Infoblad. Het Gemeentelijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infoblad. Het Gemeentelijk"

Transcriptie

1 Het Gemeentelijk Infoblad Beste wensen voor 2012! Pittem-Egem - 11 de jaargang - Nr. 5 januari maart 2012 Pag. 8 2 Pag Pag Mededelingen aan de bevolking: In de voetsporen van... 1 Heden en verleden: Getuigen van een nieuwe kerkvloer 3 Openbare werken: Bouw jeugd- en muzieklokalen

2 Inhoud Voorwoord Voorwoord p. 2 Gemeenteraad p. 3-4 Mededelingen aan de bevolking p. 4-8 Bevolking p Terugblik p Milieu p Heden en verleden p Bibliotheek p Politie p. 20 Brandweer p. 21 OCMW p. 22 Openbare werken p Jeugd p Sport p Agenda p Meldingskaart p. 30 Gemeentelijke info p. 31 December geeft me altijd een duaal gevoel. Enerzijds is het uitkijken naar de allerleukste tijd van het jaar, met Sinterklaas als aanloop en Kerstmis/Nieuwjaar als hoogtepunt, anderzijds gaat het ook om het afsluiten van een jaar dat bijna voltooid is: een tijd van reflectie op wat is geweest. Alle rampspoed van het voorbije jaar wordt opnieuw in beeld gebracht. Er zijn op de Pittemse wegen dit jaar helaas opnieuw mensen gestorven. Deze tijd van het jaar is voor hun familieleden een tijd van intens verdriet en rouw. Deze gebeurtenissen grijpen ook mij diep aan. Ik wil deze families dan ook mijn oprechte deelneming betuigen en hen veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd. Wat in december voor mij elk jaar belangrijker wordt is het instandhouden van tradities met mijn gezin en in de gemeente. Het is in Pittem opnieuw tijd voor het leukste moment van het jaar: de nieuwjaarsreceptie. Onder het genot van een hapje en drankje zullen de aanwezigen kunnen genieten van het optreden en van het weerzien van de vele Pittemnaren. Graag willen we alle lezers van deze nieuwsbrief nog een voorspoedig, gezond en deugddoend nieuw jaar toewensen. Wij hopen dat 1012 voor jullie allen een fantastisch en succesvol jaar wordt, in jullie werksituatie maar vooral in jullie privé-leven! Het gemeentelijk infoblad Pittem - Egem verschijnt driemaandelijks en wordt gratis aangeboden aan de bevolking van Pittem en Egem. Redactieadres: Dienst Informatie, Gemeentehuis, Markt 1, 8740 Pittem T 051/ F 051/ E Eigenlijk wil ik jullie allemaal een mooie tijd van verwachting wensen. Geniet van een mooie kersttijd en van de sfeervolle feesten, maar vooral geniet van elke dag die we zomaar krijgen. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Jullie burgemeester. Ivan Binnenbrengen teksten: Gelieve de teksten voor het Gemeentelijk Infoblad Pittem-Egem april-mei-juni 2012 vóór 15 februari 2012 binnen te brengen bij de dienst informatie, Sabine Deruyck, Markt 1, 8740 Pittem.

3 Gemeenteraad Gemeenteraad van 26 september 2011 Ruimtelijke ordening voorlopige aanvaarding ruimtelijk uitvoeringsplan uitbreiding LO-zone Posterijlaan In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS), dat dateert van 4 november 2008, staat in de bindende bepalingen aangegeven dat er een nieuw lokaal bedrijventerrein zal gerealiseerd worden ten zuiden van de Posterijlaan. De zoekzone dichtst bij de kern werd verkozen. Bij de realisatie dient nagedacht te worden over de integratie van de beekvallei en de buffering t.o.v. de woonzone. De gemeenteraad heeft op 23 februari 2009 de WVI aangesteld voor ontwerp, ontwikkeling en realisatie van dit bedrijventerrein. Op 21 december 2010 werd een plenaire vergadering georganiseerd met diverse instanties. Het voorontwerp werd aangepast aan de opmerkingen gesteld in de plenaire vergadering. Door de gemeenteraad werd het voorgelegde voorontwerp bestaande uit: memorie van toelichting; plan bestaande en juridische toestand; bestemmingsplan; onteigeningsplan; stedenbouwkundige voorschriften voorlopig aanvaard. Patrimonium goedkeuring van de huurovereenkomst tussen de vzw KSV-Pittem en de gemeente voor de verhuur van de cafetaria van het gemeentelijk sportcentrum Met ingang van 1 augustus 2011 wordt de cafetaria van de gemeentelijke sporthal voor een periode van tien jaar, eindigend op 31 juli 2021, verhuurd aan de vzw KSV Pittem, Egemstraat 47, 8740 Pittem, mits een maandelijkse huurprijs van 743,69, zijnde de basishuurprijs en het referentiebedrag van 1 januari Openbare werken voorlopige aanvaarding rooilijn- en onteigeningsplan Boterstraat Om een goede aansluiting van de Boterstraat met de vernieuwde toegangsweg naar de Sint-Jozefkliniek mogelijk te maken, dienen een aantal onteigeningen te gebeuren. Het schepencollege besliste in vergadering van 17 februari 2010 een rooilijn- en onteigeningsplan te laten opmaken door Studiebureau Demey, Beversesteenweg 314, 8800 Roeselare. Het opgemaakte grondverwervingsplan voorziet in een rooilijnbreedte van 9 meter. Na het openbaar onderzoek en na verwerving van de nodige gronden kan overgegaan worden tot het opmaken en uitvoeren van het wegenisdossier. Door de gemeenteraad werd het rooilijn- en onteigeningsplan opgemaakt door Studiebureau Demey uit Roeselare voorlopig aanvaard. Openbare werken onderhoudswerken aan verschillende landbouwwegen fase 7b goedkeuring bestek en gunningswijze Er kan worden overgegaan tot het aanbesteden en uitvoeren van de fase 7 B. In deze fase worden de volgende wegen aangepakt: Vliegveldweg; nieuw Egemseweg (deelweg met Ardooie en vanaf deelweg tot Brugsesteenweg); zijweg Nieuw Egemseweg; gedeelte zijweg Baertstraat. Voornoemde werken zullen gegund worden door middel van een openbare aanbesteding. De totale uitvoeringstermijn van de werken wordt vastgesteld op 60 werkdagen. De geraamde kostprijs voor de werken bedraagt ,48 (incl. BTW) ten laste van onze gemeente en 8.151,38 (incl. BTW) ten laste van de gemeente Ardooie. De gemeenteraad verleende goedkeuring aan het bestek en de gunningswijze voor de verbeteringswerken aan verschillende landbouwwegen fase 7B. Openbare werken goedkeuring voorontwerpdossier wegenis- en rioleringswerken centrumstraten Egem De gemeenteraad verleende goedkeuring aan het aangepast voorontwerpdossier en de raming voor de Riolerings- en wegeniswerken centrumstraten Egem, opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Grontmij, Oostendse Steenweg 146 te 8000 Brugge. De raming van de uit te voeren werken bedraagt ,25 voor het nietsubsidieerbaar gedeelte en ,51 voor het subsidieerbaar gedeelte. Gemeenteraad van 24 oktober 2011 Financiën goedkeuring budgetwijzigingen nummers 3 en 4 voor het dienstjaar 2011 De gemeenteraad verleende Goedkeuring werd ook verleend aan de voorgelegde budgetwijgoedkeuring aan de voorgelegde budgetwijziging nr. 3 van de gewone dienst voor het dienstjaar 2011 die sluit met een geraamd algemeen begrotingsresultaat van ,00. ziging nr. 4 van de buitengewone dienst voor het dienstjaar 2011 die sluit met een geraamd algemeen begrotingsresultaat van ,00. Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2012 I Pittem-Egem 3

4 Gemeenteraad van 28 november 2011 Financiën vaststelling diverse belastingen dienstjaar 2011 De gemeenteraad stelde volgende belastingen vast voor het dienstjaar 2012: onroerende voorheffing: 1,625 opcentiemen; aanvullende personenbelasting: 7,5% algemene milieubelasting: 50 euro per jaar voor alleenstaanden vanaf 65 jaar, 75 euro per jaar voor andere huisgezinnen, handels- en ambachtsondernemingen en nijverheidsinstellingen Financiën samenwerkingsovereenkomst met vzw Dierenasiel Folyfoot dienstjaar 2012 De gemeente Pittem werkt reeds samen met Folyfoot uit Waregem voor de opvang van rondzwervende huisdieren. Hiervoor betaalt de gemeente een werkingstoelage van 0,25 per inwoner per jaar en dit volgens het aantal inwoners ingeschreven op 1 januari van Openbare werken goedkeuring voorontwerpdossier wegenis- en riolehet jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De gemeenteraad besliste om de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Dierenasiel Folyfoot uit Waregem terug af te sluiten voor het jaar Financiën vaststellen gemeentelijke dotatie aan de Politiezone Regio Tielt De begroting van de politiezone Regio Tielt komt ten laste van de verschillende gemeenten van de zone en van de federale staat. De dotatie van de gemeente Pittem aan de politiezone werd vastgesteld op ,00 voor het dienstjaar Openbare werken goedkeuring addendum bij de overeenkomst omtrent de studie van het Aquafinproject Aquafin voorziet in de aanleg van een collector tussen Egem en Pittem langsheen de Egemstraat (project ). Voor deze werken werd Studiebureau Demey uit Roeselare door Aquafin aangesteld als ontwerper. Bij de aanleg van de collector dient het bestaande fietspad zo goed als volledig opgebroken en/of doorbroken te worden voor de aanleg van nieuwe rioleringen en de uit te voeren huisaansluitingen. Het is dan ook aangewezen om, in het kader van het fietsfonds en gelijktijdig met deze werken, een nieuw fietspad aan te leggen langs de Egemstraat. De totale kostprijs voor deze werken wordt geraamd op ,48 waarvan ,30 ten laste van de gemeente en het overige bedrag ten laste van het Fietsfonds. De gemeenteraad verleende goedkeuring aan het addendum omtrent de studie van het Aquafin-project ringswerken centrumstraten Egem fase 2 De gemeenteraad verleende goedkeuring aan het voorontwerpdossier en de raming voor de Riolerings- en wegeniswerken centrumstraten Egem fase 2, opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Grontmij, Oostendse Steenweg 146 te 8000 Brugge. De raming van de uit te voeren werken bedraagt ,68 voor het nietsubsidieerbaar gedeelte, ,33 voor het subsidieerbaar gedeelte (100%) en ,17 (75%). Personeel vaste benoeming Ilse Cloet Mevrouw Ilse Cloet, geboren te Tielt en wonende te Pittem, bekomt de volstrekste meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen en wordt vast benoemd als ingenieur/ hoofd technische dienst met voltijdse prestaties van 38 uur per week en dit met ingang van 1 januari Mededelingen aan de bevolking SLUITINGSDAGEN Gemeentelijke diensten Maandag 2 januari 2012: namiddag Recyclagepark Maandag 2 januari 2012 Gratis huisvuilzakken voor personen met incontinentieproblemen Aan te vragen aan het gemeentebestuur van Pittem dienst onthaal mits het voldoen aan volgende voorwaarden: hoofdverblijf hebben in Pittem of Egem, maar niet in een rusthuis of verzorgingsinstelling verblijven; het voorleggen van een doktersattest met vaststelling incontinentieprobleem; aanvraag kan maar éénmaal per jaar. Aantal gratis huisvuilzakken: 40 rode restafvalzakken van 30 liter (4 rollen ter waarde van 30 euro) Meer info bij dienst onthaal - Mia Maddens tel 051/

5 Wintertijd Rationeel strooien De winter is aangekomen! We willen even stilstaan bij de maatregelen die we met z n allen moeten nemen bij sneeuw, ijs en ijzel op de wegen. Wegen De Vlaamse overheid staat in voor het vrij en berijdbaar maken van de hoofdtoegangswegen (gewestwegen) en secundaire wegen. Voor de gewestwegen Brugsesteenweg (hoofdweg), Joos de ter Beerstlaan (hoofdweg), Posterijlaan en Ringlaan R. De Paepe, Lichterveldestraat, Tieltstraat (gedeelte Ring), aan kruispunt Vijfstraat richting Tielt is dit het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid dit hiervoor instaat. De gemeentelijke technische dienst organiseert de winterdienst voor het vrijmaken van de gemeentewegen. In eerste instantie worden de invalswegen en busroutes vrijgemaakt, vervolgens de rest van de gemeentewegen waarop een voldoende grote verkeersstroom zit om de werking van het strooizout te garanderen (zie strooi-routeplan). Daar het strooien van zout veiligheidshalve niet aangewezen is in woonwijken wordt er in deze wijken niet gestrooid (zie wanneer heeft strooien effect). Indien nodig kunnen, op aanwijzing van een verantwoordelijke, bijkomende straten gestrooid worden. De strooiroute is ongeveer 40 km lang en het duurt 3 u vooraleer het volledige traject is afgereden. Wanneer wordt er gestrooid? Op basis van de weersverwachtingen wordt er beslist om al dan niet preventief te strooien. Wanneer heeft strooien effect? Zout strooien heeft het beste effect als het belast en ingereden wordt door een continue verkeersstroom. Een noodzaak: want bij een te kleine verkeersstroom kan strooien voor nog gevaarlijkere situaties zorgen. Het dooi-effect door het strooizout wordt dan namelijk teniet gedaan door het gebrek aan verkeer, waarbij het smeltwater terug aanvriest en er zich rijmplekken vormen die de rijbaan spekglad maken. Om die reden wordt er in woonwijken geen zout gestrooid. Het strooien van zand wordt afgeraden daar tijdens het dooiseizoen het zand gedeeltelijk in de riolering verdwijnt, de waterontvangers op straat verstopt en het smeltwater zo in de straten blijft staan. Mobiliteitsadvies Probeer de wagen binnen te houden. Hou snelheden tijdens winterweer altijd beperkt. Vertrek vroeg genoeg van huis om niet te gehaast te moeten rijden. Controleer je voertuig op Gewestwegen gestrooid Lichterveldestraat Gemeentelijke wegen gestrooid Ongestrooid Brugsesteenweg olie, water, antivriespeilen en batterij. Woon je in een woonwijk plaats dan je wagen langs een hoofd- of toegangsweg. Hou rekening met de veiligheid van andere weggebruikers. Bevroren ruiten, niets is onaangenamer als je s morgens snel wil vertrekken. Gebruik geen warm water want dan kan de voorruit barsten. Ook krabbertjes zijn uit den boze omwille van het krasgevaar. De auto stilstaand laten warmdraaien is dan weer slecht voor de motor. Gebruik bij voorkeur een speciaal product, maar een ouderwets stuk karton werkt ook prima. Als je ruitenwissers vastgevroren zijn, probeer ze dan niet aan te zetten want dan Kolonel Naessensstraat Egemstraat Koolskampstraat Joost de ter Beerstlaan Posterijlaan Boterstraat Wingensesteenweg Paardestraat Molenakker Spoorweglaan Kokerstraat Fonteinstraat Meulebekestraat riskeer je dat de ruitenwissermotor verbrandt. Ook niet lostrekken, want dan beschadig je de wisserbladen. Gebruik speciale ruitenwisservloeistof en zorg voor een reservevulling. Deurrubbers kunnen vastvriezen. Trek niet te hard aan de deuren want de rubbers kunnen loskomen. Smeer de rubbers vooraf in met talkpoeder. De beste tip voor rijden in de winter is echter nog altijd: pas je rijstijl aan. Auto s zijn tegenwoordig uitgerust met de meest moderne snufjes op vlak van actieve en passieve veiligheid maar de wetten van de middelpuntvliedende kracht blijven van toepassing. Pas dus je snelheid aan en hou voldoende afstand. Turkeijensteenweg Ring Tieltstraat Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2012 I Pittem-Egem 5

6 Verplicht sneeuw op te ruimen op je voetpad!! Tijdens winterweer, wanneer het sneeuwt en vriest, heeft iedereen de verplichting om iedere dag het voetpad voor de eigen woning sneeuw- en ijsvrij te houden. In gebouwen met meerdere appartementen staan de bewoners van het gelijkvloers in voor deze taak. Is het gelijkvloers niet bewoond, dan gaat de verplichting over op de bewoners van het 1ste verdieping, enz. Is er een huisbewaarder aangesteld, dan staat die persoon in voor deze taak. Bij onbebouwde en lang niet-bebouwde percelen rust deze verplichting op de eigenaars. Het voetpad mag zeker niet glad liggen tussen zonsopgang en uur. Sneeuw die je van het voetpad verwijdert, moet je aan de rand van het voetpad opeenstapelen en zeker niet in de straatgoot. Zo krijgen de voetgangers vrije doorgang en kan het dooiwater gemakkelijk wegvloeien. Gooi de sneeuw van het voetpad zeker niet op de rijweg! Daardoor ontstaan immers gladde plekken, die vooral fietsers in gevaar brengen. Gebeurt hierdoor een ongeval, dan kan je zelfs medeaansprakelijk gesteld worden. De plaatsen waar je sneeuw en ijs hebt verwijderd, kan je bestrooien met zand of zaagsel. Zo vermijd je dat het op die plaatsen opnieuw glad wordt. Om het ijs te laten smelten kan je dooizout gebruiken. Dit biedt een goede oplossing en je vindt het in de meeste doehet-zelfzaken of winkelketens. Bij vriesweer of vorst is het verboden om water of andere aanvriezende stoffen op de openbare weg te gieten. Ook het maken van glijbanen op de openbare weg en voetpaden is verboden! Vuurwerk afsteken is gevaarlijk!! Als particulier mag je aan feestvuurwerk maximum 1 kg pyrotechnische sas bezitten. Deze stof zorgt voor de effecten in het vuurwerk. Wanneer ze verbrand worden, veroorzaken ze warmte-, licht-, geluids-, gas- of rookeffecten of een combinatie ervan. De aanvrager blijft altijd verantwoordelijk bij inbreuken en/ of ongevallen. Het is verboden om aan minderjarigen die jonger zijn dan 16 jaar vuurwerk te verkopen of zelfs af te geven. Er dient voor het afsteken sen samen zijn; hou toeschouwers op voldoende afstand van de plaats waar het vuurwerk wordt afgestoken; ontsteek vuurwerk met iets dat smeult, zoals een lont. Gebruik geen open vlam (lucifer of aansteker), de lont brandt dan sneller, zodat het vuurwerk vlugger ontploft; hou de arm gestrekt bij het aansteken van de lont en buig het lichaam niet over het vuurwerk; plaats een vuurpijl in een buis die verticaal in de grond vastzit. De buis moet minstens even lang zijn als de stok van de vuurpijl. Flesvan vuurwerk altijd een attest aangevraagd worden bij het gemeentebestuur (dienst burgerzaken). Het soort vuurwerk, dat je in bezit kan hebben, wordt erin vermeld en tevens wordt verwezen naar de wetgeving terzake. Enkele nuttige tips voor het veilig afsteken van vuurwerk: vuurwerk en alcohol zijn geen goede vrienden. Zorg voor een BOB of laat de kurken pas na het vuurwerk knallen; ontsteek vuurwerk op een open en veilige plaats, dus niet bij droog hout of op een plaats waar veel mensen zijn niet geschikt voor het afschieten van vuurpijlen; richt nooit vuurwerk op andere mensen; let op de windrichting; ontsteek elk stuk vuurwerk afzonderlijk; vuurwerk dat niet ontploft, mag je nooit opnieuw aansteken. Giet er een emmer water over en laat het een nachtje liggen. Let erop dat kinderen niet met het vuurwerk gaan spelen. Loopt er toch iets mis? Bel dan de hulpdiensten 112. Spoel brandwonden uitgebreid met water. Fietsfeest 3 juni 2012 Op zondag 3 juni 2012 vindt een groot fietsfeest plaats in het zuiden van het Brugse Ommeland. Westtoer organiseert het fietsfeest in het kader van het project Leader Tielts Plateau. Op drie plaatsen in de regio rond Tielt kan je vertrekken voor kilometers fietsplezier langs het fietsnetwerk van het Brugse Ommeland! Ook in onze gemeente Pittem wordt heel wat georganiseerd. Klein en groot zullen onderweg kunnen genieten van heel wat animatie, muziek en lekkers. In het provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld start een tocht van ongeveer 40km die je langs kastelen, bossen en het kanaal voert doorheen Oostkamp en Beernem. In Zwevezele kan je een kindvriendelijke lus van 24km of grotere lus van 52km fietsen en genieten van de landschappen en activiteiten in Wingene, Pittem en Ardooie. In Huis Mulle de Terschueren in Tielt vertrek je voor 33,5km of 57,5km doorheen Tielt, Ruiselede en Dentergem! Verdere informatie volgt nog, maar noteer alvast deze datum in je agenda voor een niet te missen feest op de fiets! De deelname aan dit feest is volledig gratis en starten kan vrij tussen 8u30 en 15u!

7 Zotte Maandag 2011, the motion picture! Haal herinneringen op aan de Godelievekermis en Zotte Maandag 2011 met de gratis dvd. Plensbuien, motregen, stortvlagen, miezerweer, aan nattigheid geen gebrek dit jaar op Zotte Maandag. Maar ook al speelden de weergoden hun slechtste kaarten, toch werd ook deze editie weer één groot feest. Wispelturige hemelsluizen en temperaturen die enkel met jas te trotseren waren, schrokken de Pittemnaren niet af. Zij zetten dit jaar gewoon hun waterdichte en extra warme zotskap op. Net zoals de vorige editie is ook Zotte Maandag 2011 van begin tot eind, met buien en al, in beeld gebracht door NTV, het productiehuis van Pittemnaar Patrick Vaernewyck. De camera s draaiden van bij de officiële opening van de Godelievekermis tot na het slotvuurwerk op Zotte Maandag zelf. Uit de vele uren beeldmateriaal werd een spetterend verslag gepuurd vol hoogtepunten, sfeervolle momenten en kleine, treffende observaties. En dat verslag vind je op de gratis dvd Zotte Maandag 2011 die in dit nummer van het infoblad zit ingesloten. Dompel je nog een keer onder in de weergaloze gekte van tien dagen Zotte Maandagfeesten. De Kinderstoet, de hergeboorte van het reuzenkoppel Tante Lieve en Nonkel Maantje, het Artiestengala, In t Zud n van Vrankrik, beleef het allemaal opnieuw. En deze keer zonder paraplu. Het hoogtepunt van de feesten, Zotte Maandag zelf, krijgt op de dvd de royale behandeling. Een verslag dat start s morgens vroeg vanop de dorpel van de woning van Eddy Colpaert, de 115de deken van de Sint-Elooisgilde, en pas eindigt onder het exploderende hemelgewelf net voor middernacht. Onderweg komt de feestmarkt, de Zottekesworp en uiteraard de feeststoet uitgebreid aan bod. De dvd Zotte Maandag 2011 laat je nagenieten van dat heerlijke Zotte Maandaggevoel. En doet je ongetwijfeld hunkerend verlangen naar de editie van Gevraagd jobstudenten groen- en wegendienst, poets- en onderhoudsdienst Om tijdens de drukke zomermaanden juli en augustus een handje toe te steken wenst de gemeente Pittem opnieuw een beroep te doen op een aantal jobstudenten. Groen- en wegendienst Gevraagd: 2 jobstudenten juli 2 jobstudenten augustus Jobinhoud: hulp bij onderhoud van de groenzones; hulp bij instaan voor de reinheid van de straten; hulp bij voorbereiding en opkuis en allerhande werken n.a.v. feestelijkheden. Poets- en onderhoudsdienst Gevraagd: 1 jobstudent periode half juli tot half augustus Jobinhoud: onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Alle jobs zijn voltijdse functies. Het aantal dagen dat studenten jaarlijks binnen de regeling van de studentenarbeid kunnen presteren, wordt vanaf 1 januari 2012 opgetrokken tot 50. Gespreid over het hele jaar. Wij bieden je een boeiende en gevarieerde vakantiejob met een aantrekkelijk loon. Interesse? Stuur zo vlug mogelijk je sollicitatiebrief met cv naar de personeelsdienst, Markt 1 te 8740 Pittem. Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij Mieke Thorrée (tel. 051/ Solliciteren kan tot vrijdag 27 april Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2012 I Pittem-Egem 7

8 Westtoer lanceert acht unieke groepsarrangementen In de Voetsporen van Acht nieuwe arrangementen in het Brugse Ommeland Vanaf 2012 kan je in de regio rond Tielt acht gloednieuwe arrangementen boeken. Westtoer presenteert deze fiets- of wandeltochten onder begeleiding van een gids-verteller die in de huid kruipt van een lokale historische figuur. De gids vertelt een authentiek verhaal en laat de deelnemers proeven van de mooie landschappen en streekproducten. De arrangementen zijn een ideale uitstap voor kleine groepen families, collega s of vrienden. Wist je dat ten zuiden van Brugge het bosrijkste gebied van de provincie West- Vlaanderen ligt? En dat rond cultuurstad Tielt mooie dorpen pronken met hun schitterende windmolens? Deze boeiende streek vind je in het zuiden van het Brugse Ommeland. Westtoer bundelt acht groepsarrangementen in één handige brochure. Het zijn ideeën voor een uitstap van een halve dag in de gemeenten Ardooie, Beernem, Dentergem, Oostkamp, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene. Buitengewoon Pittem anno 1900 Notaris Loridan of Renildeke van De Krone neemt je persoonlijk mee op sleeptouw naar het Pittem van het begin van de 20ste eeuw. Ze presenteren je de mooiste plekjes van Pittem en vertellen je allerlei boeiende weetjes over oude, verborgen locaties. Hun verhaal kruiden ze met tal van pittige Pittemse anekdotes. Het wordt een vertelling over een tijdperk waarin het niet ongewoon was dat een gemeente als Pittem 140 herbergen had. Of dat een Pittemse toneelvereniging als Met Hert en Ziel die trouwens door Notaris Loridan opgericht werd de pannen van het dak speelt en de eerste prijs wint in de provinciale toneelprijskamp. Maar we gaan ook verder terug in de geschiedenis en komen te weten waarom Pittem tijdens de Franse Revolutie la plus rebelle commune du département was, welke verboden de boogschutters van de Sint-Sebastiaansgilde moesten naleven en waarom de jeugd van Roeselare, Kortrijk en zelfs Brugge vroeger naar Pittem kwam voor hun vertier Tijdens deze wandeling beleef je een mooi stukje geschiedenis van Pittem. Wandeling 2,5 km in Pittem voor groepen van 8 tot 20 personen Prijs 50 euro + 5 eur per persoon Vooraf te reserveren Meer info Dienst Toerisme, tel. 051/ Gratis en digitaal De brochure In de voetsporen van is gratis verkrijgbaar bij de diensten voor toerisme in het Brugse Ommeland. Ook digitaal kan je de uitgave raadplegen op De brochure werd gefinancierd door het LEADER project Toeristisch-recreatieve valorisatie van het Tielts Plateau. Boed geven doet leven! Deken Zotte Maandag 2012 Er zijn altijd mensen die bloed nodig hebben, bij een operatie, een bevalling, een verkeersongeval Om deze mensen te helpen zamelt het Rode Kruis Vlaanderen bloed in. Voor deze levensbelangrijke giften blijven we rekenen op vrijwillige donors. Wij zorgen ervoor dat je bloed grondig wordt gecontroleerd en dat de gift op de juiste manier verwerkt, bewaard en vervoerd wordt. Vanaf nu mag je dankzij een nieuwe wet, tot je 66ste verjaardag bloed, plasma en bloedplaatjes geven. Bloed geven mag je zelfs tot de dag dat je 71 wordt, op voorwaarde dat je in de 3 jaar voor je 66ste verjaardag een bloed-, plasma- of bloedplaatjesgift hebt gedaan. Bloed geven is leuker met zijn tweeën, breng gerust iemand mee. Vergeet je identiteitskaart niet! Heb je nog vragen? Bel of mail naar bloedtransfusiecentrum West-Vlaanderen Brugge - Tel. 050/ Website: Tijdens het Sint-Elooisfeest werd Stephaan Lamont met 187 stemmen verkozen tot nieuwe deken van Zotte Maandag De 53-jarige Stephaan is zelfstandige in sanitair en chauffage en werkt al vele jaren mee aan de Zotte Maandagwagen van het straatcomité De Gavers. Stephaan woont samen met zijn vrouw Nicole Bruneel in de Baertstraat en beiden zullen op maandag 16 juli 2012 centraal staan tijdens Zotte Maandag. foto: Randy De Clercq

9 Bevolking 1 GEBOORTEN 31/08/2011 Coghe Aurélie 02/09/2011 Vermeire Cyriel 03/09/2011 Verbist Matias 06/09/2011 Boodts Romain 07/09/2011 Lenaerts Marit 07/09/2011 Lenaerts Nand 11/09/2011 Hallemeersch Alyssa 13/09/2011 Cloet Leon 15/09/2011 Verfaillie Saartje 19/09/2011 Vermaut Yenthe 19/09/2011 Werbrouck Emiel 24/09/2011 De Mil Sander 23/09/2011 Van Essche Flore 26/09/2011 Monteyne Clémence 02/10/2011 Tuytens Mathis 1 HUWELIJKEN 30/09/2011 Lanckriet Jan en Knockaert Inge 21/10/2011 Vergote Kim en Debouvere Liesbeth 02/12/2011 Haerinck Brendy en Van Massenhove Karen 1 OVERLIJDENS 05/09/2011 Vandenweghe Gerard 17/12/1926 Weduwnaar van Cauwelier Agnes 13/09/2011 Bouckhout Antoinette 07/09/1941 Echtgenote van Biesbrouck Frans 19/09/2011 De Maré Wim 18/09/ /09/2011 Vancauwenberghe Arsène 30/10/1932 Echtgenoot van Van de Walle Mariette 20/09/2011 Vanhoutte Angèle 29/05/ /09/2011 Bruyneel Ivonne 27/05/ /10/2011 Desmet Jelle 06/10/2011 Winne Anna 07/10/2011 Spriet Céleste 07/10/2011 Biesbrouck Lena 14/10/2011 Viaene Thibeau 15/10/2011 Dobbels Zio 24/10/2011 Amelynck Liam 21/10/2011 Ide Jules 26/10/2011 Reilhof Jill 31/10/2011 Scheerens Ayden 03/11/2011 De Vos Gaspard 07/11/2011 Sagaert Anastasia 22/11/2011 Blomme Kaithlyn 01/12/2011 Demeester Lars 05/10/2011 Vens Diaene 08/07/1933 Weduwe van Declerck Roger 07/10/2011 Remmerie Karina 26/11/1949 Echtgenote van Braekevelt Jean Pierre 20/10/2011 Devoldere Alfons 08/05/1924 Echtgenoot van Saelens Maria 25/10/2011 Deceuninck Maria 02/05/1932 Echtgenote van Hindrick Raphaël 31/10/2011 Van Hauwaert Willy 04/01/1955 Echtgenoot van Vanwanzeele Christiane 09/11/2011 De Witte Arne 21/02/ /11/2011 Callewaert Marcella 23/09/1931 Echtgenote van Vandendriessche Juliaan 17/11/2011 Van Hessche Georgius 19/02/ /11/2011 Devolder Simona 21/11/1928 weduwe van Robert Dewulf 30/11/2011 Huys Lena 11/11/1954 Echtgenote van Van Bruwaene José 1 jubilea 60-JARIG 25/05/2011 Dewitte Robert en Mahieu Paula 15/09/2011 Verhelle Victor en Buddaert Antoinette 12/10/2011 Deblaere Camille en Van Maele Agnès 23/10/2011 Deman Lucien en Lakiere Marcella 50-JARIG 12/08/2011 Deblaere Germaan en Engels Leona 12/09/2011 Mingneau Silvère en Spriet Anny 15/09/2011 Verstraete Julien en Fraeyman Lucienne 28/09/2011 Van Maele Gerard en Pattyn Viviana 13/10/2011 Claerhout Daniel en Lampe Mariette 20/10/2011 Velghe Willy en Vannieuwenhuyse Monique 21/10/2011 De Marez Azaire en Vanslambrouck Agnes 27/10/2011 Van Nieuwenhuyse Gabriël en Vandekerckhove Regina Lanckriet Jan en Knockaert Inge / Vergote Kim en Debouvere Liesbeth / Dewitte Robert en Mahieu Paula / Verhelle Victor en Buddaert Antoinette / Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2012 I Pittem-Egem 9

10 60 60 Deblaere Camille en Van Maele Agnès / Deman Lucien en Lakiere Marcella / Deblaere Germaan en Engels Leona / Mingneau Silvère en Spriet Anny / Verstraete Julien en Fraeyman Lucienne / Claerhout Daniel en Lampe Mariette / Velghe Willy en Vannieuwenhuyse Monique / De Marez Azaire en Vanslambrouck Agnes / Van Nieuwenhuyse Gabriël en Vandekerckhove Regina /

11 Terugblik Prijsuitreikingsconcert Muziek en Woord Op zondag 9 oktober 2011 werden de eindlaureaten gehuldigd tijdens de prijsuitreiking van de Pittemse afdeling van de Tieltse Academie voor Muziek en Woord. De afdeling muziek telde dit jaar zes eindlaureaten nl. Amelie Verhelle, Willy Bouvry, Karel Defour, Arne Minjou, Jana Vandromme en Fleur Vergote. De eindlaureaten in de afdeling woord waren Leonore Cloet, Astrid Demeulemeester en Anna Dobbels. Uitreiking Roel Vandenheede prijs Tijdens de prijsuitreiking van het leerlingenconcert Muziek en Woord werd ook de 27ste prijs Roel Vandenheede uitgereikt. Deze prijs is genoemd naar de zoon van wijlen fanfaresecretaris Jacques Vandenheede. De prijs is bedoeld om jong muzikaal talent aan te moedigen en te bekronen. Dit jaar ging de prijs naar Lore Min Jou, die al twee jaar lid is van de fanfare en er fagot speelt. Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2012 I Pittem-Egem 11

12 Uitreiking Cultuurprijs en dag van de Cultuur De tweejaarlijkse cultuurprijs ging dit jaar naar Toon Vanlaere. Hij kreeg een prachtig werkstuk overhandigd, gecreëerd door Monika Verhelst. Toon Vanlaere is geen onbekende in de poëziewereld. Met zijn posters en zijn workshops heeft Toon heel wat bekendheid gemaakt. Andere genomineerden waren Monika Verhelst, Maria Declerck, Familiekoor Vincent. De uitreiking werd opgeluisterd door het kinderkoor de Solferbloem. Na de uitreiking ging de 1ste cultuurbeurs van start waarbij heel wat verenigingen een stand hadden ingericht om hun vereniging te promoten. foto: Jan Goossens Geboortedreef Op zondag 20 november 2011 vond de traditionele aanplanting van de geboortebomen plaats. Tussen 1 september 2010 en 31 augustus 2011 werden in Pittem 53 kindjes en in Egem 25 kindjes geboren. Dat moet zowat een record zijn! In het kader van de Dag van de Natuur plantte de Gezinsbond Pittem-Egem, het gemeentebestuur, de compostmeesters en de milieuraad twaalf geboortebomen aan voor deze jonggeborenen. De bomen werden geplant langs de toegangsweg naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Gentsemeersweg in Pittem. Ze maken er deel uit van een nieuwe groenzone waar ook reeds bomen werden geplant in het kader van de dag van de natuur. De twaalf bomen (zomereiken) staan symbool voor de maanden van het jaar. Per maand werd er één boom opgedragen aan alle jonggeborenen van de gemeente. Achteraf konden de aanwezigen nog gezellig napraten bij een drankje en kregen ze nog een zomereik mee naar huis voor aanplant in hun eigen tuin.

13 Milieu Kies voor goedkopere groene energie via groepsaankoop Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van de provincie West- Vlaanderen. Ook de gemeente Pittem ondersteunt dit initiatief. Vanaf 1 november 2011 tot 5 februari 2012 kan je vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting inschrijven. Maandelijks betaal je een energiefactuur. Heb je er al eens bij stilgestaan dat je op deze uitgave mogelijks kan besparen? Uiteraard door minder energie te verbruiken maar ook door bewust je energieleverancier te kiezen. Veel werk? Toch niet. Provincie West-Vlaanderen biedt aan al haar inwoners de mogelijkheid aan om in te stappen in een groepsaankoop van 100% groene stroom. Jij hoeft je alleen maar in te schrijven voor 5 februari. Zo bied jij je samen met heel veel andere inwoners aan als één aantrekkelijke klant op de energiemarkt. Energieleveranciers kunnen op de online veiling op 6 februari hun beste bod doen. Je hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. Na de veiling krijg je een persoonlijk aanbod van de goedkoopste energieleverancier van de veiling. Pas dan beslis je of je van energieleverancier verandert. De datum van overstap kan je kiezen tussen 15 april en 30 september. Stap voor stap begeleiding De provincie stelde de firma ichoosr aan om de groepsaankoop te organiseren en je stap voor stap te begeleiden. ichoosr verzamelt de inschrijvingen via Je vindt er ook een antwoord op de veelgestelde vragen. Heb je nog meer specifieke vragen, dan kan je iedere werkdag van 9.00 uur tot uur en ook dinsdag tot 21.00u terecht bij ichoosr via het gratis infonummer Na de veiling op 6 februari krijg jij van hen een gepersonaliseerd aanbod. Dit vergelijkt meteen de veilingresultaten met je huidige contract. Pas dan beslis je of je op het nieuwe aanbod ingaat. Ook bij je overstap kan je rekenen op een helpende hand. Zo geeft ichoosr vooraf aan of je eventueel een verbrekingsvergoeding moet betalen aan je huidige leverancier en kunnen zij zorgen voor de aanpassing van je domiciliëring. Wat is groene stroom? Groene energie komt voort uit energiebronnen die hernieuwbaar zijn, die dus niet uitgeput kunnen geraken. Denk bijvoorbeeld aan zonne-energie, windenergie of energie door biomassa: door het vergisten van groenten -, fruit -en tuinafval. Nog een pluspunt is dat deze energiebronnen minder tot geen vervuilende gassen zoals CO2 of andere broeikasgassen in de lucht sturen. Groene stroom niet langer duurder Zowel het provinciebestuur als onze gemeente willen met dit initiatief de overstap naar milieuvriendelijke energie eenvoudiger en aantrekkelijker maken. Groene stroom heeft vaak een duur imago. De VREG (de Vlaamse reguleringsintantie voor de elektriciteit- en gasmarkt) verklaarde nochtans dat de trend gekeerd is en groene stroom niet langer duurder is dan gewone grijze stroom. Daarnaast zal de korting van energieleveranciers mogelijks groter zijn naarmate er meer mensen inschrijven voor de groepsaankoop. Schrijf je dus vandaag nog in! Hoe inschrijven? Neem je laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit en aardgas bij de hand en schrijf je online in op be (doorklikken op provincie West-Vlaanderen). Inschrijven kan tot 5 februari Heb je geen toegang tot het internet of heb je liever een helpende hand, dan helpt de gemeente je graag verder. Je kan immers kosteloos terecht bij de Woonwinkel in het gemeentehuis van Pittem iedere dinsdagnamiddag van 14u tot 16u. Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben. Nog vragen of wil je een afspraak? Contacteer dan de Woonwinkel op of 051/ Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2012 I Pittem-Egem 13

14 Bos er op! Bos erop! Onder dat motto werd op zaterdag 19 november 2011 van 9u tot 16u in Pittem een nieuw bos aangeplant. En niet zomaar een bos, want er werden bomen neergepoot op een gebied van twee hectaren. De aanleg van deze groene long was meteen ook een van de meest in het oog springende projecten op de dag van de natuur in de provincie West-Vlaanderen. Vlaanderen, ligt centraal in het gebied. Gezien de groene invulling van de zone, ging het provinciebestuur akkoord om de Zwartegatbeek op ecologische manier her in te richten: de meandering werd in ere gehouden en hersteld, de oevers werden minder hellend aangelegd en een moeraszone naar de aanwezige waterput werd uitgegraven. En nu planten! In de dag van de natuur zag zowel het gemeentebestuur als Natuurpunt De Torenvalk een uitgelezen kans om de handen uit de mouwen te steken en de site aan te planten. Op de oppervlakte van m² werden in verschillende zones struwelen, houtkanten en bosjes aangeplant. In totaal kwam de teller op ongeveer boompjes te staan. Bovendien koos het gemeentebestuur voor zoveel mogelijk inheems en autochtoon plantgoed. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems als deze een nakomeling is van planten die zich sinds Korte voorgeschiedenis Aquafin was al geruime tijd op zoek naar een locatie in Pittem om een rioolwaterzuiveringsinstallatie te bouwen. Uiteindelijk werd er voor gekozen om de RWZI te plaatsen in de spie gevormd door de Ringlaan en de spoorlijn in de Gentsemeersweg. Het gemeentebestuur Pittem besloot om over te gaan tot aankoop van de omliggende restgronden en zorgde er via een bijzonder plan van aanleg meteen voor dat deze gronden een groene invulling konden krijgen. De Zwartegatbeek, onder beheer van de provincie Westhun spontane vestiging altijd natuurlijk hebben verjongd. De plantsoorten doen best wel een belletje rinkelen: meidoorn, zwarte els, gewone es, hazelaar, zomereik, Op het volledige gebied komen echter meer dan bomen, want we merken nu reeds dat er spontane bebossing plaatsvindt. Hier laten we de natuur ongemoeid en rustig verder evolueren. Vele helpende handen Naast het gemeentebestuur Pittem, de provincie West- Vlaanderen en Natuurpunt De Torenvalk waren er echter nog tal van organisaties die meehielpen aan bos erop bomen planten is een fikse karwei en dat konden we niet alleen. Meer dan 100 vrijwilligers lieten zich niet afschrikken door de mist en staken vol goeie moed de spade in de grond. Vele Pittemse en Egemse verenigingen kwamen af met een plantploeg en dankzij hen konden we de aanplanting realiseren op één dag! Bedankt daarvoor!

15 NIEUWE OPHAALKALENDER 2012 Vanaf 1 december 2011 ontvangen alle inwoners uit het IVIO-werkingsgebied een nieuwe ophaalkalender voor Per gemeente of per ophaalronde is er een specifieke kalender opgemaakt. Kijk dus na of je de juiste kalender hebt ontvangen! Op de ophaalkalender staan de ophaaldata voor de wekelijkse ophaling van huisvuil (restafval in de rode zak of voor KMO s in de zwarte zak), de tweewekelijkse ophaling van PMD en de vierwekelijkse ophaling van Papier en Karton. Daarnaast kan je ook de data voor de algemene ophaling van grofvuil terugvinden, de nodige informatie voor de ophaling van grofvuil op afroep in het najaar (opgelet wees tijdig met de aanvraag!) en feestdagen en sluitingsdagen van de recyclageparken en de kantoren. Ook de openings- uren van de demonstratieruimte voor thuiscomposteren op de recyclageparken staan vermeld. Hou de kalender goed bij, je kan er immers het ganse jaar door gebruik van maken om je afval op de juiste dagen buiten te plaatsen. Nooit meer je vuilzak vergeten buitenzetten? Raadpleeg ook en ontvang de datums voor het buitenplaatsen van al je afvalfracties in je mailbox (integratie met hotmail, google en outlook). Last van woelratten of woelmuizen? Woelratten en woelmuizen knagen aan de zachte ondergrondse plantendelen van bijvoorbeeld bloembollen, groenten en vruchtbomen. Om ze te bestrijden, zetten we hier enkele tips op een rij. Structurele maatregelen Sluit voedselvoorraden en bewaarplaatsen van groenten goed af: zo kunnen woelmuizen en -ratten niet bij je oogst. Werk met verhoogde bedden, en leg onderin het bed stevig kippengaas. Wanneer je fruitbomen of -struiken plant, wikkel dan de wortelkluit in kippengaas. Zo zijn de dikkere wortels beschermd; woelratten lusten fijne boomwortels niet zo. Maak barrières rond je moestuin: muren, of een strook kortgemaaid gras. Ook een dubbele omheining (1 m uit elkaar) waartussen dan kippen, schapen,... lopen. Een vlierhaag vormt een dicht en warrig en stinkend wortelgestel. Dat bemoeilijkt de toegang tot de fruit- of moestuin. Frees massa s mosselschelpen onder. Veel van die mosselschelpen breken dan in scherpgerande stukken, die dan ondergrondse gravers weren. Het effect verdwijnt wanneer de schelpen verweren - na een jaar of meer. Neem meidoorn- of sleedoorntakjes, flink gedoornde rozentwijgen of kruisbessentakken. Stop ze in busseltjes (minstens 5 takken en 30cm lang) in de graafgangen. Stank! Maar denk aan je buren Met bladeren van vlierstruiken of knoflook/uien (de bollen of gewoon de opgespaarde schillen) kun je gier maken. Daarvoor leg je 1 kg bladeren in 10 liter water en laat het mengsel 10 dagen staan. Voeg er eventueel wat urine, katten- of hondendrollen aan toe. Giet de gier onverdund in de gangen. Honden- of kattenkeutels of ook haar van deze huisdieren of mensenhaar: je kunt ze allemaal rechtstreeks in de gangen plaatsen. Lawaai en trillingen Flessen, half ingegraven, zijn klassiek maar of ze werken? De diertjes wennen ook! Idem voor molentjes, al dan niet van eigen makelij, en voor speciale trillende apparaten. Een lange, dikke ijzeren staaf in de grond, waar je dagelijks met een hamer tegen slaat, kan je hele tuin vrijwaren van woelmuizen en -ratten. Betonijzers van 300 cm lang: duw ze verticaal in de bodem de onderste 50 cm zitten dus in de grond - en 100 cm uit elkaar. Bovenop elk ijzer zet je een omgekeerde plastic fles. Span van staaf tot staaf ook nog tape: videotape of van die wit-rode tape die bij wegwerkzaamheden gebruikt wordt. Vangen Voor elke diersoort bestaan aparte klemmen. Ze worden uitgezet in de bewoonde gangen. Het plaatsen vraagt altijd ervaring en veel geduld. Zo mag je o.a. de klem niet met mensengeur bevuilen, je moet dus eerst je handen met aarde inwrijven, ofwel handschoenen dragen. Laat gevangen mollen, muizen, ratten vrij in de natuur: daar zullen ze wel natuurlijke vijanden vinden. Carbuur/carbid en ecologisch gif Niet meteen de meest ecologische oplossing, maar tot nader order niet echt schadelijk voor ander bodemleven. Hoe pas je carbid toe? Plaats een brokje carbid van ongeveer 250 gram in de gang. Dit doe je op een aantal plaatsen, verdeeld over je tuin. Giet een scheutje water over elk blokje, en dek af met een baksteen of zo. Omdat de grond altijd wel iets vochtig is, blijft het overgebleven carbid gedurende langere tijd acetyleengas afgeven, waaraan de gravende dieren dus een flinke hekel hebben. Voor woelratten en -muizen is er een dodelijk lokmiddel in de handel dat in zijn gebruik enigszins ecologisch te verantwoorden is. De actieve stof komt namelijk uit de wortels van de Johannesbroodboom. Stukjes daarvan leg je aan de openingen op de grond. De knaagdieren sleuren dat naar hun ondergronds verblijf, eten er van en gaan nadien dood. Het product is in de handel onder de naam Quiritox. Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2012 I Pittem-Egem 15

16 Wat veel Pittemnaars niet weten, is dat er in de Pittemse kerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming een aantal speciale vloertegels te zien zijn. Je kunt ze vinden achter het Godelieve altaar, dus aan de kant van de sacristie. In 1682 werd een nieuwe kerkvloer gelegd in de dorpskerk. In oudere tijden bestond de kerkvloer in vele kerken meestal uit aangestampte aarde. Parochianen die het konden betalen lieten zich destijds begraven in de kerk maar na langere tijd er was geen kerkvloer en het lijk ontbond zorgde dit voor de nodige geurtjes in de kerk. Het spreekwoord een rijke stinkerd vindt dan ook zijn ontstaan in dit gebeuren. Dit even terzijde. Anno 1791 was het in Pittem opnieuw tijd om de kerkvloer te vernieuwen. Het was metser Joachim Beaufort die het werk voor zijn rekening nam. Hij legde de schorren maar zorgde er ook voor dat we ook nu nog herinnerd worden aan wie het op dat moment voor het zeggen had in Pittem. Beaufort woonde in Heden en verleden Getuigen van een nieuwe kerkvloer in de kerk van Pittem anno 1791 het begin van de Kerkstraat en zou twee maal in het huwelijksbootje stappen. Achter het altaar bevinden zich immers 5 witte tegels. De eerste steen vermeldt volgende tekst: Eersten steen geleyt door joncker Jacques Philippus Peecsteen met vrouw Maria Josepha Joanna D Hooghe. Ook hun wapenschilden zijn te zien op deze eerste tegel. Hij was advocaat bij de Raad van Vlaanderen en schepen van het Brugse Vrije. Blijkbaar moet de vloer van na 21 juni van dat jaar 1791 dateren want het was op die datum Jacques Philippe Pecksteen in het huwelijk trad met die Marie D Hooghe. Later werd hij burgemeester van Zwevezele en bewoner van het nieuwe kasteel aldaar. Waarom precies hij voorkomt op deze steen is me niet duidelijk. Vermoedelijk trad hij op als vertegenwoordiger van de Pittemse dorpsheer (de familie de Croy, zie vorig nummer van dit infoblad). Verwijzing naar de eerste steenlegging en naar de toenmalige pastoor. De tweede tegel herinnert aan de toenmalige pastoor Renerius Petrus Franciscus De La Haye. Hij was niet minder dan 51 jaar pastoor te Pittem en dit van november 1741 tot aan zijn dood op 18 november Jullie kunnen zijn grafschrift lezen aan de noordmuur van de kerk. Het is het enige dat hier bewaard gebleven is. Je verneemt er dat hij eerst 6,5 jaar vicepastor was te Gits voordat hij naar Pittem kwam. De pastoor was geboren te Roeselare. Zijn moeder was Ook burgemeester, griffier en baljuw kregen een tegel in 1791.

17 Anna Goudenhooft van de gelijknamige baljuwsfamilie uit Rumbeke, het mooie gerestaureerde baljuwshuis kan je nog bewonderen in het dorpscentrum van die gemeente. Vader was schout van de stad maar was ook een tijdlang eigenaar van het Beursegoedt. Deze grote hoeve kan gesitueerd worden waar nu de zwaaikom aan de vaart te vinden is (kanaal Roeselare-Ooigem), bij de aanleg ervan is de hoeve verdwenen. Hij noemde zich dan ook seigneur t Beursegoedt. Later verkocht hij de hoeve aan een van mijn voorvaders, met name Pauwel Baes die een tijdlang burgemeester en later ook schepen van de heerlijkheid Roeselare Ambacht was. Pastoor De La Haye zorgde voor heel wat vernieuwingen aan en in de kerk. Diverse grote werken werden dan ook onder deze pastoor voltooid. Ook was hij actief qua onderricht van de kinderen. Verder kennen we van hem twee overzichten van de Pittemse zielen. De eerste Status Animarum dateert van 1760 en werd bijgewerkt in Bijzonder interessant bij deze telling is dat de pastoor van zowel voor de man als de vrouw de plaats van herkomst optekent. Voor genealogen betekent dit een heel interessante bron. Een tweede telling werd door De La Haye uitgevoerd in mei Beide tellingen werden in Roeselare bewerkt en voorzien van een namenindex en op die manier gepubliceerd. De derde tegel verwijst naar burgemeester Joseph Baert. Hij bewoonde het goed ter Claerhout, de huidige hoeve Chris Schelstraete. Pastoor De La Haye sloot er in mei 1786 na een dag rondtrekken zijn dag af en vermoedelijk bleef hij er tafelen want in de marge van het genoteerde gezin Joseph Baert tekende hij een hesp Onder de Fransen werd Joseph Baert in 1796 ook voorzitter van het kanton Pittem, hij stierf in Onder zijn nakomelingen vinden we een brouwer en een olieslager. Een zoon van zijn broer bouwde de Torremolen of Baert s molen in de Tieltsestraat. Ook griffier Joannes Amerlinck kreeg een tegel in het rijtje. Hij was hier griffier in opvolging van zijn vader Ferdinand die uit Sint-Eloois-Vijve afkomstig was. De familie woonde op de Quickmote, de verdwenen hoeve langs de Tieltsestraat (ongeveer op de plaats waar ere-gemeentesecretaris I. Deprédomme woont). Deze hoeve was dikwijls bewoond door notabele Pittemse families. Zoon Ferdinand zou Joannes opvolgen want griffier Joannes stierf in september Ferdinand verliet de Quickmote en bouwde het grote herenhuis in de Tieltsestraat waar tot begin november een restaurant gevestigd was (hoek Koolkensstraat). Het huis werd er gebouwd vanaf Een laatste persoon die ook een tegel bekwam bij de aanleg van de vloer, was baljuw Jan Baptiste Verhulst die net als griffier Amerlinck zijn vader opvolgde. Vader Niklaas was ongeveer 40 jaar baljuw van Pittem en woonde op de zuidkant van het dorpsplein. Jan Baptiste Verhulst was de laatste baljuw en werd later vrederechter van het kanton Pittem. Er is heel wat te vinden over hem en zijn zoon Dominicus in het Pittemse notariaat dat bewaard wordt in het rijksarchief te Brugge. We vinden hem in de Franse telling van 1799 als practicien en echtgenoot van Lucie Van Colen. Er zijn zes kinderen genoteerd. Wanneer hij te Pittem overlijdt in 1807 gebeurt de aangifte o.a. door zijn zoon Dominicus Hyacinth die al op 22-jarige leeftijd het beroep van deurwaarder uitoefent. Uit het gezin Verhulst-Van Colen zal min. 1 kind naar Gent gaan wonen. De grafsteen van pastoor De La Haye in de noordmuur van de kerk. Ik vermoed dat er enkel nog nakomelingen, al dan niet naamdragers, van de familie Baert te Pittem wonen. Misschien wonen er ook nog mensen te Pittem die metser Beaufort in hun kwartieren kunnen terug vinden. Na tweehonderd jaar resten dus bijna enkel nog de vijf tegels achter het altaar van de H. Godelieve in onze kerk als aandenken aan deze 18de eeuwse Pittemnaars. Wilfried Devoldere GEBRUIKTE BRONNEN: V. ARICKX, Geschiedenis van Pittem, Pittem, 1951, 256 pp. A. VANDEWIELE, Geschiedenis van Zwevezele, deel II De gemeente Zwevezele tot 1940, Zwevezele, 1984, p V. ARICKX en W. DEVOLDERE, Pittemse Tellingen, Deel I. Status Animarum 1768 bijgewerkt in 1780, Roeselare, 1991, 118 pp. V. ARICKX en W. DEVOLDERE,, Pittemse Tellingen, Deel II. Status Animarum 1786 en 1793, Roeselare, De tweede telling van 1793 is van de hand van de nieuwe pastoor Felix Perneel. V. ARICKX en W. DEVOLDERE, Pittemse Tellingen, Deel III. Bevolkingsregister 1799 (Franse telling), Roeselare, 1992, 58 pp. Internet: Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2012 I Pittem-Egem 17

18 Bibliotheek Naar aanleiding van de Bibliotheekweek vroegen we aan onze gebruikers wat ze zo leuk vinden aan de bib en wat hun leukste herinneringen aan de bib zijn. Je vindt ze hieronder. Ik hou van de bib... omdat je er spelletjes en films kan huren omdat ik supergraag lees omdat het een supergezonde verslaving is omdat je er boeken die niet aanwezig zijn, kan bestellen omdat je er de leukste boeken vindt omdat je er de nieuwste boeken vindt omdat we met de klas naar de bib komen voor de hartelijke ontvangst omdat ik graag reisavonturen lees Wat zouden we zonder Magda zijn? voor de supervriendelijke mensen Dieren in de bib De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen lang zetten scholen, bibliotheken, boekhandels en culturele centra de mooiste boeken in de kijker. De Jeugdboekenweek 2012 vindt plaats van 10 tot 25 maart. Jaarlijks heeft de Jeugdboekenweek een ander thema. Dit jaar is het thema dieren. De kinderen van de Pittemse scholen worden uit- genodigd naar ontmoetingen met Vlaamse en Nederlandse auteurs en de bibliotheek wordt omgetoverd tot een dierentuin vol boeken! Cinébib: klassefilms in de bibliotheek Vanaf oktober 2011 kan je in Bibliotheek Pittem terecht voor een verzameling klassefilms op dvd. Dankzij de samenwerking met Cinema Novo, het filmfestival voor alternatieve films in Brugge, kunnen we 20 films aanbieden die speciaal geselecteerd werden door de medewerkers van Cinema Novo. Het gaat meestal om bekroonde films, die niet in het gewone circuit te zien waren. De dvd s worden gratis uitgeleend voor 1 week. Bij de films hoort ook een brochure met achtergrondinformatie over de films. Vanaf half januari 2012 bieden we films uit het aanbod Wereldcinema aan. U vindt er titels als Kandahar, Hotel Rwanda, In the mood for love, Onze aanrader deze maand is Tsotsi. Titel: Tsotsi Regie: Gavin Hood Land: Zuid-Afrika Jaar: 2005 Speelduur: 90 minuten Gesproken taal: Zulu/Xhosa/ Afrikaans DVD-ondertiteling: Nederlands Een clubje jonge criminelen vermoordt in een volle metro een oudere man om wat geld. Na een caféruzie tussen de criminelen, steelt één van hen een auto. Later merkt hij op dat er een baby op de achterbank ligt. De jongen begrijpt al snel dat hij niet de juiste persoon is om voor de baby te zorgen en dwingt een jonge moeder om het kind te voeden. Ondertussen zoekt de politie naar de baby. Een meeslepend drama waarbij de authenticiteit van de locaties, het dynamische camerawerk en de intensiteit van acteur Chweneyagae extra troeven zijn. Boekenboxen onthaalouders Het is bewezen dat het belangrijk is om kinderen op jonge leeftijd in contact te brengen met boeken. Het bevordert immers hun taalontwikkeling, creativiteit en leesvermogen. In het kader van haar opvoedingsonderteunende taak biedt Bibliotheek Pittem aan onthaalouders de mogelijkheid om te werken met boekjes bij de kinderen waarvoor ze zorgen. Elke onthaalouder krijgt van de bibliotheek gratis een boekenbox met een 20-tal aangepaste boeken (prentenboeken, voorleesboeken,...). Deze box blijft gedurende 6 maanden bij de onthaalouder. Startende onthaalouders of onthaalouders die nog geen boekenbox hebben, kunnen een boekenbox aanvragen bij de bibliotheek. De eerste boekenboxen werden aan de onthaalouders overhandigd op donderdag 24 november, n.a.v. de Voorleesweek.

19 Ik nam het boek aan. Het voelde als een lichaam. Het heeft een rug, een lijfgeur, een geheugen. Het bezit ezelsoren en vooral een ziel. Tijdens de lectuur krijg je een smaak. Het heeft een naam. En elk boek heeft zijn eigen stijl. En soms heeft een boek zijn eigen huishouden. Tussen de bladzijden zit ergens toevallig een vergeten boodschappenlijstje. Boek doet boodschappen. Want er moet brood op de plank komen... 2 bloemkolen, een pakje koffie van Jacquemotte, een kilo rosbief en een dessertje voor vanavond. Een boek geeft altijd zijn confidenties prijs. DE BIBLIOTHEEKBLUES Het boek heeft een nageslacht. Als het goed verkoopt, kloonen ze het herdruk na herdruk. Het is aangesloten bij een vakbond: de bibliotheek. De boeken en cd s staan gerangschikt, gebonden of gelijmd, gekaft en gechipt. Bij de boeken heb je sociale klassen. Er zijn de boeken van Harry Mulisch. Die ruiken naar sigaren en parfum van Chanel. Er zijn de boeken van Erik Vlaminck. Het familie-epos ruikt naar werkmanskleding en groentensoep. Er is het boek Mieke Maaike s obscene jeugd van Louis Paul Boon. Het is er voor adolescenten die nog geen blijf weten met hun eigen lijf. Het boekt ruikt naar klamme handen en verlangens. Er is de Koran. De diepere gelaagdheid van het boek laat zich doordesemen met de diepe geur van tapijten. Er is Een roos van vlees van Jan Wolkers. Er is een biologische plek in de bib vol mieren, egels en eekhoorns. Daar zitten ongetwijfeld de boeken van Toon Tellegen. Het is er altijd vakantie en de dieren weten alles over mensen. Er is het vreemde rek waar de boeken van Luc Vandromme thuishoren en waar heel verschillende werelden uit het verleden en het heden samenkomen. Onder Luc s indrukwekkende voorhoofd spelen zich taferelen af die vreemd zijn en toch vertrouwd. Die dualiteit doet Luc schrijven. Het is wachten op het eerste filmscenario op basis van één van zijn boeken. Boeken blijven uitzweten in hun rekken. Tot er iemand in komt snuffelen, op zoek naar lijfelijk contact met de personages die zich in de boeken bevinden, dromen, bewegen, liefhebben, van elkaar vervreemden, maar elkaar nooit helemaal los kunnen laten. Straks is er de E-reader met een touchscreen. Met een veeg van de vinger bladert iedereen door het lijf van een boek. Er is de geur, er zijn de vlekken, maar er is vooral de melodie, de blues. Tussen de thrillers heen hoor je Smoking Gun van Robert Cray. Tussen de klassiekers door zingt Eric Clapton zijn Nobody Knows. De reisboeken doen het met Cross Road Blues van T-Bone Walker. Maar lyrisch diep tussen Anna Karenina en andere grote liefdesromans hoor je het meedogenloze ritme van St.Louis Blues van Bessie Smith en Louis Armstrong. Bij Dostojewski zit je dan weer met de pijn van je eigen, psychische melancholie, de schuldvraag en de boete, die doen denken aan Benjamin Britten s War Requiem. En bij de nieuwe Brusselmans hoort de lossere, speelse toon van Toots Thielemans Bluesette. Tussen de stationsromans klinkt de melodie van Homeless Man Singing at an underground train station. De cri du coeur is er van alle auteurs die hun boek na zovele maanden creatie los moet laten en in andermans handen achterlaten. Een schrijver is altijd een weeskind. Nee, het boek is niet van papier. Het is lijfelijk aanwezig, met de cover als gezicht. Hella Haasse zei op het einde van haar leven niet: ik heb een aantal boeken geschreven. Ze zei: ik heb een familie gecreëerd. Elk boek heeft een geur, een melodie, een levensverhaal. Je gaat ermee slapen. Uit de vampierenboeken kun je het bloed zuigen. Maar nooit laat het boek helemaal in zijn kaarten kijken. Daarvoor lijkt het te veel op het leven zelf. Het is vol liefde of haat. Het is binnen ieders bereik, maar o zo privaat. TOON VANLAERE Pittem, 16 oktober 2011 Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2012 I Pittem-Egem 19

20 Bibliotheekweek van 15 oktober tot 23 oktober Op de verwendag van 16 oktober in Bibliotheek Pittem en van 20 oktober in Egem konden de bezoekers deelnemen aan een wedstrijd. Uit alle inzendingen werden 4 winnaars getrokken. Het zijn Lutgarde Sabot, Corine Bouvry, Rika Werbrouck en Marianne Evenepoel. Je ziet hen op de foto, samen met enkele schepenen en medewerkers van bibliotheek Pittem. Prijsuitreiking verwendag Verwendag Politie Snelheidscontroles Pittem dellijke inning of een verkeersinbreuk (zware overtredingen) in de bus. Op de Tieltstraat (N37) werd een bestuurder onderschept met een onverantwoorde topsnelheid van maar liefst 154 km/uur. In de tabel hieronder vind je de In Pittem werden er in 2011 (tot en met 14 november) reeds voertuigen gecontroleerd met de mobiele snelheidscontroles (onbemande camera niet inbegrepen) bestuurders respecteerden de snelheidsbeperkingen niet en ontvingen een onmidplaatsen die werden bezocht door onze mobiele snelheidscontroles. Het grote aantal controle-uren in de Tieltstraat (N37) heeft alles te maken met de vele ongevallen die op dit stuk van de N37 plaatsvinden, alsook met het handhavingsproject N37. Op volgende plaatsen mag je dit jaar zeker nog snelheidscontroles verwachten: Tieltstraat, Meulebekestraat en de Kolonel Naessensstraat te Egem. Straat Snelheidsbeperking Aantal controle-uren Aantal gecontroleerde voertuigen Aantal snelheidsovertredingen Overtredings% Tieltstraat (N37) 90 km/uur 27u. 10min % Tieltstraat (N35) 50 km/uur 1u. 30min % Brugsesteenweg 70 km/uur 1u. 35min % (N50) Posterijlaan 70 km/uur 45 min % Meulebekestraat 50 km/uur 1 u % Egemstraat 70 km/uur 55min % TOTAAL 32u. 5min %

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 september 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 september 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 september 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 27 juni 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT? WOONWINKEL REGIO TIELT Dentergem - Meulebeke - Pittem - Ruiselede - Tielt - Wingene Jaargang 6 nr. 5 - september/oktober 2017 GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN WEST-VLAANDEREN

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

Aanbesteding verkoop laatste bedrijfskavel Everdenberg

Aanbesteding verkoop laatste bedrijfskavel Everdenberg Aanbesteding verkoop laatste bedrijfskavel Everdenberg De gemeente Oosterhout is gestart met de aanbesteding voor de verkoop van de laatste bedrijfskavel op het bedrijventerrein Everdenberg. Deze bedrijfskavel

Nadere informatie

Atelier Artisjok planten&zo

Atelier Artisjok planten&zo Atelier Artisjok planten&zo Nieuwsbrief n 16 - december 2008 Beste, Je hebt via www.atelierartisjok.be ingetekend op de nieuwsbrief. De nieuwsbrief zal je wat meer wegwijs maken in diverse thema's rond

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Weet je al wat je later wil worden? Kan je dat beroep met één hand uitoefenen?

Weet je al wat je later wil worden? Kan je dat beroep met één hand uitoefenen? Weet je al wat je later wil worden? Kan je dat beroep met één hand uitoefenen? Nog een ander beroep? 2 Met vuurwerk spelen is gevaarlijk! Wat kan er aan je lichaam allemaal gewond geraken? b o h a r e

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De lente is terug in het land! Het prachtige lenteweer is perfect om een dagje te genieten in Damme. 200 jaar Damse Vaart

Nieuwsbrief. De lente is terug in het land! Het prachtige lenteweer is perfect om een dagje te genieten in Damme. 200 jaar Damse Vaart 25 april 2015 Nieuwsbrief Nieuws uit Damme De lente is terug in het land! Het prachtige lenteweer is perfect om een dagje te genieten in Damme. Het nieuwe streekmagazine 'Genieten in het Brugse Ommeland

Nadere informatie

Een uitgave van Nh1816 Verzekeringen. Winter preventietips. Bereid je goed voor op de winter en voorkom schade!

Een uitgave van Nh1816 Verzekeringen. Winter preventietips. Bereid je goed voor op de winter en voorkom schade! Een uitgave van Nh1816 Verzekeringen Winter preventietips 1 Veilig autorijden in de winter In de winter krijgt je auto te maken met barre omstandigheden en is autorijden soms een stuk lastiger. Bladeren,

Nadere informatie

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Kinderen die een spreekbeurt willen geven Wat een goed idee! Je wilt je spreekbeurt houden over afval, afvalscheiding of recycling. Een super interessant onderwerp

Nadere informatie

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Kinderen die een spreekbeurt willen geven Waar op de wereld wordt het afval nog verwerkt op de manier van vroeger? Wat een goed idee! Je wilt je spreekbeurt

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Samenaankoop 2 de editie Waarom? nog steeds onevenwicht op de markt energie nog steeds duurder dan

Nadere informatie

Kaart 10 Sneeuw en ijs

Kaart 10 Sneeuw en ijs Kaart 10 Sneeuw en ijs Informatiekaart Werkblad Proefjes: o Warme sneeuw? o Gesmolten sneeuw o Een koud kunstje Quiz: o http://natuur.ariena.com Voor de leerkracht: De kinderen leren de volgende begrippen:

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben:

Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben: Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben: Op het bord 1. Blij met vuur 2. Wat is vuur? 3. Vuur maken 4. Lekker warm 5. Verbranden zonder vlammen

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

Het onderzoek van de burgemeester 5/6

Het onderzoek van de burgemeester 5/6 Het onderzoek van de burgemeester De burgemeester hoorde dat kinderen ongerust zijn. Nee, ze zijn niet bang voor onweer of harde geluiden. Ze maken zich zorgen over de natuur. Dieren krijgen steeds minder

Nadere informatie

Project Vogelenzang. Wegenis- en rioleringswerken. Vraag & Antwoord (Q&A)

Project Vogelenzang. Wegenis- en rioleringswerken. Vraag & Antwoord (Q&A) Project Vogelenzang Wegenis- en rioleringswerken Vraag & Antwoord (Q&A) 1. Waarom voorziet het project in de Vogelenzangstraat een volledige vernieuwing van de nutsleidingen, het wegdek en de voetpaden

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Info Gezinsbond ASSENEDE. Grote kleurwedstrijd

Info Gezinsbond ASSENEDE. Grote kleurwedstrijd Info Gezinsbond ASSENEDE Grote kleurwedstrijd jaargang 36, nr. 2, april 2013 Beste Bondsvrienden, Gezocht! Eén van de services naar onze leden toe is de kinderoppasdienst. De kinderoppasdienst omvat eigenlijk

Nadere informatie

Wandelknooppunt fotozoektocht deel 1: Bulskampveld

Wandelknooppunt fotozoektocht deel 1: Bulskampveld Wandelknooppunt.be fotozoektocht 2017 3 de editie Wandelknooppunt fotozoektocht deel 1: Bulskampveld Wandelnetwerk Bulskampveld (West-Vlaanderen) Startpunt: knooppunt 18, parking Het Aanwijs, Reigerlostraat

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

wedding marriage marleen sahetapy fotografie

wedding marriage marleen sahetapy fotografie wedding marriage marleen sahetapy fotografie + Gefeliciteerd! Jullie gaan trouwen! Allereerst, bedankt voor de interesse in mijn werk en het downloaden/opvragen van deze informatieve pdf. Niets is leuker

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

VLAANDEREN VAKANTIELAND Getest en goedgekeurd door wandelaars

VLAANDEREN VAKANTIELAND Getest en goedgekeurd door wandelaars PERSBERICHT 16 januari 2013 WANDELING LANGS DE BRONNEN VAN DE VOERSTREEK IS DE MOOISTE WANDELROUTE VAN VLAANDEREN VAKANTIELAND Getest en goedgekeurd door wandelaars De wandeling Ontdek de bronnen van de

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang.

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. Jaargang 28 nr. 4 mei 2006 - 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. En wees gerust: Had je op vorige editie

Nadere informatie

Harpflash. 8 november 2013. 2013 is het jaar van het voorlezen!

Harpflash. 8 november 2013. 2013 is het jaar van het voorlezen! Harpflash 8 november 2013 2013 is het jaar van het voorlezen! Daarom en om leesplezier bij jong en oud te bevorderen organiseren wij volgende week (van 12 t.e.m. 15 november) een heuse voorleesweek! Tijdens

Nadere informatie

Staf bekijkt zijn armbandgps en ziet dat het goed zit

Staf bekijkt zijn armbandgps en ziet dat het goed zit REIS/FOTOVERSLAG GR 5 NEDERLAND EN BELGIË Zaterdag 22 september 2007 Staf en ikzelf hebben besloten om de gehele GR 5 te stappen van Bergen op Zoom tot Nice. Het gedeelte van Bergen op Zoom tot de Luxemburgse

Nadere informatie

Een goede vangst! Een goede vangst 2014 - http://omwb.braintrigger.nl

Een goede vangst! Een goede vangst 2014 - http://omwb.braintrigger.nl Een goede vangst! Om fijn te leven maak je veel gebruik van energie. Bijvoorbeeld om eten te koken, of om te spelen met een spelcomputer. Maar ook om het huis te verwarmen of jezelf te vervoeren. Voor

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Demonstratiewoning Gezond Thuis te Tielt Kom zeker een kijkje nemen! Groepsaankoop groene energie Resultaten 4 e groepsaankoop groene

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs Dinsdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl e-mail: directie@obsduizendpoot.nll Woensdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl E-mail: directie@obsduizendpoot.nl Woensdag 27 mei 2015 Internet:

Nadere informatie

Stad Brugge Communicatie & Citymarketing 8000 BRUGGE

Stad Brugge Communicatie & Citymarketing 8000 BRUGGE Stad Brugge Communicatie & Citymarketing Aan de bewoners van de Noordzandstraat, Kopstraat en omgeving 8000 BRUGGE uw kenmerk ons kenmerk bijlagen verz.nr. datum ccm/sm/bb15/214(2200) 1 Vanaf 10 augustus

Nadere informatie

17e TRIAL KLEIGROEVE EVENT

17e TRIAL KLEIGROEVE EVENT Motorclub KAMCE Torhout nodigt u vriendelijk uit op hun : 17e TRIAL KLEIGROEVE EVENT Vrijdag 19, Zaterdag 20 en Zondag 21 augustus 2011 LIGGING TERREIN : Nieuwe Egemseweg (zijstraat Brugsesteenweg N50

Nadere informatie

Vergadering van 15 juni 2016

Vergadering van 15 juni 2016 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt Uittreksel uit de notulen van het schepencollege Vergadering van 15 juni 2016 Tegenwoordig : De heer Ivan Delaere, burgemeester-voorzitter; De heer Paul Lambrecht,

Nadere informatie

De honden zijn ook helemaal gelukkig dat ze er weer is.

De honden zijn ook helemaal gelukkig dat ze er weer is. De opwarmende aarde 2010 begint heel anders dan gedacht. Ondanks onze erg gezellige tijd samen heeft Glenn bedacht dat de afstand te groot is en hij brengt het niet zo tactisch. Niet alles wat recht lijkt

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

Op 21 maart is er een dansvoorstelling voor onze groep: Wiewawit

Op 21 maart is er een dansvoorstelling voor onze groep: Wiewawit Kijk ook eens naar onze website met heel mooie foto s: www.sbodebrigantijn.nl Jaargang 16 Februari 2016 Nieuw gebouw Zondag 28 februari heeft de Brigantijn een opendag in het nieuwe gebouw de Vlieger.

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

Lou en Lena in Ecuador

Lou en Lena in Ecuador Mijn prentenboek Prentenboek voor leerlingen 1 e en 2 e leerjaar Lou en Lena in Ecuador Mijn naam:... Mijn klas:... Mondiale Vorming - Plan België Hallo, wij zijn Lou en Lena! Kom, we nemen je mee naar

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

Zondag 4 oktober Pimp my lokaal

Zondag 4 oktober Pimp my lokaal Zondag 27 september K3 zoekt K3 Karen, Kristel en Josje zijn op zoek naar hun opvolgers. Vandaag komen we te weten wie van jullie geschikt is om in de voetsporen van deze dames te treden. Warm je stembanden

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Wie is voor wat verantwoordelijk? Wie lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale kan voor een aanvraag terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose

Nadere informatie

Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit.

Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit. Ecoduct Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit. Ecoduct Wat is dat dan precies, een ecoduct? Zo vroeg een jonge

Nadere informatie

Interpellatie - Gemeenteraad 26 maart 2013. Problematiek bescherming musea en kunstcollectie tegen insijpeling.

Interpellatie - Gemeenteraad 26 maart 2013. Problematiek bescherming musea en kunstcollectie tegen insijpeling. Interpellatie - Gemeenteraad 26 maart 2013 Problematiek bescherming musea en kunstcollectie tegen insijpeling. Brugge is een museumstad. Ons materieel erfgoed wordt door de Unesco beschermd, iets waar

Nadere informatie

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE KERMIS EN JAARMARKT BELSELE PROGRAMMA november 2013 Beste Belselenaar, Beste lezer, Elf november, 11.11.11 en de winterjaarmarkt, drie begrippen in Belsele, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elf november

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Speel je met ons mee?

Speel je met ons mee? Nieuwsbrief start schooljaar 2017-2018 Speel je met ons mee? Leren door te spelen, spelen met elkaar, spelen en zo leren, leren van elkaar! Jos en Fientje, de figuurtjes van ons vorig jaarthema, zijn als

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Naam: TIJD EN SEIZOENEN

Naam: TIJD EN SEIZOENEN Naam: TIJD EN SEIZOENEN Tijd is belangrijk. Je moet op veel plaatsen op tijd komen. Op tijd op school, op tijd thuis, op tijd voor de bus of de trein. Om te zien hoe laat het is, kijk je op je horloge.

Nadere informatie

Afval vroeger en nu. Naam: Vroeger was alles anders. De mensen leefden heel primitief. Dat heb je gezien in het filmpje van Schooltv.

Afval vroeger en nu. Naam: Vroeger was alles anders. De mensen leefden heel primitief. Dat heb je gezien in het filmpje van Schooltv. Afval vroeger en nu Naam: Vroeger was alles anders. De mensen leefden heel primitief. Dat heb je gezien in het filmpje van Schooltv. 1. Wat betekent primitief? 3 antwoorden zijn goed. eenvoudig simpel

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Wat als ik het niet eens ben met het SVK?

Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wij willen op een fijne manier met je samenwerken. Als er toch problemen zijn kan dit altijd met ons besproken worden. Je kan hier best een afspraak voor maken.

Nadere informatie

Altijd iemand dichtbij

Altijd iemand dichtbij Altijd iemand dichtbij UES030_brochureA5_06.indd 1 27/10/15 17:41 UES030_brochureA5_06.indd 2 27/10/15 17:41 Het mooiste cadeau: altijd iemand dichtbij. Het is voor veel mensen erg herkenbaar: uw ouders,

Nadere informatie

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten.

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten. ENERGIEQUIZ 1. Het verloop van de quiz We hebben een spelleider nodig en een jurylid die de scores bijhoudt. Daarnaast voorzien we 1 of meerdere (ervarings)deskundigen, vrijwilligers in armoede of niet

Nadere informatie

Bruidswerk & Corsages

Bruidswerk & Corsages Klik hier om de online versie te bekijken In deze nieuwsbrief: Bruidswerk Cursus Bloemschikken Nieuw in de Webshop High Tea arrangement Bruidswerk & Corsages Biss Floral is erin gespecialiseerd om samen

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

1. Aanvullende belasting op de rijksbelastingen : a. Vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2010 Voorstel : 1400 opcentiemen

1. Aanvullende belasting op de rijksbelastingen : a. Vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2010 Voorstel : 1400 opcentiemen Herne, 8 december 2009 De voorzitter van de Gemeenteraad van de Gemeente Herne verzoekt de Gemeenteraad voor de eerste maal te vergaderen op 23 december 2009-20u - in de raadzaal van het gemeentehuis,

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Een stille moordenaar in huis

Een stille moordenaar in huis Preventie van CO-vergiftiging Een stille moordenaar in huis VSP_BROCHURE_CO.indd 1 24/11/09 13:29 VSP_BROCHURE_CO.indd 2 24/11/09 13:29 Preventie van CO-vergiftiging CO Een stille moordenaar in huis 3

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuwe openingsuren! MIROM Oostnieuwkerksesteenweg 121 8800 Roeselare T: 051 26 03 50 E: info@mirom.be www.mirom.be Nieuw recyclagepark open vanaf 20 september

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

Openbare verlichting in Heuvelland Jean-Pierre Geelhand de Merxem Schepen van Milieu

Openbare verlichting in Heuvelland Jean-Pierre Geelhand de Merxem Schepen van Milieu Openbare verlichting in Heuvelland Jean-Pierre Geelhand de Merxem Schepen van Milieu Jeanpierre.geelhanddemerxem@heuvelland.be Caroline Oost Milieuambtenaar Caroline.oost@heuvelland.be Agenda 1. Het project

Nadere informatie

Jaargang 15 nr. 6 13 december 2012. Agenda. 18 december 2012 Zwemspelmorgen, groep 8

Jaargang 15 nr. 6 13 december 2012. Agenda. 18 december 2012 Zwemspelmorgen, groep 8 Jaargang 15 nr. 6 13 december 2012 Agenda. 18 december 2012 Zwemspelmorgen, groep 8 19 december 2012 24-12- 12 t/m 04-01- 13 Kerstdiner (17.00 18.30 uur) Kerstvakantie (begint vrijdagmiddag 21-12- 12 om

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

Met dit lekkere warme weer zijn we lekker gaan wandelen in het park bij ons in de buurt.

Met dit lekkere warme weer zijn we lekker gaan wandelen in het park bij ons in de buurt. Het Kwetternest 3-jarigen Deze week zijn we begonnen met het thema OEF WAT WARM! We hebben in de groep een echte ijswinkel gemaakt. De kinderen kunnen naar hartenlust ijsjes kopen en eten. In de grote

Nadere informatie

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg?

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? 1 Inhoud 3 Waarom bouwen op Sprokkelenburg? 4 Ligging van Sprokkelenburg 6 Het plan Sprokkelenburg 8 Kies uw kavel 8 Zelf bouwen op Sprokkelenburg 9 Stappenplan 11 Kavelpaspoort

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

HANDIG SPELEN MET EEN HOND

HANDIG SPELEN MET EEN HOND l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG SPELEN MET EEN HOND OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER SPELEN MET EEN HOND. JE

Nadere informatie

Juli - augustus 2011 - nr 335

Juli - augustus 2011 - nr 335 Juli - augustus 2011 - nr 335 Kijker nr 335 : zomer 2011 Voor sommigen zit het er misschien al bijna op. Voor anderen is het nog maar pas begonnen en voor nog anderen duurt het nog enkele weken. Eén ding

Nadere informatie

T S DE WARME BAKKER BUREN

T S DE WARME BAKKER BUREN F I N D WARM BAR BURN 6 2 3 BOJ Burenboekje tips van de schepen Personalia In een nieuwe buurt terecht komen, is niet makkelijk maar jij kunt zeker je steentje bijdragen om er een buurt, bruisend van Gentse

Nadere informatie

SPEUR-, DENK- EN DOE-TOCHT

SPEUR-, DENK- EN DOE-TOCHT SPEUR-, DENK- EN DOE-TOCHT Hey speurneus, leuk dat je meegaat op deze verrassende tocht door de stad. Met de vragen en opdrachtjes die je onderweg krijgt ontdek je allerlei dingen die je vast nog niet

Nadere informatie

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be WETGEVING GEEN VUUR ZONDER ROOK Een vuurtje stoken in de tuin is nooit zonder risico s. De rook is het grootste probleem. Die is ongezond,

Nadere informatie

De wens van de Portus a/d Reep en omwonenden in verband met de herwaardering.

De wens van de Portus a/d Reep en omwonenden in verband met de herwaardering. De wens van de Portus a/d Reep en omwonenden in verband met de herwaardering. De wens van de Portus a/d Reep en omwonenden in verband met de herwaardering. Gouvernementsgebouw vóór de overwelving van de

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie