E P B. e n e r g i e s t u d i e s e n a d v i e s V O O R S T U D I E. Datum. Dossiernummer Naam Project. EPB EPC EAP haalbaarheidsstudies contact

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E P B. e n e r g i e s t u d i e s e n a d v i e s V O O R S T U D I E. Datum. Dossiernummer Naam Project. EPB EPC EAP haalbaarheidsstudies contact"

Transcriptie

1 e n e r g i e s t u d i e s e n a d v i e s V O O R S T U D I E E P B Datum Dossiernummer Naam Project EPB EPC EAP haalbaarheidsstudies contact GHW Studiebureau bvba Opitterpoort Bree Tel: Fax:

2 I N H O U D S T A B E L 1. R E S U L T A T E N O V E R Z I C H T V A N D E E I S E N + O P M E R K I N G E N THERMISCHE ISOLATIE ENERGIEPRESTATIE BINNENKLIMAAT A F B A K E N E N B E S C H E R M D E V O L U M E K O U D E B R U G G E N L U C H T D I C H T H E I D S C H E I D I N G S C O N S T R U C T I E S T E C H N I S C H E K O K E R S DOORLOPENDE TECHNISCHE KOKERS ZONDER SCHEIDINGEN T.H.V. DE VERDIEPINGSVLOEREN TECHNISCHE KOKERS MET SCHEIDINGEN T.H.V. DE VERDIEPINGSVLOEREN D E T A I L T A B E L M A T E R I A L E N D E T A I L T A B E L I N S T A L L A T I E S V E N T I L A T I E ALGEMEEN PULSIE VAN LUCHT DOORSTROMEN VAN LUCHT EXTRACTIE VAN LUCHT VEREISTE DEBIETEN: EXTRACTIE VAN LUCHT (GELDIG VOOR ELK APPARTEMENT) VEREISTE DEBIETEN: PULSIE VAN LUCHT

3 1. R E S U L T A T E N Beschermde volume: 3779,13 m³ Verliesoppervlak: 1790,55 m² Compactheid: 2,11 Gemiddelde U-waarde: 0,55 W/m²K K-PEIL 40 Beknopte omschrijving van de vooropgestelde isolatiematerialen en installaties: Spouwisolatie Isolatie plat dak Isolatie hellend dak Vloerisolatie Buitenschrijnwerk Beglazing 8 cm MW 10 cm PUR 18 cm MW 5 cm gespoten PUR Aluminium Klasse 2.1: U f 2,8 Superisolerend 1,1 Verwarming Sanitair Ventilatie Condensatieketel HRtop Locatie: berging Lengte sanitaire leidingen vanaf berging gerekend Ventilatiesysteem A; natuurlijke pulsie, natuurlijke extractie Hieronder een overzicht van alle appartementen met hun respectievelijke K-peil, E-peil en oververhittingsindicator. K-peil: Met de materialen van de basisberekening voldoet men aan de normen voor hetk-peil. E-peil: Met de vooropgestelde installaties en materialen voldoet men niet overal aan het E-peil. In onderstaande tabel zijn er enkele simulaties gemaakt met andere installaties om de E-peil norm van E80 te halen. Oververhittingsindicator: Deze mag niet hoger zijn dan Kh, anders wordt er een boete opgelegd. Tussen 8000 en worden er wel strafpunten ingerekend voor het E-peil, maar dit heeft geen boete als gevolg. Er werd gerekend met heldere beglazing (g-waarde 0,64) en rekening gehouden met de beschaduwing door overstekende terrassen / balkons. 1 deelproject: bouwen van 12 appartementen SIMULATIES BASIS- BEREKENING K (Kmax= 45) E (Emax= 80) E (E max = 80) Oververhitting Oververhitting E (E max = 80) App App App App App App App App App App App App K E 4 E (E max = 80) Simulatie 1: Simulatie 2: Simulatie 3: Zonwerende beglazing voorzien voor de raampartijen aan de achtergevel (Zuid-West) Spouwisolatie bijkomend wijzigen in 8 cm PUR Systeem A vervangen door systeem C (natuurlijke pulsie ; mechanische extractie van lucht) Simulatie 4: Luchtdichtheidstest uitvoeren met resultaat n 50 = 2 in combinatie met simulatie

4 2. O V E R Z I C H T V A N D E E I S E N + O P M E R K I N G E N In de energieprestatieregelgeving onderscheidt men 3 eisen: Let op: bij het niet voldoen aan deze eisen, worden er (zware) boetes opgelegd. Om dit te vermijden heeft u er alle belang bij om wijzigingen in materialen en installaties terug te koppelen zodat geverifieerd kan worden of de aanpassingen geen negatieve invloed hebben op het resultaat. De ervaring leert ons dat er op vlak van ventilatie regelmatig tekorten vast gesteld worden. Aarzel daarom niet om ons te contacteren indien er onduidelijkheden zijn. Wij zijn ook steeds bereid om offertes van ventilatiesystemen of buitenschrijnwerk met roosters na te kijken om te zien of aan alle eisen voldaan is. 2.1 THERMISCHE ISOLATIE Max. K-peil voor het gebouw in zijn totaliteit: K 45 voor woongebouwen, Met de vooropgestelde materialen voldoet men aan de normen voor het K-peil. De juiste raamprofielen zijn nog niet bekend, voorlopig werd gerekend met aluminium profielen met een vrij beperkte isolerende waarde zodat het uiteindelijke resultaat normaal steeds beter zal zijn. Max U-waarden (min R- waarden) voor de afzonderlijke scheidingsconstructies Op volgende plaatsen moet men opletten om te voldoen aan de U max en R min waarden. Vloerisolatie: deze werd nog niet vast gelegd. Let op: bij de meeste cementgebonden soorten (vb. isobet, styrobet, ) moet men minstens 8 cm aanbrengen om te voldoen aan de minimale R-waarde die voor vloeren bepaald is. Voor schuimbeton moet zelfs 12 tot 15 cm voorzien worden. Hiermee moet rekening gehouden worden in de hoogte van de vloeropbouw. Als men niet voldoende hoogte voorzien heeft, kan men overstappen op gespoten PUR (minstens 3 cm nodig om te voldoen aan de minimale R-waarde). In deze voorstudie werd voorlopig gerekend met 5 cm gespoten PUR. Verdiepingsvloeren boven buitenomgeving moeten een U-waarde hebben kleiner dan 0,6 W/m²K. Dit kan op 2 manieren: plaatselijk vloerisolatie op het verdiep ofwel isolatie in een vals plafond aan de onderzijde van de welfsels. Deze laatste optie is in de meeste gevallen de beste zodat koudebruggen vermeden kunnen worden. Minimale diktes: Gespoten PUR op verdiepingsvloer: 4 cm Minerale wol tussen kepers aan onderzijde: 6 cm Let op: enkel de tussenvloerisolatie (5 cm isobet) is onvoldoende. Men moet bijkomend isoleren om te voldoen aan de norm. De gemene muur in contact met de buren moet een U-waarde hebben < 1,0 W/m²K, dwz minstens 2 cm isolatie voorzien. De gemeenschappelijke traphallen worden binnen het beschermde volume beschouwd. Voordeel is dat er geen extra verliesoppervlakte gecreëerd wordt naar de appartementen toe. Nadeel is dat er enkele moeilijk te isoleren stukken wel degelijk geïsoleerd moeten worden: De stukjes binnenmuren tussen de traphallen en de kelder (onder trap naar verdiep). Dit kan onder andere op volgende manieren gerealiseerd worden. Muren ontdubbelen: spouwmuur met 2 cm isolatie voorzien. Muren bekleden met geïsoleerde gyproc (minstens 3 cm isolatie). Muren in Ytong C3/450 voorzien, dit voldoet vanaf 15 cm dikte. De trappen van het gelijkvloers naar het verdiep. Deze moet aan de onderzijde geïsoleerd worden met minstens 4 cm XPS of 3 cm PUR. 4

5 De hoofdzolder werd volledig buiten het beschermde volume beschouwd, met uitzondering het deel van de gemeenschappelijke traphallen. Alle scheidingswanden in contact met de hoofdzolder moeten geïsoleerd worden. Het plafond van het 2 e verdiep. Dit moet voldoen aan U max = 0,30 W/m²K. Volgens de doorsnede wordt er isolatie uitgerold over de zoldervloer. 18 cm minerale wol resulteert in een U-waarde van 0,21 W/m²K. Dit is ruim voldoende. De traphallen lopen wel door tot onder het hellende dak. De muren tussen de gemeenschappelijke traphallen en de zolder moeten dan voldoen aan U max = 0,40 W/m²K. Dit wil zeggen: minstens 8 cm minerale wol / XPS of 5 cm PUR. Alle scheidingswanden rond technische kokers moeten voldoen aan U max = 1,0 W/m²K. Zie ook hoofdstuk 6. Alle scheidingswanden tussen de verschillende appartementen en tussen traphallen en appartementen moeten voldoen aan U max = 1,0 W/m²K. Tussenmuren Muren ontdubbelen: spouwmuur met 2 cm isolatie voorzien. Muren bekleden met geïsoleerde gyproc (minstens 3 cm isolatie). Muren in Ytong voorzien, dit voldoet zonder bijkomende isolatie. Op de plannen werden alle tussenmuren ontdubbeld voorzien. Met 2 cm isolatie is dit voldoende. De volledige verdiepingsvloer, behalve de stukjes in de traphallen. Verdiepingsvloeren kunnen geïsoleerd worden met een isolerende uitvullingslaag. Bij gespoten PUR is een laag van 2 cm voldoende. Bij cementgebonden isolerende mortels is ongeveer 5 cm voldoende. In deze voorstudie werd voorlopig gerekend met 5 cm isobet. Per subdossier mag 2 % van het verliesoppervlak afwijken van de normen voor U max en R min -waarden. 2.2 ENERGIEPRESTATIE Maximaal E-peil (prim. energieverbruik): E 80 voor woongebouwen. De uiteindelijke E-waarde zal nog afwijken van de waarde die hier berekend werd omdat deze afhankelijk is van een aantal factoren die op dit moment moeilijk in te schatten zijn (vb. parameters verwarming, koeling, ventilatie, luchtdichtheid, ). Het uiteindelijke resultaat zal waarschijnlijk gunstiger zijn dan de waarde die hier berekend werd. Let op: voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2010 gelden er verstrengde EPB-eisen. Het maximale E-peil is gedaald van E100 naar E80. In de basisberekening voldoet men niet overal aan de normen voor het E-peil. Ondanks het feit dat dezelfde materialen en installaties gebruikt werden, zijn er grote verschillen in het E-peil. Dit heeft volgende oorzaken: Appartement 1, 5 en 9 hebben een hoger E-peil omdat ze aan de buitenzijde van het gebouw gelegen zijn (niet volledig ingesloten zoals de rest. Appartement 9 en 12 hebben een zeer hoge oververhittingsindicator waardoor meer strafpunten in rekening gebracht worden. In bovenstaande tabel zijn er enkele simulaties gemaakt met andere installaties om de E- peil norm van E80 te halen. 5

6 2.3 BINNENKLIMAAT Minimale ventilatievoorzieningen. Beperking van risico op oververhitting in de zomer. Zie verder: hoofdstukje ventilatie Zie vorige: hoofdstuk resultaten Zonwerende maatregelen zijn verplicht voor appartementen met een oververhittingsindicator hoger dan Kh. Zoniet wordt er boete opgelegd. Zonwerende maatregelen zijn aan te raden voor appartementen met een oververhittingsindicator tussen de Kh en Kh (zoniet strafpunten in E-peil). Zonwerende beglazing heeft enkel een gunstige invloed voor de appartementen op de verdiepingen. Bij voorkeur wordt er gebruik gemaakt van externe zonwering in plaats van zonwerende beglazing omdat op die manier de warmtewinsten in koudere periodes optimaal benut kunnen worden. 3. A F B A K E N E N B E S C H E R M D E V O L U M E Het beschermde volume is het gedeelte van het gebouw dat men wenst te verwarmen en waarrond men isolatie aanbrengt. Deze isolatieschil mag nergens onderbroken worden. Let op: kelders die verwarmd worden, moeten geïsoleerd worden. Indien een ruimte verwarmd wordt, moet hij namelijk binnen het beschermde volume beschouwd worden. Bijgevolg is het verplicht om isolatie te voorzien in de buitenwanden van deze ruimte (muren, vloeren, dak, ). Hier wordt het beschermde volume als volgt bepaald: De kelder/garage werd volledig buiten het beschermde volume beschouwd, isolatie aanbrengen in vloer gelijkvloers. Het volume op het gelijkvloers boven de keldertrap en onder de gemeenschappelijke trappen naar het verdiep ligt daardoor buiten het beschermde volume. De hoofdzolder werd volledig buiten het beschermde volume beschouwd. De isolatie wordt aangebracht in het plafond van het 2 e verdiep en in de muren tussen de gemeenschappelijke traphallen en de zolder. 6

7 4. K O U D E B R U G G E N Voor dit dossier is de problematiek rond koudebruggen nog geen verplichting (gaat pas in voege april 2010). Toch is het raadzaam om hier aandacht voor te hebben zodat zo veel mogelijk koudebruggen vermeden kunnen worden. Daarom, enkel ter informatie, toch een woordje uitleg over dit onderwerp. De veelgebruikte en alomgekende term koudebrug wordt bewust niet meer gebruikt in de regelgeving wegens de negatieve connotatie die ermee samenhangt. In de bouwpraktijk wordt een koudebrug meestal aanzien als een plaats waar ongeoorloofde warmteverliezen optreden en waar condensatie- en schimmelproblemen kunnen voorkomen. (vb. draagvloeren die contact maken met het buitenspouwblad, tot buiten doorgestorte betonlateien, ). Indien men echter aandacht schenkt aan een koudebrugarme detaillering en correcte uitvoering, kunnen de genoemde problemen tot een minimum herleid worden en kan men in principe niet meer spreken van een koudebrug. Daarom wordt de term bouwknoop geïntroduceerd. Deze term dekt de verzameling van plaatsen in de gebouwschil waar er mogelijk extra warmteverlies kan optreden, zonder dat men daarom te maken heeft met ongeoorloofd warmteverlies en/of condensatie- en schimmelproblemen. Koudebruggen moeten verplicht in rekening gebracht worden bij dossiers waarvan de vergunning aangevraagd werd na 01/04/2010. Het kan een negatieve invloed op het K-peil hebben tot meer dan 10 K-punten. Er zijn 3 methodes: Gedetailleerde methode met gevalideerde software Methode van de EPB-aanvaarde knopen: + 3 K-punten Forfaitaire toeslag: + 10 K-punten In de praktijk zal men over het algemeen enkel de methode van d e EPB-aanvaarde knopen toepassen. Indien men dan kan aantonen dat alle bouwknopen EPB-aanvaard zijn, zal er een toeslag van 3 K-punten gerekend worden. Bouwknopen die niet voldoen, worden nog eens extra aangerekend. Enkele voorbeelden Minimale contactlengte Tussenvoeging isolerende delen Weg van minste weerstand De minimale contactlengte tussen isolatielagen moet minstens gelijk zijn aan de helft van de kleinste dikte. λ 0,2 W/mK R bedraagt minstens de helft van de warmteweerstanden van de aanpalende scheidingsconstructies De minimale contactlengte tussen isolatielagen moet minstens gelijk zijn aan de helft van de kleinste dikte. De lengte van de weg van de minste weerstand moet groter of gelijk zijn aan 1 meter. 7

8 5. L U C H T D I C H T H E I D Algemeen Wind, verwarming en mechanische ventilatie veroorzaken verschillen in luchtdruk tussen binnen- en buitenomgeving. Daardoor ontsnapt heel veel warmte via kieren en spleten naar buiten. Het is daarom van belang om zoveel mogelijk kieren en spleten af te dichten. Zo vermijdt men tocht en warmteverlies, wat het comfort verhoogt. Een goed luchtdicht resultaat bereikt men door onder meer aandacht te besteden aan volgende punten: Bij buitenmuren in metselwerk: de muren aan de binnenzijde bepleisteren (ook garagemuren en zoldermuren binnen het beschermde volume). Bij daken en bij houtskeletbouw: een aparte luchtdichte folie aanbrengen, die vervult ook de functie van dampscherm. Bij ramen en daken: verzorg de aansluitingen aan de buitenmuren. Doorvoeren van kanalen en leidingen door de gebouwschil. Door luchtdicht te bouwen, gaat men ook de hoeveelheid vocht in de constructie beperken. Vochtig isolatiemateriaal isoleert minder goed, maar kan ook condensatieproblemen, schimmelvorming of bouwschade tot gevolg hebben. Hou er ook rekening mee dat het doorboren van een luchtscherm voor bedradingen of omwille van andere redenen gevolgen heeft voor de luchtdichtheid van het geheel. Daarom kan je beter (elektrische) leidingen e.d. in een aparte leidingenspouw plaatsen zodat de luchtdichting niet onnodig doorboord wordt. Blowerdoor luchtdichtheidstest De luchtdichtheid van een gebouw kan gemeten worden en wordt uitgedrukt door het infiltratievoud: de n50-waarde. Deze waarde geeft aan hoeveel keer per uur het binnenvolume lucht van het gebouw bij een sterke wind (drukverschil tussen binnen en buiten van 50Pa) ververst wordt. Hoe lager de n50-waarde hoe minder koude lucht er binnendringt en dus hoe minder energieverlies. Omgekeerd zorgt een goede luchtdichtheid ervoor dat er geen warme lucht ontsnapt. De n50-waarde van een lage-energie gebouw zou rond de 1h-1 moeten liggen. Voor een passiefhuis rekent men op een zeer goede luchtdichtheid (n50<0.6). De luchtdichtheid van een gebouw kan gemeten worden met een zgn. Blower door test. Tijdens een Blowerdoor luchtdichtheidsmeting wordt het gebouw in lichte onderdruk en overdruk gezet. Hiervoor zet men een aangepaste ventilator (de Blowerdoor; zie foto) in een deur of andere opening. Het is vanzelfsprekend dat de meting enkel kan plaatsvinden indien het gebouw volledig dicht is (alle vensters en deuren die de gemeten zone begrenzen, moeten geplaatst zijn). Een Blowerdoor procedure bestaat uit zowel een kwantitatieve meting als een kwalitatieve controle van de uitgevoerde luchtdichtingswerken. Zowel de meting als de controle van de luchtdichtingswerken zijn van groot belang. Niet in het minst omdat men door controle en het dadelijk oplossen van problemen (lekken) het resultaat vaak met 10% tot 30 % kan verbeteren (naargelang de ernst van de gevonden luchtlekken). Een betere luchtdichtheid realiseren is zeker een maatregel waarmee veel kan worden bespaard. Invloed op het e-peil Zelfs als er bij de bouw van de woning geen speciale aandacht voor luchtdichtheid is, zal bij een meting normaal een vrij gunstige waarde geregistreerd worden waardoor het E-peil nog verschillende punten kan dalen (2 à 10 E-punten, afhankelijk van het resultaat). Deze luchtdichtheidsmeting is een vrij goedkope methode om het uiteindelijke E-peil nog te doen dalen. 8

9 6. S C H E I D I N G S C O N S T R U C T I E S T E C H N I S C H E K O K E R S In een aantal gevallen gelden er strenge eisen voor de scheidingsconstructies rond technische kokers. Er zijn twee types kokers te onderscheiden: 6.1 DOORLOPENDE TECHNISCHE KOKERS ZONDER SCHEIDINGEN T.H.V. DE VERDIEPINGSVLOEREN Deze kokers worden beschouwd als gemeenschappelijke ruimtes. Enkele voorbeelden: Verluchtingskanalen die verschillende boven elkaar gelegen ruimten verluchten Grote leidingschachten die toegankelijk zijn vanuit een gemeenschappelijke traphal kleinere leidingschachten die verlucht moeten worden omwille van stijgleidingen van gasleidingen De muren van die kokers zijn meestal scheidingsconstructies tussen wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten (rubriek 3.2 uit de U-waardentabel uit Bijlage III van het besluit van 11 maart 2005). Daarvoor geldt de maximale U-waarde van 1 W/m²K. Als de koker een muur heeft die grenst aan de buitenomgeving, dan maakt die deel uit van de verliesoppervlakte. Die muren moet voldoen aan de Umax-eis van 0,6 W/m²K. 0,40 0,40 1,00 0,40 De onderkant (vb. kokeropening naar de kelder of kruipruimte) en de bovenkant (vb. afdekking van de leidingschacht)van de koker zijn niet onderworpen aan de U max-eis. Als de koker door het beschermde volume steekt, zit ter plaatse van de kokerdoorgang een opening in de verliesoppervlakte. Men mag van deze opening abstractie maken en veronderstellen dat de verliesoppervlakte op die plaatsen gewoon doorloopt. 9

10 6.2 TECHNISCHE KOKERS MET SCHEIDINGEN T.H.V. DE VERDIEPINGSVLOEREN Dit zijn kokers die niet als gemeenschappelijke ruimtes beschouwd worden, bijvoorbeeld de kokers voor watertoevoer- en waterafvoerleidingen, elektriciteitsleidingen die al of niet toegankelijk zijn vanuit de gemeenschappelijke ruimten of vanuit de bergingen van de appartementen, studio s Die kokers behoren tot het beschermde volume van de wooneenheden. Dit betekent dat de scheidingen ter hoogte van de vloeren en de plafonds scheidingsconstructies zijn tussen aparte wooneenheden (rubriek 3.1 uit de U-waardentabel uit bijlage III van het besluit van 11 maart 2007). Daarvoor geldt de maximale U-waarde van 1 W/m²K. Voor de muren van die kokers zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de plaats van de koker: Kokers gelegen aan de rand van het beschermde volume: de muren moeten voldoen aan de maximale U-waarde van 0,6 W/m²K. 0,4 Kokers gelegen tussen twee wooneenheden of tussen een wooneenheid en een gemeenschappelijk deel (vb. de traphal): de muren moeten voldoen aan de maximale U- waarde van 1,0 W/m²K. Kokers gelegen middenin een wooneenheid: voor deze muren zijn geen EPB-eisen van toepassing. 10

11 7. D E T A I L T A B E L M A T E R I A L E N Buitenmuren U max = 0,40 W/m²K Tussenmuur U max = 1,00 W/m²K Plat dak U max = 0,30 W/m²K Hellend dak U max = 0,30 W/m²K Plafond icm AOR U max = 0,30 W/m²K Vloer boven kelder / garage U max = 0,40 W/m²K of R min = 1,0 m²k/w Tussenvloer / tussenplafond U max = 1,00 W/m²K Vloer boven buitenomgeving U max = 0,60 W/m²K Buitenschrijnwerk U g, max = 1,60 W/m²K U w, max = 2,90 W/m²K Gevelsteen Spouw Rockwool Rockfit 434 (MW) 8 cm Snelbouw 14 cm Bepleistering Bepleistering Snelbouw 14 cm Isover Partywall (MW) 2 cm Snelbouw 14 cm Bepleistering Dakafdichting Recticel Eurothane Bi-3 (PUR) 10 cm Hellingschape 6 cm gemiddeld Druklaag Holle welfsels 13 cm Bepleistering Onderdak Spouw 18 cm minerale wol tussen spanten (92% isolatie, 8% hout) Lattenwerk zonder isolatie Gyproc afwerking Isover Rollisol Plus (MW) 18 cm Holle welfsels + druklaag Bepleistering Holle welfsels 13 cm Druklaag Gespoten PUR 5 cm Chape 6 cm Vloertegel 1 cm Bepleistering Holle welfsels 13 cm Druklaag Isobet 5 cm Chape 6 cm Vloertegel Houten bekleding 5 cm minerale wol in keperwerk Holle welfsels 13 cm Druklaag Isobet 5 cm Chape 6 cm Vloertegel 1 cm -waarde (W/mK) 0,034 0,392 0,392 0,033 0,392 0,027 0,040 R-waarde (m²k/w) 0,089 0,090 2,353 0,357 0,019 0,019 0,357 0,606 0,357 0,019 0,022 3,704 0,046 0,018 0,120 0,019 0,002 0,160 3,814 0,163 0,050 0,040 4,500 0,138 0,019 0,028 0,085 0,034 0,085 0,120 0,014 1,786 0,046 0,012 1,977 0,019 0,120 0,018 0,588 0,046 0,012 0,033 1,087 0,120 0,018 0,588 0,046 0,012 Ramen Alu Klasse 2.1: U f 2,8 U f = 2,80 Schuiframen Alu waarde bij ontstentenis U f = 4,19 Beglazing Thermobel Starlight; g = 0,64 U g = 1,10 Afstandhouders Aluminium of staal Roosters U = 3,90 U-waarde (W/m²K) 0,35 0,62 0,25 0,23 0,21 0,43 0,87 0,47 Variabel 11

12 8. D E T A I L T A B E L I N S T A L L A T I E S Verwarmingsinstallatie Energiedrager Gas Warmteopwekkingstoestel Toestelrendement Condenserend HR top: 108% Opstelling binnen het beschermde volume Ja De ketel kan volledig afkoelen Nee Afgiftesysteem Geen oppervlakteverwarming Afgifterendement Afgiftetoestellen voor de vensters Regeling per ruimte Nee Ja Instelwaarde vertrektemperatuur Variabel Verdeelrendement Alle leidingen binnen het beschermde volume Ja Opslagrendement Opslagvat Afwezig Systeem voor warm tapwater Opwekkingstoestel: Energiedrager Type opwekking Gas Verbrandingstoestel Voorverwarming: Afwezig Circulatieleiding: Afwezig Thermisch zonne-energie systeem Zonnecollector: Afwezig Hulpenergie van de installaties Circulatiepomp verwarming Met pompregeling Ketel / generator Ingebouwde ventilator Aanwezig Elektronica Aanwezig Koeling Actieve koeling: Niet aanwezig Ventilatiesysteem Ventilatiesysteem A Natuurlijke pulsie, natuurlijke extractie Vermenigvuldigingsfactor m = 1,36 12

13 9. V E N T I L A T I E 9.1 ALGEMEEN Waarom ventileren? Een gezond binnenklimaat is zeer belangrijk voor elke bewoner of gebruiker van gebouwen. Er zijn verschillende redenen om op een goede manier te ventileren: Mensen gebruiken zuurstof en ademen koolstofdioxide en waterdamp uit. Onvoldoende zuurstoftoevoer maakt lucht muf. Voldoende aanvoer van zuurstof door te ventileren is belangrijk voor de gezondheid van mens en huisdier. Elk gezin produceert per dag 10 à 20 liter woonvocht door te koken, te wassen, te douchen... Door te ventileren en de vervuilde lucht af te voeren vermindert de kans op geuren en vochtige lucht. Hinderlijke of schadelijke stoffen die in de woning vrijkomen, krijgen door ventilatie geen kans om daar te blijven en zich op te stapelen. Samen met een koudebrugarme isolatie zorgt aangepaste ventilatie voor het vermijden van condensatieproblemen (en schimmelvorming) op de wanddelen. Waarom niet gewoon ramen en deuren open zetten? Minimaal en gecontroleerd ventileren is meer dan vensters en deuren openzetten. Het openen van ramen zorgt voor een sterke luchtverversing in de woning, maar door de gelijktijdige sterke afkoeling worden de ramen in de winter al snel terug gesloten. Het effect van deze verluchting met opengaande ramen is daardoor kortstondig en gaat gepaard met extra energieverlies, met tochtverschijnselen, het binnendringen van lawaai, insecten, regen en soms zelfs inbrekers. Het is een goede methode om de woning eens goed door te luchten, na een feestje of schilderwerken, maar ze is ongeschikt voor dagelijkse hygiënische ventilatie. Een gecontroleerde ventilatie zorgt voor een evenwicht tussen voldoende en niet overmatig ventileren. Dat is belangrijk om het energieverlies te beperken. Het principe van een goede basisventilatie is gebaseerd op: de toevoer van verse lucht de doorstroming van lucht in de woning de afvoer van vervuilde lucht Verse lucht wordt toegevoerd via droge ruimtes: woonkamer, slaapkamers, bureau... Deze verse lucht moet via de tussenruimtes (gang, trappenhal...) kunnen doorstromen naar de natte ruimtes: keuken, badkamer, toilet, wasruimte, doucheruimte... Vanuit de natte ruimtes wordt de vochtige, vervuilde lucht afgevoerd. Ventilatiesystemen Er worden 4 verschillende ventilatiesystemen gedefinieerd: Systeem A: natuurlijke toevoer, natuurlijke afvoer eventueel gecombineerd met aparte ventilatoren Systeem B: mechanische toevoer, natuurlijke afvoer komt zelden voor Systeem C: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer ventilator(en) moet(en) permanent draaien Systeem D: mechanische toevoer, mechanische afvoer bij voorkeur met warmterecuperatie Eisen en aanbevelingen De ventilatie binnen de EPB-regelgeving is opgebouwd rond eisen en aanbevelingen. Eisen zijn strikte voorwaarden waaraan een ventilatiesysteem moet voldoen, zoniet worden er boetes opgelegd. Aanbevelingen moeten gezien worden als een code van goede praktijk, zonder dat er boetes volgen als er niet aan voldaan is. 13

14 9.2 PULSIE VAN LUCHT 1. Natuurlijke toevoer Toevoer van verse lucht op natuurlijke wijze kan op volgende manieren gebeuren: roosters in de ramen, boven op de raamkaders, in rolluikkasten, in de zonnewering, in de muren of door het dak. Een zelfregelende RTO regelt het debiet in functie van het beschikbare drukverschil. Loopt het drukverschil tengevolge van wind of temperatuurverschil op, dan wordt de opening geleidelijk afgesloten waardoor een overmaat aan debiet uitgesloten wordt. Kies voor RTO s met een zelfregelendheidsklasse P3 of P4. Keuze voor goede zelfregelende RTO s kan leiden tot een lager E-peil. 2. Mechanische toevoer Mechanische toevoer wordt meestal gecombineerd met mechanische afvoer zodat men een balansventilatie verkrijgt (bij voorkeur met warmterecuperatie). Om de balans in evenwicht te brengen (meestal is het geëiste toevoerdebiet groter dan het geëiste afvoerdebiet), mag een gedeelte van de toegevoerde lucht in de leefruimte gerecycleerde lucht uit slaapkamers zijn. Het debiet buitenlucht dat in de woning moet worden gestuurd, moet tenminste gelijk zijn aan de som der nominale debieten van alle slaapkamers, studeer- en speelkamers. Regelbare toevoeropeningen: RTO Als men verse lucht wenst toe te voeren via roosters in de ramen (1), op de raamkaders (2), in de muren (3), in de rolluikkasten (4), in de zonnewering (5) of door het dak (6), dan moeten deze roosters voldoen aan volgende eisen: Inbraakveilig, insectenwerend, regendicht Regelbaar: continu of minimaal 5 standen Nominaal debiet bij 2 Pa Lekdebiet bij 50 Pa: < 15% van het debiet van de ruimte Ze moeten hoger dan 1,8 m geplaatst zijn, zoniet moet een test over luchtverspreiding gebeuren DOORSTROMEN VAN LUCHT Vervuilde lucht wordt afgevoerd in de natte ruimtes, verse lucht wordt toegevoerd in de droge ruimtes. Lucht moet circuleren via doorstroomopeningen (DO). Let op: DO zijn een strikte EPB-EIS: VERPLICHT OM UIT TE VOEREN. DO mogen niet afsluitbaar of regelbaar zijn. DO kunnen gerealiseerd worden met roosters in binnendeuren / binnenmuren of met spleten onder de binnendeuren Spleten onder de binnendeuren moeten een minimale oppervlakte hebben van 70 cm². Dit betekent een netto hoogte van de spleet van ongeveer 9 mm. Nieuw is een vrijwel onzichtbare opening die gecreëerd wordt boven aan de deuren (Renson Invisido, onderste figuur). Inkomdeuren appartementen, garagedeuren of kelderdeuren moeten niet voorzien worden van een DO. Deze deuren worden zelfs best zo luchtdicht mogelijk uitgevoerd. 14

15 9.4 EXTRACTIE VAN LUCHT 1. Natuurlijke afvoer Als men kiest voor natuurlijke afvoer, moet er onderscheid gemaakt worden tussen eisen, die beboet worden, en aanbevelingen, die niet beboet worden maar wel zorgen voor een goede praktijk: EISEN: Sectie 1 m² per 1 m³/s (2,78 cm² per m³/h) Hoofdzakelijk verticaal tracé. RAO verplicht (regelbare afvoeropening) WC: Badkamer/wasplaats: Gesloten keuken: Open keuken: Opp. (cm²) Diam. (mm) AANBEVELINGEN: Uitmonding boven het dak moet zo dicht mogelijk bij de nok gebeuren. Uitmonding boven het dak: de hoogte moet minstens een halve meter bedragen. Keukens moeten aangesloten worden op een apart afvoerkanaal. Maximum één ruimte per secundair kanaal. 2. Mechanische afvoer Permanente afvoer van lucht Als men permanente afvoer van lucht voorzient (24/24h), hetzij met een centrale ventilatie-unit, hetzij met aparte ventilatoren, dan spreekt men van een systeem C of D. Men mag verminderde debieten afzuigen in functie van vochtigheid of gebruik van de betreffende ruimte. Dit moet dan automatisch gebeuren aan de hand van sensoren. Kanaaldiameter is dan niet van belang en er moeten geen regelbare afvoeropeningen geplaatst worden. Aparte ventilatoren die niet permanent draaien In een ventilatiesysteem A of B is een plaatselijke ventilator in natte ruimten enkel toegelaten in combinatie met een regelbare afvoeropening (RAO) en op voorwaarde dat de ventilator automatisch in werking treedt als de ruimte wordt gebruikt en een nalooptijd heeft die minstens gelijk is aan de kleinste van volgende waarden: 1800 sec. of 3 x V / D sec. met V het volume van de ruimte (liter) en D het debiet van de ventilator (l/s). Hieronder enkele voorbeelden van situaties die niet voldoen aan de EPB-eisen, het afvoerdebiet wordt dan gelijkgesteld aan nul: het rooster van de afvoeropening is niet regelbaar in minimum 5 standen of helemaal niet regelbaar; de ventilator is voorzien van een terugslagklep waardoor een permanente afvoer wordt verhinderd; het debiet van de RAO met ventilator in rust is niet gestaafd door een laboratoriummeting of er is helemaal geen afvoerdebiet als de ventilator in rust is; de combinatie RAO-ventilator is in een horizontaal kanaal geplaatst en de ventilator werkt niet automatisch bij het betreden of bij het in gebruik nemen van de natte ruimte; de combinatie RAO-ventilator is in een horizontaal kanaal geplaatst, ventilator heeft onvoldoende nalooptijd. Een dampkap in de keuken telt niet mee als permanente verluchting, dit mag enkel als intensieve ventilatie beschouwd worden. Er moet in de keuken bijkomende verluchting voorzien worden, apart van de dampkap. Regelbare afvoeropeningen: RAO Regelbare afvoerroosters moeten geplaatst worden op alle afvoeropeningen in een systeem A, dit wil zeggen op alle statische afvoerkanalen en ook bij gebruik van aparte ventilatoren die niet permanent draaien. Deze roosters moeten voldoen aan volgende eisen: Inbraakveilig Verbonden met hoofdzakelijk verticaal kanaal Regelbaar: continu of minimaal 5 standen Nominaal debiet bij 2 Pa Minimum lekdebiet bij 50 Pa: tussen 15% en 25% van het debiet van de ruimte 15

16 9.5 VEREISTE DEBIETEN: EXTRACTIE VAN LUCHT (GELDIG VOOR ELK APPARTEMENT) Min. debiet Type rooster Voorstel bij systeem A of C Minimale kanaaldiameter (indien systeem A met RAO) Ontwerp Boete ( ) Open keuken 75,0 RAO of Ventilator 163 mm (= 209 cm²) 75,0 0 Wasplaats (met uitzondering app 10 en 11) 50,0 RAO of Ventilator 133 mm (= 139 cm²) 50,0 0 Badkamer 50,0 RAO of Ventilator 133 mm (= 139 cm²) 50,0 0 WC 25,0 RAO of Ventilator 95 mm (= 70 cm²) 25,0 0 Opmerkingen: Indien de berging een natte ruimte is (vb. wasplaats) moeten bovenstaande debieten gerespecteerd worden. Als dit een droge bergruimte is, is er geen ventilatieverplichting in de berging. Indien de afvoer van lucht op natuurlijke wijze zal gebeuren (systeem A), moeten de minimale kanaaldiameters in bovenstaande tabel gerespecteerd worden en moet er steeds een regelbare afvoeropening geplaatst worden. Indien de verticaliteit van de kanalen niet mogelijk of gewenst is, kan men gebruik maken van aparte ventilatoren. Zo n ventilator moet automatisch in werking treden als de betreffende ruimte in gebruik is en moet voldoende nadraaitijd hebben. Let ook op dat de eisen voor RAO en minimale kanaaldiameter eveneens van toepassing blijven. Indien men kiest voor permanente mechanische afvoer van lucht (systeem C of D; hetzij met een centrale ventilatieunit, hetzij met aparte ventilatoren) dan moet men enkel zorgen dat het minimale ventilatiedebiet gerespecteerd wordt 9.6 VEREISTE DEBIETEN: PULSIE VAN LUCHT APPARTEMENT 1 / APPARTEMENT 4 Opp. (m²) Min. debiet Type Rooster Eethoek / Zithoek 37,2 133,9 RTO Slaapkamer 1 15,5 55,8 RTO Slaapkamer 2 11,4 41,0 RTO Voorstel bij systeem A of C Voorstel roosters Schuifraam voor 300 cm 2 delen schuifraam 2x130 cm 1 deel raam eethoek 100 cm Schuifraam achter 240 cm Renson THM 90 2 delen schuifraam 2x100 cm Raam achter 180 cm 2 delen raam 2x70 cm Ontwerp Boete ( ) 153, , ,9 0 90,1 0 90,1 0 61,6 0 16

17 APPARTEMENT 2 / APPARTEMENT 3 Opp. (m²) Min. debiet Type Rooster Eethoek / Zithoek 31,2 112,3 RTO Slaapkamer 1 15,6 56,2 RTO Slaapkamer 2 11,4 41,0 RTO Voorstel bij systeem A of C Voorstel roosters Schuifraam voor 300 cm 2 delen schuifraam 2x130 cm Schuifraam achter 240 cm Renson THM 90 2 delen schuifraam 2x100 cm Raam achter 180 cm 2 delen raam 2x70 cm Ontwerp Boete ( ) 153, , ,9 0 90,1 0 90,1 0 61,6 0 APPARTEMENT 5 / APPARTEMENT 6 / APPARTEMENT 7 / APPARTEMENT 8 Opp. (m²) Min. debiet Type Rooster Eethoek / Zithoek 28,6 103,0 RTO Slaapkamer 1 15,6 56,2 RTO Slaapkamer 2 11,2 40,3 RTO Voorstel bij systeem A of C Voorstel roosters Raam eethoek voor 220 cm 2 delen schuifraam 2x120 cm Schuifraam achter 240 cm Renson THM 90 2 delen schuifraam 2x100 cm Raam achter 180 cm 2 delen raam 2x70 cm Ontwerp Boete ( ) 111, , ,9 0 90,1 0 90,1 0 61,6 0 APPARTEMENT 9 Opp. (m²) Min. debiet Type Rooster Eethoek / Zithoek 27,8 99,9 RTO Bureau 7,4 26,6 RTO Slaapkamer 11,2 40,3 RTO Voorstel bij systeem A of C Voorstel roosters Schuifraam achter 270 cm 2 delen schuifraam 2x115 cm Eén raam voor 100 cm Één raam voor 80 cm Raam achter 180 cm Eén deel raam 100 cm Ontwerp Boete ( ) 137, ,3 0 47,7 0 35,5 0 90,1 0 45,0 0 17

18 APPARTEMENT 10 / APPARTEMENT 11 Opp. (m²) Min. debiet Type Rooster Eethoek / Zithoek 28,7 103,3 RTO Slaapkamer 13,8 49,9 RTO Voorstel bij systeem A of C Voorstel roosters Schuifraam achter 250 cm 2 delen schuifraam 2x115 cm Beide ramen voor 2 x 100 cm Beide ramen voor 2 x 80 cm Ontwerp Boete ( ) 127, ,3 0 95,4 0 71,1 0 APPARTEMENT 12 Opp. (m²) Min. debiet Type Rooster Eethoek / Zithoek 27,8 99,9 RTO Bureau 7,4 26,6 RTO Slaapkamer 16,6 59,9 RTO OPMERKINGEN Voorstel bij systeem A of C Voorstel roosters Schuifraam achter 270 cm 2 delen schuifraam 2x115 cm Eén raam voor 100 cm Één raam voor 80 cm Rooster in dakvenster 2 x Velux 78 x 118 Module in dakvenster 2 x Ventil + 78 x 118 Rooster in dakvenster 2 x Velux 78 x Rooster in dak Renson Sonovent D 40 cm Ontwerp Boete ( ) 137, ,3 0 47,7 0 35,5 0 28,8 124,42 57,2 10,82 67,2 0 Toevoer van verse lucht op natuurlijke wijze kan op volgende manieren gebeuren: roosters in de ramen, boven op de raamkaders, in rolluikkasten, in de zonnewering, in de muren of door het dak. Afhankelijk van de gevraagde debieten (zoals weergegeven in bovenstaande tabel) en afhankelijk van het type rooster kan men de minimale lengte bepalen van de rooster. In bovenstaande tabel is er een voorstel gedaan aan de hand van roosters type en. Men is natuurlijk vrij om andere roosters te kiezen zolang ze voldoen aan de nieuwe EPB-wetgeving. De slaapkamer van appartement 12 heeft geen buitenramen, hier heeft men de mogelijkheid om roosters door het dak te voorzien. Enkel de rooster van een velux dakvenster geeft onvoldoende debiet zoals weergegeven in de tabel. Men zou nog het dakvenster kunnen uitrusten met een ventilatie-unit Ventil +. Dit is een klep die optioneel bij een velux dakvenster geleverd kan worden. Maar ook dit levert onvoldoende debiet op (afwijking is minimaal). Bijkomend een rooster door het dak type Renson Sonovent met spleet van 25 mm en een breedte van 40 cm geeft wel voldoende debiet in deze slaapkamer. Men mag natuurlijk steeds kiezen voor een volledig mechanische balansventilatie (zowel mechanische afvoer als mechanische toevoer). In dat geval moeten er uiteraard geen roosters geplaatst worden. De debieten uit bovenstaande tabel blijven wel geldig. 18

19 EPB EPC EAP haalbaarheidsstudies contact 19 GHW Studiebureau bvba Opitterpoort Bree Tel: Fax:

EPB-advies: woning Datum: xxx

EPB-advies: woning Datum: xxx EPB-advies: woning Datum: Bouwheer Naam: Adres: Tel: Gsm: E-mail: Bouwplaats Project: Bouwen van woning Adres: Vergunning: datum bouwaanvraag: 2012 Compactheid Type: woning Geïsoleerd volume: - Verliesoppervlak:

Nadere informatie

E P B. e n e r g i e s t u d i e s e n a d v i e s V O O R S T U D I E. Datum. Dossiernummer Naam. Adres. EPB EPC EAP haalbaarheidsstudies contact

E P B. e n e r g i e s t u d i e s e n a d v i e s V O O R S T U D I E. Datum. Dossiernummer Naam. Adres. EPB EPC EAP haalbaarheidsstudies contact e n e r g i e s t u d i e s e n a d v i e s V O O R S T U D I E E P B Datum Dossiernummer Naam Adres EPB EPC EAP haalbaarheidsstudies contact GHW Studiebureau bvba Opitterpoort 10 3960 Bree Tel: 089 481

Nadere informatie

ES10-095 ELK ZIJN DAK CVBA DE BOOMGAARD Duowoningen

ES10-095 ELK ZIJN DAK CVBA DE BOOMGAARD Duowoningen ES10-095 ELK ZIJN DAK CVBA DE BOOMGAARD Duowoningen VERSLAG DOORREKENING EPB dd.15.05.11 In het kader van de geplande werken zijn de volgende eisen betreffende de EPB-wetgeving van toepassing : Aard van

Nadere informatie

E P B V O O R S T U D I E. Datum 30/01/2014. Delta Bati - Montenaken. Montenaken 3200 Aarschot. GHW bvba Energie Veiligheid Milieu

E P B V O O R S T U D I E. Datum 30/01/2014. Delta Bati - Montenaken. Montenaken 3200 Aarschot. GHW bvba Energie Veiligheid Milieu E P B V O O R S T U D I E Datum 30/01/2014 Delta Bati - Montenaken Montenaken 3200 Aarschot GHW bvba Energie Veiligheid Milieu Opitterpoort 10 3960 Bree T 089 481 381 F 089 844 679 www.ghw.be info@ghw.be

Nadere informatie

Aangifteplichtige : WoninGent. Ligging : Louis Schuermansstraat 4, Sint-Amandsberg. App 2.4 Resultaat : K-peil : geen (*) E-peil : geen (*)

Aangifteplichtige : WoninGent. Ligging : Louis Schuermansstraat 4, Sint-Amandsberg. App 2.4 Resultaat : K-peil : geen (*) E-peil : geen (*) Aangifteplichtige : WoninGent Ligging : Louis Schuermansstraat 4, Sint-Amandsberg Woord vooraf : Dit verslag (startberekening) geeft alle materialen/installaties weer die noodzakelijk zijn voor het behalen

Nadere informatie

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving Het ABC van de energieprestatieregelgeving De Vlaamse overheid streeft er naar dat alle gebouwen in Vlaanderen energiezuinig én comfortabel worden. Een van de middelen om dit te realiseren, is de energieprestatieregelgeving,

Nadere informatie

dossiernummer datum 09024745 O J 19/10/2009

dossiernummer datum 09024745 O J 19/10/2009 dossiernummer datum 09024745 O J 19/10/2009 Betreft: EPB-verslaggeving bouwen van garages en appartementsgebouw "Residentie Carolus"-Bossuyt NV- Burgemeester Vandenbogaerdelaan 46-8870 Izegem Telefoonnummer

Nadere informatie

EPB verslaggeving Auteur: Lies Gevaert

EPB verslaggeving Auteur: Lies Gevaert EPB verslaggeving Auteur: Lies Gevaert VOORSTUDIE: Advies van Energie -Prestatie naar K-peil (isolatiepeil), E-peil en hygiënische ventilatie Project: Koninklijke roei- en nautische sport oostende vzw

Nadere informatie

RAPPORT EPB-VERSLAGGEVING

RAPPORT EPB-VERSLAGGEVING Sterk in de onderbouwd advies RAPPORT EPB-VERSLAGGEVING VOORAFGAANDE CONTROLEBEREKENING Opdrachtgever : Tigro Bouwplaats : Lommel Dossiernummer 013-E-002 Datum eerste berekening: 8 januari 2013 Versie

Nadere informatie

L u c h t d i c h t b o u w e n

L u c h t d i c h t b o u w e n S t u d i e b u r e e l G r e e s a b v b a Meerhoutstraat 92 2430 Vorst-Laakdal Tel: 013/29 51 98 Fax: 013/29 41 99 Website: www.greesa.be E-mail: info@greesa.be GSM: 0495/92 08 69 BTW: BE.0883.002.381

Nadere informatie

EPB-aangifte. EPW-formulier. Woning 72003-G-2009/184/EP05153/M843/D01/SD001. Ontvangstdatum: 25/02/2010 EPB-sofware versie 1.3.2.

EPB-aangifte. EPW-formulier. Woning 72003-G-2009/184/EP05153/M843/D01/SD001. Ontvangstdatum: 25/02/2010 EPB-sofware versie 1.3.2. Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte EPW-formulier Woning 72003-G-2009/184/EP05153/M843/D01/SD001 Dossiernaam: Peeters Frank

Nadere informatie

MATERIAALVOORSTELLING EPB 14/01/2014

MATERIAALVOORSTELLING EPB 14/01/2014 Veldstraat 11, 8760 Meulebeke Tel. 051-48 85 48 Fax. 051-48 86 16 e-mail: info@gc-a.eu MATERIAALVOORSTELLING EPB 14/01/2014 Dossiernaam 079-13 Decock - Vanbiervliet Werfadres Eeckhoutstraat z/n, 8850 Ardooie

Nadere informatie

VOORBEREKENING Datum:

VOORBEREKENING Datum: Ir. Albert Wuyts Guido Gezellelaan 8 3020 Herent Tel : 0168948 07 Gsm : 0484792501 Epb-verslaggever Energiedeskundige Erkenningsnummer EP06668 VOORBEREKENING Datum: 31-01-2013 Desmedt Renting Waalsestraat

Nadere informatie

Berekeningsmodel voorbeeldwoning volgens EPB-software

Berekeningsmodel voorbeeldwoning volgens EPB-software Berekeningsmodel voorbeeldwoning volgens EPB-software Inhoudsopgave 1 Algemeen Kader- Projectgegevens 2 2 Definiëren opbouwonderdelen- Bibliotheken 4 2.1 Constructiecomponenten 4 2.2 Opake constructies

Nadere informatie

I Ventilatiesystemen principes :

I Ventilatiesystemen principes : I Ventilatiesystemen principes : Types A, B, C van ventilatie technieken: Ventilatiesysteem A : Het natuurlijke ventilatieconcept, genaamd ventilatiesysteem A, gebruikt het schoorsteenprincipe om de luchtstroming

Nadere informatie

K- en E- peil Nieuwbouw Aquahealth

K- en E- peil Nieuwbouw Aquahealth K- en E- peil Nieuwbouw Aquahealth 1. Overzicht EPB-eisen... 2 2. Hernieuwbare energie... 2 3. E-peil... 2 4. K-peil... 3 5. Oververhitting... 3 6. NEB (Netto-energiebehoefte voor verwarming)... 3 7. Opbouw

Nadere informatie

Project Boskant Leopoldsburg Vooruitzien

Project Boskant Leopoldsburg Vooruitzien X-ECO Ing. Gert Vanden Boer Leonard Meesstraat 16 3970 Leopoldsburg 0472-32.20.98 www.x-eco.net Project Boskant Leopoldsburg Vooruitzien EPB ENERGIE PRESTATIE EN BINNENKLIMAAT Simulatie Projectwoning type

Nadere informatie

Ventilatiedocument : residentieel en niet-residentieel

Ventilatiedocument : residentieel en niet-residentieel 1 Ventilatiedocument : residentieel en niet-residentieel 1 Wat wordt in het kader van de energieprestatieregelgeving verstaan onder een verbouwing? In het kader van de energieprestatieregelgeving is een

Nadere informatie

VERSLAG EPB-STUDIE. Bouwheer. Projectlocatie. Projectomschrijving. Ons dossiernummer. Datum. Stad Gent. Gent. Kinderdagverblijf De Bron 14-066

VERSLAG EPB-STUDIE. Bouwheer. Projectlocatie. Projectomschrijving. Ons dossiernummer. Datum. Stad Gent. Gent. Kinderdagverblijf De Bron 14-066 VERSLAG EPB-STUDIE Bouwheer Projectlocatie Projectomschrijving Stad Gent Gent Kinderdagverblijf De Bron Ons dossiernummer 14-066 Datum April 2015 01/09/2015 p. 1-13 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. EPB-eisen

Nadere informatie

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap afdeling infrastructuur west Schoonmeersstraat 26, 9000 Gent t: 09 24 24 800 f: 09 24 24 856

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap afdeling infrastructuur west Schoonmeersstraat 26, 9000 Gent t: 09 24 24 800 f: 09 24 24 856 project: bouwheer: architect: ingenieur stabiliteit: ingenieur technieken: veiligheidscoördinator: nieuwbouw Hotelschool Oostende en uitbreiding NT2 campus Ensor Generaal Jungbluthlaan 2 8400 Oostende

Nadere informatie

Ventilatie in woning en utiliteitsbouw

Ventilatie in woning en utiliteitsbouw Wetgeving Ventilatie in woning en utiliteitsbouw Maandag 5 december 2005 EPB informatie op maat van de aannemer Besluit Vlaamse regering 11 maart 2005 : energieprestatieregelgeving Bijlage V en VI : Het

Nadere informatie

gebouwschil 1 Bouwknopen: sluit isolatielagen rechtstreeks basisprincipe: garandeer de thermische snede

gebouwschil 1 Bouwknopen: sluit isolatielagen rechtstreeks basisprincipe: garandeer de thermische snede Bouwknopen: sluit isolatielagen rechtstreeks op elkaar aan Gezond bouwen betekent ook dat je zo veel mogelijk koudebrugwerking vermijdt. Zo beperk je het risico op condensen schimmelvorming. Dat kan namelijk

Nadere informatie

Het ENERGIEPRESTATIEPEIL (E-peil) en het ISOLATIEPEIL (K-peil) van gebouwen.

Het ENERGIEPRESTATIEPEIL (E-peil) en het ISOLATIEPEIL (K-peil) van gebouwen. Het ENERGIEPRESTATIEPEIL (E-peil) en het ISOLATIEPEIL (K-peil) van gebouwen. Inhoud _ Eisen op het niveau van Energieprestatie en Binnenklimaat _ K-peil of isolatiepeil van gebouwen _ E-peil of energieprestatiepeil

Nadere informatie

EPB-aangifte. EPW-formulier. Woning 13016-G-2009_4806/EP02565/A001/D01/SD001. Dossiernaam: V120 Babalola - Vervenne

EPB-aangifte. EPW-formulier. Woning 13016-G-2009_4806/EP02565/A001/D01/SD001. Dossiernaam: V120 Babalola - Vervenne Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte EPW-formulier Woning 13016-G-2009_4806/EP02565/A001/D01/SD001 Dossiernaam: V120 Babalola

Nadere informatie

E P B V E R S L A G G E V I N G V E R S L A G 4: A A N B E S T E D I N G M E E R G E Z I N S W O N I N G E N

E P B V E R S L A G G E V I N G V E R S L A G 4: A A N B E S T E D I N G M E E R G E Z I N S W O N I N G E N E P B V E R S L A G G E V I N G V E R S L A G 4: A A N B E S T E D I N G M E E R G E Z I N S W O N I N G E N INHOUDSOPGAVE A/ ADMINISTRATIEVE GEGEVENS PROJECT 4 B/ OPDELING PROJECT + EPB-EISEN 4 C/ K-PEIL

Nadere informatie

Module 2.3. Ventilatievoorzieningen in residentiële gebouwen: Voorbeeld. Versie 2.1 februari 2006. Module 2.3

Module 2.3. Ventilatievoorzieningen in residentiële gebouwen: Voorbeeld. Versie 2.1 februari 2006. Module 2.3 Ventilatievoorzieningen in residentiële gebouwen: Voorbeeld 1 Concreet voorbeeld Eenvoudige woning Niveau -1 Kelder + inkom Niveau 1 Gelijkvloers Niveau -1 2 2 Concreet voorbeeld 3 Gelijkvloers: Woonkamer

Nadere informatie

Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen

Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen EPB-Rapport Administratieve gegevens van het project Naam van het project Straat Gemeente Referentie kadaster Containers 3 stuks Mechelen 1-A-1 Nummer Postcode

Nadere informatie

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. Res Yachting Spirit G-3493/2012/EP05127/SV/A001/D01

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. Res Yachting Spirit G-3493/2012/EP05127/SV/A001/D01 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Res Yachting

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF DIGEST WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF VENTILATIE VAN WONINGEN Dit Digest is het eerste van een drietal over ventilatie. Het geeft een beknopte inleiding

Nadere informatie

Nieuwe EPB-eisen, verplicht vanaf 2014 Winst voor u en voor het milieu door energiezuinig en gezond te bouwen!

Nieuwe EPB-eisen, verplicht vanaf 2014 Winst voor u en voor het milieu door energiezuinig en gezond te bouwen! Bron : MV² architecten cvba - Oostende Nieuwe EPB-eisen, verplicht vanaf 2014 Winst voor u en voor het milieu door energiezuinig en gezond te bouwen! Jaarlijks besparen door een lagere energiefactuur Een

Nadere informatie

Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen

Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen EPBapport Administratieve gegevens van het project van het project 20140077_CLProjects bvba 2460 Bischopslaan Straat Bisschopslaan Nummer Gemeente eferentie

Nadere informatie

Bewust Duurzaam Bouwen. Deel 2: basisprincipes energiebewust bouwen

Bewust Duurzaam Bouwen. Deel 2: basisprincipes energiebewust bouwen Bewust Duurzaam Bouwen Deel 2: basisprincipes energiebewust bouwen 1 Bron: energiesparen.be/kalender 2 ventileren gezond aangenaam comfortabel isoleren luchtdicht bouwen 3 2. Basisprincipes energiebewust

Nadere informatie

EPB Bouwknopen. Inhoudsopgave

EPB Bouwknopen. Inhoudsopgave EPB Bouwknopen Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Bouwknooppunten en EPB...2 3 Manier van werken...3 4 EPB-aanvaarde bouwknopen: theorie...3 4.1 Basis regel 1: Minimale contactlengte...4 4.2 Basis regel 2:

Nadere informatie

Nieuwbouw van 4 appartementen

Nieuwbouw van 4 appartementen Projectgegevens Dossiernr: VE55NM EPB STUDIE FICHE Nieuwbouw van 4 appartementen Resultaten: Merehoekstraat 83 9550 Hillegem app0. app0.2 app. app.2 Volume (m³): 243,62 34,8 38,5 459,35 Verliesopp.(m²):

Nadere informatie

AG VESPA B-2018 ANTWERPEN

AG VESPA B-2018 ANTWERPEN Liezele-dorp 50 B-2870 Puurs + 32 (0)3 294 65 70 www.creatuurconsult.be info@creatuurconsult.be AG VESPA Generaal Lemanstraat 55 B-2018 ANTWERPEN datum 18-10-2011 betreft EPB-VOORSTEL onze referentie :

Nadere informatie

EPB-aangifte: hoofdformulier - Woning 1ste verdieping. EPB-aangifte. Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

EPB-aangifte: hoofdformulier - Woning 1ste verdieping. EPB-aangifte. Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw EPB-aangifte: hoofdformulier - Woning 1ste verdieping VEA/EPB-A-01 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte Aangifte van de energieprestatie

Nadere informatie

ac coördinatie gcv Roeselare 06-06-2015

ac coördinatie gcv Roeselare 06-06-2015 ac coördinatie gcv Roeselare 06-06-25 veiligheidscoördinatie bouwcoördinatie EPB-verslaggeving - preventie plaatsbeschrijvingen Betreft dossier B8 : De Mandel Lijsterbesse GITS voorstelling nr 2tris Geachte

Nadere informatie

Isolatie plaatsen en de kiertjes niet afdichten? Een jas die niet dicht kan, heeft toch ook geen zin...

Isolatie plaatsen en de kiertjes niet afdichten? Een jas die niet dicht kan, heeft toch ook geen zin... Isolatie plaatsen en de kiertjes niet afdichten? Een jas die niet dicht kan, heeft toch ook geen zin... Woonvocht en oppervlaktecondensatie De mens zelf produceert steeds een hoeveelheid waterdamp door

Nadere informatie

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1 JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen Inhoud 1. 1 ste constructiedetail... 2 2. 2 de constructiedetail... 3 3. Beschrijving van de opbouw

Nadere informatie

De BEN- woning : de woning van de toekomst. Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne

De BEN- woning : de woning van de toekomst. Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne De BEN- woning : de woning van de toekomst Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne Architect : Luc Dedeyne GSM 0473 551 568 luc.dedeyne@bouwunie.be 1 K45/E80 Nu bouwen met de eisen van de

Nadere informatie

EPB-aangifte. EPW-formulier. Appartement G-RO2013/0406/EP02967/A629/D01/SD008. Ontvangstdatum: 10/03/2016 EPBSoftware versie

EPB-aangifte. EPW-formulier. Appartement G-RO2013/0406/EP02967/A629/D01/SD008. Ontvangstdatum: 10/03/2016 EPBSoftware versie Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte EPW-formulier Appartement 3.2 71016-G-RO2013/0406/EP02967/A629/D01/SD008 Dossiernaam:

Nadere informatie

Maximale waarden K65 + eisen naar nieuwe installaties. EPB - Minimale materiaaleisen v16-07-2012. Dossier 150397 Stad Aalst Scheerlinck Wendy K22

Maximale waarden K65 + eisen naar nieuwe installaties. EPB - Minimale materiaaleisen v16-07-2012. Dossier 150397 Stad Aalst Scheerlinck Wendy K22 STUDIEBUREAU TECHNIEKEN (HVAC / ELEKTRO / SANITAIR / BRAND) - STABILITEIT - EPB Veiligheidscoördinatie niveau A - Energiecoördinator - EPC Vlaanderen Brussel Wallonië - Blowerdoor - Test prive rioleing

Nadere informatie

Verkrijgbaar met een druksterkte van 15 N/mm² en 25 N/mm²

Verkrijgbaar met een druksterkte van 15 N/mm² en 25 N/mm² Uitgekiend perforatiepatroon Aangepaste kleimengeling EPB aanvaard Verkrijgbaar met een druksterkte van 15 N/mm² en 25 N/mm² 2 3 K Blok: omschrijving en bestektekst Omschrijving De K Blok van Dumoulin

Nadere informatie

Duurzaam bouwen Isoleren en luchtdicht bouwen. Bouwknopen

Duurzaam bouwen Isoleren en luchtdicht bouwen. Bouwknopen Duurzaam bouwen Isoleren en luchtdicht bouwen Bouwknopen 1 Bouwknopen Gevel / plat dak: isolatie niet hoog genoeg in muur Bron: PaThB 2010 2 Bouwknopen Gevel / plat dak: opstand thermisch onderbroken Bron:

Nadere informatie

EPB-aangifte. EPW-formulier. Appartement 5de en 6de verdieping G-2011_48151/EP14486/A001/D06/SD001

EPB-aangifte. EPW-formulier. Appartement 5de en 6de verdieping G-2011_48151/EP14486/A001/D06/SD001 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte EPW-formulier Appartement 5de en 6de verdieping 11002-G-2011_48151/EP14486/A001/D06/SD001

Nadere informatie

L U C H T D I C H T B O U W E N

L U C H T D I C H T B O U W E N Inleiding Naast isoleren is het belangrijk luchtdicht te bouwen om warmteverliezen te beperken. Wind, verwarming & ventilatie veroorzaken verschillen in luchtdruk tussen binnen- & buitenomgeving. Daardoor

Nadere informatie

Programma RENSON. Healthy Domestic Concept. 3 Pijlers A. BASISVENTILATIE TOEVOER 1 DOORVOER AFVOER 3 B. BUITENZONWERING C.

Programma RENSON. Healthy Domestic Concept. 3 Pijlers A. BASISVENTILATIE TOEVOER 1 DOORVOER AFVOER 3 B. BUITENZONWERING C. Programma RENSON De verschillende ventilatiesystemen Healthy Domestic Concept Productoplossingen van Renson Maatregelenpakketten van E80 naar E60 in de sociale woningbouw Contactgegevens Healthy Domestic

Nadere informatie

Basisschool Nazareth. EPB verslaggeving 20/11/2013

Basisschool Nazareth. EPB verslaggeving 20/11/2013 STUDIEBURO DE KLERCK N.V. Verwarming Sanitair Elektriciteit Liften Brandbeveiliging btw : 435.975.210 DE KLERCK ENGINEERING N.V. Studieburo Burgerlijke Bouwkunde Verwarming Sanitair Elektriciteit Oud-Strijderslaan

Nadere informatie

EVEKA bvba. Advies Kwaliteitsbeheerssystemen EPB voorcalculatie

EVEKA bvba. Advies Kwaliteitsbeheerssystemen  EPB voorcalculatie EVEKA bvba Energie Consultatie (EPB, EPC en EAP) Plezantstraat 56 9100 Sint-Niklaas Veiligheidscoördinatie op TMB Tel.: +32 (0)3 575 84 87 Fax: +32 (0)3 575 17 37 Advies Kwaliteitsbeheerssystemen E-mail

Nadere informatie

Implementatie van bouwknopen in EPR

Implementatie van bouwknopen in EPR Implementatie van bouwknopen in EPR LESSENPAKKET ontwikkeld in opdracht van PAThB2010 LESSENPAKKET Kadert in PROJECT PAThB2010 Practical Approach for Thermal Bridges 2010 IN OPDRACHT VAN Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

BEN-appartementen. Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen. EPB-Rapport. Architect. Aanvraag bouwvergunning: 2015 1.0 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

BEN-appartementen. Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen. EPB-Rapport. Architect. Aanvraag bouwvergunning: 2015 1.0 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen EPB-Rapport BEN-appartementen 1.0 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Naam van het project WM bvba Dossiernummer 141356 nieuwbouw 17 appartementen Straat Schaarbeeklei

Nadere informatie

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE BILZEN INGESCHREVEN OP DE TABEL VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VAN LIMBURG Ingenieurs-architectenbureau Techniek & Ruimte bvba 3740 Bilzen, Bammestraat 51 tel. 012/23 69 48 - fax.

Nadere informatie

Verslag van nazicht van ontwerp 5

Verslag van nazicht van ontwerp 5 Corabo nv Groendreef 21 Casquo Energy Desselgemseweg 64 B-8790 Waregem B-9880 AALTER Tel. 056/77.11.23 GSM 0494/63.09.68 e-mail mike@casquo.be website www.casquo.be PROJECT 099B003 Corabo nv BOUWEN VAN

Nadere informatie

Project Claes Luc - BPC

Project Claes Luc - BPC X-ECO Ing. Gert Vanden Ber Lenard Meesstraat 16 3970 Lepldsburg 0472-32.20.98 www.x-ec.net Prject Claes Luc - BPC EPB ENERGIE PRESTATIE EN BINNENKLIMAAT Nieuwbuwwning Ligging: Steenweg 273, 3570 Alken

Nadere informatie

INFORMATIE GIDS VOOR DOE HET ZELFVERS

INFORMATIE GIDS VOOR DOE HET ZELFVERS Ventileren Wat? Ventileren is verse lucht aanvoeren en vervuilde lucht, die schadelijke stoffen en geuren bevat, afvoeren. Ventileren is meer dan de kamer luchten door ramen en deuren even wijd open te

Nadere informatie

Implementatie van bouwknopen in EPR

Implementatie van bouwknopen in EPR Implementatie van bouwknopen in EPR LESSENPAKKET ontwikkeld in opdracht van PAThB2010 LESSENPAKKET Kadert in PROJECT PAThB2010 Practical Approach for Thermal Bridges 2010 IN OPDRACHT VAN Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Algemeen. Om een duidelijker beeld hiervan te scheppen, maken wij graag voor u een korte samenvatting. TOEVOER. vrije toevoer (A,C) maximaal [m³/h]

Algemeen. Om een duidelijker beeld hiervan te scheppen, maken wij graag voor u een korte samenvatting. TOEVOER. vrije toevoer (A,C) maximaal [m³/h] 1. Woningventilatie Algemeen 1.1.2. VENTILATIE IN DE PRAKTIJK (EPB) WETGEVING (EPB) Vanaf 1 januari 06 is de nieuwe EPB-regelgeving (Energie Prestatie en Binnenklimaat) van toepassing. Deze regelgeving

Nadere informatie

Renovatie van 5 woningen volgens de Passiefhuisstandaard. Marc Timbremont, directeur Volkshaard, Gent

Renovatie van 5 woningen volgens de Passiefhuisstandaard. Marc Timbremont, directeur Volkshaard, Gent Renovatie van 5 woningen volgens de Passiefhuisstandaard Marc Timbremont, directeur Volkshaard, Gent WOONFORUM 2009 Sociale Huisvestingsmaatschappij Volkshaard Ligging: EGKS-wijk te Wachtebeke (350 woningen)

Nadere informatie

SYNTHESENOTA EPB Overzicht met betrekking tot EPB-regelgeving

SYNTHESENOTA EPB Overzicht met betrekking tot EPB-regelgeving SYNTHESENOTA EPB Overzicht met betrekking tot EPB-regelgeving VOORWERP BOUWPLAATS BOUWHEER ARCHITECT STUDIEBUREAU Renovatie van een eengezinswoning Sint Jozefstraat 69, 8301 Knokke-Heist T Heist Best cvba

Nadere informatie

BIJLAGE V : Behandeling van bouwknopen

BIJLAGE V : Behandeling van bouwknopen Bijlage 3 BIJLAGE V : Behandeling van bouwknopen 1 Toepassingsdomein 1 2 Definities 2 3 Warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie via de bouwknopen: H T 4 3.1 OPTIE A: Gedetailleerde methode 4 4.1.1

Nadere informatie

Wegwijzer EPB-eisen - voorbeelden

Wegwijzer EPB-eisen - voorbeelden - An.1 Wegwijzer EPB-eisen - voorbeelden Inhoudstafel 1. VOORBEELDEN MET ÉÉN AARD VAN HET WERK... 2 1.1 Uitbreiding van de woonruimte van een bestaande woning met een BV 800 m³ en zonder wooneenheden...

Nadere informatie

Strategie voor energiezuinig wooncomfort

Strategie voor energiezuinig wooncomfort VENTILATIE IN WONINGEN Ventilatie en renovatie Informatie-avond 18 mei 2011 Paul Van den Bossche WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Strategie voor energiezuinig wooncomfort

Nadere informatie

BIK, Your Personal Home Planner

BIK, Your Personal Home Planner [ www.bik.be] BIK, Your Personal Home Planner Bik batibouw-actie: 10 e-punten gratis* (tot e 60) Gratis 2 zonnepanelen + boiler 300 liter Optimalisatie luchtdichtheid Hiermee voldoet u nu reeds aan de

Nadere informatie

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners ENERGIE ZUINIGER WONEN! Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners 1 Energiebesparingsproject Energie besparen is een zaak van iedereen. Daarom investeert Woonpartners samen met haar huurders

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// INSPECTIEPROTOCOL Energieprestatiecertificaat bestaande

Nadere informatie

VEELGEMAAKTE FOUTEN BIJ DE OPMAAK VAN ENERGIEPRESTATIECERTIFICATEN (EPC) VOOR

VEELGEMAAKTE FOUTEN BIJ DE OPMAAK VAN ENERGIEPRESTATIECERTIFICATEN (EPC) VOOR VEELGEMAAKTE FOUTEN BIJ DE OPMAAK VAN ENERGIEPRESTATIECERTIFICATEN (EPC) VOOR BESTAANDE RESIDENTIËLE GEBOUWEN (19 JUNI 2013) GEBASEERD OP HET INSPECTIEPROTOCOL VAN KRACHT SINDS 12 JANUARI 2013 (VERSIE

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// INSPECTIEPROTOCOL Energieprestatiecertificaat bestaande

Nadere informatie

INFOFICHE BOUWKNOPEN IN REKENING BRENGEN VAN DE BOUWKNOPEN IN HET KADER VAN DE NIEUWE EPB-WETGEVING

INFOFICHE BOUWKNOPEN IN REKENING BRENGEN VAN DE BOUWKNOPEN IN HET KADER VAN DE NIEUWE EPB-WETGEVING INFOFICHE BOUWKNOPEN IN REKENING BRENGEN VAN DE BOUWKNOPEN IN HET KADER VAN DE NIEUWE EPB-WETGEVING INLEIDING De veelgebruikte en alomgekende term koudebrug wordt bewust niet meer gebruikt in de regelgeving

Nadere informatie

ADVIESVERSTREKKING ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING

ADVIESVERSTREKKING ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING ADVIESVERSTREKKING ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING (EPB) Veiligheidscoördinatie Energieaudits EPB - EPC Blowerdoor Thermografie Mechelbaan 657 2580 Putte Tel. 015/ 23 57 67 Fax 015/ 34 66 25 Mail: info@dirkdegroof.be

Nadere informatie

Nieuwbouw Afd. 1 Sectie B. Nr 2038g, 2042x Albert-I-laan Koersel

Nieuwbouw Afd. 1 Sectie B. Nr 2038g, 2042x Albert-I-laan Koersel EPB voorcalculatie 4/05/2016 dossier nr. F155 PROJECT Nieuwbouw Afd. 1 Sectie B. Nr 2038g, 2042x Albert-I-laan 41 3582 Koersel OPDRACHT GEVER Bedrijf Hippo architecten Reinpadstraat 19/1 3600 Genk ARCHITECT

Nadere informatie

Hygrothermie van de woning - ventilatie. ir. Marcus Peeters, lector / onderzoeker pba Bouw Odisee AALST campus Dirk Martens

Hygrothermie van de woning - ventilatie. ir. Marcus Peeters, lector / onderzoeker pba Bouw Odisee AALST campus Dirk Martens Hygrothermie van de woning - ventilatie ir. Marcus Peeters, lector / onderzoeker pba Bouw Odisee AALST campus Dirk Martens ventileren gezond aangenaam comfortabel isoleren luchtdicht bouwen Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Genebroekstraat

Nadere informatie

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. Meergezinswoning G-2010_316/EP15111/SV/A001/D01

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. Meergezinswoning G-2010_316/EP15111/SV/A001/D01 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Meergezinswoning

Nadere informatie

Gezond ventileren en verluchten

Gezond ventileren en verluchten Gezond ventileren en verluchten Tips voor keuze en onderhoud van ventilatiesystemen 1 2 Inhoud Ventileren en verluchten 5 Waarom ventileren 8 Hoe uw woning ventileren 10 Ontwerp, plaatsing en onderhoud

Nadere informatie

Administratieve gegevens VERSIE 2

Administratieve gegevens VERSIE 2 Blz 1 van 6 Administratieve gegevens VERSIE 2 Project : Balenberg Dossiercode : 2014-099 P 705 Aangifteplichtige 1 : functie : bedrijf en bedrijfsvorm : ondernemingsnummer : Aangifteplichtige 2 : nationaliteit

Nadere informatie

Project Be Home 3 woningen

Project Be Home 3 woningen X-ECO Ing. Gert Vanden Ber Lenard Meesstraat 16 3970 Lepldsburg 0472-32.20.98 www.x-ec.net Prject Be Hme 3 wningen EPB ENERGIE PRESTATIE EN BINNENKLIMAAT Ligging: Pater Asteerstraat 45 47 49 3970 Lepldsburg

Nadere informatie

Condensatie op mijn ramen

Condensatie op mijn ramen 1-5 De vorming van condensatie op je ramen is niet altijd te wijten aan een fout aan je ramen, het kan het gevolg zijn van een natuurlijk fenomeen. Hoe ontstaat condensatie? Lucht kan, volgens zijn temperatuur,

Nadere informatie

Weergave van het rapport Weergavevolgorde van het rapport Resultaten alle EPB-eenheden per eis Weergegeven EPB-eenheden in het rapport Bâtiment "wonin

Weergave van het rapport Weergavevolgorde van het rapport Resultaten alle EPB-eenheden per eis Weergegeven EPB-eenheden in het rapport Bâtiment wonin Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen EPB-Rapport Administratieve gegevens van het project van het project voorcalculatie Straat Biesemstraat Nummer Gemeente Referentie kadaster Geetbets 2-B-210k

Nadere informatie

Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020

Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020 Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020 21/02/2013 Kamp C Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur

Nadere informatie

Betreft: EPB-verslaggeving bouwen van 8 koopwoningen - Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen - Nonnekensweg URSEL

Betreft: EPB-verslaggeving bouwen van 8 koopwoningen - Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen - Nonnekensweg URSEL Dossiernummer: 150113886 MT SD Datum: 20/4/2015 Betreft: EPB-verslaggeving bouwen van 8 koopwoningen - Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen - Nonnekensweg - 9910 - URSEL Telefoonnummer bouwheer:

Nadere informatie

Firma.. Functie... Adres... Telefoon. GSM..

Firma.. Functie... Adres... Telefoon. GSM.. Hiermee geef ik TEPTEC de opdracht om de warmteverliezen te berekenen van het hierna omschreven gebouw. De berekening is volgens de norm NBN EN 12831. De informatie in de bijlage heb ik gelezen. Uw gegevens

Nadere informatie

, relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur hoeft u zelf helemaal niets te doen.

, relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur hoeft u zelf helemaal niets te doen. DUCO at HOME De standaard voor woningventilatie Bij Duco Ventilation & Sun Control staat de gezondheid van de bewoners op de eerste plaats. Het Duco Comfort System en het DucoTronic System bieden de garantie

Nadere informatie

TOPCO BVBA. Bergestraat 49/3, 9550 Herzele Tel: 054/ Fax: 054/ Uitgerekend door: Niels *

TOPCO BVBA. Bergestraat 49/3, 9550 Herzele Tel: 054/ Fax: 054/ Uitgerekend door: Niels * EPB VOORSTUDIE TOPCO BVBA Bergestraat 49/3, 9550 Herzele Tel: 054/59.82.82 - Fax: 054/59.84.59 Uitgerekend door: Niels * niels@topco.be Project gegevens Dossiernummer: 20 Bouwheer: Rouppeschool Werfadres:

Nadere informatie

Implementatie van bouwknopen in EPR

Implementatie van bouwknopen in EPR Implementatie van bouwknopen in EPR LESSENPAKKET ontwikkeld in opdracht van PAThB2010 LESSENPAKKET Kadert in PROJECT PAThB2010 Practical Approach for Thermal Bridges 2010 IN OPDRACHT VAN Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Verhoog uw comfort en bespaar op uw energiefactuur

Verhoog uw comfort en bespaar op uw energiefactuur n e w Bou Bouwen Verhoog uw comfort en bespaar op uw energiefactuur Inleiding Tijdens de winter beperkt isolatie het warmteverlies en dat is rechtstreeks te zien op uw verwarmingsfactuur. Tijdens de zomer

Nadere informatie

Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen

Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen EPB-apport Administratieve gegevens van het project van het project 15_048_CIN Cinema Aalst - EPB Straat hopmarkt Nummer Gemeente eferentie kadaster Aalst

Nadere informatie

Ventilatiedocument: RESIDENTIEEL

Ventilatiedocument: RESIDENTIEEL 1 Ventilatiedocument: RESIDENTIEEL 2 Inhoud Vooraf 1 Terminologie 4 2 Wat is een eis, een aanbeveling, een advies? 5 3 Ventilatiecomponenten: eisen bij residentiële gebouwen 3.1 Welke eisen worden er gesteld

Nadere informatie

THIJCO BVBA TIPS & TRICKS LUCHTDICHT BOUWEN

THIJCO BVBA TIPS & TRICKS LUCHTDICHT BOUWEN THIJCO BVBA TIPS & TRICKS LUCHTDICHT BOUWEN In dit document zullen de basisvereisten voor een goede luchtdichtheid kort besproken worden. Indien deze principes aangehouden worden tijdens de werken zal

Nadere informatie

Inleiding. Jaga Verwarming. Jaga Ventilatie. Case in EPB

Inleiding. Jaga Verwarming. Jaga Ventilatie. Case in EPB Inleiding Jaga Verwarming Jaga Ventilatie Case in EPB Inleiding 1962 Fabrikant Verwarmen Innovatief Koelen Wereldwijd Ventileren 2015 Inleiding Inleiding Jaga Verwarming Jaga Ventilatie Jaga in EPB Verwarmen

Nadere informatie

INFORMATIE. NIEUWE AANBOUW 3) EPB aangifte 4) Factuur. BESTAANDE WONING 5) Factuur 6) Offerte 7) Factuur 8) Offerte. 1) Omschrijving 2) Plannen

INFORMATIE. NIEUWE AANBOUW 3) EPB aangifte 4) Factuur. BESTAANDE WONING 5) Factuur 6) Offerte 7) Factuur 8) Offerte. 1) Omschrijving 2) Plannen INFORMATIE 1) Omschrijving 2) Plannen NIEUWE AANBOUW 3) EPB aangifte 4) Factuur BESTAANDE WONING 5) Factuur 6) Offerte 7) Factuur 8) Offerte 9) Vragen 1) OMSCHRIJVING Er moet een EPC opgesteld worden voor

Nadere informatie

145 - FALCON 6 STADSWONINGEN + 1 HANDELSPAND Openbare aanbesteding

145 - FALCON 6 STADSWONINGEN + 1 HANDELSPAND Openbare aanbesteding 145 FALCON 6 STADSWONINGEN + 1 HANDELSPAND Openbare aanbesteding BIJLAGE B EPBVESLAG OPDACHTGEVE: AG VESPA Autonoom gemeentebedrijf Generaal Lemanstraat 55 2018 Antwerpen Contactpersoon : Elisabeth Mercelis

Nadere informatie

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen afvoeren worden door vals plafond onderstorten tot op bestaande fundering Bestaande kelder dubbele wandwapening 150/150/8/8 Muur waterdicht cementeren Bestaande kelder H = 212 wachtbuis diam.110-5 van

Nadere informatie

Instructie Ventilatie

Instructie Ventilatie Instructie Ventilatie Type woning Bij de bouw van een woning wordt er rekening mee gehouden dat de woning geventileerd kan worden. Hierin is onderscheid te maken in 3 type woningen; woningen met luchtkanalen,

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) Hoekwoning Molenwijk Malden: schuine woningen, 138 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0 en 5.

Nadere informatie

Overzicht module 5: transmissie

Overzicht module 5: transmissie Overzicht module 5: transmissie M5.1 Inleiding en eisen M5.2 Opake constructies M5.3 Transparante constructies M5.4 Globale warmteverliezen M5.5 Vragen Opmerking : in de presentaties worden enkel de standaard

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie energieprestatiecertificaat straat Hoogstraat nummer 570 bus postnummer 9235 gemeente Fruitrode bestemming eengezinswoning type open bebouwing softwareversie 1.0 berekend energieverbruik (kwh/m²): 380

Nadere informatie

KOUDEBRUGGEN. hulpmiddelen om koudebruggen te begroten

KOUDEBRUGGEN. hulpmiddelen om koudebruggen te begroten KOUDEBRUGGEN overzicht wat zijn koudebruggen? koudebruggen en de regelgeving? hoe koudebruggen vermijden? praktijkvoorbeelden spouwmuur binnenisolatie buitenisolatie navullen van spouwmuren hellende daken

Nadere informatie

Zo kiest u het juiste ventilatiesysteem

Zo kiest u het juiste ventilatiesysteem bouwmaterialen Zo kiest u het juiste ventilatiesysteem Productoverzicht Stappenplan installatie Keuzehulp Waarom ventileren? Wij brengen ongeveer 90% van ons leven door in gesloten ruimtes, waarvan ongeveer

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Breeërweg nummer 45 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1963 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

Vlaanderen is milieubewust. Gezond ventileren en verluchten. Tips voor keuze en onderhoud van ventilatiesystemen

Vlaanderen is milieubewust. Gezond ventileren en verluchten. Tips voor keuze en onderhoud van ventilatiesystemen Vlaanderen is milieubewust Gezond ventileren en verluchten Tips voor keuze en onderhoud van ventilatiesystemen 1 2 Inhoud Ventileren en verluchten 5 Waarom ventileren 8 Hoe uw woning ventileren 10 Ontwerp,

Nadere informatie