Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL"

Transcriptie

1 Academiejaar Deel 1: Fiscale Actualiteit Deel 2: Praktijkcase Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Tot het behalen van het diploma van Postgraduaat Fiscaliteit Promotor: Dhr. L. De Greef

2

3 Academiejaar Deel 1: Fiscale Actualiteit Deel 2: Praktijkcase Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Tot het behalen van het diploma van Postgraduaat Fiscaliteit Promotor: Dhr. L. De Greef

4

5 VOORWOORD Aan het eind gekomen blik ik met deze scriptie terug op een fiscaal leerzame ervaring van het Postgraduaat Fiscaliteit. In het kader van deze scriptie wil ik daarom in dit korte voorwoord graag een aantal mensen bedanken. Dit zijn de heer Luc De Greef, mijn promotor en docent Personenbelasting en de heer Arthur De Wachter, docent Vennootschapsbelasting, voor hun advies en nuttige tips die ze mij hebben gegeven om dit eindwerk tot een goed einde te brengen. Graag wil ik ook mijn ouders bedanken omdat ze mij de kans hebben gegeven om deze opleiding te volgen en mij gedurende de hele studieperiode hebben gesteund. Verder wil ik ook mijn vriend bedanken omdat hij mij altijd is blijven steunen en in mij is blijven geloven.

6

7 DEEL 1 - FISCALE ACTUALITEIT

8

9 Deel 1: Fiscale Actualiteit 1 Inhoud BTW Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw BTW: vrijstelling onderwijs Drempelverhoging kwartaalaangiften 2 1

10 Inhoud DIRECTE INKOMSTEN BELASTING Gelegenheidswerk: artikel 90, 1 WIB 92 Gemiddelde aanslagvoet art. 171, 5 WIB 92 Beroepskosten: Kinderopvang Overgangsregeling: liquidatieboni Begrip: KMO vennootschap Forfaitaire dagvergoeding lange dienstreizen BV van bedrijfsleiders in het vizier Belastbaarheid voordeel partner bedrijfsleider Regionalisering: de krachtlijnen 3 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W.Btw BTW 2

11 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw 2011: Beslissing E.T Aftrek beperken ten belope van het beroepsmatig gebruik van: Gemengd gebruik OG Andre bedrijfsmiddelen op grond van art. 48, 2, Wbtw Goederen die behoren tot de onderneming van de belastingplichtige Goederen die zowel voor de economische activiteit als voor de privé doeleinden worden gebruikt. Gevolg privé gebruik niet meer belast met btw, maar ook niet meer aftrekbaar! 5 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Vanaf 2013: Nota: Verplichte aftrekbeperking tot beroepsmatig gebruik Aankopen van vóór 2011 wel nog privé gebruik Bij betaling vergoeding? Soort verhuring, dus in hoofde van de onderneming is er geen privé gebruik BTW op privé gebruik In 2011 Oud of nieuw OG verplicht nieuw systeem In 2012 Oud of nieuw 6 3

12 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Vaststellen privé- en beroepsgebruik? Op tijdstip van aankoop of verhuur Door raming onder toezicht van de administratie Reden? Het vaststellen van recht op aftrek De gedane uitgaven berekenen voor belaste privégebruik De normale waarde berekenen bij ter beschikkingstelling bij vergoeding Probleem? Vervoermiddelen hoe beroepsmatig gebruik bepalen? 7 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Op basis van 4 methoden 1. De Rittenmethode 2. Semi forfaitaire formule 3. Forfait 35% 4. Forfait 85%: fiscale lichte vrachtwagens Beoogde vervoermiddelen Vervoermiddelen uitgerust met een motor met een cilinderinhoud van minimum 48 cc of met een vermogen van minimum 7,2 kilowatt en is bestemd voor het vervoer van personen en/of goederen 8 4

13 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Uitgesloten: Voertuigen: Art. 45, 2 W.Btw Maximaal toegelaten massa > kg; Personenvervoer > 8 zitplaatsen, exclusief de bestuurder; Speciaal ingericht voor vervoer zieken, gewonden, gevangenen en lijkenwagen; Speciaal uitgerust om te kamperen; Die omwille van technische kenmerken niet worden ingeschreven in het repertorium van DIV 9 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Bepalen beroepsgebruik van vervoermiddel Gebruik als werkinstrument of exploitatiemiddel in het kader van de economische activiteit Occasioneel of toevallig gebruik uitgesloten onder toezicht van administratie Andere vervoermiddelen? Op basis van feitelijke omstandigheden onder toezicht van administratie 10 5

14 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Bijkomende bepalingen Woon-werkverkeer = het traject dat de gebruiker van een vervoermiddel aflegt tussen zijn woonplaats en zijn plaats van tewerkstelling of de plaats waar of van waaruit hij zijn economische activiteit uitoefent Of verblijfplaats als referentiepunt (indien dichter bij het werk) Valt onder het privégebruik Plaats van tewerkstelling = maatschappelijke zetel of filiaal NIET: werf, adres klant, 11 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Speciale gevallen plaats tewerkstelling Woonplaats verzamelplaats klant/werf. Verzamelplaats = maatschappelijke zetel of filiaal Afstand woonplaats naar de verzamelplaats = Woon werkverkeer Afstand verzamelplaats naar de werf of klant = beroepsmatig Verzamelplaats maatschappelijke zetel of filiaal Afstand woonplaats naar de werf of klant = beroepsmatig Carpooling Afstand woonplaats naar de werf of klant = woon-werkverkeer Indien collega s met bedrijfswagen tot carpoolparking rijden woon-werkverkeer 12 6

15 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw 1) Methode 1 - de rittenadministratie Bijhouden van de beroepsmatige km Welke gegevens? - Dagelijkse beroepsmatige km, datum van de rit - Beginadres en eindadres en afgelegde km per rit - Totaal aantal km per dag (inclusief privé) - Km-stand begin en einde van het jaar Per voertuig per kalenderjaar Formule : Totaal beroepskm x 100 = Beroeps% (per jaar) Totaal km Beroepsmatig% in jaar X = raming voor beroepsmatig% jaar X+1 13 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw 2) Methode 2 - Semi forfaitaire formule ( Woonwerkverkeer x 2 x 200) 6000 Privé x100 Totaal km Beroeps% Privé% Per vervoermiddel Afstand woonwerk = afstand woonplaats en plaats van maatschappelijke zetel of filiaal NIET afstand naar klanten, werven, 200 gepresteerde werkdagen (forfait) = Vast 6000 Privé-km per kalenderjaar (forfait) = Vast 14 7

16 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Pro-rata temporis van de vaste waarden 200 en 6000 Bij verhuis Bij buitengebruikstelling of ingebruikname in de loop van het kalenderjaar Woonplaats = werkplaats woonwerk = 0 (0 x 2 x 200) 6000 x100 50% Aftrekbaar km Hoe meer km hoe groter de aftrekbaarheid! Beroepsmatig% in jaar X = raming voor beroepsmatig% jaar X+1 15 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Voorwaarden: Één vaste gebruiker Één voertuig per gebruiker indien meerdere voertuigen dan is deze methode enkel van toepassing op 1 voertuig. Keuze per voertuig en dit het hele jaar toepassen 3) Methode 3 - Forfait 35% Toepassen op alle vervoermiddelen Geen combinatie met methode 1 en/of 2 Gedurende minstens 4 kalenderjaren Ook van toepassing voor

17 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw 4) Methode 4 Forfait 85% Enkel voor fiscale lichte vrachtwagens zoals opgenomen in artikel 4 WIGB Kwalificatie door DIV speelt geen rol Onderscheid maken tussen: Uitsluitend beroepsmatig gebruik geen methoden op toepassen Niet of onbeduidend beroepsmatig gebruik geen methoden op toepassen Gemengd gebruik: 1. Methode 1: de rittenadministratie 2. Methode 4: forfait 85% 17 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw 1. Methode 1 rittenadministratie Zie supra 2. Methode 4 Forfait 85% Enkel voor de fiscale lichte vrachtwagens die overwegend gebruikt worden in het kader van de economische activiteit Beoordeling? aard van de economische activiteit; type van lichte vrachtwagen; identiteit van de gebruiker. 18 9

18 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Niet voldaan aan de voorwaarden (vervoer hoofdactiviteit) forfait 85% algemeen forfait van 35% toepassen 1 kiezen en deze keuze toepassen voor alle lichte vrachtwagens Algemeen forfait gedurende 4 kalenderjaren toepassen Algemeen Methode 1 en 2 te combineren met methode 4 % naar boven afronden 19 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Recht op Aftrek Bij Methode 1 en 2 % toepassen op: Aankoop en huur voertuig Aankoop brandstof Uitgaven onderhoud en herstellingen Aankoop van toebehoren Per vervoermiddel met max. 50% aftrek Keuze globaal gemiddeld aftrekpercentage voor Personenwagens onder art. 45, 2, eerste lid Wbtw Lichte vrachtwagens beoogd door art. 45, 2, tweede lid, f) Wbtw (enkel methode 1 mogelijk) Autovoertuigen bestemd voor bezoldigd personenvervoer (art. 45, 2, tweede lid, j) Wbtw Bromfietsen en motorfietsen beoogd door art. 45, 2, tweede lid, g) Wbtw 20 10

19 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Keuze globaal gemiddeld aftrekpercentage Som van individuele aftrek% # betrokken vervoermiddelen Afgerond naar hogere eenheid Ieder jaar opnieuw berekenen 21 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Voorbeeld Een bouwonderneming beschikt over 7 autovoertuigen (2013): personenwagen A uitsluitend voor beroepsdoeleinden; personenwagen B uitsluitend gebruikt voor privéverplaatsingen; 2 personenwagens C en D, gemengd gebruik een lichte vrachtwagen E type (niet beoogd door artikel 45, 2, tweede lid, f), van het Wetboek) 2 lichte vrachtwagens F en G (beoogd door artikel 45, 2, tweede lid, f), van het Wetboek)

20 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Voertuigen C tot E methode 1 & 2 Voertuigen F & G methode 1 Voertuigen A en B uitgesloten (geen gemengd verbruik) Aard vervoermiddel Methode %Beroep %Aftrek Uitgesloten van een methode: Personenwagen A 100 % 50 % Personenwagen B 0 % 0 % Toepassing van een methode: Personenwagen C 1 65 % 50 % Personenwagen D 2 26 % 26 % Monovolume E 1 39 % 39 % Gemiddeld%Aftrek 38,33 % (afgerond 39 %) Lichte vrachtwagen F 1 83 % 83 % Lichte vrachtwagen G 1 90 % 90 % Gemiddeld%Aftrek 86,50 % (afgerond 87 %) 23 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Bij methode 3 en 4 Forfait% beroepsmatig = Aftrek% Nota BTW-eenheid Gezien als 1 belastingplichtige term belastingplichtige = BTW- eenheid Toepassen van de methoden voor heel de eenheid hetzelfde 24 12

21 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Voorbeeld Aankoop in 2013 Pw btw Brandstof, onderhoud en herstellingen btw Beroepsgebruik geraamd 50 % - Aftrekbaarheid 50 % PW: Brandst, Onderh en Herst.: april 2014 vaststellen van het beroeps% via de methoden Stel het forfait 35% is voordeligst. 25 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Herziening Brandst, Onderh en Herst. : (2013) x 50% = 525, x 35% = 367,50 Verschil: 157, 50 herzien rooster 61 Aankoop x 50% = 5250, x 35% = 3675,00 Verschil: 1575,00 herzien rooster 61 Bij aankoop in 2012 Herziening doorvoeren op 1/5 de van aankoopprijs 26 13

22 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Stel nu dat de onderneming een vergoeding aanrekent voor het privégebruik? = Dienst: voor Pw aftrek 50% en art. 45, 1quinquies Wbtw niet van toepassing Beroepsgebruik < 50% + vergoeding 50% aftrekbaar Beroepsgebruik > 50% + vergoeding 50% aftrekbaar Beroepsgebruik > 50% geen vergoeding nodig om aftrekbaarheid te verhogen In voorbeeld: Vergoeding = 1 210,00 (inclusief BTW: 210) Beroepsgebruik 35% + vergoeding 50% aftrekbaar 27 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Maatstaf van heffing Art. 33, 2 Wbtw Ter controle Minimum maatstaf van heffing berekenen voor beroepsgebruik 50% Gedane uitgaven/jaar x (50% - beroeps%) In voorbeeld = ((50 000/5) *) x (50% -35%) = * btw niet herzien gedurende het jaar dus onderhoud en herstellingen ook opnemen. Btw bovenop tellen : x 21% = 472, (reeds betaald) = 252,50 herzien 28 14

23 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Andere roerende goederen Forfait 75% Van toepassing op alle andere roerende goederen dan vervoermiddelen Die overwegend als werkinstrument of exploitatiemiddel worden gebruikt De belastingplichtige gaat bewijs moeten leveren Keuze geldt per kalenderjaar 29 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Niet voor: Roerende goederen uitsluitend voor beroepsgebruik Leveringen van elektriciteit, aardgas, water aardolie enz Onbeduidend gebruik Occasioneel of toevallig beroepsmatig gebruik Vaststellen onder toezicht van de administratie 30 15

24 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Niet van toepassing op roerende goederen die worden geleverd en onmiddellijk op zodanige wijze worden aangebracht aan een onroerend goed zodanig dat het onroerende goederen uit hun aard worden bedoeld in artikel 20, 2, tweede lid, 1 en 2, van het koninklijk besluit nr 1 van 29 december 1992 die worden geleverd en aangehecht aan een onroerend goed hoewel ze niet de aard van onroerende goederen uit hun aard verkrijgen. Beroepsmatig karakter onder toezicht van de administratie vaststellen 31 Gemengd gebruik bedrijfsmiddelen: Artikel 45, 1 Quinquies W. Btw Circulaires Addendum /3 dd Addendum /4 dd Wetgeving Art. 45, 1 Quinqiues Wbtw art. 33, 1 Wbtw artikel 20, 2, tweede lid, 1 en 2, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 Andere bron Seminarie Update BTW, Jurgen Opreel

25 Vrijstelling onderwijs BTW Vrijstelling onderwijs Vrijstelling nog enkel toegelaten voor: 1. School- en universitair onderwijs, ondermeer onderwijs aan kinderen en jongeren; 2. Beroepsopleiding en herscholing; 3. Lessen die particulier door leerkrachten worden gegeven. 4. Nauw met onderwijs samenhangende diensten en leveringen van goederen => Verstrekt door publiekrechtelijke lichamen of door organisaties met soortgelijke doeleinden voor zover deze geen winsten maken en uitkeren. Alle activiteiten van de organisatie mogen niet tot doel hebben winsten te realiseren

26 Vrijstelling onderwijs 1. School- en universitair onderwijs Systematisch overbrengen van kennis Gedurende een periode, academiejaar of schooljaar Vb kleuteronderwijs, lager en secundair onderwijs Muziekacademie niet louter recreatief 2. Beroepsopleidingen en herscholing Beroep aan te leren Vb. seminaries Ongeacht de duur van de periode Geen commerciële ondernemingen 35 Vrijstelling onderwijs 3. Lessen particulier door leerkrachten gegeven Mbt school- of universitair onderwijs Overdracht van kennis en vaardigheden Particulier = voor eigen rekening en op eigen verantwoordelijkheid 4. Nauw met onderwijs samenhangende diensten en leveringen van goederen Als nevenactiviteit bij vrijgesteld onderwijs (hoofdprestatie) Vb. verschaffen van spijzen en dranken aan lln en onderwijzers, vervoer van de lln Middelen om de hoofdactiviteit (onderwijs richten) te optimaliseren 36 18

27 Vrijstelling onderwijs Vb. Verkoop van handboeken, handleidingen, verkoop van werken van leerlingen (inachtneming decreet VlaamseGemeenschap); Occasionele activiteiten ter financiering, schoolfeesten, wafelverkopen, 37 Vrijstelling onderwijs Bijzonder gevallen 1. Instellingen sportonderricht Vrijgesteld als deze in aanmerking komen als beroepsopleiding en herscholingen en die GEEN winsten maken en uitkeren Uitzondering wel winsten gemaakt: toch vrijgesteld als de ontvangen gelden enkel gebruikt worden voor de dekking van de kosten. Ook van toepassing op de nevenactiviteiten. 2. Taalonderricht Enkel vrijgesteld als deze in aanmerking komen als beroepsopleiding en herscholingen, GEEN winsten uitkeren

28 Vrijstelling onderwijs 3. Autorijscholen en opleiding tot beroepspiloot Vrijgesteld als deze in aanmerking komen als beroepsopleiding en herscholingen, GEEN winsten uitkeren; Erkend door FOD Mobiliteit; Uitgesloten indien: Deze opleidingen gegeven worden door ondernemingen met commerciële doeleinden of; Uit de boekhouding blijkt dat er een winstoogmerk blijkt. 39 Vrijstelling onderwijs Plaats van de dienst Toepassing van de B2B en B2C regels B2C art. 21bis, 2, 5 Wbtw schriftelijke cursussen PVD = plaats waar de cursist wordt begeleid of plaats waar de dienst materieel wordt verricht B2B art. 21, 2, Wbtw of art. 21, 3, 3 Wbtw evenement occasioneel of specifiek duur hoogstens 1 volledige dag is plaats van het recht van toegang de plaats waar het evenement plaatsvindt 40 20

29 Vrijstelling onderwijs Recht op aftrek a) Regularisatie historische btw In het verleden niet in aftrek genomen; In geval dat de belastingplichtige niet meer voldoet om in aanmerking te komen voor de vrijstelling. Regularisatie uitoefenen volgens art. 21bis, 1 KB nr Afhankelijk van de indiening van een inventaris op van de nog niet gebruikte of verbruikte goederen Opmaak inventaris gebeurt in 2 exemplaren = gedetailleerde beschrijving van de goederen die in aanmerking komen voor de regularisatie Ten laatste 20 dagen vóór de indieningsdatum van de periodieke btw aangifte (uiterlijk op 30 juni 2014) 41 Vrijstelling onderwijs Bedrijfsmiddelen Herziening = 1/5 of 1/15 (OG) voor de jaren van de herzieningsperiode die op nog niet verstreken zijn. Andere dan bedrijfsmiddelen Herziening In het voordeel van de belastingplichtige goederen: Nog niet verbruikt of gebruikt op Rechtstreeks en duidelijk toewijsbaar zijn aan de verrichte belaste prestatie 42 21

30 Vrijstelling onderwijs b) Werking GEEN terugbetaling van de herziene btw Verrekening van de historische btw R71 R62 met max. R62 = R71 Indien een bedrag door de staat verschuldigd is (R72) aftrek niet mogelijk Indien nog historische btw over= overdraagbaar Btw die nog niet kon toegerekend worden: Eerste 11 maandenaangiften Eerste 3 kwartaal aangiften => In aangifte december ongeacht eindresultaat 43 Vrijstelling onderwijs Bijkomende vaststellingen Algemene kosten niet aftrekbaar! Vb. Energie, water, telefoon, In geval de belastingplichtige door de wijziging nu wel onder de vrijstelling valt, zullen enkel de goederen en diensten vanaf recht op aftrek geven Inwerkingtreding Vanaf 1 januari 2014 LET OP! Administratieve tolerantie voor taalonderricht: vanaf 1 september 2014 (overgangsregel) 44 22

31 Vrijstelling onderwijs Circulaire en beslissing AAFisc Nr. 50/2013 (E.T ) dd Beslissing Btw, nr. E.T , dd Wetgeving artikel 44, 2, 4, Wbtw gewijzigd door artikel 46 van de Wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende duurzame ontwikkelingen (B.S. 28 juni 2013) 45 Drempelverhoging kwartaalaangiften BTW 23

32 Drempelverhoging kwartaalaangiften Voorwaarden: 1. Totale jaaromzet excl. btw, voor het volledige jaar; 2. Totale jaaromzet excl. Btw, voor de leveringen van: Energieproducten, art. 415, 1, programmawet ; Toestellen voor mobiele telefonie, computers + randapparaten, en onderdelen; Landvoertuigen met motor en onderworpen aan de reglementering van de inschrijving; 3. Niet gehouden tot maandelijkse indiening van de opgave van de intracommunautaire handelingen Gevolg? Meer btw- belastingplichtigen zullen een kwartaalaangifte kunnen indienen. 47 Drempelverhoging kwartaalaangiften Totale jaaromzet excl. Btw, voor de leveringen van (voorwaarde 2): wordt uitgebreid vanaf door art. 18, 2, 2 K.B. nr met o.a. Dierlijke en plantaardige vetten bedoeld voor de verwarming of motorbrandstof; Fossiele brandstoffen ( steenkool, aardolie, ); Koolwaterstof en smeermiddelen Dopes, alkylbenzenen, alkylnaftalenen, 48 24

33 Drempelverhoging kwartaalaangiften de belastingplichtige die gehouden zijn tot een maandelijkse indiening van de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen, zijn uitgesloten voor de kwartaalaangiften Gelijkstelling btw- aangifte en IC- opgaven IC- opgave in geval de ICL > ,00 gedurende 1 kwartaal: Verlaging van de drempel , ,00 Btw aangifte maandelijks 4 verstreken kwartalen < ,00 Overgaan van maand- tot kwartaalaangifte 49 Drempelverhoging kwartaalaangiften Vrijwillige overgang van maand- naar kwartaalaangifte Voldoen aan de 3 voorwaarden Via een gemotiveerd verzoekschrift Indienen btw- controlekantoor ten laatste voor Onderzocht en antwoord schriftelijk overmaken Tijdige aanvraag en aanvaard kwartaalaangifte vanaf Latere aanvragen ten vroegste Maandelijkse vergunning voor teruggaaf gaat verloren 50 25

34 Drempelverhoging kwartaalaangiften Kwartaal- naar maandaangifte Voor belastingplichtige die: gehouden zijn tot maandelijkse indiening van de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen (door overschrijding drempel) of; er vrijwillig voor kiezen om hun opgaven van de intracommunautaire handelingen maandelijks in te dienen (zelfs indien geen overschrijding van de drempel) Vanaf verplichte maandaangiften Eerste aangifte heeft betrekking tot de handelingen van de maand april indienen op 20 mei Drempelverhoging kwartaalaangiften Beslissing Btw, nr. E.T , dd Wetswijziging Art. 18, K.B., nr. 1 van 29 december 1992 W.Btw Art. 5, 1 K.B., nr. 50 van 29 december 1992 W.Btw 52 26

35 Gelegenheidswerk horeca Personenbelasting 53 Gelegenheidswerk: 171, 1, e, WIB 92 Situatie: Nood aan arbeid in horecasector zeer variabel waardoor de arbeidskrachten snel wijzigen Gelegenheidswerk: Werknemers: max. 50 dagen per jaar Werkgever: max. 100 dagen per jaar (ongeacht aantal WN) In de horecasector 54 27

36 Gelegenheidswerk: 171, 1, e, WIB 92 Voorwaarden: Onder het Paritair Comité Hotelbedrijf Contract tussen WG en WN is van bepaalde duur of duidelijk omschreven werk van max. 2 opeenvolgende dagen Sociaal vlak: bijdragen berekend op basis van Uurforfait of Dagforfait bepaald door art. 31ter, tweede lid K.B. van 28 november 1969 Forfaitair loon = 7,50/ uur en dit met een max. 45,00/dag Belastbaar: Gunsttarief: 33% + ACB Derhalve gezamenlijk belast voordeliger uitkomt. Tarief BV: 33,31% (zonder vermindering) 55 Gelegenheidswerk: 171, 1, e, WIB 92 Combinatie met studentenwerk? Studentenwerk: max. 50 dagen per jaar Progressief Tarief Gelegenheidswerk horeca: max. 50 dagen per jaar Combinatie mogelijk! Eerst de studentenarbeidsdagen uitputten. Berekening bestaansmiddelen student: Studentenwerk Met vrijstelling 1 ste schijf 2 560,00 Met kostenforafit 20% (min. 430,00) Gelegenheidswerk Zonder vrijstelling 1 ste schijf Met kostenforfait 20% (min. 430,00) 56 28

37 Gelegenheidswerk: 171, 1, e, WIB 92 Doel: Meer leefbare en minder fraudegevoelige sector Inwerkingtreding 1 oktober Gelegenheidswerk: 171, 1, e, WIB 92 Op de loonfiche en de aangifte Werknemers: Fiche: : code 263 Aangifteformulier: code 1263/2263 Bedrijfsleiders: Fiche: : code 422 Aangifteformulier: code 1422/

38 Gelegenheidswerk: 171, 1, e, WIB 92 In voorbereiding: K.B. Tot wijziging van het RSZ- K.B. van 28 november 1969 artikel 31ter, tweede lid: Bepalen uur- en dagforfaits Reeds goedgekeurd ontwerp door de ministerraad na tweede lezing Wetswijziging: Artikel 171, 1, e, Wetboek Inkomstenbelasting 92, opgeheven bij de wet van 28 april 2008, wordt hersteld. Bron: Parlementaire stukken van de Kamer: Parl.Stuk. Kamer Nr / Gemiddelde aanslagvoet Personenbelasting 30

39 Gemiddelde aanslagvoet Van toepassing op de in artikel 171, 5, WIB 92 bedoelde inkomsten: Ontslagvergoeding Achterstal Opzegvergoeding Inschakelingsvergoeding tegen de gemiddelde aanslagvoet met betrekking tot het geheel van de belastbare inkomsten van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad 61 Gemiddelde aanslagvoet Normale beroepswerkzaamheid wijziging? Vroeger? het meest recente vorige jaar waarin de betrokkene in België of in het buitenland gedurende twaalf maanden belastbare beroepsinkomsten - welke ook hun aard is - heeft behaald,. (com. IB 92 nr. 171/324) m.a.w. de belastingplichtige heeft gedurende elk van de twaalf maanden van het beschouwde jaar belastbare beroepsinkomsten heeft verkregen (met inbegrip van vervangingsinkomsten of pensioenen, renten enz.) (com. IB 92 nr. 171/325) 62 31

40 Gemiddelde aanslagvoet Arrest Hof van Cassatie de gemiddelde aanslagvoet als bedoeld in artikel 171, 5, WIB 92, rekening houden met het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad. Voorbeeld Bezoldiging Bezoldiging Ontslag vervangings inkomsten Bezoldiging Ontslagvergoeding 63 Gemiddelde aanslagvoet Referentiejaar? Voorheen: 2011 Na arrest: 2009 => Geldig referentiejaar = het jaar waarin een normale beroepsactiviteit werd uitgeoefend => Normaal? = Feitenkwestie 64 32

41 Gemiddelde aanslagvoet Parlementaire vraag (Veerle Wouters) Ambtenaren verplicht om het administratief standpunt te volgen of niet? Principe: de richtlijnen volgen Wet primeert op de richtlijnen! Inwerkingtreding: Onmiddellijk 65 Gemiddelde aanslagvoet Circulaire Ci.RH.241/ dd Wetgeving, commentaren en rechtspraak Art. 171, 5, WIB 92 Com.IB 92, nr. 171/ Arrest Hof van Cassatie

42 Beroepskosten: Kinderopvang Personenbelasting Beroepskosten: Kinderopvang Aanslagjaar Globaal kostenforfait 2. Werkelijke beroepskosten Globaal Kostenforfait 16,50 per kind per opvangdag Alle kosten inbegrepen, behalve de bijdrage van het sociaal statuut van de zelfstandigen. Van toepassing op de zelfstandige onthaalmoeders en instellingen die hoogstens met 2 werken 68 34

43 Beroepskosten: Kinderopvang Zelfstandige onthaalmoeders Natuurlijke personen die op zelfstandige basis een beperkt aantal kinderen bijhouden in een gezinswoning. Onder toezicht van het Kind en Gezin Niet voor: Vennootschappen VZW de gesubsidieerde sector (Com. IB 92, nr. 342/78) Gebonden aan een erkende dienst voor opvanggezinnen niet belastbaar 69 Beroepskosten: Kinderopvang Opmerkingen Niet voor louter buitenschoolse kinderopvang Opvangdag is minder dan volledige dag forfait beperkt tot ontvangen bedrag Gebruik globaal kostenforfait algemene forfaitaire aftrek (art. 51, tweede lid, 4, WIB 92) 70 35

44 Beroepskosten: Kinderopvang Aanslagjaar Beperkt kostenforfait 2. Globaal kostenforfait 3. Werkelijke kosten => Iedere opvangpersoon de keuzemogelijkheid heeft, ongeacht of hij/zij alleen werkt op zelfstandige basis of in een feitelijke vereniging van twee of meer zelfstandige opvangpersonen. 71 Beroepskosten: Kinderopvang Beperkt kostenforfait Forfait van 7,00 per kind per opvangdag Voeding; schoonmaak- en wasproducten (opgelet: geen elektrische apparaten!); verzorgingsproducten (zalf, zeep, vochtige doekjes, enz.) en farmaceutische producten (basisapotheek); textiel (beroepskledij, lakens, handdoeken, washandjes, slabbetjes..); klein kookmateriaal (kookpotten, bestek, borden enz.; opgelet: geen elektrische apparaten); klein speelgoed (niet: groot speelgoed zoals bijvoorbeeld buitenspeeltuigen zoals glijbaan enz.); klein kantoormateriaal (papier, postzegels, omslagen);4 representatiekosten (zijnde kleine attenties voor kinderen/ouders/grootouders); allerlei klein materiaal voor knutsel- en versieringswerk

45 Beroepskosten: Kinderopvang Allen andere werkelijke kosten bewijsstukken! Beperkt forfait wordt niet opgesplitst indien opvangdag volledige dag Max. aftrekbaar bedrag van totale kosten (= beperkt forfait + bewezen werkelijke kosten) beperkt tot ontvangen bedrag per opvangpersoon. 73 Beroepskosten: Kinderopvang Globaal kostenforfait Forfait van 16,50 per aanwezig kind per opvangdag Alle beroepskosten behalve de sociale bijdragen als zelfstandige Beperkt tot het ontvangen bedrag indien kind minder dan volledige dag Max. aftrekbaar bedrag van het globaal forfait beperkt tot ontvangen bedrag per opvangpersoon. Niet samen met aftrek van de beroepskosten gestaafd met bewijsstukken

46 Beroepskosten : Kinderopvang Algemene voorwaarden voor beide forfaits Enkel natuurlijke personen Niet voor de gesubsidieerde sector Louter buitenschoolse opvang komt niet in aanmerking Gebruik globaal kostenforfait algemene forfaitaire aftrek (art. 51, tweede lid, 4, WIB 92) Geldig voor 3 jaar Ingang (aj.2015) (aj. 2017) 75 Beroepskosten: Kinderopvang Circulaire en commentaren nr. Ci.RH.842/ (AAFisc Nr. 33/2013) dd ADDENDUM aan de circulaire nr. Ci.RH.842/ van 4 september 2013 (AAFisc Nr. 33/2013) Com. IB 92, nr. 342/

47 Overgangsregeling: Liquidatieboni Vennootschapsbelasting Overgangsregeling: Liquidatieboni Achtergrond Tot 2002 vrijgesteld van belastingen Vanaf 2002 RV 10% Programmawet Vanaf stijging RV 25% voor zowel kleine als grote vennootschappen Programmawet => Overgangsregeling om te vermijden dat vennootschappen massaal zouden overgaan tot vervroegde liquidatie. Programmawet

48 Overgangsregeling: Liquidatieboni Overgangsregeling = tijdelijk en onder voorwaarden het tarief van 10% vastklikken zonder effectief over te gaan tot liquidatie voor de dividenden die overeenkomen met de vermindering van de belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering op voorwaarde dat en in de mate dat minstens het verkregen bedrag onmiddellijk wordt opgenomen in het kapitaal en dat deze opneming plaatsvindt tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1 oktober Overgangsregeling: Liquidatieboni Onduidelijkheden 1. Welke belaste reserves? 2. Inbreng in kapitaal a) Bedoelde periode? b) Onmiddellijke inbreng van verkregen bedrag? 80 40

49 Overgangsregeling: Liquidatieboni 1. De belaste reserves Verwijst naar een fiscaal begrip en niet naar een boekhoudkundig begrip. Het betreft de reserves die voorkomen in de opgave 328R en die kunnen worden uitgekeerd Beoogde belaste reserves Ten laatste zijn goedgekeurd door AV op De boekhoudkundige beschikbare reserves ; (reserves die de Ven.B hebben ondergaan en waarover de AV bijgevolg vrij kan beschikken, inzonderheid door ze onder de vorm van dividenden uit te keren) Overgedragen winst; 81 Overgangsregeling: Liquidatieboni Vermindering van het maatschappelijk kapitaal (of van een uitgiftepremie) door opname van de "belaste reserves" die voorheen in het kapitaal (of in de uitgiftepremies) werden opgenomen. "belaste reserves" voldaan aan Venn.b. bestanddeel is niet afkomstig van het volstort kapitaal bijgevolg is het een dividend waarop RV verschuldigd is. NIET beoogd Belastbare voorzieningen Onzichtbare reserves

50 Overgangsregeling: Liquidatieboni 2. a) bedoelde periode Dividenduitkering en kapitaalverhoging:.. die ten vroegste op wordt verricht en tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat ten laatste op wordt afgesloten. De datum van de verrichting is de datum van de authentieke akte van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal. 83 Overgangsregeling: Liquidatieboni Toekenning van dividend en kapitaalverhoging moeten niet in hetzelfde belastbaar tijdperk gebeuren. Voorbeelden Afsluiten jaarrekening op Afsluiten jaarrekening op

51 Overgangsregeling: Liquidatieboni 2. a) verkregen bedrag de inbreng moet ten minste gelijk zijn aan het verkregen bedrag Verkregen bedrag = het gedecreteerd dividend RV (10%) bronheffing per aandeelhouder worden beoordeeld en, voor elke aandeelhouder, per aandeel dat dividenden oplevert Aandeelhouder Niet verplicht alle dividenden aan te wenden voor de kapitaalverhoging Gedeelte niet voor kapitaalverhoging bronheffing 25% art. 269, 1, 1, WIB 92 Gedeelte voor kapitaalverhoging 10% 85 Overgangsregeling: Liquidatieboni 2. b) onmiddellijke inbreng Inbreng 1. In natura vorderingsrecht op het dividend 2. In geld "onmiddellijke opname" is van het verkregen bedrag (per aandeel), in dat de inbreng volledig volstort moet zijn, en dit zonder verwijl, rekening houdend met de uitdrukkelijke bepalingen inzake het vennootschapsrecht. Toepassing RV 10% vastgesteld binnen de 15 dagen na datum van toekenning of betaalbaarheidstelling niet tijdig voldaan: aanvullende RV 15% verhoogd met nalatigheidintresten 86 43

52 Overgangsregeling: Liquidatieboni Probleem? Wet houdt een zeer strikte periode aan om de overgangsregeling uit te voeren, waardoor sommige vennootschappen moeilijk hadden om binnen deze periode de verrichtingen uit te voeren Komst: ADMINISTRATIEVE TOLERANTIE 87 Overgangsregeling: Liquidatieboni Administratieve tolerantie Voor de vennootschappen die hun jaarrekening afsluiten vanaf tot en met voor zover aan volgende voorwaarden: 1. Toekenning of betaalbaarheidstelling uiterlijk op of de laatste dag v/h boekjaar afgesloten tem ; 2. De vennootschap en de aandeelhouders verbinden zich er toe, uiterlijk op de datum van toekenning van het dividend om een kapitaalverhoging uit te voeren; 3. de kapitaalhoging en de inbreng moeten geformaliseerd worden uiterlijk op

53 Overgangsregeling: Liquidatieboni Administratieve tolerantie De uitkerende vennootschap dient binnen de 15 dagen na toekenning of betaalbaarheidstelling haar verplichtingen betreffende de RV na te komen Aangifte, inhouding en storting van de RV aan de schatkist Niet tijdig? Aanvullende RV 15% + nalatigheidintresten verschuldigd 4 jaar onaangetast blijven van het kapitaal na kapitaalsverhoging 8 jaar onaangetast blijven van het kapitaal na kapitaalsverhoging Vennootschappen onder art. 15 W.Venn Alle andere vennootschappen 89 Overgangsregeling: Liquidatieboni Gevolg? Vennootschappen die afsluiten tussen en krijgen extra tijd om het dividend te decreteren Extra tijd tussen 1 dag en 3 maanden Voorbeelden 1. Afsluiting boekhouding Wettelijke termijn = 4 maanden Tolerantie tot uikering dividend + beslissing kapitaalverhoging tot formalisering kapitaalverhoging => Totaal termijn 9 maanden 90 45

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 33/2013

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 33/2013 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 33/2013 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Taxatieprocedure en Verplichtingen Ci.RH.842/629.821 ONDERWERP: Inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

FAQ : liquidatiebonus

FAQ : liquidatiebonus FAQ : liquidatiebonus 1. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25 %. 2. In het kader van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer BTW - Gemengd gebruik personenwagen INLEIDING I. Inleiding Nieuw artikel 45 1 Quinquies 1quinquies. Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA s meer rekenwerk voor minder btw-aftrek : meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar, 11 december 2012, heeft de Btw-administratie het langverwachte addendum gepubliceerd met betrekking tot

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen! Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale overheid hun fiscale

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3).

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3). Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/4 dd. 09.09.2013 Wetswijziging op 1 januari 2011 Artikelen 45, 1, 1quinquies en 2 en 19, 1, van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... pagina 1 van 21 Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die op grond van artikel 48, 2, aan de herziening zijn onderworpen

de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die op grond van artikel 48, 2, aan de herziening zijn onderworpen Home > Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Directie I/7 Wetswijziging op 1 januari

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW Sedert geruime tijd worden we overspoeld met informatie over de al dan niet aftrekbaarheid van de btw op wagens en andere bedrijfsmiddelen die we ook voor privé-doeleinden

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie BTW BASISREGELS (Artikelen 4, 50, 1, 53, 1 en 56bis van het Btw-Wetboek) PRINCIPE De natuurlijke persoon die geregeld diensten verricht in het kader

Nadere informatie

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers KOSTEN bewezen kosten (art. 49WIB92) of het forfait (automatisch toegekend) supplementair forfait verre verplaatsingen : - enkel mogelijk voor niet kostenbewijzers een speciaal forfait is van toepassing

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

1 van 8 21/11/ :21

1 van 8 21/11/ :21 Federale Overheidsdienst Financiën Versie 3.1.7 Fisconetplus 21/11/2011, 12:20 Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Home > Recente wijzigingen > Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Document

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 Inhoudstafel Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 1. Het recht op aftrek 15 1.1. Algemene draagwijdte van het recht op aftrek (artikel

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

De zesde staatshervorming personenbelasting

De zesde staatshervorming personenbelasting De zesde staatshervorming personenbelasting De bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 heeft de fiscale autonomie van de gewesten sterk uitgebreid. Vanaf het inkomstenjaar 2014 kunnen de gewesten

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften

'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften Voortaan kunnen BTW maandaangevers per kwartaal weer indienen Inhoud Voortaan kunnen BTW maandaangevers per kwartaal weer indienen... 'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften verhoogd... Maand- of kwartaalaangifte...

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Page 1 of 10 Home > FAQ - Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing - Startende ondernemingen FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Opgelet:

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen. Volgens artikel 537 WIB 92 wordt het tarief van de roerende voorheffing

Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen. Volgens artikel 537 WIB 92 wordt het tarief van de roerende voorheffing Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen Inhoud 1. Beslissing dividenduitkering door algemene vergadering... Boeking van interim/tussentijds dividend... 2. Betaalbaarstelling... 3.

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Fiscaliteit voor lesgevers Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Inleiding Overzicht Occasionele prestaties of beroepsactiviteit? Zelfstandige activiteit in bijberoep Zelfstandige activiteit in hoofdberoep

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde.

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde. Page 1 of 5 Home > Circulaire AAFisc Nr. 22/2016 (nr. Ci.704.681) dd. 29.06.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire

Nadere informatie

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet?

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? FORUM FOR THE FUTURE Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? 24 november 2016 Inhoud Principes personenbelasting Uitgiftepremie vs. kapitaal Buitenlandse vennootschap Accordeon operaties Interne liquidatie

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Verslag van het Rekenhof over de gewestelijke fiscale uitgaven van het aanslagjaar 2015

Verslag van het Rekenhof over de gewestelijke fiscale uitgaven van het aanslagjaar 2015 Verslag van het Rekenhof over de gewestelijke fiscale uitgaven van het aanslagjaar 2015 Uitvoering van artikel 81ter, 1, van de financieringswet 1 Inleiding In uitvoering van artikel 81ter, 1 van de financieringswet

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013?

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? WAT TREFT DE ONDERNEMER? Uitgelicht Update Di-Rupo Facturatieregels BTW BTW-aftrek op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen Aftrekbare kosten Aanslag geheime commissielonen

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 Inhoudstafel Deel 1. Winstuitkeringen 11 Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 1. Regels inzake kapitaalbescherming 13 2. Modelteksten AV inzake winstuitkering 15 Winstuitkeringen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Februari 2016 Onderwerp: Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Inhoud Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd... Gemengd gebruikte auto s.... Wat is er gewijzigd?... Vierde methode voor lichte vracht.... Wat verstaan

Nadere informatie