Resultaten van de Burgertop Amsterdam 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten van de Burgertop Amsterdam 2015"

Transcriptie

1 Resultaten van de Burgertop Amsterdam 2015 Inleiding Op zaterdag 6 juni 2015 vond de eerste Burgertop Amsterdam plaats. Op deze dag kwamen bijna 250 Amsterdammers bij elkaar om te praten over de zaken die zijn belangrijk vinden voor de stad. In de Zuiderkerk stonden 35 ronde tafels klaar waar de deelnemers in drie rondes in met elkaar gesprek gingen. De agenda voor de dag is door de deelnemers zelf vastgesteld; ze droegen bij hun inschrijving samen meer dan 300 punten aan. Daarmee had elke tafel een onderwerp en een startvraag. Na een eerste verkennende ronde werd er door elke groep een uitdagende vraag geformuleerd. Daarna werden er ideeën bedacht voor die vraag. Elke tafel selecteerde één of meer ideeën voor de uitwerking. De onderwerpen, de uitdagende vragen en de bijbehorende ideeën staan in onderstaande lijst. Voor elk idee is een contactpersoon aangesteld. Met de andere ideeën zijn de deelnemers nu zelf aan de slag, ondersteund door de vrijwilligers van de burgertop. Alle deelnemers hebben de notulen van hun tafelgesprek en de contactgegevens van hun tafelgenoten ontvangen. En op zaterdag 26 september vindt er een follow-up dag plaats, waar we kijken hoe het met de uitwerking van de plannen gaat. Op 23 juni heeft wethouder Laurens Ivens alle resultaten in ontvangst genomen. Daarnaast hebben we afspraken met bijna alle bestuurscommissies om de resultaten waar de stadsdelen een rol kunnen spelen te presenteren. Dat zal gebeuren in augustus en september dit jaar. Een samenvatting van de resultaten staat ook op Op deze pagina kan je doorgeven als je je wilt aansluiten bij een van de ideeën. 1

2 foto: FT Lasès 2

3 Tafel 1: burgerparticipatie, zelfbestuur, bewonersinitiatieven, sociaal doe-het-zelven Hoe zorgen we ervoor dat de invloed van burgers en buurten een gelijkwaardige positie heeft in de besluitvorming in de stad? IDEE Tafel 1: Burger open platform voor participatie Burgerparticipatie is meedoen en meebeslissen met onder andere buurtagenda's, buurtbudgetten. We willen een burgerbuurtplatform waar burgers, overheid, instellingen en ondernemers, samen ideeën en kennis kunnen delen, in het sociaal domein en op straat. contactpersoon: Burgertop Amsterdam Tafel 2: de rol van bestuurscommissies en bestuurlijke vernieuwing Hoe kunnen we goed burgerschap organiseren en welke rol heeft de bestuurscommissie daarin? IDEE Tafel 2: Niet-politieke burgerraadpleging in Afrikaanse stijl Om burgers meer te betrekken bij het lokale beleid komt er een burgerraadpleging zonder meerderheid van stemmen in landelijk Noord. Er wordt op een andere manier geluisterd naar de bewoners in Zunderdorp. contactpersoon: Martijn de Liefde (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 2: Naast de nachtburgemeester komt er ook een vrouwelijke schaduwburgemeester Om het stadsbestuur ook een perspectief te geven vanuit de vrouw willen we naast de burgermeester een vrouwelijke schaduwburgemeester aanstellen. En later ook een kinderburgemeester. Vergelijkbaar met de nachtburgemeester. contactpersoon: Hedy-Jane Guds (via Burgertop Amsterdam) IDEE tafel 2: Een online platform gekoppeld aan ontmoetingen Om het lijntje tussen burger en bestuur korter te maken willen we een online platform in combinatie met buurtgesprekken, gevolgd door werkgroepen waarin burgers ideeën verder kunnen uitwerken. Participeren was nog nooit zo makkelijk! contactpersoon: Mees de Lind (via Burgertop Amsterdam) Tafel 3: de balans tussen het toerisme, wonen en werken in het centrum Hoe kunnen we de toerist en de toerisme-industrie eerlijk laten meebetalen aan de leefbaarheid van de stad? 3

4 IDEE Tafel 3: Eén dag per jaar geven we Amsterdam terug aan de Amsterdammers: de toeristvrije dag Een dag per jaar staan de bewoners van Amsterdam en de mensen die er werken centraal. Zij mogen die dag gratis én als enige bezoekers naar musea en attracties. De rest van Nederland krijgt zo op de toeristvrije dag ook veel toeristen en de bewoners krijgen alle ruimte om weer van de stad te genieten. contactpersoon: Diana Wind IDEE Tafel 3: Toeristenborg Iedere toerist in Amsterdam betaalt 100 borg. Hiervan kunnen boetes voor overtredingen (bv. onacceptabel gedrag) ingehouden worden. Bij goed gedrag krijgt men bij vertrek de volledige borg terug. contactpersoon: Gertrude van der Ven (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 3: Ontmoedigen sprinkhaan toerist Ontmoedigen dagtoerisme, want dat levert geen geld op. Mensen die korter dan 24 uur hier verblijven moeten ook gaan bijdragen aan toerisme-opbrengsten. De sprinkhaan toerist is de all-inclusive dagtoerist die massaal met touringcars wordt ingevoerd en verder geen cent hier uitgeeft. Deze toerist moet toerismebelasting gaan betalen via de touroperators. contactpersoon: Yelle Alkema IDEE Tafel 3: Hubs voor touringcar Touringcars komen binnen in hubs /verzamelpunten aan de randen van de stad, waarna men overstapt op waterbussen en kleinschaliger/groen vervoer. Zo ontlasten we de binnenstad van touringcars en creeren we grotere verkeersveiligheid, minder vervuiling, beter gebruik water voor transport. contactpersoon: Hans Tulleners (via Burgertop Amsterdam) Tafel 4: de invloed van burgers op lokaal beleid en begroting Hoe kan de informatie-uitwisseling zo geregeld worden dat meer burgers betrokken worden bij de lokale besluitvorming? Tafel 5: stadslandbouw - stadsimkers - buurtmoestuinen is samengegaan met 7 Tafel 6: schone energie Hoe kunnen we samen vervuiling door vervoer aanpakken? 4

5 IDEE Tafel 6: stroomoverschot tijdens daluren gratis aanbieden voor opladen auto s en bootjes Omdat conventionele elektriciteitscentrales optimaal draaien bij continuproductie, worden dalen in de vraag gereguleerd door windmolens stil te leggen. Laat de windmolens draaien en gebruik deze energie voor gratis laden in dalvraag-uren, s nachts en overdag tussen Het doel is verminderen luchtvervuiling door meer elektrisch vervoer. contactpersoon: Paul Rijnaarts (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 6: Flashmob door scholieren zet aan tot denken over luchtvervuiling: voorkom smog in de stad. Ontwikkel een campagne ter bewustwording van vervuiling door auto's en brommers in de stad d.m.v. kunst, flashmob, kennisdeling en een autovrije dag. contactpersoon: Julia van Boven en Stefanie Schuddebeurs (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 6: minder luchtvervuiling middels gedecentraliseerde distributiecentra Huidige situatie: grote distributiecentra waar vanuit elke dag honderden busjes naar de bewoners en bedrijven rijden voor bezorgen van pakketten. Gewenste situatie: enkel vervuilend vervoer vanuit distributiecentra naar stadsdelen, van daaruit per fiets, boot of elektrische auto. contactpersoon: Titus Reijntjes (via Burgertop Amsterdam) Tafel 7: duurzaam voedselgebruik Hoe krijgen we duurzaam ruimtegebruik op de publieke en politieke agenda? Hoe kunnen we meer sociaal economische, sociale en ecologische waarde geven aan voedselafval? Hoe kunnen we de waarde van het riool en het water inzetten? IDEE Tafel 7: Pilot: we schaffen het riool af Laten we een pilotproject opzetten waarbij we nieuwe technieken testen op het gebied van afkoppeling van het riool van hemelwateren huishoudelijk afvalwater. Een proeflab in een educatieve instelling. School zonder riool! contactpersoon: Anouk Distelbrink (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 7: Blote-voeten-pad in de stad Maak een groen lint door de stad dat de aandacht trekt. Openbare ruimte teruggeven aan mens en natuur. Het is een sensatie om de stad te doorkruisen op blote voeten. contactpersoon: Geke Oosterhof (via Burgertop Amsterdam) 5

6 IDEE Tafel 7: Leegstaand pand transformeren tot een testplek van duurzame technieken Transformeer een leegstaand pand tot een testlab waarin allerlei duurzame technieken worden uitgetest. Inclusief een testwoning. De techniek kan verder worden ontwikkeld op basis van nieuwe inzichten van wetenschap en bezoekers. contactpersoon: Waas Thissen (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 7: drijvende stadslandbouw, sla uit de grachten Maak drijvende standslandbouw en pluktuinen die afgeleverd worden per boot. Laat een buurt samen composteren en samen in de tuin werken. contactpersoon: Wijnanda Willemse (via Burgertop Amsterdam) Tafel 8: sportclubs beter benutten is niet gestart wegens te weinig belangstelling Tafel 9: jeugdwerkloosheid en stageplekken is niet gestart wegens te weinig belangstelling Tafel 10: jeugd in de stad (12-18 jr) Hoe zorg je ervoor dat actieve jongeren niet inactief worden? is niet gestart wegens te weinig belangstelling Tafel 11: burgerparticipatie, zelfbestuur, bewonersinitiatieven, sociaal doe-het-zelven Hoe kunnen we als burger en overheid tot een grotere mate van zelfbestuur komen voor en door burgers? IDEE Tafel 11: Bouw mee met het BBB! We starten een buurtbouwbureau, waarbij we mensen met de kennis, expertise en ervaring gebruiken voor de opbouw van de buurt. Zowel sociaal als met steen en groen. Mensen die werkloos / gepensioneerd zijn en veel participeren. Deze mensen belonen we met bijvoorbeeld een basisinkomen en andere vergoedingen zoals een projectsubsidie. contactpersoon: Jerry Straub (via Burgertop Amsterdam) Tafel 12: recyclen van afval is samengegaan met 7 6

7 Tafel 13: groen in de stad Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle Amsterdammers zelf de verantwoordelijkheid kunnen, willen en gaan nemen voor groen in de stad? IDEE Tafel 13: Groene netwerken kweken Zet een netwerk op van groene ambassadeurs. Burgers en professionals die betrokken zijn bij het groen in hun stad. Om te verbinden, om te laten zien wat er al is en om kennis te delen van groene initiatieven. contactpersoon: Marleen Munniksma en Jael Elkerbout (via Burgertop Amsterdam) Tafel 14: luchtkwaliteit (minder luchtvervuiling) Hoe kunnen we het probleem van luchtvervuiling per ongeluk oplossen door het te verbinden met andere vraagstukken in de wijk? IDEE Tafel 14: Investeren in groen tegen luchtvervuiling De luchtvervuiling in Amsterdam ligt boven de norm van wat nog gezond is. Door meer groen aan te leggen kan deze vervuiling teruggedrongen worden. We willen groen in de stad gaan promoten in de vorm van meer stadslandbouw in binnentuinen, planten die CO2 en fijnstof opnemen te planten en groen aan te leggen op platte daken van bijvoorbeeld kantoorgebouwen. contactpersoon: Meike Korperhoek (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 14: Verhoog het woongenot, verlaag de geluidsoverlast en het fijnstof Om het woongenot te verhogen van de Amsterdammer moeten er 30 KM zones komen binnen de bebouwde kom. En een fijnstofmeter per buurt maakt meten makkelijk. contactpersoon: Trudy Kool (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 14: Schonere lucht per ongeluk gerealiseerd dankzij een buurtontbijt Door buurtactiviteiten te organiseren en straat en wijk mooier te maken wordt de sociale cohesie onder bewoners verbeterd en kan samen gewerkt worden aan schonere lucht. contactpersoon: Freed Schmitter (via Burgertop Amsterdam) Tafel 15: zwarte scholen, witte scholen Hoe kunnen we schoolkinderen met verschillende achtergronden (sociaal en cultureel) meer met elkaar in contact brengen? 7

8 IDEE Tafel 15: Zwarte en witte scholen ontmoeten elkaar in de blender Zwarte en witte scholen ontmoeten elkaar in de blender! Kinderen van zogenaamde zwarte en witte scholen gaan (waar mogelijk) in de buurt elkaar structureel ontmoeten en samenwerken. De scholen gaan daarom een langjarige structurele uitwisseling en samenwerkingsrelatie aan. Les, sport en muziekprogramma's worden in de klas gemengd uitgevoerd, waardoor de kinderen contact en respect voor elkaar krijgen. contactpersoon: Burgertop Amsterdam Tafel 16: Bewoners betrekken bij plannen in de stad (planschade voor burgers) Hoe kunnen we ervoor zorgen dat burgers beter betrokken worden bij plannen in de stad? IDEE Tafel 16: buurtbewoners gelijkwaardig betrekken bij plannen Bij planvorming dient - een vertegenwoordiging van - de (buurt)bewoners een gelijkwaardige rol te krijgen in de besluitvorming. Plannen dienen transparant en laagdrempelig toegankelijk te zijn voor alle betrokkenen en belangen geëxpliciteerd te worden. Maatregelen m.b.t. planschade vooraf uitwerken, communiceren en toezeggen in plaats van maatregelen bedenken op het moment dat het daadwerkelijk mis gaat. Contactpersoon: Lex de Jong Tafel 17: de festivalisering van de stad Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat festivals minder overlast veroorzaken? IDEE Tafel 17: Burgerforum wordt belangrijke nieuwe partij in festivaloverleg Amsterdam Er komt een Burgerforum Festivals Amsterdam zoals er ook een Schiphol Burgerforum is. Echt meepraten, echt serieus genomen worden contactpersoon: Giel Pool (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 17: Quotum dancefestivals en goede balans met andere soort festivals Amsterdam stelt een grens aan het aantal dancefestivals en staat groei van andere festivals op nieuwe locaties toe. Er komt een samenwerkend orgaan van gemeente, burgers en organisaties dat adviseert. contactpersoon: Marco de Goede (via Burgertop Amsterdam) 8

9 IDEE Tafel 17: Amsterdams keurmerk voor duurzaam georganiseerde festivals Festivals kunnen een keurmerk krijgen als ze voldoen aan de duurzame spelregels. Dit gaat dan over overlast in de buurt, belasting van de parken etc. Uiteindelijk zullen buurtbewoners blij zijn met de komst van een duurzaam georganiseerd festival omdat de buurt er ook beter van wordt. contactpersoon: Marco de Goede (via Burgertop Amsterdam) Tafel 18: de multiculturele rijkdom (tolerantie, discriminatie, respect) Hoe ontwikkelen we de moed om zelf te reflecteren en om daardoor in te zien Hoe wij daadwerkelijk naar de ander kijken? Hoe kunnen we ons hokjesdenken laten varen en zo de eis voor integratie naar participatie voor iedereen veranderen? IDEE Tafel 18: Wees welkom / Nooit meer alleen Er komt een ruimte voor levensbeschouwelijke stromingen waar dagelijkse ontmoetingen en eten plaats vindt. Niemand eet meer alleen, er is elke dag de mogelijkheid om samen te eten. Pilotplek: Nieuw-West. contactpersoon: Marten Bos (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 18: Gemengde huwelijken en relatie verplichten Ludiek idee: Door gemengde huwelijke en relaties verplicht in te voeren, lossen we in 100 jaar alle culturele verschillen op. Mensen van alle culturen mogen met elkaar trouwen. Uiteindelijk zorgt dit voor eenheid onder de mensen en wereldvrede. Inspiratiebron: Sarphati in contactpersoon: Elizabeth Njeru (via Burgertop Amsterdam) Tafel 19: de rol van religie in Amsterdam Hoe kan religie, zonder inmenging van de overheid, de verhoudingen in de stad verbeteren? IDEE Tafel 19: taal als basis voor verbinding Vanuit kerken en synagogen worden er taallessen georganiseerd voor moslims die de NLdse taal niet beheersen. Andersom kunnen moslims die de taal wel beheersen taalles geven aan de Christelijke Afrikaanse gemeenschap. Wederkerigheid is de basis. Door de taallessen met mensen vanuit verschillende religies kan meer begrip en vertrouwen worden gecreëerd. contactpersoon: Babet Bruns (via Burgertop Amsterdam) 9

10 IDEE Tafel 19: De rol van religie bij 4 en 5 mei Laten we de dialoog met het comité 4 en 5 mei aangaan om te kijken Hoe we intensiever met religies samen kunnen werken. Doel: elkaar erkennen, een bijdrage leveren en de achterban bereiken. contactpersoon: Saskia Gaster (via Burgertop Amsterdam) Tafel 20: armoede en ongelijkheid (verschillen arm-rijk) Hoe kunnen we de solidariteit tussen de 2 groepen rijk en arm bevorderen en de kloof verkleinen? IDEE Tafel 20: Experimenteren met basisinkomen, respect voor iedereen Om er achter te komen of het basisinkomen kan werken in Amsterdam stellen wij voor om drie verschillende pilots te gaan doen: conditievrij inkomen, inkomensaanvulling voor bepaalde groepen en inkomen in ruil voor vrijwilligerswerk contactpersoon: Yolanda van Tilborgh (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 20: Kritische nieuwsvoorziening en burgerideeen We willen structureel de politiek voeden en beïnvloeden met ideeën van burgers. Een Burgertopredactie faciliteert samen met wijkteams de weg van ideeën van burgers naar de politiek contactpersoon: Yolanda van Tilborgh (via Burgertop Amsterdam) IDEE Zou het niet mooi zijn als er meer publieke voorzieningen en ontmoetingsplekken komen voor kleinere buurt-initiatieven? Als de buurthuizen die er nu zijn effectiever ingezet kunnen worden? Als ze onderling best practices kunnen delen? Laten we een denktank starten om de ideeën verder uit te werken! contactpersoon: Angelie Weber (via Burgertop Amsterdam) Tafel 21: de rol van bestuurscommissies en bestuurlijke vernieuwing Hoe zorgen we ervoor dat 25% van de voorstellen burgertop wordt uitgevoerd zodat vertrouwen democratie wordt hersteld? IDEE Tafel 21: Realiseer de top 20 van 020 De Burgertop heeft veel ideeën als resultaat. Als de politiek de top 20 van 020 erkent en helpt realiseren, creëren we nieuw vertrouwen in de democratie. contactpersoon: Bob Maas (via Burgertop Amsterdam) 10

11 Tafel 22: samenwerking in de wijk tussen burgers, ondernemers en professionals Hoe halen we drempels weg om te samenwerken? IDEE Tafel 22: Versnellingskamer Voortstuwen van BOP's (Bewoners, Ondernemers en Professionals) van ideeën naar uitvoering ten einde meer waarde (economisch, ecologisch en sociaal) te creëeren in de wijk contactpersoon: Burgertop Amsterdam IDEE Tafel 22: Welkomstpakket Welkom en weldoen in de buurt! contactpersoon: Burgertop Amsterdam Tafel 23: toegankelijkheid in de openbare ruimte is niet gestart wegens te weinig belangstelling Tafel 24: Amsterdam in 2030 Hoe kunnen we de kwaliteiten van de Amsterdammers optimaal bijdragen aan de kwaliteit van Amsterdam? Tafel 25: de balans tussen het toerisme, wonen en werken in het centrum Hoe kunnen we zorgen voor goed en gedeeld gastheer/ gastvrouwschap in Amsterdam? IDEE Tafel 25: Meer balans in de stad door vermindering verkeersdrukte Om minder auto s in het centrum te krijgen, zorgt de gemeente voor goedkope parkeerplekken buiten het centrum aangevuld met een goede OV-verbinding naar het centrum toe. Vgl P+R Arena, maar met 24/7 OV. contactpersoon: Carel Buenting (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 25: Minder touringcars in het centrum, de toerist doet de last mile per rondvaartboot Touringcars blijven aan de rand van de stad. Hier vindt een transfer plaats van toeristen naar (elektrische) rondvaartboot en openbaar vervoer. contactpersoon: Cliff van Dijk (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 25: Amsterdam International Board: goed gedeeld gastheerschap Om tot een betere balans tussen bewoners, toeristen en ondernemers te komen, komt er een overlegorgaan met de stakeholders. De kernwaarde is een samenlevingsovereenkomst gebaseerd op het delen van de lusten en de lasten 11

12 van de toerist in de stad. (We Amsterdam) contactpersoon: Klaar van der Lippe (via Burgertop Amsterdam) IDEE tafel 25: Give & Take: ondernemers worden medeverantwoordelijk voor toerismebeleid Laat de ondernemers die veel verdienen aan het toerisme ook medeverantwoordelijk worden voor het beleid en de handhaving rondom toerisme. Laat ze ook meedelen in de lasten. contactpersoon: Klaar van der Lippe e.a. (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 25: Citymarketing 3.0: We love Amsterdam We love Amsterdam omvat brede en vergaande bewustwordingcampagnes waardoor bewoners, werkenden en toeristen meer van Amsterdam gaan houden én gaan zorgdragen voor een verdraagzame, schone en prettige cultuur in onze stad. Goede gast en goede gastheer zijn maakt het onvermijdelijke draaglijk en leuk. contactpersoon: Michel Plazier (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 25: Geef het trottoir terug aan de voetganger Zorg voor begaanbare stoepen door obstakels als fietsen, scooters, bakfietsen etc. te verwijderen. Zoals in Krakau en in Italiaanse steden. Fietsen en scooters worden geparkeerd op autoparkeerplaatsen. contactpersoon: Onno Bakker (via Burgertop Amsterdam) Tafel 26: de regeldruk (vergunningbeleid) is niet gestart wegens te weinig belangstelling Tafel 27: het centrum auto-vrij, parkeren in Amsterdam (fietsen, auto's) en verkeersveiligheid in de stad Hoe zorgen wij dat infrastructuur beter afgestemd wordt op de vele soorten verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers etc.)? Hoe kan de gemeente burgers meer betrekken bij de verkeersveiligheid? Hoe kunnen we de hufterigheid in het verkeer een halt toe roepen? IDEE Tafel 27: Meld asociaal verkeersgedrag in de Mokum-verkeers-app Laat burgers participeren in handhaving: maak het aantrekkelijk om asociaal gedrag in het verkeer te melden. Ontwikkel een interactieve app. Contactpersoon: Mirjam van Es (via Burgertop Amsterdam) 12

13 IDEE Tafel 27: Meer mooi, minder zooi: fietsparkeren 3.0 Drijvende caissons leveren parkeerplekken op voor fietsen die eerst op straat stonden. Op het dak ontstaat nieuwe publieke ruimte die flexibel inzetbaar is: tuin, speelplek, muziekpodium. Contactpersoon: Pascal van den Noort (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 27: De autoluwe straat: probeer het gewoon uit voordat je beslist! Sluit bepaalde straten waar ruimtedruk is op het gebied van verkeer, tijdelijk (in 1 richting) af om te onderzoeken wat het effect is op verkeersstromen, congestie, winkelaankopen etc. Evalueer daarna of de afsluiting werkt of niet en neem dan een besluit. Contactpersoon: Mischa Woutersen (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 27: I love my bike: beter 1 fiets met waarde en een chip dan 10 fietswrakken in een rek. Maak de fiets weer een waardevol object. Zorg dat alle fietsen gechipt worden en gekoppeld aan een eigen webpage binnen een portal van alle fietsen in Amsterdam. De personalized webpagina heeft verschillende functionaliteiten met voordelen en service voor de eigenaar van de fiets. We willen dat de burgers van Amsterdam zo meer van hun fiets gaan houden en er zorgvuldiger mee om gaan. Contactpersoon: Pascal v/d Noort, Mischa Woutersen en Mirjam van Es (via Burgertop Amsterdam) Tafel 28: parkeren in Amsterdam (fietsen, auto's) is samengegaan met 27 Tafel 29: verkeersveiligheid in de stad Hoe kunnen wij de verkeersveiligheid in de stad vergroten? IDEE Tafel 29: Straatbeheerders Om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de stad te vergroten, krijgt elke straat een straatbeheerder die toezicht houdt op het verkeer, het parkeren, werkzaamheden en het afval. Dit kan gedaan worden met behoud van uitkering. contactpersoon: Vital van Looveren (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 29: Vast omschreven wegindeling en bestrating Om alle verkeersdeelnemers meer duidelijkheid en meer veiligheid te bieden komt er een eenduidige infrastructuur. Eén handboek openbare ruimte voor de hele stad waarin de veiligheid van de burger voorop staat. Aan de bestrating kun je zien waar je moet lopen, fietsen en rijden en Hoe hard. contactpersoon: Frank van der Meer (via Burgertop Amsterdam) 13

14 Tafel 30: ondernemen vanuit een uitkering / sociaal ondernemerschap Hoe kunnen wij en betrokken instanties (DWI UWV) ondernemende initiatieven van burgers stimuleren en een faciliterende rol aannemen? IDEE Tafel 30: Ondernemen vanuit een uitkering, laten we samen de barrières wegnemen Denktanktafel30 organiseert dit jaar twee bijeenkomsten met DWI, actieve uitkeringsgerechtigden, MUG, starters4communities, Pit en Jonge Sla om meer ruimte te scheppen voor ondernemen vanuit een uitkering. contactpersoon: Nies Medema (via Burgertop Amsterdam) Tafel 31: discriminatie op de arbeidsmarkt is opgeheven Tafel 32: betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen Hoe kunnen we ervoor zorgen dat woningen betaalbaar en beschikbaar blijven? IDEE Tafel 32: Bestrijding leegstand Leegstand voor maximaal 6 maanden gedogen, zowel voor (koop/huur)woningen als kantoren. Overschrijding van de 6 maanden heeft een boete als gevolg, welke naar de staatskas gaat of de sociale woningbouw. Als hoogte van de boete bij huurwoningen kan men bijvoorbeeld denken aan 50% van de gemiddelde huurprijs van afgelopen jaar. contactpersoon: Marcel van Ooijen (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 32: Collectief Woningbezit Woningen moeten collectief eigendom zijn, zodat iedereen kans maakt op een goede en betaalbare woning. Collectief woningbezit kan leegstand voorkomen en zorgen voor een goed ruimtelijk beleid rondom allocatie. Wonen als grondrecht: iedereen zou een goede woning mogen hebben wat middels dit plan gerealiseerd kan worden contactpersoon: Harry Kappelhof (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 32: Puntenstelsel voor alle woningen (koop- en huurwoningen) Iedere woning, koop en huur, moet op kwaliteit en omvang worden beoordeeld. Hierdoor kan je hoge huren en koopsommen afschaffen en teruggaan naar reële huren waardoor iedereen weer kan wonen. Een woning moet geen belegging zijn maar een woning. Nu wordt er gespeculeerd wat zorgt voor leegstand. contactpersoon: Monica Verkoog (via Burgertop Amsterdam) 14

15 IDEE Tafel 32: Coöperaties terug naar hun kerntaken Woningbouwverenigingen moeten zich bezighouden met hun kerntaken, d.w.z. sociale woningvoorraad en sociale bedrijvigheid. Een organisatie op kleinere schaal zou hierbij kunnen helpen. Betaalbaar wonen is een grondrecht. De huidige woningbouwverenigingen zijn te groot om te kunnen voldoen aan het grondrecht. contactpersoon: Joke Baaij (via Burgertop Amsterdam) Tafel 33: Airbnb, toerisme en de woningvoorraad Hoe zorgen we ervoor dat lusten en lasten van bewoners en toeristen rond woninggebruik meer in balans komen? IDEE Tafel 33: Gastvrouw of gastheer van de buurt Om de lasten en lusten van bewoners en toeristen beter in balans te brengen komt er een gastvrouw of gastheer in een woonblok of straat die toeristen welkom heet. Toeristen hier zijn ook bewoners thuis. De gastvrouw is een laagdrempelige manier voor het creëren van onderling contact en betrokkenheid. Met gebruik van sociale media als Facebook en WhatsApp. contactpersoon: Marte Kappert (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 33: Project 'Gelijke monniken, gelijke kappen' - zorg voor de kwaliteit van je woonblok In het bepalen van het toeristenbeleid worden bewoners als volwassen partij (met zeggenschap) tot nu toe niet betrokken. Met dit project krijgen ze invloed aan de onderhandelingstafel en spreken ze mee over het bewaken van de kwaliteit van hun woonomgeving en het meedelen in de opbrengsten uit toerisme voor de buurt. contactpersoon: Erna Helmers (via Burgertop Amsterdam) Tafel 34: ouderen langer thuis blijven wonen Hoe zorgen we ervoor dat de maatschappij wezenlijk betrokken is bij de situatie van ouderen? IDEE Tafel 34: Welzijn en zorg op buurtniveau Voorzieningen die vaak nodig zijn, zoals huisarts, maatschappelijk werk, thuiszorg en ontmoeting moeten dichtbij, op loopafstand, zijn. De buurt organiseert zich en nodigt de overheid uit voor een keukentafelgesprek. Inzet van het gesprek is maatwerk voor de buurt door overheid en organisaties. contactpersoon: Arda van den Brink (via Burgertop Amsterdam) 15

16 Tafel 35: inspraak van huurders en bewonersparticipatie Hoe kunnen de huurders- en bewonersbelangen versterkt worden? IDEE Tafel 35: Corporaties worden coöperaties Huurders krijgen zeggenschap over de projecten waar in ze wonen. Op projectniveau worden de huurders georganiseerd in een coöperatieve verenigingen. Deze CV s kiezen een koepel met een bestuur dat de klassieke beheertaken uitvoert, daartoe bijgestaan door een stafbureau. contactpersoon: Jelk Kruk (via Burgertop Amsterdam) IDEE Tafel 35: Amsterdam wordt weer de stad van haar bewoners Laten we de regie over de stedelijke ontwikkeling tot onderwerp van publiek debat maken. Laten we de burgers betrokken bij het oplossen van de probleem in de stad. Zoals de stadsgesprekken van contactpersoon: Martine Pijpe (via Burgertop Amsterdam) 16

17 foto s: Yomi Hitijahubessy en Anne Verhoijsen Stichting Burgertop Amsterdam - 17

Buurtverbeterplan. Wetering Westwijk, Vlaardingen. Buurtteam Wetering. Buurtverbeterplan Buurtteam Wetering

Buurtverbeterplan. Wetering Westwijk, Vlaardingen. Buurtteam Wetering. Buurtverbeterplan Buurtteam Wetering Buurtverbeterplan Wetering Westwijk, Vlaardingen Buurtteam Wetering De Westwijk kan beter. Begin dit jaar hebben wij in de buurt Wetering een buurtenquête uitgezet om bewoners te vragen naar hoe zij hun

Nadere informatie

Verslag follow-up dag Burgertop Amsterdam 26 september 2015

Verslag follow-up dag Burgertop Amsterdam 26 september 2015 Verslag follow-up dag Burgertop Amsterdam 26 september 2015 samenstelling: Marijke Krabbenbos In buurthuis de Meevaart in Amsterdam-Oost kwamen zo n 40 deelnemers aan de Burgertop van 6 juni j.l. en geïnteresseerden

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning Bewoners Groep Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers De klant is koning Januari 2014 In november 2013 zijn tijdens de BinnensteBuitendag van Nijestee een drietal Bewoners Groepen (BAG s) van start

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Verslag bewonersavond Zuid aan Zet 18 maart 2013

Verslag bewonersavond Zuid aan Zet 18 maart 2013 Verslag bewonersavond Zuid aan Zet 18 maart 2013 In 't Hof van Colmschate vond op 18 maart een tweede bewonersavond plaats in het kader van de pilot Zuid aan Zet. Deze pilot is erop gericht bewoners meer

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager J A A R P L A N 2 0 1 3 2 0 1 4 Thema Jongeren Vermindering overlast voetbalveld Frankenskamp Werkgroep Jeugd: Delia Brouwer Verantwoordelijke Vermindering overlast Vervangen van de metalen omheiningen

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

Sessie 2: WENSEN VERKEER

Sessie 2: WENSEN VERKEER Sessie 2: WENSEN VERKEER FIETSEN 17x 3,5x 53x 13x 3x : Autovrij! 7,5x Toelichting: Gedeeld gebruik van de straat Shared space kan net niet Gedeeld gebruik: o Meer balans voet/fiets Fijn: straat 1 niveau,

Nadere informatie

netwerk platform inspiratiebron nieuwe vorm van democratie G250 werkt! 2015 - Terugblik

netwerk platform inspiratiebron nieuwe vorm van democratie G250 werkt! 2015 - Terugblik G250 werkt! in 2016 De G250 werkt! staat voor: Een netwerk van bewoners, ondernemers, professionals en ambtenaren uit de Pijp, die structureel samen willen bijdragen aan de ontwikkeling van de wijk. Een

Nadere informatie

Verbinden gezondheid & ruimte

Verbinden gezondheid & ruimte Verbinden gezondheid & ruimte Annette Duivenvoorden Projectleider Platform31 Opbouw - Stellingen - Thema gezondheid & ruimte - Inventaris- en boodschappenlijst - Drie strategieën: gezondheid een plek in

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid. Amendementen en preadviezen

Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid. Amendementen en preadviezen Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid Amendementen en preadviezen Donderdag 12 december stelt de ALV het verkiezingsprogramma van de PvdA Amsterdam-Zuid vast. In dit document treft

Nadere informatie

HERINRICHTING RIJNSTRAAT

HERINRICHTING RIJNSTRAAT HERINRICHTING RIJNSTRAAT Informatieavond 29 maart 2015 20.00 Inloop 20.10 Welkom door Ronald Löhr 20.15 In gesprek met wethouders Haring en De Weger 20.30 Rijnstraat tot nu toe en hoe nu verder? door Jeroen

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

(Burger) participatie. De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli 2015 Tessa van den Berg

(Burger) participatie. De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli 2015 Tessa van den Berg (Burger) participatie De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli Tessa van den Berg AGENDA - Welke soorten en vormen van (burger)participatie zijn er? - Een korte theoretische introductie - Wat is en

Nadere informatie

Amsterdam De kleinste metropool ter wereld. Gemeente Amsterdam

Amsterdam De kleinste metropool ter wereld. Gemeente Amsterdam Amsterdam De kleinste metropool ter wereld Introductie DIVV Gemeente Amsterdam 1 Bestuursdienst 7 Stadsdelen, territoriale commissies met gekozen bestuur 40 functionele diensten, ruimtelijk, sociaal, dienstverlening,

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

GEBIEDSPROGRAMMA

GEBIEDSPROGRAMMA GEBIEDSPROGRAMMA 2016-2019 STADSDEEL SCHEVENINGEN Van Stolkpark Concept met voorstellen van de Wijkvereniging Van Stolkpark Inleiding Elk gebied een eigen aanpak Dit jaar werken Scheveningen en de andere

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

Bijeenkomst inwoners op 13 mei 2014 in Alphen aan den Rijn (Locatie Oude Wereld)

Bijeenkomst inwoners op 13 mei 2014 in Alphen aan den Rijn (Locatie Oude Wereld) Memo Wijken en Kernen Aan : De aanwezigen van de bewonersbijeenkomst 13 mei 2014 Van : Annelise Bosscha Telefoonnummer : Datum : 21 mei 2014 Onderwerp : Verslag en rode draad bewonersbijeenkomst 13 mei

Nadere informatie

VERSLAG STARTBIJEENKOMST VISIE KANAALSTRAAT/DAMSTRAAT

VERSLAG STARTBIJEENKOMST VISIE KANAALSTRAAT/DAMSTRAAT VERSLAG STARTBIJEENKOMST VISIE KANAALSTRAAT/DAMSTRAAT Wat: Datum: Waar: Resultaten van de startbijeenkomst Visie Kanaalstraat/Damstraat Dinsdag 13 september 19:30 22:00 uur Stadskantoor Utrecht, zesde

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessies De toekomst van LV Maatschappelijke partners

Gespreksresultaten Werksessies De toekomst van LV Maatschappelijke partners Gespreksresultaten Werksessies De toekomst van LV Maatschappelijke partners Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Partnerbijeenkomst I: 3 juli 2017 Tijdens de eerste bijeenkomst met partners zijn we

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Visie op participatie

Visie op participatie 1. Inleiding De VVD vindt dat ieder individu een zelfstandig en zelfredzaam bestaan moet kunnen hebben. Volledige zelfontplooiing is een basisrecht dat daarbij hoort. De overheid dient daar waar nodig

Nadere informatie

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015 Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer 18 november 2015 1 Schone omgeving Kracht van de schone omgeving Zichtbaar schoonhouden van de totale omgeving Gescheiden afvalinzameling draagt bij aan duurzaamheidsgevoel

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Merkpaspoort. Ontmoeten en meedoen

Merkpaspoort. Ontmoeten en meedoen Merkpaspoort Resto VanHarte versie: 112016 In dit merkpaspoort kun je lezen waarom we er zijn, hoe we te werk gaan en wat we doen. Het merkpaspoort wil vooral een gevoel geven over hoe we graag gezien

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele

Nadere informatie

Merkpaspoort. Ontmoeten en meedoen

Merkpaspoort. Ontmoeten en meedoen Merkpaspoort Resto VanHarte versie: 082016 In dit merkpaspoort kun je lezen waarom we er zijn, hoe we te werk gaan en wat we doen. Het merkpaspoort wil vooral een gevoel geven over hoe we graag gezien

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Ruimte voor Initiatief de invulling van de lege paragraaf

Ruimte voor Initiatief de invulling van de lege paragraaf Ruimte voor Initiatief de invulling van de lege paragraaf Aanvullende tekst voor het collegeakkoord Amsterdam is van iedereen! Amsterdam, 31 augustus 2015 Introductie Vorig jaar juni sloten de partijen

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen

Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen 1. Doelstellingen De Stichting Centrummanagement Haaksbergen heeft als doel om namens de ondernemers, het centrum van Haaksbergen op

Nadere informatie

Werkplan LC Heerlen

Werkplan LC Heerlen Werkplan 2015 Secretariaat: Dautzenbergstraat 20 F 6411 LC Heerlen 1 Inleiding Het Bestuur van de Bewonersraad Heerlen Centrum, binnen het kader en opdrachten van het Buurtgericht Werken in Heerlen, heeft

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

SOP. Selissenwal Ontwikkelings Plan. SOP, juli 2013 Pagina 1

SOP. Selissenwal Ontwikkelings Plan. SOP, juli 2013 Pagina 1 SOP Selissenwal Ontwikkelings Plan SOP, juli 2013 Pagina 1 Centraal staat de vraag: wat is er nodig om de leefbaarheid van Selissenwal nu en in de komende tien jaar te verbeteren? Bijbehorende stuk: leefbaarheid

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

Projectplan Schoon Heel en Veilig, bijlage 1 bij raadsvoorstel

Projectplan Schoon Heel en Veilig, bijlage 1 bij raadsvoorstel Projectplan Schoon Heel en Veilig, bijlage 1 bij raadsvoorstel 356660 Programma: Preventiepakket Berflo Es. Kansen scheppen, stappen maken Looptijd: medio 2009-medio 2012 Aanleiding Programma herstructurering

Nadere informatie

Musselkanaal Projectenagenda 2014-2015

Musselkanaal Projectenagenda 2014-2015 Musselkanaal Projectenagenda 2014-2015 Programma Projectenagenda Musselkanaal Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Musselkanaal. Het programma vloeit voort uit de dorpsvisie van

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Bijeenkomst Samen Wageningen Cluster 2 - Informeren/uitwisselen/signaleren

Bijeenkomst Samen Wageningen Cluster 2 - Informeren/uitwisselen/signaleren Bijeenkomst Samen Wageningen Cluster 2 - Informeren/uitwisselen/signaleren Dinsdag 18 april, Ons Huis, Verslag: Jaleesa Rothof - 's Heeren Loo Gelderland Midden / Jouwert van Geene Nextdoor Buurtpunt Noordwest

Nadere informatie

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam?

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Kenniscentrum MVS november 2015 oud papier gescheiden aanbieden textiel gescheiden

Nadere informatie

Checklist Fietsvriendelijk bedrijf. Een fietsvriendelijk certificaat voor bedrijven

Checklist Fietsvriendelijk bedrijf. Een fietsvriendelijk certificaat voor bedrijven Checklist Fietsvriendelijk bedrijf Een fietsvriendelijk certificaat voor bedrijven De checklist We weten allemaal dat gezonde en fitte medewerkers met plezier naar hun werk gaan, maar wat doen we eigenlijk

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

WERKPLAN. Onbeperkt Oost

WERKPLAN. Onbeperkt Oost WERKPLAN Onbeperkt Oost 2015 Onbeperkt Oost p/a Timorplein 8 1094 CB Amsterdam September 2014 Met dit werkplan en deze begroting vraagt de vereniging Onbeperkt Oost een subsidie aan voor het jaar 2015.

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Buurtverbeterplan. Kruidenbuurt Holy Noord, Vlaardingen. Buurtteam Kruidenbuurt. Buurtverbeterplan Buurtteam Kruidenbuurt

Buurtverbeterplan. Kruidenbuurt Holy Noord, Vlaardingen. Buurtteam Kruidenbuurt. Buurtverbeterplan Buurtteam Kruidenbuurt Buurtverbeterplan Kruidenbuurt Holy Noord, Vlaardingen Buurtteam Kruidenbuurt De Kruidenbuurt kan beter. Begin dit jaar hebben wij in de Kruidenbuurt een buurtenquête uitgezet om bewoners te vragen naar

Nadere informatie

werkgroep denktank Zuid Denktank wijk Zuid

werkgroep denktank Zuid Denktank wijk Zuid werkgroep denktank Zuid Leden denktank Zuid: Mevr. Leni de Heer, dhr. Herman van Doorn, dhr. Henk Saman, dhr. Marc Boonman, dhr. Ron Geiger en dhr. Gilles Dellebeke. Missie: Hoe ziet de wijk eruit in 2025-2030?

Nadere informatie

Welkom. A-avond 22 maart Thema samenlevingsopbouw en uitvoering participatiewet vanuit Stichting WIJeindhoven

Welkom. A-avond 22 maart Thema samenlevingsopbouw en uitvoering participatiewet vanuit Stichting WIJeindhoven Welkom A-avond 22 maart Thema samenlevingsopbouw en uitvoering participatiewet vanuit Stichting WIJeindhoven Een tijdperk van veranderingen of een verandering van tijdperk? 2016: van 60 100% Taakvolwassenheid

Nadere informatie

Grachtengordel Amsterdam

Grachtengordel Amsterdam Grachtengordel Amsterdam Door AnnaRosa Klaver, Dorian Rijsdijk, Isaac Blom en Yvonne Dijksterghuis, 2B Klas van mr. Van Montfoort Veel van de Amsterdamse grachtenpanden zijn gebouwd in of na de 17e eeuw,

Nadere informatie

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht.

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht. Beleidsplan Beleidsplan 2014-2018 Stichting Almeerse Moslims AL-RAZA/Moskee AL-RAZA Adres: Edvard Munchweg 2, 1328 MA Almere Tel: 06-51476180 Korte historie Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid)

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken!

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken! KADERNOTA 2016 Venlo: Effe geen cent te makken! FINANCIEEL RAADSDEBAT Concept 7 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2016, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd.

Nadere informatie

Programma Fietsparkeren Zuid

Programma Fietsparkeren Zuid Programma Fietsparkeren Zuid Leren door Experimenteren Resultaten Q1 2017 en verdere plannen. Programma: Fietsen, fietsen overal fietsen. Unieke situatie De Pijp: living lab voor fietsparkeeroplossingen.

Nadere informatie

Concept Gebiedsagenda Zuid

Concept Gebiedsagenda Zuid Concept 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Gebiedsagenda Museumkwartier, Apollo- en Willemsparkbuurt... 4... 4... 6 2. Gebiedsagenda Schinkel-, Stadion- en Hoofddorppleinbuurt... 10... 10... 12 3.

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een E-platform voor duurzaamheid in de Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan Rotmans hoogleraar transitie-management,

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak KIvI Jaarcongres Sustainable Mobility,6 november 2013 Pieter Tanja Leefbaarheid en gezondheid in stad en regio verkeersveiligheid geluidoverlast

Nadere informatie

Advies blok Wonen en buitenruimte

Advies blok Wonen en buitenruimte Als Kindergemeenteraad hebben we ons twee jaar lang verdiept in verschillende beleidsterreinen. We werden hierbij ondersteund door drie adviescommissies: Milieu, Economie en Veiligheid. Ook hebben er ruim

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan

Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan In de week van 13 tot en met 21 september trok de Wijkenkaravaan door alle stadsdelen van Nijmegen. Onderwerp van gesprek: de toekomst van de wijken en de stad.

Nadere informatie

Toelichting op planuitwerking Fase 3

Toelichting op planuitwerking Fase 3 Toelichting op planuitwerking Fase 3 Martijn den Braven FASE 3 WATERFRONT WAT & HOE Aanleiding Huidige stedenbouwkundige opzet stamt uit 2010 Ontwikkeling fase 3 vanaf 2018 Inspelen op actuele

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Inspiratiemiddag Huurdersparticipatie nieuwe stijl. 21 mei 2015

Inspiratiemiddag Huurdersparticipatie nieuwe stijl. 21 mei 2015 Inspiratiemiddag Huurdersparticipatie nieuwe stijl 21 mei 2015 Welkom Interactieve start Jasper van der Wal VanNimwegen Huurdersparticipatie in een veranderende samenleving Trevor James VanNimwegen Waar

Nadere informatie

Living Lab Utrecht TRENDDAG SLIMME EN GEZONDE STAD. schone & duurzame mobiliteit. Jan Willem Tap & Robert Arends

Living Lab Utrecht TRENDDAG SLIMME EN GEZONDE STAD. schone & duurzame mobiliteit. Jan Willem Tap & Robert Arends Living Lab Utrecht TRENDDAG SLIMME EN GEZONDE STAD Jan Willem Tap & Robert Arends schone & duurzame mobiliteit TRENDDAG SLIMME EN GEZONDE STAD > Introductie Living Lab Utrecht: werklijn schone en duurzame

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

De Vreedzame School Sociale competentie en actief burgerschap

De Vreedzame School Sociale competentie en actief burgerschap De Vreedzame School Sociale competentie en actief burgerschap Congres Leve het jonge kind! 2011 Deelsessie Democraatjes in de dop? Mirjam van der Ven, Eduniek Aanleidingen voor het ontstaan van De Vreedzame

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie