U woont nu hier Werken in de psychogeriatrie. E-learningprogrammma. U woont nu hier. Prospectus. Gerke de Boer. Leraar verpleegkunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U woont nu hier Werken in de psychogeriatrie. E-learningprogrammma. U woont nu hier. Prospectus. Gerke de Boer. Leraar verpleegkunde"

Transcriptie

1 Prospectus Gerke de Boer Werken in de psychogeriatrie E-learningprogrammma Het e-learning programma is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Gerke de Boer Leraar verpleegkunde

2 Boek en e-learningprogramma Gerke de Boer In de vier boeken van Gerke de Boer ( , Zo doen we dat hier , Zwaargewond en Het demente brein ) worden met enige humor en kennis van zaken een aantal thema s behandeld die momenteel volop in de belangstelling staan binnen de zorg voor mensen met dementie (overigens zonder deze expliciet te benoemen): Belevingsgerichte zorg (Kleinschalig) wonen Het Zorgleefplan (Actiz). Het demente brein en probleemgedrag Maar ook andere thema s komen aan bod: Omgang met familie Wat zijn normen en waarden Dementie en het wankel evenwicht Het e-learningprogramma (2015) is het vervolg op het gelijknamige boek, maar bevat ook elementen uit de drie andere boeken van Gerke de Boer.. Alle vier de boeken, alsook het e-learningprogramma zijn geschreven voor medewerkers op niveau 2 t/m 5: niet zelden vrouwen tussen de jaar die de beste jaren van hun leven geven aan een boeiend, maar soms ook moeilijk beroep. Het e-learningprogramma en de daarbij horende boeken en Het demente brein vormen een voortreffelijk basisprogramma in de omgang met mensen met dementie. Doordat het accent wordt gelegd op de vraag hoe mensen met onomkeerbare problemen nog een prettig leven kunnen leiden in het verpleeghuis is genoemd e-learning programma ook uitstekend te gebruiken in de zorg voor mensen met chronisch-somatische aandoeningen die langdurig in het verpleeghuis moeten wonen. Anneke van der Plaats Het accent in het programma mag dan op wonen met dementie liggen: vanzelfsprekend moet er ook de nodige aandacht zijn voor de hersenkunde. Hoe reageert het demente brein, waardoor ontstaat probleemgedrag en op welke wijze kunnen verzorgenden daarop anticiperen? Dr. Anneke van der Plaats (sociaal geriater) komt in elk van de zeven modules uitgebreid aan bod met uitleg over al deze zaken. Prospectus 2

3 Branche erkend Het e-learning programma is een branche erkende (V en V) opleiding en door de accreditatiecommissie (V&VN) opgenomen in het kwaliteitsregister. Prospectus 3

4 Leren Leren moet leuk zijn, hoewel menig medewerker op de werkvloer nog wel eens op ziet tegen bij- en nascholing. Niet in de minste plaats omdat men een hekel heeft aan testsituaties (rollenspelen!), toetsen en aan het schrijven van verslagen en dergelijke. Het e-learningprogramma houdt daar terdege rekening mee. Zowel het boek als het e-learningprogramma zijn opgesteld met behulp van helpenden, facilitair medewerkers (niveau 2) en verzorgenden (VIG - niveau 3). Zij hebben Gerke de Boer van talloze tips en adviezen voorzien met betrekking tot de in het e-learningprogramma opgenomen dvd s, filmpjes, websites, achtergrondliteratuur, vragen en opdrachten. Voordelen van het e-learning programma Natuurlijk zal de manager de spectaculair lagere kosten voor bij- en nascholing als grootste voordeel noemen bij e-learning programma s. De medewerkers leren immers in eigen tijd, er hoeven geen docenten en klaslokalen te worden ingehuurd, en ook overige logistieke werkzaamheden hoeven niet te worden verricht. Bovendien leert men met de computer te werken: nog steeds een bezigheid waar veel verzorgenden en helpenden nog wel eens moeite mee hebben. Eén van de belangrijkste didactische voordelen van e-learning is wellicht dat medewerkers leren op door hun uitgekozen momenten, waarin ze de rust en de concentratie hebben gevonden om zich te verdiepen in de lesstof. Elke docent, die ooit een keer klassikaal bij- en nascholing heeft verzorgd, weet dat in een groep van 18 cursisten er 3 zijn die de hele middag messcherp en geconcentreerd blijven, maar dat in diezelfde groep van 18 personen er ook 3 bij zijn die de hele middag met hun gedachten ergens anders zijn en de overige 12 zitten hier ergens tussenin. Nadelen van e-learning Hoewel in bovenstaande alinea een beetje negatief over klassikaal leren wordt gedaan, kent deze vorm van bij- en nascholing natuurlijk ook een aantal krachtige voordelen: Men kan direct met elkaar en in kleine groepjes de lesstof bespreken en becommentariëren. Het is gezellig om samen naar bij- en nascholing te gaan. De docent leert de cursisten kennen en omgekeerd. Prospectus 4

5 E-learning en verantwoordelijkheden Iets waar veel medewerkers aan moeten wennen, is dat verantwoordelijkheden t.a.v. bij- en nascholing veranderen. Omdat men gewend is dat de instelling bij- en nascholing organiseert moet men nog wennen aan het idee dat in het e-learningprogramma de instelling het bij- en nascholingsprogramma voornamelijk faciliteert. De andere kant is dat de meeste medewerkers ook wel weer begrijpen dat nieuwe tijden ook vragen om nieuwe vormen van leren en onderwijs. Prospectus 5

6 E-learningprogramma Hoewel het e-learningprogramma uit meerdere elementen bestaat, is het natuurlijk voor een groot gedeelte een digitaal gebeuren. De belangrijkste kenmerken van het e-learningprogramma U woont nu hier : 1. Modules Het e-learningprogramma bestaat uit 7 modules: Dementie en het wankel evenwicht Normen en waarden Werken in de psychogeriatrie: wat is verplegen Werken in de psychogeriatrie: wat is wonen Het medisch model, wonen en de disciplines Familie en anticiperend rouwen Wettelijke regelingen, nieuwe ontwikkelingen en diversen Toelichting op de modules Alle 7 modules zijn zowel wat vorm als inhoud betreft eenvoudig van opzet. Per module zijn de leerdoelstellingen beschreven en wordt duidelijk gemaakt wat in grote lijnen de inhoud van de module is en hoeveel studietijd een en ander kost (gemiddeld 3 uur zelfstudie per module). In de modules zijn vragen opgenomen die verwijzen naar de boeken (-2008) en Het demente brein (Omgaan met probleemgedrag -2014).. Daarnaast wordt men via hyperlinks naar diverse interessante websites geleid en zijn zorgvuldig geselecteerde filmpjes en video s te zien. Vanzelfsprekend staan in elke module opdrachten die de link leggen naar de directe werkzaamheden op de afdeling / woongroep en wordt men middels een aantal vragen uitgenodigd om met collega s de antwoorden te bespreken. Behalve filmpjes en websites zijn ook video s opgenomen met een meer instructief karakter en die de cursisten praktische adviezen en voorbeelden voorhouden, zoals de opnames van dr. Anneke van der Plaats, waarin deze uitgebreid ingaat op de werking van het demente brein. In elke module zitten drie type leerdoelen verstopt : kennis, attitude (bejegening) en vaardigheden. Eenmaal per vijf tot zes weken (of indien gewenst met een andere interval) ontvangen de deelnemers aan het e-learningprogramma één van de 7 modules op hun adres thuis. Elke module wordt afgesloten met een toets. 2. Digitaal logboek Een manier om cursisten bij elkaar te brengen is het digitale logboek. Per cursusgroep wordt door Gerke de Boer Bij- en nascholing een digitaal logboek aangelegd waarin de cursisten met elkaar kunnen reageren op de modules, de boeken en Zo doen we dat hier, of de verschillende video s en dvd s. Prospectus 6

7 Daarnaast kan men in genoemd logboek vragen stellen aan Gerke de Boer over beide boeken en het e-learningprogramma. Last but not least kunnen diegenen, die een module geadopteerd hebben (zie aldaar), de cursisten op de hoogte brengen van de manier waarop men in de organisatie een en ander wil bespreken. 3. Het adopteren van modules en blended learning Het is ten zeerste aan te bevelen om per module iemand in de organisatie te benoemen die deze module adopteert. Zo kan de verpleeghuisarts bijvoorbeeld de module Dementie of Wettelijke regelingen adopteren, lijkt de module Normen en waarden bij uitstek geschikt voor de geestelijk verzorger, kan de maatschappelijk werker zich bezig houden met de module Familie en is de locatiemanager natuurlijk degene bij uitstek die de module Wat is wonen voor zijn rekening kan nemen. Een en ander is vooral succesvol wanneer men er in slaagt om de -in de modules behandelde- lesstof in de reguliere bedrijfsvoering terug te laten komen. Of iets concreter gesteld: binnen teambesprekingen, rapportage en Zorgleefplannen, bewonersbesprekingen, functioneringsgesprekken, de verpleegkundige overdracht of gewoon onder de koffie. Bovenal doet men er verstandig aan om per module een bijeenkomst te organiseren, waarin men in groepsverband de module nog eens bespreekt. Op deze wijze komt Blended Learning pas echt tot zijn recht! Voorbeeld 1: In één van de verpleeghuizen waar men werkt met het e-learningprogramma wordt aan het einde van elke bewonersbespreking 5 minuten tijd ingeruimd voor de vraag: Hebben we nu alleen iets gezegd over problemen en moeilijkheden of hebben we het ook gehad over vragen als: Hoe woont deze bewoner hier en hebben we eigenlijk wel afspraken gemaakt over hoe we hem of haar in deze een plezier kunnen doen. Voorbeeld 2: Eén keer per maand organiseert een locatiemanager van zes kleinschalige woonvormen tussen uur een koffiespecial voor zijn medewerkers. Per keer worden de modules besproken die de cursisten thuis toegestuurd hebben gekregen en warempel een aantal medewerkers vindt dit zo leuk dat ze zelfs in hun vrije tijd daarvoor komen opdraven. Sleutelfiguren en leidinggevenden: Rolmodellen Het verdient zoals gezegd, de voorkeur om de modules te laten adopteren door een aantal sleutelfiguren en leidinggevenden uit de organisatie. De reden daarvoor is tweeledig: 1. De realisatie van het idee achter zaken als kleinschalig wonen, het Zorgleefplan, omgaan met probleemgedrag en belevingsgerichte zorg is eerst en vooral ook een verantwoordelijkheid van artsen, psychologen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en leidinggevenden. Aan hen om met betrekking tot genoemde plannen en ontwikkelingen het voortouw te nemen en dit niet in eerste instantie bij verzorgenden neer te leggen. Prospectus 7

8 2. Bovenstaande disciplines vormen min of meer de rolmodellen voor verzorgenden. Laatstgenoemden hebben een groot respect voor de mening en standpunten van artsen, psychologen et cetera. Nu is het niet zo dat bovenstaande rolmodellen alleen maar een taak hebben als docent. Integendeel, in de gehele modulereeks kunnen ze dat maar één of twee keer doen: de overige modules volgen ze als cursist!! Docentenhandleiding e-learningprogramma Lesgeven en coachen is wellicht geen dagelijkse kost voor diegenen die in de instelling de modules hebben geadopteerd. Maar ook voor stage- en praktijkbegeleiders, nurse-practittioners en teamleiders is het soms nog een lastige opgave om op verstandige en aantrekkelijke wijze de lesstof over te brengen. Voor hen is bij het e-learningprogramma een uitgebreide docentenhandleiding bijgevoegd waarin het volgende helder en praktisch beschreven staat: Algemene aandachtspunten binnen de didactiek (beginsituatie en differentiatie van teams en groepen). Hoe om te gaan met motivatieproblemen, faalangst en enthousiasme. Werkvormen, aandachtspunten en didactische tips en trucs bij elk van de 7 modules. Prospectus 8

9 4. Nul- en eindmeting 4.1 Algemeen Twee weken voorafgaand aan de start van het e-learning programma wordt middels een nulmeting de beginsituatie van de cursist in beeld gebracht. Genoemde nulmeting bevat vragen over de wijze waarop men de inbreng in de dagelijkse verpleegkundige bedrijfsvoering (Zorgleefplan, dagelijkse rapportage en MDO) ervaart. Daarnaast worden vragen gesteld over de verwachtingen die men heeft van het e-learningprogramma, de mate waarin men gemotiveerd is om het programma te volgen en of men verwacht dat een en ander praktisch toepasbaar zal zijn. De uitkomst van de nulmeting (gemiddelde groepscore) is online in te zien door de opdrachtgever. Vanzelfsprekend wordt dezelfde vragenlijst na afloop van het gehele e-learning traject als eindmeting gehanteerd. De uitkomst van de eindmeting (gemiddelde groepscore) worden middels statistieken online- na de afronding van het e-learning programma overlegd aan de opdrachtgever. 4.2 Instaptoets Tegelijkertijd met de nulmeting wordt twee weken voorafgaand aan de start van het e-learning programma een instaptoets afgenomen waarin kennis (dementie, BOPZ), vaardigheden (verpleegkundige diagnostiek, belevingsgericht werken, feedback en gesprekstechnieken) en inzicht (normen en waarden, familie en anticiperend rouwen) worden getoetst. Ook deze toets wordt na afloop van het gehele e-learning traject herhaald en het resultaat wordt ter informatie voorgelegd aan de opdrachtgever. Het doel van beide metingen moge duidelijk zijn: na afloop van het e-learning programma is inzichtelijk gemaakt in hoeverre het kennis- en handelingsrepertoire van de medewerkers is toegenomen (...en waar wellicht nog enige extra aandacht voor nodig is), en wat een en ander aan energie en inzet heeft gekost en opgeleverd. 5. Het toetsen en evalueren van modules Elke module wordt afgesloten met een toets. Per toets (module) zijn diverse multiple-choice vragen beschikbaar die ad random worden samengesteld. Direct na het invullen van de toets wordt de medewerker op de hoogte gesteld van het resultaat. Bij onvoldoende resultaat (of wanneer men een hogere score wil verwerven) kan de toets opnieuw gedaan worden. Pas wanneer men de module met een voldoende toetsresultaat heeft afgesloten kan men deelnemen aan de volgende module. Per module wordt de medewerkers tevens gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. Middels dit evaluatieformulier worden de medewerkers uitgenodigd om feedback te geven op de manier waarop ze de modules hebben gevolgd: wat ze hebben geleerd, hoeveel tijd hen dat heeft gekost en hoe ze de inhoud en vorm van de modules hebben ervaren. Prospectus 9

10 6. Rapportage en feedback Desgewenst wordt per module aan (de contactpersoon van) de organisatie verslag gedaan van de vorderingen en resultaten van de medewerkers rondom het e-learning programma. Genoemde rapportage bestaat uit: Groepsrapportage (hoeveel medewerkers hebben de/een module afgerond, gemiddelde tijdsinvestering, gemiddelde score op de eindtoetsen, etc.) Evaluatie op prestaties (en waardering van het e-learning programma) per medewerker: (score toet sen, tijdsinvestering, etc). Overzicht van alle (door de cursisten ingezonden) evaluatieformulieren per module. 7. Certificaat Na het volgen van de modules -en het met goed gevolg afsluiten van de daarbij behorende toetsen- wordt aan de deelnemers van het e-learning programma het bij de cursus behorende certificaat uitgereikt door Gerke de Boer Bij- en nascholing. Desgewenst wordt het certificaat digitaal opgesteld en uitgereikt door de werkgever, bij voorbeeld wanneer de werkgever certificaten en opleidingen van medewerkers opneemt in het eigen personeelsregistratiesysteem. Behalve het certificaat krijgt men na afloop van het gehele programma -bij wijze van kado- tevens het boek boek Het demente brein (Omgaan met probleemgedrag) uitgereikt. Verzorgenden die staan ingeschreven in het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (VIG) ontvangen 30 herregistratiepunten (voor het dito aantal uren wat men heeft geïnvesteerd in de bijscholing) ten behoeve van (her)registratie in genoemd register. Genoemde (her)registratiepunten zijn als volgt gerubriceerd: Vakinhoudelijk/ Klinisch handelen: 15 punten Communicatie 10 punten Samenwerken 5 punten Invoeren en (her)registratie in Kwaliteitsregister V&VN Desgewenst wordt de (her) registratie in het kwaliteitsregister V&VN uitgevoerd door Gerke de Boer Bij- en nascholing. In dat geval dient de organisatie / opdrachtgever zowel de volledige naam van de cursist(e), als het BIG nummer (bij verpleegkundigen) of het registratienummer (in geval van verzorgenden) -waaronder men geregistreerd staat bij de V&VN- kenbaar te maken bij Gerke de Boer Bij- en nascholing, uiterlijk voor aanvang van de laatste module. Invoering van de gegevens geschied vervolgens via PE-online. Prospectus 10

11 8. Teamtraining Het e-learningprogramma wint aanmerkelijk aan kracht wanneer alle medewerkers behorende bij - en rondom - het team aan de training meedoen: Verzorgenden Facilitair medewerkers Voedingsassistenten Medici en paramedici Leidinggevenden Vrijwilligers Deze manier van werken kent twee voordelen: 1. Iedereen is op de hoogte van de behandelde theorie in het e-learningprogramma en spreekt dus ook hetzelfde jargon. 2. Bovenal: het zal het onderlinge commitment versterken om zaken als (kleinschalig) wonen, belevingsgerichte zorg en Zorgleefplannen in te voeren. 9. Ondersteuning bij organisatie en opzet van het E-learning programma Een eenvoudig sjabloon Door Gerke de Boer Bij- en nascholing wordt (in Word bestand) desgewenst een door de organisatie in te vullen- blanco werkdocument aangeleverd, waarin men alle afspraken, kosten, planning en verantwoordelijkheden inzake het e-learningprogramma kan beschrijven. Op eenvoudige wijze kan men zodoende de gehele bedrijfsvoering rondom het e-learningprogramma (met financiën en medewerkers) vorm geven... en naderhand monitoren. 10. Technische specificaties: wordt aangeboden in een eigen centrale e-learning omgeving. Iedere cursist ontvangt een gebruikersnaam en wachtwoord combinatie, welke toegang geeft tot de modules, het logboek van de groep en een rapportage overzicht voor de betreffende cursist. De vooraf aangegeven leidinggevenden krijgen extra toegangsrechten, waarmee de rapportage overzichten voor zowel de groep als iedere cursist individueel in te zien zijn. Doordat het e-learningplatform in eigen beheer is, heeft de opdrachtgever geen omkijken naar technische zaken als onderhoud, backup, administratieve handelingen m.b.t. cursisten, updates en andere tijdrovende aspecten. Daarnaast staat het platform onder 24/7 monitoring. Prospectus 11

12 Aanmeldingsprocedure Opgeven via de Zorgorganisatie. Het is van het grootste belang dat het exacte adres van de deelnemers wordt doorgegeven aan Gerke de Boer Bij- en nascholing. Het verdient de voorkeur dat per deelnemer het persoonlijk adres wordt opgegeven. In één document wordt door de contactpersoon uit de organisatie de adressen, en de namen van de cursisten naar Gerke de Boer Bij- en nascholing g d. Wanneer men voornemens is om bij voldoende afsluiting van het e-learning programma- de cursisten te laten (her)registreren in het kwaliteitsregister V&VN, dan kan dat desgewenst worden uitgevoerd door Gerke de Boer Bij- en nascholing. In dat geval dient de organisatie / opdrachtgever zowel de volledige naam van de cursist(e), als het BIG nummer (bij verpleegkundigen) of het registratienummer (in geval van verzorgenden) -waaronder men geregistreerd staat bij de V&VN- kenbaar te maken bij Gerke de Boer Bij- en nascholing. De contactpersoon uit de organisatie bepaalt vanaf welke datum en met welke interval de modules naar de cursisten worden opgestuurd. Twee weken voorafgaand aan het e-learning programma krijgen de cursisten van Gerke de Boer Bijen nascholing een waarin de volgende zaken worden vermeld: - De data waarop de modules worden toegestuurd. - De toegang tot het digitale logboek behorende bij de organisatie. - De naam van de contactpersoon in de organisatie die het e-learningprogramma coördineert en organiseert. - De namen van de personen die de modules in de organisatie hebben geadopteerd. - Toelichting op het behalen van een certificaat. - Toegang tot de nulmeting en begintoets. Prospectus 12

13 Organisatie van het e-learningprogramma Elke instelling die het e-learning programma voor haar medewerkers wil realiseren, wijst een contactpersoon aan die (de organisatie rondom) het programma coördineert en contact onderhoudt met Gerke de Boer Bij- en nascholing. Indien een cursist zijn of haar inloggegevens kwijt is geraakt, kunnen deze geautomatiseerd opgevraagd worden. Instructies hiertoe worden bij aanvang aan de cursist verstrekt. Zo hoeft men nooit buitengesloten te raken. Bij aanvang van iedere module ontvangt de cursist een met daarin de melding dat er een nieuwe module klaar staat. Mocht de cursist deze per ongeluk gewist hebben, dan is er nog geen nood aan de man: alle beschikbare modules zijn ten alle tijden te openen via het centrale inlogsysteem. Helpdesk Mocht men ondanks alles toch met technische of organisatorische vragen geconfronteerd worden, dan kan altijd een beroep worden gedaan op de Helpdesk. Binnen 24 uur heeft men antwoord en worden de problemen opgelost. De Helpdesk is zowel via mail als telefonisch bereikbaar: Tel. (06) Prospectus 13

14 Een totaalprogramma? Startconferenties en bij- en nascholing Gerke de Boer verzorgt ook startbijeenkomsten en themadagen voor management- en zorgteams die het traditionele verzorging- en verpleeghuis (waarin voornamelijk verpleegd en behandeld wordt) willen omzetten naar moderne woonvormen. Daar hoort de medische zorg weliswaar van topklasse te zijn, maar behoort het accent toch voornamelijk te liggen op wonen en leefcomfort. Indien u geïnteresseerd bent in het e-learningprogramma, het boek of Het demente brein en genoemde startconferenties of themadagen (of een combinatie van deze zaken), dan kunt u contact opnemen met: Gerke de Boer Bij- en nascholing Broekfinne RL de Wilgen (0512) M. (06) E. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm en op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gerke de Boer. Prospectus 14

15 Prijslijst¹ E-learning programma (134 pagina s). Zo doen we dat hier 2010 (154 pagina s). Zwaargewond 2012 (156 pagina s). Het demente brein 2014 (172 pagina s). E-learning programma: Boek en e-learning programma 279,50 (incl. verzendkosten) (Werken in het verpleeghuis): Het boek is als e-book gratis te downloaden vanaf: Per boek (ingebonden): Bij aanschaf van 25 tot 200 boeken: Bij aanschaf van meer dan 200 boeken: 14,95 (plus 3,95 verzendkosten) 13,95 (plus verzendkosten) 12,95 (plus verzendkosten) Zo doen we dat hier (Werken in de psychogeriatrie): Het boek Zo doen we dat hier is als e-book gratis te downloaden vanaf: Per boek (ingebonden) 14,95 (plus 3,95 verzendkosten) Bij aanschaf van 25 tot 200 boeken: 13,95 (plus verzendkosten) Bij aanschaf van meer dan 200 boeken: 12,95 (plus verzendkosten) Zwaargewond (Wonen met dementie): Per boek (ingebonden) Bij aanschaf van 25 tot 200 boeken: Bij aanschaf van meer dan 200 boeken: 14,95 (plus 3,95 verzendkosten) 13,95 (plus verzendkosten) 12,95 (plus verzendkosten) Het demente brein (Omgaan met probleemgedrag): Per boek (ingebonden): Bij aanschaf van 25 tot 200 boeken: Bij aanschaf van meer dan 200 boeken: 14,95 (plus 3,95 verzendkosten) 13,95 (plus verzendkosten) 12,95 (plus verzendkosten) Voor startconferenties, overige bij- en nascholing en team- en themadagen worden programma s en offertes op maat gemaakt. Voor algemene leveringsvoorwaarden wordt verwezen naar de Algemene leveringsvoorwaarden Gerke de Boer Bij- en nascholing ². De Wilgen, Juli 2015, Gerke de Boer Leraar verpleegkunde ¹Prijsopgave per 1 juli 2015 ²Algemene leveringsvoorwaarden Gerke de Boer Bij- en nascholing juni 2012: zie Prospectus 15

U woont nu hier Werken in de psychogeriatrie. E-learningprogrammma. U woont nu hier. Prospectus. Gerke de Boer. Leraar verpleegkunde

U woont nu hier Werken in de psychogeriatrie. E-learningprogrammma. U woont nu hier. Prospectus. Gerke de Boer. Leraar verpleegkunde Prospectus Gerke de Boer Werken in de psychogeriatrie E-learningprogrammma Het e-learning programma is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Gerke de Boer Leraar

Nadere informatie

U woont nu hier Werken in de psychogeriatrie. E-learningprogrammma. U woont nu hier. Prospectus. Gerke de Boer. Leraar verpleegkunde

U woont nu hier Werken in de psychogeriatrie. E-learningprogrammma. U woont nu hier. Prospectus. Gerke de Boer. Leraar verpleegkunde Prospectus Gerke de Boer Werken in de psychogeriatrie E-learningprogrammma Het e-learning programma is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Gerke de Boer Leraar

Nadere informatie

U woont nu hier. E-learningprogramma. U woont nu hier. Prospectus. Gerke de Boer Leraar verpleegkunde

U woont nu hier. E-learningprogramma. U woont nu hier. Prospectus. Gerke de Boer Leraar verpleegkunde Prospectus Gerke de Boer t U woon n in Werke nu hier trie hogeria de psyc E-learningprogramma Het e-learning programma is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V en

Nadere informatie

Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017

Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017 Informatie Algemeen Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017 Deze informatie is bedoeld voor de deelnemers die de opleiding tot Ergocoach Zorg gaan volgen

Nadere informatie

E-learning Indicatiestelling

E-learning Indicatiestelling + E-learning Indicatiestelling Veel opbrengst, lage kosten (c) E- learning Made Easy 2014 + Bio Hedwig Schlötjes-Belle 10 jaar eigen bureau, CRKBO gecertificeerd 10 jaar bij Vilans gewerkt 5 jaar in de

Nadere informatie

E-learning (eerstelijns) interculturele zorg Informatie ten behoeve van Restore, 11 mei 2012

E-learning (eerstelijns) interculturele zorg Informatie ten behoeve van Restore, 11 mei 2012 E-learning (eerstelijns) interculturele zorg Informatie ten behoeve van Restore, 11 mei 2012 Korte omschrijving Mikado heeft in opdracht van de Parnassia Bavo Groep een e-learningprogramma ontwikkeld.

Nadere informatie

Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017

Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017 Informatie Algemeen Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017 Deze informatie is bedoeld voor de deelnemers die de opleiding tot Ergocoach Zorg gaan volgen

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis.

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis. Blended learning mantelzorg, Doelgroep verzorgenden Docentenhandleiding fysieke bijeenkomst Inleiding Zorgen voor een naaste is een liefdevolle en dankbare taak. Mantelzorg, ook wel informele zorg genoemd,

Nadere informatie

STA STERK OP JE WERK

STA STERK OP JE WERK STA STERK OP JE WERK Training/modules op maat Thema-bijeenkomsten Werknemers in deze tijd worden meer en anders belast dan vroeger. Dit geldt helemaal voor werknemers in de zorg. Gedurende enkele decennia

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken December 2012 Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken is hét traject voor kwaliteitsverbetering van de mond zorg vanuit het

Nadere informatie

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht Cursus Zorgvaardigheden Centrum voor Thuisbeademing Maastricht Cursusinformatie Inhoud van de scholing Voorbereidingsopdracht Programma van de scholing Thuistoets Praktijkleeropdrachten Certificaat Verrijkingsliteratuur

Nadere informatie

Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden

Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden Presentatie MBO Raad / GDW Leden 20 mei 2010 Jenny Drost, GDW Kerngroeplid Toinny Grϋndemann, Senior

Nadere informatie

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie:

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie: Algemene voorwaarden: Droomstudio Algemeen: Betaling -betaling geschiedt bij start van de workshop/trainingreeks: -door betaling via www.droomshop.nl waar je de voor jouw betreffende droomkaart kan kopen.

Nadere informatie

Studiegids training praktijkgerichte productieleider

Studiegids training praktijkgerichte productieleider Studiegids training praktijkgerichte productieleider Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist Stappenplan herregistratie voor de verpleegkundig specialist Versie november 2015 1 U staat geregistreerd als verpleegkundig specialist. Een maand voordat uw registratieperiode van vijf jaar afloopt, dient

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 Inleiding

Nadere informatie

Stewardessen doen het beter

Stewardessen doen het beter Stewardessen doen het beter BIR Themadag 25 april 2012 Hoe serieus nemen wij onszelf als professionals? Bas Vogel, verpleegkundige Hoofd Registers V&VN Doel Informeren over wet- en regelgeving in relatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Heb jij ervaring als productiemedewerker in de Food of Industrie en wil je jezelf beter inzetbaar maken door

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Maatschap Goed Zorgen Tiel

Maatschap Goed Zorgen Tiel Tiel, 16 juni 2011 Betreft: programma BIG scholingen Najaar 2011. Beste zorgverlener, Bij- en nascholing dient wettelijk verplicht te worden. Dit advies gaat de Raad voor Volksgezondheid & Zorg geven aan

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1 Basiscursus... 5 1.1

Nadere informatie

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Dit document is geschreven in het kader van het implementatieplan Professionalisering

Nadere informatie

Training zorgleefplan coaches februari 2011

Training zorgleefplan coaches februari 2011 Training zorgleefplan coaches februari 2011 1 Inleiding Deze training voor zorgleefplancoaches bestaat uit twee dagdelen. Het eerste dagdeel gaat in op de achtergronden van het zorgleefplan en de rol van

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U)

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Den Dolder, mei 2014 Versie: 2.1 Auteur(s):Angela van den Berg/Marten Leistra Dolderseweg 120, 3734 BL Den Dolder Postbus 37, 3734 ZG Den Dolder T 088 8800300 E

Nadere informatie

Cursus. montessori leidster

Cursus. montessori leidster Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Brochure cursus Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Achtergrond Doelgroep Inhoud Cursusopzet

Nadere informatie

2. Overzicht van modules en prijzen

2. Overzicht van modules en prijzen 2. 1. Blokken en domeinen 2. Doorlooptijden en invulling 3. Prijzen 1. Blokken en domeinen De methode KleurRijker dekt het taalniveau vanaf A0 + (zeer beperkte kennis van de Nederlandse taal, gealfabetiseerd)

Nadere informatie

Beeldcoaching in het onderwijs

Beeldcoaching in het onderwijs Beeldcoaching in het onderwijs Leren coachen met video V i s i e I n B e e l d H u z a r e n l a a n 2 4 7 2 1 4 e c E p s e Gebruik van video is de duidelijkste en snelste manier om te reflecteren op

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi.

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi. Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken multi morbiditeit Nieuwe werkwijze voor mensen met meerdere chronische aandoeningen Werkt

Nadere informatie

Werkplan Registratie NVDA herzien 2012

Werkplan Registratie NVDA herzien 2012 Werkplan Registratie NVDA herzien 2012 Voorwaarden tot Registratie diploma van de opleiding diëtetiek hebben, geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici en de diëtetiek uit oefenen overeenkomstig

Nadere informatie

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van.

Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van. Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van. Aad van der Drift Onderwijs ICT Nieuws Verkrijgbaar bij uitgeverij Leuker.nu Klik

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Uw medewerkers aantoonbaar bekwaam: Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Hazelwood Sanatorium, Louisville (USA), rond 1930. Voor het leveren van veilige zorg is kennis van de juiste toepassing

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Type-Basic Praktijk

Docentenhandleiding. Type-Basic Praktijk Docentenhandleiding Type-Basic Praktijk 2007 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Na een succesvol voorjaarsprogramma,

Nadere informatie

Onderzoek Tijdsbesteding vmbo-docenten

Onderzoek Tijdsbesteding vmbo-docenten Onderzoek Tijdsbesteding vmbo-docenten In het onderzoek Tijdsbesteding vmbo-docenten staat de vraag centraal hoe vmbo-docenten in het groen onderwijs hun werktijd zouden indelen als ze dat zelf kunnen

Nadere informatie

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE Certificering EHBDu A Voorwaarden De cursus is toegankelijk voor horeca- en veiligheidspersoneel en politie. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde trainer EHBDu A of B. De cursus wordt aangemeld

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Een bedrijfshulpverlener moet snel beslissingen kunnen nemen en bepalen welke handeling, op welke manier moet worden uitgevoerd. Onder bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V.

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport van: mevr. K. Rozegeur Dit beoordelingsrapport is gemaakt op: 8 juli 2010 Beoordelingsperiode: augustus

Nadere informatie

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw,

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw, Besturen van de provinciale ouderenbonden Beleidsmedewerkers met vrijwillige ouderenadvisering in portefeuille Kwartiermakers vrijwillige ouderenadvisering Zwolle, 6 juni 2011 Betreft: Referentie: Behandeld

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Informatie voor chauffeurs over de verplichte periodieke nascholing

Informatie voor chauffeurs over de verplichte periodieke nascholing Informatie voor chauffeurs over de verplichte periodieke nascholing Beste chauffeur, Uw werkgever heeft besloten om de verplichte periodieke nascholing van u en uw collega s onder te brengen bij VTO transportopleidingen.

Nadere informatie

Coaching en coachend leiderschap

Coaching en coachend leiderschap S.E. Booij Consultancy Coaching en coachend leiderschap voor leidinggevenden in de zorg in samenwerking met drs Joep Choy prof dr Jan Moen prof dr Willem van der Does Burgemeester Ketelaarstraat 29 2361

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Plusklas! In deze gids zetten we de details van

Nadere informatie

Hoe is de definitieve vragenlijst Kwaliteitsgarantie Economische Vakken tot stand gekomen?

Hoe is de definitieve vragenlijst Kwaliteitsgarantie Economische Vakken tot stand gekomen? Vragenlijst Kwaliteitsgarantie economische vakken Hoe is de definitieve vragenlijst Kwaliteitsgarantie Economische Vakken tot stand gekomen? De definitieve vragenlijst voor economie is (in tijdsvolgorde

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid.

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Cursus 1 2015-2016 plus overnachting Aanleiding: Om het deskundigheidsniveau van instellingen te vergroten, zal een masterclass Privacy georganiseerd worden. Deze

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Cliënt Wat kunnen wij voor u betekenen?

Cliënt Wat kunnen wij voor u betekenen? Mentaal Welbevinden Informatie & Ideeën Cliënt Wat kunnen wij voor u betekenen? In de zorg staat het welbevinden van de cliënt centraal. Als cliënt mag u verwachten dat zorgmedewerkers u ondersteunen om

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Accreditatiecommissie RSV. Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013. Jaarverslag 2012 van de Accreditatiecommissie RSV.

Jaarverslag 2012. Accreditatiecommissie RSV. Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013. Jaarverslag 2012 van de Accreditatiecommissie RSV. Jaarverslag 2012 Accreditatiecommissie RSV Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013 Pagina 1 Inleiding De Accreditatiecommissie van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) is verantwoordelijk

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Algemeen. AaBeeCee-Digitaal

Docentenhandleiding. Algemeen. AaBeeCee-Digitaal Docentenhandleiding Algemeen AaBeeCee-Digitaal 2005-2015 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Dementie Inzicht. Omgaan met de veranderingen bij mensen met dementie

Dementie Inzicht. Omgaan met de veranderingen bij mensen met dementie Dementie Inzicht Omgaan met de veranderingen bij mensen met dementie Colofon 2015 SAAM Uitgeverij, Hillegom Auteurs M. A. van der Ploeg A. J. de Mooij Illustraties E. E. ten Haaf Vormgeving Design4Media,

Nadere informatie

Onderzoek e-learning voor ondernemingsraden

Onderzoek e-learning voor ondernemingsraden Onderzoek e-learning voor ondernemingsraden Platform voor medezeggenschap ORinformatie en e-training portal ORplatform hebben in de zomer van 2016 een onderzoek gehouden naar e-learning voor ondernemingsraden.

Nadere informatie

Wil jij groeien of bloeien?

Wil jij groeien of bloeien? Wil jij groeien of bloeien? Gratis Samsung Galaxy Tab3 7.0 bij aanschaf van meer dan 500,- aan Icademy trainingen. Kies je ontwikkeltraject... Groeien naar zelfstandig ondernemerschap Doorgroeien bij je

Nadere informatie

Portfolio. Verpleegkundigen. voor. Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl.

Portfolio. Verpleegkundigen. voor. Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl. Portfolio voor Verpleegkundigen Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl.1106,RBJ Inleiding Waarom een portfolio? (Her)Registratie in het BIG-register

Nadere informatie

TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren

TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren Het opleidingsproces in beeld Om zelfstandig met Gedrag en Drijfveren gerelateerde TSI-Profielen aan de slag te gaan is het van belang dat de gebruiker TTI Success

Nadere informatie

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier 5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder wordt

Nadere informatie

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma De toepassing van de richtlijn Ergotherapie aan huis bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers Post - HBO cursus 2012

Nadere informatie

35-uur nascholingpakket met E-learning Gecertificeerde leermethode met minder verlet!

35-uur nascholingpakket met E-learning Gecertificeerde leermethode met minder verlet! 35-uur nascholingpakket met E-learning Gecertificeerde leermethode met minder verlet! In geheel Europa moeten de beroepschauffeurs uniform opgeleid worden. Het doel is de verkeersveiligheid te verbeteren,

Nadere informatie

Aanvragen van accreditatie voor

Aanvragen van accreditatie voor Aanvragen van accreditatie voor verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en/of zorgprofessionals Inhoud 1. Tips werken met PE-online... 2 2. Nascholingsvormen... 3 2.1 Accreditatie voor

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Horsemanship en Rijkunst

Horsemanship en Rijkunst Horsemanship en Rijkunst Janet Bos Monique de Rijk Een solide basis voor u en uw paard begint bij een goed contact, plus de juiste fysieke ontwikkeling van uw paard. En dát leert u allemaal tijdens de

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

5 praktische tips voor waardevolle evaluaties

5 praktische tips voor waardevolle evaluaties 5 praktische tips voor waardevolle evaluaties Maak de waarde van jouw training zichtbaar en meetbaar! Ingrid Bijl Training & Development Consultant Inhoud Waarom evalueren?... 3 Tip 1 Evalueer alleen wat

Nadere informatie

informatiebrochure Faalangstreductie training (frt) Examenvreesreductie training (evt) Sociale vaardigheid training (sova)

informatiebrochure Faalangstreductie training (frt) Examenvreesreductie training (evt) Sociale vaardigheid training (sova) informatiebrochure Faalangstreductie training (frt) Examenvreesreductie training (evt) Sociale vaardigheid training (sova) Faalangstreductie training (frt) Wat is faalangst? Het zal je maar gebeuren..

Nadere informatie

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING DÉ OPLEIDING DIE DE THEORIE DIRECT TOEPASBAAR MAAKT IN DE PRAKTIJK EN DE PRAKTIJK RUIMSCHOOTS AAN BOD LAAT KOMEN IN DE THEORIE. GiB training en advies heeft de opleiding

Nadere informatie

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting 12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft : OMA scholing leerlingen en stagiaires Management samenvatting Binnen Mondriaan is het de afspraak dat alle medewerkers in de directe

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

INLEIDING 2 PROCEDURE AANVRAGEN VAN ACCREDITATIE IN PE ONLINE 3 ACCOUNT AANMAKEN 3 AUTORISATIE AANVRAGEN 4 AANVRAAG ACCREDITATIE INDIENEN 5

INLEIDING 2 PROCEDURE AANVRAGEN VAN ACCREDITATIE IN PE ONLINE 3 ACCOUNT AANMAKEN 3 AUTORISATIE AANVRAGEN 4 AANVRAAG ACCREDITATIE INDIENEN 5 Handleiding PE Online voor opleidingen en procedure aanvragen accreditatie Versie februari 2015 Inhoudsopgave INLEIDING 2 PROCEDURE AANVRAGEN VAN ACCREDITATIE IN PE ONLINE 3 ACCOUNT AANMAKEN 3 AUTORISATIE

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? U kunt gemakkelijk differentiëren studenten leren wat nodig is Motiverend en uitdagend lesmateriaal voor

Nadere informatie

MEER ENERGIE - MINDER STRESS

MEER ENERGIE - MINDER STRESS MEER ENERGIE - MINDER STRESS FASE I INTAKEGESPREK Het intakegesprek is tevens de eerste kennismaking met de deelnemer. Hier wordt de beginsituatie vastgelegd. Er worden diverse vragenlijsten ingevuld door

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

COACHTECHNIEKEN IN DE SPREEKKAMER

COACHTECHNIEKEN IN DE SPREEKKAMER BIJSCHOLINGSPROGRAMMA COACHTECHNIEKEN IN DE SPREEKKAMER VOOR ARBEIDS- EN BEDRIJFSGENEESKUNDIGE PROFESSIONALS Coaching Plaza Rotterdam Redactie: Caroline Koolhaas 4 september 2009 cp/ba-9001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Green Belt to Black Belt

Green Belt to Black Belt Het beste van twee werelden De opleiding Six Sigma Black Belt is onderdeel van het gezamenlijke trainingsaanbod van ProjectsOne en Schouten en Nelissen. Als er één organisatie bekend is met zowel theorie

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze module Plusklas! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje.

Nadere informatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie bij kwaliteitsvisitatie Dit document is een handleiding voor het gebruik van het online auditsysteem ADAS, gebruikt voorkwaliteitsvisitaties georganiseerd door de NVvP. Inhoudelijke informatie over de

Nadere informatie

Het nieuwe leren. Het Nieuwe Leren Concurrentie analyse

Het nieuwe leren. Het Nieuwe Leren Concurrentie analyse Het nieuwe leren Het Nieuwe Leren Concurrentie analyse Conclusies (I) Het Nederlandse begrip Het nieuwe leren is niet zo n bekend begrip, is vooral gefocused op onderwijs. Het nieuwe leren wordt vooral

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD OPLEIDINGSHUIS

VRAAG EN ANTWOORD OPLEIDINGSHUIS VRAAG EN ANTWOORD OPLEIDINGSHUIS Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 2 1.1 Wat is het doel van Opleidingshuis Albron? 2 1.2 Voor wie is Opleidingshuis Albron opgericht? 2 1.3 Wat is het opleidingsaanbod van Albron?

Nadere informatie

Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2

Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2 Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2 Op het moment van de start van de opleiding Korfbaltrainer 2 (KT 2) kent het KNKV nog geen gediplomeerde Praktijk Begeleiders (PB). Ervaringen uit pilots

Nadere informatie

Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs

Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs PrOZO! December 2008 Pagina 1/14 Pagina 2/14 INLEIDING De Met Waalwijk heeft een zelfevaluatie uitgevoerd in 2008, waarbij gebruik is

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Regisseur van wijkzorg Verstand van Zorg Omslag nodig in denken én doen Regisseur van wijkzorg Wat kunt u nog zelf? Dát bepaalt de benodigde zorg in onze nieuwe

Nadere informatie

OPLEIDING TOT WKS-COACH

OPLEIDING TOT WKS-COACH AKS trainingen www.kleineschaars.com OPLEIDING TOT WKS-COACH Elk jaar starten we trainingen voor mensen die als WKS-coach in de eigen organisatie de taak krijgen om de implementatie van het model van Willem

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie