Financiën en economie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiën en economie"

Transcriptie

1 Open VLD Zemst VAN Wij wat VAN is Financiën en economie De economische crisis laat zich ook voelen in de plaatselijke besturen, de inkomsten dalen. De volgende bestuursploeg zal het moeilijk hebben om de financiën gezond te houden. VAN De Aanvullende Personenbelasting en Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing hebben hun hoogste peil bereikt, de enig evolutie is dalend, bijkomend moeten de gemeentefinanciën op orde worden gebracht. De tering wordt naar de nering gezet. Het gemeentebestuur van Zemst beperkt zich tot zijn kerntaken, en zoekt partners daar waar nodig is. VAN Belastingen waarvan de inningskosten hoger zijn dan de opbrengsten moeten worden afgeschaft. Deze pestbelastingen op o.a. lichtreclame, reclameborden,... moeten eruit. VAN Bedrijven moeten een aantrekkelijk financiëel klimaat vinden in Zemst. De opcentiemen op onroerende voorheffing voor bedrijven met meer dan 20 werknemers wordt afgeschaft. Hier wordt naar de plaats van activiteit gekeken, ze is dus niet afhankelijk van de plaats van de sociale zetel. Bedrijvenzones moeten worden uitgebreid, waarbij de aandacht in het bijzonder naar het oplossen van de problemen van de plaatselijke KMO s gaat.

2 VAN Plaatselijke handelaars moeten faciliteiten worden aangeboden. Proactief moeten er ruimtelijk voorzieningen zijn opdat het opstarten en uitvoeren van handelsactiviteiten aantrekkelijk lijken. Goed uitgeruste en zichtbare parkingplaatsen in centra van de 6 kernen. Aandacht voor de toegankelijkheid en verplaatsingsmogelijkheden van personen met beperkingen. Organiseren van één centraal ondersteuningspunt op het gemeentehuis Aanvragen worden snel afgehandeld en vergunningen digitaal afgeleverd. Er moeten aanmoedigingen komen om leegstaande winkelpanden te renoveren met gevelrenovatiepremies.

3 Bestuur en Inspraak Een stem om de 6 jaar is niet voldoende voor de Open VLD Zemst. Aanbrengen van punten op de dagorde van de gemeenteraad moet mogelijk zijn voor burgers. Verdedigen van de standpunten door de bevolking op de gemeenteraad zorgt voor een grotere betrokkenheid bij het bestuur. Integrale uitzending van de gemeenteraden via de Website Grote, nieuwe investeringen met een zwaar impact op de begoting worden aan een referendum onderworpen VAN Een gemeentelijk bestuur ligt dicht bij de Zemstenaren, daarom moet het zich flexibel kunnen aanpassen aan de noden van de Zemstenaren. Een klantgerichte bevraging aan de Zemstenaar wordt op regelmatige basis georganiseerd.

4 Personeel Een gemotiveerd personeelscorps zal de eisen van de Zemstenaren beter invullen. Dit moet kunnen met een slank en fit gemeenteapparaat. Een systeem van evaluatie volgt het personeel nauw op en maakt aanscherping mogelijk. Gemotiveerd personeel groeit door naar grotere verantwoordelijkheden Overstappen van gemeente naar OCMW en omgekeerd door het personeel zorgt voor een betere samenwerking, deze mobiliteit moet eenvoudig zijn en moet worden gestimuleerd. Om piekperioden op te vangen moet maximaal gebruik worden gemaakt van interimpersoneel. VAN Een digitaal gemeenteloket wordt maximaal uitgebouwd. De bereikbaarheid van de gemeentediensten wordt hierdoor verhoogd. De druk op het personeel wordt verspreid in de tijd en niet geconcentreerd op de openingsuren van het loket.

5 Veiligheid Hotspots van overlast en jeugdcriminaliteit worden steng aangepakt VAN De Zemstenaar moet overal en te allen tijde een veilig gevoel hebben in zijn gemeente. Het systeem van Gemeentelijk Administratieve Sanctie moet uitgebreid worden naar een leeftijd van 14 jaar van zodra dit mogelijk is De provincie wordt gevraagd de GAS van nabij op te volgen en dit systeem efficiënt te maken. Bij jeugdcriminaliteit wordt een Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast opgestart Bij overlast worden alle betrokkenen naar het politiecommissariaat gebracht, zodat een boete van 100 moet worden betaald Om hotspots op te lossen gaat het gemeentebestuur in dialoog met de buurt en worden buurtvaderschapsinitiatieven ondersteunt, zodat een sociale controle overlast voorblijft VAN Verkeersveiligheid in Zemst en in het bijzonder rond de schoolgebouwen De trajecten naar de scholen moeten herzien worden, er bestaat maar één prioriteit: de veiligheid. Naar school fietsen of stappen moet de regel worden Auto s aan de school moeten worden gebannen, een Kiss and Ride zone moet daarvoor zorgen, zij worden buiten de schoolzone geplaatst. Zwarte punten in de gemeente moeten aangepakt worden, in het bijzonder de stationsbuurt van Eppegem en de oversteekplaats in Eppegemdorp

6 Milieu en energie Het gemeentebestuur is de overheid die het kortst bij de Zemstenaar staat, een voorbeeldfunctie is dus voor haar weggelegd. VAN Er zijn initiatieven nodig, die moeten worden opgestart of verder uitgebouwd. Zemst bepaalt de CO2 footprint van zijn gebouwen en activiteiten, met het engagement om tot een CO2 neutrale gemeente te worden Een milieuloket in de gemeente moet de Zemstenaren bijstaan in zijn zoektocht naar energiebesparing Promoten en ondersteunen van individuele projecten van hernieuwbare energie VAN België is een kampioen onder de Europese landen voor afvalscheiding. Dit kan nog evolueren De restafvalfractie kan verkleinen, als verpakkingen en folies eruit gehaald worden. Hier is een stimulans nodig. Het brengen van afvalfracties naar de recyclageparken moet aan een zo laag mogelijk tarief, om zijn aantrekkelijkheid niet te verliezen. Glasbakken moeten ondergronds worden geplaatst. VAN Sluikstorten is een bron van verdere vervuiling, en groeit steeds aan, zij moeten vermeden worden. Streng aanpakken moet ontraden. Repressief de juiste maatregelen nemen. Daar waar mogelijk zelf vuilbakken plaatsen. Verdere sensibilisering is een continue noodzaak.

7 Diversiteit De Open VLD is zich bewust van de diversiteit onder de mensen. Deze betekent in de eerste plaats een verrijking voor allen en een bron voor vernieuwing. Deze verrijking mag echter nooit afbreuk doen aan de door eeuwen heen opgebouwde cultuur van persoonlijke vrijheden en rechten. De ontplooiing van het individu, een liberale verworvenheid bij uitstek, zal echter rekening moeten houden met gelijkwaardigheid van alle mensen en zijn zelfbeschikkingsrecht. VAN In de steeds meer culturele vermenging van onze samenleving, en in de schaduw van onze hoofdstad is de vermenging belangrijker, moet het Vlaams karakter beschermd worden. Integratie gebeurt in de buurt en in plaatselijke verenigingen Dit cultuur- en taalbad is een garantie voor integratie Een taalcursus aangeboden aan de nieuwkomers om behoud van het Vlaams karakter Vergeet nooit dat het kennen van verschillende talen een grote rijkdom is.

8 Leefbaar en betaalbaar wonen Belgen hebben een baksteen in de maag, het verwerven van een eigen woning betekent niet minder dan een zekerheid in de toekomst. Stijgende prijzen van gronden brengt dit in gevaar. VAN Een politiek om de gronden betaalbaar te houden is essentieel De gemeente moet onderhandelen met privé-eigenaars om bij verkaveling, kleine en betaalbare kavels te creëren. Wooninbreidingszones en uitbreidingszones ontwikkelen, met het zelfbeschikkingsrecht van de eigenaars als uitgangspunt. Zemst ligt tussen Mechelen en Vilvoorde en bij uitbreiding Brussel. De verstedelijking rukt op en Zemst verandert meer en meer in een slaapgemeente. VAN Uitbouwen van een sociaal weefsel dat gedragen wordt door het plaatselijk verenigingsleven. Muziek-, sport- en andere hobbyverenigingen moeten middelen krijgen om zich te ontplooien. De verenigingen worden ondersteund door een politiek van subsidiëring, waarbij deze centraal wordt gezien. Aankoop van materiaal dat voor iedere vereniging te duur is gebeurt door de gemeente en staat voor iedere vereniging ter beschikking. Doordacht inplanten van infrastructuur op maat, die verenigingen nodig hebben voor de verdere werking.

9 Jeugd, Cultuur en Sport Gezondheid is de bouwsteen van een gelukkig en lang leven. Deze wordt niet altijd even respectvol behandelt. Sporten is een reuzestap naar een gezond leven. VAN De stap naar een sportvereniging moet kleiner worden gemaakt, zodat velen deze stap kan zetten, en dit van een zo jong mogelijke leeftijd. De jeugdafdelingen van sportverenigingen moeten ondersteund worden, eerder dan de verenigingen, waarvan de sporters worden betaald. Dit door ter beschikking stellen van gemeentelijke infrastructuur en voorziening van jeugdopleidingen. Sportverenigingen die zich richten naar de Zemstenaar die zonder competitiedwang aan sport wil doen moeten worden ondersteund. Jeugdverenigingen brengen mensen bij elkaar. Zij zorgen voor integratie, zij zijn een bron van nieuwe initiatieven. VAN De gemeente zorgt voor logistieke en administratieve ondersteuning bij inveseringsplannen en jaagt hen niet in avonturen, die jarenlange financiële zorgen oplevert. De verenigingen worden ondersteund door een politiek van subsidiëring, waarbij deze centraal wordt gezien. Aankoop van materiaal dat voor iedere vereniging te duur is gebeurt door de gemeente en staat voor iedere vereniging ter beschikking. Kulturele verenigingen ùaken ons leven warmer, en heelt de banden tussen mensen aan en creëert een hecht sociale verbondenheid. VAN Een infrastructuur doet de verenigingen verder leven. Het ter beschikking stellen van van kerken voor het culturele leven Centrale aankoop van materiaal waarvan elke vereniging gebruik kan maken.

10 OCMW De gemeente en het OCMW voeren samen een sociaal beleid en integreren zoveel mogelijk bestaande diensten e personeel om schaalvoordelen te realiseren. De bijstand door het OCMW gegeven is een verhaal van rechten en plichten. Het recht voor een menswaardig bestaan komt samen met plichten. Indien de overeengekomen inspanningen van de client niet worden geleverd is een sanctie op zijn plaats. Ook de lokale besturen doen aan fraudebestrijding, zodat hulp maximaal aankomt bij hen die deze nodig hebben. Het welzijnslandschap is zo ontwikkelt dat door het bos de bomen niet meer worden gezien. Hier heeft het OCMW de taak haar clienten verder te helpen. Het OCMW heeft niet meer de taak om alle dienstverleningen zelf aan te bieden. Deze wordt steeds duurder. Het beleid moet zorgen dat dienstverleners op de markt deze taken kunnen overnemen, door ze aan te trekken en hun acties faciliteert. Ouderen leven steeds vaker in een sociaal isolement. Daarom moet het OCMW minstens één keer ouderen van boven de 75 jaar bezoeken om door dit pro actief beleid vlugger op te treden.

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering N-VA De verandering begint in Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 14 Oktober 2012 De kracht van verandering Aan de inwoners van Brasschaat Onze inzet werkte wervend. Steeds meer Brasschatenaren

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT

OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT 1. Trekkersrol... 3 2. Gezin en samenleving... 5 3. Ruimtelijke ordening... 15 4. Industrie, werkgelegenheid, horeca en handel... 17 Missie OPEN-LIJST OPEN-LIJST

Nadere informatie

- Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid 2020

- Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid 2020 1. Bestuursakkoord 2013-2018 De gemeenteraad neemt kennis van het hiernavolgend bestuursakkoord : OCMW-personeel taken van Overeenkomst tussen gemeentepersoneel uitvoeren en vice-versa, gezamenlijke aankoopdienst

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Twaalf keer gelijke kansen 1. Alle mensen verdienen een toekomst. Voor ons is het dat wat telt. Wij willen voor iedereen dezelfde kansen op een goede

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

de mens, onze maat inleiding in de politiek waar christendemocratie voor staat.

de mens, onze maat inleiding in de politiek waar christendemocratie voor staat. de mens, onze maat de mens, onze maat inleiding in de politiek waar christendemocratie voor staat. De mens is de maat van ons politiek denken en handelen. Elke mens is uniek. Elke mens telt. Maar hoe uniek

Nadere informatie

MEER PLATTELAND DOOR MEER STAD

MEER PLATTELAND DOOR MEER STAD MEER PLATTELAND DOOR MEER STAD INHOUD 1. SCHAARSE RUIMTE HERWAARDEREN 2. RUIMTE VOOR KWALITEIT 3. SOCIALE HUISVESTING EN DE KWALITEIT VAN HET WOONBELEID 4. DE BESTUURLIJKE ORGANISATIE: DE BASIS VOOR EEN

Nadere informatie

CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013. Gaston Slagers

CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013. Gaston Slagers CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018 Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013 Gaston Slagers Programma CDA Best voor de periode 2014-2018 Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

2010-2014 GROENLINKS WERKT! WWW.GROENLINKSGOES.NL

2010-2014 GROENLINKS WERKT! WWW.GROENLINKSGOES.NL Verkiezingsprogramma 2010-2014 GROENLINKS WERKT! WWW.GROENLINKSGOES.NL 8 december 2009 2009, Groen en Links. GroenLinks. Groen, omdat wij vinden dat wij zuinig moeten zijn op onze wereld. Ook onze kinderen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN Inhoudsopgave Gemeenteraadsprogramma SP Eindhoven 2014 Inhoudsopgave Sociaal investeren 3 De afgelopen periode 3 Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID

VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID verkiezingsprogramma VVD Wijchen 2014-2018 www.vvdwijchen.nl Verkiezingsprogramma VVD Wijchen 2014-2018 2 vormgeving en productie

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

INVESTEREN IN DE TOEKOMST

INVESTEREN IN DE TOEKOMST INVESTEREN IN DE TOEKOMST INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 1. VEILIGHEID EN HANDHAVING... 4 2. WERK EN INKOMEN... 6 3. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING, ZORG EN INTEGRATIE... 8 4. JEUGD

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Inhoud Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Bornem...2 Bouwsteen 1 Basiscomfort voor iedereen...5 1.1. Betaalbaar wonen...5 1.2. Energiefactuur verlagen voor

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Inhoudsopgave Visie... 3 Van IK naar SAMEN... 3 Samenleven... 3 Samenwerken... 3 Speerpunten... 4 Speerpunt 1: Samenwerking tussen burgers en

Nadere informatie