2012 N Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521)"

Transcriptie

1 Raad van Lelystad C S C " 2012 N 119 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 maart 2012 om uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; mevrouw J. d Arnaud-Appelo (PvdA), de heren P.L.W.J. Baaten (InwonersPartij) en J. van de Beek (PvdA), mevrouw D.B.J. Bergman (D66), de heren F. van den Brink (InwonersPartij), R.T. Brouwer (Lelystads Belang), D.W. Bussink (CDA), L.J.J. Caniels (CDA), S.G.J. van Erk (VVD), H.W. Gerritzen (VVD), P.C.W. Hamstra (VVD), E. van der Herberg (PvdA), E. Hers (VVD) en J.M. van den Heuvel (SP), mevrouw J.J.P. van der Hoek-Dubois (Bindend Lokaal), de heren C.J.J. Homan (Bindend Lokaal) en J.L. Jonker (VVD), mevrouw E.C. van der Kleij (PvdA), de heren H.P.M. van der Kolk (GroenLinks), E.H.G. Marseille (VVD) en M. El Mhassani (PvdA), mevrouw E.W. Middelkoop-Ferron (PvdA), de heren S. Polman (Lijst Simon Polman), W.L.G. Raijmakers (Lelystads Belang) en S.M. de Reus (GroenLinks) (na de beëdiging), mevrouw A.F.M. van Rijnsoever (InwonersPartij), de heren J. Schoone (Bindend Lokaal) en P.A. Schot (D66), mevrouw K. Senf (InwonersPartij), de heren K.B.P. Slump (ChristenUnie) en H.P. Soomers (PvdA), mevrouw J.W. Sparreboom-van der Spoel (VVD), de heren C. van Veluwen (ChristenUnie) en B.E. Visscher (InwonersPartij) en mevrouw E. van Wageningen (ChristenUnie), leden van de raad; alsmede mevrouw M. Jacobs-Haagen en de heren J.A. Fackeldey, W. de Jager en R. Luchtenveld, wethouders; en de heren N. Versteeg, gemeentesecretaris, en J. Woltjer, griffier. Afwezig is: de heer W. Jansen, wethouder.

2 2012 N 120 Agenda 1 Opening N Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid N Mondelinge vragen N Vaststelling agenda N Ingekomen stukken N Notulen 21 februari 2012 N Mededelingen N Vaststelling A-stukken N Motie inzake herontwikkeling locatie Waterwijzer N Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen (Zeeasterweg 19) N Motie vreemd aan de orde van de dag inzake Parkeerexploitatie Stadshart N Opening De voorzitter: Dames en heren. Ik open de raadsvergadering. Ik heet van harte welkom de gasten en familie van Lucia Kreuger en speciaal welkom ook de gasten van de gemeenteraad Pijnacker en Nootdorp. Ik heb zojuist kort verslag gekregen hoe ze het vinden. Dat houd ik nog even geheim voor u. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A ) De voorzitter: Daar is de commissie voor onderzoek van de geloofsbrief de heer El Mhassani, de heer Slump en mevrouw Sparreboom. Het gaat over de installatie van de heer De Reus. Het woord is aan de heer Slump. De heer Slump: Mevrouw de voorzitter, geachte raad. De commissie uit de raad van de gemeente Lelystad in wier handen werden gesteld de geloofsbrief en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door de heer De Reus S.M. Bas, op 7 februari 2012 benoemd tot lid van de raad van de gemeente Lelystad, rapporteert de raad van de gemeente Lelystad dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de wet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de raad van de gemeente Lelystad. De voorzitter: Dank u wel. Ik ontsla u allemaal van uw taak en ik wil vragen of de heer De Reus naar mij toe kan komen. Wilt u allemaal gaan staan? Alvorens de functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de raad in de vergadering in handen van de voorzitter de volgende eed, verklaring of belofte af. "Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. De heer De Reus: Dat verklaar en beloof ik. De voorzitter: Hartelijk gefeliciteerd en heel veel succes in de fijne samenwerking in onze gemeenteraad. U mag plaatsnemen op de plek van mevrouw Kreuger. Dan kan

3 2012 N 121 iedereen gaan zitten. We hebben straks het officiële moment voor eenieder, maar ik geef u nu in ieder geval een hand. Bij de installatie van een nieuw raadslid hoort ook altijd het vertrek van een lang zittend raadslid, onze Lucia Kreuger. Lucia, die altijd met heel veel plezier en inzet actief was in onze gemeenteraad. Ze werd ook wel eens genoemd de groene diesel van onze raad. Stabiel en krachtig, stormde door, hield vast. Dat is natuurlijk altijd met een diesel, als hij goed gesmeerd is, blijft hij wel draaien en dat was je ook. Na 14 jaar neem je afscheid als raadslid. Ik weet zeker, Lucia, dat je dat zal gaan missen. Het lijkt altijd heel makkelijk, maar het is onderdeel van je leven geworden en je hebt ook altijd een grote betrokkenheid gehad bij de samenleving en je inzet daarvoor getoond. Opeens is dat verdwenen. Dan kun je nog wel actief worden achter de schermen voor GroenLinks, maar dat is anders dan dat je in de raad zit en verantwoordelijkheid hoort te nemen en moet zorgen dat je standpunten goed voor het voetlicht komen. Lucia heeft zich deze raadsperiode met hart en ziel ingezet natuurlijk voor de groene en sociale onderwerpen. Herkenbaar. Het milieu, daar kwam je regelmatig op terug. Ik kan me nog herinneren bij de ledverlichting dat je zei: daar moet ook eens iets aan gedaan worden, want dat scheelt een hoop energie en volgens mij dragen we dan bij aan een goed bewustwordingsgeweten en helpen we het milieu een beetje. De fietsroute. Als frequent fietser wist je alles van de fietsroutes en je vond ook dat het hét vervoermiddel is in onze stad. Dat heeft ertoe geleid, ook door jouw inzet, dat we hier een fantastisch fietsroutenet hebben liggen. Duurzaamheid. Een onderwerp dat niet zonder jou kan. Elke keer opnieuw de duurzaamheid benoemen. Het sociale beleid, armoedebeleid en scholing waren thema s waarover je sprak vanuit je hart. Dat kon je ook zien. Je stond daar en je ging het woord voeren en dacht: ik meen het en ik wil dat er het een en ander gaat veranderen in onze samenleving, in onze Lelystadse samenleving en ik probeer dat via moties en amendementen voor elkaar te krijgen. Je bent ook zeker een expert op een groot gebied en dat is de gladheidbestrijding. Je bent de laatste keer wel gevallen, ik ben ook gevallen, maar goed, dat was niet aan jou te wijten. Dat had er meer mee te maken dat die straat glad was en dat ze er niets aan hadden gedaan. Jouw inzet was wel om te zorgen dat ook het fietswegennet inderdaad toegankelijk bleef, ondanks de vorst, en dat er gestrooid zou worden. Je puzzelde dat allemaal uitstekend uit. Lijsttrekker in Toch wel een beetje trots keek je ernaar. Vrouwelijke lijsttrekker die daar stond. Het is ook goed dat die er zijn en het woord voeren. Altijd zichtbaar in de stad. Ik kwam je overal tegen, maar misschien had het ook ermee te maken dat we veel dezelfde interesses hebben. Als ik de Wereldwinkel binnenkwam was jij daar ook vaak aanwezig en raakten we in gesprek met elkaar over wat voor mogelijkheden er waren en niet. Of je was op de fiets en ik kwam je tegen. En dan hebben we het nog niet eens over Scandinavië, over je prachtig mooie huis waarover we altijd enthousiast van gedachten wisselden en jij daar je hobby s kunt uitoefenen, zeker ook in de toekomst. Want het weven waarmee je bent begonnen, biedt natuurlijk allerlei mogelijkheden om het creatieve vak meer te ontwikkelen en steeds prachtiger producties te maken. Dus wij wachten af wanneer de eerste expositie hier gaat komen van Lucia met de weefsels die zij in Zweden heeft gemaakt. Dan kunnen we spreken over een internationale kunstenares die wij ook in ons midden hebben. Vier jaar lang heb jij deel uitgemaakt van het agendaoverleg, waar we samen in zaten. Ook heel betrokken en zorgvuldig kijkend naar de onderwerpen, wat wel tot

4 2012 N 122 het agendaoverleg behoorde en wat niet tot het agendaoverleg behoorde. Daar zat je zuiver in. En je hebt deel uitgemaakt van het presidium, waar je ook je bijdrage had. Dat je het besluit hebt genomen om te stoppen betreur ik altijd wel als voorzitter van de raad. Tussentijds eruit stappen, daar kun je waardering voor hebben. Aan de andere kant weten we dat wij jouw kennis gaan missen, dat we je inzet met z n allen gaan missen, je vriendelijkheid en betrokkenheid naar de andere raadsleden toe. Dat kan ik namens de gemeenteraad zeggen: dat hebben wij bijzonder gewaardeerd. Hartelijk dank dat je altijd het mens Lucia Kreuger bent gebleven en niet het raadslid dat daar stond, nee, jouw warmte gaf ons altijd veel energie en ook altijd heel veel bewondering. Dank daarvoor. Bas is de opvolger. Bas, er wacht jou een heel zware taak nu ik dit allemaal heb opgesomd. Maar ik zou zeggen, je bent jong, ambitieus, zet je schouders eronder. We hebben wat jonge raadsleden in ons midden, die zoeken nog een jonger iemand om het een en ander uit te werken. Ik zou zeggen: doe meteen een beroep op Bas, want die is nog fris en onafhankelijk. Je weet het maar nooit. Ik kijk even, je snapt de hint. Lucia, wij wensen jou, en natuurlijk speciaal ook je man en je kinderen, veel meer tijd en veel plezier voor je hobby s toe, maar zeker ook dat je nog meer kunt genieten van je prachtige rode huis in Zweden. Je kunt er dan langer blijven, je bent niet gebonden aan het raadsritme. Als het een mooi seizoen is dan kun je daar naartoe en kun je ook in de herfst genieten van de schitterende gouden tinten tegen de diepzwarte lucht die heerst in Zweden. Ik weet dat je daar op je plaats bent, dus je zult dat wel op een goede manier weten op te pakken. Dat portret is natuurlijk niet voor niets neergezet. Het staat er nooit. Ik heb de eer en het genoegen je te kunnen berichten dat Hare Majesteit de Koningin heeft ingestemd, zoals dat tegenwoordig heet, met de voordracht je te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau bij Koninklijk Besluit van 25 februari 2012, nummer Ik wil je verzoeken naar voren te komen. We hebben een klein cadeautje. Het komt uit Zweden. Het ene plaatsje heet Kosta en het andere plaatsje heet Boda en daar staat een grote glasfabriek. Wij dachten: dat is toepasselijk en het krijgt vast een mooi plekje. Namens het gemeentebestuur heel veel succes in de nieuwe fase van je leven. Mevrouw Kreuger: Mevrouw de voorzitter, collega s raadsleden, college, griffie, secretaris en andere aanwezigen. Dit is de laatste keer dat ik het voorrecht heb om hier te mogen spreken en daar maak ik graag gebruik van. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 heb ik met de leden van GroenLinks afgesproken dat ik na één jaar het voorzitterschap zou overdragen en na twee jaar het raadslidmaatschap. Die belofte kom ik nu na en persoonlijk vind ik het ook wel mooi geweest. Na 14 jaar is het hoog tijd om plaats te maken voor jong talent. Bas zal mij opvolgen en ik wens hem op voorhand veel succes. Het raadslidmaatschap is een bijzondere functie. De kiezer schenkt je partij en soms ook jou persoonlijk het vertrouwen om haar of zijn belangen in de gemeente te behartigen. Dat is een eer maar ook een grote verantwoordelijkheid. Ik heb geprobeerd dat zo goed mogelijk te doen. Daarnaast is het geweldig om alles wat er in de stad gebeurt van dichtbij mee te maken en er invloed op te hebben. Nieuwsgierigheid gecombineerd met een sociaal en groen hart zijn altijd mijn belangrijkste drijfveren geweest. Het raadswerk is boeiend en heel leerzaam. Het debat soms frustrerend maar ook verslavend. Dat zal ik nog wel gaan missen. Om al te heftige ontwenningsverschijnselen te voorkomen, blijf ik nog even actief als fractieassistent en kom ik nog af en toe een keer kijken en meedoen met een BOB-

5 2012 N 123 sessie. Maar ik zal blij zijn met wat meer avonden thuis en wat meer tijd voor interesses die niet te maken hebben met eindeloze lappen tekst. Terugkijkend is er in 14 jaar veel veranderd. De overstap van monistisch naar duaal stelsel. De commissievergaderingen werden destijds voorgezeten door een wethouder. Ik herinner mij een wethouder die bij onvoldoende steun rustig als een ervaren schoolmeester de hele zaak opnieuw ging uitleggen in het vertrouwen de raad zo wél mee te krijgen. Ook herinner ik me een wethouder die op het eind van zijn carrière wel heel snel bereid was om bij tegenwind een voorstel aan te passen. In die tijd waren er aanzienlijk minder amendementen en moties dan nu, want alles werd afgehandeld en dichtgetimmerd in de commissievergaderingen. Toen de overgang van het millennium. Zouden de computersystemen het aankunnen, of crasht de hele boel? Een spannende tijd, niet direct voor ons als raadsleden maar wel goed voor de nodige discussie. De invoering van de euro. Een paar jaar lang kregen we alle bedragen in guldens en euro's. Alle financiële stukken uitgevoerd met dubbele kolommen en van die rare omgerekende getallen die de suggestie gaven dat alles tot op de komma nauwkeurig was begroot. Het Dagobert Duckpakhuis aan de A6, waar eerst alle Nederlandse euro's lagen opgeslagen en waar later alle guldens en al het andere ingeleverde muntgeld weer naartoe ging. Al die overgebleven marken, lires en franken die ten goede kwamen aan de gezamenlijke goede doelen moesten eerst gesorteerd worden. Welkom vakantiewerk voor scholieren met een bewijs van goed gedrag. Het is leuk om dat allemaal van dichtbij te hebben meegemaakt. Minder leuk waren de bezuinigingen, de financiële problemen rond het ziekenhuis en die van de Bataviawerf. Veel lijkt zich te herhalen. Ik wens jullie allemaal daar veel wijsheid in. Ik kijk wel toe vanaf de zijlijn. Vanaf deze plek wil ik ook iedereen bedanken. Allereerst dank aan de kiezers voor het vertrouwen dat ze mij vier keer gegeven hebben. Ik hoop dat ik u niet heb teleurgesteld. Ik bedank de voorzitter voor de plezierige samenwerking en de mooie woorden die u zojuist hebt uitgesproken. Dank aan mijn collega-raadsleden voor de goede sfeer en de plezierige samenwerking. In andere gemeenten is dat soms heel anders. Het hebben van veel fracties vergroot de noodzaak tot samenwerken. Wisselende coalities maken dat wie je tegenstander is bij het ene onderwerp, je medestander kan zijn bij een volgend agendapunt. Een prettige sfeer maakt dat niet alleen de allerscherpste zich prettig voelen en dat komt volgens mij de besluitvorming ten goede. Dank ook aan het college. Ik maak gebruik van de gelegenheid om Wout Jansen een spoedig herstel toe te wensen. Ik bedank de gehele griffie, onmisbaar als steun en toeverlaat, maar toch in het bijzonder Henk Riepma, die werkelijk overal aan denkt wat wij als simpele raadsleden dreigen te vergeten. Ik bedank de ambtenaren. Voor zover ik met hen te maken heb gehad, hebben zij mij altijd goed de informatie gegeven die ik nodig had. Dank ook aan de bodes, de bewaking en het overig personeel. Soms wordt het wel erg laat, ook voor hen. Tot slot, maar zeker niet in de laatste plaats, wil ik de Koningin bedanken voor deze mooie medaille. Ik ben er best trots op, maar ik realiseer me tegelijk dat er heel wat anderen zijn die veel meer doen voor de samenleving dan ik en er vaak te weinig waardering voor krijgen. In sommige kringen is het niet zo gebruikelijk om een lintje aan te vragen en denkt niemand eraan. Juist aan die mensen zou ik een oproep willen doen. Kent u iemand die het verdient, neem contact op met het stadhuis en vraag wat je daarvoor moet doen. Het is een mooi gebaar en een groot compliment. Hier wil ik het graag bij laten. Ik wens u allen al het goeds. De voorzitter: We schorsen even tien minuten, dan kan iedereen feliciteren. Ik neem aan dat we dat in de Burgerzaal doen.

6 2012 N 124 De voorzitter schorst de vergadering. De voorzitter heropent de vergadering. 3. Gelegenheid tot het stellen van mondelinge vragen (art. 37 RvO) De heer Bussink: Mevrouw de voorzitter. Twee weken geleden hebben we hier in de raad gesproken over het afvalbeleidsplan. Dat plan ging alleen over huishoudelijk afval. In Lelystad kennen we ook bedrijfsafval en daar zijn problemen mee, hebben wij gehoord. Daar hebben we de volgende vragen over. Klopt het dat bedrijfsafval niet meer in Lelystad ingezameld kan worden en dat ondernemers daarvoor naar Emmeloord moeten rijden? Klopt het dat bestrijdingsmiddelresten vallend onder de STORL-regeling (Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen) nu niet meer in Lelystad ingezameld kunnen worden en dat men daarvoor ook naar Emmeloord moet? Op welke termijn kunnen ondernemers hun afval in Lelystad kwijt, bijvoorbeeld via HVC? Wethouder Fackeldey: Mevrouw de voorzitter. Bedrijfsafval is inderdaad een ander onderwerp. Dat valt niet zoals dat zo netjes heet onder de zorgplicht van de gemeente en vind je ook niet terug in het gemeentelijk afvalbeleid. Anders gezegd, de ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de afspraken die zij maken met commerciële inzamelaars. Dus afvalinzamelaars als Dusseldorp of Van Werven. Inderdaad, het klopt, dat vind je niet terug in het beleid. Die STORL-regeling is ook nog een redelijk ingewikkeld verhaal. Het principe dat daarvoor geldt is hetzelfde, dat ook daarvoor met een commerciële partij afspraken gemaakt moeten worden. Daar was altijd op het afvalbrengstation aan de Zeeasterweg Stortiva gevestigd die daaraan voldeed. Die namen soms ook kleine hoeveelheden bedrijfsafval in gebruik, dat doen ze nu niet meer, maar het werd nooit op het afvalbrengstation aangeboden. Het ligt wel op dezelfde plek maar het is een andere organisatie. Wat je nu ziet is dat de verpakkingen van dat afval, mits ze gewassen zijn, nog wel degelijk mogen worden aangeboden, maar als ze nu met het bedrijfsafval komen dat ze niet meer kwijt kunnen, dan komen ze nog steeds voor niets, want dat moeten ze regelen met een commerciële partij. Er is overigens overleg binnenkort weer met de LTO over deze situatie, want vertegenwoordigers in de agrarische sector hebben het daar in een aantal gevallen wel moeilijk door. Maar het probleem is dat het nooit onderdeel heeft uitgemaakt van het gemeentelijk afvalbeleid omdat dat niet onder de gemeentelijke zorgplicht valt. De heer Schoone: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben uit de media vernomen dat Legoland zich gemeld had aan de voordeur bij ons, en ook bij anderen. We vroegen ons af hoe ver wij ons verkocht hadden en hoe de stand van zaken is. Wethouder Fackeldey: Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat wij maar net iets eerder dan de media in de gaten hadden dat Legoland zich gemeld scheen te hebben. Er is contact geweest met de directie, die overigens ook hier Madame Toussauds en dat soort bedrijven heeft. Daarvan is helder geworden dat ze twee dingen gezegd hebben: we weten dat Lelystad zich gemeld heeft - ze weten ook dat Lelystad ruimte beschikbaar heeft - maar de media zijn erg prematuur; we zijn ons aan het oriënteren op Nederland in den breedte, we zijn nog niet zo ver dat we kunnen praten over een concreet businesscase maar zo gauw we concreet gaan zoeken, komen we ook bij u langs. Als reactie daarop hebben we samen met OMALA zowel naar het hoofdkantoor als hierheen een businesscase gestuurd en gezegd: als u overweegt zich te vestigen, weet dan dat we prima locaties hebben die

7 2012 N 125 bestemmingsplantechnisch op orde zijn voor leisure en die vlakbij allerlei vervoersknooppunten liggen. Op het moment dat het concreet wordt, komen ze daarop terug, hebben ze beloofd. De heer Baaten: Mevrouw de voorzitter. Het collegebesluit en het persbericht maken melding van het mogen realiseren van 36 camperplaatsen in Bataviahaven. Nu weten we ook dat er op 2 april een bewonersbijeenkomst is. De vraag is: wat is de stand van zaken als het gaat om de overeenkomst die nog uitgewerkt moet worden. Wethouder Fackeldey: Die overeenkomst wordt op dit moment verder voorbereid. We hebben een aanbiedingsbrief gehad van het bestuur van de stichting en die moet verder omgezet worden in een overeenkomst. Parallel daaraan heeft de gemeente het traject gestart waarop op basis van een eerder in uw raad vastgestelde beleidsnota waarin Bataviastad genoemd was als locatie, gekeken is op welke manier dat dan zou kunnen. Daar zijn twee typen besluiten voor nodig. Onder andere een wijziging van de APV, en daar moet natuurlijk op gereageerd kunnen worden door inwoners. Daarom is er een bewonersbijeenkomst belegd waarop een en ander verder besproken en toegelicht zal worden. We sluiten uiteraard geen definitieve overeenkomsten voordat helder is of ook het publiekrechtelijke traject met succes afgerond kan worden. 4. Vaststelling agenda De voorzitter: Er is een punt 8b toegevoegd, Opheffing geheimhouding Aviodrome en ik heb begrepen dat de heer Schot het woord wil en de heer Marseille. De heer Schot: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een agendavoorstel. Ik wil agendapunt 10, het besluit over de Zeeasterweg 19, over twee weken behandelen en in die twee weken zou ik graag een bemiddelingspoging zien om tussen college, partij Waalkens en partij Raven een aantal zaken in overeenstemming te brengen. Daarom wil ik dit besluit pas over twee weken behandelen zoals het hier voorligt. De voorzitter: U doet een ordevoorstel om agendapunt 10 van de agenda te halen en over twee weken opnieuw te agenderen. Dat is dan bijna unaniem aangenomen; op twee stemmen na. Dat betekent dat het van de agenda af gaat. Dan geef ik het woord aan de heer Marseille. De heer Marseille: Wij stellen voor weer een punt toe te voegen. Wij willen namens acht partijen een motie vreemd aan de orde van de dag indienen over de parkeerexploitatie Stadshart. De voorzitter: Daar kunt u zich in vinden? Het is namens acht partijen, dus er is bijna geen twijfel mogelijk. Dat gaan wij doen. Met inachtneming van bovengenoemde wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. 5. Ingekomen stukken -1 Mevrouw Bergman: Mevrouw de voorzitter. Ik had een vraag over punt 8, Plan van aanpak decentralisatie AWBZ en Jeugdzorg. Ik was even benieuwd hoe we dat moeten rijmen met de aangenomen motie.

8 2012 N 126 Wethouder Jacobs: Die stukken komen binnenkort naar de raad. Zoals ik vandaag de planning heb gezien van het agendaoverleg, staan ze in de B- sessie op 24 april. De heer Jonker: Mevrouw de voorzitter. Wij zouden graag zien dat stuk nr. B , Herstructureringsfaciliteit WsW en het bijbehorend herstructureringsplan IJsselmeergroep wordt meegenomen in de behandeling van de inmiddels door het college aan de raad aangeboden stukken over de inwerkingtreding van de Wet werken naar vermogen. Wethouder De Jager: Mevrouw de voorzitter. Aan dat verzoek komt het college graag tegemoet, ook in de hoop dat dat dossier Werk in Uitvoering spoedig wordt geagendeerd. Voor kennisgeving aangenomen, met de aantekening dat stuk nr. B wordt meegenomen bij de behandeling van het voorstel inzake de inwerkingtreding van de Wet werken naar vermogen. -2 Voor kennisgeving aangenomen. -3 Voor kennisgeving aangenomen. -4 Voor kennisgeving aangenomen. -5 Ter afdoening in handen van het college gesteld. 6. Notulen van de raadsvergadering van 21 februari 2012 De notulen van de op 21 februari 2012 gehouden openbare raadsvergadering worden conform ontwerp vastgesteld. 7. Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 8. Vaststelling A-stukken a. Voorstel aanpassing verordening MKB Regeling Lelystad 2008 (stuk nr. B ) Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college besloten. b. Voorstel tot opheffen van de geheimhouding op het raadsbesluit van 20 december 2010 Fonds Collectie Aviodrome (stuk nr. B ) De heer Caniels: Mevrouw de voorzitter. Ik wil bij dit punt even markeren dat wij het college complimenteren met het bereikte resultaat. De voorzitter: Dank u wel. Dit nemen ze graag in ontvangst volgens mij. Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college besloten.

9 2012 N 127 B-stukken: 9. Motie van de fracties van het CDA, InwonersPartij, VVD, Christenunie, GroenLinks, Bindend Lokaal en D66 inzake herontwikkeling locatie Waterwijzer De heer Bussink: Mevrouw de voorzitter. Nu ook voor het college duidelijk is wat de raad besloten heeft met het delegatiebesluit van oktober 2010, kunnen wij verder met waar we op 13 maart waren gebleven, namelijk besluitvorming over de motie herontwikkeling Waterwijzer, om zo te komen tot het in procedure brengen van een bestemmingsplanherziening. De argumenten daarvoor zijn in de motie weergegeven en de vorige keer toegelicht. In die zin is er dan ook niets veranderd ten opzichte van twee weken geleden, met dien verstande dat het college nu voorstelt om het project zelfs te gaan splitsen in een appartementendeel en een laagbouwdeel. Dan moet ik opmerken: in het Lelycentre staan op dit moment zelfs ruim 40 appartementen te koop voor minder dan , maar dit misschien terzijde. Het appartementendeel zou dan van gering planologisch belang zijn. Welstand zou dit dan gebruiken als referentiekader voor de later te bouwen laagbouwwoningen. Nog een ander punt. Destijds is er een koopcontract gesloten en in dat koopcontract van 25 juni 2009 staat vermeld, dat er nog een bestemmingsplanwijziging dient te worden vastgesteld en dat de gemeente, ik herhaal: de gemeente, zich voortvarend zal inspannen om dit in procedure te brengen. Dat brengt mij tot de vraag: waarom heeft het college dit koopcontract destijds niet voorgelegd aan de raad. Bestemmingsplannen betreffen immers een bevoegdheid van de raad. Terug naar het punt. De voorgestelde opsplitsing en de reeds in het koopcontract genoemde bestemmingsplanherziening zijn reden te meer om het bestemmingsplan nu daadwerkelijk in procedure te brengen, zodat de raad aan de voorkant kaders kan stellen voor de gewenste herontwikkeling. Daarbij dient via een beeldkwaliteitsplan recht te worden gedaan aan de kwaliteitscriteria in de Welstandsnota 2007 en de beoogde kwaliteitsslag in het ontwerpbestemmingsplan Atol/Zuiderzeewijk. De heer Van de Beek: Mevrouw de voorzitter, zou ik een vraag mogen stellen aan de heer Bussink? De heer Bussink vraagt het college: had het in het koopcontract opnemen van het in procedure brengen van een bestemmingsplanwijziging aan de raad voorgelegd moeten worden. Ik heb een vraag aan de heer Bussink. In 2009 is volgens mij door de raad een voorstel aangenomen waarin ook deze hele overeenkomst van de aankoop van de Waterwijzer, het weer verkopen en het ontwikkelen daarvan is opgenomen. Is de heer Bussink van mening dat het daarmee niet al aan de raad is voorgelegd? Ten tweede. Als u zegt: de gemeente spant zich in om het in procedure te brengen, is het dan niet zo dat als het een bevoegdheid is van de raad, wat nu ook blijkens de beantwoording van het college zo blijkt te zijn, het daarmee in de raad komt en dat niet het voornemen om iets aan de raad aan te bieden ook nog een keer in procedure gebracht moet worden. Zijn we dan niet verkeerd bezig met elkaar. De heer Bussink: Om op uw eerste vraag terug te komen. In het voorstel dat destijds is aangenomen, is het koopcontract niet ter inzage geweest van de raad en daarin staat iets benoemd over bestemmingsplannen en daar gaat de raad over. Dus als men dat dan zo benoemt, maar dat horen we graag bevestigd door het college, dan had dat destijds aan de raad als totaalpakket voorgelegd moeten worden. De heer Van de Beek: Volgens mij is er voorgelegd aan de raad in dat voorstel uit 2009, dat de Waterwijzer aangekocht zou worden, dat het als tijdelijke huisvesting

10 2012 N 128 gebruikt zou worden, dat daarna sloop van de Waterwijzer zou plaatsvinden en dat hij daarna verkocht werd voor ontwikkeling van woningbouw. Dat dat het omkleuren betekent en daarmee een bestemmingsplanwijziging die nog in procedure gebracht moet worden, lijkt me logisch. Ik zit te zoeken welk aanvullend besluit u nog had verwacht toen. De heer Bussink: Net wat u aangeeft, het lijkt heel logisch, maar bestemmingsplanwijzigingen, daar gaat de raad over. Dat is in het hele stuk dat destijds aan de raad is voorgelegd niet aan de orde gekomen. De heer Van de Beek: Als er sprake is van een bestemmingsplanwijziging en het is een bevoegdheid van de raad, dan komt het toch hier langs? Dat blijkt nu ook uit de beantwoording van het college. Ik zit echt te zoeken wat u wilt. Voor mij bent u op zoek naar een besluit om het voornemen te doen om een bestemmingsplan aan de raad voor te leggen. Voor mij wordt het dan procedure op procedure en komen wij vanzelf aan bod als het binnen onze bevoegdheden ligt. De heer Bussink: We vervallen in herhaling van zetten. Zoals ik aangeef was er een koopcontract waarin staat: de gemeente zal zich inspannen om te komen tot een bestemmingsplan. De gemeente gaat daar niet over. Daar gaat de raad over. Dan had bij de stukken van destijds, of kort daarna, het koopcontract aan de raad voorgelegd dienen te worden. Dat is het punt dat ik hier wilde noemen. De voorzitter: Dank u wel voor uw inbreng. Zijn er nog anderen die naar aanleiding van de motie iets willen zeggen? De heer Slump: Mevrouw de voorzitter. Wij constateren dat het college erg handig is geworden met de schaar. Het knipt maar. Eerst wordt de bestemming Waterwijzergebied uit het totale bestemmingsplan van de Atolwijk/Zuiderzeewijk geknipt. En wat zien we tot onze verbazing nu in de brief die van het college is gekomen, waarin men in eerste instantie aangeeft: wij gaan met jullie mee, gemeenteraad, maar nu gaan wij toch een stuk eruit knippen en we zeggen daarvan: dat is van gering stedenbouwkundig belang, dus kunnen wij dat wel zelf behandelen. Wij stellen het op prijs dat dit bestemmingsplan in zijn geheel wordt behandeld en niet steeds in stukjes wordt geknipt, zodat dat allemaal afzonderlijk van gering planologisch belang is. De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk naar de raad. Niemand meer? Wethouder Fackeldey. Wethouder Fackeldey: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat we met elkaar enigszins in verwarring zijn, doordat er enige procedures door elkaar lopen. Eerst richting het CDA. Mijnheer Bussink, wat er in het contract staat, is niet meer en niet minder dan dat wij een bestemmingswijziging in procedure zullen brengen. In procedure brengen betekent dat het college daar zegt: wij gaan de raad iets voorleggen en dan is het aan de raad om daarover te besluiten. En dat is precies wat er gebeurt. Wij gaan de raad iets voorleggen. Dat betekent niet dat we daar gezegd hebben: we gaan die bestemming wijzigen, ook niet dat we gezegd hebben hoe we die bestemming gaan wijzigen. Het enige wat we gezegd hebben is: u (als initiatiefnemer) dient een procedure te voeren, wij werken daaraan mee in de voorbereiding en leggen dat dan voor aan de raad. Ik snap niet helemaal eerlijk gezegd waar uw bezwaar zich tegen richt, want vervolgens is de raad niet gebonden door de afspraak die het college in het contract maakt, want we hebben niet toegezegd wat de uitkomst van die procedure zou zijn. Dat kan ook niet, want dan ga je publiekrechtelijke en privaatrechtelijke belangen vermengen.

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 16 april 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 12 maart 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

2006 N 487. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2006 N 487. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2006 N 487 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 22 juni 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014

Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014 Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014 Aan de leden van de besluitvormende vergadering van Sliedrecht. De voorzitter nodigt u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van dinsdag

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA).

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA). Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 29 oktober 2009, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: (20) Raadsleden

Nadere informatie

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman.

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman. 1 Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Velsen gehouden op donderdag 12 december 2013 om 20.30 uur in het TATA Steel Stadion, Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid.

Nadere informatie

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk.

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk. Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 31 augustus in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de heer H.J. Al

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 11 februari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Raadsnotulen. Jaar 2014 Afdeling 2 Vergaderdatum 13 maart 2014 Publicatiedatum

Raadsnotulen. Jaar 2014 Afdeling 2 Vergaderdatum 13 maart 2014 Publicatiedatum Gemeenteblad aadsnotulen Jaar 2014 Publicatiedatum Avondzitting op donderdag 13 maart 2014 Voorzitter: mr. Van der Laan, burgemeester, alsmede het raadslid mevrouw Ornstein, plaatsvervangend voorzitter.

Nadere informatie