Dossier van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossier van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"

Transcriptie

1 Dossier van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2012

2 INHOUDSTABEL INLEIDING... 5 HOOFDSTUK I Verplaatsingen van personen Individuele gemotoriseerde vervoerwijzen Carpooling Autodelen Het taxivervoer Het openbaar vervoer De nationale maatschappij der Belgische spoorwegen : de NMBS De maatschappij voor het intercommunaal vervoer te Brussel : de MIVB De Lijn TEC Actieve mobiliteit* Fiets Te voet Het goederenvervoer HOOFDSTUK II Specifieke verplaatsingen in Brussel Woon-/werkverplaatsingen Tenlasteneming van de openbare vervoerskosten door de werkgever Het bedrijfsvervoersplan (BVP) Het parkeeraanbod in de ondernemingen Het telewerk De kilometervergoeding (fietspremie) en de fiscale steunmaatregelen/vrijstelling voor de aankoop van fietsen of toebehoren Betere verbindingen naar de industriegebieden Schoolverplaatsingen Verlagingen van de openbare vervoerskosten Het schoolvervoersplan (SVP)

3 1.2.3 De schoolafhalingsdienst Gebaren van de school naar de fietsers toe Specifieke verplaatsingen buiten Brussel Woon-/werkverplaatsingen of woon-/schoolverplaatsingen buiten Brussel HOOFDSTUK III Het parkeerbeleid Het Gewestelijk parkeerbeleidsplan Aanbod op het vlak van overstapparkings De Ring De uitbreiding Een tunnel ten zuiden van Brussel De snelheid op de Ring beperken tot 100 km/u Schrapping van uitrit Een gezamenlijk project : het toekomstig GEN Fiscaliteit De stadstol De doelstellingen De dichtslibbing van het wegennet verminderen De luchtkwaliteit verbeteren Financiële middelen verwerven De parameters De zone Het registratiesysteem Materiële obstakels Een vignet Het «vehicule positionning system» (VPS) «dedicated short range communication» (DSRC) «automatic number plate recognition» (ANPR) De uurregeling Het verschuldigde bedrag De vrijstellingen

4 5.7 Gevallenstudies Londen Milaan Stockholm Glossarium Bibliografie Artikels Internetsites Wetteksten Bijlagen Bijlage 1: kaart met de stations gevestigd op het grondgebied van het Brussels gewest Bijlage 2: de overstapparkeerplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bijlage 3: Dagelijkse gemiddelde dichtheid (6-22u) op de Brusselse ring Bijlage 4: verzadigingspercentage van elk vak van de Brusselse ring Bijlage 5: Analyse-elementen voor de berekening van de onroerende voorheffing Bijlage 6: Kruising van de sociaaleconomische gegevens en het percentage van de onroerende voorheffing Bijlage 7: Tarieven van de accijnzen Bijlage 8: Tarieven van de met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen

5 INLEIDING Zich verplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is sinds lange tijd een moeilijke aangelegenheid. Alles wijst er bovendien op dat de situatie mettertijd alleen maar problematischer zal worden. Dat is de reden waarom het Secretariaat van de Economische en Sociale Raad een reeks gegevens heeft ingezameld over de mobiliteit van personen en diensten, evenals informatie betreffende mogelijke oplossingen en experimenten gevoerd in het buitenland. Deze documentatiemap behandelt het al dan niet gemotoriseerd individueel vervoer, het openbaar en het goederenvervoer. Maar ook het parkeerbeleid, de Ring, het GEN, de impact van de fiscaliteit via de kilometerheffing of het verkeersvignet en de stadstol komen aan bod. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de cijfers die in de verschillende hoofdstukken worden vermeld, afkomstig zijn van verschillende bronnen en bijgevolg werden bepaald op uiteenlopende data (die telkens worden vermeld). Deze documentatiemap heeft niet de ambitie volledig te zijn, maar wil een instrument en een verzameling van relevante informatie aandragen over de talrijke facetten van het ingewikkelde vraagstuk van de mobiliteit. 5

6 HOOFDSTUK I De auto is het vervoersmiddel bij uitstek van de Belgen en de Brusselaars maken hierop geen uitzondering (hoewel hij de beste leerling van de klas is in België 1 ). Zijn verplaatsingen vertonen twee belangrijke kenmerken : het zijn vaak kleine afstanden die alleen in het voertuig worden afgelegd. Daarnaast gebeurt het goederenvervoer hoofdzakelijk via de weg. Deze beide vaststellingen hebben als resultaat dat talloze voertuigen de weg moeten delen op een zo beperkt en dichtbevolkt grondgebied als dat van Brussel, waardoor een verkeersoverlast ontstaat. Er zijn voldoende redenen om de keuze voor de weg te rechtvaardigen (gemak, comfort, noodzaak, snelheid, ). Maar er zijn ook voldoende negatieve gevolgen van de dichtslibbing (files, verontreiniging, economische verliezen, ). In dit hoofdstuk zullen wij u dus een overzicht geven van de bestaande alternatieven voor het autosolisme* 2 en voor het gebruik van de auto in het algemeen (rationalisering van het autogebruik, openbaar vervoer, actieve mobiliteit), evenals deze betreffende het wegvervoer (vervoer via het spoor, de waterweg en een combinatie hiervan). Tevens zullen we ingaan op de verbeteringen die hieraan zouden kunnen worden aangebracht. 1 VERPLAATSINGEN VAN PERSONEN 1.1 Individuele gemotoriseerde vervoerwijzen CARPOOLING Carpooling is het gebruik van een privé-voertuig door verschillende personen om samen eenzelfde traject af te leggen. Men kan 2 soorten onderscheiden: de zogenaamde participatieve carpooling, waarbij één enkele bestuurder de trajecten aflegt en de passagiers tussenkomen in de kosten voor brandstof en parkeren, en de 1 Volgens de Beldam enquête verrichten de Brusselaars 37,5 % van hun verplaatsingen met de auto, de Vlamingen 64,1 % en de Walen 70,6 %. FOD WETENSCHAPSBELEID, FOD MOBILITEIT EN VERVOER (2011). Foto van de mobiliteit van de Belgen : de nieuwe enquête over de dagelijkse mobiliteit van de Belgen BELDAM : Belgian Daily Mobility oplevering van de resultaten (Persbericht) blz De cursieve termen gevolgd door een sterretje worden aan het eind van het werkstuk gedefinieerd in het glossarium. 6

7 zogenaamde afwisselende carpooling, waarbij de gebruikers elk op hun beurt bestuurders en passagiers zijn en er geen financiële tegemoetkoming is. Dit systeem kan een oplossing bieden voor het feit dat heel wat automobilisten alleen zitten in hun wagen, terwijl ze nagenoeg dezelfde trajecten afleggen. Dit vereist enige organisatie en coördinatie vanwege de deelnemers, die van elkaar afhankelijk worden en hierdoor hun zelfstandigheid verliezen. Verschillende websites 3 maken het echter gemakkelijker om bestuurders en passagiers met elkaar in contact te brengen. Onder de carpooling-initiatieven kunnen we het systeem van het VAP (vriendelijk anders pendelen) vermelden, dat in de praktijk bestaat in het "via autostop maken van korte verplaatsingen binnen of rondom de gemeente, naar een trein- of metrostation of een bushalte 4 ". Er bestaan 3 VAP-antennes in Brussel : in Watermaal-Bosvoorde, in Oudergem en op de ULB-campus van de Solbosch in Elsene. Tevens werden er carpooling-formules naar meer specifieke doelgroepen toe ontwikkeld, met name : carpooling "woonplaats - werkplaats" binnen de onderneming De onderneming kan in haar midden een systeem van carpooling organiseren. Het coderen van de inschrijvingen wordt gecentraliseerd door de personeelsdienst, door de bedienden zelf of aan de hand van een website. De werkgever moet wisseloplossingen voorzien ingeval de bestuurder zijn passagiers niet zou kunnen terugbrengen : openbaar vervoer, taxi, toewijzing aan een ander carpoolingteam, enz. Men dient te noteren dat men het systeem efficiënter zou maken door het tot een groter geografisch gebied uit te breiden (bijv. : ondernemingen uit eenzelfde gebied voor economische activiteit). schoolcarpooling Er bestaan websites waar ouders met elkaar in contact worden gebracht. Het principe bestaat erin dat iedereen om de beurt de kinderen naar school brengt. Deze oplossing zou het moeten toelaten om het aantal voertuigen in de schoolomgeving te verminderen en dus om deze veiliger te maken. 3 [links bezocht op 11 januari 2011] 4 A.S.B.L. VAP (z.d.). Un vappeur sachant vapper. Online vap.be/spip.php?article1 [link bezocht op 11 januari 2012] 7

8 carpooling "tot aan de transitparking" (Park&Ride) Deze oplossing combineert carpooling met het openbaar vervoer. Personen die in Vlaanderen of Wallonië wonen, maar in de hoofdstad werken, rijden samen naar een overstapparking en gebruiken van daaruit het openbaar vervoer om zich naar hun eindbestemming te begeven. carpooling van/naar de luchthaven van Zaventem Dit is een gratis internetdienst die personen die zich van en naar de luchthaven van Zaventem verplaatsen in staat stelt om carpoolingspartners te vinden. Er bestaat een afzonderlijke gegevensbank voor bedienden, zodat deze hun dagelijkse verplaatsingen van en naar de luchthaven kunnen organiseren. Tevens kunnen ze zich inschrijven als bestuurder om reizigers mee te nemen. carpooling naar evenementen Een hoofdstad als Brussel verwelkomt heel wat evenementen (culturele en sportieve manifestaties, concerten, congressen, beurzen, enz.). Wanneer het openbaar vervoer geen enkel bevredigend alternatief biedt en de wagen moet worden gebruikt, kunnen personen worden gezocht om het traject te delen. Enkele websites zijn gewijd aan carpooling naar evenementen (Eventpool 5 ). Bepaalde organisatoren promoten deze verplaatsingswijze en er worden soms voordelen toegekend aan diegenen die er gebruik van maken (kortingen, gratis parkeren, enz.) AUTODELEN Het gaat om een systeem van autoverhuur in een stedelijke omgeving, die het toelaat om voertuigen via zelfbediening nauwgezet te gebruiken 6. De gebruikers kunnen zowel particulieren als vakmensen zijn (om zo bijvoorbeeld het beheer van hun voertuigenpark te rationaliseren). De vennootschap Cambio biedt overal in België een dergelijke dienst aan 7. In de praktijk reserveert de abonnementhouder het voertuig dat hij wenst in de standplaats die hij kiest. Nadat hij zijn boodschappen heeft gedaan, moet hij het voertuig naar de oorspronkelijke standplaats terugbrengen. In theorie waarborgt dit dat er altijd een parkeerplaats vrij is. Hij betaalt enkel de kosten voor het gebruik van het voertuig. Hij hoeft zich geen zorgen te maken over verzekering, technische 5 [link bezocht op ] 6 Definitie uit de Petit Larousse illustré, uitgave Wij vermelden ook de vennootschap Zen Car, die elektrische voertuigen ter beschikking stelt : [link bezocht op 14/10/2011] 8

9 controle, onderhoud of administratieve verrichtingen. Het grootste nadeel is dat hij afhankelijk is van de aangeboden modellen en de beschikbaarheid ervan. Brussel'Air-premie Om bestuurders ertoe aan te zetten om het autogebruik te rationaliseren of op te geven ten voordele van het openbaar vervoer en/of de fiets, heeft het Gewest een premiestelsel ingevoerd, Brussel Air genaamd. Elke Brusselaar die zijn nummerplaat inlevert en die bepaalde voorwaarden aanvaardt om van het gebruik van zijn wagen af te zien, geniet gedurende één jaar : ofwel van een MTB-abonnement 8 en van een Cambio Start-abonnement, ofwel van een Cambio Start-abonnement en van een fietspremie. Indien de begunstigde naast de schrapping van zijn nummerplaat akkoord gaat met de vernietiging van zijn wagen, zal hem voor een termijn van twee jaar het volgende worden aangeboden : ofwel een MTB-abonnement en een Cambio Start-abonnement, ofwel een MTB-abonnement, een Cambio Start-abonnement en een fietspremie, ofwel een Cambio Start-abonnement en een dubbele fietspremie HET TAXIVERVOER 9 Taxi s kunnen het openbaar vervoersaanbod aanvullen, met name tijdens de uren waarop dit aanbod veel kleiner is of in de geografische gebieden met een slechte verbinding. Ze zijn 24u./24u. en 7d./7d. ter beschikking en de wachttijd is vrij kort. Hun kostprijs kan echter heel wat mensen afschrikken. Om de toegang tot taxi s voor bepaalde doelgroepen wat democratischer te maken, werden verschillende diensten in het leven geroepen : de taxicheque Collecto. Het Gewest voorziet taxicheques, met een nominale waarde van 5, voor iedereen die aan de volgende voorwaarden voldoet : 8 Met het MTB abonnement kan men in het Brussels Gewest gebruik maken van de netwerken van de MIVB, TEC, De LIJN en de NMBS, in tegenstelling tot het MIVB abonnement dat zich beperkt tot de metro s, trams en bussen van de Brusselse vervoersmaatschappij. 9 Het taxivervoer was in 2006 het voorwerp van een regelgeving : ordonnantie van 20 juli 2006 ter wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur en het uitvoeringsbesluit ervan van 29 maart

10 gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een getuigschrift beschikken dat aantoont dat men geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer een VIPO-loon genieten voor meer dan 66 % gehandicapt zijn of ouder zijn dan 75 jaar Met deze cheques kan men zich binnen de perimeter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van hieruit met de taxi verplaatsen. Collecto is dan weer een dienst van deeltaxi s, die sinds eind 2008 de mogelijkheid biedt om zich met de taxi 7d./7d. tussen 23 u. en 6 u. op het grondgebied van Brussel tegen een voorkeurstarief te verplaatsen (6 per persoon en 5 voor de houders van de Mobib-kaart). In de praktijk moet de gebruiker, die een collectieve taxi wil reserveren, minstens 20 minuten op voorhand naar een uniek telefoonnummer bellen. Hij stapt in aan het dichtstbij zijnde Collecto-startpunt (er zijn er meer dan 200 aan MIVB-haltes) en stapt uit op de plaats van zijn keuze. En 2011, Collecto a transporté voyageurs (en moyenne 2,33 passagers par course) LEPRINCE Patrice. (2012). Cent mille passagers pour Collecto. p

11 1.2 Het openbaar vervoer DE NATIONALE MAATSCHA PPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN : DE NMBS De NMBS baat op het grondgebied van het Gewest 164 km spoorwegen en 28 stations of stopplaatsen uit 11, wat zo één van de dichtste netwerken van Europa is. Het aantal reizigers dat dagelijks in de Brusselse stations wordt geteld, neemt alsmaar toe. In 2007 telde men dagelijkse reizigers. De 3 belangrijkste stations zijn Brussel-Centraal, Brussel-Zuid en Brussel-Noord die 80 % van de reizigers ontvangen. Het Brussels spoorwegnet heeft te lijden onder een zeer grote oververzadiging van de Noord-Zuidverbinding, waardoor er heel wat vertragingen ontstaan. De NMBS is gaan nadenken hoe ze de capaciteit van deze lijn kan verhogen, die momenteel tot 6 sporen wordt beperkt. De belangrijkste pistes die men beoogt zijn de uitbreiding van de lijn of de bouw van een nieuwe tunnel onder de huidige verbinding. Anderzijds moet er werk van worden gemaakt om de Brusselaars aan te moedigen om de trein te gebruiken voor hun verplaatsingen binnen het Gewest. Voor dergelijke verplaatsingen wordt er immers maar zeer weinig gebruik gemaakt van het spoor, gezien de gebruikers hiervoor vrijwel uitsluitend een beroep op de voertuigen van de MIVB doen. Een betere frequentie en stiptheid van de treinen moet dus worden gewaarborgd, maar vooral op het vlak van de promotie van deze vervoerswijze moet nog het meeste werk worden verricht. De belangrijkste evolutie die het spoorwegvervoer van personen zal ondergaan, zou echter de uitvoering van het GEN moeten zijn. Dit onderwerp komt in punt 3 van Hoofdstuk III aan bod DE MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL V ERVOER TE BRUSSEL : DE MIVB De MIVB is aanwezig op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook in 11 andere gemeenten in de rand. Ze baat een netwerk uit dat bestaat uit 4 metrolijnen, 50 buslijnen, 18 tramlijnen en 11 nachtbuslijnen, samen goed voor ongeveer stopplaatsen. Dagelijks staat ze in voor de verplaatsingen van duizenden reizigers. Aan het MIVB-net worden 63 buslijnen van De Lijn en 9 lijnen van de TEC toegevoegd, die het grondgebied van de 19 gemeenten doorkruisen. 11 Als bijlage vindt u een kaart met de stations die zijn gevestigd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (cfr Bijlage 1) 11

12 Het gebruik van de MIVB-lijnen is spectaculair toegenomen. Het aantal verplaatsingen ging van 181,8 miljoen in 2001 naar 331,6 miljoen in De metro is vandaag het meest gebruikte vervoersmiddel, met 48 % van de verplaatsingen tijdens het jaar (ongeveer 26 % voor de tram en 26 % voor de bus). Om nog meer reizigers te lokken, moet de MIVB haar aanbod verbeteren en verder ontwikkelen. De voornaamste pistes hiervoor zijn : toename van het aantal beschikbare plaatsen voor de drie vervoerswijzen ; optimalisering van het bovengrondse netwerk door de doortocht van het openbaar vervoer voorrang te verlenen met het aanleggen van eigen beddingen of met het gebruik van een afstandsbediening voor verkeerslichten (in de praktijk stuurt een zender aan boord van het voertuig een signaal naar een ontvanger, zodat trams en bussen zoveel mogelijk groen licht hebben) ; automatisering van de metro die de frequentie en de stiptheid moet verbeteren. Deze is gepland voor 2018 ; uitbreiding van zowel het ondergrondse als het bovengrondse netwerk ; stelselmatig zoeken naar intermodaliteit* door alternatieve vervoerswijzen in de buurt van stations aan te bieden (Villo!*- en Cambio-standplaatsen, fietsparkings, ) DE LIJN Het openbaar vervoersnet De Lijn Vlaams-Brabant omvat 63 buslijnen die het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doorkruisen. Dankzij een toename van de frequentie (+ 4,1 % tussen 2009 en 2010) heeft het netwerk van De Lijn Vlaams-Brabant in 2010 voor het eerst de kaap van 100 miljoen reizigers overschreden (102,5 miljoen). Dit succes van de voorbije jaren is te danken aan de ontwikkeling van de START-lijnen 12 die de verbindingen in en naar het tewerkstellingsgebied van de luchthaven en in de rand rond Brussel verbeteren. In de toekomst rekent de provincie Vlaams-Brabant op het GEN om te zorgen voor de noodzakelijke optimalisering van het openbaar vervoer in het gebied in een straal van 30 km rondom het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De provincie is echter van mening dat dit GEN zal moeten worden aangevuld om zo over een geïntegreerd openbaar vervoersnet te beschikken. Vanuit deze invalshoek is de maatschappij De Lijn van plan om 4 tramlijnen aan te leggen (Boom - Brussel, Ninove - Brussel, Heistop-den-Berg - Brussel en een lijn langsheen de rand van Jette naar Tervuren via Vilvoorde) en overweegt ze 3 snelbusverbindingen van en naar Brussel. 12 Het Strategische Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling van de luchthavenregio 12

13 1.2.4 TEC Van de 62 lijnen van het TEC-net Waals-Brabant strekken er zich 8 uit tot in Brussel. In 2009 hebben reizigers er gebruik van gemaakt (groei van 8,14 % ten opzichte van 2007). De provincie, die van plan is om het openbaar vervoer verder te ontwikkelen, heeft haar netwerk geanalyseerd om zo de meest afdoende verbindingen en de ontbrekende schakels te identificeren en om vervolgens, op basis van de resultaten, veranderingen en/of het aanleggen van nieuwe lijnen voor te stellen. Er is ook een bereidheid om nieuwe snelle lijnen aan te leggen en om het TEC-net te herstructureren en uit te breiden, opdat alle gemeenten van de provincie via deze nieuwe lijnen bereikbaar zouden zijn. Tot slot zijn er verbeteringen gewenst op het vlak van de gebruikstijden, de frequenties en het reizigerscomfort. In dit opzicht biedt de TEC Waals-Brabant met Rapido Bus al lijnen met snelle bussen (beperkt aantal haltes, rechtstreekse trajecten) en comfortabele bussen (geen bussen maar reisbussen) aan. Twee lijnen, Conforto en Conforto bis verbinden Louvain-La- Neuve met Brussel. Ter bevordering van de intermodaliteit is de maatschappij TEC in mei 2010 van start gegaan met Cyclo Tec. Een dergelijk jaarabonnement combineert de toegang tot de TEC-bussen met de terbeschikkingstelling van een plooifiets. 13

14 1.3 Actieve mobiliteit* FIETS Het Fietsplan Het Fietsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit een geheel van acties en maatregelen die zich rond 6 hoofdlijnen concentreren (doelstellingen, principes en monitoring ; opleiding en scholing ; promotie ; diensten ; infrastructuren) die ernaar streven om de doelstellingen van het Iris II-plan* 13 te behalen, met name om tegen % verplaatsingen met de fiets te bereiken. Het werd opgemaakt op basis van een analyse van het Fietsplan , de audit Bypad 2010 en de doelstelling van het fietsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er is met name voorzien : dat 100 % van de wegeninrichtingen de verbetering van de verkeersomstandigheden en de veiligheid van fietsers waarborgen, in het bijzonder deze van de gelegenheidsfietsers of van de minder ervaren fietsers ; om het gewestelijk fietsnetwerk sluitend te maken en het aan te sluiten op de gewestelijke routes om zo een continuïteit tussen Brussel en haar omgeving aan te bieden ; om het parkeeraanbod in de stad uit te breiden en om de aanleg van parkeerplaatsen voor fietsen in een volledig nieuwe woning te verzekeren ; om diefstal te bestrijden ; om vanaf een zo jong mogelijke leeftijd het dagelijks gebruik van de fiets in de stad aan te moedigen en om het fietsen officieel in het verplichte lespakket van het lager onderwijs op te nemen ; om werknemers met het gebruik van de fiets vertrouwd te maken en ze ervoor op te leiden, zodat dit een gewoonte wordt, in het bijzonder voor de "woon- /werkverplaatsingen" ; om specifieke fietsopleidingen ten behoeve van bepaalde doelgroepen te ontwikkelen ("vélo-trafic", "A vélo Mesdames", enz.) om erover te waken dat "openbaar vervoer-fiets" elkaar aanvullen door de bereikbaarheid van de NMBS-stations, metrostations en tram- en bushaltes te verbeteren en alle stations van fietsparkings te voorzien. Te noteren dat het 13 De ESRBHG heeft op 20 november 2008 een advies uitgebracht betreffende het ontwerp van gewestelijk vervoersplan IRIS II. Dit advies kan worden geraadpleegd op het adres : van de raad/par matiere/transport/20 november /view (link bezocht op 17 januari 2012). 14

15 voortaan mogelijk is om zich via de Mobib-kaart op Villo! te abonneren en dat fietsers dagelijks toegang hebben tot de metrostellen, behalve tijdens de spitsuren (het vervoer van een fiets is gratis) ; om het systeem van deelfietsen Villo! verder te ontwikkelen en om meer "fietspunten"* te voorzien TE VOET Er moeten enkele wegeninrichtingen worden overwogen om zoveel mogelijk gebruikers ertoe aan te zetten om ervoor te kiezen zich te voet te verplaatsen. Hiertoe moet men ervoor zorgen dat de voetpaden in goede staat, zo breed mogelijk en goed verlicht zijn, zodat ze de voetgangers en meer in het bijzonder de PBM 14 zoveel mogelijk veiligheid bieden. Het Iris II-plan benadrukt dat het belangrijk is om voetgangerszones, fietspaden en fietsstroken tegen onregelmatig parkeren te beschermen. Om een grotere continuïteit van de verplaatsingen te voet te verzekeren, moet men ook andere maatregelen in aanmerking nemen : de aanleg van voetgangerszones, tunnels onder grote verkeersassen, het afstellen van verkeerslichten om de wachttijd zo kort mogelijk te maken, enz. Om over een voetgangersbeleid op lange termijn te beschikken en de in het Iris IIplan voorgestelde maatregelen operationeel te maken, zal er een Voetgangersplan worden aangenomen. Dit zal met name streven naar : "het vergroten van de terreinwinst van de voetgangers in een openbare ruimte met een minder strikte scheiding van de verplaatsingswijzen, waarin de voetganger de centrale plaats inneemt in de inrichting van het wegennet en de openbare ruimten (infrastructuren zoals voetgangerszones, signalisatie, gemakkelijk kunnen oversteken op grote verkeersassen, verbetering van de veiligheid, enz.). Er zal aandacht besteed worden aan de veiligheid van alle weggebruikers en in het bijzonder aan de veiligheid van de meest kwetsbare, in de zones met beperkt verkeer ; het bewust maken van de efficiëntie van stappen in termen van de duur van het traject, van betrouwbaarheid (ik weet wanneer ik vertrek, ik weet wanneer 14 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een vademecum "personen met beperkte mobiliteit in de openbare ruimte" opgemaakt, dat op het volgende adres kan worden gedownload : voor pbm [link bezocht op 28 november 2011] 15

16 ik aankom), aantonen van de gunstige effecten van stappen op ieders gezondheid, enz." GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE. (2010). Plan IRIS II p

17 2 HET GOEDERENVERVOER In Brussel worden goederen hoofdzakelijk over de weg vervoerd (78 %), maar ook over de waterweg (20 %) en de spoorweg (2 %). In 2008 werden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor goederenvervoer bestemde voertuigen geteld. Uit dit cijfer kunnen we echter niet precies afleiden hoeveel van deze voertuigen ons Gewest aandoen, gezien de inschrijving ervan in functie van de hoofdzetel van de onderneming gebeurt. Volgens Leefmilieu Brussel heeft het Gewest in 2010 dagelijks ongeveer voertuigen onthaald. De Haven van Brussel is belast met het beheer, de uitbating en de ontwikkeling van de haveninrichtingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Haven ligt op ongeveer 5 uur varen van Antwerpen, in de nabijheid van een autowegennet en spoorwegnet, en beschikt over 12 km kades en heel wat opslagplaatsen die nodig zijn voor de in- en uitklaring, de opslag en de verzending van goederen. In 2009 heeft de Haven een globaal vervoer van ton gerealiseerd, waarvan in eigen vervoer en in transitvervoer, wat een toename met 16 % ten opzichte van het jaar 2000 betekent. Alle goederen die in 2009 over de waterweg werden vervoerd, stemmen overeen met wat vrachtwagens zouden hebben vervoerd, wat betekent dat dagelijks vrachtwagens niet in de stad hebben rondgereden. Wat het spoorwegvervoer betreft, werd in 2008 in Brussel ton geladen en gelost. Tussen 2005 en 2008 heeft de federale overheid een steunstelsel ingevoerd om het gecombineerd vervoer te bevorderen. Teruggebracht naar de periode bestaat deze steun uit de toekenning van een forfaitair bedrag voor de vaste vervoerskosten en een premie in functie van de afstand per vervoerde eenheid ; het doel dat hierbij wordt nagestreefd, bestaat erin om de verkeerstromen als gevolg van de toegenomen goederenmobiliteit naar milieuvriendelijkere vervoerswijzen af te leiden. Ook het Gewest is op deze thematiek ingegaan. Het Iris II-plan vermeldt dat er voorafgaandelijk overleg zal worden gepleegd over een globale strategie, die samen met de private en openbare actoren zal worden uitgewerkt, teneinde : «het gebruik van waterwegen en spoorwegen te bevorderen en het multimodale vervoer van goederen aan te moedigen ; 17

18 het beheer van het vrachtverkeer en de laad- en losoperaties te verbeteren ; de lokalisatie te optimaliseren van ondernemingen met grote logistieke behoeften. In dat verband zal het Gewest hen aanmoedigen om zich te vestigen in zones die moeilijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer (zone C op de bereikbaarheidskaart). Gelijktijdig moet de bereikbaarheid van die zones voor vrachtwagens worden verbeterd ; de vestiging van één (of meerdere) stedelijk(e) verdeelcentrum(a) (SVC) te bestuderen dat/die gericht is/zijn op de Vijfhoek en de dichte commerciële wijken van de 1ste kroon ; de plaats van de vrachtwagens in de stedelijke ruimte te optimaliseren. Hiervoor zal het Gewest nauwer met de gemeenten moeten samenwerken» 16. Er zal overleg worden gepleegd over de opportuniteit om een stedelijk verdeelcentrum te creëren op een plaats waar de bereikbaarheid ervan wordt gewaarborgd over het spoor, het water of de weg, zonder dat vrachtwagens deze moeten doorkruisen. Om de leveringen te rationaliseren, zijn er een aantal instrumenten voorzien, zoals een vademecum van de leveringszones en een gebruikershandvest ervan, die zich zullen baseren op de ervaring van Europese steden die cyclo-cargobevoorradingen ontwikkelen, alsook specifieke maatregelen voor het naleven van de leveringsruimten. Wat meer in het bijzonder het wegvervoer betreft, wenst het Gewest dat er reiswegen voor zware voertuigen in de stad worden vastgelegd in naleving van de strategie die op het vlak van specialisatie van het wegennet in het Gewestelijk Ontwikkelingsplan werd uitgetekend. Een richtinggevende signalisatie over het hele grondgebied, die de hiërarchie van het wegennet naleeft, is met name voorzien. Volgens sommigen zou het uitstellen van de vervoersbewegingen van vrachtwagens en bedrijfswagens van de spitsuren naar de daluren het toelaten om de vervoerders minder afhankelijk te maken van de uurroosters voor het laden en lossen, om de productiviteit van de bestuurders te verhogen en om brandstof te besparen. De handelszaken zouden eveneens kunnen profiteren van de daluren en van de afwezigheid van klanten om hun rekken aan te vullen. Niettemin zou deze nachtelijke verdeling geluidsoverlast voor de bewoners en moeilijkheden op het vlak van technische en organisatorische haalbaarheid veroorzaken. Anderzijds zouden er laad- en losruimten kunnen worden ingericht om dubbel geparkeerde vrachtwagens te voorkomen en om zich van de veiligheid tijdens de handelingen te vergewissen. 16 GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE. (2010). Plan IRIS II. p

19 Het IRIS II-plan voorziet de aanleg van parkings waar vrachtwagens zich gedurende een langere periode zouden kunnen dubbel parkeren en vermeldt dat er systematisch leveringszones op de openbare weg zullen worden voorzien en dat er bij de heraanleg van de wegen in handelswijken nabijgelegen leveringszones zullen worden ingericht 17. Het Plan drukt de wil uit om het scheepvaartvervoer als enige of aanvullende vervoerswijze aan te moedigen. Het haalt een betere bereikbaarheid van het havengebied over de weg aan, alsook een bewegwijzering van het havengebied vanaf de Ring. Er wordt een hele reeks mogelijkheden geopperd : het havengebied uitbreiden, de verbindingen versterken met de grote Europese havens zonder dat de goederen daarbij moeten worden overgeladen, de Haven ondersteunen met de ontwikkeling van nieuwe vervoersmiddelen, de promotie van de waterwegen versterken of nog de rol van de waterwegen voor het vervoer van afval versterken. Wat het spoorwegvervoer betreft, zal het Gewest zijn verzoeken aan de NMBS-groep overmaken om de bediening van het Gewest door het spoorwegverkeer te bevorderen. Het zal eveneens contact opnemen met de aangrenzende Gewesten en landen om transport via het spoor te bevorderen. Net zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest willen het Vlaams Gewest en het Waals Gewest hun mobiliteit op het vlak van goederenvervoer verbeteren. Vlaanderen heeft de wil uitgedrukt om : een wegennet voor vrachtwagens aan te leggen om zo de bereikbaarheid en de veiligheid te verbeteren en het aantal vrachtwagens in de steden te verminderen ; de bereikbaarheid van de waterwegen te verbeteren. Er zijn investeringen voorzien om het waterwegennet te onderhouden ; de ondernemingen langsheen de waterwegen te verenigen om zo het goedervervoer over de waterweg te rationaliseren ; in de havens platformen voor modale transfert tussen water- en spoorwegvervoer van goederen te creëren. Het Waals Gewest vindt het nodig om een globale en geplande visie voor de ontwikkeling van de sector van het goederenvervoer te definiëren en om de intermodaliteit van het netwerk te bevorderen om zo een betere mobiliteit en territoriale, economische, sociale en milieugebonden samenhang te waarborgen. Vanuit deze invalshoek wordt er voorgesteld om : 17 GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE. (2010). Plan IRIS II p

20 in de gemeenten een unieke gesprekspartner aan te stellen die belast is met de invoering van een geïntegreerd beleid voor stedelijke verdeling ; een onderzoek te voeren naar de instelling van stedelijke verdeelplatformen aan de stadsranden, gebaseerd op het onder elkaar verdelen van de leveringsrondes en door gebruik te maken van lichtere voertuigen ; een onderzoek te voeren naar de aanleg van stedelijke logistieke zones, waarvan de multimodale bereikbaarheid is gewaarborgd om zo de vaklui dichter bij de woonkernen te vestigen en aldus de voertuigbewegingen te beperken ; een systeem van tarifering van het weggebruik voor het goederenvervoer over de weg in te stellen, waarover op Belgisch en zelfs Europees niveau onderhandelingen worden gevoerd. De variabele kostenelementen zouden kunnen afhangen van de milieuprestaties van het voertuig, van de periode en van de reisweg. 20

BETER PARKEREN OM BETER TE BEWEGEN GEWESTELIJK PARKEERBELEIDSPLAN

BETER PARKEREN OM BETER TE BEWEGEN GEWESTELIJK PARKEERBELEIDSPLAN BETER PARKEREN OM BETER TE BEWEGEN GEWESTELIJK PARKEERBELEIDSPLAN www.mobielbrussel.be/parkeerbeleid Voorwoord Een Gewestelijk Parkeerbeleid voor een betere mobiliteit Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan

Nadere informatie

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 100 tips om het milieu te sparen bij uw verplaatsingen ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 1 OVERZICHT Voorwoord 3 10 handige tips in een oogopslag 4 Verplaatsingen en Leefmilieu

Nadere informatie

Het gemiddelde autoverbruik kan maar dalen als de co-modaliteit verhoogt. Prioriteit 1. Een metropolitane aanpak is een absolute noodzaak.

Het gemiddelde autoverbruik kan maar dalen als de co-modaliteit verhoogt. Prioriteit 1. Een metropolitane aanpak is een absolute noodzaak. Position Paper Mobility 2013 Inhoud Executive summary... 4 Inleiding... 6 1. Ons vertrekpunt : het piekverkeer aanpakken... 9 1.1 Men moet beschikken over gegevens van woon-werkverkeer binnen het Brussels

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE FASES 2 VAN DE BEDRIJFSVERVOEPLANNEN

ANALYSE VAN DE FASES 2 VAN DE BEDRIJFSVERVOEPLANNEN Mobiliteit > Professionelen en Mobiliteitsraadgevers ANALYSE VAN DE FASES 2 VAN DE BEDRIJFSVERVOEPLANNEN Stand van zaken van het mobiliteitsmanagement in de grote Brusselse bedrijven Versie april 2010

Nadere informatie

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG Stuk 2032 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 12 januari 2009 HOORZITTING over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht

Nadere informatie

BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019

BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019 VR 2014 2410 MED.0421/23TER BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019 Ingediend door Ben Weyts Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en

Nadere informatie

Autodelen: een handboek voor lokale besturen

Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen colofon Deze publicatie is een uitgave van Bond Beter Leefmilieu in het kader van het Europese MoMo-project More

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 5 OKTOBER 2001

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 5 OKTOBER 2001 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 5 OKTOBER 2001 Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De debatten worden in

Nadere informatie

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007)

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) 1 DEEL II: ACTIEPLAN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 12 DEEL III: ACTIEPLAN VAN HET WAALSE GEWEST 1. Toestand in het

Nadere informatie

VII. Bijlagen. Bijlage 1 BWLKE BRUSSELS WETBOEK VAN LUCHT, KLIMAAT EN ENERGIEBEHEERSING. Brussels Hoofdstedelijk Parlement

VII. Bijlagen. Bijlage 1 BWLKE BRUSSELS WETBOEK VAN LUCHT, KLIMAAT EN ENERGIEBEHEERSING. Brussels Hoofdstedelijk Parlement 307 VII. Bijlagen Bijlage BWLKE BRUSSELS WETBOEK VAN LUCHT, KLIMAAT EN ENERGIEBEHEERSING Brussels Hoofdstedelijk Parlement Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing

Nadere informatie

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom 4 Brochure voor de wegbeheerder Zone 30 Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in de bebouwde kom zone 30 Redactie Isabelle Janssens, BIVV Coördinatie An Volckaert, BIVV In samenwerking met de Afdeling

Nadere informatie

BRUSSEL, VRIJE STAD, OPEN STAD

BRUSSEL, VRIJE STAD, OPEN STAD BRUSSEL, VRIJE STAD, OPEN STAD Programma Open Vld Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 BRUSSEL, VRIJE STAD, OPEN STAD Terugblik De voorbije vijf jaar heeft Open Vld meermaals duidelijk gemaakt zowel

Nadere informatie

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR Juni 2008 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry TOOLBOX Hoe omgaan met journalisten? DOSSIER HR Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! Focus Achteruitgang van de buurtwinkels

Nadere informatie

De veiligheid van bromfietsen

De veiligheid van bromfietsen Driemaandelijks tijdschrift van58 het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid september 2002 De veiligheid van bromfietsen Europese vergelijking op het vlak van verkeersonveiligheid Gevaren van zwaarlijvigheid

Nadere informatie

Verkeersquiz 2010. www.verkeersquiz.be. Virginie Claes Edith Donders

Verkeersquiz 2010. www.verkeersquiz.be. Virginie Claes Edith Donders Verkeersquiz 2010 www.verkeersquiz.be Virginie Claes Edith Donders Bachelor- en masteropleiding verkeerskunde Agoralaan gebouw D 3590 Diepenbeek Tel: 011 26 91 13 E-mail: verkeerskunde@uhasselt.be URL:

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009. Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009. Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009 Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Leeswijzer... 4 1 Beleidskader en visie... 5 1.1 Krachtlijnen

Nadere informatie

Wegwijzer woon-werkverkeer

Wegwijzer woon-werkverkeer Hoc de rol van de auto in het woon-werkverkeer teruggedrongen kan worden, staat beschreven in het "Handboek woon-werkverkeer'. De aehlerjuw'dinronnalie die daarbij van pas koml is op ovcr/ichlclijke wijze

Nadere informatie

Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie

Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie 2009 Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie Inhoud 1. Inleidend deel... 3 1.1 Doel van de studie en context... 3 1.2 Algemene vaststellingen... 4 1.3 Belang van preventie... 8 1.4

Nadere informatie

Verslag Belgische Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement Tools voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid in steden en gemeenten

Verslag Belgische Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement Tools voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid in steden en gemeenten Verslag Belgische Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement Tools voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid in steden en gemeenten Brussel, 19 maart 2013 De vierde editie van de Belgische inspiratiemeeting

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Ziekenhuizen en zorginstellingen 9 3 Voordelen mobiliteits management voor ziekenhuizen 11 4 Specifieke maatregelen

Nadere informatie

Immobiel op het platteland. Omtrent rurale vervoersarmoede in Vlaanderen

Immobiel op het platteland. Omtrent rurale vervoersarmoede in Vlaanderen Immobiel op het platteland Omtrent rurale vervoersarmoede in Vlaanderen Immobiel op het platteland Omtrent rurale vervoersarmoede in Vlaanderen Henk Meert Marie Bourgeois Krista Van Hoof Tim Asperges Immobiel

Nadere informatie

met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009

met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009 Memorandum met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009 Voorwoord De toekomstige regering van het Brussels Gewest zal heel wat te doen hebben. Hetzelfde geldt ook voor die van de Franse Gemeenschap

Nadere informatie

Het overleg tussen Gewest en gemeenten systematiseren

Het overleg tussen Gewest en gemeenten systematiseren Ver. Uitg. Marc Thoulen - Nr 7317 Nr 2014/04 - oktober /november 2014 Het overleg tussen Gewest en gemeenten systematiseren EDITO De best bestuurde ondernemingen zijn degene die aan participatief management

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand Frank Vandenbroucke Vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. INHOUDSTABEL

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

OPMERKINGEN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN

OPMERKINGEN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN OPMERKINGEN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN ALGEMENE EN BELANGRIJKSTE OPMERKINGEN Het plan is een opsomming van een reeks acties volgens verschillende thema s. Er worden echter geen prioriteiten gesteld, er

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Het Gewestelijk Expresnet (GEN)

Hoofdstuk 7. Het Gewestelijk Expresnet (GEN) Hoofdstuk 7 Het Gewestelijk Expresnet (GEN) 1. Algemene inleiding De invoering van een Gewestelijk Expresnet (GEN ) vormt een belangrijke troefkaart, zowel voor de stad als voor de totaliteit van het centrale

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009

Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Dendermonde Gemeente Waasmunster Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009 Bruulstraat

Nadere informatie