Resultaten van de Burgertop Amsterdam 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten van de Burgertop Amsterdam 2015"

Transcriptie

1 Resultaten van de Burgertop Amsterdam 2015 Inleiding Op zaterdag 6 juni 2015 vond de eerste Burgertop Amsterdam plaats. Op deze dag kwamen bijna 250 Amsterdammers bij elkaar om te praten over de zaken die zijn belangrijk vinden voor de stad. In de Zuiderkerk stonden 35 ronde tafels klaar waar de deelnemers in drie rondes in met elkaar gesprek gingen. De agenda voor de dag is door de deelnemers zelf vastgesteld; ze droegen bij hun inschrijving samen meer dan 300 punten aan. Daarmee had elke tafel een onderwerp en een startvraag. Na een eerste verkennende ronde werd er door elke groep een uitdagende vraag geformuleerd. Daarna werden er ideeën bedacht voor die vraag. Elke tafel selecteerde één of meer ideeën voor de uitwerking. De onderwerpen, de uitdagende vragen en de bijbehorende ideeën staan in onderstaande lijst. Voor elk idee is een contactpersoon aangesteld. Met de andere ideeën zijn de deelnemers nu zelf aan de slag, ondersteund door de vrijwilligers van de burgertop. Alle deelnemers hebben de notulen van hun tafelgesprek en de contactgegevens van hun tafelgenoten ontvangen. En op zaterdag 26 september vindt er een follow-up dag plaats, waar we kijken hoe het met de uitwerking van de plannen gaat. Op 23 juni heeft wethouder Laurens Ivens alle resultaten in ontvangst genomen. Daarnaast hebben we afspraken met bijna alle bestuurscommissies om de resultaten waar de stadsdelen een rol kunnen spelen te presenteren. Dat zal gebeuren in augustus en september dit jaar. Een samenvatting van de resultaten staat ook op Op deze pagina kan je doorgeven als je je wilt aansluiten bij een van de ideeën. 1

2 foto: FT Lasès 2

3 Tafel 1: burgerparticipatie, zelfbestuur, bewonersinitiatieven, sociaal doe-het-zelven Hoe zorgen we ervoor dat de invloed van burgers en buurten een gelijkwaardige positie heeft in de besluitvorming in de stad? IDEE Tafel 1: Burger open platform voor participatie Burgerparticipatie is meedoen en meebeslissen met onder andere buurtagenda's, buurtbudgetten. We willen een burgerbuurtplatform waar burgers, overheid, instellingen en ondernemers, samen ideeën en kennis kunnen delen, in het sociaal domein en op straat. contactpersoon: Burgertop Amsterdam Tafel 2: de rol van bestuurscommissies en bestuurlijke vernieuwing Hoe kunnen we goed burgerschap organiseren en welke rol heeft de bestuurscommissie daarin? IDEE Tafel 2: Niet-politieke burgerraadpleging in Afrikaanse stijl Om burgers meer te betrekken bij het lokale beleid komt er een burgerraadpleging zonder meerderheid van stemmen in landelijk Noord. Er wordt op een andere manier geluisterd naar de bewoners in Zunderdorp. contactpersoon: Martijn de Liefde (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 2: Naast de nachtburgemeester komt er ook een vrouwelijke schaduwburgemeester Om het stadsbestuur ook een perspectief te geven vanuit de vrouw willen we naast de burgermeester een vrouwelijke schaduwburgemeester aanstellen. En later ook een kinderburgemeester. Vergelijkbaar met de nachtburgemeester. contactpersoon: Hedy-Jane Guds (via Burgertop Amsterdam) IDEE tafel 2: Een online platform gekoppeld aan ontmoetingen Om het lijntje tussen burger en bestuur korter te maken willen we een online platform in combinatie met buurtgesprekken, gevolgd door werkgroepen waarin burgers ideeën verder kunnen uitwerken. Participeren was nog nooit zo makkelijk! contactpersoon: Mees de Lind (via Burgertop Amsterdam) Tafel 3: de balans tussen het toerisme, wonen en werken in het centrum Hoe kunnen we de toerist en de toerisme-industrie eerlijk laten meebetalen aan de leefbaarheid van de stad? 3

4 IDEE Tafel 3: Eén dag per jaar geven we Amsterdam terug aan de Amsterdammers: de toeristvrije dag Een dag per jaar staan de bewoners van Amsterdam en de mensen die er werken centraal. Zij mogen die dag gratis én als enige bezoekers naar musea en attracties. De rest van Nederland krijgt zo op de toeristvrije dag ook veel toeristen en de bewoners krijgen alle ruimte om weer van de stad te genieten. contactpersoon: Diana Wind IDEE Tafel 3: Toeristenborg Iedere toerist in Amsterdam betaalt 100 borg. Hiervan kunnen boetes voor overtredingen (bv. onacceptabel gedrag) ingehouden worden. Bij goed gedrag krijgt men bij vertrek de volledige borg terug. contactpersoon: Gertrude van der Ven (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 3: Ontmoedigen sprinkhaan toerist Ontmoedigen dagtoerisme, want dat levert geen geld op. Mensen die korter dan 24 uur hier verblijven moeten ook gaan bijdragen aan toerisme-opbrengsten. De sprinkhaan toerist is de all-inclusive dagtoerist die massaal met touringcars wordt ingevoerd en verder geen cent hier uitgeeft. Deze toerist moet toerismebelasting gaan betalen via de touroperators. contactpersoon: Yelle Alkema IDEE Tafel 3: Hubs voor touringcar Touringcars komen binnen in hubs /verzamelpunten aan de randen van de stad, waarna men overstapt op waterbussen en kleinschaliger/groen vervoer. Zo ontlasten we de binnenstad van touringcars en creeren we grotere verkeersveiligheid, minder vervuiling, beter gebruik water voor transport. contactpersoon: Hans Tulleners (via Burgertop Amsterdam) Tafel 4: de invloed van burgers op lokaal beleid en begroting Hoe kan de informatie-uitwisseling zo geregeld worden dat meer burgers betrokken worden bij de lokale besluitvorming? Tafel 5: stadslandbouw - stadsimkers - buurtmoestuinen is samengegaan met 7 Tafel 6: schone energie Hoe kunnen we samen vervuiling door vervoer aanpakken? 4

5 IDEE Tafel 6: stroomoverschot tijdens daluren gratis aanbieden voor opladen auto s en bootjes Omdat conventionele elektriciteitscentrales optimaal draaien bij continuproductie, worden dalen in de vraag gereguleerd door windmolens stil te leggen. Laat de windmolens draaien en gebruik deze energie voor gratis laden in dalvraag-uren, s nachts en overdag tussen Het doel is verminderen luchtvervuiling door meer elektrisch vervoer. contactpersoon: Paul Rijnaarts (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 6: Flashmob door scholieren zet aan tot denken over luchtvervuiling: voorkom smog in de stad. Ontwikkel een campagne ter bewustwording van vervuiling door auto's en brommers in de stad d.m.v. kunst, flashmob, kennisdeling en een autovrije dag. contactpersoon: Julia van Boven en Stefanie Schuddebeurs (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 6: minder luchtvervuiling middels gedecentraliseerde distributiecentra Huidige situatie: grote distributiecentra waar vanuit elke dag honderden busjes naar de bewoners en bedrijven rijden voor bezorgen van pakketten. Gewenste situatie: enkel vervuilend vervoer vanuit distributiecentra naar stadsdelen, van daaruit per fiets, boot of elektrische auto. contactpersoon: Titus Reijntjes (via Burgertop Amsterdam) Tafel 7: duurzaam voedselgebruik Hoe krijgen we duurzaam ruimtegebruik op de publieke en politieke agenda? Hoe kunnen we meer sociaal economische, sociale en ecologische waarde geven aan voedselafval? Hoe kunnen we de waarde van het riool en het water inzetten? IDEE Tafel 7: Pilot: we schaffen het riool af Laten we een pilotproject opzetten waarbij we nieuwe technieken testen op het gebied van afkoppeling van het riool van hemelwateren huishoudelijk afvalwater. Een proeflab in een educatieve instelling. School zonder riool! contactpersoon: Anouk Distelbrink (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 7: Blote-voeten-pad in de stad Maak een groen lint door de stad dat de aandacht trekt. Openbare ruimte teruggeven aan mens en natuur. Het is een sensatie om de stad te doorkruisen op blote voeten. contactpersoon: Geke Oosterhof (via Burgertop Amsterdam) 5

6 IDEE Tafel 7: Leegstaand pand transformeren tot een testplek van duurzame technieken Transformeer een leegstaand pand tot een testlab waarin allerlei duurzame technieken worden uitgetest. Inclusief een testwoning. De techniek kan verder worden ontwikkeld op basis van nieuwe inzichten van wetenschap en bezoekers. contactpersoon: Waas Thissen (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 7: drijvende stadslandbouw, sla uit de grachten Maak drijvende standslandbouw en pluktuinen die afgeleverd worden per boot. Laat een buurt samen composteren en samen in de tuin werken. contactpersoon: Wijnanda Willemse (via Burgertop Amsterdam) Tafel 8: sportclubs beter benutten is niet gestart wegens te weinig belangstelling Tafel 9: jeugdwerkloosheid en stageplekken is niet gestart wegens te weinig belangstelling Tafel 10: jeugd in de stad (12-18 jr) Hoe zorg je ervoor dat actieve jongeren niet inactief worden? is niet gestart wegens te weinig belangstelling Tafel 11: burgerparticipatie, zelfbestuur, bewonersinitiatieven, sociaal doe-het-zelven Hoe kunnen we als burger en overheid tot een grotere mate van zelfbestuur komen voor en door burgers? IDEE Tafel 11: Bouw mee met het BBB! We starten een buurtbouwbureau, waarbij we mensen met de kennis, expertise en ervaring gebruiken voor de opbouw van de buurt. Zowel sociaal als met steen en groen. Mensen die werkloos / gepensioneerd zijn en veel participeren. Deze mensen belonen we met bijvoorbeeld een basisinkomen en andere vergoedingen zoals een projectsubsidie. contactpersoon: Jerry Straub (via Burgertop Amsterdam) Tafel 12: recyclen van afval is samengegaan met 7 6

7 Tafel 13: groen in de stad Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle Amsterdammers zelf de verantwoordelijkheid kunnen, willen en gaan nemen voor groen in de stad? IDEE Tafel 13: Groene netwerken kweken Zet een netwerk op van groene ambassadeurs. Burgers en professionals die betrokken zijn bij het groen in hun stad. Om te verbinden, om te laten zien wat er al is en om kennis te delen van groene initiatieven. contactpersoon: Marleen Munniksma en Jael Elkerbout (via Burgertop Amsterdam) Tafel 14: luchtkwaliteit (minder luchtvervuiling) Hoe kunnen we het probleem van luchtvervuiling per ongeluk oplossen door het te verbinden met andere vraagstukken in de wijk? IDEE Tafel 14: Investeren in groen tegen luchtvervuiling De luchtvervuiling in Amsterdam ligt boven de norm van wat nog gezond is. Door meer groen aan te leggen kan deze vervuiling teruggedrongen worden. We willen groen in de stad gaan promoten in de vorm van meer stadslandbouw in binnentuinen, planten die CO2 en fijnstof opnemen te planten en groen aan te leggen op platte daken van bijvoorbeeld kantoorgebouwen. contactpersoon: Meike Korperhoek (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 14: Verhoog het woongenot, verlaag de geluidsoverlast en het fijnstof Om het woongenot te verhogen van de Amsterdammer moeten er 30 KM zones komen binnen de bebouwde kom. En een fijnstofmeter per buurt maakt meten makkelijk. contactpersoon: Trudy Kool (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 14: Schonere lucht per ongeluk gerealiseerd dankzij een buurtontbijt Door buurtactiviteiten te organiseren en straat en wijk mooier te maken wordt de sociale cohesie onder bewoners verbeterd en kan samen gewerkt worden aan schonere lucht. contactpersoon: Freed Schmitter (via Burgertop Amsterdam) Tafel 15: zwarte scholen, witte scholen Hoe kunnen we schoolkinderen met verschillende achtergronden (sociaal en cultureel) meer met elkaar in contact brengen? 7

8 IDEE Tafel 15: Zwarte en witte scholen ontmoeten elkaar in de blender Zwarte en witte scholen ontmoeten elkaar in de blender! Kinderen van zogenaamde zwarte en witte scholen gaan (waar mogelijk) in de buurt elkaar structureel ontmoeten en samenwerken. De scholen gaan daarom een langjarige structurele uitwisseling en samenwerkingsrelatie aan. Les, sport en muziekprogramma's worden in de klas gemengd uitgevoerd, waardoor de kinderen contact en respect voor elkaar krijgen. contactpersoon: Burgertop Amsterdam Tafel 16: Bewoners betrekken bij plannen in de stad (planschade voor burgers) Hoe kunnen we ervoor zorgen dat burgers beter betrokken worden bij plannen in de stad? IDEE Tafel 16: buurtbewoners gelijkwaardig betrekken bij plannen Bij planvorming dient - een vertegenwoordiging van - de (buurt)bewoners een gelijkwaardige rol te krijgen in de besluitvorming. Plannen dienen transparant en laagdrempelig toegankelijk te zijn voor alle betrokkenen en belangen geëxpliciteerd te worden. Maatregelen m.b.t. planschade vooraf uitwerken, communiceren en toezeggen in plaats van maatregelen bedenken op het moment dat het daadwerkelijk mis gaat. Contactpersoon: Lex de Jong Tafel 17: de festivalisering van de stad Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat festivals minder overlast veroorzaken? IDEE Tafel 17: Burgerforum wordt belangrijke nieuwe partij in festivaloverleg Amsterdam Er komt een Burgerforum Festivals Amsterdam zoals er ook een Schiphol Burgerforum is. Echt meepraten, echt serieus genomen worden contactpersoon: Giel Pool (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 17: Quotum dancefestivals en goede balans met andere soort festivals Amsterdam stelt een grens aan het aantal dancefestivals en staat groei van andere festivals op nieuwe locaties toe. Er komt een samenwerkend orgaan van gemeente, burgers en organisaties dat adviseert. contactpersoon: Marco de Goede (via Burgertop Amsterdam) 8

9 IDEE Tafel 17: Amsterdams keurmerk voor duurzaam georganiseerde festivals Festivals kunnen een keurmerk krijgen als ze voldoen aan de duurzame spelregels. Dit gaat dan over overlast in de buurt, belasting van de parken etc. Uiteindelijk zullen buurtbewoners blij zijn met de komst van een duurzaam georganiseerd festival omdat de buurt er ook beter van wordt. contactpersoon: Marco de Goede (via Burgertop Amsterdam) Tafel 18: de multiculturele rijkdom (tolerantie, discriminatie, respect) Hoe ontwikkelen we de moed om zelf te reflecteren en om daardoor in te zien Hoe wij daadwerkelijk naar de ander kijken? Hoe kunnen we ons hokjesdenken laten varen en zo de eis voor integratie naar participatie voor iedereen veranderen? IDEE Tafel 18: Wees welkom / Nooit meer alleen Er komt een ruimte voor levensbeschouwelijke stromingen waar dagelijkse ontmoetingen en eten plaats vindt. Niemand eet meer alleen, er is elke dag de mogelijkheid om samen te eten. Pilotplek: Nieuw-West. contactpersoon: Marten Bos (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 18: Gemengde huwelijken en relatie verplichten Ludiek idee: Door gemengde huwelijke en relaties verplicht in te voeren, lossen we in 100 jaar alle culturele verschillen op. Mensen van alle culturen mogen met elkaar trouwen. Uiteindelijk zorgt dit voor eenheid onder de mensen en wereldvrede. Inspiratiebron: Sarphati in contactpersoon: Elizabeth Njeru (via Burgertop Amsterdam) Tafel 19: de rol van religie in Amsterdam Hoe kan religie, zonder inmenging van de overheid, de verhoudingen in de stad verbeteren? IDEE Tafel 19: taal als basis voor verbinding Vanuit kerken en synagogen worden er taallessen georganiseerd voor moslims die de NLdse taal niet beheersen. Andersom kunnen moslims die de taal wel beheersen taalles geven aan de Christelijke Afrikaanse gemeenschap. Wederkerigheid is de basis. Door de taallessen met mensen vanuit verschillende religies kan meer begrip en vertrouwen worden gecreëerd. contactpersoon: Babet Bruns (via Burgertop Amsterdam) 9

10 IDEE Tafel 19: De rol van religie bij 4 en 5 mei Laten we de dialoog met het comité 4 en 5 mei aangaan om te kijken Hoe we intensiever met religies samen kunnen werken. Doel: elkaar erkennen, een bijdrage leveren en de achterban bereiken. contactpersoon: Saskia Gaster (via Burgertop Amsterdam) Tafel 20: armoede en ongelijkheid (verschillen arm-rijk) Hoe kunnen we de solidariteit tussen de 2 groepen rijk en arm bevorderen en de kloof verkleinen? IDEE Tafel 20: Experimenteren met basisinkomen, respect voor iedereen Om er achter te komen of het basisinkomen kan werken in Amsterdam stellen wij voor om drie verschillende pilots te gaan doen: conditievrij inkomen, inkomensaanvulling voor bepaalde groepen en inkomen in ruil voor vrijwilligerswerk contactpersoon: Yolanda van Tilborgh (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 20: Kritische nieuwsvoorziening en burgerideeen We willen structureel de politiek voeden en beïnvloeden met ideeën van burgers. Een Burgertopredactie faciliteert samen met wijkteams de weg van ideeën van burgers naar de politiek contactpersoon: Yolanda van Tilborgh (via Burgertop Amsterdam) IDEE Zou het niet mooi zijn als er meer publieke voorzieningen en ontmoetingsplekken komen voor kleinere buurt-initiatieven? Als de buurthuizen die er nu zijn effectiever ingezet kunnen worden? Als ze onderling best practices kunnen delen? Laten we een denktank starten om de ideeën verder uit te werken! contactpersoon: Angelie Weber (via Burgertop Amsterdam) Tafel 21: de rol van bestuurscommissies en bestuurlijke vernieuwing Hoe zorgen we ervoor dat 25% van de voorstellen burgertop wordt uitgevoerd zodat vertrouwen democratie wordt hersteld? IDEE Tafel 21: Realiseer de top 20 van 020 De Burgertop heeft veel ideeën als resultaat. Als de politiek de top 20 van 020 erkent en helpt realiseren, creëren we nieuw vertrouwen in de democratie. contactpersoon: Bob Maas (via Burgertop Amsterdam) 10

11 Tafel 22: samenwerking in de wijk tussen burgers, ondernemers en professionals Hoe halen we drempels weg om te samenwerken? IDEE Tafel 22: Versnellingskamer Voortstuwen van BOP's (Bewoners, Ondernemers en Professionals) van ideeën naar uitvoering ten einde meer waarde (economisch, ecologisch en sociaal) te creëeren in de wijk contactpersoon: Burgertop Amsterdam IDEE Tafel 22: Welkomstpakket Welkom en weldoen in de buurt! contactpersoon: Burgertop Amsterdam Tafel 23: toegankelijkheid in de openbare ruimte is niet gestart wegens te weinig belangstelling Tafel 24: Amsterdam in 2030 Hoe kunnen we de kwaliteiten van de Amsterdammers optimaal bijdragen aan de kwaliteit van Amsterdam? Tafel 25: de balans tussen het toerisme, wonen en werken in het centrum Hoe kunnen we zorgen voor goed en gedeeld gastheer/ gastvrouwschap in Amsterdam? IDEE Tafel 25: Meer balans in de stad door vermindering verkeersdrukte Om minder auto s in het centrum te krijgen, zorgt de gemeente voor goedkope parkeerplekken buiten het centrum aangevuld met een goede OV-verbinding naar het centrum toe. Vgl P+R Arena, maar met 24/7 OV. contactpersoon: Carel Buenting (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 25: Minder touringcars in het centrum, de toerist doet de last mile per rondvaartboot Touringcars blijven aan de rand van de stad. Hier vindt een transfer plaats van toeristen naar (elektrische) rondvaartboot en openbaar vervoer. contactpersoon: Cliff van Dijk (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 25: Amsterdam International Board: goed gedeeld gastheerschap Om tot een betere balans tussen bewoners, toeristen en ondernemers te komen, komt er een overlegorgaan met de stakeholders. De kernwaarde is een samenlevingsovereenkomst gebaseerd op het delen van de lusten en de lasten 11

12 van de toerist in de stad. (We Amsterdam) contactpersoon: Klaar van der Lippe (via Burgertop Amsterdam) IDEE tafel 25: Give & Take: ondernemers worden medeverantwoordelijk voor toerismebeleid Laat de ondernemers die veel verdienen aan het toerisme ook medeverantwoordelijk worden voor het beleid en de handhaving rondom toerisme. Laat ze ook meedelen in de lasten. contactpersoon: Klaar van der Lippe e.a. (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 25: Citymarketing 3.0: We love Amsterdam We love Amsterdam omvat brede en vergaande bewustwordingcampagnes waardoor bewoners, werkenden en toeristen meer van Amsterdam gaan houden én gaan zorgdragen voor een verdraagzame, schone en prettige cultuur in onze stad. Goede gast en goede gastheer zijn maakt het onvermijdelijke draaglijk en leuk. contactpersoon: Michel Plazier (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 25: Geef het trottoir terug aan de voetganger Zorg voor begaanbare stoepen door obstakels als fietsen, scooters, bakfietsen etc. te verwijderen. Zoals in Krakau en in Italiaanse steden. Fietsen en scooters worden geparkeerd op autoparkeerplaatsen. contactpersoon: Onno Bakker (via Burgertop Amsterdam) Tafel 26: de regeldruk (vergunningbeleid) is niet gestart wegens te weinig belangstelling Tafel 27: het centrum auto-vrij, parkeren in Amsterdam (fietsen, auto's) en verkeersveiligheid in de stad Hoe zorgen wij dat infrastructuur beter afgestemd wordt op de vele soorten verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers etc.)? Hoe kan de gemeente burgers meer betrekken bij de verkeersveiligheid? Hoe kunnen we de hufterigheid in het verkeer een halt toe roepen? IDEE Tafel 27: Meld asociaal verkeersgedrag in de Mokum-verkeers-app Laat burgers participeren in handhaving: maak het aantrekkelijk om asociaal gedrag in het verkeer te melden. Ontwikkel een interactieve app. Contactpersoon: Mirjam van Es (via Burgertop Amsterdam) 12

13 IDEE Tafel 27: Meer mooi, minder zooi: fietsparkeren 3.0 Drijvende caissons leveren parkeerplekken op voor fietsen die eerst op straat stonden. Op het dak ontstaat nieuwe publieke ruimte die flexibel inzetbaar is: tuin, speelplek, muziekpodium. Contactpersoon: Pascal van den Noort (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 27: De autoluwe straat: probeer het gewoon uit voordat je beslist! Sluit bepaalde straten waar ruimtedruk is op het gebied van verkeer, tijdelijk (in 1 richting) af om te onderzoeken wat het effect is op verkeersstromen, congestie, winkelaankopen etc. Evalueer daarna of de afsluiting werkt of niet en neem dan een besluit. Contactpersoon: Mischa Woutersen (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 27: I love my bike: beter 1 fiets met waarde en een chip dan 10 fietswrakken in een rek. Maak de fiets weer een waardevol object. Zorg dat alle fietsen gechipt worden en gekoppeld aan een eigen webpage binnen een portal van alle fietsen in Amsterdam. De personalized webpagina heeft verschillende functionaliteiten met voordelen en service voor de eigenaar van de fiets. We willen dat de burgers van Amsterdam zo meer van hun fiets gaan houden en er zorgvuldiger mee om gaan. Contactpersoon: Pascal v/d Noort, Mischa Woutersen en Mirjam van Es (via Burgertop Amsterdam) Tafel 28: parkeren in Amsterdam (fietsen, auto's) is samengegaan met 27 Tafel 29: verkeersveiligheid in de stad Hoe kunnen wij de verkeersveiligheid in de stad vergroten? IDEE Tafel 29: Straatbeheerders Om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de stad te vergroten, krijgt elke straat een straatbeheerder die toezicht houdt op het verkeer, het parkeren, werkzaamheden en het afval. Dit kan gedaan worden met behoud van uitkering. contactpersoon: Vital van Looveren (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 29: Vast omschreven wegindeling en bestrating Om alle verkeersdeelnemers meer duidelijkheid en meer veiligheid te bieden komt er een eenduidige infrastructuur. Eén handboek openbare ruimte voor de hele stad waarin de veiligheid van de burger voorop staat. Aan de bestrating kun je zien waar je moet lopen, fietsen en rijden en Hoe hard. contactpersoon: Frank van der Meer (via Burgertop Amsterdam) 13

14 Tafel 30: ondernemen vanuit een uitkering / sociaal ondernemerschap Hoe kunnen wij en betrokken instanties (DWI UWV) ondernemende initiatieven van burgers stimuleren en een faciliterende rol aannemen? IDEE Tafel 30: Ondernemen vanuit een uitkering, laten we samen de barrières wegnemen Denktanktafel30 organiseert dit jaar twee bijeenkomsten met DWI, actieve uitkeringsgerechtigden, MUG, starters4communities, Pit en Jonge Sla om meer ruimte te scheppen voor ondernemen vanuit een uitkering. contactpersoon: Nies Medema (via Burgertop Amsterdam) Tafel 31: discriminatie op de arbeidsmarkt is opgeheven Tafel 32: betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen Hoe kunnen we ervoor zorgen dat woningen betaalbaar en beschikbaar blijven? IDEE Tafel 32: Bestrijding leegstand Leegstand voor maximaal 6 maanden gedogen, zowel voor (koop/huur)woningen als kantoren. Overschrijding van de 6 maanden heeft een boete als gevolg, welke naar de staatskas gaat of de sociale woningbouw. Als hoogte van de boete bij huurwoningen kan men bijvoorbeeld denken aan 50% van de gemiddelde huurprijs van afgelopen jaar. contactpersoon: Marcel van Ooijen (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 32: Collectief Woningbezit Woningen moeten collectief eigendom zijn, zodat iedereen kans maakt op een goede en betaalbare woning. Collectief woningbezit kan leegstand voorkomen en zorgen voor een goed ruimtelijk beleid rondom allocatie. Wonen als grondrecht: iedereen zou een goede woning mogen hebben wat middels dit plan gerealiseerd kan worden contactpersoon: Harry Kappelhof (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 32: Puntenstelsel voor alle woningen (koop- en huurwoningen) Iedere woning, koop en huur, moet op kwaliteit en omvang worden beoordeeld. Hierdoor kan je hoge huren en koopsommen afschaffen en teruggaan naar reële huren waardoor iedereen weer kan wonen. Een woning moet geen belegging zijn maar een woning. Nu wordt er gespeculeerd wat zorgt voor leegstand. contactpersoon: Monica Verkoog (via Burgertop Amsterdam) 14

15 IDEE Tafel 32: Coöperaties terug naar hun kerntaken Woningbouwverenigingen moeten zich bezighouden met hun kerntaken, d.w.z. sociale woningvoorraad en sociale bedrijvigheid. Een organisatie op kleinere schaal zou hierbij kunnen helpen. Betaalbaar wonen is een grondrecht. De huidige woningbouwverenigingen zijn te groot om te kunnen voldoen aan het grondrecht. contactpersoon: Joke Baaij (via Burgertop Amsterdam) Tafel 33: Airbnb, toerisme en de woningvoorraad Hoe zorgen we ervoor dat lusten en lasten van bewoners en toeristen rond woninggebruik meer in balans komen? IDEE Tafel 33: Gastvrouw of gastheer van de buurt Om de lasten en lusten van bewoners en toeristen beter in balans te brengen komt er een gastvrouw of gastheer in een woonblok of straat die toeristen welkom heet. Toeristen hier zijn ook bewoners thuis. De gastvrouw is een laagdrempelige manier voor het creëren van onderling contact en betrokkenheid. Met gebruik van sociale media als Facebook en WhatsApp. contactpersoon: Marte Kappert (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 33: Project 'Gelijke monniken, gelijke kappen' - zorg voor de kwaliteit van je woonblok In het bepalen van het toeristenbeleid worden bewoners als volwassen partij (met zeggenschap) tot nu toe niet betrokken. Met dit project krijgen ze invloed aan de onderhandelingstafel en spreken ze mee over het bewaken van de kwaliteit van hun woonomgeving en het meedelen in de opbrengsten uit toerisme voor de buurt. contactpersoon: Erna Helmers (via Burgertop Amsterdam) Tafel 34: ouderen langer thuis blijven wonen Hoe zorgen we ervoor dat de maatschappij wezenlijk betrokken is bij de situatie van ouderen? IDEE Tafel 34: Welzijn en zorg op buurtniveau Voorzieningen die vaak nodig zijn, zoals huisarts, maatschappelijk werk, thuiszorg en ontmoeting moeten dichtbij, op loopafstand, zijn. De buurt organiseert zich en nodigt de overheid uit voor een keukentafelgesprek. Inzet van het gesprek is maatwerk voor de buurt door overheid en organisaties. contactpersoon: Arda van den Brink (via Burgertop Amsterdam) 15

16 Tafel 35: inspraak van huurders en bewonersparticipatie Hoe kunnen de huurders- en bewonersbelangen versterkt worden? IDEE Tafel 35: Corporaties worden coöperaties Huurders krijgen zeggenschap over de projecten waar in ze wonen. Op projectniveau worden de huurders georganiseerd in een coöperatieve verenigingen. Deze CV s kiezen een koepel met een bestuur dat de klassieke beheertaken uitvoert, daartoe bijgestaan door een stafbureau. contactpersoon: Jelk Kruk (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 35: Amsterdam wordt weer de stad van haar bewoners Laten we de regie over de stedelijke ontwikkeling tot onderwerp van publiek debat maken. Laten we de burgers betrokken bij het oplossen van de probleem in de stad. Zoals de stadsgesprekken van contactpersoon: Martine Pijpe (via Burgertop Amsterdam) 16

17 foto s: Yomi Hitijahubessy en Anne Verhoijsen Stichting Burgertop Amsterdam - 17

Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers

Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers Middelburg Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers INLEIDING... 4 HOOFDSTUK 1... 6 1A Schone en gezonde leefomgeving... 6 1A.1: Schone lucht, water en bodem...

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66 Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Ruimte voor Amsterdammers Amsterdam D66 Ruimte voor Amsterdammers 2 3 inhoudopgave Inhoudsopgave 06 Voorwoord 08 Visie

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 Groene politiek in een tijd van crisis december 2013 1 Inhoud 1 Het verkiezingsprogramma... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Veranderende samenleving... 3 1.3 De actualiteit...

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Coalitieakkoord 2014 2018 D66, PvdA, HSP, VVD en CDA Juni 2014. Vertrouwen op. Haagse Kracht

Coalitieakkoord 2014 2018 D66, PvdA, HSP, VVD en CDA Juni 2014. Vertrouwen op. Haagse Kracht Coalitieakkoord 2014 2018 D66, PvdA, HSP, VVD en CDA Juni 2014 Vertrouwen op Haagse Kracht Vastgestelde versie Coalitieakkoord Vertrouwen op Haagse Kracht juni 2014 Deze versie is het in huisstijl vormgegeven

Nadere informatie

Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee. Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014

Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee. Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014 Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014 Iedereen telt mee! De Partij van de Arbeid wil dat Utrecht een sterke stad is waar iedereen meetelt. Een stad waar je

Nadere informatie

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Colofon Programmacommissie GR2014: Paul Tang (voorzitter),

Nadere informatie

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1. Sterk en Sociaal Voor een duurzaam Flevoland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.1 Waar de provincie over gaat De provincie gaat niet overal over. In 2011

Nadere informatie

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN Inhoudsopgave Gemeenteraadsprogramma SP Eindhoven 2014 Inhoudsopgave Sociaal investeren 3 De afgelopen periode 3 Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Jan Paternotte en Rutger Groot Wassink. p.4. p.6. p.7. p.8. p.10. p.11. p.12. p.13. p.14. p.15

Jan Paternotte en Rutger Groot Wassink. p.4. p.6. p.7. p.8. p.10. p.11. p.12. p.13. p.14. p.15 HERVORMINGSAGENDA 2014-2018 Onze partijen hebben de afgelopen twee weken hard gewerkt aan een gezamenlijke hervormingsagenda voor Amsterdam. Wij wonen in een prachtige stad, maar we staan voor grote uitdagingen.

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015 Dag van de toekomst Rapportage uitkomsten 11443 Januari 2015 1 Inhoudsopgave Geschreven voor: Introductie 3 Samenvatting 6 Toekomstvisies 10 Ambities en nietsies 24 Trekhaakspel 28 Geschreven door: Bijlagen:

Nadere informatie

WONEN WERKEN WELZIJN

WONEN WERKEN WELZIJN DUIVEN WONEN WERKEN WELZIJN Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 WAT WIL DE SP? Een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. Daarvoor strijden

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE 2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE gesteund door vsp Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE

Nadere informatie

Bijlagen Duurzaam Rood

Bijlagen Duurzaam Rood Bijlagen Duurzaam Rood UITWERKINGEN EN IDEEËN DIE DE FRACTIE KAN GEBRUIKEN VOOR DE PERIODE 2010 2014. Behorend bij definitief PvdA verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Almere Periode 2010-2014

Nadere informatie