ICT in het onderwijs D66. Leerling en leraar centraal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT in het onderwijs D66. Leerling en leraar centraal"

Transcriptie

1 ICT in het onderwijs D66 Leerling en leraar centraal

2 Voorwoord Beste lezer, Eigenlijk ben ik een leraar. Ik heb jaren in het onderwijs gewerkt. Hoewel ik elke dag geniet van mijn werk in de Tweede Kamer, denk ik nog steeds met veel plezier terug aan de tijd die ik voor de klas stond met een krijtje in mijn hand. Maar tijden veranderen. Als Tweede Kamerlid voor D66 word ik elke dag uitgedaagd om me daarmee bezig te houden. Het krijtje en het schoolbord zijn lang niet meer in elke klas te vinden. Ze zijn vervangen door digiborden en tablets. Nieuwe middelen dus. Maar wat verandert dit aan het onderwijs dat onze kinderen krijgen? De belangrijkste les die ik in mijn jaren voor de klas heb geleerd, is dat leraren ruimte verdienen. Politiek en samenleving bepalen de doelen van het onderwijs. Maar niet alles moet via het ministerie van onderwijs worden dichtgeregeld. Het is aan leraren om te bepalen hoe we onze onderwijsdoelen bereiken. Zonder ruimte en vertrouwen kunnen leraren dit belangrijke werk niet doen. De vraag is of dit verandert nu technologie een steeds grotere rol speelt in ons onderwijs. Om te achterhalen waar de kansen en de risico s liggen ben ik samen met twee jonge D66 ers, Vincent Oord en Michiel Stadhouders, op pad gegaan. We voerden vele gesprekken om te kijken hoe we ons onderwijs nog sterker kunnen maken, met behulp van ICT. De belangrijkste conclusie voor mij is dat in deze tijd van snelle technologische veranderingen de docent niet verdwijnt. Deze wordt juist belangrijker dan ooit en heeft nog altijd ruimte nodig! Paul van Meenen Leiden, oktober l ICT in het onderwijs

3 Aanbevelingen Bij het vormgeven van onderwijs staat de leraar centraal. Zijn vakmanschap moet voorop staan. De inzet van ICT in het onderwijs is daar een onderdeel van. Nooit een doel op zich. Betrek leraren bij afspraken over de inzet van ICT. We zien nog te vaak dat beleidsmakers en directeuren op de stoel van de leraar gaan zitten. Maak tijd, geld en ruimte vrij voor verdere professionalisering van docenten. Goed gebruik van ICT in het onderwijs vraagt om docenten met visie en kennis van ICT. Het leren van het individu zou de basis moeten zijn van ons onderwijs. Benut daarom de kansen van e-learning met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. De overheid moet stoppen met het zelf ontwikkelen en uitwisselen van leermaterialen, via initiatieven als Wikiwijs. De overheid moet zich richten op kwaliteit en zich niet blind staren op het gebruik van ICT alleen. Scholen beslissen zelf hoe ze onderwijsdoelen halen. De overheid moet enkel kaders scheppen. Schrap belemmerende wetgeving, zoals de norm voor onderwijstijd en de verplichte verblijfsduur van studenten. Kinderen blijven kinderen. Daarom is het verstandig om niet mee te gaan in hypeverhalen over social media. Belangrijker is het om oog te houden voor wat werkt in de klas. Geef scholen en leraren meer ruimte om te experimenteren met ICT. Voor goede toepassingen en onderwijskundig onderzoek is geld nodig. Investeer als overheid daarnaast eenmalig extra om scholen klaar te maken voor bredere ICT-toepassingen, zoals goede wifi. Geef de ontwikkeling van digitale leermiddelen een impuls. Dat kan met een tijdelijk verlaagd btwtarief en door scholen te helpen hun behoefte samen in de markt te zetten door vraagbundeling. Om internationaal mee te spelen op het gebied van Massive open online courses (MOOCs) zou Nederland moeten inzetten op enkele universiteiten die internationaal tot de top kunnen behoren. 3 l ICT in het onderwijs

4 Inleiding Nieuwe technologie verandert onze wereld. Denk aan de manier waarop internet en mobiele telefoons een rol spelen in ons dagelijks leven. In nog geen twintig jaar tijd is de manier waarop we werken en leven flink beïnvloed door Whatsapp, Facebook en Youtube. Maar ons onderwijs? Dat werkt eigenlijk nog hetzelfde als voor de komst van al deze nieuwe technologische ontwikkelingen. Natuurlijk: Leraren en leerlingen kunnen met elkaar mailen, de cijfers van een leerling worden in een computersysteem bijgehouden en soms laat een leraar een online filmpje zien in de klas, maar echt grote veranderingen zijn vooralsnog uitgebleven. Het gaat hierbij om nieuwe toepassingen, zoals e-learning en massive open online courses (MOOCs). In het tweede hoofdstuk geven wij een analyse van de gevolgen die deze nieuwe mogelijkheden hebben voor de leraar. Welke kansen zijn er? En voor welke risico s moet hij of zij waken? We zien dat leraren de ruimte moeten hebben om een geschikte manier te vinden om goed met ICT in het onderwijs om te gaan, maar we zullen ook zien dat dit een offer van leraren vraagt. Via scholing zullen zij hun kennis up to date moeten houden om zo elke dag het beste uit zichzelf en hun leerlingen te halen. Het derde hoofdstuk gaat in op de kansen die ICT biedt aan leerlingen en studenten zelf. Tot slot presenteren we enkele aanbevelingen. Op zich is dat niet erg. Ons onderwijs is meer dan eens het slachtoffer geweest van ambitieuze vernieuwingsagenda s die meer kwaad dan goed hebben gedaan. Leraren en leerlingen kwamen maar al te vaak in de verdrukking door nieuwe plannen en nieuwe regeltjes die vanuit Den Haag werden opgelegd. Maar alles bij het oude laten, uit angst fouten te maken? Dat is zonde. ICT en nieuwe technologie bieden grote kansen voor ons onderwijs. De mensen om wie het gaat, leraren en leerlingen, kunnen hiervan profiteren. Maar dan moeten we durven te kiezen voor een digitale hervorming van ons onderwijs en durven te kiezen voor de nodige investeringen. Daarbij geldt: technologie is een middel, geen doel. Eén ding staat voorop: de ambitie om onze kinderen het best mogelijke onderwijs te geven. Het onderwijs dat ze verdienen. In deze notitie nemen wij de lezer mee op onze zoektocht naar de beste wijze om met ICT in het onderwijs om te gaan. Deze zoektocht voert langs vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van online onderwijs en digitaal leren geïntroduceerd. 4 l ICT in het onderwijs

5 I. Nieuwe kansen door ICT De introductie van ICT in het onderwijs draait om verwachtingenmanagement. Nieuwe technologie, zoals tablets, social media en MOOCs kunnen vaak rekenen op (te) hooggespannen verwachtingen. Technologie is altijd een middel en geen doel op zich. Als de basis van ons onderwijs te kort schiet, is het simpelweg uitrusten van leerlingen en leraren met nieuwe apparatuur onvoldoende. ICT kan alleen wat toevoegen als in de kern scherp wordt nagedacht over onderwijs in de klas, op school en in de samenleving. Dat vergt veel van beleidsmakers, schoolleiders en leraren. Waarvoor willen we een nieuw technologisch middel gebruiken en wie moeten ermee overweg kunnen? Zoals zo vaak met innovatieve ontwikkelingen, heeft ICT in het onderwijs een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Veel experts zijn nu van mening dat we tegenwoordig in een periode van geleidelijke verbetering zitten. Technologisch is er al veel mogelijk, maar de grootste opgave ligt in het vaststellen wat wel en niet werkt in de klas. In dit hoofdstuk lopen we een paar ontwikkelingen langs en staan we kort stil bij de kansen die deze ontwikkelen opleveren voor ons onderwijs. 1,2 E-learning met oog voor verschillen De grootste kans die digitaal leren ons kan bieden, is de mogelijkheid om meer aandacht te hebben voor de verschillen tussen leerlingen. Op dit moment is ons onderwijs nog te vaak gebaseerd op het oude model, waarin een leraar een standaardles geeft aan een klas met erg verschillende kinderen. Zo is er weinig ruimte voor persoonlijke aandacht en maatwerk voor leerlingen. Met de moderne ICT-mogelijkheden ontstaan voor het eerst serieuze kansen het onderwijs meer te personaliseren. Het huidige systeem kan namelijk onmogelijk recht doen aan de verschillen tussen leerlingen en studenten. Het leren van het individu zou het vertrekpunt moeten zijn. 3 Volgens experts heeft een vorm van blended learning, een mix van on- en offline leren, dan ook de toekomst. Flipping the Classroom: het nieuwe leren Flipping the Classroom biedt de mogelijkheid om nieuwe vormen van onderwijs te geven. Hierbij wordt de uitleg van een les opgenomen op video en door een leerling in eigen tijd bekeken. De klassikale tijd wordt vervolgens gebruikt voor reflectie en verdieping. Het gaat er dus om dat het ouderwetse model van klassikaal lesgeven door de leraar en individueel (thuis) opdrachten maken door de leerling wordt omgedraaid. De leerling luistert thuis naar de uitleg en bediscussieert zijn opdrachten met de leraar in de klas. Daarnaast schept dit de mogelijkheid voor leerlingen om tekst en uitleg van andere leraren over een onderwerp krijgen, iets wat hiervoor nog niet eerder mogelijk was. Ten tweede creëert flipping the classroom verlengde leertijd. Studenten kunnen uitleg tot zich nemen in hun eigen tempo en zelfs herhalen indien nodig. Bovendien zorgt de technologie ervoor dat samenwerken bij het maken van huiswerk een stuk gemakkelijker en rijker wordt. Ook geeft het leraren de mogelijkheid om leerlingen individueler te begeleiden. Hoewel enkele leraren al goede ervaringen hebben met dit concept, is de toepassing nog relatief gering. Veel leraren ervaren de hoge investeringskosten in tijd nog als een barrière. 1 Wilfred Rubens, E-learning. Trends en ontwikkelingen (2013) 2 Kennisnet, Vier in balans monitor 2013 (2013) 3 Wilfred Rubens, E-learning. Trends en ontwikkelingen (2013) 5 l ICT in het onderwijs

6 MOOCs: noodzaak van een dieptestrategie Massive Open Online Courses bieden kansen voor universiteiten om zich te profileren op een bepaald vakgebied en daarmee goede masterstudenten en promovendi aan te trekken. Een goede en toegankelijke online cursus met aansprekende docenten is een visitekaartje voor een universiteit. Het leerrendement van MOOC s is op dit moment vrij laag. Minder dan 10% van de deelnemers van een MOOC rondt de cursus ook daadwerkelijk af. Het is nog te vroeg om te zeggen wat hier precies de oorzaak van is, maar de lage instapdrempel gecombineerd met de hoge mate van discipline die nodig is om een MOOC af te ronden zou hier mee te maken kunnen hebben. Veel universiteiten zetten MOOCs dan ook voornamelijk in voor postgraduates en werkenden. Voor onderwijs in de bachelorfase kiezen zij liever voor blended learning: de combinatie van online en campusonderwijs. In Nederland zijn er beperkingen voor MOOCs. Zo wordt er door de onderwijsinspectie vrij conservatief gekeken naar online leren en worden niet alle vormen hiervan daadwerkelijk als leren gezien. De uren onderwijs via een MOOC tellen daardoor vaak niet mee in de urennorm. Verder wordt deeltijdonderwijs in Nederland niet bekostigd, waardoor het volgen van dergelijke (online) cursussen voor Nederlandse studenten fors duurder is dan traditioneel onderwijs. Om onderwijsinnovatie te stimuleren kan de Nederlandse overheid kiezen voor een dieptestrategie op het gebied van MOOCs. Men geeft dan een select aantal universiteiten of vakgebieden de mogelijkheid hier vol op in te zetten. Hoe langer hiermee gewacht wordt, hoe moeilijker het wordt om mee te komen in het internationale veld. zijn voor de benodigde materiaal: de digitale leermiddelen. Het is belangrijk digitale middelen te beoordelen op hun didactische en pedagogische waarde, niet op hun technologische waarde. Docenten zelf leermaterialen laten maken (zoals via Wikiwijs) is niet altijd nuttig. Goed leermateriaal maken is erg moeilijk en er zijn weinig docenten in Nederland die dit beheersen. Daarnaast zijn er problemen met de continuïteit en overdraagbaarheid van het lesmateriaal doordat dit te vaak toegespitst is op de specifieke klas- of schoolcontext. Daarnaast hangt er aan de ontwikkeling van digitale leermiddelen een prijskaartje. De productie ervan kent een hoger risico dan bij de traditionele leermiddelen, omdat scholen deze nog niet direct willen of kunnen aanschaffen. Voor kleine partijen is het nu lastig de markt te betreden. Om de innovatie in digitale leermiddelen te ondersteunen, zou een business case gemaakt kunnen worden van het tijdelijk verlagen van de BTW op digitale leermiddelen van 21% naar 0%. Dit zou digitale leermiddelen, die nu moeten concurreren met boeken in het 6% tarief, kunnen stimuleren. Digitaal materiaal Om optimaal gebruik te kunnen maken van de kansen die ICT biedt voor ons onderwijs, moet er voldoende aandacht 6 l ICT in het onderwijs

7 II. Nieuwe kansen voor leraren Onderwijs draait om leraren en leerlingen. Het wordt gemakkelijk vergeten hoe belangrijk het is dat nieuwe lesmethoden en digitale hulpmiddelen aansluiten bij de wensen en ideeën van de mensen om wie het gaat. Daarom is het belangrijk een moment stil te staan bij de wensen van leraren. Wat verwachten zij van nieuwe technologische ontwikkelingen en, omgekeerd, wat verwachten wij van de leraar? Aansluiting met de leraar Ondanks de grote ambitie van scholen om ICT in te zetten, slagen zij hier niet altijd in. Soms doen zij forse investeringen, maar wordt het onderwijs hier niet effectiever en efficiënter van. Het aanbod van digitaal leermateriaal neemt dagelijks toe, maar het verschil tussen gewenst gebruik en daadwerkelijk gebruik blijft groot. ICT-toepassingen die indruisen tegen de onderwijsprincipes van leraren en docenten zullen niet worden overgenomen door hen. Ook willen leraren en docenten geen toepassingen gebruiken als het niet duidelijk is of, en hoe, deze de prestaties van leerlingen en studenten verbeteren. Managers en bestuurders kunnen leraren over de streep trekken door te laten zien hoe ICT effectief kan worden ingezet, maar dit werkt alleen als leraren ook betrokken worden bij de ontwikkeling en introductie van deze nieuwe technologische middelen. Driekwart van de scholen geeft aan dat ze het onderwijs veranderen en daarbij zoeken naar de mogelijkheden die ICT te bieden heeft. Het is belangrijk dat het onderwijsveld het aantal foute keuzes minimaliseert met behulp van kennis over wat wél werkt op het gebied van ICT. Dit vraagt om voldoende onderwijskundig onderzoek. Er is een aanhoudende stroom van nieuwe toepassingen, maar deze gaat dikwijls gepaard met mythes over potentiële opbrengsten. 4 Daarom zijn ervaringen uit de praktijk onmisbaar. Hier ligt een belangrijke rol voor de leraar. Hoge eisen aan de leraar Leraren moeten de ruimte hebben om mee te praten over het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen in hun klas. Maar omgekeerd vraagt dit ook iets van de leraar. Optimaal profiteren van ICT in het onderwijs is onlosmakelijk verbonden met de professionalisering van leraren. Hiervoor moet een volgende professionaliseringsslag worden gemaakt in het onderwijs, die niet alleen maar gaat over het beter leren gebruiken van ICT. Het gaat in het algemeen om het vergroten van de pedagogischdidactische kwaliteiten van docenten. Er moet meer ruimte worden gegeven aan de professionele ontwikkeling van leraren, maar ook is het van belang een aanspreekcultuur in het onderwijs te kweken. Landen waar leraren de tijd en ruimte krijgen voor het gezamenlijk voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijstellen van onderwijs zijn de koplopers in studentprestaties. 5 Leraren willen zich graag ontwikkelen, maar hebben daar nu te weinig ruimte voor. Hierdoor zijn leraren en schoolleidingen nu niet goed voorbereid op nieuwe ontwikkelingen als e-learning. Ook de werkdruk blijft een onderwerp van zorg, met name als het gaat om de ontwikkeling en professionalisering van leraren en docenten. Geef leraren meer vrijheid om flexibeler om te gaan met onderwijstijd en dit komt het onderwijs ten goede. 4 Kennisnet, Vier in balans monitor 2013 (2013) 5 Isabelle Diepstraten en Arnoud Evers, Leraren Leren. Een overzichtsstudie naar de professionele ontwikkeling van leraren (2012). 7 l ICT in het onderwijs

8 De leraar als klassenassistent? Er bestaat onder leraren de angst dat digitalisering van het onderwijs hun rol in de klas sterk zal veranderen. Soms horen we zelfs de zorg dat zij zullen verworden tot veredelde klassenassistenten. Deze angst is onterecht. De rol van leraren zal veranderen, maar zij zullen eerder belangrijker worden dan minder belangrijk. Met name bij het begeleiden van leerlingen en studenten en bij de ontwikkeling van onderwijs ligt een grote taak. Dit is een aandachtspunt voor de toekomst. Het ontwerpen van onderwijs is op dit moment namelijk nog onderbelicht in zowel de lerarenopleiding als werkpraktijk. Het kunnen analyseren van het doel van onderwijs in de klas moet een grotere prioriteit krijgen. Het belang van ICT zal dan vanzelf bovendrijven, omdat het feitelijk bijdraagt aan de kwaliteit van leren. 8 l ICT in het onderwijs

9 III. Nieuwe kansen voor leerlingen en studenten Nog te vaak wordt er over leerlingen en studenten gepraat, in plaats van met hen. Daarom staan we in dit hoofdstuk stil bij de kansen voor jongeren op het gebied van nieuwe technologie in het onderwijs. In welke wereld groeien zij op en op welke manier kan ICT hun ontwikkeling bevorderen? Scholieren Jongeren groeien op in een digitale wereld. Maar dat betekent niet dat ze daardoor ook een digital native zijn. Ook onder jongeren is de diversiteit groot. Binnen generaties zijn over het algemeen grote verschillen te vinden in de mate waarmee mensen ICT gebruiken. Het feit dat zij opgroeien met tablets, social media en internettoepassingen betekent niet automatisch dat jongeren deze op dezelfde wijze gebruiken. Bovendien verschilt de mate waarin jongeren in staat zijn hier goed mee om te gaan. 6 Als we kijken naar de manier waarop jongeren (10-18 jaar) social media gebruiken om te leren, dan valt het op dat er grote verschillen bestaan. Het gaat zowel om verschillen tussen jongens en meisjes, verschillen tussen leeftijdsklassen en verschillen tussen opleidingsniveaus. Kortom: niet alle jongeren zijn permanent online. 7 gebruiken ze het wel actief. Zij zien het niet als doel, maar als middel. Het biedt extra mogelijkheden voor afwisseling, maar hoeft niet per definitie ingezet te worden. Studenten Hetzelfde beeld bestaat bij een oudere doelgroep, de universitaire studenten. Tijdens hun opleiding geven studenten aan dat zij drie onderwerpen belangrijk vinden op het gebied van ICT in het onderwijs. In de eerste plaats gaat het om inzicht in hun eigen studievoortgang. Een handig en effectief overzicht van behaalde resultaten, mogelijk beschikbaar via een app, wordt door hen als nuttig ervaren. Ten tweede wordt de beschikbaarheid van webcolleges genoemd. Dit sluit aan bij concepten als MOOCs en flipping the classroom. Tot slot vinden universitaire studenten de toegang tot digitale oefentoetsen belangrijk. Hiernaast is het interessant om te zien dat meer dan de helft van de studenten persoonlijk contact verkiest boven een webcollege. Studeren is voor veel studenten ook een sociale aangelegenheid. Van elkaar wordt geleerd, maar juist het fysieke samenzijn maakt dat iemand zich student voelt. ICT en social media is voor studenten vooral een ondersteuning van het leerproces en draagt bij aan meer en beter tijd- en plaatsonafhankelijk te leren. Ook bij deze groep blijkt dat ze niet goed in staat zijn om meer controle over hun eigen leerproces te nemen en daarbij technologie op een adequate manier in te zetten. 8 Dat betekent dat de focus vooral gelegd moet worden op de docent als het gaat om het toerusten van studenten op huidige ontwikkelingen. Veel jongeren zien social media niet als noodzakelijke voorwaarde om te leren, maar over het algemeen gesproken 6 Voor een goed overzicht van hoe jongeren social media gebruiken zie: A. van den Beemt, S. Akkerman & P.R.J. Simons, Patterns of interactive media use among contemporary youth (2010) 7 Stichting Mijnkindonline en Kennisnet, Samen leren Tieners en sociale media, (2013) 8 Drs. Nynke Bos, Digital natives onder de loep: ICT gebruik en wensen van studenten, (UvA 2013) 9 l ICT in het onderwijs

10 IV. AANBEVELINGEN In de voorgaande drie hoofdstukken hebben we kunnen zien welke kansen er liggen op het gebied van ICT en ons onderwijs. We hebben gekeken naar de nieuwe ontwikkelingen en beschreven hoe docenten en studenten deze mogelijkheden ervaren. Op basis hiervan komen we tot een aantal aanbevelingen, die hieronder zijn opgesomd. Bij het vormgeven van onderwijs staat de leraar centraal. Zijn vakmanschap moet voorop staan. De inzet van ICT in het onderwijs is daar een onderdeel van. Nooit een doel op zich. Betrek leraren bij afspraken over de inzet van ICT. We zien nog te vaak dat beleidsmakers en directeuren op de stoel van de leraar gaan zitten. Maak tijd, geld en ruimte vrij voor verdere professionalisering van docenten. Goed gebruik van ICT in het onderwijs vraagt om docenten met visie en kennis van ICT. Geef de ontwikkeling van digitale leermiddelen een impuls. Dat kan met een tijdelijk verlaagd BTWtarief en door scholen te helpen hun behoefte samen in de markt te zetten door vraagbundeling. Om internationaal mee te spelen op het gebied van Massive open online courses (MOOCs) zou Nederland moeten inzetten op enkele universiteiten die internationaal tot de top kunnen behoren. De overheid moet stoppen met het zelf ontwikkelen en uitwisselen van leermaterialen, via initiatieven als Wikiwijs. De overheid moet zich richten op kwaliteit en zich niet blind staren op het gebruik van ICT alleen. Scholen beslissen zelf hoe ze onderwijsdoelen halen. De overheid moet enkel kaders scheppen. Schrap belemmerende wetgeving, zoals de norm voor onderwijstijd en de verplichte verblijfsduur van studenten. Kinderen blijven kinderen. Daarom is het verstandig om niet mee te gaan in hypeverhalen over social media. Belangrijker is het om oog te houden voor wat werkt in de klas. Het leren van het individu zou de basis moeten zijn van ons onderwijs. Benut daarom de kansen van e-learning met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Geef scholen en leraren meer ruimte om te experimenteren met ICT. Voor goede toepassingen en onderwijskundig onderzoek is geld nodig. Investeer als overheid eenmalig extra om scholen klaar te maken voor bredere ICTtoepassingen, zoals goede WiFi. 10 l ICT in het onderwijs

11 V. Tot slot In deze notitie hebben we u, als lezer, meegenomen in onze zoektocht naar de kansen en mogelijkheden die nieuwe technologie biedt voor ons onderwijs. Het resultaat dat u hierboven heeft kunnen lezen is geen beleidsagenda en geen verkiezingsprogramma. Het is slechts een verkenning. Zowel het onderwijs als onze technologie veranderen voortdurend. Daarom hebben wij niet de ambitie om een sluitend antwoord te formuleren op de vraag welke mogelijkheden ICT te bieden heeft voor ons onderwijs. Wel hopen wij van harte dat deze notitie mensen in het onderwijs inspireert om na denken over de keuzes die zij maken. Na te denken over nieuwe kansen die zij zien, in de klas én online. Deze notitie had niet tot stand kunnen komen zonder de inspirerende gedachten van onderstaande experts. Daarvoor zijn wij hen veel dank verschuldigd. Het eindresultaat is vanzelfsprekend voor onze eigen verantwoordelijkheid. Voor deze notitie zijn onder meer de volgende experts geraadpleegd Esther van Popta - Onderzoeker Hogeschool Arnhem Nijmegen Jan Fasen - Rector Connect College Wilfred Rubens - Projectleider Open Universiteit en E-learning consultant Kees Versteeg - Directeur-bestuurder Hondsrug College Jelmer Evers - Docent Unic College Michel van Ast - Senior Adviseur YoungWorks Robert-Jan Simons - Directeur NSO Edo van Royen - Oprichter Studyflow Menno Smidts - Directeur Envolve Marijke Kral - Lector Leren met ICT Hogeschool Arnhem Nijmegen Cilia Born - Onderwijskundige Hogeschool Leiden 11 l ICT in het onderwijs

HOE GEBRUIK IK ICT ALS ONDERSTEUNING BIJ MIJN ONDERWIJS?

HOE GEBRUIK IK ICT ALS ONDERSTEUNING BIJ MIJN ONDERWIJS? Robert Hof Jelle Wijders HOE GEBRUIK IK ICT ALS ONDERSTEUNING BIJ MIJN ONDERWIJS? Blended learning, Flipping the Classroom, Google Classroom en imovie op de ipad bronnen:http://blendedlearningwijzer.nl/

Nadere informatie

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free Trends in onderwijs Interview met Coen Free Welke trends doen er toe? Trends in het onderwijs: welke zijn van belang en welke niet? Waar kan uw onderwijsinstelling haar voordeel mee doen en welke kun je

Nadere informatie

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom Natuurkunde en Flipping the Classroom De lespraktijk van een natuurwetenschappelijk vak zoals natuurkunde bestaat gewoonlijk uit klassikale instructie, practicum en het verwerken van opdrachten. In de

Nadere informatie

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Trainerscursus deel 1 Open Universiteit / CELSTEC 10-1-2013 1 1 Leermiddelen Taak van private sector of toch (deels) publiek? Wet gratis schoolboeken (scholen

Nadere informatie

HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2)

HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2) HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2) 1 ENKELE TRENDS (LEARNING TOMORROW) 1. De gestage groei van e-learning. Met name blended learning wordt de default manier

Nadere informatie

Onderwijstijd vliegwiel voor verbetering. Werksessies Annemiek Staarman VO-raad

Onderwijstijd vliegwiel voor verbetering. Werksessies Annemiek Staarman VO-raad Onderwijstijd vliegwiel voor verbetering Werksessies Annemiek Staarman VO-raad Programma Onderwijstijd en de positie van leraren Bespreking in groepen Tegen welke belemmeringen loopt u aan (wet en regelgeving)

Nadere informatie

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO Masterclass ICT-docentprofessionalisering 12 september 2011 Anna Tomson, Erwin Faasse, Peter J. Dekker 1 OPZET 1. Startpunt: HvA-beleid vanaf 2007 Peter 2. Inhoud: Voorbeeld

Nadere informatie

Projectleider, e-learning adviseur, blogger

Projectleider, e-learning adviseur, blogger Projectleider, e-learning adviseur, blogger Projectleider, e-learning adviseur, blogger Programma Blended learning? Vormen van blended learning Praktijkvoorbeelden blended learning De mix maken Blended

Nadere informatie

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com EMMA Pilots MOOCs Meerdere talen #EUMoocs Aggregator http://europeanmoocs.eu/

Nadere informatie

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017 Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn 28 juni 2017 Inleiding Vier in balans-monitor 2017 Hoe is het gesteld met de inzet van ict in het onderwijs? Kennisnet vraagt scholen hiernaar en bundelt de resultaten

Nadere informatie

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK?

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? Dit stappenplan neemt je mee langs vragen die relevant zijn als je online onderwijs wilt ontwikkelen: waarom wil je inzetten op online

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Trends in het nieuwe leren

Trends in het nieuwe leren Trends in het nieuwe leren Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Projectleider, e-learning adviseur, blogger Projectleider, e-learning adviseur, blogger Programma Definitie Enkele waarschuwingen

Nadere informatie

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland Stichting Innovatief Onderwijs Nederland ONTZORGT SCHOLEN OP ICT De ION QuickScan heeft als primair doel om scholen voor te bereiden op digitalisering van het onderwijs binnen. U kunt direct met de resultaten

Nadere informatie

Ontwerpsessie professionaliseringstraject digitale media. Wilfred Rubens

Ontwerpsessie professionaliseringstraject digitale media. Wilfred Rubens Ontwerpsessie professionaliseringstraject digitale media Wilfred Rubens Trouw, 21 oktober 2014 Uit de peiling blijkt dat het aantal scholen voor voortgezet onderwijs dat structureel overschakelt met een

Nadere informatie

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom Natuurkunde en Flipping the Classroom De lespraktijk van een natuurwetenschappelijk vak zoals natuurkunde bestaat gewoonlijk uit klassikale instructie, practicum en het verwerken van opdrachten. In de

Nadere informatie

Studiedag. 29 oktober heg

Studiedag. 29 oktober heg Studiedag 29 oktober 2014 Programma 9.00 Opening Kuil 9.30 Voorlichting over SOMtoday Kuil 10.30 Pauze 11.00 Inspiratiesessie Kuil 12.00 Lunch 12.45 Carrouselronde 1 1. Flipping the classroom M003 2. Digitale

Nadere informatie

Massive Open Online Courses Droom of nachtmerrie? Wilfred Rubens

Massive Open Online Courses Droom of nachtmerrie? Wilfred Rubens Massive Open Online Courses Droom of nachtmerrie? Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Inhoud MOOC? Aanleiding MOOC e-learning: doelen en opzet Deelname, tevredenheid, participatie Geleerde lessen!2

Nadere informatie

Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen

Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen Digitalisering van de maatschappij Gevolgen voor het onderwijs: Studenten voorbereiden op onze gedigitaliseerde samenleving.

Nadere informatie

Blended learning in het onderwijs

Blended learning in het onderwijs Blended learning in het onderwijs Nehem KMC heeft veel ervaring met het toepassen van innovatieve onderwijsmethodes. Vanuit deze ervaring vertellen wij u in deze brochure graag meer over blended learning.

Nadere informatie

VOORDELEN VAN BLENDED LEARNING

VOORDELEN VAN BLENDED LEARNING 10 VOORDELEN VAN BLENDED LEARNING En de inzet van technologie vanuit onderwijsgedreven innovatie op scholen in het VO en MBO 10 voordelen van blended learning Blended learning is hot in Nederland. Blended

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN

VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN 1 De Netwerkschool ROC Nijmegen onderzocht de toepassingsmogelijkheden van videoconferencing in de Netwerkschool. Er werd zowel marktonderzoek

Nadere informatie

Verantwoording en implementatieplan "Activerende didactiek m.b.v. ipads" Scholengemeenschap Sint Ursula locatie Horn

Verantwoording en implementatieplan Activerende didactiek m.b.v. ipads Scholengemeenschap Sint Ursula locatie Horn Verantwoording en implementatieplan "Activerende didactiek m.b.v. ipads" Scholengemeenschap Sint Ursula locatie Horn Achtergrond Ambitie voor schooljaar 2015 2016 De pilot voorbij... Pilot op 4 havo Plaatsing

Nadere informatie

E-learning 2020: Trends en ontwikkelingen. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com

E-learning 2020: Trends en ontwikkelingen. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com E-learning 2020: Trends en ontwikkelingen Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Inhoud Introductie Maatschappelijke trends Veranderende opvattingen over leren Technologische trends Trend vs hype

Nadere informatie

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Online learning is the single biggest change in education since the printing press John Chubb and Terry Moe Inhoud Online leren Voordelen en aandachtspunten

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

Blended learning: van gaarkeuken tot sterrenrestaurant. Wilfred Rubens

Blended learning: van gaarkeuken tot sterrenrestaurant. Wilfred Rubens Blended learning: van gaarkeuken tot sterrenrestaurant Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Programma Voorstellen en doelen Blended learning? Modellen blended learning Blended learning = koken Voorbeelden

Nadere informatie

Communiceren en profileren met sociale media. Remco Pijpers stichting Mijn Kind Online

Communiceren en profileren met sociale media. Remco Pijpers stichting Mijn Kind Online Communiceren en profileren met sociale media Remco Pijpers stichting Mijn Kind Online WIE ZIJN WIJ? HANDBOEK GOED DOEN 2.0 SOCIAAL MET MEDIA GOOGLE EN ANDERE BEDRIJVEN, MAAR OOK MEDIAMASTERS INNOVATIE,

Nadere informatie

Onderzoek Hoe scoren je docenten?

Onderzoek Hoe scoren je docenten? Onderzoek Hoe scoren je docenten? 13 maart 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 6 tot en met 12 maart 2013, deden 1.122 scholieren mee. De uitslag is na weging representatief

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu...

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Hedendaagse Onderwijs Hoofdbrekens 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Omgaan met verschillen In één klas zitten leerlingen met uiteenlopende kennisniveaus, interesses en ervaringen. Docenten willen

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Flipping the classroom: een oplossing? Nov. 2013

Flipping the classroom: een oplossing? Nov. 2013 Flipping the classroom: een oplossing? Nov. 213 OPZET WORKSHOP 1. Wat is Flipping the classroom? 2. Wat kan dit betekenen voor slimme kinderen in het PO? 3. Voorbeeld voor kleuters bekijken en beoordelen

Nadere informatie

Item RTL4 journaal 3 oktober 2015 over Deltion afstandsleren

Item RTL4 journaal 3 oktober 2015 over Deltion afstandsleren Voorstellen M. Kiewiet MLI, Deltion College, Opleiding Verzorgenden H. Otten MSc, Deltion College, Opleiding Bouw-Infra Dr. W. J. Trooster, Windesheim Lectoraat Onderwijsinnovatie & ICT Item RTL4 journaal

Nadere informatie

ICT in het onderwijs

ICT in het onderwijs ICT in het onderwijs Wilfred Rubens DNA-middag, Interstudie NDO Foto: turtlemom_nancy Bron: Digital Birmingham Technologische ontwikkelingen (o.a. breedband) + inzichten in didactiek = potentie voor onderwijs

Nadere informatie

E-learning biedt perspectief

E-learning biedt perspectief E-learning biedt perspectief Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com http://www.slideshare.net/wrubens Wie van u... Raad van bestuur Directies/managers (lijn) P&O Beleidsadviseurs Opleidingsadviseurs

Nadere informatie

Reflection paper. Door: Daniëlle Beukman Klas: Havt3b Minor: ICT2 Docent: Sacha van de Griendt

Reflection paper. Door: Daniëlle Beukman Klas: Havt3b Minor: ICT2 Docent: Sacha van de Griendt Reflection paper Door: Daniëlle Beukman 488097 Klas: Havt3b Minor: ICT2 Docent: Sacha van de Griendt Inhoudsopgave Wat ik heb geleerd... 3 Flipping the classroom... 3 Strategie van Suchman... 3 Lipdub...

Nadere informatie

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld reageren bijlagen attenderen printversie Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld Datum 01/02/2007 Auteur publicatie Guus Wijngaards, Jos Fransen, Pieter Swager (INHOLLAND) Titel

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Golden Best Practice 2014

Golden Best Practice 2014 Bedrijf Titel : 29. IVM B.V. : Online VCA-Examentrainer Zie bijlage. INSTITUUT VOOR VEILIGHEID & MILIEU B.V. Online VCA-Examentrainer INSTITUUT VOOR VEILIGHEID & MILIEU Onderwerp: Online Leren VCA Kennis

Nadere informatie

2013D50407 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2013D50407 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2013D50407 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek Prof. dr. Perry den Brok Betrokkenen Connect College (opdrachtgever) Kennisnet (subsidie onderzoek) Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Voldoende voorbereid op leren van de toekomst en ict?

Voldoende voorbereid op leren van de toekomst en ict? Voldoende voorbereid op leren van de toekomst en ict? Onderzoek onder pas-afgestudeerden van pabo en lerarenopleiding Marjolijn Hovius Nico van Kessel Mei 2013 Projectnummer: 34001490 Opdrachtgever: Kennisnet

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

RELEVANTIE. Doelgroepen

RELEVANTIE. Doelgroepen Valorisatie 107 De onderzoeksresultaten van dit proefschrift dragen bij aan en spelen in op de aansluiting van universitair onderwijs op de mogelijkheden die het internet en samenwerkend leren kunnen bieden

Nadere informatie

Inzetten van technologie biedt grote mogelijkheden bij het innoveren van onderwijs, maar is niet eenvoudig en vraagt veel van een school.

Inzetten van technologie biedt grote mogelijkheden bij het innoveren van onderwijs, maar is niet eenvoudig en vraagt veel van een school. 88 Inzetten van technologie biedt grote mogelijkheden bij het innoveren van onderwijs, maar is niet eenvoudig en vraagt veel van een school. Er bestaat geen vaste innovatieformule, elke school heeft te

Nadere informatie

ixperium: schoolvoorbeeld voor samenwerking in vier succesfactoren

ixperium: schoolvoorbeeld voor samenwerking in vier succesfactoren ixperium: schoolvoorbeeld voor samenwerking in vier succesfactoren In een bijzonder gebouw op de Nijmeegse HAN-campus zijn niet alleen de pabo en lerarenopleidingen (vo) gevestigd, maar sinds begin 2015

Nadere informatie

Aan de slag met Flipping the Classroom

Aan de slag met Flipping the Classroom 1 Aan de slag met Flipping the Classroom De Wereld van de Ondernemer Gerard Aaftink 11-2-2014 2 Inhoud Deel 1: De basis van Flipping the Classroom Flipping the Classroom Wat is het? Hoe werkt het? Hoe

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Het speelveld in beeld...

Nadere informatie

Voldoende voorbereid op leren van de toekomst en ict?

Voldoende voorbereid op leren van de toekomst en ict? Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Voldoende voorbereid op leren van de toekomst en ict? Onderzoek onder pas-afgestudeerden van en lerarenopleiding Marjolijn Hovius Nico van Kessel

Nadere informatie

THEMA-AVOND SOCIAL MEDIA

THEMA-AVOND SOCIAL MEDIA THEMA-AVOND SOCIAL MEDIA ICHTHUSLYCEUM Michiel Stadhouders - YoungWorks Nieuwe technologie? INHOUD 1. Jongeren & Social media 2. Social media gebruik 3. Belangrijke thema s 4. Social media & ouders: praktische

Nadere informatie

Students Voices (verkorte versie)

Students Voices (verkorte versie) Lectoraat elearning Students Voices (verkorte versie) Onderzoek naar de verwachtingen en de ervaringen van studenten, leerlingen en jonge, startende leraren met betrekking tot het leren met ICT in het

Nadere informatie

Jongeren & Social Media !"#$"#%$!"& Social Media stress JONGEREN & SOCIAL MEDIA KANSEN & RISICO S PROGRAMMA

Jongeren & Social Media !#$#%$!& Social Media stress JONGEREN & SOCIAL MEDIA KANSEN & RISICO S PROGRAMMA Social Media stress JONGEREN & SOCIAL MEDIA KANSEN & RISICO S MICHIEL STADHOUDERS 12 MAART 2013 Social Media stress Nieuwe rage? PROGRAMMA JONGEREN & SOCIAL MEDIA SOCIAL MEDIA: WAT & HOE? RISICO S & KANSEN

Nadere informatie

Leren en lesgeven met ict: wie is het rolmodel? Dana Uerz Senior onderzoeker Leren met ict Marijke Kral Lector Leren met ict

Leren en lesgeven met ict: wie is het rolmodel? Dana Uerz Senior onderzoeker Leren met ict Marijke Kral Lector Leren met ict Leren en lesgeven met ict: wie is het rolmodel? Dana Uerz Senior onderzoeker Leren met ict Marijke Kral Lector Leren met ict Leren en lesgeven met ict Wat moet een leraar daarvoor kunnen? Wat kunnen en

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

ERVAREN WERKDRUK IN HET MBO

ERVAREN WERKDRUK IN HET MBO ERVAREN WERKDRUK IN HET MBO onderzoeksverslag Rozemarijn van Toly, Annemarie Groot, Andrea Klaeijsen en Patricia Brouwer 01 AANLEIDING ONDERZOEK Er is recent veel aandacht voor werkdruk onder docenten;

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van.

Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van. Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van. Aad van der Drift Onderwijs ICT Nieuws Verkrijgbaar bij uitgeverij Leuker.nu Klik

Nadere informatie

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Slaagt uw school voor de BYOD-test? Mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptops zijn niet meer weg te denken uit

Nadere informatie

Meest gestelde vragen m.b.t. de laptop

Meest gestelde vragen m.b.t. de laptop Achtergrond: Meest gestelde vragen m.b.t. de laptop Waarom zijn jullie overgegaan tot het invoeren van de laptop in school? Antwoord: Informatie- en communicatietechnologie heeft een grote impact op ons

Nadere informatie

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO Locatieplan Onstwedde (2017-2018) Onderwerp: Vernieuwing VMBO 1 Thema Dienstverlening & Producten. 2 Relatie met het schoolplan Het uiteindelijke doel van de implementatie van D&P bij TL is: Zelfontplooiing

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE BRochure STEVE 2015/2016 DreamStorm presenteert STEVE het introductie programma ondernemend leren Steve is een individueel lesprogramma voor studenten in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. In 12 lesuren

Nadere informatie

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk)

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Christine Prast, onderwijskundige Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Vooraf Onderwijskundig kader waarbinnen herontwerp plaatsvond Uitgangspunt bij het hier

Nadere informatie

Blended learning. Waarom, wat en hoe? Steven Verjans

Blended learning. Waarom, wat en hoe? Steven Verjans Blended learning Waarom, wat en hoe? Steven Verjans Pagina 2 A. Haddad, technologies for education Vooraf: Is blended learning een nieuw fenomeen? Niet echt: al lang afwisseling didactische werkvormen

Nadere informatie

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit Competenties Schoolleider Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit SOPOH Competenties schoolleiding 1 Inleiding: Voor het benoemen van de competenties voor de functionerings-/

Nadere informatie

MISSIE - VISIE - MOTTO

MISSIE - VISIE - MOTTO MISSIE - VISIE - MOTTO Mei 2015 Versie 4.0 Inhoudsopgave INLEIDING 3 WAAR KOMT DIT VANDAAN? 3 MISSIE: WAAR STAAN WE VOOR? 4 VISIE: WAT DOEN WE EN WAAROM? 4 MOTTO, KORT EN KRACHTIG 5 2 INLEIDING Elke organisatie,

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

Dag van de Trainer. Gaat online leren ten koste van verbinding?

Dag van de Trainer. Gaat online leren ten koste van verbinding? Dag van de Trainer Gaat online leren ten koste van verbinding? Marion Reijerink 10 jaar ABN AMRO Trainer sinds 2005 Online trainer sinds 2010 Opleidingen in VS Nu: directeur atsync Trainer van het jaar

Nadere informatie

Onderwijscafé 26 januari 2016

Onderwijscafé 26 januari 2016 Onderwijscafé 26 januari 2016 Op 26 januari organiseerde de gemeente Utrecht in samenwerking met de Utrechtse schoolbesturen het eerste Onderwijscafé. Het doel: van elkaar leren, elkaar inspireren en nieuwe

Nadere informatie

Congresverslag Ouderbetrokkenheid. 21 september 2015

Congresverslag Ouderbetrokkenheid. 21 september 2015 Congresverslag Ouderbetrokkenheid 21 september 2015 Samenlevingsgerichte school Op maandagmiddag 21 september was het zo ver, het congres over ouderbetrokkenheid en de partnerschapsschool vond plaats

Nadere informatie

1. Ik zorg voor een inspirerende leeromgeving waarin de leerlingen zelfstandig leren

1. Ik zorg voor een inspirerende leeromgeving waarin de leerlingen zelfstandig leren Stellingen visie 1. Ik zorg voor een inspirerende leeromgeving waarin de leerlingen zelfstandig leren 2. Ik heb voldoende vertrouwen in mijn leerlingen om ze op afstand te coachen en begeleiden 3. Ik houd

Nadere informatie

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI)

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatieverslag van de projectleider over de resultaten van het Grassrootsplan maximaal 2 A4-tjes, Dit verslag wordt

Nadere informatie

White Paper. De implementatie van het SMARTboard. binnen Praktijkschool Uithoorn. Dhr. J.M. de Boer

White Paper. De implementatie van het SMARTboard. binnen Praktijkschool Uithoorn. Dhr. J.M. de Boer White Paper De implementatie van het SMARTboard binnen Praktijkschool Uithoorn. Dhr. J.M. de Boer Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 1.1 De wens van de school 1.2 Visie van de school 2. ICT en

Nadere informatie

Smart Education. Marieke Versteijlen

Smart Education. Marieke Versteijlen Smart Education Marieke Versteijlen Is dit de toekomst van onderwijs met ICT? Draadloze analyse van hersengolven Duurzaam, maar. Uitvoering verkennende studie In samenwerking met: Marleen Janssen Groesbeek

Nadere informatie

JaapJan Vroom & Erik Mondriaan

JaapJan Vroom & Erik Mondriaan Kennisnet: Mieke van Keulen SaMBO ICT: Paul van Uffelen Deltion College: JaapJan Vroom & Erik Mondriaan Er waait een nieuwe wind Mijn visie is dat het primair aan de school is om te bepalen wat goed onderwijs

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Whitepaper Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw

Whitepaper Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw Whitepaper Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw WHITEPAPER NIEUW NEDERLANDS 6 e editie onderbouw Nieuw Nederlands onderbouw 6 e editie staat als vanouds voor hoge kwaliteit en aandacht voor de individuele

Nadere informatie

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Professionele ontwikkeling functioneren en beoordelen creating tomorrow Inhoudsopgave Voorwoord 1 Professionele ontwikkeling 2 Jaargesprek 3

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen UITNODIGING Innovatie van het mbo- MASTER CLASS onderwijs door digitaal leiderschap Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen 28 november ACHTERGROND Door de digitale revolutie nemen ontwikkelingen

Nadere informatie

Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen:

Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen: Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen: 1. ICT is een middel en wordt steeds meer gebruikt in het onderwijs. Daarbij kijk je ook

Nadere informatie

Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak?

Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak? Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak? Vragen staat vrij Bart van Luik Tim Remmers Summer Schools 2010 Onderwijskundige expertise Organisatorisch inzicht Technologische

Nadere informatie

SESSIE 24: OMGAAN MET OPVALLEND GEDRAG

SESSIE 24: OMGAAN MET OPVALLEND GEDRAG SESSIE 24: OMGAAN MET OPVALLEND GEDRAG OMGAAN MET OPVALLEND GEDRAG Voorstellen Omgaan met opvallend gedrag en het ontstaan Doelen en werkwijze Deelnemers en opbouw cursus Inhoudelijk Afsluiting VOORSTELLEN

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Alles over. Take it easy. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Take it easy. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Take it easy Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Onderzoek Tijdsbesteding vmbo-docenten

Onderzoek Tijdsbesteding vmbo-docenten Onderzoek Tijdsbesteding vmbo-docenten In het onderzoek Tijdsbesteding vmbo-docenten staat de vraag centraal hoe vmbo-docenten in het groen onderwijs hun werktijd zouden indelen als ze dat zelf kunnen

Nadere informatie

1 jaar Blog. Remco Lip Branche Gezondheidszorg Albeda College

1 jaar Blog. Remco Lip Branche Gezondheidszorg Albeda College 1 jaar Blog Remco Lip Branche Gezondheidszorg Albeda College r.lip@albeda.nl https://portaal.albeda.nl/onderwijs/gez/blog/default.aspx 8 april 2014 2 Voorwoord Er is alweer een jaar voorbij sinds ik in

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS Netwerk SIG Open Education 9 oktober 2015 1 SPEERPUNTEN 1. Kleinschalige leergemeenschappen 2. Rijke leeromgeving 3. Kwalitatief goede en inspirerende

Nadere informatie

Een Vlaams platform voor digitale innovatie in het hoger onderwijs. Zin of onzin? Debatavond 20 april 2016

Een Vlaams platform voor digitale innovatie in het hoger onderwijs. Zin of onzin? Debatavond 20 april 2016 Een Vlaams platform voor digitale innovatie in het hoger onderwijs. Zin of onzin? Debatavond 20 april 2016 1 Voorgeschiedenis: KVAB-Standpunten http://www.kvab.be/standpunten.aspx Standpunt 33: Denkers

Nadere informatie

Brussel, 6 november 2013 (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 15591/13 EDUC 414 AUDIO 106 TELECOM 279 PI 147 RECH 494

Brussel, 6 november 2013 (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 15591/13 EDUC 414 AUDIO 106 TELECOM 279 PI 147 RECH 494 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 november 2013 (OR. en) 15591/13 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad EDUC 414 AUDIO 106 TELECOM 279 PI 147 RECH 494 Permanent Representatives Committee

Nadere informatie