Overzicht van belangrijkste wetswijzigingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van belangrijkste wetswijzigingen 2013 2016"

Transcriptie

1 Overzicht van belangrijkste wetswijzigingen De plannen van Prinsjesdag 2013 zijn in de afgelopen maanden mede door het Begrotingsakkoord 2014 op nogal wat punten aangepast. Daarom heeft de redactie van FiscaalTotaal een handig schema opgesteld met de wijzigingen, ingedeeld in de categorieën Particulieren, Ondernemingen, Werkgevers, Autobelastingen, Pensioen en Formeel belastingrecht. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. De nieuwste versie vindt u op FiscaalTotaal. Datum laatst bijgewerkt: 12 december Particulieren Verruimde overgangstermijn voor omzetting KEW, SEW of BEW loopt nog tot Tarief eerste schijf verlaagd naar 5,1% Hoogste percentage eigenwoningforfait naar 1,80% over waarde boven Afbouw hypotheekrenteaftrek voor alle gevallen behalve ondernemerswoningen. Maximaal 51,5% aftrek. Regeling herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur en verlenging van verhuisregelingen geldt ook voor Laatste jaar waarin vermindering van overdrachtsbelasting bij doorverkoop 36 maanden bedraagt voor alle soorten vastgoed, ook voor een OZL. Partnerbegrip met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012 gerepareerd voor de inkomstenbelasting en de toeslagen. Tarief eerste schijf verhoogd naar 5,61% Hoogste percentage eigenwoningforfait naar 2,06%. Tarief eerste schijf naar 5,67% Hoogste percentage eigenwoningforfait naar 2,31%. Maximaal 51% aftrek. Maximaal 49,5% aftrek.

2 Voor levenslooptegoeden van euro en meer blijft inleg t/m 2022 mogelijk zonder verdere opbouw levensloopverlofkorting. Vrije besteding mogelijk met toepassing vóór 2012 opgebouwde levensloopverlofkorting. Bij opname in één keer: afrekening tegen 80% van de waarde mits conform WEV. Vrijstelling schenking (buitenlandse) eigen woning voor periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 verruimd. Aanmerkelijkbelangtarief eenmalig verlaagd naar 22% tot een abinkomen van Bestrijding misbruik van toerekeningsstop APV regime ter ontgaan ab heffing. CO2 grenzen bijtelling Bijtelling voor auto's tot 51 gr/km naar 7%, voor nulemissie auto's naar 4%. Zorgkostenaftrek verder beperkt. Wetsvoorstel voor gefaseerde omvorming toeslagenstelsel naar één huishoudentoeslag. Voor levenslooptegoeden van Voor euro en meer blijft inleg t/m 2022 mogelijk zonder verdere opbouw levensloopverlofkorting. Vrije besteding mogelijk met toepassing vóór 2012 opgebouwde levensloopverlofkorting. Bij opname in één keer: afrekening tegen 80% van de waarde mits conform WEV. CO2 grenzen bijtelling Bijtelling voor auto's tot 51 gr/km naar 7%, voor nulemissieauto's naar 4%. Opzet nieuw systeem voor zorgkostenaftrek. Aftrek levensonderhoud kinderen vervalt. levenslooptegoeden van euro en meer blijft inleg t/m 2022 mogelijk zonder verdere opbouw levensloopverlofkorti ng. Vrije besteding mogelijk met toepassing vóór 2012 opgebouwde levensloopverlofkorti ng. Bij opname in één keer: afrekening tegen 80% van de waarde mits conform WEV. Vrijstelling schenking Verruiming vervalt (buitenlandse) eigen woning behalve de verruimd (bij ongewijzigd BP 2014). uitbreiding naar aflossing restschuld (ook die ontstaan vóór ). CO2 grenzen bijtelling Voor levenslooptegoeden van euro en meer blijft inleg t/m 2022 mogelijk zonder verdere opbouw levensloopverlofkorti ng. Vrije besteding mogelijk met toepassing vóór 2012 opgebouwde levensloopverlofkorti ng. Bij opname in één keer: afrekening tegen 80% van de waarde mits conform WEV. 2 laatst bijgewerkt:

3 Multiplier voor giften aan culturele instellingen kan nog tot en met 2017 worden toegepast. Maximum eerste schijf schenk en erfbelasting tijdelijk verlaagd naar Mogelijkheid om voor vererfde serviceflats uit te gaan van waarde economisch verkeer wettelijk vastgelegd. Geen notariële akte meer nodig bij periodieke gift. Multiplier voor giften aan culturele instellingen kan nog tot en met 2017 worden toegepast. De defiscaliseringsbepaling in box 3 wordt uitgebreid naar vruchtgebruiken die direct uit (buitenlands) erfrecht volgen. Maximum algemene heffingskorting verhoogd met 102 Maximaal overdraagbare algemene heffingskorting voor partner geboren ná 31 december 1962 is Partnervrijstelling voor mantelzorgers verdwijnt. Multiplier voor giften aan culturele instellingen kan nog tot en met 2017 worden toegepast. Aanvraagprocedure VAR vervangen door een webmodule. Nieuwe verplichte regeling voor buitenlands belastingplichtigen met 90% Nederlands inkomen. Middelingsregeling beperkt tot kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen die per definitie in de EU, EER of Zwitserland of op de BES eilanden wonen. Maximum algemene heffingskorting verhoogd met 80 Maximaal overdraagbare algemene heffingskorting voor Multiplier voor giften aan culturele instellingen kan nog tot en met 2017 worden toegepast. Maximum algemene heffingskorting verhoogd met 14 Maximaal overdraagbare algemene heffingskorting voor 3 laatst bijgewerkt:

4 Maximum arbeidskorting verhoogd met 374 Afbouw algemene heffingskorting met 2% vanaf begin tweede schijf ( euro) tot einde vierde schijf ( euro). Afbouw arbeidskorting in drie jaar tot nihil voor inkomens vanaf Vanaf inkomen van euro bedraagt de arbeidskorting 367 Tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden van 0,67% van de uitkering, maar maximaal 121 euro Aftrekbare premies voor lijfrenten beperkt tot 15,5% van de premiegrondslag. De vermenigvuldigingsfactor wordt verlaagd naar 7,2%. Box 3 vrijstelling voor nog niet vrijgevallen spaarloon. ANBI s moeten bepaalde gegevens openbaar maken met kleine uitzondering voor kerkgenootschappen. partner geboren ná 31 december 1962 is Maximum arbeidskorting aanvullend verhoogd met 103 Afbouw algemene heffingskorting met 2% vanaf begin tweede schijf tot einde vierde schijf. Afbouw arbeidskorting in drie jaar tot nihil voor inkomens vanaf Werkbonus afgeschaft voor nieuwe gevallen. Bestaande niet aangepast aan inflatie. Tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerde n van 0,34% van de uitkering, maar maximaal 61 euro Afschaffing alleenstaandeouderkortingen en ouderschapsverlofkor ting Laatste jaar waarin box 3 vrijstelling voor nog niet vrijgevallen spaarloon geldt. partner geboren ná 31 december 1962 is Maximum arbeidskorting aanvullend verhoogd met 229 Afbouw algemene heffingskorting met 3% vanaf begin tweede schijf tot einde vierde schijf. Afbouw arbeidskorting in drie jaar tot nihil voor inkomens vanaf laatst bijgewerkt:

5 Weigeringsgronden voor (behoud van) ANBI status uitgebreid met onherroepelijke veroordeling door Nederlandse rechter. Informatieplicht voor ex ANBI's met maximale boete van Voor de kinderopvangtoeslag wordt de afbouw voor het eerste kind verminderd. De maximum uurvergoeding voor de kinderopvangtoeslag wordt verhoogd naar 5,37 euro voor gastouderopvang, 6,25 euro voor buitenschoolse opvang en 6,70 euro voor het kinderdagverblijf. Toetsingsinkomen waaronder maximaal kindgebonden budget wordt verkregen verlaagd naar Het kindgebonden budget wordt voor het eerste kind verhoogd naar euro en voor het tweede kind naar 791 De Tegemoetkoming voor ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) én het TOG kopje van euro per jaar worden per 1 januari 2015 geïntegreerd in de Kinderbijslag. De tegemoetkoming voor ouders met kinderen in het MBO jonger dan 18 jaar (WTOS 17 ) wordt per 1 augustus 2015 afgeschaft. Het betreffende budget 5 laatst bijgewerkt:

6 Extra vrijstelling van euro voor niet AOW'er bij het bepalen van de eigen bijdrage AWBZinstelling. gaat naar het kindgebonden budget. De box 1 tarieven voor 2014 zijn: Belastbaar inkomen meer dan doch niet meer dan belastingtarieftarief premie volksverzekeringen totaal tarief Jonger dan 65 jaar plus 2 maanden ,10% 31,15% 36,25% ,85% 31,15% 42% % 42% % 52% 65 jaar plus 2 maanden en ouder ,10% 13,25% 18,35% ,85% 13,25% 24,10% % 42% % 52% geboren voor 1 januari ,10% 13,25% 18,35% ,85% 13,25% 24,10% % 42% % 52% heffing over totaal van de schijven in Ondernemingen Nieuwe vakbekwaamheidseisen voor financiële dienstverleners. Aanscherping voorwaarden voor btw aangifte per jaar. Aangiftebrief omzetbelasting afgeschaft. Integratieheffing btw voor zelfvervaardiging vervalt. 6 laatst bijgewerkt:

7 Renovatieregeling verlengd tot Btw tarief voor paarden tot en met vier jaar oud gaat naar 21%. Beperking btw vrijstelling personenalarmering tot bewoners van de betreffende instelling. Overgangsrecht voor samenloop btw met overdrachtsbelasting bij koop /aannemingsovereenkomst voor nieuwbouwwoning. Bevoordeling van personenvennootschap die als onroerendezaaklichaam (OZL) kwalificeert wordt gerepareerd. De verleggingsregeling bij onterechte belaste levering dan wel verhuur van onroerend goed is met terugwerkende kracht tot en met 10 oktober 2013 geschrapt. Vanaf 14 juni 2013 geldt een compartimenteringsreserve bij toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Bestrijding misbruik van toerekeningsstop APVregime ter ontgaan renteaftrekbeperking bij winstdrainage. Vermindering van overdrachtsbelasting bij Vermindering van overdrachtsbelasting bij doorverkoop verlengd naar doorverkoop verlengd naar 36 maanden voor alle 36 maanden voor alle soorten vastgoed, ook OZL. soorten vastgoed, ook OZL Samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting en btw op verzoek verruimd voor periode tussen 31 oktober 2012 en 1 januari Samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting en btw op verzoek verruimd voor periode tussen 31 oktober 2012 en 1 januari laatst bijgewerkt:

8 CO2 grenzen bijtelling Bijtelling voor auto's tot 51 gr/km naar 7%, voor nulemissie auto's naar 4%. Bedrijfsmiddelen waarvoor Bedrijfsmiddelen waarvoor crisismaatregel willekeurige tweede crisismaatregel afschrijving geldt moeten willekeurige afschrijving uiterlijk 31 december 2013 geldt moeten uiterlijk 31 respectievelijk 31 december 2015 in gebruik december 2015 in gebruik worden genomen. worden genomen. CO2 grenzen bijtelling Bijtelling voor auto's tot 51 gr/km naar 7%, voor nulemissie auto's naar 4%. Aanvraagprocedure VAR vervangen door een webmodule. Bedrijfsmiddelen waarvoor tweede crisismaatregel willekeurige afschrijving geldt moeten uiterlijk 31 december 2015 in gebruik worden genomen. CO2 grenzen bijtelling FOR opbouw wordt verlaagd naar 10,9%. Het percentage voor de energie investeringsaftrek (EIA) blijft 41,5%. De percentages voor de milieu investeringsaftrek (MIA) blijven gelijk. Het percentage van de willekeurige afschrijving op milieu investeringen (Vamil) blijft 75%. Ook bedrijfsmatige verhuurders van woonruimte kunnen de MIA en Vamil toepassen voor saneren van daken met asbest, al dan niet in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. Drempelbedrag voor EIA, MIA en Vamil verhoogd naar Geen kleinschaligheidsinvesterings aftrek (KIA) en Vamil meer voor personenauto's. Invoering winstbox. Versobering zelfstandigenaftrek gaat niet door. FOR opbouw wordt verlaagd naar 8,9%. FOR opbouw wordt verlaagd naar 8,5%. 8 laatst bijgewerkt:

9 MIA wordt meer gericht op (semi )elektrische auto's. Multiplier voor giften aan culturele instellingen kan nog tot en met 2017 worden toegepast. Multiplier voor giften aan culturele instellingen kan nog tot en met 2017 worden toegepast. Op de RDA wordt 138 mln euro bezuinigd en er wordt voor 30 mln euro structureel bezuinigd op EIA, MIA en Vamil (10 mln per regeling). Bezuinigingen op RDA en WBSO van 230 mln Bezuiniging van 30 mln euro op EIA, MIA en Vamil. Het RDA percentage wordt verhoogd van 54% naar 60%. Door een aanpassing van artikel 6a Wet Vpb wordt gezorgd dat dga's gebruik kunnen blijven maken van het regime voor de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). Een fiscale beleggingsinstelling (FBI) mag via een belaste dochtervennootschap ook bijkomstige werkzaamheden aanbieden mits er een rechtstreeks verband bestaat met het beleggen in vastgoed door de FBI. Multiplier voor giften aan Multiplier voor giften aan culturele instellingen kan culturele instellingen kan nog nog tot en met 2017 worden tot en met 2017 worden toegepast. toegepast. ANBI s moeten bepaalde gegevens openbaar maken met kleine uitzondering voor kerkgenootschappen. Weigeringsgronden voor (behoud van) ANBI status uitgebreid met onherroepelijke veroordeling door Nederlandse rechter. Informatieplicht voor ex ANBI's met maximale boete van Multiplier voor giften aan Multiplier voor giften aan culturele instellingen kan culturele instellingen kan nog nog tot en met 2017 worden tot en met 2017 worden toegepast. toegepast. Bezuinigingen op RDA en WBSO van 230 mln Bezuiniging van 30 mln euro op EIA, MIA en Vamil. Multiplier voor giften aan culturele instellingen kan nog tot en met 2017 worden toegepast. Multiplier voor giften aan culturele instellingen kan nog tot en met 2017 worden toegepast. 9 laatst bijgewerkt:

10 Informatieplicht met betrekking tot substanceeisen voor dienstverleningslichamen met maximale boete van Verhuurderheffing naar 0,381% Verhuurderheffing naar 0,449% Verhuurderheffing naar 0,491% Werkgevers Werkbonus wordt onderdeel van de loonheffingskorting. Mogelijke terugname in de IB als bijvoorbeeld sprake is van tweede baan. Stamrechtvrijstelling afgeschaft voor nieuwe gevallen. Bij opname van het stamrechtkapitaal al dan niet in één keer (en andere vormen van "onregelmatige afwikkeling" zoals belening en verpanding) wordt geen revisierente in rekening gebracht. Stamrechtvrijstelling geldt nog als het ontslag vóór 31 december 2013 is aangezegd én vóór 1 juli 2014 plaatsvindt. De overeenkomst moet vóór 1 januari 2014 zijn opgemaakt en ondertekend. Over een opgenomen stamrechtkapitaal kan alleen tegen 80% van de waarde worden afgerekend als het ontslag vóór 31 december 2013 is aangezegd én vóór 1 juli 2014 plaatsvindt. Hogere premie voor tijdelijk personeel in Ziektewet of Wia. Vanaf 1 juli premiekorting van per jaar voor Werkbonus afgeschaft voor nieuwe gevallen. Bestaande niet aangepast aan inflatie. Hogere premie voor tijdelijk personeel in Ziektewet of Wia. Premiekorting van voor aannemen van werknemer Hogere premie voor tijdelijk personeel in Ziektewet of Wia. 10 laatst bijgewerkt:

11 aannemen van werknemer tussen de 18 en 27 jaar met een WW of bijstandsuitkering. De korting geldt maximaal twee jaar. De G rekening wordt tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2015 gefaseerd vervangen door het depotstelsel. Onder het depotstelsel kan de niet gecertificeerde uitlener die geen depot aanhoudt een maximale boete van euro krijgen. Als sprake is van een nietgecertificeerde uitlener, moet de inlener 35% van de factuur op het depot storten. Voor het niet voldoen aan deze stortingsverplichting is de maximale boete van Ook is hoofdelijke aansprakelijkheid mogelijk tot het bedrag dat gestort had moeten worden. tussen de 18 en 27 jaar met een WW of bijstandsuitkering. De korting geldt maximaal twee jaar. Quotum voor aannemen van mensen met arbeidsbeperking. De G rekening wordt tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2015 gefaseerd vervangen door het depotstelsel. Onder het depotstelsel kan de niet gecertificeerde uitlener die geen depot aanhoudt een maximale boete van euro krijgen. Als sprake is van een nietgecertificeerde uitlener, moet de inlener 35% van de factuur op het depot storten. Voor het niet voldoen aan deze stortingsverplichting is de maximale boete van Ook is hoofdelijke aansprakelijkheid mogelijk tot het bedrag dat gestort had moeten worden. Verplichting om een kopie van het identiteitsbewijs van een ingeleende werknemer te bewaren, verdwijnt. De WAO/WIA basispremie wordt verhoogd naar 4,95%. De rekenpremie voor de Werkhervattingskas wordt verhoogd naar 1,03%. De AWf premie wordt verhoogd naar 2,15%. Bij toepassing beschikbarepremieregeling uiterlijk 1 januari overstappen op netto staffels zonder kostenopslag. Gebruikelijk loon verhoogd naar laatst bijgewerkt:

12 Voor levenslooptegoeden van euro en meer blijft inleg t/m 2022 mogelijk zonder verdere opbouw levensloopverlofkorting. Vrije besteding mogelijk met toepassing vóór 2012 opgebouwde levensloopverlofkorting. Bij opname in één keer: afrekening tegen 80% van de waarde mits conform WEV. CO2 grenzen bijtelling Bijtelling voor auto's tot 51 gr/km naar 7%, voor nulemissie auto's naar 4%. CO2 grenzen bijtelling Bijtelling voor auto's tot 51 gr/km naar 7%, voor nulemissieauto's naar 4%. Het maximale afwijkingspercentage voor de gebruikelijkloonregeling wordt permanent verlaagd. Werkkostenregeling verplicht. Tijdelijke heffingskorting Tijdelijke heffingskorting voor voor vroeggepensioneerden vroeggepensioneerden van van 0,67% van de uitkering, 0,34% van de uitkering, maar maar maximaal 121 euro maximaal 61 euro Voor levenslooptegoeden van euro en meer blijft inleg t/m 2022 mogelijk zonder verdere opbouw levensloopverlofkorting. Vrije besteding mogelijk met toepassing vóór 2012 opgebouwde levensloopverlofkorting. Bij opname in één keer: afrekening tegen 80% van de waarde mits conform WEV. Maximum algemene heffingskorting verhoogd met 102 Afbouw algemene heffingskorting met 2% vanaf begin tweede schijf ( euro) tot Voor levenslooptegoeden van euro en meer blijft inleg t/m 2022 mogelijk zonder verdere opbouw levensloopverlofkorting. Vrije besteding mogelijk met toepassing vóór 2012 opgebouwde levensloopverlofkorting. Bij opname in één keer: afrekening tegen 80% van de waarde mits conform WEV. CO2 grenzen bijtelling Voor levenslooptegoeden van euro en meer blijft inleg t/m 2022 mogelijk zonder verdere opbouw levensloopverlofkort ing. Vrije besteding mogelijk met toepassing vóór 2012 opgebouwde levensloopverlofkort ing. Bij opname in één keer: afrekening tegen 80% van de waarde mits conform WEV. Aanvraagprocedure VAR vervangen door een webmodule. Per 1 juli verandert de ontslagprocedure en kan ontslag getoetst worden door sectorcommissie. Maximum algemene Maximum algemene heffingskorting verhoogd met 80 heffingskorting verhoogd met 14 Afbouw algemene heffingskorting met 2% vanaf begin tweede schijf tot einde vierde schijf. Afbouw algemene heffingskorting met 3% vanaf begin tweede schijf tot einde vierde schijf. 12 laatst bijgewerkt:

13 Maximum arbeidskorting verhoogd met 374 Afbouw arbeidskorting in drie jaar tot nihil voor inkomens vanaf Vanaf inkomen van euro bedraagt de arbeidskorting 367 Op de RDA wordt 138 mln euro bezuinigd en er wordt voor 30 mln euro structureel bezuinigd op EIA, MIA en Vamil (10 mln per regeling). Crisisheffing van 16% over loon in 2013 boven Verwerken in het aangiftetijdvak waarin 31 maart 2014 valt. Afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft en omgevormd tot een subsidieregeling. Eerste schijf van de afdrachtvermindering S&O verlengd naar euro maar percentage verlaagd van 38% naar 35%. Alle S&Oinhoudingsplichtigen kunnen een S&O verklaring voor 12 maanden aanvragen. De niet verzilverde S&Oafdrachtvermindering kan ook worden verrekend in andere aangiftetijdvakken (dus niet alleen de loonheffingstijdvakken) die eindigen in het kalenderjaar waarop de S&O verklaring ziet. Per 1 juli moeten flexwerkers eerder een vast dienstverband krijgen en Maximum arbeidskorting aanvullend verhoogd met 103 Afbouw arbeidskorting in drie jaar tot nihil voor inkomens vanaf Bezuinigingen op RDA en WBSO van 230 mln Bezuiniging van 30 mln euro op EIA, MIA en Vamil. Maximum arbeidskorting aanvullend verhoogd met 229 Afbouw arbeidskorting in drie jaar tot nihil voor inkomens vanaf Bezuinigingen op RDA en WBSO van 230 mln Bezuiniging van 30 mln euro op EIA, MIA en Vamil. 13 laatst bijgewerkt:

14 veranderen onder meer de regels voor tijdelijke contracten. Per 1 juli moet een werknemer die minimaal 2 jaar in dienst is bij ontslag een zogenaamde transitievergoeding meekrijgen. Max. premieloon werknemersverzekeringen en ZVW naar Werkgeversheffing ZVW naar 7,5%, bijdrage ZVW naar 5,4%. Ook bijdragen van de werkgever en werknemer aan met de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet vergelijkbare wettelijke buitenlandse zorgverzekeringen behoren niet tot het loon. Autobelastingen Afschaffing MRB vrijstelling oldtimers voor motorrijtuigen jonger dan 40 jaar. Overgangsregeling voor motorrijtuigen die per niet aan de leeftijdsgrens van 30 jaar voldeden, vervalt. Overgangsregeling voor personen en bestelauto s rijdend op benzine, motorrijwielen, bussen en vrachtauto s die op minimaal 26 jaar oud zijn. Hogere boete bij herhaaldelijk te laat betalen MRB. Verlaging MRB voor zeer zuinige auto's gaat niet door. MRB vrijstelling beperkt tot personenauto's met maximale CO2 uitstoot van 50 gr/km. Bestrijding ontduiking MRB met buitenlandse kentekens door introductie woonplaatsvermoeden. MRB naheffing al mogelijk vanaf datum aanvang belastingplicht. Ook wordt het mogelijk een verzuimboete op te leggen. Aanscherping CO2 grenzen. Hogere BPM door invoeren extra schijf, vaste voet van 175 euro en aanscherping CO2 grenzen. BPM vrijstelling beperkt tot nulemissie auto's. Aanscherping CO2 grenzen. 14 laatst bijgewerkt:

15 Pensioen Variabilisatie van al ingegaan pensioen mogelijk Pensioenregeling moet vóór 2014 zijn aangepast aan de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd Eenmalig afstempelen pensioenaanspraken Pensioen BV met afstempelmogelijkheid voor lopende pensioenen Variabilisatie van al ingegaan pensioen mogelijk Provisieverbod uitgebreid naar (individueel) vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution only dienstverlening Afstempelmogelijkheid voor lopende pensioenen Variabilisatie van al ingegaan pensioen mogelijk Afstempelmogelijkheid voor lopende pensioenen Maximale jaarlijkse pensioenopbouw (Witteveen kader) verlaagd naar 1,9% bij eindloon. Bij middelloon wordt maximaal 2,15% gefaciliteerd Beperkingen (vrijwillige) opbouw verplicht bedrijfsof beroepspensioen AOW leeftijd wordt maanden met aanpassing fiscale faciliteiten Overbruggingsregeling AOW verhoging Partnertoeslag AOW per 1 juli ingeperkt AOW leeftijd wordt maanden met aanpassing fiscale faciliteiten Overbruggingsregeling AOW verhoging Partnertoeslag AOW verder afgebouwd voor hogere inkomens Samenwonende ouderen die nog een eigen huis hebben waar ze ook de financiële lasten van dragen gelden voor de AOW per definitie als nietsamenwonend. Inwerkingtreding nieuw verdrag met Duitsland. Alleen afstempelingsmogelijkheid voor nog niet ingegane pensioenen in eigen beheer AOW leeftijd wordt maanden met aanpassing fiscale faciliteiten Partnertoeslag AOW verder afgebouwd voor hogere inkomens 15 laatst bijgewerkt:

16 Nederlands pensioen wordt in Duitsland zes jaar lager belast. Formeel belastingrecht Ruimere mogelijkheden voor beboeting feitelijk leidinggever of opdrachtgever. Ook doen plegers, uitlokkers en medeplichtigen gaan (bij opzet) onder het overtredersbegrip vallen. Strafrechtelijke vervolging mogelijk voor het opzettelijk niet, gedeeltelijk niet of niet tijdig betalen op aangifte. Het verzoek om (herziening van) een voorlopige aanslag wordt wettelijk geregeld. Er kan een vergrijpboete worden opgelegd voor het hierbij opzettelijk verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie. Inspecteur kan voorlopige aanslag weigeren bij eerdere bestuurlijke boete of eerdere strafrechtelijke veroordeling voor soortgelijk vergrijp. Niet opleggen voorlopige aanslag of nadere voorlopige aanslag bij niet (tijdige) aangifte wordt wettelijk verankerd. Uitbreiding gevallen waarin voorschot op toeslag achterwege blijft of wordt aangepast. Zolang de woon en verblijfplaats niet kan worden vastgesteld, 16 laatst bijgewerkt:

17 kunnen betalingen van voorlopige teruggaven en voorschotten op toeslagen alsmede teruggaven in verband met definitieve aanslagen of toekenningen worden opgeschort. Het recht op uitbetaling kan uiteindelijk vervallen. De G rekening wordt tussen De G rekening wordt 1 juli 2014 en 1 juli 2015 gefaseerd vervangen door het depotstelsel. tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2015 gefaseerd vervangen door het depotstelsel. Onder het depotstelsel kan de niet gecertificeerde uitlener die geen depot aanhoudt een maximale boete van euro krijgen. Als sprake is van een nietgecertificeerde uitlener, Onder het depotstelsel kan de nietgecertificeerde uitlener die geen depot aanhoudt een maximale boete van euro krijgen. Als sprake is van een niet gecertificeerde moet de inlener 35% van de uitlener, moet de factuur op het depot inlener 35% van de storten. Voor het niet factuur op het depot voldoen aan deze storten. Voor het niet stortingsverplichting is de voldoen aan deze maximale boete van stortingsverplichting is Ook is hoofdelijke de maximale boete van aansprakelijkheid mogelijk Ook is tot het bedrag dat gestort hoofdelijke had moeten worden. aansprakelijkheid mogelijk tot het bedrag dat gestort had moeten worden. Automatische nummerplaatherkenning (ANPR) ook ingezet voor invordering van toeslagschulden waarvoor inmiddels een dwangbevel is betekend. 17 laatst bijgewerkt:

18 Vanaf 1 november 2013 is het mogelijk de beslagvrije voet met terugwerkende kracht te laten toepassen en kan om toepassing van de beslagvrije voet worden verzocht. Per 1 december 2013 moet verplicht gebruik worden gemaakt van één bankrekeningnummer voor uitbetalingen van IB, btw en toeslagen. In dit verband geldt ook een cessie en verpandingsverbod en wordt de aansprakelijkstellingsmogelijkheid uitgebreid. Geen vergrijpboete voor de aanslagbelastingen bij vrijwillige verbetering / inkeer vóór 1 juli Van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 wordt bij vrijwillige verbetering / inkeer na minimaal twee jaar de vergrijpboete voor de aanslagbelastingen verminderd tot 30%. De standaardboete voor het aangifteverzuim inkomstenbelasting gaat naar 7% van het wettelijk maximum van euro, dus 344 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een eerste en tweede verzuim. Als voor het einde van de bezwaarfase tegen een 'losse' verzuimboete alsnog aangifte wordt gedaan, wordt deze boete gematigd tot 1% (49 euro) voor de IB respectievelijk 5% (246 euro) voor de Vpb. Het standaardboetepercentage wegens een betaalverzuim bij de aangiftebelastingen (onder meer LB en BTW) wordt verhoogd van 2% naar 3%. Vanaf 1 juli 2015 wordt bij vrijwillige verbetering / inkeer na minimaal twee jaar de vergrijpboete voor de aanslagbelastingen verminderd tot 60%. 18 laatst bijgewerkt:

19 Het beleid met betrekking tot de vergrijpboete bij strafverzwarende omstandigheden wordt, ook voor toeslagen, Nieuw heffingssysteem voor aanslagen en voorlopige aanslagen inkomstenbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. Wijzigingen voor navordering en ambtshalve vermindering gelden direct zodra het Wetsvoorstel vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst (33 714) in werking treedt. Voor belasting en invorderingsrente geldt de wettelijke rente voor niethandelstransacties met (per 1 april) minimum 4%, voor Vpb geldt wettelijke rente handelstransacties met (per 1 april) minimum 8%. De zogenoemde kennisgeving vooraf bij internationale informatieverstrekking wordt afgeschaft. Bij automatische inlichtingenuitwisseling vervalt de verplichting om de gevallen en de voorwaarden waaronder te publiceren. Geen nieuwe vorderingen mogelijk bij btwcompensatiefonds Btw compensatiefonds afgeschaft 19 laatst bijgewerkt:

Overzicht van belangrijkste wetswijzigingen

Overzicht van belangrijkste wetswijzigingen Overzicht van belangrijkste wetswijzigingen 2013 2016 Inhoud Particulieren... 3 De box 1 tarieven voor 2014... 8 Ondernemingen... 10 Werkgevers... 14 Autobelastingen... 19 Pensioen... 20 Formeel belastingrecht...

Nadere informatie

Overzicht van belangrijkste wetswijzigingen 2015-2018

Overzicht van belangrijkste wetswijzigingen 2015-2018 Overzicht van belangrijkste wetswijzigingen 2015-2018 Niet alle maatregelen die per 1 januari 2016 en later in werking treden volgen uit het Belastingpakket voor 2016. Om te zorgen dat u het overzicht

Nadere informatie

Overzicht van. Particulieren. Nog niet bekend. verlaagd 5,41% Hoogste. percentage. Hoogste. naar 2,31% %. naar 2,57%. Afbouw

Overzicht van. Particulieren. Nog niet bekend. verlaagd 5,41% Hoogste. percentage. Hoogste. naar 2,31% %. naar 2,57%. Afbouw Overzicht van belangrijkste wetswijzigingenn - In het Belastingplann zijn een aantal maatregelen die per 1 januari in werking zouden treden alsnog aangepast en zijn bestaandee regelingen aangescherpt.

Nadere informatie

Overzicht van. Particulieren. verhoogd naar. Nog niet bekend. verlaagd. naar 5,1% Hoogste Hoogste. percentage. Afbouw. Maximaal 51% aftrek. aftrek.

Overzicht van. Particulieren. verhoogd naar. Nog niet bekend. verlaagd. naar 5,1% Hoogste Hoogste. percentage. Afbouw. Maximaal 51% aftrek. aftrek. Overzicht van belangrijkste wetswijzigingenn - In het Belastingplann zijn een aantal maatregelen die per 1 januari in werking zouden treden alsnog aangepast en zijn bestaandee regelingen aangescherpt.

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014. Ondernemen

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014. Ondernemen FISCALE SIGNALEN [1/6] Jaargang 2013, nummer 1 Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014 Op Prinsjesdag is naast de Miljoenennota ook het belastingpakket 2014 gepresenteerd. Het belastingpakket bestaat

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 19 september 2013

Prinsjesdagontbijt 19 september 2013 Prinsjesdagontbijt 19 september 2013 Agenda 1. Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf 2. Belastingplan door Peter Kranendonk MSc LLM 3. Macro economische ontwikkelingen door Han Mesters (ABN AMRO Bank) 4. Vragen

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste wijzigingen

Overzicht belangrijkste wijzigingen Overzicht belangrijkste wijzigingen 2016-2019 In het Belastingpakket 2017 zijn een aantal maatregelen genomen die per 1 januari 2017 in werking zouden treden alsnog aangepast en zijn bestaande regelingen

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten

Fiscale actualiteiten Vergezichten Programma: 19:30 uur Ontvangst 20:00 uur Fiscale actualiteiten door Birgitta van Antwerpen en Vincent Verburg 20:45 uur Hoe financiert u uw onderneming anno 2015? door Pieter van den Berg

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid

Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid Op Prinsjesdag, 17 september 2013, heeft het kabinet vier wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer,

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen die in eerdere wijzigingswetgeving is vastgelegd en waarvan de inwerkingtreding op 1 januari 2015 of later is vastgesteld.

Overzicht van wijzigingen die in eerdere wijzigingswetgeving is vastgelegd en waarvan de inwerkingtreding op 1 januari 2015 of later is vastgesteld. Overzicht van wijzigingen die in eerdere wijzigingswetgeving is vastgelegd en waarvan de inwerkingtreding op 1 januari 2015 of later is vastgesteld. Per wijziging is weergegeven: 1. De datum van inwerkingtreding

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

Belastingplan 2014: gas geven of afremmen?

Belastingplan 2014: gas geven of afremmen? Belastingplan 2014: gas geven of afremmen? Businessclub Bij de Tijd 29 oktober 2013 Ondernemende Accountants Deze presentatie betreft de plannen zoals die op 29 oktober 2013 bekend zijn. Indien u wilt

Nadere informatie

Belastingtarief Tarief premie volksverzekeringen. Heffing over totaal van de schijven Jonger dan. 5,85% 31,15% 37% 7268 65 jaar: - 19.645 19.

Belastingtarief Tarief premie volksverzekeringen. Heffing over totaal van de schijven Jonger dan. 5,85% 31,15% 37% 7268 65 jaar: - 19.645 19. INKOMSTENBELASTING Tarief inkomstenbelasting box 1 Belastbaar inkomen meer dan Maar niet meer dan FISCAALPAKKET 2014 Belastingtarief Tarief premie volksverzekeringen Op Prinsjesdag is het Fiscaal pakket

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

NIEUWS EN ACTUALITEITEN

NIEUWS EN ACTUALITEITEN NIEUWS EN ACTUALITEITEN In deze uitgave Belastingplan 2014 Fiscale innovatieregelingen Afschaffing integratieheffing btw Maatregelen werkgevers Overige fiscale maatregelen MRB oldtimers MRB en buitenlandse

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Bijlage WFt Opleidingen

Bijlage WFt Opleidingen Bijlage WFt Opleidingen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschapsbelasting Pagina 2 3. Inkomstenbelasting Pagina 2 4. Eigenwoning Pagina 3 5. Heffingskortingen Pagina 4 6. Persoonsgebonden

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013. 18 september 2013

Prinsjesdag 2013. 18 september 2013 18 september 2013 Prinsjesdag 2013 Voorwoord Op Prinsjesdag 2013 is het belastingpakket 2014 gepresenteerd. Dit pakket omvat vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014, de Wet aanpak fraude toeslagen

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/8]

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/8] PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/8] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2014 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/7]

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/7] PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/7] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2014 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/6]

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/6] PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/6] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2014 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies)

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies) Fiscale cijfers 2014 De definitieve cijfers voor 2014 zijn bekend. Tarieven en schijflengten box 1 Belastingschijf 1 0-19.645 0-19.645 tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies)

Nadere informatie

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning Belastingplan 2014 / tips 2013 Schenken voor eigen woning Van 1 okt 2013 t/m 31 dec 2014: - Schenken tot 100.000: vrij van schenkbelasting - Van iedereen! (niet alleen ouder-kind) - Aan meerdere begiftigden/van

Nadere informatie

Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal

Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal Brondatum: 17-09-2013 Het fiscale pakket Belastingplan 2014 bestaat uit vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014. In het Belastingplan

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 Zoals u van ons gewend bent, informeren wij u ieder jaar over de voor u relevante wijzigingen van de fiscale regelgeving in het komende jaar. Het overzicht

Nadere informatie

Prinsjesdag special. Inhoud. Administratie administratie en advieskantoor. De ondernemer. Nummer 5 - september 2013. Tips voor de ondernemer

Prinsjesdag special. Inhoud. Administratie administratie en advieskantoor. De ondernemer. Nummer 5 - september 2013. Tips voor de ondernemer TB Administratie administratie en advieskantoor Prinsjesdag special Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar fiscale plannen voor het jaar 2014 bekend gemaakt. De plannen zijn gericht op een solide belastingopbrengst

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2014 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: - maatregelen voor

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2014. Maatregelen voor ondernemers en particulieren

BELASTINGPLAN 2014. Maatregelen voor ondernemers en particulieren In deze Prinsjesdagspecial staat Taxperience stil bij de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2014 en de aanvullende wetsvoorstellen in dit kader. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen:

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2014 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen 2014 voor belastingplichtigen geboren vanaf 1 januari 1946. maar niet meer dan ( )

Tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen 2014 voor belastingplichtigen geboren vanaf 1 januari 1946. maar niet meer dan ( ) FISCAAL MEMO: Cliëntnaam : relaties Betreft : Belastingplan 2014 (PrinsjesdagSpecial) Datum : 17 september 2013 Opgesteld door : Pyxis Accountants & Belastingadviseurs (fiscale afdeling) Belangrijkste

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom Prinsjesdagontbijt 2016 U bent van harte welkom 1 Update voor 2016 en 2017 Prinsjesdagontbijt 2016 Belastingplan 2017 cs Veel verschillende wetsvoorstellen Belastingplan 2017 Overige fiscale maatregelen

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2016 31-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2016 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN PAKKET BELASTINGPLAN 2014 C.S.

OVERZICHT MAATREGELEN PAKKET BELASTINGPLAN 2014 C.S. OVERZICHT MAATREGELEN PAKKET BELASTINGPLAN 2014 C.S. Op Prinsjesdag 2013 (dinsdag 17 september 2013), zijn de wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het pakket

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

Verhoging accijns LPG, diesel en alcohol

Verhoging accijns LPG, diesel en alcohol Nieuwsbrief _ okt 2013 MILJOENENNOTA Belastingplan 2014 Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, bestaat ook het Belastingplan 2014 uit meerdere wetsvoorstellen. Dit jaar gaat het om de volgende wetsvoorstellen:

Nadere informatie

Belastingplan 2015 [gepresenteerd op 16 september 2014]

Belastingplan 2015 [gepresenteerd op 16 september 2014] Indien niet anders is vermeld, is de beoogde ingangsdatum van de wijzigingen 1 januari 2015. WONEN EN LEVEN 1. Heffingskortingen: a. De maximale algemene heffingskorting wordt aangepast. Deze wordt minimaal

Nadere informatie

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp Belastingplan 2015 Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014 Krijn Doornekamp Wat komt aan de orde Inkomstenbelasting tarieven 2015 Wijzigingen in heffingskortingen Woningmarkt DGA/Zelfstandigen

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Een blik op 2013. Convenant Horizontaal Toezicht. december 2012. bpvnl.com. Inhoudsopgave:

Een blik op 2013. Convenant Horizontaal Toezicht. december 2012. bpvnl.com. Inhoudsopgave: december 2012 kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat Een blik op 2013 Inhoudsopgave: In tegenstelling tot eerdere nieuwsbrieven vindt u deze keer de inhoudsopgave op pagina 2 Convenant Horizontaal

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

Belastingplan 2014 Fiscale innovatieregelingen Afschaffing integratieheffing btw Maatregelen werkgevers Overige fiscale maatregelen MRB oldtimers MRB

Belastingplan 2014 Fiscale innovatieregelingen Afschaffing integratieheffing btw Maatregelen werkgevers Overige fiscale maatregelen MRB oldtimers MRB accountants adviseurs oktober 2013 Belastingplan 2014 Fiscale innovatieregelingen Afschaffing integratieheffing btw Maatregelen werkgevers Overige fiscale maatregelen MRB oldtimers MRB en buitenlandse

Nadere informatie

A&A Prinsjesdagspecial 2013

A&A Prinsjesdagspecial 2013 PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2014 Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2013, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het pakket Belastingplan 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hoewel vele

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom Prinsjesdagontbijt 2016 U bent van harte welkom Introductie Prinsjesdagontbijt 2016 Miljoenennota en Belastingplan 2017 Hoofdpunten Miljoenennota 2017 Beleidspunten 2017 Maatschappelijke prioriteiten

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie Inhoud 1. Veranderingen per 2014 binnen de inkomstenbelasting 2. Veranderingen per 2014 voor de ondernemer en de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Belastingplan Mr. Erica Kientz FB Erik van Limbeek FFP

Belastingplan Mr. Erica Kientz FB Erik van Limbeek FFP Belastingplan 2012 Mr. Erica Kientz FB Erik van Limbeek FFP Programma Belastingplan 2012 Auto van de zaak Vitaliteitspakket Inkomstenbelasting ondernemers Pensioen Giften Belastingplan 2012 - Minder belastingen

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014 Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Belastingplan 2015 Inkomensbeleid Tarief 1e schijf inkomstenbelasting minder verhoging: van 36,25%

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Zoals elk jaar is op Prinsjesdag het Belastingplan 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit jaar zijn het zes wetsvoorstellen, namelijk het Belastingplan

Nadere informatie

PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2014 NAAR TWEEDE KAMER

PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2014 NAAR TWEEDE KAMER PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2014 NAAR TWEEDE KAMER Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2013, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het pakket Belastingplan 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012

1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012 1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012 Het is weer tijd voor de laatste BTW-aangifte over het jaar 2012. Deze moet uiterlijk op 31 januari 2013 ingeleverd en betaald zijn aan de Belastingdienst. In

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Tolbert, 17 december 2014. Betreft: Informatiebrief 2014/2015. Beste klant,

Tolbert, 17 december 2014. Betreft: Informatiebrief 2014/2015. Beste klant, ` Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl Tolbert, 17 december 2014 Betreft: Informatiebrief 2014/2015 Beste klant, Allereerst

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Cijfer en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Bijlage 1: Inkomstenbelasting 2011 Percentages inkomstenbelasting jonger dan 65 ; cijfers 2011 Belastbaar inkomen Inkomen niet Tarief Heffing over totaal

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Update Financiële Dienstverlening 2015

Update Financiële Dienstverlening 2015 Update Financiële Dienstverlening 2015 Structuur Wet IB BOX 1 Wonen en werken BOX 2 Aanmerkelijk belang BOX 3 Sparen en beleggen Verzamelinkomen Persoonsgebonden aftrek Heffingskortingen Toeslagen Box

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2013

RB Prinsjesdagspecial 2013 PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2014 NAAR TWEEDE KAMER Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2013, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het pakket Belastingplan 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2013

RB Prinsjesdagspecial 2013 PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2014 NAAR TWEEDE KAMER I. Belastingplan 2014 Het Belastingplan 2014 staat voor een groot deel in het teken van diverse fiscale maatregelen uit het Regeerakkoord, inclusief

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Nieuws Financieel/economische informatie op maat

Nieuws Financieel/economische informatie op maat Nieuws Financieel/economische informatie op maat onderneming loonheffi ng personeel subsidie administratie auto van de zaak omzetbelasting C.J. van Beek & Co accountants-administratieconsulenten MILJOENENNOTA

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2017 28-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2017 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Miljoenennota De belangrijkste juridische en fiscale veranderingen

Miljoenennota De belangrijkste juridische en fiscale veranderingen Miljoenennota 2014 De belangrijkste juridische en fiscale veranderingen Op 17 september 2013 heeft het kabinet zijn plannen aangeboden aan de Tweede Kamer. De belangrijkste aspecten hebben wij voor u samengevat.

Nadere informatie