Resultaat met recycling. Jaarverslag. Maatschappelijk. Ele men. ten. Elementair

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaat met recycling. Jaarverslag. Maatschappelijk. Ele men. ten. Elementair"

Transcriptie

1 8 Ele men Elementair ten

2 voorwoord Beste relatie, Voorwoord Voor u ligt het jaar 28 van VAR. Een van een jaar waarin de economische crisis het daglicht zag. De wereld is heftig in beweging en VAR beweegt mee. In een dergelijke dynamiek is het goed om terug te gaan naar de basis. Daarom doen we u graag van 28 terwijl we ons vastgrijpen aan dé vier basiselementen Water, Aarde, Vuur en Lucht. De elementen Wij kunnen niet leven zonder deze vier elementen. De Griekse filosofen Empedocles en Aristoteles gingen uit van vier elementen als basis voor hun wetenschappelijke klaringen. Empedocles beweerde dat er vier grondstoffen waren waar alles in de natuur van was gemaakt; Water, Aarde, Vuur en Lucht. Hij bond de kleuren wit, zwart, rood en okergeel aan de vier elementen waaruit je door menging alle kleuren kon maken die er bestaan. De vier elementen kun je nog steeds zien als fundament van leven. Onze maatschappij kan niet zonder water. Planten en dieren leven in en ván water. De mens heeft water nodig om te drinken. Vlak voor de geboorte bestaat de mens voor 97% uit water. De aarde is de voedingsbodem van planten, de mens leeft er op en onttrekt er grondstoffen aan. Lucht is een mengsel van gassen die plant en dier nodig hebben om te leven. Mensen en dieren kunnen niet zonder zuurstof, planten hebben kooldioxide nodig om te leven. Vuur warmt ons en de zon als exponent van het element vuur is voor mens en dier van levensbelang. VAR kent ook vier elementen, namelijk de divisies VAR Mineralen, VAR Sorteren, VAR Biogeen en VAR Energie. Een vijfde element is VAR Engineering. Niet vreemd, want ook Aristoteles kende een vijfde element die door hem werd aangeduid als Ether ; de binding van de vier basiselementen. VAR Engineering heeft die rol binnen VAR als drager van alle kennis die wij in de afgelopen jaren hebben opgedaan. 2

3 Voorwoord Omdat de vier elementen zo nadrukkelijk de basis vormen van het werk van VAR, worden deze in ons kantoor visueel gemaakt. In de ontvangsthal van VAR wordt de wachtruimte voorzien van een tafel waarin het element water een meer dan prominente rol speelt. De trapopgang draagt het element lucht in de vorm van een échte Nederlandse wolkenlucht. De balie bezit alle kleur- en lichtaspecten van het element vuur. De entree is ingericht met nadrukkelijk gebruik van aardetinten. Water Het gebruik van Water is de basis geweest van het bedrijf VARtech in Apeldoorn. VAR werkte hier het slib van waterzuiingsinstallaties. Per 1 november 27 is de werkingsoeenkomst voor het zuiingsslib van Waterschap Veluwe geëindigd. Op zoek van het waterschap heeft VAR de werkzaamheden tot 1 februari 28 voortgezet om daarna definitief te stoppen. In 28 is het gehele bedrijf ontmanteld. In de tien jaar dat VAR met haar installatie in Apeldoorn actief was, is ruim zes miljoen ton slib werkt. In de discussie of gft-afval nu beter gecomposteerd kan worden of worden brand, heeft VAR zich meer dan actief bemoeid. Ik werd persoonlijk getroffen door een uitspraak van minister Cramer waarin zij onderstelde dat beide werkingsmethoden dezelfde milieu-impact hadden. Nadat wij daar samen o hebben gesproken heb ik mij persoonlijk hard gemaakt voor een andere visie ten aanzien van de gft-werking bij de beleidsmakers. VAR heeft een artikel spreid met de titel: Heeft u wel eens water zien branden?, waarin de discussie haarscherp werd ingezet. Het artikel is door de media ogenomen. Op 2 april waren alle actoren op dit gebied aanwezig op het door VAR georganiseerde symposium De kracht van groen; nieuwe kansen door innovatie waar de werking van gft-afval centraal stond, met als aanleiding de start van de bouw van de gft-gister op het VAR-terrein. Minister Cramer heeft op haar beurt haar ambtenaren uit laten zoeken hoe het nu precies zit; de meningen (inmiddels door de minister bevestigd) zijn unaniem: composteren is qua grondstoffenbalans en CO2-huishouding de beste optie. In 28 is de website van SenterNovem - het agentschap van VROM - ten aanzien van dit onderwerp anderd. VAR heeft haar composteerinrichting inmiddels uitgebreid met een gistingsinstallatie. Met deze combinatie heeft VAR de lat wéér hoger gelegd qua duurzaamheid en kan het branden van gft-afval met recht spilling worden genoemd. VAR Energie is water gaan gebruiken als transportweg. Werden vroeger alle energieproducten vanuit Spijk per vrachtwagen voerd, in 28 is de voor het VAR-terrein langsstromende Rijn als afvoerkanaal gebruikt. Per schip kan ongeveer 15 ton fluff, welke speciaal in balen is geperst, worden voerd. Dat zijn al gauw 6 vrachtwagentransporten die worden uitgespaard. Aarde Aarde is het fundament waarop wij ons werk doen. Zoals de wetgeving de basis vormt van de afvalsector. De milieuwetgeving en het afvalstoffenmanagement van Nederland is vormgegeven met de Ladder van Lansink als basismodel. VAR is met haar vakbroeders op het gebied van recycling actief om de voorkeursvolgorde zoals de ladder die aangeeft, te behouden. Hiertoe zijn schillende acties uitgevoerd. Begin 28 werd de impact duidelijk van het in december 27 door mij aan minister 3

4 Voorwoord Cramer ohandigde boekje van de BRBS met de titel: Naar duurzaam grondstoffenmanagement; Recycling als voorportaal. Hierin wordt een alternatieve koers onderbouwd die de recyclingsector voorstaat, in tegenstelling tot de praktijk waarin vooral afvalbrandingsinstallaties de boventoon voeren in het veld van afvalwerkingsmogelijkheden. Door deze publicatie waar VAR van harte aan meewerkte, zijn de tongen in beweging gebracht en zijn er naar aanleiding van het zogenaamde groene boekje vele discussies gestart. VAR werd in 28 opgeschrikt door de visie van de provincie Gelderland als het gaat om de uitvoering van het Besluit financiële zekerheid. Het doel van de regeling; het voorkomen dat de oheid opdraait voor de opruimkosten indien een afvalbedrijf bijvoorbeeld failliet gaat en een terrein achterlaat, steun ik uiteraard. Maar omdat Den Haag de uitvoering van deze regeling o liet aan de provincies die elk hun eigen interpretatie ontwikkelden waren er opeens twaalf schillende regelingen met rechtsongelijkheid tussen bedrijven onderling als gevolg. Door een gedegen onderbouwing van de tegenargumenten vanuit de recyclingsector heeft de minister uiteindelijk besloten deze regeling te schrappen. De Aarde als bodem onder het VAR-terrein werd in 28 letterlijk niet onberoerd gelaten. Allereerst werd de sanering van stortplaats De Sluiner op het VAR-terrein afgerond. In ruim tien jaar werden de stortvakken 1 en 2a geheel gesaneerd. In 28 is het laatste deel afgegraven. Er zijn gelukkig geen grote chemische vuilingen aangetroffen. Het enige minpunt was de geurolast waar we enkele buurtbewoners mee hebben moeten confronteren tijdens de werkzaamheden. Een activiteit die haar bestaansrecht dankt aan de Aarde is VAR Grondreiniging. Het onderdeel dat zich bezighoudt met het wassen van vuilde grond tot schone minerale producten. In 28 is deze activiteit binnen het VAR-terrein plaatst naar een andere locatie om plaats te maken voor de aanleg van stortvak 8. Deze gelegenheid is aangegrepen om de installatie ook direct te moderniseren. VAR beschikt met de nieuwe installatie o één van de meest moderne extractieve grondreinigers van Nederland. Vuur Vuur was dé uitdaging voor VAR in 28; het element Vuur toevoegen aan het productenpallet van VAR. De stap naar de wereld van energie was een al lang gekoesterde wens van VAR. VAR produceerde al jaren energie uit gas dat werd onttrokken aan de stortplaats. Bovendien maakt VAR in haar vestiging in Spijk al enige jaren secundaire brandstoffen uit hoogcalorisch afval. Kort na mijn aantreden in 25 heb ik de organisatie van VAR op koers gezet om in 28 energieneutraal te opereren. Al snel hebben we ons oog laten vallen op de energie-inhoud van gft-afval. Daartoe is in 27 met de engineering gestart van een gft-gistingsinstallatie. VAR in haar element: werken aan een innovatie! Begin 28 is de bouw officieus gestart en op 4 april is het eerste beton gestort. Al op 14 november is de eerste module gevuld met ent-materiaal en later met het eerste gft-afval. In december is het eerste methaangas uit gft-afval gewonnen. 4

5 Voorwoord De installatie gaat als onderdeel van VAR Compostering gas winnen uit het aangevoerde gft-afval. Na de gasonttrekking gaat het restmateriaal naar de nacompostering om opgewerkt te worden tot schone compost. Naar wachting produceert de gister van VAR voor circa 7. gezinnen groene stroom. Op 1 juni 29 heeft minister Cramer de gft-gister van VAR in bedrijf gesteld. Lucht Lucht is het medium waarin wij leven en werken. Het is de lucht die wij delen met onze buurtbewoners. De relatie met hen is voor VAR altijd van het grootste belang geweest. Naast het reguliere oleg dat één keer per kwartaal plaatsvindt, is in 28 zeer intensief gesproken o de nieuwe milieugunning van VAR. Door de positieve en coöperatieve opstelling van de buurt is het proces naar een nieuwe milieugunning enorm bespoedigd. VAR werkt mee aan de pilot Vernieuwend Toezicht van het ministerie van VROM en de provincie Gelderland. Het gaat om een onderzoek om de toezichtlast voor bedrijven te minderen. Dit gebeurt door het afstemmen van het toezicht en door een goede samenwerking van de betrokken inspecties. Het bedrijf neemt in deze de antwoordelijkheid op zich om open met de toezichthouder van het bevoegd gezag te communiceren o de bedrijfsvoering in relatie tot risico s en gunningsaspecten. De omgeving is belangrijk voor VAR als bron voor nieuw personeel. In 28 ontstond er een tekort aan goede werknemers. Op vacatures werd steeds slechter gereflecteerd. VAR wil graag zoveel mogelijk haar personeel uit de regio betrekken. Het is een garantie voor de betrokkenheid van werknemers en de arbeidsmoraal is in de regio meer dan goed. Het probleem van het personeelstekort werd gedeeld met meerdere werkges in de regio. VAR heeft het initiatief genomen voor het project Een multimediale vorm van arbeidsmarktcommunicatie binnen één huisstijl door schillende werkges. Het project kent inmiddels achttien actieve leden binnen de gemeente Voorst en biedt wekelijks via de regionale media tientallen interessante banen aan op allerlei niveaus. Kooldioxide is een belangrijk bestanddeel van het element lucht. Geen CO2; geen plantengroei! Te veel CO2 resulteert in ongewenste opwarming van de aarde. Het gaat er om het evenwicht te vinden: de CO2-balans. Op 28 oktober had ik de eer de vaste kamercommissie van VROM een studie van brancheeniging BRBS naar dit onderwerp aan te bieden met als titel Kansen benutten, Recycling in CO2-perspectief. Uit deze door VAR van harte ondersteunde studie blijkt dat er door recycling vier Mton CO2 per jaar gereduceerd kan worden. Dat is bijna 1% van de doelstelling van de sector Industrie - Elektriciteit voor het jaar 22! De stortbelasting op recyclebare materialen uit de negentiger jaren heeft uitstekend gewerkt. In het licht van deze studie heb ik meerdere keren in het openbaar geopperd dat, als Nederland haar milieudoelstellingen wil realiseren, het van het grootste belang is dat de oheid daarop actief gaat sturen. Ik sta daarbij open voor elk idee dat het beoogde doel nastreeft. Tot op heden houd ik vast aan een heffing op branden. De afvalbrandingsinstallaties zijn het blijkbaar met mij eens dat een dergelijke maatregel erg effectief zou kunnen zijn, getuige het feit dat zij reageren als door wespen gestoken. 5

6 Tot slot... Voorwoord VAR heeft een spannend en dynamisch jaar achter de rug. Vooral met de realisering van de gftgister heeft VAR weer een prachtige innovatie op haar naam staan. Nieuwe doelstellingen zijn wederom geformuleerd. Als u dit leest, zijn de onderzoeken naar nieuwe marktkansen alweer in volle gang. Ik nodig u van harte uit om ons op de voet te volgen zodat u niets ontgaat. Graag bedank ik allen die hun bijdrage hebben geled aan het succes van VAR. Mijn personeel en hun gezinsleden, waar ik immer op kan rekenen, op de eerste plaats. Maar ook u; aandeelhouders en commissarissen bedank ik voor uw kritische houding, support en steun. Zakelijke relaties bedank ik voor het trouwen en de vruchtbare samenwerking. Hannet de Vries-in t Veld Algemeen directeur VAR September 29 6

7 inhoudsopgave Voorwoord 1 Afvalstromen per divisie 2 Mission statement Inhoudsopgave 3 Input: Afvalstromen 3.1 Extern aangelede afvalstromen Milieuprestaties Weegsysteem Winweigh VAR Weegnet: het digitale serviceloket... 4 Output: Recyclingproducten 4.1 Zorg voor kwaliteit Recyclingpercentages... 5 Oheid 5.1 Politiek De oheid als gunninglener De oheid als handha... 6 Communicatie 6.1 Communicatie met personeel Communicatie met relaties Communicatie met omwonenden Public Relations... 7 Omgeving 7.1 Schone omgeving Milieustraat voor particulieren gemeente Voorst Economische motor Klachtendienst Milieu-incidenten VAR en natuurbeheer... 8 Personeel 8.1 Personeelsbestand Ondernemingsraad VAR

8 inhoudsopgave 8.3 Personeelseniging VGWM-commissie Veiligheid Bedrijfshulplening... 9 Financiële stakeholders 9.1 Financiële gang van zaken in Toekomstige ontwikkelingen... 1 Toekomst VAR - regionaal en internationaal 1.1 Nieuwe ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen Conclusies Global Reporting Initiative 12 Verklaring TranspaRAbility Lijst met afkortingen en definities Colofon

9 hoofdstuk 1: Afvalstromen per divisie Afvalstromen per divisie VAR heeft in ton afval ontvangen en werkt. Deze extern aangevoerde afvalstromen zijn deeld o de schillende VAR-divisies. Divisie VAR Mineralen Herwinnen van (minerale) bouwstoffen en het storten van niet brandbare (rest)stoffen die niet geschikt zijn voor hergebruik. De activiteiten binnen deze divisie zijn: Grondreiniging Herwinnen van herbruikbare grond- en zandstromen door middel van extractieve reiniging van vuilde grond, RKGV-slib en baggerspecie ton Bodemsanering Het - al dan niet ter plekke - scheiden van afval, afkomstig van voormalige stortplaatsen, in minerale deelstromen die geschikt zijn voor recycling ton Puinrecycling Productie van granulaten en toematerialen voor de betonwaren- en mortelindustrie uit puin. De productie van cementgebonden bouwmaterialen en van funderingsmaterialen ton Storten Storten van niet brandbare (rest)stoffen die niet geschikt zijn voor hergebruik. In 28 is minder brandbaar afval gestort omdat er meer is werkt door de brandingsinstallaties ton 9

10 hoofdstuk 1: Afvalstromen per divisie Divisie VAR Biogeen Productie van compost en biomassa. De activiteiten binnen deze divisie zijn: Compostering Composteren van organische reststromen ton Houtrecycling Het werken van hout tot biomassa en grondstoffen ten behoeve van nuttige toepassing ton Divisie VAR Energie Productie van duurzame brandstoffen ter vanging van primaire brandstoffen in energiecentrales, kalk- en cementovens en andere grote energiebruikers. De activiteit binnen deze divisie is: Duurzame brandstoffen Het bewerken van afval- en reststromen tot een secundaire brandstof ter vanging van de primaire brandstoffen olie, kolen en gas ton Divisie VAR Sorteren Sorteren van droge bedrijfsafvalstromen tot herbruikbare deelstromen. De activiteit naast de milieustraat is: Sorteerhal Terugwinnen van materialen ten behoeve van nuttige toepassing uit droge bedrijfsafvalstoffen ton 1

11 Divisie VAR Engineering De divisie Engineering houdt zich bezig met het ontwikkelen en optimaliseren van afvalwerkingtechnologieën. hoofdstuk 1: Afvalstromen per divisie Totale externe aanvoer afvalstromen VAR in tonnen Externe aanvoer afvalstromen Figuur

12 hoofdstuk 2: Mission statement Mission statement VAR zet afval zoveel mogelijk om in bruikbare producten, zoals secundaire grondstoffen en energiedragers. Naast een bedrijfseconomische afweging, houden we nadrukkelijk rekening met het milieu, onze omgeving en het welzijn van onze medewerkers. Door steeds innovatief te blijven denken en handelen, willen we steeds méér uit afval halen en zo hergebruik stimuleren. Afval omzetten in bruikbare producten Wij streven ernaar om afvalstoffen waar mogelijk geschikt te maken voor hergebruik. Naast de productie van energie uit afval willen we het eigen energiegebruik maximaal terugdringen. Rekening houden met het milieu VAR wil de wetten en regels op milieugebied strikt naleven. Daarnaast streven we naar een goede standhouding met omwonenden, autoriteiten, leanciers, afnemers en andere belanghebbenden. Innovatief blijven denken en handelen VAR gebruikt de nieuwste technologieën en inzichten om te komen tot een optimaal hergebruik van materialen. Ook anderen kunnen van onze expertise gebruik maken. Onze blijvende innovatieve aandacht is nadrukkelijk óók gericht op de zorg voor het milieu en arbo. Een goede werkge zijn Samen met de directie zijn alle medewerkers van VAR antwoordelijk voor milieu-, arbo- en kwaliteitszorg op de werkplek. Iedereen die bij ons werkt, moet zich bewust zijn van zijn of haar eigen taken en antwoordelijkheden op deze gebieden. De directie stelt voldoende middelen beschikbaar om de omschreven antwoordelijkheden na te komen. 12

13 VAR Energie is water gaan gebruiken als transportweg

14 hoofdstuk 3: Input: Afvalstromen 3.1 Extern aangelede afvalstromen 3.2 Milieuprestaties 3.3 Weegsysteem Winweigh 3.4 VAR Weegnet: het digitale serviceloket Input: Afvalstromen 3.1 Extern aangelede afvalstromen In 28 heeft VAR in totaal circa één miljoen ton afval ontvangen en werkt. Dit betekent een toename van 8% ten opzichte van 27 (exclusief Slibwerking). Het gelede afval is hoofdzakelijk afkomstig van afvalinzamelbedrijven in Nederland. De vestiging in Spijk doet zaken met leende partijen uit zowel Nederland, België en Duitsland. VAR staat garant voor een milieutechnisch antwoorde werking van het gelede afval. Zaken doen is; elkaar trouwen. En dat geldt zeker voor de werking van afval. Bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten van VAR is het een belangrijke voorwaarde om de geldende milieuwet- en regelgeving na te leven. De belangrijkste elementen in de werkwijze van VAR zijn: Acceptatiebeleid VAR accepteert alleen afval dat in de eerste plaats volgens de gunning en wetgeving mag worden werkt. Daarnaast is het van belang dat de gelede kwaliteit van het afval oeenkomt met de gemaakte commerciële afspraken. Om dit alles te bewaken, werkt VAR volgens een streng acceptatiebeleid waarin zorgvuldig opgestelde acceptatieregels en -eisen zijn opgenomen. Milieuzorgsystemen VAR heeft in haar mission statement opgenomen dat zij het milieu met haar bedrijfvoering zo min mogelijk wil belasten. Om dit te realiseren zijn er concrete doelstellingen in het vanaf 2 volgens ISO 141 gecertificeerde milieuzorgsysteem en het volgens ISO 91 gecertificeerde kwaliteitssysteem opgenomen. De milieudoelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd. BSI Management Systems heeft na controle voor ISO 141 vastgesteld dat de vier niet kritieke afwijkingen zijn opgelost en er geen nieuwe afwijkingen zijn geconstateerd. Kwaliteitszorgcertificaten Het kwaliteitszorgcertificaat van VAR divisie Engineering ISO 91 sie 2 is in 28 getoetst door BSI Management Systems. De drie geconstateerde afwijkingen zijn door VAR zodanig adequaat beterd dat het certificaat kan worden gecontinueerd. VAR Energie - Duurzame brandstoffen - bezit het TÜV-certificaat voor de werking van gescheiden pakkingsafval uit het Duitste Grüne Punkt systeem. 14

15 hoofdstuk 3: Input: Afvalstromen 3.1 Extern aangelede afvalstromen 3.2 Milieuprestaties 3.3 Weegsysteem Winweigh 3.4 VAR Weegnet: het digitale serviceloket Energiezorgconvenant VAR heeft in haar bedrijfsdoelstellingen vastgelegd dat zij zich maximaal inzet om het energiegebruik terug te dringen. Naast een maximaal gebruik van stortgas, wordt in alle stadia van bedrijfsvoering - ontwerp van installaties, logistiek alsook werkwijze - gezocht naar mogelijkheden om het energiebruik terug te dringen. VAR geeft dit streven concreet gestalte door zich als één van de eerste afvalwerkers te conformeren aan het nieuwe MJA3-convenant. In 27 is bovendien gestart met de engineering voor een gft-gister. Na realisering van deze unieke installatie mag VAR zich energieneutraal noemen. De energie die VAR nodig heeft voor haar bedrijfsprocessen in Wilp-Achterhoek wekt zij zelf op duurzame wijze op. Er wordt een surplus aan energie wacht die oeenkomt met het gebruik van circa 3 gezinnen. Deze groene energie let VAR aan het openbare stroomnet. De omgeving VAR wil geen olast oorzaken voor haar omgeving. Medewerkers van VAR controleren tijdens dagelijkse inspectieronden de actuele situatie. Daarbij is vooral aandacht voor geur- en geluidsolast. Als er zich bijzonderheden voordoen, wordt zowel het bevoegd gezag als de buurt terstond ingelicht. Indien de buurtbewoners olast ondervinden, kunnen zij hun klacht melden bij de speciale klachtentelefoon van VAR die 24 uur per dag door medewerkers van VAR wordt bemand. Verwerkte afvalstromen was het jaar waarin Grondreiniging de volle twaalf maanden de nieuwe beterde installatie in gebruik had. Daardoor realiseerde Grondreiniging beduidend meer resultaat dan in 27. Bodemsanering heeft naast de gerealiseerde autonome groei ook geprofiteerd van een grote opdracht voor de sanering van asbestwegen, waardoor het resultaat sterker is gestegen dan wacht. VAR Sorteren heeft opnieuw aanmerkelijk beter gepresteerd dan voorgaande jaren. Was het te storten residu in 25 nog 41%, en eind 27 onder de 3%, voor het jaar 28 is dit der gereduceerd naar 16,5%! De groei in 28 is vooral behaald door optimalisatie van de installatie door middel van betere afstellingen van installatieonderdelen, zoals bandsnelheden, afzuigcapaciteiten en kleingroottes. Samenstelling extern aangelede afvalstromen in tonnen (jaar 27 exclusief Slibwerking) Vervuilde grond Bodemsanering Puin Stort Gft-afval Hout Hoogcalorisch materiaal Bedrijfsafval/BSA : totaal ton 27: totaal ton Figuur

16 hoofdstuk 3: Input: Afvalstromen 3.1 Extern aangelede afvalstromen 3.2 Milieuprestaties 3.3 Weegsysteem Winweigh 3.4 VAR Weegnet: het digitale serviceloket 3.2 Milieuprestaties Water VAR gebruikt grondwater voor het sproeien van het terrein als maatregel tegen stofemissie. VAR Mineralen - Grondreiniging past het grondwater toe als spoelwater in haar proces. Ten behoeve van brandbestrijding is er ook een aantal bronnen op het terrein geen. In 28 is het project VAR Waterneutraal gestart. De achterliggende gedachte is om voor de processen van VAR geen water te onttrekken aan de bodem of waterleiding. Dus; méér gebruik maken van de hoeveelheid hemelwater die jaarlijks op het terrein valt. Er wordt in dit project gekeken naar het watergebruik van een aantal processen. Hiertoe behoren een uitgekiend sproei- en veegplan en dise onderzoeken naar de kwaliteit van de schillende vrijkomende waterstromen. In 28 is meer grondwater toegepast dan in 27. Dat komt doordat de in 27 plaatste grondreiniger dat jaar niet continu heeft gedraaid; dat flatteert de cijfers van 27 enigszins ten opzichte van 28. Bovendien was de zomer van 28 droger (meer sproeien tegen stof) dan in 27. Totaal waterbruik VAR in m Grondwater Figuur Leidingwater Afvalwater Voor het lozen van het afvalwater op het riool heeft VAR een gunning van Waterschap Veluwe. Periodiek worden monsters van dit afvalwater geanalyseerd. De bevindingen worden ieder kwartaal gerapporteerd aan Waterschap Veluwe. Het afvalwater wordt geanalyseerd op de aanwezigheid van CZV, stikstof, metalen en dise andere componenten. Aan de hand van het gehalte CZV, stikstof en het debiet wordt een vuilingswaarde berekend. CZV is een maat voor het biologisch afbreekbare gedeelte van de vuiling in het afvalwater. Het loop hiervan wordt vooral bepaald door het neeroschot op de stortplaats en de harde delen van het terrein en wisselt daardoor per jaar

17 hoofdstuk 3: Input: Afvalstromen 3.1 Extern aangelede afvalstromen 3.2 Milieuprestaties 3.3 Weegsysteem Winweigh 3.4 VAR Weegnet: het digitale serviceloket Totaal emissies naar Waterschap in g ZV/ton Totaal emissies naar Waterschap in g ZV/ton Figuur * Toelichting De prestatiegetallen zijn uitgedrukt per ton werkt materiaal van alle activiteiten samen. Het aantal tonnen dat hiervoor is gebruikt betreft tonnen gerecycled materiaal. Het onderdeel Slibwerking is bij het jaar 27 en 26 niet meegenomen om de prestaties te kunnen gelijken met het jaar 28. De eenheid voor het geloosde afvalwater naar de zuiing van het waterschap is uitgedrukt in het totaal grammen zuurstofbruik per ton (g ZV/ton), inclusief de kleine hoeveelheid (,8%) geloosde vuilingseenheden voor de metalen. Aarde (Bodem) Om emissie naar de bodem te voorkomen, zijn de activiteiten van VAR voorzien van vloeistofdichte vloeren. Alvorens er wordt gestart met bouwprojecten op het terrein wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de bodem. De stortplaats die ruimschoots is voorzien van bodembeschermende voorzieningen wordt jaarlijks gecontroleerd. Deze controles, die worden gerapporteerd aan de provincie Gelderland, concentreren zich op de kwaliteit van het grondwater naast en onder de stortvakken. Vuur (Energie) VAR werkt afval en gebruikt daarvoor energie. In 26 is tijdens de viering van het 25-jarige jubileum van VAR de doelstelling gedefinieerd om VAR vanaf 28 energieneutraal te laten opereren. Energieneutraal naar de definitie van VAR is: alle energie die VAR gebruikt voor haar bedrijfsprocessen zelf, op duurzame wijze, op te wekken. Het is niet gelukt dit in 28 te realiseren. Maar de wachting is dat de doelstelling; VAR Energieneutraal in 29 realiteit is. In 27 is de engineering afgerond van de gft-gister. De bouw is gestart in februari 28. Met deze installatie is VAR Biogeen niet alleen in staat om van gft-afval compost te maken, maar gebruikt zij ook de energie-inhoud van het gft-afval door er methaangas (CH4) uit te winnen. Met de hoeveelheid groene energie die straks wordt geproduceerd uit gft-afval middels de gister en de energie die wordt gewonnen door stortgasonttrekking in combinatie met de stortgasmotoren plus de kleine hoeveelheid zonne-energie die wordt gewonnen, is VAR in 29 energieneutraal

18 hoofdstuk 3: Input: Afvalstromen 3.1 Extern aangelede afvalstromen 3.2 Milieuprestaties 3.3 Weegsysteem Winweigh 3.4 VAR Weegnet: het digitale serviceloket Stroombruik (locatie De Sluiner ) in kwh Netstroom Figuur Groene stroom Ten opzichte van het voorgaande jaar is in 28 de hoeveelheid groene stroom, geproduceerd door de stortgasmotoren, toegenomen. Het beterde gasonttrekkingsysteem is in 28 uitgebreid zodat er méér gas van een betere kwaliteit naar de stortgasmotoren is geleid. De ervaring die VAR heeft opgedaan met de stortgasmotoren zal een belangrijke bijdrage leen aan een probleemloze ingebruikname van de twee gasmotoren die aan de gft-gister worden gekoppeld. Totaal energiebruik VAR in MJ/ton Totaal energiebruik VAR in MJ/ton Figuur ,3 154,5 27 Lucht (Geur) Bij de locatie in Spijk zijn de belangrijkste oorzaken van hoogde geuremissie door onderzoek duidelijk geworden. In 28 is een plan van aanpak opgesteld om tot mindering van geuremissie op de omgeving te komen. De uitvoering van dit plan zal starten in ,

19 hoofdstuk 3: Input: Afvalstromen 3.1 Extern aangelede afvalstromen 3.2 Milieuprestaties 3.3 Weegsysteem Winweigh 3.4 VAR Weegnet: het digitale serviceloket 3.3 Weegsysteem WinWeigh De weegbrug maakt gebruik van het weegprogramma WinWeigh. De totstandkoming en het beheer van de weeggegevens vinden plaats bij de weegbrug. Met deze registratie wordt een belangrijke basis gelegd voor een nauwkeurige analyse van de milieuprestaties. VAR beschikt o totaal acht gekalibreerde weegbruggen waarvan vijf bemand, twee onbemand en één voor interne wegingen. In het geval van een bemande weging wordt de chauffeur persoonlijk geholpen door een weegbrugoperator. Voor het onbemand wegen dient de chauffeur te beschikken o een zogenaamde contractpas. Onbemand wegen gaat sneller en bevordert de effectiviteit van het transportmiddel. Wegingen onbemande weegbrug Ozicht wegingen onbemande weegbrug in 28 Soort weging Aantal Ingaand Uitgaand Totaal aantal onbemande wegingen VAR Weegnet: het digitale serviceloket VAR Weegnet is het beveiligde digitale serviceloket van VAR. Relaties kunnen hier gebruik maken van een aantal digitale diensten, zoals het inzien van hun weeggegevens en de beschikbare afvalstroomnummers. Alle gegevens kunnen worden gedownload om in het eigen systeem te worden gebruikt voor bedrijfseigen analyses. Ook is het voor relaties mogelijk om zelf afvalstroomnummers aan te maken en worden voorbeeld begeleidingsbiljetten aangeboden. Vanuit VAR Weegnet is nu een studie gestart om de digitale diensten uit te breiden met het digitaal zenden van facturen als duurzaam alternatief voor de vele facturen die wekelijks door VAR worden zonden. 19

20 hoofdstuk 4: Output: Recyclingproducten 4.1 Zorg voor kwaliteit 4.2 Recyclingpercentages Kwaliteit wordt door VAR met een grote K geschreven als het gaat om de gelede producten. Alleen door topkwaliteit te leen, is de wedstrijd tussen primaire en secundaire grond- en brandstoffen te winnen. De zorg voor de kwaliteit start bij de acceptatie van het afval. Bij de acceptatie van afvalstromen wordt de geldende wet- en regelgeving nageleefd, maar er wordt door de acceptanten ook toegezien op de kwaliteit en werkbaarheid van het aangelede afval. 4.1 Zorg voor kwaliteit VAR besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van haar producten en processen. Om de kwaliteit van deze schillende processen en producten te kunnen waarborgen, is VAR in het bezit van de volgende certificaten: VAR Algemeen ISO 141 VAR Mineralen - Grondreiniging Procescertificaat BRL 75/751 VAR Mineralen - Bodemsanering Output: Recyclingproducten VCA* VAR Mineralen - Puinrecycling KOMO certificaat Meng- en asfaltgranulaten (combi-certificaat) NL-BSB certificaat Menggranulaat /6 KOMO certificaat Menggranulaat 4/16 en 4/32 VAR Mineralen - Mobiele breker KOMO certificaat Meng- en betongranulaten (combi-certificaat) VAR Energie - Duurzame brandstoffen TÜV-certificaat VAR Biogeen - Compostering RHP-certificaat / VA-certificaat VAR Engineering ISO 91 Middels controles door geaccrediteerde instanties en interne audits worden de schillende productkwaliteiten en kwaliteitseisen getoetst. De producten van VAR voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. 4.2 Recyclingpercentages In 28 heeft VAR het onwaarschijnlijk hoge recyclingpercentage van 89% gehaald! Met name de activiteit Sorteren heeft significant bijgedragen aan deze stijging. 2

Maatschappelijk jaarverslag

Maatschappelijk jaarverslag nnovatie Voorwoord Voorwoord Beste stakeholders, Het is een plezier u verslag te mogen doen van het afgelopen jaar het voor u liggende Jaarverslag. Het verslag waarin VAR terugblikt op een dynamisch jaar.

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord. Print. Beste stakeholders,

Voorwoord. Voorwoord. Print. Beste stakeholders, 01 Voorwoord Voorwoord Beste stakeholders, Ieder jaar informeert VAR haar medewerkers, relaties en omwonenden over de activiteiten en ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Voor u ligt het maatschappelijk

Nadere informatie

Van pot naar pan. Groen gas uit Tilburg

Van pot naar pan. Groen gas uit Tilburg Van pot naar pan Groen gas uit Tilburg Even ten noorden van de stad Tilburg ligt de gelijknamige locatie van Attero. De locatie bestaat uit een stortplaats, een overslagstation en een grondbank. Er zijn

Nadere informatie

WERKEN AAN EEN GROENE TOEKOMST

WERKEN AAN EEN GROENE TOEKOMST WERKEN AAN EEN GROENE TOEKOMST GRONDSTOFFEN VOOR EEN BIOBASED ECONOMIE MIDDEN- N EDERLAND OVER WAGRO Van oorsprong een groen composteringsbedrijf met een terrein van maar liefst 11 hectare, gelegen te

Nadere informatie

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER CO 2 VOETAFDRUK 2011 SHANKS NEDERLAND BV VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER R A P P O R T S N L _ C O 2 _ 2 0 1 1 D. D. 2 0 A P R I L 2 0 1 2 INHOUD INLEIDING...1 CO 2 VOETAFDRUK 2010 SHANKS NEDERLAND

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Ketenanalyse project Kluyverweg Oranje BV Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO 2 PRESTATIELADDER. VERSIE 2, 2015 Attero, afdeling Communicatie

COMMUNICATIEPLAN CO 2 PRESTATIELADDER. VERSIE 2, 2015 Attero, afdeling Communicatie COMMUNICATIEPLAN CO 2 PRESTATIELADDER VERSIE 2, 2015 Attero, afdeling Communicatie Inleiding CO 2 -prestatieladder 1.0 Doel prestatieladder 3 2.0 Transparantie 3 3.0 Organisatie 3 4.0 Communicatiestrategie

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

KWALITEIT FLEXIBEL VEILIG

KWALITEIT FLEXIBEL VEILIG KWALITEIT FLEXIBEL VEILIG SLOOPWERKEN GRONDWERKEN ASBESTSANERING BODEMSANERING RECYCLING CONTAINERSERVICE HOUTHANDEL MILIEUSTRAAT ARNO VAN DEN DUNGEN BV In ons vindt u een ervaren, gecertificeerde en deskundige

Nadere informatie

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 CO 2 VOETAFDRUK 2013 SHANKS NETHERLANDS HOLDING BV VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER R A P P O R T S N L _ C O 2 _ 2 0 1 3 D. D. 2 3-0 4-2 0 1 4 INHOUD INLEIDING... 2 CO 2 VOETAFDRUK 2013 SHANKS

Nadere informatie

Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V.

Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V. Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V. DAF Trucks N.V. blijft continu stappen voorwaarts zetten die leiden tot een verdere vermindering van de milieubelasting als gevolg van haar activiteiten en haar

Nadere informatie

Wet belastingen op milieugrondslag

Wet belastingen op milieugrondslag Vastgestelde tekst per 1 april 2014 Wet belastingen op milieugrondslag HOOFDSTUK IV. AFVALSTOFFENBELASTING AFDELING 1. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 22 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop

Nadere informatie

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 CO 2 VOETAFDRUK 2015 SHANKS NETHERLANDS HOLDING BV VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER R A P P O R T S N L _ C O 2 _ 2 0 1 5 D. D. 2 2 A P R I L 2 0 1 5 INHOUD INLEIDING... 2 CO 2 VOETAFDRUK 2015

Nadere informatie

Theo Beheer BV. Kenmerken project. Groenafval en uitbreiding veegvuil. Verwerkingslocatie Lelystad

Theo Beheer BV. Kenmerken project. Groenafval en uitbreiding veegvuil. Verwerkingslocatie Lelystad Theo Beheer BV Kenmerken project Groenafval en uitbreiding veegvuil Verwerkingslocatie Lelystad Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Huidige bedrijfsactiviteiten 3 3 Relatie vigerende omgevingsvergunning 3 4

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 151/9

Publicatieblad van de Europese Unie L 151/9 12.6.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 151/9 VERORDENING (EU) Nr. 493/2012 VAN DE COMMISSIE van 11 juni 2012 houdende nadere bepalingen voor de berekening van de recyclingrendementen van de recyclingprocesssen

Nadere informatie

Waarom doen we het ook alweer?

Waarom doen we het ook alweer? Apart inzamelen van gft-afval Als Vereniging Afvalbedrijven stimuleren we dat al het afval in Nederland op de juiste manier wordt verwerkt. Hierbij houden we rekening met het milieu en de kosten. De meest

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H.

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H. Koopmans Bouw b.v. 10 Selectie ketenanalyses CO 2 emissie Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-4 600 600 Fax 053-4 600 622 enschede@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank

Nadere informatie

Attero Holding N.V., bestaande uit: N.V. Afvalverbranding Zuid Nederland (A.Z.N.)

Attero Holding N.V., bestaande uit: N.V. Afvalverbranding Zuid Nederland (A.Z.N.) CERTIFICAAT, bestaande uit: Attero B.V. Attero Noord B.V. Attero Zuid B.V. AZN Holding B.V. Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 4114 6080 AC Haelen en de toepassing daarvan voldoen aan de voorwaarden gesteld

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V.

DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V. DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V. DRIVEN BY QUALITY Voorwoord Dit verslag is het Duurzaamheidsjaarverslag van DAF Trucks N.V. betreffende het jaar 2014. De scope van het Duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

1 Reductiedoelstellingen

1 Reductiedoelstellingen 1 Reductiedoelstellingen De algemene bedrijfsdoelstelling is het reduceren van ruim 6% CO2 emissie in 2015-2016 ten opzichte van de uitstoot van het basisjaar nov2013-nov2014. Voor de planperiode 2017-2020

Nadere informatie

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid CE-markering managementsysteemcertificaat Fabrikant eigen verklaring

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden

sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden sectorplan Restafval van handel, diensten en overheden 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Organisch afval, papier/karton, kunststoffen 2. Belangrijkste bronnen HDO-sectoren. Aanbod in

Nadere informatie

19 Nuttige toepassing

19 Nuttige toepassing 19 Nuttige toepassing 19.1 Inleiding Recycling, hergebruik, benutten, terugwinnen, recovery, opnieuw gebruiken; het zijn allemaal termen die betrekking hebben op datgene wat zoveel mogelijk moet gebeuren

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

MVO-rapportage Stam Bouw BV 4 december 2015 11:13. MVO-rapportage. Hoogeveenenweg 2 A - 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel

MVO-rapportage Stam Bouw BV 4 december 2015 11:13. MVO-rapportage. Hoogeveenenweg 2 A - 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel MVO-rapportage Hoogeveenenweg 2 A - 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel Door Hennie Stam 4 december 2015 Opgesteld door Stam Bouw B.V. - Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Medewerkers... 4 1.1. Veiligheid...

Nadere informatie

SITA REMEDIATION DE TOTAALOPLOSSING VOOR BODEMSANERING, WATERZUIVERING EN GRONDREINIGING

SITA REMEDIATION DE TOTAALOPLOSSING VOOR BODEMSANERING, WATERZUIVERING EN GRONDREINIGING SITA REMEDIATION DE TOTAALOPLOSSING VOOR BODEMSANERING, WATERZUIVERING EN GRONDREINIGING UW PARTNER IN SANERINGEN ZORG VOOR DE AARDE Met de opgedane kennis en ervaring in binnen- en buitenland kan op het

Nadere informatie

sectorplan 14 Verpakkingsafval

sectorplan 14 Verpakkingsafval sectorplan Verpakkingsafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Papier/karton, kunststoffen, glas, metalen en hout 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens, industrie en HDO-sectoren 3. Aanbod

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

Versienummer : 1.0 Status : Definitief d.d Ketenanalyse Sloop

Versienummer : 1.0 Status : Definitief d.d Ketenanalyse Sloop Versienummer : 1.0 Status : Definitief d.d. 29-08-2016 Ketenanalyse Sloop INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 1.1 Ketenanalyse... 2 1.2 Activiteiten Dusseldorp ISM... 2 1.3 Leeswijzer... 2 2. BEREKENING SCOPE

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Inleiding Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Nadere informatie

Meer en Betere Recycling

Meer en Betere Recycling Meer en Betere Recycling als onderdeel van VANG Uw sprekers: Max de Vries Marco Kraakman Jacobine Meijer Emile Bruls Geert Cuperus Inhoud deelsessie Meer en Beter Recycling Inleiding Pitches projecten

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Klanttevredenheid Doelstellingen Colofon Maatschappelijke doelen RGS Slooptechnieken Samenstelling & ontwerp Tekstbijdrage Cradle to Cradle Drukwerk

Klanttevredenheid Doelstellingen Colofon Maatschappelijke doelen RGS Slooptechnieken Samenstelling & ontwerp Tekstbijdrage Cradle to Cradle Drukwerk Jaargang - 2 Geachte relatie, Het doet ons genoegen het Maatschappelijk Jaarverslag (MJV) over het jaar 2010 te presenteren. Na het eerste jaarverslag over 2009 begint er al iets vertrouwds te leven. Dat

Nadere informatie

Alles in huis voor een schone bodem

Alles in huis voor een schone bodem BAM Milieu Alles in huis voor een schone bodem BAM Milieu, onderdeel van BAM Wegen, is dé specialist op het gebied van preventie en sanering van bodemverontreiniging. Onze sterke focus op kwaliteit en

Nadere informatie

Zeg ook JA tegen afval scheiden.

Zeg ook JA tegen afval scheiden. Zeg ook JA tegen afval scheiden. Elkaar iets beloven. Voor een betere toekomst. Zonder het onnodig verbruiken en weggooien van grondstoffen. Om dat te kunnen realiseren moeten we met elkaar JA zeggen tegen

Nadere informatie

B.V. Grondbezit AVI Moerdijk II B.V. Afvalverbranding Zuid Nederland

B.V. Grondbezit AVI Moerdijk II B.V. Afvalverbranding Zuid Nederland CERTIFICAAT Nummer: 2175876 Attero Holding N.V., bestaande uit: Attero B.V. Attero Noord B.V. Vagron B.V. Attero Zuid B.V. Deponie Zuid B.V. AZN Holding B.V. B.V. Grondbezit AVI Moerdijk B.V. Grondbezit

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten

Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Veegafval, marktafval, drijfafval, zwerfafval en slib 2. Belangrijkste bronnen diversen 3. Aanbod

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

ecycling Recycling Hergebruik voor een schoner millieu

ecycling Recycling Hergebruik voor een schoner millieu ecycling Recycling Hergebruik voor een schoner millieu Jansen Recycling B.V. Puinrecycling Extractieve (grond)reiniging Thermische reiniging Grondstoffen Jansen Recycling B.V. is het bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. 9 april 202 Gegenereerd op 9-04-202 - pagina van 0 voor Aardoom Hoveniers B.V. Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

TOEZICHTPLAN

TOEZICHTPLAN <naam bedrijf> <tijdvak> TOEZICHTPLAN Afdeling Toezicht en Handhaving Team Specialismen Laatst geactualiseerd op Toezichthouder (opsteller) Tweede toezichthouder Vergunningverlener Printdatum 6 september

Nadere informatie

Afvalstoffen naar Duitsland

Afvalstoffen naar Duitsland VROM-Inspectie Regio Zuid Afval Afvalstoffen naar Duitsland Rapportage VROM Inspectie Regio Zuid Kennedyplein 5-12, gebouw B1 Postbus 850 5600 AW Eindhoven Interne postcode - O.W. de Hollander Telefoon

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens Inclusief CO 2 -footprint en reductie Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling COLOFON Het format

Nadere informatie

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 12 juni 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Meldpunt Verpakkingenmei tot en met oktober 2015

Meldpunt Verpakkingenmei tot en met oktober 2015 Meldpunt Verpakkingenmei tot en met oktober 2015 Conclusies (o.b.v. halfjaarrapportage opgesteld door Milieu Centraal) 23 november 2015 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 FUNCTIES EN DOELEN VAN HET MELDPUNT

Nadere informatie

Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol

Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol april 2017 2 Voorwoord Avebe wil continuïteit bieden voor haar leden en medewerkers door op een duurzame, kostenbewuste en innovatieve manier te werken. We werken elke

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

Minder afval, minder CO2, minder kosten

Minder afval, minder CO2, minder kosten Minder afval, minder CO2, minder kosten Nog maar dertig jaar geleden kostte het storten van een ton ongesorteerd afval hooguit iets meer dan 4 euro. Nu is dat bijna vijftig keer zo veel: 200 euro. Het

Nadere informatie

CO 2 emissie scope e helft e helft 2011

CO 2 emissie scope e helft e helft 2011 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 16 dec 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie

Energie uit afval, een schone zaak

Energie uit afval, een schone zaak Energie uit afval, een schone zaak Vergisten van GFT-afval ARN meer dan 25 jaar begaan met het milieu Aandeelhouders ARN B.V. Regio Regio Regio REMONDIS Nijmegen De Vallei Rivierenland (privaat) 37,5%

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief December 2013-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik. Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen

Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik. Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen Van Bentum Recycling Centrale (BRC) is in 1982 opgericht. In dat jaar startte Willem van Bentum

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2014

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2014 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN DRAAGT EEN STEENTJE BIJ CO 2 -PRESTATIELADDER Index Datum Redactie Goedgekeurd door 28-01- B. de Klerk A.W. Bontrup 28-01- Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beleid... 3 3. Borging...

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

CO 2 -update H1 2014. versie 2, 16 maart 2015

CO 2 -update H1 2014. versie 2, 16 maart 2015 CO 2 -update H1 2014 versie 2, 16 maart 2015 INLEIDING De belangrijkste milieu-impact van Beelen is haar CO 2 -uitstoot. Daarom hebben wij reeds in 2011 reductiedoelstellingen voor onze CO 2 -uitstoot

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

FOSSIELE BRANDSTOFFEN

FOSSIELE BRANDSTOFFEN FOSSIELE BRANDSTOFFEN De toekomst van fossiele energiebronnen W.J. Lenstra Inleiding Fossiele energiebronnen hebben sinds het begin van de industriele revolutie een doorslaggevende rol gespeeld in onze

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V.

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V. Communicatieplan CO 2 -reductie B.V. Leusden, november 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Over dit communicatieplan

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 2.4 Energiebalansen 4 3. Gebieden

Nadere informatie

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero Nascheiding kunststoffen Het heldere alternatief van Attero Sinds 1 januari 2010 moet elke gemeente in Nederland een fors deel van het kunststof verpakkingsafval scheiden van de rest van het huishoudelijk

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Geachte gasten, beste collega s

Geachte gasten, beste collega s Geachte gasten, beste collega s Ik heet u allen van harte welkom bij de officiële ingebruikname van de volledig nieuwe voorzuivering voor ons Productiebedrijf Andijk. In het bijzonder wil ik verwelkomen,

Nadere informatie

Ketenanalyse Ketenanalyse Asbestverwijdering

Ketenanalyse Ketenanalyse Asbestverwijdering Ketenanalyse Ketenanalyse Asbestverwijdering Datum: 7-9-2015 Status: definitief Door: QSN, Gea Helms Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1 Scope... 3 1.2 Metaalrecycling... 4 1.3 Asbest... 4 2. Keten asbestverwijdering...

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013 De Meerlanden: energie in de buurt Raad Bloemendaal 28 juni 2013 Structuur Aandeelhouders Raad van Commissarissen Directie Staf Publieke Sector Vergisting-Compostering Private Sector Afval BOR Kerncijfers

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFN heeft, samen met OFS, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

Afval inzameling in Houten

Afval inzameling in Houten Afval inzameling in Houten Historie Rol gemeente Wat is het beleid / doelstellingen? Hoe doen wij het? Kringloopwinkel Tussendoortje: Afvalrace! Historie Foto van vuilophaal 100 jaar geleden Historie Overslag

Nadere informatie

Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal

Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal VVSG 19 juni 2012 Antwerpen Koen De Prins OVAM - afdeling Afvalstoffen- en Materialenbeheer - Eindverwerking en Bouw Overzicht: 1. Regelgeving 2. Gerecycleerde

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN

Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN Afdeling Procesondersteuning Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN Rapportnummer : 1 Revisie : Extern 00 Datum : 29 april 2013 Datum document 30/9/2013 BAM Civiel bv Behandeld door : Bramske

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Fair Value Business Valuation. Specialist in Ondernemingswaardering

Fair Value Business Valuation. Specialist in Ondernemingswaardering Fair Value Business Valuation Specialist in Ondernemingswaardering PROFIEL Fair Value Business Valuation heeft zich, als één van de weinige bureaus in Nederland, uitsluitend toegelegd op het specialisme

Nadere informatie

feiten& weetjes energiecentrale REC Alles wat je zou moeten weten... Hoe Hoe eigenlijk? zit het eigenlijk? De REC maakt van uw afval duurzame energie

feiten& weetjes energiecentrale REC Alles wat je zou moeten weten... Hoe Hoe eigenlijk? zit het eigenlijk? De REC maakt van uw afval duurzame energie Alles wat je zou moeten weten... feiten& weetjes zit het energiecentrale REC De REC maakt van uw afval duurzame energie Omrin is koploper in het scheiden van huishoudelijk afval. Ons doel? Zo veel mogelijk

Nadere informatie

CO2-uitstoot Regio Noord-Veluwe

CO2-uitstoot Regio Noord-Veluwe CO2-uitstoot Regio Noord-Veluwe 1 CO2-uitstoot hoofdsectoren 1.1 Inleiding In deze rapportage wordt de CO2-uitstoot van uw gemeente weergegeven, voorzover de daarvoor benodigde gegevens beschikbaar zijn.

Nadere informatie

Sectorplan 19 Kunststofafval

Sectorplan 19 Kunststofafval Sectorplan 19 Kunststofafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Kunststofverpakkingen, land- en tuinbouwfolies, industrieel productieafval, (kunststof) autoafval, PVC 2. Belangrijkste

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

VOETAFDRUK CONFORM DE CO2

VOETAFDRUK CONFORM DE CO2 CO2 VOETAFDRUK 2016 SHANKS NETHERLANDS HOLDING BV VOETAFDRUK CONFORM DE CO2 PRESTATIELADDER R A P P O R T S N L _ C O 2 _ 2 0 1 6 D. D. 1 4 A P R I L 2 0 1 7 INHOUD INLEIDING... 2 CO2 VOETAFDRUK 2016...

Nadere informatie

20 Verbranden als vorm van verwijdering

20 Verbranden als vorm van verwijdering 20 Verbranden als vorm van verwijdering 20.1 Inleiding Afvalstoffen die niet nuttig kunnen worden toegepast, moeten op een milieuhygiënisch verantwoorde manier worden verwerkt. Het beleid voor brandbaar

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2016

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2016 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN DRAAGT EEN STEENTJE BIJ CO 2 -PRESTATIELADDER Index Datum Redactie Goedgekeurd door 22-03-2015 B. de Klerk P.J. Blokzijl 22-03- Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beleid... 3 3. Borging...

Nadere informatie