De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000"

Transcriptie

1 n u m m e r 168 d e c L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000 Na jaren voorbereiding is het eindelijk zo ver: De faire melk is een feit, en het eerste product, dagverse Fairtrade chocolademelk, ligt in de schappen van C1000. Van elk verkocht pak zal er circa 10 cent in een fonds terechtkomen, waarvan de opbrengst later verdeeld zal worden onder de deelnemende melkveehouders. Een zeer heugelijk feit! En tegelijk het begin van een spannende tijd, want succes komt niet vanzelf, er zal nog veel moeten gebeuren aan promotie. Een overzicht van De faire melk-nieuws van de afgelopen introductieperiode. 7 november: Perspresentatie De faire melk in C1000-filiaal in Arnhem. Eindelijk was het dan zo ver: De faire melk in de schappen, om te beginnen met een dagverse halfvolle chocolademelk, gemaakt van Nederlandse faire melk en Fairtrade rietsuiker en cacao. Verschillende sprekers voerden het woord, onder wie NMV-voorzitter Hans Geurts en portefeuillehouder Dirk- Jan Schoonman. Jasper Pitlo van C1000 was ingenomen met dit nieuwe product, dat volgens hem bovendien goed past in het beleid van C1000 om de komende tijd meer ruimte te maken voor Fairtradeproducten. Erwin Schöpges tenslotte, voorzitter van de Belgische Fairebel en bestuurslid van de European Milk Board (EMB), schetste kort de ontwikkelingen rond faire melk in de In dit nummer: - Standpunt van de NMV over opstallen of weidegang - Ambtenaar EL&I op NMV-bijeenkomst: melkprijs 30 cent realistisch - NMV-zienswijze op concept Natuurwet rest van Europa. Inmiddels staat faire melk ook in de schappen van Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg, en naar verwachting komen Frankrijk en Italië daar op korte termijn bij. 7 november: promotiestunt De faire melk-pakken rond olifanten A6/A27. Om meteen aandacht te trekken rondom de lancering van De faire melk plaatsten enkele vrijwilligers in het holst van de nacht diverse 4 meter hoge De faire melk-pakken bij de bekende betonnen olifanten langs de snelweg bij Almere. Onder andere op de site van NU.nl waren beelden van deze stunt te zien. 14 november: Niels Leerink haalt de pers met De faire melkpak langs de N18. Niels Leerink, enthousiast deelnemer van De faire melk, zette een 4 meter hoog pak langs de N18 in Eibergen (Gld). Dit trok veel bekijks, onder andere verschenen er artikelen in De Tubantia, op de lokale nieuwssite nieuwsuitberkelland.nl, en werd hij geïnter-

2 viewd door Graafschap TV en Radio Oost. (Naar verluid waren de pakken chocolademelk bij de lokale C1000 vervolgens snel uitverkocht.) erover kwam interviewen voor de radio. Ook verscheen er een artikel in De Stentor. Jannes Stelling plaatste het Ik doe mee -bericht direct op zijn website en twitterde over De faire melk naar zijn 631 volgers. Eerste promotieacties C1000: Diane Schokkenkamp (Twello en Vaassen) en Klaas Visser (Purmerend) deelden chocolademelk uit in de supermarkten. 22 november: promotiestunt bij Us Mem. Op 22 november stond er ineens een groot De faire melkmelkpak naast Us Mem in Leeuwarden. Us Mem is het symbool van de ontwikkeling van de melkveehouderij in Friesland. Dit leidde tot een interview met projectleider Peter ten Hoeve voor de radio met Omrop Fryslân, een artikel op de site van De Nieuwe Oogst, en de nodige tweets (Twitterberichten). 15 november: melkveehouders delen gratis De faire melk chocolademelk uit aan minister Verhagen en ambtenaren van het ministerie van EL&I. Op deze koude dag lieten de minister en de ambtenaren zich de chocolademelk goed smaken. Tot zover een greep uit het overzicht van de laatste nieuwsfeiten over De faire melk. Inmiddels zijn er in het land al enkele regionale bijeenkomsten geweest voor deelnemers van De faire melk, om te spreken over de laatste ontwikkelingen, de te volgen strategie en vooral: over concrete promotieacties. De faire melk maakt veel enthousiasme los onder de deelnemers, en er melden zich regelmatig deelnemers met creatieve ideeën om De faire melk te promoten. Facebook: update We Share Fair Milk Voor alle fans en bijna-fans zoals beloofd een verse update over We Share Fair Milk. We zijn nu, een maand later, heel blij met het feit dat de pagina steeds bekender wordt onder een zeer divers publiek. Minister Verhagen van het ministerie van EL&I kreeg ook een pak De faire melk mee. 21 november: publiciteit door melkpak langs A50 bij Bertus Doppenberg: het 4 meter hoge De faire melk-melkpak dat Bertus Doppenberg langs de A50 plaatste trok de aandacht van RTV Oost, die hem Vorige maand konden we tot onze verrassing melden dat we al meer dan dertig fans hadden, en dat de updates op de fanpage al meer dan 3000 keer was bekeken. Deze maand kunnen we, nog verraster, melden dat we bij het ter perse gaan van deze Koebont al meer dan 60 fans hebben en dat de pagina al rond de keer is bekeken. We hebben gemerkt dat de schare fans ook heel divers is. Het zijn zowel jongeren als volwassenen, en die komen tot ons genoegen uit alle lagen van de samenleving. Een andere zeer positieve ontwikkeling is dat er steeds meer interactie plaatsvindt. Bezoekers gaan updates leuk vinden, of reageren even op een berichtje, wat de pagina heel levendig maakt. Tot slot nogmaals een oproep aan u: als u of uw zoon of dochter op Facebook zit, neemt u even een kijkje op We Share Fair Milk en word fan 2

3 Het zal een spannende tijd worden. Het succes van De faire melk staat of valt met de mate waarin alle deelnemers gezamenlijk erin zullen slagen om De faire melk de komende weken en maanden bekend te laten worden onder zoveel mogelijk consumenten. Ook is gebleken dat niet direct alle inkopers bij de C1000- supermarkten De faire melk hadden besteld. Vandaar onze oproep (onder andere op de NMV-site) om zoveel mogelijk bij een C1000 in uw eigen omgeving actief te vragen naar De faire melk-chocolademelk. Het is gebleken dat vragen helpt! U vindt De faire melk in het koelvak bij de C1000. Standpunt van de NMV over opstallen of weidegang Door de introductie van De faire melk is gebleken dat bij sommige leden de indruk is ontstaan dat de NMV alleen vóór weidegang is, en zich daarmee zou kanten tegen boeren die opstallen. Dat idee is beslist onjuist. De ontstane indruk was voor het bestuur aanleiding om in deze Koebont het NMV-standpunt over opstallen en weidegang nog eens te verduidelijken. De NMV neemt een neutrale positie in ten aanzien van de vraag of alle melkveehouders hun koeien zouden moeten blijven weiden. Bovendien is het nu eenmaal een realiteit dat het voor bepaalde bedrijven, om allerlei redenen, gewoonweg onmogelijk is en blijft om weidegang toe te passen, ook als ze dat zouden willen. Echter: het blijkt telkens weer, dat de publieke opinie uitgesproken vóór weidegang is, en dat wanneer melk weidemelk is, dit een sterk verkoopargument is. Om deze reden is er bij de ontwikkeling van het Nederlandse concept van De faire melk voor gekozen om alleen weidemelk te gebruiken, en dit in te zetten als sterk punt van De faire melk. Als hier niet voor was gekozen zou de marktpositie van een dergelijk nieuw product zwakker zijn geweest. Men heeft zich terdege gerealiseerd dat daardoor niet àlle leden van NMV en DDB zouden kunnen deelnemen aan het faire melkconcept, en daarin een (niet gemakkelijke) afweging gemaakt. Daarbij: het is juist één van de doelstellingen van het faire melkconcept om de boodschap naar de consument uit te dragen dat alle melkveehouders in Europa een eerlijke en kostendekkende prijs voor hun product moeten krijgen. In die boodschap wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen opstallende en weidende melkveehouders. Dit is ook de lijn van de EMB, de Europese coördinator van het faire melkconcept. Eerlijke melkprijs en keuzevrijheid hangen samen De NMV is zich er tegelijkertijd ook van bewust, dat als er teveel koeien uit het Nederlandse landschap verdwijnen, het draagvlak voor de melkveehouderij als geheel ondermijnd wordt. Dat is een gegeven waar we telkens weer mee geconfronteerd worden, en waar we niets aan kunnen veranderen omdat melkveehouderij en koeien-in-dewei onlosmakelijk juist met de Nederlandse cultuur, identiteit en geschiedenis zijn verweven. De NMV is er daarom niet voor als de gehele melkveehouderij zich eenzijdig in een richting zou ontwikkelen waarbij alleen nog, of grotendeels, zou worden opgestald in Nederland. Toenemende schaalvergroting in de melkveehouderij, en de daarmee samenhangende toename van het aantal opstallende bedrijven, is ook vaak juist een reactie op structureel te lage melkprijzen, en de verwachting dat die prijs in de toekomst zo laag zal blijven. De NMV staat op het standpunt dat elke melkveehouder vooral zoveel mogelijk vrij moet zijn om zijn of haar bedrijf in te richten op een wijze die hem of haar het beste past, als individu. Een goede melkprijs garandeert ook dat die melkveehouder daadwerkelijk hierin een keuze heeft. Als opstallen echter het gevolg is van gedwongen schaalvergroting, als reactie op melkprijzen die ten onrechte veel te laag zijn, is er volgens de NMV geen sprake meer van een echt vrije keuze. Daarom maakt de NMV zich sterk voor een goed inkomen voor álle melkveehouders: opstallend of weidend, nu en in de toekomst. Het faire melkconcept is één manier van de vele waarop de NMV strijdt voor een eerlijker melkprijs en een beter inkomen. 3

4 Ambtenaar EL&I op regiobijeenkomst NMV: Melkprijs van 30 cent is realistisch Op 28 oktober hield de NMV een regiobijeenkomst in het Friese Marum. Het onderwerp was: Hervorming zuivelbeleid: wat verandert er voor de Nederlandse melkveehouders? Zeer verheugd waren we met de aanvankelijke toezegging van staatssecretaris Bleker om ook op de bijeenkomst aanwezig te zijn. Helaas moest hij zich toch op het laatste moment verontschuldigen. Zijn vervanger, directeur regionale zaken Kees Lever, had volgens de aanwezigen een nogal schokkende visie op de melkprijs van de toekomst. Op de goed bezochte bijeenkomst in Marum kwamen meerdere sprekers aan het woord. Sieta van Keimpema, vicevoorzitter van de European Milk Board, gaf de EMB-visie op de hervorming van het EU-zuivelbeleid. De positie van de melkveehouder in de keten is slecht, aldus Sieta. Het rendement op het eigen vermogen van een melkveebedrijf is 0,3% terwijl die van de retail op 22,2% ligt en van de verwerkers op 18,8%. Door gebrek aan monitoring wordt de marktbeweging van melk niet bijgehouden in de EU, waardoor de zuivelmarkt niet transparant is. Door de EMB wordt er nog steeds veel gelobbyd in Brussel voor een goede positie van de melkveehouders in de keten, en voor wijziging van de voorstellen voor het EU-zuivelbeleid, zoals de contracten en het zelf reguleren door de sector. Vervolgens gaf Teunis Sterk, voorzitter van DeltaMilk, zijn zienswijze over een goed functionerende coöperatie. Volgens hem zijn de gezamenlijke leden de coöperatie. Goede communicatie binnen de coöperatie is zeer belangrijk, en dat begint met goed luisteren. Je hebt maar één belang: je moet elke liter melk zo hoog mogelijk verwaarden, want elke liter melk heeft een kostprijs. Een coöperatie is een onderdeel van de markt, dus een coöperatie kan de markt niet de schuld geven Tijdens de discussie in Marum: Teunis Sterk, Harm Wiegersma, Kees Lever en Sieta van Keimpema. van te lage prijzen. Overproductie is niet goed, vraag en aanbod moeten in evenwicht zijn, in een coöperatie moet er geen melkdruk zijn. De coöperatie, aldus Teunis Sterk, moet weer opnieuw worden vormgegeven, zoals die oorspronkelijk bedoeld was. Kees Lever, van het ministerie van EL&I, gaf vervolgens de visie van staatssecretaris Bleker weer. De melkprijs die we als melkveehouders momenteel krijgen voor onze melk zal niet op het huidige niveau blijven. Een prijs van 0,30 is realistisch, volgens Lever. Een te hoge melkprijs geeft meer melk. De markt zal volgens Lever zijn werk doen. De overheid en de Europese Commissie kiezen voor marktwerking. Als 30 cent niet voldoende is, kunnen de melkveehouders hun inkomsten aanvullen met verbreding, zoals het leveren van groene en blauwe diensten. Ook vond hij het denkbaar dat de partner van de melkveehouder er dan maar een baan bij zou nemen. Opvallend aan deze mening is, dat de staatssecretaris, bij monde van de heer Lever, dus openlijk het standpunt inneemt het geheel acceptabel te vinden dat melkveehouders melk leveren voor een prijs die structureel ver onder de kostprijs ligt, en dus zullen moeten overleven op andere inkomsten. Sieta van Keimpema reageerde door te zeggen dat de opbrengstprijs van de melk gebaseerd dient te worden op de kostprijs. Ze vroeg waarom de overheid met rapporten van de Rabobank werkt en niet met rapporten van het LEI, die juist voor de overheid de kostprijzen berekenen. Het LEI was tot de conclusie gekomen dat de kritieke melkprijs op 0,385 lag. De heer Lever beloofde deze opmerking door te zullen geven aan de staatssecretaris. De NMV hoopt dat het ministerie van EL&I in zijn beleid terdege rekening zal houden met àlle opmerkingen en vragen die tijdens deze bijeenkomst genoemd zijn, en zal zich daarvoor blijven inzetten. Want inkomen, daar draait t om! 4

5 NMV-zienswijze op concept Natuurwet De NMV staat in beginsel positief tegenover het feit dat er een nieuwe Natuurwet komt, alhoewel er op het concept natuurlijk ook het een en ander aan te merken valt. De NMV werd niet betrokken bij de consultatieronde in juni 2011, niettemin heeft de NMV haar zienswijze inmiddels naar het ministerie van EL&I gestuurd. In dit artikel meer over die nieuwe Natuurwet. De nieuwe Natuurwet sluit om te beginnen beter aan op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De NMV heeft al jaren aangegeven dat vooral de Natuurbeschermingswet niet juist geïmplementeerd is en dat er veel te veel onzekerheden en onduidelijkheden zijn rondom de natuurbescherming. Het spreekt de NMV daarom zeker aan dat de wetgeving vereenvoudigd wordt, met een beter evenwicht tussen ecologie en economie. Helaas heeft de NMV na het doornemen van de Natuurwet moeten concluderen dat ook dit wetsvoorstel nog veel onzekerheden en onduidelijkheden bevat. Wetgeving moet helder en duidelijk zijn en afgestemd zijn op de Europese regelgeving en verdragen. De NMV mist nog verschillende artikelen uit de Europese wetgeving en vreest dat er nog nationale en vooral provinciale zaken aan toegevoegd gaan worden. Over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen Rijk en provincies (decentralisatie) heeft de NMV veel vragen. Vraag van een lid Natuurvisie Zo moet er een natuurvisie opgemaakt worden, maar een visie is niet juridisch bindend. De natuurvisie moet, volgens de nieuwe wet, de hoofdlijnen bevatten van het te voeren rijksbeleid. Maar wat is het rijksbeleid, wordt het rijksbeleid getoetst aan de Vogel- en Habitatrichtlijn? Hoe gaat men het rechtszekerheidsbeginsel in deze wet precies vastleggen? In de nieuwe Natuurwet heeft iedereen een zorgplicht, maar wat dat inhoudt is niet duidelijk beschreven. Bij de instandhoudingsmaatregelen is geen rekening gehouden met het evenredigheidsbeginsel, en ook met het zorgvuldigheidsbeginsel, zoals zou moeten gelden voor het rekenprogramma voor de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), wordt volgens de NMV in de nieuwe wet geen rekening gehouden. Over de staat van instandhouding wordt in de Natuurwet niets geschreven, terwijl dit wel duidelijk omschreven is in de Vogel- en Habitatrichtlijn. Ganzenschade niet meer vergoed Over de bejaagbare soorten heeft de NMV in haar zienswijze aangegeven, er geen probleem mee te hebben dat ganzen op de bejaagbare lijst komen. Wel hebben we be- Hoe gaat de overheid dierenmishandeling in de agrarische sector tegen? Om dierenmishandeling van productiedieren te voorkomen heeft de overheid de Maatregel bestuurlijke boetes ter voorkoming van dierenmishandeling ingevoerd. Deze maatregel geeft medewerkers van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nvwa) het recht om boetes op te leggen als zij dierenmishandeling vaststellen. Productiedieren zijn landbouwhuisdieren die worden gehouden voor hun melk, vlees, eieren, wol of vacht. Hieronder vallen, koeien, varkens, schapen, geiten, pluimvee, konijnen en pelsdieren. Bedrijven kunnen een boete krijgen van maximaal per overtreding. Voor particulieren geldt een boete van maximaal per overtreding. zwaar tegen het feit dat er dan ineens bij ganzenschade geen schadevergoeding meer mogelijk zou zijn. De NMV pleit voor een overgangsregeling die billijk en rechtvaardig is, en die afhankelijk is van de ganzenpopulatie en de aangerichte schade. Over de ganzenproblematiek zal de NMV nog een voorstel schrijven en naar het ministerie en Tweede Kamer sturen. Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur getoetst. Ze geven aan dat door decentraliseren van Rijk naar provincies de natuurkwaliteit achteruit kan gaan. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het realiseren van natuurkwaliteiten. Ook zullen de financiële middelen niet voldoende zijn voor de provincies, en zullen de provincies keuzes moeten gaan maken ten aanzien van wat zij belangrijk vinden, zoals landschap, natuur buiten de EHS of recreatievoorzieningen. Daarnaast beveelt het PBL aan om gelden uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid meer voor natuur in te zetten. Miljoenen bezuinigen Door het PBL is berekend dat met de overdracht van taken van het Rijk naar de provincies een bedrag van 206 miljoen euro per jaar gemoeid zal zijn. Daarbij is nog geen rekening gehouden met extra kosten van personeel, omdat elke provincie de taken zelf moet gaan regelen en uitvoeren. Wanneer het Rijk dan maar 100 miljoen euro per jaar in het provinciefonds wil storten, kan iedereen wel berekenen dat dit een forse bezuiniging zal betekenen. Het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur blijkt dus op nog vele punten niet te voldoen. De NMV hoopt dat niet alleen het ministerie en het parlement, maar ook de provincies nog eens heel kritisch zullen kijken naar het onderhandelingsakkoord. 5

6 Pas op voor spooknota s De voorbije weken ontvingen verschillende NMV-leden onverwachte facturen met acceptgiro die zij niet helemaal konden plaatsen. Een kritische blik op deze nepfacturen leert dat het eigenlijk gaat om een aanbieding. In kleine lettertjes staat op deze spooknota s namelijk vermeld: Dit is een aanbieding en geen factuur. Pas ervoor op dat u dergelijke spooknota s niet betaalt. Immers wanneer u dat wel doet bent u vaak gehouden aan de algemene voorwaarden zoals op de factuur vermeld. Concreet: op dit moment zijn actief Biz Telefoongids, dat bedrijven een aanbieding doet om te worden vermeld op hun website voor een bedrag van 295,12 per jaar, en Proweb Office Products bv, dat bedrijven spooknota s stuurt voor opname in OfficePro Websearch 2011 voor een bedrag van 283,28. NMV actueel Pas op De NMV adviseert u op te passen voor bovengenoemde praktijken. Wanneer u twijfelt over de juistheid van een factuur is het verstandig de website van het Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) te bezoeken ( Ambtelijke begeleidingsgroep PAS en technisch experts prov. Overijssel 1,2,3-11 Stand op de Rundveerelatiedagen te Hardenberg 3-11 NZO-bijeenkomst: Zuivelforum en netwerken 7-11 Gesprek met CDA Brabant 8-11 Overleg werkgroep Destructie 9-11 Gesprek met Lutz Jacobi (Tweede Kamerlid voor PvdA) 9-11 Overleg met vakbonden NAV, NVP en NVV 9-11 Bijeenkomst ministerie EL&I over wetgevingsvoorstellen voor Europees landbouwbeleid Klankbordgroep KRW + Deltaprogramma Maas Gesprek met Esther Ouwehand en Corinne Cornelisse (Tweede Kamer PvdD) CLM-jubileumsymposium duurzame landbouw in Overleg over onderzoek relatie ganzen en salmonella Themadag CDM Mestmarkt en mestverwerking Gesprek met Laura Bromet en Rik Grashoff (Tweede Kamer Groen Links) Gesprek met mevr. K. Gerbrands en P. ter Linden (Tweede Kamer PVV) Overleg met Aarde Boer en Consument 22,23,24-11 Stand op de Rundveerelatiedagen te Gorinchem Vergadering Veemarkt Purmerend Relatiebijeenkomst fusie AID, VWA en PD Gesprek met dhr. C. van Bruggen, CBS, over gestegen fosfaatproductie uit rundveemest De nieuwe NCR-code coöperatiedag Veemarkt Purmerend informatiebijeenkomst over stand van zaken Overleg NMV DDB Symposium Waardering van dierenwelzijn Overleg NMV-werkgroep ganzen Verder zijn er meerdere NMV-ledenavonden en bijeenkomsten voor De faire melk geweest. Op deze site treft u een overzicht van alle gemelde in omloop zijnde spookfacturen. Aanpak Het probleem is dat er niet hard genoeg tegen dit soort praktijken kan worden opgetreden. Het is in feite oplichting, maar de Reclame Code Commissie kan de bedrijven die dit doen alleen maar waarschuwen en op een lijst plaatsen, maar ze kunnen geen straf opleggen. Ook de Kamer van Koophandel, waar eenvoudig adressenbestanden per branche, regio of rechtsvorm kunnen worden aangekocht, kan en mag geen stappen ondernemen tegen bedrijven die zich bedienen van acquisitiefraude. Wel wees de Kamer van Koophandel de NMV erop dat bedrijven die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel bij hun regionale KvK de non mailing-indicator kunnen laten instellen. Ga hiervoor naar en vul in het zoekvak non-mailing in, het bovenste zoekresultaat geeft u alle uitleg. Wanneer u dit doet mogen uw bedrijfsgegevens niet langer meer gebruikt worden voor marketingacties. Structurele oplossing In een brief aan het ministerie van Veiligheid en Justitie en de leden van de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie zal de NMV de acquisitiefraude aan de kaak stellen, en aandringen op een structurele aanpak van acquisitiefraude. Via onze website en de Koebont zullen wij u op de hoogte houden van het resultaat van deze actie. 6

7 NMV-lobby loont Omdat over een aantal voor de melkveehouderij zeer belangrijke onderwerpen de komende periode besluiten worden ge no men, hebben de NMV- bestuurders hun lobby richting de Kamerleden opgevoerd. VAN DE VOORZITTER De faire melk 7 november 2011 was het dan eindelijk zover: de introductie van De faire melk. Bijna 2 jaar nadat oud-voorzitter Peter ten Hoeve was gevraagd om de mogelijkheden van de introductie van De faire melk in Nederland te onderzoeken, is het dan ook daadwerkelijk gelukt deze in het winkelschap te krijgen. Een heuglijke dag!! We wisten natuurlijk vanuit de ervaringen in het buitenland dat het niet makkelijk zou worden. Hoewel niet overal dezelfde - heeft men ook in Oostenrijk, Duitsland, België en Luxemburg de nodige hobbels en problemen gehad. Problemen zowel intern als extern. Een probleem waar onze buitenlands collega s vooral tegen aan liepen was het vinden van een zuivelbedrijf die De faire melk wil verwerken en distribueren. Dit probleem had de NMV echter al snel opgelost. Er waren zelfs meerdere zuivelbedrijven geïnteresseerd. De samenwerking met Vecozuivel in Zeewolde bleek de beste en een contract naar ieders tevredenheid kon worden opgesteld. Daarna de gang naar de supermarkten. Dat liep wat moeizamer. Na een hoopvol begin, met een aantal positieve gesprekken, bleek het toch nog niet zo gemakkelijk daar tussen te komen. Er is grote concurrentie en vooral het gevecht om het schap tussen oudgediende FrieslandCampina en nieuwkomer Arla maakte het voor De faire melk moeilijk. Want aan het uitgangspunt van De faire melk; het krijgen van een eerlijke kostendekkende melkprijs voor de boer kan natuurlijk niet getornd worden. Uiteindelijk is er daarom voor gekozen om niet met traditionele zuivelproducten als volle en halfvolle melk op te starten, maar met een volledig nieuw product; de dagverse Fairtrade chocolademelk. Een uniek product, dat het Fairtrade principe voor boeren in ontwikkelingslanden koppelt aan een eerlijke prijs voor de Nederlandse melkveehouder. Een eerlijke prijs voor boeren in de hele wereld. Mooier kan het volgens mij niet. Ook intern was het niet altijd makkelijk om iedereen op één lijn te krijgen. Daarom is op een gegeven moment de werkgroep De faire melk opgezet. Hierin hebben naast twee dagelijks bestuursleden ook een aantal landelijke bestuursleden plaats genomen. Deze werkgroep heeft zeker in de periode voor de introductie heel wat werk verzet. Er moest veel geregeld worden en zeker het maken van de grote faire melk pakken heeft veel tijd gekost. Deze zijn vervolgens midden in de nacht o.a. bij de olifanten van Almere geplaatst. Er is wederom een rondje langs de Kamerleden gemaakt en nagenoeg alle politieke partijen zijn bezocht. Vaak wordt pas op termijn zichtbaar wat het resultaat is van een dergelijke lobby. Deze keer echter werd het resultaat al na het eerste bezoek duidelijk. Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) was direct overtuigd van het belang van de resultaten van een praktijkonderzoek naar de onttrekking van N en P door grasland. Dit was voor hem reden om direct een aantal schriftelijke vragen op te laten stellen aan staatssecretaris Bleker. Deze vragen zijn groot opgepakt door de pers en hebben geleid tot een publieke discussie over de bemestingsnormen. Het ministerie van EL&I werd door de lobby van de NMV gedwongen dit onderzoek, dat al lang onderaan in de la lag, te betrekken bij de nieuwe onderhandelingen met Brussel over het toekomstig mestbeleid. Een publiciteitsstunt die volop aandacht in de media heeft gehad. Ik wil middels deze column iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de introductie van De faire melk bedanken voor zijn inzet. Op de eerste plaats vice-voorzitter Dirk- Jan Schoonman en Peter ten Hoeve die het project hebben getrokken. Maar ook de leden van de werkgroep, het secretariaat en alle NMV-ers die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij het proces rond De faire melk, hartelijk bedankt. Hans Geurts, voorzitter NMV 7

8 Agenda 6 december Bijeenkomst De faire melk om uur in De Vriendschap, Wadway/Spanbroek. 6 december Ledenavond NMV-regio Drenthe om uur in Meursinge, Westerbork. 7 december Ledenavond NMV-regio Maaskant, Zuidoost-Brabant en Limburg om uur in D n Binger, Meijel. 7 december Ledenavond NMV-regio Zuid-West om uur in t Draaiboompje, Moergestel. 8 december Ledenavond NMV-regio Zuid-West om uur in Café Stroop, Bosschenhoofd. 19 december NMV-bestuursvergadering om uur in De Schakel, Nijkerk. Op de NMV-site vindt u actueel nieuws. Adressen NMV Secretariaat NMV Tabaksland 73, 4031 MH Ingen tel / fax NMV op Rundvee Relatiedagen: De faire melk positief ontvangen Ook dit jaar was de NMV in november aanwezig met een stand op de Rundvee Relatiedagen te Hardenberg en Gorinchem. Deze keer stond vooral de intro ductie van De faire melk chocolademelk centraal. Massaal heeft men de chocolademelk geproefd. Vele complimenten werden er gegeven over de smaak van deze nieuwe dagverse zuivel. De bezoekers vonden het een goed product met een goede boodschap. Vooral de verbinding tussen de agrariërs in derdewereldlanden (Fairtrade rietsuiker en cacao) en de agrariërs hier (de Nederlandse melk) werd gewaardeerd. De faire melk geeft op deze manier aan zowel de standhouders als standbezoekers positieve energie, waarmee we onze melkveesector weer naar buiten toe uit kunnen dragen. MAINEnergie heeft inmiddels veel NMV-ers als vaste klant. De kracht van MAINEnergie zit in het persoonlijke contact en het vertrouwen van de klant. Onze zakelijke klanten profiteren niet alleen van onze gunstige tarieven, maar ook van onze service en advies op maat van hun eigen persoonlijke accountmanager. Als u klant wordt bij MAINEnergie profiteert u van onze scherpe tarieven en onze overstapservice. Wij nemen alle administratieve rompslomp uit handen en verzorgen de totale, naadloze overstap. Hierdoor blijft u voor, tijdens en na de overstap verzekerd van levering van stroom en gas. Wilt u net als vele andere collega-bedrijven profiteren van scherpe energietarieven? Neem dan contact op met het Accountteam van MAINEnergie. U kunt ons telefonisch bereiken op of per via: Contactpersonen NMV Groningen: Steef Pronk, De Wilp, Drenthe: Johan Inberg, Koekange, Friesland: Harm Wiegersma, Rinsumageest, Flevoland: Laurens van Bavel, Zeewolde, Noord-Overijssel: Ronald van der Scheer, Kamperveen, Oost-Nederland: Marion Logtenberg, Baak, Rivierengebied: Peter van Beest, Lienden, Gelderse Vallei/Utrecht-Oost: Wim Verbeek, Resnwoude, Noord-Holland Noord: Sjaak Ruyter, Schagen, Gooi- en Vechtstreek: Jan Galesloot, Weesp, De Ronde Venen: Rene Wahle, Zevenhoven, Krimpenerwaard en Lopikerwaard: Chiel Markus, Papekop, tel Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: Teunis Sterk, Hei- en Boeicop, Holland-West: Ard van der Harg, Pijnacker, Zuid-West: M. Bouwmeester, Bosschenhoofd, Maaskant, Limburg en Zuidoost-Brabant: Pieter Sommers, Elsendorp, U kunt zich aanmelden als lid of informatie aanvragen via de contact personen of bij het NMV-secretariaat. Foto Koebont : Roeland Koning 8 Ledenactie Bent u nog geen lid van de NMV? En wilt u lid zijn van een organisatie waarin u kan meedenken, meepraten en meebeslissen? Word dan nu lid van de NMV, de sectorale belangenbehartiger van en voor melkveehouders waar uw inkomen en belang centraal staan, en u betaalt tot en met geen contributie! Wie nu lid wordt, kan kiezen uit een welkomstgeschenk: ontvang één van de prachtige De faire melk doeken gratis of kies voor een blauwe overall met op het voorzakje het logo van de NMV en op het achterpand: Inkomen, daar draait t om. Ook wanneer u uw collega lid maakt, beloont de NMV dit met één van de welkomstgeschenken. Geef u op bij het NMVsecretariaat, tel of via onze site De NMV-overalls zijn ook te bestellen. Ze kosten 29,- per stuk, de verzendkosten bedragen 7,50. Verkrijgbaar in de maten 50, 52, 54, 56, 58, 60 en 62. De overalls zijn ook te bestellen in kindermaten 116, 128, 134, 140, 158 en 164. De kinderoveralls kosten 35,- per stuk.

Dierrechten of Fosfaatrechten?

Dierrechten of Fosfaatrechten? nummer 206 juni 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Dierrechten of Fosfaatrechten? In dit nummer: - Verslag ALV - NMV-lid in the spotlight - Uitslag fotowedstrijd De CBS-cijfers over de fosfaatproductie

Nadere informatie

Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk

Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk n u m m e r 173 m e i 2 0 1 2 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk Als gevolg van een fors gestegen melkproductie

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV

Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV n u m m e r 157 d e c. 2 0 1 0 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV Tijdens de

Nadere informatie

Eerlijke melkprijzen voor een duurzame zuivelproductie in Europa

Eerlijke melkprijzen voor een duurzame zuivelproductie in Europa Eerlijke melkprijzen voor een duurzame zuivelproductie in Europa Nieuwsbrief december 2007 European Milk Board Oostenrijk Oostenrijk maakt gestadig vorderingen de melkveehouders bij elkaar te brengen,

Nadere informatie

Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden

Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden n u m m e r 181 f e b r. 2 0 1 3 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden De afgelopen tijd is er veel publiciteit omtrent

Nadere informatie

NMV teleurgesteld over toestemming overname Alpuro door VanDrie

NMV teleurgesteld over toestemming overname Alpuro door VanDrie n u m m e r 152 j u n i 2 0 1 0 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d NMV teleurgesteld over toestemming overname Alpuro door VanDrie De NMV is teleurgesteld

Nadere informatie

Rondetafelgesprek Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Rondetafelgesprek Gemeenschappelijk Landbouwbeleid n u m m e r 160 m r t. 2 0 1 1 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Rondetafelgesprek Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Op 9 februari jl. heeft in het Tweede

Nadere informatie

Chocomelk. van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! www.oww.be. Handel, uit respect.

Chocomelk. van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! www.oww.be. Handel, uit respect. Chocomelk van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! > Handel, uit respect. We slaan de brug tussen boeren uit Noord & Zuid! www.oww.be > Kiezen Kiezen voor nóg meer duurzaamheid Oxfam

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Schriftelijke vragen inzake afhandeling statenvragen van de fractie van de PVV aangaande het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur Bijlage(n)

Nadere informatie

Nacht van Brussel 2012

Nacht van Brussel 2012 n u m m e r 179 d e c. 2 0 1 2 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Nacht van Brussel 2012 Op 26 en 27 november trokken circa 2000 melkveehouders met 800 trekkers

Nadere informatie

Dierenwelzijn, voedselzekerheid en voedselkwaliteit. 22 oktober 2014, Willy Baltussen

Dierenwelzijn, voedselzekerheid en voedselkwaliteit. 22 oktober 2014, Willy Baltussen Dierenwelzijn, voedselzekerheid en voedselkwaliteit 22 oktober 2014, Willy Baltussen Inleiding 1. Voedselzekerheid 2. Voedselkwaliteit 3. Dierenwelzijn Voedselzekerheid (1) Een crisis voor een korte periode

Nadere informatie

8-4-2013 Gans in balans tekst PvdD tbv discussie commie 10-4-2013.doc

8-4-2013 Gans in balans tekst PvdD tbv discussie commie 10-4-2013.doc Roo, Marijke de Van: Koopmans, Siebrig Verzonden: dinsdag 09 april 2013 10:32 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: FW: Gans in balans- visie Partij voor de Dieren Bijlagen: 8-4-2013 Gans in

Nadere informatie

Fosfaatuitscheiding verlagen moet eerlijk en met gezond verstand

Fosfaatuitscheiding verlagen moet eerlijk en met gezond verstand n u m m e r 163 j u n i 2 0 1 1 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Fosfaatuitscheiding verlagen moet eerlijk en met gezond verstand Fosfaat wordt steeds meer

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

Kunstkoeien met een reële boodschap

Kunstkoeien met een reële boodschap Eerlijke melkprijzen voor een duurzame zuivelproductie in Europa Nieuwsbrief november 2007 European Milk Board Kunstkoeien met een reële boodschap Faironika Wie is Faironika? Faironika is een kunstkoe

Nadere informatie

De faire melk centraal thema tijdens ALV NMV

De faire melk centraal thema tijdens ALV NMV n u m m e r 156 n o v. 2 0 1 0 Afscheid Marion Logtenberg Om statutaire redenen zal Marion Logtenberg, na een periode van zeven jaar, aftreden als Dagelijks Bestuurslid. Hiermee neemt de NMV afscheid van

Nadere informatie

Stichting Reeënopvang Westerwolde. Jaarverslag 2015. 10 januari 2016

Stichting Reeënopvang Westerwolde. Jaarverslag 2015. 10 januari 2016 Jaarverslag 2015 10 januari 2016 Kanaalweg 2, 9551 XG Sellingen, tel. 0599-322655/06-22698789 Email: info@reeenopvangwesterwolde.nl www.reeenopvangwesterwolde.nl Bankrek. nr. NL71ABNA043.66.63.600 Ingeschreven

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Nummer 5, mei - juni 2013. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Nummer 5, mei - juni 2013. Ondernemend Paprika Inhoud Ook deze keer hebben we weer een nieuwsbrief boordevol met nieuws. Zo kijken we terug op de paprikabijlage die vorige week bij het NRC verscheen. Daar hebben we veel leuke reacties op gehad! Verder

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV.

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV. n u m m e r 205 mei 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond AMvB Melkveewet Op 23 april hebben de leden van de Tweede Kamer gedebatteerd over de algemene maatregel van bestuur (AMvB) grondgebonden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

Peter van Giersbergen Rob Verhees CROSS COMPLIANCE. Voordat je het weet heb je ermee te maken. Inspecteurs Toezichtontwikkeling

Peter van Giersbergen Rob Verhees CROSS COMPLIANCE. Voordat je het weet heb je ermee te maken. Inspecteurs Toezichtontwikkeling 1 CROSS COMPLIANCE Voordat je het weet heb je ermee te maken Peter van Giersbergen Rob Verhees Inspecteurs Toezichtontwikkeling Onderwerpen voor vandaag Controle Coördinatie Autoriteit Terug in de tijd:

Nadere informatie

Verslag van de verschillende vragen en antwoorden tussen UPC en COAX NL.

Verslag van de verschillende vragen en antwoorden tussen UPC en COAX NL. Verslag van de verschillende vragen en antwoorden tussen UPC en COAX NL. In de afgelopen periode zijn er verschillende vragen bij COAX NL gekomen omtrent een aantal zaken bij UPC. Hierbij een korte samenvatting

Nadere informatie

Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren

Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren Achtergrond De collecte coördinatoren zijn een belangrijke spil in het succesvol laten verlopen van de collecteweek. Het verenigingskantoor biedt de coördinatoren

Nadere informatie

Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland

Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland Datum: 4 oktober 2016 Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland De jury van Fairtrade Gemeente heeft de aanvraag van de provincie Friesland voor de titel Fairtrade Provincie positief beoordeeld. De jury

Nadere informatie

Campagne Europese verkiezingen

Campagne Europese verkiezingen Campagne Europese verkiezingen Schrijft u op 4 juni geschiedenis met uw stem? Kies dan op 4 juni Partij voor de Dieren bij de Europese verkiezingen. We zouden als eerste partij met als hoofdthema dieren,

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat haar dochter, vooral als gevolg van de onduidelijke informatieverstrekking door de Informatie Beheer Groep, niet tijdig over haar OV-studentenkaart heeft

Nadere informatie

Rapportage enquête De ggz laat zich horen

Rapportage enquête De ggz laat zich horen Rapportage enquête De ggz laat zich horen Thijs Emons en Fred Leffers, oktober 2011 Inleiding Op 10 september 2008 werd de website De ggz laat zich horen gelanceerd. Met deze site en de bijbehorende mailinglijst

Nadere informatie

KENING fan e Greide. In november twee debat-avonden! Komt u ook? Nieuwe generatie. Wat kunnen burgers. onderzoekers legt vinger op zere plek

KENING fan e Greide. In november twee debat-avonden! Komt u ook? Nieuwe generatie. Wat kunnen burgers. onderzoekers legt vinger op zere plek aan de nieuwsbrief afmelden. Bekijk hem dan in uw browser. deze nieuwsbrief in het vervolg niet wilt ontvangen kunt u zich onder goed weergegeven? Hierbij ontvangt ii de nieuwsbrief van Kening Jan e Greide.

Nadere informatie

EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? Master scriptie planologie

EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? Master scriptie planologie EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? Master scriptie planologie D.F.G. van Nuland 2012 EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland?

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/12.00413 briefnummer G.1.01 zaaknummer 13 juni 2012 datum

Nadere informatie

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners,

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, vertegenwoordigers van VWS, van De Lotto, vertegenwoordigers van de media en andere gasten, Het is op 2 dagen na exact 4 jaar

Nadere informatie

Europa in de Tweede Kamer

Europa in de Tweede Kamer Europa in de Tweede Kamer Europa krijgt steeds meer invloed op het dagelijks leven van haar burgers, ook in Nederland. Daardoor lijkt het soms alsof de nationale parlementen buiten spel staan. Dat is niet

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Districtscommissie Fryslân

Jaarverslag 2012. Districtscommissie Fryslân Jaarverslag 2012 Districtscommissie Fryslân Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Activiteiten 2012...2 2.1.1. Vereniging Natuurmonumenten 2 2.1.2. DC-Fryslân 2 2.1.3. Wat willen we? 2 2.1.4. Wat doen we? 2

Nadere informatie

ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland (verder: Natuurpact), geven ons

ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland (verder: Natuurpact), geven ons Algemene Rekenkamer Algemene Rekenkamer Lange Voorhout 8 Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20015 der Staten-Generaal 2500 EA Den Haag Binnenhof 4 T 070-3424344 Den Haag E voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Duurzame melk in supermarkten

Duurzame melk in supermarkten Onderzoekssamenvatting Stelt u zich voor dat er voortaan alleen nog maar duurzaam geproduceerde melk te verkrijgen is in de supermarkt. Alle niet duurzame soorten worden niet langer verkocht. Hoe zou de

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR TREKKERSGROEPEN

HANDLEIDING VOOR TREKKERSGROEPEN HANDLEIDING VOOR TREKKERSGROEPEN 2 Euro of meer, zoveel denkt een Belg te moeten betalen voor 1 kilogram bananen in de supermarkt. De realiteit toont echter iets anders. Je hoeft niet veel moeite te doen

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN 2017-2018 LEREN LOONT LEREN LOONT De wereld verandert snel. Als afdelingsbestuur is het belangrijk dat u op de juiste manier blijft aanhaken en u als bestuur blijft

Nadere informatie

Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift met bijlagen op 16 juni 2016.

Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift met bijlagen op 16 juni 2016. Dossiernummer 2016 044 RAPPORT Verzoekster Mevrouw A., hierna genoemd: verzoekster. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift met bijlagen op 16 juni 2016. Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Aan de lidorganisaties van de Nederlandse VrouwenRaad. Betreft: Voortgang Wet herziening partneralimentatie, nr Datum: 1 december 2016

Aan de lidorganisaties van de Nederlandse VrouwenRaad. Betreft: Voortgang Wet herziening partneralimentatie, nr Datum: 1 december 2016 1 Aan de lidorganisaties van de Nederlandse VrouwenRaad Betreft: Voortgang Wet herziening partneralimentatie, nr. 34.231 Datum: 1 december 2016 Beste vrouwen, Hierbij een bericht over de voortgang van

Nadere informatie

Kamermeerderheid achter voorstel NMV

Kamermeerderheid achter voorstel NMV Plannen Bleker niet duurzaam en geven discussie Waar het de NMV om gaat is dat melkveehouders, in tegenstelling tot de intensieve veehouderij, door het hele land verspreid zitten en dat de meesten hun

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies BESTUURSOVEREENKOMST GROND EZ Provincies September 2013 BESTUURSOVEREENKOMST GROND Ondergetekenden: A. de staatssecretaris van Economische Zaken B. de gedeputeerden Vitaal Platteland van alle provincies

Nadere informatie

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Carin Rougoor en Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies Achtergrond Begin juli 2014 heeft staatssecretaris Dijksma het voorstel voor de

Nadere informatie

Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink

Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink Dit is de mailwisseling die wij hadden met Hans Baaij (Varkens in Nood) en Wim van den Brink (Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie) naar aanleiding van

Nadere informatie

2. kennelijk ook van mening is dat verzoeker geen recht had op schadevergoeding.

2. kennelijk ook van mening is dat verzoeker geen recht had op schadevergoeding. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat in de reactie op zijn klacht over Martinair heeft geconcludeerd dat er geen sprake is van een vermeende overtreding van

Nadere informatie

In Nederland zijn het klimaat en het landschap zeer geschikt voor veeteelt. Logisch dat we veel koeien houden en melkproducten maken.

In Nederland zijn het klimaat en het landschap zeer geschikt voor veeteelt. Logisch dat we veel koeien houden en melkproducten maken. DE ZUIVELSECTOR > Inleiding In Nederland zijn het klimaat en het landschap zeer geschikt voor veeteelt. Logisch dat we veel koeien houden en melkproducten maken. De zuivelsector is belangrijk voor de Nederlandse

Nadere informatie

Openbare bijeenkomst over Asvam met gedeputeerde Yves de Boer en wethouder Nicole Lemlijn

Openbare bijeenkomst over Asvam met gedeputeerde Yves de Boer en wethouder Nicole Lemlijn LEDENBRIEF Vereniging Stopdestank Deurne nummer 17 januari 2013 Stopdestank organiseert Openbare bijeenkomst over Asvam met gedeputeerde Yves de Boer en wethouder Nicole Lemlijn WOENSDAG 23 JANUARI 2013

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat.

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat. Majesteit, dames en heren. Hartelijk welkom! En, Majesteit, ik weet zeker dat ik hier namens alle aanwezigen spreek als ik zeg dat wij buitengewoon vereerd zijn dat U bij een deel van dit programma aanwezig

Nadere informatie

Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Voorstel voor een reglementering maximale geluidsniveaus muziek Dames en heren, Het is mij een

Nadere informatie

Datum 4 december 2015 Betreft Beantwoording van vragen over misstanden in de nertsenhouderij en massale uitbreidingen door nertsenhouders

Datum 4 december 2015 Betreft Beantwoording van vragen over misstanden in de nertsenhouderij en massale uitbreidingen door nertsenhouders > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Provincie Noord-Holland. Publicatiedatum: 23 september 2014. Rapportnummer: 2014 /124

Rapport. Rapport over een klacht over de Provincie Noord-Holland. Publicatiedatum: 23 september 2014. Rapportnummer: 2014 /124 Rapport Rapport over een klacht over de Provincie Noord-Holland. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapportnummer: 2014 /124 20 14/124 d e Natio nale o mb ud sman 1/6 Klacht T evens klaagt hij erover dat

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 48 Sushi nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 49 Een rood-actie, een sushibattle - zomaar enkele succesvolle socialmedia-acties van Japas in Ermelo. De tijd van strooien met

Nadere informatie

Convenant Weidegang. Weesp, 18 juni 2012

Convenant Weidegang. Weesp, 18 juni 2012 Convenant Weidegang Convenant Weidegang Weesp, 18 juni 2012 Weidende koeien kenmerken het Nederlandse landschap. Zij maken de melkveehouderij zichtbaar en bepalen mede het beeld dat de maatschappij van

Nadere informatie

Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg

Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg Uitgave van het LSR (Landelijk Steunpunt cliëntenraden) Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Ondernemerschap. Nummer 12, december 2012. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Ondernemerschap. Nummer 12, december 2012. Ondernemend Paprika Inhoud Dit is de laatste P8 nieuwsbrief van 2012 en staat ook deze maand weer vol met nieuws. In de nieuwsbrief wordt kort teruggeblikt op de P8 kick-off marketing 2013 die op woensdag 19 december 2012

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Markt en overheid - uitwerkingen bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6

Markt en overheid - uitwerkingen bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6 Markt en overheid - uitwerkingen bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6 1 Nog niet zo lang geleden had je als boer te maken met een melkquotum. Een melkquotum betekent dat je een maximale hoeveelheid

Nadere informatie

Communicatieplan Stoer Ondernemen manual

Communicatieplan Stoer Ondernemen manual Communicatieplan Stoer Ondernemen manual Inhoudsopgave Inleiding Situatieanalyse Doelgroep Communicatiedoelstellingen Communicatiestrategie Boodschap Middelen Termijnplanning Organisatie en kosten Evaluatie

Nadere informatie

De melkveehouder van de toekomst

De melkveehouder van de toekomst De melkveehouder van de toekomst Dirk Siert Schoonman Lid vakgroep Melkveehouderij LTO Nederland 23 november 2010 Mondiale ontwikkelingen 1. Groei wereldbevolking van 6 naar 9 mld in 2050 2. Mensen gaan

Nadere informatie

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen!

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! Zoekboekje 2017-2018 Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! bestuursfunctie bij DWARS Groningen Wil jij een jaar lang bezig houden met groene en linkse politiek? Bestuurlijke en politieke ervaring

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/210

Rapport. Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/210 Rapport Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/210 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Domeinen Roerende Zaken, directie Apeldoorn hem naar aanleiding van zijn verzoek om ontbinding van een

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond nummer 192 febr. 2014 Het is niet mogelijk om hier een volledige uitwerking van de enquête weer te geven, daarom volgt hieronder een samenvatting met de opvallendste punten. De enquête is ingevuld door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Geachte Tweede Kamerleden,

Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Geachte Tweede Kamerleden, Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 0 Contactpersoon Doorkiesnummer Mailadres 1/5 Geachte Tweede Kamerleden, U heeft op 5 december de

Nadere informatie

Tip van de helpdesk: krachtvoergift aanpassen bij weiden

Tip van de helpdesk: krachtvoergift aanpassen bij weiden Nieuwsbrief Mei 2014 Inhoud - Tip van de helpdesk: krachtvoergift aanpassen bij weiden - Onderwerp van de maand mei: dierenartscontrolelijst - Webinar vrijdag 2 mei: voeren met globale of nauwkeurige opgave

Nadere informatie

Wat is een bestuurlijke boete? De nieuwe aanpak van overtredingen van de Wet dieren

Wat is een bestuurlijke boete? De nieuwe aanpak van overtredingen van de Wet dieren Wat is een bestuurlijke boete? De nieuwe aanpak van overtredingen van de Wet dieren De bestuurlijke boete op het gebied van de Wet dieren De Wet dieren is op 1 januari 2013 gedeeltelijk in werking getreden.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014

Nieuwsbrief juli 2014 Nieuwsbrief juli 2014 Verslag oprichtingsvergadering EC de Broekstreek u.a. Op 12 juni j.l. heeft in het Broekhoes in Balinge de oprichtingsvergadering van de Energie Coöperatie de Broekstreek plaats gevonden.

Nadere informatie

Selectie van maatwerkprogramma s

Selectie van maatwerkprogramma s Selectie van maatwerkprogramma s Onderwerp Opdrachtgevers Reacties van deelnemers Actualiteiten bestuursrecht Ministerie van Justitie, Aruba (2012) Zeer onderhoudende docent! Heerlijk om bij hem les te

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Inspectieresultaten Rookvrije Horeca; juli t/m november 2008

Inspectieresultaten Rookvrije Horeca; juli t/m november 2008 Inspectieresultaten Rookvrije Horeca; juli t/m ember 2008 Inleiding Sinds 1 januari 2004 moet iedere werkgever een rookvrije werkplek garanderen voor zijn medewerkers. Voor de voor publiek bestemde horecadelen

Nadere informatie

Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei

Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei LANDSCHAPSFONDS VECHTVALLEI Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! De Vechtstreek is een uniek gebied in de dicht bevolkte Randstad,

Nadere informatie

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Uitruk op Maat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Nieuwsbrief 1 november 2010 In deze uitgave Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 2 3 Aanleiding van het project Uitruk

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Speech jaarvergadering oud ambtenaren Europese Instellingen op 21 april 2017 in PH Zwolle -------------------------------------------------------------------------------------------- dames en heren, Hartelijk

Nadere informatie

Dichterbij. Melk uit ZUID-HOLLAND MIDDEN »10. Bank denkt mee met kerkbestuur»14. Vijftigers waagden de stap»28. 'De economie trekt weer aan'»18

Dichterbij. Melk uit ZUID-HOLLAND MIDDEN »10. Bank denkt mee met kerkbestuur»14. Vijftigers waagden de stap»28. 'De economie trekt weer aan'»18 Dichterbij ZUID-HOLLAND MIDDEN MAGAZINE VOOR LEDEN VAN RABOBANK ZUID-HOLLAND MIDDEN ZOMER 2017 Melk uit Midden-Delfland: lekker!!»10 FINANCIËN JAARVERSLAG 2016 ZELFSTANDIG ONDERNEMEN Bank denkt mee met

Nadere informatie

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland Terminologie Onderwerpen Achtergronden mestverwerkingsplicht Achtergronden Melkveewet AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij

Nadere informatie

Comité Hou Friesland Mooi

Comité Hou Friesland Mooi Comité Hou Friesland Mooi Oktober 2012 ineens Fryslân Windstreek 2012 Hier 40 tot 100 windturbines van 180 meter In IJsselmeer nog meer: 75 tot 150 Vergadering Zurich: Comité Hou Friesland Mooi Eerste

Nadere informatie

omslag FORUM #10/

omslag FORUM #10/ omslag 12 De slag om de verkiezingsborden hebben de eurosceptici gewonnen. Maar hebben ze ook de harten van ondernemers? Tekst: Karin Bojorge en Paul Scheer Foto en Illustraties: Link Design 13 omslag

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Maak van bezoekers klanten

Maak van bezoekers klanten Maak van bezoekers klanten Dag 4 van deze challenge! Hoe gaat het tot nu toe? Heb je de opdrachten van de afgelopen dagen al gemaakt? Loop je vast, laat het me weten in de besloten Facebookgroep, ik denk

Nadere informatie

Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap Waterland

Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap Waterland Adviescommissie 18 oktober 2010 Dagelijks bestuur 04 november 2010 Algemeen bestuur 18 november 2010 Aantal bijlagen: 4 Agendapunt: 11 Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap

Nadere informatie

Markt en overheid bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/V/1: 7 en 8

Markt en overheid bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/V/1: 7 en 8 Markt en overheid bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/V/1: 7 en 8 De markt, marktsector en particuliere sector het zijn alle drie benamingen die

Nadere informatie

Bijeenkomst Lac Noord / VKG

Bijeenkomst Lac Noord / VKG Bijeenkomst Lac Noord / VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale communicatie

Nadere informatie

10 gouden tips voor social media

10 gouden tips voor social media 10 gouden tips voor social media Social media voor positiviteit 10 gouden tips om succesvol te zijn met social media Op 28 februari 2011 ben ik begonnen met Twitteren. Ik had er totaal geen kaas van gegeten.

Nadere informatie

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst www.verheidinnederland.nl ERSBERICH - Friesland -nderzoek (4): nderzoek naar de stand van de partij naar aanleiding van Zeer forse steun aan kabinet Rutte VVD verdeeld over samenwerking met VV nu en in

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. van de verplichte mestverwerking. De motie van die strekking (kringlooplandbouw)

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. van de verplichte mestverwerking. De motie van die strekking (kringlooplandbouw) nummer 191 jan. 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Mestwetgeving Op 17 december jl. stemde ook de Eerste Kamer in met het mestwetsvoorstel. Daarmee werd na een voorbereiding van zo n drie

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. MINpunten 1 maximumscore 1 2 / 6 x 100 % = 33,3% 2 maximumscore 1 Voorbeeld van een juiste reden: Klantenbinding:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1167 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

12. 12. Heeft u nog een algemene opmerkingen, gedachte, of wilt u anderszins nog iets aan ons doorgeven, vul dat dan svp hieronder in. De code zoals deze er nu al ligt in concept had veel om de nemer te

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

Thema 4 Platteland. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 5

Thema 4 Platteland. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 5 Meander Samenvatting groep 5 Thema 4 Platteland Samenvatting Landbouw Bijna alles wat je eet, komt van de landbouw. De akkerbouwer verbouwt bijvoorbeeld aardappelen, tarwe of mais. Hij strooit eerst mest

Nadere informatie

Landelijke bijeenkomst voor kwartiermakers KBP 27 april 2010, NIFV Arnhem

Landelijke bijeenkomst voor kwartiermakers KBP 27 april 2010, NIFV Arnhem Implementatie & Communicatie Landelijke bijeenkomst voor kwartiermakers KBP 27 april 2010, NIFV Arnhem Erg goed om de interactie met elkaar op te zoeken Programma: 9.15 9.45 uur: Ontvangst met koffie en

Nadere informatie