INHOUD. Woord vooraf... v HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Woord vooraf... v HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 1"

Transcriptie

1 INHOUD Woord vooraf v HOOFDSTUK 1. INLEIDING Douanebeleid Indirecte belastingen Douanebeleid gebaseerd op het principe van de douane-unie Gemeenschappelijke invoerrechten Gemeenschappelijke douanewetgeving Gemeenschappelijke handelspolitiek Harmonisatie van overige indirecte belastingen Douanebeleid gebaseerd op het principe van de vrijhandelszone Internationale instellingen m.b.t. douane Wereldhandelsorganisatie Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling Wereld Douane Organisatie Europese integratie BLEU-Verdrag Benelux-Conventie Verdrag van Parijs of EGKS-Verdrag Verdragen van Rome Akkoord van Schengen Europese Akte Verdrag van Maastricht Economische en Monetaire Unie (EMU) Europese Economische Ruimte Europese Unie Europese instellingen Europese Commissie Europees Parlement Raad van Ministers van de EU vii

2 Douane en accijnzen toegepast 5.4. Europese Raad Europees Hof van Justitie Rekenkamer Europese Centrale Bank Wetgeving in de EU Verordening Regulation Beschikking Decision Richtlijn Directive Aanbevelingen en adviezen Recommendations Bekendmaking EU-wetgeving Communautair Douanewetboek Basisbegrippen inzake douanewetgeving Communautaire goederen Community Goods Niet-communautaire goederen Non-community goods Invoer Import Binnenbrengen Uitvoer Export Verzending Communautair douanevervoer Common transit Gemeenschappelijk douanevervoer Community transit Douanevervoer onder dekking van carnet TIR of carnet ATA HOOFDSTUK 2. BETROKKEN PARTIJEN Directe of indirecte vertegenwoordigers Personen die aangiften mogen indienen Declaranten en hulpdeclaranten Belgische Administratie der Douane en Accijnzen Situering Opdrachten Inning Invoerrechten import duty en belastingen van gelijke werking Accijnzen Energiebijdrage op bepaalde producten verkregen uit minerale oliën, op aardgas en elektriciteit Verpakkingsheffing op drankverpakkingen en milieuheffingen op sommige producten viii

3 Inhoud Btw op ingevoerde goederen (komende van buiten het douanegebied van de EU) of op goederen binnengebracht uit gebieden die wel behoren tot het douanegebied van de EU, maar niet tot het fiscale gebied (zogenaamde niet-fiscale gebieden) Controleopdrachten voor andere administraties van de FOD Financiën Controle inzake btw op binnenlandse goederenbewegingen Controle inzake verkeersbelasting Controle op betaling eurovignet Controle op uitvoering handelspolitiek EU Toepassen veiligheidsbeleid van de EU (en België) Bijkomende opdrachten Authorised Economic Operator Inleiding Voorwaarden tot het verkrijgen van een AEO-certificaat Soorten AEO-certificaten HOOFDSTUK 3. RECHTEN EN ACCIJNZEN BIJ INVOER DOUANEWAARDE Nomenclatuur en EU-douanetarief Het Geharmoniseerd Systeem Douanetarief uitgegeven door de Belgische Administratie Douane en Accijnzen Algemene regels voor de interpretatie van het Geharmoniseerd Systeem Regel Regel Regel 2a) Regel 2b) Regel Regel 3a) Regel 3b) Regel 3c) Regel Regel Regel 5a) Regel 5b) Regel ix

4 Douane en accijnzen toegepast 1.4. Bindende tariefinlichtingen Berekeningen i.v.m. (douane)waarde en rechten Soorten rechten Conventionele rechten en autonome rechten Preferentiële rechten en niet-preferentiële rechten Waarderechten, specifieke rechten en gemengde rechten Tariefcontingenten Bestemmingsrechten Methode waardebepaling Transactiewaarde ingevoerde goederen Transactiewaarde identieke goederen Transactiewaarde soortgelijke goederen Terugrekenmethode (of deductieve methode) Berekende waarde Methode met redelijke middelen Incoterms Incoterms voor alle transportmodi EXW Ex works (of af fabriek ) FCA Free carrier CPT Carriage paid to CIP Carriage and insurance paid to DAT Delivered at terminal DAP Delivered at place DDP Delivered duty paid (of franco inclusief rechten ) Incoterms voor alle zeevervoer of binnenvaart FAS Free alongside ship FOB Free on board CFR Cost and freight CIF Cost, insurance and freight (of kostprijs, verzekering en vracht ) Berekening van de douanewaarde, maatstaf van heffing voor de btw en statistische waarde Bijzondere waarderingen Eenheidswaarden (ook vereenvoudigde procedures genoemd) Invoerprijzen (ook forfaitaire invoerwaarden genoemd) x

5 Inhoud HOOFDSTUK 4. DOUANEBESTEMMINGEN Overzicht douanebestemmingen Douaneregelingen In het vrije verkeer brengen (of gewone invoer) Douanevervoer transit Uitvoer export Economische douaneregeling customs procedure with economic impact Douane-entrepot bonded warehouse Btw-entrepot Actieve veredeling inward processing Behandeling onder douanetoezicht (BOD) Tijdelijke invoer temporary import Passieve veredeling outward processing Tijdelijke uitvoer HOOFDSTUK 5. IMPORT CONTROL SYSTEM EN EXPORT CONTROL SYSTEM Import Control System (ICS) Inleiding Summiere Aangifte Binnenkomst (of Entry Summary Declaration) van alle goederen aan boord Aankomstmelding (aankomst transport) Summiere aangifte voor tijdelijke opslag (te lossen goederen) Douanebestemming (douaneaangifte) Export Control System (ECS) Inleiding HOOFDSTUK 6. ENIG ADMINISTRATIEF DOCUMENT Inleiding Elektronische systemen Waarom nog het EAD bestuderen? Vak 1, vak 37 en vak 44 B.V Vak Vak 44 Code B.V Vak xi

6 Douane en accijnzen toegepast 3. De voornaamste vakken van invoer, uitvoer en transitaangiften Vak 2. Afzender/exporteur Vak 3. Formulieren Vak 5. Artikelen Vak 6. Totaal colli Vak 7. Referentienummer Vak 8. Geadresseerde Vak 9. Financieel verantwoordelijke, Vak 10. Land van eerste bestemming/land laatste herkomst, Vak 11. Handels(productie)land, Vak 12. Gegevens inzake waarde en Vak 13. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) Vak 14. Aangever/vertegenwoordiger Vak 15a. Code land van uitvoer/verzending Vak 15b. Land van uitvoer/verzending Vak 16. Land van oorsprong en Vak 17. Land van bestemming Vak 17a. Code land van bestemming Vak 17b. Code regio van bestemming Vak 18. Identiteit en nationaliteit vervoermiddel bij aankomst/vertrek Vak 19. Containers Vak 20. Leveringsvoorwaarden Vak 21. Identiteit en nationaliteit van het grensoverschrijdende vervoermiddel Vak 22. Valuta en totaal gefactureerd bedrag Vak 23. Wisselkoers Vak 24. Aard van de transactie Vak 25. Vervoerwijze aan de grens Vak 26. Binnenlandse vervoerwijze Vak 27. Plaats van lading/lossing Vak 29. Kantoor van uitgang/binnenkomst Vak 30. Plaats waar de goederen zich bevinden Vak 31. Colli en omschrijving van de goederen Vak 32. Artikelnummer Vak 33. Goederencode Vak 34a. Code van oorsprong Vak 34b. Regio van oorsprong Vak 35. Brutomassa (kg) Vak 36. Preferentie Vak 37. Regeling Vak 38. Nettomassa (kg) Vak 39. Contingent xii

7 Inhoud Vak 40. Summiere aangifte/voorafgaand document Vak 41. Aanvullende eenheden Vak 42. Prijs van de goederen Vak 43. Methode waardebepaling Vak 44. Bijzondere vermeldingen Andere documenten Vak 46. Statistische waarde Vak 47. Berekening van de belastingen Vak Vak 49. Identificatie van het entrepot Vak Vak Vak Vak 53. Kantoor van bestemming HOOFDSTUK 7. PROCEDURES EN WERKWIJZE BIJ HET (ELEKTRONISCH) UITWISSE- LEN VAN GEGEVENS Inleiding Procedures bij NCTS Inleiding NCTS-terminologie Normale procedure bij vertrek en aankomst Bij vertrek Bij aankomst op het kantoor van bestemming Vereenvoudigde procedure bij vertrek en aankomst Procedure bij een vergunning laad- en losplaats Bijkomend gebruik NCTS Procedures bij PLDA PLDA-terminologie Procedure bij export en ECS Procedure bij import en herhaling ICS HOOFDSTUK 8. OORSPRONG VAN GOEDEREN Inleiding Fiscale oorsprong Principe xiii

8 Douane en accijnzen toegepast 2.2. Oorsprong Definities en principe Voorbeelden volgens oorsprong Overzicht van de overeenkomsten Algemeen Preferentieel Systeem (APS) voor ontwikkelingslanden APS-landen (sinds 1 januari 2014 gewijzigd) Regeling met de APS-landen Vrijhandelsovereenkomsten Middellandse Zeegebied EPA-landen LGO-landen EVA-landen Turkije Landen van de westelijke Balkan Andere landen en verdragen Niet-preferentiële oorsprong HOOFDSTUK 9. INVOER VAN GOEDEREN VOOR HET VRIJE VERKEER EN VOOR HET VERBRUIK Algemeen Vak Vak Vak Vak Vak Goederen met bestemming buiten België Over te leggen documenten Factuur DV1 Declaration of value Certificaten en attesten betreffende de herkomst of de oorsprong van de goederen Documenten die vereist zijn ter uitvoering van een gezondheidsmaatregel en/of plantenziektekundige getuigschriften bij invoer van allerlei planten en vruchten Begeleidende documenten voor afvalstoffen en vervoervergunningen voor radioactieve producten en springstoffen CITES-invoervergunningen of certificaten voor bedreigde in het wild levende planten- en diersoorten xiv

9 Inhoud 3.7. Andere invoervergunningen of certificaten indien de goederen bij invoer aan een vergunning of certificaat zijn onderworpen Betalen van rechten bij invoer HOOFDSTUK 10. TRANSIT Communautair en gemeenschappelijk douanevervoer TIR Vereenvoudigingen Vervoer door de lucht Vervoer over zee Vervoer per spoor Zekerheidstelling HOOFDSTUK 11. UITVOER VAN GOEDEREN Algemeen Procedures Over te leggen documenten Certificaten bestemd voor het land van bestemming Geldigheid van het certificaat Leveranciersverklaring HOOFDSTUK 12. ECONOMISCHE DOUANEREGELINGEN Actieve veredeling Inleiding Twee systemen Vergunning Werking van de schorsingsregeling actieve veredeling Document bij plaatsing Zekerheid Verlenging van de geldigheidsduur Overbrenging Zuivering van de regeling Belangrijke vereisten bij actieve veredeling Lijst van processen die niet als veredelingsproces in aanmerking komen xv

10 Douane en accijnzen toegepast Economische voorwaarden Identificatie van de goederen onder actieve veredeling Opbrengstpercentage No drawback-regel Bijzondere regelingen Equivalentieverkeer Voorafgaande uitvoer Driehoeksverkeer Werking van de regeling actieve veredeling Terugbetalingssysteem Plaatsing onder de regeling Zuivering van de regeling Verzoek tot terugbetaling Passieve veredeling Inleiding Bijzondere varianten Driehoeksverkeer Uitwisselingsverkeer Herstelling Werking van het regime van passieve verdeling Plaatsing onder de regeling Wederinvoer van de veredelingsproducten Berekening rechten Aftrekregeling Toegevoegde-waardemethode Douane-entrepots Inleiding Publieke entrepots Entrepot van het type A Entrepot van het type B Entrepot van het type F Particuliere entrepots Entrepot van het type C Entrepot van het type D Entrepot van het type E Werking van een entrepot Inslag Opslag Uitslag Vergunning Zekerheid xvi

11 Inhoud 3.7. Berekening van de rechten (indien nodig) Tijdelijke invoer Algemeen Over te leggen documenten Te betalen rechten bij invoer Gehele vrijstelling van rechten Geen vrijstelling Gedeeltelijke vrijstelling Zekerheid Behandeling onder douanetoezicht HOOFDSTUK 13. ACCIJNZEN Algemeen Communautaire accijnsgoederen versus nationale accijnsproducten Gewone versus bijzondere accijnzen Pogingen tot harmonisatie in de Benelux Begrippen inzake accijnzen Erkend entrepothouder Geregistreerde geadresseerde Tijdelijk geregistreerde geadresseerde Geregistreerde afzender Vrijgestelde geadresseerde Accijnsinrichting voor nationale accijnsproducten Uniek SEED-nummer Verschuldigdheid van accijnzen Tussen bedrijven Private aankopen Berekeningen van de accijnzen Voorraadadministratie Bewegingen met accijnsproducten: het ead Inhoud van het AGD of het ead De verschillende producten Ethylalcohol en alcoholhoudende dranken Energieproducten en elektriciteit Tabaksfabrikaten Alcoholvrije dranken Excise Movement Control System (EMCS) Inleiding xvii

12 Douane en accijnzen toegepast 9.2. De procedure voor overbrenging van communautaire accijnsgoederen Uitvoer van communautaire accijnsgoederen Invoer van accijnsgoederen uit een derde land Zekerheidstelling en zuivering Bibliografie Bijlagen Bijlage 1. Aanvraagformulier Bindende Tariefinlichting Bijlage 2. Enig Administratief Document Bijlage 3. Letters voor vak 44 code B.V Bijlage 4. Tabel met de combinaties van de codes voor de vakken 37(1), 37(2) en Bijlage 5. Aard van de transactie Codes Bijlage 6. Wijze van vervoer Codes Bijlage 7. Verpakkingen Codes Bijlage 8. EUR.1-formulier Bijlage 9. FORM A Bijlage 10. Preferentie Codes Bijlage 11. Begeleidingsdocument NCTS Bijlage 12. Geheel en al verkregen producten Bijlage 13. Ontoereikende bewerkingen Bijlage 14. A.TR-formulier Bijlage 15. Aangifte inzake douanewaarde (DV1) Bijlage 16. Inlichtingenblad actieve verdeling (INF1) Bijlage 17. Inlichtingenblad actieve verdeling (INF5) Bijlage 18. Tijdelijke invoer (ATA-carnet) Bijlage 19. Electronisch Administratief Document (e-ad) xviii

VADEMECUM 01-03 - 2013

VADEMECUM 01-03 - 2013 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de douane en accijnzen VADEMECUM 01-03 - 2013 Bon O.S.D. nr. A/I 42/13 INHOUD blz. MISSIE INLEIDING 1 Hoofdstuk 1 - Algemeenheden 1. Internationale

Nadere informatie

VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05

VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05 VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05 B/CPP Domein Douanewetgeving Red: C. Overkamp / H. Ponsteen Hoofdstuk: 1. Inleiding 2. Leesinstructie voor de nationale matrix 3. De matrix

Nadere informatie

AFKORTINGEN 2012 AFKORTING BETEKENIS GERELATEERDE CURSUSSEN AC Account Consignor ACN Air Cargo Netherlands ACS Afrika, Caribisch gebied en de Stille Zuidzee (landen van de overeenkomst van Lomé vab 8 december

Nadere informatie

UW DHL ZENDINGEN SNEL DOOR DE DOUANE

UW DHL ZENDINGEN SNEL DOOR DE DOUANE UW DHL ZENDINGEN SNEL DOOR DE DOUANE Douaneservices 3 inhoud Introductie 4 Voor elke zending een passende service 4 Douaneplicht waarom en wanneer 5 Douanegebieden binnen de Europese Unie 6 Invoeraangifte

Nadere informatie

DHL Express Uw "TimE DEfiniTE"- En "Day DEfiniTE"- zendingen vlot Door DE DoUanE

DHL Express Uw TimE DEfiniTE- En Day DEfiniTE- zendingen vlot Door DE DoUanE DHL Express Uw "Time Definite"- en "Day Definite"- zendingen vlot door de douane Douaneservices 3 inhoud Introductie 4 Time Definite en Day Definite -zendingen 4 Douaneplicht: waarom en wanneer? 5 Wat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Invoer 1 BASISBEGRIPPEN. 1.1 Het Enig Document

HOOFDSTUK 4 Invoer 1 BASISBEGRIPPEN. 1.1 Het Enig Document Almanak BTW 2015.book Page 123 Thursday, April 9, 2015 5:08 PM 1 BASISBEGRIPPEN 1.1 Het Enig Document Het Enig Document, dat vóór 1 januari 1993 als basisdocument werd gebruikt voor de in- en uitvoer van

Nadere informatie

Algemeen juridisch en reglementair kader

Algemeen juridisch en reglementair kader UITVOEREN NAAR TURKIJE Algemeen juridisch en reglementair kader 15-19 OKTOBER 2012 Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van Z.K.H. Prins

Nadere informatie

Verenigde staten. Exporteren. Invoerformaliteiten en -documenten 2-9 juni 2013

Verenigde staten. Exporteren. Invoerformaliteiten en -documenten 2-9 juni 2013 Exporteren naar DE Invoerformaliteiten en -documenten 2-9 juni 2013 Verenigde staten Los Angeles, San Francisco / Silicon Valley Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending

Nadere informatie

TERUGBETALING ALGEMEEN INTRODUCTIE DOUANEZAKEN SCHIPHOL. Programma. Theorie. Vragen CUSTOMS CUSTOMS REPRESENTATION GOVERNMENT CUSTOMS CONSULTING

TERUGBETALING ALGEMEEN INTRODUCTIE DOUANEZAKEN SCHIPHOL. Programma. Theorie. Vragen CUSTOMS CUSTOMS REPRESENTATION GOVERNMENT CUSTOMS CONSULTING ALGEMEEN INTRODUCTIE DOUANEZAKEN SCHIPHOL CUSTOMS CUSTOMS REPRESENTATION DECLARATION VAT REPRESENTATION CUSTOMS CONSULTING CUSTOMS ACADEMY GOVERNMENT BORDER CONSULTING SERVICES TERUGBETALING Programma

Nadere informatie

Overzicht Delen. DEEL 1 Inleiding 45. DEEL 2 Belastingplicht 63. DEEL 3 Belastbare handelingen 181. DEEL 4 Invoer 327. DEEL 5 Maatstaf van heffing 367

Overzicht Delen. DEEL 1 Inleiding 45. DEEL 2 Belastingplicht 63. DEEL 3 Belastbare handelingen 181. DEEL 4 Invoer 327. DEEL 5 Maatstaf van heffing 367 4 Btw Overzicht Delen Overzicht Delen DEEL 1 Inleiding 45 DEEL 2 Belastingplicht 63 DEEL 3 Belastbare handelingen 181 DEEL 4 Invoer 327 DEEL 5 Maatstaf van heffing 367 DEEL 6 Tarieven 435 DEEL 7 Vrijstellingen

Nadere informatie

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Douanerecht N.M..A. gberts, adviseur douane & internationale handel bij Trade Facilitation BV De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Veel bedrijven maken gebruik van douanevereenvoudigingen.

Nadere informatie

Publicatieblad L 150. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 20 mei 2014. Uitgave in de Nederlandse taal.

Publicatieblad L 150. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 20 mei 2014. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad van de Europese Unie L 150 Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 57e jaargang 20 mei 2014 Inhoud I Wetgevingshandelingen VERORDENINGEN Verordening (EU) nr. 510/2014 van het Europees Parlement

Nadere informatie

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN EXPORTEREN NAAR DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het Voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van ZM

Nadere informatie

INFOFICHE Transport- & logistiek Medewerker - TLM - per module

INFOFICHE Transport- & logistiek Medewerker - TLM - per module INFOFICHE Transport- & logistiek Medewerker - TLM - per module Basismodule TLM: HAVENKENNIS Havenkennis Havenkennis Deelcertificaat Havenkennis 40 lestijden 4 lestijden 64,00 Eigen cursusmateriaal Richtprijs:

Nadere informatie

Algemeen juridisch en reglementair kader

Algemeen juridisch en reglementair kader UITVOEREN NAAR JAPAN Algemeen juridisch en reglementair kader 9-16 JUNI 2012 Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van Z.K.H. Prins Filip

Nadere informatie

OEFENING DOUANEWAARDE Berekenen

OEFENING DOUANEWAARDE Berekenen OEFENING DOUANEWAARDE Berekenen Casus: Nepkaas uit New York Op de internationale luchthaven Schiphol landt een KLM-vliegtuig. Het is opgestegen vanaf de luchthaven JFK New York in de USA. Het vliegtuig

Nadere informatie

I M PORT. Bent u van plan om zaken te doen met het buitenland?

I M PORT. Bent u van plan om zaken te doen met het buitenland? Bent u van plan om zaken te doen met het buitenland? Wat uw overwegingen ook zijn, importeren vraagt een grondige voorbereiding. Daar helpt dit boekje bij. Stap voor stap, beknopt, en met veel verwijzingen

Nadere informatie

Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten

Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten Brussel, 15 juni 2009 Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten Mevrouw, Mijne heren, Onderwerp: Stand van zaken op 1 juli

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem.

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht S&L/AO/304/2012 Opening van de offertes: 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN

VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 3 INSTUREN... 4 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN... 5 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN VALLENDE ONDER DE ALGEMENE CATEGORIE... 6 VOORBEELD... 6 INSTUREN... 6 PRINTEN...

Nadere informatie

In de praktijk zal de invoering van het geautomatiseerde systeem als volgt verlopen:

In de praktijk zal de invoering van het geautomatiseerde systeem als volgt verlopen: Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Brussel, maart 2010 correspondentieadres Centrale administratie - Dienst Accijnsprocedures & Dienst Automatisering North Galaxy, Koning Albert

Nadere informatie

Beleidsplan Algemene Administratie Douane en Accijnzen

Beleidsplan Algemene Administratie Douane en Accijnzen Beleidsplan Algemene Administratie Douane en Accijnzen Strategische en operationele prioriteiten voor 2015 2019 Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën Noël Colpin, Administrateur generaal Douane

Nadere informatie

BASISREGELING UITVOER GRANEN

BASISREGELING UITVOER GRANEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2386 23 december 2008 Accijns. Beleidsregels accijnswetgeving 10 december 2008 Nr. BCPP2008/2542M Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... vii EUROPESE BTW-WETGEVING 1. RICHTLIJN 2006/112/EG... 3

INHOUD. VOORWOORD... vii EUROPESE BTW-WETGEVING 1. RICHTLIJN 2006/112/EG... 3 INHOUD VOORWOORD............................................................ vii DEEL 1. EUROPESE BTW-WETGEVING 1. RICHTLIJN 2006/112/EG............................................... 3 1.1. Belastbaar

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST L 70/2 18.3.2000 EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en haar lid-staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds HET

Nadere informatie

BASISREGELING OLIJFOLIE

BASISREGELING OLIJFOLIE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

Oorsprong en flexibiliteit in het handelsverkeer, gaat dat nog samen?

Oorsprong en flexibiliteit in het handelsverkeer, gaat dat nog samen? Oorsprong en flexibiliteit in het handelsverkeer, gaat dat nog samen? Mr. G.H. van Doorn Europese Fiscale Studies Topmaster Douane 2009 / 2010 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding 3 Hoofdstuk 2: Oorsprong

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen 12.7.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 190/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD HET EUROPEES

Nadere informatie