Inhoud. Commissies Commissievergaderingen 3. Plenaire vergadering Mondelinge vragen 23 Wetsontwerp en voorstellen 25 Stemmingen over de moties 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Commissies Commissievergaderingen 3. Plenaire vergadering Mondelinge vragen 23 Wetsontwerp en voorstellen 25 Stemmingen over de moties 26"

Transcriptie

1 Inhoud Commissies Commissievergaderingen 3 Plenaire vergadering Mondelinge vragen 23 Wetsontwerp en voorstellen 25 Stemmingen over de moties 26 Public Relations 27 Persmededelingen 29 Bijlagen 31 Interpellatieverzoeken 33 Wetsontwerpen, - voorstellen en commissieverslagen 35 Advies van de Raad van State 36 Addenda 37 Agenda van de plenaire vergaderingen 39 Bijeenroeping van de commissievergaderingen Tabel van wetgevende activiteiten

2 PM 51 /16-2 WEEK VAN 12 TOT 16 JANUARI 2004

3 COMMISSIES POLITIE BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE PARLEMENTAIRE BEGELEIDING VAN HET VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN Voorzitter : de h. Herman De Croo VRIJDAG 9 JANUARI 2004 Bespreking van de door het Vast Comité P ingediende verslagen. - De leden hebben vragen gesteld. Volgende vergadering : dinsdag 20 januari VOLKSGEZONDHEID COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING Voorzitter : de h. Yvan Mayeur DINSDAG 13 JANUARI 2004 Hoorzittingen over de therapeutische risico s en de medische aansprakelijkheid. Werden gehoord : - de h. Jean Rodriguez «v.z.w. Erreurs Médicales» ; - mevr. Ilse Weeghmans - Vlaams Patiëntenplatform; - de h. Jean-Luc Fagnart - advokaat en hoogleraar IULB; - prof. Thierry Vansweevelt - Medisch- en Aansprakelijkheidsrecht UIA, Antwerpen; - prof. Herman Nijs, hoogleraar Medisch Recht - KUL; - mevr. Catherine Delforge, Rechtsfaculteit UCL - Centrum voor Verbintenisrecht; - de h. Marc Bolland - secretaris-generaal - Ethias (OMOB); - de h. Jean Rogge - UPEA; - de h. Ramaekers, directeur van het expertisecentrum voor gezondheidszorgen; - dr Michel Masson, ondervoorzitter van de BVAS ; - dr Marc Moens - secretaris-generaal van de BVAS; - prof. Ph. Boxho, Instituut voor forensische geneeskunde universiteit Luik; - dr Christian De Landsheere, medisch directeur van het ziekenhuis La Citadelle in Luik; - de h. Houtevels Landsbond Christelijke Mutualiteit; - mevr. Viviane Pierlot juriste bij de studiedienst van de socialistische mutualiteiten; - de h. Geert Messiaen secretaris-generaal bij de Landsbond Liberale Mutualiteit; - de h. Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. PM 51 / 16-3

4 - Rapporteur : mevr. Hilde Dierickx. - Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden. Volgende vergadering : maandag 19 januari FINANCIEN EN BEGROTING COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING Voorzitter : de h. François-Xavier de Donnea DINSDAG 13 JANUARI Interpellatie van de heer Thierry Giet tot de minister van Financiën over de Regie der Gebouwen (nr. 157). - De minister van Financiën heeft geantwoord. - Er werden geen moties ingediend. 2. Vraag van mevrouw Annelies Storms aan de minister van Financiën over de nieuwe gerechtsgebouwen in Antwerpen en in Gent (nr. 1009). - De minister van Financiën heeft geantwoord. 3. Vraag van de heer Stef Goris aan de minister van Financiën over de fiscale aftrekbaarheid van bijkomende kosten bij aankoop van gronden (nr. 1100). - De minister van Financiën heeft geantwoord. 4 Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Tony Van Parys aan de minister van Financiën over de straffeloosheid door niet uitvoering van de veroordeling tot de betaling van geldboeten (nr. 1154). - Vraag van de heer Hagen Goyvaerts aan de minister van Financiën over de niet geïnde boetes (nr. 1162). - Vraag van de heer Geert Bourgeois aan de minister van Financiën over de uitvoering van strafrechtelijke veroordelingen tot geldboetes (nr. 1171). - De minister van Financiën heeft geantwoord. 5. Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de minister van Financiën over de stopzetting van de benoemingen voor managementfuncties (nr. 1155). - De minister van Financiën heeft geantwoord. 6. Vraag van de heer Hendrik Bogaert aan de minister van Financiën over de in het vooruitzicht van de ministerraad van 16 en 17 januari aangekondigde maatregelen ten gunste van de horeca (nr. 1174). - De minister van Financiën heeft geantwoord. PM 51 /16-4

5 7. Vraag van de heer Hendrik Bogaert aan de minister van Financiën over de recente uitlatingen van de minister over de euro-dollarkoers (nr. 1175). - De minister van Financiën heeft geantwoord. 8. Vraag van de heer Hagen Goyvaerts aan de minister van Financiën over de ongelijke fiscale behandeling van buitenlandse dividenden (nr. 1176). - De minister van Financiën heeft geantwoord. 9. Vraag van de heer Hagen Goyvaerts aan de minister van Financiën over het fiscaal beleid inzake kadastraal inkomen in grootsteden (nr. 1177). - De minister van Financiën heeft geantwoord. 10. Vraag van mevrouw Marie Nagy aan de minister van Financiën over de financiering van de renovatiewerken van het Paleis voor Congressen (nr. 1187). - De minister van Financiën heeft geantwoord. Volgende vergadering : dinsdag 20 januari COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE JUSTITIE Voorzitter : de h. Alfons Borginon DINSDAG 13 JANUARI Vraag van mevrouw Trees Pieters aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over de samenstelling van de commissie belast met het statuut van de kunstenaars (nr. 973). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 2. Vraag van de heer Jo Vandeurzen aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over de verkiezing van de adviesraad voor de magistratuur (nr. 991). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 3. Interpellatie van mevrouw Marie Nagy tot de vice-eerste minister en minister van Justitie over de financiële hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (nr. 151). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. - Er werden geen moties ingediend. 4. Vraag van de heer Walter Muls aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over de samenwerking op de bevoegdheidsdomeinen Welzijn en Justitie (nr. 1019). PM 51 / 16-5

6 - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 5. Vraag van de heer Bart Laeremans aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over de veralgemeende rechtsbijstandsverzekering (nr. 1059). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 6. Vraag van de heer Bart Laeremans aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over de dubbele hoedanigheid van één van haar kabinetsmedewerkers (nr. 1060). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 7. Vraag van de heer Jo Vandeurzen aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over het toedienen van heroïne aan verslaafden (nr. 1080). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 8. Vraag van de heer Jo Vandeurzen aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over de toezending van parlementaire stukken aan de rechtbanken en hoven (nr. 1109). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 9.Vraag van de heer Luc Goutry aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over de overbelasting van het medisch centrum in het penitentiair complex te Brugge (nr. 1127). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 10. Vraag van de heer Jo Vandeurzen aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over de tewerkstelling in de nieuwe gevangenis van Hasselt (nr. 1137). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 11. Vraag van de heer Olivier Maingain aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over het jaarverslag 2002 van de Hoge Raad voor de Justitie en over de richtlijnen en programma s voor de opleiding van de magistraten (nr. 1157). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 12. Vraag van de heer Olivier Maingain aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over de dubbele bestraffing (nr. 1161). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 13. Vraag van de heer Tony Van Parys aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over de vermeende Luxemburgse bankrekening van Marc Dutroux (nr. 1172). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 14. Vraag van de heer Olivier Maingain aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over het overbrengen van gedetineerden naar de zittingen (nr. 1179). PM 51 /16-6

7 - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 15. Vraag van mevrouw Liesbeth Van Der Auwera aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over de vereiste machtiging van de vrederechter in het kader van de bescherming van de goederen van minderjarigen (nr. 1188). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 16. Voorstel van basiswet (Tony Van Parys, Anne Barzin, Guy Hove, Melchior Wathelet, Geert Bourgeois, Guy Swennen, Karine Lalieux) gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden, nr. 231/1. (Rapporteur : de h. André Perpète). - Toelichting door de h. John Vanacker (Directeur-generaal FOD Justitie). - Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden. 17. Wetsontwerp met betrekking tot de samenwerking met het internationaal strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, nrs. 564/1 tot 4. (Stemming over het geheel, art. 82 Rgt). (Rapporteur : mevr. Marie-Christine Marghem). Amendementen van de heren Muls, Bourgeois, Borginon en van de Regering. - De commissie heeft de wetgevingstechnische verbeteringen goedgekeurd. - Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd en verbeterd, werd aangenomen met 13 stemmen en 2 onthoudingen. 18. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, nr. 596/1. (Voortzetting). (Rapporteur: mevr. Valérie Deom). - De algemene bespreking werd beëindigd. - Er werden amendementen ingediend door de h. Van Parys. WOENSDAG 14 JANUARI 2004 Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Richard Fournaux, Thierry Giet, Joëlle Milquet, Tony Van Parys, Melchior Wathelet) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling, nr. 327/1. - Wetsvoorstel ( Thierry Giet, Karine Lalieux) tot invoeging van een boek IIIter in het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de gerechtelijk bemiddelaar, nr. 165/1. - Wetsvoorstel (Marie-Christine Marghem, Olivier Maingain, Alain Courtois en Daniel Bacquelaine en Anne Barzin) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek om er een bemiddelingsprocedure in te voegen, nr 669/1. - Rapporteur : mevr. Alisson De Clercq. - Inleidende uiteenzettingen door de indieners en door de vice-eerste minister en minister van Justitie. - Het wetsvoorstel nr 327 zal als basis voor de bespreking worden genomen. Volgende vergadering : maandag 19 januari PM 51 / 16-7

8 HERZIENING VAN DE GRONDWET COMMISSIE VOOR HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN Voorzitter : de h. Herman De Croo DINSDAG 13 JANUARI Samengevoegde voorstellen : - Voorstel (Olivier Maingain, Daniel Bacquelaine, Hilde Claes, Claude Eerdekens, Geert Lambert, Marie Nagy, Joëlle Milquet, Tony Van Parys, Hilde Vautmans) tot herziening van artikel 14 van de Grondwet met het oog op de afschaffing van de doodstraf, nrs. 226/1 en 2. Amendementen van de heren Geert Bourgeois en Servais Verherstraeten - Voorstel (Geert Bourgeois) tot herziening van artikel 14 van de Grondwet, nr 541/1. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de h. Alfons Borginon). - De bespreking werd voortgezet. Hebben eraan deelgenomen : de hh. Servais Verherstraeten, Olivier Maingain, Alfons Borginon en Herman De Croo. 2. Voorstel (Alfons Borginon, Patrick Janssens, Nahima Lanjri, Ludo Van Campenhout, Anne Barzin, Valérie Deom, Jean-Jacques Viseur) tot herziening van artikel 41 van de Grondwet, nr. 468/1. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de h. Servais Verherstraeten). - De bespreking werd voortgezet. Hebben eraan deelgenomen : de hh. Alfons Borginon en Herman De Croo en mevr. Valérie Deom. Volgende vergadering : dinsdag 27 januari BINNENLANDSE ZAKEN COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT Voorzitter : de h. Thierry Giet DINSDAG 13 JANUARI Vraag van de heer Jo Vandeurzen aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over het sociaal engagement van asielzoekers (nr. 1026). - De minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen heeft geantwoord. 2. Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse zaken over de problematiek van de TAGS bij de NMBS (nr. 1047). - De vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. PM 51 /16-8

9 3. Vraag van de heer Eric Massin aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over de problemen waarmee de bijzondere rekenplichtigen van de politiezones worden geconfronteerd (nr. 1087). - De vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 4. Vraag van de heer Jacques Chabot aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over de door de federale politie aan de politiezones verleende steun (nr. 1093). - De vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 5. Interpellatie van de heer Filip De Man tot de eerste minister over de Moslimexecutieve (nr. 171). - De vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. - Een motie van wantrouwen werd ingediend door de h. Filip De Man. - Een eenvoudige motie werd ingediend door de h. Filip Anthuenis. 6. Interpellatie van de heer Dirk Claes tot de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over de aangekondigde wijzigingen aan het statuut van de leden van de geïntegreerde politie (nr. 172). - De vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. - Een motie van aanbeveling werd ingediend door de h. Dirk Claes. - Een eenvoudige motie werd ingediend door de h. Filip Anthuenis. 7. Vraag van de heer Bert Schoofs tot de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over problemen van openbare orde en veiligheid inzake FC Anadol (nr. 1113). - De vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 8. Vraag van de heer Jo Vandeurzen aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over de migrantenjongeren die België verlaten hebben en op meerderjarige leeftijd terug naar België willen komen (nr. 1136) - De vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 9. Vraag van mevrouw Trees Pieters aan de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister over de aanwending van een provisioneel begrotingskrediet (nr. 1095). - De vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 10. Vraag van de heer Olivier Maingain aan de minister van Financiën over de betaling van de dode hand (nr. 1158). - De vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. PM 51 / 16-9

10 11. Vraag van mevrouw Martine Payfa aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over het gebruik van de talen in bestuurszaken in het kader van preventiecampagnes tegen borstkanker in de Brusselse randgemeenten (nr. 1160). - De vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. WOENSDAG 14 JANUARI Regeling der werkzaamheden. - Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden. Hebben eraan deelgenomen : de hh. Pieter De Crem, Filip De Man, Geert Bourgeois, André Frédéric, Willy Cortois, Servais Verherstraeten, Joseph Arens en Thierry Giet. 2. Samengevoegde ontwerpen : - Ontwerp van bijzondere wet houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving, nrs 584/1 tot 4. Advies van de Raad van State. Amendementen van de heer Bourgeois, mevr. Nagy, de heren Arens, Tant, Claes, De Crem en Verherstraeten. - Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen in de kieswetgeving, nrs. 581/1 tot 4. Amendementen van de heer Bourgeois, mevr. Nagy, de heren Daems, Frédéric, Marinower, de dames Galant en Lejeune, de heren Tant, Claes, De Crem en Verherstraeten. - Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van diverse bijzondere wetten, nr. 583/1. - Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 januari 2002 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen de kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en tot vaststelling van het stembiljet voor de verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, nr. 580/1. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Jan Peeters). - De algemene en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgevonden. Hebben eraan deelgenomen : de h. Geert Bourgeois, mevr. Marie Nagy, de hh. Dirk Claes, Servais Verherstraeten en Pieter De Crem. Wetsontwerp nr Er werd een amendement ingediend door de h. Bourgeois. - Alle amendementen werden verworpen. - Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 11 tegen 2 stemmen en 3 onthoudingen. Wetsontwerp nr 581 -Er werden amendementen ingediend door de h. Van Rompy en mevr. Creyf en door de hh. Laeremans en De Man. - Amendement nr 25 werd aangenomen. - Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd, alsook de bijlagen, werden aangenomen met 10 tegen 5 stemmen en 2 onthoudingen. Wetsontwerp nr Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 13 stemmen en 3 onthoudingen. PM 51 /16-10

11 Wetsontwerp nr Het gehele wetsontwerp, alsook de bijlagen, werden aangenomen met 11 stemmen en 5 onthoudingen. 3. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Bart Laeremans aan de eerste minister over het Marly-schandaal (nr. 1063). - Vraag van mevrouw Marie Nagy aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over de taken van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel- Hoofdstad in het kader van de brand op de site van de voormalige Marly-cokesfabriek (nr. 1167). - Vraag van de heer Willy Cortois aan de eerste minister over de aanpak van de Marlybrand te Brussel (nr. 1207). - De eerste minister heeft geantwoord. 4. Wetsontwerp tot regeling van de verdeling tussen de kiescolleges van het aantal in het Europees Parlement te verkiezen Belgische leden, nrs 582/1 tot 3. Amendementen van de h. Bourgeois, mevr. Nagy, de hh. Laeremans, De Man, Tant, Claes, De Crem en Verherstraeten. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de h. Jan Peeters). - De bespreking heeft plaatsgevonden. Hebben eraan deelgenomen : de hh. Dirk Van der Maelen, Geert Bourgeois, mevr. Marie Nagy en de hh. Filip De Man, Dirk Claes, Bart Laeremans en Paul Tant. - Er werden amendementen ingediend door de dames Nagy, Saudoyer en de hh. Cortois en Van der Maelen. - De amendementen nrs 15, 29 en 30 werden aangenomen. - Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 13 stemmen en 3 onthoudingen. Volgende vergadering : vrijdag 16 januari BEDRIJFSLEVEN COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW Voorzitter : de h. Paul Tant DINSDAG 13 JANUARI Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over de exporteerbaarheid van kraamgeld en adoptiepremie (nr. 1147). - De minister van Middenstand en Landbouw heeft geantwoord. 2. Vraag van mevrouw Trees Pieters aan de minister van Middenstand en Landbouw over de gevolgen van de droogte op de landbouw erkenning als landbouwramp (nr. 1168). - De minister van Middenstand en Landbouw heeft geantwoord. PM 51 / 16-11

12 3. Samengevoegde interpellatie en vragen : - Interpellatie van mevrouw Marie Nagy tot de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over het beleid om de Federale Wetenschappelijke Instellingen te vernieuwen en tot hun recht te laten komen (nr. 158). - Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de schorsing door de Raad van State van een benoemingsprocedure in een federale wetenschappelijke instelling (nr. 1117). - Vraag van mevr. Simonne Creyf aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de POD Wetenschapsbeleid en de 10 federale wetenschappelijke instellingen ( nr 1122). - De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. - Er werden geen moties ingediend. 4. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Daan Schalck aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de goedkopere autoverzekering voor jongeren (nr. 1043). - Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de autoverzekering voor jongeren (nr. 1048). - Vraag van mevrouw Simonne Creyf aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de problematiek van betaalbaarheid van de verzekering van jongeren en ouderen en het gentlemen s agreement hieromtrent tussen de minister van Economie en de BVVO (nr. 1129). - De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 5. Vraag van de heer Daan Schalck aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over enkele archiefstukken van wijlen Koning Leopold III (nr. 1084). - De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 6. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Economie, Energie, - Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de billijke vergoeding die betaald moet worden door lokale radio s (nr. 1191). Vraag van mevrouw Liesbeth Van der Auwera aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de billijke vergoeding in het kader van de auteursrechten (nr. 1099). - De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. PM 51 /16-12

13 7. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Simonne Creyf aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de afschaffing van de prijzencontrole voor nietterugbetaalde geneesmiddelen (nr. 1152). - Vraag van mevr. Maya Detiège aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de afschaffing van de prijzencommissie voor nietterugbetaalbare geneesmiddelen (nr. 1120). - De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. Volgende vergadering : dinsdag 20 januari LANDSVERDEDIGING COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING Voorzitter : de h. Philippe Monfils WOENSDAG 14 JANUARI Mededeling door de minister van Landsverdediging. a) Investeringsplan b) Operatie in Congo 2 Samengevoegde interpellaties : - Interpellatie van de heer Theo Kelchtermans tot de minister van Landsverdediging over de modernisering van houwitsers en commandovoertuigen (nr. 170). - Interpellatie van de heer Luc Sevenhans tot de minister van Landsverdediging over de modernisering van houwitsers en commandovoertuigen (nr. 178). - De minister van Landsverdediging heeft geantwoord. - Een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door de hh. Staf Neel en Luc Sevenhans. - Een tweede motie van aanbeveling werd ingediend door de h. Theo Kelchtermans. - Een eenvoudige motie werd ingediend door de hh. Bruno Van Grootenbrulle, Alain Mathot, Daan Schalck en Stef Goris. 3. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Daan Schalck aan de minister van Landsverdediging over het zenden van Belgische strijdkrachten naar Congo (nr. 1140). - Vraag van mevrouw Hilde Vautmans aan de minister van Landsverdediging over de Belgische militairen in Congo (nr. 1221). - De minister van Landsverdediging heeft geantwoord. PM 51 / 16-13

14 4. Aanwijzing van de Europromotor (Rgt, art. 37). - De h. Karel Pinxten werd als Europromotor aangewezen. 5. Vraag van mevrouw Françoise Colinia aan de minister van Landsverdediging over de problematiek van de ontmanteling van munitie, obussen en andere springstoffen (nr. 885). - De minister van Landsverdediging heeft geantwoord. 6. Vraag van de heer Staf Neel aan de minister van Landsverdediging over het Kwartier Koningin Astrid en de kazerne te Heverlee (nr De minister van Landsverdediging heeft geantwoord. 7. Vraag van de heer Staf Neel aan de minister van Landsverdediging over de gewijzigde voorwaarden inzake thuispermanentie voor militairen (nr. 1107). - De minister van Landsverdediging heeft geantwoord. 8. Vraag van de heer Staf Neel aan de minister van Landsverdediging over de eventuele herstructurering bij de para-commando (nr. 1115). - De minister van Landsverdediging heeft geantwoord. 9. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de minister van Landsverdediging over de tijd nodig om een militair vliegtuig ter beschikking te stellen (nr. 1216). - De minister van Landsverdediging heeft geantwoord. 10. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de minister van Landsverdediging over de heronderhandeling van de transitakkoorden tussen België en de NAVO (nr. 1217). - De minister van Landsverdediging heeft geantwoord. Volgende vergadering : woensdag 4 februari PM 51 /16-14

15 EMANCIPATIE ADVIESCOMITE VOOR MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE Voorzitter : mevr. Colette Burgeon WOENSDAG 14 JANUARI 2004 Verslag van mevrouw Pierrette Cahay-André namens de delegatie die deelgenomen heeft aan de Conferentie van de parlementaire commissies voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen van de Europese Unie (CCEC) in Rome, 21 november Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden. Hebben eraan deelgenomen : de dames Annemie Roppe, Annemie Turtelboom, Annick Saudoyer, Karin Jiroflée, Françoise Colinia en de h. Mohammed Boukourna. SUBCOMMISSIE FAMILIERECHT Voorzitter : de h. Guy Swennen FAMILIERECHT WOENSDAG 14 JANUARI Wetsvoorstel (Olivier Maingain, Eric Libert, Martine Payfa) tot wijziging van artikel 319, 3 en 4, van het Burgerlijk Wetboek, teneinde het door het Arbitragehof vastgestelde discriminerende karakter ervan weg te werken, nrs. 209/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : mevr. Liesbeth Van der Auwera) Amendementen van de h. Bourgeois. - Er werden amendementen ingediend door mevr. Van der Auwera. 2. Wetsvoorstel (Olivier Chastel) tot opheffing van artikel 335, 3, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, nr. 338/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevr. Martine Taelman) 3. Wetsvoorstel (Guy Swennen) tot wijziging van artikel 332 van het Burgerlijk Wetboek om de termijn waarbinnen de echtgenoot het vaderschap kan betwisten, te verlengen, nr. 495/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevr. Marie-Christine Marghem) 4. Wetsvoorstel (Thierry Giet, Karine Lalieux, Valérie Deom, André Perpète, Annick Saudoyer) tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, nr. 597/1. - De commissie heeft beslist om de vier wetsvoorstellen samen te voegen. - Inleidende uiteenzetting door mevr. Valérie Deom. - Er werd beslist om hoorzittingen te organiseren. 5. Wetsvoorstel (Marie-Christine Marghem, Guy Swennen en Olivier Maingain) tot wijziging van artikel 321 van het Burgerlijk Wetboek, teneinde een door het Arbitragehof aangestipte vorm van discriminatie weg te werken (In te dienen). - Inleidende uiteenzetting door mevr. Christine Marghem. Volgende vergadering : woensdag 21 januari PM 51 / 16-15

16 WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN ADVIESCOMITE VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN Voorzitter : mevr. Simonne Creyf WOENSDAG 14 JANUARI 2004 Hoorzittingen over de ruimtevaartproblematiek : 1. Kolonel-Vlieger-Ir Frank De Winne, ESA-Astronaut; 2. Prof. Johan Martens, Centrum Oppervlaktechemie, KUL; 3. Dr. Nathalie Pattijn, Departement Fysiologie & Fysiopathologie, Medische School, VUB. - De dames Dominique Tilmans en Frieda Van Themsche, de h. Mark Verhaeghen en mevr. Simonne Creyf hebben vragen gesteld. Volgende vergadering : woensdag 10 februari INFRASTRUCTUUR COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN Voorzitter : de h. Francis Van den Eynde WOENSDAG 14 JANUARI Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Hilde Vautmans aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over de invoering van Georoute (nr. 790). - Vraag van mevrouw Hilde Claes aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over de invoering van het georoute systeem bij de Post in Hasselt (nr. 953). - Vraag van mevrouw Inge Vervotte aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over de implementatie van het Georoute-systeem (nr. 918). - De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 2. Vraag van de heer Eric Libert aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over het inschakelen van consultants bij de NMBS: kosten en precieze opdrachten (nr. 947). - De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 3. Vraag van de heer Tony Van Parys aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over het doortrekken van lijn 58 Gent-Eeklo naar Maldegem (nr. 984). - De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. PM 51 /16-16

17 4. Vraag van de heer Olivier Chastel aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over het investeringsplan van de NMBS (nr. 1039). - De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 5. Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over het ondernemingsplan van de NMBS (nr. 1163). - De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 6. Vraag van de heer François Bellot aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over de toekomst van de stelplaatsen van Aarlen, Bertrix en Jemelle die ook als standplaats dienen voor treinbestuurders (nr. 1052). - De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 7. Vraag van de heer François Bellot aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over het spoorvervoer van steenkool van Antwerpen naar Creutzwald en de rijtijden van de treinbestuurders (nr. 1053). - De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 8. Vraag van de heer Roel Deseyn aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over de treinverbindingen in West-Vlaanderen (nr. 1128). - De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 9. Vraag van de heer Olivier Chastel aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over B-Cargo en het ter discussie stellen van de Waalse intermodale platformen (nr. 1131). 10. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Olivier Chastel aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over B-Cargo en het ter discussie stellen van de Waalse intermodale platformen (nr. 1131). - Vraag van de heer Eric Massin aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over de overname van Eurostation, dochteronderneming van de NMBS (nr. 1195). - De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. PM 51 / 16-17

18 11. Vraag van de heer André Frédéric aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over het schrappen van de goederentreinen tussen Trois-Ponts en Bullange (nr. 1211). - De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 12. Vraag van de heer Daan Schalck aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over de alternatieven van het spoorboekje (nr. 1202). - De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 13. Vraag van de heer André Frédéric aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over de algemene telefoonstoring in het arrondissement Verviers (nr. 1204). - De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 14.Vraag van mevrouw Martine Payfa aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over de infrastructuurwerken voor het GEN in het Brussels Gewest (nr. 1218). - De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 15. Vraag van mevrouw Anne Barzin aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over het arrest 104/2003 van 22 juli 2003 van het Arbitragehof (nr. 931). - De minister van Mobiliteit en Sociale Economie heeft geantwoord. 16. Vraag van mevrouw Valérie De Bue aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over het GEN-project (nr. 1018). - De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. PM 51 /16-18

19 17. Samengevoegde vraag en interpellaties : - Interpellatie van de heer Bart Laeremans tot de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over de nieuwe ontwikkelingen in het dossier van de geluidshinder van de luchthaven van Zaventem (nr. 166). - Interpellatie van mevrouw Simonne Creyf tot de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over de schorsing van het spreidingsakkoord van de regering door de Raad van State en de gevolgen hiervan (nr. 169). - Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de eerste minister over het mogelijke gebruik van een andere luchthaven dan Brussel-Nationaal voor bepaalde nachtvluchten (nr. 1071). - Vraag van de heer Eric Libert aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over de beroepen ingesteld tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 18 november 2003 en de verklaringen die de minister heeft afgelegd over de overbrenging van de nachtvluchten van Brussel-Nationaal naar een andere luchthaven (nr. 1106). - Vraag van de heer Willy Cortois aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over de luchthaven van Zaventem (nr. 1222). - Vraag van mevrouw Joëlle Milquet aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over het ontbreken van een samenhangend en vooruitziend luchthavenbeleid (nr. 195). - De minister van Mobiliteit en Sociale Economie heeft geantwoord. 18. Vraag van de heer Daan Schalck aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over de gereserveerde parkeerplaatsen voor gehandicapten (nr. 1079). - De minister van Mobiliteit en Sociale Economie heeft geantwoord. 19. Vraag van de heer André Perpète aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over het experiment met de low cost wegverbinding tussen Brussel en Luxemburg (nr. 1096). - De minister van Mobiliteit en Sociale Economie heeft geantwoord. 20. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Ludo Van Campenhout aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over de depenalisering van bepaalde parkeerovertredingen (nr. 1123). - Vraag van de heer Guido De Padt aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over de depenalisering van bepaalde parkeerovertredingen (nr. 1123). - De minister van Mobiliteit en Sociale Economie heeft geantwoord. 21. Vraag van de heer Ludo Van Campenhout aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over de maximum-afmetingen van vrachtwagens (nr. 1124). - De minister van Mobiliteit en Sociale Economie heeft geantwoord. 22. Vraag van de heer Ludo Van Campenhout aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over motorrijders in de file (nr. 1125). - De minister van Mobiliteit en Sociale Economie heeft geantwoord. PM 51 / 16-19

20 23. Vraag van de heer Daan Schalck aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over de vraag van de federale politie om flitspalen te plaatsen op autowegen (nr. 1189). - De minister van Mobiliteit en Sociale Economie heeft geantwoord. 24. Vraag van de heer Jos Ansoms aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over het uitvoeringsbesluit over de hercategorisering zoals voorzien in de nieuwe verkeerswet (nr. 1214). - De minister van Mobiliteit en Sociale Economie heeft geantwoord. 25. Vraag van de heer Jos Ansoms aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over het verbod voor vrachtwagens om voorbij te steken bij regenweer (nr. 1215). - De minister van Mobiliteit en Sociale Economie heeft geantwoord. SOCIALE ZAKEN COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN Voorzitter : de heer Hans Bonte WOENSDAG 14 JANUARI Regeling der werkzaamheden. 2. Aanwijzing van de ombudspromotor (Rgt, art. 38). - Mevr. Greet van Gool werd eenparig als ombudspromotor aangewezen. 3. Vraag van de heer Hendrik Bogaert aan de minister van Werk en Pensioenen over de benadeling van gemeenten met hoge werkloosheid in het kader van de tewerkstellingsprogramma s (nr. 1010). - De minister van Werk en Pensioenen heeft geantwoord. 4. Vraag van de heer Hans Bonte aan de minister van Werk en Pensioenen over het recht op outplacementbegeleiding (nr 1078). - De minister van Werk en Pensioenen heeft geantwoord. 5. Interpellatie van mevrouw Greta D hondt tot de minister van Werk en Pensioenen over de dienstencheques (nr. 167). - De minister van Werk en Pensioenen heeft geantwoord. - Er werden geen moties ingediend. 6. Interpellatie van mevrouw Greta D hondt tot de minister van Werk en Pensioenen over de grens voor toegelaten arbeid voor mensen met een overlevingspensioen (nr. 177). PM 51 /16-20

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 24 tot 28 april 2006 20/04/2006 160 2 DONDERDAG 27 april 2006 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 13 tot 17 september 2004 ONTWERP-AGENDA WAAROVER DE KAMER ZICH MOET UITSPREKEN 09/09/2004 063 2 WOENSDAG 15 september

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 14 tot 18 maart 2005 10/03/2005 093 2 DONDERDAG 17 maart 2005 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen 1. Wetsontwerp

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 06/06/2006 tot 09/06/2006 103 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 7

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 7 Inhoud Organen van de Kamer Voorzitterschap 3 Commissies Commissievergaderingen 7 Plenaire vergadering 25 Mondelinge vragen 25 Wetsontwerpen en Wetsvoorstel 28 Stemmingen over de moties 30 Internationale

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-2 - 2006 QRVA 51 109 QRVA 51 109

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-2 - 2006 QRVA 51 109 QRVA 51 109 QRVA 51 109 QRVA 51 109 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 20282 QRVA 51 109 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-08 - 2005 QRVA 51 090 QRVA 51 090

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-08 - 2005 QRVA 51 090 QRVA 51 090 QRVA 51 090 QRVA 51 090 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15848 QRVA 51 090 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-4 - 2006 QRVA 51 118 QRVA 51 118

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-4 - 2006 QRVA 51 118 QRVA 51 118 QRVA 51 118 QRVA 51 118 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22810 QRVA 51 118 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-4 - 2006 QRVA 51 116 QRVA 51 116

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-4 - 2006 QRVA 51 116 QRVA 51 116 QRVA 51 116 QRVA 51 116 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22418 QRVA 51 116 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-3 - 2006 QRVA 51 113 QRVA 51 113

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-3 - 2006 QRVA 51 113 QRVA 51 113 QRVA 51 113 QRVA 51 113 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21462 QRVA 51 113 cdh : Centre

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 27 tot 31 mei 2013 23/05/2013 176 2 DONDERDAG 30 mei 2013 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-3 - 2007 QRVA 51 159 QRVA 51 159

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-3 - 2007 QRVA 51 159 QRVA 51 159 QRVA 51 159 QRVA 51 159 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30764 QRVA 51 159 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-11 - 2006 QRVA 51 143 QRVA 51 143

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-11 - 2006 QRVA 51 143 QRVA 51 143 QRVA 51 143 QRVA 51 143 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27876 QRVA 51 143 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-4 - 2007 QRVA 51 160 QRVA 51 160

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-4 - 2007 QRVA 51 160 QRVA 51 160 QRVA 51 160 QRVA 51 160 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30988 QRVA 51 160 cdh : Centre

Nadere informatie

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 7

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 7 Inhoud Organen van de Kamer Voorzitterschap 3 Commissies Commissievergaderingen 7 Plenaire vergadering 25 Mondelinge vragen 25 Stemmingen over de moties 27 Internationale Betrekkingen 31 Persmededelingen

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 juli tot vrijdag 16 juli 2004

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 juli tot vrijdag 16 juli 2004 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 juli tot vrijdag 16 juli 2004 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 12 juli 2004

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 18-07 - 2005 QRVA 51 087 QRVA 51 087

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 18-07 - 2005 QRVA 51 087 QRVA 51 087 QRVA 51 087 QRVA 51 087 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15136 QRVA 51 087 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 086 QRVA 51 086 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 14864 QRVA 51 086 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 089 QRVA 51 089 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15606 QRVA 51 089 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-3 - 2006 QRVA 51 111 QRVA 51 111

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-3 - 2006 QRVA 51 111 QRVA 51 111 QRVA 51 111 QRVA 51 111 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 20798 QRVA 51 111 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 085 QRVA 51 085 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 14622 QRVA 51 085 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-6 - 2006 QRVA 51 123 QRVA 51 123

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-6 - 2006 QRVA 51 123 QRVA 51 123 QRVA 51 123 QRVA 51 123 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24008 QRVA 51 123 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-6 - 2006 QRVA 51 124 QRVA 51 124

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-6 - 2006 QRVA 51 124 QRVA 51 124 QRVA 51 124 QRVA 51 124 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24326 QRVA 51 124 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 27-3 - 2006 QRVA 51 114 QRVA 51 114

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 27-3 - 2006 QRVA 51 114 QRVA 51 114 QRVA 51 114 QRVA 51 114 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21788 QRVA 51 114 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 3-4 - 2006 QRVA 51 115 QRVA 51 115

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 3-4 - 2006 QRVA 51 115 QRVA 51 115 QRVA 51 115 QRVA 51 115 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22100 QRVA 51 115 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-5 - 2006 QRVA 51 122 QRVA 51 122

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-5 - 2006 QRVA 51 122 QRVA 51 122 QRVA 51 122 QRVA 51 122 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 23666 QRVA 51 122 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 102 QRVA 51 102 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 18360 QRVA 51 102 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-6 - 2006 QRVA 51 125 QRVA 51 125

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-6 - 2006 QRVA 51 125 QRVA 51 125 QRVA 51 125 QRVA 51 125 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24476 QRVA 51 125 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-3 - 2007 QRVA 51 156 QRVA 51 156

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-3 - 2007 QRVA 51 156 QRVA 51 156 QRVA 51 156 QRVA 51 156 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30138 QRVA 51 156 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 148 QRVA 51 148 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 28594 QRVA 51 148 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-3 - 2006 QRVA 51 112 QRVA 51 112

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-3 - 2006 QRVA 51 112 QRVA 51 112 QRVA 51 112 QRVA 51 112 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21004 QRVA 51 112 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 145 QRVA 51 145 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 28164 QRVA 51 145 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 117 QRVA 51 117 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22562 QRVA 51 117 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 119 QRVA 51 119 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 23002 QRVA 51 119 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-7 - 2006 QRVA 51 128 QRVA 51 128

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-7 - 2006 QRVA 51 128 QRVA 51 128 QRVA 51 128 QRVA 51 128 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25082 QRVA 51 128 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 147 QRVA 51 147 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 28428 QRVA 51 147 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-3 - 2007 QRVA 51 157 QRVA 51 157

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-3 - 2007 QRVA 51 157 QRVA 51 157 QRVA 51 157 QRVA 51 157 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30338 QRVA 51 157 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-10 - 2006 QRVA 51 137 QRVA 51 137

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-10 - 2006 QRVA 51 137 QRVA 51 137 QRVA 51 137 QRVA 51 137 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 26722 QRVA 51 137 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 108 QRVA 51 108 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 20084 QRVA 51 108 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-7 - 2006 QRVA 51 130 QRVA 51 130

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-7 - 2006 QRVA 51 130 QRVA 51 130 QRVA 51 130 QRVA 51 130 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25602 QRVA 51 130 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-10 - 2006 QRVA 51 138 QRVA 51 138

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-10 - 2006 QRVA 51 138 QRVA 51 138 QRVA 51 138 QRVA 51 138 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27030 QRVA 51 138 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 154 QRVA 51 154 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 29700 QRVA 51 154 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 101 QRVA 51 101 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 18118 QRVA 51 101 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 150 QRVA 51 150 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 29022 QRVA 51 150 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-2 - 2007 QRVA 51 155 QRVA 51 155

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-2 - 2007 QRVA 51 155 QRVA 51 155 QRVA 51 155 QRVA 51 155 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 29890 QRVA 51 155 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-11 - 2006 QRVA 51 142 QRVA 51 142

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-11 - 2006 QRVA 51 142 QRVA 51 142 QRVA 51 142 QRVA 51 142 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27690 QRVA 51 142 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 106 QRVA 51 106 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 19530 QRVA 51 106 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-3 - 2007 QRVA 51 158 QRVA 51 158

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-3 - 2007 QRVA 51 158 QRVA 51 158 QRVA 51 158 QRVA 51 158 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30576 QRVA 51 158 cdh : Centre

Nadere informatie

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 5. Huldezitting 25

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 5. Huldezitting 25 Inhoud Organen van de Kamer Voorzitterschap 3 Commissies Commissievergaderingen 5 Huldezitting 25 Plenaire vergadering 27 Mondelinge vragen 27 Wetsontwerpen 29 Stemmingen over de moties 30 Personalia 33

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 162 QRVA 51 162 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 31504 QRVA 51 162 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 127 QRVA 51 127 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24838 QRVA 51 127 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 140 QRVA 51 140 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27390 QRVA 51 140 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Ce bulletin remplace

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Ce bulletin remplace QRVA 51 132 QRVA 51 132 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden Ce bulletin remplace le bulletin

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-06 - 2005 QRVA 51 083 QRVA 51 083

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-06 - 2005 QRVA 51 083 QRVA 51 083 QRVA 51 083 QRVA 51 083 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 14112 QRVA 51 083 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 129 QRVA 51 129 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25304 QRVA 51 129 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 25-07 - 2005 QRVA 51 088 QRVA 51 088

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 25-07 - 2005 QRVA 51 088 QRVA 51 088 QRVA 51 088 QRVA 51 088 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15388 QRVA 51 088 cdh : Centre

Nadere informatie

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER Publicaties In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. Parlementaire stukken: KAMER 53 2538/001 (KAMER) 5-1875/1 (SENAAT) VAN 4 DECEMBER 2012 Verslag betreffende de gedachtewisseling

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 19/06/2006 tot 23/06/2006 105 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 05-09 - 2005 QRVA 51 091 QRVA 51 091

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 05-09 - 2005 QRVA 51 091 QRVA 51 091 QRVA 51 091 QRVA 51 091 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 16110 QRVA 51 091 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 084 QRVA 51 084 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 14390 QRVA 51 084 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 25-04 - 2005 QRVA 51 075 QRVA 51 075

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 25-04 - 2005 QRVA 51 075 QRVA 51 075 QRVA 51 075 QRVA 51 075 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 12392 QRVA 51 075 cdh : Centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode 17-06 - 2005 70 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen is het informatiebulletin

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode 11-03 - 2005 58 Voor meer informatie kan u surfen op : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen is het informatiebulletin

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 13/11/2006 tot 17/11/2006 115 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

V. Naamlijst van de tot het mandaat van titularis gekozenen en samenstelling van het Bureau

V. Naamlijst van de tot het mandaat van titularis gekozenen en samenstelling van het Bureau V. Naamlijst van de tot het mandaat van titularis gekozenen en samenstelling van het Bureau V. Liste nominative des élus aux mandats effectifs et composition du Bureau 437 1. Naamlist van de verkozenen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-10 - 2006 QRVA 51 141 QRVA 51 141

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-10 - 2006 QRVA 51 141 QRVA 51 141 QRVA 51 141 QRVA 51 141 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27522 QRVA 51 141 cdh : Centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 09/10/2006 tot 13/10/2006 111 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 20 tot 24 juni 2011 16/06/2011 048 2 DONDERDAG 23 juni 2011 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en voorstellen

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode 10-06 - 2005 69 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen is het informatiebulletin

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 31-10 - 2005 QRVA 51 098 QRVA 51 098

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 31-10 - 2005 QRVA 51 098 QRVA 51 098 QRVA 51 098 QRVA 51 098 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 17638 QRVA 51 098 cdh : Centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 08/01/2007 tot 12/ 01/ 2007 121 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode 24-06 - 2005 71 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen is het informatiebulletin

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 17 tot 21 oktober 2016 13/10/2016 159 2 DONDERDAG 20 oktober 2016 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen

Nadere informatie

WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN

WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN Plenaire vergadering DONDERDAG 12 JULI 2012 VOORMIDDAG (097), NAMIDDAG (098) WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN 1. Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van d wet van 23 maart

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 26 tot 30 januari 2015 22/01/2015 032 2 DONDERDAG 29 januari 2015 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerp Wetsontwerp

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-06 - 2005 QRVA 51 082 QRVA 51 082

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-06 - 2005 QRVA 51 082 QRVA 51 082 QRVA 51 082 QRVA 51 082 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 13890 QRVA 51 082 cdh : Centre

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 431 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 23 oktober 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het protocol bij de overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 093 QRVA 51 093 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 16592 QRVA 51 093 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-4 - 2007 QRVA 51 164 QRVA 51 164

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-4 - 2007 QRVA 51 164 QRVA 51 164 QRVA 51 164 QRVA 51 164 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 32060 QRVA 51 164 cdh : Centre

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-05 - 2005 QRVA 51 080 QRVA 51 080

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-05 - 2005 QRVA 51 080 QRVA 51 080 QRVA 51 080 QRVA 51 080 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 13296 QRVA 51 080 cdh : Centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode 14-01 - 2005 51 Voor meer informatie kan u surfen op : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen is het informatiebulletin

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode 29-04 - 2005 63 Voor meer informatie kan u surfen op : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen is het informatiebulletin

Nadere informatie

BIJLAGE 1 INVENTARIS. van Parlementaire Documenten. legislatuur 2007-2010

BIJLAGE 1 INVENTARIS. van Parlementaire Documenten. legislatuur 2007-2010 BIJLAGE 1 INVENTARIS van Parlementaire Documenten legislatuur 2007-2010 deel I. Kamerdocumenten gerangschikt volgens nummer doc. nr. 52- of CRIV52PLEN 2572/1 tot wijziging van de wet van 15 april 1994

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 05/03/2007 tot 09/03/2007 128 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 5

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 5 Inhoud Organen van de Kamer Voorzitterschap 3 Commissies Commissievergaderingen 5 Plenaire vergadering Mededeling 35 Mondelinge vragen 36 Wetsontwerpen en wetsvoorstellen 37 Stemmingen over de moties 39

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 29/01/2007 tot 02/02/2007 124 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 20/02/2006 tot 24/2/2006 92 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 096 QRVA 51 096 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 16942 QRVA 51 096 cdh : Centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 24/10/2005 tot 28/10/2005 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 099 QRVA 51 099 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 17878 QRVA 51 099 cdh : Centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 18/04/2006 tot 21/04/2006 97 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Inhoud. Organen van de Kamer 3 Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 7. Plenaire vergadering 35 Mondelinge vragen. Public Relations 39

Inhoud. Organen van de Kamer 3 Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 7. Plenaire vergadering 35 Mondelinge vragen. Public Relations 39 Inhoud Organen van de Kamer 3 Voorzitterschap 3 Commissies Commissievergaderingen 7 Plenaire vergadering 35 Mondelinge vragen Public Relations 39 Internationale Betrekkingen 43 Vergadering Adviescomité

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 02/05/2006 tot 05/05/2006 99 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA AANGEPAST PLENAIRE VERGADERINGEN Donderdag 10.07.2008 vanaf 14.00 uur Actuele vragen (Regl. art. 82) Voorstel van decreet Beraadslaging Voorstel van decreet van mevrouw Marleen Vanderpoorten houdende

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode 22-04 - 2005 62 Voor meer informatie kan u surfen op : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen is het informatiebulletin

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 092 QRVA 51 092 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 16410 QRVA 51 092 cdh : Centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 13/02/2006 tot 17/2/2006 91 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 14/11/2005 tot 18/11/2005 80 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 097 QRVA 51 097 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 17290 QRVA 51 097 cdh : Centre

Nadere informatie