Haal het openbaar vervoer uit het slop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haal het openbaar vervoer uit het slop"

Transcriptie

1 Haal het openbaar vervoer uit het slop Het Nederlandse openbaar vervoer bevindt zich in een negatieve spiraal. Trein- en buslijnen worden opgeknipt of opgeheven en haltes verdwijnen. Die spiraal moet doorbroken worden, vindt Michel van Hulten. Buitenlandse voorbeelden laten zien dat er een alternatief is voor het huidige beleid. In zeven stappen leidt de voormalig staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat ons naar bereikbaarheid voor allen. michel van hulten Gratis openbaar vervoer is te duur, vinden Nederlandse politieke bestuurders, verkeersambtenaren en vervoerseconomen. Elders wordt daar anders over gedacht. Van de zes miljoen Vlamingen reist inmiddels een kwart met een gratis ov-kaart op zak; in Ierland is gratis ov al meer dan twintig jaar ingeburgerd voor alle 66-plussers en hun (erkende) mantelzorgers. In Engeland betaalt per 1 april 2006 de Labour-minister van Financiën, Gordon Brown, vanuit de staatsbegroting al het lokale ov voor 60-plussers, in Groot Londen heeft de Labour-burgemeester Ken Livingstone dat sinds 1 september 2005 al ingevoerd voor alle 16-minners, en wordt het op 1 september 2006 uitgebreid tot alle 18-minners. En ook in eigen land wordt op allerlei plaatsen gewerkt aan de invoering van gratis ov, dikwijls op initiatief van PvdA-fracties. Op 1 april 2006 werd de bus gratis voor alle 65-plussers Over de auteur Michel van Hulten was staatssecretaris Verkeer & Waterstaat in het kabinet Den Uyl ( ), sociaal-geograaf en onderzoeker, zie ook woonachtig op Ameland. Komt de utopie van gratis openbaar vervoer dichterbij? Wat is te duur? Kosten dienen altijd te worden afgezet tegen opbrengsten, dan pas kun je spreken van goedkoop of duur. Dat wordt in het verkeersdebat (te) weinig gedaan. Gebeurt het wel, dan vooral als het erom gaat grote investeringen in infrastructuur te rechtvaardigen: Bouw deze weg of brug en de congestie vermindert. Vele politici geloven nog steeds dat dit een juiste uitspraak is. De ervaring leert ons echter dat dergelijke hardware de verkeersproblemen van vandaag niet oplost. Software, de grijze hersenmassa moet het doen, niet asfalt en beton. In onze stedelijke ruimte is verticaal vervoer gratis, voor horizontaal vervoer betalen we. Anders gezegd, de kosten van het verticale vervoer (liften, roltrappen) worden geïntegreerd in bouwkosten en exploitatielasten. Voor het horizontale vervoer houden we de hand op. Wie wil betalen is welkom, wie niet betaalt mag niet mee. Gevolg: het openbaar vervoer verschrompelt, want iedereen zit liever comfortabel in zijn eigen particuliere domein, dan samen met 15 S&D indd :11:32

2 16 Michel van Hulten Haal het openbaar vervoer uit het slop anderen in de bus om de mobiliteitsbehoefte van iedereen te beantwoorden. Degenen met de zwakste schouders dragen de zwaarste lasten. Zij hebben geen keus. Het zijn al diegenen die te arm of te milieubewust zijn om zelf een auto te bezitten en te gebruiken. Of hun auto is de hele dag weg met een andere gebruiker. De groene weduwe is geboren. De zwaksten onder de zwakken behandelen we dan humaan, zij krijgen roze strippenkaarten of gratis wvg-vervoer (Wet Voorzieningen Gehandicapten). Daarmee kopen we ons schuldgevoel af. Naarmate er zich desondanks steeds minder reizigers melden voor het openbaar vervoer, wordt het aanbieden van dat vervoer per reiziger steeds duurder. Het heet dan niet meer rendabel te zijn. Er wordt kennelijk teveel van aangeboden, dus kunnen we lijnen en haltes schrappen en frequenties opheffen. Daardoor komen er nog minder reizigers, en dat noopt tot verder gaan met schrappen. Ondanks alle nieuwe wegen, bruggen, viaducten en rij- en spitsbanen die er bijgebouwd worden, neemt de congestie op de weg niet af. Integendeel, de groei van het wagenpark en het gebruik ervan gaat sneller dan het bouwen van nieuwe infrastructuur kan bijbenen. Ook andere hoogst noodzakelijke nieuwe technische ontwikkelingen leveren onvoldoende soelaas. Roetfilter, zuiniger motoren, verdringen van diesel, bio-brandstoffen, waterstof en alles wat we verder verzinnen stoppen de fatale ontwikkeling naar een totaal auto-afhankelijke maatschappij niet. Het individuele antwoord op de vervoersbehoefte is uiteindelijk hoe dan ook maatschappelijk niet te verantwoorden. Wat dan wel? In geval van de brandweer, de politie, het leger, de rechtspraak, de straatverlichting, het openbare groen, de trottoirs langs de autorijweg, de gezondheidszorg en het onderwijs begrijpen wij dat we niet kunnen volstaan met een individuele beantwoording van de behoefte van iedereen. Daarom betalen we ook allemaal samen voor de oplossing van deze noden. Het openbaar vervoer dient aan dit rijtje te worden toegevoegd. Uit praktische overwegingen is het daarbij verstandig te beginnen met deelinvoering van deze maatschappelijke innovatie. Daarom beginnen we met het voorzien van senioren, gehandicapten en kinderen van gratis openbaar vervoer. We voegen daaraan steeds meer categorieën burgers toe. Door deze geleidelijke aanpak wennen mensen en systemen aan elkaar. Vervolgens zal blijken dat het nog betaalbaar is ook. keuzes Politiek is kiezen. Ik leg daarom zeven keuzes uit mogelijke alternatieven voor: 1. Collectief vervoer of particuliere auto? 2. Subsidie op parkeren of op ov? 3. Voorrang voor personenauto of voor vrachtauto? 4. Mobiliteit of bereikbaarheid? 5. Lege of volle stoelen? 6. Olie-economie of milieu en veiligheid? 7. Lange of korte termijn? Kortheidshalve laat ik dan nog veel zaken buiten beschouwing, daarvan ben ik mij bewust. Wie zegt dat ik met sterk afgeronde cijfers kom, heeft gelijk. Wie meer en beter wil, die daag ik uit er met mij aan verder te werken. Het is fascinerend te zien hoe wij allemaal samen door politieke, bestuurlijke en geleerde verkeersautoriteiten vernaggeld worden met onjuiste informatie, dan wel door geheimhouding van informatie, dan wel door misvattingen. Keuze 1: Kiezen voor collectief vervoer of voor de particuliere auto? Jaarlijks betalen wij in Nederland aan ons gemotoriseerd personenvervoer 25 miljard euro, 4 miljard aan het openbaar vervoer (ov) en 21 miljard aan de particuliere auto s. Het resultaat is te lege bussen ( bus staat hier steeds voor het totaal van bus, tram en metro) en te volle wegen. Wij maken samen 170 miljard reizigerskilometers: 120 miljard in de eigen auto s en 20 miljard in het ov, de rest gaat op aan bijrijders en lopen en fietsen. S&D indd :11:32

3 Michel van Hulten Haal het openbaar vervoer uit het slop Per reizigerskilometer kosten die eigen personenauto s ons 18 cent, een ov-kilometer kost ondertussen 20 cent. Dit bevestigt recente informatie van Consumentenbond en anwb dat de eigen auto goedkoper is en steeds meer wordt dan het ov. Je bent dus een dief van je eigen portemonnee als je nog in het ov stapt. Er zijn steeds minder dieven in Nederland. Voor de overheid is het beeld helder. Aangezien bus en trein toch voor tweederde leeg rondrijden en de ov-passagiers kennelijk al weten dat het goedkoper is auto te rijden en daarom massaal zijn overgestapt op de eigen auto, heffen we het ov op. We doen dat niet in één klap en met één besluit. We doen dat door steeds meer haltes af te schaffen, en lijnen op te heffen of, ter tijdsbesparing, om te leiden rond de dorpen in plaats van ze door het centrum te sturen, door frequenties te verminderen en reistijden te verlengen en reizigers meer te laten overstappen, zoals de ns ons met ingang van de nieuwe dienstregeling laat doen. We weten dat naarmate je daar beter in slaagt, op zogenaamde dunne lijnen steeds minder mensen zullen instappen. Daardoor stappen ook steeds minder mensen over op dikke lijnen. Die worden daardoor successievelijk vanzelf eerst dunner en dan dun, en kunnen er uiteindelijk ook uit. Volledig kiezen voor de eigen auto bespaart reizigers en overheid 4 miljard euro aan ov-kosten per jaar. Een strekkende kilometer weg kost 4 miljoen euro. Die besparing maakt jaarlijks geld vrij voor voor de bouw van kilometer weg. Bouwen dus? Aangezien de reiziger per kilometer vrijwel net zo veel betaalt in het ov als in de eigen auto, maakt het voor de burger niets uit. Zij zijn zelfs iets goedkoper uit. Jammer voor de 23 procent huishoudens zonder auto maar dat zijn toch voornamelijk alleenstaande oudere vrouwen zonder rijbewijs. Die laten zich niet horen en hebben in de politiek al helemaal niets te vertellen. Wat zou er omgekeerd macro-economisch gebeuren als we meer kiezen voor het ov? Laten we eens aannemen dat automobilisten 4 miljard van hun autokilometers laten vallen en daarvoor in het ov stappen. Het totaal aan ovreizigerskilometers stijgt dan met 20 procent. Trein en bus rijden niet meer met een bezettingsgraad van 33 procent maar van 40 procent. Dat kan zonder kostenstijging want er is zat vrije ruimte in de lege voertuigen. Bovendien maken die reizigers geen autokosten. Maatschappelijk gezien verdienen wij er dus dik aan. Door die overstappers daalt ook de wegbezetting met 3 procent. Dat geeft meer ruimte voor de automobilisten die niet overstappen op het ov, waardoor ook de congestiekosten dus omlaag gaan. Nogmaals winst. Wat betekent het vervallen van 4 miljard autokilometers voor de 7 miljoen automobilisten? Zij kiezen dan voor gemiddeld 600 kilometer per jaar minder autorijden. Dat is per maand 50 kilometer minder. Eén rit per maand naar de meest nabijgelegen stad de eigen auto laten staan en het ov nemen, is dikwijls al voldoende! Zo simpel is anders kiezen! Van de openbare parkeerplaatsen wordt 94 procent gratis aangeboden. Toch klaagt iedereen over parkeertarieven Als je daarbij bedenkt dat in 2004 de gemiddelde kilometrage afgelegd per eigen auto per jaar uitkwam op kilometer, dan is schrappen van 600 kilometer per jaar voor die automobilist slechts 4 procent minder auto rijden. Keuze 2: Kiezen voor subsidie op parkeren of op openbaar vervoer? Van de 4 miljard euro kosten voor het ov ligt ruim 2 miljard bij de trein en een kleine 2 miljard bij bus, tram en metro. De trein wordt voor de helft gesubsidieerd door de staat, de bus voor tweederde. Alles bij elkaar is dat ongeveer 2,3 miljard euro aan subsidie. De autolobby noemt dit graag weggegooid geld. Het ov moet kwa- 17 S&D indd :11:33

4 18 Michel van Hulten Haal het openbaar vervoer uit het slop litatief zo goed zijn dat het voldoende klanten trekt zodat subsidie niet nodig is. Bij goede kwaliteit willen de mensen daar ook graag voor betalen en het ov loopt vanzelf weer vol. Maar je hoort de autolobby nooit over de keuze die wij al jarenlang maken voor subsidie op het parkeren. Van de openbare parkeerplaatsen wordt 94 procent gratis aangeboden. Toch klaagt iedereen over parkeertarieven. Het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (ioo, 2002) rekende uit dat de kosten van openbare parkeerplaatsen zijn opgelopen tot 5,6 miljard euro per jaar. Daar staat slechts een Mensen die dagelijks in de file staan, hebben geen pech opbrengst tegenover van één miljard euro per jaar aan parkeergelden en justitiëel opgelegde boetes. Delen we de collectief betaalde 4,6 miljard euro door de 7 miljoen personenauto s in ons land, dan blijkt dus elke autobezitter voor het parkeren van zijn auto gemiddeld 650 euro parkeersubsidie per jaar te ontvangen. Het is begrijpelijk waarom je de anwb, rai-bovag en vvd daarover nooit hoort. Als we alleen al de helft van de subsidie, 325 euro per auto, zouden terughalen en die zouden besteden aan het betalen van het ov, dan zou er 2,275 miljard euro beschikbaar komen. Dat is meer dan de totale som die reizigers in trein, bus, tram en metro nu aan hun kaartjes uitgeven. Wie noemt dan gratis ov nog steeds te duur? Halen we de hele parkeersubsidie terug dan kan het gehele ov met 50 procent groeien en toch gratis worden aangeboden. Keuze 3: Personenauto of vrachtauto? Wie krijgt voorrang? De hypocrisie stijgt ten top als je ondernemers hoort klagen over de congestie op de weg die belet dat hun bedrijven op tijd bevoorraad worden met grondstoffen en halffabrikaten en dat hun producten niet kunnen worden afgevoerd. Het heet dan dat de schade voor ondernemingen als gevolg van congestie op de weg in de miljarden loopt. Maar wie veroorzaken die congestie? Juist, de ondernemers en hun werknemers die zonodig allemaal in hun eigen auto moeten rondrijden en daarmee files en oponthoud veroorzaken. Zij maken het voor hun eigen vrachtautovervoer onmogelijk te bewegen. Wij, onze politieke bestuurders, de anwb, vno-ncw, en anderen, kiezen ter vermindering van dit probleem doorgaans voor het opleggen van beperkingen aan de verkeersbewegingen van vrachtauto s. Er worden in de binnensteden inrijverboden voor (grote) vrachtauto s ingesteld; soms tijdvensters ingevoerd alleen van 7 tot 11 uur voor het afleveren en ophalen van goederen; linkerrijstroken worden gesloten voor vrachtauto s; inhaalverboden ingesteld, parkeerzones gereserveerd voor personenauto s. Ondertussen krijgen de veroorzakers van het probleem zoveel mogelijk vrij baan. Maak de andere keus! Geef voorrang aan de vrachtauto. Onze economie heeft meer belang bij ongehinderde bereikbaarheid voor alle goederen op hun bestemmingsadres, dan dat de directeur van de onderneming en zijn medewerkers met hun auto s voor kunnen rijden. Zij kunnen de laatste paar honderd meter ook lopen, fietsen of met het ov reizen. Of de hele reis per ov maken. Keuze 4: Kiezen voor mobiliteit of voor bereikbaarheid? Steeds weer volgt de overheid de autolobby bij het vaststellen van het verkeersbeleid. Het ergste wat onze maatschappij lijkt te overkomen is de filevorming op de weg. Tientallen keren per dag wordt omgeroepen en getoond waar files staan. We worden om de oren geslagen met de economische verliezen die we lijden door de congestie op de weg. We besteden miljarden aan de bouw van nieuwe wegen en aan andere uitbreidingen van de infrastructuur. We zijn zelfs bereid miljarden uit te geven in de wetenschap dat het probleem niet wordt opgelost. Zelfs Rijkswaterstaat erkent dat bijvoorbeeld het voor 4,5 miljard euro bouwen van infrastructuur ten zuidoosten van S&D indd :11:33

5 Michel van Hulten Haal het openbaar vervoer uit het slop Amsterdam, met als kroonjuweel de A6-A9 tunnel, in 2020 alleen kan opleveren dat de files in dat gebied dan niet erger zijn geworden. Ze zullen er nog steeds zijn. Iedereen kan wel eens in een file belanden, bijvoorbeeld als door een ongeluk de weg is versperd. Maar mensen die dagelijks in de file staan, hebben geen pech. Die zijn gewoon dom, of ze zoeken bewust de vrijheid: thuis weg, en nog niet bij de baas aangekomen. Als je tot op het hectometerpaaltje nauwkeurig weet waar je dagelijks stil komt te staan, moet je ophouden verwijten aan de overheid te adresseren. Je zou wat moeten doen aan de locaties van je arbeidsof woonplaats, aan je werkkring en je manier van werken, of je werktijden veranderen. En de overheid moet zorgen voor integratie van ruimtelijke ordening en verkeersbeleid. Belangrijker dan de mobiliteit van de fileklant, is de bereikbaarheid van elk woon- en werkadres. Een kwart van de huishoudens heeft geen auto, een ander kwart van de huishoudens ziet s morgens de eigen auto verdwijnen met de kostwinner. Van 8 tot 6 is ook daar geen auto beschikbaar. De achterblijvers in de woonwijk moeten lopen, fietsen of het ov gebruiken en dat laatste wordt hoe langer hoe meer afgebroken. Voor velen gaat daarmee mobiliteit verloren. Maar die velen hebben geen stem. Zij zijn niet de beslissers in onze maatschappij die wat te kiezen hebben. Keuze 5: Kiezen voor lege of volle stoelen? Na 9 uur s ochtends zakt de gemiddelde bezetting van onze bussen in tot ongeveer een derde deel van de capaciteit. Bij de ns heeft de gemiddelde trein 420 zitplaatsen, waarvan er in werden verkocht. Die lage gemiddelde bezetting leidt in Nederland en België tot twee totaal verschillende keuzes. In Nederland constateren wij dan dat er kennelijk geen behoefte, want geen vraag is. Wij schrappen stoelen, diensten, haltes. De spiraal omlaag begint te draaien. Als gevolg daarvan daalt het passagiersaanbod op de instaphaltes nog meer en dit levert per definitie verminderd aanbod op bij de uitstaphaltes. Daardoor wordt ook minder ingestapt (denk aan de terugreis) en minder overgestapt. De zogenaamde dikke lijnen worden geleidelijk aan ook dun. In België wordt heel anders gereageerd. De Belgen constateren dat ze alle milieu- en financiële kosten al gemaakt hebben om het ov te laten rijden. Ook daar bleven vele plaatsen leeg. Hun reactie was om die lege plaatsen hoe dan ook te Voor gevulde bussen en trams willen parlementariërs wel betalen. Daarmee kan het systeem dat anderen betalen voor het openbaar vervoer uitgebreid worden vullen. Daarvoor werd gratis ov ingevoerd voor goed gekozen doelgroepen: gehandicapten, ouderen en jongeren. Zonder extra kosten werden lege plaatsen gevuld en zo werd een maatschappelijk tekort aan verplaatsingsmogelijkheden voor deze doelgroepen opgelost door de ritprijs te verlagen naar nul. Voor gevulde bussen en trams willen parlementariërs wel betalen. Daarmee kon het systeem dat anderen betalen voor het ov uitgebreid worden. Dat bracht extra bussen op de weg, meer in- en overstappers. Ook individueel wèl betalende reizigers komen daar op af. Dit is de kwaliteit die ze zoeken en waarderen. De Post ging betalen voor alle eigen medewerkers, Belgacom voor al het telefoniepersoneel, de federale overheid voor alle federale ambtenaren. Ook andere bedrijven beginnen nu te betalen voor hun medewerkers en hun partners. De gratis ov-kaart wordt onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en komt in de cao s. Voor de vervoerbedrijven vormen deze collectieve contracten in toenemende mate de ruggegraat van hun financiering van de bedrijfskosten. De spiraal gaat omhoog. 19 S&D indd :11:33

6 Michel van Hulten Haal het openbaar vervoer uit het slop Keuze 6: Kiezen voor de olie-economie of voor milieu en veiligheid? Na jarenlange onverschilligheid lijkt de overheid het recentelijk toch belangrijker te vinden om de uitstoot van fijn stof en van co 2 en andere broeikasgassen omlaag te brengen, dan meer economische winst uit productie te halen. Zelfs Bush spreekt nu van olie-verslaving! Kiezen voor meer ov en minder particuliere auto s, betekent ook kiezen voor meer beroepschauffeurs en minder amateurs. Dat kan niet anders dan gunstig uitwerken op het aantal verkeersongelukken, waardoor minder verkeersdoden en -gewonden zullen vallen. Verdienen verkeersdoden per jaar te worden meegerekend in onze becijferingen? En de tot doden per jaar die dan niet tien jaar eerder overlijden ten gevolge van luchtvervuiling en vuil stof? Keuze 7: Kiezen voor lange-termijnresultaten, of korte-termijndoelen? Wie dertig jaar vooruit kijkt, en Chevron doet dat in recente advertenties in de Economist, ziet nu al dat ons autosysteem vastgelopen is en zich alleen maar steeds verder in de nesten werkt. De olieproductie schijnt zijn hoogtepunt voorbij te zijn, terwijl alternatieve energie die op grote schaal bruikbaar is voor het autoverkeer in zijn huidige vorm niet in zicht is. De brandstof wordt schaarser en dus duurder. Dat schaadt niet alleen de autorijder, maar onze hele economie die sterk op olie gebaseerd is. Meer betalen om te kunnen blijven autorijden (kilometerbeprijzing), verlaagt bestedingen aan andere producten en diensten. Het wereldmilieu wordt warmer door met name auto-uitlaatgassen. Het Nederlands milieu scoort slechter dan het milieu van de ons omringende landen. Politiek dreigt het gevaar van een te grote afhankelijkheid van energie die uit instabiele gebieden moet komen. Het toenemend tekort aan ruimte om te rijden wordt nog overtroffen door het groeiende parkeerprobleem, ook al is het een zegen dat alle personenauto s samen gemiddeld 23 uur per etmaal geparkeerd staan. Gingen ze allemaal tegelijk rijden dan hadden we nu al op slag de meest volmaakte file. Het is met dit soort vooruitzichten onbegrijpelijk en kortzichtig dat momenteel alle kaarten in ons nationale verkeersbeleid gezet worden op de particuliere auto. Nu weten automobilisten dat er ook altijd een reserve-capaciteit voor hen klaar staat om te komen waar ze heen willen. Naarmate meer bussen, trams en treinen verloren gaan, komen we meer in de situatie waar de toekomst ons ook in zal brengen als wij nu ons bestaande ov-systeem afbreken. De Belgen hebben dat beter begrepen. Zij bouwen aan een systeem voor allen, met bereikbaarheid van alle adressen die er toe doen. Terwijl in hun systematiek toch iedereen zelf een eigen keus kan maken bij het kiezen van gewenste mobiliteit. 20 S&D indd :11:33

WET KILOMETERPRIJS (1) 100125-5, moet en kan het anders? Michel van Hulten, Lelystad

WET KILOMETERPRIJS (1) 100125-5, moet en kan het anders? Michel van Hulten, Lelystad 1 WET KILOMETERPRIJS (1) 100125-5, moet en kan het anders? Michel van Hulten, Lelystad Moet en kan het anders? Minister Eurlings waagt een grote sprong. Hij lijkt nauwelijks te hebben nagedacht over de

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Verslag symposium ROCOV Utrecht OV zonder oogkleppen

Verslag symposium ROCOV Utrecht OV zonder oogkleppen Verslag symposium ROCOV Utrecht OV zonder oogkleppen Derck Buitendijk (Berenschot) Hij houdt een inleiding over vernieuwing in de marktordening van het openbaar vervoer. Het huidige stelsel van openbaar

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Wat wordt de Randstad er beter van?

Wat wordt de Randstad er beter van? Wat wordt de Randstad er beter van? Afronding DBR Arie Bleijenberg I&M, Den Haag, 3 juni 2015 Verantwoording DBR: 10,6 M, 100 onderzoekers, 14 programma s, 6 jaar Betere Randstad? Gebaseerd op: 9 artikelen

Nadere informatie

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers.

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers. Samenvatting... De mobiliteit van Nederlanders groeit nog steeds, maar niet meer zo sterk als in de jaren tachtig en negentig. Tussen 2000 en 2008 steeg het aantal reizigerskilometers over de weg met vijf

Nadere informatie

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit Samenvatting De economische crisis heeft vorig jaar uiteenlopende effecten gehad op het verkeer vervoer in Nederland. Door de invloed van internationale ontwikkelingen was het effect van de crisis op het

Nadere informatie

Gratis bus voor senioren

Gratis bus voor senioren 120911, ppt Arnhem Gratis bus voor senioren Seniorenraad Arnhem Symposium: Wonen, Verkeer & Zorg voor ouderen in Arnhem dinsdag 11 september 2012, 12.00 tot 17.00 uur in Musis Sacrum te Arnhem Inleiding

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-10-1-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: het fileprobleem tekst 1 Filevrije dag Doe mee! 10 Op donderdag 9 oktober

Nadere informatie

Onderzoek Tariefwijziging NS

Onderzoek Tariefwijziging NS Onderzoek Tariefwijziging NS 25 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 16.367 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Hiervan reizen 1077 mensen minstens 1x per week met de trein naar

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Goed, veilig en gratis! In stappen naar gratis openbaar vervoer in Rotterdam

Goed, veilig en gratis! In stappen naar gratis openbaar vervoer in Rotterdam Goed, veilig en gratis! In stappen naar gratis openbaar vervoer in Rotterdam SP afdeling Rotterdam 25 februari 2006 SP eerste weg links SP afdeling Rotterdam, Teilingerstraat 21-A, 3032 AP Rotterdam T

Nadere informatie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie 10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie Nederland zit in een grote economische crisis. Het consumentenvertrouwen is dramatisch laag. Nederlanders zijn onzeker over hun baan, hun huis,

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Debat: Nationalisering of privatisering?

Debat: Nationalisering of privatisering? Debat: Nationalisering of privatisering? Korte omschrijving werkvorm: Uw leerlingen leren wat een collectieve voorziening is. Doorgaans worden collectieve voorzieningen in Nederland door de overheid gefinancierd,

Nadere informatie

We kunnen zonder de trein.

We kunnen zonder de trein. We kunnen zonder de trein. Waarom is mobiele telefonie zo n ongelooflijk succes geworden? Omdat het voorziet in een behoefte. Waarom is openbaar vervoer veel minder succesvol? Omdat een flatscreen met

Nadere informatie

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart De Rotterdamse lijst van 10 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart Invoering OV-chipkaart: de Rotterdamse lijst van 10 De tien leerpunten worden onderverdeeld in: Leerpunten voor landelijke

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting

Samenvatting Samenvatting Samenvatting... Treingebruik gaat stijgen Het treingebruik groeit in de periode 2000-2020 met gemiddeld 0,9 tot 1,5% per jaar. Deze verwachte groei is hoger dan de groei die tussen 1991 en 2006 daadwerkelijk

Nadere informatie

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting conclusies Amsterdam, 21 maart 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA Drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

Rekeningrijden een inleiding. Prof. Stef Proost LMOB & Departement ekonomie KULeuven

Rekeningrijden een inleiding. Prof. Stef Proost LMOB & Departement ekonomie KULeuven Rekeningrijden een inleiding Prof. Stef Proost LMOB & Departement ekonomie KULeuven 1997 doelstelling Definities en soorten van rekening rijden Waarom is rekening rijden potentieel interessant? Overzicht

Nadere informatie

Mobiliteit in Amsterdam Zuidoost Mobiliteit wordt beleid als de pijn voelbaar is

Mobiliteit in Amsterdam Zuidoost Mobiliteit wordt beleid als de pijn voelbaar is Mobiliteit in Amsterdam Zuidoost Mobiliteit wordt beleid als de pijn voelbaar is Bij mobiliteit denken we vaak aan auto s. Nog altijd. Maar is het niet meer dan dat? Werknemers verplaatsen zich voor hun

Nadere informatie

MOBILITEITSVISIE.

MOBILITEITSVISIE. MOBILITEITSVISIE Een duurzame oplossing voor de spitsproblemen in en rondom Zwolle september 2007 www.zwolle.sp.nl Colofon Samenstelling Emile Hoogterp Edwin Koster Maarten Hulstijn Met dank aan Margriet

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting De provincie Noord-Brabant heeft twee pilots ingevoerd met goedkoop openbaar vervoer. De eerste pilot gericht op jongeren tot 12 jaar en ouderen vanaf 65 jaar en de tweede pliot

Nadere informatie

29 oktober Onderzoek: Files en rekeningrijden

29 oktober Onderzoek: Files en rekeningrijden 29 oktober 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Bereikbaarheid oplossingsrichtingen

Bereikbaarheid oplossingsrichtingen www.snelwegbus.com Bereikbaarheid oplossingsrichtingen Zevensprong van Verdaas 1. ruimtelijke ordening (afhankelijk van tijdshorizon is 80-90% gegeven) 2. prijsbeleid 3. openbaar vervoer 4. mobiliteitsmanagement

Nadere informatie

antwoorden rondom zakelijke mobiliteit

antwoorden rondom zakelijke mobiliteit Van leaseauto naar zakelijk vervoer op maat 4 antwoorden rondom zakelijke mobiliteit Als werkgever bent u genoodzaakt uw wagenpark kritisch onder de loep te nemen. Er komen minder opdrachten binnen en

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in Gelderland

Het openbaar vervoer in Gelderland Het openbaar vervoer in Gelderland Resultaten derde peiling GeldersPanel 3 april 2009 Inleiding Dit jaar wordt het streekvervoer in Gelderland opnieuw aanbesteed door de provincie. Het gaat dan met name

Nadere informatie

Alternatieven voor het reisproduct voor blinden en slechtzienden

Alternatieven voor het reisproduct voor blinden en slechtzienden Alternatieven voor het reisproduct voor blinden en slechtzienden De drie alternatieve reisproducten die na overleg met OV-bedrijven, DO's en Viziris zijn afgevallen, staan vermeld in de bijlage. Algemeen

Nadere informatie

Verkeer en vervoer in Helmond

Verkeer en vervoer in Helmond D. Vragenlijst VERKEER EN VERVOER A. VERVOERSMIDDELEN 1 Wilt u aangeven hoeveel van de volgende vervoersmiddelen er in uw huishouden aanwezig zijn? - Fiets - Personenauto - Bromfiets, scooter, motor (tweewielig

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

ir. Adreas Tirez Guest Speaker

ir. Adreas Tirez Guest Speaker ir. Adreas Tirez Guest Speaker Privé of collectief vervoer: de zin van investeringen in openbaar vervoer in een veranderende wereld Andreas Tirez Overzicht Inleiding Kosten auto - trein Wie betaalt wat?

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1 leden. Elk lid

Nadere informatie

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB Kwantitatief Onderzoek in de Regio Rotterdam MEIJERS RESEARCH Maart 2010 10011/01 1. Inleiding. Per 11 februari 2010 is het NVB in de regio Rotterdam

Nadere informatie

1. Reis je met de trein?

1. Reis je met de trein? Reizen met de trein 6 1. Reis je met de trein? (n=601) 5 51% 4 39% 3 1 3% Ja, (bijna) dagelijks 1% Ja, wekelijks 6% Ja, maandelijks Ja, enkele keren per jaar Nee, (bijna) nooit Weet niet Toelichting Ja,

Nadere informatie

IS HET EIGENLIJK ALTIJD DRUK. WE KOMEN ELKAAR DAN OOK ELKE DAG IN GROTE GETALE TEGEN : I N DE SUPERMARKT, OP SCHOOL, OP

IS HET EIGENLIJK ALTIJD DRUK. WE KOMEN ELKAAR DAN OOK ELKE DAG IN GROTE GETALE TEGEN : I N DE SUPERMARKT, OP SCHOOL, OP HET NIEUWE WERKEN......NIEUWE MOBILITEIT? I N N EDERLAND IS HET EIGENLIJK ALTIJD DRUK. WE KOMEN ELKAAR DAN OOK ELKE DAG IN GROTE GETALE TEGEN : I N DE SUPERMARKT, OP SCHOOL, OP KANTOOR EN NATUURLIJK OP

Nadere informatie

Enquête. Dienstregeling naleven. 12 Test-Aankoop 559 december 2011

Enquête. Dienstregeling naleven. 12 Test-Aankoop 559 december 2011 Enquête Op de drie vervoernetten laat de stiptheid te wensen over. De klanten van De Lijn verlangen ook meer beschutting aan de haltes. En gebruikers van de MIVB zouden zich graag veiliger voelen. N Dienstregeling

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Duurzaam vervoer goed voor klimaat, gezondheid en portemonnee

Duurzaam vervoer goed voor klimaat, gezondheid en portemonnee KLIMAATWIJZER Bij een gemiddeld Nederlands huishouden gaat 20 procent van het totale energieverbruik op aan vervoer. De auto neemt hiervan het leeuwendeel. Duurzaam vervoer goed voor klimaat, gezondheid

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Schoon en hoogwaardig openbaar vervoer in Nijmegen

Schoon en hoogwaardig openbaar vervoer in Nijmegen Schoon en hoogwaardig openbaar vervoer in Nijmegen Symposium Op weg naar een gezonde spits Dinsdag 5 oktober 2010 Klaas-Jan Gräfe Senior beleidsmedewerker mobiliteit 1 Inhoud Knelpunten luchtkwaliteit

Nadere informatie

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer Netwerk RandstadRail verkeer en vervoer Kortere reistijden, hogere frequentie en meer comfort Sterke groei gebruik RandstadRail Haaglanden stapt over op Netwerk RandstadRail Elke dag stappen zo n 95.000

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Inleiding opleidingsmodule Energie besparen en duurzame mobiliteit

Inleiding opleidingsmodule Energie besparen en duurzame mobiliteit 1 opleidingsmodule Energie besparen en duurzame mobiliteit Deze inleiding op het thema energie besparen en duurzame mobiliteit werd ontwikkeld voor personen die werken met mensen met een migratie-achtergrond

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Visie openbaar vervoer BR-2010/1-7

Visie openbaar vervoer BR-2010/1-7 Visie openbaar vervoer BR-2010/1-7 ANWB-visie op het openbaar vervoer Ruim 1 miljoen ANWB-leden reizen regelmatig met het openbaar vervoer. Daarom worden in deze OV-visie de speerpunten van de ANWB geschetst

Nadere informatie

De OV-chipkaart in Limburg

De OV-chipkaart in Limburg De OV-chipkaart in Limburg De nieuwe manier van reizen en betalen in het Openbaar Vervoer 1 Versie 9 Reizigersoverleg Limburg(ROL) Het ROL adviseert de Provincie over het Openbaar Vervoer Deze verenigingen/stichtingen

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?)

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Struikelblokken en valkuilen Lex Boersma, strategisch beleidsadviseur mobiliteit Openbaar vervoer in Schiedam 1990 inzet op hoogwaardig OV

Nadere informatie

Utrechters over de luchtkwaliteit in hun stad

Utrechters over de luchtkwaliteit in hun stad Bestuurs- en Concerndienst Utrechters over de luchtkwaliteit in hun stad notitie van Bestuursinformatie juni 2008 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs- en Concerndienst

Nadere informatie

De invoering van de OV-Chipkaart

De invoering van de OV-Chipkaart oktober 2010l/jnovember 2010 Derde jaargang, nummer 2 U hebt de tweede digitale Nieuwsbrief van Reizigersoverleg Limburg (ROL) van 2010 in handen. Met deze Nieuwsbrief willen we u enkele keren per jaar

Nadere informatie

Inzicht in de parkeerder. Chris Hottentot

Inzicht in de parkeerder. Chris Hottentot Inzicht in de parkeerder 2 ANWB onderzoeken parkeren 2013 Samen met VEXPAN (kwantitatief) 2014 Samen met CROW (kwantitatief) 2015 Internetpoll (kwalitatief) 3 Bron: Onderzoek parkeren (2013) 4 Voorkeur

Nadere informatie

ING Publiek-private samenwerking biedt uitkomst bij wegwerkzaamheden Marieke Grobbe, ING

ING Publiek-private samenwerking biedt uitkomst bij wegwerkzaamheden Marieke Grobbe, ING Gezamenlijke verantwoordelijkheid ING huldigt het standpunt dat de werknemer in eerste instantie zelf verantwoordelijkheid draagt om zijn woon-werkverkeer goed te regelen. Daarbij hebben de werkgever en

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2012

Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 samenvatting Mobiliteit verandert; autoleasing ook 1. Lease-auto s in Nederland Mobiliteit verandert. Zakelijke reizigers kunnen kiezen uit een steeds breder

Nadere informatie

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Minder emissies, betere bereikbaarheid Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft CE Delft Onafhankelijk, not-for-profit consultancy, opgericht in 1978 Ca. 40 medewerkers

Nadere informatie

Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek

Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek 5)x- 83 A/linisterie van Verkeer en Waterstaat Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek SI 3 V*v A Bedrijven over woon-werlcverkeer nu en in de toekomst

Nadere informatie

Parkeren in de keten en het succes van P+R

Parkeren in de keten en het succes van P+R Parkeren in de keten en het succes van P+R Parkeervak, 21 april 2015 Ed Graumans Inhoud presentatie Typen P+R: typen en kansen. Enkele praktijkvoorbeelden. De reiziger: mobiliteitsgedrag. Marktanalyse

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

Speech door Machiel van der Kuijl, Algemeen directeur tijdens de EVO-Ledendag op 27 maart 2013 in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Speech door Machiel van der Kuijl, Algemeen directeur tijdens de EVO-Ledendag op 27 maart 2013 in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Speech door Machiel van der Kuijl, Algemeen directeur tijdens de EVO-Ledendag op 27 maart 2013 in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Een bijzonder welkom op deze ledendag van EVO. Een dag

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN VITAL DECOSTERSTRAAT 67A BUS 1 3 LEUVEN BELGIË http://www.tmleuven.be TEL +32 (16) 31.77.3 FAX +32 (16) 31.77.39 Transport & Mobility Leuven is een gezamenlijke onderneming

Nadere informatie

Fietsen scoort voor een beter klimaat. www.fietsenscoort.nl

Fietsen scoort voor een beter klimaat. www.fietsenscoort.nl Fietsen scoort voor een beter klimaat www.fietsenscoort.nl Fietsen Scoort voor een beter klimaat Fietsen Scoort voor een beter klimaat is een landelijke campagne die het fietsen naar het werk stimuleert.

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over Breng Flex

Beantwoording schriftelijke vragen SP over Breng Flex Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over Breng Flex Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van SP heeft ons college schriftelijke

Nadere informatie

Evaluatieprogramma de Deelauto in Nederland

Evaluatieprogramma de Deelauto in Nederland Evaluatieprogramma de Deelauto in Nederland Samenvatting onderzoeksresultaten Juni 1997 Evaluatieprogramma de Deelauto in Nederland Samenvatting onderzoeksresultaten Juni 1997 Colofon Uitgave: Ministerie

Nadere informatie

UIT externe effecten

UIT externe effecten Externe effecten van de productie. Als bedrijven produceren is er vaak sprake van bijkomende effecten die niet in de prijs van het product zijn opgenomen. Als een bedrijf auto s produceert dan put het

Nadere informatie

Parkeerbeleid met impact: het moet en kan anders! 10 gouden regels

Parkeerbeleid met impact: het moet en kan anders! 10 gouden regels Parkeerbeleid met impact: het moet en kan anders! 10 gouden regels Bram van Luipen Kennisplatform Verkeer en Vervoer bram.vanluipen@kpvv.nl Hans Voerknecht Kennisplatform Verkeer en Vervoer hans.voerknecht@kpvv.nl

Nadere informatie

Plan van Aanpak Emissievrije Mobiliteit. A-avond 23 mei 2017 Erik staps (verkeersplanoloog) Afdeling Verkeer, Milieu en Duurzaamheid

Plan van Aanpak Emissievrije Mobiliteit. A-avond 23 mei 2017 Erik staps (verkeersplanoloog) Afdeling Verkeer, Milieu en Duurzaamheid Plan van Aanpak Emissievrije Mobiliteit A-avond 23 mei 2017 Erik staps (verkeersplanoloog) Afdeling Verkeer, Milieu en Duurzaamheid Klimaatplan Emissievrije mobiliteit 2020: Omslagpunt elektrisch rijden?

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV 2 Zuid-Holland biedt veel mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren. Het is het economisch hart van Nederland

Nadere informatie

Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 2030

Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 2030 Voorstelling van de nieuwe transportvooruitzichten voor België tegen 23 18 September 212 Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 23 Marie Vandresse, Energie-Transport Team, Federaal Planbureau

Nadere informatie

De reiziger centraal! Op weg naar integrale duurzame mobiliteit

De reiziger centraal! Op weg naar integrale duurzame mobiliteit 21 4 2015 De reiziger centraal! Op weg naar integrale duurzame mobiliteit Movares - Chris Verweijen En wie ben ik? RET: openbaar vervoer Rotterdam: Onderzoek naar beweegredenen reiziger Netwerkontwerp

Nadere informatie

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart Auto van de hand dankzij OV-jaarkaart Bij ons kunnen medewerkers zonder leasauto kiezen tussen gebruik van de eigen auto voor woonwerkverkeer óf het OV. De OV-jaarkaart die we hun bieden is in heel Nederland

Nadere informatie

Politieke keuzeruimte De raad heeft de keuze tussen wel of niet vaststellen van de bijgevoegde veergeldverordening.

Politieke keuzeruimte De raad heeft de keuze tussen wel of niet vaststellen van de bijgevoegde veergeldverordening. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 18 december Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Van Schoonhoven Carrousel d.d. : 18 december Afdeling : Civiele Werken en Verkeer/Financiën Opsteller : M. Min/M. Welsink

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten Tussentijdse evaluatie gratis openbaar vervoer 65-plussers Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten 10 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

ANTWOORDEN HOOFDSTUK 5

ANTWOORDEN HOOFDSTUK 5 ANTWOORDEN EINDTOETS HOOFDSTUK 5 RONDKOMEN ANTWOORDEN HOOFDSTUK 5 TOETS 1 RONDKOMEN 1 Prioriteiten stellen. 2 B 3 2,55 + 2,80 = 5,35 4 52 27 : 12 + 95 : 2 + 40,50 : 3 + 25 = 203. 5 A 3; B 4; C 2; D 1.

Nadere informatie

Examen HAVO. Nederlands. tijdvak 2 dinsdag 19 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Nederlands. tijdvak 2 dinsdag 19 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2007 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-16.30 uur Nederlands Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H6 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H6 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H6 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 6 Overheid overbodig? Paragraaf 6.1

Nadere informatie

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark.

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. Afdeling IJsselstein Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. September/oktober 2013 Inleiding In de laatste week van augustus en de eerste week

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Module: Ontbrekende schakel in netwerk

Module: Ontbrekende schakel in netwerk Module: Ontbrekende schakel in netwerk Invullen In de onderstaande tabel staat een toelichting op de in te vullen gegevens. Onderdeel Invoervariabelen Investeringen Meerkosten beheer- en onderhoud Reductie

Nadere informatie

DE GRENS BEREIKT. De worsteling van pomphouders in de grensstreek

DE GRENS BEREIKT. De worsteling van pomphouders in de grensstreek DE GRENS BEREIKT De worsteling van pomphouders in de grensstreek Emile Roemer, voorzitter SPTweede Kamerfractie Februari 2014 INHOUD INLEIDING 3 ACHTERGROND 4 STEEKPROEF 5 RESULTATEN 6 REACTIES POMPHOUDERS

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening datum 4 december 2015 Betreffende

Nadere informatie

Verkeer en infrastructuur

Verkeer en infrastructuur Mobiliteit 229 Verkeer en infrastructuur.1.2.3.4.5 Mobiliteit Parkeren Verkeersveiligheid Openbaar vervoer Communicatie Amsterdam in cijfers 2013 230 Verkeer en infrastructuur Dit hoofdstuk gaat over het

Nadere informatie

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Minder emissies, betere bereikbaarheid Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Overzicht CE Delft Mobiliteit kost ons veel Mogelijkheden CO 2 -reductie transport

Nadere informatie

Fietsen Scoort. www.fietsenscoort.nl

Fietsen Scoort. www.fietsenscoort.nl Fietsen Scoort www.fietsenscoort.nl Fietsen Scoort Fietsen Scoort is een landelijke campagne die het fietsen naar het werk stimuleert. Fietsen naar het werk heeft veel voordelen. Fietsen draagt bij aan

Nadere informatie

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland Dag strippenkaart Waar kan ik terecht met vragen? Voor alle vragen over het afschaffen van de strippenkaart en/of het reizen met de OV-chipkaart en over abonnementen bij Connexxion kunt u bij ons terecht.

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Pieter Derudder Diensthoofd Mobiliteit 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link Bedrijfsvervoerplan Een bedrijfsvervoerplan is een pakket van maatregelen op maat van

Nadere informatie

Probleem 2. Oplossing 3. Kosten en opbrengsten 4. Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6. Verdeling van kosten en opbrengsten 7

Probleem 2. Oplossing 3. Kosten en opbrengsten 4. Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6. Verdeling van kosten en opbrengsten 7 Inhoudsopgave Onderwerp paginanummer Probleem 2 Oplossing 3 Kosten en opbrengsten 4 Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6 Verdeling van kosten en opbrengsten 7 Stakeholders 8 Implementatieplan

Nadere informatie

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Samenvatting De laatste jaren komt steeds vaker de luchtkwaliteit in het nieuws, met name in stedelijk gebied. Bijna de helft van de Leidenaren maakt zich hier wel eens zorgen

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 3 VERVOER

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 3 VERVOER ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 3 VERVOER Opdracht 1 de fietser oversteken de bushalte de file Opdracht 8 Hoi Özkan, Gisteren was ik naar een feestje in Amsterdam. Ik had geen vervoer / fiets toen ik

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Valt het mee of tegen? a Als Yara een appartement koopt moet ze een hypotheek afsluiten. Hiervoor betaalt ze iedere maand een bepaald bedrag. Dit zijn haar

Nadere informatie

TRANSPORT 3.1 t/m 3.4

TRANSPORT 3.1 t/m 3.4 TRANSPORT 3.1 t/m 3.4 Schooljaar: 2015-2016 3.1. GESCHIEDENIS, BEHOEFTE, TRANSPORTMIDDELEN KLAS 2A 2B 2C 2D 2G Algemene Techniek Mnr. Baromeo 3.1.1. Geschiedenis De uitvinding van het wiel is rond 3500

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement en fiscaliteit

Mobiliteitsmanagement en fiscaliteit Mobiliteitsmanagement en fiscaliteit Professor Jos van Ommeren, Vrije Universiteit Amsterdam, Februari 2013 Mobiliteitsmanagement gaat over de relatie tussen werkgever en werknemer met betrekking tot mobiliteit.

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 1 vrijdag 28 mei 9.00-10.30 uur ECONOMIE CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit

Nadere informatie