Jaargang 19 - April 2014 ACM. Interview met de coördinator van de warmtewet. De warmtewet TECHEM. Sponsoring TECHEM. In 2010 hebben we namelijk ons

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 19 - April 2014 ACM. Interview met de coördinator van de warmtewet. De warmtewet TECHEM. Sponsoring TECHEM. In 2010 hebben we namelijk ons"

Transcriptie

1 TechemAktueel Jaargang 19 - April 2014 ACM toezichthouder op de warmtewet Interview met de coördinator van de warmtewet De warmtewet consumenten bescherming? BEURSDEELNAME TECHEM TECHEM Sponsoring Amsterdam-Dakar! Winfried van Emmerik In 2010 hebben we namelijk ons 100-jarige bestaan gevierd!

2 VOORWOORD Inhoud Meten is wet(en) Warmtewet, oh oh Den Haag In memoriam Interview AMC Techem warmtewet Beursdeelname Sponsoring Amsterdam-Dakar Interview Woningstichting Den Helder Techem commissielid NEN Techem dichtbij Daar waar deze naar mening van onze branchevereniging - de NLVVE - haar doel voorbij schiet en waar de wetgever de gevolgen niet heeft overzien, maakt de NLVVE zich op meerdere vlakken sterk om de wetgevers op andere zienswijze voor wat betreft de uitwerking van de warmtewet te brengen. Echter zolang daar geen verandering uit naar voren komt, zullen wij de warmtewet en de wijze van onder meer de warmteafrekening vanuit de wet adviseren. In deze editie van ons magazine treft u een interview met het ACM, de toetsende organisatie voor wat betreft de uitvoering van de warmtewet. Naast de adviezen die wij u betreffende dit onderwerp geven is de site van het ACM de vraagbaak voor warmtewet volgend Nederland. Kortom behoorlijke commotie in de vastgoedsector. Helaas hadden wij onlangs commotie van een geheel andere orde. Op 19 februari 2014 is Elles Legius, zeer gewaardeerd medewerkster van onze afdeling klantenservice, op te jonge leeftijd en zeer plotseling overleden. Een dreun voor de familie en vrienden, een dreun voor Techem die kon rekenen op een fantastische kracht en uiterst behulpzame en vriendelijke collega. Wij zullen Elles enorm missen. Mocht u Elles ooit zelf hebben gesproken, dan zult u dit vast en zeker met ons beamen. Ik verwijs u graag naar alle interessante Meten is wet(en) artikelen in deze editie van de aktueel. Hartelijke groet, Beste relaties en geïnteresseerden, Marcel Zwaans Directeur Techem Nederland De start van de warmtewet is een feit. Vanaf 1 januari 2014 is deze officieel. Meer en meer wordt de uitwerking bekend. En schiet dit nu haar doel voorbij of is het een welkome aanvulling op de vele regeltjes die ons land al kent? Ik geloof dat de warmtewet kan bijdragen in een uiteindelijke bescherming van de consument. Maar dat vergt nog een lange weg met aanpassingen van zowel de wetgever als de warmteleveranciers. Techem is klaar voor de wet en geeft u advies hoe hiermee om te gaan. Dit binnen de kaders van de regelgeving. Helder en duidelijk zoals u van ons gewend bent. Geen kostenverhogende adviezen, maar ook geen adviezen die de uitwerking van de warmtewet zou bagatelliseren. Jammer alleen dat men met de intrede van de warmtewet niet gelijk de EED in gebruik heeft genomen. Doordat de EED ook de warmtemeting in de bestaande bouw verplicht stelt, had de consumentenbescherming een grotere betekenis gehad als nu. Immers heeft het verleden bewezen dat bewustwording van het eigen verbruik een gemiddelde besparing van 15-20% genereert. De verwachting is dat de EED nu per 1 januari 2015 geïmplementeerd zal worden. 2 3

3 WARMTEWET, OH OH DEN HAAG WARMTEWET, OH OH DEN HAAG De warmtewet; consumenten bescherming? Oh Oh Den Haag. De warmtewet is er dan nu. Hoera? Of helaas? Bedacht om de consument te beschermen tegen monopolisten met hoge tarieven voor warmtelevering. Maar is die consument nu beter af? De warmtewet; ooit bedacht voor consumenten aangesloten legd. (www.acm.nl) Voor installaties waar de helft van de op stadsverwarming reikt nu tot in de sociale huurwoning warmte niet gebruikt word, maar verloren gaat is dit tarief aangesloten op blokverwarming. De warmteleverancier nog steeds toereikend, of de inkooptarieven van het gas (u als grooteigenaar van het gebouw) moet voldoen aan moeten niet marktconform zijn. I.v.m. het ongewisse, is de diverse eisen en dient hiertoe kosten te maken. Denk hierbij aan het in sommige gevallen minimaal plaatsen van een ACM aangekondigde tarieven zullen hanteren. verwachting dat de meeste warmteleveranciers de door de warmtemeter nabij de collectieve CV ketel (bij blokverwarming) ter bepaling van het aantal afgenomen GJ warmte. ACM zal aanhouden voor 2014 dan zal de bewoner in de Als de warmteleverancier de maximale tarieven van het Immers is dit nodig ter bepaling of dat de in rekening te meeste gevallen zelfs meer moeten betalen als voorheen. brengen tarieven (GJ en vastrecht) niet het door het ACM Een steekproef-analyse vanuit ons bestand laat zien dat de bepaalde maximumtarief overschrijd. meeste objecten een lagere prijs voor de tarieven kan gaan hanteren. Angst voor slechte rendementen van de installaties, waardoor een warmteleverancier tekort komt aan de Energie Efficiëntie Directive (EED) De warmtewet stelt voor deze doelgroep bestaande woningen verder nog geen verplichtingen aan het individueel be- uitspraken van het ACM over het meetpunt van de GJ tarie- maximale tarieven vallen reuze mee.* (let op: gebaseerd op meteren van de woningen. Dat komt later met de intrede ven!! Inclusief de toe te rekenen leidingverliezen) van de EED (start per ) Aangezien de EED dient te zorgen voor een terugdringing van het energiegebruik, zullen deze tarieven naar onze verwachting naar beneden worden bijgesteld, wat u automa- Rendement installatie De maximaal door te belasten tarieven (GJ, Vaste kosten en tisch verplicht om het rendement van de installatie te optimaliseren. Meetdienst) zijn inmiddels voor 2014 door het ACM vastge- Sociale correctiefactoren: Maar er zijn meer praktische vraagtekens. Alle correctiefactoren dienen te vervallen, de woningen ontvangen allen een gelijkheids-beginsel. Uitleg: Er zijn al veel woningen in Nederland voorzien van individuele warmtemeting. Bij de aanschaf van deze meetsystemen werd veelal het onderwerp sociale correctiefactoren aangekaart. Dit fenomeen ontving al lang voordat Techem haar diensten in Nederland aanbood bekendheid. Met; maar ook zonder medeweten van de gebouweigenaar, WBV, VvE s etc. werden correctiefaktoren toegepast op ongunstig binnen het gebouw gelegen woningen. Ongunstig m.b.t. de energetische waarde van de woning. Ligt de woning aan de ongeïsoleerde schil van het gebouw, is bekend dat er meer warmte benodigd is om de woning op temperatuur te krijgen en te behouden. (gebouw jaren 70 zonder na-isolatie) Ongunstig gelegen woningen ontvingen dan een korting op het verbruik, welke uiteraard door de gunstig gelegen (middenwoning) werd gecompenseerd. Eerlijk? Nee, maar wel sociaal, aangezien vooral in het verleden, bij hoge woningnood, een bewoner geen keuze had in welke woning hem werd toegewezen. Techem is nooit voorstander van dit soort correcties geweest en paste deze alleen toe op uitdrukkelijk verzoek van de gebouweigenaar. Woningen met een eigen cv ketel die ook in deze gelijke situaties ontstonden, werden ook niet door energieleveranciers sociaal gekort op hun gasverbruik. Energielabel: Techem is van mening dat het energielabel garant zou moeten staan voor correcties op de woonlasten. Heeft u een energiezuinige woning, dan betaalt u meer huur als een woning met een slechter label. Simpeler kan bijna niet, maar maximale huurprijzen en het uitsluitsel voor huurcontracten voor 2008 belemmeren momenteel deze voortgang. Hier zou de overheid een nauwkeuriger modus in moeten aanbrengen. Impact: Maar nu moeten deze correctiefactoren m.i.v. een eerstvolgende kostenafrekening na 1 januari 2014 verdwijnen. Wat kunt u verwachten? In ieder geval enorm veel commotie onder uw bewoners waarbij een correctie van toepassing was. Immers zullen zij, zonder hun stookgedrag te hebben gewijzigd, worden geconfronteerd met meer verbruikseenheden en dan ook een hogere eindafrekening. Hopelijk zal de tot nu toe milde winter enigszins verzachtend werken. Wat te doen? Vraag bij uw warmtekosten-verdeelfirma na of men de correctiefactoren destijds in de schaalwaarde van de verdampingsmeter of de programmering van de electronische radiatormeter hebben verwerkt. Dit uiteraard alleen in het geval van warmtekostenverdelers op de radiatoren. Indien dit het geval is zullen alle woningen moeten worden bezocht voor een her-waardering van de schalen (verdampings-meters) of een herprogrammering** van de elektronische radiatormeters. Zijn wij (Techem) uw dienstverlener, dan hoeft u niet te bellen. Wij hebben evt. correctiefactoren alleen administratief in de afrekening verwerkt. Een druk op de knop en deze zijn verdwenen. Geen extra kosten en geen extra belasting voor uw bewoners. Warmtemeters: Bij de zgn. warmtemeters/doorstroommeters bestaat er geen kans op voorgeprogrammeerde correctiefactoren. Administratieve factoren uiteraard wel, maar dan hopelijk alleen daar waar deze meter werd toegepast voor alleen de cv-zijdige warmtemeting. ** in het kader van de EED is zeker de herwaardering van de verdampingmeterschalen af te raden. De hiermee gepaard gaande kosten kunt u beter investeren in het op afstand uitleesbare meetsysteem TSS van Techem, welke meer dan volledig voldoet aan de komende EED. Voortschrijdend inzicht: Dit artikel is geschreven met de kennis inzake de warmtewet tot en met februari Meerdere instanties zijn debet aan de vertaling van de warmtewet in de praktijk. Dit leidt telkens tot meer inzicht, kennis en in sommige gevallen tot wijzigingen. Techem blijft u informeren en adviseren volgens de laatste stand van zaken. Via haar deelname in de brancheorganisatie voor warmtekostenverdeelfirma s en haar stakeholders de NLVVE,informeren wij de overheid over de gevolgen van de bepalingen zoals o.m. hiervoor beschreven. Wij hopen dat de inspanningen van de NLVVE, alsnog de visie van de overheid op sommige vlakken zal bijstellen. Wij houden u op de hoogte! 4 5

4 In memoriam INTERVIEW AMC TECHEM WARMTEWET In memoriam Op woensdag 19 februari is volstrekt onverwachts onze zeer gewaardeerde collega Elles Legius overleden. In de ruim 6 jaar dat Elles werkzaam was bij ons hebben wij haar leren kennen als iemand die zeer betrokken was bij Techem. Elles heeft o.a. een enorme bijdrage geleverd aan vorming van de -veelal geprezen- afdeling klantenservice. Tussen de klant en het bedrijf staan, daar voelde Elles zich in haar element. Elles zorgde ervoor dat elke bewoner of klant de aandacht kreeg die ze verdiende. Haar toewijding, vriendschap en warmte zullen wij voor altijd missen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar kinderen en naaste familieleden. ACM toezichthouder op de warmtewet Met de start van 2014 is de warmtewet een feit. U als woningbouwvereniging of VvE-beheerder wordt gezien als warmteleverancier die, ongeacht de energienota die u voor uw object ontvangt, een marktconforme maximumprijs aan uw afnemers in rekening mag brengen. Het initiatief voor de wet komt uit de Tweede Kamer, de wet komt van het ministerie van Economische Zaken en het toezicht op de wet ligt bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Over ACM ACM is een nog jonge organisatie, die pas op 1 april 2013 het licht zag. In de nieuwe toezichthouder zijn de voormalige Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) opgegaan. ACM is een onafhankelijk toezichthouder. Oud-minister Maxime Verhagen omschreef het doel van ACM eerder als volgt: markten laten werken om de belangen van consumenten te waarborgen. Bij ACM zijn het mededingingstoezicht, de regulering, het toezicht op de naleving van het consumentenrecht en de goed voorgelichte consument allemaal ondergebracht. ACM houdt zich dus niet alleen bezig met de energiewe reld. Veel informatie over het werk van ACM is te vinden op Voor consumenten is een speciaal loket ingericht, Hier staat ook veel informatie over de warmtewet. Doel warmtewet Het doel van de Warmtewet is om klanten te beschermen tegen te hoge prijzen. Huishoudens en bedrijven zijn immers volledig afhankelijk van hun leverancier. Afnemers van warmte kunnen niet overstappen naar een andere warmteleverancier. En zij kunnen ook niet overstappen op gas. Naar schatting heeft ongeveer 8% van alle Nederlandse huishoudens met deze wet te maken omdat zij warmte via blok- of stadsverwarming ontvangen. Grote verandering Een grote wijziging die de warmtewet voor de warmtekostenafrekening met zich meebrengt is dat het verbruik van uw afnemers, ongeacht in welke eenheid het is gemeten, verplicht in GigaJoule inzichtelijk gemaakt moet worden. Daarom geniet een meetsysteem dat meet in GigaJoule de voorkeur. Radiatormeters die hun verbruik in relatieve eenheden registreren, bieden echter ook nog altijd een betrouwbare oplossing. Tarieven 2014 In december 2013 heeft ACM de tarieven uit de warmtewet vastgesteld. Deze tarieven gelden met ingang van 1 januari 2014 en zijn een jaar geldig. De tarieven mogen niet in de loop van het jaar aangepast worden. U mag als warmteleveranciers geen hoger bedrag in rekening brengen dan de maximale tarieven. Uiteraard mag u wel een lagere prijs hanteren. De warmtewet geldt alleen voor kleinverbruikers: consumenten en midden- en kleinbedrijven met aansluitingen tot en met 100 Kilowatt. Voor 2014 heeft ACM drie tarieven vastgesteld: 1. De maximumprijs voor de levering van warmte. Interview met de coördinator van de warmtewet Femke Heine is senior medewerker toezicht van ACM en coördineert alles rondom de warmtewet. Wij hebben haar enkele vragen gesteld. Dit tarief bestaat uit een vast bedrag van 254,00 euro met daarbovenop 24,03 euro per verbruikte gigajoule. Deze maximumprijs geldt voor het hele jaar en kan niet tussentijds wijzigen. 2. Het meettarief. Dit tarief is voor 2014 vastgesteld op 24,54 euro. 3. Het eenmalige aansluittarief. Voor 2014 is dit tarief vastgesteld op 911,78 euro voor alle nieuwe aansluitingen tot 25 meter op een bestaand warmtenet. Bij een aansluiting boven de 25 meter komt er bovenop dit tarief nog 31,31 euro per meter bij. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Niet meer dan anders-principe De maximumprijs voor warmte is gebaseerd op alle kosten die een verbruiker zou moeten maken voor het verkrijgen van dezelfde warmte wanneer hij een gasaansluiting zou hebben. Verbruikers op het warmtenet betalen op deze manier niet meer dan voor gas. Dit niet-meer-dan-andersprincipe is gebaseerd op een gemiddelde verbruiker in de gassituatie. Een gemiddelde verbruiker van gas is iemand met een G6 meter en een combiketel met HR107 label met comfortklasse CW4 voor tappen. Kunt u kort samenvatten wat woningcorporaties en VvE-beheerders concreet moeten ondernemen om zo snel mogelijk aan de warmtewet te voldoen? We realiseren ons goed dat de warmtewet best wat vraagt aan administratie voor corporaties en VvE s. Warmteleveranciers moeten allereerst twee acties nemen. Ten eerste moeten alle warmteleveranciers zich melden bij ACM en ten tweede moeten ze voor een overeenkomst tussen hen en hun afnemers zorgen. Melden kan heel makkelijk met het formulier op onze site, Verder vloeien er allerlei praktische zaken voort uit de warmtewet. Zo moeten corporaties en VvE s een goede storingsadministratie over de warmtelevering bijhouden zodat ze bewoners kunnen compenseren bij een eventuele storing van langer dan vier uur. Daarnaast moet er, indien die er nog niet is, een aparte boekhouding voor warmte begonnen worden. Richting bewoners moeten de warmteleveranciers de prijzen die zij dit jaar gaan hanteren voor hun afnemers bekend maken. Deze prijs mag niet hoger, maar wel lager zijn dan de door ACM vastgestelde prijs. Verder moet geregeld worden dat het individuele verbruik van de afnemers zo nauwkeurig mogelijk bepaald kan worden. Dat zijn samengevat de belangrijkste punten. Prijs mag niet hoger, maar wel lager zijn 6 7

5 INTERVIEW AMC TECHEM WARMTEWET BEURSDEELNAME TECHEM Zijn er in de warmtewet verschillen tussen woningcorporaties en VvE-beheerders? We realiseren ons goed dat de warmtewet best wat Nee, voor de warmtewet maakt het niet uit of een warmteleverancier een woningcorporatie of een VvE is. De bepalingen uit de warmtewet zijn van toepassing op alle warmteleveranciers. In het geval een deel van de woningen in een complex verhuurd wordt door een woningcorporatie en een deel in eigendom is, maakt de woningcorporatie deel uit van de VvE. Doordat er met een maximale prijs wordt gewerkt, kunnen warmteleveranciers bijvoorbeeld als gevolg van minder goede isolatie verlies op hun energienota maken. Heeft ACM er daarbij bij stil gestaan dat energiebesparende maatregelen om verlies te voorkomen niet van de ene op de andere dag genomen zijn? ACM heeft de wet niet gemaakt; de wet is van het ministerie van Economische Zaken. ACM ziet toe op de wet. De warmtewet houdt met de vaststelling van de maximumprijs rekening met leidingverliezen, maar is niet situatieafhankelijk. De wetgever heeft dan ook geen rekening gehouden met situaties waarin sprake is van meer leidingverliezen dan gemiddeld. De warmtewet bestaat echter al enkele jaren in concept, dus warmteleveranciers hadden hier zelf reeds eerder op in kunnen spelen. Mogen er op de warmtekostenafrekening, naast de warmtekosten op zichzelf, nog wel extra kosten worden doorbelast die hier betrekking op hebben? Denk hierbij aan kosten voor energiecoach of tussenafrekening. Een warmteleverancier mag voor de faciliteiten die onder de warmtewet vallen nooit meer vragen dan de maximumprijs. Mochten er toch extra diensten aangeboden worden waar de afnemer bewust voor kiest en als de afnemer er ook voor kan kiezen om hier geen gebruik van te maken, dan beschouwen we deze diensten niet als onderdeel van de warmtewet. De warmtewet verbiedt sociale reducties vanwege de ligging van een woning. Wat is de gedachtegang hierachter? Hoe kunnen warmteleveranciers dit verschil uitleggen aan bewoners die eerder jarenlang wel reducties hebben gehad? De wetgever wil dat het individuele verbruik zo nauwkeurig mogelijk in rekening wordt gebracht. Een afnemer hoort de controle te hebben op zijn verbruik, maar niet op de omgeving. De wetgever heeft hiermee deze wijze van afrekenen gelijk getrokken met die van gas en elektriciteit. Vinden controles door ACM eenmaal per jaar of gedurende het hele jaar door plaats? En hoe gaat ACM de uitvoering van de warmtewet precies controleren? Daar kan ACM geen uitspraak over doen. De wijze waarop ACM toezicht houdt, kan namelijk leiden tot anticipatiegedrag, hetgeen de effectiviteit van het toezicht van ACM kan verlagen. Het enige dat ik wel kan aangeven is dat ACM geluiden die het vanuit de markt te horen krijgt, serieus zal nemen. Kunt u wel aangeven of ACM, zeker met de start van de warmtewet, nog coulant is in het een ander? ACM zal er rekening mee houden dat de warmtewet pas in werking is getreden. We kunnen echter op voorhand geen uitspraken doen over hoe we bij iedere casus precies zullen optreden. ACM zal besluiten tot het opleggen van een dwangsom Mocht er bij controle iets niet in orde zijn, krijgt een warmteleverancier dan nog wel de tijd om zaken te verbeteren? In sommige gevallen kan een warmteleverancier bij een overtreding inderdaad enige tijd in de gelegenheid worden gesteld om alsnog aan de warmtewet te voldoen. Maar dit hangt af van de situatie. Worden de uitkomsten van door ACM uitgevoerde controles ergens gepubliceerd, zodat andere warmteleveranciers daar lering uit kunnen trekken? ACM zal bindende aanwijzingen en besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom of een boete publiceren op haar website. Alleen als er slechts op informele wijze wordt opgetreden tegen geconstateerde overtredingen, wordt dit niet gepubliceerd maar blijft dit intern. Stel de eerstvolgende afrekenperiode van een bepaald object loopt van 1 februari 2013 t/m 31 januari 2014 en een warmteleverancier kiest er voor de ene maand januari 2014 nog voor om op de oude manier af te rekenen, kan er dan in een keer een boete verwacht worden? ACM kan een boete geven, maar kan er ook voor kiezen om de warmteleverancier nog een kans te geven om de afrekening met terugwerkende kracht in orde te maken. In alle gevallen dient de prijs per januari 2014 conform de warmtewet te zijn. Dit omdat de warmtewet geldt per januari 2014 en niet later. Warmteleveranciers dienen deze omslag te maken. Kortnieuws VSK 2014 VSK, Verwarming, Sanitair en Klimaat in de Jaarbeurs te Utrecht. Ook dit jaar hebben wij weer deelgenomen aan de belangrijkste vakbeurs voor verwarming, sanitair, klimaatbeheersing en koudetechniek in Nederland. Op ziet u de film gemaakt tijdens deze beurs. Wij kijken er dan ook met trots op terug dat wij velen van u op deze beurs weer hebben mogen ontmoeten. Energie 2013 Van 24 tot en met 26 september 2013 stond Techem wederom weer op deze energiebeurs in s-hertogenbosch. Uiteraard een mooie gelegenheid om relaties te spreken over de Warmtewet. Tijdens deze beurs is dan ook de speciale website in de lucht gegaan. VvE Belang 2013 In het voor- en najaar 2013 heeft Techem met genoegen deelgenomen aan de acht informatiebijeenkomsten van VvE Belang. Vanuit de VvE s kwamen dan ook veel vragen over de Warmtewet. De Warmtewet geldt namelijk ook voor VvE s. Ook in 2014 vindt u ons weer op deze informatiebijeenkomsten. Gratis complex check Wilt u weten of u voor uw complex(en) voldoet aan de nieuwe wetgeving? Ga dan eens naar Doe de complex check en zie wat u te wachten staat of wat u al gerealiseerd heeft! Get closer. Think further. In november 2013 is door alle landen waarin Techem actief is Dit credo komt voort uit onze wens om een intensieve relatie het herkenbare logo aangevuld met een slogan. Waarom? met onze klanten te hebben. We willen u begrijpen uw behoeften, uw uitdagingen, uw wensen. Onze belofte. Want alleen zo kunnen we oplossingen op maat ontwikkelen. Hoe divers ons bedrijf en onze taken ook mogen zijn, al onze acties worden bepaald door een duidelijk credo: Duurzame oplossingen. Omdat we creatief denken en nieuwe wegen inslaan. Omdat we pas tevreden zijn als we de beste oplossing voor onze klanten hebben gevonden. Een langdurig partnerschap is alleen mogelijk als beide partijen overtuigd zijn en wij dicht bij de klant blijven maar ook verder denken. Get closer. Think further. Zoals beloofd! 8 9

6 Sponsoring Amsterdam-Dakar INTERVIEW WOONSTICHTING DEN HELDER WONINGSTICHTING DEN HELDER EEN BEGRIP IN DEN HELDER Afgelopen zomer zijn in zes complexen nieuwe radiatormeters, warm tapwatermeters en het energiebespaarsysteem adapterm geïnstalleerd. We wilden weten hoe deze woningstichting nu met adapterm omgaat en of er wel besparingen gerealiseerd worden. Voor het goede doel: Amsterdam Dakar met Techem aflezer Willem Takens 820 kg roest, 1300 cc motor, 4 versleten banden, 10 rollen duct-tape, 500 gram tie wraps, 5 liter olie, 7000 kilometers, 10 pakken stoepkrijt en 2 technoobs. Gooi dit alles bij elkaar, mix dit met een paar miljoen kuub zand en taadaaa het Amsterdam Dakar masterplan! Op zaterdag 2 november 2013 vertrok TEAM DVAS (Hans Klompmaker en Willem Takens) in een 27 jaar oude Volkswagen Golf 2 voorwieldrijf van Amsterdam naar Dakar in Senegal. Een rit van 7000 kilometer. Na aankomst zijn de auto s (en alle materialen) van alle deelnemende teams in Gambia geveild. De Solar Foundation verdeelt het geld onder een aantal projecten voor duurzame energie in Gambia. Wij gingen voor het Amsterdam Dakar Solar Park. Een zonnepanelenpark van 144 panelen dat 39 gezinnen gedurende 15 jaar kan voorzien van groene stroom. Aangezien Willem al meer dan 5 jaar voor ons de meters heeft afgelezen en dit een prachtig doel is, draagt Techem hier graag een steentje aan bij. In totaal heeft de verkoop van de auto s zo n opgeleverd. Daar komen alle extra sponsorgelden nog bij. Een mooi bedrag voor de Solar Foundation The Gambia! We spraken met werktuigbouwkundige Winfried van Emmerik Woningstichting. Met zo n 12 collega s zorgen wij voor een totaalpakket van A tot Z én +. Bij ontwikkeling van nieuwbouw en renovatie van bestaande bouw maken we onze eigen ontwerpen, tekeningen, begrotingen en bestek. De + houdt in dat we er in de praktijk bij blijven wat een echte meerwaarde is. Woningstichting Den Helder, al meer dan 100 jaar actief? Ja, dat klopt. Mijn 20-jarig dienstverband valt in het niet bij het bestaan van de Woningstichting. In 2010 hebben we namelijk ons 100-jarige bestaan gevierd. Leuk om te weten is dat van oorsprong de Woningbouw vereniging Helder is opgericht in een café. En nu? Nu beheren we het bezit van ongeveer woningen in vooral Den Helder. Vandaag de dag is de Woningstichting een begrip in Den Helder en een gewaardeerd partner. Wat zijn de belangrijkste speerpunten van Woningstichting Den Helder? Onze kernactiviteit, het huisvesten van primaire en bijzondere doelgroepen, mogen we uiteraard niet uit het oog verliezen. Hiernaast richten we ons op brede scholen, zorgprojecten en duurzaamheid. Vooral in de kop van Noord-Holland zijn we actief om brede scholen duurzaam neer te zetten met o.a. gesloten systemen, warmtepompen en HR warmwatervoorzieningen. In 2010 hebben we namelijk ons 100-jarige bestaan gevierd! Duurzaamheid en energiebesparing spelen dus een belangrijke rol? Ja, we doen veel aan duurzaamheid. Bij diverse projecten hebben we duurzame toepassingen gerealiseerd. Denk aan duurzame oplossingen voor energiegebruik maar ook op het gebied van verlichting en warmteopwekking. Vervolgens maken we alles webbased zodat we de projecten kunnen volgen hoe ze draaien en zodat we het onderhoud kunnen bijhouden. Hier komt dus weer die + kijken. Bovendien vinden we energiebesparing belangrijk, juist in bestaande bouw. We streven naar een zo laag mogelijke huur, maar wel met een goede energiebalans

7 INTERVIEW WOONSTICHTING DEN HELDER TECHEM COMMISSIELID NEN TECHEM COMMISSIELID NEN In april 2013 is de brancheorganisatie NL.V.V.E (Nederlandse vereniging voor Verbruiksafhankelijke Energiekostenafrekening) opgericht. Deze is voort gevloeid uit de Europese brancheorganisatie, E.V.V.E. die veel betekent met betrekking tot de EED. Om kracht bij te zetten is nieuw leven geblazen in een normcommissie. Deze NEN commissie warmte meten en verdelen buigt zich momenteel ook over de Warmtewet. Dit in combinatie met de eisen voor warmtemeters. Bij meerdere woningcorporaties leven namelijk vragen en daarnaast zijn er overlappingen met diverse regelgeving zoals de Metrologiewet, NEN 7440 en het Meetinstrumentenbesluit. Het doel van deze commissie is om o.a. deze overlappingen bloot te leggen en aan te passen, normeringen vast te leggen en kwaliteitseisen te beoordelen. Komt daar ook het energiebespaarsysteem adapterm van Techem in beeld? Ja, van dit systeem was ik als technicus snel overtuigd. Voor de bestaande bouw is adapterm een echte aanwinst. Daarom hebben we besloten om de radiatormeters in 6 flats te vervangen en meteen dit energiebespaarsysteem aan te leggen. De eerste grafieken zien er goed uit. Als je collectieve opwekking wilt verlagen, kan je oplossingen als deze aanpakken en eenvoudig realiseren. Uiteraard zonder koudeklachten te krijgen van bewoners, maar die hebben we nog niet gehoord. En hoe gaan jullie met adapterm om? De behaalde resultaten laten een temperatuurverlaging van 5 C - 6 C zien. We verkondigen een besparing van 5%, maar is eigenlijk meer. We worden absoluut getriggerd om naar de resultaten te kijken waarbij we ons de vraag kunnen stellen: Wat kan er gewijzigd worden? Doordat we actief met adapterm omgaan, gaan we nu bij twee complexen de stooklijn daadwerkelijk verlagen. Alles wat er dus verlaagd kan worden, is al winst! Als laatste, hoever staan jullie met de Warmtewet? We zijn volop bezig met de Warmtewet. Onze bewoners worden voorgelicht en we houden ons bestaande bezit eerder tegen het licht. Volstaat alleen een GJ meter of gaan we verder door het vervangen van de ketel of anders in te regelen? Overigens worden bij nieuwbouw altijd al GJ meters geplaatst achter de opwekkers. Kortom, we zijn er mee bezig en biedt natuurlijk ook nieuwe mogelijkheden; door de wet kijken we met andere ogen naar ons eigen bezit

8 TECHEM DICHTBIJ TECHEM DICHTBIJ Techem dichtbij Al een tijdje, of sinds kort, ontvangt u onze. In de afgelopen editie hebben de afdelingen Montage en Klantenservice zich voorgesteld. Nu de beurt aan de teamleiders van de afdelingen Aflezingen en Afrekeningen. Afdeling Aflezingen Met Linda Verbraak als teamleider van deze afdeling zorgt zij, samen met 4 binnendienst en 19 buitendienstmedewerkers, ervoor dat de jaarlijkse meteropnames telkens op rolletjes verlopen. Niet alleen de jaarlijks, maar ook tussentijds! Denk maar aan verhuizingen, voegt Linda eraan toe. Linda is bijna 6 jaar werkzaam voor Techem en is begonnen via een stage. Tijdens mijn opleiding tot directiesecretaresse / management assistente moest ik werkervaring opdoen via een uitzendbureau. In die periode ben ik bij Techem terecht gekomen. In eerste instantie bestonden de werkzaamheden voornamelijk uit archivering, maar een paar maanden later kwam de functie van administratief medewerker vrij op de afdeling aflezingen. Inmiddels is Linda, met veel plezier en uitdaging, teamleider van deze afdeling. Techem biedt mij de ruimte om mezelf te ontwikkelen en te groeien in wat ik kan en wil. Mijn huidige functie als teamleider van de afdeling aflezingen zit vol met uitdagingen om de afdeling steeds verder te ontwikkelen en te verbeteren. In haar vrije tijd heeft Linda een passie voor fotografie en motorrijden. Linda Verbraak Wist u dat: De afdeling afrekeningen de laatste maanden druk bezig is met het vraagstuk: de individuele warmtekosten afrekening volgens de warmtewet. Zoals beschreven in ons magazine (pagina 6) staan wij nauw in contact met het ACM zodat wij een afrekening op kunnen stellen volgens de richtlijnen die door het ACM worden getoetst. Er zullen meerdere wijzigingen worden doorgevoerd. Denk hierbij aan de lay-out van de afrekening, maar ook de wijze waarop u de kosten/de tarieven warmte, aan ons dient te vermelden. Bij de eerstvolgende afrekening conform de warmtewet, zullen wij een schrijven voor uw bewoners mee sturen waarin een toelichting op de vernieuwde afrekening volgens de warmtewet wordt gegeven. Tevens zal er via de jaarlijkse opgave formulieren aangegeven worden, welke gegevens u aan ons dient door te geven met betrekking tot het opstellen van de afrekeningen. Wij zijn dan ook helemaal klaar voor het maken van de individuele afrekeningen volgens de warmtewet, sterker nog; de eerste zijn de deur al uit! Afdeling Afrekeningen De afdeling afrekeningen bestaat uit 8 enthousiaste collega s en hebben Rick Roosenboom als teamleider. Rick, fervent voetballer en liefhebber van films kijken, is vanaf februari 2007 werkzaam bij Techem en heeft voor Techem gekozen vanwege de doorgroeimogelijkheden. Toen ik solliciteerde was Techem een klein, maar groeiend bedrijf. Ik zag mezelf daar wel in passen. Nu als teamleider van de afdeling afrekeningen hebben we de verantwoordelijkheid om een kwalitatief correcte afrekening te bezorgen bij onze klanten. Wist u dat: - de laatste wijze van aflezen één van de vele voordelen van het Techem Smart System is? Voorheen was het zo dat de afdeling aflezingen er voor zorgde dat de meters jaarlijks op locatie in de woningen of buiten het complex werden uitgelezen door één van onze medewerkers. Dankzij het Techem Smart System is dit niet meer nodig. De meterstanden worden dagelijks via GPRS naar Techem verzonden. Het verkrijgen van de meterstanden gaat hierdoor een heel stuk sneller. Ook zorgt deze manier van dataverzameling ervoor dat de afrekeningen nauwkeuriger opgesteld worden. Denk bijvoorbeeld aan een bewoner die gaat verhuizen. Het is dan van belang om de meterstand te hanteren die het dichtst bij de mutatiedatum ligt. Met het Techem Smart System worden dagnauwkeurige standen beschikbaar gesteld. Een bewoner ontvangt dus een afrekening met standen van zijn daadwerkelijke verhuisdatum. Bovendien hebben we natuurlijk ook een klantvriendelijke benadering wanneer er vragen zijn vanuit de beheerder en vanuit onze eigen afdelingen, zoals klantenservice die de contacten met de bewoners onderhoud. Rick Roosenboom 14 15

Aanleiding. Waarom de Warmtewet

Aanleiding. Waarom de Warmtewet Warmtewet Inhoud Aanleiding Algemeen Status Leverancier, toezicht, systeem Tarief Bemetering Leveringsovereenkomst, geschillen Storingen Handhaving Inventarisatie en dilemma s Aanleiding Waarom de Warmtewet

Nadere informatie

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier?

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier? Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet heeft voor iedereen die geen eigen cv-installatie heeft gevolgen in de afrekening van de servicekosten. De invoering van de Warmtewet is veel

Nadere informatie

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 1. Warmtewet algemeen Het waarom van de Warmtewet Als een huurder is aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming (1 grote installatie voor

Nadere informatie

Achtergrond Warmtewet

Achtergrond Warmtewet Achtergrond Warmtewet Bron: AEDES Handreiking Warmtewet voor Woningcorporaties (VERSIE 1, dd 21 oktober) 1. Achtergrond: De Warmtewet is ontstaan als initiatiefwet vanuit de Tweede Kamer. Het heeft tien

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Warmtewet. 29 januari 2015

Regiobijeenkomst Warmtewet. 29 januari 2015 Regiobijeenkomst Warmtewet 29 januari 2015 Inhoud Doel Warmtewet Wat en wie vallen onder de Warmtewet Gevolgen Praktisch Risico s Grootste uitdagingen Wat kan Hellemans Consultancy voor u doen? Doel Warmtewet

Nadere informatie

Presentatie Warmtewet. Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51

Presentatie Warmtewet. Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51 1 Presentatie Warmtewet Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51 Beschermingsinstrumenten Warmtewet 2 Maximumprijs Leveringsovereenkomst Verplichting tot zo nauwkeurig mogelijk

Nadere informatie

Warmtewet vervolg. implementatie proces

Warmtewet vervolg. implementatie proces Warmtewet vervolg implementatie proces Indien Verhuurder ook Warmte-leverancier is, verandert de structuur /afwikkeling van de gemaakte kosten naar de huurder! => Advies- e/o Instemmings-plichtig! Landelijke

Nadere informatie

Energie besparen door METEN

Energie besparen door METEN Tips voor verstandig stoken Gebruik radiatoren alleen als dat nodig is. Dit geldt met name in het voor- en najaar. Verwarm geen ruimten die u niet gebruikt. Voorkom bevriezing of grote afkoeling door bijvertrekken

Nadere informatie

Energie besparen door METEN

Energie besparen door METEN Tips voor verstandig stoken Gebruik radiatoren alleen als dat nodig is. Dit geldt met name in het voor- en najaar. Verwarm geen ruimten die u niet gebruikt. Voorkom bevriezing of grote afkoeling door bijvertrekken

Nadere informatie

Masterclass Warmtewet 3 en 5 juni 2014. Marco de Boer VBTM Advocaten m.de.boer@vbtm.nl 06-25051835

Masterclass Warmtewet 3 en 5 juni 2014. Marco de Boer VBTM Advocaten m.de.boer@vbtm.nl 06-25051835 1 Masterclass Warmtewet 3 en 5 juni 2014 Marco de Boer VBTM Advocaten m.de.boer@vbtm.nl 06-25051835 Opzet presentatie 2 Wat regelt de Warmtewet? reikwijdte van de wet maximum prijs leveringsovereenkomst

Nadere informatie

De wet is met name ingevoerd om de consumenten (afnemers of gebruikers) te beschermen tegen te hoge tarieven.

De wet is met name ingevoerd om de consumenten (afnemers of gebruikers) te beschermen tegen te hoge tarieven. Gevolgen Warmtewet Waarvoor dient de Warmtewet? De wet is met name ingevoerd om de consumenten (afnemers of gebruikers) te beschermen tegen te hoge tarieven. Voor wie geldt de Warmtewet? Voor iedereen

Nadere informatie

Beleidsvoorstel Warmtewet

Beleidsvoorstel Warmtewet Beleidsvoorstel Warmtewet Aan : Stichting Huurdersalliantie De Brug Betreft : Beleidsvoorstel Warmtewet Opdrachtgever : Peter van Lieshout Opsteller : Werkgroep Warmtewet: Havensteder: Vera Beuzenberg,

Nadere informatie

WELKOM! WARMTEWET EN BLOKVERWARMING

WELKOM! WARMTEWET EN BLOKVERWARMING PROGRAMMA WELKOM! WARMTEWET EN BLOKVERWARMING 9 APRIL 2014 19.30 uur Opening 19.35 uur Inleiding en de nieuwe verplichtingen voor de VvE door Mr. C. Oomen 20.00 uur Nieuwe verplichtingen en nu? Door Mr.

Nadere informatie

Energiebesparen door METEN

Energiebesparen door METEN Tips voor verstandig stoken Gebruik radiatoren alleen als dat nodig is. Dit geldt met name in het voor- en najaar. Verwarm geen ruimten die u niet gebruikt. Voorkom bevriezing of grote afkoeling door bijvertrekken

Nadere informatie

Workshopmiddag Warmtewet

Workshopmiddag Warmtewet Workshopmiddag Warmtewet Femke Heine en Mahir Sari 31 oktober 2013 Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Algemeen 2 Op welke wijze gaat er door ACM gecommuniceerd worden

Nadere informatie

Warmtewet & EED (Energy Efficiency Directive) Vastgoed Management Nederland 26 november 2013

Warmtewet & EED (Energy Efficiency Directive) Vastgoed Management Nederland 26 november 2013 Warmtewet & EED (Energy Efficiency Directive) Vastgoed Management Nederland 26 november 2013 Onderwerpen ista Nederland B.V. Achtergrond Warmtewet en de EED NL.V.V.E. Basisvarianten Installatie Noodzakelijke

Nadere informatie

Energie besparen door meten

Energie besparen door meten In deze brochure informeren wij u over het bij u toegepaste meetsysteem en hoe u op uw energiekosten kunt besparen. Energie besparen door meten radiografische warmtekostenverdeler Besparen op energiekosten

Nadere informatie

Reactie van Eneco op vragen uit Regio Utrecht Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014

Reactie van Eneco op vragen uit Regio Utrecht Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014 Reactie van Eneco op vragen uit Regio Utrecht Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014 Vanuit de Regio Utrecht heeft Eneco diverse vragen ontvangen en zijn er onduidelijkheden ontstaan over de

Nadere informatie

Energiebesparen door METEN

Energiebesparen door METEN Tips voor verstandig stoken Gebruik radiatoren alleen als dat nodig is. Dit geldt met name in het voor- en najaar. Verwarm geen ruimten die u niet gebruikt. Voorkom bevriezing of grote afkoeling door bijvertrekken

Nadere informatie

Techem Smart System: het platform voor meerwaarde diensten. Techem Smart System. De basis voor transparantie en energiebesparing.

Techem Smart System: het platform voor meerwaarde diensten. Techem Smart System. De basis voor transparantie en energiebesparing. PRODUCTINFORMATIE Meterstanden Monitoring Techem Portal adapterm Techem Smart System Systeembewaking Afrekening Techem Smart System: het platform voor meerwaarde diensten De basis voor transparantie en

Nadere informatie

WELKOM 20 APRIL 2017

WELKOM 20 APRIL 2017 WELKOM 20 APRIL 2017 Op verzoek van de huurderbelangenvereniging is deze informatieavond georganiseerd omdat gebleken is dat er nog veel vragen zijn bij de bewoners en bewonerscommissies over de afrekening

Nadere informatie

tariefopbouw collectief warmtenet warmtelevering door Cogas

tariefopbouw collectief warmtenet warmtelevering door Cogas tariefopbouw collectief warmtenet warmtelevering door Cogas tariefopbouw collectief warmtenet Uw woning wordt duurzaam verwarmd door een collectief warmtenet van Cogas. Wij brengen hiervoor kosten in rekening,

Nadere informatie

b Aftrekpost 1 - elektrisch koken 55,84 - Totaal vastrecht * 492,66

b Aftrekpost 1 - elektrisch koken 55,84 - Totaal vastrecht * 492,66 Reactie van Eneco op vragen uit Regio Zuid-Holland De onderstaande informatie is ook geldig voor klanten in Amstelveen Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014 Vanuit de Regio Zuid-Holland heeft

Nadere informatie

ZWARTBOEK - Warmtewet en ACM Besluit

ZWARTBOEK - Warmtewet en ACM Besluit H. Heiner Prozastraat 1 1321 KP Almere Tel. / Fax. 036-5464266 E-mail: h.heiner@heiner.nl Almere 26 januari 2015 Blad 1 van 4 ZWARTBOEK - Warmtewet en AC Besluit Bij het opstellen van dit zwartboek is

Nadere informatie

Warmtewet. Enkele juridische aspecten voor woningcorporaties. mr. drs. J.Chr. Rube Gaastra advocaten

Warmtewet. Enkele juridische aspecten voor woningcorporaties. mr. drs. J.Chr. Rube Gaastra advocaten Warmtewet Enkele juridische aspecten voor woningcorporaties mr. drs. J.Chr. Rube Gaastra advocaten Even voorstellen mr.drs. J.Chr. (Jan) Rube 2006: Nederlands recht (UvA) 2008: Politicologie (UvA) 2004-2005:

Nadere informatie

MJA Workshop Wet & Regelgeving. Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing

MJA Workshop Wet & Regelgeving. Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing MJA Workshop Wet & Regelgeving Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing Lex Bosselaar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Warmtewet en utiliteitsbouw MJA workshop 19 juni 2014 Baarn Lex Bosselaar

Nadere informatie

Betreft: Wetsvoorstel Warmtewet 15 februari 2012

Betreft: Wetsvoorstel Warmtewet 15 februari 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de leden van de Commissie EL&I Betreft: Wetsvoorstel Warmtewet 15 februari 2012 Geachte commissieleden, Op 5 oktober 2011 hebben Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

1 Heeft u kennisgenomen van het artikel De problematiek van blokverwarming; invoering per 1 januari 2014? 1

1 Heeft u kennisgenomen van het artikel De problematiek van blokverwarming; invoering per 1 januari 2014? 1 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Slaaghwijk, tijdelijke oplossing afrekening verwarmingskosten Veel gestelde vragen

Slaaghwijk, tijdelijke oplossing afrekening verwarmingskosten Veel gestelde vragen Slaaghwijk, tijdelijke oplossing afrekening verwarmingskosten Veel gestelde vragen Algemeen Bij wie kan ik terecht met vragen? Heeft u vragen of is iets niet duidelijk, stuur een e-mail naar info@portaal.nl

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Warmtewet

Informatiebijeenkomst Warmtewet Informatiebijeenkomst Warmtewet Remko Bos, Femke Heine en Mahir Sari New Babylon, 26 november 2013 #warmtewet Agenda Remko Bos inleiding Femke Heine verplichtingen warmteleverancier vergunningen relatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Geachte Tweede Kamerleden,

Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Geachte Tweede Kamerleden, Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 0 Contactpersoon Doorkiesnummer Mailadres 1/5 Geachte Tweede Kamerleden, U heeft op 5 december de

Nadere informatie

Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd

Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd Regelingen en voorzieningen CODE 5.1.4.22 Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd bronnen vraag en antwoord ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), 23.2.2011, www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

armtewet: : meer vragen dan antwoorden 1 Warmtewet

armtewet: : meer vragen dan antwoorden 1 Warmtewet Warmtewet armtewet: : meer vragen dan antwoorden 1 Onderwerp Warmtewet: meer vragen dan antwoorden Het eerste voorstel is alweer bijna tien jaar oud. Ook de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2013 staat

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

De slimme meter Klaar voor de toekomst

De slimme meter Klaar voor de toekomst De slimme meter Klaar voor de toekomst met de slimme meter bent u klaar voor de toekomst Endinet maakt haar energienetten klaar voor de toekomst. Net als de auto-, de telefoonen bankindustrie worden ook

Nadere informatie

1. De huur van uw woning

1. De huur van uw woning 1. De huur van uw woning Over uw stookkosten - De één trekt een trui aan - De ander stookt de verwarming op - Het ene huishouden bestaat uit één persoon - Het andere uit een gezin met drie kinderen - De

Nadere informatie

Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper

Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper Een innovatie van Oxxio: de revolutie in energiemeting! Als u kiest voor energie van Oxxio, kiest u voor de goedkoopste

Nadere informatie

Warmtewet. Wat houd dit nu in? Maart 2014

Warmtewet. Wat houd dit nu in? Maart 2014 Warmtewet Wat houd dit nu in? Maart 2014 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Vanaf deze datum is de invulling van het Niet Meer Dan Anders beginsel (NMDA) gereguleerd door de overheid.

Nadere informatie

Actie Giga Joule. Warmtewet. N M D A - principe / beginsel. versus M A X I M U M P R I J S. Dupliek inzake Consultatie warmtebesluit en warmteregeling

Actie Giga Joule. Warmtewet. N M D A - principe / beginsel. versus M A X I M U M P R I J S. Dupliek inzake Consultatie warmtebesluit en warmteregeling Actie Giga Joule Warmtewet N M D A - principe / beginsel versus M A X I M U M P R I J S & Dupliek inzake Consultatie warmtebesluit en warmteregeling 27 juni 2010 R. Louwerse, vrz. agj Warmtewet & NMDA

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie Vragen en antwoorden over WoonEnergie Hier vindt u vragen en antwoorden over de volgende thema s: - Vragen over WoonEnergie en hun aanbod - Vragen over klant worden, het contract en contactgegevens - Vragen

Nadere informatie

Ons kenmerk G610/07.0006665. Datum uw brief 13-2-07

Ons kenmerk G610/07.0006665. Datum uw brief 13-2-07 Aan de SP-fractie Nijmegen t.a.v. de heer J.J.M. van Rens Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 360 67 49 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

De Warmtewet: wat u moet weten. Iman Brinkman

De Warmtewet: wat u moet weten. Iman Brinkman De Warmtewet: wat u moet weten Iman Brinkman Doel van de Warmtewet Bescherming van kleine, gebonden eindverbruikers (consumenten, kleinzakelijk) tegen de afhankelijkheid van een warmteleverancier De Warmtewet

Nadere informatie

Uitleg bij de presentatie

Uitleg bij de presentatie Uitleg bij de presentatie No 1 1985 Om één GJ te produceren is theoretisch 31,593 m³ gas nodig indien de CV ketel 100% rendement levert. In 1985 was het rendement van een CV ketel 71,1 %, en is er dus

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting stookkosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Vrederustlaan 23 E

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Themabijeenkomst Warmtewet

Themabijeenkomst Warmtewet Themabijeenkomst Warmtewet Bas de Zwart Even voorstellen: Adviseur bij IF Technology Adviesbureau op het gebied van hernieuwbare warmte en koude en marktleider advies bodemenergie 60 mensen in Arnhem Beleid

Nadere informatie

Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort

Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort Rob Nagel Honeywell Dag van de Installatie VSK, Jaarbeurs Utrecht 2 februari 2010 Binnenklimaat besparing door comfort Woningmarkt in

Nadere informatie

Welkom Bewoners. Van Vredenburchweg

Welkom Bewoners. Van Vredenburchweg Welkom Bewoners Van Vredenburchweg Wat doen we... n n n n n ista is een van de wereldwijd marktleiders in meting en afrekening van energie-, water- en servicekosten. Zowel in complexen met een conventionele

Nadere informatie

Datum 14 februari 2014 Betreft Beantwoording vragen met betrekking tot tarieven bij stadsverwarming

Datum 14 februari 2014 Betreft Beantwoording vragen met betrekking tot tarieven bij stadsverwarming > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Geert-Jan Persoon Adviseur woningkwaliteit Vereniging Nederlandse Woonbond Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam 020-5517784 www.woonbond.n www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen A. Opbrengsten zonnepanelen Hoeveel brengen de zonnepanelen op en kunnen jullie dat garanderen? De te verwachten opbrengst van een installatie is een indicatie. De werkelijke opbrengst kan iets hoger of

Nadere informatie

Bijlage bij uw huurovereenkomst (project EGW Arnhem Presikhaaf) versie 1.3 03-11-2015 tussenwoning

Bijlage bij uw huurovereenkomst (project EGW Arnhem Presikhaaf) versie 1.3 03-11-2015 tussenwoning Bijlage bij uw huurovereenkomst (project EGW Arnhem Presikhaaf) versie 1.3 03-11-2015 tussenwoning Naam huurder: Adres: Huurcontractnummer: Ingangsdatum huur: U heeft een overeenkomst met Portaal voor

Nadere informatie

Masterclass Warmtewet 3+5 juni 2014. Albert Koedam

Masterclass Warmtewet 3+5 juni 2014. Albert Koedam Masterclass Warmtewet 3+5 juni 2014 Albert Koedam Tariefcomponenten voor Vanaf 1-1-2014 warmtelevering Plafond = Maximumprijs: Gebruiksonafhankelijk deel in (vastrecht, max 254) Gebruiksafhankelijk deel

Nadere informatie

De energieprestatievergoeding

De energieprestatievergoeding De energieprestatievergoeding Radewijkbrink 9-15, Enschede Striepebrink 10-16, Enschede Inhoudsopgave Inleiding 2 Waarom energie opwekkende woningen? 3 Wat is gebouw- en gebruik gebonden gebruik? 4 Wat

Nadere informatie

Ons antwoord op de meest gestelde vragen Zit ik vast aan de slimme meter? Over Oxxio Welkom bij Oxxio! Wanneer start Oxxio met de energielevering?

Ons antwoord op de meest gestelde vragen Zit ik vast aan de slimme meter? Over Oxxio Welkom bij Oxxio! Wanneer start Oxxio met de energielevering? Welkom bij Oxxio! Uw overstap naar Oxxio: een slimme keuze Welkom bij Oxxio. Net als u hebben al vele particuliere en zakelijke klanten inmiddels ontdekt dat overstappen naar Oxxio een slimme keuze is.

Nadere informatie

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden over de afrekening servicekosten Algemene vragen

Meest gestelde vragen en antwoorden over de afrekening servicekosten Algemene vragen Meest gestelde vragen en antwoorden over de afrekening servicekosten Algemene vragen Mijn ibanrekeningnummer op de afrekening klopt niet of is niet ingevuld Wilt u het goede ibanrekeningnummer schriftelijk

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

wijziging lagere regelgeving Warmtewet Contactpersoon S.C. Welschen Doorkiesnummer (033) 450 77 50 E-mail s.welschen@eigenhuis.nl 1/10 Geachte heer/mevrouw, Hierbij reageert Vereniging Eigen Huis (hierna:

Nadere informatie

EEN UITGEBREIDE DIENSTVERLENING

EEN UITGEBREIDE DIENSTVERLENING zwaans concept warmtemeting bv VOOR EEN UITGEBREIDE DIENSTVERLENING IN INDIVIDUELE WARMTEMETING Zwaans Concept 1 Het is eigenlijk heel verrassend te constateren dat er in de huidige, individueel ingestelde

Nadere informatie

Aangenaam duurzaam. Informatieboekje

Aangenaam duurzaam. Informatieboekje Aangenaam duurzaam Informatieboekje Handige informatie Uw woning is aangesloten op Warmtenet Hengelo. Warmtenet Hengelo zorgt ervoor dat u het in huis aangenaam warm hebt en dat u warm water uit de kraan

Nadere informatie

Masterclass Warmtewet. Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51

Masterclass Warmtewet. Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51 1 Masterclass Warmtewet Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51 Onderwerpen 2 Leveringsovereenkomst + algemene voorwaarden Warmtewet in relatie tot servicekosten Geschillenbeslechting

Nadere informatie

Rekenmodel Gelijk Als Anders (GAA) tarieven warmte

Rekenmodel Gelijk Als Anders (GAA) tarieven warmte 1 Rekenmodel Gelijk Als Anders (GAA) tarieven warmte ies: e kosten: voor bestaande projecten: Vastrecht SV = Vastrecht gas + all in rhoudskosten CV. voor nieuwe projecten (na 1-1-2007) de EAB zodanig in

Nadere informatie

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Bonaire, 26 augustus 2013 Betreft: internetconsultatie Wet elektriciteit en drinkwater BES Status: openbaar Geachte heer,

Nadere informatie

Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM. 22 maart 2010 stookkosten Eneco. Geachte bestuursleden,

Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM. 22 maart 2010 stookkosten Eneco. Geachte bestuursleden, Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 maart 2010 stookkosten Eneco Geachte bestuursleden, In het informatieboekje dat u aan alle bewoners

Nadere informatie

2. ACM heeft Reeshof bij brief van 26 maart 2015 uitgenodigd voor de hoorzitting op 21 april 2015.

2. ACM heeft Reeshof bij brief van 26 maart 2015 uitgenodigd voor de hoorzitting op 21 april 2015. BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DJZ/2015/204085 Zaaknummer: 14.1291.52.1.03 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op het bezwaar van de Stichting Reeshofwarmte tegen het besluit van ACM

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond

Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond Frank Kersloot & Alex Kaat 21 april 2016 Inhoud presentatie 1. Stadswarmte in Nieuwegein 2. Het equivalent opwek rendement (EOR) 3. Tarieven voor klanten 4. Afsluitkosten

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Ministerie van Economische zaken T.a.v. Minister Kamp. Veenendaal, juli Geachte heer Kamp,

Ministerie van Economische zaken T.a.v. Minister Kamp. Veenendaal, juli Geachte heer Kamp, INNAX GEBOUW & OMGEVING B.V., Postbus 445, 3900 AK Veenendaal Ministerie van Economische zaken T.a.v. Minister Kamp Veenendaal, juli 2016 Betreft : Reactie op herziening Warmtewet Referentienummer : -

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Teken overeenkomst voor lagere kosten

Teken overeenkomst voor lagere kosten Tekst website Ennatuurlijk Onenigheid opgelost: vaste kosten warmte gaan in Tilburg flink omlaag Teken overeenkomst voor lagere kosten Ennatuurlijk en Stichting Reeshofwarmte hebben samen een oplossing

Nadere informatie

NUL-OP- DE-METER. FidesWonen maakt uw huis weer als nieuw Comfortabel & duurzaam

NUL-OP- DE-METER. FidesWonen maakt uw huis weer als nieuw Comfortabel & duurzaam NUL-OP- DE-METER FidesWonen maakt uw huis weer als nieuw Comfortabel & duurzaam IEDEREEN OP GOEREE-OVERFLAKKEE VERDIENT EEN VEILIG, COMFORTABEL, DUURZAAM EN BETAALBAAR HUIS. Dat geldt natuurlijk ook voor

Nadere informatie

DE SLIMME METER VRAGEN EN ANTWOORDEN

DE SLIMME METER VRAGEN EN ANTWOORDEN DE SLIMME METER VRAGEN EN ANTWOORDEN Versie augustus 2012 In dit document vindt u vragen en antwoorden over de slimme meter gesorteerd op de volgende onderdelen: Algemeen Plaatsing van de meter Keuzevrijheid

Nadere informatie

VOORBEELD. De Warmtewet. Een handreiking voor huurders over. stadsverwarming, blokverwarming en. collectieve duurzame warmtelevering

VOORBEELD. De Warmtewet. Een handreiking voor huurders over. stadsverwarming, blokverwarming en. collectieve duurzame warmtelevering De Warmtewet Een handreiking voor huurders over stadsverwarming, blokverwarming en collectieve duurzame warmtelevering Eerste druk, november 2013 DE WARMTEWET Een handreiking voor huurders over stadsverwarming,

Nadere informatie

Informatiemiddag. 13 december 2012

Informatiemiddag. 13 december 2012 Informatiemiddag 13 december 2012 Welkom Inhoud presentatie 1. Wie zijn wij? 2. Waarom dit systeem? 3. Toelichting energievoorziening 4. Afleverset in uw woning 5. Meters en meterstanden 6. Kamerthermostaten

Nadere informatie

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over servicekosten Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over Lorem ipsum dolor sit amet servicekosten Bewoners van appartementencomplexen en flatwoningen betalen naast

Nadere informatie

www.consumind.nl Februari 2012

www.consumind.nl Februari 2012 www.consumind.nl Februari 2012 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie energiemarkt. Vast of variabel energiecontract? De meest gestelde vragen bij overstappen.

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Oudedijk 60 C 3062

Nadere informatie

Gasenlichtvergelijken.nl

Gasenlichtvergelijken.nl Gasenlichtvergelijken.nl De energiemarkt is een complexe markt met vele aanbieders met verschillende producten en prijzen. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Hieronder staan de meest gestelde vragen

Nadere informatie

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij u via dit

Nadere informatie

Collectieve verwarming versus Individuele (centrale) verwarming

Collectieve verwarming versus Individuele (centrale) verwarming Collectieve verwarming versus Individuele (centrale) verwarming Dit document is geschreven door een Technische VvE commissie. In dit document wordt een vergelijking gemaakt tussen een collectief verwarmingssysteem

Nadere informatie

Zuinig met energie. waar je thuis bent...

Zuinig met energie. waar je thuis bent... Zuinig met energie waar je thuis bent... Goed voor het milieu en voor uw portemonnee HEEMwonen investeert fors in energiebesparende maatregelen. Dit doen we heel bewust. Zo verlagen we de energielasten

Nadere informatie

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15 van de Warmtewet;

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15 van de Warmtewet; Conceptbesluit van de Autoriteit Consument en Markt van 22 maart 2016 met kenmerk ACM/DE/2016/201612 en zaaknummer 15.0641.52, houdende vaststelling van een beleidsregel met betrekking tot het uitkeren

Nadere informatie

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen ZONNEPANELEN PROJECT RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen Waarom dit project? De ambitie van de gemeente Groningen is om in 2035 energieneutraal te zijn. De Gemeente Groningen ondersteund dit project met

Nadere informatie

Even voorstellen. Net al kennis gemaakt met mij en mijn collega Doris bij de ervaringenronde. Nu een introductie uitleg nul op de meter.

Even voorstellen. Net al kennis gemaakt met mij en mijn collega Doris bij de ervaringenronde. Nu een introductie uitleg nul op de meter. Even voorstellen. Net al kennis gemaakt met mij en mijn collega Doris bij de ervaringenronde. Nu een introductie uitleg nul op de meter. Stap voor stap gaan we er doorheen. 1 We beginnen bij de woonlasten.

Nadere informatie

BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014

BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014 BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014 Mijn naam is Jan Willems Ik woon in de Haagse Beemden en ben een van de verbruikers die een klacht heeft ingediend bij de Geschillencommissie Energie Ik zal mij even voorstellen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting stookkosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Nevenstede 19 2543

Nadere informatie

Fase 2. NOM Nul Op de Meter. type C, D

Fase 2. NOM Nul Op de Meter. type C, D Fase 2 NOM Nul Op de Meter type C, D 232 technische omschrijving Gefeliciteerd met de aankoop van uw woning! Uw woning is een nul-op-de-meter (NOM) woning. Dit houdt in dat BAM garandeert dat uw meterstand

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie