Goedgekeurd, zonder opmerkingen. Dank aan de notulist (Rinke Romeijn)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goedgekeurd, zonder opmerkingen. Dank aan de notulist (Rinke Romeijn)"

Transcriptie

1 Notulen LEDENVERGADERING 2009 Datum: vrijdag 23 januari 2009, om uur Locatie: Tenniskantine D n Bonkerd Aanwezig: M.Mutsaers/M.Ramselaar(VZ)/M.Zigenhorn/R.Romeijn(not.)/C.Ansems J.Gudden/M.Trommelen/I.vd.Boom/A.Coomans/A.Coomans/G.v. Bussel/M. Romeijn Afwezig (M.K.): P. Becx/ G. v. Hout/H. Maas/S. Sesink/Fam. Bartels 1. Opening 2. Goedkeuring notulen Ledenvergadering 25 januari 2008 Goedgekeurd, zonder opmerkingen. Dank aan de notulist (Rinke Romeijn) 3. Bestuursmededelingen De voorzitter doet het woord: - Ledenaantal Per : 60 junioren (25 V, 35 M), 208 senioren (116 V, 92 M) = totaal 268 leden Per : 52 junioren, 196 senioren = totaal 248 leden 27 leden hebben zich in 2008 afgemeld. waar 7 nieuwe leden tegenover staan. dit betekent dus een afname van 8 junioren, en 19 senioren. Genoemde oorzaken waren net als vorig jaar vooral verhuizing, te weinig tijd, andere prioriteiten, andere sport willen beoefenen, keuzes moeten maken etc. Het bestuur heeft de afname van dit ledenaantal op de agenda staan. Eén van de initiatieven om dit te keren is een strategische samenwerking met Knegsel, waarover straks meer. Door de lage vaste lasten van de tennisvereniging, hoeven we ons financieel nog geen zorgen te maken. - Vrijwilligers en commissieleden: Het afgelopen jaar hebben weer vele vrijwilligers en commissieleden zich ingezet voor onze vereniging. Namens het bestuur wil ik via deze weg alle vrijwilligers en commissieleden bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Een speciale vermelding verdient de perkcommissie. Dankzij Maarten van Bussel, enig lid van de perkcommissie, staat ons perkje onder de klok er toch altijd weer fleurig bij. Na enkele jaren gewerkt te hebben in de TC, stappen de volgende personen uit de Technische commissie: - Gepke van Bussel TC-lid en trainingscoordinator. De Rol van trainingscoördinator is inmiddels overgenomen door Jos de Boer. - Ilona van Helvoirt (per 26 maart 2007) - Marie Sophie Mutsaers. (per januari 2005) Met het vertrek van bovenstaande commissieleden en het aangekondigde vertrek van de leden van de jeugdcommissie, is de bezetting van de commissies voor 2009 een agenda

2 punt voor volgend jaar. Eerdere verzoeken en oproepen in de nieuwsbrief hebben tot niets geleid. Hoge prioriteit heeft het daarom om nieuwe commissieleden te werven die bereid zijn tijd en energie in onze club te steken. Een punt van zorg hierbij is het feit dat er steeds minder animo bij onze (jeugd)leden is om aan georganiseerde activiteiten deel te nemen. Hierdoor neemt de motivatie van commissieleden af, Zij steken immers energie en tijd in de voorbereiding van dergelijke activiteiten waaraan, op basis van het aantal inschrijvingen, blijkbaar geen behoefte is. - Accommodatie: Zoals bekend hebben de voetbal- en korfbal vereniging een plan ingediend bij de gemeente Eersel om, na realisatie van de nieuwbouw, de accommodatie samen te delen. Mocht dit doorgaan, dan komt de huidige korfbalaccommodatie vrij. Alhoewel de huidige accommodatie van Tennisvereniging Vessem voldoet en uitbreiding niet direct nodig is, wil het bestuur toch met de gemeente Eersel gaan praten over de mogelijkheden tot overname van de korfbalaccommodatie. Met het bestuur van de voetbal en korfbal is afgesproken dat de gemeente pas benaderd wordt zodra de plannen definitief zijn goedgekeurd. Ab Coomans merkt op dat er snel actie richting de gemeente Eersel dient te worden ondernomen om invloed te houden op dit traject. MR neemt dit punt op. - Verlichting bospad: Zoals bekend hebben de Voetbal, Korfbal en Tennisclub de gemeente Eersel verzocht om het fietspad langs de Jan Smulderstraat in Vessem van de bebouwde kom naar Sportpark De Lille te verlichten en/of de bestaande verlichting te verbeteren. Op dinsdag 28 oktober 2008 heeft het college van B&W er mee ingestemd om het bovengenoemde gedeelte fietspad te voorzien van oriëntatieverlichting. Er worden 10 lichtmasten geplaatst. Om de lichtmasten niet langer te laten branden dan noodzakelijk worden ze om 23:00 uur uitgeschakeld. Wanneer ze exact geplaatst gaan worden is nog niet bekend. - Training: Begin 2008 heeft het bestuur de samenwerking met Sport Events opgezegd omdat we niet tevreden waren over de betrokkenheid van dit detacheringbureau. In plaats hiervan zijn we gaan samenwerken met Sportivity service. Met deze keus meent het bestuur naast een goede trainer ook een goede partner gevonden te hebben die bijdraagt aan: Borging van de continuïteit Vergroting van de betrokkenheid van trainer en detacheringbureau Promotie en stimulering van tennisactiviteiten Strategische samenwerking met andere clubs. Naast het organiseren van tennisevenementen en trainingen ondersteunt Sportivity Service tennisverenigingen met haar kennis en ervaring en wil hiermee de vereniging naar een hoger pijl brengen, zowel recreatief als prestatief. Eén van de oprichters van Sportivity Service, Rutger Smak Gregoor, was een aantal jaren geleden trainer op onze club en heeft in gesprekken aangetoond sterk betrokken te zijn. Luuk Looijmans is nu onze clubtrainer. Hij is, naast een goede tennistrainer, een sterke persoonlijkheid die trainingen op maat geeft om het spelplezier en nivo van onze leden te verhogen. Uit signalen van onze trainingsleden concluderen wij dat we met Luuk een goede enthousiaste trainer hebben binnengehaald. 4. Rekening en verantwoording door de penningmeester De penningmeester licht de uitgave en inkomsten van 2008 toe. Geen opmerkingen. Verder wordt verwezen naar de bijlage. Ab Coomans merkt op dat de adhoc beslissing over trainingsbijdrages en jeugdlidmaatschappen e.d. zouden moeten worden omgevormd tot beleid.

3 5. Verslag Kascommissie Vorig jaar hebben Martha van Schendel en Petra Verbaant zich als vrijwilliger aangemeld voor de kascommissie. Zij hebben in een brief hun bevindingen (geen) verwoord. VZ leest de brief voor. Kascommissie voor 2009 bestaat uit: Petra Verbaant en Joke Soetens. 6. Jeugdcommissie Ieder jaar proberen we voor de jeugdleden een afwisselend programma te organiseren. We begonnen het jaar met de dorpentoss, een leuk toernooi iedere keer in een ander dorp. Helaas waren er vanuit Vessem maar een paar kinderen die steeds meegingen. Voor de buurtcompetitie die ieder jaar in maart en april is, heeft zich dit jaar niemand aangemeld. Er is dus geen team gestart en ook andere teams uit de omringende dorpen hebben daardoor niet bij ons gespeeld. Heel jammer, want deze competitie is vooral voor beginnende leden erg leuk. In maart hebben José en Margot het project schooltennis groots aangepakt. Voor de groepen 3, 4 en 5 is er per groep een tennisclinic van een uur in de gymzaal gehouden en de groepen 6, 7 en 8 zijn om beurten een uur op de tennisbanen komen tennissen. Daar is de kinderen dmv spelletjes en korte partijtjes wat basiskennis van het tennis bijgebracht. Alle kinderen waren erg enthousiast en vanuit dit project hebben zich een paar kinderen aangemeld voor lessen. Uiteindelijk zijn er 6 kinderen doorgegaan met tennistraining. In april was er het kind-ouder toernooi waar 14 koppels aan hebben meegedaan. Als afsluiting hebben we het zwembadtennis geïntroduceerd waarbij de kinderen van de volwassenen hebben gewonnen. In mei hadden we ook het verrassingstoernooi. Met heel mooi weer en 27 deelnemers werd dit een prachtige dag. Het verrassingstoernooi is eigenlijk geen toernooi, maar een spellenmiddag waarbij ook genoeg water wordt gekliederd. In oktober is er nog een drukbezette juniorenavond geweest voor en door de jeugd van de middelbare school. Ook jeugd uit Knegsel die op onze banen trainen waren daarvoor uitgenodigd en een 7-tal is ook geweest. In de herfstvakantie hebben we altijd het herfsttoernooi op het programma staan en in de kerstvakantie het oliebollentoernooi. Beide toernooien zijn niet doorgegaan ivm geen of maar enkele aanmeldingen. Als laatste punt nog even het volgende; we zijn al langere tijd op zoek naar nieuwe jeugdcommissieleden, tot nog toe zonder succes. Dit jaar zullen er toch nieuwe leden moeten komen want wij hebben besloten om te stoppen dit jaar. Soms komen er een groot aantal leden op een activiteit af, maar helaas gaan er ook toernooien niet door ivm te weinig inschrijvingen. Dat is erg jammer voor degene die zich wel had opgegeven en ook voor ons als jeugdcommissie. Wij steken er onze energie en tijd in. We hopen dat het komende jaar een groot aantal jeugdleden meedoet aan de activiteiten en dat ouders ook bereid zijn mee te helpen. 7. Technische Commissie TC leden: Corry Ansems (sinds medio 2006), Gepke van Bussel (2002, stopt nu), Ilona van Helvoort (2007, stopt nu), Véronique Ramselaar (2005), Jos de Boer (nieuw) en voorzitter en bestuurslid ikzelf: Marie-Sophie Mutsaers (2004, stopt nu). Nu Gepke, Ilona en Marie-sophie er mee stoppen bestaat de TC nog maar uit 3 leden: Corry, Véronique en Jos. Dit lijkt net te kunnen, maar uiteraard zijn nieuwe leden welkom. Jos de Boer zal de nieuwe trainingscoördinator en voorzitter van de TC zijn. Wat is er anders in 2008 ten opzichte van de jaren ervoor 1. Er zijn geen vaste baantijden meer. Training: zoals al genoemd door de voorzitter is er een overstap naar Sportivity Service gemaakt, waarbij Luuk Looijmans onze nieuwe clubtrainer is geworden. In de

4 voorjaartrainingperiode 2008 (ma-di-woe) hebben 49 personen les gehad en in de wintertrainingsperiode (ma-vrij) 45 personen. Activiteiten 2008: 1. Nieuwjaarstoernooi: donderdag 3 januari: 20 deelnemers, zeer geslaagd toernooi niet georganiseerd omdat Interne competitie al 1 e donderdag van het jaar begon. 2. Interne competitie. Nog steeds erg populair, dus veel deelnemers. We hebben de speeltijden veranderd. De wedstrijden, van een uur, worden nu gespeeld om 19.30, en uur. Dit heeft tot nu toe veel positieve reacties gegeven. Het nadeel ervan is dat er minder wedstrijden per avond kunnen worden gespeeld. Om de deelnemers toch veel te laten spelen zijn er weer 3 rondes per jaar in plaats van 2 rondes en wordt er in de korte schoolvakanties gewoon doorgespeeld. Er zijn nu in 2009 kleinere poules gemaakt (met uit en thuis spelen) om de verschillen in speelsterkte te verkleinen. 3. Laddercompetitie: geen succes, zal worden geëvalueerd. 4. Mens night (nieuw): vrijdagavond 7 maart: 14 deelnemers. Toernooi in Mexicaanse stijl. Wordt opnieuw in 2009 georganiseerd (vrijdag 6 februari) met nieuw thema. (inschrijven tot 30 januari) 5. Lentetoernooi: zondagmorgen 30 maart: 29 deelnemers, helaas niet zo n goed weer. Er was oppas geregeld voor de kleintjes en er waren overheerlijke sandwiches gemaakt. 6. Ladies night: vrijdagavond 6 juni: 15 deelnemers. Thema: Als je haar maar goed zit. Er waren 2 teams gemaakt. Prijsjes: iedere deelnemer kreeg een proefflacon (monster) van een haarproduct. Hoofdprijs: kappersbon van Haarmode Jeanet. 7. Dinertoernooi: zaterdagavond 13 september: 20 deelnemers. Er werd 3x getennisd en tussendoor 3x een overheerlijke gang gegeten. Het eten was net als in 2007 bereid door Claudie van Wersch. Het was weer geslaagd. 8. Uitwisseling Middelbeers (in Vessem): geen deelnemers uit Middelbeers. Wel door laten gaan met eigen leden. De samenwerking met Middelbeers wordt opgezegd. 2009: Plannen: 1. Er komt (weer eens) een invitatie toernooi (21/3) 2. Medewerking TC-leden aan organisatie Tenniskampioenschappen Gemeente Eersel begin maart poulewedstrijden in Eersel, finales in Duizel waarschijnlijk de finale wedstrijden in Vessem! 3. Toenooi met TV Knegsel? 4. Clinic door Sportivity Service/ Luuk. Aankondigingen activiteiten: blijft hetzelfde als in 2008: 1. via de website 2. via en/of de nieuwsbrief 3. via affiches in kantine 4. op tafels in kantine. 10 x 15 cm formaat zichtbaar in een fotohoudertje. 8. Vaststelling contributie 2009 De volgende bedragen worden door de vergadering vastgesteld: - Senioren: 75 - Junioren: 40 (geboren 1991 en later) - Echtparen: Gezinstarief : Inschrijfgeld: 5 - Adminstratieve boete: 5 - Kantineboete: 20 Dus geen veranderingen t.o.v Vaststelling begroting 2009

5 Begroting (zie bijlage) wordt goedgekeurd door de vergadering. Ab Coomans merkt drie zaken op: a) licht sterkte van de lampen dient een keer gemeten te worden B) er dient volgens hem in het overleg met de gemeente ook gesproken te worden te worden over het onderhoud van het gebouw, C) Er zou een reservering voor de vervanging van de banen over 10 a 12 jaar te worden opgenomen in de begroting. Een en ander wordt meegenomen. 10. Verkiezing bestuursleden - MS Mutsaers treed af en wordt bedankt voor haar inzet. Zij gaat de externe competitie begeleiden. - Rinke Romeijn vervangt MS Mutsaers namens de TC (was al bestuurlid) - Marty Trommelen wordt verkozen als vertegenwoordiger namens de kantine cie. - Peter Rademakers vult de kantine cie. aan. 11. Strategische samenwerking met Knegsel Na diverse gesprekken met Sportivity Service en TV Knegsel, heeft het bestuur van TV Vessem gekozen voor een strategische samenwerking met TV Knegsel. Een eerste invulling van deze samenwerking is het feit dat de jeugdleden van TV Knegsel is aangeboden op ons tennispark de wintertrainingen te volgen. De eerste resultaten zijn zichtbaar. Het aantal trainende jeugdleden is vergroot waardoor een betere groepsindeling mogelijk was. Ook heeft zich inmiddels een gecombineerd Knegsel/Vessem jeugdteam inschreven voor de competitie. Daarnaast waren de trainingsleden van Knegsel uitgenodigd op de juniorenavond wat tot enthousiaste reacties heeft geleid. Met Knegsel en Sportivity Service worden de eerste resultaten geëvalueerd en bespreken we hoe of en hoe we in de zomer verder gaan met deze samenwerking. Er wordt eenmalig een winterlidmaatschap aangeboden aan de leden van TV Knegsel. Volgende jaar hebben zij ook kunststof banen. 12. Vaststelling Parkreglement Geen aanpassingen 13. Aanpassing en vaststelling huishoudelijk reglement Alleen opmerking over winterlidmaatschap Knegsel meenemen. 14. Rondvraag - Kan er andere wijn worden gekocht en geschonken? o TC gaat een wijnproef toernooi organiseren. - Hoe denkt het bestuur de communicatie van activiteiten e.d. vorm te geven komend jaar? o Vaste jaarkalender eenmalig verspreiden? o Andere vormgeving nieuwsbrief 15. Sluiting

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2013 1 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners,

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners, up shuttle 2014 1 Inhoudsopgave Van de voorzitter.3 Recreanten Activiteitenkalender 2014. 9 Dorpencompetitie.. 10 Jaarverslag Recreatiecommissie 2013...12 Kampioenen BVC 1 ste team...20 Wist u dat???...21

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk 2014 2018 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 DE TOEKOMST: VISIE EN DOELSTELLINGEN... 5 ANALYSE VAN STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN... 7 RECREATIEF

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Inleiding 1. Doelstelling en visie Doelstelling vereniging: (zie Statuten) het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband

Nadere informatie

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Uitnodiging! voor de Algemene Ledenvergadering 2013 L.T.C. Kruiningen 22 maart om 20.00 uur in de kantine 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Komt allen!! Meidam 4A 4416 AJ Kruiningen 1 Voorwoord Beste

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen!

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist?

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie