landbouw-service MAGAZINE Mei - Juni - Juli 2015 Nieuwe testbanken bij Claas in Trangé Een nieuw gamma tractoren Pöttinger Novacat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "landbouw-service MAGAZINE Mei - Juni - Juli 2015 Nieuwe testbanken bij Claas in Trangé Een nieuw gamma tractoren Pöttinger Novacat"

Transcriptie

1 landbouw-service MAGAZINE Mei - Juni - Juli 2015 AFZENDER: Landbouw-Service vzw, Gasthuisstraat 31 b2, 1000 Brussel, nummer 2 (driemaandelijks), afgiftekantoor Brussel X - P Een nieuw gamma tractoren MF 7700 Pöttinger Novacat 352 CROSSFLOW Nieuwe testbanken bij Claas in Trangé

2 Dubbele knopers in de nieuwe L1500-serie: Zorgt voor behoud van dichtheid in elke baal De nieuwe blazer levert een luchtstroom van 200 km/u om het dubbele touwknoopsysteem vrij te houden van vuil en te zorgen voor een maximale bindefficiëntie, uur na uur, elke dag weer. De nieuwe John Deere L1500-serie. Fantastische balen beginnen bij een fantastische balenpers. Peperstraat 4A Erps-Kwerps Tel. : Fax. : JohnDeere.com

3 VOORWOORD ERKENNING = RESPECT? Geachte Collega, Meer en meer nemen vertegenwoordigers van politieke partijen contact met ons op om meer te weten te komen over de sector en de activiteiten van loonwerkers. In februari 2015 werd de voltallige raad van bestuur van Landbouw- Service uitgenodigd voor een gesprek met het kabinet van Federaal Minister Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie. De inhoud wordt in dit magazine besproken. Daarnaast zijn er vooral binnen de Vlaamse Regering een aantal politici die de loonwerksector een warm hart toedragen. Hopelijk zal dat ook lukken met een aantal Waalse politici. Leden die contacten hebben met politici mogen zich steeds melden bij het secretariaat. We hopen in ieder geval dat dergelijke erkenning ook leidt tot het nodige respect voor onze sector. Binnenkort starten we met de sociale onderhandelingen binnen het paritair comité 132 (technische land- en tuinbouwwerken). De eisenbundel van de vakbonden zal pas in juni 2015 toegelicht worden. Het is de bedoeling dat er vóór de zomer een sociaal akkoord is in de loonwerksector. Hoewel er niet veel marge is, zal Landbouw-Service zich verzetten tegen elke verhoging van de loonlast. Bovendien willen we de instroom van laaggeschoolden bevorderen via bij voorbeeld financiële tussenkomsten vanuit het Waarborg en Sociaal Fonds. Daarnaast wordt er ook onderhandeld op interprofessioneel niveau, waarbij de nadruk gelegd wordt op de indexsprong, verlaging van de werkgeversbijdrage voor alle lonen. Andere aandachtspunten zijn het pensioenstelsel, brugpensioen (SWT stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag), harmonisering van het statuut van arbeiders en bedienden, problematiek overuren, verplichte opleiding en dergelijke meer. In de volgende editie van Landbouw-Service gaan we dieper in op het (hopelijk dan behaalde) sectoraal akkoord voor de sector. Ook als loonwerksector moeten wij uitdrukkelijk nadenken over de toekomst van onze bedrijven, van onze sector en van de sectoren van onze klanten. We moeten ons dan ook een aantal vragen stellen en durven stellen. De landbouw is in beweging, en wij moeten mee bewegen of we dreigen de boot te missen. Leden die mee willen nadenken in een denktank over de toekomst van het loonwerk in België en eventueel in Europa kunnen zich melden bij het secretariaat. Tijdens de volgende winterperiode zullen we dan een aantal sessies organiseren en een aantal scenario s ontwikkelen. De volgende editie van het magazine van Landbouw- Service mag u half juli in uw bus verwachten. Het is het Libramont-themanummer. Met vriendelijke groeten, Johan VAN BOSCH Algemeen Secretaris Landbouw-Service Johan Van Bosch verwacht uw reacties: Landbouw-service / 3

4 7250 TTV WARRIOR. LIMITED EDITION. UNLIMITED PERFORMANCE. Voel het vermogen. Neem de controle over! De 7250 TTV WARRIOR is een limited-edition speciaal ontwikkelt voor de agrarische ondernemers, met de hoogste standaard op het gebied van technologie, design en kwaliteit. De legendarische DEUTZ-motoren met maximaal 263 pk (194 kw) geven de 7250 TTV WARRIOR superieure tractie. De continu variabele ZF transmissie maakt ongeëvenaard soepele controle van de rij- en bedieningsfuncties - en een optimaal brandstofverbruik mogelijk. De 7250 TTV WARRIOR is ontworpen voor de zwaarste toepassingen in het veld en op de weg. De exclusieve extra s van de WARRIOR uitvoeringen: briljant zwarte kleur (ook verkrijgbaar in klassiek DEUTZ-FAHR groen), roestvrij stalen cover om de uitlaat, WARRIOR lichtpakket, exclusieve lederen bestuurdersstoel, WARRIOR vloermat, hydraulische topstang, SAUERMANN trekhaken en een garantie van drie jaar, zijn alleen beschikbaar voor de limited-edition van de DEUTZ-FAHR 7250 TTV WARRIOR. Beter licht meer zicht: het WARRIOR licht pakket. Een exclusief design: de controle post. deutz-fahr.com DEUTZ-FAHR is een merk van 7250_TTV_Warrior_220x297_NL.indd 1 18/02/

5 INHOUD VOORWOORD 3 TOEKOMST LOONWERK Staan we aan het begin van de digitale revolutie? 6 VOEDSELVEILIGHEID FOD Volksgezondheid reikte al fytolicenties uit 7 Aanvraag fytolicentie 8 PhytofarRecover wordt AgriRecover 12 Systemische pesticiden met neonicotinoïden dramatisch voor biodiversiteit 14 Overheid maakt vergelijkende evaluatie van pesticiden 16 actueel Essay: Samenvatting strategisch beleidsplan in een loonbedrijf 18 COLOFON landbouw-service Landbouw-Service is een periodieke nieuwsbrief voor de leden van de Nationale Centrale Landbouw-Service, de enig erkende beroepsvereniging voor aannemers van land- en tuinbouwwerken, loonsproeiers, handelaars in veevoeders en in meststoffen. Copyright: Nationale Centrale Landbouw-Service is niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie in deze publicatie. Citeren mag mits bronvermelding. Verantwoordelijke uitgever: Johan Van Bosch, Algemeen Secretaris Nationale Centrale Landbouw-Service, Gasthuisstraat 31 B2, 1000 Brussel, T , F BTW-nummer BE CEETTAR NIEUWS Italië: 60% van het landbouwareaal in handen van loonwerkers 21 Duitsland: de BLU lanceert een communicatiecampagne over het imago van de loonwerker 21 europees nieuws Investeringen bij Duitse loonwerkers blijven op hoog niveau ondanks omzetdaling in de landbouwsector 22 OVERLEG Overleg kabinet Borsus 24 DOUANE EN ACCIJNZEN Wees op uw hoede: controles komen er aan 26 SOCIALE ACTUALITEITEN Lonen PC kilometerheffing Loonwerkers slachtoffer van kilometerheffing? 28 loonwerkbedrijven Agrarisch gebied en steun voor loonwerkbedrijven? 30 DOSSIER Mechanisatie Nieuwigheden 34 Actualiteit 51 Landbouw-service / 5

6 > TOEKOMST LOONWERK Staan we aan het begin van de digitale revolutie? Nederlands onderzoek wijst uit dat momenteel 5% van de ondernemers in de loonwerksector de digitale werkbon heeft ingevoerd in de bedrijfsvoering. Ruim 70% van de Nederlandse loonwerkers geeft aan geïnteresseerd te zijn om met de werkbon te gaan werken. Van deze groep is 95% bereid om hier binnen 3 jaar in te gaan investeren. Dit blijkt uit de internetenquête die uitgevoerd is door Joost Bierkens, afstuderend student aan de CAH Vilentum in samenwerking met CUMELA Nederland. Het verwachtingsniveau bij loonwerkers ligt hoog. Zeker als er rekening mee wordt gehouden dat 50% van de ondervraagde bedrijven de planning nog schriftelijk doet. Ondernemers denken met digitale werkbonnen vooral kosten te kunnen besparen in het administratieve traject (56% van de ondernemers), sneller te kunnen werken (34%) en kans op fouten terug te brengen (33%). Het is verheugend om te constateren dat onze ondernemers grote interesse hebben maar er Wellicht ook binnenkort voor de Belgische loonwerkers? Nieuwe teelten, nieuwe activiteiten Maar niet alleen de digitalisering zal er aan komen. Ook zal de landbouwsector er over jaar wellicht totaal anders uit zien. Land- en tuinbouwers werken nu al hard aan de diverse eisen in het kader van de voedselveiligheid. En dat zal alleen maar strenger worden. Uiteraard gaat dit gevolgen hebben voor loonwerkers. Ook daarover moet nagedacht worden. Daarnaast proberen veevoederfabrieken hun afhankelijkheid van Zuid-Amerika en andere continenten af te bouwen. Is dit een opportuniteit om in België of Europa meer activiteiten te ontplooien, en zo ja, welke teelten ziet deze sector dan haalbaar? Landbouw-Service denkt mee in de denktank van BEMEFA over de verantwoorde diervoederstromen. In een volgend nummer komen we hierop terug. is een grote behoefte aan de uitwisseling van kennis en ervaringen. Zo relativeert Michiel Pouwels, directeur belangenbehartiging bij CUMELA Nederland de positieve uitkom- sten: Ondernemers in de sector verwachten dat de implementatie van digitale werkbonnen eenvoudig kan, Plug & Play bij wijze van spreken. Hij schat in dat nog niet alle ondernemers zich terdege beseffen dat ze er zelf bedenktijd in moeten steken om de oplossing te krijgen die past en werkt. Pouwels: Dat is een reden temeer om als brancheorganisatie de eerste ervaringen met de invoering van de digitale werkbon in de sector nauwgezet te volgen en om te organiseren dat ervaringen kunnen worden uitgewisseld. 6 / Landbouw-service

7 VOEDSELVEILIGHEID > FOD Volksgezondheid reikte al fytolicenties uit De FOD Volksgezondheid heeft tot eind aanvragen voor fytolicenties ontvangen. Daarvan zijn er al of 92 procent goedgekeurd. Dat blijkt uit het jaarverslag 2014 van het Directoraat-Generaal Plant, Dier en Voeding van de FOD Volksgezondheid. De fytolicentie is een certificaat voor professionele gebruikers, verdelers en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen. Vanaf november 2015 wordt de fytolicentie verplicht voor wie nog gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik wil kunnen toepassen. De invoering van de fytolicentie is het gevolg van een Europese richtlijn voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Om de risico s van deze producten voor mens, dier en milieu zoveel mogelijk te beperken heeft de overheid beslist om een onderscheid te maken tussen gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel en voor particulier gebruik. Vanaf november 2015 kunnen enkel personen die een fytolicentie op zak hebben, gebruikmaken van de middelen voor professioneel gebruik. Door verplichte opleidingssessies te koppelen aan het behoud van die licentie wil de overheid professionele gebruikers beter op de hoogte houden van nieuwe evoluties op vlak van gewasbeschermingsmiddelen. Professionele gebruikers, verdelers en voorlichters kunnen sinds september 2013 zo n fytolicentie aanvragen. Ondertussen ontving de FOD Volksgezondheid al aanvragen, waarvan 88 procent online en 12 procent op papier. Al 92 procent van die aanvragen werd gunstig beoordeeld. Dat betekent dat al personen een fytolicentie hebben gekregen. Ruim 90 procent daarvan werd uitgereikt aan professionele gebruikers. Onder de professionele gebruikers is 60 procent landbouwer, 15 procent tuinbouwer en vier procent loonwerker, zeven procent is actief in de handel of voorlichting en de overige 13 procent is actief als tuinaannemer of bij de groendienst van een gemeente. Bron: VILT Landbouw-service / 7

8 > VOEDSELVEILIGHEID Aanvraag fytolicentie Volgende overgangsmaatregelen zijn geldig tot en met 31/08/2015 voor de aanvraag van een fytolicentie. 1. Aanvraag op basis van een diploma/ getuigschrift/ attest Diploma s afgeleverd vóór 1/09/2015: er is een lijst van de geldige diploma s/ getuigschriften/attesten afgeleverd vóór 1/09/ Aanvraag op basis van ervaring Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien). De aanvrager moet de overgangsmaatregel van toepassing selecteren in stap 2 van het online/schriftelijk aanvraagformulier en vervolgens naargelang de gekozen overgangsmaatregel verdere gegevens aanvullen. Onderstaande overgangsmaatregelen zijn gelijkwaardig. Het is daarbij mogelijk dat een aanvrager tegelijkertijd aan meerdere maatregelen voldoet. De aanvrager kiest zelf op basis van welke maatregel hij een aanvraag indient. De beschrijving van de overgangsmaatregelen voor de aanvraag van een fytolicentie P1 - Assistent professioneel gebruik is momenteel nog niet beschikbaar. Aandacht! Een fytolicentie wordt uitsluitend toegekend aan natuurlijke personen, niet aan rechtspersonen. Een aanvraag wordt ingediend in eigen naam. Maatregel: OVERGANGSMAATREGEL 1 Personen die reeds gedurende minimum 2 jaar de gewasbescherming bepalen en/of uitvoeren voor een onderneming/ vestiging in de landbouwsector komen in aanmerking voor een fytolicentie P2 - Professioneel gebruik. In te vullen gegevens in stap 2 van het aanvraagformulier: Het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer, zoals geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Minstens 1 activiteit van de vestiging moet vermeld worden op bijlage 1 van dit document. Via onderstaande link van de KBO kan u uw ondernemings- en vestigingsgegevens nagaan: kbopub/zoekwoordenform.html 8 / Landbouw-service

9 > Aandacht! Indien de landbouwonderneming (nog) niet over een vestigingseenheidsnummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen beschikt dient u dit eerst aan te vragen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen vooraleer u uw aanvraag voor een fytolicentie indient. Schriftelijke formulieren zijn beschikbaar via onderstaande link. Gelieve de Kruispuntbank van Ondernemingen te raadplegen voor eventuele verdere informatie. publications/publicaties_kbo/donnees_manquantes_d_une_entreprise_agricole.jsp Een vestigingseenheidsnummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen begint nooit met een 9. Indien u de gewasbescherming uitvoert/bepaalt voor meerdere vestigingen, volstaat het om in stap 2 van het aanvraagformulier 1 vestiging op te geven. Indien u lid bent van een feitelijke vereniging vult u in stap 2 van het aanvraagformulier als afzonderlijk lid uw ondernemingsnummer als natuurlijk persoon en het vestigingsnummer in (niet het ondernemingsnummer van de feitelijke vereniging). In stap 3 van het aanvraagformulier vult u de benaming/adresgegevens van de feitelijke vereniging in. Maatregel: OVERGANGSMAATREGEL 2 Personen die de gewasbescherming bepalen en/of uitvoeren voor een onderneming/vestiging die voldoet aan minstens één van onderstaande sectorgidsen of IKKB-standaarden komen in aanmerking voor een fytolicentie P2 - Professioneel gebruik. G-040: Sectorgids voor de primaire productie G-033: Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie G-012: Sectorgids autocontrole voor de primaire plantaardige productie IKKB: Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie IKKB: Standaard voor de aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie In te vullen gegevens in stap 2 en stap 3 van het aanvraagformulier: Het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer, zoals geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het controlepuntnummer (beginnend met een 9 ), zoals geregistreerd bij het FAVV, wordt in stap 2 van de aanvraag ook aanvaard als identificatie van uw vestiging. Aandacht! In stap 3 van de aanvraag (melding professionele activiteiten) worden uitsluitend vestigingseenheidsnummers van de Kruispuntbank van Ondernemingen aanvaard. Via onderstaande link van de KBO kan u uw ondernemings- en vestigingsgegevens nagaan: Indien de landbouwonderneming (nog) niet over een vestigingseenheidsnummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen beschikt kan u dit aanvragen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Schriftelijke formulieren zijn beschik- > Landbouw-service / 9

10 > VOEDSELVEILIGHEID > baar via onderstaande link. Gelieve de Kruispuntbank van Ondernemingen te raadplegen voor eventuele verdere informatie. publications/publicaties_kbo/donnees_ manquantes_d_une_entreprise_ agricole.jsp Toe te voegen documenten: Een bewijs van de sectorgids, met uitzondering van onderstaande. Conform de machtiging van het Sectoraal comité voor de Federale Overheid is er een uitwisseling van gegevens tussen het FAVV en de Dienst Pesticiden en Meststoffen, beheerder van de fytolicentie. Bij de elektronische aanvraag van een fytolicentie zal er bijgevolg geen bewijs van de sectorgids worden gevraagd indien gekend bij de bevoegde instantie (cfr. online aanvraag) Mirfeld, Zur Schmiede 23, B AMEL Importeur België/Luxemburg RONDEBALEN WIKKELMACHINES G-1 F125 + G5040 G-1 F125 De verkregen gegevens worden door de Dienst Pesticiden en Meststoffen uitsluitend intern gebruikt en voor het beoogde doeleinde. BETROUWBAAR. ALTIJD BEREIKBARE SERVICE. RONDEBALEN PERS Maatregel: OVERGANGSMAATREGEL 1 Personen die beschikken over een onderstaande erkenning, afgeleverd in toepassing van het KB van 28/02/1994 1, komen in aanmerking voor een fytolicentie: Een natuurlijk persoon die geniet van een erkenning als erkend verkoper, erkend gebruiker of speciaal erkend gebruiker; Een natuurlijk persoon die als verantwoordelijk personeelslid wordt vermeld op een erkenning als erkend verkoper, erkend gebruiker of speciaal erkend gebruiker, afgeleverd aan een rechtspersoon; Een natuurlijk persoon die beschikt over een attest van het met succes afgelegde mondeling examen van de federale overheid. Elke erkenning komt in aanmerking voor volgende fytolicentie: Erkend verkoper 1 P3 - Distributie/Voorlichting 1 NP - Distributie/Voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik Erkend gebruiker 1 P1 - Assistent professioneel gebruik 1 P2 - Professioneel gebruik 1 Koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. 02_G1_125x130mm.indd :57:50 10 / Landbouw-service

11 1 1 P3 - Distributie/Voorlichting Speciaal erkend gebruiker 1 PS - Specifiek professioneel gebruik Een natuurlijk persoon die in een erkenning als erkend verkoper, erkend gebruiker of speciaal erkend gebruiker wordt vermeld als personeelslid die de erkenningshouder bijstaat bij de verkoop of het gebruik (naargelang de erkenning) kan op basis hiervan geen fytolicentie aanvragen aangezien deze persoon niet zelf voldoet aan de gestelde opleidingsvoorwaarden om erkend te worden als erkend verkoper, erkend gebruiker of speciaal erkend gebruiker. Een fytolicentie Specifiek professioneel gebruik (Ps) kan worden beperkt tot één of meerdere producten, een bepaald gebruik, plaats, duur of hoeveelheid. Indien gedurende de overgangsperiode een fytolicentie Specifiek professioneel gebruik (Ps) wordt aangevraagd op basis van een erkenning als speciaal erkend gebruiker, dan wordt de fytolicentie Ps overeenkomstig beperkt. In te vullen gegevens in stap 2 van het aanvraagformulier: Het gevraagde type fytolicentie. Toe te voegen documenten: Een bewijs van de erkenning, met uitzondering van onderstaande. Binnen de FOD Volksgezondheid is er een uitwisseling van de gegevens tussen de Dienst MRB-Biociden, beheerder van het huidige systeem van erkenningen erkend verkoper/gebruiker en de Dienst Pesticiden en Meststoffen, beheerder van de fytolicentie. Bij de elektronische aanvraag van een fytolicentie zal er bijgevolg geen kopie van de erkenning als erkend verkoper/ gebruiker moet worden opgeladen indien uw nodige gegevens correct gekend zijn bij de Dienst MRB-Biociden (cfr. online aanvraag). De verkregen gegevens worden door de Dienst Pesticiden en Meststoffen uitsluitend intern gebruikt en voor het beoogde doeleinde. Lijst van activiteiten (Nacebel) die in aanmerking komen voor een fytolicentie P2. Aandacht! De eerste 5 cijfers (subcategorie) zijn van toepassing. Verdere onderverdelingen van deze subcategorieën worden als gelijkwaardig beschouwd (bv. codes met 7 cijfers waarvan de eerste 5 in onderstaande tabel voorkomen). Minimum 1 activiteit van uw vestigingseenheid moet op onderstaande lijst voorkomen. Nacebel Omschrijving Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden Teelt van rijst Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen Teelt van suikerriet Teelt van tabak Teelt van vezelgewassen Teelt van bloemen Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g Teelt van druiven Teelt van tropisch en subtropisch fruit Teelt van citrusvruchten Teelt van pit- en steenvruchten Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten Teelt van oliehoudende vruchten Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen Teelt van andere meerjarige gewassen Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen Overige plantenvermeerdering Fokken van melkvee Fokken van andere runderen en buffels Fokken van paarden en andere paardachtigen Fokken van kamelen en andere kameelachtigen Fokken van schapen en geiten Fokvarkenshouderijen Varkensvetmesterijen Kippenkwekerijen Pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen Fokken van andere dieren Gemengd bedrijf Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst Zaadbewerking met het oog op vermeerdering Bosbouw Exploitatie van bossen Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen Landschapsverzorging Nacebel-activiteiten, zoals geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), in uitvoering van de wet van 16 januari 2003 en haar uitvoeringsbesluiten. Landbouw-service / 11

12 > VOEDSELVEILIGHEID PhytofarRecover wordt AgriRecover De vereniging PhytofarRecover is in 1997 gecreëerd door de gewasbeschermingsindustrie om de inzameling te organiseren van de lege verpakkingen die door de leden op de markt worden gebracht. Daardoor voldoet de gewasbeschermingsindustrie aan haar verplichtingen zoals bepaald in de Europese Verpakkingsrichtlijn 2004/12/EG, in de Europese Afvalstoffenrichtlijn 2008/98/EG en in het Interregionaal Samenwerkingsakkoord van 4 november Tijdens de jaarlijkse collectes komen landbouwverpakkingen van andere sectoren in de PhytofarRecover inzameling terecht. Om meer duidelijkheid te geven over welke verpakkingen wel in de collecte thuishoren werd door de leden beslist om het PhytofarRecover logo op de etiketten van de verpakkingen te drukken. Enkel verpakkingen met het logo van PhytofarRecover gaan in de PhytofarRecover zakken. Het logo is sinds 2013 op de verpakkingen geplaatst; er werd een overgangsfase ingelast om verpakkingen van gewasbeschermingsproducten van vóór 2013 niet te weren uit de collecte. In de toekomst zullen enkel de verpakkingen waarop het logo van de vereniging staat, in de zakken mogen gedeponeerd worden. PhytofarRecover is bereid om met andere sectoren uit de landbouwtoeleveringsindustrie samen te werken zodat ook zij aan hun klanten een oplossing kunnen 12 / Landbouw-service

13 > bieden voor het afvalprobleem. Een aantal bedrijven hebben besloten om zich bij onze vereniging aan te sluiten, en het logo op hun verpakkingen te laten drukken. PhytofarRecover vertegenwoordigt nu naast de producenten van gewasbeschermingsmiddelen ook producenten van meststoffen, landbouwbiociden en zaden. De naamsverandering van PhytofarRecover naar AgriRecover is een logisch gevolg van deze evolutie. Er is de verwachting dat nog meer bedrijven zullen aansluiten bij de vereniging. In de praktijk betekent dit dat meerdere van de nieuw aangesloten bedrijven pas vanaf volgend jaar verpakkingen met logo op de markt zullen brengen. Door de aansluiting van andere bedrijven komen er nieuwe afvalstromen bij. De gebruikers kunnen vanaf nu zaadzakken met AgriRecover logo meebrengen naar de site, samengebonden in pakketten van 20 stuks. Ook de zakken van meststoffen (meestal in polypropyleen) mogen in pakketten van 20 stuks afgegeven worden. Basisregel is wel: enkel verpakkingen met het nieuwe AgriRecover of het bestaande PhytofarRecover logo worden aanvaard. Service aan het cliënteel, duurzaam gebruik en respect voor het milieu zijn basiswaarden voor onze leden. De Voor verdere inlichtingen kunt u steeds terecht bij: AgriRecover August Reyerslaan Brussel T: E: URL: land- en tuinbouwsector in België is een voorloper op gebied van vakkennis en duurzaamheid. Dat zorgt voor een positief imago, zowel in de professionele wereld als bij het grote publiek. Agri- Recover draagt bij aan het imago van de sector en van de bedrijven die lid zijn van de vereniging. Dit imago is het resultaat van de samenwerking van de hele keten: producenten, distributeurs en gebruikers. AgriRecover ziet dankzij deze samenwerking de toekomst positief tegemoet. i Landbouw-service / 13

14 > VOEDSELVEILIGHEID Systemische pesticiden met neonicotinoïden dramatisch voor biodiversiteit Uit een nieuw rapport van de European Academies Science Advisory Council (EASAC) blijkt dat de negatieve effecten van de systemische pesticiden met neonicotinoïden verder reiken dan eerder aangenomen. Neonicotinoïden hebben een uitgesproken nadelige impact op de biodiversiteit en dus ook op ecosysteemdiensten, die instaan voor onder meer bestuiving en de natuurlijke bestrijding van plagen. Europees Parlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) woonde de voorstelling van de studie bij en noemt de resultaten bijzonder zorgwekkend. Systemische pesticiden zoals neonicotinoïden worden door de plant opgenomen en naar alle weefsels getransporteerd, zowel naar de bladeren, bloemen, wortels en stengels als naar de pollen en de nectar. Neonicotinoïden werden tot nu toe vooral in verband gebracht met hun schadelijke invloed op honingbijen. Daarom voerde Europa eind 2013 ook een verbod in op vier van de negen bestaande neonicotinoïden. Het rapport, dat besteld werd door de Europese Commissie, toont echter aan dat neonicotinoïden ook erg schadelijk zijn voor andere bestuivers en ook voor vogels. De studie toont vooral aan dat de focus van het politieke debat ruimer moet. Dit draait niet enkel om de toekomst van de bijen, maar om de hele biodiversiteit. Het preventief gebruik van neonicotinoïden strookt niet met de Europese basisprincipes van duurzame landbouw en geïntegreerde gewasbescherming, zegt Demesmaeker. Demesmaeker roept daarom de bevoegde ministers in zowel de Vlaamse als de federale regering op om de studie van EASAC grondig te bekijken en actie te ondernemen. Ik stel vast dat onze noorderburen onmiddellijk initiatief hebben genomen. Nederlands staatssecretaris van Economische Zaken Dijksma heeft de bevoegde Europese Commissaris Andriukaitis verzocht om de studie zo snel mogelijk te laten beoordelen door het Europese Agentschap voor Voedselveiligheid. Ook aan het Nederlands college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden vroeg Dijksma om zich over deze kwestie te buigen. Zelf zal Demesmaeker alvast via een schriftelijke vraag aan Europees Commissaris Andriukaitis nagaan welke implicaties deze studie heeft voor het tijdelijk verbod op vier neonicotinoïden. Demesmaeker wil nu dat het verbod gehandhaafd wordt en waar mogelijk uitgebreid. In de EU vertegenwoordigen bestuivers in de ecosysteemdiensten een geschatte waarde van 14,6 miljard euro. Hopelijk helpen economische argumenten om de ernst van de bedreiging te doen inzien, besluit Demesmaeker. 14 / Landbouw-service

15 FASTRAC 4000 SERIE De nieuwe Fastrac 4000 serie: geschikt voor al uw veldwerk en transport. Nog comfortabeler, betrouwbaarder en veiliger! Bezoek ook onze facebook pagina Voor meer info, contacteer : JCB Belgium nv. - Tel: +32 (0) Landbouw-service / 15

16 > VOEDSELVEILIGHEID Overheid maakt vergelijkende evaluatie van pesticiden Vanaf 1 augustus 2015 zal de FOD Volksgezondheid een aantal gewasbeschermingsmiddelen geleidelijk aan vervangen door middelen die minder belastend zijn voor het milieu en de gezondheid of door niet-chemische preventie- of bestrijdingsmethoden. Dit zal gebeuren op basis van een grondige vergelijkende evaluatie die er ook over waakt dat de bescherming van landbouwgewassen doeltreffend blijft, zo wordt beloofd. Medio maart publiceerde de Europese Commissie een lijst van 77 actieve stoffen die voor vervanging in aanmerking komen. Daar zijn heel wat bestrijdingsmiddelen bij die vandaag courant ingezet worden in de Vlaamse landbouw. De Europese Commissie heeft een lijst samengesteld van 77 werkzame stoffen voor gewasbescherming die in aanmerking komen voor vervanging door andere chemische middelen of vormen van gewasbescherming. Het gaat om stoffen met bepaalde ongewenste eigenschappen. Sommigen zijn veel schadelijker voor de gezondheid dan de meeste andere werkzame stof- fen, anderen breken moeilijk af in het milieu en zijn bovendien giftig of ze houden een hoog risico voor grondwatercontaminatie in. Heel wat van de geviseerde middelen zullen landbouwers 16 / Landbouw-service

17 < bekend in de oren klinken: linuron tegen onkruid in de groente- en aardappelteelt, diquat als loofdoder en metribuzin als onkruidbestrijder in aardappelen, chloortoluron tegen onkruid in gerst, epoxiconazool en propiconazool tegen graanziekten en een herbicide als flufenacet dat toepassingen in verschillende teelten (o.a. maïs) heeft. Indien een fabrikant een toelatingsaanvraag voor een gewasbeschermingsmiddel met één van deze stoffen indient, dan zullen de nationale autoriteiten dit middel moeten vergelijken met de andere die al voor hetzelfde gebruik zijn toegelaten. Als de risicobeoordeling aantoont dat een bestaand product aanzienlijk veiliger voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu is, dan zal het nieuwe middel niet worden toegelaten. Dit geldt trouwens ook als er een alternatieve niet-chemische bestrijdings- of preventiemethode bestaat. Op termijn kan een werkzame stof volledig van de markt verdwijnen want ook oude, op één of andere manier schadelijke middelen kunnen hun bestaande maar in tijd beperkte erkenning verliezen. De FOD Volksgezondheid heeft het over een heel geleidelijk proces omdat de eventuele vervanging van ieder betrokken gewasbeschermingsmiddel apart wordt beoordeeld. Bovendien worden er een aantal belangrijke voorwaarden gekoppeld aan de vergelijkende evaluatie. Zo mag een eventuele vervanging niet nadelig zijn voor de zogenaamde kleine toepassingen (b.v. teelten met klein areaal), waarvoor al te weinig gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn. Ze mag bovendien geen significante economische of praktische nadelen inhouden. Tot slot moet een voldoende divers aanbod aan middelen met een verschillende werking behouden blijven, om het risico op resistentie van plagen en ziekten te verminderen. Deze werkwijze zal volgens de federale overheid toelaten om verder te evolueren naar een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zonder de doeltreffendheid van de bescherming van landbouwgewassen in gevaar te brengen. Belangrijk om weten is dat de stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen, niet worden verboden. Ze zijn immers goedgekeurd op het niveau van de Europese Unie, omdat is aangetoond dat ze wel degelijk op een veilige manier kunnen worden gebruikt. Ze voldoen immers aan dezelfde normen als alle andere toegelaten middelen. Dat het de lidstaten in tweede instantie toch toekomt om op zoek te gaan naar minder schadelijke alternatieven voor bepaalde gewasbeschermingsmiddelen is ingegeven door het verschillend productaanbod in de lidstaten. Bron: VILT Landbouw-service / 17

18 > actueel Essay: Samenvatting strategisch beleidsplan in een loonbedrijf Het beroep van loonwerker is een belangrijke tak in de landbouw. Zo kopen de loonwerkers de landbouwmachines om de landbouwbewerkingen te kunnen uitvoeren in opdracht van de landbouwer. Doordat er geregeld nieuwe loonwerkers bijkomen en deze ook de traditionele gewassen oogsten, komt er een overaanbod aan sommige diensten. Door dit overaanbod kan er een prijzenoorlog ontstaan wat ongunstig is voor de loonwerker. Naast de problematiek van overaanbod van diensten zijn er ook onzekerheden voor bepaalde gewassen, het grote voorbeeld hierbij is de suikerbietenoogst. iedereen zeven gelijke vragen gesteld. Deze vragen werden zo opgesteld om een toekomstvisie te krijgen voor de landbouwers en landbouwtechnologie met de impact op de loonwerkers. Nadat de interviews werden afgenomen, werden alle antwoorden naast elkaar geëvalueerd om zo een trend te ontdekken. Om te weten hoe de stakeholders krachten kunnen uitvoeren op een loonwerker, wordt het Vijfkrachtenmodel van Porter toegepast. De krachten hierbij zijn leveranciers, klanten, substituten, nieuwe krachten in de markt en de huidige concurrentie. > Inleiding Door deze aspecten is het in het belang van de loonwerker om een strategisch beleidsplan uit te werken om een toekomst te verduidelijken. Bij dit strategisch beleidsplan staat de loonwerker centraal en wordt duidelijk omschreven met welke veranderingen een loonwerker te kampen kan hebben of hoe hij zich hieraan moet aanpassen. Om een toekomstvisie te formuleren moeten verschillende theorieën toegepast worden. De gebruikte theorieën zijn het Vijfkrachtenmodel van Porter, PESTEL, interviews en de Value Chain. Doordat dit een samenvattend werk is van een thesis, worden hier enkel het Vijfkrachtenmodel van Porter en de interviews toegelicht. Methodologie Het belangrijkste element uit deze essay zijn de interviews. Daar er nog geen werken geschreven zijn over loonwerkers, kan geen beroep gedaan worden op voorgaande literatuurstudies. De interviews werden afgenomen bij alle stakeholders van een loonbedrijf, dus zowel klanten als leveranciers als loonwerkers. Tijdens deze interviews werd aan Marijn Patfoort 18 / Landbouw-service

19 Blau wirkt BeleBend Die mechanische Drillmaschine saphir robust und zuverlässig verzeker u van een saphir met extra voordeel Blauw werkt live op zijn Best Dat is een mooi spektakel u wilt meer presteren voor minder geld? wij hebben iets voor u! nu is er de mogelijkheid om een zaaicombinatie zirkon-saphir met extra voordeel aan te schaffen. wat moet u daarvoor doen? Heel éénvoudig, met uw lemken dealer een afspraak maken voor een demonstratie, laat u overtuigen en bestel een actiemachine met extra voordeel. Meer over de saphir vindt u op saphir.lemken.nl voor meer informatie omtrent de saphir-actie kan u steeds terecht bij uw lokale lemken dealer of verkoopmanager: stijn vercauteren, gsm: ,

20 > actueel > Figuur 1: Vijfkrachtenmodel van Porter Suppliers Bargaining Power of Suppliers Threat of Substitute Productsor Service Resultaten A. Interviews De interviews werden afgenomen aan negen verschillende stakeholders. Uit deze interviews zijn volgende bevindingen geconstateerd. Een loonwerker moet werken met goed onderhouden materiaal en moet weten hoe een goeie planning te maken. Daarna moet de loonwerker zich dan ook aan de afspraken houden met de landbouwer, om het vertrouwen te behouden. Om te weten wat de prijzen zijn, moet er een kennis zijn van kostprijscalculatie. Zodat er geen woekerprijzen ontstaan, maar dat er ook niet gewerkt wordt onder de kostprijs. De toekomst zal aantonen dat de landbouwbedrijven veel groter zullen zijn, maar zullen dalen in aantal. Zo zullen de resterende landbouwbedrijven meer gespecialiseerd zijn en hogere verwachtingen hebben van de loonwerker. Hierdoor moet een loonbedrijf zich specialiseren in bepaalde gewassen en dus zorgen voor meer differentiatie en minder diversificatie. Onderhoud in de winter is op die manier noodzakelijk om pannes in het werkseizoen zo laag mogelijk te houden en zo efficiënt te werken. Doordat de winst op suikerbieten fors zal dalen vanaf 2017, zullen landbouwers Potential Entrants Industry Competitors Rivalry among existing firms Substitutes Threat of New Entrants Bargaining Power of Buyers Buyers meer andere gewassen telen. Voorbeelden hiervan zijn vlas, tarwe, koolzaad of soja. Als gevraagd werd aan de landbouwers of er een prijsverandering moet zijn bij de loonwerkers, werd telkens van deze vraag afgeweken en werd volgende stelling door elke landbouwer vermeld: Eerst moeten de melk- en veeprijzen stijgen vooraleer de loonwerker meer kan rekenen. Tijdens de interviews werden ook coöperatieven besproken. Hierbij werd tot de conclusie gekomen dat dit in de toekomst niet voordelig zou uitkomen voor de landbouwer. Daar deze teveel werk zal hebben op het landbouwbedrijf en geen tijd zal hebben om zelf veldwerk uit te voeren. Alsook is het grote probleem er dat een machinecoöperatieve nooit kan blijven duren zonder goeie afspraken. Enkele landbouwers antwoorden hierop: Schoenmaker, blijf bij je leest. B. Vijfkrachtenmodel van Porter Kracht van nieuwe krachten in de industrie Deze kracht is zeer groot. Om loonwerker te worden is er geen diploma vereist zodat iedereen loonwerker kan zijn. Ondanks de grote investeringen is hierbij enkel een goed businessplan nodig om een lening te krijgen. Een vestigingswet zou deze kracht doen dalen. Kracht van substituten Deze kracht is afhankelijk van loonwerker tot loonwerker. Voor veel diensten is er geen substituut aanwezig. Zo moet de maïs nog steeds geoogst worden met machines op het veld. Voor bijvoorbeeld sproeiwerken is dit anders, er kan namelijk gesproeid worden met kleine vliegtuigen om zo geen sporen na te laten op het veld. Kracht van kopers De kracht van de landbouwers is zeer groot, want er zijn geen overschakelingskosten. De landbouwer kan meerdere loonwerkers in dienst nemen en kan van de ene dag op de andere omschakelen van loonwerker. Kracht van de leveranciers De kracht van de leveranciers is zeer klein, want ook hier zijn er geen overschakelingskosten. Zo is geen enkele loonwerker verplicht om een bepaald merk van landbouwmachines aan te schaffen, maar service na verkoop blijft het belangrijkste aspect. Concurrentie tussen bestaande bedrijven Veel loonwerkers hebben enkele gemeenschappelijke diensten. Zo zijn er meerdere loonbedrijven die tarwe oogsten of drijfmest verspreiden. Om te zorgen dat een loonbedrijf weinig hinder ondervindt van andere loonbedrijven, moet een loonbedrijf aan diversificatie doen. Besluit Voor een loonwerker is het belangrijk dat er een vestigingswet komt, zodat roekeloze beginners de markt niet kunnen verstoren. Voor de loonwerker zelf is het noodzakelijk dat deze het begrip van kostprijscalculatie kent, zodat zowel het voortbestaan van het loonbedrijf als van het landbouwbedrijf verzekerd is. Naast deze factoren is de toekomst van de suikerbietenteelt voor verscheidene loonwerkers een problematiek. Uit het Vijfkrachtenmodel van Porter is geconstateerd dat vooral de kracht van nieuwe krachten in de industrie het grootste gevaar brengt. UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde Auteur: Patfoort Marijn 20 / Landbouw-service

Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien).

Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien). Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien). De aanvrager moet de overgangsmaatregel van toepassing selecteren in stap 2 van het online/schriftelijk

Nadere informatie

Model aanvraagformulier fytolicentie

Model aanvraagformulier fytolicentie VERLENGING OVERGANGSPERIODE Model aanvraagformulier fytolicentie Een aanvraag kan worden ingediend t.e.m. 24 november 2015. Gelieve alle gegevens in te vullen in DRUKLETTERS. Let erop dat u alle vereiste

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPR - gewasbeschermingsmiddelen A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/JC/AS A D V I E S over HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT BRENGEN

Nadere informatie

Informatiesessie. Wouter Willems 25/3/2015

Informatiesessie. Wouter Willems 25/3/2015 Informatiesessie Wouter Willems 25/3/2015 Overzicht Bevoegdheden Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen Splitsing van de toelatingen (sinds 18/08/2012) Fytolicentie (vanaf 25/11/2015) Bevoegdheden

Nadere informatie

2 uren gewijd aan de kennis van de giftigheid van de ontsmettingsmiddelen,

2 uren gewijd aan de kennis van de giftigheid van de ontsmettingsmiddelen, N. 2002 921 [C 2002/22180] 26 FEBRUARI 2002. Ministerieel besluit ter uitvoering van het artikel 59, 1, 1, b) en 2, 1, b) van het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende het op de markt brengen

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij gebruik

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIENST PESTICIDEN EN MESTSTOFFEN EUROFYTO N.V. DEHEMLAAN 6A 8900 IEPER Correspondent

Nadere informatie

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door professionele gebruikers en het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen door distributeurs.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door professionele gebruikers en het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen door distributeurs. Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende het bijhouden van registers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door de professionele gebruikers en de distributeurs

Nadere informatie

Fytolicentie IPM D. Druant

Fytolicentie IPM D. Druant Fytolicentie IPM D. Druant Op de markt brengen van GBM EU verordening 1107/2009 RISICO = gevaar X blootstelling Bron: R&G Splitsing van erkenning Professioneel (Proffesioneel) gebruik: nodig om uw inkomen

Nadere informatie

Landbouwvoertuigen in het verkeer. Invoering landbouwkentekenplaat

Landbouwvoertuigen in het verkeer. Invoering landbouwkentekenplaat Landbouwvoertuigen in het verkeer Invoering landbouwkentekenplaat LANDBOUWKENTEKENTPLAAT 2 Agenda Inleiding Wat stond/staat er op het spel? Akkoord 2011 Huidig akkoord/voorstel Wat met de hobbylandbouwers?

Nadere informatie

GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4)

GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4) GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave bij gebruik van

Nadere informatie

VERKLARENDE NOTA (tot uitvoering van artikel 2, 1, b) van het koninklijk besluit van 19 mei 2014 betreffende controlemaatregelen voor brandstoffen)

VERKLARENDE NOTA (tot uitvoering van artikel 2, 1, b) van het koninklijk besluit van 19 mei 2014 betreffende controlemaatregelen voor brandstoffen) VERKLARENDE NOTA (tot uitvoering van artikel 2, 1, b) van het koninklijk besluit van 19 mei 2014 betreffende controlemaatregelen voor brandstoffen) I. Inleiding Het artikel 2, 1, b) van het koninklijk

Nadere informatie

ALLOCHTONE EN AUTOCHTONE TEWERKSTELLING IN DE VLAAMSE LAND- EN TUINBOUW

ALLOCHTONE EN AUTOCHTONE TEWERKSTELLING IN DE VLAAMSE LAND- EN TUINBOUW AMS FOCUS 2012 ALLOCHTONE EN AUTOCHTONE TEWERKSTELLING IN DE VLAAMSE LAND- EN TUINBOUW Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij 1.Blik op de tewerkstelling in de landbouw 2.Reguliere tewerkstelling

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN Correspondent : LENNERT VISSERS Attaché

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING IN DE WITLOOFTEELT INLEIDING EN WETGEVEND KADER

GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING IN DE WITLOOFTEELT INLEIDING EN WETGEVEND KADER GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING IN DE WITLOOFTEELT INLEIDING EN WETGEVEND KADER Marleen Mertens Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) INVLOED VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN Positieve effecten: Bijdrage

Nadere informatie

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking?

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking? FAQ 1. Waaruit bestaat de Europese Verordening 183/2005? Deze nieuwe Verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne. Alle verschillende activiteiten in de diervoederketen worden onderverdeeld

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

Het Vegaplan systeem. Kenmerken- Troeven Ambities

Het Vegaplan systeem. Kenmerken- Troeven Ambities Het Vegaplan systeem Kenmerken- Troeven Ambities Het Vegaplan systeem Vegaplan vzw Samenstelling Opdrachten Lastenboeken Sectorgids Vegaplan Standaarden Kenmerken Troeven Ambities 2 Vegaplan vzw Opgericht

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN DE GECOMBINEERDE ELEKTRONISCHE CHECKLIST VAN DE VEGAPLAN STANDAARD

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN DE GECOMBINEERDE ELEKTRONISCHE CHECKLIST VAN DE VEGAPLAN STANDAARD GEBRUIKSHANDLEIDING VAN DE GECOMBINEERDE ELEKTRONISCHE CHECKLIST VAN DE VEGAPLAN STANDAARD Versie 1.4 17.07.2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hoe de elektronische checklist ingeven?... 3 2.1. Voorblad Vegaplan...

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EN ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DEFINITIES...3 1. Categorie G... 3 2. Opmerkingen...

Nadere informatie

U moet zich eveneens registreren bij het FAVV met opgave van alle FAVVactiviteiten per vestigingseenheid. Voor meer uitleg, zie p. 5 of 7.

U moet zich eveneens registreren bij het FAVV met opgave van alle FAVVactiviteiten per vestigingseenheid. Voor meer uitleg, zie p. 5 of 7. Sinds 30.06.2009 zijn de niet handelsondernemingen naar privaat recht wettelijk verplicht zich in te schrijven in de KBO. Landbouwers (zowel als natuurlijk persoon, rechtspersoon of als leden van een feitelijke

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN GLOBACHEM N.V. BRUSTEM INDUSTRIEPARK

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

Nieuwe wetgevingen - Stand van zaken in September 2012. Phytofar 2012-2013

Nieuwe wetgevingen - Stand van zaken in September 2012. Phytofar 2012-2013 Nieuwe wetgevingen - Stand van zaken in September 2012 Phytofar 2012-2013 2011 Nieuwe wetgevingen 1. Europese Verordening 1107/2009 : op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen + Gewasbeschermingsmiddelen

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie PB 07 FAQ (G-033) REV 7-1/13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

FAVV activiteiten. Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FAVV activiteiten. Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAVV activiteiten Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle Agenda Cel «AER» Registratie operatoren Nomenclatuur NACE-BEL Nomenclatuur FAVV

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN SYNGENTA CROP PROTECTION N.V. POSTBUS

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Handelspraktijken Voorv. Prod. A03 Brussel, 23.09.2008 MH/AB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT OMZETTING VAN DE RICHTLIJN 2007/45/EG

Nadere informatie

CATEGORIE G: TREKKERS

CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EVENALS ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING Inhoudsopgave DATUM TITEL PAGINANUMMER BIJWERKING LAND- EN BOSBOUWTREKKERS

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) PUBLIC 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van de Raad betreffende de

Nadere informatie

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem Vlaams Artsensyndikaat Afd. Oost- en West-Vlaanderen V.Z.W. Burg. Nolfstraat 7-8500 Kortrijk Tel. 056 21 05 08 - Fax. 056 21 52 19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2580 2031 193

Nadere informatie

REACH Een introductie in de nieuwe EU-wetgeving voor chemische stoffen voor leveranciers van Akzo Nobel

REACH Een introductie in de nieuwe EU-wetgeving voor chemische stoffen voor leveranciers van Akzo Nobel REACH Een introductie in de nieuwe EU-wetgeving voor chemische stoffen voor leveranciers van Akzo Nobel REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen Wat is REACH?

Nadere informatie

Seminarie Vegaplan.be

Seminarie Vegaplan.be Seminarie Vegaplan.be Brussel, 14 november 2007 Willy Kusters 1 Grensoverschrijdende voedselveiligheid VKL-certificatieschema Stichting Pro act Wat is VKL Positionering / opbouw / werking Doelgroep Stand

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN FINE AGROCHEMICALS Ltd. HILL END HOUSE

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw)

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw) Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw Vegaplan.be vzw, afgekort Vegaplan, met maatschappelijke zetel te Bolwerklaan 21, Bus 35, B-1210 Brussel Tel.: 02.880.22.00 Fax: 02.880.22.19 Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

U vint ook in bijlage het gunstige advies van de Hoge Gezondheidsraad. Gelieve de opmerkingen in verband met de bijsluiter rekening te houden.

U vint ook in bijlage het gunstige advies van de Hoge Gezondheidsraad. Gelieve de opmerkingen in verband met de bijsluiter rekening te houden. Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 0000363/002//7250 Telefoon Onthaal: 02/524.95.83 Fax

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

Gearchiveerd op 09/06/2011

Gearchiveerd op 09/06/2011 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 228 Plantaardige productie bestemd voor consumptie - Pesticiden [228] v4 C : conform

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten "FONDS 313" Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten 1 Aan de werknemers en werkgevers in de apotheken en tariferingsdiensten1 Bij CAO van 9 juni 1997

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN COMPO BENELUX N.V. FILLIERSDREEF 14

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

We hopen hiermee uw vertrouwen te bevestigen en onze samenwerking ook in 2009 te bestendigen!

We hopen hiermee uw vertrouwen te bevestigen en onze samenwerking ook in 2009 te bestendigen! InfoFlash januari 2009 Acerta Ondernemingsloket krijgt als enige Ondernemingsloket het 5-sterren kwaliteitslabel vanwege de overheid! Acerta draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Het is één van de strategische

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 JUNI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92

Nadere informatie

Aanvraagformulier. FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09. Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende:

Aanvraagformulier. FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09. Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende: FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09 Aanvraagformulier Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende: In eigen naam In naam van het bedrijf: Bedrijf dat aangegeven dient te

Nadere informatie

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg Een Hart voor Limburg streekfonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting HERCKENRODESINGEL 10 B-3500 HASSELT TEL +32-11-87 85 99 FAX +32-11-87 85 57 WWW.EENHARTVOORLIMBURG.BE EENHARTVOORLIMBURG@CONCENTRA.BE

Nadere informatie

Fytolicentie IPM D. Druant

Fytolicentie IPM D. Druant Fytolicentie IPM D. Druant Op de markt brengen van GBM EU verordening 1107/2009 RISICO = gevaar X blootstelling Bron: R&G Splitsing van erkenning Professioneel (Proffesioneel) gebruik: nodig om uw inkomen

Nadere informatie

Ontwerpordonnantie pesticiden

Ontwerpordonnantie pesticiden Ontwerpordonnantie pesticiden Omzetting van richtlijn 2009/128 Regeerakkoord 2009-2014 De Regering zal erop toezien dat het gebruik van pesticiden op het gewestelijk grondgebied door zowel beheerders van

Nadere informatie

OrthoptisteN. alles wat u wilt weten over uw erkenning

OrthoptisteN. alles wat u wilt weten over uw erkenning OrthoptisteN alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De orthoptist volgens de wet... 4 De voordelen van een erkenning... 5

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

Studiedag 8 oktober 2015

Studiedag 8 oktober 2015 Studiedag 8 oktober 2015 Vakbekwaamheid Basiskwalificatie en nascholing Rechtsbronnen Europese richtlijn: 2003/59/EG Nationale regelgeving: KB 23 maart 1998 (rijbewijs) KB 4 mei 2007 (vakbekwaamheid) Doelstelling

Nadere informatie

Directoraat-generaal Leefmilieu. Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Pediline Pro. Geachte mevrouw, Geachte meneer,

Directoraat-generaal Leefmilieu. Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Pediline Pro. Geachte mevrouw, Geachte meneer, Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu MRB/KDN/2008/1625/ Telefoon: 02/524.96.11 Fax : 02/524.96.03

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Makers van biodiesel en bioethanol

Makers van biodiesel en bioethanol De Standaard Makers van biodiesel en bioethanol verzuipen donderdag 12 maart 2009 Auteur: BRUSSEL - Verscheidene biodiesel- en bioethanolbedrijven dreigen over de kop te gaan. Hun installaties draaien

Nadere informatie

De overgang van Klasse A naar het gesloten circuit

De overgang van Klasse A naar het gesloten circuit De overgang van Klasse A naar het gesloten circuit Op 1/1/2016 zal het gesloten circuit, opgelegd door het Koninklijk Besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en gebruik van biociden

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Welkom. Infovergadering Koninklijk Besluit van 9 juli 2014 voor paramotoren

Welkom. Infovergadering Koninklijk Besluit van 9 juli 2014 voor paramotoren Welkom Infovergadering Koninklijk Besluit van 9 juli 2014 voor paramotoren Stand van zaken, na publicatie KB Voorwoord en stand van zaken Fed./DGLV. Publicatie KB op 9 juli 2014 Regelmatig overleg bij

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 De Bruyne Lenore (09/266.28.66) Vanhauwaert Annika (09/266.28.33) Aanvraag VERGUNNING Oktober 2014 1 2 Afsprakenregeling

Nadere informatie

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis Informatiefiche Rijbewijzen Juridische fiche 1. Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vergadering C54 LAN3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 6 november 2013 2 Commissievergadering nr. C54 LAN3 (2013-2014) 6

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/027 BERAADSLAGING NR 10/015 VAN 2 MAART 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Nr. 211 10 december 2015

Nr. 211 10 december 2015 Nr. 211 10 december 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor werkgevers in steunzones: het Waalse Gewest sluit samenwerkingsakkoord Bedrijven die in een steunzone gelegen

Nadere informatie

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass?

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass? FAQ car-pass 1. Wat is een car-pass? 2. Wanneer wordt de car-pass gebruikt? 3. Moet een ander verkoopsdocument worden opgemaakt bij de verkoop van een tweedehandswagen? 4. Wat zijn de gevolgen als er geen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST PESTICIDEN EN MESTSTOFFEN BAYER CROPSCIENCE N.V. J. E. MOMMAERTSLAAN 14 1831

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Ondersteuning van de brede weersverzekering: STEUNVERLENINGSLOGICA EN DE BIJDRAGE TOT DE AANDACHTSGEBIEDEN EN HORIZONTALE DOELSTELLINGEN

Ondersteuning van de brede weersverzekering: STEUNVERLENINGSLOGICA EN DE BIJDRAGE TOT DE AANDACHTSGEBIEDEN EN HORIZONTALE DOELSTELLINGEN M17: RISICOMANAGEMENT (ART. 36-39) 1. RECHTSGRONDSLAG Binnen M17 'risicobeheer' wordt één maatregel voorzien: Ondersteuning van de brede weersverzekering: o Artikel 36 van Verordening (EU) nr. 13052013:

Nadere informatie

Nieuwe Belgische wetgeving inzake biociden H. Vanhoutte 16/10/2014

Nieuwe Belgische wetgeving inzake biociden H. Vanhoutte 16/10/2014 1 Symposium Kennisnetwerk Biociden Nieuwe Belgische wetgeving inzake biociden H. Vanhoutte 16/10/2014 2 1. Inleiding 2. Belgische wetgeving - producttoelating 3. Belgische wetgeving gebruik van biociden

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 458 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over drie koninklijke besluiten m.b.t. de benamingen en de kenmerken van respectievelijk de gasolies bestemd voor verwarming en voor gebruik in niet voor de weg bestemde

Nadere informatie

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels Rijksoverheid EU-GHS Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels EU-GHS EU-GHS is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG TOT REGISTRATIE ALS ZORGKUNDIGE BIJ DE ERKENNINGSCOMMISSIE VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG TOT REGISTRATIE ALS ZORGKUNDIGE BIJ DE ERKENNINGSCOMMISSIE VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE Bijlage bij koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 april 2013 betreffende de samenstelling, de organisatie en de werking van de Erkenningscommissie voor de beoefenaars

Nadere informatie

Beste klant. Alvast veel leesplezier. Het team van BIG

Beste klant. Alvast veel leesplezier. Het team van BIG Beste klant Ook de afgelopen maanden stonden we niet stil bij BIG. Zo brachten we vertalingen van H/P-zinnen samen in één handig overzicht. Uiteraard stellen we dit document graag ter beschikking. Daarnaast

Nadere informatie

Kinderopvang.... En het FAVV Registratie & toelating. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Kinderopvang.... En het FAVV Registratie & toelating. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Kinderopvang... En het FAVV Registratie & toelating Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Enkele woordverklaringen KBO: Kruispuntbank van Ondernemingen (FOD Economie) Natuurlijk persoon:

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 landbouw-breed CSPE KB minitoets bij opdracht 4

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 landbouw-breed CSPE KB minitoets bij opdracht 4 landbouw en natuurlijke omgeving 2010 landbouw-breed CSPE KB minitoets bij opdracht 4 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen

Nadere informatie

Studie over uitvoerpotentieel agrovoedingssector

Studie over uitvoerpotentieel agrovoedingssector Studie over uitvoerpotentieel agrovoedingssector Brussel, 20 januari 2016 Uit een studie van de FOD Economie over de Belgische agrovoedingsindustrie blijkt dat de handel tussen 2000 en 2014 binnen de Europese

Nadere informatie

NIEUWE WETGEVING IN DE MAAK BETREFFENDE DE BEGELEIDING VAN UITZONDERLIJKE TRANSPORTEN

NIEUWE WETGEVING IN DE MAAK BETREFFENDE DE BEGELEIDING VAN UITZONDERLIJKE TRANSPORTEN Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques Königlicher belgischer Verband der

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.349 ------------------------------ Zitting van dinsdag 15 mei 2001 Onderwerping aan de sociale zekerheid, van de personen die vervoer van personen verrichten x x

Nadere informatie

A D V I E S. over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE NATUURLIJK MINERAAL WATER EN BRONWATER

A D V I E S. over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE NATUURLIJK MINERAAL WATER EN BRONWATER Doc. nr. E2:90005C04 Brussel, 30.3.1999 MH/GVB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE NATUURLIJK MINERAAL WATER EN BRONWATER (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Middenstand

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/105 BERAADSLAGING NR. 13/045 VAN 7 MEI 2013 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE (BELGISCHE)

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.856 ------------------------------ Zitting van dinsdag 25 juni 2013 ------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.856 ------------------------------ Zitting van dinsdag 25 juni 2013 ------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.856 ------------------------------ Zitting van dinsdag 25 juni 2013 ------------------------------------------ Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk

Nadere informatie