Dossier van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossier van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"

Transcriptie

1 Dossier van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2012

2 INHOUDSTABEL INLEIDING... 5 HOOFDSTUK I Verplaatsingen van personen Individuele gemotoriseerde vervoerwijzen Carpooling Autodelen Het taxivervoer Het openbaar vervoer De nationale maatschappij der Belgische spoorwegen : de NMBS De maatschappij voor het intercommunaal vervoer te Brussel : de MIVB De Lijn TEC Actieve mobiliteit* Fiets Te voet Het goederenvervoer HOOFDSTUK II Specifieke verplaatsingen in Brussel Woon-/werkverplaatsingen Tenlasteneming van de openbare vervoerskosten door de werkgever Het bedrijfsvervoersplan (BVP) Het parkeeraanbod in de ondernemingen Het telewerk De kilometervergoeding (fietspremie) en de fiscale steunmaatregelen/vrijstelling voor de aankoop van fietsen of toebehoren Betere verbindingen naar de industriegebieden Schoolverplaatsingen Verlagingen van de openbare vervoerskosten Het schoolvervoersplan (SVP)

3 1.2.3 De schoolafhalingsdienst Gebaren van de school naar de fietsers toe Specifieke verplaatsingen buiten Brussel Woon-/werkverplaatsingen of woon-/schoolverplaatsingen buiten Brussel HOOFDSTUK III Het parkeerbeleid Het Gewestelijk parkeerbeleidsplan Aanbod op het vlak van overstapparkings De Ring De uitbreiding Een tunnel ten zuiden van Brussel De snelheid op de Ring beperken tot 100 km/u Schrapping van uitrit Een gezamenlijk project : het toekomstig GEN Fiscaliteit De stadstol De doelstellingen De dichtslibbing van het wegennet verminderen De luchtkwaliteit verbeteren Financiële middelen verwerven De parameters De zone Het registratiesysteem Materiële obstakels Een vignet Het «vehicule positionning system» (VPS) «dedicated short range communication» (DSRC) «automatic number plate recognition» (ANPR) De uurregeling Het verschuldigde bedrag De vrijstellingen

4 5.7 Gevallenstudies Londen Milaan Stockholm Glossarium Bibliografie Artikels Internetsites Wetteksten Bijlagen Bijlage 1: kaart met de stations gevestigd op het grondgebied van het Brussels gewest Bijlage 2: de overstapparkeerplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bijlage 3: Dagelijkse gemiddelde dichtheid (6-22u) op de Brusselse ring Bijlage 4: verzadigingspercentage van elk vak van de Brusselse ring Bijlage 5: Analyse-elementen voor de berekening van de onroerende voorheffing Bijlage 6: Kruising van de sociaaleconomische gegevens en het percentage van de onroerende voorheffing Bijlage 7: Tarieven van de accijnzen Bijlage 8: Tarieven van de met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen

5 INLEIDING Zich verplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is sinds lange tijd een moeilijke aangelegenheid. Alles wijst er bovendien op dat de situatie mettertijd alleen maar problematischer zal worden. Dat is de reden waarom het Secretariaat van de Economische en Sociale Raad een reeks gegevens heeft ingezameld over de mobiliteit van personen en diensten, evenals informatie betreffende mogelijke oplossingen en experimenten gevoerd in het buitenland. Deze documentatiemap behandelt het al dan niet gemotoriseerd individueel vervoer, het openbaar en het goederenvervoer. Maar ook het parkeerbeleid, de Ring, het GEN, de impact van de fiscaliteit via de kilometerheffing of het verkeersvignet en de stadstol komen aan bod. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de cijfers die in de verschillende hoofdstukken worden vermeld, afkomstig zijn van verschillende bronnen en bijgevolg werden bepaald op uiteenlopende data (die telkens worden vermeld). Deze documentatiemap heeft niet de ambitie volledig te zijn, maar wil een instrument en een verzameling van relevante informatie aandragen over de talrijke facetten van het ingewikkelde vraagstuk van de mobiliteit. 5

6 HOOFDSTUK I De auto is het vervoersmiddel bij uitstek van de Belgen en de Brusselaars maken hierop geen uitzondering (hoewel hij de beste leerling van de klas is in België 1 ). Zijn verplaatsingen vertonen twee belangrijke kenmerken : het zijn vaak kleine afstanden die alleen in het voertuig worden afgelegd. Daarnaast gebeurt het goederenvervoer hoofdzakelijk via de weg. Deze beide vaststellingen hebben als resultaat dat talloze voertuigen de weg moeten delen op een zo beperkt en dichtbevolkt grondgebied als dat van Brussel, waardoor een verkeersoverlast ontstaat. Er zijn voldoende redenen om de keuze voor de weg te rechtvaardigen (gemak, comfort, noodzaak, snelheid, ). Maar er zijn ook voldoende negatieve gevolgen van de dichtslibbing (files, verontreiniging, economische verliezen, ). In dit hoofdstuk zullen wij u dus een overzicht geven van de bestaande alternatieven voor het autosolisme* 2 en voor het gebruik van de auto in het algemeen (rationalisering van het autogebruik, openbaar vervoer, actieve mobiliteit), evenals deze betreffende het wegvervoer (vervoer via het spoor, de waterweg en een combinatie hiervan). Tevens zullen we ingaan op de verbeteringen die hieraan zouden kunnen worden aangebracht. 1 VERPLAATSINGEN VAN PERSONEN 1.1 Individuele gemotoriseerde vervoerwijzen CARPOOLING Carpooling is het gebruik van een privé-voertuig door verschillende personen om samen eenzelfde traject af te leggen. Men kan 2 soorten onderscheiden: de zogenaamde participatieve carpooling, waarbij één enkele bestuurder de trajecten aflegt en de passagiers tussenkomen in de kosten voor brandstof en parkeren, en de 1 Volgens de Beldam enquête verrichten de Brusselaars 37,5 % van hun verplaatsingen met de auto, de Vlamingen 64,1 % en de Walen 70,6 %. FOD WETENSCHAPSBELEID, FOD MOBILITEIT EN VERVOER (2011). Foto van de mobiliteit van de Belgen : de nieuwe enquête over de dagelijkse mobiliteit van de Belgen BELDAM : Belgian Daily Mobility oplevering van de resultaten (Persbericht) blz De cursieve termen gevolgd door een sterretje worden aan het eind van het werkstuk gedefinieerd in het glossarium. 6

7 zogenaamde afwisselende carpooling, waarbij de gebruikers elk op hun beurt bestuurders en passagiers zijn en er geen financiële tegemoetkoming is. Dit systeem kan een oplossing bieden voor het feit dat heel wat automobilisten alleen zitten in hun wagen, terwijl ze nagenoeg dezelfde trajecten afleggen. Dit vereist enige organisatie en coördinatie vanwege de deelnemers, die van elkaar afhankelijk worden en hierdoor hun zelfstandigheid verliezen. Verschillende websites 3 maken het echter gemakkelijker om bestuurders en passagiers met elkaar in contact te brengen. Onder de carpooling-initiatieven kunnen we het systeem van het VAP (vriendelijk anders pendelen) vermelden, dat in de praktijk bestaat in het "via autostop maken van korte verplaatsingen binnen of rondom de gemeente, naar een trein- of metrostation of een bushalte 4 ". Er bestaan 3 VAP-antennes in Brussel : in Watermaal-Bosvoorde, in Oudergem en op de ULB-campus van de Solbosch in Elsene. Tevens werden er carpooling-formules naar meer specifieke doelgroepen toe ontwikkeld, met name : carpooling "woonplaats - werkplaats" binnen de onderneming De onderneming kan in haar midden een systeem van carpooling organiseren. Het coderen van de inschrijvingen wordt gecentraliseerd door de personeelsdienst, door de bedienden zelf of aan de hand van een website. De werkgever moet wisseloplossingen voorzien ingeval de bestuurder zijn passagiers niet zou kunnen terugbrengen : openbaar vervoer, taxi, toewijzing aan een ander carpoolingteam, enz. Men dient te noteren dat men het systeem efficiënter zou maken door het tot een groter geografisch gebied uit te breiden (bijv. : ondernemingen uit eenzelfde gebied voor economische activiteit). schoolcarpooling Er bestaan websites waar ouders met elkaar in contact worden gebracht. Het principe bestaat erin dat iedereen om de beurt de kinderen naar school brengt. Deze oplossing zou het moeten toelaten om het aantal voertuigen in de schoolomgeving te verminderen en dus om deze veiliger te maken. 3 [links bezocht op 11 januari 2011] 4 A.S.B.L. VAP (z.d.). Un vappeur sachant vapper. Online vap.be/spip.php?article1 [link bezocht op 11 januari 2012] 7

8 carpooling "tot aan de transitparking" (Park&Ride) Deze oplossing combineert carpooling met het openbaar vervoer. Personen die in Vlaanderen of Wallonië wonen, maar in de hoofdstad werken, rijden samen naar een overstapparking en gebruiken van daaruit het openbaar vervoer om zich naar hun eindbestemming te begeven. carpooling van/naar de luchthaven van Zaventem Dit is een gratis internetdienst die personen die zich van en naar de luchthaven van Zaventem verplaatsen in staat stelt om carpoolingspartners te vinden. Er bestaat een afzonderlijke gegevensbank voor bedienden, zodat deze hun dagelijkse verplaatsingen van en naar de luchthaven kunnen organiseren. Tevens kunnen ze zich inschrijven als bestuurder om reizigers mee te nemen. carpooling naar evenementen Een hoofdstad als Brussel verwelkomt heel wat evenementen (culturele en sportieve manifestaties, concerten, congressen, beurzen, enz.). Wanneer het openbaar vervoer geen enkel bevredigend alternatief biedt en de wagen moet worden gebruikt, kunnen personen worden gezocht om het traject te delen. Enkele websites zijn gewijd aan carpooling naar evenementen (Eventpool 5 ). Bepaalde organisatoren promoten deze verplaatsingswijze en er worden soms voordelen toegekend aan diegenen die er gebruik van maken (kortingen, gratis parkeren, enz.) AUTODELEN Het gaat om een systeem van autoverhuur in een stedelijke omgeving, die het toelaat om voertuigen via zelfbediening nauwgezet te gebruiken 6. De gebruikers kunnen zowel particulieren als vakmensen zijn (om zo bijvoorbeeld het beheer van hun voertuigenpark te rationaliseren). De vennootschap Cambio biedt overal in België een dergelijke dienst aan 7. In de praktijk reserveert de abonnementhouder het voertuig dat hij wenst in de standplaats die hij kiest. Nadat hij zijn boodschappen heeft gedaan, moet hij het voertuig naar de oorspronkelijke standplaats terugbrengen. In theorie waarborgt dit dat er altijd een parkeerplaats vrij is. Hij betaalt enkel de kosten voor het gebruik van het voertuig. Hij hoeft zich geen zorgen te maken over verzekering, technische 5 [link bezocht op ] 6 Definitie uit de Petit Larousse illustré, uitgave Wij vermelden ook de vennootschap Zen Car, die elektrische voertuigen ter beschikking stelt : [link bezocht op 14/10/2011] 8

9 controle, onderhoud of administratieve verrichtingen. Het grootste nadeel is dat hij afhankelijk is van de aangeboden modellen en de beschikbaarheid ervan. Brussel'Air-premie Om bestuurders ertoe aan te zetten om het autogebruik te rationaliseren of op te geven ten voordele van het openbaar vervoer en/of de fiets, heeft het Gewest een premiestelsel ingevoerd, Brussel Air genaamd. Elke Brusselaar die zijn nummerplaat inlevert en die bepaalde voorwaarden aanvaardt om van het gebruik van zijn wagen af te zien, geniet gedurende één jaar : ofwel van een MTB-abonnement 8 en van een Cambio Start-abonnement, ofwel van een Cambio Start-abonnement en van een fietspremie. Indien de begunstigde naast de schrapping van zijn nummerplaat akkoord gaat met de vernietiging van zijn wagen, zal hem voor een termijn van twee jaar het volgende worden aangeboden : ofwel een MTB-abonnement en een Cambio Start-abonnement, ofwel een MTB-abonnement, een Cambio Start-abonnement en een fietspremie, ofwel een Cambio Start-abonnement en een dubbele fietspremie HET TAXIVERVOER 9 Taxi s kunnen het openbaar vervoersaanbod aanvullen, met name tijdens de uren waarop dit aanbod veel kleiner is of in de geografische gebieden met een slechte verbinding. Ze zijn 24u./24u. en 7d./7d. ter beschikking en de wachttijd is vrij kort. Hun kostprijs kan echter heel wat mensen afschrikken. Om de toegang tot taxi s voor bepaalde doelgroepen wat democratischer te maken, werden verschillende diensten in het leven geroepen : de taxicheque Collecto. Het Gewest voorziet taxicheques, met een nominale waarde van 5, voor iedereen die aan de volgende voorwaarden voldoet : 8 Met het MTB abonnement kan men in het Brussels Gewest gebruik maken van de netwerken van de MIVB, TEC, De LIJN en de NMBS, in tegenstelling tot het MIVB abonnement dat zich beperkt tot de metro s, trams en bussen van de Brusselse vervoersmaatschappij. 9 Het taxivervoer was in 2006 het voorwerp van een regelgeving : ordonnantie van 20 juli 2006 ter wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur en het uitvoeringsbesluit ervan van 29 maart

10 gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een getuigschrift beschikken dat aantoont dat men geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer een VIPO-loon genieten voor meer dan 66 % gehandicapt zijn of ouder zijn dan 75 jaar Met deze cheques kan men zich binnen de perimeter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van hieruit met de taxi verplaatsen. Collecto is dan weer een dienst van deeltaxi s, die sinds eind 2008 de mogelijkheid biedt om zich met de taxi 7d./7d. tussen 23 u. en 6 u. op het grondgebied van Brussel tegen een voorkeurstarief te verplaatsen (6 per persoon en 5 voor de houders van de Mobib-kaart). In de praktijk moet de gebruiker, die een collectieve taxi wil reserveren, minstens 20 minuten op voorhand naar een uniek telefoonnummer bellen. Hij stapt in aan het dichtstbij zijnde Collecto-startpunt (er zijn er meer dan 200 aan MIVB-haltes) en stapt uit op de plaats van zijn keuze. En 2011, Collecto a transporté voyageurs (en moyenne 2,33 passagers par course) LEPRINCE Patrice. (2012). Cent mille passagers pour Collecto. p

11 1.2 Het openbaar vervoer DE NATIONALE MAATSCHA PPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN : DE NMBS De NMBS baat op het grondgebied van het Gewest 164 km spoorwegen en 28 stations of stopplaatsen uit 11, wat zo één van de dichtste netwerken van Europa is. Het aantal reizigers dat dagelijks in de Brusselse stations wordt geteld, neemt alsmaar toe. In 2007 telde men dagelijkse reizigers. De 3 belangrijkste stations zijn Brussel-Centraal, Brussel-Zuid en Brussel-Noord die 80 % van de reizigers ontvangen. Het Brussels spoorwegnet heeft te lijden onder een zeer grote oververzadiging van de Noord-Zuidverbinding, waardoor er heel wat vertragingen ontstaan. De NMBS is gaan nadenken hoe ze de capaciteit van deze lijn kan verhogen, die momenteel tot 6 sporen wordt beperkt. De belangrijkste pistes die men beoogt zijn de uitbreiding van de lijn of de bouw van een nieuwe tunnel onder de huidige verbinding. Anderzijds moet er werk van worden gemaakt om de Brusselaars aan te moedigen om de trein te gebruiken voor hun verplaatsingen binnen het Gewest. Voor dergelijke verplaatsingen wordt er immers maar zeer weinig gebruik gemaakt van het spoor, gezien de gebruikers hiervoor vrijwel uitsluitend een beroep op de voertuigen van de MIVB doen. Een betere frequentie en stiptheid van de treinen moet dus worden gewaarborgd, maar vooral op het vlak van de promotie van deze vervoerswijze moet nog het meeste werk worden verricht. De belangrijkste evolutie die het spoorwegvervoer van personen zal ondergaan, zou echter de uitvoering van het GEN moeten zijn. Dit onderwerp komt in punt 3 van Hoofdstuk III aan bod DE MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL V ERVOER TE BRUSSEL : DE MIVB De MIVB is aanwezig op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook in 11 andere gemeenten in de rand. Ze baat een netwerk uit dat bestaat uit 4 metrolijnen, 50 buslijnen, 18 tramlijnen en 11 nachtbuslijnen, samen goed voor ongeveer stopplaatsen. Dagelijks staat ze in voor de verplaatsingen van duizenden reizigers. Aan het MIVB-net worden 63 buslijnen van De Lijn en 9 lijnen van de TEC toegevoegd, die het grondgebied van de 19 gemeenten doorkruisen. 11 Als bijlage vindt u een kaart met de stations die zijn gevestigd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (cfr Bijlage 1) 11

12 Het gebruik van de MIVB-lijnen is spectaculair toegenomen. Het aantal verplaatsingen ging van 181,8 miljoen in 2001 naar 331,6 miljoen in De metro is vandaag het meest gebruikte vervoersmiddel, met 48 % van de verplaatsingen tijdens het jaar (ongeveer 26 % voor de tram en 26 % voor de bus). Om nog meer reizigers te lokken, moet de MIVB haar aanbod verbeteren en verder ontwikkelen. De voornaamste pistes hiervoor zijn : toename van het aantal beschikbare plaatsen voor de drie vervoerswijzen ; optimalisering van het bovengrondse netwerk door de doortocht van het openbaar vervoer voorrang te verlenen met het aanleggen van eigen beddingen of met het gebruik van een afstandsbediening voor verkeerslichten (in de praktijk stuurt een zender aan boord van het voertuig een signaal naar een ontvanger, zodat trams en bussen zoveel mogelijk groen licht hebben) ; automatisering van de metro die de frequentie en de stiptheid moet verbeteren. Deze is gepland voor 2018 ; uitbreiding van zowel het ondergrondse als het bovengrondse netwerk ; stelselmatig zoeken naar intermodaliteit* door alternatieve vervoerswijzen in de buurt van stations aan te bieden (Villo!*- en Cambio-standplaatsen, fietsparkings, ) DE LIJN Het openbaar vervoersnet De Lijn Vlaams-Brabant omvat 63 buslijnen die het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doorkruisen. Dankzij een toename van de frequentie (+ 4,1 % tussen 2009 en 2010) heeft het netwerk van De Lijn Vlaams-Brabant in 2010 voor het eerst de kaap van 100 miljoen reizigers overschreden (102,5 miljoen). Dit succes van de voorbije jaren is te danken aan de ontwikkeling van de START-lijnen 12 die de verbindingen in en naar het tewerkstellingsgebied van de luchthaven en in de rand rond Brussel verbeteren. In de toekomst rekent de provincie Vlaams-Brabant op het GEN om te zorgen voor de noodzakelijke optimalisering van het openbaar vervoer in het gebied in een straal van 30 km rondom het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De provincie is echter van mening dat dit GEN zal moeten worden aangevuld om zo over een geïntegreerd openbaar vervoersnet te beschikken. Vanuit deze invalshoek is de maatschappij De Lijn van plan om 4 tramlijnen aan te leggen (Boom - Brussel, Ninove - Brussel, Heistop-den-Berg - Brussel en een lijn langsheen de rand van Jette naar Tervuren via Vilvoorde) en overweegt ze 3 snelbusverbindingen van en naar Brussel. 12 Het Strategische Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling van de luchthavenregio 12

13 1.2.4 TEC Van de 62 lijnen van het TEC-net Waals-Brabant strekken er zich 8 uit tot in Brussel. In 2009 hebben reizigers er gebruik van gemaakt (groei van 8,14 % ten opzichte van 2007). De provincie, die van plan is om het openbaar vervoer verder te ontwikkelen, heeft haar netwerk geanalyseerd om zo de meest afdoende verbindingen en de ontbrekende schakels te identificeren en om vervolgens, op basis van de resultaten, veranderingen en/of het aanleggen van nieuwe lijnen voor te stellen. Er is ook een bereidheid om nieuwe snelle lijnen aan te leggen en om het TEC-net te herstructureren en uit te breiden, opdat alle gemeenten van de provincie via deze nieuwe lijnen bereikbaar zouden zijn. Tot slot zijn er verbeteringen gewenst op het vlak van de gebruikstijden, de frequenties en het reizigerscomfort. In dit opzicht biedt de TEC Waals-Brabant met Rapido Bus al lijnen met snelle bussen (beperkt aantal haltes, rechtstreekse trajecten) en comfortabele bussen (geen bussen maar reisbussen) aan. Twee lijnen, Conforto en Conforto bis verbinden Louvain-La- Neuve met Brussel. Ter bevordering van de intermodaliteit is de maatschappij TEC in mei 2010 van start gegaan met Cyclo Tec. Een dergelijk jaarabonnement combineert de toegang tot de TEC-bussen met de terbeschikkingstelling van een plooifiets. 13

14 1.3 Actieve mobiliteit* FIETS Het Fietsplan Het Fietsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit een geheel van acties en maatregelen die zich rond 6 hoofdlijnen concentreren (doelstellingen, principes en monitoring ; opleiding en scholing ; promotie ; diensten ; infrastructuren) die ernaar streven om de doelstellingen van het Iris II-plan* 13 te behalen, met name om tegen % verplaatsingen met de fiets te bereiken. Het werd opgemaakt op basis van een analyse van het Fietsplan , de audit Bypad 2010 en de doelstelling van het fietsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er is met name voorzien : dat 100 % van de wegeninrichtingen de verbetering van de verkeersomstandigheden en de veiligheid van fietsers waarborgen, in het bijzonder deze van de gelegenheidsfietsers of van de minder ervaren fietsers ; om het gewestelijk fietsnetwerk sluitend te maken en het aan te sluiten op de gewestelijke routes om zo een continuïteit tussen Brussel en haar omgeving aan te bieden ; om het parkeeraanbod in de stad uit te breiden en om de aanleg van parkeerplaatsen voor fietsen in een volledig nieuwe woning te verzekeren ; om diefstal te bestrijden ; om vanaf een zo jong mogelijke leeftijd het dagelijks gebruik van de fiets in de stad aan te moedigen en om het fietsen officieel in het verplichte lespakket van het lager onderwijs op te nemen ; om werknemers met het gebruik van de fiets vertrouwd te maken en ze ervoor op te leiden, zodat dit een gewoonte wordt, in het bijzonder voor de "woon- /werkverplaatsingen" ; om specifieke fietsopleidingen ten behoeve van bepaalde doelgroepen te ontwikkelen ("vélo-trafic", "A vélo Mesdames", enz.) om erover te waken dat "openbaar vervoer-fiets" elkaar aanvullen door de bereikbaarheid van de NMBS-stations, metrostations en tram- en bushaltes te verbeteren en alle stations van fietsparkings te voorzien. Te noteren dat het 13 De ESRBHG heeft op 20 november 2008 een advies uitgebracht betreffende het ontwerp van gewestelijk vervoersplan IRIS II. Dit advies kan worden geraadpleegd op het adres : van de raad/par matiere/transport/20 november /view (link bezocht op 17 januari 2012). 14

15 voortaan mogelijk is om zich via de Mobib-kaart op Villo! te abonneren en dat fietsers dagelijks toegang hebben tot de metrostellen, behalve tijdens de spitsuren (het vervoer van een fiets is gratis) ; om het systeem van deelfietsen Villo! verder te ontwikkelen en om meer "fietspunten"* te voorzien TE VOET Er moeten enkele wegeninrichtingen worden overwogen om zoveel mogelijk gebruikers ertoe aan te zetten om ervoor te kiezen zich te voet te verplaatsen. Hiertoe moet men ervoor zorgen dat de voetpaden in goede staat, zo breed mogelijk en goed verlicht zijn, zodat ze de voetgangers en meer in het bijzonder de PBM 14 zoveel mogelijk veiligheid bieden. Het Iris II-plan benadrukt dat het belangrijk is om voetgangerszones, fietspaden en fietsstroken tegen onregelmatig parkeren te beschermen. Om een grotere continuïteit van de verplaatsingen te voet te verzekeren, moet men ook andere maatregelen in aanmerking nemen : de aanleg van voetgangerszones, tunnels onder grote verkeersassen, het afstellen van verkeerslichten om de wachttijd zo kort mogelijk te maken, enz. Om over een voetgangersbeleid op lange termijn te beschikken en de in het Iris IIplan voorgestelde maatregelen operationeel te maken, zal er een Voetgangersplan worden aangenomen. Dit zal met name streven naar : "het vergroten van de terreinwinst van de voetgangers in een openbare ruimte met een minder strikte scheiding van de verplaatsingswijzen, waarin de voetganger de centrale plaats inneemt in de inrichting van het wegennet en de openbare ruimten (infrastructuren zoals voetgangerszones, signalisatie, gemakkelijk kunnen oversteken op grote verkeersassen, verbetering van de veiligheid, enz.). Er zal aandacht besteed worden aan de veiligheid van alle weggebruikers en in het bijzonder aan de veiligheid van de meest kwetsbare, in de zones met beperkt verkeer ; het bewust maken van de efficiëntie van stappen in termen van de duur van het traject, van betrouwbaarheid (ik weet wanneer ik vertrek, ik weet wanneer 14 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een vademecum "personen met beperkte mobiliteit in de openbare ruimte" opgemaakt, dat op het volgende adres kan worden gedownload : voor pbm [link bezocht op 28 november 2011] 15

16 ik aankom), aantonen van de gunstige effecten van stappen op ieders gezondheid, enz." GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE. (2010). Plan IRIS II p

17 2 HET GOEDERENVERVOER In Brussel worden goederen hoofdzakelijk over de weg vervoerd (78 %), maar ook over de waterweg (20 %) en de spoorweg (2 %). In 2008 werden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor goederenvervoer bestemde voertuigen geteld. Uit dit cijfer kunnen we echter niet precies afleiden hoeveel van deze voertuigen ons Gewest aandoen, gezien de inschrijving ervan in functie van de hoofdzetel van de onderneming gebeurt. Volgens Leefmilieu Brussel heeft het Gewest in 2010 dagelijks ongeveer voertuigen onthaald. De Haven van Brussel is belast met het beheer, de uitbating en de ontwikkeling van de haveninrichtingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Haven ligt op ongeveer 5 uur varen van Antwerpen, in de nabijheid van een autowegennet en spoorwegnet, en beschikt over 12 km kades en heel wat opslagplaatsen die nodig zijn voor de in- en uitklaring, de opslag en de verzending van goederen. In 2009 heeft de Haven een globaal vervoer van ton gerealiseerd, waarvan in eigen vervoer en in transitvervoer, wat een toename met 16 % ten opzichte van het jaar 2000 betekent. Alle goederen die in 2009 over de waterweg werden vervoerd, stemmen overeen met wat vrachtwagens zouden hebben vervoerd, wat betekent dat dagelijks vrachtwagens niet in de stad hebben rondgereden. Wat het spoorwegvervoer betreft, werd in 2008 in Brussel ton geladen en gelost. Tussen 2005 en 2008 heeft de federale overheid een steunstelsel ingevoerd om het gecombineerd vervoer te bevorderen. Teruggebracht naar de periode bestaat deze steun uit de toekenning van een forfaitair bedrag voor de vaste vervoerskosten en een premie in functie van de afstand per vervoerde eenheid ; het doel dat hierbij wordt nagestreefd, bestaat erin om de verkeerstromen als gevolg van de toegenomen goederenmobiliteit naar milieuvriendelijkere vervoerswijzen af te leiden. Ook het Gewest is op deze thematiek ingegaan. Het Iris II-plan vermeldt dat er voorafgaandelijk overleg zal worden gepleegd over een globale strategie, die samen met de private en openbare actoren zal worden uitgewerkt, teneinde : «het gebruik van waterwegen en spoorwegen te bevorderen en het multimodale vervoer van goederen aan te moedigen ; 17

18 het beheer van het vrachtverkeer en de laad- en losoperaties te verbeteren ; de lokalisatie te optimaliseren van ondernemingen met grote logistieke behoeften. In dat verband zal het Gewest hen aanmoedigen om zich te vestigen in zones die moeilijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer (zone C op de bereikbaarheidskaart). Gelijktijdig moet de bereikbaarheid van die zones voor vrachtwagens worden verbeterd ; de vestiging van één (of meerdere) stedelijk(e) verdeelcentrum(a) (SVC) te bestuderen dat/die gericht is/zijn op de Vijfhoek en de dichte commerciële wijken van de 1ste kroon ; de plaats van de vrachtwagens in de stedelijke ruimte te optimaliseren. Hiervoor zal het Gewest nauwer met de gemeenten moeten samenwerken» 16. Er zal overleg worden gepleegd over de opportuniteit om een stedelijk verdeelcentrum te creëren op een plaats waar de bereikbaarheid ervan wordt gewaarborgd over het spoor, het water of de weg, zonder dat vrachtwagens deze moeten doorkruisen. Om de leveringen te rationaliseren, zijn er een aantal instrumenten voorzien, zoals een vademecum van de leveringszones en een gebruikershandvest ervan, die zich zullen baseren op de ervaring van Europese steden die cyclo-cargobevoorradingen ontwikkelen, alsook specifieke maatregelen voor het naleven van de leveringsruimten. Wat meer in het bijzonder het wegvervoer betreft, wenst het Gewest dat er reiswegen voor zware voertuigen in de stad worden vastgelegd in naleving van de strategie die op het vlak van specialisatie van het wegennet in het Gewestelijk Ontwikkelingsplan werd uitgetekend. Een richtinggevende signalisatie over het hele grondgebied, die de hiërarchie van het wegennet naleeft, is met name voorzien. Volgens sommigen zou het uitstellen van de vervoersbewegingen van vrachtwagens en bedrijfswagens van de spitsuren naar de daluren het toelaten om de vervoerders minder afhankelijk te maken van de uurroosters voor het laden en lossen, om de productiviteit van de bestuurders te verhogen en om brandstof te besparen. De handelszaken zouden eveneens kunnen profiteren van de daluren en van de afwezigheid van klanten om hun rekken aan te vullen. Niettemin zou deze nachtelijke verdeling geluidsoverlast voor de bewoners en moeilijkheden op het vlak van technische en organisatorische haalbaarheid veroorzaken. Anderzijds zouden er laad- en losruimten kunnen worden ingericht om dubbel geparkeerde vrachtwagens te voorkomen en om zich van de veiligheid tijdens de handelingen te vergewissen. 16 GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE. (2010). Plan IRIS II. p

19 Het IRIS II-plan voorziet de aanleg van parkings waar vrachtwagens zich gedurende een langere periode zouden kunnen dubbel parkeren en vermeldt dat er systematisch leveringszones op de openbare weg zullen worden voorzien en dat er bij de heraanleg van de wegen in handelswijken nabijgelegen leveringszones zullen worden ingericht 17. Het Plan drukt de wil uit om het scheepvaartvervoer als enige of aanvullende vervoerswijze aan te moedigen. Het haalt een betere bereikbaarheid van het havengebied over de weg aan, alsook een bewegwijzering van het havengebied vanaf de Ring. Er wordt een hele reeks mogelijkheden geopperd : het havengebied uitbreiden, de verbindingen versterken met de grote Europese havens zonder dat de goederen daarbij moeten worden overgeladen, de Haven ondersteunen met de ontwikkeling van nieuwe vervoersmiddelen, de promotie van de waterwegen versterken of nog de rol van de waterwegen voor het vervoer van afval versterken. Wat het spoorwegvervoer betreft, zal het Gewest zijn verzoeken aan de NMBS-groep overmaken om de bediening van het Gewest door het spoorwegverkeer te bevorderen. Het zal eveneens contact opnemen met de aangrenzende Gewesten en landen om transport via het spoor te bevorderen. Net zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest willen het Vlaams Gewest en het Waals Gewest hun mobiliteit op het vlak van goederenvervoer verbeteren. Vlaanderen heeft de wil uitgedrukt om : een wegennet voor vrachtwagens aan te leggen om zo de bereikbaarheid en de veiligheid te verbeteren en het aantal vrachtwagens in de steden te verminderen ; de bereikbaarheid van de waterwegen te verbeteren. Er zijn investeringen voorzien om het waterwegennet te onderhouden ; de ondernemingen langsheen de waterwegen te verenigen om zo het goedervervoer over de waterweg te rationaliseren ; in de havens platformen voor modale transfert tussen water- en spoorwegvervoer van goederen te creëren. Het Waals Gewest vindt het nodig om een globale en geplande visie voor de ontwikkeling van de sector van het goederenvervoer te definiëren en om de intermodaliteit van het netwerk te bevorderen om zo een betere mobiliteit en territoriale, economische, sociale en milieugebonden samenhang te waarborgen. Vanuit deze invalshoek wordt er voorgesteld om : 17 GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE. (2010). Plan IRIS II p

20 in de gemeenten een unieke gesprekspartner aan te stellen die belast is met de invoering van een geïntegreerd beleid voor stedelijke verdeling ; een onderzoek te voeren naar de instelling van stedelijke verdeelplatformen aan de stadsranden, gebaseerd op het onder elkaar verdelen van de leveringsrondes en door gebruik te maken van lichtere voertuigen ; een onderzoek te voeren naar de aanleg van stedelijke logistieke zones, waarvan de multimodale bereikbaarheid is gewaarborgd om zo de vaklui dichter bij de woonkernen te vestigen en aldus de voertuigbewegingen te beperken ; een systeem van tarifering van het weggebruik voor het goederenvervoer over de weg in te stellen, waarover op Belgisch en zelfs Europees niveau onderhandelingen worden gevoerd. De variabele kostenelementen zouden kunnen afhangen van de milieuprestaties van het voertuig, van de periode en van de reisweg. 20

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Dossier van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dossier van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Dossier van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2012 INHOUDSTABEL INLEIDING... 5 HOOFDSTUK I... 6 1 Verplaatsingen

Nadere informatie

Contactpersoon Fabrice DE CAFMEYER

Contactpersoon Fabrice DE CAFMEYER Goiendag! Om de drie jaar moet elke instelling van publiek of privaat recht die meer dan 100 personeelsleden op dezelfde plaats tewerkstelt in het Brussels Gewest een bedrijfsvervoerplan (BVP) opstellen

Nadere informatie

plaatsen voor wagens

plaatsen voor wagens Parkeerbeheer en tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Parkeren in Brussel 1.154.000 bewoners 510.000 privé-voertuigen +/- 77.000 bestelwagens +/- 200.000 binnenkomend verkeer 290.000 plaatsen

Nadere informatie

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING GEMEENTE UKKEL Gemeenteraad Motie van h. De Bock: Indiening van een motie inzake mobiliteit VOORSTEL VAN RESOLUTIE inzake de uitbreiding van de MTB-zone (metro-tram-bus) naar de haltes in de rand om Brusselaars

Nadere informatie

Helsinki. Gewestelijk mobilteitsplan -Dec be samen slim mobiel

Helsinki. Gewestelijk mobilteitsplan -Dec be samen slim mobiel 69 Stadsperimeter Brussel Helsinki 70 Visitekaart o Bevolking: " Stad: 600.000 inwoners " Hoofdstedelijke regio : 1.050.000 inwoners " Grootstedelijk gebied: 1.350.000 inwoners o Netwerk " Regionale treinen:

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

1. VEREENVOUDIGEN EN HARMONISEREN

1. VEREENVOUDIGEN EN HARMONISEREN 04 1. VEREENVOUDIGEN EN HARMONISEREN 1. VEREENVOUDIGEN EN HARMONISEREN HARMONISERING Integratie Publieke verantwoordelijkheid parking.brussels zet in op een harmonisering en vereenvoudiging van de parkeerregels

Nadere informatie

BRUSSEL HERADEMT. Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BRUSSEL HERADEMT. Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BRUSSEL HERADEMT Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest WAAROM EEN LAGE-EMISSIEZONE? Bepaalde vervuilende stoffen afkomstig van

Nadere informatie

Bedrijfsvervoerplannen: ze werken!

Bedrijfsvervoerplannen: ze werken! Bedrijfsvervoerplannen: ze werken! Waarom een bedrijfsvervoerplan opstellen? De bedrijfsvervoerplannen (BVP) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben als doel de overstap te bevorderen van gemotoriseerde

Nadere informatie

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE»

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het Gemeentehuis Aanvraag van een/de parkeerkaart(en)

Nadere informatie

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS»

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het gemeentehuis Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en)

Nadere informatie

MAKE YOUR BRUSSELS MOBILITY 19 NOVEMBER 2017

MAKE YOUR BRUSSELS MOBILITY 19 NOVEMBER 2017 MAKE YOUR BRUSSELS MOBILITY 19 NOVEMBER 2017 BURGERRESOLUTIE Gelet op de ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die

Nadere informatie

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex.

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex. Bijkomende toelichting bij de CAO van 12 januari 2010 inzake het woonwerkverkeer en de financiële bijdrage door de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen. 1. Woonwerkverkeer

Nadere informatie

Companies and sustainable mobility The company car debate and beyond 22/04/2016 VUB

Companies and sustainable mobility The company car debate and beyond 22/04/2016 VUB Companies and sustainable mobility The company car debate and beyond 22/04/2016 VUB 1 Wet van 8 april 2003 2005 2008 2011 2014 Om de 3 jaar een diagnostiek Ondernemingen of openbare instellingen met >

Nadere informatie

Project plan-mer. Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe) A1/E19 (Machelen) Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

Project plan-mer. Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe) A1/E19 (Machelen) Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DE GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSCOMMISSIE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE LA COMMISSION REGIONALE DE DEVELOPPEMENT Project plan-mer Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe)

Nadere informatie

Schoolbereikbaarheidsfiche. MIVB Juli 2007

Schoolbereikbaarheidsfiche. MIVB Juli 2007 Schoolbereikbaarheidsfiche MIVB Juli 2007 2 INHOUDSTAFEL 1. Beschrijving a) Wat is een bereikbaarheidsfiche? b) Waartoe dient een bereikbaarheidsfiche? c) Hoe moet de bereikbaarheidsfiche verspreid worden?

Nadere informatie

25% Algemeen. 66% Tijdens de spitsuren

25% Algemeen. 66% Tijdens de spitsuren 25% Algemeen 66% Tijdens de spitsuren Statistische gegevens te verzamelen voor het mobiliteitsbeleid op alle niveaus De discussie over duurzame mobiliteit aan te moedigen binnen de ondernemingen 4.024

Nadere informatie

Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN

Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN 30/03/2010 1 Welkom. Dit is de tweede van twee presentaties van het Project Gent Sint- Pieters over mobiliteit anno 2010. Hier

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

31 Met Velo fietsen: praktisch

31 Met Velo fietsen: praktisch 31 Met Velo fietsen: praktisch VELO APP in real-time opzoeken in welke Velo-stations er beschikbare fietsen of vrije plaatsen zijn zoeken naar een Velo-station of specifieke locatie in Antwerpen en je

Nadere informatie

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2 Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan 1 Een bedrijfsvervoerplan? VERPLICHTING VOOR BEDRIJVEN

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen VSV basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Bart Desmedt, Traject, 18 april 2013 Opportuniteiten om te werken rond mobiliteit

Nadere informatie

Mobiscan. Sint-Denijs-Westrem

Mobiscan. Sint-Denijs-Westrem Mobiscan Sint-Denijs-Westrem Mobiscan Doel: Optimaliseren van duurzaam woonwerkverkeer Inhoud: Bereikbaarheidsprofiel Mobiliteitsprofiel Kansrijke maatregelen (maatwerk) Schematisch BEREIKBAARHEIDSPROFIEL

Nadere informatie

2. Vervoer van deur tot deur

2. Vervoer van deur tot deur 1.4.5 S-abonnement Dit gratis abonnement is bestemd voor personen die gedomicilieerd zijn in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die recht hebben op een leefloon of op een

Nadere informatie

Syndicale actiefiche De mobiliteit

Syndicale actiefiche De mobiliteit Syndicale actiefiche De mobiliteit Brussel, geweststad, is regelmatig verlamd door verkeersopstoppingen en verstikt door de vervuiling. De bedrijven hebben de mogelijkheid om de verkeersstroom die hun

Nadere informatie

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt 1) Openbaar vervoer 2) Park en Ride Signalisatie 3) Doorgaand verkeer 4) Binnen de grote ring 5) Sluipverkeer 6) Alternatieve vervoersmiddelen De Situatie

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

VLOTVLAANDEREN. Het centrum in cijfers

VLOTVLAANDEREN. Het centrum in cijfers Het centrum in cijfers 1,155 miljoen inwoners in het Brussels Gewest BRUSSELS GEWEST 1,155 miljoen inwoners 1,106 miljoen inwoners in Vlaams-Brabant BRUSSELS GEWEST 1,155 miljoen inwoners 619.000 jobs

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

SENSIBILISATIE VOOR EEN POSITIEVE MODAL SHIFT BIJ EEN VERHUIS

SENSIBILISATIE VOOR EEN POSITIEVE MODAL SHIFT BIJ EEN VERHUIS SENSIBILISATIE VOOR EEN POSITIEVE MODAL SHIFT BIJ EEN VERHUIS 19/01/2015 ELIEN SPOOREN ENVIRONMENTAL SPECIALIST BENELUX THOMAS VANDER PUTTEN DELIVERY SERVICES MANAGER BENELUX NESPRESSO BELGIË N.V. Nespresso

Nadere informatie

en de VerdelinG Van de Goederen Verbeteren

en de VerdelinG Van de Goederen Verbeteren PRIORITEIT 8 de loistiek en de Verdelin Van de oederen Verbeteren Het Brussels ewest is een groot centrum van economische activiteiten en een belangrijke draaischijf voor het vervoer van goederen: meer

Nadere informatie

PlanninG en FinancierinG

PlanninG en FinancierinG 1 budgetta ire PlanninG en FinancierinG Het groeiende succes van eersteklas openbaar vervoer voor iedereen vormt de sluitsteen voor de toegankelijkheid tot de verschillende functies in het Gewest. Als

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014. Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014. Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014 Diagnostiek woon-werkverkeer 2014 Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014 Toestand van de mobiliteit in België Stijgende vraag naar vervoer Verzadiging van de infrastructuur Budgettaire context Wiekanhandelen?

Nadere informatie

11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen

11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen 11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen B.S. 20 juli 2011 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Fiets je rijk Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Om te stimuleren dat werknemers op de fiets naar het werk rijden, stelt de wet van 8 augustus 1997 de vergoeding voor werknemers die met de

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

/ Beschrijvende fiche

/ Beschrijvende fiche / Beschrijvende fiche Beschrijvende fiche spoorinvesteringsproject Vlaanderen Ontwerpinvesteringsprogramma 2016-2020 Nieuwe Vlaamse Spoorprioriteiten Project V-130: Bevorderen van de Combi-Mobiliteit in

Nadere informatie

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Pieter Derudder Diensthoofd Mobiliteit 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link Bedrijfsvervoerplan Een bedrijfsvervoerplan is een pakket van maatregelen op maat van

Nadere informatie

Nota MORA-secretariaat

Nota MORA-secretariaat Nota MORA-secretariaat Vaststellingen m.b.t. het Vlaams Gewest over de werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer van loontrekkenden uit de privésector Aanvullende nota van het MORA-secretariaat

Nadere informatie

Cambio - autodelen 5000 cambio-gebruikers in België

Cambio - autodelen 5000 cambio-gebruikers in België - 1 - Cambio - autodelen 5000 cambio-gebruikers in België Cambio is een organisatie die haar auto s ter beschikking stelt voor autodelen. De organisatie werd opgericht op initiatief van Taxistop en is

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

Tram 9 Vragen & Antwoorden Versie: 13 augustus 2015

Tram 9 Vragen & Antwoorden Versie: 13 augustus 2015 Tram 9 Vragen & Antwoorden Versie: 13 augustus 2015 Tram 9 - algemeen 1. Waarom komt er eigenlijk een tram en wat zijn de voordelen? De campuspartners zijn al jaren vragende partij voor een uitbreiding

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014 ADVIES Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel 11 april 2014 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205 68 68 Fax : 02 502

Nadere informatie

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2 Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan 1 Verplichte bedrijfsvervoerplannen VERPLICHTING VOOR

Nadere informatie

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid. A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid. A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets Inhoud Achtergrond Strategische doelstelling verkeersveiligheid Operationele doelstellingen

Nadere informatie

02 413 02 82 secretary@taxisautolux.be

02 413 02 82 secretary@taxisautolux.be Welkom bij Autolux Autolux Autolux is een taxibedrijf dat in 1934 werd opgericht en dat vandaag marktleider is in België. Het richt zich vooral tot bedrijven en particulieren die een transfer willen tussen

Nadere informatie

INBEGREPEN. VOORBEELD! Ik gebruik een auto gedurende 4 uur WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER?

INBEGREPEN. VOORBEELD! Ik gebruik een auto gedurende 4 uur WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? www.cambio.be CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? WAT KOST HET JOU? Met cambio reserveer je je auto naar keuze, op het moment dat je hem nodig hebt. Het comfort van een eigen wagen, zonder de bijhorende kopzorgen

Nadere informatie

De specificiteiten van Brussel en hun doelstellingen. M. Hubert, P. Huynen, K. Lebrun en G. Patriarche (CES-FUSL) 20 september 2012

De specificiteiten van Brussel en hun doelstellingen. M. Hubert, P. Huynen, K. Lebrun en G. Patriarche (CES-FUSL) 20 september 2012 De specificiteiten van Brussel en hun doelstellingen M. Hubert, P. Huynen, K. Lebrun en G. Patriarche (CES-FUSL) 0 september 0 Inhoudsopgave Uitrusting van de huishoudens en van de individus in Brussel

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Algemeen. Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit. PC Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014

Algemeen. Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit. PC Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014 PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014 29.10.2007 Rev8. 22.04.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte

Nadere informatie

Enquêteformulier de ondernemingsraad. de vakbondsafvaardiging I of mededeling aan de werknemers II

Enquêteformulier de ondernemingsraad. de vakbondsafvaardiging I of mededeling aan de werknemers II Toegestuurd na advies van (enkel aanduiden wat past) gegeven op Enquêteformulier 2014 de ondernemingsraad het overlegcomité de vakbondsafvaardiging I of mededeling aan de werknemers II Vestigingseenheidsnummer

Nadere informatie

Brusselse technologiesector

Brusselse technologiesector Smart city, smart mobility?! 14 januari 2015 Persconferentie Agoria Brussel Brusselse technologiesector Informatie- en communicatietechnologie (ICT) IBM, Unisys, Sogeti, Steria, Zetes, Atos Worldline,

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Werken aan de Hallepoorttunnel. Presentatie januari 2017

Werken aan de Hallepoorttunnel. Presentatie januari 2017 Werken aan de Hallepoorttunnel Presentatie januari 2017 Inhoud De Hallepoorttunnel Voornaamste kenmerken van de tunnel Werkzaamheden Waarom renoveren? Inhoud van de werken Algemene Planning Fasering van

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013 Herinrichting ring rond Brussel: toename verkeersveiligheid, afname files Keuze

Nadere informatie

Klimaat en mobiliteitsknoop verzoenbaar? ir. Jan Bosschem, CEO ORI

Klimaat en mobiliteitsknoop verzoenbaar? ir. Jan Bosschem, CEO ORI Ronde tafel Vlaamse Klimaattop 25 oktober 2016 Klimaat en mobiliteitsknoop verzoenbaar? ir. Jan Bosschem, CEO ORI Advies- en ingenieursbureaus Bureaux d ingénierie et de consultance Houston! We have a

Nadere informatie

START - COLLOQUIUM Multi-modaal mobiliteitsconcept voor het Luchthavengebied. 10 maart 2009

START - COLLOQUIUM Multi-modaal mobiliteitsconcept voor het Luchthavengebied. 10 maart 2009 START - COLLOQUIUM Multi-modaal mobiliteitsconcept voor het Luchthavengebied 10 maart 2009 Het globale mobiliteitsconcept Op weg naar een multimodale bereikbaarheid van de luchthavenregio: Bereikbaarheid

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 OKTOBER 2008

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 OKTOBER 2008 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 OKTOBER 2008 inzake het project plan-milieueffectenrapport : omvorming van de

Nadere informatie

C:\Users\gderousselle\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\K9ORUFVY\Bijlage_3_advies.doc

C:\Users\gderousselle\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\K9ORUFVY\Bijlage_3_advies.doc Model van de adviezen van de Coördinatiecommissie Versie 18/09/2014 Num Sleutelwoord Advies 1 Seingevers 2 Niet-conforme documenten De Coördinatiecommissie voor de Bouwplaatsen kan op basis van de haar

Nadere informatie

Enquête. Dienstregeling naleven. 12 Test-Aankoop 559 december 2011

Enquête. Dienstregeling naleven. 12 Test-Aankoop 559 december 2011 Enquête Op de drie vervoernetten laat de stiptheid te wensen over. De klanten van De Lijn verlangen ook meer beschutting aan de haltes. En gebruikers van de MIVB zouden zich graag veiliger voelen. N Dienstregeling

Nadere informatie

& ' & ( # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 * ! " #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, ' " #! -.

& ' & ( # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 * !  #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, '  #! -. & ' & (!" # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 *! " #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, ' " #! -. - /0 - /! 1 2 8 - * 90:1:/4; - 9/!0!1!!/. ;2 3 45 /& 3- (

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2011 -- 2020

ACTIEPLAN 2011 -- 2020 Verkeersveiligheid GEWE STELIJK ACTIEPLAN 2011 -- 2020 SGVV BHG Strategische en operationele goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 3 maart 2011 1Verminderen van de verkeerssnelheid

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit. Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014

Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit. Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014 Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014 Een blik in de achteruitkijkspiegel Eind 1997: mijn aanvraag voor een

Nadere informatie

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques 16 juni 2015 Economische

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE EVALUATIE VAN HET FIETSPLAN 2010-2015 VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Etienne Holef R&D verantwoordelijke

TUSSENTIJDSE EVALUATIE VAN HET FIETSPLAN 2010-2015 VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Etienne Holef R&D verantwoordelijke TUSSENTIJDSE EVALUATIE VAN HET FIETSPLAN 2010-2015 VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Etienne Holef R&D verantwoordelijke - Context - Doelstelling - Methodologie - Resultaat - Conclusie 2 Fietsplan

Nadere informatie

1 juni 2017 Brussel Peter ANDRIES

1 juni 2017 Brussel Peter ANDRIES 1 juni 2017 Brussel Peter ANDRIES 25% van alle afgelegde kms 66% van de afgelegde kms tijdens de spitsuren Statistische gegevens te verzamelen voor het mobiliteitsbeleid op alle niveaus De discussie over

Nadere informatie

ADVIES. 10 maart 2014

ADVIES. 10 maart 2014 ADVIES Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en Voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard

Nadere informatie

Traject tram en herinrichting openbare ruimte Verloop en planning werken Maatregelen tijdens werfsituatie TRAM 9 IN AANTOCHT

Traject tram en herinrichting openbare ruimte Verloop en planning werken Maatregelen tijdens werfsituatie TRAM 9 IN AANTOCHT Traject tram en herinrichting openbare ruimte Verloop en planning werken Maatregelen tijdens werfsituatie TRAM 9 IN AANTOCHT Trajecttram Trajectvan Simonistot Romeinse Steenweg Tram in eigen bedding tussen

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN DE PRIJS VAN HET VERVOER VAN DE WERKNEMERS -------------------- Gelet op de wet

Nadere informatie

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum UNIZO BRUGGE Stad en Haven Unie van Zelfstandige Ondernemers Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum 07-01-2014 UNIZO Brugg Stad en Havene: Eerste mobiliteitsrapport geeft nood aan ingrijpende acties

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 juni 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Diagnostiek woon-werkverkeer 2017 (voorlopige versie)

Diagnostiek woon-werkverkeer 2017 (voorlopige versie) Diagnostiek woon-werkverkeer 2017 (voorlopige versie) Dit formulier is slechts een werkdocument voor de werkgever en dient niet direct verstuurd te worden naar de FOD Mobiliteit en Vervoer, uitgezonderd

Nadere informatie

PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2014

PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2014 PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 02/2014 29.10.2007 Rev7. 14.02.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte

Nadere informatie

Kerkhof van Jette Realisatie van een nieuwe groene zone Heraanleg van de De Smet de Naeyerlaan

Kerkhof van Jette Realisatie van een nieuwe groene zone Heraanleg van de De Smet de Naeyerlaan Kerkhof van Jette Realisatie van een nieuwe groene zone Heraanleg van de De Smet de Naeyerlaan Presentatie van 07 juni 2017 Presentatie Locatie Doelstellingen Presentatie van het project Nieuwe groene

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02) Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in

Nadere informatie

nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS Brabantnet - Stand van zaken drie tramlijnen

nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS Brabantnet - Stand van zaken drie tramlijnen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Brabantnet - Stand van zaken

Nadere informatie

ADVIES. Uitgebracht door de Raad van Bestuur van 7 maart 2016

ADVIES. Uitgebracht door de Raad van Bestuur van 7 maart 2016 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Franse gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van 17 maart 1994 houdende oprichting van het «Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle»

Nadere informatie

Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan

Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan Procedures - Schoolvervoerplan stappenplan / 1 Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan I N H O U D 1. Inventarisatie van de vervoermiddelen... 2 2. Inventarisatie van de knelpunten...

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

1. Openbaar vervoer van halte tot halte

1. Openbaar vervoer van halte tot halte mobiliteit en vervoer In een steeds snellere wereld wordt mobiliteit als vanzelfsprekend beschouwd. Mobiliteit is een persoonlijk recht, ongeacht leeftijd, geslacht of economische situatie. Dat recht wordt

Nadere informatie

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 29.10.2007 Rev. 01.03.2016 Juridische Dienst Algemeen Voor de verplaatsingen voor het woon-werkverkeer in de bouwsector (PC 124.00) zijn er 2 soorten tussenkomsten

Nadere informatie

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo.

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Leidraad opstellen mobiliteitsplan Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Over dit document In de gemeente Ermelo worden regelmatig evenementen georganiseerd. Zowel de organisator als de gemeente Ermelo

Nadere informatie

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt:

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt: Concept tbv internetconsultatie november 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het RVV 1990 ter invoering van de mogelijkheid snorfietsers in

Nadere informatie

Mobiliteitsenquête Vlaams ABVV Werk jij in een mobiliteitsvriendelijk bedrijf?

Mobiliteitsenquête Vlaams ABVV Werk jij in een mobiliteitsvriendelijk bedrijf? Vlaams ABVV Hoogstraat 42 1000 Brussel studiedienst@vlaams.abvv.be www.vlaamsabvv.be www.abvvmobliteit.be Bijlage bij het persbericht van 14 november 2007 Mobiliteitsenquête Vlaams ABVV Werk jij in een

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 1 van 18 november 1996 met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging

Nadere informatie

actie- Prioriteiten zachtere VerVoerswiJzen bevorderen PRIORITEIT 1

actie- Prioriteiten zachtere VerVoerswiJzen bevorderen PRIORITEIT 1 actie- rioriteiten RIORITEIT 1 zachtere VerVoerswiJzen bevorderen Men kan de druk van het autoverkeer verminderen als men min of meer eenvoudige oplossingen naar voren schuift waar de gebruiker zich goed

Nadere informatie

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD Vooraf De ideale stad is veelzijdig en evenwichtig. In de ideale stad is het verkeer geen doel op zich, maar een middel om verschillende doelen te bereiken: de woning, de werkplek, het theater, het terras,

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000

Nadere informatie

Naar een veiligere ring om Brussel. Jelle Vercauteren AWV Vlaams-Brabant 13 mei 2014 Brugge

Naar een veiligere ring om Brussel. Jelle Vercauteren AWV Vlaams-Brabant 13 mei 2014 Brugge Naar een veiligere ring om Brussel Jelle Vercauteren AWV Vlaams-Brabant 13 mei 2014 Brugge Naar een veiligere ring om Brussel Probleemstelling Situering Oplossingsrichting Voorkeursscenario Scheiden van

Nadere informatie

Bedrijfsvervoersplan voor de industrieterreinen Genk-Zuid en Genk-Noord

Bedrijfsvervoersplan voor de industrieterreinen Genk-Zuid en Genk-Noord Bedrijfsvervoersplan voor de industrieterreinen Genk-Zuid en Genk-Noord Infovergadering bedrijven 9 maart 2010: toelichting BVP www.traject.be BVP Genk-Zuid en Genk-Noord 01/04/2010 page 1 Agenda Probleemstelling

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 JANUARI 2002

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 JANUARI 2002 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 JANUARI 2002 inzake het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van omzendbrief betreffende de sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

ADVIES. Ontwerp van omzendbrief betreffende de sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ADVIES Ontwerp van omzendbrief betreffende de sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 14 september 2012 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC )

PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC ) Informatief 2009/078 - bijlage 2 PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC 319.01) Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2009 inzake

Nadere informatie