U woont nu hier Werken in de psychogeriatrie. E-learningprogrammma. U woont nu hier. Prospectus. Gerke de Boer. Leraar verpleegkunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U woont nu hier Werken in de psychogeriatrie. E-learningprogrammma. U woont nu hier. Prospectus. Gerke de Boer. Leraar verpleegkunde"

Transcriptie

1 Prospectus Gerke de Boer Werken in de psychogeriatrie E-learningprogrammma Het e-learning programma is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Gerke de Boer Leraar verpleegkunde

2 Boek en e-learningprogramma Gerke de Boer In de vier boeken van Gerke de Boer ( , Zo doen we dat hier , Zwaargewond en Het demente brein ) worden met enige humor en kennis van zaken een aantal thema s behandeld die momenteel volop in de belangstelling staan binnen de zorg voor mensen met dementie (overigens zonder deze expliciet te benoemen): Belevingsgerichte zorg (Kleinschalig) wonen Het Zorgleefplan (Actiz). Het demente brein en probleemgedrag Maar ook andere thema s komen aan bod: Omgang met familie Wat zijn normen en waarden Dementie en het wankel evenwicht Het e-learningprogramma (2015) is het vervolg op het gelijknamige boek, maar bevat ook elementen uit de drie andere boeken van Gerke de Boer.. Alle vier de boeken, alsook het e-learningprogramma zijn geschreven voor medewerkers op niveau 2 t/m 5: niet zelden vrouwen tussen de jaar die de beste jaren van hun leven geven aan een boeiend, maar soms ook moeilijk beroep. Het e-learningprogramma en de daarbij horende boeken en Het demente brein vormen een voortreffelijk basisprogramma in de omgang met mensen met dementie. Doordat het accent wordt gelegd op de vraag hoe mensen met onomkeerbare problemen nog een prettig leven kunnen leiden in het verpleeghuis is genoemd e-learning programma ook uitstekend te gebruiken in de zorg voor mensen met chronisch-somatische aandoeningen die langdurig in het verpleeghuis moeten wonen. Anneke van der Plaats Het accent in het programma mag dan op wonen met dementie liggen: vanzelfsprekend moet er ook de nodige aandacht zijn voor de hersenkunde. Hoe reageert het demente brein, waardoor ontstaat probleemgedrag en op welke wijze kunnen verzorgenden daarop anticiperen? Dr. Anneke van der Plaats (sociaal geriater) komt in elk van de zeven modules uitgebreid aan bod met uitleg over al deze zaken. Prospectus 2

3 Branche erkend Het e-learning programma is een branche erkende (V en V) opleiding en door de accreditatiecommissie (V&VN) opgenomen in het kwaliteitsregister. Prospectus 3

4 Leren Leren moet leuk zijn, hoewel menig medewerker op de werkvloer nog wel eens op ziet tegen bij- en nascholing. Niet in de minste plaats omdat men een hekel heeft aan testsituaties (rollenspelen!), toetsen en aan het schrijven van verslagen en dergelijke. Het e-learningprogramma houdt daar terdege rekening mee. Zowel het boek als het e-learningprogramma zijn opgesteld met behulp van helpenden, facilitair medewerkers (niveau 2) en verzorgenden (VIG - niveau 3). Zij hebben Gerke de Boer van talloze tips en adviezen voorzien met betrekking tot de in het e-learningprogramma opgenomen dvd s, filmpjes, websites, achtergrondliteratuur, vragen en opdrachten. Voordelen van het e-learning programma Natuurlijk zal de manager de spectaculair lagere kosten voor bij- en nascholing als grootste voordeel noemen bij e-learning programma s. De medewerkers leren immers in eigen tijd, er hoeven geen docenten en klaslokalen te worden ingehuurd, en ook overige logistieke werkzaamheden hoeven niet te worden verricht. Bovendien leert men met de computer te werken: nog steeds een bezigheid waar veel verzorgenden en helpenden nog wel eens moeite mee hebben. Eén van de belangrijkste didactische voordelen van e-learning is wellicht dat medewerkers leren op door hun uitgekozen momenten, waarin ze de rust en de concentratie hebben gevonden om zich te verdiepen in de lesstof. Elke docent, die ooit een keer klassikaal bij- en nascholing heeft verzorgd, weet dat in een groep van 18 cursisten er 3 zijn die de hele middag messcherp en geconcentreerd blijven, maar dat in diezelfde groep van 18 personen er ook 3 bij zijn die de hele middag met hun gedachten ergens anders zijn en de overige 12 zitten hier ergens tussenin. Nadelen van e-learning Hoewel in bovenstaande alinea een beetje negatief over klassikaal leren wordt gedaan, kent deze vorm van bij- en nascholing natuurlijk ook een aantal krachtige voordelen: Men kan direct met elkaar en in kleine groepjes de lesstof bespreken en becommentariëren. Het is gezellig om samen naar bij- en nascholing te gaan. De docent leert de cursisten kennen en omgekeerd. Prospectus 4

5 E-learning en verantwoordelijkheden Iets waar veel medewerkers aan moeten wennen, is dat verantwoordelijkheden t.a.v. bij- en nascholing veranderen. Omdat men gewend is dat de instelling bij- en nascholing organiseert moet men nog wennen aan het idee dat in het e-learningprogramma de instelling het bij- en nascholingsprogramma voornamelijk faciliteert. De andere kant is dat de meeste medewerkers ook wel weer begrijpen dat nieuwe tijden ook vragen om nieuwe vormen van leren en onderwijs. Prospectus 5

6 E-learningprogramma Hoewel het e-learningprogramma uit meerdere elementen bestaat, is het natuurlijk voor een groot gedeelte een digitaal gebeuren. De belangrijkste kenmerken van het e-learningprogramma U woont nu hier : 1. Modules Het e-learningprogramma bestaat uit 7 modules: Dementie en het wankel evenwicht Normen en waarden Werken in de psychogeriatrie: wat is verplegen Werken in de psychogeriatrie: wat is wonen Het medisch model, wonen en de disciplines Familie en anticiperend rouwen Wettelijke regelingen, nieuwe ontwikkelingen en diversen Toelichting op de modules Alle 7 modules zijn zowel wat vorm als inhoud betreft eenvoudig van opzet. Per module zijn de leerdoelstellingen beschreven en wordt duidelijk gemaakt wat in grote lijnen de inhoud van de module is en hoeveel studietijd een en ander kost (gemiddeld 3 uur zelfstudie per module). In de modules zijn vragen opgenomen die verwijzen naar de boeken (-2008) en Het demente brein (Omgaan met probleemgedrag -2014).. Daarnaast wordt men via hyperlinks naar diverse interessante websites geleid en zijn zorgvuldig geselecteerde filmpjes en video s te zien. Vanzelfsprekend staan in elke module opdrachten die de link leggen naar de directe werkzaamheden op de afdeling / woongroep en wordt men middels een aantal vragen uitgenodigd om met collega s de antwoorden te bespreken. Behalve filmpjes en websites zijn ook video s opgenomen met een meer instructief karakter en die de cursisten praktische adviezen en voorbeelden voorhouden, zoals de opnames van dr. Anneke van der Plaats, waarin deze uitgebreid ingaat op de werking van het demente brein. In elke module zitten drie type leerdoelen verstopt : kennis, attitude (bejegening) en vaardigheden. Eenmaal per vijf tot zes weken (of indien gewenst met een andere interval) ontvangen de deelnemers aan het e-learningprogramma één van de 7 modules op hun adres thuis. Elke module wordt afgesloten met een toets. 2. Digitaal logboek Een manier om cursisten bij elkaar te brengen is het digitale logboek. Per cursusgroep wordt door Gerke de Boer Bij- en nascholing een digitaal logboek aangelegd waarin de cursisten met elkaar kunnen reageren op de modules, de boeken en Zo doen we dat hier, of de verschillende video s en dvd s. Prospectus 6

7 Daarnaast kan men in genoemd logboek vragen stellen aan Gerke de Boer over beide boeken en het e-learningprogramma. Last but not least kunnen diegenen, die een module geadopteerd hebben (zie aldaar), de cursisten op de hoogte brengen van de manier waarop men in de organisatie een en ander wil bespreken. 3. Het adopteren van modules en blended learning Het is ten zeerste aan te bevelen om per module iemand in de organisatie te benoemen die deze module adopteert. Zo kan de verpleeghuisarts bijvoorbeeld de module Dementie of Wettelijke regelingen adopteren, lijkt de module Normen en waarden bij uitstek geschikt voor de geestelijk verzorger, kan de maatschappelijk werker zich bezig houden met de module Familie en is de locatiemanager natuurlijk degene bij uitstek die de module Wat is wonen voor zijn rekening kan nemen. Een en ander is vooral succesvol wanneer men er in slaagt om de -in de modules behandelde- lesstof in de reguliere bedrijfsvoering terug te laten komen. Of iets concreter gesteld: binnen teambesprekingen, rapportage en Zorgleefplannen, bewonersbesprekingen, functioneringsgesprekken, de verpleegkundige overdracht of gewoon onder de koffie. Bovenal doet men er verstandig aan om per module een bijeenkomst te organiseren, waarin men in groepsverband de module nog eens bespreekt. Op deze wijze komt Blended Learning pas echt tot zijn recht! Voorbeeld 1: In één van de verpleeghuizen waar men werkt met het e-learningprogramma wordt aan het einde van elke bewonersbespreking 5 minuten tijd ingeruimd voor de vraag: Hebben we nu alleen iets gezegd over problemen en moeilijkheden of hebben we het ook gehad over vragen als: Hoe woont deze bewoner hier en hebben we eigenlijk wel afspraken gemaakt over hoe we hem of haar in deze een plezier kunnen doen. Voorbeeld 2: Eén keer per maand organiseert een locatiemanager van zes kleinschalige woonvormen tussen uur een koffiespecial voor zijn medewerkers. Per keer worden de modules besproken die de cursisten thuis toegestuurd hebben gekregen en warempel een aantal medewerkers vindt dit zo leuk dat ze zelfs in hun vrije tijd daarvoor komen opdraven. Sleutelfiguren en leidinggevenden: Rolmodellen Het verdient zoals gezegd, de voorkeur om de modules te laten adopteren door een aantal sleutelfiguren en leidinggevenden uit de organisatie. De reden daarvoor is tweeledig: 1. De realisatie van het idee achter zaken als kleinschalig wonen, het Zorgleefplan, omgaan met probleemgedrag en belevingsgerichte zorg is eerst en vooral ook een verantwoordelijkheid van artsen, psychologen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en leidinggevenden. Aan hen om met betrekking tot genoemde plannen en ontwikkelingen het voortouw te nemen en dit niet in eerste instantie bij verzorgenden neer te leggen. Prospectus 7

8 2. Bovenstaande disciplines vormen min of meer de rolmodellen voor verzorgenden. Laatstgenoemden hebben een groot respect voor de mening en standpunten van artsen, psychologen et cetera. Nu is het niet zo dat bovenstaande rolmodellen alleen maar een taak hebben als docent. Integendeel, in de gehele modulereeks kunnen ze dat maar één of twee keer doen: de overige modules volgen ze als cursist!! Docentenhandleiding e-learningprogramma Lesgeven en coachen is wellicht geen dagelijkse kost voor diegenen die in de instelling de modules hebben geadopteerd. Maar ook voor stage- en praktijkbegeleiders, nurse-practittioners en teamleiders is het soms nog een lastige opgave om op verstandige en aantrekkelijke wijze de lesstof over te brengen. Voor hen is bij het e-learningprogramma een uitgebreide docentenhandleiding bijgevoegd waarin het volgende helder en praktisch beschreven staat: Algemene aandachtspunten binnen de didactiek (beginsituatie en differentiatie van teams en groepen). Hoe om te gaan met motivatieproblemen, faalangst en enthousiasme. Werkvormen, aandachtspunten en didactische tips en trucs bij elk van de 7 modules. Prospectus 8

9 4. Nul- en eindmeting 4.1 Algemeen Twee weken voorafgaand aan de start van het e-learning programma wordt middels een nulmeting de beginsituatie van de cursist in beeld gebracht. Genoemde nulmeting bevat vragen over de wijze waarop men de inbreng in de dagelijkse verpleegkundige bedrijfsvoering (Zorgleefplan, dagelijkse rapportage en MDO) ervaart. Daarnaast worden vragen gesteld over de verwachtingen die men heeft van het e-learningprogramma, de mate waarin men gemotiveerd is om het programma te volgen en of men verwacht dat een en ander praktisch toepasbaar zal zijn. De uitkomst van de nulmeting (gemiddelde groepscore) is online in te zien door de opdrachtgever. Vanzelfsprekend wordt dezelfde vragenlijst na afloop van het gehele e-learning traject als eindmeting gehanteerd. De uitkomst van de eindmeting (gemiddelde groepscore) worden middels statistieken online- na de afronding van het e-learning programma overlegd aan de opdrachtgever. 4.2 Instaptoets Tegelijkertijd met de nulmeting wordt twee weken voorafgaand aan de start van het e-learning programma een instaptoets afgenomen waarin kennis (dementie, BOPZ), vaardigheden (verpleegkundige diagnostiek, belevingsgericht werken, feedback en gesprekstechnieken) en inzicht (normen en waarden, familie en anticiperend rouwen) worden getoetst. Ook deze toets wordt na afloop van het gehele e-learning traject herhaald en het resultaat wordt ter informatie voorgelegd aan de opdrachtgever. Het doel van beide metingen moge duidelijk zijn: na afloop van het e-learning programma is inzichtelijk gemaakt in hoeverre het kennis- en handelingsrepertoire van de medewerkers is toegenomen (...en waar wellicht nog enige extra aandacht voor nodig is), en wat een en ander aan energie en inzet heeft gekost en opgeleverd. 5. Het toetsen en evalueren van modules Elke module wordt afgesloten met een toets. Per toets (module) zijn diverse multiple-choice vragen beschikbaar die ad random worden samengesteld. Direct na het invullen van de toets wordt de medewerker op de hoogte gesteld van het resultaat. Bij onvoldoende resultaat (of wanneer men een hogere score wil verwerven) kan de toets opnieuw gedaan worden. Pas wanneer men de module met een voldoende toetsresultaat heeft afgesloten kan men deelnemen aan de volgende module. Per module wordt de medewerkers tevens gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. Middels dit evaluatieformulier worden de medewerkers uitgenodigd om feedback te geven op de manier waarop ze de modules hebben gevolgd: wat ze hebben geleerd, hoeveel tijd hen dat heeft gekost en hoe ze de inhoud en vorm van de modules hebben ervaren. Prospectus 9

10 6. Rapportage en feedback Desgewenst wordt per module aan (de contactpersoon van) de organisatie verslag gedaan van de vorderingen en resultaten van de medewerkers rondom het e-learning programma. Genoemde rapportage bestaat uit: Groepsrapportage (hoeveel medewerkers hebben de/een module afgerond, gemiddelde tijdsinvestering, gemiddelde score op de eindtoetsen, etc.) Evaluatie op prestaties (en waardering van het e-learning programma) per medewerker: (score toet sen, tijdsinvestering, etc). Overzicht van alle (door de cursisten ingezonden) evaluatieformulieren per module. 7. Certificaat Na het volgen van de modules -en het met goed gevolg afsluiten van de daarbij behorende toetsen- wordt aan de deelnemers van het e-learning programma het bij de cursus behorende certificaat uitgereikt door Gerke de Boer Bij- en nascholing. Desgewenst wordt het certificaat digitaal opgesteld en uitgereikt door de werkgever, bij voorbeeld wanneer de werkgever certificaten en opleidingen van medewerkers opneemt in het eigen personeelsregistratiesysteem. Behalve het certificaat krijgt men na afloop van het gehele programma -bij wijze van kado- tevens het boek boek Het demente brein (Omgaan met probleemgedrag) uitgereikt. Verzorgenden die staan ingeschreven in het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (VIG) ontvangen 30 herregistratiepunten (voor het dito aantal uren wat men heeft geïnvesteerd in de bijscholing) ten behoeve van (her)registratie in genoemd register. Genoemde (her)registratiepunten zijn als volgt gerubriceerd: Vakinhoudelijk/ Klinisch handelen: 15 punten Communicatie 10 punten Samenwerken 5 punten Invoeren en (her)registratie in Kwaliteitsregister V&VN Desgewenst wordt de (her) registratie in het kwaliteitsregister V&VN uitgevoerd door Gerke de Boer Bij- en nascholing. In dat geval dient de organisatie / opdrachtgever zowel de volledige naam van de cursist(e), als het BIG nummer (bij verpleegkundigen) of het registratienummer (in geval van verzorgenden) -waaronder men geregistreerd staat bij de V&VN- kenbaar te maken bij Gerke de Boer Bij- en nascholing, uiterlijk voor aanvang van de laatste module. Invoering van de gegevens geschied vervolgens via PE-online. Prospectus 10

11 8. Teamtraining Het e-learningprogramma wint aanmerkelijk aan kracht wanneer alle medewerkers behorende bij - en rondom - het team aan de training meedoen: Verzorgenden Facilitair medewerkers Voedingsassistenten Medici en paramedici Leidinggevenden Vrijwilligers Deze manier van werken kent twee voordelen: 1. Iedereen is op de hoogte van de behandelde theorie in het e-learningprogramma en spreekt dus ook hetzelfde jargon. 2. Bovenal: het zal het onderlinge commitment versterken om zaken als (kleinschalig) wonen, belevingsgerichte zorg en Zorgleefplannen in te voeren. 9. Ondersteuning bij organisatie en opzet van het E-learning programma Een eenvoudig sjabloon Door Gerke de Boer Bij- en nascholing wordt (in Word bestand) desgewenst een door de organisatie in te vullen- blanco werkdocument aangeleverd, waarin men alle afspraken, kosten, planning en verantwoordelijkheden inzake het e-learningprogramma kan beschrijven. Op eenvoudige wijze kan men zodoende de gehele bedrijfsvoering rondom het e-learningprogramma (met financiën en medewerkers) vorm geven... en naderhand monitoren. 10. Technische specificaties: wordt aangeboden in een eigen centrale e-learning omgeving. Iedere cursist ontvangt een gebruikersnaam en wachtwoord combinatie, welke toegang geeft tot de modules, het logboek van de groep en een rapportage overzicht voor de betreffende cursist. De vooraf aangegeven leidinggevenden krijgen extra toegangsrechten, waarmee de rapportage overzichten voor zowel de groep als iedere cursist individueel in te zien zijn. Doordat het e-learningplatform in eigen beheer is, heeft de opdrachtgever geen omkijken naar technische zaken als onderhoud, backup, administratieve handelingen m.b.t. cursisten, updates en andere tijdrovende aspecten. Daarnaast staat het platform onder 24/7 monitoring. Prospectus 11

12 Aanmeldingsprocedure Opgeven via de Zorgorganisatie. Het is van het grootste belang dat het exacte adres van de deelnemers wordt doorgegeven aan Gerke de Boer Bij- en nascholing. Het verdient de voorkeur dat per deelnemer het persoonlijk adres wordt opgegeven. In één document wordt door de contactpersoon uit de organisatie de adressen, en de namen van de cursisten naar Gerke de Boer Bij- en nascholing g d. Wanneer men voornemens is om bij voldoende afsluiting van het e-learning programma- de cursisten te laten (her)registreren in het kwaliteitsregister V&VN, dan kan dat desgewenst worden uitgevoerd door Gerke de Boer Bij- en nascholing. In dat geval dient de organisatie / opdrachtgever zowel de volledige naam van de cursist(e), als het BIG nummer (bij verpleegkundigen) of het registratienummer (in geval van verzorgenden) -waaronder men geregistreerd staat bij de V&VN- kenbaar te maken bij Gerke de Boer Bij- en nascholing. De contactpersoon uit de organisatie bepaalt vanaf welke datum en met welke interval de modules naar de cursisten worden opgestuurd. Twee weken voorafgaand aan het e-learning programma krijgen de cursisten van Gerke de Boer Bijen nascholing een waarin de volgende zaken worden vermeld: - De data waarop de modules worden toegestuurd. - De toegang tot het digitale logboek behorende bij de organisatie. - De naam van de contactpersoon in de organisatie die het e-learningprogramma coördineert en organiseert. - De namen van de personen die de modules in de organisatie hebben geadopteerd. - Toelichting op het behalen van een certificaat. - Toegang tot de nulmeting en begintoets. Prospectus 12

13 Organisatie van het e-learningprogramma Elke instelling die het e-learning programma voor haar medewerkers wil realiseren, wijst een contactpersoon aan die (de organisatie rondom) het programma coördineert en contact onderhoudt met Gerke de Boer Bij- en nascholing. Indien een cursist zijn of haar inloggegevens kwijt is geraakt, kunnen deze geautomatiseerd opgevraagd worden. Instructies hiertoe worden bij aanvang aan de cursist verstrekt. Zo hoeft men nooit buitengesloten te raken. Bij aanvang van iedere module ontvangt de cursist een met daarin de melding dat er een nieuwe module klaar staat. Mocht de cursist deze per ongeluk gewist hebben, dan is er nog geen nood aan de man: alle beschikbare modules zijn ten alle tijden te openen via het centrale inlogsysteem. Helpdesk Mocht men ondanks alles toch met technische of organisatorische vragen geconfronteerd worden, dan kan altijd een beroep worden gedaan op de Helpdesk. Binnen 24 uur heeft men antwoord en worden de problemen opgelost. De Helpdesk is zowel via mail als telefonisch bereikbaar: Tel. (06) Prospectus 13

14 Een totaalprogramma? Startconferenties en bij- en nascholing Gerke de Boer verzorgt ook startbijeenkomsten en themadagen voor management- en zorgteams die het traditionele verzorging- en verpleeghuis (waarin voornamelijk verpleegd en behandeld wordt) willen omzetten naar moderne woonvormen. Daar hoort de medische zorg weliswaar van topklasse te zijn, maar behoort het accent toch voornamelijk te liggen op wonen en leefcomfort. Indien u geïnteresseerd bent in het e-learningprogramma, het boek of Het demente brein en genoemde startconferenties of themadagen (of een combinatie van deze zaken), dan kunt u contact opnemen met: Gerke de Boer Bij- en nascholing Broekfinne RL de Wilgen (0512) M. (06) E. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm en op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gerke de Boer. Prospectus 14

15 Prijslijst¹ E-learning programma (134 pagina s). Zo doen we dat hier 2010 (154 pagina s). Zwaargewond 2012 (156 pagina s). Het demente brein 2014 (172 pagina s). E-learning programma: Boek en e-learning programma 279,50 (incl. verzendkosten) (Werken in het verpleeghuis): Het boek is als e-book gratis te downloaden vanaf: Per boek (ingebonden): Bij aanschaf van 25 tot 200 boeken: Bij aanschaf van meer dan 200 boeken: 14,95 (plus 3,95 verzendkosten) 13,95 (plus verzendkosten) 12,95 (plus verzendkosten) Zo doen we dat hier (Werken in de psychogeriatrie): Het boek Zo doen we dat hier is als e-book gratis te downloaden vanaf: Per boek (ingebonden) 14,95 (plus 3,95 verzendkosten) Bij aanschaf van 25 tot 200 boeken: 13,95 (plus verzendkosten) Bij aanschaf van meer dan 200 boeken: 12,95 (plus verzendkosten) Zwaargewond (Wonen met dementie): Per boek (ingebonden) Bij aanschaf van 25 tot 200 boeken: Bij aanschaf van meer dan 200 boeken: 14,95 (plus 3,95 verzendkosten) 13,95 (plus verzendkosten) 12,95 (plus verzendkosten) Het demente brein (Omgaan met probleemgedrag): Per boek (ingebonden): Bij aanschaf van 25 tot 200 boeken: Bij aanschaf van meer dan 200 boeken: 14,95 (plus 3,95 verzendkosten) 13,95 (plus verzendkosten) 12,95 (plus verzendkosten) Voor startconferenties, overige bij- en nascholing en team- en themadagen worden programma s en offertes op maat gemaakt. Voor algemene leveringsvoorwaarden wordt verwezen naar de Algemene leveringsvoorwaarden Gerke de Boer Bij- en nascholing ². De Wilgen, Juli 2015, Gerke de Boer Leraar verpleegkunde ¹Prijsopgave per 1 juli 2015 ²Algemene leveringsvoorwaarden Gerke de Boer Bij- en nascholing juni 2012: zie Prospectus 15

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Motiveren van medewerkers

Motiveren van medewerkers PROFICIENCY Motiveren van medewerkers Voor de middenkaderleidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Jeroen Engelaer Motiveren van Medewerkers geeft in heldere en praktische taal kort

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Zo doen we dat hier. Werken in het verpleeghuis. Gerke de Boer Leraar verpleegkunde

Zo doen we dat hier. Werken in het verpleeghuis. Gerke de Boer Leraar verpleegkunde Zo doen we dat hier Werken in het verpleeghuis Gerke de Boer Leraar verpleegkunde Colofon Redactie: Vormgeving, fotografie en illustraties: Druk: Jetske de Blaauw ZieSa, PR en creatief ontwerp Banda Heerenveen

Nadere informatie

PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK

PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK Foto: Theo van Pelt PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK C. KLINGEMAN, C. NIJHUIS, J. DE LANGE Connie Klingeman Carolien Nijhuis Jacomine de Lange PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK EEN METHODE TER VERBETERING VAN DE COMMUNICATIE

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie