Warmtepompsystemen E x Verwarmen en koelen verbonden aan de natuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Warmtepompsystemen E x Verwarmen en koelen verbonden aan de natuur"

Transcriptie

1 Warmtepompsystemen E x Verwarmen en koelen verbonden aan de natuur... Energievol leven

2

3 Natuur is belangrijk voor ons... vandaar dat wij kiezen voor een milieuvriendelijke energieproductie Hernieuwbare energiebronnen gebruiken Met de warmtepomptechnologie van Roth wordt hernieuwbare energie voor de eigen woning het hele jaar door beschikbaar. De zeer efficiënte techniek biedt de mogelijkheid om onmiddellijk en duurzaam de kooldioxide-uitstoot te verminderen en de huishoudelijke verwarmingskosten drastisch te verminderen. Warmtepompen stellen de energie die in de omgeving voorhanden is ter beschikking voor verwarming, warm water en koeling. Na jarenlang in de praktijk te zijn gebruikt, hebben ze hun betrouwbaarheid en rendabiliteit bewezen. Ze bieden u de verleidelijke zekerheid niet langer van fossiele brandstoffen afhankelijk te zijn. 3

4 Roth warmtepompsystemen E x hoge verwarmingskosten? Kennen wij niet! Oude verwarmingsketel, huisbrandolie Oude verwarmingsketel, aardgas Verwarmingsketel op lage temperatuur, huisbrandolie Condenserende verwarmingsketel, huisbrandolie Warmtepomp, energiebron lucht Condenserende verwarmingsketel, aardgas Warmtepomp, energiebron grond Warmtepomp, energiebron water 100 g 200 g 300 g 400 g 500 g Uitstoot kooldioxide per kilowattuur verwarmingsbehoefte Bron: VDEW Welbehagen aan halve prijs Fossiele energieproducten worden steeds duurder. Huiseigenaars en verwarmingsspecialisten zullen ook in de toekomst met hogere energieprijzen rekening moeten houden. Tenzij ze voor een verwarming met een warmtepomp kiezen. Alleen zo kunnen ze de verwarmingskosten tot 50 % doen dalen. Met de gecombineerde Roth zonnewarmtepompen E x energiesystemen zijn daar bovenop nog verdere besparingen mogelijk tegenover traditionele warmtepompen. Veel omgevingswarmte, weinig aandrijvingsenergie Roth warmtepompen combineren energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie voor verwarming, koeling en opwarming van water op een ideale manier in een toestel. Ze verwarmen onafhankelijk van het moment van de dag of het seizoen met tot 80 % gratis opgeslagen zonnewarmte uit het milieu en 20 % stroom als aandrijvingsenergie. Stroom heeft het voordeel dat enerzijds het aandeel van hernieuwbare productie door wind en zon steeds groter wordt en anderzijds dat verhogingen van de elektriciteitsprijs slechts voor 20 % op warmtepompen betrekking hebben omdat het grootste deel van de warmte-energie gratis uit het milieu wordt gehaald. Veel wooncomfort, nauwelijks milieubelasting Warmtepompen verwarmen zonder vlammen en dus ook zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Het milieu wordt niet belast door CO2 of fijn stof in het woongebied. Door de specifieke werking wordt de CO2-uitstoot in vergelijking met een conventionele verwarmingsketel tot 50 % gereduceerd. Hoe schoner de stroomproductie wordt, hoe beter de milieubalans van warmtepompen wordt. Zonnewarmte Grondwarmte 80 % Verwarming Aandrijvingsenergie 100 % 20 % 4

5 Beproefde techniek. Betrouwbare warmte. met een langer verleden en een grotere toekomst Nicolas Léonard Sadi Carnot Carl Paul Gottfried von Linde Warmtepompinstallatie uit 1938 in het stadhuis van Zürich De warmtepomp: in principe meer dan 180 jaar oud Alles is begonnen in 1824 toen de dan 28-jarige Franse natuurkundige Nicolas Léonard Sadi Carnot het ideale gedrag van een stoommachine onderzocht. Hij ontdekte dat dit afhankelijk is van de warmteovergang tussen een warmer en een kouder voorwerp. Tussen Carnot en een inzetbare warmtepomp voor verwarming verliepen er nog enkele jaren. Eerst moesten de Engelsen Joule en Kelvin in 1852 nog ontdekken dat gassen bij ontspanning uit hoge druk afkoelen en omgekeerd bij drukverhoging opwarmen. Toen de Oostenrijker Peter Ritter von Rittinger die ontdekking gebruikte en in 1856 een compressiemachine voor stoomoververhitting bouwde, was het principe van de warmtepomp uitgevonden. Hoe men uit gevoelde koude behaaglijke warmte pompt Een koelkast onttrekt warmte uit levensmiddelen en geeft die warmte via de lamellen aan de achterkant aan de ruimte af. Een warmtepomp onttrekt warmte uit de bodem, het grondwater of de lucht en geeft die omgevingswarmte via bijvoorbeeld een verwarmingssysteem op lage temperatuur zoals een vloer-, wandof plafondverwarming aan de kamer af. In de gesloten kringloop van de warmtepomp wordt een vloeibaar koelmiddel door de in de bodem, het grondwater of de lucht opgeslagen warmte-energie opgewarmd en verdampt het. Een elektrisch aangedreven compressor perst het gasvormige koelmiddel samen en verhit het. In de condensor geeft het hete koelmiddel de warmte af aan de verwarmingskringloop. Daarna wordt het via de uitzettingsklep ontspannen en komt het opnieuw terecht in de verdamper waardoor de kringloop van voor af aan kan beginnen. De Duitse ingenieur Carl Paul Gottfried von Linde ontwikkelde op basis van dat principe de eerste koelkast. In het jaar 1876 ontving hij daarvoor een patent. Vandaag de dag is de koelkast uit geen enkel huishouden meer weg te denken. En met de warmtepomp zal dat weldra ook het geval zijn, aangezien die met hetzelfde betrouwbare principe werkt, maar dan omgekeerd. Verdampen/ warmtebron bodem Compressor Expansieventiel vloeibaar maken/ warmtegebruik Werkingsprincipe van een warmtepomp 5

6 Verwarming aan de natuur verbonden het milieu sparen en de levenskwaliteit verzekeren Sanitair warm water 10,5% Verwarming 77,8% Koken 3,7% Verlichting 1,4% Elektrische apparaten 6,6 % Gemiddeld Energieverbruik van gezinnen De aarde heeft onze hulp nodig. Nu! De klimaatverandering vormt een grote bedreiging. Toch kan ieder van ons ertoe bijdragen dat ook onze kinderen en kleinkinderen in een ongerept milieu kunnen leven. De techniek is daar klaar voor. Wij moeten er alleen maar gebruik van maken. Gezinnen verbruiken hoofdzakelijk energie om te verwarmen Bijna 90% van de energie die in het huishouden wordt gebruikt, dient voor verwarming en warm water. Het is precies op dat vlak dat de warmtepomptechnologie kan worden ingezet. Tot op zekere hoogte reduceert ze door haar werkwijze de CO 2 -uitstoot tot ongeveer 50%. Wooncomfort moet betaalbaar blijven De extra woonkosten zijn verveelvoudigd. Verwarming en warm water hebben daarin het grootste aandeel. De werkingskosten opwarmen stegen alleen al tussen 2000 en 2006 met ongeveer 53%. De bijkomende werkingskosten (kosten voor de afvoer van afvalwater en vuilnis, en overige werkingskosten) daarentegen stegen slechts met ongeveer 11%. Met de succesformule: 20% aandrijvingsenergie plus 80% milieuenergie (gratis) is gelijk aan 100% verwarmingsenergie reduceert de warmtepomp de werkingskosten verwarmen in aanzienlijke mate. 6

7 Gehalveerde verwarmingkosten... voor altijd Omgevingswarmte is gratis Omgevingswarmte zal altijd gratis zijn. Dat is goed voor de jaarlijkse verwarmingsfactuur, aangezien alleen het aandeel van 20% voor aandrijvingsenergie moet worden betaald. Bij het Roth zonne-warmtepomp E x energiesysteem wordt het aandeel aandrijfenergie al veel verminderd (bij de Solargeo E x Energiesystemen is dit nogmaals 25% minder). Stroom is grotendeels binnenlandse energie. Vandaar dat er geen knelpunten in stroomvoorziening zijn door wereldpolitieke invloeden. De warmtepomp maakt ons ook onafhankelijk van olie en gas en garandeert zo een zekere en betaalbare voorziening van energie voor verwarming, koeling en warm water. In Zwitserland en Zweden nu al standaard In sommige Europese landen is het aandeel van de warmtepomp in nieuwbouw uiterst groot. 96% van de in Zweden nieuw gebouwde eengezinswoningen worden met een warmtepomp uitgerust. In Zwitserland bedraagt het aandeel van milieuvriendelijke verwarming al meer dan 80%. 7

8 Roth warmtepompsystemen E x altijd de juiste keuze Nieuwbouw (met gebruik van vloerverwarming) Investeringskosten Werkingskosten Stuk grond beschikbaar (1,5 tot 2,5 maal de woonoppervlakte) Ook mogelijk bij kleinere stukken grond Grond/water warmtepomp met Roth grondcollectoren Grond/water warmtepomp met diepteboringen + + Zonne-hybride WP Solargeo met grond/water warmtepomp Water/water warmtepomp met aanzuig- en injectieputten Lucht/water warmtepompen binnen- of buitenopstelling Renovatie (met gebruik van conventionele verwarmingstoestellen) Grond/water warmtepomp wanneer geschikte grond Investeringskosten Werkingskosten + + Zonne-hybride WP Solargeo met grond/water warmtepomp Water/water warmtepomp (wanneer zowel terrein en als grondwater in kwantiteit en kwaliteit geschikt zijn) 55 C voortrek temperatuur toereikend Lucht/water warmtepompen binnen- of buitenopstelling Opmerking: Bij vertrektemperaturen boven 65 C zijn warmtepompen niet aan te raden. Geteste kwaliteit Roth Werke GmbH is lid van het Duitse Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e. V. Daardoor hebben wij er ons toe verbonden om ook in de toekomst aan de strenge criteria op het vlak van kwaliteit, prestatie en service te voldoen. 8 Zekerheid op het vlak van boringen Het kwaliteitskenmerk voor bedrijven die boringen voor aardwarmtesondes uitvoeren biedt zowel klanten als het milieu voordelen. De onderneming staat borg voor een optimaal advies aan de bouwheer en een milieuvriendelijke installatie. Het kwaliteitskenmerk bewijst dat de boringen met de allernieuwste technieken worden uitgevoerd. Dat geeft vaklui, architecten, ontwerpers en exploitanten eveneens zekerheid.

9 Welke warmtepomp is de juiste? Dat hangt af van de plaatselijke omstandigheden, de warmtebehoefte van het huis en natuurlijk ook van de gewoontes van de bewoners. Met al die factoren wordt bij de planning rekening gehouden. Een eerste ruwe schatting kan echter worden gemaakt op basis van de tabel op de vorige pagina. Een veelvoud aan energiewinst door Roth De zonne- en temperatuurgestuurde Roth warmtepompen met geïntegreerde circulatiepomp met hoog rendement zorgen voor een grote energiewinst. De reeds in de warmtepompen geïntegreerde bouwsteen van het Roth Energielogic systeem is de schakel tussen de warmtepomp en het vloerverwarmings- en koelsysteem. Het integraal netwerk met het Roth vloerverwarmings- en koelsysteem via de Roth Energielogic in combinatie met zonnepanelen zorgen voor optimale energie-efficiëntie in het totale systeem. Roth warmtepompsystemen E x een goede beslissing Roth biedt lucht/water en grond/water warmtepompen E x met een verwarmingsvermogen van 6 tot 23 kw aan voor nieuwbouw en renovatie. Daarnaast, biedt Roth een bijzonder energie-efficiënte zonne-warmtepomp, E x Energiesysteem, zoals het Roth Solargeo E x Energiesysteem, een op zonne-energie gebaseerde grond/water warmtepomp aan. Op bestelling zijn de lucht/water warmtepompen Roth Aura-Modul E x (ook om buiten op te stellen) en de Roth Aura- Compact E x met geïntegreerde buffertank of met een boiler voor sanitair warm water en een buffertank te verkrijgen. Het leveringsprogramma voor de grond/water warmtepompen omvat de verschillende types Roth TerraCompact E x, die op aanvraag met een geïntegreerd boiler voor sanitair water en met externe passieve koeling te verkrijgen zijn. Optisch mooi vorm gegeven Of uw keuze nu valt op AuraModul E x, AuraCompact E x of de TerraCompact E x, het gaat telkens om een esthetische oplossing. De nieuwe warmtepompen hebben allemaal een witte omkasting en kunnen bijvoorbeeld worden geïntegreerd in de reeks huishoudtoestellen in de bergruimte. Bij die warmtepompen passen de witte buffertanks en de witte boilers voor sanitair warm water, voor zover die niet in de compacte uitvoeringen geïntegreerd zijn, zodat u een aantrekkelijk geheel krijgt. 9

10

11 Aardwarmte gebruiken met de Roth warmtepompen E x elk seizoen, s nachts en overdag De bodem is een goede warmtebuffer De temperaturen in de bodem zijn het hele jaar door nagenoeg constant. Voor warmtepompen, die de bodem als warmtebron gebruiken, betekent dat een groot vermogen en weinig energieverbruik. De warmte die in de bodem wordt opgeslagen, wordt normaal gesproken via aardwarmtecollectoren of aardwarmtesonden gebruikt. De warmte wordt daarbij binnen een bodemkring opgenomen en naar de koude kant van de warmtepomp gevoerd. Belangrijk zijn de bodemgesteldheid en het watergehalte. Vaste vochtige bodems zijn beter dan droge en zanderige. Voor horizontaal aangebrachte aardwarmtecollectoren is een stuk grond vereist dat ongeveer 1,5 tot 2,5 keer zo groot is als de te verwarmen woonoppervlakte. De aardwarmtecollector met Roth kunststofleidingen wordt onder de vorstgrens op een diepte van ongeveer 1,2 meter tot 1,5 meter aangebracht. De constante temperatuur bedraagt op die diepte afhankelijk van het seizoen tussen +5 en +10 C. Bij nieuwbouw is het aanbrengen van de collector tijdens de bouwfase zeer gemakkelijk. De grond wordt over de vereiste oppervlakte afgegraven en na het aanbrengen van de collector weer aangevuld. De collector kan ook in een greppel worden aangebracht. In dat geval dient er minder grond te worden verplaatst. Als geen van beide manieren van aanbrengen mogelijk zijn, moet er worden gebruik gemaakt van een verticaal aangebrachte aardwarmtesonde. Aardwarmtecollectoren plaatsen is, afhankelijk van de regio, onderhevig aan een meldingsplicht. Verticaal aangebrachte aardwarmtesonden hebben zeer weinig oppervlakte nodig. Vanaf een diepte van ongeveer 10 meter is de constante temperatuur van de bodem het hele jaar door met 8 tot 12 C zeer stabiel. Als er aardwarmtesonden worden gebruikt, moet de planning en de uitvoering door een erkend boringsbedrijf gebeuren. Aan installaties van aardsonden zijn in vergelijking met aardcollectoren hogere kosten voor het plaatsen verbonden. Aardwarmtesonden vormen momenteel de geprefereerde warmtebronnen en zijn vooral geschikt als het stuk grond waarover men beschikt, klein is. De gebruikelijke lengte van de sonde ligt tussen de 40 en de 100 meter. Voor het gebruik van aardwarmtesonden is een vergunning nodig. 11

12 Roth grond/water warmtepompen E x... verwarmen en koelen met aardenergie Goede vermogenswaarden De verschillende vermogensklassen tot 23 kw en de hoge vertrektemperatuur (tot 65 C) zorgen ervoor dat de moderne Roth grond/water warmtepompen E x voorbestemd zijn om te worden gebruikt bij nieuwbouw of de renovatie van eenof meergezinswoningen. Met hun zeer goede vermogenswaarden zijn ze bijzonder goed geschikt voor monovalent gebruik. Veiligheidshalve en voor de antilegionellabacterie-functie van de sanitair waterverwarming is er echter standaard een verwarmingsweerstand van 6 kw en vanaf vermogensklasse 14 een 9 kw ingebouwd. Alle types Roth grond/water warmtepompen TerraCompact E x en de TerraCompact E x B bekoren niet alleen door hun goede vermogenswaarden, maar ook door hun compacte bouwvorm. Alle noodzakelijke componenten voor een comfortabele en milieuvriendelijke verwarming en optionele koeling zijn ruimtebesparend in een aantrekkelijke behuizing ondergebracht. Ze hoeven niet meer tegen de wand te worden gemonteerd. De Roth-TerraCompact E x B is bovendien uitgerust met een boiler voor sanitair warm water en bijkomende componenten die nodig zijn voor de sanitair watervoorziening. Alle componenten werden in de fabriek getest en zijn optimaal op elkaar afgestemd. Door hun compacte bouwvorm bieden de Roth grond/water warmtepompen planningszekerheid en zijn ze gemakkelijk te installeren. Op die manier wordt er bespaard op kostbare plannings- en montagetijd. Koelen met de verwarming Optioneel kunnen de Roth grond/water warmtepompen E x niet alleen verwarmen, maar ook koelen. Er wordt dan via de verwarmings- en koelsystemen in de wand, het plafond en de vloer warmte onttrokken aan de ruimte en naar de bodem gestuurd. Aangezien die koelfunctie uitsluitend door de aardcollector of de aardsonde wordt uitgevoerd, spreekt men van passieve koeling. De prioriteit die wordt gegeven aan de voorziening van sanitair warm water zorgt ervoor dat indien nodig de passieve koeling wordt uitgeschakeld en de warmtepomp wordt ingeschakeld tot het water de gewenste temperatuur heeft bereikt. Als de gewenste temperatuur bereikt is, schakelt de installatie opnieuw over op passieve koeling. Aangezien daarbij alleen de circulatiepomp werkt en de warmtepomp uitgeschakeld blijft, is dat extra comfort in principe gratis. In de zomer wordt zo de temperatuur van de bodem gebruikt om de ruimte aangenaam koel te houden. 12

13 Roth grond/waterwarmtepompen TerraCompact E x sterke prestaties en geluidloos TerraCompact E x B De ruimte waarop de Roth TerraCompact E x B wordt geïnstalleerd, is minimaal. U hebt slechts 0,42 m² nodig. Een ander pluspunt van de Roth TerraCompact E x B is de uitneembare multibox. Daar is de koudekring met compressor in ondergebracht en optimaal geïsoleerd qua geluid. Daardoor werkt de Roth TerraCompact E x B in vergelijking met de toch al stille Roth warmtepomp E x zeer stil, nagenoeg zo geluidloos als een koelkast. Door de kleine benodigde oppervlakte en de buitengewoon stille werking is de TerraCompact E x B ideaal om vlak bij de woonruimten te worden opgesteld. De TerraCompact E x B is in de vermogensklassen 6, 8 en 10 kw verkrijgbaar om te verwarmen en passief te koelen. De vertrektemperaturen bedragen tot 65 C. De geïntegreerde boiler voor sanitair warm water met een inhoud van 200 liter zorgt steeds voor voldoende warm water. Er zijn temperaturen tot 57 C mogelijk. De geïntegreerde zwerfstroomanode beschermt het reservoir zeer goed tegen corrosie en garandeert een lange levensduur van de boiler zonder anodeonderhoud. De aansluiting voor verwarming, sanitair water en elektriciteit bevindt zich op de bovenkant van de behuizing. De aansluitingen op de grondkring kunnen naar keuze links of rechts worden aangesloten. Toegang voor onderhoud is alleen nodig aan de voorkant. De Roth TerraCompact E x B is zeer flexibel wat opstelling betreft: deze kan zowel in een hoek als vrijstaand tegen een wand worden geplaatst. TerraCompact E x De Roth TerraCompact E x overtuigt met een vermogen van 6 tot 23 kw voor verwarming en passieve koeling en een compacte inrichting. De warmteproductie en het hydraulisch systeem zijn optimaal op elkaar afgestemd en in het toestel met inname van een minimum aan plaats geïntegreerd. Voor een snelle en gemakkelijke installatie dient het toestel niet meer zoals bij traditionele voorzieningen in modulaire constructies afzonderlijk gepland en samengesteld te worden. De vertrektemperaturen bedragen tot 65 C; bij de TerraCompact E x van 23 kw tot 57 C. Gemakkelijke en flexibele installatie De multibox kan voor transport en montage worden verwijderd. Hij is in het onderste deel van het toestel ondergebracht. Daardoor kan de behuizing ook horizontaal worden vervoerd. 13

14 Roth Solargeo E x Energiesysteem - de integrale eenheid tussen zonneen geothermie Roth Solargeo E x gebruikt gelijktijdig zonne- en geothermische energie en opent daarmee het tijdperk van geïntegreerde zonne-geothermie. Het koppelt Roth zonnecollectoren Heliostar + met de Roth grond/water warmtepomp TerraCompact E x en het in de grond aangebrachte compacte Solargeo E x registerstation via de sturing van de Roth Energielogik-module Solargeo E x. Het Roth Solargeo E x Energiesysteem Verhoogt het rendement van de zonneinstallatie met 25% ten opzichte van strandaard zonne-installaties door extra opwarming van de grondregisters. Bespaart tot 25% elektrische energie tegenover standaard warmtepompen met geothermische toepassingen. 14

15 Roth Solargeo E x Energiesysteem opent een nieuw tijdperk van geïntegreerde zonne-geothermie Een derde efficiënter en een unieke Seasonal Performance Factor (SPF = COP op jaarbasis) tot 5,3. De combinatie van zonne-energie en geothermie, zoals bij Roth Solargeo E x toegepast wordt, zorgt voor een hoge efficiente en enerigebesparende werking. Roth Solargeo E x genereert een unieke Seasonal Performance Factor van 5,3 waardoor een rendementsstijging tot 33% mogelijk is. Roth vloerverwarming Roth Solar gecombineerde gelaagde zonneboiler De zonne-energie wordt eerst rechtstreeks gebruikt voor de productie van sanitair warm water en verwarming. Overtollige energie wordt opgeslagen in de Roth Solargeo E x grondregisters. Dit is zowel voor het verhogen van het bruikbare energiepotentieel voor de Roth TerraCompact E x warmtepomp maar ook voor de regeneratie van de bodem. De bevoorrading van de warmtepomp heeft voorrang. De elementen van het Roth Solargeo E x energiesysteem Roth zonnecollector Heliostar +, Warmtepomp Roth TerraCompact E x, Roth Solargeo E x grondregisterstation, Roth Energielogic-Module Solargeo E x Zeer efficiënte manier van werken Het samenspel van de Roth zonnecollectoren Heliostar + met de Roth grond/ water warmtepomp TerraCompact E x gebeurt door middel van rechtstreekse uitwisseling van energie (warmte), alsook over de in de aarde ingebrachte Roth Solargeo E x grondregisterstation. Deze is uitgerust met registerarmen, bestaande uit horizontaal gemonteerde en zeer belastbare kunststofbuizen. Zij vertegenwoordigen de bufferelementen voor in de grond, wat resulteert in een zeer efficiënte opslag van de zonne-energie, alsmede de onttrekking van de energie aan de aarde voor de warmtepomp. De vaste positie van de kunststof buizen wordt gewaarborgd door verticale uit kunststof vervaardigde en vooraf gemonteerde elementen. De registers zijn onder de vorstgrens ingebouwd (min. 1 meter diep) en in het Solargeo E x grondregisterstation aangesloten aan de collector. Zo wordt ook het zonnesysteem aan het warmtepompsysteem gekoppeld. Dankzij het compacte ontwerp van de registers zijn de plaatsingskosten en de grondwerken gering. Door het ontwerp van het Solargeo E x grondregister is er geen groot horizontaal captatienet of aardsondes voor geothermische opbrengst vereist. Principeschema Roth Solargeo E x 15

16 Roth Solargeo E x lucht energiesysteem - een allesomvattend en zeer efficiënt concept Het Roth Solargeo E x lucht energiesysteem is een compleet zeer efficiënt zonne-warmtepomp energiesysteem voor de bereiding van verwarmingswater en sanitair warm water. De basisversie heeft een verwarmingsvermogen van 8 kw. De montage van de zonnecollectoren kan doelgericht en zo nodig horizontaal of vertikaal op-dak gebeuren, alsook in-dak montage is mogelijk. Het Roth Solargeo E x lucht energiesysteem optimaliseert het onttrekkingsvermogen van de warmtepomp. Het systeem verbetert de werking van het warmtepompsysteem ter hoogte van de warmtebron en maakt het mogelijke een hogere Seasonal Performance Factor te verkrijgen en daarmee minder bedrijfskosten. De basis van het Roth Solargeo E x lucht energiesysteem bestaat uit een Roth warmtepomp, de warmtebron bestaat uit de speciaal ontwikkelde Solargeo E x lucht/grond warmtewisselaar en de de Solargeo E x grondspiralen, die hydraulisch verbonden worden met de warmtepomp. Geïntegreerd in dit systeem zit een Roth zonnesysteem waarvan de componenten speciaal voor deze toepassing en voor het totaalsysteem zijn bestemd en gebruiksklaar zijn gemaakt. Zo wordt ook een efficiënter gebruik van de warmtepomp verzekerd. 16

17 Roth Solargeo E x lucht energiesysteem...haalt de energie uit de zon, de lucht en de aarde De elementen van het Solargeo E x lucht energiesysteem Roth Solargeo E x zonnesysteem Roth Solargeo E x lucht/grond warmtewisselaar Roth Solargeo E x aardsonden Roth Solargeo E x warmtepomp Roth Energielogic module Solargeo E x Roth boiler Energiebesparing door een hoge Seasonal Performance Factor Het zonne-warmtepompsysteem waarborgt een hogere Seasonal Performance Factor tegenover de conventionele grond/ water warmtepompen of lucht/water warmtepompen. De rendementsverhoging maakt een belangrijke stroombesparing mogelijk. Naast de energiebesparing van het totale systeem levert het innovatieve Roth zonne-warmtepompen E x energiesysteem een aanzienlijke bijdrage tot het spaarzaam omgaan met onze fossiele brandstoffen. Enerzijds kan het de energie uit de omgeving onmiddellijk benutten en anderzijds wordt de overtollige zonne-energie naar de warmtepomp gevoerd. Ideaal voor kleine terreinen In vergelijking met een conventionele grond/water warmtepomp neemt het Roth Solargeo E x lucht energiesysteem minder plaats in en is daardoor uiterst geschikt voor kleinere terreinen of voor renovatie. De inspanning voor de exploitatie van de warmtebron is minimaal, daar geen boringen voor aardsonden of groot grondverzet voor horizontale captatienetten noodzakelijk zijn. In de aansluitingsgreppel tussen warmtepomp en lucht/grond warmtewisselaar worden aardspiralen in een vorstvrije omgeving geïntegreerd. Het werkingsprincipe De zonne-energie wordt in eerste instantie toegepast in een gecombineerd opslagsysteem voor de aanmaak van sanitair warm water en ter ondersteuning van de verwarming. Bij een teveel aan energie krijgt de warmtepomp voorrang bij het krijgen van de energie of wordt deze energie in de Roth Solargeo E x aardspiralen geleid die met de Roth lucht/ grond warmtewisselaar verbonden zijn en het bruikbare energiepotentieel van de Roth Solargeo E x warmtepomp zowel als de regeneratie van de bodemenergie verhoogt. De Roth aardspiralen bestaan uit speciale kunststofbuizen. Zij bieden extra opslagruimte en energieopname door zowel de aanvoer van de opbrengst aan zonneenergie als de opname van energie uit de bodem naar de warmtepomp te leiden. Het Solargeo E x energiesysteem wordt geregeld door de intelligente en bijzonder energiebesparende sturing Roth Energielogic - module Solargeo E x. 17

18 Roth water/water warmtepompen TerraCompact...samenwerking van natuur en techniek Grondwater als energiebron, goedkope productie van hernieuwbare energie. Water is een medium met een zeer hoge opslagcapaciteit, een zeer evenwichtige temperatuur en een zeer goede regeneratie. Drie belangrijke redenen om grondwater als een natuurlijke bron van energie te gebruiken. Grondwater is de meest effectieve warmtebron voor een warmtepomp vergeleken met de lucht en de aarde. Een belangrijke voorwaarde is dat er grondwater in voldoende kwantiteit en kwaliteit aanwezig is. Omdat grondwater het hele jaar door een hoge en constante temperatuur van 8 C tot 12 C heeft, begint de water/water warmtepomp haar warmteopbrengst op een beter niveau dan de temperatuur van grond/water of lucht/water warmtepompen. Roth water/water warmtepompen Gezien bijna het hele jaar een constant temperatuur van het grondwater beschikbaar is, kunnen we zeggen dat de Roth TerraCompact E x warmtepompen gecombineerd met een kwalitatieve externe platenwarmtewisselaar de beste prestaties en cijfers garandeert. Dit wil zeggen dat het een gunstige invloed heeft op het verbruik van de installatie. De externe platenwarmtewisselaar is vervaardigd uit roestvrij staal en is als toebehoren verkrijgbaar in het Roth gamma. Door deze platenwarmtewisselaar te plaatsen kunnen we werken met de grond/water-warmtepompen Terra- Compact E x. Water is leven, leven is energie, energie is water Deze cyclus ondersteunt de water/water warmtepomp TerraCompact E x. Door een bronsysteem, bestaande uit een oppomp- en een terugpompbron, wordt het grondwater als energiebron gebruikt. Deze variant van de warmtepomptechniek is een zeer goede mogelijkheid voor het gebruik van hernieuwbare energieproductie voor de verwarming en het verwarmen van sanitair warm water in woningen. Met een dompelpomp wordt het grondwater uit de oppompbron naar de warmtewisselaar van de warmtepomp gestuwd. Hier wordt de energie uit het water gezogen. Het koelt tot 4 graden af, afhankelijk van het ontwerp, maar verandert niet van samenstelling. Aansluitend wordt het water in de ongeveer 10 tot 15 meter verder verwijderd liggende terugpompbron weer naar dezelfde grondwaterlaag gebracht. Daar diepe boringen zeer duur zijn zal voor een een- en tweegezinswoning het benodigde grondwater maximaal 15 meter diep liggen. 18

19 met externe warmtewisselaar Opmerkingen Als onderdeel van de installatieplanning en uitvoering moeten volgende punten in acht genomen worden: Het gebruik van grondwater als energiebon moet door de autoriteiten goedgekeurd worden. Afhankelijk van de verwarming is een minimale waterhoeveelheid nodig die door de bron als continue vermogen geleverd moet worden. De watertemperatuur moet steeds minstens 7 C zijn. Meestal wordt een wateranalyse door een watertechnisch laboratorium aanbevolen. Opmerkingen over grondwatergebruik kunnen steeds aangevraagd worden bij het lokale waterleidingbedrijf. Door een testboring krijgt men uitsluitsel over de beschikbare waterhoeveelheid, evenals over de kwaliteit en de temperatuur van het water. De bron moet steeds aan de bestaande wettelijke bepalingen, verordeningen en richtlijnen voldoen en geplaatst worden door een erkende vakman. 19

20 20

21 Roth lucht/water warmtepompen E x lucht volstaat om te verwarmen Lucht voor de verwarming Warmtepompen die buitenlucht, die overal voorhanden is, als warmtebron gebruiken zijn op het vlak van aanschaf voordeliger dan andere warmtepompen. Bovendien is er geen vergunning voor nodig en zijn ze snel en gemakkelijk te installeren. Er zijn lucht/water warmtepompen voor buiten- en voor binnenopstelling. 21

22 Roth lucht/water warmtepompen Aura E x lucht/water warmtepompen Aura E x om buiten op te stellen Sterke prestaties Door de verschillende vermogensklassen en een voorbereidingstemperatuur tot 55 C zijn de Roth lucht/water warmtepompen Aura voorbestemd om te worden gebruikt bij nieuwbouw en de renovatie van één-, twee- en meergezinswoningen. De beste vermogenswaarden bereiken de warmtepompen van het Aura-assortiment door de gebruikte Scroll-compressor en een FCKW-vrije arbeidsmiddelenkringloop. Tot een buitentemperatuur van -20 C kunnen deze zonder problemen worden gebruikt. Tijdens de schaarse zeer koude dagen kan het echter zinvol zijn om een bijkomende warmtebron samen met de lucht/water warmtepomp in te schakelen. De standaard geïntegreerde verwarmingsweerstand (van 6 kw of 9 kw) neemt bij een monoenergetische werking de functie van de bijkomende verwarming over. Bij een bivalente werking kan bijvoorbeeld een beschikbare verwarmingketel worden gebruikt. Roth AuraModul E x De Roth AuraModul E x is verkrijgbaar in de vermogensklassen 8 tot 17 kw. Gezien haar weersbestendige behuizing wordt ze buiten opgesteld. Door ze buiten het gebouw op te stellen hebt u bij een energiebesparende en milieuvriendelijke verwarmingstechnologie meer ruimte voor individuele vormgeving. De installatie van de AuraModul E x kan met weinig moeite gebeuren. Een eenvoudig fundering als opstellingsoppervlak volstaat al voor de AuraModul E x. Via een opening in de bodemplaat en een uitsparing in de fundering worden alle leidingen vorstvrij onder de grond naar binnengeleid. Ondanks de zeer stille werking van de Roth AuraModul E x moet de plaats van opstelling zo worden gekozen dat er geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt. Voor de sanitair warm watervoorziening is de qua functie en design speciaal op de Roth warmtepomp afgestemde boiler voor sanitair warm water een ideale aanvulling. Om de benodigde ontdooiing te garanderen is de combinatie met de Roth warmtepomp buffertank optimaal. Roth Energielogik regelmodule WP Aura E x voor montage tegen de wand Voor een comfortabele regeling van de Roth AuraModul E x is de Roth Energielogik regelmodule WP Aura E x voor wandmontage tegen de wand voorzien. 22

Energie winnen voor dagelijks gebruik. Onafhankelijkheid. Onafhankel

Energie winnen voor dagelijks gebruik. Onafhankelijkheid. Onafhankel Warm water DuurzamE Energie Verwarming Energie winnen voor dagelijks gebruik. Warmtepompen Ventilatie Zonnesysteem Onafhankelijk Onafhankelijkheid Onafhankel 01 2012 Duurzame energie. Energievoorziening

Nadere informatie

Water en warmte in een groene wereld. VentilatiE. Onafhankelijkheid. Onafhankel

Water en warmte in een groene wereld. VentilatiE. Onafhankelijkheid. Onafhankel Warm water duur zame Ener gie VERWARMING Water en warmte in een groene wereld WARMTEPOMPEN VentilatiE ZONNESYSTEMEN Onafhankelijk Onafhankelijkheid Onafhankel 1/2012 INHoud» Kwaliteit is geen kwestie van

Nadere informatie

WATER EN WARMTE IN EEN GROENE WERELD.

WATER EN WARMTE IN EEN GROENE WERELD. WARM WATER DUURZAME ENERGIE AIRCONDITIONING RUIMTEVERWARMING WATER EN WARMTE IN EEN GROENE WERELD. STAND 04 2009» WARMTEPOMPEN» VENTILATIE» ZONNESYSTEMEN INHOUD Kwaliteit is geen kwestie van ongeveer 03

Nadere informatie

product De warmte uit onze natuurlijke bronnen Weishaupt-warmtepompen voor verwarming, koeling en de bereiding van sanitair warm water Warmtepompen

product De warmte uit onze natuurlijke bronnen Weishaupt-warmtepompen voor verwarming, koeling en de bereiding van sanitair warm water Warmtepompen product Warmtepompen De warmte uit onze natuurlijke bronnen Weishaupt-warmtepompen voor verwarming, koeling en de bereiding van sanitair warm water Energie natuurlijk uit de natuur Weishaupt-warmtepompen

Nadere informatie

Natuurlijk en slim verwarmen. met de modernste lucht/water-warmtepomptechnologie

Natuurlijk en slim verwarmen. met de modernste lucht/water-warmtepomptechnologie LIVING Environment Systems Natuurlijk en slim verwarmen met de modernste lucht/water-warmtepomptechnologie ZUINIG, MILIEUVRIENDELIJK EN TOEKOMSTGERICHT 1 Inleiding Inhoud Verwarm met hernieuwbare energie

Nadere informatie

HIGH-TECH WARMTEPOMPEN. Verwarmen en koelen met energie uit de omgeving

HIGH-TECH WARMTEPOMPEN. Verwarmen en koelen met energie uit de omgeving HIGH-TECH WARMTEPOMPEN Verwarmen en koelen met energie uit de omgeving DE ONDERNEMING Bekommerd om de vooruitgang OCHSNER Wärmepumpen GmbH, opgericht in 1978, heeft zich altijd ingezet voor energiebesparing,

Nadere informatie

Ontdek de efficiënte verwarming van de toekomst

Ontdek de efficiënte verwarming van de toekomst Ontdek de efficiënte verwarming van de toekomst 2/3 Stookolie Gas Zonne-energie Hout Warmtepompen Met vertrouwen vooruitkijken dankzij toekomstgerichte verwarmingssystemen Innovatieve productontwikkelingen

Nadere informatie

Het geniale warmtepomp-principe

Het geniale warmtepomp-principe 100 % onafhankelijk van olie en gas 50 % minder verwarmingskosten verwarmen met warmtepompen Het geniale warmtepomp-principe WARMTE POMPEN veilig bouwen en renoveren voor de toekomst Laat u niet langer

Nadere informatie

20+ jaren. De investering van de toekomst voor maximaal comfort. energiebesparingen. heating.danfoss.com. Danfoss Warmtepompen

20+ jaren. De investering van de toekomst voor maximaal comfort. energiebesparingen. heating.danfoss.com. Danfoss Warmtepompen Danfoss Warmtepompen De investering van de toekomst voor maximaal comfort 20+ jaren energiebesparingen Met een levensverwachting van meer dan 20 jaar, zal investeren in een Danfoss warmtepomp u comfort

Nadere informatie

NATUURLIJK VERWARMEN LEVERT EEN ECHTE BESPARING OP ECODAN, LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN MET EEN HOOG RENDEMENT

NATUURLIJK VERWARMEN LEVERT EEN ECHTE BESPARING OP ECODAN, LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN MET EEN HOOG RENDEMENT Heat pumps and air conditioning NATUURLIJK VERWARMEN LEVERT EEN ECHTE BESPARING OP ECODAN, LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN MET EEN HOOG RENDEMENT ZONNE-ENERGIE AAN NULTARIEF EEN GESCHENK VAN MOEDER NATUUR Energiezuinig

Nadere informatie

Warmtepompen voor woningverwarming

Warmtepompen voor woningverwarming Warmtepompen voor woningverwarming WARMTEPOMPEN VOOR WONINGVERWARMING Warmtepompen voor woningverwarming INHOUD 0 Voorwoord... 1 1 Inleiding... 2 2 Eenheden en begrippen... 3 3 Warmtebehoefte voor woningen...

Nadere informatie

Warmtepompen Verwarmings- en koelsystemen voor bij u thuis

Warmtepompen Verwarmings- en koelsystemen voor bij u thuis Warmtepompen Verwarmings- en koelsystemen voor bij u thuis Warmtepompen Bent u aan het bouwen of verbouwen? Wilt u uw woning graag uitrusten met een verwarmingssysteem dat minder onderhoud vraagt en minder

Nadere informatie

Gratis zonne-energie voor het opwekken van stroom via een fotovoltaïsche installatie

Gratis zonne-energie voor het opwekken van stroom via een fotovoltaïsche installatie Stroom van de zon 2/3 Gratis zonne-energie voor het opwekken van stroom via een fotovoltaïsche installatie Samen met het groeiende aantal hernieuwbare energiesystemen groeit ook de wens van de verbruiker

Nadere informatie

Warmtepompen tot 1 500 kw. Group

Warmtepompen tot 1 500 kw. Group Warmtepompen tot 1 500 kw Group 2/3 Verwarmen met hernieuwbare energie uit de natuur - ook in het hogere vermogenssegment Natuurlijke warmte is een modern en kostenbesparend alternatief voor fossiele

Nadere informatie

Schep een aangename sfeer... met hernieuwbare energie

Schep een aangename sfeer... met hernieuwbare energie Het volledige assortiment ROTEX-warmtepompen Schep een aangename sfeer... met hernieuwbare energie ROTEX lucht/water- en bodemwarmtepompen voor nieuwbouw en renovaties. Een onuitputtelijke warmtebron vlak

Nadere informatie

Bespaar tot 60% op uw warmwaterproductie 100% op uw elektriciteitsfactuur. Investeer in een zonnesysteem en laat uw geld renderen

Bespaar tot 60% op uw warmwaterproductie 100% op uw elektriciteitsfactuur. Investeer in een zonnesysteem en laat uw geld renderen Zonne-energiegids 2015 Investeer in een zonnesysteem en laat uw geld renderen Bespaar tot 60% op uw warmwaterproductie 100% op uw elektriciteitsfactuur Juni 2015 Energie van de zon gratis aan huis geleverd

Nadere informatie

omfort all-in-one toepassingen voor residentiële en commerciële DAIKIN ALTHERMA VERWARMINGSYSTEEM CATALOGUS VOOR DE INSTALLATEUR

omfort all-in-one toepassingen voor residentiële en commerciële DAIKIN ALTHERMA VERWARMINGSYSTEEM CATALOGUS VOOR DE INSTALLATEUR omfort all-in-one voor residentiële en commerciële toepassingen CATALOGUS VOOR DE INSTALLATEUR DAIKIN ALTHERMA VERWARMINGSYSTEEM Verwarmen, koelen en sanitair warmwater Duurzame & efficiënte energieoplossingen

Nadere informatie

MEERWAARDE REALISEREN kosten SPAREN. www.rehau.be. Construction Automotive Industry

MEERWAARDE REALISEREN kosten SPAREN. www.rehau.be. Construction Automotive Industry MEERWAARDE REALISEREN kosten SPAREN OPLOSSINGEN VOOR ENERGIE-EFFICIENT BOUWEN EN moderniseren www.rehau.be Construction Automotive Industry De drie pijlers van energie-efficiënt bouwen: 1. Energieverlies

Nadere informatie

Energie van de zon - gratis aan huis geleverd

Energie van de zon - gratis aan huis geleverd Energie van de zon 2/3 Energie van de zon - gratis aan huis geleverd Wie vandaag in een nieuwe verwarmingsinstallatie investeert, plant best meteen een aanvulling met een zonne-systeem in. Daardoor profiteert

Nadere informatie

WE CREATE NEW SOLUTIONS Producten en technologieën

WE CREATE NEW SOLUTIONS Producten en technologieën WE CREATE NEW SOLUTIONS Producten en technologieën VOORWOORD Al jaren behoort Mitsubishi Electric Living Environment Systems tot de marktleidende aanbieders op het gebied van klimatisatietechnologie. De

Nadere informatie

Ecodan lucht/water warmtepompen

Ecodan lucht/water warmtepompen PRODUCTINFORMATIE ECODAN WARMTEPOMPEN Ecodan lucht/water warmtepompen Duurzaam verwarmen met gratis energie INHOUD Inleiding 03 Voordelen 04 Werkingsprincipe 06 Productoverzicht 08 Toepassingsgebieden

Nadere informatie

Energietechniek. Coen Verwer Pieter Bosma Bart van Straalen Mario Kortenoever

Energietechniek. Coen Verwer Pieter Bosma Bart van Straalen Mario Kortenoever Energietechniek Coen Verwer Pieter Bosma Bart van Straalen Mario Kortenoever Energietechniek Coen Verwer, Pieter Bosma, Bart van Straalen, Mario Kortenoever Rijswijk 16/10/2007 Voorwoord Dit rapport is

Nadere informatie

Lucht/water warmtepompen Ecodan systemen 2015/2016

Lucht/water warmtepompen Ecodan systemen 2015/2016 LIVING Environment Systems Lucht/water warmtepompen Ecodan systemen 2015/2016 Product catalogus 2015/2016 Ecodan warmtepompen Lucht/water technologie creëert nieuwe mogelijkheden Fossiele brandstoffen

Nadere informatie

De warmtepomp. Haal uw warmte uit de natuur

De warmtepomp. Haal uw warmte uit de natuur De warmtepomp Haal uw warmte uit de natuur Inhoud Zuinig met energie... 3 Wat is een warmtepomp?... 3 Hoe werkt een warmtepomp?... 4 Compressietechniek... 4 Absorptietechniek... 5 Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

her nieuw bare energie

her nieuw bare energie architectenmap izen energy systems Fotovoltaïsche zonnepanelen Zonneboiler Warmtepomp Warmtepompboiler Energieonafhankelijk wonen her nieuw bare energie 1 2 inhoud 4 8 bedrijfsvoorstelling ecohome 13 IZEN

Nadere informatie

De bestaande stookplaats renoveren met hernieuwbare energie: hoe begint men er aan? Technische opties en terugverdientijden

De bestaande stookplaats renoveren met hernieuwbare energie: hoe begint men er aan? Technische opties en terugverdientijden De bestaande stookplaats renoveren met hernieuwbare energie: hoe begint men er aan? Technische opties en terugverdientijden Door Ivan Piette U beschikt over een oude ketel met een hoog verbruik. U wenst

Nadere informatie

Praktische gids voor de zelfbouwer VERWARMING VENTILATIE SANITAIR ELEKTRICITEIT

Praktische gids voor de zelfbouwer VERWARMING VENTILATIE SANITAIR ELEKTRICITEIT Praktische gids voor de zelfbouwer VERWARMING VENTILATIE SANITAIR ELEKTRICITEIT Een huis bouwen of verbouwen is altijd een beetje avontuur. Hoe je dat avontuur beleeft, hangt sterk af van de partners waarmee

Nadere informatie

Warmtepomp Hybride systeem. Logatherm WPLSH. Hybride : dubbel zo interessant! Warmte is ons element. F_Logatherm WPLSH_2013.indd 1 12/03/2013 14:33:39

Warmtepomp Hybride systeem. Logatherm WPLSH. Hybride : dubbel zo interessant! Warmte is ons element. F_Logatherm WPLSH_2013.indd 1 12/03/2013 14:33:39 Warmtepomp Hybride systeem Logatherm WPLSH Hybride : dubbel zo interessant! Warmte is ons element F_Logatherm WPLSH_2013.indd 1 12/03/2013 14:33:39 Een stap in de goede richting Wie op zoek is naar nieuwe,

Nadere informatie

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater BQLS, Brink Quality of Life System De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater Alle comfortwensen zijn mogelijk. Het inno een per en e warm De cijfers verwijzen naar de schematische

Nadere informatie

HEBGids 2012. 7 e editie. Uw eigen groene energie produceren: gemakkelijk, ecologisch en goedkoop!

HEBGids 2012. 7 e editie. Uw eigen groene energie produceren: gemakkelijk, ecologisch en goedkoop! HEBGids 2012 7 e editie De Belgische referentiegids voor hernieuwbare energie Uw eigen groene energie produceren: gemakkelijk, ecologisch en goedkoop! P R E M I U M P A R T N E R Belgische Energieen Milieuprijs

Nadere informatie