Duurzaamheidsverslag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamheidsverslag 2010"

Transcriptie

1 Duurzaamheidsverslag 2010

2 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2 INHOUD Inleiding Algemene missie Stakeholders Ons personeel Algemeen: aantal medewerkers en verloop Ziekte en ongevallen Opleiding Realisaties in onze productie Uitbreiding productieruimte Energie Water Papier Inkt, additieven, solventen Verpakking Afval Emissie Transport West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen...15 GRI G3 Index

3 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 3 Inleiding Al jarenlang draagt Roularta Media Group eco-efficiënt produceren hoog in het vaandel. Duurzaam ondernemen is gewoon doen! Bij elke gedachte, bij elke handeling in ons bedrijf is duurzaamheid aanwezig. Onze economische prestaties zijn per kwartaal goed te volgen. Door de jaren heen konden we deze niet realiseren zonder ook aandacht te hebben voor de mens en voor het milieu. Deze drie pijlers vormen samen een driehoek waarvan elk punt onlosmakelijk met elkaar verbonden is. We zoeken dan ook steeds naar een evenwicht tussen deze drie factoren om zo tot de beste resultaten te kunnen komen. Dat er inderdaad meer is dan enkel een financiële kant, willen we met dit duurzaamheidsverslag aantonen. Wat u hier leest, is een weergave van jarenlange inspanningen op velerlei vlakken. De weg naar duurzaamheid is een continue weg. Achter elke deur schuilen steeds nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. We gidsen u graag door het landschap dat al door ons werd uitgetekend en laten u ook even proeven van wat de nabije toekomst voor ons kan brengen. In dit duurzaamheidsverslag concentreren we ons op de belangrijkste duurzame realisaties van Omdat dit een eerste versie betreft, worden ook significante realisaties van de afgelopen jaren opgenomen. Als leidraad bij dit verslag, werd gekozen om de internationaal erkende richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) te hanteren, met name de G3-richtlijnen. We streefden ernaar minstens het eerste niveau (niveau C) te halen. In de GRI-index vindt u een overzicht van de opgenomen items terug. Voor een schets van ons algemene profiel, verwijzen we ook naar ons jaarverslag. De GRI-richtlijnen vormen niet enkel de basis van dit verslag, maar bevatten bovendien de richtingaanwijzers voor onze verdere weg naar duurzaamheid. Mocht u vragen of reacties hebben over dit rapport of over ons duurzaamheidsbeleid, aarzel niet om ons te contacteren via Zo kunnen we samen verder werken aan een duurzame groei. 1. Algemene missie De basis van ons functioneren, is onze missie: Roularta Media Group (RMG) wil als multimediabedrijf waarde creëren ten voordele van haar lezers, kijkers, luisteraars, surfers, haar klanten-adverteerders, haar medewerkers en haar aandeelhouders. Hierbij streeft RMG een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid na, dat goed is voor mens, milieu en economie. 2. Stakeholders Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen én blijven groeien: voor Roularta Media Group zijn dit belangrijke en blijvende basiswaarden die niet zonder elkaar kunnen. De realisatie hiervan ligt in handen van vele medewerkers en partners, die evenwaardige bouwstenen zijn voor het bedrijf. Met onze stakeholders communiceren wij op verschillende manieren: jaarverslag, lokale dialoog, overleg met het Stadsbestuur van Roeselare en de afgevaardigden van het overkoepelende wijkcomité, open bedrijvendag,

4 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 4 lidmaatschappen, overleg, interne communicatiekanalen, media, enz. Wie onze stakeholders zijn en hoe zij zich ten opzichte van elkaar verhouden, vindt u in onderstaande figuur terug. buren financiële partners leveranciers aandeelhouders beroepsverenigingen personeel concullega s overheid de maatschappij vakbonden klanten, lezers, kijkers, surfers, luisteraars Roularta wil echter een ruime rol opnemen in de gemeenschap. Zo komen wij enerzijds op voor onze belangen en die van de sector. Enkele voorbeelden: Roularta levert al jaren de voorzitter van The Ppress, die de belangen verdedigt van de diverse tijdschriften bij regionale, communautaire en federale overheden, maar ook in de Belgische reclamewereld bij de bevolking. Roularta leverde jarenlang de voorzitter van EBP, de federatie van uitgevers van de grootste en meest prestigieuze Europese businessbladen. Roularta werkt actief mee binnen FAEP, de Europese federatie die onze belangen verdedigt bij de Europese Commissie en het Europees Parlement. Sinds enkele jaren levert Roularta de voorzitter van het CIM, het Centrum voor Informatie over de Media. Elk jaar voert het CIM bereikstudies voor de pers, de bioscoop, de televisie, de radio, het internet en de buitenreclame. Roularta is aanwezig in de Raad voor de Reclame, die alle verenigingen groepeert die te maken hebben met reclame. Die Raad heeft de Jury voor Eerlijke Praktijken opgericht, paritair samengesteld uit mensen van de sector en van de civiele maatschappij (o.a. Test-Aankoop), die instaat voor de autodiscipline en de ethiek in de sector. Ten slotte zit een directielid van Roularta de Franstalige Commissie voor Erkenning van de Journalisten voor. Anderzijds vervullen wij een sociale rol door te investeren in talent, cultuur en nieuwe initiatieven. Enkele voorbeelden: Roularta is een Ambassadeur van West-Vlaanderen en kan hiervoor het provinciaal ambassadeurslogo gebruiken. Samen met het Streekfonds West-Vlaanderen heeft Roularta Media Group een Hart voor West-Vlaanderen opgericht, dat zich inzet voor kwetsbare jongeren tot 18 jaar via ondersteuning en realisatie van diverse projecten zoals bijvoorbeeld Dranouter-bad, begeleiding van kinderen van drugsverslaafde ouders, voetbal voor iedereen, virtueel les volgen voor zieke kinderen,

5 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 5 In 2010 behaalde Roularta de onderscheiding Onderneming met een Hart, toegekend door het Rode Kruis na de aanbreng van meer dan 200 nieuwe bloeddonoren. Er wordt steun verleend aan het project Vrouwenhuis in Afghanistan van Jennie Vanlerberghe. Er wordt drukwerk (afwerking) uitgegeven aan beschutte werkplaatsen, zoals Ryhove, Mariasteen, Roularta verleent steun aan de Belgische Stichting Roeping, die jonge talenten met een levensdroom ondersteunt. Roularta nam deel aan de reddingsoperatie van het voormalige NIR-gebouw, de NV Omroepgebouw Flagey. Jaarlijks wordt onder personeelsleden een quiz georganiseerd ten voordele van een of meerdere goede doelen. 3. Ons personeel Hierbij bezorgen wij u wat meer informatie over onze interne medewerkers, ons personeel binnen de technische entiteit(*) van Roularta in België (dit is exclusief Bayard, VMMa-groep...) Algemeen: aantal medewerkers en verloop Er werkten in personeelsleden mee: Man Vrouw Arbeider Bediende medewerkers hadden een contract van onbepaalde duur 22 medewerkers hadden een contract van bepaalde duur 7 medewerkers hadden een vervangingscontract In 2010 hebben een aantal werknemers ons verlaten. De redenen waren divers: van het aangaan van een nieuwe uitdaging in een ander bedrijf, tot het bereiken van de pensioenleeftijd. We namen afscheid van een 142-tal medewerkers. Leeftijdscategorie Man Vrouw jaar jaar jaar jaar jaar medewerkers verlieten het bedrijf na een anciënniteit van 0 tot 5 jaar, 19 medewerkers na een anciënniteit van 6 tot 10 jaar en 17 medewerkers na een anciënniteit van 11 tot 15 jaar. 16 medewerkers maakten een overstap na 16 tot 30 jaar bij Roularta, en 7 medewerkers na 31 tot 45 jaar. (*) Technische entiteit Roularta België betreft volgende nv s: Belgian Business Television, Biblo, De Streekkrant - De Weekkrant, Drukkerij Leysen, First Media, Himalaya, Le Vif Magazine, Press News, Regie De Weekkrant, Regionale Media Maatschappij, Roularta IT Solutions, Roularta Management, Roularta Media Group, Roularta Printing, Roularta Publishing, Senior Publications, Tam-Tam, West-Vlaamse Media Groep en de vzw s Focus Televisie en WTV Regio Zuid.

6 DUURZAAMHEIDSVERSLAG Ziekte en ongevallen Ziekte en ongevallen bij onze medewerkers zijn helaas ook factoren waarmee we worden geconfronteerd. Al jaren worden initiatieven genomen om de gezondheid van onze medewerkers mee te bewaken. In 2010 werden onze verzuimcijfers in kaart gebracht. In 2011 kunnen we tot een bundeling van alle initiatieven komen en een verzuimbeleid opstarten. Hieronder vindt u de cijfers voor Roularta Media Group Belgisch gemiddelde Verzuimpercentage 3,52 % 5,68 % (2010) Verzuimduur 6,26 dagen 11,85 dagen (2007) Het bedrijf besteedt veel aandacht aan preventie. Niettemin zijn ongevallen niet altijd uit te sluiten. Voor onze cijfers maken wij een opdeling tussen enerzijds onze productieomgeving en anderzijds onze kantooromgeving. Hierbij maken we ook de vergelijking met de sectorcijfers in België in De cijfers van de afgelopen jaren zijn als volgt: Ongevallencijfers productieomgeving Jaar Aantal ongevallen Afwezigheidsdagen Blootstelling (uren) Frequentie Werkelijke ernst Globale ernst ,83 0,029 0, , ,17 0,457 1, ,86 0,432 1, ,82 0,215 0,215 Sector (2009) 15,51 0,340 1,22 Ongevallencijfers kantooromgeving Jaar Aantal ongevallen Afwezigheidsdagen Blootstelling (uren) Frequentie Werkelijke ernst Globale ernst ,75 0,02 0, ,86 0,003 0, ,39 0,093 0, ,41 0,012 0,012 Sector (2009) 2,85 0,06 0,22 Aantal ongevallen: aantal arbeidsongevallen met werkverlet (enkel medewerkers in vast dienstverband ) Afwezigheidsdagen: ten gevolge van de in de kolom aantal ongevallen aangegeven voorvallen Blootstelling: aantal uren werkelijke blootstelling van alle werknemers Frequentie = Aantal ongevallen x Aantal uren blootstelling Werkelijke ernst = Aantal verloren kalenderdagen x Aantal uren blootstelling Globale ernst = (Aantal verloren kalenderdagen + eventuele forfaitaire dagen) x Aantal uren blootstelling

7 DUURZAAMHEIDSVERSLAG Opleiding Als bedrijf is het belangrijk om te blijven investeren in medewerkers. Dit doen we door o.m. diverse opleidingen te voorzien. Opleidingsbehoeften worden bepaald via diverse kanalen, zoals: Per functie is een competentieprofiel bepaald. Aansluitend kunnen opleidingsbehoeften worden ingevuld. Bij evaluatie- en functioneringsgesprekken is er aandacht voor de noodzaak aan of interesse voor bijkomende opleidingen. Via individuele development centers kunnen we medewerkers inzicht geven in hun competenties en zo de match maken met huidige of toekomstige vacatures. Zo kunnen we de medewerker nieuwe perspectieven bieden. Individuele opleidingsbehoeften kunnen eveneens in kaart worden gebracht. We contacteren systematisch medewerkers die het einde van hun loopbaan naderen. Zo kan zowel betrokkene als de opvolger van betrokkene op een goede manier worden geïnformeerd en voorbereid. In 2010 investeerden we ,74 euro in opleidingen voor onze eigen medewerkers. Dit betrof uren: Man Vrouw Interne opleiding u u Externe opleiding u u 4. Realisaties in onze productie In deze rubriek concentreren we ons op de eigenlijke productie. Roularta Media Group streeft er al jaren naar om de best beschikbare technieken in te zetten in haar productieproces. De diverse maatregelen die worden genomen m.b.t. eco-investeringen, concentreren zich dan ook voornamelijk in de productieruimte in de hoofdzetel in Roeselare. Hetzelfde gedachtegoed proberen we door te trekken naar onze diverse andere vestigingen en kantoren, al zijn de resultaten en maatregelen daar van een andere orde. Naast het productieproces, gaat niet alleen veel aandacht uit naar het welzijn van de werknemers, maar kijken we ook naar het welzijn van de hele omgeving, de maatschappij en de natuur Uitbreiding productieruimte In realiseerden we voor onze drukkerij een nieuwe vleugel. Hierbij werd 2,5 miljoen euro besteed aan ecologische aspecten. Deze uitbreiding biedt onderdak aan nieuwe machines, die de oudere machines vervangen. Bij de aankoop van de nieuwe drukpersen streven we ernaar een evenwicht te vinden tussen een kwaliteitsvolle en een ecologisch verantwoorde productie. Bij de uitbouw van onze huisvesting werd aandacht besteed aan diverse aspecten. Hieronder vindt u enkele voorbeelden. Een aantal van deze maatregelen komt verder in dit verslag uitgebreider aan bod. Energiebesparende maatregelen: verwarming met gerecupereerde warmte van naverbranders witte dakbedekking zodat de zomerwarmte wordt weerkaatst: zo is geen extra koeling nodig centrifugaal VSD-koelmachine (Variable Speed Drive) met hoog rendement installatie van gescheiden koelnet installatie van VSD-regeling op blaasluchtventilatoren (brengt het elektrisch verbruik 20% omlaag)

8 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 8 energiezuinige motoren (energielabel A) voor snipperverwerking lichtstraten in het dak zodat minder elektrische verlichting nodig is automatisch dimmende verlichting Vermindering waterverbruik: inzet van regenwater voor het koelproces via een hemelwaterbuffer van 300 m 3 TPO-dakbedekking voor proper regenwater De dakbedekking is bovendien volledig recycleerbaar naar hetzelfde materiaal. Lichtstraten in het dak TPO-dakbedekking Geluidswering: wanden van de krantenpershal in cellenbeton van 15 cm dikte om het geluid in te perken

9 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 9 geluidsisolatie van het gebouw en van lokalen die 38 tot 45 db demping oplevert dakisolatie van 12 cm en geluidswerende glazen koepels van 2,65 cm dikte nieuwe installaties met extra geluidsdempers en extra geluidswerende maatregelen voor bestaande installaties geluidsberm van minstens 3 m hoogte langs de nieuwe interne weg aanpassing van stoepdrempels zodat het verkeer zonder geluidshinder of trillingen kan aanrijden 4.2. Energie Energie is een belangrijke factor in ons productieproces. De warmte van de naverbranderinstallatie wordt gerecupereerd en integraal aangewend voor de verwarming van de gebouwen. Zo is er nauwelijks nog een extra warmtebron nodig en verbruiken we ca. 70% minder gas dan wat nodig is bij klassieke systemen. Als de buitentemperatuur toeneemt, kan de energie van de naverbrander worden gebruikt voor de aanmaak van koeling, dankzij de absorptiekoelmachine. Dankzij de inzet van specifieke toestellen en technieken, kunnen we onze koude- en warmtebehoefte op elkaar afstemmen. Hierdoor bereiken we een aanzienlijke energiebesparing. Via een speciale hoogrendementskoeltoren kunnen we rechtstreeks koude onttrekken aan de buitenlucht. Verder realiseren we, dankzij de inzet van een gescheiden koelnet, gratis cooling voor onze drukpersen via de buitenlucht. Het circuit van 27 C bezorgt ons het jaar rond koeling. Het circuit van 12 C zorgt voor de aanmaak van 4000 uren gratis koeling per jaar. Voor de optimalisatie van het intern energiebeleid had Roularta ingetekend op het Auditconvenant Energie van de Vlaamse overheid. De maatregelen van het eerste plan ( ) werden op een meer dan voldoende manier gerealiseerd. Het tweede energieplan (uit te voeren tegen najaar 2013) werd goedgekeurd en is lopende. Deze maatregelen bieden niet enkel op elektrisch en thermisch vlak voordelen, maar zorgen ook voor een aanzienlijke daling van onze CO 2 -uitstoot. In 2010 werden o.m. volgende besparingen gerealiseerd: optimalisatie van het persluchtverbruik in de verzamelafdeling optimalisatie van de sturing van blaaslucht- en vacuümcentrale i.f.v. het rendement en de energie-efficiëntie thermografisch onderzoek op het gebouw i.f.v. het opzoeken en wegwerken van thermische verliezen Naverbrander

10 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 10 In 2010 werd kwh elektriciteit verbruikt en ,22 MWh aardgas. De evolutie over de jaren heen t.o.v. de productie in de volledige site, nl. de energieprestatie-index (EPI), vindt u in onderstaande figuur terug ,39 EPI-factor 23 EPI-waarde ,57 20, Referentiejaar Hier merken we in 2010 een daling van bijna 16% t.o.v Ook in de kantoren is er aandacht voor energiebesparing. We geven enkele voorbeelden: Er worden meer en meer netwerktoestellen ingezet. Individuele printers, scanners en faxtoestellen worden vervangen door één centraal en multifunctioneel toestel. Er zijn dus minder toestellen, en minder verschillende toestellen, wat een besparing in energie oplevert. Dankzij de vooruitgang van de technologie, genieten we van een proces van dematerialisatie. Vanuit de kantoren kan digitaal materiaal worden aangeleverd, zodat minder koeriertransporten tussen de verschillende vestigingen nodig zijn. Bijkomend voordeel van de digitalisering is een daling van het papierverbruik, plastic verpakking en ander fysiek materiaal. Veel zaken kunnen namelijk elektronisch worden bewaard. Naast een centralisatie wordt oude IT-apparatuur vervangen door nieuwe toestellen wat ons een energiebesparing van ca oplevert. TL-lampen worden op diverse plaatsen vervangen door de zuinige T5 (meer lichtopbrengst voor eenzelfde vermogen), wat een energiebesparing van 50% oplevert en een daling van de kosten, want deze lampen gaan 8x langer mee. Waar mogelijk worden deze lampen ingezet in combinatie met dimmers. Halogeenspots van 50W worden, op plaatsen waar dit mogelijk is, vervangen door ledspots van 7W. Heel wat klassieke schakelaars worden vervangen door aanwezigheidsmelders met tijd- en lichtsterkteregeling om te voorkomen dat lichten onnodig lang branden. Spots en downlighters worden vervangen door spaarlampen Water Ook water is belangrijk in ons productieproces. Met deze kostbare grondstof willen wij zo zuinig mogelijk omgaan. Het verbruik van stadswater is systematisch gedaald, dankzij diverse ingrepen in het productieproces. De inspanningen inzake warmte en koeling (energie) zorgden, samen met nog andere ingrepen, voor een lager waterverbruik. Bij de nieuwbouw werden materialen gekozen die het, samen met bijkomende voorzieningen, mogelijk hebben gemaakt om sinds medio 2009 regenwater in te zetten. Onder meer de keuze van de dak-

11 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 11 bedekking van onze nieuwbouw speelde hierin mee. De huidige materiaalkeuze (TPO) zorgt er namelijk voor dat het water veel minder vuil is (in vergelijking met bijv. een dakbedekking in bitumen). Voor de randapparatuur en drukpersen werd geïnvesteerd in een nieuw vochtwatervoorbereidingssysteem. In 2010 werd ,4 m 3 stadswater verbruikt en m 3 regenwater. Er werden mogelijkheden onderzocht om gebruikt water opnieuw in te zetten. In 2011 voorzien wij hiertoe een ombouw. Om een evolutie van ons waterverbruik over diverse jaren te kunnen maken, werd het verbruik in verhouding geplaatst t.o.v. de naar 16 pagina-equivalenten omgezette productiegegevens van de drukpersen. Dit is onze WPI-factor. We merken dat de WPI-factor van 2007 met 34% is gedaald in ,50 WPI-factor 2,00 1,94 1,83 WPI-waarde (x ) 1,50 1,00 0,50 1,55 1,27 0, Referentiejaar 4.4. Papier Papier is een waardevolle grondstof.

12 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 12 Papier is de basisgrondstof om kranten en tijdschriften te drukken. Alle gebruikte papier is chloorvrij (100% TCF). In 2010 werd kg papier aangekocht. Ruim kg of 12,72% hiervan is papier met het FSC- of PEFC-label (*). Roularta Media Group behaalde de FSC- en PEFC-certificaten. Van de Zweedse papierfabrikant SCA kreeg Roularta in 2010 het Forest Regeneration attest. Door onze aankoop van SCA-papier kon SCA bomen planten. Zo werken we mee aan het vernieuwen van het bosareaal en aan de CO 2 -opname uit de lucht. Ongeveer kg of 30,58% is gerecycleerd papier. Voor onze kranten wordt altijd gerecycleerd papier gebruikt. Naast aandacht voor de kwaliteit van het papier, wordt ernaar gestreefd om de kwantiteit zo laag mogelijk te houden. Zo wordt veel aandacht besteed aan een beperking van overbodig papierverbruik bij de opstart van en gedurende elk drukwerk. Inzake afval zijn er gescheiden papierafvalstromen: wit/gekleurd, papier/karton, 4.5. Inkt, additieven, solventen In 2010 werd kg inkt gebruikt. Naast inkt werden er kg reinigingsmiddelen aangekocht en kg vochtadditieven Verpakking Voor onze producten wordt divers verpakkingsmateriaal gebruikt. De hoeveelheid en de aard van de verpakking is bepalend voor de heffing die door Valipac wordt geïnd. In 2010 werden volgende verpakkingsmaterialen verbruikt: recycleerbaar papier/karton/hout/metaal recycleerbare kunststoffen (bijv. folieverpakking) 1.241,07 ton 222,1346 ton We beschikken over een Preventieplan Verpakking. Dat wordt via Febelgra ingediend bij de IVC (Interregionale VerpakkingsCommissie). IVC is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval. IVC keurt de ingediende plannen goed of weigert ze, verleent of weigert erkenningen, voert controles uit, Febelgra voert een jaarlijkse evaluatie uit op het 3-jarenplan. (*) FSC (Forest Stewardship Council) en PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes) zijn keurmerken voor een duurzaam bosbeheer. Deze labels bieden de garantie dat het hout of de houtproducten niet afkomstig zijn van verwoeste bossen, maar van bossen waar er aandacht is voor het behoud en de ontplooiing van onze bosrijkdom voor de toekomst. De producten met dit label werden dus op een ecologisch, economisch en sociaal verantwoorde manier geproduceerd. Papier dat deze labels draagt, is papier dat geproduceerd is op basis van FSC of PEFC gecertificeerde pulp.

13 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 13 Dit realiseerden wij al de laatste jaren: enkel gebruik van 100% gerecycleerd en onbedrukt karton maximaal hergebruik van pallets recyclage van onbruikbare pallets enkel gebruik van plasticfolie zonder composietkunststoffen vervanging van LDPE-folie door HDPE (folie met hoge densiteit) waardoor de huidig ingezette folie 14 µm dik is i.p.v. de vroegere 20 µm: minder grondstoffen aanwezig en een aanzienlijke daling van de afvalhoeveelheid ook andere folies worden steeds lichter, alsook de kartonnen dozen, net zoals bij het gebruik van papier, bewaken we ook bij onze verpakking geen onnodige verliezen te hebben, meer eenheden per verpakking te voorzien, dubbele verpakking te vermijden, 4.7. Afval Vaste afvalstoffen Zoals eerder gemeld, zijn er gescheiden papierafvalstromen. In 2010 was er van alle papiersoorten samen ton afval. Naast papier bestond ons afval uit: plaatontwikkelaar (38 ton) offsetplaten (158 ton) drukinktafval (15 ton) solvent (31 ton) lege kunststoffen verpakking (5 ton) kunststofverpakking PE-folie (15 ton m 3 ) houten pallets (41 ton) Naast dit productiegerelateerde afval, hadden we ten slotte ook nog restafval (80,7 ton m 3 via de perscontainer). Alle afval wordt gesorteerd en per soort opgehaald door firma s die zorgen voor verdere verwerking en/of recyclage Water Het watergebruik wordt opgevolgd via ons waterbalansplan. Continu gebeurt monitoring zodat snel abnormaliteiten kunnen worden opgespoord en aangepakt. In 2010 hadden we volgend afvalwater: Industrieel afvalwater 9.392,76 m 3 Sanitair water 4.592,78 m 3 Verdampt water ,66 m 3 Regelmatige metingen tonen aan dat alle afvalwater voldoet aan de gestelde lozingsnormen. Er wordt gezocht naar hergebruik van water, zodat het lozingsdebiet van industrieel afvalwater kan afnemen. In 2011 wordt hiervoor een ombouw voorzien.

14 DUURZAAMHEIDSVERSLAG Bodem Elk bedrijf heeft de plicht voorzorgen te nemen om lekken of accidenteel morsen van producten te voorkomen en aldus bodemvervuiling te vermijden. In 2003 werden 10 bestaande ondergrondse enkelwandige tanks vervangen door dubbelwandige tanks. Deze tanks zijn beschermd tegen roestvorming en hebben een lekdetectiesysteem. Op de losplaatsen is een vloeistofdichte piste voorzien voor opvang van accidenteel gemorste vloeistoffen bij het lossen van product. Aan alle Vlaremvoorwaarden voor opslag van gevaarlijke vloeistoffen in onder- en bovengrondse houders wordt voldaan. De opslag van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten in het bedrijf werd eveneens geanalyseerd en ingericht conform de vereisten van de wetgeving Emissie Inzake geleide emissie wordt conformiteit bereikt met de van toepassing zijnde normen (20 mgc/ Nm 3 ). Onze periodieke meetcampagnes tonen aan dat we zelfs resultaten behalen die ruim onder de norm zitten. De lucht uit de ovens van onze drukpersen wordt door de naverbranderinstallaties geleid. Deze installaties zorgen bovendien, zoals reeds vermeld, ook voor warmterecuperatie voor de verwarming van onze gebouwen (of aanmaak van koeling door de absorptiekoelmachine). Maximaal 30% van onze vluchtige organische solventen (VOS-producten) mogen diffuus verdampen. Door een gerichte selectie van de aangewende reinigingsmiddelen, inkten, additieven, en door overschakeling naar alcoholvervangers, voldoen we ruimschoots aan dit voorschrift. We behalen voor 2010 namelijk 12,6%. Via onze solventenboekhouding kan de overheid toezien op onze conformiteit met de gestelde voorwaarden. Tot slot is er de verplichting om de totale emissie te beperken tot maximaal 15% van het inktverbruik. Ook aan deze voorwaarde voldoen we in 2010 vlot met een ruime marge, nl. 6,35%. Vanaf 2010 is dit voorschrift ook opgenomen in de VOS-boekhoudingen Transport Heel wat medewerkers zijn vele uren onderweg voor klantenbezoeken, vergaderingen Voor ons wagenpark streven we een eco-efficiënt aankoopbeleid na. Dit resulteert in een constante daling van de gemiddelde CO 2 - uitstoot van nieuwe bedrijfswagens. Wie niet op weg moet voor het werk, motiveren we om zich van en naar het werk te verplaatsen op een duurzame manier. Zo werd in 2010 een brochure opgesteld met alle transportmogelijkheden en de bijbehorende (ecologische, fiscale, ) voordelen. Er werden nieuwe initiatieven ontwikkeld, zoals carpoolen, gratis treinvervoer, derdebetalerssysteem voor bus en tram. Fietsers kunnen al geruime tijd genieten van een fietsvergoeding. In 2011 willen we onze aandacht voor duurzaam vervoer ondersteunen door deelname aan het project ik kyoto van de Bond Beter Leefmilieu. De vestigingen van het bedrijf zijn in België over heel Vlaanderen verspreid. Tussen de diverse vestigingen wordt materiaal uitgewisseld. Zoals hierboven geschetst, gebeurt dit zo veel mogelijk digitaal. Toch blijven een aantal zaken fysiek aanwezig en hebben die een verplaatsing nodig. Hiervoor doen we een beroep op een koerier die alle kantoren bezoekt. Sinds 01/11/2010 konden we de ritten halveren. In plaats van 2 ritten per dag (1 overdag, 1 s nachts), wordt elke vestiging maar

15 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 15 1 keer meer bezocht. Hierbij wordt enkel de nachtrit behouden, zodat de koerier in daluren kan rijden en files kan vermijden. Evolutie gemiddelde CO ² -uitstoot nieuwe RMG-wagen CO ² -uitstoot S West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen De diverse inspanningen die Roularta Media Group heeft gerealiseerd, werden extern beoordeeld en bevestigd door een team van onafhankelijke deskundigen. In 2011 behaalde Roularta Media Group namelijk het jaarcertificaat van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. Dit is een initiatief van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen, VA KvK West-Vlaanderen en Bureau Veritas Certification. Het is een zorgsysteem dat werd ontwikkeld in samenspraak met de bedrijven en dat wordt ondersteund door de Vlaamse overheid en de Provincie West-Vlaanderen. Dit West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is een hulpinstrument om het bedrijfsbeleid rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te structureren en te streven naar continue optimalisatie van de prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak. Door ondertekening van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen engageert het bedrijf zich om proactief te werken rond 6 beleidsprincipes en 10 thema s, waaraan concrete acties worden gekoppeld. Een team van onafhankelijke deskundigen auditeert de geleverde prestaties en denkt constructief mee over aandachtspunten en verbeteropties. Bij een positieve evaluatie wordt het bedrijf gehonoreerd voor de realisaties en ontvangt men het certificaat, wat Roularta Media Group dus in 2011 heeft behaald.

16 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 16 GRI G3 Index 2010 Omschrijving 1. Strategie en Analyse 1.1 Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie 1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico s en mogelijkheden Rapporteringsniveau Niet Reden / Referentie / Toelichting / Rubriek in het duurzaamheidsverslag Cfr. Jaarverslag: voorwoord, missie, strategie Inleiding Bij dit eerste verslag opteren wij ervoor te rapporteren over de rubrieken van GRI C-niveau. 2. Organisatieprofiel 2.1 Naam van de organisatie Roularta Media Group cfr. Jaarverslag 2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten 2.3 Operationele structuur van de organisatie, met inbegrip van divisies, dochterondernemingen en samenwerkingsverbanden 2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie 2.5 Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor duurzaamheidskwesties) Cfr. Jaarverslag Cfr. Jaarverslag, o.a. Groepsstructuur Roularta Media Group Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare (België) Cfr. Jaarverslag 2.6 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm Cfr. Jaarverslag 2.7 Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren die worden bediend en soorten klanten / begunstigden) 2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie, waaronder: aantal werknemers netto-omzet hoeveelheid geleverde producten of diensten 2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur of eigendom 2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslag periode werden toegekend 3. Verslagparameters 3.1 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft Cfr. Jaarverslag Cfr. Jaarverslag Cfr. Jaarverslag Onderneming met een hart (2. Stakeholders) FSC- en PEFC-certificaat Forest Regeneration West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen 1/1/ /12/2010 Omdat dit het eerste duurzaamheidsverslag is, worden significante activiteiten en realisaties van de afgelopen jaren eveneens opgenomen. 3.2 Datum van het meest recente verslag Niet Eerste verslag 3.3 Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, etc.) Tweejaarlijks 3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan

17 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 17 Omschrijving 3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag, met inbegrip van: relevantie, prioriteiten en stakeholders Rapporteringsniveau Reden / Referentie / Toelichting / Rubriek in het duurzaamheidsverslag Bij dit eerste verslag opteerden wij ervoor minstens de rubrieken van een GRI-verslag niveau C te vermelden. Bij de indicatoren werden eveneens de rubrieken ingevuld waaraan het bedrijf al heel wat aandacht heeft besteed. Stakeholders (2. Stakeholders): voor de bepaling van onze stakeholders, baseerden wij ons op de definitie van Freeman. 3.6 Afbakening van het verslag Roularta Media Group 3.7 Specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag 3.8 Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden, dochterondernemingen in gedeeltelijke eigendom, gehuurde faciliteiten, uitbestede activiteiten of andere entiteiten 3.9 De technieken en berekeningsgrondslagen voor gegevensmetingen, waaronder de voor schattingen gebruikte aannames 3.10 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie 3.11 Significante veranderingen t.o.v. vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte, afbakening of meetmethoden van het verslag Niet Niet van toepassing Cfr. Jaarverslag: Groepsstructuur Roularta Media Group Werkgroepen Intranet Verslagen 3.12 Inhoudsopgave GRI G3 Index Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verstrekken van externe assurance van het verslag Niet Niet Niet 4. Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid 4.1 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam 4.2 Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam eveneens een leidinggevende functie heeft 4.3 Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: vermeld het aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam 4.4 Overlegorganen voor aandeelhouders en medewerkers voor aanbevelingen of medezeggenschap op het hoogste bestuurslichaam 4.14 Lijst van relevante groepen belanghebbenden voor de organisatie 4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden Cfr. 4.1 Cfr. 4.1 Niet van toepassing want eerste verslag Niet van toepassing want eerste verslag Cfr. Jaarverslag: o.a. de Corporate Governance Cfr. Jaarverslag 2. Stakeholders 2. Stakeholders, cfr , 4.16, 4.17 Niet Bij dit eerste verslag opteren wij ervoor te rapporteren over de rubrieken van GRI C-niveau.

18 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 18 Omschrijving Rapporteringsniveau Reden / Referentie / Toelichting / Rubriek in het duurzaamheidsverslag 5. Managementbenadering en prestatie-indicatoren Managementbenadering EC, EN, LA, HR, SO, PR 5.1 Economische aspecten EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd, waaronder inkomsten, operationele kosten, personeelsvergoedingen, donaties en overige maatschappelijke investeringen, ingehouden winst en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden Inleiding 1. Algemene missie Cfr. Jaarverslag EC4 Significante financiële steun van een overheid Vlaamse Regering: aankoop nieuwe rotatiepers; diverse acties en reportages rond: allochtoon ondernemerschap, jonge stemmen voor steden en gemeenten, redactiekompas voor excellente journalistiek, Knack ontdekt: de stand der wetenschap in Vlaanderen, Provincie Antwerpen: boekenwebsite onder Knack.be EC7 Procedures voor lokale personeelswerving en aandeel van het topkader dat afkomstig is uit de lokale gemeenschap op belangrijke bedrijfslocaties 5.2 Milieuprestatie-indicatoren Materialen EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume Voor zowel onze binnenlandse als buitenlandse vestigingen werven wij hoofdzakelijk onder lokale mensen. 4.2 Energie 4.3 Water 4.4 Papier 4.5 Inkt, additieven en solventen 4.6 Verpakking EN2 Percentage van de gebruikte materialen dat 4.4 Papier, nl. gerecycleerd papier bestaat uit afval uit externe bronnen Energie EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebron 4.2 Energie EN4 Indirect energieverbruik door primaire bron 4.2 Energie EN5 Energie die bespaard is door besparingen en 4.2 Energie, o.a. Auditconvenant efficiëntieverbeteringen EN7 Initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik 4.2 Energie, o.a. Auditconvenant en reeds gerealiseerde verlaging Water EN8 Totale wateronttrekking per bron 4.3 Water EN10 Percentage en totaal volume van gerecycleerd en hergebruikt water 4.3 Water 4.7 Afval: Water Biodiversiteit EN12 Beschrijving van significante gevolgen van activiteiten, producten en diensten op de biodiversiteit in beschermde gebieden en gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde buiten beschermde gebieden 4.4 Papier: FSC en PEFC en gerecycleerd papier, Forest Regeneration 2010 EN13 Beschermde of herstelde habitats 4.4 Papier: FSC en PEFC, Forest Regeneration 2010

19 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 19 Omschrijving Luchtemissies, afvalwater en afvalstoffen EN16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen Rapporteringsniveau Reden / Referentie / Toelichting / Rubriek in het duurzaamheidsverslag 4.8 Emissie, o.a. VOS-boekhouding 4.9 Transport 4.2 Energie, o.a. naverbrander 4.8 Emissie 4.9 Transport EN19 Emissie van ozonafbrekende stoffen naar gewicht Halonen zijn volledig vervangen door Argonite. Er is een register van de koelinstallaties met de rapporten van de jaarlijkse lektesten. Tot slot is er nog een minimale hoeveelheid via het transport. Andere ozonafbrekende stoffen zijn niet aanwezig. Exacte hoeveelheden kunnen niet worden gerapporteerd wegens gebrek aan systemen om de gewenste informatie te genereren. EN20 EN22 NO, SO en andere significante luchtemissies naar type en gewicht Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode EN23 Totaal aantal en volume van significante lozingen 4.7 Afval 4.8 Emissie EN24 EN25 Gewicht van getransporteerd, geïmporteerd, geëxporteerd of verwerkt afval dat als gevaarlijk geldt op grond van bijlage I, II, III en VIII van de Conventie van Bazel en het percentage afval dat internationaal is getransporteerd Benaming, grootte, beschermingsstatus en biodiversiteitswaarde van wateren en gerelateerde habitats die significante gevolgen ondervinden van de waterafvoer en afvloeiing van de verslaggevende organisatie Producten en diensten EN26 Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie Transport EN29 Significante milieugevolgen van het transport van producten en andere goederen en materialen die worden gebruikt voor de activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsleden Algemeen EN30 Totale uitgaven aan en investeringen in milieubescherming naar type 4.8 Emissie De waarden zijn beneden de gestelde limieten. Detailgegevens zijn niet beschikbaar. 4.7 Afval (4.7.1 Vaste afvalstoffen en Water) Niet Niet 5.3 Sociale aspecten: arbeidsomstandigheden en volwaardig werk Werkgelegenheid LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio Niet van toepassing Niet van toepassing 4.4 Papier: FSC en PEFC en gerecycleerd papier, Forest Regeneration Transport 2,5 miljoen euro van het totale investeringspakket nieuwbouw ging naar ecologie 4. Realisaties in onze productie 3. Ons personeel: 3.1 Algemeen: aantal medewerkers en verloop

20 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 20 LA2 Omschrijving Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio Verhouding tussen werkgever en werknemer LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt Gezondheid en veiligheid LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio LA8 LA9 Opleidings-, trainings-, advies-, preventie- en risicobeheersingsprogramma s ten behoeve van personeelsleden, hun families of omwonenden in verband met ernstige ziekten Afspraken over welzijnsonderwerpen vastgelegd in overeenkomsten met vakbonden Opleiding en onderwijs LA10 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie LA11 Programma s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van medewerkers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan Mensenrechten Investerings- en inkoopbeleid HR3 Totaal aantal uren personeelstraining over beleid en procedures betreffende aspecten van mensenrechten die relevant zijn voor de activiteiten, met inbegrip van het percentage van het personeel dat de trainingen gevolgd heeft Verbod op discriminatie HR4 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen Rapporteringsniveau 100 % Reden / Referentie / Toelichting / Rubriek in het duurzaamheidsverslag 3. Ons personeel: 3.1 Algemeen: aantal medewerkers en verloop 3. Ons personeel: 3.2 Ziekte en ongevallen Er waren geen werkgerelateerde sterfgevallen interne communicatie en maatregelen in het kader van Mexicaanse griep H1N1 interne communicatie, informatie, opleiding en aanpak in het kader van alcohol-, drug- en medicatiemisbruik interne informatie en communicatie omtrent ploegenwerk verzuimbeleid sportief comité Niet Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen HR5 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat daarbij een aanzienlijk risico zou kunnen gelden voor het recht op de uitoefening van de vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen, alsmede de maatregelen die zijn getroffen ter ondersteuning van deze rechten Rechten van de inheemse bevolking HR9 Totaal aantal gevallen van overtreding van de rechten van de inheemse bevolking, alsmede de getroffen maatregelen Uitwerking en toepassing 2de fase inzake CAO 100 (middelenbeleid) 3. Ons personeel: 3.3 Opleiding 3. Ons personeel: 3.3 Opleiding Niet van toepassing Er zijn geen gevallen van discriminatie gekend. De vennootschap heeft in België twee Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk, een Ondernemingsraad en een Syndicale Afvaardiging. De collectieve rechten en vrijheden worden gerespecteerd. Er zijn geen inbreuken gekend.

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 Verwijzing paginanummers Visie en strategie 1.1 Verklaring van de directie. 1. Voorwoord 1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden. 1. Voorwoord,

Nadere informatie

GRI-index MVO-verslag 2010 en jaarverslag 2010

GRI-index MVO-verslag 2010 en jaarverslag 2010 Visie en strategie 1.1 Verklaring van de directie 4 5 1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico s en mogelijkheden 4 5 Organisatieprofiel 2.1 Naam van de verslaggevende organisatie Koninklijke

Nadere informatie

Toelichting GRI tabel

Toelichting GRI tabel Toelichting GRI tabel Bij de samenstelling van het verslag is zoveel mogelijk rekening gehouden met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), een onafhankelijke organisatie, gevestigd in

Nadere informatie

GRI 3.1 Inhoudsopgave

GRI 3.1 Inhoudsopgave GRI 3.1 Inhoudsopgave G3.1 Inhoudsopgave Strategie en analyse Profiel Beschrijving Gerapporteerd Pagina/vindplaats 1.1 Een verklaring van de raad van bestuur over de relevantie van duurzame Ja 5 ontwikkeling

Nadere informatie

G4 Inhoudsopgave Duurzaamheidsverslag 2015

G4 Inhoudsopgave Duurzaamheidsverslag 2015 G4 Inhoudsopgave Duurzaamheidsverslag 2015 Strategie en analyse Profiel Beschrijving Gerapporteerd Pagina/vindplaats 1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie

Nadere informatie

GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015

GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015 GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015 BMA Ergonomics b.v. rapporteert volgens de core variant van versie G4 van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative. Op de indicatoren en de informatie in het

Nadere informatie

GRI-tabel D25 D26. 1 Strategie en analyse jm=jaarmagazine. 2 Organisatieprofiel. 3 Verslagparameters

GRI-tabel D25 D26. 1 Strategie en analyse jm=jaarmagazine. 2 Organisatieprofiel. 3 Verslagparameters GRI-tabel NS rapporteert in dit jaarverslag op geïntegreerde wijze over haar manier van duurzame bedrijfsvoering. In dit kader heeft NS het Global Reporting Initiative (GRI) omarmd. NS legt aan de hand

Nadere informatie

Global Reporting Initiative (GRI) tabel

Global Reporting Initiative (GRI) tabel Global Reporting Initiative (GRI) tabel - 2016 General Standard Disclosures Omschrijving Waar in verslag Pagina / locatie G4-1 Verklaring van de directie. Jaaroverzicht G4-1 G4-3 Naam van de verslaggevende

Nadere informatie

toelichting p. 38 p. 39-40 p. 5 p. 21, p. 25 p. 58 IFRS voor financiële data. Voor CO 2

toelichting p. 38 p. 39-40 p. 5 p. 21, p. 25 p. 58 IFRS voor financiële data. Voor CO 2 1 GRI-tabel 2012 JAARVERSLAG 2012 2 1. Strategie en analyse 1.1 Verklaring management over visie en strategie van duurzame ontwikkeling p. 38 1.2 beschrijving van belangrijke gevolgen, risico s en mogelijkheden

Nadere informatie

GRI G3 Inhoudsopgave. STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL I: Profiel. 1. Strategie en Analyse

GRI G3 Inhoudsopgave. STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL I: Profiel. 1. Strategie en Analyse GRI G3 Inhodsopgave STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL I: Profiel 1. Strategie en Analyse Omschrijving Rapporterings- nivea 1.1 Een verklaring van raad van bestr over relevan2e van drzame ontwikkeling

Nadere informatie

NUMMER OMSCHRIJVING Pagina( s) in verslag JV = Jaarverslag 2015 TV = Transparantieverslag 2015

NUMMER OMSCHRIJVING Pagina( s) in verslag JV = Jaarverslag 2015 TV = Transparantieverslag 2015 GRI-TABEL 4.0 BDO De afgelopen jaren hebben wij de eerste stappen gezet om duurzame economische, ecologische, sociale en bestuurlijke resultaten te integreren in onze verslaggeving. Wij hebben daarbij

Nadere informatie

Aspect Code Indicator Gerapporteerd onder

Aspect Code Indicator Gerapporteerd onder GRI 4 tabel In onderstaande tabel is de vindplaats van de verplichte elementen van de Global Reporting Initiative richtlijn voor maatschappelijke verslaggeving terug te vinden. Voor het MVO verslag van

Nadere informatie

Bijlage 1 GRI tabel 2016

Bijlage 1 GRI tabel 2016 Bijlage 1 GRI tabel MVO-verslag Plukon Food Group GRI tabel Deze bijlage behoort tot de rapportage over. GRI Standaard Omschrijving Directe informatie, paginanummer Algemene verslagleggingsvoorschriften

Nadere informatie

GRI G3-Richtlijnen - Van Lanschot Bankiers in Nederland - verslagjaar 2010

GRI G3-Richtlijnen - Van Lanschot Bankiers in Nederland - verslagjaar 2010 1. Strategie en analyse 1.1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie. Pagina FJV = Financieel

Nadere informatie

GRI-tabel. duurzaamheidsverslag 2015

GRI-tabel. duurzaamheidsverslag 2015 GRI-tabel duurzaamheidsverslag 2015 general standard disclosures visie en strategie verslag opmerkingen G4-1 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie. duurzaamheidsverslag 2015

Nadere informatie

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info)

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) was wordt onderwerp tekstbron Versie juni Opmerking: Standaardteksten en Versie 2013 2010 hoofdstukindeling vertaald uit Guide 83 H 1 tm 4 Deel A Eisen Managementsysteem

Nadere informatie

Index van de GRI-inhoud

Index van de GRI-inhoud Index van de GRI-inhoud Algemene informatie-elementen G4-32 Algemene informatieelementen Jaarlijks Financieel Verslag 204 Pagina( s) Externe controle Strategie en Analyse G4-2: Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

Bijlage bij MN MVO Jaarverslag 2014. gri tabel. op basis van de gri Richtlijnen (versie g4.0)

Bijlage bij MN MVO Jaarverslag 2014. gri tabel. op basis van de gri Richtlijnen (versie g4.0) Bijlage bij MN MVO Jaarverslag 14 gri tabel op basis van de gri Richtlijnen (versie g4.0) 14 Strategie en analyse G4-1 Verklaring management over visie en strategie van duurzame ontwikkeling 2 Voorwoord

Nadere informatie

Indicator Description Page number Remarks Level. Strategy & analysis 8-9. Organizational profile 2, 4-5 2,4 2,4 2-3

Indicator Description Page number Remarks Level. Strategy & analysis 8-9. Organizational profile 2, 4-5 2,4 2,4 2-3 GRI-tabel ROCKWOOL Roermond doet verslag overeenkomstig het Core toepassingsniveau. De meeste materiële, niet-financiële informatie is in dit verslag opgenomen. Het beleid van de Group voorziet in het

Nadere informatie

DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Duurzaam vooruit Dakaccent wil op een maatschappelijk verantwoorde manier werken, in samenwerking met medewerkers, klanten, leveranciers en overige

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Beschrijving Verwijzing/Direct antwoord Bron gegevens Extern gevalideerd. Strategie: milieuvriendelijkmaterialiteit, meetbaarheid en beïnvloedbaarheid

Beschrijving Verwijzing/Direct antwoord Bron gegevens Extern gevalideerd. Strategie: milieuvriendelijkmaterialiteit, meetbaarheid en beïnvloedbaarheid Milieu-indicatoren SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES Milieu-indicatoren Prestati e indicat or Beschrijving Verwijzing/Direct antwoord Bron gegevens Extern gevalideerd Disclosures on Management Approach Strategie:

Nadere informatie

MVO. Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl

MVO. Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl Een bedrijf waar Mensen gezamenlijk werken aan een kwalitatief en milieuvriendelijk product, rekening houdend

Nadere informatie

GRI Indicatoren Maatschappelijk Jaarverslag Van Lanschot 2013

GRI Indicatoren Maatschappelijk Jaarverslag Van Lanschot 2013 GRI Maatschappelijk Jaarverslag Van Lanschot 2013 2 april 2014 1 1. Strategie en analyse 1.1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage bij MN MVO Jaarverslag 2013. gri tabel. op basis van de gri Richtlijnen (versie g4.0)

Bijlage bij MN MVO Jaarverslag 2013. gri tabel. op basis van de gri Richtlijnen (versie g4.0) Bijlage bij MN MVO Jaarverslag 2013 gri tabel op basis van de gri Richtlijnen (versie g4.0) Strategie en analyse G4-1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie (bv. bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

GRI Indicatoren Maatschappelijk Jaarverslag Van Lanschot 2012

GRI Indicatoren Maatschappelijk Jaarverslag Van Lanschot 2012 GRI Maatschappelijk Jaarverslag Van Lanschot 2012 2 april 2013 1 1. Strategie en analyse 1.1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

ENGLISH. Over dit verslag - GRI Index. Dit jaarverslag is opgesteld aan de hand van de GRI G4 richtlijnen en valt binnen de scope van de assurance

ENGLISH. Over dit verslag - GRI Index. Dit jaarverslag is opgesteld aan de hand van de GRI G4 richtlijnen en valt binnen de scope van de assurance ENGLISH U Over dit verslag - GRI Index Dit jaarverslag is opgesteld aan de hand van de GRI G4 richtlijnen en valt binnen de scope van de assurance Strategie en analyse G4-1 Een verklaring van de hoogste

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Project rond Biodiversiteit in Bedrijven. Versie mei juni 2017

Project rond Biodiversiteit in Bedrijven. Versie mei juni 2017 2B CONNECT Project rond Biodiversiteit in Bedrijven BIODIVA 2.0 Versie mei juni 2017 1 Presentatie is intellectuele eigendom van. Geen enkel gebruik onderdelen of geheel - toegestaan zonder voorafgaand

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing DUURZAAMHEIDSSCAN Hoe duurzaam is uw bedrijfsvoering? Deze duurzaamheidsscan geeft een globaal beeld van uw niveau van duurzaamheid en laat zien hoe maatschappelijk verantwoord u onderneemt in vergelijking

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V.

DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V. DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V. DRIVEN BY QUALITY Voorwoord Dit verslag is het Duurzaamheidsjaarverslag van DAF Trucks N.V. betreffende het jaar 2014. De scope van het Duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te dragen aan de bescherming van het klimaat, beperken we de CO2-voetafdruk in onze gehele waardeketen. Daarbij kijken we verder dan alleen onze eigen activiteiten. Ook door nauw samen te werken

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf. Kathelijne De Ridder

Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf. Kathelijne De Ridder Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf Kathelijne De Ridder Hoeveel kilo papier gebruikt de gemiddelde Belg per jaar? a) 265 kilo/jaar b) 354 kilo/jaar c) 358 kilo/jaar Hoeveel kilogram restafval

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Versie 30-05-2011 Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen

Nadere informatie

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen van de Lean &

Nadere informatie

Praktische gids voor de

Praktische gids voor de Praktische gids voor de VERPAKKINGSVERANTWOORDELIJKEN INHOUD INLEIDING: DE WET 2 1. Is de wetgeving van toepassing op uw bedrijf? 3 3 types verpakkingsverantwoordelijken 2. wat zijn De verplichtingen?

Nadere informatie

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in KBC Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility of CSR)

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 pagina van 5 Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 Versie 4.0 VERVALLEN per --0-20 Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar kent het belang

Nadere informatie

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 1. CONTEXT Infofiche Energie DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de productie van groene stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Initiative. toekomst. Global Reporting. Resultaat met recycling

Initiative. toekomst. Global Reporting. Resultaat met recycling Bij de opstelling van het Maatschappelijk jaarverslag 2009 van VAR is gebruik gemaakt van de richtlijnen van het (GRI). Deze richtlijnen bieden organisaties een heldere structuur voor het opstellen van

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

MVO stakeholder enquête 2014

MVO stakeholder enquête 2014 MVO stakeholder enquête 2014 Datum : 1 mei 2014 1 Voorwoord In de afgelopen jaren is Heerkens van Bavel Bouw zich steeds meer bewust geworden, van de rol die zij spelen in de maatschappij en de effecten

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

De behaalde resultaten in de Belgische voedingsindustrie. Energieeffizienz in der belgischen Industrie BRÜSSEL, 12. MAI 2009

De behaalde resultaten in de Belgische voedingsindustrie. Energieeffizienz in der belgischen Industrie BRÜSSEL, 12. MAI 2009 De behaalde resultaten in de Belgische voedingsindustrie Energieeffizienz in der belgischen Industrie BRÜSSEL, 12. MAI 2009 FEVIA 450 leden-bedrijven + 26 ledengroepering 25 medewerkers Drie actie-domeinen

Nadere informatie

3 redenen voor een duurzaamheidsverslag. 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie

3 redenen voor een duurzaamheidsverslag. 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie 3 redenen voor een duurzaamheidsverslag 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie Over het verslag Tweejaarlijkse publicatie Volgens GRI4 (tabel) Met de stakeholders: bepalen

Nadere informatie

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord!

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Milieubewuste inkoop Hero Benelux breidt haar inspanningen voor een duurzame inkoop van grondstoffen verder uit. We letten daarbij niet alleen op kwaliteit.

Nadere informatie

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Dieter Vander Beke Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Overzicht van de presentatie 1. Vertrouwen in de overheid? 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben.

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben. STAKEHOLDERDIALOOG Op verschillende momenten gedurende het jaar onderhouden we nauwe contacten met diverse stakeholders. Transparantie is een van de belangrijkste grondslagen voor onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in lastenboeken. Diane Buggenhout Quality, Security, Environment Manager Benelux

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in lastenboeken. Diane Buggenhout Quality, Security, Environment Manager Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen in lastenboeken Diane Buggenhout Quality, Security, Environment Manager Benelux Certificaten Kwaliteit: ISO 9001:2008 certificaat Milieu: ISO 14001:2004 certificaat

Nadere informatie

Monitoring 2008. Rapportering definitieve resultaten

Monitoring 2008. Rapportering definitieve resultaten Monitoring 2008 Rapportering definitieve resultaten februari 2010 Voorwoord Zoals afgesproken tijdens de Auditcommissie van 29 september 2009 heeft het Verificatiebureau een aanvullend rapport voor de

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

Ondertekening West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. 8 maart 2012 Bel & Bo - Deerlijk

Ondertekening West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. 8 maart 2012 Bel & Bo - Deerlijk Ondertekening West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen 8 maart 2012 Bel & Bo - Deerlijk Programma Verwelkoming Philippe Tavernier, POM West-Vlaanderen Nieuwe ondertekenaars getuigen Bel & Bo, Jobcentrum

Nadere informatie

1,1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegden van de organisatie - Verslag aan de samenleving - Strategie

1,1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegden van de organisatie - Verslag aan de samenleving - Strategie GRI index 1. Strategie en analyse 2. Organisatieprofiel 3. Verslagparameters 4. Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid Management benadering Economische aspecten Milieuaspecten Sociale aspecten 1. Strategie

Nadere informatie

GESCHIEDENIS 1898: 1959: 1989: 1995: 1999: 2007: 2009: 2010:

GESCHIEDENIS 1898: 1959: 1989: 1995: 1999: 2007: 2009: 2010: Kijk! dit doen wij. IDENTITY-KIT GESCHIEDENIS 1898: Start Drukkerij Wils - Wiels 1959: Oprichting vennootschap Drukkerij Ignace Wils pvba 1989: omvorming vennootschap naar Drukkerij Ignace Wils nv 1995:

Nadere informatie

VERPAKKINGEN, DE LINK TUSSEN BOS EN CONSUMENT. Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer

VERPAKKINGEN, DE LINK TUSSEN BOS EN CONSUMENT. Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer VERPAKKINGEN, DE LINK TUSSEN BOS EN CONSUMENT Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer Natuurlijk en duurzaam verpakken Consumenten vinden dat bedrijven een belangrijke rol spelen als het gaat om maatschappelijke

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE)

INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE) INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE) Kleine ondernemingen (

Nadere informatie

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden.

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden. MVO meetbaar gemaakt Themabijeenkomst VNO NCW 22 november 2010 MVO-Prestatieladder MVO Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s People Planet Profit MVO kan bijdragen om deze balans te vinden Wat valt

Nadere informatie

Jaarverslag ,9 ha per jaar. 15,3 Ton Ambitie s 64 Ambitie 2016 s 30. 2,2% Ambitie ,5%

Jaarverslag ,9 ha per jaar. 15,3 Ton Ambitie s 64 Ambitie 2016 s 30. 2,2% Ambitie ,5% Bedrijf: Adres: Plaats: Vloeroppervlak [m²]: Verslag periode Datum verslag NIBE bv Bussumergrindweg 1b, 1406 NZ Bussum 72 1 januari tot 31 december 1 januari 2016 MVO-impact indicatoren NIBE bv NL NL NL

Nadere informatie

MVIE Geluidssystemen B.V.

MVIE Geluidssystemen B.V. MILIEUZORGSYSTEEM van MVIE Geluidssystemen B.V. tevens handelend onder: MVIE Audiovisuele Techniek MVIE Home Entertainment De scope van dit kwaliteitssysteem is: MVIE levert, installeert en onderhoud professionele

Nadere informatie

Strategische doelstellingen voor een duurzame ontwikkeling aan de Vrije Universiteit Brussel

Strategische doelstellingen voor een duurzame ontwikkeling aan de Vrije Universiteit Brussel Strategische doelstellingen voor een duurzame ontwikkeling aan de Vrije Universiteit Brussel I. Algemene principes 1. Duurzame ontwikkeling vanuit humanistische waarden 2. Een holistische en interdisciplinaire

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) STRAXS Nederland BV draagt zorg voor het welzijn van haar medewerkers. Dit doet zij door het zeker stellen van de werkgelegenheid en het nakomen van

Nadere informatie

KOPPELING BEDRIJFSUITDAGINGEN AAN GRI-ASPECTEN VOOR DUURZAAMHEIDSRAPPORTERING

KOPPELING BEDRIJFSUITDAGINGEN AAN GRI-ASPECTEN VOOR DUURZAAMHEIDSRAPPORTERING MVO SECTORPASPOORT VOOR DE SUBSECTOR VAN DE HOUTEN BOUWELEMENTEN KOPPELING BEDRIJFSUITDAGINGEN AAN GRI-ASPECTEN VOOR DUURZAAMHEIDSRAPPORTERING Dankzij het project Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

Practice what you preach

Practice what you preach Beste lezer, In deze nieuwsbrief staat het volgende centraal: Wat leeft er onder de medewerkers van VHL Leeuwarden & Velp als het om duurzaamheid gaat. Daarnaast is de huidige stand van zaken omtrent zonnepanelen

Nadere informatie

FTE aantal FTE aantal FTE Aantal KPN Nederland KPN Group Belgium * 795*

FTE aantal FTE aantal FTE Aantal KPN Nederland KPN Group Belgium * 795* 1 BIJLAGEN BIJLAGE 1. SOCIALE KERNCIJFERS Tabel 2: Totaal medewerkers (in FTE en aantal) FTE aantal FTE aantal FTE Aantal KPN Nederland 11.944 13.172 11.080 12.177 18.571 19.875 KPN Group Belgium 561 581

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie

jaarverslag operationele kosten in euro meer info in

jaarverslag operationele kosten in euro meer info in Economische prestaties STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING - Prestatie-indicatoren Economisch - PROFIT G4-EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd inkomsten/omzet in euro 4.107.401

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 2015 Ketenanalyse Papier Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ketenanalyse papier... 4 1.1 Keten van papier... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzame materialen: hoe kiezen?

Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzame materialen: hoe kiezen? Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzame materialen: hoe kiezen? Leefmilieu Brussel Duurzaam materiaalgebruik: problematiek en uitdagingen Liesbet TEMMERMAN cera a vzw Doelstelling(en) van de presentatie Stilstaan

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Onze VAL-I-PAC missie...

Onze VAL-I-PAC missie... Onze VAL-I-PAC missie... ... uw kopzorgen wegnemen. Waarom doet uw bedrijf een beroep op de diensten van VAL-I-PAC? Uw bedrijf is aangesloten bij VAL-I-PAC omdat u verpakkingsverantwoordelijke bent. Kortweg

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen 31 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Totale resultaten... 4 1.1 Elektriciteitsverbruik... 4 1.2 Gasverbruik... 4 1.3 Warmteverbruik... 4 1.4 Totaalverbruik

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2 Akkoord Directie: 30 juni Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 1 en 2 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope 2:

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag Jobgepast

Duurzaamheidsverslag Jobgepast sverslag VERSLAGPERIODE 1/08/2007 TOT EN MET 30/06/2010 Uw medewerkers kunnen het verschil maken! Uw bedrijf kan het verschil maken! 2 De Mens Pagina 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 13 14 15 16-18 19 20 3 Naam

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie