Jaargang 19 - April 2014 ACM. Interview met de coördinator van de warmtewet. De warmtewet TECHEM. Sponsoring TECHEM. In 2010 hebben we namelijk ons

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 19 - April 2014 ACM. Interview met de coördinator van de warmtewet. De warmtewet TECHEM. Sponsoring TECHEM. In 2010 hebben we namelijk ons"

Transcriptie

1 TechemAktueel Jaargang 19 - April 2014 ACM toezichthouder op de warmtewet Interview met de coördinator van de warmtewet De warmtewet consumenten bescherming? BEURSDEELNAME TECHEM TECHEM Sponsoring Amsterdam-Dakar! Winfried van Emmerik In 2010 hebben we namelijk ons 100-jarige bestaan gevierd!

2 VOORWOORD Inhoud Meten is wet(en) Warmtewet, oh oh Den Haag In memoriam Interview AMC Techem warmtewet Beursdeelname Sponsoring Amsterdam-Dakar Interview Woningstichting Den Helder Techem commissielid NEN Techem dichtbij Daar waar deze naar mening van onze branchevereniging - de NLVVE - haar doel voorbij schiet en waar de wetgever de gevolgen niet heeft overzien, maakt de NLVVE zich op meerdere vlakken sterk om de wetgevers op andere zienswijze voor wat betreft de uitwerking van de warmtewet te brengen. Echter zolang daar geen verandering uit naar voren komt, zullen wij de warmtewet en de wijze van onder meer de warmteafrekening vanuit de wet adviseren. In deze editie van ons magazine treft u een interview met het ACM, de toetsende organisatie voor wat betreft de uitvoering van de warmtewet. Naast de adviezen die wij u betreffende dit onderwerp geven is de site van het ACM de vraagbaak voor warmtewet volgend Nederland. Kortom behoorlijke commotie in de vastgoedsector. Helaas hadden wij onlangs commotie van een geheel andere orde. Op 19 februari 2014 is Elles Legius, zeer gewaardeerd medewerkster van onze afdeling klantenservice, op te jonge leeftijd en zeer plotseling overleden. Een dreun voor de familie en vrienden, een dreun voor Techem die kon rekenen op een fantastische kracht en uiterst behulpzame en vriendelijke collega. Wij zullen Elles enorm missen. Mocht u Elles ooit zelf hebben gesproken, dan zult u dit vast en zeker met ons beamen. Ik verwijs u graag naar alle interessante Meten is wet(en) artikelen in deze editie van de aktueel. Hartelijke groet, Beste relaties en geïnteresseerden, Marcel Zwaans Directeur Techem Nederland De start van de warmtewet is een feit. Vanaf 1 januari 2014 is deze officieel. Meer en meer wordt de uitwerking bekend. En schiet dit nu haar doel voorbij of is het een welkome aanvulling op de vele regeltjes die ons land al kent? Ik geloof dat de warmtewet kan bijdragen in een uiteindelijke bescherming van de consument. Maar dat vergt nog een lange weg met aanpassingen van zowel de wetgever als de warmteleveranciers. Techem is klaar voor de wet en geeft u advies hoe hiermee om te gaan. Dit binnen de kaders van de regelgeving. Helder en duidelijk zoals u van ons gewend bent. Geen kostenverhogende adviezen, maar ook geen adviezen die de uitwerking van de warmtewet zou bagatelliseren. Jammer alleen dat men met de intrede van de warmtewet niet gelijk de EED in gebruik heeft genomen. Doordat de EED ook de warmtemeting in de bestaande bouw verplicht stelt, had de consumentenbescherming een grotere betekenis gehad als nu. Immers heeft het verleden bewezen dat bewustwording van het eigen verbruik een gemiddelde besparing van 15-20% genereert. De verwachting is dat de EED nu per 1 januari 2015 geïmplementeerd zal worden. 2 3

3 WARMTEWET, OH OH DEN HAAG WARMTEWET, OH OH DEN HAAG De warmtewet; consumenten bescherming? Oh Oh Den Haag. De warmtewet is er dan nu. Hoera? Of helaas? Bedacht om de consument te beschermen tegen monopolisten met hoge tarieven voor warmtelevering. Maar is die consument nu beter af? De warmtewet; ooit bedacht voor consumenten aangesloten legd. (www.acm.nl) Voor installaties waar de helft van de op stadsverwarming reikt nu tot in de sociale huurwoning warmte niet gebruikt word, maar verloren gaat is dit tarief aangesloten op blokverwarming. De warmteleverancier nog steeds toereikend, of de inkooptarieven van het gas (u als grooteigenaar van het gebouw) moet voldoen aan moeten niet marktconform zijn. I.v.m. het ongewisse, is de diverse eisen en dient hiertoe kosten te maken. Denk hierbij aan het in sommige gevallen minimaal plaatsen van een ACM aangekondigde tarieven zullen hanteren. verwachting dat de meeste warmteleveranciers de door de warmtemeter nabij de collectieve CV ketel (bij blokverwarming) ter bepaling van het aantal afgenomen GJ warmte. ACM zal aanhouden voor 2014 dan zal de bewoner in de Als de warmteleverancier de maximale tarieven van het Immers is dit nodig ter bepaling of dat de in rekening te meeste gevallen zelfs meer moeten betalen als voorheen. brengen tarieven (GJ en vastrecht) niet het door het ACM Een steekproef-analyse vanuit ons bestand laat zien dat de bepaalde maximumtarief overschrijd. meeste objecten een lagere prijs voor de tarieven kan gaan hanteren. Angst voor slechte rendementen van de installaties, waardoor een warmteleverancier tekort komt aan de Energie Efficiëntie Directive (EED) De warmtewet stelt voor deze doelgroep bestaande woningen verder nog geen verplichtingen aan het individueel be- uitspraken van het ACM over het meetpunt van de GJ tarie- maximale tarieven vallen reuze mee.* (let op: gebaseerd op meteren van de woningen. Dat komt later met de intrede ven!! Inclusief de toe te rekenen leidingverliezen) van de EED (start per ) Aangezien de EED dient te zorgen voor een terugdringing van het energiegebruik, zullen deze tarieven naar onze verwachting naar beneden worden bijgesteld, wat u automa- Rendement installatie De maximaal door te belasten tarieven (GJ, Vaste kosten en tisch verplicht om het rendement van de installatie te optimaliseren. Meetdienst) zijn inmiddels voor 2014 door het ACM vastge- Sociale correctiefactoren: Maar er zijn meer praktische vraagtekens. Alle correctiefactoren dienen te vervallen, de woningen ontvangen allen een gelijkheids-beginsel. Uitleg: Er zijn al veel woningen in Nederland voorzien van individuele warmtemeting. Bij de aanschaf van deze meetsystemen werd veelal het onderwerp sociale correctiefactoren aangekaart. Dit fenomeen ontving al lang voordat Techem haar diensten in Nederland aanbood bekendheid. Met; maar ook zonder medeweten van de gebouweigenaar, WBV, VvE s etc. werden correctiefaktoren toegepast op ongunstig binnen het gebouw gelegen woningen. Ongunstig m.b.t. de energetische waarde van de woning. Ligt de woning aan de ongeïsoleerde schil van het gebouw, is bekend dat er meer warmte benodigd is om de woning op temperatuur te krijgen en te behouden. (gebouw jaren 70 zonder na-isolatie) Ongunstig gelegen woningen ontvingen dan een korting op het verbruik, welke uiteraard door de gunstig gelegen (middenwoning) werd gecompenseerd. Eerlijk? Nee, maar wel sociaal, aangezien vooral in het verleden, bij hoge woningnood, een bewoner geen keuze had in welke woning hem werd toegewezen. Techem is nooit voorstander van dit soort correcties geweest en paste deze alleen toe op uitdrukkelijk verzoek van de gebouweigenaar. Woningen met een eigen cv ketel die ook in deze gelijke situaties ontstonden, werden ook niet door energieleveranciers sociaal gekort op hun gasverbruik. Energielabel: Techem is van mening dat het energielabel garant zou moeten staan voor correcties op de woonlasten. Heeft u een energiezuinige woning, dan betaalt u meer huur als een woning met een slechter label. Simpeler kan bijna niet, maar maximale huurprijzen en het uitsluitsel voor huurcontracten voor 2008 belemmeren momenteel deze voortgang. Hier zou de overheid een nauwkeuriger modus in moeten aanbrengen. Impact: Maar nu moeten deze correctiefactoren m.i.v. een eerstvolgende kostenafrekening na 1 januari 2014 verdwijnen. Wat kunt u verwachten? In ieder geval enorm veel commotie onder uw bewoners waarbij een correctie van toepassing was. Immers zullen zij, zonder hun stookgedrag te hebben gewijzigd, worden geconfronteerd met meer verbruikseenheden en dan ook een hogere eindafrekening. Hopelijk zal de tot nu toe milde winter enigszins verzachtend werken. Wat te doen? Vraag bij uw warmtekosten-verdeelfirma na of men de correctiefactoren destijds in de schaalwaarde van de verdampingsmeter of de programmering van de electronische radiatormeter hebben verwerkt. Dit uiteraard alleen in het geval van warmtekostenverdelers op de radiatoren. Indien dit het geval is zullen alle woningen moeten worden bezocht voor een her-waardering van de schalen (verdampings-meters) of een herprogrammering** van de elektronische radiatormeters. Zijn wij (Techem) uw dienstverlener, dan hoeft u niet te bellen. Wij hebben evt. correctiefactoren alleen administratief in de afrekening verwerkt. Een druk op de knop en deze zijn verdwenen. Geen extra kosten en geen extra belasting voor uw bewoners. Warmtemeters: Bij de zgn. warmtemeters/doorstroommeters bestaat er geen kans op voorgeprogrammeerde correctiefactoren. Administratieve factoren uiteraard wel, maar dan hopelijk alleen daar waar deze meter werd toegepast voor alleen de cv-zijdige warmtemeting. ** in het kader van de EED is zeker de herwaardering van de verdampingmeterschalen af te raden. De hiermee gepaard gaande kosten kunt u beter investeren in het op afstand uitleesbare meetsysteem TSS van Techem, welke meer dan volledig voldoet aan de komende EED. Voortschrijdend inzicht: Dit artikel is geschreven met de kennis inzake de warmtewet tot en met februari Meerdere instanties zijn debet aan de vertaling van de warmtewet in de praktijk. Dit leidt telkens tot meer inzicht, kennis en in sommige gevallen tot wijzigingen. Techem blijft u informeren en adviseren volgens de laatste stand van zaken. Via haar deelname in de brancheorganisatie voor warmtekostenverdeelfirma s en haar stakeholders de NLVVE,informeren wij de overheid over de gevolgen van de bepalingen zoals o.m. hiervoor beschreven. Wij hopen dat de inspanningen van de NLVVE, alsnog de visie van de overheid op sommige vlakken zal bijstellen. Wij houden u op de hoogte! 4 5

4 In memoriam INTERVIEW AMC TECHEM WARMTEWET In memoriam Op woensdag 19 februari is volstrekt onverwachts onze zeer gewaardeerde collega Elles Legius overleden. In de ruim 6 jaar dat Elles werkzaam was bij ons hebben wij haar leren kennen als iemand die zeer betrokken was bij Techem. Elles heeft o.a. een enorme bijdrage geleverd aan vorming van de -veelal geprezen- afdeling klantenservice. Tussen de klant en het bedrijf staan, daar voelde Elles zich in haar element. Elles zorgde ervoor dat elke bewoner of klant de aandacht kreeg die ze verdiende. Haar toewijding, vriendschap en warmte zullen wij voor altijd missen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar kinderen en naaste familieleden. ACM toezichthouder op de warmtewet Met de start van 2014 is de warmtewet een feit. U als woningbouwvereniging of VvE-beheerder wordt gezien als warmteleverancier die, ongeacht de energienota die u voor uw object ontvangt, een marktconforme maximumprijs aan uw afnemers in rekening mag brengen. Het initiatief voor de wet komt uit de Tweede Kamer, de wet komt van het ministerie van Economische Zaken en het toezicht op de wet ligt bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Over ACM ACM is een nog jonge organisatie, die pas op 1 april 2013 het licht zag. In de nieuwe toezichthouder zijn de voormalige Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) opgegaan. ACM is een onafhankelijk toezichthouder. Oud-minister Maxime Verhagen omschreef het doel van ACM eerder als volgt: markten laten werken om de belangen van consumenten te waarborgen. Bij ACM zijn het mededingingstoezicht, de regulering, het toezicht op de naleving van het consumentenrecht en de goed voorgelichte consument allemaal ondergebracht. ACM houdt zich dus niet alleen bezig met de energiewe reld. Veel informatie over het werk van ACM is te vinden op Voor consumenten is een speciaal loket ingericht, Hier staat ook veel informatie over de warmtewet. Doel warmtewet Het doel van de Warmtewet is om klanten te beschermen tegen te hoge prijzen. Huishoudens en bedrijven zijn immers volledig afhankelijk van hun leverancier. Afnemers van warmte kunnen niet overstappen naar een andere warmteleverancier. En zij kunnen ook niet overstappen op gas. Naar schatting heeft ongeveer 8% van alle Nederlandse huishoudens met deze wet te maken omdat zij warmte via blok- of stadsverwarming ontvangen. Grote verandering Een grote wijziging die de warmtewet voor de warmtekostenafrekening met zich meebrengt is dat het verbruik van uw afnemers, ongeacht in welke eenheid het is gemeten, verplicht in GigaJoule inzichtelijk gemaakt moet worden. Daarom geniet een meetsysteem dat meet in GigaJoule de voorkeur. Radiatormeters die hun verbruik in relatieve eenheden registreren, bieden echter ook nog altijd een betrouwbare oplossing. Tarieven 2014 In december 2013 heeft ACM de tarieven uit de warmtewet vastgesteld. Deze tarieven gelden met ingang van 1 januari 2014 en zijn een jaar geldig. De tarieven mogen niet in de loop van het jaar aangepast worden. U mag als warmteleveranciers geen hoger bedrag in rekening brengen dan de maximale tarieven. Uiteraard mag u wel een lagere prijs hanteren. De warmtewet geldt alleen voor kleinverbruikers: consumenten en midden- en kleinbedrijven met aansluitingen tot en met 100 Kilowatt. Voor 2014 heeft ACM drie tarieven vastgesteld: 1. De maximumprijs voor de levering van warmte. Interview met de coördinator van de warmtewet Femke Heine is senior medewerker toezicht van ACM en coördineert alles rondom de warmtewet. Wij hebben haar enkele vragen gesteld. Dit tarief bestaat uit een vast bedrag van 254,00 euro met daarbovenop 24,03 euro per verbruikte gigajoule. Deze maximumprijs geldt voor het hele jaar en kan niet tussentijds wijzigen. 2. Het meettarief. Dit tarief is voor 2014 vastgesteld op 24,54 euro. 3. Het eenmalige aansluittarief. Voor 2014 is dit tarief vastgesteld op 911,78 euro voor alle nieuwe aansluitingen tot 25 meter op een bestaand warmtenet. Bij een aansluiting boven de 25 meter komt er bovenop dit tarief nog 31,31 euro per meter bij. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Niet meer dan anders-principe De maximumprijs voor warmte is gebaseerd op alle kosten die een verbruiker zou moeten maken voor het verkrijgen van dezelfde warmte wanneer hij een gasaansluiting zou hebben. Verbruikers op het warmtenet betalen op deze manier niet meer dan voor gas. Dit niet-meer-dan-andersprincipe is gebaseerd op een gemiddelde verbruiker in de gassituatie. Een gemiddelde verbruiker van gas is iemand met een G6 meter en een combiketel met HR107 label met comfortklasse CW4 voor tappen. Kunt u kort samenvatten wat woningcorporaties en VvE-beheerders concreet moeten ondernemen om zo snel mogelijk aan de warmtewet te voldoen? We realiseren ons goed dat de warmtewet best wat vraagt aan administratie voor corporaties en VvE s. Warmteleveranciers moeten allereerst twee acties nemen. Ten eerste moeten alle warmteleveranciers zich melden bij ACM en ten tweede moeten ze voor een overeenkomst tussen hen en hun afnemers zorgen. Melden kan heel makkelijk met het formulier op onze site, Verder vloeien er allerlei praktische zaken voort uit de warmtewet. Zo moeten corporaties en VvE s een goede storingsadministratie over de warmtelevering bijhouden zodat ze bewoners kunnen compenseren bij een eventuele storing van langer dan vier uur. Daarnaast moet er, indien die er nog niet is, een aparte boekhouding voor warmte begonnen worden. Richting bewoners moeten de warmteleveranciers de prijzen die zij dit jaar gaan hanteren voor hun afnemers bekend maken. Deze prijs mag niet hoger, maar wel lager zijn dan de door ACM vastgestelde prijs. Verder moet geregeld worden dat het individuele verbruik van de afnemers zo nauwkeurig mogelijk bepaald kan worden. Dat zijn samengevat de belangrijkste punten. Prijs mag niet hoger, maar wel lager zijn 6 7

5 INTERVIEW AMC TECHEM WARMTEWET BEURSDEELNAME TECHEM Zijn er in de warmtewet verschillen tussen woningcorporaties en VvE-beheerders? We realiseren ons goed dat de warmtewet best wat Nee, voor de warmtewet maakt het niet uit of een warmteleverancier een woningcorporatie of een VvE is. De bepalingen uit de warmtewet zijn van toepassing op alle warmteleveranciers. In het geval een deel van de woningen in een complex verhuurd wordt door een woningcorporatie en een deel in eigendom is, maakt de woningcorporatie deel uit van de VvE. Doordat er met een maximale prijs wordt gewerkt, kunnen warmteleveranciers bijvoorbeeld als gevolg van minder goede isolatie verlies op hun energienota maken. Heeft ACM er daarbij bij stil gestaan dat energiebesparende maatregelen om verlies te voorkomen niet van de ene op de andere dag genomen zijn? ACM heeft de wet niet gemaakt; de wet is van het ministerie van Economische Zaken. ACM ziet toe op de wet. De warmtewet houdt met de vaststelling van de maximumprijs rekening met leidingverliezen, maar is niet situatieafhankelijk. De wetgever heeft dan ook geen rekening gehouden met situaties waarin sprake is van meer leidingverliezen dan gemiddeld. De warmtewet bestaat echter al enkele jaren in concept, dus warmteleveranciers hadden hier zelf reeds eerder op in kunnen spelen. Mogen er op de warmtekostenafrekening, naast de warmtekosten op zichzelf, nog wel extra kosten worden doorbelast die hier betrekking op hebben? Denk hierbij aan kosten voor energiecoach of tussenafrekening. Een warmteleverancier mag voor de faciliteiten die onder de warmtewet vallen nooit meer vragen dan de maximumprijs. Mochten er toch extra diensten aangeboden worden waar de afnemer bewust voor kiest en als de afnemer er ook voor kan kiezen om hier geen gebruik van te maken, dan beschouwen we deze diensten niet als onderdeel van de warmtewet. De warmtewet verbiedt sociale reducties vanwege de ligging van een woning. Wat is de gedachtegang hierachter? Hoe kunnen warmteleveranciers dit verschil uitleggen aan bewoners die eerder jarenlang wel reducties hebben gehad? De wetgever wil dat het individuele verbruik zo nauwkeurig mogelijk in rekening wordt gebracht. Een afnemer hoort de controle te hebben op zijn verbruik, maar niet op de omgeving. De wetgever heeft hiermee deze wijze van afrekenen gelijk getrokken met die van gas en elektriciteit. Vinden controles door ACM eenmaal per jaar of gedurende het hele jaar door plaats? En hoe gaat ACM de uitvoering van de warmtewet precies controleren? Daar kan ACM geen uitspraak over doen. De wijze waarop ACM toezicht houdt, kan namelijk leiden tot anticipatiegedrag, hetgeen de effectiviteit van het toezicht van ACM kan verlagen. Het enige dat ik wel kan aangeven is dat ACM geluiden die het vanuit de markt te horen krijgt, serieus zal nemen. Kunt u wel aangeven of ACM, zeker met de start van de warmtewet, nog coulant is in het een ander? ACM zal er rekening mee houden dat de warmtewet pas in werking is getreden. We kunnen echter op voorhand geen uitspraken doen over hoe we bij iedere casus precies zullen optreden. ACM zal besluiten tot het opleggen van een dwangsom Mocht er bij controle iets niet in orde zijn, krijgt een warmteleverancier dan nog wel de tijd om zaken te verbeteren? In sommige gevallen kan een warmteleverancier bij een overtreding inderdaad enige tijd in de gelegenheid worden gesteld om alsnog aan de warmtewet te voldoen. Maar dit hangt af van de situatie. Worden de uitkomsten van door ACM uitgevoerde controles ergens gepubliceerd, zodat andere warmteleveranciers daar lering uit kunnen trekken? ACM zal bindende aanwijzingen en besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom of een boete publiceren op haar website. Alleen als er slechts op informele wijze wordt opgetreden tegen geconstateerde overtredingen, wordt dit niet gepubliceerd maar blijft dit intern. Stel de eerstvolgende afrekenperiode van een bepaald object loopt van 1 februari 2013 t/m 31 januari 2014 en een warmteleverancier kiest er voor de ene maand januari 2014 nog voor om op de oude manier af te rekenen, kan er dan in een keer een boete verwacht worden? ACM kan een boete geven, maar kan er ook voor kiezen om de warmteleverancier nog een kans te geven om de afrekening met terugwerkende kracht in orde te maken. In alle gevallen dient de prijs per januari 2014 conform de warmtewet te zijn. Dit omdat de warmtewet geldt per januari 2014 en niet later. Warmteleveranciers dienen deze omslag te maken. Kortnieuws VSK 2014 VSK, Verwarming, Sanitair en Klimaat in de Jaarbeurs te Utrecht. Ook dit jaar hebben wij weer deelgenomen aan de belangrijkste vakbeurs voor verwarming, sanitair, klimaatbeheersing en koudetechniek in Nederland. Op ziet u de film gemaakt tijdens deze beurs. Wij kijken er dan ook met trots op terug dat wij velen van u op deze beurs weer hebben mogen ontmoeten. Energie 2013 Van 24 tot en met 26 september 2013 stond Techem wederom weer op deze energiebeurs in s-hertogenbosch. Uiteraard een mooie gelegenheid om relaties te spreken over de Warmtewet. Tijdens deze beurs is dan ook de speciale website in de lucht gegaan. VvE Belang 2013 In het voor- en najaar 2013 heeft Techem met genoegen deelgenomen aan de acht informatiebijeenkomsten van VvE Belang. Vanuit de VvE s kwamen dan ook veel vragen over de Warmtewet. De Warmtewet geldt namelijk ook voor VvE s. Ook in 2014 vindt u ons weer op deze informatiebijeenkomsten. Gratis complex check Wilt u weten of u voor uw complex(en) voldoet aan de nieuwe wetgeving? Ga dan eens naar Doe de complex check en zie wat u te wachten staat of wat u al gerealiseerd heeft! Get closer. Think further. In november 2013 is door alle landen waarin Techem actief is Dit credo komt voort uit onze wens om een intensieve relatie het herkenbare logo aangevuld met een slogan. Waarom? met onze klanten te hebben. We willen u begrijpen uw behoeften, uw uitdagingen, uw wensen. Onze belofte. Want alleen zo kunnen we oplossingen op maat ontwikkelen. Hoe divers ons bedrijf en onze taken ook mogen zijn, al onze acties worden bepaald door een duidelijk credo: Duurzame oplossingen. Omdat we creatief denken en nieuwe wegen inslaan. Omdat we pas tevreden zijn als we de beste oplossing voor onze klanten hebben gevonden. Een langdurig partnerschap is alleen mogelijk als beide partijen overtuigd zijn en wij dicht bij de klant blijven maar ook verder denken. Get closer. Think further. Zoals beloofd! 8 9

6 Sponsoring Amsterdam-Dakar INTERVIEW WOONSTICHTING DEN HELDER WONINGSTICHTING DEN HELDER EEN BEGRIP IN DEN HELDER Afgelopen zomer zijn in zes complexen nieuwe radiatormeters, warm tapwatermeters en het energiebespaarsysteem adapterm geïnstalleerd. We wilden weten hoe deze woningstichting nu met adapterm omgaat en of er wel besparingen gerealiseerd worden. Voor het goede doel: Amsterdam Dakar met Techem aflezer Willem Takens 820 kg roest, 1300 cc motor, 4 versleten banden, 10 rollen duct-tape, 500 gram tie wraps, 5 liter olie, 7000 kilometers, 10 pakken stoepkrijt en 2 technoobs. Gooi dit alles bij elkaar, mix dit met een paar miljoen kuub zand en taadaaa het Amsterdam Dakar masterplan! Op zaterdag 2 november 2013 vertrok TEAM DVAS (Hans Klompmaker en Willem Takens) in een 27 jaar oude Volkswagen Golf 2 voorwieldrijf van Amsterdam naar Dakar in Senegal. Een rit van 7000 kilometer. Na aankomst zijn de auto s (en alle materialen) van alle deelnemende teams in Gambia geveild. De Solar Foundation verdeelt het geld onder een aantal projecten voor duurzame energie in Gambia. Wij gingen voor het Amsterdam Dakar Solar Park. Een zonnepanelenpark van 144 panelen dat 39 gezinnen gedurende 15 jaar kan voorzien van groene stroom. Aangezien Willem al meer dan 5 jaar voor ons de meters heeft afgelezen en dit een prachtig doel is, draagt Techem hier graag een steentje aan bij. In totaal heeft de verkoop van de auto s zo n opgeleverd. Daar komen alle extra sponsorgelden nog bij. Een mooi bedrag voor de Solar Foundation The Gambia! We spraken met werktuigbouwkundige Winfried van Emmerik Woningstichting. Met zo n 12 collega s zorgen wij voor een totaalpakket van A tot Z én +. Bij ontwikkeling van nieuwbouw en renovatie van bestaande bouw maken we onze eigen ontwerpen, tekeningen, begrotingen en bestek. De + houdt in dat we er in de praktijk bij blijven wat een echte meerwaarde is. Woningstichting Den Helder, al meer dan 100 jaar actief? Ja, dat klopt. Mijn 20-jarig dienstverband valt in het niet bij het bestaan van de Woningstichting. In 2010 hebben we namelijk ons 100-jarige bestaan gevierd. Leuk om te weten is dat van oorsprong de Woningbouw vereniging Helder is opgericht in een café. En nu? Nu beheren we het bezit van ongeveer woningen in vooral Den Helder. Vandaag de dag is de Woningstichting een begrip in Den Helder en een gewaardeerd partner. Wat zijn de belangrijkste speerpunten van Woningstichting Den Helder? Onze kernactiviteit, het huisvesten van primaire en bijzondere doelgroepen, mogen we uiteraard niet uit het oog verliezen. Hiernaast richten we ons op brede scholen, zorgprojecten en duurzaamheid. Vooral in de kop van Noord-Holland zijn we actief om brede scholen duurzaam neer te zetten met o.a. gesloten systemen, warmtepompen en HR warmwatervoorzieningen. In 2010 hebben we namelijk ons 100-jarige bestaan gevierd! Duurzaamheid en energiebesparing spelen dus een belangrijke rol? Ja, we doen veel aan duurzaamheid. Bij diverse projecten hebben we duurzame toepassingen gerealiseerd. Denk aan duurzame oplossingen voor energiegebruik maar ook op het gebied van verlichting en warmteopwekking. Vervolgens maken we alles webbased zodat we de projecten kunnen volgen hoe ze draaien en zodat we het onderhoud kunnen bijhouden. Hier komt dus weer die + kijken. Bovendien vinden we energiebesparing belangrijk, juist in bestaande bouw. We streven naar een zo laag mogelijke huur, maar wel met een goede energiebalans

7 INTERVIEW WOONSTICHTING DEN HELDER TECHEM COMMISSIELID NEN TECHEM COMMISSIELID NEN In april 2013 is de brancheorganisatie NL.V.V.E (Nederlandse vereniging voor Verbruiksafhankelijke Energiekostenafrekening) opgericht. Deze is voort gevloeid uit de Europese brancheorganisatie, E.V.V.E. die veel betekent met betrekking tot de EED. Om kracht bij te zetten is nieuw leven geblazen in een normcommissie. Deze NEN commissie warmte meten en verdelen buigt zich momenteel ook over de Warmtewet. Dit in combinatie met de eisen voor warmtemeters. Bij meerdere woningcorporaties leven namelijk vragen en daarnaast zijn er overlappingen met diverse regelgeving zoals de Metrologiewet, NEN 7440 en het Meetinstrumentenbesluit. Het doel van deze commissie is om o.a. deze overlappingen bloot te leggen en aan te passen, normeringen vast te leggen en kwaliteitseisen te beoordelen. Komt daar ook het energiebespaarsysteem adapterm van Techem in beeld? Ja, van dit systeem was ik als technicus snel overtuigd. Voor de bestaande bouw is adapterm een echte aanwinst. Daarom hebben we besloten om de radiatormeters in 6 flats te vervangen en meteen dit energiebespaarsysteem aan te leggen. De eerste grafieken zien er goed uit. Als je collectieve opwekking wilt verlagen, kan je oplossingen als deze aanpakken en eenvoudig realiseren. Uiteraard zonder koudeklachten te krijgen van bewoners, maar die hebben we nog niet gehoord. En hoe gaan jullie met adapterm om? De behaalde resultaten laten een temperatuurverlaging van 5 C - 6 C zien. We verkondigen een besparing van 5%, maar is eigenlijk meer. We worden absoluut getriggerd om naar de resultaten te kijken waarbij we ons de vraag kunnen stellen: Wat kan er gewijzigd worden? Doordat we actief met adapterm omgaan, gaan we nu bij twee complexen de stooklijn daadwerkelijk verlagen. Alles wat er dus verlaagd kan worden, is al winst! Als laatste, hoever staan jullie met de Warmtewet? We zijn volop bezig met de Warmtewet. Onze bewoners worden voorgelicht en we houden ons bestaande bezit eerder tegen het licht. Volstaat alleen een GJ meter of gaan we verder door het vervangen van de ketel of anders in te regelen? Overigens worden bij nieuwbouw altijd al GJ meters geplaatst achter de opwekkers. Kortom, we zijn er mee bezig en biedt natuurlijk ook nieuwe mogelijkheden; door de wet kijken we met andere ogen naar ons eigen bezit

8 TECHEM DICHTBIJ TECHEM DICHTBIJ Techem dichtbij Al een tijdje, of sinds kort, ontvangt u onze. In de afgelopen editie hebben de afdelingen Montage en Klantenservice zich voorgesteld. Nu de beurt aan de teamleiders van de afdelingen Aflezingen en Afrekeningen. Afdeling Aflezingen Met Linda Verbraak als teamleider van deze afdeling zorgt zij, samen met 4 binnendienst en 19 buitendienstmedewerkers, ervoor dat de jaarlijkse meteropnames telkens op rolletjes verlopen. Niet alleen de jaarlijks, maar ook tussentijds! Denk maar aan verhuizingen, voegt Linda eraan toe. Linda is bijna 6 jaar werkzaam voor Techem en is begonnen via een stage. Tijdens mijn opleiding tot directiesecretaresse / management assistente moest ik werkervaring opdoen via een uitzendbureau. In die periode ben ik bij Techem terecht gekomen. In eerste instantie bestonden de werkzaamheden voornamelijk uit archivering, maar een paar maanden later kwam de functie van administratief medewerker vrij op de afdeling aflezingen. Inmiddels is Linda, met veel plezier en uitdaging, teamleider van deze afdeling. Techem biedt mij de ruimte om mezelf te ontwikkelen en te groeien in wat ik kan en wil. Mijn huidige functie als teamleider van de afdeling aflezingen zit vol met uitdagingen om de afdeling steeds verder te ontwikkelen en te verbeteren. In haar vrije tijd heeft Linda een passie voor fotografie en motorrijden. Linda Verbraak Wist u dat: De afdeling afrekeningen de laatste maanden druk bezig is met het vraagstuk: de individuele warmtekosten afrekening volgens de warmtewet. Zoals beschreven in ons magazine (pagina 6) staan wij nauw in contact met het ACM zodat wij een afrekening op kunnen stellen volgens de richtlijnen die door het ACM worden getoetst. Er zullen meerdere wijzigingen worden doorgevoerd. Denk hierbij aan de lay-out van de afrekening, maar ook de wijze waarop u de kosten/de tarieven warmte, aan ons dient te vermelden. Bij de eerstvolgende afrekening conform de warmtewet, zullen wij een schrijven voor uw bewoners mee sturen waarin een toelichting op de vernieuwde afrekening volgens de warmtewet wordt gegeven. Tevens zal er via de jaarlijkse opgave formulieren aangegeven worden, welke gegevens u aan ons dient door te geven met betrekking tot het opstellen van de afrekeningen. Wij zijn dan ook helemaal klaar voor het maken van de individuele afrekeningen volgens de warmtewet, sterker nog; de eerste zijn de deur al uit! Afdeling Afrekeningen De afdeling afrekeningen bestaat uit 8 enthousiaste collega s en hebben Rick Roosenboom als teamleider. Rick, fervent voetballer en liefhebber van films kijken, is vanaf februari 2007 werkzaam bij Techem en heeft voor Techem gekozen vanwege de doorgroeimogelijkheden. Toen ik solliciteerde was Techem een klein, maar groeiend bedrijf. Ik zag mezelf daar wel in passen. Nu als teamleider van de afdeling afrekeningen hebben we de verantwoordelijkheid om een kwalitatief correcte afrekening te bezorgen bij onze klanten. Wist u dat: - de laatste wijze van aflezen één van de vele voordelen van het Techem Smart System is? Voorheen was het zo dat de afdeling aflezingen er voor zorgde dat de meters jaarlijks op locatie in de woningen of buiten het complex werden uitgelezen door één van onze medewerkers. Dankzij het Techem Smart System is dit niet meer nodig. De meterstanden worden dagelijks via GPRS naar Techem verzonden. Het verkrijgen van de meterstanden gaat hierdoor een heel stuk sneller. Ook zorgt deze manier van dataverzameling ervoor dat de afrekeningen nauwkeuriger opgesteld worden. Denk bijvoorbeeld aan een bewoner die gaat verhuizen. Het is dan van belang om de meterstand te hanteren die het dichtst bij de mutatiedatum ligt. Met het Techem Smart System worden dagnauwkeurige standen beschikbaar gesteld. Een bewoner ontvangt dus een afrekening met standen van zijn daadwerkelijke verhuisdatum. Bovendien hebben we natuurlijk ook een klantvriendelijke benadering wanneer er vragen zijn vanuit de beheerder en vanuit onze eigen afdelingen, zoals klantenservice die de contacten met de bewoners onderhoud. Rick Roosenboom 14 15

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

Januari 2012 25e jaargang. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers. Project Waterschoon: wereldprimeur

Januari 2012 25e jaargang. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers. Project Waterschoon: wereldprimeur Januari 2012 25e jaargang ista magazine Het energiemanagement magazine van ista Nederland B.V. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers Project Waterschoon: wereldprimeur

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie

De Appartements. eigenaar

De Appartements. eigenaar Nieuws en informatie voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen in Verenigingen van Eigenaren De Appartements najaar 2010 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

33493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

33493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) 33493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) Nr. 25 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 5 juni 2013 De vaste

Nadere informatie

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw voor nieuwbouw en bestaande bouw Doelgroepen: Aannemers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties Inhoud 1. Even voorstellen... 2 2. Oneindige bron van energie... 4 3. Techniek... 6 3. Garantie bepalingen

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 1. Warmtewet algemeen Het waarom van de Warmtewet Als een huurder is aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming (1 grote installatie voor

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens!

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens! 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 16 - JULI 2013 Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken

Nadere informatie

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding Het Deventer woningabonnement op comfort en energiebesparing Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding September 2014 Het Deventer

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg.

De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg. CSG-COMENIUS Leeuwarden Profiel Natuur en Gezondheid VAK BIOLOGIE De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg. Narmin Marroufi en Nilofar Karimi Schooljaar 2012-2013 Begeleider F.Sibers 1 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juli 2011 2 Geslaagde PrixTDi 3 Congres Register Belastingadviseurs in teken van Horizontaal Toezicht 3 Accountancy iets voor jou? De

Nadere informatie

De Warmtewet oktober 2013

De Warmtewet oktober 2013 De Warmtewet oktober 2013 INHOUD I. De Warmtewet samengevat 3 1. Inleiding 4 2. Warmtewet algemeen 4 3. Verplichtingen leverancier 6 4. Tarieven 8 5. Noodvoorziening en compensatie 9 6. Vergunningen 9

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Maar er is ook goed nieuws.

Maar er is ook goed nieuws. GOED WONEN info-magazine zomer 2015 Een gezellige buurt maak je met elkaar In dit nummer: 1 Voorwoord 2 Eerste zonnepanelen fase 2 van Zonnig-Limburg gelegd 3 Gewijzigde openingstijden 4 Nieuwe Woningwet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten.

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten. Kok elementen: elektronische handel, luchtruim, het MBO en de concurrentiekrachtraad. Ik heb daarvan aangegeven hoe de komende tijd de verwachtingen zijn. Het zijn stuk voor stuk elementen die onzerzijds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie