De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000"

Transcriptie

1 n u m m e r 168 d e c L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000 Na jaren voorbereiding is het eindelijk zo ver: De faire melk is een feit, en het eerste product, dagverse Fairtrade chocolademelk, ligt in de schappen van C1000. Van elk verkocht pak zal er circa 10 cent in een fonds terechtkomen, waarvan de opbrengst later verdeeld zal worden onder de deelnemende melkveehouders. Een zeer heugelijk feit! En tegelijk het begin van een spannende tijd, want succes komt niet vanzelf, er zal nog veel moeten gebeuren aan promotie. Een overzicht van De faire melk-nieuws van de afgelopen introductieperiode. 7 november: Perspresentatie De faire melk in C1000-filiaal in Arnhem. Eindelijk was het dan zo ver: De faire melk in de schappen, om te beginnen met een dagverse halfvolle chocolademelk, gemaakt van Nederlandse faire melk en Fairtrade rietsuiker en cacao. Verschillende sprekers voerden het woord, onder wie NMV-voorzitter Hans Geurts en portefeuillehouder Dirk- Jan Schoonman. Jasper Pitlo van C1000 was ingenomen met dit nieuwe product, dat volgens hem bovendien goed past in het beleid van C1000 om de komende tijd meer ruimte te maken voor Fairtradeproducten. Erwin Schöpges tenslotte, voorzitter van de Belgische Fairebel en bestuurslid van de European Milk Board (EMB), schetste kort de ontwikkelingen rond faire melk in de In dit nummer: - Standpunt van de NMV over opstallen of weidegang - Ambtenaar EL&I op NMV-bijeenkomst: melkprijs 30 cent realistisch - NMV-zienswijze op concept Natuurwet rest van Europa. Inmiddels staat faire melk ook in de schappen van Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg, en naar verwachting komen Frankrijk en Italië daar op korte termijn bij. 7 november: promotiestunt De faire melk-pakken rond olifanten A6/A27. Om meteen aandacht te trekken rondom de lancering van De faire melk plaatsten enkele vrijwilligers in het holst van de nacht diverse 4 meter hoge De faire melk-pakken bij de bekende betonnen olifanten langs de snelweg bij Almere. Onder andere op de site van NU.nl waren beelden van deze stunt te zien. 14 november: Niels Leerink haalt de pers met De faire melkpak langs de N18. Niels Leerink, enthousiast deelnemer van De faire melk, zette een 4 meter hoog pak langs de N18 in Eibergen (Gld). Dit trok veel bekijks, onder andere verschenen er artikelen in De Tubantia, op de lokale nieuwssite nieuwsuitberkelland.nl, en werd hij geïnter-

2 viewd door Graafschap TV en Radio Oost. (Naar verluid waren de pakken chocolademelk bij de lokale C1000 vervolgens snel uitverkocht.) erover kwam interviewen voor de radio. Ook verscheen er een artikel in De Stentor. Jannes Stelling plaatste het Ik doe mee -bericht direct op zijn website en twitterde over De faire melk naar zijn 631 volgers. Eerste promotieacties C1000: Diane Schokkenkamp (Twello en Vaassen) en Klaas Visser (Purmerend) deelden chocolademelk uit in de supermarkten. 22 november: promotiestunt bij Us Mem. Op 22 november stond er ineens een groot De faire melkmelkpak naast Us Mem in Leeuwarden. Us Mem is het symbool van de ontwikkeling van de melkveehouderij in Friesland. Dit leidde tot een interview met projectleider Peter ten Hoeve voor de radio met Omrop Fryslân, een artikel op de site van De Nieuwe Oogst, en de nodige tweets (Twitterberichten). 15 november: melkveehouders delen gratis De faire melk chocolademelk uit aan minister Verhagen en ambtenaren van het ministerie van EL&I. Op deze koude dag lieten de minister en de ambtenaren zich de chocolademelk goed smaken. Tot zover een greep uit het overzicht van de laatste nieuwsfeiten over De faire melk. Inmiddels zijn er in het land al enkele regionale bijeenkomsten geweest voor deelnemers van De faire melk, om te spreken over de laatste ontwikkelingen, de te volgen strategie en vooral: over concrete promotieacties. De faire melk maakt veel enthousiasme los onder de deelnemers, en er melden zich regelmatig deelnemers met creatieve ideeën om De faire melk te promoten. Facebook: update We Share Fair Milk Voor alle fans en bijna-fans zoals beloofd een verse update over We Share Fair Milk. We zijn nu, een maand later, heel blij met het feit dat de pagina steeds bekender wordt onder een zeer divers publiek. Minister Verhagen van het ministerie van EL&I kreeg ook een pak De faire melk mee. 21 november: publiciteit door melkpak langs A50 bij Bertus Doppenberg: het 4 meter hoge De faire melk-melkpak dat Bertus Doppenberg langs de A50 plaatste trok de aandacht van RTV Oost, die hem Vorige maand konden we tot onze verrassing melden dat we al meer dan dertig fans hadden, en dat de updates op de fanpage al meer dan 3000 keer was bekeken. Deze maand kunnen we, nog verraster, melden dat we bij het ter perse gaan van deze Koebont al meer dan 60 fans hebben en dat de pagina al rond de keer is bekeken. We hebben gemerkt dat de schare fans ook heel divers is. Het zijn zowel jongeren als volwassenen, en die komen tot ons genoegen uit alle lagen van de samenleving. Een andere zeer positieve ontwikkeling is dat er steeds meer interactie plaatsvindt. Bezoekers gaan updates leuk vinden, of reageren even op een berichtje, wat de pagina heel levendig maakt. Tot slot nogmaals een oproep aan u: als u of uw zoon of dochter op Facebook zit, neemt u even een kijkje op We Share Fair Milk en word fan 2

3 Het zal een spannende tijd worden. Het succes van De faire melk staat of valt met de mate waarin alle deelnemers gezamenlijk erin zullen slagen om De faire melk de komende weken en maanden bekend te laten worden onder zoveel mogelijk consumenten. Ook is gebleken dat niet direct alle inkopers bij de C1000- supermarkten De faire melk hadden besteld. Vandaar onze oproep (onder andere op de NMV-site) om zoveel mogelijk bij een C1000 in uw eigen omgeving actief te vragen naar De faire melk-chocolademelk. Het is gebleken dat vragen helpt! U vindt De faire melk in het koelvak bij de C1000. Standpunt van de NMV over opstallen of weidegang Door de introductie van De faire melk is gebleken dat bij sommige leden de indruk is ontstaan dat de NMV alleen vóór weidegang is, en zich daarmee zou kanten tegen boeren die opstallen. Dat idee is beslist onjuist. De ontstane indruk was voor het bestuur aanleiding om in deze Koebont het NMV-standpunt over opstallen en weidegang nog eens te verduidelijken. De NMV neemt een neutrale positie in ten aanzien van de vraag of alle melkveehouders hun koeien zouden moeten blijven weiden. Bovendien is het nu eenmaal een realiteit dat het voor bepaalde bedrijven, om allerlei redenen, gewoonweg onmogelijk is en blijft om weidegang toe te passen, ook als ze dat zouden willen. Echter: het blijkt telkens weer, dat de publieke opinie uitgesproken vóór weidegang is, en dat wanneer melk weidemelk is, dit een sterk verkoopargument is. Om deze reden is er bij de ontwikkeling van het Nederlandse concept van De faire melk voor gekozen om alleen weidemelk te gebruiken, en dit in te zetten als sterk punt van De faire melk. Als hier niet voor was gekozen zou de marktpositie van een dergelijk nieuw product zwakker zijn geweest. Men heeft zich terdege gerealiseerd dat daardoor niet àlle leden van NMV en DDB zouden kunnen deelnemen aan het faire melkconcept, en daarin een (niet gemakkelijke) afweging gemaakt. Daarbij: het is juist één van de doelstellingen van het faire melkconcept om de boodschap naar de consument uit te dragen dat alle melkveehouders in Europa een eerlijke en kostendekkende prijs voor hun product moeten krijgen. In die boodschap wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen opstallende en weidende melkveehouders. Dit is ook de lijn van de EMB, de Europese coördinator van het faire melkconcept. Eerlijke melkprijs en keuzevrijheid hangen samen De NMV is zich er tegelijkertijd ook van bewust, dat als er teveel koeien uit het Nederlandse landschap verdwijnen, het draagvlak voor de melkveehouderij als geheel ondermijnd wordt. Dat is een gegeven waar we telkens weer mee geconfronteerd worden, en waar we niets aan kunnen veranderen omdat melkveehouderij en koeien-in-dewei onlosmakelijk juist met de Nederlandse cultuur, identiteit en geschiedenis zijn verweven. De NMV is er daarom niet voor als de gehele melkveehouderij zich eenzijdig in een richting zou ontwikkelen waarbij alleen nog, of grotendeels, zou worden opgestald in Nederland. Toenemende schaalvergroting in de melkveehouderij, en de daarmee samenhangende toename van het aantal opstallende bedrijven, is ook vaak juist een reactie op structureel te lage melkprijzen, en de verwachting dat die prijs in de toekomst zo laag zal blijven. De NMV staat op het standpunt dat elke melkveehouder vooral zoveel mogelijk vrij moet zijn om zijn of haar bedrijf in te richten op een wijze die hem of haar het beste past, als individu. Een goede melkprijs garandeert ook dat die melkveehouder daadwerkelijk hierin een keuze heeft. Als opstallen echter het gevolg is van gedwongen schaalvergroting, als reactie op melkprijzen die ten onrechte veel te laag zijn, is er volgens de NMV geen sprake meer van een echt vrije keuze. Daarom maakt de NMV zich sterk voor een goed inkomen voor álle melkveehouders: opstallend of weidend, nu en in de toekomst. Het faire melkconcept is één manier van de vele waarop de NMV strijdt voor een eerlijker melkprijs en een beter inkomen. 3

4 Ambtenaar EL&I op regiobijeenkomst NMV: Melkprijs van 30 cent is realistisch Op 28 oktober hield de NMV een regiobijeenkomst in het Friese Marum. Het onderwerp was: Hervorming zuivelbeleid: wat verandert er voor de Nederlandse melkveehouders? Zeer verheugd waren we met de aanvankelijke toezegging van staatssecretaris Bleker om ook op de bijeenkomst aanwezig te zijn. Helaas moest hij zich toch op het laatste moment verontschuldigen. Zijn vervanger, directeur regionale zaken Kees Lever, had volgens de aanwezigen een nogal schokkende visie op de melkprijs van de toekomst. Op de goed bezochte bijeenkomst in Marum kwamen meerdere sprekers aan het woord. Sieta van Keimpema, vicevoorzitter van de European Milk Board, gaf de EMB-visie op de hervorming van het EU-zuivelbeleid. De positie van de melkveehouder in de keten is slecht, aldus Sieta. Het rendement op het eigen vermogen van een melkveebedrijf is 0,3% terwijl die van de retail op 22,2% ligt en van de verwerkers op 18,8%. Door gebrek aan monitoring wordt de marktbeweging van melk niet bijgehouden in de EU, waardoor de zuivelmarkt niet transparant is. Door de EMB wordt er nog steeds veel gelobbyd in Brussel voor een goede positie van de melkveehouders in de keten, en voor wijziging van de voorstellen voor het EU-zuivelbeleid, zoals de contracten en het zelf reguleren door de sector. Vervolgens gaf Teunis Sterk, voorzitter van DeltaMilk, zijn zienswijze over een goed functionerende coöperatie. Volgens hem zijn de gezamenlijke leden de coöperatie. Goede communicatie binnen de coöperatie is zeer belangrijk, en dat begint met goed luisteren. Je hebt maar één belang: je moet elke liter melk zo hoog mogelijk verwaarden, want elke liter melk heeft een kostprijs. Een coöperatie is een onderdeel van de markt, dus een coöperatie kan de markt niet de schuld geven Tijdens de discussie in Marum: Teunis Sterk, Harm Wiegersma, Kees Lever en Sieta van Keimpema. van te lage prijzen. Overproductie is niet goed, vraag en aanbod moeten in evenwicht zijn, in een coöperatie moet er geen melkdruk zijn. De coöperatie, aldus Teunis Sterk, moet weer opnieuw worden vormgegeven, zoals die oorspronkelijk bedoeld was. Kees Lever, van het ministerie van EL&I, gaf vervolgens de visie van staatssecretaris Bleker weer. De melkprijs die we als melkveehouders momenteel krijgen voor onze melk zal niet op het huidige niveau blijven. Een prijs van 0,30 is realistisch, volgens Lever. Een te hoge melkprijs geeft meer melk. De markt zal volgens Lever zijn werk doen. De overheid en de Europese Commissie kiezen voor marktwerking. Als 30 cent niet voldoende is, kunnen de melkveehouders hun inkomsten aanvullen met verbreding, zoals het leveren van groene en blauwe diensten. Ook vond hij het denkbaar dat de partner van de melkveehouder er dan maar een baan bij zou nemen. Opvallend aan deze mening is, dat de staatssecretaris, bij monde van de heer Lever, dus openlijk het standpunt inneemt het geheel acceptabel te vinden dat melkveehouders melk leveren voor een prijs die structureel ver onder de kostprijs ligt, en dus zullen moeten overleven op andere inkomsten. Sieta van Keimpema reageerde door te zeggen dat de opbrengstprijs van de melk gebaseerd dient te worden op de kostprijs. Ze vroeg waarom de overheid met rapporten van de Rabobank werkt en niet met rapporten van het LEI, die juist voor de overheid de kostprijzen berekenen. Het LEI was tot de conclusie gekomen dat de kritieke melkprijs op 0,385 lag. De heer Lever beloofde deze opmerking door te zullen geven aan de staatssecretaris. De NMV hoopt dat het ministerie van EL&I in zijn beleid terdege rekening zal houden met àlle opmerkingen en vragen die tijdens deze bijeenkomst genoemd zijn, en zal zich daarvoor blijven inzetten. Want inkomen, daar draait t om! 4

5 NMV-zienswijze op concept Natuurwet De NMV staat in beginsel positief tegenover het feit dat er een nieuwe Natuurwet komt, alhoewel er op het concept natuurlijk ook het een en ander aan te merken valt. De NMV werd niet betrokken bij de consultatieronde in juni 2011, niettemin heeft de NMV haar zienswijze inmiddels naar het ministerie van EL&I gestuurd. In dit artikel meer over die nieuwe Natuurwet. De nieuwe Natuurwet sluit om te beginnen beter aan op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De NMV heeft al jaren aangegeven dat vooral de Natuurbeschermingswet niet juist geïmplementeerd is en dat er veel te veel onzekerheden en onduidelijkheden zijn rondom de natuurbescherming. Het spreekt de NMV daarom zeker aan dat de wetgeving vereenvoudigd wordt, met een beter evenwicht tussen ecologie en economie. Helaas heeft de NMV na het doornemen van de Natuurwet moeten concluderen dat ook dit wetsvoorstel nog veel onzekerheden en onduidelijkheden bevat. Wetgeving moet helder en duidelijk zijn en afgestemd zijn op de Europese regelgeving en verdragen. De NMV mist nog verschillende artikelen uit de Europese wetgeving en vreest dat er nog nationale en vooral provinciale zaken aan toegevoegd gaan worden. Over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen Rijk en provincies (decentralisatie) heeft de NMV veel vragen. Vraag van een lid Natuurvisie Zo moet er een natuurvisie opgemaakt worden, maar een visie is niet juridisch bindend. De natuurvisie moet, volgens de nieuwe wet, de hoofdlijnen bevatten van het te voeren rijksbeleid. Maar wat is het rijksbeleid, wordt het rijksbeleid getoetst aan de Vogel- en Habitatrichtlijn? Hoe gaat men het rechtszekerheidsbeginsel in deze wet precies vastleggen? In de nieuwe Natuurwet heeft iedereen een zorgplicht, maar wat dat inhoudt is niet duidelijk beschreven. Bij de instandhoudingsmaatregelen is geen rekening gehouden met het evenredigheidsbeginsel, en ook met het zorgvuldigheidsbeginsel, zoals zou moeten gelden voor het rekenprogramma voor de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), wordt volgens de NMV in de nieuwe wet geen rekening gehouden. Over de staat van instandhouding wordt in de Natuurwet niets geschreven, terwijl dit wel duidelijk omschreven is in de Vogel- en Habitatrichtlijn. Ganzenschade niet meer vergoed Over de bejaagbare soorten heeft de NMV in haar zienswijze aangegeven, er geen probleem mee te hebben dat ganzen op de bejaagbare lijst komen. Wel hebben we be- Hoe gaat de overheid dierenmishandeling in de agrarische sector tegen? Om dierenmishandeling van productiedieren te voorkomen heeft de overheid de Maatregel bestuurlijke boetes ter voorkoming van dierenmishandeling ingevoerd. Deze maatregel geeft medewerkers van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nvwa) het recht om boetes op te leggen als zij dierenmishandeling vaststellen. Productiedieren zijn landbouwhuisdieren die worden gehouden voor hun melk, vlees, eieren, wol of vacht. Hieronder vallen, koeien, varkens, schapen, geiten, pluimvee, konijnen en pelsdieren. Bedrijven kunnen een boete krijgen van maximaal per overtreding. Voor particulieren geldt een boete van maximaal per overtreding. zwaar tegen het feit dat er dan ineens bij ganzenschade geen schadevergoeding meer mogelijk zou zijn. De NMV pleit voor een overgangsregeling die billijk en rechtvaardig is, en die afhankelijk is van de ganzenpopulatie en de aangerichte schade. Over de ganzenproblematiek zal de NMV nog een voorstel schrijven en naar het ministerie en Tweede Kamer sturen. Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur getoetst. Ze geven aan dat door decentraliseren van Rijk naar provincies de natuurkwaliteit achteruit kan gaan. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het realiseren van natuurkwaliteiten. Ook zullen de financiële middelen niet voldoende zijn voor de provincies, en zullen de provincies keuzes moeten gaan maken ten aanzien van wat zij belangrijk vinden, zoals landschap, natuur buiten de EHS of recreatievoorzieningen. Daarnaast beveelt het PBL aan om gelden uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid meer voor natuur in te zetten. Miljoenen bezuinigen Door het PBL is berekend dat met de overdracht van taken van het Rijk naar de provincies een bedrag van 206 miljoen euro per jaar gemoeid zal zijn. Daarbij is nog geen rekening gehouden met extra kosten van personeel, omdat elke provincie de taken zelf moet gaan regelen en uitvoeren. Wanneer het Rijk dan maar 100 miljoen euro per jaar in het provinciefonds wil storten, kan iedereen wel berekenen dat dit een forse bezuiniging zal betekenen. Het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur blijkt dus op nog vele punten niet te voldoen. De NMV hoopt dat niet alleen het ministerie en het parlement, maar ook de provincies nog eens heel kritisch zullen kijken naar het onderhandelingsakkoord. 5

6 Pas op voor spooknota s De voorbije weken ontvingen verschillende NMV-leden onverwachte facturen met acceptgiro die zij niet helemaal konden plaatsen. Een kritische blik op deze nepfacturen leert dat het eigenlijk gaat om een aanbieding. In kleine lettertjes staat op deze spooknota s namelijk vermeld: Dit is een aanbieding en geen factuur. Pas ervoor op dat u dergelijke spooknota s niet betaalt. Immers wanneer u dat wel doet bent u vaak gehouden aan de algemene voorwaarden zoals op de factuur vermeld. Concreet: op dit moment zijn actief Biz Telefoongids, dat bedrijven een aanbieding doet om te worden vermeld op hun website voor een bedrag van 295,12 per jaar, en Proweb Office Products bv, dat bedrijven spooknota s stuurt voor opname in OfficePro Websearch 2011 voor een bedrag van 283,28. NMV actueel Pas op De NMV adviseert u op te passen voor bovengenoemde praktijken. Wanneer u twijfelt over de juistheid van een factuur is het verstandig de website van het Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) te bezoeken (www.fraudemeldpunt.nl/overzicht-spooknota-s-gemeld-bij-saf) Ambtelijke begeleidingsgroep PAS en technisch experts prov. Overijssel 1,2,3-11 Stand op de Rundveerelatiedagen te Hardenberg 3-11 NZO-bijeenkomst: Zuivelforum en netwerken 7-11 Gesprek met CDA Brabant 8-11 Overleg werkgroep Destructie 9-11 Gesprek met Lutz Jacobi (Tweede Kamerlid voor PvdA) 9-11 Overleg met vakbonden NAV, NVP en NVV 9-11 Bijeenkomst ministerie EL&I over wetgevingsvoorstellen voor Europees landbouwbeleid Klankbordgroep KRW + Deltaprogramma Maas Gesprek met Esther Ouwehand en Corinne Cornelisse (Tweede Kamer PvdD) CLM-jubileumsymposium duurzame landbouw in Overleg over onderzoek relatie ganzen en salmonella Themadag CDM Mestmarkt en mestverwerking Gesprek met Laura Bromet en Rik Grashoff (Tweede Kamer Groen Links) Gesprek met mevr. K. Gerbrands en P. ter Linden (Tweede Kamer PVV) Overleg met Aarde Boer en Consument 22,23,24-11 Stand op de Rundveerelatiedagen te Gorinchem Vergadering Veemarkt Purmerend Relatiebijeenkomst fusie AID, VWA en PD Gesprek met dhr. C. van Bruggen, CBS, over gestegen fosfaatproductie uit rundveemest De nieuwe NCR-code coöperatiedag Veemarkt Purmerend informatiebijeenkomst over stand van zaken Overleg NMV DDB Symposium Waardering van dierenwelzijn Overleg NMV-werkgroep ganzen Verder zijn er meerdere NMV-ledenavonden en bijeenkomsten voor De faire melk geweest. Op deze site treft u een overzicht van alle gemelde in omloop zijnde spookfacturen. Aanpak Het probleem is dat er niet hard genoeg tegen dit soort praktijken kan worden opgetreden. Het is in feite oplichting, maar de Reclame Code Commissie kan de bedrijven die dit doen alleen maar waarschuwen en op een lijst plaatsen, maar ze kunnen geen straf opleggen. Ook de Kamer van Koophandel, waar eenvoudig adressenbestanden per branche, regio of rechtsvorm kunnen worden aangekocht, kan en mag geen stappen ondernemen tegen bedrijven die zich bedienen van acquisitiefraude. Wel wees de Kamer van Koophandel de NMV erop dat bedrijven die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel bij hun regionale KvK de non mailing-indicator kunnen laten instellen. Ga hiervoor naar en vul in het zoekvak non-mailing in, het bovenste zoekresultaat geeft u alle uitleg. Wanneer u dit doet mogen uw bedrijfsgegevens niet langer meer gebruikt worden voor marketingacties. Structurele oplossing In een brief aan het ministerie van Veiligheid en Justitie en de leden van de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie zal de NMV de acquisitiefraude aan de kaak stellen, en aandringen op een structurele aanpak van acquisitiefraude. Via onze website en de Koebont zullen wij u op de hoogte houden van het resultaat van deze actie. 6

7 NMV-lobby loont Omdat over een aantal voor de melkveehouderij zeer belangrijke onderwerpen de komende periode besluiten worden ge no men, hebben de NMV- bestuurders hun lobby richting de Kamerleden opgevoerd. VAN DE VOORZITTER De faire melk 7 november 2011 was het dan eindelijk zover: de introductie van De faire melk. Bijna 2 jaar nadat oud-voorzitter Peter ten Hoeve was gevraagd om de mogelijkheden van de introductie van De faire melk in Nederland te onderzoeken, is het dan ook daadwerkelijk gelukt deze in het winkelschap te krijgen. Een heuglijke dag!! We wisten natuurlijk vanuit de ervaringen in het buitenland dat het niet makkelijk zou worden. Hoewel niet overal dezelfde - heeft men ook in Oostenrijk, Duitsland, België en Luxemburg de nodige hobbels en problemen gehad. Problemen zowel intern als extern. Een probleem waar onze buitenlands collega s vooral tegen aan liepen was het vinden van een zuivelbedrijf die De faire melk wil verwerken en distribueren. Dit probleem had de NMV echter al snel opgelost. Er waren zelfs meerdere zuivelbedrijven geïnteresseerd. De samenwerking met Vecozuivel in Zeewolde bleek de beste en een contract naar ieders tevredenheid kon worden opgesteld. Daarna de gang naar de supermarkten. Dat liep wat moeizamer. Na een hoopvol begin, met een aantal positieve gesprekken, bleek het toch nog niet zo gemakkelijk daar tussen te komen. Er is grote concurrentie en vooral het gevecht om het schap tussen oudgediende FrieslandCampina en nieuwkomer Arla maakte het voor De faire melk moeilijk. Want aan het uitgangspunt van De faire melk; het krijgen van een eerlijke kostendekkende melkprijs voor de boer kan natuurlijk niet getornd worden. Uiteindelijk is er daarom voor gekozen om niet met traditionele zuivelproducten als volle en halfvolle melk op te starten, maar met een volledig nieuw product; de dagverse Fairtrade chocolademelk. Een uniek product, dat het Fairtrade principe voor boeren in ontwikkelingslanden koppelt aan een eerlijke prijs voor de Nederlandse melkveehouder. Een eerlijke prijs voor boeren in de hele wereld. Mooier kan het volgens mij niet. Ook intern was het niet altijd makkelijk om iedereen op één lijn te krijgen. Daarom is op een gegeven moment de werkgroep De faire melk opgezet. Hierin hebben naast twee dagelijks bestuursleden ook een aantal landelijke bestuursleden plaats genomen. Deze werkgroep heeft zeker in de periode voor de introductie heel wat werk verzet. Er moest veel geregeld worden en zeker het maken van de grote faire melk pakken heeft veel tijd gekost. Deze zijn vervolgens midden in de nacht o.a. bij de olifanten van Almere geplaatst. Er is wederom een rondje langs de Kamerleden gemaakt en nagenoeg alle politieke partijen zijn bezocht. Vaak wordt pas op termijn zichtbaar wat het resultaat is van een dergelijke lobby. Deze keer echter werd het resultaat al na het eerste bezoek duidelijk. Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) was direct overtuigd van het belang van de resultaten van een praktijkonderzoek naar de onttrekking van N en P door grasland. Dit was voor hem reden om direct een aantal schriftelijke vragen op te laten stellen aan staatssecretaris Bleker. Deze vragen zijn groot opgepakt door de pers en hebben geleid tot een publieke discussie over de bemestingsnormen. Het ministerie van EL&I werd door de lobby van de NMV gedwongen dit onderzoek, dat al lang onderaan in de la lag, te betrekken bij de nieuwe onderhandelingen met Brussel over het toekomstig mestbeleid. Een publiciteitsstunt die volop aandacht in de media heeft gehad. Ik wil middels deze column iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de introductie van De faire melk bedanken voor zijn inzet. Op de eerste plaats vice-voorzitter Dirk- Jan Schoonman en Peter ten Hoeve die het project hebben getrokken. Maar ook de leden van de werkgroep, het secretariaat en alle NMV-ers die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij het proces rond De faire melk, hartelijk bedankt. Hans Geurts, voorzitter NMV 7

8 Agenda 6 december Bijeenkomst De faire melk om uur in De Vriendschap, Wadway/Spanbroek. 6 december Ledenavond NMV-regio Drenthe om uur in Meursinge, Westerbork. 7 december Ledenavond NMV-regio Maaskant, Zuidoost-Brabant en Limburg om uur in D n Binger, Meijel. 7 december Ledenavond NMV-regio Zuid-West om uur in t Draaiboompje, Moergestel. 8 december Ledenavond NMV-regio Zuid-West om uur in Café Stroop, Bosschenhoofd. 19 december NMV-bestuursvergadering om uur in De Schakel, Nijkerk. Op de NMV-site vindt u actueel nieuws. Adressen NMV Secretariaat NMV Tabaksland 73, 4031 MH Ingen tel / fax NMV op Rundvee Relatiedagen: De faire melk positief ontvangen Ook dit jaar was de NMV in november aanwezig met een stand op de Rundvee Relatiedagen te Hardenberg en Gorinchem. Deze keer stond vooral de intro ductie van De faire melk chocolademelk centraal. Massaal heeft men de chocolademelk geproefd. Vele complimenten werden er gegeven over de smaak van deze nieuwe dagverse zuivel. De bezoekers vonden het een goed product met een goede boodschap. Vooral de verbinding tussen de agrariërs in derdewereldlanden (Fairtrade rietsuiker en cacao) en de agrariërs hier (de Nederlandse melk) werd gewaardeerd. De faire melk geeft op deze manier aan zowel de standhouders als standbezoekers positieve energie, waarmee we onze melkveesector weer naar buiten toe uit kunnen dragen. MAINEnergie heeft inmiddels veel NMV-ers als vaste klant. De kracht van MAINEnergie zit in het persoonlijke contact en het vertrouwen van de klant. Onze zakelijke klanten profiteren niet alleen van onze gunstige tarieven, maar ook van onze service en advies op maat van hun eigen persoonlijke accountmanager. Als u klant wordt bij MAINEnergie profiteert u van onze scherpe tarieven en onze overstapservice. Wij nemen alle administratieve rompslomp uit handen en verzorgen de totale, naadloze overstap. Hierdoor blijft u voor, tijdens en na de overstap verzekerd van levering van stroom en gas. Wilt u net als vele andere collega-bedrijven profiteren van scherpe energietarieven? Neem dan contact op met het Accountteam van MAINEnergie. U kunt ons telefonisch bereiken op of per via: Contactpersonen NMV Groningen: Steef Pronk, De Wilp, Drenthe: Johan Inberg, Koekange, Friesland: Harm Wiegersma, Rinsumageest, Flevoland: Laurens van Bavel, Zeewolde, Noord-Overijssel: Ronald van der Scheer, Kamperveen, Oost-Nederland: Marion Logtenberg, Baak, Rivierengebied: Peter van Beest, Lienden, Gelderse Vallei/Utrecht-Oost: Wim Verbeek, Resnwoude, Noord-Holland Noord: Sjaak Ruyter, Schagen, Gooi- en Vechtstreek: Jan Galesloot, Weesp, De Ronde Venen: Rene Wahle, Zevenhoven, Krimpenerwaard en Lopikerwaard: Chiel Markus, Papekop, tel Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: Teunis Sterk, Hei- en Boeicop, Holland-West: Ard van der Harg, Pijnacker, Zuid-West: M. Bouwmeester, Bosschenhoofd, Maaskant, Limburg en Zuidoost-Brabant: Pieter Sommers, Elsendorp, U kunt zich aanmelden als lid of informatie aanvragen via de contact personen of bij het NMV-secretariaat. Foto Koebont : Roeland Koning 8 Ledenactie Bent u nog geen lid van de NMV? En wilt u lid zijn van een organisatie waarin u kan meedenken, meepraten en meebeslissen? Word dan nu lid van de NMV, de sectorale belangenbehartiger van en voor melkveehouders waar uw inkomen en belang centraal staan, en u betaalt tot en met geen contributie! Wie nu lid wordt, kan kiezen uit een welkomstgeschenk: ontvang één van de prachtige De faire melk doeken gratis of kies voor een blauwe overall met op het voorzakje het logo van de NMV en op het achterpand: Inkomen, daar draait t om. Ook wanneer u uw collega lid maakt, beloont de NMV dit met één van de welkomstgeschenken. Geef u op bij het NMVsecretariaat, tel of via onze site De NMV-overalls zijn ook te bestellen. Ze kosten 29,- per stuk, de verzendkosten bedragen 7,50. Verkrijgbaar in de maten 50, 52, 54, 56, 58, 60 en 62. De overalls zijn ook te bestellen in kindermaten 116, 128, 134, 140, 158 en 164. De kinderoveralls kosten 35,- per stuk.

Kamermeerderheid achter voorstel NMV

Kamermeerderheid achter voorstel NMV Plannen Bleker niet duurzaam en geven discussie Waar het de NMV om gaat is dat melkveehouders, in tegenstelling tot de intensieve veehouderij, door het hele land verspreid zitten en dat de meesten hun

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. van de verplichte mestverwerking. De motie van die strekking (kringlooplandbouw)

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. van de verplichte mestverwerking. De motie van die strekking (kringlooplandbouw) nummer 191 jan. 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Mestwetgeving Op 17 december jl. stemde ook de Eerste Kamer in met het mestwetsvoorstel. Daarmee werd na een voorbereiding van zo n drie

Nadere informatie

De NMV kiest voor grondgebonden melkveehouderij

De NMV kiest voor grondgebonden melkveehouderij nummer 200 nov 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Koebont 200 Beste lezer, Voor u ligt de 200 ste Koebont. Dat is bijzonder. Al bijna 20 jaar zet de NMV zich in voor de belangen van de melkveehouderij.

Nadere informatie

Ganzenproblematiek en het provinciale beleid

Ganzenproblematiek en het provinciale beleid nummer 199 okt 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Ganzenproblematiek en het provinciale beleid In dit nummer: - Onkruidbestrijding - Licentie knaagdierbestrijding - Renteswaps - Trekkerrijbewijs

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009 MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar Op vrijdag 3 april jl. heeft de Hoge Raad in Den

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Vermeij. De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, De Vos

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Vermeij. De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, De Vos 1 Conceptverslag wetgevingsoverleg CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 15 juni 2015 overleg gevoerd met staatssecretaris Dijksma van

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

Innovatief in champignons. Thema: midden in de maatschappij. April 2009 Onze kalveren hebben geen bloedarmoede

Innovatief in champignons. Thema: midden in de maatschappij. April 2009 Onze kalveren hebben geen bloedarmoede Innovatief in champignons Thema: midden in de maatschappij April 2009 Onze kalveren hebben geen bloedarmoede Omdat winst voor de coöperatie, winst voor de leden is > investeren > kennis > groei > winst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 Minister Donner moet onderzoek doen naar gang van zaken bij PVV Zoals in de vorige Trog al gemeld heeft de huidige voorzitter

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008 NVV ondertekent Convenant Schoon en Zuinig niet! De NVV heeft recent kennis genomen van een conceptversie van het Convenant Schoon

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3 Inhoud 1. Opening en mededelingen... 3 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 4 A1. Spoeddebat Aldel... 4 1 2 Voorzitter: de heer M.J. van den Berg Griffier: mevrouw

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Besturen met passie. Inspratie voor de moderne bestuurder

Besturen met passie. Inspratie voor de moderne bestuurder Inspratie voor de moderne bestuurder ondernemen doe je samen Bel je organisatiecoach! Inhoudsopgave is een uitgave van de organisatiecoaches van LTO Noord. De organisatiecoaches willen jou en je bestuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT ADMINISTRATIEVE LASTEN EN NOG VEEL MEER Van de [nieuwe] Voorzitter

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Tijd voor een nieuwe mestwetgeving

Tijd voor een nieuwe mestwetgeving Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 105, okt. 2003 Tijd voor een nieuwe mestwetgeving Door de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie is niet alleen het doodvonnis van MINAS

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM

ONGECORRIGEERD STENOGRAM ONGECORRIGEERD STENOGRAM 1 *0: OSV *1: 2011-2012 *2: 33 *3: WordXP *4: Stenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap *5: Maandag 2 april

Nadere informatie

Interview met Hans Kamps

Interview met Hans Kamps LOKAAL BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Jaargang 35 nummer 9 September 2011 Jacqueline over xxxxxxxxxxx CLB ers voor kleinere raad wonen in kantoren Leegstand tegengaan

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007 De consument is nu aan zet! De NVV heeft op 29 november jl. de Verklaring van Noordwijk mede ondertekend. In deze Verklaring

Nadere informatie

Grootschalige inkoopacties

Grootschalige inkoopacties Grootschalige inkoopacties Ervaringen en leerpunten Onderzoeksrapport SMZ2013001 Utrecht, 22 februari 2013 Stichting Monitoring Zonnestroom Grootschalige inkoopacties 1 Projecttitel Onderzoeksrapport Grootschalige

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 4/5 november 2003 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 23 645 Openbaar vervoer Nr. 574 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/armoede- en schuldenbeleid d.d. 27 november 2013/SZW blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Armoede- en schuldenbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw

Nadere informatie