Onderzoeksprojecten (1-126 van 126)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (1-126 van 126)"

Transcriptie

1 - 4 Sep :31:14 Onderzoeksprojecten (1-126 van 126) Zoekfilter: Classificaties: Marktstudie Wie heeft de macht? Een empirisch onderzoek naar de machtsverhouding tussen retailer en producent. Abstract: A few decades ago, the negotiation power in the grocery retailing sector used to be clearly on the side of large manufacturers because of a fragmented retail landscape. More recently, grocery retailers have evolved to players of equal size to these manufacturer giants, which makes the power balance between these two players much less obvious. On the one side, dominant manufacturers may have popular brands that give them the power to exercise control over retailers, who may feel forced to carry these highly-demanded brand items in the assortment. On the other side, retailers make the final decision on which items to list, which may force manufacturers to cooperate with them. Previous research on the topic of the power balance was mainly based on game theory, survey or account data,and remained largely undecided as to who has the power in the grocery retailing sector. What is more, this research did not consider what the consequences are of a conflict situation where channel members use OE Marketing Management Antwerpen Els Breugelmans When customer is king. Luk Warlop Samuel Franssens Webenquêtes: voltooien van een php/mysql programma. Abstract: De bedoeling van dit project is om een intern ontwikkeld enquêteprogramma, dat door ontwikkelaars onmiddellijk via het web toegankelijk is, verder af te werken en gebruiksvriendelijker te maken. Marcel Weverbergh Wanneer informatie een bedreiging wordt: kan communicatie aangepast aande "coping" strategieën van individuen het zoekgedrag beïnvloeden? Siegfried Dewitte Sabrina Bruyneel Laure Weckx Vlaams-Nederlandse Delta Monitor Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Prov. Noord-Brabant. UA levert aan Prov. Noord-Brabant de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Transport en ruimtelijke economie Thierry Vanelslander Vlaams-Nederlandse Delta Monitor Abstract: Het doel van het project is tweeledig. Ten eerste wordt de bestaande Vlaams-Nederlandse Deltamonitor uit 2012 geactualiseerd (t/m jaar 2011) en werkendeweg verbeterd. Ten tweede wordt de monitor uitgebreid met een nieuwe indicator rond kracht 5 uit de Ruimtelijk-economische en logistieke analyse. Transport en ruimtelijke economie Thierry Vanelslander Verleid door eten of toegewijd aan gezondheid: een cross-cultureel onderzoek naar doelen en gedrag Abstract: Een cross-cultureel (US,UK, Luxemburg & België) onderzoek gaat na hoeveel en welke mensen een gezondheidsdoel nastreven en hoe dit gerelateerd is aan hun BMI. Vervolgens gaan we na wanneer een zelfcontrole conflict meest waarschijnlijk optreedt: we onderzoeken hiervoor in welke mate consumenten ongezond met smaak associëren en of men een gezondheidsdoelstelling nastreeft omdat men dit zou moeten vs wil doen.

2 Mario Pandelaere Maggie Geuens Uitvoeren van een onderzoek naar de kwaliteit en de veiligheid van de huurwoningen te 9000 Gent. Vergelijking tussen enerzijds kwaliteit en veiligheid van huurwoningen te 9000 Gent en anderzijds de huurprijs aan de hand van een matrixtabel Abstract: Het onderbouwen van een langetermijnvisie voor de Gentse woningmarkt, in het bijzonder de private huurwoningmarkt. Mede in functie daarvoor wordt de relatie tussen kwaliteit, veiligheid en huurprijs onderzocht, en dit wordt benaderd vanuit een geïntegreerde aanpak die kadert binnen de principes van duurzame ontwikkeling. Er worden indicatoren opgesteld. Vakgroep Politieke wetenschappen Herwig Reynaert Trendanalyse als meerwaarde bij innovatie? Hogeschool Gent Abstract: Heel wat tijdschriften en kranten hebben het over trends. Er zijn verschillende marktonderzoeksbureaus die trends analyseren en er artikels over publiceren. Trendwatchers hebben het erg druk met uiteenzettingen over de maatschappelijke trends, markttrends, consumententrends en producttrends. Een klein vooronderzoek wijst inderdaad op het belang van trends in onze samenleving. Maar wat is nu precies een trend en hebben trends enige wetenschappelijke waarde op gebied van innovatie? Welke rol kunnen trends spelen binnen het innovatieproces? Welke bedrijven doen aan trendanalyse? En op welke manier? Uit een relatief klein literatuuronderzoek lijkt het erop dat trendonderzoek in een aantal toonaangevende bedrijven cruciaal is met het oog op het ontwikkelen van nieuwe producten, nieuwe campagnes, nieuwe managementtechnieken, nieuwe technologieën,... Maar over welke bedrijven gaat het hier en hangt het ook af van de sector waarin het bedrijf actief is? De hoofddoelstelling van dit project is dan ook te onderzoeken of trends een meerwaarde kunnen bieden in het innovatieproces van de Belgische bedrijven. Departement Bedrijfskunde Aalst Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Vakgroep Toegepaste Economie Grietje Vermoortele Ruth DeVreese Petra Couck Iris Vermeir Toelage van de Nationale Bank van België voor het BOF-project: "Geurmarketing: De impact van geur en de interactie ervan met andere atmosferische prikkels tijdens een winkelbeleving" Abstract: De toelage van de Nationale Bank zal als cofinanciering aangewend worden voor de werkingsmiddelen van het BOF-project: "Geurmarketing: De impact van geur en de interactie ervan met andere atmosferische prikkels tijdens een winkelbeleving" In dit project wordt de effectiviteit van geurmarketing onderzocht. Binnen sensoriële marketing neemt geur een alsmaar prominentere plaats in en retailers blijken er ook steeds meer in geïnteresseerd te zijn. Er zijn echter nog vele uitdagingen in het onderzoek hier rond, niet in het minst wat betreft de interactie-effecten met niet-atmosferische elementen (bv. product-type en individuele verschillen zoals persoonlijkheidskenmerken) alsook interactie-effecten met andere atmosferische elementen (zoals muziek, kleur, en licht). Deze laatste onderzoekspistes wint alsmaar aandacht daar een winkelbezoek alsmaar meer als een totaalervaring van cognitieve maar zeker ook affectieve elementen wordt benaderd. Willem JANSSENS Tijdinconsistente keuzes in de maatschappij en markt van vandaag: Hoe hedendaagse trends en ontwikkelingen onze voedingskeuzes beïnvloeden. Abstract: In het licht van de voortdurende toename van obisitas in onze huidige maatschappij, gaat dit onderzoeksproject na hoe hedendaagse ontwikkelingen in onze maatschappij en markt onze voedingskeuzes (tussen gezonde en ongezonde voeding) beïnvloeden. Vier dergelijke ontwikkelingen worden geadresseerd: (1) De omschakkeling naar online winkelkanalen (2) Een in-store retailtrend (3) Toenemend wantrouwen onder consumenten (4) De verhoogde blootstelling aan luxe Iris Vermeir Maggie Geuens The instability of risk preferences: time versus money, sexual motivation, hunger. Siegfried Dewitte Sabrina Bruyneel

3 Anouk Festjens The impact of process recovery on consumer behavior Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Yves Van Vaerenbergh Iris Vermeir The effects of regret on time-inconsistency. Siegfried Dewitte The effectiveness of a standard health symbol and the impact of healthyproduct lines on brand choice. Lien Lamey Anne ter Braak Stijn Maesen Studie naar de evolutie van het aankoopgedrag van de consument en de interesse in en het gebruik van verschillende distributievormen in de toekomst. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Op basis van een grondige literatuurstudie zal een overzicht gegeven worden van nieuwe distributievormen en trends in het aankoopgedrag van consumenten zoals deze in België en/of het buitenland kunnen vastgesteld worden. De bedoeling van de empirische studie is twee jaar na elkaar idendtiek dezelfde vragenlijst af te nemen bij een representatieve steekproef van de Belgische bevolking. Hiermee zal o.a. nagegaan worden of er wijzigingen optreden in de eisen en wensen van de consument aangaande de toekomstige winkel (betreffende service, openingsuren,...), evenals de interesse ende bereidheid om gebruik te maken van nieuwe distributievormen oals internet, teleboetiek,... Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid ROSETTE S'JEGERS Maggie GEUENS Steunpunt O&O Indicatoren ( ). Abstract: De missie van het "Steunpunt O&O Indicatoren" bestaat erin en perfomant systeem van O&O- en innovatie-indicatoren te ontwikkelen en te onderhouden dat de Vlaamse overheid moet voorzien van geactualiseerde en relevante statistische data met betrekking tot de O&O- en innovatie-performantie van de Vlaamse regio. Tevens ontwikkelt het Steunpunt een portefeuille van relevante wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning van deze missie. Universitair beheer en administratie Dirk Van Dyck Sport en economie Abstract: Persoonlijk onderzoek naar de economische betekenis van de sportsector en naar de specifieke wetmatigheden van de economie van de professionele ploegsporten. VAKGROEP ALGEMENE EN PUBLIEKE ECONOMIE Algemene economie Stephanus Kesenne Sporten als Holebi Vrije Universiteit Brussel Abstract: Parallel met het recent lopend OZR-project toegekend eind 1998 "Onderzoek naar het welzijn van personeelsleden en de organisatie aan de VUB als functie van gezondheidsbevorderde activiteiten'. Wordt op grond van de in dit project reeds verzamelde literatuurgegevens inzake de functionering van fitnesscentra, nu een studie voorgesteld, die als specifiek doel heeft de "profielen". Wat betreft het management/het beheer en het beleid van de bestaande Vlaamse fitnesscentra in kaart te brengen. Hierbij zal de aandacht gaan naar diverse types fitnesscentra, die georganiseerd zijn in private en publieke institutionele settings. Dit voorstel haakt in op de eerste vaststellingen van hogervermelde lopend project. Deze tonen aan dat de voorwaarden voor een optimale, succesvolle functionering nauw verbonden zijn met de beschikbaarheid van een klaar welomschreven strategisch beleidsplan en een efficiënt operationeel management, die inhoudelijk aansluiten op een concrete "missie-verklaring". Finaal is de intentie deze studie te verbinden met de formulering van criteria voor "excellente functionering" alsook met aanbevelingen voor het realiseren van pro-actieve en kwaliteitsgerichte werkdoelstellingen. De beoogde eindresultaten van deze studie zullen op termijn gehanteerrd worden als platform om nieuwe externe gefinancierde researchinitiatieven over de kwaliteitszorg in fitnesscentra te lanceren en specifieke DADactiviteiten uit te bouwen. Dit laatste past in het kader van de verdere ontwikkeling van de samenwerkingsprotocal dat de VUB opgezet heeft met de Zuid-Afrikaanse universiteit van Oranje Vrystraat.

4 Bewegingsagogiek, Sport- en Vrijetijdsbeleid LIVIN BOLLAERT Sociale stratificatie ten aanzien van consumptie van voeding in Polen en België Abstract: Het onderzoeksproject richt zich op de lagere sociale klassen in de samenleving en hun consumptiegedrag ten aanzien van voeding. De doelstellingen van het project zijn tweevoudig. Ten eerste worden het nutritioneel gedrag en consumptiepatroon van de kwetsbare groepen binnen de bevolking onderzocht. Ten tweede worden aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van het voedingsbeleid, die nuttig kunnen zijn voor zowel beleidsmakers als de stakeholders. Vakgroep Biologie Jacques Viaene Self-control and visual attention. Sabrina Bruyneel Justin Saddlemyer Self-control and perceptions of free-will. Sabrina Bruyneel Olga Tsoumani Seeing it and resisting it: How pre-exposure to temptation enhances self-control. Luk Warlop Siegfried Dewitte Aiste Grubliauskiene Scientometrische studie over een index voor coöperatieve innovatie tussen regio's op basis van de open innovatie theorie Abstract: De Onderzoeksraad heeft op 28 juni 2012 het verblijf van Ling ZHU, Zhejiang University, China, goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal Ling ZHU onderzoek uitvoeren in de onderzoeksgroep Strategie en Innovatiemanagement, onder promotorschap van prof. dr. Wim Vanhaverbeke. Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VANHAVERBEKE Samenwerking tussen organisaties binnen R&D projecten: Hoe dient de samenwerking georganiseerd te worden om hun innovatieve performantie te versterken? Abstract: Afgelopen jaren hebben bedrijven in toenemende mate met hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten deelgenomen aan samenwerkingsverbanden. Terwijl sommige bedrijven extreem succesvol zijn geweest in hun samenwerkingsactiviteiten, hebben toch een aanzienlijk aantal andere bedrijven opmerkelijke moeilijkheden gerapporteerd of zelfs opvallende mislukkingen ervaren. Tegelijkertijd, hebben geleerden ook gedebatteerd of dat inter-organisatorische samenwerkingen bedrijfsprestaties verbeteren of belemmeren. Bij de meeste bedrijven zijn innovaties georganiseerd in R&D projecten en geleid door R&D teams. Terwijl bestaande studies over R&D samenwerkingen vrijwel exclusief gebouwd zijn geweest op waarnemingen op bedrijfsniveau, werd de dynamiek op microniveau van R&D samenwerkingsverbanden, zoals R&D projecten, en R&D teamleden die cruciaal zijn in het begrijpen van succesvolle R&D samenwerkingsverbanden, nog vrijwel niet nagegaan. In dit onderzoeksproject willen we een grote bijdrage leveren aan dit gebied door de fundamenten op microniveau van R&D samenwerkingsverbanden te bepalen met een focus op de rol van R&D project kenmerken, technologie kenmerken, en kenmerken van R&D teams en teamleden. Meer precies, willen we de volgende vier onderzoeksdoelstellingen bereiken: - Ten eerste, willen we de omstandigheden identificeren waaronder projecten het meeste voordeel halen uit het aangaan van R&D samenwerkingsverbanden, en willen we een set van project kernmeren voorzien (bv. Middelen, complexiteit, strategisch doel, en ontwikkelingsfase) die positief bijdragen aan succesvolle samenwerkingsverbanden. - Ten tweede, beogen we de optimale timing in samenwerkingsactiviteiten identificeren. - Ten derde, willen we een grondige kennis verwerven over de samenstelling van samenwerkingsportfolio's in R&D projecten. Ten slotte willen we adresseren hoe men collaboratieve R&D projecten voor succesvolle R&D samenwerkingsverbanden kan beheren en van personeel kan voorzien. Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie

5 Wim VANHAVERBEKE Relatiemarketing: De impact van 'de individuele neiging van de consument om relaties aan te gaan' op de effectiviteit van relatiemarketing. Vrije Universiteit Brussel Abstract: De Laatste jaren stapt men binnen marketing communicatie steeds meer af van massa communicatie. Een van de redenen hiervoor is de lage effectiviteit ervan te wijten aan media clutter enerzijds en de veranderende consument anderzijds. door de recente ontwikkelingen in inforaticaen communicatietechnologie stijgen de mogelijkheden in interactieve communicatie. Dit laatste wordt algemeen als de grote uitdaging en de grote opportuniteit gezien. Interactieve communicatie en daaruit voortvloeiend de toegenomen mogelijkheid om lange termijn relaties op te bouwen met de voor het bedrijf waardevolle klanten staat voor de meeste bedrijven hoogop de agenda. Dit laatste wordt ook wel relatiemarketing genoemd. Met de intrede van relatiemarketing wordt de focus herlegd van klanten acquisitie naar klanten retentie. Uit de iteratuur en uit eigen lopend onderzoek blijkt echter dat niet alle consumenten zo gebrand zijn op het aangenaal van relaties. De bedoeling van het voorgesteld onderzoek is enerzijds een valide en betrouwbare schaal op te stellen om de idividuele neiging van de consument om relaties aan te gaan' te meten, en anderzijds na te gaan wat de impact s van verschillen in deze relatieneiging op relatiemarketing binnen een retail context. met anere woorden, er zal getracht worden te achterhalen hoe mensen verschillen op dit persoonlijkheidskenmerk het best benaderd worden om hen als tevreden, lange termijn klanten te kunnen behouden. Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid Maggie GEUENS Regionaliseringsindicatoren: een nieuw meetinstrument voor macro-regio's in multilaterale contexten. OE LINES Edith Drieskens Reclame in digitale spellen: attitudes, persuasieve impact, en modererende factoren Abstract: Digitale spellen zijn het snelst groeiende reclamemedium. Dit maakt reclame in digitale spellen een zeer relevant onderzoekstopic. Dit project beoogt algemene attitudes van spelers ten aanzien van deze nieuwe en populaire reclamevorm na te gaan. Ten tweede, heeft het project als doel om te onderzoeken hoe de persuasieve impact van reclame in digital spellen wordt gemodereerd door emotionele en contextuele factoren zoals digitale gamebeleving. Media & ICT/Interpersoonlijke relaties in Organisaties & Samenleving (MIOS) Karolien Poels Reacties op verschillende reclamestrategieën voor verscheidene merkstrategieën bij nieuwe productintroducties. Abstract: Dit project heeft tot doel onderzoek te verrichten naar de impact van verschillende soorten reclamestrategieën (rationeel, emotioneel, en gemengd emotioneel) voor nieuwe productintroducties (lijnextensie, merkextensie en nieuw merk). Hierbij worden de persoonlijkheidskenmerken van het doelpubliek in acht genomen. Het onderzoek situeert zich dus binnen het kader van consumentengedrag, reclame en merkenbeleid. In eerste instantie zal de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten bestudeerd worden. Hierbij zal speciale aandacht geschonken worden aan gemengde emoties in reclame. In een tweede fase zal de modererende rol van bepaalde persoonlijkheidskenmerken op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten worden nagegaan. Tot slot zal gepeild worden naar het effect van herhaling op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten. Nathalie Dens Reacties op verschillende reclamestrategieën voor verscheidene merkstrategieën bij nieuwe productintroducties. Abstract: Dit project heeft tot doel onderzoek te verrichten naar de impact van verschillende soorten reclamestrategieën (rationeel, emotioneel, en gemengd emotioneel) voor nieuwe productintroducties (lijnextensie, merkextensie en nieuw merk). Hierbij worden de persoonlijkheidskenmerken van het doelpubliek in acht genomen. Het onderzoek situeert zich dus binnen het kader van consumentengedrag, reclame en merkenbeleid. In eerste instantie zal de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten bestudeerd worden. Hierbij zal speciale aandacht geschonken worden aan gemengde emoties in reclame. In een tweede fase zal de modererende rol van bepaalde persoonlijkheidskenmerken op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten worden nagegaan. Tot slot zal gepeild worden naar het effect van herhaling op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten. Nathalie Dens Reacties op en doelmatigheid van angstprikkels in reclame en sensibiliseringscampagnes. Modererende factoren binnen het Extended Parallel Process Model. Abstract: Reacties op en doelmatigheid van angstprikkels in reclame en sensibiliseringscampagnes. Modererende factoren binnen het Extended Parallel Process Model.

6 Psychologische determinanten van electronisch bankieren Vrije Universiteit Brussel Abstract: Onderzoek van psychologische determinanten (bv. Innovatiegerichtheid, computerattituden, locus of control) die een invloed uitoefenen op attituden t.o.v. en het gebruik van, verschillende vormen van electronische bankiersvormen voor de consument (bv. debet- en creditkaarten, Proton, thuisbankieren en telefonisch bankieren). Dit onderzoek wil specifiek aandacht besteden aan verschillen volgens leeftijden en aan interculturele verschillen via vergelijking b-van de Belgische en Nederlandse situatie. via vragenlijsten zullen deze aspecten in beide landen bevraagd worden. Aangezien dit onderzoek aansluit op reeds bestaande expertise, wordt slechts een gedeeltelijke financiering gevraagd. Arbeids- en Organisatiepsychologie ROLAND PEPERMANS Project Edison. Abstract: In dit project laten we jongeren kennis maken met een vaak vergeten aspect van wetenschappen: wetenschappelijk onderzoek bedrijven om te komen tot een product, wetenschap studeren als voorbereiding op een toekomst als ondernemer en industrieel. Via een trapsgewijze wedstrijd leiden we jongeren eerst langs de grote voorbeelden, om als eindpunt een eigen wetenschapsproject met economische finaliteit uit te werken. We sturen hen in een zelfstandige zoektocht, waarin ze de wetenschappers achter s'werelds grootste bedrijven ontdekken (Bayer, Solvay, Kodak, Microsoft'). Hiervoor bieden we een quiz aan, waarin vragen over bedrijven moeten beantwoord worden, uiteraard bedrijven die wij van tevoren uitzoeken omdat ze door wetenschappers gesticht zijn. Wie met succes deze eerste stap door komt, gaat naar fase twee: een voorstel indienen van een wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot een (denkbeeldig) nieuw product. Om ideeën te verzamelen gaan de deelnemers daarvoor op studiereis naar wetenschaps-en industriemuseum La Vilette in Parijs, waar ze als echte ondernemers op seminarie samen met de projectleider brainstormen over hun voorstel. Uit de ingediende voorstellen wordt een selectie gemaakt voor de laatste fase: volledige (theoretische) uitwerking van alle fasen van het wetenschappelijk onderzoek dat nodig is om te komen tot het product, tot en met een commerciële voorstelling voor een jury van potentiële investeerders. Uiteindelijk volgen de laureaten in verschillende groepen: het meest inventieve product, grootste wetenschappelijke uitdaging, beste commercieel perspectief'. In alle fases van de wedstrijd worden de deelnemers begeleidt door de projectmedewerker, die hen in contact brengt met de bedrijven die de know-how hebben om hun idee kunnen uit te werken, en die dus de nodige technische informatie kunnen verschaffen. Het project zit zo in de multidisciplinaire context tussen wetenschap, economie en management. De jongeren worden begeleidt in hun zoektocht naar experts uit de industrie. De informatie in de startfase vinden ze via een gestuurde zoektocht op het internet. De wetenschappelijke onderbouwing van hun voorstel wordt opgevolgd door de projectmedewerker, en door de onderzoekslabo's waarmee ze in contact komen. Biofysica en Biomedische Fysica Joris Dirckx Prijsrigiditeit in Europa en de VS: meting en verklaring op basis van scanner data Abstract: Prijsrigiditeit speelt een belangrijke rol in het conjunctuurverloop, waardoor het kennen van de omvang en oorzaken van prijsrigiditeit uitermate belangrijk is vanuit wetenschappelijk en beleidsoogpunt op basis van supermarkt scanner data vergelijken we het gedrag van prijszetters tussen Europa en de VS en testen het belang van impliciete contracten en deep habit formation als potentiële oorzaken van prijsrigiditeit. Vakgroep Sociale economie Freddy Heylen Power and consumer behavior. Luk Warlop Michelle van Gils Perceptuele vertekening in duurzame consumptie Abstract: Consumenten vallen ten prooi aan perceptuele vertekeningen waardoor de gepercipieerde duurzaamheid van consumptiekeuzes niet overeenstemt met de reële duurzaamheid ervan. Dit project definieert en test (moderators van) het polarisatie-effect, het polariteitseffect en de illusie van de negatieve voetafdruk. Vakgroep Personeelsbeleid-, arbeids- en organisatiepsychologie Bert Weijters OZR project SF12: Acquisitie, disseminatie en gebruik van marktkennis in een nieuwe marktomgeving.. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Door de toenemende concurrentie is er een grote impact van innovatie op het ondernemingsgebeuren, wat mede aanleiding geeft tot kortere product levenscycli en de noodzaak tot snellere vervanging van het bestaande productengamma. Een ineffectieve externe communicatie en in het bijzonder positionering, blijkt volgens recente studies een sleutelrol te spelen bij het falen van nieuwe producten. De ontwikkeling en commercializatie van nieuwe producten is evenwel strategisch gezien van groot belang. Dit onderzoeksproject beoogt de ontwikkeling en het empirisch testen van een theoretisch denkkader, dat de externe communicatie, de determinanten en de impact ervan integreert. We spitsen ons hierbij toe op de introductie van nieuwe producten, met het oog op het verwerven van inzichten die de performantie van toekomstige introducties kunnen verbeteren.

7 Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid ROSETTE S'JEGERS Maggie GEUENS Organisatieveranderingen bij sportclubs onder invloed van een centraal geïmplementeerd kwaliteitssysteem Vrije Universiteit Brussel Abstract: De laatste jaren worden door heel wat sportfederaties en -liga's, mede onder impuls van een sturend sportbeleid, diverse maatregelen genomen om de kwaliteit van het (jeugd)sportaanbod in de clubs gericht te verbeteren. Deze federaties en liga's zijn immers grotendeels afhankelijk van hun netwerk van clubs om hun doelstellingen te realiseren. Niettemin dienen sportclubs benaderd als relatief autonome organisaties, waardoor de invoering van een specifiek certificeringsysteem door Chappelet & Bayle (2005) naar voor wordt geschoven als één van de enige doeltreffende strategieën om de kwaliteit en performantie van dit netwerk te waarborgen en eventueel te beïnvloeden. Gelet op de gewenste evolutie naar een meer professionele, efficiënte en effectieve organisatiestructuur, willen we via dit onderzoeksproject vooral nagaan hoe clubs reageren op een centraal geïmplementeerd kwaliteitssysteem. Meer bepaald willen we evalueren hoe de clubs en hun jeugdopleidingen zich hieraan aanpassen en welke impact dit heeft op de structurele organisatie-kenmerken. Concreet zal bekeken worden welke organisatieveranderingen zich voordoen, op korte en lange termijn, bij clubs die aangesloten zijn bij een federatie (in casu gymnastiek en voetbal: GymFed, KBVB en Bundesliga) die een actief kwaliteitsbeleid voert op basis van een doorlichting en certificering van haar clubs of jeugdopleidingen. Hierbij zal, vertrekkend vanuit het theoretisch kader van Kikulis et al. (1995), de correlatie onderzocht worden tussen de (verbetering van) kwaliteit en de (verhoging van de) graad van professionalisering bij deze sportorganisaties. Het is van fundamenteel belang om de situationele context en typische karakteristieken van deze clubs op geen enkel moment uit het oog te verliezen. In die zin zal het (kwaliteits)beleid van de desbetreffende federaties ook getoetst worden aan de invloed op enkele prestatie-indicatoren en de tevredenheid van hun belangrijkste stakeholders. Sportbeleid en -management JO VAN HOECKE DIANE BREESCH Opzet en validering van modellen voor de korte- en lange-termijn optimalisatie van media mix investeringen. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Peter Goos Nathalie Dens Online winkelen: de impact van de layout en organisatie van een virtuele winkel op het aankoopgedrag voor fast moving consumer goods. Abstract: In een eerste deel van het onderzoek wordt nagegaan welke impact layout en organisatie van een online grocery winkel heeft op het online aankoopgedrag. Een tweede onderzoeksluik bestudeert in welke mate virtuele winkels als testinstrument gebruikt kunnen worden om het effect van merchandising in een traditionele winkel te voorspellen. Katia Campo Online winkelen: de impact van de lay-out en de organisatie van een virtuele winkel op het aankoopgedrag voor fast moving consumer goods. Abstract: Online winkelen: de impact van de lay-out en de organisatie van een virtuele winkel op het aankoopgedrag voor fast moving consumer goods. Katia Campo Els Breugelmans Online conjoint keuze-experimenten voor het opsporen van latente marktsegmenten Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Engineering Management Peter Goos Onethisch consumentengedrag: de invloed van impulsaankopen op onethisch handelen en de rol van morele emoties in communicatie op de winkelvloer met als doel preventie van winkeldiefstal: experimentele studies Abstract: Studie 1. Experimenteel onderzoek (lab en veld) betreffende de negatieve invloed van aanzetten tot impulsaankopen door winkeliers op onethisch consumentengedrag in de winkel. De invloed van 'sensation seeking' wordt onderzocht. Studie 2. Eveneens experimenteel onderzoek naar de invloed van communicatieve 'schrik'boodschappen die gebruik maken van boetes versus sociale druk op winkeldiefstal door consumenten.

8 Patrick Van Kenhove Onderzoek ter bevordering van de kwaliteitszorg in de vlaamse sportverenigingen : opstellen van een meetinstrument Vrije Universiteit Brussel Abstract: Dit onderzoek heeft tot doel de mogelijkheid te creëren om Vlaamse sportverenigngen via een aangepast toetsingsinstrument aan een kwalitatieve evaluatie te kunnen onderwerpen als objectieve basis voor de toekenning van een kwaliteitslabel. Analoog aan het IKGym-project, zal hiervoor een onderzoek opgezet worden om de specifieke kenmerken van de geselecteerde sporttakken (zwemmen, volleybal, tennis, karate en gymnastiek) te achterhalen. daarnaast zal ook gepeild worden naar de specifieke vereisten voor een verantwoorde en succesvolle beoefening van de verschillende types aabod, alsook naar de wensen van de respectievelijke "gebruikers". Het instrument heeft tevens tot doel om als managementstool te fungeren voor de verbetering van de kwaliteit en de effectiviteit van deze organisaties. Sportbeleid en -management PAUL DE KNOP Onderzoek naar de perceptie en het imago van Metro in België Abstract: De doelstelling van het project is drieledig. Ten eerste zal nagegaan worden welke concurrentiële positie Metro inneemt ten opzichte van zijn directe en indirecte concurrenten in de ogen van zijn doelgroep. Ten tweede zal het imago van Metro vergeleken worden met diverse merken uit verschillende sectoren. Ten derde, zal de perceptie van Metrotime onderzocht worden. Maggie Geuens Nieuwe strategieën uit de marketing voor gedragsverandering bij overgewicht. Abstract: Obesitas is een belangrijk gezondheidsprobleem geworden in Vlaanderen. Er gaan verscheidene aandoeningen mee gepaard en er is een hoge financiële kost mee verbonden. Marketingtechnieken kunnen helpen om dit probleem aan te pakken. Door middel van smsboodschappen te versturen naar mensen met overgewicht en obesitas wordt onderzocht of deze sms-boodschappen zowel preventief (personen met overgewicht) als behandelend (personen met obesitas) gebruikt kunnen worden. De inhoud van deze sms-boodschappen is deels gepersonaliseerd op basis van hun score op de Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag. Het effect van verschillende SMS frequenties zal hierbij onderzocht worden (op bv. gewichtsevolutie, attitudeveranderingen,...). Willem JANSSENS Multiple winkelkeuze voor frequent aangekochte consumptiegoederen: antecedenten, kenmerken en gevolgen. Abstract: Net als product- of merkkeuze binnen een productcategorie, is winkelkeuze van de consument vaak gekenmerkt door de selectie van 'multiple alternatieven'. In plaats van het ganse pakker van 'gerelateerde' producten (frequent aangekochte consumptiegoederen) aan te kopen in één enkele supermarkt, spreiden de meeste consumenten deze aankopen over meerdere winkelpunten/supermarkten ('multiple store shopping'), en dit met het oog op het maximeren van hun winkel- en consumptienut. Deze spreiding van aankopen kan gebeuren door andere supermarkten te bezoeken in opeenvolgende winkeltrips doorheen de tijd, dan wel door zich in meerdere winkelpunten te begeven tijdens een enkele trip. Deze laatste optie - ook 'multiple shopping' genoemd - laat toe te besparen op transactiekosten. Daar waar tal van publicaties gevarieerde productkeuze analyseren en verklaren, is het fenomeen van 'multiple store shopping' nog zeer weinig belicht. VAKGROEP MARKETING Katia Campo Mogelijkheden en grenzen voor een Vlaams telecommunicatiebeleid: Strategische en regulatorische voorwaarden. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Voorgesteld onderzoek beoogt de reorganisatie van het institutioneel kader van de Belgisch/Vlaamse telecommunicatie- en multimedieregulering ( en indirect van de aanverwante sectoren), met nadruk op de bevoegdheidsperspectieven voor de gemeenschappen. Het is daarbij de bedoeling op bestaande trends beleidsmatig te anticiperen. Dit beleidsvoorbereidend onderzoek is noodzakelijk, enerzijds in het licht van de nieuwe diensten en gedespecialiseerde infrastructuren die opgang maken als gevolg van de technologische convergentie tussen telecommunicatie en omroep, en anderzijds wanneer een eventuele gedeeltelijke regionalisering van de telecommunicatiebevoegdheden ter sprake komt. Verschillende beleidsscenario's en strategische opties voor de Vlaamse gemeenschap inzake telecom- en multimediaregularing kunnen onderzocht en tegenover elkaar afgewogen worden. Hiertoe worden twee essentiële databanken opgezet die aan alkaar gelieerd zullen worden. De eerste "strategische" databank beoogt een volledige inventarisering van de verschillende initiatieven die in Vlaanderen ondernomen worden door de verschillende actoren binnen de sector. De tweede "juridische" databank zal een volledig overzicht geven van relevante wetgeveing en regulering binnen het telecommunicatiebeleid (tarifering, universele dienstverlening, dit zowel op nummering, vergunningen, interconnectie en frequentiebeheer) en binnen het media- en cultureel beleid, dit zowel op Europees, federaal als regionaal vlak. Communicatiewetenschappen JEAN-CLAUDE BURGELMAN MMA-project "Het Belang van Limburg" Abstract: Onderzoek naar het klantenprofiel van de krant.

9 Patrick Van Kenhove MMA-project 3M Belgium Abstract: Studie van de introductie van een nieuw product. Patrick Van Kenhove Mergers en acquisities - impact op merkimago. Abstract: Mergers en acquisities worden empirisch onderzocht in relatie tot merkwaarde. Dit wordt toegepast op hypotethische mergers in de banksector in twee landen (in casu België en Maleisië). Het onderzoeksinstrument dat ontworpen wordt dient de houdingen van de consument tegenover zijn huidige bank te meten en de impact op de merkwaarde onder de hypothese dat deze een andere bank overneemt ofwel zelf wordt overgenomen. Marcel Weverbergh Marketing modeling for retailer, manufacturer and consumer decisions. Lien Lamey Katia Campo Anne ter Braak Maya Vuegen Marketing modeling for retail decisions. FEB Antwerpen Katia Campo Els Breugelmans Sara Van der Maelen Marketing modeling. FEB Antwerpen Lien Lamey Katia Campo Kristina Melis Els Breugelmans Marketing Abstract: Consumentengedrag en communicatie. De modererende impact van attidundinale, persoonlijkheids- en situationele variabelen op attitude-gedragsinconsistentie: een toepassing op consumentenethiek en gezondheidsaspecten. De modererende impact van attitudinale, persoonlijkheids- en situationele variabelen op effectiviteit van communicatie. Patrick Van Kenhove Manufacturers and retailers going healthy: a standard health symbol andproliferation into a healthy line. Lien Lamey Anne ter Braak Berna Basar Longitudinaal onderzoek naar de effecten van het remodeleren van winkels op klanten en werknemers Abstract: Het veranderen van de fysische omgeving van winkels heeft impact op zowel klanten als werknemers. Ahv kwantitatieve en kwalitatieve data willen we de impact van een remodeling op zowel klanten als werknemers longitudinaal in kaart brengen: zowel na als tijdens de remodeling. Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap

10 Bart Larivière Leren via licentieovereenkomsten: de mogelijkheden voor licentienemers in snelgroeiende ontwikkelingslanden Abstract: Hoewel de literatuur over open innovatie snel evolueert, zijn er nog grote lacunes. Onderzoekers hebben nauwelijks aandacht besteed aan de vraag hoe het gebruik van de licentieovereenkomsten leidt tot betere innovatieresultaten in bedrijven van snelgroeiende ontwikkelingslanden zoals China, India, Zuid-Korea, Brazilië en anderen. Licentieovereenkomsten werden altijd bestudeerd vanuit het perspectief van de licentiegever, niet vanuit het perspectief van de licentienemer: onderzoek benadrukte hoe de licentiegever kan verdienen aan het in licentie geven van bestaande technologie. In dit promotieonderzoekonderzoek richten we ons op de vraag hoe de licentienemer kan leren van de in licentie genomen technologie. De belangrijkste onderzoeksvraag kan als volgt worden geformuleerd: Hoe kunnen licentieovereenkomsten een interessante externe bron van technologische kennis zijn en hoe kunnen licentiehouders in snel ontwikkelende landen leren van de kennis die ze in licentie nemen? Hoe kunnen ze op basis van deze externe technologie eigen technologische competenties ontwikkelen? Het ontbreken van betrouwbare databases over licentieovereenkomsten is de belangrijkste reden waarom licentieovereenkomsten niet op dezelfde onderzoeksbelangstelling konden rekenen als strategische allianties, fusies en overnames, etc. De Chinese regering (SIPO) heeft licentieovereenkomsen geregistreerd sinds 2000 en het is mogelijk om toegang te krijgen tot deze database via de Zhejiang University (het is geen publiek toegankelijke database). We zullen in de studie nagaan hoe licentieovereenkomsten van Chinese bedrijven een effect hebben op hun technologische prestaties. De database heeft een panel data structuur. Gebruikte econometrische technieken zijn negatief binomiaal modellen, probit modellen en event history analyse. Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VANHAVERBEKE Anna ROIJAKKERS Kort verblijf dr. Jun Yin: Developing Innovation Capability in Tech-intensive Industry via Open Innovation Abstract: De Onderzoeksraad heeft op 24 juni 2010 het verblijf van dr. Jun Yin van Zhejiang University, China goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal. dr Jun Yin onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Wim Vanhaverbeke (onderzoeksgroep strategie en innovatiemanagement). Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VANHAVERBEKE Interactieve digitale televisie en reclame-effecten. Abstract: Het onderzoek integreert het bestaand theoretische kader van traditioneel reclame-onderzoek met conceptuele raamwerken die werden ontworpen om de reactie van mensen op interactieve persuasieve stimuli (vb. Internet) te beschrijven, om te komen tot een nieuw theoretisch raamwerk gefundeerd op empirisch onderzoek in een interactieve digitale televisiecontext. Dit kan ook worden toegepast worden op reclamevormen in nieuwe media die traditionele broadcasting combineren met kijkerinteractie (vb. webcasting, mobile broadcasting, ). Innovative Inland Navigation (INLANAV). Abstract: Drie privépartners (, Schipco BV en Research Small Barges (BV) werken mee aan het INLANAV-platform om nieuwe schepen te ontwikkelen en de market take-up te bevorderen. De concepten gaan van duwbakken die door elektromotoren aangedreven worden, tot de realisatie van een automatisch geleid binnenschip met een groter scheepsruim. Hiertoe zullen nieuwe technologieën en materialen, zoals composieten, worden aangewend. De universiteit Antwerpen onderzoekt een tweefasig concept waarbij duwboten en binnenschepen gebruikt worden. In de eerste fase van het concept met duwboten en binnenschepen varen diverse binnenschepen, geduwd door één duwboot, op grote waterwegen uit van zeehavens naar kleine binnenwateren. In de tweede fase wordt het konvooi aan de ingang van een kleine binnenwaterweg losgekoppeld en varen de kleine binnenschepen zelfstandig uit. Dit concept spitst zich vooral toe op het combineren van schaalvoordelen op grote rivieren (d.w.z. duwboten en binnenschepen samen), terwijl de afzonderlijke binnenschepen klein en rendabel genoeg zijn om op kleine waterwegen te varen. Op die manier kan het konvooi zijn belangrijkste concurrent bekampen: het wegvervoer. Transport en ruimtelijke economie Eddy Van de Voorde Innovatie en reductie van time-to-market door planmatig proefnemen. Abstract: Dit project beoogt om vernieuwende zoekalgoritmes te ontwerpen voor het vinden van optimale statistische proefopzetten. Hiertoe zullen de nieuwste methoden voor combinatorische optimalisatie uit het operationeel onderzoek, meer bepaald metaheuristieken, ingezet worden in een nieuw toeassingsdomein, het experimenteel ontwerp. Zowel problemen met één doelfunctie als met meerdere doelfunctie zullen onze aandacht wegdragen. Engineering Management Wiskunde, statistiek en actuariaat Kenneth Sörensen Peter Goos

11 In goede en slechte tijden? Het effect van optimisme op besluitvorming Abstract: Dit project onderzoekt het effect van dispositioneel optimisme in besluitvorming. Drie onderzoeksvragen zullen bekeken worden. Ten eerste wordt nagegaan of optimisten meer op hun intuïtie vertrouwen in complexe keuzesituaties. Vervolgens zal ik onderzoeken of het verhoogde gevoel van controle dat optimisten ervaren zal leiden tot sub-optimale keuze-uitkomsten in gokspelen. Ten slotte wordt optimisme in service marketing onderzocht. Mario Pandelaere Individuele verschillen in hebzucht: oorzaken en gevolgen Abstract: Huidig project beoogt de ontwikkeling van een schaal om individuele verschillen in hebzucht te meten. Zodoende kan onderzocht worden welke persoonlijkheidskenmerken met hebzucht geassocieerd zijn. Daarnaast zal via experimenten worden onderzocht in welke mate hebzucht verschilt van materialisme en van afgunst Mario Pandelaere Implicit evolutionary motives can energize sustainable behavior Luk Warlop Jan Ryckmans Implicaties van het Ervaren van Schaarste op Consumentengedrag Abstract: De invloed van vier bronnen van schaarste (tijd, ruimte, voedsel en geld) op (1) consumentengedrag gerelateerd aan andere domeinen van schaarste, en (2) andere afhankelijke variabelen, zoals risicovol en competitief gedrag, wordt onderzocht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen objectieve schaarste en de subjectieve ervaring van schaarste. De psychologische ervaring van schaarste kan het gedrag van consumenten veranderen. Patrick Van Kenhove Impact van gemengde emotionele reclamestimuli en mediacontext op de respons op en de effectiviteit van reclame voor 'good cause' producten en boodschappen, en de modererende rol van socio-demografische en persoonlijkheidskarakteristieken. Abstract: Impact van gemengde emotionele reclamestimuli en mediacontext op de respons op en de effectiviteit van reclame voor 'good cause' producten en boodschappen, en de modererende rol van socio-demografische en persoonlijkheidskarakteristieken. Nathalie Dens Hoe waarderen patiënten "cure" en "care" online? Een marketing en "tekst mining" -benadering inzake schaalontwikkeling. Abstract: De recente ontwikkelingen in ICT stimuleren patiënten om een actieve rol op zich te nemen in het ziekteproces. Communicatie met peers in online forums ondersteunt hen hierbij via cognitieve (i.e. cure) en affectieve (i.e. care) kenniscreatie. Aangezien voorgaand onderzoek aantoont dat online zelfhulp een positieve impact heeft op algemeen welzijn, zal er een schaal ontwikkeld moeten worden om de kenniscreatie in deze zelfhulpgroepen te kwantificeren. De innovatieve online context biedt vele onderzoeksmogelijkheden, maar introduceert ook verschillende uitdagingen op het gebied van gegevensverzameling, opslag en analyse. Marketing onderzoekers gebruiken een verklarende benadering om deze problemen aan te pakken, terwijl text miners een voorspellende aanpak hanteren, wat aangeeft dat er meer onderzoek nodig is dat deze methodes met elkaar confronteert. In dit huidige onderzoek gebruiken we dan ook twee benaderingen voor het ontwikkelen van een 'social support' schaal voor online communicatie; een marketing en een text mining aanpak. Annouk Lievens Hoe kunnen consumenten effectief gewapend worden tegen commerciële overtuigingspogingen? De rol van externe waarschuwingsboodschappen. Abstract: Consumenten weten dat reclame hen tracht te beïnvloeden, maar hun persuasion knowledge of overtuigingskennis aangaande subtielere communicatievormen zoals product placements is veel minder goed ontwikkeld. In dit project gaan we na of en via welke externe waarschuwingsboodschappen deze overtuigingskennis bij verschillende consumenten ver kan ontwikkeld en geactiveerd worden om hen zo ook beter te wapenen tegen allerhande commerciële beïnvloedingspogingen.

12 Maggie Geuens Het voorspellen van lifetime value aan de hand van de fasen vaan de financiële levenscyclus. Abstract: Klantretentie is geen perfect synoniem voor winst. Dit project onderzoekt "lifetime value", dat winst (value) met retentie (lifetime) combineert. Het project heeft als doel om verschillende klantenfasen te koppelen aan lifetime value, omdat ander onderzoek aantoonde dat de behoeften, alsook klantenvoorkeuren en -gedrag sterk afhankelijk zijn van de fase waarin met zich bevindt of indien men van fase verandert. Patrick Van Kenhove Het opmaken van een rooster voor het indicatief bepalen van de huurprijzen op basis van objectieve en subjectieve criteria, die van toepassing moeten zijn op alle woontypes Abstract: In het onderzoek wordt het instrument huurrooster ter objectivering van de huurprijzen ter objectivering van de huurprijzen verder ontwikkeld op het spoor dat door een paritaire huurcommissie werd uitgetekend. Ook alternatieven worden uitgewerkt. Er wordt nagegaan wat de mogelijk effecten op de huurmarkt zijn. Vakgroep Politieke wetenschappen Herwig Reynaert Het ontwerp van experimenten met gepaarde waarnemingen onder volgorde-effecten. Abstract: Om de kwantificeren hoe de leden van een doelgroep de verschillende kenmerken van producten, diensten, transportwijzen of gezondheidstoestanden waarderen worden in onder meer de marketing, de transporteconomie en de gezondheidseconomie experimenten met gepaarde waarnemingen gebruikt. De bedoeling van dit project is om methoden te ontwikkelen die het de onderzoekers toelaten dergelijke experimenten op een statistisch verantwoorde wijze op te zetten wanneer volgorde-effecten de keuzes van de respondenten kunnen beïnvloeden. Wiskunde, statistiek en actuariaat Peter Goos Het ontwerp van discrete keuze-experimenten aangepast aan het cognitief proces van de respondent. Abstract: In marketing, transport, gezondheidseconomie, milieu-economie en diverse andere domeinen van de economie worden discrete keuzeexperimenten veelvuldig gebruikt om de voorkeuren van mensen te onderzoeken voor bepaalde attributen van producten of diensten. Een typisch keuze-experiment legt respondenten een aantal keuzesets voor die elk bestaan uit een aantal alternatieven die gedefinieerd worden als combinaties van verschillende attribuutniveaus. Respondenten dienen dan hun preferentie voor een bepaald alternatief in elke keuzeset kenbaar te maken. Het doel van een discrete keuze-experiment is om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de voorkeuren door slechts een gering aantal keuzesets aan een beperkt aantal respondenten voor te leggen (omwille van respondentvermoeidheid en kostenoverwegingen). Om dit te realiseren is het noodzakelijk om de alternatieven op een deskundige wijze te selecteren en toe te wijzen aan de keuzesets. Dit is mogelijk dankzij de technieken van optimaal experimenteel ontwerp. Het onderzoek naar het optimaal ontwerp van discrete keuze-experimenten is hoofdzakelijk gericht op het verbeteren van de kwaliteit van ontwerpen onder de vereenvoudigende veronderstelling dat respondenten in een experiment compenserende beslissingen nemen. Dit wil zeggen dat aantrekkelijke niveaus van één attribuut onaantrekkelijke niveaus van een ander attribuut compenseren. Omdat respondenten niet altijd rationeel handelen, is deze veronderstelling vaak verkeerd. Het doel van dit onderzoeksproject is om voor drie belangrijke situaties waarin respondenten afwijken van de compenserende beslissingsregel bij het nemen van keuzes optimale ontwerpen te ontwikkelen. Het project is daarom onderverdeeld in drie secties waarin we telkens inzoomen op één scenario waarin de compenserende beslissingsregel niet gevolgd wordt: (i) het scenario waarin de keuzesets van het experiment te veel attributen tonen en als gevolg daarvan respondenten attributen negeren bij de besluitvorming, (ii) het scenario waarin bepaalde attributen extra in het oog springen bij de respondenten omwille van hun positie in de beschrijving van de alternatieven en (iii) het scenario waarin bepaalde alternatieven extra in het oog springen bij de respondenten omwille van hun positie in de keuzesets. Het begrijpen van het cognitief proces van de respondenten in deze scenarios laat toe om dit proactief te betrekken bij het opzetten van optimale ontwerpen voor discrete keuze-experimenten. Engineering Management Guido Erreygers Peter Goos Roselinde Kessels Het meten van reacties op reclamestimuli en mediacontext met behulp van eye tracking. Abstract: De respons op reclamestimuli in wisselende mediacontexten wordt nagegaan door middel van twee experimenten. In beide wordt de techniek van de eye tracking gebruikt. In een eerste experiment wordt nagegaan op welke wijze verschillende mediacontexten in staat zijn als `primer' te dienen voor reclameverwerking. In een tweede experiment wordt getest in welke mate er aandacht is voor onderscheiden gebieden van webpagina's, en of dit een impact heeft op de zelfgerapporteerde verwerking van reclame op deze pagina's. Het meten van open innovatie prestaties Abstract: In deze thesis wordt een set van maatstaven ontwikkeld voor het meten van de performantie van open innovatie activiteiten in bedrijven. Deze maatstaven moeten zo ruim mogelijk toegepast kunnen worden op bedrijven van verschillende grootte in verschillende industrietakken, zodat

13 de effectiviteit van open innovatie in bedrijven in vele sectoren drastisch verbeterd kan worden. Via een combinatie twee onderzoeksmethoden zal het onderzoek maatstaven ontwikkelen voor Open Innovatie activiteiten in bedrijven zodat bedrijfsleiders de output van het onderzoek kunnen gebruiken als benchmark en als prestatie-norm. Dit onderzoek is enerzijds pragmatisch met de bedoeling om het bedrijfsleven te helpen met deze hardnekkige metingsproblematiek van open innovatieprestaties. Deze nieuwe maatstaven zin noodzakelijk omdat de traditionele innovatiemaatstaven - die ontwikkeld zijn voor gesloten innovatie hun relevantie verliezen wanneer bedrijven overstappen naar open innovatie (the R&D intensiteit is een typisch voorbeeld). Anderzijds is het onderzoek een uitgelezen kans om een belangrijke theoretische bijdrage te leveren, door de causale mechanismen tussen open innovatie praktijk in bedrijven en hun innovatiesucces aan te tonen. Deze subtiele causale mechanismen kunnen enkel gedetecteerd worden wanneer specifieke bedrijfsprocessen, strategieën en andere antecedenten geïdentificeerd zijn en gemeten worden door het management. Kortom, door te werken met nieuwe (open) innovatiemaatstaven kan men de innovatiemanagement theorie vanuit een nieuw perspectief bekijken, een perspectief dat meer in lijn ligt met de managementvereisten van open innovatie. Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VANHAVERBEKE Het Managen van Klantenrelaties in een Multichannel Omgeving Abstract: Het is een tendens dat klanten steeds meer toegang hebben tot verschillende kanalen om te interageren met bedrijven (Cassab and MacLachlan 2009). Gebruikmakend van longitudinale gegevensbanken van verschillende bedrijven, beoogt deze proposal om een beter inzicht te verwerven in de gevolgen en de causale effecten die gepaard gaan met verschillende multichannel strategieën en klantenvoorkeuren. Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap Bart Larivière Het kwantificeren van voorkeuren voor woontypologieën met discrete keuze-experimenten Abstract: Dit project beoogt het uitvoeren van een online discrete keuze-experiment om de voorkeuren voor woontypologieën van jonge mensen in Antwerpen te kwantificeren. We vragen een panel een keuze te maken uit verschillende woontypologieën gaande van collectief wonen tot individuele studios. De studie zal toelaten om onze recent ontwikkelde Bayesiaanse ontwerpmethode te valideren alsook een beleidsplan op te stellen in de huisvestingsmarkt. Engineering Management Peter Goos Roselinde Kessels Het Job Demands-Resources model als integratief kader om de prestaties van werknemers tijdens klachtenbehandeling te optimaliseren. Abstract: Realizing more than 75% of the GDP, the service industry represents an important aspect of the Belgian economy. Service providers go to great lengths to deliver good service. Yet, for example, break downs or employee mistakes may result in imperfect services and failures, which lead to customer dissatisfaction and complaints. A plethora of research has examined how service providers should optimally respond to customer complaints, and recognizes the crucial role of frontline employees: Their ability to solve the problem, show understanding for the inconvenience for customers, or provide explanations for why a failure occurred has a strong impact on customer satisfaction. Little is however known about how frontline employees may be stimulated in delivering excellent service performance (SRP). To build such knowledge, this projects proposes two studies aimed at advancing current SRP research in three important ways. First, using the job demands-resources model (JDR) as conceptunbsp;al fr Onderzoeksgroep HRRG Brussel Anja Van den Broeck Yves Van Vaerenbergh Het effect van merkplaatsingaankondiging (disclosure) op reacties op merkplaatsing bij volwassenen en kinderen Abstract: De impact van mechanismen van aankondiging van merkplaatsing in media-inhoud op het niveau van persuasion knowledge (inzicht in commerciële bedoelingen) wordt bij volwassenen en kinderen onderzocht. Het onderzoek draagt bij aan het theoretische inzicht over hoe branded content (merken in media-inhoud) werkt, aan de definitie van ethische reclamevoering, en aan de beleidsvraag welke specifieke regels de overheid aan merkplaatsing moet opleggen. Het bouwen van een credit - scoring voorspellingsmodel voor een nutsbedrijf Abstract: niet beschikbaar Dirk Van den Poel Het begrijpen en beïnvloeden van klant percepties bij co-creation Abstract: Waarde co-creatie behelst de actieve deelname van de klant bij het creëren van een uniek product of dienst. In zowel de wetenschappelijke als de management literatuur wordt co-creatie gezien als een belangrijk middel om succesvol te concurreren. De voordelen van co-creatie hebben betrekking op het vormen van langdurige, winstgevende relaties met klant. Dit is op zijn beurt het resultaat van verhoogde productiviteit en verbeterde waarde percepties door de klant. Ondanks de populariteit van het onderwerp is er nauwelijks empirisch academisch

14 onderzoek beschikbaar over het fenomeen co-creatie. Het doel van dit onderzoek is dan ook meer kennis te vergaren over co-creatie door middel van een aantal empirische studies. In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan: het begrijpen wat klanten precies waarderen in het geval van co-creatie en hoe deze waarde percepties veranderen door de tijd, het bestuderen van de gevolgen van deze waarde percepties in termen van performance, en het onderzoeken hoe de waarde percepties omtrent co-creatie positief beïnvloed kunnen worden. Slechts wanneer er voldoende wetenschappelijke kennis is rond deze onderwerpen kunnen ondernemingen de voordelen van co-creatie realiseren. Gilbert SWINNEN Willem JANSSENS Alexandra STREUKENS Het analyseren van de voordelen en het beheer uitdagingen van de open innovatie vanuit een HRM perspectief Abstract: De onderzoeksraad heeft op 18 mei 2009 het eerste verblijf van 3 maanden van mevr. Wangfang Li goedgekeurd ten laste van het BOFprogramma 'Korte Verblijven', en dit ter voorbereiding van een gezamenlijk doctoraat in de bedrijfseconomische wetenschappen, met als titel "Analyzing the benefits and management challenges of open innovation from a HRM perspective". De Onderzoeksraad besliste tevens dat de volgende verblijven van mevr. Li Wangfang ten laste van het BOF-programma 'Bilaterale Wetenschappelijke Samenwerking' genomen worden. Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VANHAVERBEKE Haalbaarheid van jodium verrijkte linze in onderwijsverlenende voedingsprogramma's ter verbetering van de schoolprestaties, publieke gezondheids- en lanbouwbeleid in rurale, ingesloten gebiedern in Oost -Afrika (Kenia, Uganda en Tanzania) Abstract: Jodiul is een belangrijk mineraal, waarvan het gebrek sociale en publieke gezondheidsproblemen veroorzaakt. Jodium verrijkt zout is weinig succesful in bepaalde risicogebieden. Niuewe, alternatieve strategieën zoals (GM) biofortificatie zijn echter hoopgevend. Deze studie evalueert de haalbaarheid van jodium verrijkte linze als voedingsprogramma's in scholn en onderzoekt de intresse bij landbouwers en ouders ten einde relevante beleidsaanbevelingen te formuleren. Vakgroep Landbouweconomie Xavier Gellynck Haalbaarheidsstudie naar cluster Cleantech in het wetenschapspark Greenbridge te Oostende Abstract: Dit project heeft als doel een strategische analyse uit te voeren van de Oostendse cluster rond hernieuwbare energie. Er zal worden nagegaan in welke mate de drie bovenvermelde succesfactoren aanwezig zijn die bijdragen tot het verder uitbouwen van de cluster. Meer specifiek zullen we volgende zaken bestuderen: (1) Analyse van hernieuwbare energie (focus op wind, bio-energie, zonne-energie, offshore energy) (2) In kaart brengen van bestaande spelers in de Oostendse cluster om zo de "Missing links" te identificeren en het nagaan van de aanwezigheid van noodzakelijke randvoorwaarden (3) De huidige alsook toekomstige rol en verwachting van strategische trekkers/ stakeholders bestuderen Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap Bart Clarysse Gezamenlijke optimalisering van klantensegmentatie en marketingcommunicatieacties met het oog op het maximaliseren van de klantenwaarde op lange termijn Abstract: Met dit project wensen we enerzijds te onderzoeken welke klantensegmenten geïdentificeerd kunnen worden in termen van loyaliteit. Anderzijds willen we nagaan welke efficiënte marketingcommunicatieacties dienen te worden ondernomen naar deze segmenten toe met het oog op waardemaximalisatie van de klant op lange termijn. Het vernieuwende is dat beide aspecten geïntegreerd worden in één analyse door middel van optimalisatietechnieken. Dirk Van den Poel Gezamelijke studie van java hele programma-analyses Abstract: Met het oog op een efficientere en effectivere code-generatie werden een aantal heleprogramma-analyses ontwikkeld. Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Koenraad De Bosschere Gevolgen van bezorgdheid om status en opzichtige consumptie Abstract: Huidig project test twee mogelijke gevolgen van een chronisch hoge of tijdelijke verhoogde bezorgdheid om status, namelijk dat 1) verhoogde bezorgdheid om status een competitieve mindset induceert doet toenemen en 2) de interesse in en belang van kwantitatieve producteigenschappen versterkt. Daarnaast wordt ook getest of opzichtige consumptie (conspicuous consumption) een positief effect heeft op zelfwaardering.

15 Mario Pandelaere Geurmarketing: de impact van geur en de interactie ervan met andere atmosferische en niet-atmosferische elementen tijdens een winkelbeleving. Abstract: Atmosferische elementen in een winkel, zoals licht, muziek en geur, kunnen het koopgedrag van consumenten substantieel beïnvloeden. Er is echter weinig geweten over (1) niet-atmosferische elementen die de impact van geur op consumentengedrag modereren, (2) interactieeffecten van geur met andere atmosferische elementen, en (3) de impact van geur op de mentale map van de consument en zijn percepties over het aangeboden assortiment. Mijn doctoraatsproject heeft tot doel deze lacunes in te vullen. Ten eerste kunnen individuele verschillen (bv. persoonlijkheidskenmerken) het effect van geuren op het koopgedrag modereren. Het toevoegen van deze niet-atmosferische cues in mijn onderzoek laat me toe om na te gaan welke moderatoren relevant zijn en zo kunnen we bestaande en nieuwe bevindingen nuanceren. Ten tweede is winkelen een holistische ervaring waarbij de consument aan verschillende omgevingsvariabelen tegelijkertijd wordt blootgesteld. Dit betekent dat het effect van het ene atmosferische element beïnvloed kan worden door de mate waarin andere atmosferische elementen aanwezig zijn. Daarom is het belangrijk om interactie-effecten van geuren met andere atmosferische elementen te onderzoeken. Ten laatste stelde eerder onderzoek vast dat geuren invloed hebben op de aandacht die consumenten geven aan stimuli in de omgeving. In het laatste deel zal ik nagaan of geuren een effect hebben de mentale map van een winkel of een rek en of dit de waargenomen variëteit van en tevredenheid met het assortiment beïnvloedt. Willem JANSSENS Lieve DOUCE Geurmarketing: de impact van geur en de interactie ervan met andere atmosferische en niet-atmosferische elementen tijdens een winkelbeleving Abstract: Atmosferische elementen in een winkel, zoals licht, muziek en geur, kunnen het koopgedrag van consumenten substantieel beïnvloeden. Er is echter weinig geweten over (1) niet-atmosferische elementen die de impact van geur op consumentengedrag modereren, (2) interactieeffecten van geur met andere atmosferische elementen, en (3) de impact van geur op de mentale map van de consument en zijn percepties over het aangeboden assortiment. Mijn doctoraatsproject heeft tot doel deze lacunes in te vullen. Ten eerste kunnen individuele verschillen (bv. persoonlijkheidskenmerken) het effect van geuren op het koopgedrag modereren. Het toevoegen van deze niet-atmosferische cues in mijn onderzoek laat me toe om na te gaan welke moderatoren relevant zijn en zo kunnen we bestaande en nieuwe bevindingen nuanceren. Ten tweede is winkelen een holistische ervaring waarbij de consument aan verschillende omgevingsvariabelen tegelijkertijd wordt blootgesteld. Dit betekent dat het effect van het ene atmosferische element beïnvloed kan worden door de mate waarin andere atmosferische elementen aanwezig zijn. Daarom is het belangrijk om interactie-effecten van geuren met andere atmosferische elementen te onderzoeken. Ten laatste stelde eerder onderzoek vast dat geuren invloed hebben op de aandacht die consumenten geven aan stimuli in de omgeving. In het laatste deel zal ik nagaan of geuren een effect hebben de mentale map van een winkel of een rek en of dit de waargenomen variëteit van en tevredenheid met het assortiment beïnvloedt. Willem JANSSENS Lieve DOUCE Geïntegreerde Marketing Communicatie: Synergieën creêren door reclame in verschillende media Abstract: Het project (een longitudinale studie van echte reclames in 4 landen) onderzoekt mogelijke synergieën tussen verschillende media om return te maximalizeren (gunstigere reacties tegenover reclame, activatie (informatie zoeken, website bezoeken, mond-tot-mond) en verkoop). We onderzoeken modererende effecten zoals socio-demografische profiel (leefdtijd, sociale klasse,...), media gebruik en connectedness, koopgedrag en cross-culturele verschillen. Nathalie Dens Gate to Financing. Abstract: Gate to Financing. VAKGROEP MANAGEMENT Management Koen Vandenbempt Effectiviteit van merkplaatsing: Naar een integrerend raamwerk. Abstract: Brand placement of merkplaatsing, het (tegen betaling) visueel en/of auditief opnemen van merkproducten of merkkentekens in media programma's, is één van de alternatieven die vandaag door marketers gebruikt worden om hun commerciële boodschap oventuigender te brengen. Het huidige onderzoeksvoorstel verenigt traditionele theorieën rond reclame en informatieverwerking met bestaande theoretische kaders over brand placement om nieuwe vraagstukken op te lossen die de literatuur totnogtoe grotendeels genegeerd heeft. Het onderzoek stelt een serie van 4 studies voor, waarin 4 verschillende types van moderatoren aan bod komen: karakteristieken van de brand placement (bvb. prominentie, plot connectie), contexteffecten (bvb. perceptie van of voorliefde voor het programma), geïntegreerde marketing communicatie (bvb. interactie met andere vormen van communicatie, zoals traditionele reclame) en bekendmaking (de expliciete onthulling dat

16 merken in het programma of de film geplaatst zijn in ruil voor sponsering of betaling). Er worden ook steeds verschillende uitkomstvariabelen (merkherinnering, houding tegen over het merk, aankoopintentie, attitude tov. brand placements, activering, etc.) gemeten. Op die manier moet het voorgestelde onderzoek ons in staat stellen om een breed raamwerk op te bouwen over de effectiviteit van brand placement, beschouwd vanuit verschillende invalshoeken. In de eerste studie worden op basis van een inhoudsanalyse relevante karakteristieken van brand placements (bvb. lengte, positie op scherm, interactie, etc.) in kaart gebracht. Door middel van kwalitatief onderzoek (focusgroepgesprek en diepteinterviews) wordt gepeild naar hoe kijkers brand placements met uiteenlopende karakteristieken verwerken. Daarna wordt aan de hand van een veldonderzoek en experimenten, nagegaan hoe verschillende karakteristieken samen bijdragen tot de effectiviteit van brand placements. In een tweede studie wordt bestudeerd in welke mate de effectiviteit van verschillende brand placement karakteristieken al dan niet contextafhankelijk is. Of iemand al dan niet van het programma houdt, kan de reactie tegenover de placements in het programma beïnvloeden. Ook het genre (thriller, komedie) van het programma, kan een rol spelen. Door middel van een aantal veldexperimenten en lab experimenten wordt nagegaan wat de interactie is tussen kenmerken van de placement en kenmerken van de context, op relevante maatstaven met betrekking tot effectiviteit. In de derde studie wordt de interactie van brand placement en andere communicatievormen bestudeerd: hoe kan bijkomende communicatie (bvb. traditionele reclame) het effect van brand placements versterken, of kan communicatie voor concurrende merken voor verwarring zorgen? Ook de inhoud van de communicatie (bvb. endorser) en de timing van de comunicatie (voor of na programma) komt aan bod. De vierde studie omvat een reeks aan elkaar gerelateerde experimenten over het effect van bekendmaking (de expliciete onthulling dat merken in het programma of de film geplaatst zijn in ruil voor sponsering of betaling) op de effectiviteit van merkplaatsing. In dit onderzoek wordt bekendmaking op verschillende manieren gemanipuleerd: bekendmaking vs. geen bekendmaking, timing van de bekendmaking (voor, tijdens, na programma), niveau van bekendmaking (generiek, productcategorie, merkspecifiek) en modaliteit (visueel, auditief, audio-visueel). Nathalie Dens Yana Avramova Effectieve reclame- en merkstrategieën voor de introductie van nieuwe producten. Abstract: Het onderzoek heeft tot doel de reclame- en merkgerelateerde reacties van consumenten na te gaan op drie onderscheiden reclamestrategieën (rationeel, single-valence emotioneel en gemend emotioneel) voor drie merkstrategieën voor nieuwe productintroductie (nieuw merk, lijnextensie, merkextensie). Daarnaast wordt de modererende rol bestudeerd van consumentenkarakteristieken Consumer Innovatioveness, Need for Cognition, Affect Intensity en Proclivity to Accept Duality. Een onderzoek naar het belang van winkelpaden voor marketing informatie systemen Abstract: Dit onderzoeksprojecy heeft als doel de beweging van klanten in een winkelinrichting te bestuderen (bvb. Shopping-centra). Pad-data bevat waardevolle informatie voor markonderzoekers omdat deze weergeven hoe consumenten interageren met hun omgeving. Het doel van dit project is om methodes te ontwikkelen voor descriptieve en meer geavanceerde analysemes teneinde relevante inzichten te genereren voor het management. Dirk Van den Poel Een onderzoek naar de cross-culturele verschillen in het adoptieproces van elektrische auto's Abstract: In mijn doctoraat testte ik een model voor de adoptie van elektrische auto's in Vlaanderen. Dit voorstel breidt dit uit in een internationale context: 1. Empirisch testen van dit adoptiemodel in verschillende Europese landen 2. Empirisch testen van een alternatief model, gebaseerd op ethische determinanten, in verschillende Europese landen 3. Verklaren van de verschillen tussen deze landen, gebaseerd op culturele raamwerken. Productontwikkeling Ingrid Moons Doping en het aanbod ervan: een verkenning van de markt en een inschatting van de impact van anti-doping beleid in de Belgische en Franse wielersport. OE Strafrecht en Criminologie Letizia Paoli Do clothes make the man? Three essays on choice and possession in relation to consumers' self-concept. Abstract: Het menselijke zelf-concept is een idee een verzameling gepercipieerde attributen van zichzelf. Literatuur toont aan dat bezittingen en consumptiekeuzes een belangrijke positie nemen in het opbouwen en weergeven van dit zelfconcept. Keuzes vormen een concrete illustratie van een abstract zelfbeeld, zeker als die keuzes leiden tot het op diuurzame wijze vastleggen van dit zelfbeeld in de band met een bezitting. Dit

17 doctoraat situeert zich in de interactie tussen bezittingen, consumentenkeuzes en het zelfconcept. In een eerste essay herinterpreteren we bezit in het kader van construal level theorie om aan te tonen dat bezittingen psychologisch nabij zijn tot hun eigenaars. In een tweede essay, en gegeven de band tussen consumentenkeuzes en het zelfconcept, vinden we dat het aanbevelen van onze keuzes aan anderen een bron van bedreiging voor het zelfbeeld kan zijn als deze aanbevelingen niet worden opgevolgd. In een laatste essay vinden we dat een keuzesituatie op zich bedreigend kan zi Luk Warlop Siegfried Dewitte Bart Claus Dispositionele hebzucht: schaalontwikkeling en empirisch onderzoek naar oorzaken en gevolgen Abstract: Hoewel er veel onderzoek bestaat rond situationele invloeden op hebzuchtig gedrag, is er nauwelijks kennis over de oorzaken en gevolgen van hebzucht als persoonlijkheidskenmerk. Dit project onderzoekt individuele hebzucht en het effect ervan op gedrag een beoordelingen. Hiervoor wordt een schaal voor dispositionele hebzucht ontwikkeld en experimenteel onderzoek uitgevoerd dat hebzucht vergelijkt met jaloezie via economische speltheorie. Mario Pandelaere De rol van verantwoording bij simultane, sequentiële en alleenstaande keuzes met betrekking tot ongezond en gezond voedsel. Abstract: Consumenten maken vaak tijdsinconsistente keuzes waarin ze kiezen voor aantrekkelijke korte termijn opties in plaats van meer gebalanceerde lange termijn opties. Dit project stelt dat consumenten eerder tijdsinconsistente keuzes zullen maken indien deze gemakkelijker te verantwoorden zijn. We focussen op dagdagelijkse aankoopsituaties en onderzoeken (1) simultane versus sequentiële keuzes en (2) sequentiële versus afzonderlijke keuzes. Maggie Geuens De rol van netwerken in de ontwikkeling van markt-innovatieve competenties in universitaire spin-offs. Abstract: Het wordt algemeen erkend dat universitaire spin-offs steeds belangrijker worden voor innovatie en economische groei. De ontwikkeling van een wetenschappelijke vondst naar een succesvol bedrijf blijft echter problematisch en is nog niet vaak onderzocht. Deze studie concentreert zich nu net op deze ontwikkeling en dan vooral op de rol van netwerken in het beïnvloeden en sturen ervan. Het centrale thema is dat universitaire (of onderzoeksgebaseerde) spin-offs pas echt innovatief en succesvol kunnen genoemd worden wanneer ze erin slagen markt-innovatieve competenties te ontwikkelen. Hiermee vertalen ze de technologische innovatie, zoals vervat in hun kennis en intellectuele eigendom, naar marktinnovatie en superieure klantenwaarde. Dit proces is moeilijker voor academische spin-offs omdat ze in omstandigheden werken die verschillend zijn van die van andere startende ondernemingen. Vooral de omschakeling van een technologisch-wetenschappelijke visie naar een commerciële zorgt voor problemen. Uit onderzoek is gebleken dat door deze problemen, netwerken een cruciale rol spelen in het ondersteunen van de transitie van wetenschap naar bedrijf (Lorenzoni and Lipparini, 1999). Netwerken werden onderzocht als kanalen voor informatie-uitwisseling (Kogut and Zander, 1992) of voor sociale transacties, waardoor vertrouwen gecreëerd wordt (Shane and Cable, 2000). Wat echter nog niet onderzocht werd, is de precieze rol die ze spelen in de barrières voor ontwikkeling van academische spin-offs. De studie bestaat uit twee grote delen. Eerst wordt in een exploratieve fase een model opgesteld dat de invloed van netwerken op de ontwikkeling van spin-offs formaliseert. Hiervoor wordt gewerkt met gevalstudies van recente spin-offs van de. In een tweede fase wordt dit model getest op een uitgebreide steekproef van Europese spin-offs en hun netwerk via SEM en aanverwante technieken. Voor de dataverzameling doen we beroep op de hulp van sectororganisaties. Management Koen Vandenbempt De rol van momenten in de productlevenscyclus: start, kritische massa, zadel, bifurcatie en neergang Abstract: Modelmatig econometrisch onderzoek omtrent de invloed van momenten (start, kritische massa, zadel, bifurcatie en neergang) op het verloop van de productlevenscyclus van nieuwe producten. Onderzoeksvragen zijn: Bij welk penetratieniveau (% van de markt) treden deze momenten op? Wat is preciese volgorde tussen deze momenten? Kunnen deze momenten en de orde waarin ze optreden, gegeneraliseerd worden over product-markten en landen? Welke factoren bepalen wanneer deze momenten plaatsvinden? Patrick Van Kenhove De rol van indirecte netwerkeffecten in de acceptatie van nieuwe technologieën Abstract: Via modelmatig econometrisch onderzoek wordt een model ontwikkeld om volgende vragen te beantwoorden: (1) Wat is het effect van beschikbaarheid en kwaliteit van software op de hardware verkopen (2) Wat is het effect van extreem populaire toepassingen? (3) Wat is het ideale moment van lancering voor software om de hardware verkopen optimaal te ondersteunen? Hypothesen worden ontwikkeld obv 'decisionmaking under uncertainty' and 'collective action theorie'.

18 Patrick Van Kenhove De rol van emoties en emotioneel design in het adoptieproces van elektrische auto's. Abstract: Het project gaat de rol van emoties na bij het adopteren van nieuwe duurzame producten, meer bepaald elektrische auto's. Een conceptueel model wordt opgesteld en getest aan de hand waarvan bestaande theoretische raamwerken zoals de Extended theory of Planned Behaviour uitgebreid kunnen worden met emotionele dimensies. Aansluitend wordt getest hoe de consument reageert op verschillende emotietypes in het design van en advertenties voor elektrische varianten van bestaande automerken. Achiel Standaert De rol van crossmodale overeenkomsten in een multisensoriële setting op de evaluatie van producten en winkelomgevingen. Abstract: Mijn project betreft het bestuderen van crossmodale effecten op product niveau en retail niveau. Crossmodale correspondences wijzen op het feit dat een sensorische prikkel in één zintuig een verwachting kan creëren in een ander zintuig. Bijvoorbeeld, wanneer men een vanille geur ruikt is er een automatisch activatie van het zintuig "zicht". In het bijzonder: de kleur "geel" wordt automatisch verwacht. Bijgevolg spreken we over een crossmodale correspondence tussen de geurzin (vanille geur) en het zicht (geel). Gedurende mijn project zal ik onderzoeken of crossmodale correspondences tussen zicht en geur aan de ene kant en zicht en gehoor aan de andere kant de preferentie en evaluatie van producten en retail designs kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld, in lijn met het gegeven voorbeeld van vanille geur en geel, of er een voorkeur is voor een geel retail design wanneer de omgevingsgeur van vanille aanwezig is. Met andere woorden: als de verwachte crossmodale correspondence aanwezig zijn. De resultaten van mijn project zullen van nut zijn voor product designers, retail designers en marketing professionals bij het ontwikkelen van producten en retail designs zodoende de aanwezigheid van crossmodale correspondences optimaal benut kunnen worden. ArcK Willem JANSSENS Jan VANRIE De modererende variabelen van het question - behavior effect Abstract: Mensen die gevraagd wordt een zeflpredictie te maken in verband met sociaal normatief gedrag hebben een significant grotere kans, dan een vergelijkbare controlegroep, om dit gedrag ook daadwerkelijk te stellen. Ook het beantwoorden van een intentie-vraag kan aanleiding geven tot een gedragsverandering. Om dit effect beter te kunnen gebrijpen zal onderzocht worden welke variabelen het question-behavior effect modereren. Maggie Geuens De invloed van online review inhoud, context en kenmerken van de reviewer op de reactie van consumenten op online reviews Abstract: Elektronische mond-tot-mond reclame (electronic word-of-mouth, ewom) wint snel aan belang in het beslissingsproces van consumenten. Dit projectvoorstel spitst zich toe op online reviews, een type productinformatie dat online gedeeld wordt door consumenten, op basis van hun persoonlijke ervaring. Hoewel verschillende studies aangeven dat online reviews een grote invloed uitoefenen op het koopgedrag, is er weinig begrip over HOE ze de formatie van attitudes en koopintenties beïnvloeden. Wij stellen een reeks van goed gecontroleerde experimenten voor die de invloed van nieuwe contextuele factoren bestuderen die de verwerking van informatie ten gevolge van (een set van) online reviews beïnvloeden, met als doel de onderliggende verwerkingsmechanismen beter te begrijpen. Het project probeert een antwoord te bieden op vier onderzoeksvragen: 1. Hoe beïnvloeden de balans en de volgorde van online review sets het aantal reviews dat mensen lezen, en hoe bepaalt dit leesgedrag op zijn beurt de herinnering van informatie, impressievorming, gepercipieerd nut, attitudes en gedragsintenties van reviewlezers? 2. Hoe worden online reviews in een set verwerkt wanneer ze elementen bespreken die van relatief groot of klein belang zijn? Wordt dit effect beïnvloed door het aantal herhalingen en/of de balans van de review set? 3. Wat is het effect van centrale en perifere review cues op de vorming van impressie, attitude en intentie? 4. Wat is het relatieve belang van en de interactive homofilie, relatiesterkte en geloofwaardigheid van online communities en hun leden bij het bepalen van consumentenreacties op positieve en negatieve online reviews? Nathalie Dens Shana Verberckmoes De impact van extrinsieke, zintuiglijk-georiënteerde tekens op de smaakperceptie van gezonde voeding Abstract: Een van de redenen waarom mensen voor ongezonde voeding kiezen is de perceptie dat gezonde voeding niet lekker is. Dit project gaat na of en hoe zintuiglijke tekens, zoal de kleur en de vorm van de verpakking of de labels, die specifiek ontwikkeld werden op basis van vorm/kleur symbolisme, effectief zijn in het verbeteren van de smaakpercepties van gezonde voeding. Maggie Geuens De effectiviteit van merkplaatsing: extensies van de Tripartite Typology en het Balance model en de impact van disclosure.

19 Abstract: Ten gevolge van de dalende effectiviteit van de traditionele reclamespot, zoeken adverteerders naar alternatieven zoals brand placement, om tot de consument door te dringen. Brand placement is een hybride reclamevorm waarbij een commerciële boodschap in een mediacontext wordt geïntegreerd. Dit onderzoek zal nagaan op welke manier bepaalde factoren (reacties van de consument op tv-programma's, herhaalde blootstelling aan brand placement, voorafgaande merkervaring, het onthullen van het feit dat gebruik gemaakt wordt van brand placement) de effectiviteit en aanvaardbaarheid van brand placement beïnvloeden. Marijke Wouters De co-creatie van kennis door klanten : de aard en impact tijdens het innovatieproces van high-tech dienstverleningen. Abstract: Recente ontwikkelingen binnen de informatie-en communicatietechnologieën (ICT) evenals de toenemende digitalisering van onze samenleving bieden tal van mogelijkheden om de klant te betrekken binnen het innovatieproces. Innovatie is een activiteit die gericht is op de ontwikkeling van kennis. In deze studie onderzoeken we op welke manier die klantenbetrokkenheid kan bijdragen tot de creatie van kennis en bestuderen we hoe deze kennis opgebouwd door de klant het innovatiesucces van high tech dienstverleningen beïnvloed. Annouk Lievens De co-creatie van kennis door klanten : de aard en impact tijdens het innovatieproces van high-tech dienstverleningen Abstract: Recente ontwikkelingen binnen de informatie-en communicatietechnologieën en de toenemende digitalisering van onze samenleving bieden ruime mogelijkheden om klanten te betrekken binnen het innovatieproces. Innovatie is kenniscreatie. Deze studie onderzoekt op welke manier die klantenbetrokkenheid kan bijdragen tot kenniscreatie en bestudeert hoe deze kennis opgebouwd door de klant het innovatiesucces van high tech dienstverleningen beïnvloed. Annouk Lievens Data-analyse en rapportering van klantensurvey met bedoeling klantentevredenheid en kwaliteit van dienstverlening BELNET te evalueren. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Dit project omvat het opzetten, analyseren en rapporteren van een web-enquête ivm klantentevredenheid over de dienstverlening van Belnet. Het onderzoek wordt gevoerd door studenten onder begeleiding van de promotor. Na een kwalitatieve pilotstudy aan de hand van een 6-tal diepte-interviews en een eerste versie van een klantenenquête opgesteld door de opdrachtgever wordt een enquete opgesteld die via het Internet zal worden aangeboden. Doel van de enquête is om toekomstig beleid en klantenservice van Belnet te ondersteunen. Arbeids- en Organisatiepsychologie PETER THEUNS CORTEXS - Care Organization: a Re-Thinking EXpedition in search for Sustainability Abstract: Op 1 november 2013 startte het multidisciplinaire onderzoeksproject CORTEXS (Care Organization: a Re-Thinking EXpedition in search for Sustainability) richt zich op de duurzaamheid van de Vlaamse zorgsector, in het bijzonder in het licht van de groeiende chronische en langdurende zorgnoden en de er aan gekoppelde financiële gevolgen. 'Geïntegreerde zorg' door genetwerkte zorgorganisaties wordt beschouwd als een belangrijke nieuwe benadering om tot een zorgsector te komen die meer vraaggestuurd, patiëntgericht en kostenbewust is. Het onderzoeksteam werkt nauw samen met een dertigtal organisaties uit de sector. CORTEXS wordt gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) in het kader van het programma Strategisch BasisOnderzoek (SBO). Het doel van een SBO-project is bij te dragen tot nieuwe ideeën en concepten, die de basis kunnen vormen voor een nieuwe generatie producten, processen of diensten. Het project draagt het Flanders' Care label. Het doel van het Flanders' Care label is om een netwerk te visualiseren van organisaties die actief zijn met betrekking tot innovatie en ondernemerschap in de zorg met de ambitie om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het project loopt 4 jaar. Het budget bedraagt 3 miljoen EURO. De partners zijn: - Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO), - Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht, LUCAS - Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, TNO - Innovatiedomein Werk en Tewerkstelling, UHasselt - Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid en Gezondheidseconomie, Antwerp Management School, en UGent - Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde. Economie en beleidsmanagement Pieter PAUWELS Dominique VANDIJCK Consumer insights in het gebruik van sociale media door Belgische jongeren Hogeschool Gent Abstract: Sociale media zijn een nieuwe, aanvullende vorm van marketingcommunicatiemedia. De sociale media zoals Web 2.0 sites, blogs op internet, idtv, mobiele communicatie, advergaming,...zijn internetgerelateerde tools die het een consument niet alleen mogelijk maken om zelf op zoek te gaan naar informatie omtrent een product/dienst maar ook om zelf contact te realiseren met de bedrijven/adverteerders. Daarenboven stellen deze nieuwe media de consument ook in staat om eigen informatie, percepties en opinies te verspreiden onder medeconsumenten.

20 De consument wordt, in vergelijking met het klassieke advertising model waarin hij een passieve rol speelde (zender adverteerder, ontvanger consument), een actieve speler in een nieuw model: hij stuurt de merkboodschap bijvoorbeeld aan via 'user generated content' (verwijst naar media inhoud die geproduceerd wordt door de eindgebruiker) of via 'Word of Mouse' (een evolutie van 'word of mouth' naar 'word of Mouse', waarbij de verspreiding van de boodschap niet meer face-to-face gebeurt maar via een digitale intermediair). Hij kan via de virale (digitale) weg duizenden andere consumenten benaderen met positieve of negatieve boodschappen. De adverteerder zal zijn sturende rol moeten bijschaven en zich in de communicatie, uitgedaagd door de consument, anders moeten gedragen, rekening houdend met de gewijzigde communicatiemogelijkheden- van de consument. Zowel vanuit de academische als vanuit de bedrijfswereld is er echter nood aan diepgaande inzichten in waarom en wanneer de consument als actieve ontwikkelaar of verspreider van commerciële boodschappen gaat optreden. Vroeger onderzoek wees reeds uit wat het socio-demografisch profiel is van internetgebruikers, hoe consumenten hun tijd verdelen over media (Ferris, 2007) en wat bijvoorbeeld de motieven zijn van consumenten om gebruik te maken van het internet (Rodgers & Sheldon, 1999). Consumenten gaan via internet informatie zoeken, communiceren, ontspannen en shoppen. De dieperliggende kennis van waarom de gebruiker/consument al dan niet gebruik maakt van sociale media en dus participeert in de commerciële boodschap ontbreekt nog. (Johnson, Bruner & Kumar, 2008). De doelstelling van dit project is het beantwoorden van volgende onderzoeksvragen : 1. wat zijn de motivaties van Belgische jongeren (16-34 jarigen) om actief commerciële boodschappen aan te sturen in sociale media, en 2. in welke mate modereren deze motivaties het effect van merkkenmerken (zoals merkpersoonlijkheid) en boodschapelementen (zoals het type creatieve appeal dat gebruikt wordt) op het al dan niet vertonen van dit actieve aansturingsgedrag van Belgische jongeren. In de verschillende onderzoeksfasen zal de motivatie van de jonge consument op kwalitatieve en kwantitatieve manier bestudeerd en bevraagd worden. Het einddoel bestaat erin een gefundeerd advies te kunnen formuleren aangaande de meest aangewezen manier om de interactieve consument van morgen efficiënt te benaderen en te bereiken. Het PWO-project Consumer insights in het gebruik van sociale media door Belgische jongeren heeft twee centrale vragen. o De eerste centrale vraag is Wat zijn de motivaties van Belgische jongeren (16-34 jarigen) om actief commerciële boodschappen aan te sturen in sociale media?. o De tweede centrale vraag is In welke mate beïnvloeden merkkenmerken (zoals merkpersoonlijkheid) en boodschapelementen (zoals het type creatieve appeal) het aansturinggedrag van Belgische jongeren en is deze relatie afhankelijk van de oorspronkelijke motivatie? Om deze centrale vragen te kunnen beantwoorden is een antwoord nodig op de volgende onderzoeksvragen: o Welke sociale media worden door Belgische jongeren gebruikt om actief commerciële boodschappen aan te sturen? (OV1) o Wat zijn de motivaties van Belgische jongeren om gebruik te maken van sociale media om informatie met betrekking tot producten of diensten te creëren of te verspreiden? (OV2) o Link tussen het waarom en soort product of dienst en soort informatie / boodschap en wijze van actief gebruik? (OV3) De eerste fase van het onderzoeksproject was een oriënterende, afbakenende en conceptuele fase. De literatuurstudie heeft zich geconcentreerd op de eerste twee onderzoeksvragen. De tweede fase van het project kwalitatief onderzoek bij de consument liet toe om de verworven informatie uit de eerste fase af te toetsen, te verfijnen en uit te zuiveren. De kwalitatieve onderzoeksfase probeerde vooral een antwoord te formuleren op de eerste twee onderzoeksvragen. De tweede onderzoeksvraag, de motivaties, kwam uitgebreid aan bod. Door de motivaties te onderzoeken, werd een beter beeld verkregen van wat de gebruikers drijft om het gedrag te stellen waar dit onderzoeksdomein zich op richt. In de gesprekken is ook gepolst naar relevante elementen met betrekking tot de derde onderzoeksvraag. Naast een indicatie van de motivaties die bij de meeste respondenten aanwezig waren, kwam het kwalitatief onderzoek tot drie conclusies: 1.Bepaalde motivaties kunnen onvoldoende teruggekoppeld worden naar de beschikbare theorieën. We vonden vijf nieuwe motivaties die (voorlopig) niet te herleiden zijn naar de reeds gedocumenteerde motivaties: profilering, google traffic, reciprociteit of bijdragen tot de community, drang naar content, problemen signaleren aan bedrijven en tenslotte provoceren en choqueren. 2.Bepaalde motivaties komen heel vaak samen voor, of juist niet. 3.Er zijn verschillende variaties binnen éénzelfde motivatie, we kunnen ons nu een meer genuanceerd beeld vormen van iedere bestaande motivatie. Een voorbeeld hiervan is de motivatie product involvement waar ook sprake is van brand involvement. De derde fase is een kwantitatieve onderzoeksfase en is opgebouwd uit drie luiken: een inhoudsanalyse, een enquête en een experiment. Deze derde fase moet ook een afdoende antwoord geven op de derde onderzoeksvraag. Als resultaat van de derde fase verwachten we kwantitatieve gegevens om de motivaties bij jongeren te onderbouwen en de boodschapelementen van commerciële boodschappen te linken aan de mogelijke motivaties. Het einddoel bestaat erin een gefundeerd advies te kunnen formuleren aangaande de meest aangewezen manier om de interactieve consument van morgen efficiënt te benaderen en te bereiken. Departement Bedrijfsmanagement Mercator Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Claire Maréchal Iris Vermeir Brigitte Neetens Linda Engels Consumentenreacties op diverse merkstrategieën in een interactieve context

Onderzoeksprojecten (50-100 van 126)

Onderzoeksprojecten (50-100 van 126) www.researchportal.be - 24 Nov 2015 17:33:03 Onderzoeksprojecten (50-100 van 126) Zoekfilter: Classificaties: Marktstudie Het Managen van Klantenrelaties in een Multichannel Omgeving Abstract: Het is een

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (summary in Dutch)

Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) Relatiemarketing is gericht op het ontwikkelen van winstgevende, lange termijn relaties met klanten in plaats van het realiseren van korte termijn transacties.

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

- Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden.

- Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden. Abstract: - 3 experimenten - Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden. - Studie 1&2: consumenten verwachten

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Mobile Augmented Media

Mobile Augmented Media Mobile Augmented Media The Future of Bricks-and-Mortar Samenvatting Mark Slijkhuis MSc > Introductie onderzoek Commercieel vertrekpunt Drievoudige onderzoeksdoelstelling Het gerenommeerde Marketing Science

Nadere informatie

Samenvatting afstudeeronderzoek

Samenvatting afstudeeronderzoek Samenvatting afstudeeronderzoek Succesfactoren volgens bedrijfsleven in publiek private samenwerkingen mbo IRENE VAN RIJSEWIJK- MSC STUDENT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (WAGENINGEN UNIVERSITY) IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Nederlandse samenvatting Uit een recente rapportage van KWF Kankerbestrijding blijkt dat 64% van de (ex-) patiënten met kanker zorgen ervaart over psychosociale

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Het voornaamste doel van dit proefschrift is nieuwe methoden te ontwikkelen en te valideren om de effectiviteit van customization te kunnen bepalen en hoe dataverzameling kan worden verbeterd. Om deze

Nadere informatie

Linking the Customer Purchase Process to E-commerce

Linking the Customer Purchase Process to E-commerce Samenvatting Elektronische handel verandert fundamenteel de manier waarop consumenten goederen en diensten kopen. E-commerce is het kopen en verkopen van producten of diensten via elektronische systemen

Nadere informatie

Kennisdeling in lerende netwerken

Kennisdeling in lerende netwerken Kennisdeling in lerende netwerken Managementsamenvatting Dit rapport presenteert een onderzoek naar kennisdeling. Kennis neemt in de samenleving een steeds belangrijker plaats in. Individuen en/of groepen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Wereldwijd zijn meer dan 3 miljard mensen afhankelijk van biomassa brandstoffen zoals hout en houtskool om in hun dagelijkse energie behoefte te voorzien. Het gebruik van deze

Nadere informatie

Ondernemerschapscultuur in Vlaanderen

Ondernemerschapscultuur in Vlaanderen Ondernemerschapscultuur in Vlaanderen Niels Bosma Vlerick Business School & Utrecht University m.m.v. Hans Crijns en Tine Holvoet Inhoud Resultaten van de Global Entrepreneurship Monitor Percepties en

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO)

Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) Prof. Hans Crijns Impulscentrum Groeimanagement 1. Inleiding Dit is de eerste editie van de Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) een overzicht van de trends in ondernemingsgroei

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH)

NEDERLANDSE SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) Nederlandse Samenvatting NEDERLANDSE SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) Dankzij de opkomst van sociale media, zoals Facebook en Twitter, is de frequentie en het belang van niet-transactioneel klantgedrag

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/32003 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Yuanyuan Zhao Title: Modelling the dynamics of the innovation process : a data-driven

Nadere informatie

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey ICOON Paper #1 Ferry Koster December 2015 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in de relatie

Nadere informatie

8. Nederlandse Samenvatting

8. Nederlandse Samenvatting 8. Nederlandse Samenvatting 164 Chapter 8: Nederlandse Samenvatting Marketeers hebben over het algemeen veel moeite met het verdedigen van de marketinguitgaven, ze ontbreken de kunde of de wil om de impact

Nadere informatie

Van transactie naar interactie

Van transactie naar interactie De Invloed van opkomende technologieën op trade marketing in de retail: Van transactie naar interactie Jeroen van Dinther Marc Flederus De Context I Welke technologieën komen nu opzetten? II Welke kansen

Nadere informatie

INLEIDING. Deelrapport Samenwerken voor Innovatie Innovatiemonitor Noord-Nederland Pagina 2 van 10

INLEIDING. Deelrapport Samenwerken voor Innovatie Innovatiemonitor Noord-Nederland Pagina 2 van 10 1 INLEIDING SAMENWERKINGSPROJECT NOORD-NEDERLANDSE INNOVATIEMONITOR Dit rapport is opgesteld in het kader van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. De monitor is het resultaat van een strategische samenwerking

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Algemeen VUmc Koen Neijenhuijs; k.i.neijenhuijs@vu.nl

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

Inleiding. Johan Van der Heyden

Inleiding. Johan Van der Heyden Inleiding Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail : johan.vanderheyden@iph.fgov.be

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat:

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat: De opportuniteit In de huidige productmaatschappij hebben consumenten doorgaans de keuze uit een ruim assortiment producten om een bepaalde behoefte te bevredigen. Bijgevolg is het product op zich niet

Nadere informatie

Best Formats In Media Sponsoring. Marketing June 2015

Best Formats In Media Sponsoring. Marketing June 2015 Best Formats In Media Sponsoring Inleiding Advertising or sponsoring TV & Web formats The audience s point of view Key learnings Best Formats in Media Sponsoring is een studie over de waardering van sponsoring

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Het aantal eerste en tweede generatie immigranten in Nederland is hoger dan ooit tevoren. Momenteel wonen er 3,2 miljoen immigranten in Nederland, dat is 19.7% van de totale

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Afstudeerrichting Marketing Management

Afstudeerrichting Marketing Management Afstudeerrichting Marketing Management Doel van vandaag Informeren over het belang van marketing Een overzicht geven van de afstudeerrichting en de aanpak Schetsen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Evaluatie Odysseusinitiatief Evaluatie Odysseusinitiatief Het Odysseusinitiatief is bedoeld als een startfinanciering om uitstekende Vlaamse onderzoekers

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

How to present online information to older cancer patients N. Bol

How to present online information to older cancer patients N. Bol How to present online information to older cancer patients N. Bol Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Goede informatievoorziening is essentieel voor effectieve

Nadere informatie

Jan van der Wel, Zorgondernemer, Bestuurslid RGFHMR, Bedrijfskunde. Van bedreigingen naar kansen in de innoverende fysiotherapiepraktijk

Jan van der Wel, Zorgondernemer, Bestuurslid RGFHMR, Bedrijfskunde. Van bedreigingen naar kansen in de innoverende fysiotherapiepraktijk Jan van der Wel, Zorgondernemer, Bestuurslid RGFHMR, Bedrijfskunde Van bedreigingen naar kansen in de innoverende fysiotherapiepraktijk Externe Analyse Interne Analyse Kansen en Bedreigingen Strategische

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID Wetenschapsstraat 8 B-1000 BRUSSEL Tel. 02 238 34 11 Fax 02 230 59 12 www.belspo.be Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs Projectformulier ten behoeve van

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Programma Workshop Eerste deel: Presentatie Visie op Gezond Ondernemen Een paar voorbeelden van

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Summary in Dutch 179

Summary in Dutch 179 Samenvatting Een belangrijke reden voor het uitvoeren van marktonderzoek is het proberen te achterhalen wat de wensen en ideeën van consumenten zijn met betrekking tot een produkt. De conjuncte analyse

Nadere informatie

Cocreatie in de opsporing. Dr. Albert Meijer Universiteit Utrecht

Cocreatie in de opsporing. Dr. Albert Meijer Universiteit Utrecht Cocreatie in de opsporing Dr. Albert Meijer Universiteit Utrecht Cocreatie in de opsporing: Perspectief van de wetenschap Albert Meijer Universiteit Utrecht Politieacademie 11 september 2012 Even voorstellen

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden van schoolverlaters

Gezondheidsvaardigheden van schoolverlaters Gezondheidsvaardigheden van schoolverlaters Lea Maes, PhD Universiteit Gent Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Health literacy health literacy represents

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Introductie Wat we (denken te) weten over competentieontwikkeling Middel tot het versterken van inzetbaarheid

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:1 Een merk is in de eerste plaats een product. Een product is fysiek, een service, winkel, persoon, organisatie, plaats of een idee. Een

Nadere informatie

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com Mobile & Shopping on demand De nieuwe rol van de mobiele telefoon tradedoubler.com Mobiele kanalen voor affiliate marketing vernieuwen de winkelervaring in Europa, door de connected consumers (online actieve

Nadere informatie

Effectief budgetbeheer: zelfcontrole en gedragsverandering

Effectief budgetbeheer: zelfcontrole en gedragsverandering Effectief budgetbeheer: zelfcontrole en gedragsverandering Research Center for Marketing and Consumer Science K.U.Leuven Siegfried Dewitte Stel dat je werkt als jobstudent in een bar. Je hebt twee enveloppes

Nadere informatie

Innovatieve dienstverlening. Een scenario-onderzoek onder de gebruikers van Loket.nl.

Innovatieve dienstverlening. Een scenario-onderzoek onder de gebruikers van Loket.nl. Innovatieve dienstverlening. Een scenario-onderzoek onder de gebruikers van Loket.nl. In het kader van het project Innovatieve Dienstverlening doet kenniscentrum ICOON onderzoek naar de omstandigheden

Nadere informatie

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen De troeven van 5 universiteiten! 800+ onderzoekers 3 Een gebalanceerd

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN

HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN 1 INTRODUCTIE H:11 Een merkstrategie voor een bedrijf identificeert welke merkelementen een bedrijf kiest voor toepassing op de diverse producten die

Nadere informatie

EFFECTEN VAN HET COMBINEREN VAN STRATEGIEËN EN VAN MANAGEMENTCONCEPTEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK

EFFECTEN VAN HET COMBINEREN VAN STRATEGIEËN EN VAN MANAGEMENTCONCEPTEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK Management accounting & control: EFFECTEN VAN HET COMBINEREN VAN STRATEGIEËN EN VAN MANAGEMENTCONCEPTEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK 32 MCA: juni 214, nummer 3 Onderzoekers hebben de laatste jaren

Nadere informatie

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend Iedere ochtend in Afrika ontwaakt een leeuw met de wetenschap dat hij sneller moet lopen dan de traagste gazelle Productiebedrijven in Vlaanderen met uitsterven bedreigd springlevend of? Benchmark uw productielogistiek

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Test-taker Attitudes of Job Applicants: Test Anxiety and Belief in Tests as Antecedents of

Nadere informatie

ADVIES 191 GROENBOEK STAATSHERVORMING 28 NOVEMBER 2013

ADVIES 191 GROENBOEK STAATSHERVORMING 28 NOVEMBER 2013 ADVI ES191 GROENBOEK STAATSHERVORMI NG 28NOVEMBER2013 ADVIES 191 GROENBOEK STAATSHERVORMING 28 NOVEMBER 2013 GROENBOEK STAATSHERVORMING 2/7 INHOUD SAMENVATTING EXECUTIVE SUMMARY INLEIDING SITUERING ADVIES

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Stettina, Christoph Johann Title: Governance of innovation project management

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting 11 Nederlandse Samenvatting Bij beslissingen over het al dan niet vergoeden van behandelingen wordt vaak gebruikt gemaakt van kosteneffectiviteitsanalyses, waarin de kosten worden afgezet tegen de baten.

Nadere informatie

Empirisch bewijs van impact op lange termijn van TV-reclame

Empirisch bewijs van impact op lange termijn van TV-reclame Empirisch bewijs van impact op lange termijn van TV-reclame Over het gunstig effect van tv-reclame voor nationale merken, of het nu op korte of lange termijn is, werd in veel landen geschreven. Hoe zit

Nadere informatie

Financiering van Innovatie:

Financiering van Innovatie: WORKSHOP: Verbeter uw concurrentiepositie door steun voor onderzoek en ontwikkeling SPIROTECH BELGIUM, 22 April 2014 Financiering van Innovatie: Subsidies en Fiscale Stimuli LEYTON LEYTON GROEP Opgericht

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bevindingen Erasmus Innovatiemonitor Zorg Eindhoven, 5 oktober 2012 TOP INSTITUTE INSCOPE

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit.

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit. Running head: Desistance van Criminaliteit. 1 De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van Criminaliteit. The Influence of Personal Goals and Financial Prospects

Nadere informatie

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties Sociale innovatie Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1. Wat is sociale

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bij de beoordeling van de dossiers wordt rekening gehouden met de omvang en het type

Nadere informatie

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention Samenvatting Wesley Brandes MSc Introductie Het succes van CRM is volgens Bauer, Grether en Leach (2002) afhankelijk van

Nadere informatie

Inleiding Deel I. Ontwikkelingsfase

Inleiding Deel I. Ontwikkelingsfase Inleiding Door de toenemende globalisering en bijbehorende concurrentiegroei tussen bedrijven over de hele wereld, de economische recessie in veel landen, en de groeiende behoefte aan duurzame inzetbaarheid,

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

Studiedag Agentschap Zorg & Gezondheid. Stakeholderanalyse

Studiedag Agentschap Zorg & Gezondheid. Stakeholderanalyse Studiedag Agentschap Zorg & Gezondheid Stakeholderanalyse 2 april 2015 Stakeholderdialoogvanuit MVO een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs-en maatschappelijk vlak

Nadere informatie

KIEN - Event. De E-installateur, de veranderende markt en het belang van institutionele innovatie.

KIEN - Event. De E-installateur, de veranderende markt en het belang van institutionele innovatie. KIEN - Event De E-installateur, de veranderende markt en het belang van institutionele innovatie. Prof. dr. Koen Vandenbempt (Universiteit Antwerpen, België) Gent, 21 juni 2013 1 2 jaar KIEN De veranderende

Nadere informatie

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Agenda JPI Urban Europe «SMART CITIES» in het EFRO in Brussel (in voorbereiding)

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (het toepassen van

Nadere informatie

TV reclame creëert sterke en blijvende emotionele banden met het merk

TV reclame creëert sterke en blijvende emotionele banden met het merk TV reclame creëert sterke en blijvende emotionele banden met het merk Leveraging Synergy and Emotion in a Multi-platform World A Neuroscience-Informed Model of Engagement, Journal of Advertising Research

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek van E. van Bunningen BSc (Het volledige Engelstalige onderzoeksrapport kunt downloaden via deze link)

Afstudeeronderzoek van E. van Bunningen BSc (Het volledige Engelstalige onderzoeksrapport kunt downloaden via deze link) CONCENTRATIE VAN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN IN GEMEENTELIJK VASTGOED NAAR AANLEIDING VAN DEMOGRAFISCHE TRANSITIE Een casestudie in landelijke gemeenten in Noord-Brabant, Nederland Afstudeeronderzoek van

Nadere informatie

Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid.

Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid. Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid. In het kader van het project Innovatie van dienstverlening doet ICOON onderzoek naar de vraag onder welke omstandigheden

Nadere informatie

risicocommunicatie, planning & mechanismen van gezondheidsgedragsverandering in een populatie met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten

risicocommunicatie, planning & mechanismen van gezondheidsgedragsverandering in een populatie met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten risicocommunicatie, planning & mechanismen van gezondheidsgedragsverandering in een populatie met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten Hart- en vaatziekten vormen een grote bedreiging voor de volksgezondheid.

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

trust compass 2015 banken

trust compass 2015 banken trust compass 2015 banken Onderwerpen in het Trust Compass 2015 Het Trust Compass onderzoek naar vertrouwen in banken wordt jaarlijks uitgevoerd en vindt dit jaar voor de tweede keer plaats. Naast een

Nadere informatie

Risicofactoren, zelfbescherming en invloed van sociale context (6 oktober 2011) Sofie Vandoninck, K.U.Leuven

Risicofactoren, zelfbescherming en invloed van sociale context (6 oktober 2011) Sofie Vandoninck, K.U.Leuven Veilig online: negatieve ervaringen bij 9-16 jarigen Risicofactoren, zelfbescherming en invloed van sociale context (6 oktober 2011) Sofie Vandoninck, K.U.Leuven EU Kids Online: achtergrond en theoretisch

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 hoofdstuk 4. Samenvatting In 2012 zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport buurtsportcoaches (BSC es) geïntroduceerd. Deze BSC es hebben als doel mensen te stimuleren meer te gaan bewegen. Deze

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

De VTV-2018 in het kort. Een strategische verkenning van volksgezondheid in de toekomst

De VTV-2018 in het kort. Een strategische verkenning van volksgezondheid in de toekomst De VTV-2018 in het kort Een strategische verkenning van volksgezondheid in de toekomst De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) verkent de toekomst. Dat doet de VTV aan de hand van vragen zoals: Hoe

Nadere informatie

Algemene inleiding Reclame is vandaag de dag niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Bekende producenten brengen hun producten en diensten onder de aandacht van het grote publiek via verschillende

Nadere informatie

De toegevoegde financiële waarde van kantoortransformatie naar woningen

De toegevoegde financiële waarde van kantoortransformatie naar woningen De toegevoegde financiële waarde van kantoortransformatie naar woningen Alyssa Kraag 4232437 21 Januari 2015 Introductie START Achtergrond Onderzoeksopzet FASE 1 Onderzoeksanalyse FASE 2 Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie