Resultaat met recycling. Jaarverslag. Maatschappelijk. Ele men. ten. Elementair

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaat met recycling. Jaarverslag. Maatschappelijk. Ele men. ten. Elementair"

Transcriptie

1 8 Ele men Elementair ten

2 voorwoord Beste relatie, Voorwoord Voor u ligt het jaar 28 van VAR. Een van een jaar waarin de economische crisis het daglicht zag. De wereld is heftig in beweging en VAR beweegt mee. In een dergelijke dynamiek is het goed om terug te gaan naar de basis. Daarom doen we u graag van 28 terwijl we ons vastgrijpen aan dé vier basiselementen Water, Aarde, Vuur en Lucht. De elementen Wij kunnen niet leven zonder deze vier elementen. De Griekse filosofen Empedocles en Aristoteles gingen uit van vier elementen als basis voor hun wetenschappelijke klaringen. Empedocles beweerde dat er vier grondstoffen waren waar alles in de natuur van was gemaakt; Water, Aarde, Vuur en Lucht. Hij bond de kleuren wit, zwart, rood en okergeel aan de vier elementen waaruit je door menging alle kleuren kon maken die er bestaan. De vier elementen kun je nog steeds zien als fundament van leven. Onze maatschappij kan niet zonder water. Planten en dieren leven in en ván water. De mens heeft water nodig om te drinken. Vlak voor de geboorte bestaat de mens voor 97% uit water. De aarde is de voedingsbodem van planten, de mens leeft er op en onttrekt er grondstoffen aan. Lucht is een mengsel van gassen die plant en dier nodig hebben om te leven. Mensen en dieren kunnen niet zonder zuurstof, planten hebben kooldioxide nodig om te leven. Vuur warmt ons en de zon als exponent van het element vuur is voor mens en dier van levensbelang. VAR kent ook vier elementen, namelijk de divisies VAR Mineralen, VAR Sorteren, VAR Biogeen en VAR Energie. Een vijfde element is VAR Engineering. Niet vreemd, want ook Aristoteles kende een vijfde element die door hem werd aangeduid als Ether ; de binding van de vier basiselementen. VAR Engineering heeft die rol binnen VAR als drager van alle kennis die wij in de afgelopen jaren hebben opgedaan. 2

3 Voorwoord Omdat de vier elementen zo nadrukkelijk de basis vormen van het werk van VAR, worden deze in ons kantoor visueel gemaakt. In de ontvangsthal van VAR wordt de wachtruimte voorzien van een tafel waarin het element water een meer dan prominente rol speelt. De trapopgang draagt het element lucht in de vorm van een échte Nederlandse wolkenlucht. De balie bezit alle kleur- en lichtaspecten van het element vuur. De entree is ingericht met nadrukkelijk gebruik van aardetinten. Water Het gebruik van Water is de basis geweest van het bedrijf VARtech in Apeldoorn. VAR werkte hier het slib van waterzuiingsinstallaties. Per 1 november 27 is de werkingsoeenkomst voor het zuiingsslib van Waterschap Veluwe geëindigd. Op zoek van het waterschap heeft VAR de werkzaamheden tot 1 februari 28 voortgezet om daarna definitief te stoppen. In 28 is het gehele bedrijf ontmanteld. In de tien jaar dat VAR met haar installatie in Apeldoorn actief was, is ruim zes miljoen ton slib werkt. In de discussie of gft-afval nu beter gecomposteerd kan worden of worden brand, heeft VAR zich meer dan actief bemoeid. Ik werd persoonlijk getroffen door een uitspraak van minister Cramer waarin zij onderstelde dat beide werkingsmethoden dezelfde milieu-impact hadden. Nadat wij daar samen o hebben gesproken heb ik mij persoonlijk hard gemaakt voor een andere visie ten aanzien van de gft-werking bij de beleidsmakers. VAR heeft een artikel spreid met de titel: Heeft u wel eens water zien branden?, waarin de discussie haarscherp werd ingezet. Het artikel is door de media ogenomen. Op 2 april waren alle actoren op dit gebied aanwezig op het door VAR georganiseerde symposium De kracht van groen; nieuwe kansen door innovatie waar de werking van gft-afval centraal stond, met als aanleiding de start van de bouw van de gft-gister op het VAR-terrein. Minister Cramer heeft op haar beurt haar ambtenaren uit laten zoeken hoe het nu precies zit; de meningen (inmiddels door de minister bevestigd) zijn unaniem: composteren is qua grondstoffenbalans en CO2-huishouding de beste optie. In 28 is de website van SenterNovem - het agentschap van VROM - ten aanzien van dit onderwerp anderd. VAR heeft haar composteerinrichting inmiddels uitgebreid met een gistingsinstallatie. Met deze combinatie heeft VAR de lat wéér hoger gelegd qua duurzaamheid en kan het branden van gft-afval met recht spilling worden genoemd. VAR Energie is water gaan gebruiken als transportweg. Werden vroeger alle energieproducten vanuit Spijk per vrachtwagen voerd, in 28 is de voor het VAR-terrein langsstromende Rijn als afvoerkanaal gebruikt. Per schip kan ongeveer 15 ton fluff, welke speciaal in balen is geperst, worden voerd. Dat zijn al gauw 6 vrachtwagentransporten die worden uitgespaard. Aarde Aarde is het fundament waarop wij ons werk doen. Zoals de wetgeving de basis vormt van de afvalsector. De milieuwetgeving en het afvalstoffenmanagement van Nederland is vormgegeven met de Ladder van Lansink als basismodel. VAR is met haar vakbroeders op het gebied van recycling actief om de voorkeursvolgorde zoals de ladder die aangeeft, te behouden. Hiertoe zijn schillende acties uitgevoerd. Begin 28 werd de impact duidelijk van het in december 27 door mij aan minister 3

4 Voorwoord Cramer ohandigde boekje van de BRBS met de titel: Naar duurzaam grondstoffenmanagement; Recycling als voorportaal. Hierin wordt een alternatieve koers onderbouwd die de recyclingsector voorstaat, in tegenstelling tot de praktijk waarin vooral afvalbrandingsinstallaties de boventoon voeren in het veld van afvalwerkingsmogelijkheden. Door deze publicatie waar VAR van harte aan meewerkte, zijn de tongen in beweging gebracht en zijn er naar aanleiding van het zogenaamde groene boekje vele discussies gestart. VAR werd in 28 opgeschrikt door de visie van de provincie Gelderland als het gaat om de uitvoering van het Besluit financiële zekerheid. Het doel van de regeling; het voorkomen dat de oheid opdraait voor de opruimkosten indien een afvalbedrijf bijvoorbeeld failliet gaat en een terrein achterlaat, steun ik uiteraard. Maar omdat Den Haag de uitvoering van deze regeling o liet aan de provincies die elk hun eigen interpretatie ontwikkelden waren er opeens twaalf schillende regelingen met rechtsongelijkheid tussen bedrijven onderling als gevolg. Door een gedegen onderbouwing van de tegenargumenten vanuit de recyclingsector heeft de minister uiteindelijk besloten deze regeling te schrappen. De Aarde als bodem onder het VAR-terrein werd in 28 letterlijk niet onberoerd gelaten. Allereerst werd de sanering van stortplaats De Sluiner op het VAR-terrein afgerond. In ruim tien jaar werden de stortvakken 1 en 2a geheel gesaneerd. In 28 is het laatste deel afgegraven. Er zijn gelukkig geen grote chemische vuilingen aangetroffen. Het enige minpunt was de geurolast waar we enkele buurtbewoners mee hebben moeten confronteren tijdens de werkzaamheden. Een activiteit die haar bestaansrecht dankt aan de Aarde is VAR Grondreiniging. Het onderdeel dat zich bezighoudt met het wassen van vuilde grond tot schone minerale producten. In 28 is deze activiteit binnen het VAR-terrein plaatst naar een andere locatie om plaats te maken voor de aanleg van stortvak 8. Deze gelegenheid is aangegrepen om de installatie ook direct te moderniseren. VAR beschikt met de nieuwe installatie o één van de meest moderne extractieve grondreinigers van Nederland. Vuur Vuur was dé uitdaging voor VAR in 28; het element Vuur toevoegen aan het productenpallet van VAR. De stap naar de wereld van energie was een al lang gekoesterde wens van VAR. VAR produceerde al jaren energie uit gas dat werd onttrokken aan de stortplaats. Bovendien maakt VAR in haar vestiging in Spijk al enige jaren secundaire brandstoffen uit hoogcalorisch afval. Kort na mijn aantreden in 25 heb ik de organisatie van VAR op koers gezet om in 28 energieneutraal te opereren. Al snel hebben we ons oog laten vallen op de energie-inhoud van gft-afval. Daartoe is in 27 met de engineering gestart van een gft-gistingsinstallatie. VAR in haar element: werken aan een innovatie! Begin 28 is de bouw officieus gestart en op 4 april is het eerste beton gestort. Al op 14 november is de eerste module gevuld met ent-materiaal en later met het eerste gft-afval. In december is het eerste methaangas uit gft-afval gewonnen. 4

5 Voorwoord De installatie gaat als onderdeel van VAR Compostering gas winnen uit het aangevoerde gft-afval. Na de gasonttrekking gaat het restmateriaal naar de nacompostering om opgewerkt te worden tot schone compost. Naar wachting produceert de gister van VAR voor circa 7. gezinnen groene stroom. Op 1 juni 29 heeft minister Cramer de gft-gister van VAR in bedrijf gesteld. Lucht Lucht is het medium waarin wij leven en werken. Het is de lucht die wij delen met onze buurtbewoners. De relatie met hen is voor VAR altijd van het grootste belang geweest. Naast het reguliere oleg dat één keer per kwartaal plaatsvindt, is in 28 zeer intensief gesproken o de nieuwe milieugunning van VAR. Door de positieve en coöperatieve opstelling van de buurt is het proces naar een nieuwe milieugunning enorm bespoedigd. VAR werkt mee aan de pilot Vernieuwend Toezicht van het ministerie van VROM en de provincie Gelderland. Het gaat om een onderzoek om de toezichtlast voor bedrijven te minderen. Dit gebeurt door het afstemmen van het toezicht en door een goede samenwerking van de betrokken inspecties. Het bedrijf neemt in deze de antwoordelijkheid op zich om open met de toezichthouder van het bevoegd gezag te communiceren o de bedrijfsvoering in relatie tot risico s en gunningsaspecten. De omgeving is belangrijk voor VAR als bron voor nieuw personeel. In 28 ontstond er een tekort aan goede werknemers. Op vacatures werd steeds slechter gereflecteerd. VAR wil graag zoveel mogelijk haar personeel uit de regio betrekken. Het is een garantie voor de betrokkenheid van werknemers en de arbeidsmoraal is in de regio meer dan goed. Het probleem van het personeelstekort werd gedeeld met meerdere werkges in de regio. VAR heeft het initiatief genomen voor het project Een multimediale vorm van arbeidsmarktcommunicatie binnen één huisstijl door schillende werkges. Het project kent inmiddels achttien actieve leden binnen de gemeente Voorst en biedt wekelijks via de regionale media tientallen interessante banen aan op allerlei niveaus. Kooldioxide is een belangrijk bestanddeel van het element lucht. Geen CO2; geen plantengroei! Te veel CO2 resulteert in ongewenste opwarming van de aarde. Het gaat er om het evenwicht te vinden: de CO2-balans. Op 28 oktober had ik de eer de vaste kamercommissie van VROM een studie van brancheeniging BRBS naar dit onderwerp aan te bieden met als titel Kansen benutten, Recycling in CO2-perspectief. Uit deze door VAR van harte ondersteunde studie blijkt dat er door recycling vier Mton CO2 per jaar gereduceerd kan worden. Dat is bijna 1% van de doelstelling van de sector Industrie - Elektriciteit voor het jaar 22! De stortbelasting op recyclebare materialen uit de negentiger jaren heeft uitstekend gewerkt. In het licht van deze studie heb ik meerdere keren in het openbaar geopperd dat, als Nederland haar milieudoelstellingen wil realiseren, het van het grootste belang is dat de oheid daarop actief gaat sturen. Ik sta daarbij open voor elk idee dat het beoogde doel nastreeft. Tot op heden houd ik vast aan een heffing op branden. De afvalbrandingsinstallaties zijn het blijkbaar met mij eens dat een dergelijke maatregel erg effectief zou kunnen zijn, getuige het feit dat zij reageren als door wespen gestoken. 5

6 Tot slot... Voorwoord VAR heeft een spannend en dynamisch jaar achter de rug. Vooral met de realisering van de gftgister heeft VAR weer een prachtige innovatie op haar naam staan. Nieuwe doelstellingen zijn wederom geformuleerd. Als u dit leest, zijn de onderzoeken naar nieuwe marktkansen alweer in volle gang. Ik nodig u van harte uit om ons op de voet te volgen zodat u niets ontgaat. Graag bedank ik allen die hun bijdrage hebben geled aan het succes van VAR. Mijn personeel en hun gezinsleden, waar ik immer op kan rekenen, op de eerste plaats. Maar ook u; aandeelhouders en commissarissen bedank ik voor uw kritische houding, support en steun. Zakelijke relaties bedank ik voor het trouwen en de vruchtbare samenwerking. Hannet de Vries-in t Veld Algemeen directeur VAR September 29 6

7 inhoudsopgave Voorwoord 1 Afvalstromen per divisie 2 Mission statement Inhoudsopgave 3 Input: Afvalstromen 3.1 Extern aangelede afvalstromen Milieuprestaties Weegsysteem Winweigh VAR Weegnet: het digitale serviceloket... 4 Output: Recyclingproducten 4.1 Zorg voor kwaliteit Recyclingpercentages... 5 Oheid 5.1 Politiek De oheid als gunninglener De oheid als handha... 6 Communicatie 6.1 Communicatie met personeel Communicatie met relaties Communicatie met omwonenden Public Relations... 7 Omgeving 7.1 Schone omgeving Milieustraat voor particulieren gemeente Voorst Economische motor Klachtendienst Milieu-incidenten VAR en natuurbeheer... 8 Personeel 8.1 Personeelsbestand Ondernemingsraad VAR

8 inhoudsopgave 8.3 Personeelseniging VGWM-commissie Veiligheid Bedrijfshulplening... 9 Financiële stakeholders 9.1 Financiële gang van zaken in Toekomstige ontwikkelingen... 1 Toekomst VAR - regionaal en internationaal 1.1 Nieuwe ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen Conclusies Global Reporting Initiative 12 Verklaring TranspaRAbility Lijst met afkortingen en definities Colofon

9 hoofdstuk 1: Afvalstromen per divisie Afvalstromen per divisie VAR heeft in ton afval ontvangen en werkt. Deze extern aangevoerde afvalstromen zijn deeld o de schillende VAR-divisies. Divisie VAR Mineralen Herwinnen van (minerale) bouwstoffen en het storten van niet brandbare (rest)stoffen die niet geschikt zijn voor hergebruik. De activiteiten binnen deze divisie zijn: Grondreiniging Herwinnen van herbruikbare grond- en zandstromen door middel van extractieve reiniging van vuilde grond, RKGV-slib en baggerspecie ton Bodemsanering Het - al dan niet ter plekke - scheiden van afval, afkomstig van voormalige stortplaatsen, in minerale deelstromen die geschikt zijn voor recycling ton Puinrecycling Productie van granulaten en toematerialen voor de betonwaren- en mortelindustrie uit puin. De productie van cementgebonden bouwmaterialen en van funderingsmaterialen ton Storten Storten van niet brandbare (rest)stoffen die niet geschikt zijn voor hergebruik. In 28 is minder brandbaar afval gestort omdat er meer is werkt door de brandingsinstallaties ton 9

10 hoofdstuk 1: Afvalstromen per divisie Divisie VAR Biogeen Productie van compost en biomassa. De activiteiten binnen deze divisie zijn: Compostering Composteren van organische reststromen ton Houtrecycling Het werken van hout tot biomassa en grondstoffen ten behoeve van nuttige toepassing ton Divisie VAR Energie Productie van duurzame brandstoffen ter vanging van primaire brandstoffen in energiecentrales, kalk- en cementovens en andere grote energiebruikers. De activiteit binnen deze divisie is: Duurzame brandstoffen Het bewerken van afval- en reststromen tot een secundaire brandstof ter vanging van de primaire brandstoffen olie, kolen en gas ton Divisie VAR Sorteren Sorteren van droge bedrijfsafvalstromen tot herbruikbare deelstromen. De activiteit naast de milieustraat is: Sorteerhal Terugwinnen van materialen ten behoeve van nuttige toepassing uit droge bedrijfsafvalstoffen ton 1

11 Divisie VAR Engineering De divisie Engineering houdt zich bezig met het ontwikkelen en optimaliseren van afvalwerkingtechnologieën. hoofdstuk 1: Afvalstromen per divisie Totale externe aanvoer afvalstromen VAR in tonnen Externe aanvoer afvalstromen Figuur

12 hoofdstuk 2: Mission statement Mission statement VAR zet afval zoveel mogelijk om in bruikbare producten, zoals secundaire grondstoffen en energiedragers. Naast een bedrijfseconomische afweging, houden we nadrukkelijk rekening met het milieu, onze omgeving en het welzijn van onze medewerkers. Door steeds innovatief te blijven denken en handelen, willen we steeds méér uit afval halen en zo hergebruik stimuleren. Afval omzetten in bruikbare producten Wij streven ernaar om afvalstoffen waar mogelijk geschikt te maken voor hergebruik. Naast de productie van energie uit afval willen we het eigen energiegebruik maximaal terugdringen. Rekening houden met het milieu VAR wil de wetten en regels op milieugebied strikt naleven. Daarnaast streven we naar een goede standhouding met omwonenden, autoriteiten, leanciers, afnemers en andere belanghebbenden. Innovatief blijven denken en handelen VAR gebruikt de nieuwste technologieën en inzichten om te komen tot een optimaal hergebruik van materialen. Ook anderen kunnen van onze expertise gebruik maken. Onze blijvende innovatieve aandacht is nadrukkelijk óók gericht op de zorg voor het milieu en arbo. Een goede werkge zijn Samen met de directie zijn alle medewerkers van VAR antwoordelijk voor milieu-, arbo- en kwaliteitszorg op de werkplek. Iedereen die bij ons werkt, moet zich bewust zijn van zijn of haar eigen taken en antwoordelijkheden op deze gebieden. De directie stelt voldoende middelen beschikbaar om de omschreven antwoordelijkheden na te komen. 12

13 VAR Energie is water gaan gebruiken als transportweg

14 hoofdstuk 3: Input: Afvalstromen 3.1 Extern aangelede afvalstromen 3.2 Milieuprestaties 3.3 Weegsysteem Winweigh 3.4 VAR Weegnet: het digitale serviceloket Input: Afvalstromen 3.1 Extern aangelede afvalstromen In 28 heeft VAR in totaal circa één miljoen ton afval ontvangen en werkt. Dit betekent een toename van 8% ten opzichte van 27 (exclusief Slibwerking). Het gelede afval is hoofdzakelijk afkomstig van afvalinzamelbedrijven in Nederland. De vestiging in Spijk doet zaken met leende partijen uit zowel Nederland, België en Duitsland. VAR staat garant voor een milieutechnisch antwoorde werking van het gelede afval. Zaken doen is; elkaar trouwen. En dat geldt zeker voor de werking van afval. Bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten van VAR is het een belangrijke voorwaarde om de geldende milieuwet- en regelgeving na te leven. De belangrijkste elementen in de werkwijze van VAR zijn: Acceptatiebeleid VAR accepteert alleen afval dat in de eerste plaats volgens de gunning en wetgeving mag worden werkt. Daarnaast is het van belang dat de gelede kwaliteit van het afval oeenkomt met de gemaakte commerciële afspraken. Om dit alles te bewaken, werkt VAR volgens een streng acceptatiebeleid waarin zorgvuldig opgestelde acceptatieregels en -eisen zijn opgenomen. Milieuzorgsystemen VAR heeft in haar mission statement opgenomen dat zij het milieu met haar bedrijfvoering zo min mogelijk wil belasten. Om dit te realiseren zijn er concrete doelstellingen in het vanaf 2 volgens ISO 141 gecertificeerde milieuzorgsysteem en het volgens ISO 91 gecertificeerde kwaliteitssysteem opgenomen. De milieudoelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd. BSI Management Systems heeft na controle voor ISO 141 vastgesteld dat de vier niet kritieke afwijkingen zijn opgelost en er geen nieuwe afwijkingen zijn geconstateerd. Kwaliteitszorgcertificaten Het kwaliteitszorgcertificaat van VAR divisie Engineering ISO 91 sie 2 is in 28 getoetst door BSI Management Systems. De drie geconstateerde afwijkingen zijn door VAR zodanig adequaat beterd dat het certificaat kan worden gecontinueerd. VAR Energie - Duurzame brandstoffen - bezit het TÜV-certificaat voor de werking van gescheiden pakkingsafval uit het Duitste Grüne Punkt systeem. 14

15 hoofdstuk 3: Input: Afvalstromen 3.1 Extern aangelede afvalstromen 3.2 Milieuprestaties 3.3 Weegsysteem Winweigh 3.4 VAR Weegnet: het digitale serviceloket Energiezorgconvenant VAR heeft in haar bedrijfsdoelstellingen vastgelegd dat zij zich maximaal inzet om het energiegebruik terug te dringen. Naast een maximaal gebruik van stortgas, wordt in alle stadia van bedrijfsvoering - ontwerp van installaties, logistiek alsook werkwijze - gezocht naar mogelijkheden om het energiebruik terug te dringen. VAR geeft dit streven concreet gestalte door zich als één van de eerste afvalwerkers te conformeren aan het nieuwe MJA3-convenant. In 27 is bovendien gestart met de engineering voor een gft-gister. Na realisering van deze unieke installatie mag VAR zich energieneutraal noemen. De energie die VAR nodig heeft voor haar bedrijfsprocessen in Wilp-Achterhoek wekt zij zelf op duurzame wijze op. Er wordt een surplus aan energie wacht die oeenkomt met het gebruik van circa 3 gezinnen. Deze groene energie let VAR aan het openbare stroomnet. De omgeving VAR wil geen olast oorzaken voor haar omgeving. Medewerkers van VAR controleren tijdens dagelijkse inspectieronden de actuele situatie. Daarbij is vooral aandacht voor geur- en geluidsolast. Als er zich bijzonderheden voordoen, wordt zowel het bevoegd gezag als de buurt terstond ingelicht. Indien de buurtbewoners olast ondervinden, kunnen zij hun klacht melden bij de speciale klachtentelefoon van VAR die 24 uur per dag door medewerkers van VAR wordt bemand. Verwerkte afvalstromen was het jaar waarin Grondreiniging de volle twaalf maanden de nieuwe beterde installatie in gebruik had. Daardoor realiseerde Grondreiniging beduidend meer resultaat dan in 27. Bodemsanering heeft naast de gerealiseerde autonome groei ook geprofiteerd van een grote opdracht voor de sanering van asbestwegen, waardoor het resultaat sterker is gestegen dan wacht. VAR Sorteren heeft opnieuw aanmerkelijk beter gepresteerd dan voorgaande jaren. Was het te storten residu in 25 nog 41%, en eind 27 onder de 3%, voor het jaar 28 is dit der gereduceerd naar 16,5%! De groei in 28 is vooral behaald door optimalisatie van de installatie door middel van betere afstellingen van installatieonderdelen, zoals bandsnelheden, afzuigcapaciteiten en kleingroottes. Samenstelling extern aangelede afvalstromen in tonnen (jaar 27 exclusief Slibwerking) Vervuilde grond Bodemsanering Puin Stort Gft-afval Hout Hoogcalorisch materiaal Bedrijfsafval/BSA : totaal ton 27: totaal ton Figuur

16 hoofdstuk 3: Input: Afvalstromen 3.1 Extern aangelede afvalstromen 3.2 Milieuprestaties 3.3 Weegsysteem Winweigh 3.4 VAR Weegnet: het digitale serviceloket 3.2 Milieuprestaties Water VAR gebruikt grondwater voor het sproeien van het terrein als maatregel tegen stofemissie. VAR Mineralen - Grondreiniging past het grondwater toe als spoelwater in haar proces. Ten behoeve van brandbestrijding is er ook een aantal bronnen op het terrein geen. In 28 is het project VAR Waterneutraal gestart. De achterliggende gedachte is om voor de processen van VAR geen water te onttrekken aan de bodem of waterleiding. Dus; méér gebruik maken van de hoeveelheid hemelwater die jaarlijks op het terrein valt. Er wordt in dit project gekeken naar het watergebruik van een aantal processen. Hiertoe behoren een uitgekiend sproei- en veegplan en dise onderzoeken naar de kwaliteit van de schillende vrijkomende waterstromen. In 28 is meer grondwater toegepast dan in 27. Dat komt doordat de in 27 plaatste grondreiniger dat jaar niet continu heeft gedraaid; dat flatteert de cijfers van 27 enigszins ten opzichte van 28. Bovendien was de zomer van 28 droger (meer sproeien tegen stof) dan in 27. Totaal waterbruik VAR in m Grondwater Figuur Leidingwater Afvalwater Voor het lozen van het afvalwater op het riool heeft VAR een gunning van Waterschap Veluwe. Periodiek worden monsters van dit afvalwater geanalyseerd. De bevindingen worden ieder kwartaal gerapporteerd aan Waterschap Veluwe. Het afvalwater wordt geanalyseerd op de aanwezigheid van CZV, stikstof, metalen en dise andere componenten. Aan de hand van het gehalte CZV, stikstof en het debiet wordt een vuilingswaarde berekend. CZV is een maat voor het biologisch afbreekbare gedeelte van de vuiling in het afvalwater. Het loop hiervan wordt vooral bepaald door het neeroschot op de stortplaats en de harde delen van het terrein en wisselt daardoor per jaar

17 hoofdstuk 3: Input: Afvalstromen 3.1 Extern aangelede afvalstromen 3.2 Milieuprestaties 3.3 Weegsysteem Winweigh 3.4 VAR Weegnet: het digitale serviceloket Totaal emissies naar Waterschap in g ZV/ton Totaal emissies naar Waterschap in g ZV/ton Figuur * Toelichting De prestatiegetallen zijn uitgedrukt per ton werkt materiaal van alle activiteiten samen. Het aantal tonnen dat hiervoor is gebruikt betreft tonnen gerecycled materiaal. Het onderdeel Slibwerking is bij het jaar 27 en 26 niet meegenomen om de prestaties te kunnen gelijken met het jaar 28. De eenheid voor het geloosde afvalwater naar de zuiing van het waterschap is uitgedrukt in het totaal grammen zuurstofbruik per ton (g ZV/ton), inclusief de kleine hoeveelheid (,8%) geloosde vuilingseenheden voor de metalen. Aarde (Bodem) Om emissie naar de bodem te voorkomen, zijn de activiteiten van VAR voorzien van vloeistofdichte vloeren. Alvorens er wordt gestart met bouwprojecten op het terrein wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de bodem. De stortplaats die ruimschoots is voorzien van bodembeschermende voorzieningen wordt jaarlijks gecontroleerd. Deze controles, die worden gerapporteerd aan de provincie Gelderland, concentreren zich op de kwaliteit van het grondwater naast en onder de stortvakken. Vuur (Energie) VAR werkt afval en gebruikt daarvoor energie. In 26 is tijdens de viering van het 25-jarige jubileum van VAR de doelstelling gedefinieerd om VAR vanaf 28 energieneutraal te laten opereren. Energieneutraal naar de definitie van VAR is: alle energie die VAR gebruikt voor haar bedrijfsprocessen zelf, op duurzame wijze, op te wekken. Het is niet gelukt dit in 28 te realiseren. Maar de wachting is dat de doelstelling; VAR Energieneutraal in 29 realiteit is. In 27 is de engineering afgerond van de gft-gister. De bouw is gestart in februari 28. Met deze installatie is VAR Biogeen niet alleen in staat om van gft-afval compost te maken, maar gebruikt zij ook de energie-inhoud van het gft-afval door er methaangas (CH4) uit te winnen. Met de hoeveelheid groene energie die straks wordt geproduceerd uit gft-afval middels de gister en de energie die wordt gewonnen door stortgasonttrekking in combinatie met de stortgasmotoren plus de kleine hoeveelheid zonne-energie die wordt gewonnen, is VAR in 29 energieneutraal

18 hoofdstuk 3: Input: Afvalstromen 3.1 Extern aangelede afvalstromen 3.2 Milieuprestaties 3.3 Weegsysteem Winweigh 3.4 VAR Weegnet: het digitale serviceloket Stroombruik (locatie De Sluiner ) in kwh Netstroom Figuur Groene stroom Ten opzichte van het voorgaande jaar is in 28 de hoeveelheid groene stroom, geproduceerd door de stortgasmotoren, toegenomen. Het beterde gasonttrekkingsysteem is in 28 uitgebreid zodat er méér gas van een betere kwaliteit naar de stortgasmotoren is geleid. De ervaring die VAR heeft opgedaan met de stortgasmotoren zal een belangrijke bijdrage leen aan een probleemloze ingebruikname van de twee gasmotoren die aan de gft-gister worden gekoppeld. Totaal energiebruik VAR in MJ/ton Totaal energiebruik VAR in MJ/ton Figuur ,3 154,5 27 Lucht (Geur) Bij de locatie in Spijk zijn de belangrijkste oorzaken van hoogde geuremissie door onderzoek duidelijk geworden. In 28 is een plan van aanpak opgesteld om tot mindering van geuremissie op de omgeving te komen. De uitvoering van dit plan zal starten in ,

19 hoofdstuk 3: Input: Afvalstromen 3.1 Extern aangelede afvalstromen 3.2 Milieuprestaties 3.3 Weegsysteem Winweigh 3.4 VAR Weegnet: het digitale serviceloket 3.3 Weegsysteem WinWeigh De weegbrug maakt gebruik van het weegprogramma WinWeigh. De totstandkoming en het beheer van de weeggegevens vinden plaats bij de weegbrug. Met deze registratie wordt een belangrijke basis gelegd voor een nauwkeurige analyse van de milieuprestaties. VAR beschikt o totaal acht gekalibreerde weegbruggen waarvan vijf bemand, twee onbemand en één voor interne wegingen. In het geval van een bemande weging wordt de chauffeur persoonlijk geholpen door een weegbrugoperator. Voor het onbemand wegen dient de chauffeur te beschikken o een zogenaamde contractpas. Onbemand wegen gaat sneller en bevordert de effectiviteit van het transportmiddel. Wegingen onbemande weegbrug Ozicht wegingen onbemande weegbrug in 28 Soort weging Aantal Ingaand Uitgaand Totaal aantal onbemande wegingen VAR Weegnet: het digitale serviceloket VAR Weegnet is het beveiligde digitale serviceloket van VAR. Relaties kunnen hier gebruik maken van een aantal digitale diensten, zoals het inzien van hun weeggegevens en de beschikbare afvalstroomnummers. Alle gegevens kunnen worden gedownload om in het eigen systeem te worden gebruikt voor bedrijfseigen analyses. Ook is het voor relaties mogelijk om zelf afvalstroomnummers aan te maken en worden voorbeeld begeleidingsbiljetten aangeboden. Vanuit VAR Weegnet is nu een studie gestart om de digitale diensten uit te breiden met het digitaal zenden van facturen als duurzaam alternatief voor de vele facturen die wekelijks door VAR worden zonden. 19

20 hoofdstuk 4: Output: Recyclingproducten 4.1 Zorg voor kwaliteit 4.2 Recyclingpercentages Kwaliteit wordt door VAR met een grote K geschreven als het gaat om de gelede producten. Alleen door topkwaliteit te leen, is de wedstrijd tussen primaire en secundaire grond- en brandstoffen te winnen. De zorg voor de kwaliteit start bij de acceptatie van het afval. Bij de acceptatie van afvalstromen wordt de geldende wet- en regelgeving nageleefd, maar er wordt door de acceptanten ook toegezien op de kwaliteit en werkbaarheid van het aangelede afval. 4.1 Zorg voor kwaliteit VAR besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van haar producten en processen. Om de kwaliteit van deze schillende processen en producten te kunnen waarborgen, is VAR in het bezit van de volgende certificaten: VAR Algemeen ISO 141 VAR Mineralen - Grondreiniging Procescertificaat BRL 75/751 VAR Mineralen - Bodemsanering Output: Recyclingproducten VCA* VAR Mineralen - Puinrecycling KOMO certificaat Meng- en asfaltgranulaten (combi-certificaat) NL-BSB certificaat Menggranulaat /6 KOMO certificaat Menggranulaat 4/16 en 4/32 VAR Mineralen - Mobiele breker KOMO certificaat Meng- en betongranulaten (combi-certificaat) VAR Energie - Duurzame brandstoffen TÜV-certificaat VAR Biogeen - Compostering RHP-certificaat / VA-certificaat VAR Engineering ISO 91 Middels controles door geaccrediteerde instanties en interne audits worden de schillende productkwaliteiten en kwaliteitseisen getoetst. De producten van VAR voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. 4.2 Recyclingpercentages In 28 heeft VAR het onwaarschijnlijk hoge recyclingpercentage van 89% gehaald! Met name de activiteit Sorteren heeft significant bijgedragen aan deze stijging. 2

Attero Jaarverslag 2011. Afval = grondstof voor. innovatie

Attero Jaarverslag 2011. Afval = grondstof voor. innovatie Attero Jaarverslag 2011 Afval = grondstof voor innovatie Contact en informatie Attero staat open voor vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot de inhoud van dit verslag. Hiervoor, alsmede voor

Nadere informatie

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Schepersmaat 2 9405 TA Assen Postbus 28000 9400 HH Assen Telefoon 0592-369111 Fax 0592-362200 Website www.nam.nl Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Directeur

Nadere informatie

Inhoud. InleIdIng...1. overige ToelIChTIngen...57. InTeRVIewS. directieverslag...13. JAARReKenIng 2012...39

Inhoud. InleIdIng...1. overige ToelIChTIngen...57. InTeRVIewS. directieverslag...13. JAARReKenIng 2012...39 Jaarverslag 2012 Inhoud InleIdIng...1 Over dit verslag...3 Participaties en dochterondernemingen...3 Duurzaamheids(jaar)verslag...3 Stakeholders en materialiteitsmatrix...4 GRI prestatie-indicatoren...5

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

MONITORINGRAPPORT 2010 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK

MONITORINGRAPPORT 2010 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK MONITORINGRAPPORT 2010 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. GEGEVENSVERZAMELING... 5 3. MONITORINGRESULTATEN 2010... 7 3.1 Gevestigde bedrijven... 7 3.2 Ruimtegebruik...

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

Met genoegen bieden wij u ons jaarverslag over 2012, inclusief duurzaamheidsverslag, aan.

Met genoegen bieden wij u ons jaarverslag over 2012, inclusief duurzaamheidsverslag, aan. Jadestraat 1 1812 RD Alkmaar Postbus 9199 1800 GD Alkmaar Telefoon (072) 5411 311 Fax: (072) 5411 344 www.hvcgroep,nl ING 65,10,04.500 Rabobank 37,64,50,010 K.v.K. nr, 37061260 BTW nr NL 8106,96,459,6,01

Nadere informatie

HVC Jaarverslag 2012 Inclusief duurzaamheidsverslag

HVC Jaarverslag 2012 Inclusief duurzaamheidsverslag HVC Jaarverslag 2012 Inclusief duurzaamheidsverslag Inhoud Kaarten en kengetallen Pagina 2 Verslag van de raad van commissarissen 6 Directieverslag 1 Introductie 2 Bedrijfsactiviteiten 3 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 30 juli 2012 2 Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010 4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Deze monitoring rapportage is een uitgave van Nedvang. 3 4 Voorwoord Monitoring

Nadere informatie

Alles draait om energie. Sociaal en Milieujaarverslag 2008

Alles draait om energie. Sociaal en Milieujaarverslag 2008 Alles draait om energie Sociaal en Milieujaarverslag 2008 Inhoud Sociaal Milieu 3 Ten geleide 26 Kopenhagen Protocol CO 2 -reductie 4 Pieter Hartog: Alles draait om energie 28 Energie als sleutelwoord

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen Waterschap Groot Salland Decosnummer: 2013-4089 Zwolle, april 2013 1 Inhoudsopgave Het lonkend perspectief... 4 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Deze visie...

Nadere informatie

arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging Financieel verslag Milieuprestatie Branchebrede duurzaamheid

arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging Financieel verslag Milieuprestatie Branchebrede duurzaamheid arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging 17 Branchebrede duurzaamheid 24 Milieuprestatie 2013 41 Financieel verslag Het opheffen van technische knelpunten in de pst-fabriek heeft er toe geleid dat de verwerkingscapaciteit

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012.

Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012. Jaarverslag 2012 Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012. Het jaarverslag samen met de GRI-index is voor iedereen toegankelijk

Nadere informatie

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 872 Landelijk afvalbeheerplan Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 8 mei 2007 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

MVO en duurzaamheidsverslag

MVO en duurzaamheidsverslag MVO en duurzaamheidsverslag Over het jaar 2014 Inhoud 1 Duurzame ambities waarmaken 2 People 3 Planet 4 Prosperity 1.1 Voorwoord 1.2 Onze organisatie in 2014 1.3 GP Groot in de branches 1.4 Nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Milieujaarverslag. Sappi Maastricht BV

Milieujaarverslag. Sappi Maastricht BV Milieujaarverslag 2013 Sappi Maastricht BV 2 Milieujaarverslag 2013 Sappi Maastricht BV over de milieuprestaties van 2013 (1 jan. t.e.m. 31 dec.), in het kader van zijn EMAS registratie (registratienummer

Nadere informatie

Bio-energie van eigen bodem

Bio-energie van eigen bodem Bio-energie van eigen bodem Voorbeelden van en ervaringen met kleinschalige installaties voor opwekking van elektriciteit uit biomassa editie 2005 in opdracht van COLOFON Samenstelling en redactie: Ecofys

Nadere informatie