Mooi Water Dichterbij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mooi Water Dichterbij"

Transcriptie

1 Mi Water Dichterbij Een handleiding vr YuTube films ver de Kaderrichtlijn Water D It Yur Self vr de waterschappen Fetsje Luimstra Nvember 2012 tweede editie

2 Clfn Deze handleiding is gemaakt in pdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (DG Ruimte en Water) en de Stichting Tegepast Onderzek Waterbeheer (STOWA). De eerste editie was nderdeel van een afstudeerpdracht vr de pleiding AD Crssmediale Cmmunicatie aan de Hgeschl InHlland. In deze tweede editie is daar p vrgebuwd: het prces van het maken van de eerste vier afleveringen is hierin verwerkt. Kijk p het Watermzaïek, een themasite van Stichting Tegepast Onderzek Waterbeheer (STOWA) daar staat de meest recente aflevering van deze handleiding. Kijk vr de filmpjes in de serie Mi Water Dichterbij p het YuTube kanaal van de STOWA, f het YuTube Kanaal van Fetsje Luimstra. Tips en suggesties zijn welkm! Deze handleiding is geschreven dr Fetsje Luimstra, Adviseur crssmediale cmmunicatie De Ttem Prductntwerpen Met dank aan Tessel Renzenbrink, vr het delen van haar ervaring als camj Ott Cx, vr zijn suggesties als cmmunicatieadviseur Bb Götte, dcent Hgeschl Inhlland, vr de begeleiding bij het afstuderen Bas van der Wal en Pui Mee Chan van de STOWA vr het meelezen Vr deze Handleiding is dankbaar gebruik gemaakt van het bek Films Maken van Remer Lievaart Leeswijzer Deze handleiding is als vlgt pgebuwd: na een krte inleiding in het maken van films start de stapsgewijze handleiding met de vrbereidingen vraf. Daarna kmt een deel ver het maken van de pnames, gevlgd dr de mntage en uplad naar YuTube. Iedere stap bestaat uit een mschrijving, bullets met de exacte handeling, sms geïllustreerd met een praktijkervaring en met beeld. In de tekst wrdt verwezen naar de eerste vier filmpjes in de serie Mi Water Dichterbij. Wie meteen aan de slag wil pakt het slt: Snel aan de slag! 2

3 Inhud 1. Het del van de film Een krte inleiding in het maken van film Vrdat je start met pnemen... 5 Technische eisen: YuTube... 5 Keuze camera... 5 Keuze mntage prgramma... 5 Geluid... 5 Auteursrechten... 6 Testemming vastleggen... 7 Inhud, vrm en beeld liggen vast De pnames vr de film maken... 8 Maak een lijst van beelden die je wilt maken... 8 Als je gaat filmen neem je mee... 8 Licht... 8 De pname... 8 Capture Mntage... 9 Inventariseer je materiaal... 9 Maak een prefmntage Mntage Tevegen van titels Vice-ver en muziek Exprteer als vide en tn je resultaat aan een kritisch persn Uplad naar YuTube Upladen, titel, beschrijving en labels inveren Begrting & brnnen Begrting YuTube film Brnnen Snel aan de slag Vrdat je p pad gaat De pnames vr de film maken Mntage Uplad naar YuTube

4 1. Het del van de film Het del van de filmpjes is het vergrten van de kennis ver de maatregelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in het gebied van een waterschap. De KRW is een richtlijn vr het verbeteren van de waterkwaliteit in Eurpese wateren. De waterschappen en andere partijen hebben maatregelen gefrmuleerd m de delen van de KRW te realiseren. Die maatregelen zijn pgenmen in de strmgebiedbeheerplannen van 2009, die in 2015 geactualiseerd wrden. Gegevens ver de testand van het water en de stand van uitvering zijn beschikbaar bij het Infrmatiehuis Water Als nderdeel van hun rl in het tegankelijk maken van die infrmatie werken zij k aan een verzicht vr het publiek. De filmpjes uit deze reeks wrden geplaatst bij de factsheets waterlichamen. De bdschap van de filmpjes is verwrd in de titel van de serie: Mi Water Dichterbij. Deze bdschap refereert aan de inzet van de KRW m het water mier, schner en helderder te maken. Dr deze filmpjes kmt het mie water letterlijk dichterbij dr de maatregelen dr de gen van betrkkenen te tnen. Die betrkkenen zijn geen technici f eclgen van het waterschap, maar leken die de watermaatregel als ber, ndernemer, recreant f bewner benaderen. Je kunt de hfdpersn deze bdschap laten versterken dr te laten zien en vertellen wat het belang is, en het plezier!, van de hfpersn bij het werk vr deze maatregel. Vrbeelden uit de filmpjes: Bunskek (3) cmbineert natuur en cultuur in bilgisch dynamische tuinbuw, Van den Berkhf (2) zit dicht p de waterstand dr mee te meten, Hfstede (1) maakt gebruik van de verstrmende beek vr zijn bedrijfsvering. He km je daar achter? Dr je vraf ged te infrmeren ver de situatie: je weet wat deze maatregel inhudt. Je belt de hfdpersn vraf m ng een keer te te lichten wat je kmt den. Dan peil je k de mening ver de maatregel, en je bespreekt de gang van zaken. Ter plekke vraag je dr: stel eenzelfde vraag p een andere manier, laat de hfdpersn in het veld tnen he het werkt. Wat was er vr de ingreep, wat is het precieze effect geweest, de vrdelen en de nadelen. 2. Een krte inleiding in het maken van film Een gede vrbereiding is altijd het halve werk. In de dcumentairefilm weet je niet precies wat je aantreft. Daarm vraag je je van tevren af welke vraag je wilt stellen, maar vral k: welk antwrd je wilt halen. Schrijf dat p vrdat je p pad gaat. Eenmaal filmend: denk dan alsf je aan het mnteren bent. Ofwel: kun je het minder interessante stukje er uit knippen, f met de vraag pnieuw gesteld wrden. Shw, dn t tell, dat is het adagium van film. Het beeld is sterker dan het wrd. Het verhaal in deze film wrdt verteld dr een betrkkene, niet dr een neutrale stem. Het gaat m film: maak wezenlijk beeld, niet alleen een plaatje bij een praatje. Een gede efening is: vertel je hele verhaal in drie beelden. Dat dwingt je A. m in beeld te denken, en B. dat met z weinig mgelijk beeld te den. Elke scène bevat een establishing sht. Direct vertaald betekent dit bevestiging. Je bevestigt als het ware waar je je bevindt, je schetst vr de kijker waar deze film zich afspeelt. Je wilt dat per scène het wie, wat en waar duidelijk is. Stel je filmt een bakker, en dan ga je van de bakkerij naar het gemaal. Dan zu je meten laten zien dat je p reis gaat. Omdat mensen zveel film zien is dat niet ndig. Dat wrdt het Kuleshv effect genemd: het grtste deel van de film speelt zich af in het hfd van de kijker. De mntage, de vlgrde van de scenes, wrdt daardr minstens z belangrijk als de shts zelf. Een eeuwenud gebruik in het vertellen van verhalen is de indeling: intrductie, middenstuk, climax. Zet het in een schema, je kunt een film ged p die manier pdelen. Het maakt dat het spannend is m naar te kijken. Vr een dcumentaire maak je geen scenari, je weet immers niet exact wat je gaat filmen. Je maakt wel een treatment, met daarin 1. Het del, f wel de reden waarm je de film maakt, 2. De insteek (mschrijf he je de film maakt) 3. Wat wrdt de inhud (mschrijf de beelden). Het perspectief, het camerastandpunt, is bepalend vr de beleving. Je hebt het vgelperspectief (schuin van bven), kikvrs (schuin van nder), subjectief (camera bij een partij) f bjectief (de camera kiest geen partij). Een erg subjectief camerastandpunt heet Pint f View (PV), het wrdt altijd ingeleid met een medium f clse van de persn wiens blik we vernemen. Het PV met k weer wrden uitgeleid. Vr deze film gebruik je het bjectieve standpunt. Je registreert het verhaal van de hfdpersn p een neutrale manier. Het dramatisch effect van het kikvrs perspectief kun je gebruiken m een persn wat meer gewicht te geven. Je laat nit iemand in de camera kijken: de je dat wel dan wrdt het publiek uit de teschuwersrl gehaald. Tenzij het bewust ingezet wrdt, dan is het nderdeel van je stijl. Bij de dcumentaire ben je niet bang vr een clse-up. 4

5 3. Vrdat je start met pnemen Technische eisen: YuTube YuTube accepteert de bestandsindelingen van dit mment. Check deze eisen vóór je camerakeuze bij YuTube Help, in het hfdstuk: Ondersteunde YuTube-indeling. Check de bestandsindeling p YuTube Help Figuur 1 Bestandsindeling p YuTube Help Keuze camera Remer Lievaart adviseert een camera te gebruiken waar je zveel mgelijk (scherpte, diafragma, witbalans en vlume) handmatig kunt instellen. Het kan met minder: de iphne kan dat allemaal niet. Veel ftcamera s vr de cnsumentenmarkt hebben tegenwrdig de mgelijkheid m HD kwaliteit filmpjes te maken. Kijk bij Cnsumentenbnd Test vr cnsumentencamera s, f bij Beste prduct. nl. Kies een camera, kijk p Beste Prduct.nl f bij Cnsumentenbnd Test Figuur 2 The apple f my eye Michael Kenders Ik ks vr de iphne vanwege de ultieme lage drempel: je hebt het testel altijd bij je. Er zijn speelfilms gemaakt met de iphne en daar vervlgens k p gemnteerd met imvie. De eerste film, gemaakt met iphne was The apple f my eye van Michael Kenders, en er is sinds 2011 een heus filmfestival: The riginal iphnefilm Festival. Keuze mntage prgramma Selecteer een mntageprgramma dat beeld en audi kan scheiden. Daarnaast is het belangrijk dat je het jezelf in krte tijd eigen kunt maken. Pinnacle Studi (vrheen Avid Studi) vldet aan die beide vrwaarden. Het prgramma is beschikbaar vr ipad en vr PC. Kies een tegankelijk mntage prgramma als Pinnacle Studi wat beeld en audi kan scheiden Het eerste filmpje mnteerde ik in imvie, een intuïtief en gemakkelijk te bedienen prgramma vr iphne en ipad. Helaas kunnen beeld en geluid in dit prgramma niet gescheiden wrden. imvie past wel het muziekniveau aan het geluidsniveau van de scenes. Dus harder bij scenes waar het geluid uit staat, zachter bij scenes met geluid zals gesprken wrd. Ik werkte het bij met Avid Studi vr de ipad, een iets ingewikkelder prgramma. Inmiddels is Avid Studi vervangen dr Pinnacle Studi. Het drnemen van de handleiding kstte een paar uur. Geluid Het geluid is essentieel: geluidskwaliteit is een selectiecriterium vr de bruikbaarheid van het beeld. Zet m die reden een richtmicrfn in m het geluid te vangen. Is het beeld ged, maar het geluid van beperkte kwaliteit 5

6 dan kan een vice-ver f titel het geluid vervangen. De strende invled van de wind kun je vermijden dr de hfdpersn het verhaal binnen te laten vertellen. Dat gebruik je dan als vice-ver. Zrg vr een gede micrfn Figuur 3 iphne 4S met Belkin Liveactin micrfn Ik gebruikte de Belkin iphne Liveactin micrfn, die plug je in p de iphne. Hij heeft twee standen: mgevingsgeluid en gericht. Het best zet je het p mgevingsgeluid, de gerichte stand is alleen te gebruiken in een statische situatie, waarin je bject stilstaat. Dr de hge geveligheid van de micrfn ntstaat string wanneer het geluid zich buiten de richting van de micrfn beweegt. De batterij met wel ged zijn, en dat is meteen het lastige- je beschikt niet ver een geluidsmeter. Check regelmatig tussendr f de geluidspname is gelukt. Auteursrechten Prblemen met auteursrechten van anderen vrkm je dr een vlledig riginele film te maken, dus k de muziek. YuTube vraagt je te verklaren dat je die rechten hebt, en checkt dat k. Indien je muziek wilt gebruiken m de film aantrekkelijker te maken kun je testemming vragen aan degene die de muziek geprduceerd heeft. Zwel imvie (themamuziek) als YuTube (Vraf gedgekeurde auditracks) bieden muziek die kstels gebruikt kan wrden. Let p: YuTube verschrijft wel je hele audi met de nieuwe muziek. Je kunt dit alleen gebruiken wannneer er geen gesprken wrd in de film zit. Het vastleggen van je eigen rechten kan p verschillende wijze. Dr met een Creative Cmmns Licentie te werken geef je te kennen dat je werk gebruikt mag wrden dr derden. Het bevrdert de verspreiding van je bdschap. YuTube accepteert het gebruik van Creative Cmmns, zie YuTube Help Auteursrechtencentrum Creative Cmmns. Je met daarvr wel eerst een gede reputatie pgebuwd hebben. Maak een vlledig riginele film m prblemen met auteursrechten te vrkmen Leg eventueel auteursrechten vast met Creative Cmmns CCBY [naamsvermelding - hergebruik tegestaan] Figuur 4 Themamuziek in imvie Een truc die ik gebruikte met de muziek die ik bij het eerste filmpje plaatste: gebruik de rechtenvrije muziek (themamuziek) van imvie. Dat de je dr lsse fragmenten te imprteren in imvie en daar de themamuziek nder te plaatsen. Je imprteert lsse videfragmenten zdat imvie het geluidsniveau van de muziek aan kan passen aan het geluidsniveau van het fragment. In imvie kun je het geluid van fragmenten aan f uitzetten. 6

7 Testemming vastleggen Vraag alle persnen die je filmt m testemming en vraag testemming vr het filmen p de lcatie. Hfdrlspelers geven schriftelijk testemming. Je kunt dat k vr de camera den dr te laten verklaren. geeft u testemming m de beelden die we van u maken, te gebruiken vr Mi water dichterbij<titel van je filmpje>? ja. Vraag en antwrd zijn in één sht te hren en te zien. Dat fragment bewaar je apart van materiaal wat je mnteert. Leg de testemming van de hfdpersn schriftelijk f p camera vast en bewaar in het archief Inhud, vrm en beeld liggen vast Inhud: Een betrkken leek vertelt ver het waar, wat, en waarm van een KRW maatregel. De hfdpersn is een leek die betrkken is: denk bijvrbeeld aan: een bewner, een ber, een (land)eigenaar, een recreant, iemand van de hengelsprtvereniging. Vrm: Een krte film (2 á 3 minuten) waarin de hfdpersn het verhaal vertelt: je gebruikt de stem van de hfdpersn als een srt vice-ver bij de beelden. Hudt het krt: twee á drie minuten kun je als kijker vaak wel missen, 4 á 5 minuten wrdt al weer een investering. Er is een inleiding, mschrijving maatregel, kern, en afsluiting. In de inleiding intrduceer je de hfdpersn in zijn mgeving. Gegevens als een het jaar van prichting (4), he lang de familie al bert in het gebied (1) maken dat het verhaal gaat leven. Tn met beeld waar deze hfdpersn leeft. Zrg dat het water al in de intrductie (eerste halve minuut) zichtbaar is. Het maakt duidelijk dat het filmpje ver water gaat. In de mschrijving van de maatregel tn je in beeld wat de maatregel inhudt. Je laat zien wat de zichtbare effecten zijn van de KRW maatregel. Wrdt er ng aan gewerkt, dan vrmen die beelden mi materiaal. Zie bijvrbeeld de afgraving (Beentjesgraven, 3) en het plaatsen van zandlaag (Kleine Melanen, 4). De kern wrdt gevrmd dr de mening van de hfdpersn ver de maatregel. Maak beelden van de hfdpersn in actie. Denk aan de ber: bij de beek die ver zijn land strmt, en met zijn vee. De eigenaar van de jachthaven: in de weer met zijn meetapparatuur vr Flexpeil, varend p een btje. Waterschappers zijn meestal enthusiast ver de techniek die een watermaatregel mgelijk maakt. Tn de techniek in beeld, maar laat het ndergeschikt zijn aan het verhaal van de leek. In de afsluiting bedank je de hfdpersn, verwijs je vr meer infrmatie naar de websites van de hfdpersn en het waterschap en neem je de prducent en pdrachtgevers p in de aftiteling. De film vertelt het verhaal van een betrkken leek ver het waar, wat en waarm van een zichtbare KRW maatregel; De film duurt twee á drie minuten en heeft een inleiding (intrductie hfdpersn), mschrijving maatregel, kern (mening hfdpersn) en een afsluiting (dank en verwijzing); Er is water te zien in de eerste halve minuut in de inleiding. Figuur 5 Strybard Kleine Melanen (4) Het eerste filmpje mnteerde ik eerst in imvie: daar is slechts 1 spr vr vide, waar je uitsluitend de audi nder kunt plaatsen. In Avid Studi (later: Pinnacle Studi) werkte ik het filmpje bij: drdat daar meerdere geluidspren mgelijk zijn kun je je pname als vide en audi imprteren, en vervlgens andere beelden p de audi plakken. Je gebruikt de audi als vice-ver bij de beelden die het verhaal beter laten zien. 7

8 4. De pnames vr de film maken Maak een lijst van beelden die je wilt maken Maak vr je gaat filmen een lijst van beelden die je wilt maken: de hfpersn in actie, de maatregel, de mgeving, de hfdpersn aan het werk, het water vr en na de maatregel. Zm in p blemen en dieren vr mie details, zm uit vr een verzicht van de situatie. Je hebt plakshts ndig m je beeld aantrekkelijk te vullen wanneer je met knippen. Daarm film je zveel mgelijk aspecten van een situatie: Bedenk dat je het tienvudige(!. aan materiaal ndig hebt m je film te kunnen mnteren. Dat kmt drdat veel van het filmmateriaal achteraf niet ged geneg is. Dat kan zijn vanwege de (geluids) kwaliteit, dat het niet interessant geneg is f niet passend in het verhaal. Verzin een lijst van beelden, denk na ver details van: hfdpersn, maatregel, mgeving, het water. Wees divers: maak materiaal vr plakshts en maak zwel beeld van details als van het ttaal. Ng een tip: in filmpje 4 ver de Kleine Melanen vertelt Jaap van der Vrt ver de visstep, terwijl hij er p staat. Omdat ik geen beeld had van de visstep vreg ik hem een ft te maken, die ik achteraf invegde. Zijn mening ver de visstand sprak hij in p een dictafn en mailde het te. Het geluidsfragment imprteerde ik vervlgens. Als je gaat filmen neem je mee Het testel, een vlle batterij en een extra batterij f plader, een micrfn en een statief. Overtuig je ervan dat je vldende beschikbaar geheugen bij je hebt. Zrg dat je tevren je instellingen weet! Vergeet je lijst met beelden niet, zdat je terplekke kunt checken f je alles hebt. Ken de camera-instellingen Neem mee: wit blad, testel, micrfn, statief, een vlle batterij en een extra batterij Vergeet de lijst met beelden niet Licht Hudt rekening met het licht waar je in pereert. Je hebt het geluk dat je met dit nderwerp veel materiaal buiten vindt, waar het licht wrdt bepaald dr de zn en de blauwe lucht. Binnenlicht is vaak licht ranje. Om het licht te crrigeren kun je veel camera s instellen p daglicht, kunstlicht en tl licht. Heb je die ptie niet dan stel je bij binnenlicht de witbalans in. Dat de je dr een wit blad vr de camera te huden. Je krijgt dan natuurlijker kleuren. Bij buitenlicht hud je altijd de zn in je rug: je vermijdt z hinderlijk tegenlicht. Bij pnames binnen: stel witbalans in Let bij pnames binnen en buiten p tegenlicht Jammer van die pname in de stal bij Marvin Hfstede (Hagmlenbeek), met de schapen. Ik dacht niet aan witbalans en kreeg een vies, bruinig licht in mijn (dacht ik) prachtige pname van lammetjes in diffuus znlicht. De pname was daardr niet bruikbaar. De pname Stel je hfdpersn gerust en wees psitief ver je materiaal. Als het niet naar wens gaat, kan je pname weer ver. Je wilt een enthusiast en ntspannen verhaal, geen verwrngen, gespannen gezichten. Begin met te verleggen wat je wilt filmen. Vraag de hfdpersn zelf naar suggesties vr relevant beeld vr de film. Check je instellingen, check f je geluid aan staat, check f je camera lpt. Denk aan de lijst van gewenste beelden. Maak gebruik van wat zich spntaan aandient. Kijk ged m je heen: wat vertelt het verhaal van de hfdpersn? Denk bij de ndernemer die zijn brd verdient met de jachthaven aan btjes en aan varen. Stel je hfdpersn gerust en wees psitief Kijk m je heen: welk beeld vertelt het verhaal Wees divers: zrg vr plakshts, maak zwel ttaalbeeld als beeld van details Check tijdens pname: de lijst met gewenste beelden de instellingen van de camera het geluid van je pname Smmige beelden zijn te leuk m je publiek te nthuden, hewel ze niet direct in het verhaal passen brengen ze de hfdpersn tt leven. He Van den Berkhf (2) de peilschaal petst bijvrbeeld. En he Van der Vrt(4) vertelt ver de jeugdafdeling van de Rietvrn: zijn militaire achtergrnd (die verder niet aan de rde is) kmt hierbij even m de hek. 8

9 Capture Het kpiëren van de pnames van de camera naar cmputer en/f ipad. Als je mnteert p de cmputer kpieer je ze daar naarte. Het prgramma laadt de beelden in de biblitheek en laat het archief ngemeid. Kpieren naar de Ipad kan p twee manieren. Het simpelst en het snelst is ze direct ver te brengen naar de ipad met een Camera Cnnectin Kit. Kies er wel vr de pnames p je camera achter te laten, zdat je die later kunt back-uppen naar je cmputer. Hewel bewerkingen in de mntage prgramma s het basismateriaal ngemeid laten, is het veiliger m de beelden k p je cmputer (in het archief) p te slaan. Als je Pinnacle pent vraagt deze je de biblitheek bij te werken. De ander manier gaat via de cmputer: je imprteert de camera beelden en synchrniseert daarna de ipad via itunes. Dan heb je meteen je back-up geregeld. Sla de beelden p in het archief p de cmputer en synchrniseer de ipad via itunes, f Imprteer de beelden in de ipad met de Camera Cnnectin Kit, laat ze achter p de camera en maak een backup p de cmputer Figuur 6 Camera Cnnectin Kit 5. Mntage Inventariseer je materiaal Bekijk je materiaal, maak een lijst en nteer welk sht bruikbaar is vr het verhaal van de hfdpersn en he lang deze scene is. Het kan helpen je scenes meteen al te kleuren naar plaats in het strybard. De lijst is een hulpmiddel, waar je steeds p teruggrijpt bij de mntage. Gebruik shts die het verhaal gelfwaardig en vertuigend vertellen, skip wat niet vertuigend en niet gelfwaardig is. Maak een inventarislijst van de beelden (nummer, lengte, beschrijving en bruikbaarheid) en kleur ze naar plaats in het strybard. Figuur 7 Inventarisatie materiaal Kleine Melanen(4) De lijst is erg handig bij het mnteren: mdat Pinnacle p ipad intuïtief werkt, heb je alleen het eerste beeld en de lengte (die rechts in beeld staat) tt je beschikking m p te zeken. Dus niet de gebruikelijke lijst met titels, met datum en tijd en lengte. 9

10 Maak een prefmntage Je maakt een prject aan in Pinnacle, vervlgens zet je daar de gewenste scenes achter elkaar. Werkt het? Maak een nieuwe versie dr bijvrbeeld de vlgrde te wisselen. Werkt het beter? Maak een prefmntage, en kies vr de stukken die het best je verhaal vertellen Figuur 8 Mntage Hagmlenbeek(1) in Avid Studi Mntage Ben je tevreden met de grte lijn, het verhaal van de hfdpersn? Dan pas ga je aan de slag met de werkelijke mntage en het fine-tunen. Maak een strybard aan in een tekstverwerker, waarin je alle nderdelen pneemt. Per nderdeel benem je het materiaal wat je daarin wilt plaatsen. Je gebruikt de nummers uit je inventarislijst en zet de lengte in secnden erbij. Dat laatste k m de ttale lengte in de gaten te huden. In het strybard hiernder vind je in de eerste klm de naam van het nderdeel, in de tweede klm de audifragmenten, in de derde klm plaats je de beelden. Om het werk verzichtelijk te huden en het risic p crashes te verkleinen maak je per nderdeel (inleiding, mschrijving maatregel, kern en slt) een prject aan in Pinnacle. (Pas als het nderdeel helemaal klaar is sla je het p als vide, wat je als nderdeel in de film imprteert. Daarvr meten eerst nderstaande stappen, tt en met titels aanbrengen ng gemaakt wrden). Je vegt effecten te als: een slaande deur (aanwezig in het mntageprgramma). Je zet er plakshts tussen: dat zijn shts die het verhaal illustreren, in de vrbeeldfilm de beek als de hfdpersn daarver spreekt. Je speelt met de vergangen tussen scenes: die kun je krt maken bij een verandering van lcatie, vleiend, f lang. Dr de heveelheid aan krte beelden krijg je een aantrekkelijke, clipachtige stijl. Maak een strybard p papier met: inleiding, maatregel, kern, slt Maak vr ieder nderdeel een prject aan in Pinnacle Per nderdeel veg je plakshts in, veg je effecten te en pas je de vergangen aan Figuur 9 Strybard tijdens prces Kleine Melanen (4) Avid Studi is een app: de neiging m te fine-tunen met bedwngen wrden, het leidt tt crashes. Niet als vide pgeslagen werk (bewerkt in een prject) raakt verlren. Ik werk steeds een prject nderdeel uit (intr, maatregel, kern, afsluiting) en sla het vervlgens p als vide. Dat fragment imprteer ik vervlgens in een prject wat het ttaal vrmt. In 10

11 Pinnacle heb ik geen crash meer gehad, f vanwege deze werkwijze f vanwege meer stabiliteit (de app verscheen half september). Een alternatief is werken p de pc, een stuk minder intuïtief, maar wel een stuk veiliger. Tevegen van titels Pinnacle heeft meerdere mgelijkheden vr titels: de teksten die ver je beeld zet. Er zijn bewegende titels, die fraai binnenzeilen en weer wegvagen. Ik ks vr standaard titels: je kunt de vrm en plaats in het beeld beter beheren en het strak, helder en vlt huden. Dat kmt de leesbaarheid ten gede. In het startbeeld zet je de titel en ndertitel van de filmserie, in het sltbeeld de URL van het waterschap. Bij de intrductie van de hfdpersn zrg je dat de naam in beeld kmt. Je kunt in de film je verhaal telichten met titels, dat de je vral m het beeld te te lichten en uit te leggen. Bij dialect f minder ged verstaanbare tekst kun je k ndertitelen. Een titel is eerder te krt (vaart!) dan te lang in beeld (saai!), dat wil zeggen maximaal vier secnden. Gebruik geen gekke kleuren f lettertypes: hud het strak, helder en vlt. Veg als laatste titels te: hud ze strak, helder en vlt In het startbeeld kmt de titel: Mi Water Dichterbij 6 secnden vanaf het begin kmt de ndertitel: naam hfdpersn, activiteit, water, plaats, Bijv. Marvin Hfstede Beren vr natuur Hagmlenbeek Beckum Kmt je hfdpersn vr het eerst sprekend in beeld: plaats een titel met naam en functie Leg de maatregel uit in drie zinnen, als titel tegevegd aan het beeld wat je laat zien In het slt: Met dank aan: de naam van de hfdpersn, en eventueel de URL van de website Vr meer infrmatie: met de URL van het waterschap Eventueel infrmatie ver de financiers en prducenten Sla het nderdeel (inleiding, maatregel, kern f slt) p als vide Figuur 10 Titel filmpje ver Beentjesgraven (3) Figuur 11 Dank en verwijzing Beentjesgraven (3) Beeld waar een titel verheen kmt met minimaal 6 secnden lang zijn. Om titels niet eindels te laten lpen snijd je het fragment tt 6 secnden en plaatst daar de titel p. Een sltbeeld met lg s van financiers maak je in Phtshp, als een transparant beeld. Je slaat het Pht Shp dcument p als gif. Overigens kst het laten verwerken (renderen) van titels veel verwerkingstijd. Het best breng je ze achter elkaar aan en laat ze in een keer verwerken. Vice-ver en muziek Als laatste veg je eventueel een vice-ver te. Vraag je af: is het echt ndig? Vegt het iets te? Laat het beeld spreken, dat is sterker dan geluid! In mijn filmpjes gebruik ik het verhaal van de hfdpersn als vice-ver, en gebruik ik titels als extra telichting ver de maatregel. Als laatste veg je muziek te: het geeft vaart aan je filmpje en maakt het gelijk áf. Zals ik al eerder beschreef werkt dat het best in imvie. Veg een vice-ver te indien ndzakelijk Veg muziek te in imvie Een mi vrbeeld van vice-ver en ndertiteling vnd ik bij Waterschap Hunze en Aas. Het filmpje Hg water 12 werd in het Grnings ingesprken en Nederlands ndertiteld. Exprteer als vide en tn je resultaat aan een kritisch persn Met de knp Delen in de rechter bvenhek van het prgramma exprteer je het filmpje als vide. Bekijk het kritisch p vl scherm. Tn je resultaat aan een kritisch persn. Vraag expliciet m kritiek en wees alert p signalen van verslapte aandacht. Tn je resultaat aan je hfdpersn: is deze tevreden? Dit is belangrijk. Je wilt graag dat hij/zij het filmpje tnt p de website, en verder verspreidt. En tn je resultaat aan je cllega s: zijn ze blij met je weergave van de maatregel? 11

12 Tn je resultaat aan een kritische persn, de hfdpersn, de pdrachtgever Vraag je hfpersn vral k te letten p de spelling van namen. Ik verbasterde een achternaam in de laatste fase van het prces en mest achteraf de definitieve vide ng bijwerken. 6. Uplad naar YuTube Upladen, titel, beschrijving en labels inveren Vervlgens ga je het filmpje upladen naar YuTube. Dat de je met de knp Delen in de rechter bvenhek van het prgramma. Daarvr is een YuTube accunt vereist, wat in n time gemaakt is. Vanuit YuTube kun je in de mdus Videbeheer de knp bewerken (naast de vide) aanklikken. Vervlgens kun je de basisinfrmatie aanbrengen: Titel in YuTube, Beschrijving, en Labels. In de titel nem je de naam van de hfpersn, de maatregel, en de naam van het waterlichaam en de plaats. In de beschrijving zet je dat dit filmpje is gemaakt met de Handleiding DIY YuTube filmpjes en nderdeel is van de serie Mi Water Dichterbij. De labels bepalen de vindbaarheid: zet zveel mgelijk wrden die te maken hebben met het reginale aspect, en natuurlijk wat je verder kunt verzinnen aan kernachtige wrden die van tepassing zijn. Denk aan: naam waterlichaam, hfdpersn, plaats, regi, naam waterschap etc. He meer labels, he beter. Je kunt de tegankelijkheid van de vide p drie manieren instellen: privé (alleen vr jezelf te zien), verbrgen (alleen zichtbaar vr wie de link tegestuurd kreeg) en publiek: iedereen kan het zien. Ga naar YuTube.cm en maak een accunt aan (create accunt) Uplad de film dr de knp Upladen (YuTube) aan te klikken f de knp Delen in Pinnacle Klik videbeheer aan, klik p bewerken, naast de film veg de titel vr YuTube te, zrg dat de naam en de lcatie erin zitten. Bijvrbeeld: Marvin Hfstede, ber vr natuur aan de Hagmlenbeek Maak de beschrijving. Neem in ieder geval p: Gemaakt met behulp van de Handleiding DIY YuTube filmpjes vr de Waterschappen vr de serie: Mi Water Dichterbij Veg labels vr de vindbaarheid te Maak de vide zichtbaar dr de privacy- instellingen p publiek te zetten Stel het publiek p de hgte via de knp Delen Je film is af, je hebt gepubliceerd p YuTube. Nu begint de vlgende stap: laat je publiek laten weten dat het er is. Zet het p je website, regel een stukje in het lkale sufferdje, plaats een QR cde p het buwbrd, stuur de insluitcde naar je hfdpersn vr zijn/haar website. Daar was het allemaal m begnnen: aandacht vr het werk van het waterschap! Figuur 12 Bewerken in YuTube 12

13 Figuur 13 Delen in YuTube 7. Begrting & brnnen Begrting YuTube film Wat Ksten in eur s, incl BTW Geschatte uren medewerker 16 uur p.m. Iphne/camera aanwezig ipad/pc aanwezig Belkin iphne Liveactin micrfn 39,99 Reisksten pnames p.m. Pinnacle Studi vr ipad 7,99 Pinnacle Studi vr PC 59,95 Statief, vanaf 40 Een bedankje vr de hfdpersn 25 Brnnen Films Maken Alles ver het maken van speelfilms, dcumentaires en bedrijfsfilms p vide. Van scenari tt mntage. Auteur: Remer Lievaart. Uitgever QQleQ, Amsterdam Leuke les ver mbile vide bij Vime: Suggesties vr het maken van een reprtage vind je bij Klkhuis: 13

14 8. Snel aan de slag 1. Vrdat je p pad gaat Verzin een lijst van beelden, denk na ver details van: hfdpersn, maatregel, mgeving, het water. Ken de camera-instellingen Neem mee: de lijst met beelden, wit blad, testel, micrfn, statief, een vlle batterij en een extra batterij 2. De pnames vr de film maken Stel je hfdpersn gerust en wees psitief Start met het pnemen van de testemming van de hfdpersn vr gebruik van de beelden Kijk m je heen: welk beeld vertelt het verhaal Wees divers: zrg vr plakshts, maak zwel ttaalbeeld als beeld van details Bij pnames binnen: stel witbalans in Let bij pnames binnen en buiten p tegenlicht Check tijdens pname: de lijst met gewenste beelden de instellingen van de camera het geluid van je pname 3. Mntage Sla de beelden p in het archief p de cmputer en imprteer in de biblitheek van het prgramma, synchrniseer de ipad via itunes, f imprteer de beelden in de ipad met de Camera Cnnectin Kit, laat ze achter p de camera en maak daarvan een back-up p de cmputer Maak een inventarislijst van de beelden (nummer, lengte, beschrijving en bruikbaarheid) Maak een prefmntage, en kies vr de stukken die het best je verhaal vertellen Maak een strybard p papier met: inleiding, maatregel, kern, slt Maak vr ieder nderdeel een prject aan in Pinnacle Per nderdeel veg je plakshts in, veg je effecten te en pas je de vergangen aan Veg als laatste titels te: hud ze strak, helder en vlt In het startbeeld kmt de titel: Mi Water Dichterbij 6 secnden vanaf het begin kmt de ndertitel: naam hfdpersn, activiteit, water, plaats, Bijv. Marvin Hfstede Beren vr natuur Hagmlenbeek Beckum (Ov.) Kmt je hfdpersn vr het eerst sprekend in beeld: plaats een titel met naam en functie Leg de maatregel uit in drie zinnen, als titel tegevegd aan het beeld wat je laat zien In het slt: Met dank aan: de naam van de hfdpersn, en eventueel de url van de website Vr meer infrmatie: met de url van het waterschap Eventueel infrmatie ver de financiers en prducenten Sla ieder nderdeel (inleiding, maatregel, kern, slt) p als aparte vide Veg de nderdelen samen in 1 prject en zet er muziek te nder in imvie Tn je resultaat aan een kritische persn, de hfdpersn, de pdrachtgever 4. Uplad naar YuTube Ga naar YuTube.cm en maak een accunt aan (create accunt) Uplad de film dr de knp Upladen (YuTube) aan te klikken f Delen (Pinnacle) Klik videbeheer aan, klik p bewerken, naast de film veg de titel vr YuTube te, zrg dat de naam en de lcatie erin zitten. Bijvrbeeld: Marvin Hfstede, ber vr natuur aan de Hagmlenbeek Maak de beschrijving. Neem in ieder geval p: Gemaakt met behulp van de Handleiding DIY YuTube filmpjes vr de Waterschappen vr de serie: Mi Water Dichterbij Veg zveel mgelijk labels vr de vindbaarheid te: denk aan water, plaats, naam Maak de vide zichtbaar dr de privacy- instellingen p publiek te zetten Stel het publiek p de hgte via de knp Delen 14

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Leren omgaan met energie

Leren omgaan met energie Leren mgaan met energie Met dank aan: CSG Reggesteyn, OBS De Peppel, & PCBS Jan Barbier Inhudspgaven Inleiding... 3 1. De Centrale verwarming... 4 Leerlingen pdracht... 4 Dcenten handleiding... 11 2. De

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie?

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie? WO en ICT dat klikt! Gin Vanherweghe gin.vanherweghe@pandra.be Met dank aan Kristf Van de Keere In de tekst vindt u heel wat hyperlinks (te herkennen aan het nummer tussen de haakjes). Surf naar http://users.pandra.be/gin.vanherweghe/wdatklikt

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast Cmputercursus Vereniging Drpsbelang Gaast email: cmptercursus@gaast.eu Pagina - 1 Cursus Onderdeel 4 Cmputercursus 2014 Deze pagina bevat alle infrmatie ver de cmputer cursus van Vereniging Drpsbelang

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17 Inhudspgave 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Inzicht en tepassen 3 2.3 Planmatig werken 3 2.4 Exameneenheid IT/3 ICT-vaardigheden 4 2.5 Exameneenheid IT/4 Maatschappij

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie Tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie Analyse Ministerie van Ecnmische Zaken Directie Telecmmarkt Etienne Mulders en Carmen van de Werk-Draaijers 3 maart 2009 1 SAMENVATTING Deze ntitie bevat

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING Bachelr thesis Thijs Spruijt i Bachelr thesis September 2013 december 2013 Auteur Thijs Spruijt Student Technische Bedrijfskunde S1116363 Opdrachtgever

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie