Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL"

Transcriptie

1 Academiejaar Deel 1: Fiscale Actualiteit Deel 2: Praktijkcase Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Tot het behalen van het diploma van Postgraduaat Fiscaliteit Promotor: Dhr. L. De Greef

2

3 Academiejaar Deel 1: Fiscale Actualiteit Deel 2: Praktijkcase Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Tot het behalen van het diploma van Postgraduaat Fiscaliteit Promotor: Dhr. L. De Greef

4

5 VOORWOORD Aan het eind gekomen blik ik met deze scriptie terug op een fiscaal leerzame ervaring van het Postgraduaat Fiscaliteit. In het kader van deze scriptie wil ik daarom in dit korte voorwoord graag een aantal mensen bedanken. Dit zijn de heer Luc De Greef, mijn promotor en docent Personenbelasting en de heer Arthur De Wachter, docent Vennootschapsbelasting, voor hun advies en nuttige tips die ze mij hebben gegeven om dit eindwerk tot een goed einde te brengen. Graag wil ik ook mijn ouders bedanken omdat ze mij de kans hebben gegeven om deze opleiding te volgen en mij gedurende de hele studieperiode hebben gesteund. Verder wil ik ook mijn vriend bedanken omdat hij mij altijd is blijven steunen en in mij is blijven geloven.

6

7 DEEL 1 - FISCALE ACTUALITEIT

8

9 Deel 1: Fiscale Actualiteit 1 Inhoud BTW Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw BTW: vrijstelling onderwijs Drempelverhoging kwartaalaangiften 2 1

10 Inhoud DIRECTE INKOMSTEN BELASTING Gelegenheidswerk: artikel 90, 1 WIB 92 Gemiddelde aanslagvoet art. 171, 5 WIB 92 Beroepskosten: Kinderopvang Overgangsregeling: liquidatieboni Begrip: KMO vennootschap Forfaitaire dagvergoeding lange dienstreizen BV van bedrijfsleiders in het vizier Belastbaarheid voordeel partner bedrijfsleider Regionalisering: de krachtlijnen 3 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W.Btw BTW 2

11 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw 2011: Beslissing E.T Aftrek beperken ten belope van het beroepsmatig gebruik van: Gemengd gebruik OG Andre bedrijfsmiddelen op grond van art. 48, 2, Wbtw Goederen die behoren tot de onderneming van de belastingplichtige Goederen die zowel voor de economische activiteit als voor de privé doeleinden worden gebruikt. Gevolg privé gebruik niet meer belast met btw, maar ook niet meer aftrekbaar! 5 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Vanaf 2013: Nota: Verplichte aftrekbeperking tot beroepsmatig gebruik Aankopen van vóór 2011 wel nog privé gebruik Bij betaling vergoeding? Soort verhuring, dus in hoofde van de onderneming is er geen privé gebruik BTW op privé gebruik In 2011 Oud of nieuw OG verplicht nieuw systeem In 2012 Oud of nieuw 6 3

12 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Vaststellen privé- en beroepsgebruik? Op tijdstip van aankoop of verhuur Door raming onder toezicht van de administratie Reden? Het vaststellen van recht op aftrek De gedane uitgaven berekenen voor belaste privégebruik De normale waarde berekenen bij ter beschikkingstelling bij vergoeding Probleem? Vervoermiddelen hoe beroepsmatig gebruik bepalen? 7 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Op basis van 4 methoden 1. De Rittenmethode 2. Semi forfaitaire formule 3. Forfait 35% 4. Forfait 85%: fiscale lichte vrachtwagens Beoogde vervoermiddelen Vervoermiddelen uitgerust met een motor met een cilinderinhoud van minimum 48 cc of met een vermogen van minimum 7,2 kilowatt en is bestemd voor het vervoer van personen en/of goederen 8 4

13 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Uitgesloten: Voertuigen: Art. 45, 2 W.Btw Maximaal toegelaten massa > kg; Personenvervoer > 8 zitplaatsen, exclusief de bestuurder; Speciaal ingericht voor vervoer zieken, gewonden, gevangenen en lijkenwagen; Speciaal uitgerust om te kamperen; Die omwille van technische kenmerken niet worden ingeschreven in het repertorium van DIV 9 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Bepalen beroepsgebruik van vervoermiddel Gebruik als werkinstrument of exploitatiemiddel in het kader van de economische activiteit Occasioneel of toevallig gebruik uitgesloten onder toezicht van administratie Andere vervoermiddelen? Op basis van feitelijke omstandigheden onder toezicht van administratie 10 5

14 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Bijkomende bepalingen Woon-werkverkeer = het traject dat de gebruiker van een vervoermiddel aflegt tussen zijn woonplaats en zijn plaats van tewerkstelling of de plaats waar of van waaruit hij zijn economische activiteit uitoefent Of verblijfplaats als referentiepunt (indien dichter bij het werk) Valt onder het privégebruik Plaats van tewerkstelling = maatschappelijke zetel of filiaal NIET: werf, adres klant, 11 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Speciale gevallen plaats tewerkstelling Woonplaats verzamelplaats klant/werf. Verzamelplaats = maatschappelijke zetel of filiaal Afstand woonplaats naar de verzamelplaats = Woon werkverkeer Afstand verzamelplaats naar de werf of klant = beroepsmatig Verzamelplaats maatschappelijke zetel of filiaal Afstand woonplaats naar de werf of klant = beroepsmatig Carpooling Afstand woonplaats naar de werf of klant = woon-werkverkeer Indien collega s met bedrijfswagen tot carpoolparking rijden woon-werkverkeer 12 6

15 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw 1) Methode 1 - de rittenadministratie Bijhouden van de beroepsmatige km Welke gegevens? - Dagelijkse beroepsmatige km, datum van de rit - Beginadres en eindadres en afgelegde km per rit - Totaal aantal km per dag (inclusief privé) - Km-stand begin en einde van het jaar Per voertuig per kalenderjaar Formule : Totaal beroepskm x 100 = Beroeps% (per jaar) Totaal km Beroepsmatig% in jaar X = raming voor beroepsmatig% jaar X+1 13 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw 2) Methode 2 - Semi forfaitaire formule ( Woonwerkverkeer x 2 x 200) 6000 Privé x100 Totaal km Beroeps% Privé% Per vervoermiddel Afstand woonwerk = afstand woonplaats en plaats van maatschappelijke zetel of filiaal NIET afstand naar klanten, werven, 200 gepresteerde werkdagen (forfait) = Vast 6000 Privé-km per kalenderjaar (forfait) = Vast 14 7

16 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Pro-rata temporis van de vaste waarden 200 en 6000 Bij verhuis Bij buitengebruikstelling of ingebruikname in de loop van het kalenderjaar Woonplaats = werkplaats woonwerk = 0 (0 x 2 x 200) 6000 x100 50% Aftrekbaar km Hoe meer km hoe groter de aftrekbaarheid! Beroepsmatig% in jaar X = raming voor beroepsmatig% jaar X+1 15 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Voorwaarden: Één vaste gebruiker Één voertuig per gebruiker indien meerdere voertuigen dan is deze methode enkel van toepassing op 1 voertuig. Keuze per voertuig en dit het hele jaar toepassen 3) Methode 3 - Forfait 35% Toepassen op alle vervoermiddelen Geen combinatie met methode 1 en/of 2 Gedurende minstens 4 kalenderjaren Ook van toepassing voor

17 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw 4) Methode 4 Forfait 85% Enkel voor fiscale lichte vrachtwagens zoals opgenomen in artikel 4 WIGB Kwalificatie door DIV speelt geen rol Onderscheid maken tussen: Uitsluitend beroepsmatig gebruik geen methoden op toepassen Niet of onbeduidend beroepsmatig gebruik geen methoden op toepassen Gemengd gebruik: 1. Methode 1: de rittenadministratie 2. Methode 4: forfait 85% 17 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw 1. Methode 1 rittenadministratie Zie supra 2. Methode 4 Forfait 85% Enkel voor de fiscale lichte vrachtwagens die overwegend gebruikt worden in het kader van de economische activiteit Beoordeling? aard van de economische activiteit; type van lichte vrachtwagen; identiteit van de gebruiker. 18 9

18 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Niet voldaan aan de voorwaarden (vervoer hoofdactiviteit) forfait 85% algemeen forfait van 35% toepassen 1 kiezen en deze keuze toepassen voor alle lichte vrachtwagens Algemeen forfait gedurende 4 kalenderjaren toepassen Algemeen Methode 1 en 2 te combineren met methode 4 % naar boven afronden 19 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Recht op Aftrek Bij Methode 1 en 2 % toepassen op: Aankoop en huur voertuig Aankoop brandstof Uitgaven onderhoud en herstellingen Aankoop van toebehoren Per vervoermiddel met max. 50% aftrek Keuze globaal gemiddeld aftrekpercentage voor Personenwagens onder art. 45, 2, eerste lid Wbtw Lichte vrachtwagens beoogd door art. 45, 2, tweede lid, f) Wbtw (enkel methode 1 mogelijk) Autovoertuigen bestemd voor bezoldigd personenvervoer (art. 45, 2, tweede lid, j) Wbtw Bromfietsen en motorfietsen beoogd door art. 45, 2, tweede lid, g) Wbtw 20 10

19 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Keuze globaal gemiddeld aftrekpercentage Som van individuele aftrek% # betrokken vervoermiddelen Afgerond naar hogere eenheid Ieder jaar opnieuw berekenen 21 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Voorbeeld Een bouwonderneming beschikt over 7 autovoertuigen (2013): personenwagen A uitsluitend voor beroepsdoeleinden; personenwagen B uitsluitend gebruikt voor privéverplaatsingen; 2 personenwagens C en D, gemengd gebruik een lichte vrachtwagen E type (niet beoogd door artikel 45, 2, tweede lid, f), van het Wetboek) 2 lichte vrachtwagens F en G (beoogd door artikel 45, 2, tweede lid, f), van het Wetboek)

20 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Voertuigen C tot E methode 1 & 2 Voertuigen F & G methode 1 Voertuigen A en B uitgesloten (geen gemengd verbruik) Aard vervoermiddel Methode %Beroep %Aftrek Uitgesloten van een methode: Personenwagen A 100 % 50 % Personenwagen B 0 % 0 % Toepassing van een methode: Personenwagen C 1 65 % 50 % Personenwagen D 2 26 % 26 % Monovolume E 1 39 % 39 % Gemiddeld%Aftrek 38,33 % (afgerond 39 %) Lichte vrachtwagen F 1 83 % 83 % Lichte vrachtwagen G 1 90 % 90 % Gemiddeld%Aftrek 86,50 % (afgerond 87 %) 23 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Bij methode 3 en 4 Forfait% beroepsmatig = Aftrek% Nota BTW-eenheid Gezien als 1 belastingplichtige term belastingplichtige = BTW- eenheid Toepassen van de methoden voor heel de eenheid hetzelfde 24 12

21 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Voorbeeld Aankoop in 2013 Pw btw Brandstof, onderhoud en herstellingen btw Beroepsgebruik geraamd 50 % - Aftrekbaarheid 50 % PW: Brandst, Onderh en Herst.: april 2014 vaststellen van het beroeps% via de methoden Stel het forfait 35% is voordeligst. 25 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Herziening Brandst, Onderh en Herst. : (2013) x 50% = 525, x 35% = 367,50 Verschil: 157, 50 herzien rooster 61 Aankoop x 50% = 5250, x 35% = 3675,00 Verschil: 1575,00 herzien rooster 61 Bij aankoop in 2012 Herziening doorvoeren op 1/5 de van aankoopprijs 26 13

22 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Stel nu dat de onderneming een vergoeding aanrekent voor het privégebruik? = Dienst: voor Pw aftrek 50% en art. 45, 1quinquies Wbtw niet van toepassing Beroepsgebruik < 50% + vergoeding 50% aftrekbaar Beroepsgebruik > 50% + vergoeding 50% aftrekbaar Beroepsgebruik > 50% geen vergoeding nodig om aftrekbaarheid te verhogen In voorbeeld: Vergoeding = 1 210,00 (inclusief BTW: 210) Beroepsgebruik 35% + vergoeding 50% aftrekbaar 27 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Maatstaf van heffing Art. 33, 2 Wbtw Ter controle Minimum maatstaf van heffing berekenen voor beroepsgebruik 50% Gedane uitgaven/jaar x (50% - beroeps%) In voorbeeld = ((50 000/5) *) x (50% -35%) = * btw niet herzien gedurende het jaar dus onderhoud en herstellingen ook opnemen. Btw bovenop tellen : x 21% = 472, (reeds betaald) = 252,50 herzien 28 14

23 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Andere roerende goederen Forfait 75% Van toepassing op alle andere roerende goederen dan vervoermiddelen Die overwegend als werkinstrument of exploitatiemiddel worden gebruikt De belastingplichtige gaat bewijs moeten leveren Keuze geldt per kalenderjaar 29 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Niet voor: Roerende goederen uitsluitend voor beroepsgebruik Leveringen van elektriciteit, aardgas, water aardolie enz Onbeduidend gebruik Occasioneel of toevallig beroepsmatig gebruik Vaststellen onder toezicht van de administratie 30 15

24 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Niet van toepassing op roerende goederen die worden geleverd en onmiddellijk op zodanige wijze worden aangebracht aan een onroerend goed zodanig dat het onroerende goederen uit hun aard worden bedoeld in artikel 20, 2, tweede lid, 1 en 2, van het koninklijk besluit nr 1 van 29 december 1992 die worden geleverd en aangehecht aan een onroerend goed hoewel ze niet de aard van onroerende goederen uit hun aard verkrijgen. Beroepsmatig karakter onder toezicht van de administratie vaststellen 31 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Circulaires Addendum /3 dd Addendum /4 dd Wetgeving Art. 45, 1 Quinqiues Wbtw art. 33, 1 Wbtw artikel 20, 2, tweede lid, 1 en 2, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 Andere bron Seminarie Update BTW, Jurgen Opreel

25 Vrijstelling onderwijs BTW Vrijstelling onderwijs Vrijstelling nog enkel toegelaten voor: 1. School- en universitair onderwijs, ondermeer onderwijs aan kinderen en jongeren; 2. Beroepsopleiding en herscholing; 3. Lessen die particulier door leerkrachten worden gegeven. 4. Nauw met onderwijs samenhangende diensten en leveringen van goederen => Verstrekt door publiekrechtelijke lichamen of door organisaties met soortgelijke doeleinden voor zover deze geen winsten maken en uitkeren. Alle activiteiten van de organisatie mogen niet tot doel hebben winsten te realiseren

26 Vrijstelling onderwijs 1. School- en universitair onderwijs Systematisch overbrengen van kennis Gedurende een periode, academiejaar of schooljaar Vb kleuteronderwijs, lager en secundair onderwijs Muziekacademie niet louter recreatief 2. Beroepsopleidingen en herscholing Beroep aan te leren Vb. seminaries Ongeacht de duur van de periode Geen commerciële ondernemingen 35 Vrijstelling onderwijs 3. Lessen particulier door leerkrachten gegeven Mbt school- of universitair onderwijs Overdracht van kennis en vaardigheden Particulier = voor eigen rekening en op eigen verantwoordelijkheid 4. Nauw met onderwijs samenhangende diensten en leveringen van goederen Als nevenactiviteit bij vrijgesteld onderwijs (hoofdprestatie) Vb. verschaffen van spijzen en dranken aan lln en onderwijzers, vervoer van de lln Middelen om de hoofdactiviteit (onderwijs richten) te optimaliseren 36 18

27 Vrijstelling onderwijs Vb. Verkoop van handboeken, handleidingen, verkoop van werken van leerlingen (inachtneming decreet VlaamseGemeenschap); Occasionele activiteiten ter financiering, schoolfeesten, wafelverkopen, 37 Vrijstelling onderwijs Bijzonder gevallen 1. Instellingen sportonderricht Vrijgesteld als deze in aanmerking komen als beroepsopleiding en herscholingen en die GEEN winsten maken en uitkeren Uitzondering wel winsten gemaakt: toch vrijgesteld als de ontvangen gelden enkel gebruikt worden voor de dekking van de kosten. Ook van toepassing op de nevenactiviteiten. 2. Taalonderricht Enkel vrijgesteld als deze in aanmerking komen als beroepsopleiding en herscholingen, GEEN winsten uitkeren

28 Vrijstelling onderwijs 3. Autorijscholen en opleiding tot beroepspiloot Vrijgesteld als deze in aanmerking komen als beroepsopleiding en herscholingen, GEEN winsten uitkeren; Erkend door FOD Mobiliteit; Uitgesloten indien: Deze opleidingen gegeven worden door ondernemingen met commerciële doeleinden of; Uit de boekhouding blijkt dat er een winstoogmerk blijkt. 39 Vrijstelling onderwijs Plaats van de dienst Toepassing van de B2B en B2C regels B2C art. 21bis, 2, 5 Wbtw schriftelijke cursussen PVD = plaats waar de cursist wordt begeleid of plaats waar de dienst materieel wordt verricht B2B art. 21, 2, Wbtw of art. 21, 3, 3 Wbtw evenement occasioneel of specifiek duur hoogstens 1 volledige dag is plaats van het recht van toegang de plaats waar het evenement plaatsvindt 40 20

29 Vrijstelling onderwijs Recht op aftrek a) Regularisatie historische btw In het verleden niet in aftrek genomen; In geval dat de belastingplichtige niet meer voldoet om in aanmerking te komen voor de vrijstelling. Regularisatie uitoefenen volgens art. 21bis, 1 KB nr Afhankelijk van de indiening van een inventaris op van de nog niet gebruikte of verbruikte goederen Opmaak inventaris gebeurt in 2 exemplaren = gedetailleerde beschrijving van de goederen die in aanmerking komen voor de regularisatie Ten laatste 20 dagen vóór de indieningsdatum van de periodieke btw aangifte (uiterlijk op 30 juni 2014) 41 Vrijstelling onderwijs Bedrijfsmiddelen Herziening = 1/5 of 1/15 (OG) voor de jaren van de herzieningsperiode die op nog niet verstreken zijn. Andere dan bedrijfsmiddelen Herziening In het voordeel van de belastingplichtige goederen: Nog niet verbruikt of gebruikt op Rechtstreeks en duidelijk toewijsbaar zijn aan de verrichte belaste prestatie 42 21

30 Vrijstelling onderwijs b) Werking GEEN terugbetaling van de herziene btw Verrekening van de historische btw R71 R62 met max. R62 = R71 Indien een bedrag door de staat verschuldigd is (R72) aftrek niet mogelijk Indien nog historische btw over= overdraagbaar Btw die nog niet kon toegerekend worden: Eerste 11 maandenaangiften Eerste 3 kwartaal aangiften => In aangifte december ongeacht eindresultaat 43 Vrijstelling onderwijs Bijkomende vaststellingen Algemene kosten niet aftrekbaar! Vb. Energie, water, telefoon, In geval de belastingplichtige door de wijziging nu wel onder de vrijstelling valt, zullen enkel de goederen en diensten vanaf recht op aftrek geven Inwerkingtreding Vanaf 1 januari 2014 LET OP! Administratieve tolerantie voor taalonderricht: vanaf 1 september 2014 (overgangsregel) 44 22

31 Vrijstelling onderwijs Circulaire en beslissing AAFisc Nr. 50/2013 (E.T ) dd Beslissing Btw, nr. E.T , dd Wetgeving artikel 44, 2, 4, Wbtw gewijzigd door artikel 46 van de Wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende duurzame ontwikkelingen (B.S. 28 juni 2013) 45 Drempelverhoging kwartaalaangiften BTW 23

32 Drempelverhoging kwartaalaangiften Voorwaarden: 1. Totale jaaromzet excl. btw, voor het volledige jaar; 2. Totale jaaromzet excl. Btw, voor de leveringen van: Energieproducten, art. 415, 1, programmawet ; Toestellen voor mobiele telefonie, computers + randapparaten, en onderdelen; Landvoertuigen met motor en onderworpen aan de reglementering van de inschrijving; 3. Niet gehouden tot maandelijkse indiening van de opgave van de intracommunautaire handelingen Gevolg? Meer btw- belastingplichtigen zullen een kwartaalaangifte kunnen indienen. 47 Drempelverhoging kwartaalaangiften Totale jaaromzet excl. Btw, voor de leveringen van (voorwaarde 2): wordt uitgebreid vanaf door art. 18, 2, 2 K.B. nr met o.a. Dierlijke en plantaardige vetten bedoeld voor de verwarming of motorbrandstof; Fossiele brandstoffen ( steenkool, aardolie, ); Koolwaterstof en smeermiddelen Dopes, alkylbenzenen, alkylnaftalenen, 48 24

33 Drempelverhoging kwartaalaangiften de belastingplichtige die gehouden zijn tot een maandelijkse indiening van de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen, zijn uitgesloten voor de kwartaalaangiften Gelijkstelling btw- aangifte en IC- opgaven IC- opgave in geval de ICL > ,00 gedurende 1 kwartaal: Verlaging van de drempel , ,00 Btw aangifte maandelijks 4 verstreken kwartalen < ,00 Overgaan van maand- tot kwartaalaangifte 49 Drempelverhoging kwartaalaangiften Vrijwillige overgang van maand- naar kwartaalaangifte Voldoen aan de 3 voorwaarden Via een gemotiveerd verzoekschrift Indienen btw- controlekantoor ten laatste voor Onderzocht en antwoord schriftelijk overmaken Tijdige aanvraag en aanvaard kwartaalaangifte vanaf Latere aanvragen ten vroegste Maandelijkse vergunning voor teruggaaf gaat verloren 50 25

34 Drempelverhoging kwartaalaangiften Kwartaal- naar maandaangifte Voor belastingplichtige die: gehouden zijn tot maandelijkse indiening van de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen (door overschrijding drempel) of; er vrijwillig voor kiezen om hun opgaven van de intracommunautaire handelingen maandelijks in te dienen (zelfs indien geen overschrijding van de drempel) Vanaf verplichte maandaangiften Eerste aangifte heeft betrekking tot de handelingen van de maand april indienen op 20 mei Drempelverhoging kwartaalaangiften Beslissing Btw, nr. E.T , dd Wetswijziging Art. 18, K.B., nr. 1 van 29 december 1992 W.Btw Art. 5, 1 K.B., nr. 50 van 29 december 1992 W.Btw 52 26

35 Gelegenheidswerk horeca Personenbelasting 53 Gelegenheidswerk: 171, 1, e, WIB 92 Situatie: Nood aan arbeid in horecasector zeer variabel waardoor de arbeidskrachten snel wijzigen Gelegenheidswerk: Werknemers: max. 50 dagen per jaar Werkgever: max. 100 dagen per jaar (ongeacht aantal WN) In de horecasector 54 27

36 Gelegenheidswerk: 171, 1, e, WIB 92 Voorwaarden: Onder het Paritair Comité Hotelbedrijf Contract tussen WG en WN is van bepaalde duur of duidelijk omschreven werk van max. 2 opeenvolgende dagen Sociaal vlak: bijdragen berekend op basis van Uurforfait of Dagforfait bepaald door art. 31ter, tweede lid K.B. van 28 november 1969 Forfaitair loon = 7,50/ uur en dit met een max. 45,00/dag Belastbaar: Gunsttarief: 33% + ACB Derhalve gezamenlijk belast voordeliger uitkomt. Tarief BV: 33,31% (zonder vermindering) 55 Gelegenheidswerk: 171, 1, e, WIB 92 Combinatie met studentenwerk? Studentenwerk: max. 50 dagen per jaar Progressief Tarief Gelegenheidswerk horeca: max. 50 dagen per jaar Combinatie mogelijk! Eerst de studentenarbeidsdagen uitputten. Berekening bestaansmiddelen student: Studentenwerk Met vrijstelling 1 ste schijf 2 560,00 Met kostenforafit 20% (min. 430,00) Gelegenheidswerk Zonder vrijstelling 1 ste schijf Met kostenforfait 20% (min. 430,00) 56 28

37 Gelegenheidswerk: 171, 1, e, WIB 92 Doel: Meer leefbare en minder fraudegevoelige sector Inwerkingtreding 1 oktober Gelegenheidswerk: 171, 1, e, WIB 92 Op de loonfiche en de aangifte Werknemers: Fiche: : code 263 Aangifteformulier: code 1263/2263 Bedrijfsleiders: Fiche: : code 422 Aangifteformulier: code 1422/

38 Gelegenheidswerk: 171, 1, e, WIB 92 In voorbereiding: K.B. Tot wijziging van het RSZ- K.B. van 28 november 1969 artikel 31ter, tweede lid: Bepalen uur- en dagforfaits Reeds goedgekeurd ontwerp door de ministerraad na tweede lezing Wetswijziging: Artikel 171, 1, e, Wetboek Inkomstenbelasting 92, opgeheven bij de wet van 28 april 2008, wordt hersteld. Bron: Parlementaire stukken van de Kamer: Parl.Stuk. Kamer Nr / Gemiddelde aanslagvoet Personenbelasting 30

39 Gemiddelde aanslagvoet Van toepassing op de in artikel 171, 5, WIB 92 bedoelde inkomsten: Ontslagvergoeding Achterstal Opzegvergoeding Inschakelingsvergoeding tegen de gemiddelde aanslagvoet met betrekking tot het geheel van de belastbare inkomsten van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad 61 Gemiddelde aanslagvoet Normale beroepswerkzaamheid wijziging? Vroeger? het meest recente vorige jaar waarin de betrokkene in België of in het buitenland gedurende twaalf maanden belastbare beroepsinkomsten - welke ook hun aard is - heeft behaald,. (com. IB 92 nr. 171/324) m.a.w. de belastingplichtige heeft gedurende elk van de twaalf maanden van het beschouwde jaar belastbare beroepsinkomsten heeft verkregen (met inbegrip van vervangingsinkomsten of pensioenen, renten enz.) (com. IB 92 nr. 171/325) 62 31

40 Gemiddelde aanslagvoet Arrest Hof van Cassatie de gemiddelde aanslagvoet als bedoeld in artikel 171, 5, WIB 92, rekening houden met het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad. Voorbeeld Bezoldiging Bezoldiging Ontslag vervangings inkomsten Bezoldiging Ontslagvergoeding 63 Gemiddelde aanslagvoet Referentiejaar? Voorheen: 2011 Na arrest: 2009 => Geldig referentiejaar = het jaar waarin een normale beroepsactiviteit werd uitgeoefend => Normaal? = Feitenkwestie 64 32

41 Gemiddelde aanslagvoet Parlementaire vraag (Veerle Wouters) Ambtenaren verplicht om het administratief standpunt te volgen of niet? Principe: de richtlijnen volgen Wet primeert op de richtlijnen! Inwerkingtreding: Onmiddellijk 65 Gemiddelde aanslagvoet Circulaire Ci.RH.241/ dd Wetgeving, commentaren en rechtspraak Art. 171, 5, WIB 92 Com.IB 92, nr. 171/ Arrest Hof van Cassatie

42 Beroepskosten: Kinderopvang Personenbelasting Beroepskosten: Kinderopvang Aanslagjaar Globaal kostenforfait 2. Werkelijke beroepskosten Globaal Kostenforfait 16,50 per kind per opvangdag Alle kosten inbegrepen, behalve de bijdrage van het sociaal statuut van de zelfstandigen. Van toepassing op de zelfstandige onthaalmoeders en instellingen die hoogstens met 2 werken 68 34

43 Beroepskosten: Kinderopvang Zelfstandige onthaalmoeders Natuurlijke personen die op zelfstandige basis een beperkt aantal kinderen bijhouden in een gezinswoning. Onder toezicht van het Kind en Gezin Niet voor: Vennootschappen VZW de gesubsidieerde sector (Com. IB 92, nr. 342/78) Gebonden aan een erkende dienst voor opvanggezinnen niet belastbaar 69 Beroepskosten: Kinderopvang Opmerkingen Niet voor louter buitenschoolse kinderopvang Opvangdag is minder dan volledige dag forfait beperkt tot ontvangen bedrag Gebruik globaal kostenforfait algemene forfaitaire aftrek (art. 51, tweede lid, 4, WIB 92) 70 35

44 Beroepskosten: Kinderopvang Aanslagjaar Beperkt kostenforfait 2. Globaal kostenforfait 3. Werkelijke kosten => Iedere opvangpersoon de keuzemogelijkheid heeft, ongeacht of hij/zij alleen werkt op zelfstandige basis of in een feitelijke vereniging van twee of meer zelfstandige opvangpersonen. 71 Beroepskosten: Kinderopvang Beperkt kostenforfait Forfait van 7,00 per kind per opvangdag Voeding; schoonmaak- en wasproducten (opgelet: geen elektrische apparaten!); verzorgingsproducten (zalf, zeep, vochtige doekjes, enz.) en farmaceutische producten (basisapotheek); textiel (beroepskledij, lakens, handdoeken, washandjes, slabbetjes..); klein kookmateriaal (kookpotten, bestek, borden enz.; opgelet: geen elektrische apparaten); klein speelgoed (niet: groot speelgoed zoals bijvoorbeeld buitenspeeltuigen zoals glijbaan enz.); klein kantoormateriaal (papier, postzegels, omslagen);4 representatiekosten (zijnde kleine attenties voor kinderen/ouders/grootouders); allerlei klein materiaal voor knutsel- en versieringswerk

45 Beroepskosten: Kinderopvang Allen andere werkelijke kosten bewijsstukken! Beperkt forfait wordt niet opgesplitst indien opvangdag volledige dag Max. aftrekbaar bedrag van totale kosten (= beperkt forfait + bewezen werkelijke kosten) beperkt tot ontvangen bedrag per opvangpersoon. 73 Beroepskosten: Kinderopvang Globaal kostenforfait Forfait van 16,50 per aanwezig kind per opvangdag Alle beroepskosten behalve de sociale bijdragen als zelfstandige Beperkt tot het ontvangen bedrag indien kind minder dan volledige dag Max. aftrekbaar bedrag van het globaal forfait beperkt tot ontvangen bedrag per opvangpersoon. Niet samen met aftrek van de beroepskosten gestaafd met bewijsstukken

46 Beroepskosten : Kinderopvang Algemene voorwaarden voor beide forfaits Enkel natuurlijke personen Niet voor de gesubsidieerde sector Louter buitenschoolse opvang komt niet in aanmerking Gebruik globaal kostenforfait algemene forfaitaire aftrek (art. 51, tweede lid, 4, WIB 92) Geldig voor 3 jaar Ingang (aj.2015) (aj. 2017) 75 Beroepskosten: Kinderopvang Circulaire en commentaren nr. Ci.RH.842/ (AAFisc Nr. 33/2013) dd ADDENDUM aan de circulaire nr. Ci.RH.842/ van 4 september 2013 (AAFisc Nr. 33/2013) Com. IB 92, nr. 342/

47 Overgangsregeling: Liquidatieboni Vennootschapsbelasting Overgangsregeling: Liquidatieboni Achtergrond Tot 2002 vrijgesteld van belastingen Vanaf 2002 RV 10% Programmawet Vanaf stijging RV 25% voor zowel kleine als grote vennootschappen Programmawet => Overgangsregeling om te vermijden dat vennootschappen massaal zouden overgaan tot vervroegde liquidatie. Programmawet

48 Overgangsregeling: Liquidatieboni Overgangsregeling = tijdelijk en onder voorwaarden het tarief van 10% vastklikken zonder effectief over te gaan tot liquidatie voor de dividenden die overeenkomen met de vermindering van de belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering op voorwaarde dat en in de mate dat minstens het verkregen bedrag onmiddellijk wordt opgenomen in het kapitaal en dat deze opneming plaatsvindt tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1 oktober Overgangsregeling: Liquidatieboni Onduidelijkheden 1. Welke belaste reserves? 2. Inbreng in kapitaal a) Bedoelde periode? b) Onmiddellijke inbreng van verkregen bedrag? 80 40

49 Overgangsregeling: Liquidatieboni 1. De belaste reserves Verwijst naar een fiscaal begrip en niet naar een boekhoudkundig begrip. Het betreft de reserves die voorkomen in de opgave 328R en die kunnen worden uitgekeerd Beoogde belaste reserves Ten laatste zijn goedgekeurd door AV op De boekhoudkundige beschikbare reserves ; (reserves die de Ven.B hebben ondergaan en waarover de AV bijgevolg vrij kan beschikken, inzonderheid door ze onder de vorm van dividenden uit te keren) Overgedragen winst; 81 Overgangsregeling: Liquidatieboni Vermindering van het maatschappelijk kapitaal (of van een uitgiftepremie) door opname van de "belaste reserves" die voorheen in het kapitaal (of in de uitgiftepremies) werden opgenomen. "belaste reserves" voldaan aan Venn.b. bestanddeel is niet afkomstig van het volstort kapitaal bijgevolg is het een dividend waarop RV verschuldigd is. NIET beoogd Belastbare voorzieningen Onzichtbare reserves

50 Overgangsregeling: Liquidatieboni 2. a) bedoelde periode Dividenduitkering en kapitaalverhoging:.. die ten vroegste op wordt verricht en tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat ten laatste op wordt afgesloten. De datum van de verrichting is de datum van de authentieke akte van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal. 83 Overgangsregeling: Liquidatieboni Toekenning van dividend en kapitaalverhoging moeten niet in hetzelfde belastbaar tijdperk gebeuren. Voorbeelden Afsluiten jaarrekening op Afsluiten jaarrekening op

51 Overgangsregeling: Liquidatieboni 2. a) verkregen bedrag de inbreng moet ten minste gelijk zijn aan het verkregen bedrag Verkregen bedrag = het gedecreteerd dividend RV (10%) bronheffing per aandeelhouder worden beoordeeld en, voor elke aandeelhouder, per aandeel dat dividenden oplevert Aandeelhouder Niet verplicht alle dividenden aan te wenden voor de kapitaalverhoging Gedeelte niet voor kapitaalverhoging bronheffing 25% art. 269, 1, 1, WIB 92 Gedeelte voor kapitaalverhoging 10% 85 Overgangsregeling: Liquidatieboni 2. b) onmiddellijke inbreng Inbreng 1. In natura vorderingsrecht op het dividend 2. In geld "onmiddellijke opname" is van het verkregen bedrag (per aandeel), in dat de inbreng volledig volstort moet zijn, en dit zonder verwijl, rekening houdend met de uitdrukkelijke bepalingen inzake het vennootschapsrecht. Toepassing RV 10% vastgesteld binnen de 15 dagen na datum van toekenning of betaalbaarheidstelling niet tijdig voldaan: aanvullende RV 15% verhoogd met nalatigheidintresten 86 43

52 Overgangsregeling: Liquidatieboni Probleem? Wet houdt een zeer strikte periode aan om de overgangsregeling uit te voeren, waardoor sommige vennootschappen moeilijk hadden om binnen deze periode de verrichtingen uit te voeren Komst: ADMINISTRATIEVE TOLERANTIE 87 Overgangsregeling: Liquidatieboni Administratieve tolerantie Voor de vennootschappen die hun jaarrekening afsluiten vanaf tot en met voor zover aan volgende voorwaarden: 1. Toekenning of betaalbaarheidstelling uiterlijk op of de laatste dag v/h boekjaar afgesloten tem ; 2. De vennootschap en de aandeelhouders verbinden zich er toe, uiterlijk op de datum van toekenning van het dividend om een kapitaalverhoging uit te voeren; 3. de kapitaalhoging en de inbreng moeten geformaliseerd worden uiterlijk op

53 Overgangsregeling: Liquidatieboni Administratieve tolerantie De uitkerende vennootschap dient binnen de 15 dagen na toekenning of betaalbaarheidstelling haar verplichtingen betreffende de RV na te komen Aangifte, inhouding en storting van de RV aan de schatkist Niet tijdig? Aanvullende RV 15% + nalatigheidintresten verschuldigd 4 jaar onaangetast blijven van het kapitaal na kapitaalsverhoging 8 jaar onaangetast blijven van het kapitaal na kapitaalsverhoging Vennootschappen onder art. 15 W.Venn Alle andere vennootschappen 89 Overgangsregeling: Liquidatieboni Gevolg? Vennootschappen die afsluiten tussen en krijgen extra tijd om het dividend te decreteren Extra tijd tussen 1 dag en 3 maanden Voorbeelden 1. Afsluiting boekhouding Wettelijke termijn = 4 maanden Tolerantie tot uikering dividend + beslissing kapitaalverhoging tot formalisering kapitaalverhoging => Totaal termijn 9 maanden 90 45

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569.

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569. Herhaling nieuwe diensten van Bebotax - Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek Online actualiteit op onze website www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Startersgids VASTGOEDMAKELAAR. Startersgids Vastgoedmakelaar p. 1

Startersgids VASTGOEDMAKELAAR. Startersgids Vastgoedmakelaar p. 1 Startersgids VASTGOEDMAKELAAR Startersgids Vastgoedmakelaar p. 1 Startersgids VASTGOEDMAKELAAR INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Erkenningsvoorwaarden... 6 Erkende diploma s... 6 Vastgoedmakelaar...

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

Door Eddy Soenen E.a. Inspecteur diensthoofd bij de Administratie van de Algemene Fiscaliteit

Door Eddy Soenen E.a. Inspecteur diensthoofd bij de Administratie van de Algemene Fiscaliteit 1 BIBF Opleiding BIBF Stagiairs Zaterdag 02 maart 2013 Door Eddy Soenen E.a. Inspecteur diensthoofd bij de Administratie van de Algemene Fiscaliteit Ieder gebruik of vermenigvuldiging op gelijk welke wijze

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000? Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele

Nadere informatie

Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT

Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Startersgids Boekhouder Accountant p. 1 Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Takenpakket van de accountant...

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Lucien Ceulemans Accountant en belastingconsulent Raadslid IAB Deze bespreking is gebaseerd op de Wet

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut p. 1 Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Starten als kinesitherapeut?... 6 Erkenning... 7 Procedure

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGS- BEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR INHOUD U gaat als zelfstandige

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA s meer rekenwerk voor minder btw-aftrek : meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar, 11 december 2012, heeft de Btw-administratie het langverwachte addendum gepubliceerd met betrekking tot

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie