1.1 Elke generatie kiest opnieuw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1 Elke generatie kiest opnieuw"

Transcriptie

1 1.1 Elke generatie kiest opnieuw Op elk moment in je leven moet je keuzes maken: De keuze naar welke middelbare school je gaat; De keuze waar je op vakantie gaat; De keuze waar je gaat wonen als je het huis uit gaat; De keuze of je veel wilt werken of wat minder wilt werken en daardoor meer vrije tijd hebt; De keuze wat je gaat doen na je pension. Economie gaat over het maken van keuzes. Je moet keuzes maken omdat de hoeveelheid tijd en geld die je hebt maar beperkt is. 1

2 1.2 Welke kosten tellen mee? Mensen en bedrijven maken steeds keuzes: Consumeren = Investeren = Iemand (een consument) koopt iets om het te gebruiken (en niet om er geld mee te verdienen); Bv. je ouders kopen een huis. Een bedrijf koopt iets om er geld mee te verdienen; Bv. een bedrijf koopt een gebouw. Consumenten en bedrijven hebben maar een beperkte hoeveelheid geld. Er moeten dus steeds keuzes gemaakt worden. Schaarste = De spanning tussen de oneindige behoeften en de beperkte middelen. In de economie is een product schaars als er een inspanning geleverd moet worden om dit product te maken. 2

3 1.2 Welke kosten tellen mee? Schaarse goederen =Er moet een inspanning geleverd worden om dit goed te maken. Bv. brood is een schaars goed. Er is meel, een oven, een gebouw en personeel voor nodig om het te maken. Let op: Brood is overal verkrijgbaar. Toch is het volgens de economie een schaars goed. Er moet immers een inspanning geleverd worden om het te maken. Vrije goederen = Er hoeft geen inspanning geleverd te worden om dit goed te maken. Bv. De lucht die je in ademt, zonlicht. Economie gaat over de keuzes van consumenten en producenten. Wanneer je uit een aantal mogelijkheden kunt kiezen, is het handig om deze keuzes in Geld uit te kunnen drukken. 3

4 1.2 Welke kosten tellen mee? Voorbeeld: Peter heeft de keuze tussen: a) Een weekend weg met zijn vrienden (Kosten 100,-); b) In het weekend werken bij een restaurant (Loon 120,-). Als Peter kiest voor een weekend weg met zijn vrienden kost hem dit 100,-. Peter loopt dan ook het geld mis ( 120,-) wat hij zou kunnen verdienen met werken. Deze 120,- noemen we de opofferingskosten van een weekend weg. Opofferingskosten = de gederfde (niet ontvangen) opbrengsten van de niet gemaakte keuze. De totale kosten van een weekend weg voor Peter zijn dus: 100, ,- = 220,- 4

5 1.3 Het budget, wat koop je ervoor? Voorbeeld 1: Petra krijgt van haar ouders elke maand 20,- beltegoed voor haar mobiele telefoon. Dit bedrag van 20,- is haar budget. Ze geeft dit bedrag elke maand volledig uit. Het bellen kost per minuut 0,10. Een sms kost per keer 0,05. Mogelijkheid 1: Petra belt 100 minuten. Kosten 0,10 x 100 = 10,- Petra stuurt 200 SMS jes. Kosten 0,05 x 200 = 10,- Mogelijkheid 2: Petra belt 150 minuten. Kosten 0,10 x 150 = 15,- Petra stuurt 100 SMS jes. Kosten 0,05 x 100 = 5,- Beide keren zijn de totale kosten 20. Zo zijn er een heleboel mogelijke combinaties waarvan de totale kosten 20,- zijn. 5

6 1.3 Het budget, wat koop je ervoor? Voorbeeld 1: Petra krijgt van haar ouders elke maand 20,- beltegoed voor haar mobiele telefoon. Dit bedrag van 20,- is haar budget. Ze geeft dit bedrag elke maand volledig uit. Het bellen kost per minuut 0,10. Een sms kost per keer 0,05. b = het aantal minuten dat Petra per maand belt; s = het aantal sms jes dat Petra per maand verstuurd. Er geldt nu de volgende budgetvergelijking: 0,10b + 0,05s = 20 Dit is de formule van de budgetlijn van Petra. Hier kun je een grafiek van tekenen. Stap 1: Maak een tabel: b s

7 1.3 Het budget, wat koop je ervoor? Voorbeeld 1: Petra krijgt van haar ouders elke maand 20,- beltegoed voor haar mobiele telefoon. Dit bedrag van 20,- is haar budget. Ze geeft dit bedrag elke maand volledig uit. Het bellen kost per minuut 0,10. Een sms kost per keer 0,05. Stap 2: Teken de grafiek: Let op: Als het budget van Petra verandert verschuift de budgetlijn evenwijdig; Als één van de prijzen verandert, verandert de helling van de budgetlijn. 7

8 1.3 Het budget, wat koop je ervoor? Voorbeeld 2: Jan krijgt per maand 100,- van zijn ouders. Dit bedrag geeft hij elke maand uit aan boeken. In 2014 kostte het gemiddelde boek 10,- In 2015 is de gemiddelde prijs van een DVD met 10% gestegen. In 2014 kon Jan 100,-/ 10,= 10 boeken per maand kopen. In 2015 kan Jan 100,-/ 11,= 9,09 boek per maand kopen. In de economie zeggen we nu dat de koopkracht of reële waarde van het budget (het aantal producten wat je met je budget kunt kopen) is afgenomen. Procentuele verandering koopkracht = De koopkracht van Jan is met 9,1% afgenomen. Koopkracht nieuw Koopkracht oud x100% Koopkracht oud 9,09 10 x100% 9,1% 10 8

9 1.3 Het budget, wat koop je ervoor? De ontwikkeling van de koopkracht voor verschillende soorten huishoudens per maand in

10 1.4 De invloed van andermans keuze 10

11 1.4 De invloed van andermans keuze Bij het spelen van spellen zoals schaken, dammen, Monopoly, Colonisten van Catan,. hebben de beslissingen van een speler invloed op de andere spelers en omgekeerd. In de economie is dit ook het geval. Als de overheid de belastingen verhoogt, zullen de mensen minder geld uit gaan geven omdat ze minder te besteden hebben. Speltheorie = Een onderdeel van de wiskunde waar het nemen van beslissingen centraal staat. PDF Levensloop Hoofdstuk 1 Prisoner s Dilemma Voorbeeld 1 (Prisoner s dilemma): Twee misdadigers A en B die samen een bank hebben beroofd worden gepakt. Als A bekent en B niet, wordt A getuige en daarom vrijgelaten en krijgt B 20 jaar cel. Andersom als B bekent en A niet wordt B vrijgelaten en krijgt A 20 jaar cel. Als beiden niet bekennen krijgen ze elk 1 jaar cel (gebrek aan bewijs). Als beiden bekennen krijgen ze elk 5 jaar cel. 11

12 1.4 De invloed van andermans keuze 12

13 1.4 De invloed van andermans keuze Maak een opbrengstenmatrix waarin je de gegevens overzichtelijk weergeeft: A B Bekennen Zwijgen Bekennen 5 EN 5 0 EN 20 Zwijgen 20 EN 0 1 EN 1 Bij speltheorie gaan we uit van de volgende regels: 1) spelers van het spel nemen rationele beslissingen, ze willen een zo hoog mogelijke uitbetaling; (Een zo hoog mogelijke uitbetaling is hier een zo laag mogelijke straf) 2) De spelers weten evenveel van elkaar (symmetrische informatie); (De gevangenen zitten in afzondering van elkaar en weten dus allebei niets). 13

14 1.4 De invloed van andermans keuze 3) Bij een coöperatief spel werken de spelers samen; Bij een niet-coöperatief spel beconcurreren spelers elkaar; (Als de gevangenen kunnen overleggen is er een coöperatief spel als ze elkaar vertrouwen, anders is het spel niet-coöperatief. We gaan hier verder uit van een niet-coöperatief spel) 4) De strategie geeft aan wat een speler in een bepaalde situatie gaat doen. De strategie is gericht op een zo hoog mogelijke uitbetaling; (De gevangenen moeten elk de keuze maken of ze bekennen of zwijgen) 5) De uitbetaling is de verwachte opbrengst van een strategie; (Deze is te vinden in de tabel, uitbetaling is nu de straf die een gevangene krijgt) 6) Een dominante strategie is een strategie die het meeste oplevert, ongeacht de strategie van de ander; (Als A bekent, krijgt hij 5 of 0 jaar straf. Als A zwijgt, krijgt hij 20 of 1 jaar straf; Als B bekent, krijgt hij 5 of 0 jaar straf. Als B zwijgt, krijgt hij 20 of 1 jaar straf; Voor beide gevangenen is het, het beste om te bekennen. Bij zwijgen is de straf altijd langer, wat de andere gevangene ook doet) 14

15 1.4 De invloed van andermans keuze 7) Het evenwicht is de voorspelling van de uitkomst van het spel ; (De uitkomst van het spel is dat beide gevangenen zullen bekennen) 8) De gedomineerde strategie is de strategie die in alle gevallen het minst oplevert; (Zwijgen is de gedomineerde strategie, want deze levert in alle gevallen de meeste straf op. 9) Als beide partijen dezelfde dominante strategie hebben is er een evenwicht in dominante strategieën; (Beide gevangenen kunnen het beste bekennen) Let op: De meest ideale situatie kan bereikt worden, als beide gevangenen samenwerken en er sprake is van een coöperatief spel. Beide krijgen dan 1 jaar straf. Als beide gevangenen niet samenwerken, zijn ze dus allebei slechter af, want dan volgt 5 jaar straf. Voorbeeld 2 (Split or Steal Video) 15

16 1.4 De invloed van andermans keuze Voorbeeld 2 (Split or Steal Video) Steven Sarah SPLIT STEAL SPLIT 50% / 50% 0% / 100% STEAL 100% / 0% 0% / 0% Op het moment dat Steven kiest voor SPLIT is voor Sarah STEAL de beste strategie. In dit voorbeeld is er geen dominante strategie. Op het moment dat een speler voor STEAL kiest, krijgt de andere speler onafhankelijk van zijn keuze altijd niets. Als beide spelers van plan zijn om SPLIT te kiezen, zal dit een niet stabiele strategie zijn. Een speler kan er beter van worden om STEAL te kiezen. 16

17 1.4 De invloed van andermans keuze Voorbeeld 3 (Tit-for-tat): Joyce en Irene zijn twee zussen, die samen hun kamer delen. De onderstaande tabel Geeft weer hoeveel tijd ze per week in minuten kwijt zijn met het opruimen en zoeken van spullen. Irene Joyce Ruimt op Ruimt niet op Ruimt op 40 EN EN 15 Ruimt niet op 15 EN EN 60 Het verschil met het prisoner s dilemma is nu dat ze elke week de keuze moeten maken om wel of niet op te ruimen. Ze zijn gezamenlijk het beste uit als ze allebei opruimen. Als Joyce dus begint met opruimen is dit voor Irene het signaal dat ze Dit ook moet gaan doen. Op deze manier ontstaat een coöperatieve strategie. Als Joyce opruimt en Irene niet, levert dit Irene eenmalig 25 minuten tijd op. In de weken Hierna kost het haar per week echter 20 minuten, omdat Joyce dan niet meer opruimt. 17

18 1.4 De invloed van andermans keuze Voorbeeld 4 (Prisoner s dilemma): In het voorbeeld van het prisoner s dilemma kunnen de beide misdadigers van te voren de afspraak maken om beide te zwijgen. Als ze weten dat de ander ze zal straffen als hij toch praat, zullen ze zich aan deze afspraak houden. Straffen is een manier om coöperatief gedrag te krijgen. Voorbeeld 5 (Meer persoonsspel): Een dorp van 500 personen spreekt af om jaarlijks een dorpsfeest te organiseren. Elke inwoner van het dorp draagt 10,- bij. Op de website van de dorpsvereniging komt te staan welke inwoners van het dorp een financiële bijdrage geleverd hebben. Op deze manier wordt duidelijk wie er niet betaald heeft. Voorkomen wordt dat mensen niet betalen maar toch van het feest profiteren (free-ridergedrag). Het indirect bekend maken van de mensen die niet betalen is een vorm van straf om coöperatief gedrag te krijgen. Voorbeeld 6 (DSB Bank) Video Goedemorgen Nederland met Pieter Lakeman, 1 oktober

Zacco. bekennen 10 jaar, 10 jaar 1 jaar, 22 jaar zwijgen 22 jaar, 1 jaar 2 jaar, 2 jaar

Zacco. bekennen 10 jaar, 10 jaar 1 jaar, 22 jaar zwijgen 22 jaar, 1 jaar 2 jaar, 2 jaar LESBRIEF JONG & OUD Hoofdstuk 1 School of baantje? 1.1 Keuze maken Het maken van de juiste keuze is niet altijd makkelijk. Sofie staat voor de keuze de havo afmaken en daarna een hbo-opleiding te volgen

Nadere informatie

Module 9. Speltheorie. Concept: Samenwerken en Onderhandelen. Voorjaar 2012

Module 9. Speltheorie. Concept: Samenwerken en Onderhandelen. Voorjaar 2012 Module 9 Concept: Samenwerken en Onderhandelen Speltheorie Voorjaar 2012 Inhoud Blz. 1. Introductie oligopolie 5 2. Een homogeen duopolie dicht bij huis 9 3. Introductie speltheorie 12 4. Dynamische spelen

Nadere informatie

2.2 Kinderjaren. De bedragen en percentages uit dit hoofdstuk hoef je niet uit je hoofd te leren. Indien nodig krijg je deze op een proefwerk erbij.

2.2 Kinderjaren. De bedragen en percentages uit dit hoofdstuk hoef je niet uit je hoofd te leren. Indien nodig krijg je deze op een proefwerk erbij. 2.2 Kinderjaren Het krijgen van kinderen heeft voor ouders economische gevolgen: 1. Ouders krijgen minder tijd voor andere zaken en gaan bv. minder werken; 2. Kinderen kosten geld. De overheid komt ouders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Havo Economie 2010-2011 VERS Opdracht 1: a. Eigen antwoorden. Opletten dat het om verschillende zaken gaat. b. Eigen antwoorden. c. Waarschijnlijk zal niet het gehele

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning hypotheken Kies de beste lening voor uw woning kies de beste lening voor uw woning Een hypotheek is een lening voor uw woning Over geld lenen en terugbetalen. 04 Uw woning en de belasting Welke belastingvoordelen

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

DE KEUZE IS AAN ONS. Uitwerkingen MODULE 1 HAVO 4 HAVO 2010 / 2011 VERS

DE KEUZE IS AAN ONS. Uitwerkingen MODULE 1 HAVO 4 HAVO 2010 / 2011 VERS DE KEUZE IS AAN ONS MODULE 1 HAVO 4 HAVO 2010 / 2011 VERS 2 opgaven. Opdracht 1 Eigen mening. Afweging van mogelijkheden, rekening houden met kosten, voorkeuren en beschikbare tijd Opdracht 2 Eigen mening.

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

BEN IK BEREIKBAAR Opdrachtenblad Niveau:

BEN IK BEREIKBAAR Opdrachtenblad Niveau: Opdrachten Opdracht 1 Waarom zou een abonnement handiger zijn voor Wesley? Zijn er risico s bij een telefoonabonnement die je bij prepaid niet hebt? Hoe heb jij je telefoonkosten geregeld? Betalen je ouders

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Werken of vrije tijd? 1.1 Geld verdienen om leuke spullen te kunnen kopen of voetballen.

Hoofdstuk 1 Werken of vrije tijd? 1.1 Geld verdienen om leuke spullen te kunnen kopen of voetballen. Hoofdstuk 1 Werken of vrije tijd? 1.1 Geld verdienen om leuke spullen te kunnen kopen of voetballen. 1.2 a. (1336 1798)/1798 100% = -25,7% dus 25,7% minder per jaar. b. 2.288/48 = 47,7 uur per week. c.

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Teulings in de les. Lessenserie. voortgezet onderwijs. Nieuwe vakdidactiek Economie (VECON)

Teulings in de les. Lessenserie. voortgezet onderwijs. Nieuwe vakdidactiek Economie (VECON) Teulings in de les Lessenserie voortgezet onderwijs Nieuwe vakdidactiek Economie (VECON) Teulings in de les Lessenserie voortgezet onderwijs Nieuwe vakdidactiek Economie (VECON) Eric Welp Enschede, januari

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST - LEERLING SuccesformulesVoorkant_Opmaak 1 06-10-14 10:08 Pagina 1 VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST 1 anigap 80:01 41-01-60 1 kaampo_tnakroovselumrofseccus

Nadere informatie

Economie. Boekje Oud & Jong Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud:

Economie. Boekje Oud & Jong Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud: Boekje Oud & Jong Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets Economie Inhoud: Wat? blz. h1 & h2 samengevat 2 h3 samengevat 3 h4 samengevat 4 h5 samengevat 4 & 5 h6 samengevat 5 & 6 h7 Samengevat

Nadere informatie

Speluitleg online simulatiegame MoneyMatters

Speluitleg online simulatiegame MoneyMatters Speluitleg online simulatiegame MoneyMatters Deze speluitleg is bedoeld voor ouders die de online game MoneyMatters met hun kind(eren) gaan spelen. MoneyMatters is een online game van stichting Weet Wat

Nadere informatie

Startersgids voor Internetondernemers

Startersgids voor Internetondernemers Startersgids voor Internetondernemers Regels bij het Ondernemen Financiële en juridische aspecten van het ondernemen inleiding Ben je ondernemer of van plan dat te worden dan komt er veel op je af. Je

Nadere informatie

5.1 Het speelkwartier

5.1 Het speelkwartier 5.1 Het speelkwartier Economie gaat over het maken van keuzes. Iedereen maakt in het leven constant keuzes. Deze keuzes hebben economische gevolgen: Welke studie ga je volgen? Wanneer ga je op jezelf wonen?

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Kredietbehoefte in crisistijd

Kredietbehoefte in crisistijd Kredietbehoefte in crisistijd U kunt het verschil maken voor uw klanten. In goede én in slechte tijden. De wereld om ons heen is in de afgelopen vijf jaar in rap tempo veranderd: we zitten midden in een

Nadere informatie

Informatiebrochure. Huis kopen

Informatiebrochure. Huis kopen Informatiebrochure Huis kopen Ontdek je nieuwe kwaliteiten en bespaar Als kind heb je er vast wel eens aan gedacht om profvoetballer, dierenarts of leraar te worden. Maar wist je dat er ook een verkoop-

Nadere informatie

+100. Lesbrief online game MoneyMatters LESBRIEF ONLINE GAME MONEYMATTERS (GAST)LES MONEYMATTERS VOORBEREIDEN (GAST)LES. Benodigde informatie

+100. Lesbrief online game MoneyMatters LESBRIEF ONLINE GAME MONEYMATTERS (GAST)LES MONEYMATTERS VOORBEREIDEN (GAST)LES. Benodigde informatie LESBRIEF ONLINE GAME MONEYMATTERS Deze instructie is bedoeld voor (gast)docenten die de online game met een vooraf gespecificeerde doelgroep gaan spelen. Na het lezen van deze instructie ben je in staat

Nadere informatie