Duurzaamheidsverslag 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamheidsverslag 2010"

Transcriptie

1 Duurzaamheidsverslag 2010

2 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2 INHOUD Inleiding Algemene missie Stakeholders Ons personeel Algemeen: aantal medewerkers en verloop Ziekte en ongevallen Opleiding Realisaties in onze productie Uitbreiding productieruimte Energie Water Papier Inkt, additieven, solventen Verpakking Afval Emissie Transport West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen...15 GRI G3 Index

3 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 3 Inleiding Al jarenlang draagt Roularta Media Group eco-efficiënt produceren hoog in het vaandel. Duurzaam ondernemen is gewoon doen! Bij elke gedachte, bij elke handeling in ons bedrijf is duurzaamheid aanwezig. Onze economische prestaties zijn per kwartaal goed te volgen. Door de jaren heen konden we deze niet realiseren zonder ook aandacht te hebben voor de mens en voor het milieu. Deze drie pijlers vormen samen een driehoek waarvan elk punt onlosmakelijk met elkaar verbonden is. We zoeken dan ook steeds naar een evenwicht tussen deze drie factoren om zo tot de beste resultaten te kunnen komen. Dat er inderdaad meer is dan enkel een financiële kant, willen we met dit duurzaamheidsverslag aantonen. Wat u hier leest, is een weergave van jarenlange inspanningen op velerlei vlakken. De weg naar duurzaamheid is een continue weg. Achter elke deur schuilen steeds nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. We gidsen u graag door het landschap dat al door ons werd uitgetekend en laten u ook even proeven van wat de nabije toekomst voor ons kan brengen. In dit duurzaamheidsverslag concentreren we ons op de belangrijkste duurzame realisaties van Omdat dit een eerste versie betreft, worden ook significante realisaties van de afgelopen jaren opgenomen. Als leidraad bij dit verslag, werd gekozen om de internationaal erkende richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) te hanteren, met name de G3-richtlijnen. We streefden ernaar minstens het eerste niveau (niveau C) te halen. In de GRI-index vindt u een overzicht van de opgenomen items terug. Voor een schets van ons algemene profiel, verwijzen we ook naar ons jaarverslag. De GRI-richtlijnen vormen niet enkel de basis van dit verslag, maar bevatten bovendien de richtingaanwijzers voor onze verdere weg naar duurzaamheid. Mocht u vragen of reacties hebben over dit rapport of over ons duurzaamheidsbeleid, aarzel niet om ons te contacteren via Zo kunnen we samen verder werken aan een duurzame groei. 1. Algemene missie De basis van ons functioneren, is onze missie: Roularta Media Group (RMG) wil als multimediabedrijf waarde creëren ten voordele van haar lezers, kijkers, luisteraars, surfers, haar klanten-adverteerders, haar medewerkers en haar aandeelhouders. Hierbij streeft RMG een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid na, dat goed is voor mens, milieu en economie. 2. Stakeholders Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen én blijven groeien: voor Roularta Media Group zijn dit belangrijke en blijvende basiswaarden die niet zonder elkaar kunnen. De realisatie hiervan ligt in handen van vele medewerkers en partners, die evenwaardige bouwstenen zijn voor het bedrijf. Met onze stakeholders communiceren wij op verschillende manieren: jaarverslag, lokale dialoog, overleg met het Stadsbestuur van Roeselare en de afgevaardigden van het overkoepelende wijkcomité, open bedrijvendag,

4 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 4 lidmaatschappen, overleg, interne communicatiekanalen, media, enz. Wie onze stakeholders zijn en hoe zij zich ten opzichte van elkaar verhouden, vindt u in onderstaande figuur terug. buren financiële partners leveranciers aandeelhouders beroepsverenigingen personeel concullega s overheid de maatschappij vakbonden klanten, lezers, kijkers, surfers, luisteraars Roularta wil echter een ruime rol opnemen in de gemeenschap. Zo komen wij enerzijds op voor onze belangen en die van de sector. Enkele voorbeelden: Roularta levert al jaren de voorzitter van The Ppress, die de belangen verdedigt van de diverse tijdschriften bij regionale, communautaire en federale overheden, maar ook in de Belgische reclamewereld bij de bevolking. Roularta leverde jarenlang de voorzitter van EBP, de federatie van uitgevers van de grootste en meest prestigieuze Europese businessbladen. Roularta werkt actief mee binnen FAEP, de Europese federatie die onze belangen verdedigt bij de Europese Commissie en het Europees Parlement. Sinds enkele jaren levert Roularta de voorzitter van het CIM, het Centrum voor Informatie over de Media. Elk jaar voert het CIM bereikstudies voor de pers, de bioscoop, de televisie, de radio, het internet en de buitenreclame. Roularta is aanwezig in de Raad voor de Reclame, die alle verenigingen groepeert die te maken hebben met reclame. Die Raad heeft de Jury voor Eerlijke Praktijken opgericht, paritair samengesteld uit mensen van de sector en van de civiele maatschappij (o.a. Test-Aankoop), die instaat voor de autodiscipline en de ethiek in de sector. Ten slotte zit een directielid van Roularta de Franstalige Commissie voor Erkenning van de Journalisten voor. Anderzijds vervullen wij een sociale rol door te investeren in talent, cultuur en nieuwe initiatieven. Enkele voorbeelden: Roularta is een Ambassadeur van West-Vlaanderen en kan hiervoor het provinciaal ambassadeurslogo gebruiken. Samen met het Streekfonds West-Vlaanderen heeft Roularta Media Group een Hart voor West-Vlaanderen opgericht, dat zich inzet voor kwetsbare jongeren tot 18 jaar via ondersteuning en realisatie van diverse projecten zoals bijvoorbeeld Dranouter-bad, begeleiding van kinderen van drugsverslaafde ouders, voetbal voor iedereen, virtueel les volgen voor zieke kinderen,

5 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 5 In 2010 behaalde Roularta de onderscheiding Onderneming met een Hart, toegekend door het Rode Kruis na de aanbreng van meer dan 200 nieuwe bloeddonoren. Er wordt steun verleend aan het project Vrouwenhuis in Afghanistan van Jennie Vanlerberghe. Er wordt drukwerk (afwerking) uitgegeven aan beschutte werkplaatsen, zoals Ryhove, Mariasteen, Roularta verleent steun aan de Belgische Stichting Roeping, die jonge talenten met een levensdroom ondersteunt. Roularta nam deel aan de reddingsoperatie van het voormalige NIR-gebouw, de NV Omroepgebouw Flagey. Jaarlijks wordt onder personeelsleden een quiz georganiseerd ten voordele van een of meerdere goede doelen. 3. Ons personeel Hierbij bezorgen wij u wat meer informatie over onze interne medewerkers, ons personeel binnen de technische entiteit(*) van Roularta in België (dit is exclusief Bayard, VMMa-groep...) Algemeen: aantal medewerkers en verloop Er werkten in personeelsleden mee: Man Vrouw Arbeider Bediende medewerkers hadden een contract van onbepaalde duur 22 medewerkers hadden een contract van bepaalde duur 7 medewerkers hadden een vervangingscontract In 2010 hebben een aantal werknemers ons verlaten. De redenen waren divers: van het aangaan van een nieuwe uitdaging in een ander bedrijf, tot het bereiken van de pensioenleeftijd. We namen afscheid van een 142-tal medewerkers. Leeftijdscategorie Man Vrouw jaar jaar jaar jaar jaar medewerkers verlieten het bedrijf na een anciënniteit van 0 tot 5 jaar, 19 medewerkers na een anciënniteit van 6 tot 10 jaar en 17 medewerkers na een anciënniteit van 11 tot 15 jaar. 16 medewerkers maakten een overstap na 16 tot 30 jaar bij Roularta, en 7 medewerkers na 31 tot 45 jaar. (*) Technische entiteit Roularta België betreft volgende nv s: Belgian Business Television, Biblo, De Streekkrant - De Weekkrant, Drukkerij Leysen, First Media, Himalaya, Le Vif Magazine, Press News, Regie De Weekkrant, Regionale Media Maatschappij, Roularta IT Solutions, Roularta Management, Roularta Media Group, Roularta Printing, Roularta Publishing, Senior Publications, Tam-Tam, West-Vlaamse Media Groep en de vzw s Focus Televisie en WTV Regio Zuid.

6 DUURZAAMHEIDSVERSLAG Ziekte en ongevallen Ziekte en ongevallen bij onze medewerkers zijn helaas ook factoren waarmee we worden geconfronteerd. Al jaren worden initiatieven genomen om de gezondheid van onze medewerkers mee te bewaken. In 2010 werden onze verzuimcijfers in kaart gebracht. In 2011 kunnen we tot een bundeling van alle initiatieven komen en een verzuimbeleid opstarten. Hieronder vindt u de cijfers voor Roularta Media Group Belgisch gemiddelde Verzuimpercentage 3,52 % 5,68 % (2010) Verzuimduur 6,26 dagen 11,85 dagen (2007) Het bedrijf besteedt veel aandacht aan preventie. Niettemin zijn ongevallen niet altijd uit te sluiten. Voor onze cijfers maken wij een opdeling tussen enerzijds onze productieomgeving en anderzijds onze kantooromgeving. Hierbij maken we ook de vergelijking met de sectorcijfers in België in De cijfers van de afgelopen jaren zijn als volgt: Ongevallencijfers productieomgeving Jaar Aantal ongevallen Afwezigheidsdagen Blootstelling (uren) Frequentie Werkelijke ernst Globale ernst ,83 0,029 0, , ,17 0,457 1, ,86 0,432 1, ,82 0,215 0,215 Sector (2009) 15,51 0,340 1,22 Ongevallencijfers kantooromgeving Jaar Aantal ongevallen Afwezigheidsdagen Blootstelling (uren) Frequentie Werkelijke ernst Globale ernst ,75 0,02 0, ,86 0,003 0, ,39 0,093 0, ,41 0,012 0,012 Sector (2009) 2,85 0,06 0,22 Aantal ongevallen: aantal arbeidsongevallen met werkverlet (enkel medewerkers in vast dienstverband ) Afwezigheidsdagen: ten gevolge van de in de kolom aantal ongevallen aangegeven voorvallen Blootstelling: aantal uren werkelijke blootstelling van alle werknemers Frequentie = Aantal ongevallen x Aantal uren blootstelling Werkelijke ernst = Aantal verloren kalenderdagen x Aantal uren blootstelling Globale ernst = (Aantal verloren kalenderdagen + eventuele forfaitaire dagen) x Aantal uren blootstelling

7 DUURZAAMHEIDSVERSLAG Opleiding Als bedrijf is het belangrijk om te blijven investeren in medewerkers. Dit doen we door o.m. diverse opleidingen te voorzien. Opleidingsbehoeften worden bepaald via diverse kanalen, zoals: Per functie is een competentieprofiel bepaald. Aansluitend kunnen opleidingsbehoeften worden ingevuld. Bij evaluatie- en functioneringsgesprekken is er aandacht voor de noodzaak aan of interesse voor bijkomende opleidingen. Via individuele development centers kunnen we medewerkers inzicht geven in hun competenties en zo de match maken met huidige of toekomstige vacatures. Zo kunnen we de medewerker nieuwe perspectieven bieden. Individuele opleidingsbehoeften kunnen eveneens in kaart worden gebracht. We contacteren systematisch medewerkers die het einde van hun loopbaan naderen. Zo kan zowel betrokkene als de opvolger van betrokkene op een goede manier worden geïnformeerd en voorbereid. In 2010 investeerden we ,74 euro in opleidingen voor onze eigen medewerkers. Dit betrof uren: Man Vrouw Interne opleiding u u Externe opleiding u u 4. Realisaties in onze productie In deze rubriek concentreren we ons op de eigenlijke productie. Roularta Media Group streeft er al jaren naar om de best beschikbare technieken in te zetten in haar productieproces. De diverse maatregelen die worden genomen m.b.t. eco-investeringen, concentreren zich dan ook voornamelijk in de productieruimte in de hoofdzetel in Roeselare. Hetzelfde gedachtegoed proberen we door te trekken naar onze diverse andere vestigingen en kantoren, al zijn de resultaten en maatregelen daar van een andere orde. Naast het productieproces, gaat niet alleen veel aandacht uit naar het welzijn van de werknemers, maar kijken we ook naar het welzijn van de hele omgeving, de maatschappij en de natuur Uitbreiding productieruimte In realiseerden we voor onze drukkerij een nieuwe vleugel. Hierbij werd 2,5 miljoen euro besteed aan ecologische aspecten. Deze uitbreiding biedt onderdak aan nieuwe machines, die de oudere machines vervangen. Bij de aankoop van de nieuwe drukpersen streven we ernaar een evenwicht te vinden tussen een kwaliteitsvolle en een ecologisch verantwoorde productie. Bij de uitbouw van onze huisvesting werd aandacht besteed aan diverse aspecten. Hieronder vindt u enkele voorbeelden. Een aantal van deze maatregelen komt verder in dit verslag uitgebreider aan bod. Energiebesparende maatregelen: verwarming met gerecupereerde warmte van naverbranders witte dakbedekking zodat de zomerwarmte wordt weerkaatst: zo is geen extra koeling nodig centrifugaal VSD-koelmachine (Variable Speed Drive) met hoog rendement installatie van gescheiden koelnet installatie van VSD-regeling op blaasluchtventilatoren (brengt het elektrisch verbruik 20% omlaag)

8 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 8 energiezuinige motoren (energielabel A) voor snipperverwerking lichtstraten in het dak zodat minder elektrische verlichting nodig is automatisch dimmende verlichting Vermindering waterverbruik: inzet van regenwater voor het koelproces via een hemelwaterbuffer van 300 m 3 TPO-dakbedekking voor proper regenwater De dakbedekking is bovendien volledig recycleerbaar naar hetzelfde materiaal. Lichtstraten in het dak TPO-dakbedekking Geluidswering: wanden van de krantenpershal in cellenbeton van 15 cm dikte om het geluid in te perken

9 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 9 geluidsisolatie van het gebouw en van lokalen die 38 tot 45 db demping oplevert dakisolatie van 12 cm en geluidswerende glazen koepels van 2,65 cm dikte nieuwe installaties met extra geluidsdempers en extra geluidswerende maatregelen voor bestaande installaties geluidsberm van minstens 3 m hoogte langs de nieuwe interne weg aanpassing van stoepdrempels zodat het verkeer zonder geluidshinder of trillingen kan aanrijden 4.2. Energie Energie is een belangrijke factor in ons productieproces. De warmte van de naverbranderinstallatie wordt gerecupereerd en integraal aangewend voor de verwarming van de gebouwen. Zo is er nauwelijks nog een extra warmtebron nodig en verbruiken we ca. 70% minder gas dan wat nodig is bij klassieke systemen. Als de buitentemperatuur toeneemt, kan de energie van de naverbrander worden gebruikt voor de aanmaak van koeling, dankzij de absorptiekoelmachine. Dankzij de inzet van specifieke toestellen en technieken, kunnen we onze koude- en warmtebehoefte op elkaar afstemmen. Hierdoor bereiken we een aanzienlijke energiebesparing. Via een speciale hoogrendementskoeltoren kunnen we rechtstreeks koude onttrekken aan de buitenlucht. Verder realiseren we, dankzij de inzet van een gescheiden koelnet, gratis cooling voor onze drukpersen via de buitenlucht. Het circuit van 27 C bezorgt ons het jaar rond koeling. Het circuit van 12 C zorgt voor de aanmaak van 4000 uren gratis koeling per jaar. Voor de optimalisatie van het intern energiebeleid had Roularta ingetekend op het Auditconvenant Energie van de Vlaamse overheid. De maatregelen van het eerste plan ( ) werden op een meer dan voldoende manier gerealiseerd. Het tweede energieplan (uit te voeren tegen najaar 2013) werd goedgekeurd en is lopende. Deze maatregelen bieden niet enkel op elektrisch en thermisch vlak voordelen, maar zorgen ook voor een aanzienlijke daling van onze CO 2 -uitstoot. In 2010 werden o.m. volgende besparingen gerealiseerd: optimalisatie van het persluchtverbruik in de verzamelafdeling optimalisatie van de sturing van blaaslucht- en vacuümcentrale i.f.v. het rendement en de energie-efficiëntie thermografisch onderzoek op het gebouw i.f.v. het opzoeken en wegwerken van thermische verliezen Naverbrander

10 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 10 In 2010 werd kwh elektriciteit verbruikt en ,22 MWh aardgas. De evolutie over de jaren heen t.o.v. de productie in de volledige site, nl. de energieprestatie-index (EPI), vindt u in onderstaande figuur terug ,39 EPI-factor 23 EPI-waarde ,57 20, Referentiejaar Hier merken we in 2010 een daling van bijna 16% t.o.v Ook in de kantoren is er aandacht voor energiebesparing. We geven enkele voorbeelden: Er worden meer en meer netwerktoestellen ingezet. Individuele printers, scanners en faxtoestellen worden vervangen door één centraal en multifunctioneel toestel. Er zijn dus minder toestellen, en minder verschillende toestellen, wat een besparing in energie oplevert. Dankzij de vooruitgang van de technologie, genieten we van een proces van dematerialisatie. Vanuit de kantoren kan digitaal materiaal worden aangeleverd, zodat minder koeriertransporten tussen de verschillende vestigingen nodig zijn. Bijkomend voordeel van de digitalisering is een daling van het papierverbruik, plastic verpakking en ander fysiek materiaal. Veel zaken kunnen namelijk elektronisch worden bewaard. Naast een centralisatie wordt oude IT-apparatuur vervangen door nieuwe toestellen wat ons een energiebesparing van ca oplevert. TL-lampen worden op diverse plaatsen vervangen door de zuinige T5 (meer lichtopbrengst voor eenzelfde vermogen), wat een energiebesparing van 50% oplevert en een daling van de kosten, want deze lampen gaan 8x langer mee. Waar mogelijk worden deze lampen ingezet in combinatie met dimmers. Halogeenspots van 50W worden, op plaatsen waar dit mogelijk is, vervangen door ledspots van 7W. Heel wat klassieke schakelaars worden vervangen door aanwezigheidsmelders met tijd- en lichtsterkteregeling om te voorkomen dat lichten onnodig lang branden. Spots en downlighters worden vervangen door spaarlampen Water Ook water is belangrijk in ons productieproces. Met deze kostbare grondstof willen wij zo zuinig mogelijk omgaan. Het verbruik van stadswater is systematisch gedaald, dankzij diverse ingrepen in het productieproces. De inspanningen inzake warmte en koeling (energie) zorgden, samen met nog andere ingrepen, voor een lager waterverbruik. Bij de nieuwbouw werden materialen gekozen die het, samen met bijkomende voorzieningen, mogelijk hebben gemaakt om sinds medio 2009 regenwater in te zetten. Onder meer de keuze van de dak-

11 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 11 bedekking van onze nieuwbouw speelde hierin mee. De huidige materiaalkeuze (TPO) zorgt er namelijk voor dat het water veel minder vuil is (in vergelijking met bijv. een dakbedekking in bitumen). Voor de randapparatuur en drukpersen werd geïnvesteerd in een nieuw vochtwatervoorbereidingssysteem. In 2010 werd ,4 m 3 stadswater verbruikt en m 3 regenwater. Er werden mogelijkheden onderzocht om gebruikt water opnieuw in te zetten. In 2011 voorzien wij hiertoe een ombouw. Om een evolutie van ons waterverbruik over diverse jaren te kunnen maken, werd het verbruik in verhouding geplaatst t.o.v. de naar 16 pagina-equivalenten omgezette productiegegevens van de drukpersen. Dit is onze WPI-factor. We merken dat de WPI-factor van 2007 met 34% is gedaald in ,50 WPI-factor 2,00 1,94 1,83 WPI-waarde (x ) 1,50 1,00 0,50 1,55 1,27 0, Referentiejaar 4.4. Papier Papier is een waardevolle grondstof.

12 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 12 Papier is de basisgrondstof om kranten en tijdschriften te drukken. Alle gebruikte papier is chloorvrij (100% TCF). In 2010 werd kg papier aangekocht. Ruim kg of 12,72% hiervan is papier met het FSC- of PEFC-label (*). Roularta Media Group behaalde de FSC- en PEFC-certificaten. Van de Zweedse papierfabrikant SCA kreeg Roularta in 2010 het Forest Regeneration attest. Door onze aankoop van SCA-papier kon SCA bomen planten. Zo werken we mee aan het vernieuwen van het bosareaal en aan de CO 2 -opname uit de lucht. Ongeveer kg of 30,58% is gerecycleerd papier. Voor onze kranten wordt altijd gerecycleerd papier gebruikt. Naast aandacht voor de kwaliteit van het papier, wordt ernaar gestreefd om de kwantiteit zo laag mogelijk te houden. Zo wordt veel aandacht besteed aan een beperking van overbodig papierverbruik bij de opstart van en gedurende elk drukwerk. Inzake afval zijn er gescheiden papierafvalstromen: wit/gekleurd, papier/karton, 4.5. Inkt, additieven, solventen In 2010 werd kg inkt gebruikt. Naast inkt werden er kg reinigingsmiddelen aangekocht en kg vochtadditieven Verpakking Voor onze producten wordt divers verpakkingsmateriaal gebruikt. De hoeveelheid en de aard van de verpakking is bepalend voor de heffing die door Valipac wordt geïnd. In 2010 werden volgende verpakkingsmaterialen verbruikt: recycleerbaar papier/karton/hout/metaal recycleerbare kunststoffen (bijv. folieverpakking) 1.241,07 ton 222,1346 ton We beschikken over een Preventieplan Verpakking. Dat wordt via Febelgra ingediend bij de IVC (Interregionale VerpakkingsCommissie). IVC is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval. IVC keurt de ingediende plannen goed of weigert ze, verleent of weigert erkenningen, voert controles uit, Febelgra voert een jaarlijkse evaluatie uit op het 3-jarenplan. (*) FSC (Forest Stewardship Council) en PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes) zijn keurmerken voor een duurzaam bosbeheer. Deze labels bieden de garantie dat het hout of de houtproducten niet afkomstig zijn van verwoeste bossen, maar van bossen waar er aandacht is voor het behoud en de ontplooiing van onze bosrijkdom voor de toekomst. De producten met dit label werden dus op een ecologisch, economisch en sociaal verantwoorde manier geproduceerd. Papier dat deze labels draagt, is papier dat geproduceerd is op basis van FSC of PEFC gecertificeerde pulp.

13 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 13 Dit realiseerden wij al de laatste jaren: enkel gebruik van 100% gerecycleerd en onbedrukt karton maximaal hergebruik van pallets recyclage van onbruikbare pallets enkel gebruik van plasticfolie zonder composietkunststoffen vervanging van LDPE-folie door HDPE (folie met hoge densiteit) waardoor de huidig ingezette folie 14 µm dik is i.p.v. de vroegere 20 µm: minder grondstoffen aanwezig en een aanzienlijke daling van de afvalhoeveelheid ook andere folies worden steeds lichter, alsook de kartonnen dozen, net zoals bij het gebruik van papier, bewaken we ook bij onze verpakking geen onnodige verliezen te hebben, meer eenheden per verpakking te voorzien, dubbele verpakking te vermijden, 4.7. Afval Vaste afvalstoffen Zoals eerder gemeld, zijn er gescheiden papierafvalstromen. In 2010 was er van alle papiersoorten samen ton afval. Naast papier bestond ons afval uit: plaatontwikkelaar (38 ton) offsetplaten (158 ton) drukinktafval (15 ton) solvent (31 ton) lege kunststoffen verpakking (5 ton) kunststofverpakking PE-folie (15 ton m 3 ) houten pallets (41 ton) Naast dit productiegerelateerde afval, hadden we ten slotte ook nog restafval (80,7 ton m 3 via de perscontainer). Alle afval wordt gesorteerd en per soort opgehaald door firma s die zorgen voor verdere verwerking en/of recyclage Water Het watergebruik wordt opgevolgd via ons waterbalansplan. Continu gebeurt monitoring zodat snel abnormaliteiten kunnen worden opgespoord en aangepakt. In 2010 hadden we volgend afvalwater: Industrieel afvalwater 9.392,76 m 3 Sanitair water 4.592,78 m 3 Verdampt water ,66 m 3 Regelmatige metingen tonen aan dat alle afvalwater voldoet aan de gestelde lozingsnormen. Er wordt gezocht naar hergebruik van water, zodat het lozingsdebiet van industrieel afvalwater kan afnemen. In 2011 wordt hiervoor een ombouw voorzien.

14 DUURZAAMHEIDSVERSLAG Bodem Elk bedrijf heeft de plicht voorzorgen te nemen om lekken of accidenteel morsen van producten te voorkomen en aldus bodemvervuiling te vermijden. In 2003 werden 10 bestaande ondergrondse enkelwandige tanks vervangen door dubbelwandige tanks. Deze tanks zijn beschermd tegen roestvorming en hebben een lekdetectiesysteem. Op de losplaatsen is een vloeistofdichte piste voorzien voor opvang van accidenteel gemorste vloeistoffen bij het lossen van product. Aan alle Vlaremvoorwaarden voor opslag van gevaarlijke vloeistoffen in onder- en bovengrondse houders wordt voldaan. De opslag van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten in het bedrijf werd eveneens geanalyseerd en ingericht conform de vereisten van de wetgeving Emissie Inzake geleide emissie wordt conformiteit bereikt met de van toepassing zijnde normen (20 mgc/ Nm 3 ). Onze periodieke meetcampagnes tonen aan dat we zelfs resultaten behalen die ruim onder de norm zitten. De lucht uit de ovens van onze drukpersen wordt door de naverbranderinstallaties geleid. Deze installaties zorgen bovendien, zoals reeds vermeld, ook voor warmterecuperatie voor de verwarming van onze gebouwen (of aanmaak van koeling door de absorptiekoelmachine). Maximaal 30% van onze vluchtige organische solventen (VOS-producten) mogen diffuus verdampen. Door een gerichte selectie van de aangewende reinigingsmiddelen, inkten, additieven, en door overschakeling naar alcoholvervangers, voldoen we ruimschoots aan dit voorschrift. We behalen voor 2010 namelijk 12,6%. Via onze solventenboekhouding kan de overheid toezien op onze conformiteit met de gestelde voorwaarden. Tot slot is er de verplichting om de totale emissie te beperken tot maximaal 15% van het inktverbruik. Ook aan deze voorwaarde voldoen we in 2010 vlot met een ruime marge, nl. 6,35%. Vanaf 2010 is dit voorschrift ook opgenomen in de VOS-boekhoudingen Transport Heel wat medewerkers zijn vele uren onderweg voor klantenbezoeken, vergaderingen Voor ons wagenpark streven we een eco-efficiënt aankoopbeleid na. Dit resulteert in een constante daling van de gemiddelde CO 2 - uitstoot van nieuwe bedrijfswagens. Wie niet op weg moet voor het werk, motiveren we om zich van en naar het werk te verplaatsen op een duurzame manier. Zo werd in 2010 een brochure opgesteld met alle transportmogelijkheden en de bijbehorende (ecologische, fiscale, ) voordelen. Er werden nieuwe initiatieven ontwikkeld, zoals carpoolen, gratis treinvervoer, derdebetalerssysteem voor bus en tram. Fietsers kunnen al geruime tijd genieten van een fietsvergoeding. In 2011 willen we onze aandacht voor duurzaam vervoer ondersteunen door deelname aan het project ik kyoto van de Bond Beter Leefmilieu. De vestigingen van het bedrijf zijn in België over heel Vlaanderen verspreid. Tussen de diverse vestigingen wordt materiaal uitgewisseld. Zoals hierboven geschetst, gebeurt dit zo veel mogelijk digitaal. Toch blijven een aantal zaken fysiek aanwezig en hebben die een verplaatsing nodig. Hiervoor doen we een beroep op een koerier die alle kantoren bezoekt. Sinds 01/11/2010 konden we de ritten halveren. In plaats van 2 ritten per dag (1 overdag, 1 s nachts), wordt elke vestiging maar

15 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 15 1 keer meer bezocht. Hierbij wordt enkel de nachtrit behouden, zodat de koerier in daluren kan rijden en files kan vermijden. Evolutie gemiddelde CO ² -uitstoot nieuwe RMG-wagen CO ² -uitstoot S West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen De diverse inspanningen die Roularta Media Group heeft gerealiseerd, werden extern beoordeeld en bevestigd door een team van onafhankelijke deskundigen. In 2011 behaalde Roularta Media Group namelijk het jaarcertificaat van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. Dit is een initiatief van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen, VA KvK West-Vlaanderen en Bureau Veritas Certification. Het is een zorgsysteem dat werd ontwikkeld in samenspraak met de bedrijven en dat wordt ondersteund door de Vlaamse overheid en de Provincie West-Vlaanderen. Dit West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is een hulpinstrument om het bedrijfsbeleid rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te structureren en te streven naar continue optimalisatie van de prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak. Door ondertekening van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen engageert het bedrijf zich om proactief te werken rond 6 beleidsprincipes en 10 thema s, waaraan concrete acties worden gekoppeld. Een team van onafhankelijke deskundigen auditeert de geleverde prestaties en denkt constructief mee over aandachtspunten en verbeteropties. Bij een positieve evaluatie wordt het bedrijf gehonoreerd voor de realisaties en ontvangt men het certificaat, wat Roularta Media Group dus in 2011 heeft behaald.

16 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 16 GRI G3 Index 2010 Omschrijving 1. Strategie en Analyse 1.1 Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie 1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico s en mogelijkheden Rapporteringsniveau Niet Reden / Referentie / Toelichting / Rubriek in het duurzaamheidsverslag Cfr. Jaarverslag: voorwoord, missie, strategie Inleiding Bij dit eerste verslag opteren wij ervoor te rapporteren over de rubrieken van GRI C-niveau. 2. Organisatieprofiel 2.1 Naam van de organisatie Roularta Media Group cfr. Jaarverslag 2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten 2.3 Operationele structuur van de organisatie, met inbegrip van divisies, dochterondernemingen en samenwerkingsverbanden 2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie 2.5 Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor duurzaamheidskwesties) Cfr. Jaarverslag Cfr. Jaarverslag, o.a. Groepsstructuur Roularta Media Group Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare (België) Cfr. Jaarverslag 2.6 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm Cfr. Jaarverslag 2.7 Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren die worden bediend en soorten klanten / begunstigden) 2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie, waaronder: aantal werknemers netto-omzet hoeveelheid geleverde producten of diensten 2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur of eigendom 2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslag periode werden toegekend 3. Verslagparameters 3.1 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft Cfr. Jaarverslag Cfr. Jaarverslag Cfr. Jaarverslag Onderneming met een hart (2. Stakeholders) FSC- en PEFC-certificaat Forest Regeneration West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen 1/1/ /12/2010 Omdat dit het eerste duurzaamheidsverslag is, worden significante activiteiten en realisaties van de afgelopen jaren eveneens opgenomen. 3.2 Datum van het meest recente verslag Niet Eerste verslag 3.3 Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, etc.) Tweejaarlijks 3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan

Duurzaamheidsverslag Jobgepast

Duurzaamheidsverslag Jobgepast sverslag VERSLAGPERIODE 1/08/2007 TOT EN MET 30/06/2010 Uw medewerkers kunnen het verschil maken! Uw bedrijf kan het verschil maken! 2 De Mens Pagina 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 13 14 15 16-18 19 20 3 Naam

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag Jobgepast

Duurzaamheidsverslag Jobgepast sverslag VERSLAGPERIODE 1/08/2007 TOT EN MET 30/06/2010 Uw medewerkers kunnen het verschil maken! Uw bedrijf kan het verschil maken! 2 De Mens Pagina 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 13 14 15 16-18 19 20 3 Naam

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3 DEEL 2: DUURZAAMHEIDSBELEID... 12. DEEL 3: ECONOMIE... 14 3.1 Economische resultaten... 14 3.2 Lokale speler...

Inhoud. Inleiding... 3 DEEL 2: DUURZAAMHEIDSBELEID... 12. DEEL 3: ECONOMIE... 14 3.1 Economische resultaten... 14 3.2 Lokale speler... DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2010 Inhoud Inleiding... 3 DEEL 1: BEDRIJF... 4 1.1 Voorstelling... 4 1.2 Operationele structuur... 7 1.3 Bestuur... 7 1.4 Globale speler... 9 1.5 Belanghebbenden... 10 DEEL 2: DUURZAAMHEIDSBELEID...

Nadere informatie

1-13 en 14-15. Corporate Governance

1-13 en 14-15. Corporate Governance Index GRI G3, inclusief sector supplement electric utilities, uitgave april 2009. Kernindicatoren zijn met grijze balk gemarkeerd. Sectorindicatoren zijn gemarkeerd door EU nummer sectorsupplement GRI

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011-2012 OKTOBER 2013

Duurzaamheidsverslag 2011-2012 OKTOBER 2013 Duurzaamheidsverslag 2011-2012 OKTOBER 2013 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011-2012 1 Voorwoord 4 2 organisatieprofiel 6 Uitgelicht Duurzaamheid in de genen 6 Omzet 8 Financiële overheidssteun 8 Deugdelijk bestuur

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2014 OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG OBT bv, juni 2015 De cijfers van dit verslag zijn tot stand gekomen vanuit de milieu- en kwaliteits management systemen van de twee OBT bedrijven in Den Haag en Leiden. Beide

Nadere informatie

MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN

MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN Informatiebrochure Cyclus 2013-2014 1 1. SITUERING Het hebben van een goed product of dienst is een goede vertrekbasis maar is niet langer een garantie voor het voortbestaan

Nadere informatie

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 30 juli 2012 2 Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010 4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Deze monitoring rapportage is een uitgave van Nedvang. 3 4 Voorwoord Monitoring

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Voorwoord Sinds de oprichting van de onderneming in 1972 staat Hulskamp bekend om haar vooruitstrevendheid. De kwaliteit van de geboden dienstverlening,

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Spadel. Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel

Spadel. Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel Spadel Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel Inhoudstafel 1 Voorwoord 3 Inleiding 4 Spadel in het kort 8 MVO-strategie 10 Uitdagingen voor de sector 14 3 pijlers 15

Nadere informatie

Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR.

Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR. Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR. COLOFON Duurzaam werken. Enkele suggesties voor syndicalisten die

Nadere informatie

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2 De allerallerbeste is verantwoord MVO bij Tele2 Tele2 - MVO report 201 2014 1 Management statement Gedurende mijn eerste jaar bij Tele2 ben ik verrast door wat wij als organisatie allemaal doen om een

Nadere informatie

Inhoudstafel. Familie pg 6. Mens pg 7. Arbeids vreugde pg 10. Kwaliteit pg 9. Ondernemen pg 12. Respect pg 14. Voorwoord pg 3 Over ons pg 5 GRI pg 17

Inhoudstafel. Familie pg 6. Mens pg 7. Arbeids vreugde pg 10. Kwaliteit pg 9. Ondernemen pg 12. Respect pg 14. Voorwoord pg 3 Over ons pg 5 GRI pg 17 Duurzaamheidsverslag 2013 Eerlijkheid & Transparantie Graag zien Dankbaarheid Inhoudstafel Samenhorigheid Voorwoord pg 3 Over ons pg 5 GRI pg 17 Altijd op elkaar kunnen terugvallen Geld is niet hoogste

Nadere informatie

04. Governance 05. Strategie 06. Dialoog met de stakeholders 07. Materialiteit

04. Governance 05. Strategie 06. Dialoog met de stakeholders 07. Materialiteit Governance strategie 04. Governance 05. Strategie 06. Dialoog met de stakeholders 07. Materialiteit Vorming 09. Veilig, betrouwbaar en eenvoudig gebruik van digitale technologie in ieders voordeel Gemeenschappen

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Roto Smeets Group in 2009. Maatschappelijk Jaarverslag

Roto Smeets Group in 2009. Maatschappelijk Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Maatschappelijk Jaarverslag Thema s In dit maatschappelijk verslag zijn voor de illustraties twee thema s gebruikt: Eerste: toekomst buiten de grafische industrie We laten vier

Nadere informatie

Integraal Milieuverslag. Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden

Integraal Milieuverslag. Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden Integraal Milieuverslag Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden Aan de slag met het Integraal Milieuverslag Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden INHOUD Voorwoord --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Duurzaamheidverslag BinckBank 2010. Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI)

Duurzaamheidverslag BinckBank 2010. Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI) Duurzaamheidverslag BinckBank 2010 Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI) 2 Inhoudsopgave 1 Over BinckBank 3 1.1 Strategie en analyse 3 1.2 Organisatieprofiel

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

Duurzaam en betrokken 2012

Duurzaam en betrokken 2012 Duurzaam en betrokken 2012 Wij voelen ons als maatschappelijk bedrijf nauw verbonden met de samenleving. De bijdrage aan de samenleving is vervat in onze missie en in ons dagelijks werk. JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie