2012 N Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521)"

Transcriptie

1 Raad van Lelystad C S C " 2012 N 119 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 maart 2012 om uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; mevrouw J. d Arnaud-Appelo (PvdA), de heren P.L.W.J. Baaten (InwonersPartij) en J. van de Beek (PvdA), mevrouw D.B.J. Bergman (D66), de heren F. van den Brink (InwonersPartij), R.T. Brouwer (Lelystads Belang), D.W. Bussink (CDA), L.J.J. Caniels (CDA), S.G.J. van Erk (VVD), H.W. Gerritzen (VVD), P.C.W. Hamstra (VVD), E. van der Herberg (PvdA), E. Hers (VVD) en J.M. van den Heuvel (SP), mevrouw J.J.P. van der Hoek-Dubois (Bindend Lokaal), de heren C.J.J. Homan (Bindend Lokaal) en J.L. Jonker (VVD), mevrouw E.C. van der Kleij (PvdA), de heren H.P.M. van der Kolk (GroenLinks), E.H.G. Marseille (VVD) en M. El Mhassani (PvdA), mevrouw E.W. Middelkoop-Ferron (PvdA), de heren S. Polman (Lijst Simon Polman), W.L.G. Raijmakers (Lelystads Belang) en S.M. de Reus (GroenLinks) (na de beëdiging), mevrouw A.F.M. van Rijnsoever (InwonersPartij), de heren J. Schoone (Bindend Lokaal) en P.A. Schot (D66), mevrouw K. Senf (InwonersPartij), de heren K.B.P. Slump (ChristenUnie) en H.P. Soomers (PvdA), mevrouw J.W. Sparreboom-van der Spoel (VVD), de heren C. van Veluwen (ChristenUnie) en B.E. Visscher (InwonersPartij) en mevrouw E. van Wageningen (ChristenUnie), leden van de raad; alsmede mevrouw M. Jacobs-Haagen en de heren J.A. Fackeldey, W. de Jager en R. Luchtenveld, wethouders; en de heren N. Versteeg, gemeentesecretaris, en J. Woltjer, griffier. Afwezig is: de heer W. Jansen, wethouder.

2 2012 N 120 Agenda 1 Opening N Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid N Mondelinge vragen N Vaststelling agenda N Ingekomen stukken N Notulen 21 februari 2012 N Mededelingen N Vaststelling A-stukken N Motie inzake herontwikkeling locatie Waterwijzer N Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen (Zeeasterweg 19) N Motie vreemd aan de orde van de dag inzake Parkeerexploitatie Stadshart N Opening De voorzitter: Dames en heren. Ik open de raadsvergadering. Ik heet van harte welkom de gasten en familie van Lucia Kreuger en speciaal welkom ook de gasten van de gemeenteraad Pijnacker en Nootdorp. Ik heb zojuist kort verslag gekregen hoe ze het vinden. Dat houd ik nog even geheim voor u. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A ) De voorzitter: Daar is de commissie voor onderzoek van de geloofsbrief de heer El Mhassani, de heer Slump en mevrouw Sparreboom. Het gaat over de installatie van de heer De Reus. Het woord is aan de heer Slump. De heer Slump: Mevrouw de voorzitter, geachte raad. De commissie uit de raad van de gemeente Lelystad in wier handen werden gesteld de geloofsbrief en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door de heer De Reus S.M. Bas, op 7 februari 2012 benoemd tot lid van de raad van de gemeente Lelystad, rapporteert de raad van de gemeente Lelystad dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de wet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de raad van de gemeente Lelystad. De voorzitter: Dank u wel. Ik ontsla u allemaal van uw taak en ik wil vragen of de heer De Reus naar mij toe kan komen. Wilt u allemaal gaan staan? Alvorens de functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de raad in de vergadering in handen van de voorzitter de volgende eed, verklaring of belofte af. "Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. De heer De Reus: Dat verklaar en beloof ik. De voorzitter: Hartelijk gefeliciteerd en heel veel succes in de fijne samenwerking in onze gemeenteraad. U mag plaatsnemen op de plek van mevrouw Kreuger. Dan kan

3 2012 N 121 iedereen gaan zitten. We hebben straks het officiële moment voor eenieder, maar ik geef u nu in ieder geval een hand. Bij de installatie van een nieuw raadslid hoort ook altijd het vertrek van een lang zittend raadslid, onze Lucia Kreuger. Lucia, die altijd met heel veel plezier en inzet actief was in onze gemeenteraad. Ze werd ook wel eens genoemd de groene diesel van onze raad. Stabiel en krachtig, stormde door, hield vast. Dat is natuurlijk altijd met een diesel, als hij goed gesmeerd is, blijft hij wel draaien en dat was je ook. Na 14 jaar neem je afscheid als raadslid. Ik weet zeker, Lucia, dat je dat zal gaan missen. Het lijkt altijd heel makkelijk, maar het is onderdeel van je leven geworden en je hebt ook altijd een grote betrokkenheid gehad bij de samenleving en je inzet daarvoor getoond. Opeens is dat verdwenen. Dan kun je nog wel actief worden achter de schermen voor GroenLinks, maar dat is anders dan dat je in de raad zit en verantwoordelijkheid hoort te nemen en moet zorgen dat je standpunten goed voor het voetlicht komen. Lucia heeft zich deze raadsperiode met hart en ziel ingezet natuurlijk voor de groene en sociale onderwerpen. Herkenbaar. Het milieu, daar kwam je regelmatig op terug. Ik kan me nog herinneren bij de ledverlichting dat je zei: daar moet ook eens iets aan gedaan worden, want dat scheelt een hoop energie en volgens mij dragen we dan bij aan een goed bewustwordingsgeweten en helpen we het milieu een beetje. De fietsroute. Als frequent fietser wist je alles van de fietsroutes en je vond ook dat het hét vervoermiddel is in onze stad. Dat heeft ertoe geleid, ook door jouw inzet, dat we hier een fantastisch fietsroutenet hebben liggen. Duurzaamheid. Een onderwerp dat niet zonder jou kan. Elke keer opnieuw de duurzaamheid benoemen. Het sociale beleid, armoedebeleid en scholing waren thema s waarover je sprak vanuit je hart. Dat kon je ook zien. Je stond daar en je ging het woord voeren en dacht: ik meen het en ik wil dat er het een en ander gaat veranderen in onze samenleving, in onze Lelystadse samenleving en ik probeer dat via moties en amendementen voor elkaar te krijgen. Je bent ook zeker een expert op een groot gebied en dat is de gladheidbestrijding. Je bent de laatste keer wel gevallen, ik ben ook gevallen, maar goed, dat was niet aan jou te wijten. Dat had er meer mee te maken dat die straat glad was en dat ze er niets aan hadden gedaan. Jouw inzet was wel om te zorgen dat ook het fietswegennet inderdaad toegankelijk bleef, ondanks de vorst, en dat er gestrooid zou worden. Je puzzelde dat allemaal uitstekend uit. Lijsttrekker in Toch wel een beetje trots keek je ernaar. Vrouwelijke lijsttrekker die daar stond. Het is ook goed dat die er zijn en het woord voeren. Altijd zichtbaar in de stad. Ik kwam je overal tegen, maar misschien had het ook ermee te maken dat we veel dezelfde interesses hebben. Als ik de Wereldwinkel binnenkwam was jij daar ook vaak aanwezig en raakten we in gesprek met elkaar over wat voor mogelijkheden er waren en niet. Of je was op de fiets en ik kwam je tegen. En dan hebben we het nog niet eens over Scandinavië, over je prachtig mooie huis waarover we altijd enthousiast van gedachten wisselden en jij daar je hobby s kunt uitoefenen, zeker ook in de toekomst. Want het weven waarmee je bent begonnen, biedt natuurlijk allerlei mogelijkheden om het creatieve vak meer te ontwikkelen en steeds prachtiger producties te maken. Dus wij wachten af wanneer de eerste expositie hier gaat komen van Lucia met de weefsels die zij in Zweden heeft gemaakt. Dan kunnen we spreken over een internationale kunstenares die wij ook in ons midden hebben. Vier jaar lang heb jij deel uitgemaakt van het agendaoverleg, waar we samen in zaten. Ook heel betrokken en zorgvuldig kijkend naar de onderwerpen, wat wel tot

4 2012 N 122 het agendaoverleg behoorde en wat niet tot het agendaoverleg behoorde. Daar zat je zuiver in. En je hebt deel uitgemaakt van het presidium, waar je ook je bijdrage had. Dat je het besluit hebt genomen om te stoppen betreur ik altijd wel als voorzitter van de raad. Tussentijds eruit stappen, daar kun je waardering voor hebben. Aan de andere kant weten we dat wij jouw kennis gaan missen, dat we je inzet met z n allen gaan missen, je vriendelijkheid en betrokkenheid naar de andere raadsleden toe. Dat kan ik namens de gemeenteraad zeggen: dat hebben wij bijzonder gewaardeerd. Hartelijk dank dat je altijd het mens Lucia Kreuger bent gebleven en niet het raadslid dat daar stond, nee, jouw warmte gaf ons altijd veel energie en ook altijd heel veel bewondering. Dank daarvoor. Bas is de opvolger. Bas, er wacht jou een heel zware taak nu ik dit allemaal heb opgesomd. Maar ik zou zeggen, je bent jong, ambitieus, zet je schouders eronder. We hebben wat jonge raadsleden in ons midden, die zoeken nog een jonger iemand om het een en ander uit te werken. Ik zou zeggen: doe meteen een beroep op Bas, want die is nog fris en onafhankelijk. Je weet het maar nooit. Ik kijk even, je snapt de hint. Lucia, wij wensen jou, en natuurlijk speciaal ook je man en je kinderen, veel meer tijd en veel plezier voor je hobby s toe, maar zeker ook dat je nog meer kunt genieten van je prachtige rode huis in Zweden. Je kunt er dan langer blijven, je bent niet gebonden aan het raadsritme. Als het een mooi seizoen is dan kun je daar naartoe en kun je ook in de herfst genieten van de schitterende gouden tinten tegen de diepzwarte lucht die heerst in Zweden. Ik weet dat je daar op je plaats bent, dus je zult dat wel op een goede manier weten op te pakken. Dat portret is natuurlijk niet voor niets neergezet. Het staat er nooit. Ik heb de eer en het genoegen je te kunnen berichten dat Hare Majesteit de Koningin heeft ingestemd, zoals dat tegenwoordig heet, met de voordracht je te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau bij Koninklijk Besluit van 25 februari 2012, nummer Ik wil je verzoeken naar voren te komen. We hebben een klein cadeautje. Het komt uit Zweden. Het ene plaatsje heet Kosta en het andere plaatsje heet Boda en daar staat een grote glasfabriek. Wij dachten: dat is toepasselijk en het krijgt vast een mooi plekje. Namens het gemeentebestuur heel veel succes in de nieuwe fase van je leven. Mevrouw Kreuger: Mevrouw de voorzitter, collega s raadsleden, college, griffie, secretaris en andere aanwezigen. Dit is de laatste keer dat ik het voorrecht heb om hier te mogen spreken en daar maak ik graag gebruik van. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 heb ik met de leden van GroenLinks afgesproken dat ik na één jaar het voorzitterschap zou overdragen en na twee jaar het raadslidmaatschap. Die belofte kom ik nu na en persoonlijk vind ik het ook wel mooi geweest. Na 14 jaar is het hoog tijd om plaats te maken voor jong talent. Bas zal mij opvolgen en ik wens hem op voorhand veel succes. Het raadslidmaatschap is een bijzondere functie. De kiezer schenkt je partij en soms ook jou persoonlijk het vertrouwen om haar of zijn belangen in de gemeente te behartigen. Dat is een eer maar ook een grote verantwoordelijkheid. Ik heb geprobeerd dat zo goed mogelijk te doen. Daarnaast is het geweldig om alles wat er in de stad gebeurt van dichtbij mee te maken en er invloed op te hebben. Nieuwsgierigheid gecombineerd met een sociaal en groen hart zijn altijd mijn belangrijkste drijfveren geweest. Het raadswerk is boeiend en heel leerzaam. Het debat soms frustrerend maar ook verslavend. Dat zal ik nog wel gaan missen. Om al te heftige ontwenningsverschijnselen te voorkomen, blijf ik nog even actief als fractieassistent en kom ik nog af en toe een keer kijken en meedoen met een BOB-

5 2012 N 123 sessie. Maar ik zal blij zijn met wat meer avonden thuis en wat meer tijd voor interesses die niet te maken hebben met eindeloze lappen tekst. Terugkijkend is er in 14 jaar veel veranderd. De overstap van monistisch naar duaal stelsel. De commissievergaderingen werden destijds voorgezeten door een wethouder. Ik herinner mij een wethouder die bij onvoldoende steun rustig als een ervaren schoolmeester de hele zaak opnieuw ging uitleggen in het vertrouwen de raad zo wél mee te krijgen. Ook herinner ik me een wethouder die op het eind van zijn carrière wel heel snel bereid was om bij tegenwind een voorstel aan te passen. In die tijd waren er aanzienlijk minder amendementen en moties dan nu, want alles werd afgehandeld en dichtgetimmerd in de commissievergaderingen. Toen de overgang van het millennium. Zouden de computersystemen het aankunnen, of crasht de hele boel? Een spannende tijd, niet direct voor ons als raadsleden maar wel goed voor de nodige discussie. De invoering van de euro. Een paar jaar lang kregen we alle bedragen in guldens en euro's. Alle financiële stukken uitgevoerd met dubbele kolommen en van die rare omgerekende getallen die de suggestie gaven dat alles tot op de komma nauwkeurig was begroot. Het Dagobert Duckpakhuis aan de A6, waar eerst alle Nederlandse euro's lagen opgeslagen en waar later alle guldens en al het andere ingeleverde muntgeld weer naartoe ging. Al die overgebleven marken, lires en franken die ten goede kwamen aan de gezamenlijke goede doelen moesten eerst gesorteerd worden. Welkom vakantiewerk voor scholieren met een bewijs van goed gedrag. Het is leuk om dat allemaal van dichtbij te hebben meegemaakt. Minder leuk waren de bezuinigingen, de financiële problemen rond het ziekenhuis en die van de Bataviawerf. Veel lijkt zich te herhalen. Ik wens jullie allemaal daar veel wijsheid in. Ik kijk wel toe vanaf de zijlijn. Vanaf deze plek wil ik ook iedereen bedanken. Allereerst dank aan de kiezers voor het vertrouwen dat ze mij vier keer gegeven hebben. Ik hoop dat ik u niet heb teleurgesteld. Ik bedank de voorzitter voor de plezierige samenwerking en de mooie woorden die u zojuist hebt uitgesproken. Dank aan mijn collega-raadsleden voor de goede sfeer en de plezierige samenwerking. In andere gemeenten is dat soms heel anders. Het hebben van veel fracties vergroot de noodzaak tot samenwerken. Wisselende coalities maken dat wie je tegenstander is bij het ene onderwerp, je medestander kan zijn bij een volgend agendapunt. Een prettige sfeer maakt dat niet alleen de allerscherpste zich prettig voelen en dat komt volgens mij de besluitvorming ten goede. Dank ook aan het college. Ik maak gebruik van de gelegenheid om Wout Jansen een spoedig herstel toe te wensen. Ik bedank de gehele griffie, onmisbaar als steun en toeverlaat, maar toch in het bijzonder Henk Riepma, die werkelijk overal aan denkt wat wij als simpele raadsleden dreigen te vergeten. Ik bedank de ambtenaren. Voor zover ik met hen te maken heb gehad, hebben zij mij altijd goed de informatie gegeven die ik nodig had. Dank ook aan de bodes, de bewaking en het overig personeel. Soms wordt het wel erg laat, ook voor hen. Tot slot, maar zeker niet in de laatste plaats, wil ik de Koningin bedanken voor deze mooie medaille. Ik ben er best trots op, maar ik realiseer me tegelijk dat er heel wat anderen zijn die veel meer doen voor de samenleving dan ik en er vaak te weinig waardering voor krijgen. In sommige kringen is het niet zo gebruikelijk om een lintje aan te vragen en denkt niemand eraan. Juist aan die mensen zou ik een oproep willen doen. Kent u iemand die het verdient, neem contact op met het stadhuis en vraag wat je daarvoor moet doen. Het is een mooi gebaar en een groot compliment. Hier wil ik het graag bij laten. Ik wens u allen al het goeds. De voorzitter: We schorsen even tien minuten, dan kan iedereen feliciteren. Ik neem aan dat we dat in de Burgerzaal doen.

6 2012 N 124 De voorzitter schorst de vergadering. De voorzitter heropent de vergadering. 3. Gelegenheid tot het stellen van mondelinge vragen (art. 37 RvO) De heer Bussink: Mevrouw de voorzitter. Twee weken geleden hebben we hier in de raad gesproken over het afvalbeleidsplan. Dat plan ging alleen over huishoudelijk afval. In Lelystad kennen we ook bedrijfsafval en daar zijn problemen mee, hebben wij gehoord. Daar hebben we de volgende vragen over. Klopt het dat bedrijfsafval niet meer in Lelystad ingezameld kan worden en dat ondernemers daarvoor naar Emmeloord moeten rijden? Klopt het dat bestrijdingsmiddelresten vallend onder de STORL-regeling (Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen) nu niet meer in Lelystad ingezameld kunnen worden en dat men daarvoor ook naar Emmeloord moet? Op welke termijn kunnen ondernemers hun afval in Lelystad kwijt, bijvoorbeeld via HVC? Wethouder Fackeldey: Mevrouw de voorzitter. Bedrijfsafval is inderdaad een ander onderwerp. Dat valt niet zoals dat zo netjes heet onder de zorgplicht van de gemeente en vind je ook niet terug in het gemeentelijk afvalbeleid. Anders gezegd, de ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de afspraken die zij maken met commerciële inzamelaars. Dus afvalinzamelaars als Dusseldorp of Van Werven. Inderdaad, het klopt, dat vind je niet terug in het beleid. Die STORL-regeling is ook nog een redelijk ingewikkeld verhaal. Het principe dat daarvoor geldt is hetzelfde, dat ook daarvoor met een commerciële partij afspraken gemaakt moeten worden. Daar was altijd op het afvalbrengstation aan de Zeeasterweg Stortiva gevestigd die daaraan voldeed. Die namen soms ook kleine hoeveelheden bedrijfsafval in gebruik, dat doen ze nu niet meer, maar het werd nooit op het afvalbrengstation aangeboden. Het ligt wel op dezelfde plek maar het is een andere organisatie. Wat je nu ziet is dat de verpakkingen van dat afval, mits ze gewassen zijn, nog wel degelijk mogen worden aangeboden, maar als ze nu met het bedrijfsafval komen dat ze niet meer kwijt kunnen, dan komen ze nog steeds voor niets, want dat moeten ze regelen met een commerciële partij. Er is overigens overleg binnenkort weer met de LTO over deze situatie, want vertegenwoordigers in de agrarische sector hebben het daar in een aantal gevallen wel moeilijk door. Maar het probleem is dat het nooit onderdeel heeft uitgemaakt van het gemeentelijk afvalbeleid omdat dat niet onder de gemeentelijke zorgplicht valt. De heer Schoone: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben uit de media vernomen dat Legoland zich gemeld had aan de voordeur bij ons, en ook bij anderen. We vroegen ons af hoe ver wij ons verkocht hadden en hoe de stand van zaken is. Wethouder Fackeldey: Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat wij maar net iets eerder dan de media in de gaten hadden dat Legoland zich gemeld scheen te hebben. Er is contact geweest met de directie, die overigens ook hier Madame Toussauds en dat soort bedrijven heeft. Daarvan is helder geworden dat ze twee dingen gezegd hebben: we weten dat Lelystad zich gemeld heeft - ze weten ook dat Lelystad ruimte beschikbaar heeft - maar de media zijn erg prematuur; we zijn ons aan het oriënteren op Nederland in den breedte, we zijn nog niet zo ver dat we kunnen praten over een concreet businesscase maar zo gauw we concreet gaan zoeken, komen we ook bij u langs. Als reactie daarop hebben we samen met OMALA zowel naar het hoofdkantoor als hierheen een businesscase gestuurd en gezegd: als u overweegt zich te vestigen, weet dan dat we prima locaties hebben die

7 2012 N 125 bestemmingsplantechnisch op orde zijn voor leisure en die vlakbij allerlei vervoersknooppunten liggen. Op het moment dat het concreet wordt, komen ze daarop terug, hebben ze beloofd. De heer Baaten: Mevrouw de voorzitter. Het collegebesluit en het persbericht maken melding van het mogen realiseren van 36 camperplaatsen in Bataviahaven. Nu weten we ook dat er op 2 april een bewonersbijeenkomst is. De vraag is: wat is de stand van zaken als het gaat om de overeenkomst die nog uitgewerkt moet worden. Wethouder Fackeldey: Die overeenkomst wordt op dit moment verder voorbereid. We hebben een aanbiedingsbrief gehad van het bestuur van de stichting en die moet verder omgezet worden in een overeenkomst. Parallel daaraan heeft de gemeente het traject gestart waarop op basis van een eerder in uw raad vastgestelde beleidsnota waarin Bataviastad genoemd was als locatie, gekeken is op welke manier dat dan zou kunnen. Daar zijn twee typen besluiten voor nodig. Onder andere een wijziging van de APV, en daar moet natuurlijk op gereageerd kunnen worden door inwoners. Daarom is er een bewonersbijeenkomst belegd waarop een en ander verder besproken en toegelicht zal worden. We sluiten uiteraard geen definitieve overeenkomsten voordat helder is of ook het publiekrechtelijke traject met succes afgerond kan worden. 4. Vaststelling agenda De voorzitter: Er is een punt 8b toegevoegd, Opheffing geheimhouding Aviodrome en ik heb begrepen dat de heer Schot het woord wil en de heer Marseille. De heer Schot: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een agendavoorstel. Ik wil agendapunt 10, het besluit over de Zeeasterweg 19, over twee weken behandelen en in die twee weken zou ik graag een bemiddelingspoging zien om tussen college, partij Waalkens en partij Raven een aantal zaken in overeenstemming te brengen. Daarom wil ik dit besluit pas over twee weken behandelen zoals het hier voorligt. De voorzitter: U doet een ordevoorstel om agendapunt 10 van de agenda te halen en over twee weken opnieuw te agenderen. Dat is dan bijna unaniem aangenomen; op twee stemmen na. Dat betekent dat het van de agenda af gaat. Dan geef ik het woord aan de heer Marseille. De heer Marseille: Wij stellen voor weer een punt toe te voegen. Wij willen namens acht partijen een motie vreemd aan de orde van de dag indienen over de parkeerexploitatie Stadshart. De voorzitter: Daar kunt u zich in vinden? Het is namens acht partijen, dus er is bijna geen twijfel mogelijk. Dat gaan wij doen. Met inachtneming van bovengenoemde wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. 5. Ingekomen stukken -1 Mevrouw Bergman: Mevrouw de voorzitter. Ik had een vraag over punt 8, Plan van aanpak decentralisatie AWBZ en Jeugdzorg. Ik was even benieuwd hoe we dat moeten rijmen met de aangenomen motie.

8 2012 N 126 Wethouder Jacobs: Die stukken komen binnenkort naar de raad. Zoals ik vandaag de planning heb gezien van het agendaoverleg, staan ze in de B- sessie op 24 april. De heer Jonker: Mevrouw de voorzitter. Wij zouden graag zien dat stuk nr. B , Herstructureringsfaciliteit WsW en het bijbehorend herstructureringsplan IJsselmeergroep wordt meegenomen in de behandeling van de inmiddels door het college aan de raad aangeboden stukken over de inwerkingtreding van de Wet werken naar vermogen. Wethouder De Jager: Mevrouw de voorzitter. Aan dat verzoek komt het college graag tegemoet, ook in de hoop dat dat dossier Werk in Uitvoering spoedig wordt geagendeerd. Voor kennisgeving aangenomen, met de aantekening dat stuk nr. B wordt meegenomen bij de behandeling van het voorstel inzake de inwerkingtreding van de Wet werken naar vermogen. -2 Voor kennisgeving aangenomen. -3 Voor kennisgeving aangenomen. -4 Voor kennisgeving aangenomen. -5 Ter afdoening in handen van het college gesteld. 6. Notulen van de raadsvergadering van 21 februari 2012 De notulen van de op 21 februari 2012 gehouden openbare raadsvergadering worden conform ontwerp vastgesteld. 7. Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 8. Vaststelling A-stukken a. Voorstel aanpassing verordening MKB Regeling Lelystad 2008 (stuk nr. B ) Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college besloten. b. Voorstel tot opheffen van de geheimhouding op het raadsbesluit van 20 december 2010 Fonds Collectie Aviodrome (stuk nr. B ) De heer Caniels: Mevrouw de voorzitter. Ik wil bij dit punt even markeren dat wij het college complimenteren met het bereikte resultaat. De voorzitter: Dank u wel. Dit nemen ze graag in ontvangst volgens mij. Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college besloten.

9 2012 N 127 B-stukken: 9. Motie van de fracties van het CDA, InwonersPartij, VVD, Christenunie, GroenLinks, Bindend Lokaal en D66 inzake herontwikkeling locatie Waterwijzer De heer Bussink: Mevrouw de voorzitter. Nu ook voor het college duidelijk is wat de raad besloten heeft met het delegatiebesluit van oktober 2010, kunnen wij verder met waar we op 13 maart waren gebleven, namelijk besluitvorming over de motie herontwikkeling Waterwijzer, om zo te komen tot het in procedure brengen van een bestemmingsplanherziening. De argumenten daarvoor zijn in de motie weergegeven en de vorige keer toegelicht. In die zin is er dan ook niets veranderd ten opzichte van twee weken geleden, met dien verstande dat het college nu voorstelt om het project zelfs te gaan splitsen in een appartementendeel en een laagbouwdeel. Dan moet ik opmerken: in het Lelycentre staan op dit moment zelfs ruim 40 appartementen te koop voor minder dan , maar dit misschien terzijde. Het appartementendeel zou dan van gering planologisch belang zijn. Welstand zou dit dan gebruiken als referentiekader voor de later te bouwen laagbouwwoningen. Nog een ander punt. Destijds is er een koopcontract gesloten en in dat koopcontract van 25 juni 2009 staat vermeld, dat er nog een bestemmingsplanwijziging dient te worden vastgesteld en dat de gemeente, ik herhaal: de gemeente, zich voortvarend zal inspannen om dit in procedure te brengen. Dat brengt mij tot de vraag: waarom heeft het college dit koopcontract destijds niet voorgelegd aan de raad. Bestemmingsplannen betreffen immers een bevoegdheid van de raad. Terug naar het punt. De voorgestelde opsplitsing en de reeds in het koopcontract genoemde bestemmingsplanherziening zijn reden te meer om het bestemmingsplan nu daadwerkelijk in procedure te brengen, zodat de raad aan de voorkant kaders kan stellen voor de gewenste herontwikkeling. Daarbij dient via een beeldkwaliteitsplan recht te worden gedaan aan de kwaliteitscriteria in de Welstandsnota 2007 en de beoogde kwaliteitsslag in het ontwerpbestemmingsplan Atol/Zuiderzeewijk. De heer Van de Beek: Mevrouw de voorzitter, zou ik een vraag mogen stellen aan de heer Bussink? De heer Bussink vraagt het college: had het in het koopcontract opnemen van het in procedure brengen van een bestemmingsplanwijziging aan de raad voorgelegd moeten worden. Ik heb een vraag aan de heer Bussink. In 2009 is volgens mij door de raad een voorstel aangenomen waarin ook deze hele overeenkomst van de aankoop van de Waterwijzer, het weer verkopen en het ontwikkelen daarvan is opgenomen. Is de heer Bussink van mening dat het daarmee niet al aan de raad is voorgelegd? Ten tweede. Als u zegt: de gemeente spant zich in om het in procedure te brengen, is het dan niet zo dat als het een bevoegdheid is van de raad, wat nu ook blijkens de beantwoording van het college zo blijkt te zijn, het daarmee in de raad komt en dat niet het voornemen om iets aan de raad aan te bieden ook nog een keer in procedure gebracht moet worden. Zijn we dan niet verkeerd bezig met elkaar. De heer Bussink: Om op uw eerste vraag terug te komen. In het voorstel dat destijds is aangenomen, is het koopcontract niet ter inzage geweest van de raad en daarin staat iets benoemd over bestemmingsplannen en daar gaat de raad over. Dus als men dat dan zo benoemt, maar dat horen we graag bevestigd door het college, dan had dat destijds aan de raad als totaalpakket voorgelegd moeten worden. De heer Van de Beek: Volgens mij is er voorgelegd aan de raad in dat voorstel uit 2009, dat de Waterwijzer aangekocht zou worden, dat het als tijdelijke huisvesting

10 2012 N 128 gebruikt zou worden, dat daarna sloop van de Waterwijzer zou plaatsvinden en dat hij daarna verkocht werd voor ontwikkeling van woningbouw. Dat dat het omkleuren betekent en daarmee een bestemmingsplanwijziging die nog in procedure gebracht moet worden, lijkt me logisch. Ik zit te zoeken welk aanvullend besluit u nog had verwacht toen. De heer Bussink: Net wat u aangeeft, het lijkt heel logisch, maar bestemmingsplanwijzigingen, daar gaat de raad over. Dat is in het hele stuk dat destijds aan de raad is voorgelegd niet aan de orde gekomen. De heer Van de Beek: Als er sprake is van een bestemmingsplanwijziging en het is een bevoegdheid van de raad, dan komt het toch hier langs? Dat blijkt nu ook uit de beantwoording van het college. Ik zit echt te zoeken wat u wilt. Voor mij bent u op zoek naar een besluit om het voornemen te doen om een bestemmingsplan aan de raad voor te leggen. Voor mij wordt het dan procedure op procedure en komen wij vanzelf aan bod als het binnen onze bevoegdheden ligt. De heer Bussink: We vervallen in herhaling van zetten. Zoals ik aangeef was er een koopcontract waarin staat: de gemeente zal zich inspannen om te komen tot een bestemmingsplan. De gemeente gaat daar niet over. Daar gaat de raad over. Dan had bij de stukken van destijds, of kort daarna, het koopcontract aan de raad voorgelegd dienen te worden. Dat is het punt dat ik hier wilde noemen. De voorzitter: Dank u wel voor uw inbreng. Zijn er nog anderen die naar aanleiding van de motie iets willen zeggen? De heer Slump: Mevrouw de voorzitter. Wij constateren dat het college erg handig is geworden met de schaar. Het knipt maar. Eerst wordt de bestemming Waterwijzergebied uit het totale bestemmingsplan van de Atolwijk/Zuiderzeewijk geknipt. En wat zien we tot onze verbazing nu in de brief die van het college is gekomen, waarin men in eerste instantie aangeeft: wij gaan met jullie mee, gemeenteraad, maar nu gaan wij toch een stuk eruit knippen en we zeggen daarvan: dat is van gering stedenbouwkundig belang, dus kunnen wij dat wel zelf behandelen. Wij stellen het op prijs dat dit bestemmingsplan in zijn geheel wordt behandeld en niet steeds in stukjes wordt geknipt, zodat dat allemaal afzonderlijk van gering planologisch belang is. De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk naar de raad. Niemand meer? Wethouder Fackeldey. Wethouder Fackeldey: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat we met elkaar enigszins in verwarring zijn, doordat er enige procedures door elkaar lopen. Eerst richting het CDA. Mijnheer Bussink, wat er in het contract staat, is niet meer en niet minder dan dat wij een bestemmingswijziging in procedure zullen brengen. In procedure brengen betekent dat het college daar zegt: wij gaan de raad iets voorleggen en dan is het aan de raad om daarover te besluiten. En dat is precies wat er gebeurt. Wij gaan de raad iets voorleggen. Dat betekent niet dat we daar gezegd hebben: we gaan die bestemming wijzigen, ook niet dat we gezegd hebben hoe we die bestemming gaan wijzigen. Het enige wat we gezegd hebben is: u (als initiatiefnemer) dient een procedure te voeren, wij werken daaraan mee in de voorbereiding en leggen dat dan voor aan de raad. Ik snap niet helemaal eerlijk gezegd waar uw bezwaar zich tegen richt, want vervolgens is de raad niet gebonden door de afspraak die het college in het contract maakt, want we hebben niet toegezegd wat de uitkomst van die procedure zou zijn. Dat kan ook niet, want dan ga je publiekrechtelijke en privaatrechtelijke belangen vermengen.

11 2012 N 129 Alleen, sinds die tijd is er wel wat veranderd. De wet is veranderd. We hebben tegenwoordig de Wabo. Dat betekent dat er twee sporen naast elkaar lopen. Eén is het spoor van de reguliere bestemmingsplanherzieningen zoals die regelmatig plaatsvinden. Twee is dat tegenwoordig bij het aanvragen van de omgevingsvergunning, je moet toetsen of die past binnen het bestemmingsplan. Daartoe ben je in een heel aantal gevallen gemandateerd om die functiewijziging zelfstandig te wijzigen als college. Er zat in die ene discussie die we met elkaar hadden de vorige keer: is in dit geval de voorgestelde wijziging van gering belang. In de brief hebben we u uitgelegd dat we denken dat op basis van inderdaad het goed bekijken van de notulen, het niet zo kan als wij dat oorspronkelijk gedacht hadden. Dat betekent niet dat we een nieuw bestemmingsplan aan de raad gaan voorleggen. Dat betekent dat we doen wat u zelf besloten hebt, dat we in de procedure op het moment dat er een in principe technisch gesproken vergunbare aanvraag ligt, deze hier neerleggen, inclusief het daarbij behorende plan, en u vragen of u bedenkingen hebt of niet; de bedenkingenprocedure. Wat er speelt, en dat hebben we eerder gemeld, is dat we met de initiatiefnemer gekeken hebben naar waar dat plan nu precies uit bestaat. Ook precies hebben gekeken naar de vraag, mijnheer Slump, als antwoord op uw vraag: waar hebben we het nu over. Als we het hebben over de grondgebonden woningen en de kritiek die daarop was, dan zien we dat de raad gezegd heeft: dat vinden we stedenbouwkundig niet in orde en we hebben zorgen over het programma, bovendien gaat het om een groot oppervlak, dus die optelsom maakt dat je kunt zeggen: dat is niet van gering belang. Prima. We hebben gezegd als het gaat om het appartementencomplex: dat gaat over iets waarover al een afspraak, ook door de raad bezegeld, is gemaakt met Centrada over het Lokaal Akkoord. Het gaat niet over verdringingsmarkt maar over huurappartementen die Centrada neerzet en waarin ze sociale huur gaat plegen. Dus die concurrentie is in dat opzicht niet aan de orde en gaat het over een relatief beperkt element. Er geldt al een beeldkwaliteitsplan voor dat gebied, dus daaraan wordt al getoetst door welstand. De vraag die wij in de brief oproepen is: zou het dan zo kunnen zijn, omdat we ook met elkaar het belang hebben van het tempo bij sociale woningbouw, dat we zeggen: we vinden dat vooral die bedenkingenprocedure moet gelden voor dat verhaal, die grondgebonden woningen, het programma, enzovoort. Dat is niet, mijnheer Slump, een soort truc, dat is heel precies kijken naar wat er toentertijd is bedoeld; waar is over gesproken in de raad en probeer dat te duiden, want over die appartementen zijn al andere typen afspraken en daarvoor gelden niet die bezwaren die u hier geuit hebt. Dus we proberen heel zuiver te redeneren vanuit de opdracht van de raad en ook wel vanuit het belang in dit geval van de sociale woningbouw. Het belangrijkste punt is dat het hier niet gaat om het in procedure brengen van een nieuw bestemmingsplan. Het gaat om het volgen van de Wabo-procedure, waarin de raad, en dat is ook wat wij toegegeven hebben, aan zet is als het gaat om de bedenkingenprocedure. Overigens, de splitsing brengen niet wij aan maar zal de aanvrager inbrengen, want zo werkt het proces. De aanvrager vraagt de Wabo, de omgevingsvergunning, aan. Dat kan hij doen voor het geheel als totaal maar dat kan hij ook in delen doen en voor ieder van die delen moet je beoordelen of dat voldoet aan de redenering zoals die staat in door uzelf vastgelegde reglementen en de daarbij behorende toelichting. Die hebben we in de brief zo transparant mogelijk willen opgeven, zodat u ons alvast een inzicht ging geven en u die redeneringen beoordeelt. Wat dat betreft moeten we het wel houden binnen het kader van de Wabo. Ik denk dat ik daarmee geprobeerd heb het verschil in processen uit te leggen.

12 2012 N 130 De heer Bussink: Mevrouw de voorzitter. In het bewuste koopcontract staat inderdaad dat de gemeente zich zal inspannen om een bestemmingsplanprocedure in gang te zetten. Dat is één. Twee: als we deze route opgaan van de Wabo, dan betekent het dat het vigerende bestemmingsplan van 1979 geldig blijft voor dit gebied, want in het ontwerpbestemmingsplan Atol/Zuiderzeewijk is de locatie Waterwijzer ambtshalve geschrapt. Dat betekent als op die locatie gebouwd gaat worden, dat er na 1 juli 2013 ook geen leges geheven kunnen worden. Dus er moet sowieso een bestemmingsplan voor dat gebied komen. Wij hebben nog nagevraagd bij de VNG of dat klopt; is onze redenering juist. Dat werd volmondig beaamd. Onder deze constructie zijn vanaf 1 juli 2013 legesheffingen niet meer mogelijk. Wethouder Fackeldey: Nu haalt u een paar dingen door elkaar. Natuurlijk moet daar een bestemmingsplan voor komen. Die procedure loopt ook, daar is collega Luchtenveld druk mee. Dat is één ding. Dat is de procedure voor het bestemmingsplan. Twee is, dat we bij recht verplicht zijn als onder de Wabo een omgevingsvergunning aangevraagd is, om die in behandeling te nemen. Daar hebben we twee smaken, namelijk de smaak van als we willen meewerken het zelf afdoen, of de smaak waarin we u vragen of u bedenkingen hebt. Die dingen lopen inderdaad naast elkaar. De heer Bussink: Nogmaals, in het ontwerpbestemmingsplan zoals dat nu voorligt, staat dat ambtshalve de locatie van de Waterwijzer uit het bestemmingsplan weggelaten is. Dat betekent dat voor het gebied locatie Waterwijzer het vigerende bestemmingsplan van 1979 blijft gelden. En dat betekent, dat vanaf juli 2013 geen leges meer geheven kunnen worden voor dat gebied. Wethouder Fackeldey: En als het goed is, is voor die tijd in ieder geval voor wat betreft één deel van de aanvraag dat probleem niet meer spelend, want dan hebben we die procedure in de Wabo al doorlopen. Parallel daaraan wordt er natuurlijk ook gewerkt aan de herziening van het bestemmingsplan. De heer Bussink: Niet in het ontwerpbestemmingsplan Atol/Zuiderzeewijk. Wethouder Fackeldey: Nee, wel een ander toch? De heer Bussink: Dus zeggen we: breng dit nu gelijk als bestemmingsplan in procedure. Wethouder Fackeldey: Ik probeer te beweren dat dat niets afdoet aan het feit dat we dan nog steeds de Wabo-procedure moeten doorlopen, ook al brengen we het onder opnieuw dat bestemmingsplan. Want als er een aanvraag ingediend wordt, dan moeten wij die onder de Wabo in behandeling nemen en behandelen zoals we hem behandelen. Los daarvan is uw oproep goed begrepen en zal het college ongetwijfeld ook kijken hoe ze die twee dingen goed met elkaar kan afstemmen en in overeenstemming kan brengen. Maar waar het hier over ging, was de procedure zoals deze op dit moment loopt onder de Wabo. De voorzitter: Nog anderen vanuit de raad? De heer Slump: Ik wil toch wijzen op de motie en dan met name punt 3: pas verdere stappen op het gebied van herontwikkeling van het gebied te zetten, nadat de raad heeft besloten over het te realiseren programma en het bijbehorende ontwerpbestemmingsplan. Daarmee hebben we geen uitzondering gemaakt voor het appartementengebouw. Wij zijn daarom tegen die splitsing.

13 2012 N 131 Wethouder Fackeldey: Ik heb getracht met argumenten uit te leggen hoe we enerzijds het belang kunnen dienen en recht kunnen doen aan hetgeen de raad ook in de notulen gezegd heeft en anderzijds het belang van de sociale volkshuisvesting kunnen dienen. Het is uiteraard aan de raad om daarover een uitspraak te doen. De heer Van Erk: Mevrouw de voorzitter, mag ik nog een vraag toevoegen? Ik zou van de wethouder nog even willen horen aan welk bestemmingsplan nu wordt getoetst als er een Wabo-aanvraag komt. Wethouder Fackeldey: Aan het vigerende bestemmingsplan. Dat kan niet anders en dus wordt in die Wabo de ontheffingsprocedure gestart om de strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan te kunnen opheffen, waarbij we wat betreft de beoordeling daarvan aan de raad voorleggen of hij bedenkingen heeft of niet. De heer Bussink: Dat was ook mijn vraag. De voorzitter: Dank u wel. Zo genoeg besproken? Dat is het geval. Dan gaan we over tot stemming. De heer Marseille: Mevrouw de voorzitter, ik zou graag een kort moment een schorsing willen. De voorzitter: Gaat uw gang. De voorzitter schorst de vergadering. De voorzitter heropent de vergadering. De heer Marseille: Mevrouw de voorzitter. Wij hadden de schorsing gevraagd om ons intern even te beraden over de vraag of de argumenten van het college reden voor ons zouden zijn om ons standpunt ten aanzien van deze motie te wijzigen. Wij vinden toch dat met name de onderdelen 1 en 3 van de opdracht van de motie dermate belangrijk zijn, omdat wij wel degelijk zorgen hebben over hoe de ontwikkeling er daar gaat uitzien en dat dat via het bestemmingsplan geregeld dient te worden. Vandaar dat wij onze steun aan de motie zullen handhaven. De voorzitter: Dank u wel. Kunnen wij overgaan tot stemming nu? De heer Van den Heuvel: Mevrouw de voorzitter, mag ik een stemverklaring afleggen? De SP zal tegen deze motie stemmen, want wij kunnen niet tegen de wet ingaan. De fracties van VVD, InwonersPartij, Bindend Lokaal, ChristenUnie, CDA, D66, GroenLinks, Lelystads Belang en Lijst Simon Polman stemmen voor de motie. De fracties van PvdA en SP stemmen tegen de motie. Met 27 stemmen voor en 8 stemmen tegen wordt de motie aangenomen. 10. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen (Zeeasterweg 19) (stuk nr. B ) Van de agenda afgehaald.

14 2012 N Behandeling motie vreemd aan de orde van de dag Motie van de fracties van VVD, PvdA, InwonersPartij, SP, CDA, D66 en Bindend Lokaal inzake Parkeerexploitatie Stadshart. "De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen op 27 maart 2012 Overwegende dat: - het college in oktober een voorstel aan de raad heeft voorgelegd voor de herziening van de parkeerexploitatie stadshart; - de raad het college heeft verzocht dat voorstel in te trekken en heeft aangegeven met nadere kaderstelling voor de parkeerexploitatie te komen; - het saldo van de opbrengsten en kosten van het parkeren in 2011 negatief is uitgekomen en dat deze situatie zich bij ongewijzigd beleid zal voortzetten. Van mening dat: - de kosten van het parkeren in het stadshart behoudens egalisatie van onderhoudskosten, jaarlijks door de parkeeropbrengst dienen te worden gedekt; - om ongewenste concurrentie tussen de diverse winkelgebieden te voorkomen kosten die niet direct dienstbaar zijn aan het parkeren niet ten laste van de parkeerexploitatie dienen te komen; - oplossingen die gericht zijn op het verhogen van tarieven de aantrekkelijkheid van het stadscentrum kunnen aantasten; - het verminderen van kosten en daarbij met name de belangrijkste kostenpost bestaande uit de beheer- en controlekosten van Perspectief onvermijdelijk is; - taakstellend de beheer- en controlekosten van Perspectief in 2013 met 50% dienen te worden verminderd ten opzichte van 2012; - de uitvoering van controle op het naleven van de parkeerverordening met lagere frequentie en een verrassingselement tot nagenoeg dezelfde nalevingbereidheid zal leiden; - uitgaven voor onderhoud zeker in de eerste jaren beperkt dienen te worden tot de meest noodzakelijke kosten; - reserveringen voor onderhoud op dit moment leidt tot een onnodige druk op de parkeerexploitatie; - hierbij kan worden uitgegaan van de stelling dat enerzijds bij een blijvend grote overcapaciteit sluiting van een deel van die capaciteit niet kan worden uitgesloten en anderzijds dat bij een toeneming van het aantal parkeerbewegingen daardoor meer ruimte ontstaat om op dat moment aan de gewenste reserveringen te doteren; - de ontstane overcapaciteit in het aantal parkeerplaatsen deels benut kan worden voor initiatieven die extra parkeeropbrengst genereren tegen zeer aantrekkelijke abonnementstarieven voor bijvoorbeeld forensen die nu niet in het stadshart parkeren; - zo lang er sprake is van een forse overcapaciteit geen plannen voor te bereiden om te investeren in nieuwe of gerenoveerde parkeervoorzieningen; - sloopkosten van parkeervoorzieningen niet ten laste van de parkeerexploitatie dienen te worden gebracht; - de gevolgen van de uitgebreidere zondagopenstelling voor winkels voor de parkeeropbrengst te monitoren; - afrekening in garages per minuut dient plaats te vinden. Verzoekt het college: 1. De hiervoor uitgesproken meningen te hanteren als kaderstelling voor een herzien voorstel voor de parkeerexploitatie in het stadshart. 2. Tijdig met Perspectief besprekingen te beginnen teneinde Perspectief in de gelegenheid te stellen de personele consequenties van de vermindering van taken ten aanzien van het parkeren voor 2013 beleidsmatig te verwerken. 3. Geen wijziging voor te stellen in de huidige tariefstructuur en tijden waarop voor parkeren betaald dient te worden.

15 2012 N Indien noodzakelijk bij toepassing van het in deze motie geschetste kader de parkeerexploitatie sluitend te maken met een zo beperkt mogelijke tariefsaanpassing, dit dan bij voorkeur door aanpassing van de tarieven voor abonnementen en vergunninghouders. En gaat over tot de orde van de dag. De heer Marseille: Mevrouw de voorzitter. Ik zou willen beginnen met een paar opmerkingen te maken over het proces. Deze motie is tot stand gekomen nadat, zoals ook in de overwegingen staat, in oktober de raad aan het college gevraagd heeft om het toen ingediende voorstel van de parkeerexploitatie terug te nemen. Daarna heeft de raad breed met elkaar overlegd om te komen tot een kaderstelling. Het is in dit wel heel complexe dossier, we hebben vorig jaar een aantal keren gezien hoe lastig dat was, heel bijzonder, en ik heb heel veel waardering voor de collega s, dat we daar op deze manier uit zijn gekomen, dat we op een prima manier met elkaar overlegd hebben. Een paar partijen hebben gezegd: wij stemmen uiteindelijk niet in met die motie. Maar het heeft in ieder geval aangetoond dat deze raad in staat is gebleken om tot een gezamenlijk standpunt te komen, waarbij hier en daar best lastige dingen moesten worden geslikt. Dan de hoofdkaders. Ik wil daar een paar dingen van noemen. Ze staan uitgebreid in de motie, dus het heeft niet zoveel zin om die hele motie in feite nog weer te gaan voorlezen. Kern is dat wij met elkaar gezegd hebben: de parkeerexploitatie dient sluitend te zijn, in die zin dat de opbrengsten en de kosten jaarlijks, behoudens egalisatie van kosten bij onderhoud, dekkend moeten zijn. Dat was een heel belangrijke constatering waaraan nogal wat consequenties zaten, want dat hield in dat er óf naar de opbrengstenkant óf naar de kostenkant óf naar beide gekeken moest worden. Zoals u ziet onder van mening dat hebben wij de oplossing in beide richtingen gezocht, maar in wel heel grote mate in de hoge post aan kosten omdat daar nogal wat kosten in zijn waarvan niemand zal beweren dat die ten onrechte worden gemaakt, maar waarvan wel gezegd kan worden dat deze de parkeerexploitatie in enge zin zeker niet ten goede komen. Dat betekent een ongewenste concurrentie met name voor de ondernemers in het stadshart, die toch al te maken hebben met het feit dat elders in de stad een aantal gebieden zijn waar niet betaald hoeft te worden. Dat heeft ertoe geleid dat wij zijn gekomen tot een kaderstelling van enerzijds forse kostenvermindering en anderzijds een aantal dingen hebben aangedragen om tot nog wat extra opbrengsten te kunnen komen. Dan is er ten aanzien van de kosten één post die ik met name zou willen noemen. Daar waar het gaat om reserveringen voor onderhoud, want dat geldt niet alleen in deze exploitatie, zouden wij het nuttig vinden om nog een keer wat breder de discussie te voeren of reserveringen voor toekomstige vervangingen en reserveringen voor onderhoud altijd op de huidige wijze moeten plaatsvinden, omdat er in veel gevallen sprake is van het vormen van voorzieningen, reserveringen, welke hun nut pas over zeer veel jaren afwerpen en waarvan het de vraag is of die lasten niet wat meer verschoven kunnen worden naar degenen die er dan van profiteren. Dat is een discussiepunt dat wat ons betreft breder is. In het voorstel hier is in ieder geval de stelling opgenomen, dat reserveringen voor onderhoud op dit moment leiden tot onnodige druk op de parkeerexploitatie en dat daarom zeer kritisch daarmee moet worden omgegaan en in feite alleen voor datgene wat op dit moment strikt noodzakelijk is. Tot zover over deze motie. De voorzitter: Dank u wel. Vragen aan de heer Marseille? Een opmerking. Gaat uw gang.

16 2012 N 134 De heer Van der Kolk: Mevrouw de voorzitter. GroenLinks heeft deze motie niet mee ingediend en ik zal even uitleggen, ook aan de heer Marseille, waarom we dat niet gedaan hebben uiteindelijk. GroenLinks vindt het jammer dat door deze motie het college niet wordt opgeroepen om onderzoek te doen naar algehele uitbesteding van de parkeerexploitatie aan derden. Dat heeft bijvoorbeeld in Amersfoort prima uitgepakt. De parkeerexploitatie dient volgens GroenLinks per definitie minimaal kostendekkend te zijn. Het onderzoeken van voordelige arrangementen voor bijvoorbeeld Park&Rides, zoals in de motie genoemd wordt, is naar onze mening geen taak van de gemeente. Daar zijn commerciële exploitanten prima in geschoold. Tot slot even Perspectief. We hoeven bij commerciële exploitatie niet bang te zijn dat de rol van Perspectief helemaal zou verdwijnen. Het kan prima meegenomen worden in de onderhandelingen met een commerciële uitbater van de parkeerexploitatie. Voor de gemeente is dit o.i. de beste oplossing, omdat ze dan verzekerd is van regelmatig weliswaar niet zulke grote maar wel vaste jaarlijkse inkomsten, tegenover uitsluitend onkosten zoals we de afgelopen jaren hebben gezien. We zullen de motie wel steunen, omdat wij een sluitende parkeerexploitatie wel heel belangrijk vinden. De heer Slump: Mevrouw de voorzitter. Er ligt een breed gesteunde motie over de parkeerexploitatie voor ons. De ChristenUnie-fractie kan haar steun echter niet geven aan deze motie, hoewel er wel een aantal goede punten in staan, maar de gevraagde bezuiniging bij Perspectief ligt ons zwaar op de maag. Perspectief heeft in 2009 al 5%, in % en in 2011 al 22% moeten bezuinigen. Als deze bezuiniging daar bovenop komt, is het volgens eigen zeggen de doodsteek voor die organisatie en dat moeten wij als raad, die behoud van sociaal beleid hoog in het vaandel heeft staan, toch niet willen. Overigens was de directeur van Perspectief niet op de hoogte dat deze motie er aan kwam. Er wordt dus taakstellend een kostenreductie opgelegd zonder te informeren of dat wel kan zonder het voortbestaan in gevaar te brengen. Het is voor ons ook nog de vraag of de opbrengsten dan op peil blijven. Wij vinden het belangrijk dat Perspectief behouden blijft, al of niet deel uitmakend van een groter geheel. In onze ogen kan de opbrengst nog verhoogd worden door meteen betaald parkeren op zondag in te voeren en niet eerst te monitoren. Als mensen in plaats van op zaterdag nu op zondag hun boodschappen gaan doen, leidt dat direct tot verminderde inkomsten. De heer Soomers: Mevrouw de voorzitter. Ik deel de woorden van de heer Marseille dat we hier met elkaar kunnen constateren, dat deze raad in grote meerderheid in staat is integraal verantwoordelijkheid te nemen en richting te geven aan de beleidsontwikkeling. Daar ben ik trots op. Ik denk dat het goed is om vast te stellen, dat we niet alleen als coalitiepartijen maar ook met een meerderheid van de oppositie eruit kunnen komen en moeilijke beslissingen kunnen nemen. Want moeilijke beslissingen zijn dit. Ik denk dat er een verantwoord evenwichtig besluit wordt genomen in het voorstel van deze motie. Wij kunnen niet meer, zoals ChristenUnie wellicht denkt, denken dat we nog leven in de tijd dat de bomen tot in de hemel groeien. Het is echt niet mogelijk om door te gaan met 1,2 miljoen per jaar uit te geven alleen aan handhaving van de parkeersituatie. Het is niet nodig en wenselijk drie keer per dag in het stadscentrum iedere parkeerplaats te controleren, terwijl je weet dat bij wisselende controles steekproefsgewijs hetzelfde effect optreedt. Dat kan niet. En wat er nu ligt is een evenwichtig voorstel voor een sluitende begroting, waarbij twee andere criteria door de raad in hoge mate gehanteerd zijn: een zo beperkt mogelijke tariefsverhoging en geen ingrepen in effectief sociaal beleid. Want wat gebeurt er? Deze raad blijft ondersteunen dat het gemeentelijk werkbedrijf, nu nog Perspectief, als preferred supplier de handhavings- en beheersdiensten in de parkeerexploitatie kan blijven vervullen. We houden zelfs vol dat daarvoor nog de helft van het nu beschikbare

17 2012 N 135 budget ter beschikking blijft. Dat is mooi. Dat biedt ook perspectief om die organisatie geleidelijk naar een nieuwe situatie te brengen. De discussie over het werkgelegenheidsbeleid wordt nu dan ook door de ChristenUnie te vroeg geagendeerd. Wij gaan straks praten over een gemeentelijk werkbedrijf. Daarin wordt met de mogelijkheden en de eisen van deze tijd gekeken wat er nodig is in Lelystad om voldoende trajecten en voldoende adequate en actuele trajecten te creëren om zoveel mogelijk mensen uit een uitkering richting werk te begeleiden. Ik heb de vaste overtuiging dat deze raad ook dan eruit zal komen en daarvoor voldoende middelen ter beschikking zal stellen. De heer Baaten: Mevrouw de voorzitter. Ook wij hebben deze motie mee ingediend. We hebben in het begin aangegeven dat we vonden dat het ook per brief had gemogen, maar goed, dat is het overleg dat we hebben gehad. Als het gaat om Perspectief dan zijn wij benieuwd als het gaat om het doorrekenen. In de motie hebben wij dat aangegeven. We hebben nu de ChristenUnie gehoord en de PvdA, het is wel nog even iets anders of je 100% neemt min 23, pak 77 en deel dat door tweeën dan kom je op 38,5, of dat je op een bepaald moment uitgaat van de oude 100% en dat door tweeën deelt, en in de andere situatie of je Perspectief nu bekijkt of bekijkt nadat een mogelijke combinatie heeft plaatsgevonden binnen het Leerwerkbedrijf. Dus wat dat betreft toch een kanttekening. De motie is dus open en we zijn benieuwd, als het gaat om het uiteindelijke doorrekenen, naar het resultaat dat vanuit het college komt. We zijn realistisch genoeg om dan te oordelen wat kan, want je kunt veel willen, maar het moet ook kunnen. Daar komen we dan wel uit. De voorzitter: Dank u wel. Niemand meer vanuit de raad. Wethouder Fackeldey. Wethouder Fackeldey: Mevrouw de voorzitter. Het college wil graag als eerste de raad danken voor inderdaad het vele werk dat hier gedaan is. Ik denk dat het goed is op een onderwerp waarin je elkaar heel lang kunt bezighouden, dat een aantal goede richtlijnen meegegeven zijn waarmee het college nu verder aan het werk kan. Ik denk dat het ook het voorstel recht doet als ik een klein beetje tijd neem om inhoudelijk alvast op een aantal elementen van de motie te reageren. Qua proces, dat maar als eerste, zouden we ons kunnen voorstellen dat we na de doorrekening nog even in gesprek met de delegatie uit de raad die het voorbereid heeft, toetsen of de doorrekeningseffecten die je dan ziet en de consequenties die deze zouden hebben voor het raadsvoorstel, gaan in de richting die de raad met de motie bedoeld heeft. Wat dat betreft misschien één keer teveel controle liever dan in de afronding blijken elkaar niet goed begrepen te hebben. Ik zou mijn betoog graag op drie elementen willen toespitsen. Het tekort 2012, de financiële situatie 2013 en ook nog even iets zeggen over Perspectief. Ik denk dat we tijd hebben, omdat als wij een eerste rekensom maken die geldt voor 2012, we zien dat met de geprognosticeerde opbrengsten en het geprognosticeerde tekort dat er ligt, ongeveer , en je daar inzet de voorziening parkeren en je zet vervolgens nog in wat ook in de motie aangegeven wordt, geen groot onderhoud in 2012, je prima uitkomt met een kleine plus aan het eind van het jaar. Dat is belangrijk om vast te stellen, want dat betekent dat we nog even de tijd hebben om met elkaar het gesprek op een goede manier te voeren. Ik moet daar wel meteen één aantekening bij maken en die ga ik dadelijk ook maken over 2013, als het gaat over dat groot onderhoud. In dit geval zou het om twee maatregelen gaan, het gaat om het aanpassen van de vloer van het Agoradek en een aantal strepen die getrokken zouden moeten worden in een andere garage. Dat kun je dan prima voor één jaar doen. Je moet daar natuurlijk niet mee doorgaan. Je kunt dat niet elk jaar

18 2012 N 136 opnieuw doen. Ik ben het met de heer Marseille eens dat het verstandig is om te kijken naar de manier waarop we overgaan naar het reserveren voor groot onderhoud, maar zeker in dit geval hebben we ook in de raad behandeld een brief die we van de provincie gehad hebben ten aanzien van ICL en daarin werd ook iets gezegd over het parkeren. Daar wordt in feite gezegd: ten behoeve van het groot onderhoud dient u óf de kosten elk jaar te nemen óf een egalisatiereserve in te stellen. Daar heeft het college toen met u over gesproken en ook op geantwoord dat ze dat zullen betrekken bij het opstellen van de parkeerbegroting voor het Stadshart. Dat betekent dat we nog even goed moeten kijken, en dat is een eerste opmerking, of de afspraken die we met de provincie daarover gemaakt hebben, zich verhouden tot dit voorstel, zodat we niet uiteindelijk van de provincie nog discussies krijgen over de ICL-component hierin of dat allemaal wel kan. Dan Is er dan naar ons idee sprake van een sluitende parkeerexploitatie. Ik moet eerlijk bekennen dat er wel wat aarzelingen bij het college zijn, kijkende naar de motie. Het verwachte tekort is dan ook weer 1,3-1,4 miljoen, want dat is stabiel met de huidige tarieven. Dan kun je natuurlijk 50% bezuinigen op Perspectief. Ik zeg inhoudelijk daarover nog wat meer, maar ik bestrijd dat het geen financiële effecten heeft. We weten dat verminderd toezicht altijd verminderde opbrengsten heeft. Het causaal verband is in Lelystad niet anders dan in andere delen van het land. Hoe groot dat verband is, kun je best beïnvloeden door de wijze waarop je controleert, maar er is echt een causaal verband tussen toezicht en opbrengsten. Bovendien, een deel van de opbrengsten zijn boetes, de zogenaamde Mulderfeiten. Die zie je echt minder als je minder vaak rondjes loopt en ook dat is een deel opbrengst dat je minder hebt. Dat betekent dat je daar voorzichtig en aan de veilige kant rekening mee moet gaan houden en dan zit je nog met a 1 miljoen dat je nog moet dekken. Daar moeten we goed naar kijken, hoe dat te dekken zou zijn. Enerzijds slim omgaan met onderhoud zoals de heer Marseille heeft gezegd, maar wel rekening houdend met de brief van de provincie, en anderzijds kijken of daar met beperkte tariefsverhogingen en vooral introduceren van abonnementsvormen uit te komen is. Daarbij kan opnieuw de vraag aan de orde komen: realiseren we ons nu dat als we ieder jaar de exploitatie sluitend maken, we over een aantal jaren een positieve parkeerexploitatie gaan draaien. Daar is het fonds egalisatiereserve voor bestemd, om te zorgen dat de verliezen in de beginjaren goedgemaakt worden door de winsten in de latere jaren. Op basis daarvan willen we graag een rekenmodel een aantal keren doorrekenen en een paar varianten nog even met u wisselen, om te laten zien hoe die sluitend te krijgen is. Dan een opmerking over Perspectief. Vooropgesteld, het college begrijpt buitengewoon goed dat de boodschap van de raad is: u dient op een sobere en doelmatige manier aan parkeerhandhaving te gaan doen. We begrijpen ook heel goed dat de boodschap is: de discussie over werkgelegenheid moet u voeren bij het onderwerp werkgelegenheid dat daarmee samenhangt en die moet u niet voeren via de band van de parkeerexploitatie. Dat is natuurlijk waar, dat is een terechte constatering. Tegelijkertijd moet je ook constateren dat die 50% korting die voorgesteld wordt, een wel bovenmatig grote ingreep is, ook op de handhaving. Niet alleen op de handhaving maar ook op de opleidingstrajecten van toezichthouder en parkeercontroleur. De parkeertaak kun je niet meer uitvoeren op de manier zoals je dat doet. Het heeft ook te maken met de verhouding tussen overhead en directe kosten; blauw op straat. Daar zit natuurlijk niet alleen parkeerhandhaving in. In dat bedrag zit ook de technische dienst, zit ook het parkeren van auto s, het stallen van fietsen, noem maar op. Een heel pakket. We zullen dus met het bestuur van Perspectief goed in gesprek moeten over de vraag: als dit nu de opdracht van de raad is, wat betekent dat. Er is wat dat betreft ook wel goed nieuws denk ik, want het feit dat gesproken wordt over het werkbedrijf betekent dat je dan ook kunt kijken of je

19 2012 N 137 met het toevoegen van andere taken aan die organisatie bijvoorbeeld kunt voorkomen dat de overhead veel te zwaar gaat drukken op het kleine stukje omzet. Dat betekent dan wel als je zegt: we vinden dat Perspectief een goede instelling is, dat het werk moet blijven gebeuren maar we willen dat er sober en doelmatig gecontroleerd wordt op parkeren, dus daar moeten we een behoorlijk eind in terug, dat je ook met elkaar de creativiteit en de durf moet hebben om te kijken of je middels het toevoegen van andere taken toch die doelstelling in de benen kunt hebben. Het college wil u graag via een pleidooi oproepen om daarin positief met ons mee te denken. Samenvattend. Ondanks een aantal misschien kritisch klinkende opmerkingen, die waren niet bedoeld om kritiek te hebben op het feit dat het verhaal er ligt, dat het college het niet zou onderschrijven, denk ik dat het college met deze boodschap prima uit de voeten kan. Er zijn een aantal zorgen over de financiële haalbaarheid. Dat kan ook niet anders, want dit zijn de bouwstenen en die moet je nu gaan leggen. Het college legt graag het metselwerk even bij u neer, voordat ze komt tot een raadsvoorstel dat ter besluitvorming aan u voorgelegd wordt, waarin ze ook aandacht zal vragen na overleg met Perspectief voor de consequenties die het invoeren van deze maatregelen heeft voor Perspectief. Nogmaals, ik hoop dat u het met mij eens bent dat we daar nog een beetje tijd voor hebben, omdat dit pas voor 1 januari 2013, maar we doen het eerder, geregeld moet zijn. Ik denk zover in eerste instantie. De heer Marseille: Een heel korte reactie. Wat ons betreft, en ik ben ervan overtuigd dat dat ook namens de anderen is, zullen wij graag dat metselwerk te zijner tijd beoordelen. De voorzitter: Dank u wel. De heer Slump. De heer Slump: Ik wou graag nog even ingaan op de reactie van de heer Soomers, die stelt dat wij te vroeg zijn om dit aan de orde te stellen. Ik denk het juist niet. Ik denk dat deze motie te vroeg is om nu al 50% taakstelling in te boeken, terwijl de gesprekken over het werkbedrijf nog gevoerd moeten worden. Daarom ben ik ook blij met de toezegging van het college om met Perspectief in gesprek te gaan om een en ander goed af te hechten. De voorzitter: Voor het verslag: de heer Soomers knikt. Niemand meer vanuit de raad? Dan ga ik over tot stemming. De fracties van VVD, PvdA, InwonersPartij, Bindend Lokaal, CDA, D66, GroenLinks, Lelystads Belang, SP en Lijst Simon Polman stemmen voor de motie. De fractie van de ChristenUnie stemt tegen de motie. Met 32 stemmen voor en 3 stemmen tegen wordt de motie aangenomen. De voorzitter sluit de vergadering om uur. Vastgesteld op 24 april De raad van de gemeente Lelystad, De voorzitter, De griffier,

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter;

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter; Raad van Lelystad C S C " 2011 N 486 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 september 2011 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

2012 N 561. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2012 N 561. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2012 N 561 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 6 november 2012 om 22.20 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M.

Nadere informatie

2013 N 518. de heer S.G.J. van Erk (VVD), voorzitter;

2013 N 518. de heer S.G.J. van Erk (VVD), voorzitter; 2013 N 518 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 26 november 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer S.G.J.

Nadere informatie

2006 N 258. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2006 N 258. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2006 N 258 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 16 maart 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

c^rr Raad van Lelystad 2013 N 206

c^rr Raad van Lelystad 2013 N 206 Raad van Lelystad c^rr 2013 N 206 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 11 juni 2013 om 22.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

c_siy y Raad van Lelystad 2011 N 491

c_siy y Raad van Lelystad 2011 N 491 y Raad van Lelystad c_siy 2011 N 491 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 11 oktober 2011 om 20.45 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Han Noten t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dalfsen op 30 januari 2017

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Han Noten t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dalfsen op 30 januari 2017 Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Han Noten t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dalfsen op 30 januari 2017 -------------------------------------------------------- Geachte burgemeester

Nadere informatie

Geachte heer Heidema, geachte leden van de gemeenteraad van Deventer, geacht college, dames en heren,

Geachte heer Heidema, geachte leden van de gemeenteraad van Deventer, geacht college, dames en heren, Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Andries Heidema, t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Deventer op 3 juli 2013. Geachte heer Heidema, geachte leden van de gemeenteraad van Deventer,

Nadere informatie

Geachte leden van de gemeenteraad van Losser, Geachte heer Sijbom, beste Michaël, geachte familie, geachte aanwezigen

Geachte leden van de gemeenteraad van Losser, Geachte heer Sijbom, beste Michaël, geachte familie, geachte aanwezigen Toespraak CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de beëdiging en installatie van burgemeester Sijbom op 23 september 2011 Losser Geachte leden van de gemeenteraad van Losser, Geachte heer Sijbom, beste Michaël,

Nadere informatie

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen.

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen. Toespraak van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging en installatie van mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel als burgemeester van Hof van Twente op woensdag 15 mei 2013 Burgemeester

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Roel Cazemier t.g.v. zijn. herbenoeming als burgemeester van Dinkelland op 6 oktober 2015

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Roel Cazemier t.g.v. zijn. herbenoeming als burgemeester van Dinkelland op 6 oktober 2015 Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Roel Cazemier t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dinkelland op 6 oktober 2015 Geachte heer Cazemier, beste Roel, beste Ineke, geachte leden van de

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25 Bijlage bij het voorstel inzake de gedragscode leden van de gemeenteraad en gedragscode burgemeester en wethouders bepalingen uit de Gemeentewet over de integriteit. RAADSLEDEN Nevenfuncties Artikel 12

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015 Burgemeester Den Oudsten, beste Peter, beste mevrouw van Hulsen, geachte

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

de heer W.W.J. Janssen (GroenLinks) de heer W.G. Smit (BurgerBelangen Nu) de heer J. Fraters, Nieuwe Schakel mevrouw W.

de heer W.W.J. Janssen (GroenLinks) de heer W.G. Smit (BurgerBelangen Nu) de heer J. Fraters, Nieuwe Schakel mevrouw W. VERSLAG RAADSVERGADERING 1 juli 2014 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer T.R. Poppens mevrouw M.A.C. van

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel De raad van de gemeente Meppel; gelet op artikel 81o van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende Verordening rekenkamercommissie Meppel Paragraaf 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

2011 N 592. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter;

2011 N 592. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter; 2011 N 592 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 6 december 2011 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer S.G.J.

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Deel I Kernbegrippen van (bestuurlijke) integriteit Leden van de gemeenteraad stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur

Nadere informatie

Raad van Lelystad 2012 N 160

Raad van Lelystad 2012 N 160 Raad van Lelystad C S C " 2012 N 160 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 24 april 2012 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting 1 Gesproken tekst "Leden van de, na beëdiging, nieuwe gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal, leden van

Nadere informatie

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad c^rr 2012 N 188 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 15 mei 2012 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 438

y Raad van Lelystad 2013 N 438 y Raad van Lelystad 2013 N 438 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 5 november 2013 om 19.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Raad van Lelystad 2013 N 88

Raad van Lelystad 2013 N 88 Raad van Lelystad L ^ rr 2013 N 88 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 5 maart 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Beste Stefan, geachte leden van het Algemeen Bestuur, geachte leden van het Dagelijks Bestuur, geachte aanwezigen,

Beste Stefan, geachte leden van het Algemeen Bestuur, geachte leden van het Dagelijks Bestuur, geachte aanwezigen, Toespraak CdK drs. Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging van Stefan Kuks als watergraaf van het waterschap Vechtstromen op 20 augustus 2014. Beste Stefan, geachte leden van het Algemeen Bestuur, geachte

Nadere informatie

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling Nummer ROM 132073 Inboeknummer: 132073 Raad d.d. Paragraaf begroting: 3 26 november 2014 Steller: M.J.L. Lammerée Portefeuillehouder J. Verstand Datum Onderwerp

Nadere informatie

Gemeente n Eergen op Zoom

Gemeente n Eergen op Zoom Gemeente n Eergen op Zoom RVB03-0231 Gewijzigd 0X8mplaa r 2? Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 27 februari 2003 : SB/03/03 : Afleggen eed of verklaring en belofte door duoburgerleden. Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Voorzitter, leden van de raad, genodigden, dames en heren,

Voorzitter, leden van de raad, genodigden, dames en heren, Toespraak van commissaris van de Koning René Paas bij de beëdiging en installatie van Frank de Vries als waarnemend burgemeester in Ten Boer op woensdag 4 oktober 2017 Voorzitter, leden van de raad, genodigden,

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE De raad van de gemeente Montfoort; Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ;

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ; De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer 1700033154; overwegende, dat - de behoefte bestaat een interne klachtenadviesprocedure

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet B e s l u i t: vast te stellen de spelregels voor raadsleden van Almere 2012 1.1 Inleiding In Almere willen we op een open

Nadere informatie

De leden van de Gemeenteraad; Postbus 250 Het college van Burgemeester en Wethouders;

De leden van de Gemeenteraad; Postbus 250 Het college van Burgemeester en Wethouders; Raadsgriffie De leden van de Gemeenteraad; Postbus 250 Het college van Burgemeester en Wethouders; 1 3 0 A G H fddor P 2 De gemeentesecretaris; _.... Bezoekadres: De directie; Raadhuisplein 1 De clustermanagers;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

2014 N 1. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2014 N 1. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2014 N 1 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 14 januari 2014 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

spreekrecht Uiteraard kunt ook u, zowel in de gemeenteraadsvergaderingen als in de Voorbereidende Vergaderingen, uw zegje doen.

spreekrecht Uiteraard kunt ook u, zowel in de gemeenteraadsvergaderingen als in de Voorbereidende Vergaderingen, uw zegje doen. Vergadering Gemeenteraad 15-04-2010 Plaats: Raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 19:30 Voorzitter: W.C. Doorn - van der Houwen De raadsvergadering is openbaar inzage stukken

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak

Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV15.0786 Roden, 2016 Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk. BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 28 september U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Raadsbesluit llllllllllllll

Raadsbesluit llllllllllllll e Gemeenteraad Echt-Susteren Raadsbesluit llllllllllllll 5 1 0 8 2 2 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van de griffier van Echt-Susteren d.d. 11 oktober 2016 met BBV nummer510818;

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

2012 N 213. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2012 N 213. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2012 N 213 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 29 mei 2012 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 20 maart 2012 Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders Luchtenveld, Fackeldey, De Jager, Jansen en Jacobs, alsmede secretaris

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

Bestemmingsplan Stadsrandgebied

Bestemmingsplan Stadsrandgebied CONCLUSIES EN BESLUITEN BOB EN RAADSBIJEENKOMST 9 APRIL 2013 Sessie 1 Second Opinion Flevokust (Besloten) Voorzitter: Simon van Erk Toelichting: Marcel Michon (Buck Consultants) en Tom Peeters en Stella

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

2014 N 68. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2014 N 68. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2014 N 68 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 18 februari 2014 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M.

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Raad van Lelystad 2012 N 138

Raad van Lelystad 2012 N 138 Raad van Lelystad C S C " 2012 N 138 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 10 april 2012 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

Solidariteit: hét middel op weg naar een duurzaam sociaal Wageningen Behandeling verordeningen drie decentralisatie Maandag 27 oktober 2014

Solidariteit: hét middel op weg naar een duurzaam sociaal Wageningen Behandeling verordeningen drie decentralisatie Maandag 27 oktober 2014 Solidariteit: hét middel op weg naar een duurzaam sociaal Wageningen Behandeling verordeningen drie decentralisatie Maandag 27 oktober 2014 Voorzitter, Uit de nota Samen Redzaam sprak ambitie. Ambitie

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

Burgemeester Kerckhaert, beste Frank, beste Annemie, geachte raadsleden, leden van het college, geachte aanwezigen,

Burgemeester Kerckhaert, beste Frank, beste Annemie, geachte raadsleden, leden van het college, geachte aanwezigen, Toespraak Drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in Overijssel, bij het afscheid van de heer Frank Kerckhaert als burgemeester van Hengelo op zaterdag 29 september 2012. Burgemeester

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND Raadsbesluitno. 2010/043/2 VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND DE RAAD DER GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van de griffier en de voorzitter van 13 april 2010, raadsvoorstel no. 2010/043/1; gelet

Nadere informatie

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN Vragen voor gesprekken van dijkgraaf en secretaris met kandidaat DB-leden Dit formulier wordt van te voren door het kandidaat DB-lid

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast. Corsanr. 14.0031652 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR IN LOODS 2 VAN DE TRAMWERKPLAATS TE WINSCHOTEN VOORTGEZET OP DINSDAG 23

Nadere informatie

Bijlage 3: Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie 4.0.

Bijlage 3: Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie 4.0. 1 Inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Paragraaf 2 Voorkomen van belangenverstrengeling... 3 Paragraaf 3 Informatie... 5 Paragraaf 4 Omgang met geschenken en uitnodigingen... 5 Paragraaf 5 Gebruik

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

2014 N 111. de heer S.G.J. van Erk (VVD), voorzitter;

2014 N 111. de heer S.G.J. van Erk (VVD), voorzitter; 2014 N 111 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 11 maart 2014 om 19.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer S.G.J.

Nadere informatie

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 Hoorn FRACTIEREGLEMENT Raadsperiode 2010-2014 INHOUD: I. Definities blz 2 II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 III. Fractieondersteuning blz 4 IV. Besluiten blz 4 V. De

Nadere informatie

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt.

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt. Vergadering Gemeenteraad 06-11-2008 Plaats: Raadszaal Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 6 NOVEMBER 2008 1 Opening De vergadering is op 6 november na agendapunt

Nadere informatie

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 - Status en inhoud van de regels...

Nadere informatie

Ons kenmerk U14-047493 Beh. door J.W. Labruyere Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Beleid, Reg ie & Projecten 1

Ons kenmerk U14-047493 Beh. door J.W. Labruyere Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Beleid, Reg ie & Projecten 1 ~. Geme Bergen op Zoom -----::>--- ~ ~ 1 De Fractie van de BSD De heer Van der Kallen en de heer Van den Kieboom Nieuwstraat 4 4611 RS Bergen op Zoom l lllll llllll lllll llll llllll lllll lllll lllll

Nadere informatie