk wat je gelezen hebt en bespreek de tekst indien mogelijk met anderen. 3 Stel jezelf de vraag: hoe kan dit Bijbelgedeelte, met hulp van de Heilige Geest, verandering brengen in mijn leven, gezin, kerk of buurt? 3 Schrijf op wat je vandaag en/of deze week zelf concreet kunt doen om aan deze verandering bij te dragen. 3 Deel je plan met iemand en bid voor elkaar. Tips voor het bijbellezen: een brief naar een winkel waar ze eerlijke kleren verkopen en complimenteer de manager. Noorse jongeren hebben nog niet zolang terug een interessant onderzoek gedaan naar kleding. Je kunt het vinden op de site van EO BEAM of hier: Als je kleding al een keer gedaan hebt of het komt toch te dichtbij. Doe deze opdracht dan voor het vlees en/of de vis die je s avonds op je bord vindt. Als de resultaten spannend worden kun je ze altijd nog op het bordje van je ouders schuiven ;) KIK kiest oefenmomenten op een KIK-moment tijdens de kerkdiensten. Stilletijd tip Doordenk je houding eens. Ben je herkenbaar aan hoe je werkt en spreekt? Ben je van betekenis voor de mensen om je heen en is tijd daarvoor hebben een investering, afzien of een glimlach van dankbaarheid? Hou (regelmatig) van 1 dag eens bij hoe je gedrag was en bepaal wat je motivatie ten diepste was om iets wel of niet te doen. Gods koninkrijk of voor je eigen comfort. Is groeien in overgave voor jou een sprong in het diepe of het zoeken naar Gods nabijheid. Gebruik de gratis app Ipray2day op je mobieltje om elke elke ochtend een onderwerp krijgen aangereikt door ZOA, EO, Open Doors, World Vision etc. om voor te bidden. Het project Douwtrappen op Hemelvaartsmorgen: een vogelexcursie onder leiding van Gerrit Vossebelt en/of Kees-Jan Douw. U hoort hier meer over. ZO Slotzondag Op 1ste Pinksterdag wordt er over De Hemel gepreekt. de preek zal daarna weer op site van de kerk zijn te vinden. 13

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Liturgie zondagmiddag 22 augustus 2010 Ds. D. Vonck Votum / zegengroet Psalm 133 Gebed Terugblik / Galaten 5 : 13,14 Liedboek 92 : 1,5 Al kon ik alle talen

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen PREEK DOOR DE WEEK Duurzaam delen 4 e jaargang, nr 32, week 44 26 oktober 31 oktober 2009 Hierom heb ik gebeden Om deze zoon heb ik gebeden, en de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef

Nadere informatie

Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008

Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008 Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008 Liturgie Votum/zegengroet Ps. 84: 1,2,3 Wet Lb. 95 Gebed Psalm 1 Gz. 63 Preek over Psalm 1 Gz. 131: 1,4,5,9 Gebed Collecte Ps. 84:

Nadere informatie

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid De volgende teksten zijn geschreven om u te helpen het project te verduidelijken voor de kinderen en de gemeente. U bent vrij om ze te gebruiken bij het vertellen of ze over te nemen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf PREEK DOOR DE WEEK Dit leven is niet van mijzelf 8e jaargang, nr. 5, week 6 4 februari 9 februari 2013 maandag 4 februari 2013 Acceptatie en geduld Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Orde van dienst B - Middagdienst

Orde van dienst B - Middagdienst Orde van dienst B - Middagdienst Votum Zegengroet Lied: Psalm 25:1,6,7 Gebed Schriftlezing: Efeziërs 2:1-10 en Efeziërs 4:17 tot 5:20 Lied: Psalm 19:3,6 Lezing van de tekst: H.C. Zondag 33 Preek van Kees

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb)

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) JE MAG ER ZIJN 12 2 3 Je mag er zijn Spiegel van Gods liefde Ina Prins-Veurink Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) Bond voor Gereformeerde Jongerenverenigingen

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

Wat is onze prioriteit deel 1. Wayne Matthews 23 Augustus 2014

Wat is onze prioriteit deel 1. Wayne Matthews 23 Augustus 2014 Wayne Matthews 23 Augustus 2014 Welkom iedereen, op deze Sabbat. Deze wereld is steeds meer op weg naar zijn eigen vernietiging. Daar stevent de wereld op af, door de keuzes van de mensheid, door de keuzes

Nadere informatie

Sta eens stil en denk eens na!

Sta eens stil en denk eens na! Sta eens stil en denk eens na! Zeer weinig mensen hebben ooit nagedacht over waarom zij geloven wat zij geloven. Waarom zij de gewoonte volgen die zij volgen, of vanwaar die gewoonten stammen. Wij werden

Nadere informatie

Jaarthema 2011-2012. Inhoud: - waarom dit thema? - voor het huisbezoek. - voor de kleine groep. - tips. - achtergrondinfo

Jaarthema 2011-2012. Inhoud: - waarom dit thema? - voor het huisbezoek. - voor de kleine groep. - tips. - achtergrondinfo Inhoud: Jaarthema 2011-2012 - waarom dit thema? - voor het huisbezoek - voor de kleine groep - tips - achtergrondinfo Als wij de wereld niet willen veranderen, verandert de wereld ons. - 2 - Waarom dit

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Het Minder is Meer van Advent

PREEK DOOR DE WEEK. Het Minder is Meer van Advent PREEK DOOR DE WEEK Het Minder is Meer van Advent 7e jaargang, nr. 40, week 50 10 december 15 december 2012 maandag 10 december 2012 Gij zult niet Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag

Nadere informatie

Week 1: Dagen tellen. p Lezen!

Week 1: Dagen tellen. p Lezen! 14 p Lezen! Misschien heb je het vandaag wel gevraagd Welke datum is het? Je telt de maanden van het jaar en de dagen van de week. Tellen is belangrijk. Dat is niet alleen nu zo, dat was het ook in de

Nadere informatie

HANDLEIDING CATECHEET & MENTOR

HANDLEIDING CATECHEET & MENTOR Blok D nivo II : 14-15 en 15-16 jarigen HANDLEIDING CATECHEET & MENTOR INHOUD 1. algemene informatie pag.i 2-5 1.1 info over deze methode 1.2 achtergrondinformatie over dit blok 1.3 de memorisatieteksten

Nadere informatie

Preek over Jona 3. Gemeente van de HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars,

Preek over Jona 3. Gemeente van de HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars, Preek over Jona 3 Gemeente van de HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars, [dia 1] twee woorden die je nodig hebt als je het evangelie van God wilt begrijpen, uitleggen. [dia 2] Gods Geest overtuigt mensen

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie