Werken aan de Wereld Studentenboekje

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken aan de Wereld Studentenboekje 2011-2012 2"

Transcriptie

1 Lesbrieven

2 Lesbrief 1 Wereldburgerschap en millenniumdoelen. Opdracht 1. Wat is een wereldburger welke houding en vaardigheden horen daarbij? In de omschrijving van wereldburgerschap op de volgende pagina staan een aantal kenmerken die te maken hebben met houding en vaardigheden die voor elke burger, maar zeker voor wereldburgers, belangrijk zijn. Ga na welke houding en vaardigheden jijzelf bezit. Vind je alle vaardigheden belangrijk? Ruimte voor je eigen mening: Werken aan de Wereld Studentenboekje

3 Wereldburgerschap is beseffen dat je, terwijl je hier leeft, toch betrokken bent bij de wereld buiten de landsgrenzen; Je bent je ervan bewust dat de wereld niet ophoudt bij jouw directe gezichtsveld of bij de grenzen van je land. Je toont respect en empathie voor mensen uit andere delen van de wereld, of ze nu hier of daar wonen. Je reflecteert op je verbondenheid met wat er buiten de landsgrenzen gebeurt en op wat dat voor jou en anderen betekent. Je voorkomt binnensluiten (het opleggen van groepsnormen) en buitensluiten. Je bent bereid zelf stappen te nemen om samen te werken aan wederzijds respect, duurzaamheid, eerlijke verdeling van rijkdommen, rechtvaardigheid, vrede en veiligheid. Een wereldburger is er zich van bewust dat de wereld groter is dan de grenzen van zijn land. Een wereldburger beseft dat zijn leven hier verbonden is met het leven van mensen in andere landen. Een wereldburger heeft respect voor mensen uit andere delen van de wereld. Een wereldburger heeft begrip van de situatie van burgers uit andere, vaak armere landen en handelt daar ook naar. Een wereldburger vindt het belangrijk om veel te weten over de wereld om hem heen. Werken aan de Wereld Studentenboekje

4 Opdracht 2. Millenniumdoelen Kijk op Jouw docent heeft verteld over de millenniumdoelen. Kijk nog eens goed naar de millenniumdoelen, snap je wat bedoeld wordt? Ga naar de atlas en kijk wat er gebeurt als je de diverse millenniumdoelen aanklikt. Geeft per millenniumdoel aan om welke land het dan gaat. Doe dit voor 3 doelen. Millenniumdoel Landen Millenniumdoel Landen Millenniumdoel Landen Opmerkingen Werken aan de Wereld Studentenboekje

5 Opdracht 3 Op de site zie je een onderdeel Actiebalie met de knop klik hier. Zie hieronder: Klik daarop en kies 2 acties uit. Geef hieronder aan wat je van die acties vindt. Geef voor en tegen argumenten Actie: Inhoud vvan actie Eigen mening? Actie: inhoud? Eigen mening? Werken aan de Wereld Studentenboekje

6 Opdracht 4. Ga naar De bedoeling is dat je gaat werken met de millenniumdoelen. Je hebt een groot budget van miljarden dollars tot je beschikking, verdeeld over een aantal jaren. Per jaar kun je een bepaald bedrag uitgeven. Je mag zelf een keuze maken hoeveel scholen je b.v. per jaar gaat starten of hoeveel microkredieten je gaat uitgeven per jaar. Je bent wel gebonden aan een bepaald maximum. Je start met een groene balk bovenaan. Je zult zien dat de balk van de millenniumdoelen verkleurt. De kunst is dat je zowel voor je totaal als voor de afzonderlijke doelen niet in het rood komt. Het is goed om het spel eerst even uit te proberen en dan 15 minuten te spelen. Je schrijft op en bespreekt met de groep welke strategie je gevolgd hebt om zo goed mogelijk te werken aan de millenniumdoelen. Bespreek de uitkomsten in de klas. Opmerkingen: Werken aan de Wereld Studentenboekje

7 Opdracht 5: Ga naar Klik op acties. Daar staan 2 films. Overleg met je docent welke van de films je gaat bekijken: kindersterfte of eerlijke handel. Beschrijf kort wat je gezien hebt in de film Noem 3 dingen die je opvallen aan de film ( niet de vorm) Wat vind je van deze manier om iets duidelijk te maken aan leerlingen. Zou het werken? Geeft 2 argumenten voor en 2 argumenten tegen. Voor Tegen Werken aan de Wereld Studentenboekje

8 Lesbrief 2. Armoede en Ontwikkelingssamenwerking Opdracht 1. Wat is armoede eigenlijk? Je hebt van je docent uitleg gekregen over de oorzaken en gevolgen van armoede. Klassikaal bekijken van een gedeelte van een aflevering van Bloed, zweet en luxeproblemen. Kijkvraag: welke oorzaken en gevolgen van armoede herken je in het fragment. Nieuwsgierig of jouw schoenen, spijkerbroek of mp3speler verantwoord zijn? Zoek je favoriete merk of winkel en bekijk het onderdeel Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel (derde onderdeel in het overzicht). Bij onduidelijkheden kun je vragen stellen aan de docent. Beantwoord de volgende vragen en vergelijk je antwoorden met een klasgenoot: - Wie van jullie draagt/gebruikt de eerlijkste spullen? - Vind je het belangrijk dat een winkel/merk aandacht besteed aan eerlijke handel en arbeidsomstandigheden? Leg uit waarom? - Ben je bereid meer te betalen voor een product als blijkt dat het gaat om eerlijke handel? Je weet nu hoe eerlijk of oneerlijk de producten zijn die je draagt/gebruikt. Is dit voor jou een reden om iets te veranderen in jouw aankoopgedrag? Werken aan de Wereld Studentenboekje

9 Opdracht 2. Hoe wordt hulp geboden? Bekijk het volgende filmpje op Youtube: Lees daarna het volgende artikel Bezuinigen op Derde Wereld schaadt Nederland. Via pc of laptop: QR-code: 1. Bedenk twee argumenten waarom Nederland meer zou moeten investeren in ontwikkelingshulp. 2. Bedenk twee argumenten waarom Nederland minder zou moeten investeren in ontwikkelingshulp. 3. Welke vormen van ontwikkelingssamenwerking ken je? Welke vorm is volgens jou het meest effectief? Opdracht 3. zelf in Actie! De eerste stap in ontwikkelingssamenwerking is de aandacht vestigen op de problematiek. Maak groepjes van 4 á 5 personen en bedenk een creatieve manier om de aandacht te vestigen op de armoedeproblematiek in de wereld. Denk hierbij aan een rap, gedicht, filmpje, foto s etc. Werken aan de Wereld Studentenboekje

10 Lesbrief 3. Microkrediet In de vorige les is aandacht besteed aan armoede en ontwikkelingssamenwerking. Een vorm van ontwikkelingssamenwerking die de laatste jaren heel effectief is gebleken is het verstrekken van microkredieten. Microkrediet: zo werkt het In Habbo heb je credits nodig. In Catan heb je grondstoffen nodig. Toen je vroeger ging knikkeren, had je knikkers nodig. Zonder credits ben je nergens in een game. Zonder geld kun je geen bedrijf opbouwen. Daarom kunnen arme mensen in ontwikkelingslanden een kleine lening krijgen. Met dat geld kunnen ze hun eigen bedrijf beginnen. Als het bedrijf goed loopt, kunnen ze de lening terugbetalen. Zo n kleine lening noem je een microkrediet. Voor het microkrediet hoeven ze geen onderpand te geven. Een onderpand is iets van waarde dat de bank kan houden als de lener de lening niet terugbetaalt. Toch betalen bijna alle leners hun microkrediet netjes terug. Met hun eigen bedrijf verdienen de meeste mensen genoeg. Een voorbeeld van microkrediet. Adiza woont met haar gezin in Ghana. Ze heeft bij een bank een microkrediet gekregen. Met het geld kocht ze een koe. De koe geeft 4 tot 10 liter melk per dag. 1. Ervan uitgaande dat de koe 730 liter melk per jaar geeft en Adiza 0,25 cent per liter krijgt, hoeveel levert de verkoop van melk Adiza per jaar op? 2. Voor de koe heeft Adiza een bedrag van betaald. Na hoeveel jaar zal Adiza de koe hebben terugverdiend? Bekijk het volgende filmpje om een duidelijker beeld te krijgen van wat microkrediet precies inhoudt. Werken aan de Wereld Studentenboekje

11 Opdracht voor- en nadelen microkrediet Ga op internet op zoek naar de voor- en nadelen van microkrediet. Kom met de klas tot een gezamenlijke lijst van voor- en nadelen. Opmerkingen: Opdracht: Zelf in actie! Vorm dezelfde groepen als de vorige les. Bekijk het volgende filmpje: Ga vervolgens naar de site Ga naar de site Kies in overleg met je groep twee projecten die jullie zouden willen ondersteunen. Geef ook kort aan waarom je juist voor deze projecten hebt gekozen. Bedenk een eigen cordeal. Op welke manier willen jullie het geld voor deze leningen bij elkaar krijgen? Het idee moet uitvoerbaar zijn, maar hoeft niet uitgevoerd te worden. Maak een promotiefilm, poster o.i.d. waarin je jullie idee bekendmaken. Presenteer jullie idee aan de rest van de groep. Werken aan de Wereld Studentenboekje

12 Lesbrief 4. Take action. Opdracht Jullie hebben tijdens de lessen aan een aantal producten gewerkt. Als afsluiting gaan jullie nu een krant of site maken. Je werkt in groepen van vier. Iedere groep maakt een artikel vóór- en een artikel tegen het snijden in het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Hieronder staan de argumenten vóór en tegen nog een keer afgedrukt. Het artikel moet wel argumenten bevatten. Daarnaast maken/zoeken ze een cartoon/strip die bij hun onderwerp past. Je maakt een rap/gedicht over dit onderwerp. Een foto op de voorpagina, zelf gemaakt of gezocht die bij het onderwerp past. Je kiest een microkrediet of andere actie en maakt in een advertentie reclame voor je keuze. Je maakt een pagina op tabloid formaat (Metro/Spits). Je presenteert je krant op de community-dag. De kranten worden beoordeeld door een volstrekt onafhankelijke en deskundige jury Opmerkingen: Werken aan de Wereld Studentenboekje

13 HANDEN AF VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING? JA! Kom voor je mening uit! Maak een krantenpagina, verspreid het op school en zet het op internet Maak een site aan om je mening aan iedereen duidelijk te maken ARGUMENTEN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING In 2010 geeft de Nederlandse regering 0,81% van het BNP uit aan ontwikkelingssamenwerking, in ,70%. Méér mag er niet af volgens de internationale afspraken, die ook Nederland heeft ondertekend. Ontwikkelingssamenwerking is ingewikkeld en er gaat wel eens wat mis, maar het kent ook vele successen: gezondheidszorg en onderwijs zijn in veel landen sterk verbeterd. Het heeft honger en gevaarlijke ziekten als kinderverlamming helpen terugdringen. En door ontwikkelingssamenwerking is het bestuur in veel landen verbeterd en wordt corruptie bestreden. MENSENPLICHTEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING In de Universele Verklaring van de Verantwoordelijkheden en van de Plichten van de Mens* staan plichten die te maken hebben met ontwikkelingssamenwerking. Enkele voorbeelden: Rijke landen moeten armere landen helpen zodat ook daar steeds meer mensen rond kunnen komen van wat ze verdienen. Landen hebben de verplichting om wetenschappelijke en technische kennis over te dragen aan landen die daarover niet beschikken. Denk aan irrigatietechnieken in de landbouw, aan gezondheidszorg of ict en communicatietechnieken. Het is de taak van iedereen mensen met een handicap alle hulp te geven die ze door hun beperking nodig hebben. Dat kan een operatie zijn die de handicap (deels) opheft of de verstrekking van hulpmiddelen zoals een looprek of schoenen met steunzolen. Dankzij die hulp kunnen mensen met een handicap even gemakkelijk naar school en even gemakkelijk werk vinden als mensen zonder een handicap. We moeten ervoor zorgen dat iedereen de basisschool kan doorlopen en een opleiding kan volgen die het beste past bij zijn talenten. * De tekst van de verklaring, omgezet in eenvoudige taal, vind je op: andernieuws, in de 4e editie: extra info voor leerlingen. Moet Nederland zich houden aan afspraken? Paul Hoebink, bijzonder hoogleraar ontwikkelingssamenwerking aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, zegt er dit over: "Er kan wel gezegd worden dat er bezuinigd moet worden, maar Nederland heeft zich te houden aan de afspraken en verdragen die in het verleden zijn afgesloten. Nederland kan alleen 4 miljard bezuinigen als het besluit om uit de Europese Unie te stappen, de Wereldbank te verlaten en uit alle belangrijke organisaties van de Verenigde Naties te gaan. Pas in 2015 en 2016 loopt een aantal subsidieregelingen af en kan Nederland er voor kiezen om deze niet te verlengen." Werken aan de Wereld Studentenboekje

14 HANDEN AF VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING? NEE! Kom voor je mening uit! Maak een pamflet, verspreidt het op school en zet het op internet Probeer klasgenoten, familieleden en vrienden te overtuigen van je mening Houd een spreekbeurt om je mening kenbaar te maken Maak een Facebook-pagina aan om je mening aan iedereen duidelijk te maken Doe mee aan een poll door CMO over bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking ARGUMENTEN TEGEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING * In 2010 geeft de Nederlandse regering 0,81% van het BNP uit aan ontwikkelingssamenwerking, in ,70%. Er kan nog méér af. Nederland moet de internationale afspraken opzeggen. We hebben het geld dat naar ontwikkelingssamenwerking gaat zelf hard nodig om onze eigen economische problemen aan te pakken. * Ontwikkelingssamenwerking mag dan af en toe succes hebben, er gaat ook veel mis. Zo is de armoede, vooral in Afrika, er nauwelijks minder door geworden. Hulp aan landen in het Zuiden maakt die landen afhankelijk van hulpverleners. * De corruptie-index (Transparency International) laat zien dat ontwikkelingslanden oververtegenwoordigd zijn onder de meest corrupte landen. Dat vergroot de kans dat ontwikkelingsgeld in de zakken van corrupte bestuurders verdwijnt. * Dan is er nog de beroemde strijkstok : veel geld bedoeld voor hulp gaat op aan kosten van hulporganisaties en aan salarissen van hulpverleners en komt niet terecht bij de mensen voor wie het bedoeld is. * Economische ontwikkeling is de beste manier om armoede te bestrijden. Laat de vrije markt zijn werk doen en arme landen zijn in staat hun eigen problemen op te lossen. Kijk bv. naar China en India. Ondoordachte overdracht van technologie verstoort de bestaande cultuur en ontregelt hele samenlevingen. Als Nederland besluit om minder dan 0,7% van het BNP aan ontwikkelingshulp te besteden, dan hebben de Europese Unie en de Verenigde Naties geen poot om op te staan. De EU en de VN beschikken namelijk niet over sancties. Het zal een moeilijke opgave worden, maar Nederland kan ook proberen om andere landen in de Europese Unie te overtuigen dat ontwikkelingssamenwerking moet worden afgeschaft. Werken aan de Wereld Studentenboekje

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T Colofon 2012 Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel, Amsterdam Een samenwerkingsverband van: Onderwijscentrum Vrije Universiteit, Interfacultaire

Nadere informatie

De wereld wordt kleiner als je groter wordt

De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De basisschool als oefenplaats voor wereldburgers Frits Prior Guido Walraven Colofon NCDO Mauritskade 63 Postbus

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE. Kun je je voorstellen?

KINDEREN IN ARMOEDE. Kun je je voorstellen? informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN ARMOEDE Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over

Nadere informatie

MEDIA & MESSAGE DOCENTENINSTRUCTIE. gratis inspiratie INHOUD

MEDIA & MESSAGE DOCENTENINSTRUCTIE. gratis inspiratie INHOUD gratis inspiratie MEDIA & MESSAGE lesplan Mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs beeldengeluid.nl/onderwijs DOCENTENINSTRUCTIE Mediawijsheid staat centraal in de missie van Beeld en Geluid: we ontwikkelen

Nadere informatie

Alles over microkrediet Informatie voor een spreekbeurt of klassenproject op de basisschool

Alles over microkrediet Informatie voor een spreekbeurt of klassenproject op de basisschool Alles over microkrediet Informatie voor een spreekbeurt of klassenproject op de basisschool Microkrediet voor Moeders, januari 2015 1 Inhoudsopgave Vragen & antwoorden... 3 Wat is microkrediet?... 3 Waarom

Nadere informatie

yeah right!? een boekje open over kinderrechten kinderrechten Yeah Right DEF.indd 1 Yeah Right DEF.indd 1 30-10-2006 12:44:25 30-10-2006 12:44:25

yeah right!? een boekje open over kinderrechten kinderrechten Yeah Right DEF.indd 1 Yeah Right DEF.indd 1 30-10-2006 12:44:25 30-10-2006 12:44:25 yeah right!? een boekje open over kinderrechten 2 inhoud 6 14 8 3 Wat zijn kinderrechten? 5 Je rechten op een rijtje Het gaat mis, en dan? 7 Alle kinderen zijn gelijk De leeftijdsladder 10 Interview met

Nadere informatie

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo.

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo. Er is niet één antwoord te geven op de vraag hoe vaak of hoe lang een kind op een tablet, smartphone of computer mag. Dat hangt sterk af van het kind en de situatie. Deskundigen zijn het er wel over eens

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

LESPAKKET KINDERRECHTEN

LESPAKKET KINDERRECHTEN LESPAKKET KINDERRECHTEN 1 schrijf op Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen

Nadere informatie

Een nieuwe bank. Lesvoorbereiding Crisis graad 2. Verwondering

Een nieuwe bank. Lesvoorbereiding Crisis graad 2. Verwondering Een nieuwe bank Lesvoorbereiding Crisis graad 2 Voorzie speelgoed - geld, echte kleine muntstukken of print het blad met de centen. Op elk blad staan 100 centen in rijen van 10. Zo kan je gemakkelijk het

Nadere informatie

+100. Lesbrief online game MoneyMatters LESBRIEF ONLINE GAME MONEYMATTERS (GAST)LES MONEYMATTERS VOORBEREIDEN (GAST)LES. Benodigde informatie

+100. Lesbrief online game MoneyMatters LESBRIEF ONLINE GAME MONEYMATTERS (GAST)LES MONEYMATTERS VOORBEREIDEN (GAST)LES. Benodigde informatie LESBRIEF ONLINE GAME MONEYMATTERS Deze instructie is bedoeld voor (gast)docenten die de online game met een vooraf gespecificeerde doelgroep gaan spelen. Na het lezen van deze instructie ben je in staat

Nadere informatie

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks Lesbrief Lesvorm : workshop Doelgroep : vmbo GL/TL klas 2 havo en vwo klas 2 mbo niveau 1 en 2, studiejaar 1 Duur : 90-100 minuten Gastdocent : mogelijk Inleiding lesbrief Snoep & Snacks De workshop Snoep

Nadere informatie

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start winnen met debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start Ischa Meijer Journalist De meeste mensen hebben hun eigen mening uit het hoofd geleerd Uitgave 2012 voorwoord Deze reader

Nadere informatie

Editie 5: Eerlijke handel

Editie 5: Eerlijke handel Editie 5: Eerlijke handel Per Jaar Beter Na meer dan 25 jaar onderhandelen en redetwisten over het oplossen van de armoede in de wereld heeft de wereld acht doelstellingen opgesteld die door alle leden

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl Gratis website maken Auteur Rob Dennissen www.maakjegratiswebsite.nl Voorwoord Allereerst wil ik je bedanken en feliciteren met de aanschaf van dit E-book gratis website maken. Je hebt namelijk vertrouwen

Nadere informatie

http://www.edusom.nl Sterlessen Les 6. Een hypotheek aanvragen

http://www.edusom.nl Sterlessen Les 6. Een hypotheek aanvragen http://www.edusom.nl Sterlessen Les 6. Een hypotheek aanvragen Pedro wil een huis kopen. Hij heeft drie offertes voor een hypotheek. Hij praat met zijn taalmaatje over hoe hij de offertes het beste kan

Nadere informatie

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam Werkboek voor jonge beleggers 1200 Praagse miniatuur (kleine afbeelding in een boek) van een werkplaats voor manuscripten (geschreven boeken) waar de

Nadere informatie

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 20 november Op de wereld leven volwassenen en kinderen. De volwassenen overleggen met elkaar in de Verenigde Naties en hebben via de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens enkele zaken geregeld

Nadere informatie

Editie 6: Krottenwijkbewoners

Editie 6: Krottenwijkbewoners Editie 6: Krottenwijkbewoners Per Jaar Beter Na meer dan 25 jaar onderhandelen en redetwisten over het oplossen van de armoede in de wereld heeft de wereld acht doelstellingen opgesteld die door alle leden

Nadere informatie

Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw

Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 6 2. Kern van de les: gevolgen van hiv en aids voor kinderen 8 3. Keuzeonderwerpen en bijbehorende verwerkingsopdrachten 10 A

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Pluslessen. Lesbrief 40. Budgetbeheer

Pluslessen. Lesbrief 40. Budgetbeheer http://www.edusom.nl Pluslessen Lesbrief 40. Budgetbeheer Wat leert u in deze les? 0 Woorden over geldzaken 0 Wat budgetbeheer is 0 Waar u meer informatie kunt vinden voor budgetbeheer Succes! 1 Deze les

Nadere informatie

HET MOBIELTJE Een telefoon op pootjes

HET MOBIELTJE Een telefoon op pootjes HET MOBIELTJE Een telefoon op pootjes Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt COLOFON Tekst: Herman Bosman Illustraties: CMO en zijn licentiegevers, Flickr, KSSP, Text for Change, Mobile

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04

VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 Stichting Jong Ondernemen: Postbus 93002 2509 AA Den Haag Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag www.jongondernemen.nl http://mijn.jongondernemen.nl

Nadere informatie

De wereld die we willen

De wereld die we willen De wereld die we willen Een toekomst voor iedereen Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y El Caribe De wereld die we willen Een toekomst voor iedereen Een uitgave van Child Friendly Agencies

Nadere informatie

ARMOEDE. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt

ARMOEDE. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt ARMOEDE Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt COLOFON Tekst: Herman Bosman Illustraties: CMO en zijn licentiegevers, Flickr, VN, Unicef, A. Jansse, Farm Friends, Basisschool Merijntje,

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs. Junior company 1. starten

Voortgezet onderwijs. Junior company 1. starten Voortgezet onderwijs Junior company 1. starten Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie