ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR"

Transcriptie

1 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR

2

3 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR

4 Dit kopij werd afgesloten op 30 september Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B Mechelen Tel.: Fax: Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. D/2012/2664/314 ISBN BP/MILCOOR-PI12001

5 AUTEURSLIJST Geen betere leerschool dan het terrein: het geldt ook voor de milieuproblematiek. Daarom doet Kluwer voor deze uitgave een beroep op specialisten die door en door vertrouwd zijn met de taken van de milieucoördinator. Hun ervaring staat garant voor een professioneel advies in de materie. n Kaat Allaert Milieuconsulent bij BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n Jeroen Beghin Adviesbureau ph 7 n Paul Biesemans Extern milieucoördinator en zaakvoerder van M-Tech n Geert Bogaert Gedelegeerd bestuurder van BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n Peter De Bruyne Senior consultant bij M-Tech n Monika De Pauw Milieuconsulent bij BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n Bjorn De Wilde Milieuconsulent bij BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n Carl Degraeve Milieuconsulent bij BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n Lies du Gardein Advocaat bij LDR en docent ruimtelijke ordening en milieurecht ben bij Het Perspectief n Erna Goossens Milieuconsulent bij BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n Rudy Roelandts Milieuconsulent bij BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n Ellen Thibo Milieuconsulent bij BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n An Van Herck Milieuconsulent bij BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n Mieke Van Damme KLUWER ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR

6 AUTEURSLIJST Milieuconsulent bij BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n Silke Van De Weghe Milieuconsulent bij BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n Karine Vanderslycke Milieuconsulent bij BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n Quirin Vyvey Senior consultant bij M-Tech 6 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 KLUWER

7 Auteurslijst HOOFDSTUK 1 HET STATUUT VAN DE MILIEUCOÖRDINATOR 1 1. Juridisch kader Bedrijfsinterne milieuzorg De milieucoördinator binnen de bedrijfsinterne milieuzorg 2 2. De milieucoördinator Wie moet een milieucoördinator aanstellen? Vereisten milieucoördinator Erkenning en aanstelling 9 3. Decretale taken van de milieucoördinator Beschrijving decretale taken Invulling van de decretale taken Aansprakelijkheid van de milieucoördinator Strafrechtelijke aansprakelijkheid Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid Verzekering strafrechtelijke aansprakelijkheid Beroepsvereniging van Vlaamse MilieuProfessionals (VMx) 50 V HOOFDSTUK 2 VERGUNNINGEN EN VOORWAARDEN Aandachtspunten inzake vergunningen en voorwaarden Praktijksituaties Procedureaspecten Starten met een bedrijf Wanneer is een milieuvergunning nodig? Een milieuvergunning of melding Ingedeelde inrichtingen Overzicht van de milieuvergunningsprocedures De milieuvergunningsaanvraag De milieuvergunningsprocedure Een bedrijf in exploitatie dat iets wil veranderen 82 KLUWER ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 Inhoud 1

8 3.1. Controle vergunningstoestand Melding derde klasse Klasseverandering milieuvergunning Mededeling kleine verandering Overzicht procedures bij verandering exploitatie Een ander bedrijf overnemen Iets tijdelijk exploiteren Een bedrijf dat vergunningsplichtig wordt door een wijziging van de wetgeving Procedure bij de provincie Procedure bij de gemeente Gevolgen voor de exploitatie Een bestaande vergunning gaat binnenkort vervallen Algemeen De vergunningstermijn van de oorspronkelijke vergunningen wordt (beperkt) hersteld Aangepaste behandelingstermijnen De exploitant mag verder exploiteren tot definitieve uitspraak over de hervergunningsaanvraag Een vergunning op proef Geen beslissing over de vergunningsaanvraag binnen de voorziene wettelijke termijn Een (gedeeltelijke) weigering van de milieuvergunningsaanvraag De verplichtingen bij een vergunning De exploitatievoorwaarden Algemene zorgplicht Best beschikbare technieken Bijkomende verplichting inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging Melding van vernieling door brand of ontploffing Niet akkoord met de opgelegde bijzondere voorwaarden De overheid wil overgaan tot ambtshalve wijziging De exploitant wil de (in het kader van een vergunningsbesluit) opgelegde bijzondere voorwaarden wijzigen De vergunning is geschorst (volledig of gedeeltelijk) of opgeheven 115 Inhoud 2 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 KLUWER

9 14. De exploitatie voldoet niet aan bepaalde milieuvoorwaarden vermeld in VLAREM Kan iedereen de milieuvergunning inkijken? Het verband tussen de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning Algemeen Planning Vergunningen Het planologisch attest Koppeling milieuvergunning stedenbouwkundige vergunning Andere exploitatievergunningen Captatie oppervlaktewater Springstofvergunning Andere vergunningen 124 HOOFDSTUK 3 ADMINISTRATIE, KEURINGEN EN METINGEN CONTINUE VERPLICHTINGEN Afvalstoffenregister Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Identificatieformulier afvalstoffen Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Grensoverschrijdende overbrengingen van afvalstoffen Uitvoer van afvalstoffen Gewestgrensoverschrijdende overbrengingen Grondwaterregister voor exploitanten van grondwaterwinningen Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Grondwaterwinning klasse KLUWER ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 Inhoud 3

10 3.7. Toepassingsgebied Grondwaterregister voor grondwaterwinning inzake openbare watervoorziening Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Oplosmiddelenboekhouding Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Register gevaarlijke producten Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Milieuadministratie koelinstallaties Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe VERPLICHTINGEN MET FREQUENTIE GELIJK AAN 1 JAAR Oppervlaktewater: aangifte captatie (vóór 15 januari) Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Fost Plus: aangifte voor informatie- en terugnameplicht verpakkingsafval (vóór eind januari) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag 154 Inhoud 4 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 KLUWER

11 2.5. Hoe Vóór 1 februari: CO 2 -emissiejaarrapport voor BKG-inrichtingen Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Aangifte bij Mestbank van andere meststoffen (vóór 15 februari) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe VAL-I-PAC: aangifte voor terugname- en informatieplicht verpakkingsafval (vóór eind februari) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Jaarrapport geproduceerde, overgebrachte en ingevoerde afvalstoffen (vóór 15 maart) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Grondwaterstatistiek (vóór 15 maart) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Integraal milieujaarverslag (vóór 15 maart) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe 177 KLUWER ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 Inhoud 5

12 9. Heffing afvalwater en grondwater (vóór 15 maart) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Opmerkingen IVC-verwerkingsattesten voor terugname- en informatieplicht aanvragen (vóór 31 maart) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe IVC: aangifte voor terugname- en informatieplicht verpakkingsafval (vóór 31 maart) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Organische oplosmiddelen: document over gebruik en emissies (vóór 31 maart) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe VOS-emissies: rapporteringsdocument meeten beheersprogramma (vóór 31 maart) Wat Door wie Wanneer Aan wie Juridische grondslag Hoe Auditconvenant: monitoringverslag (vóór 1 april) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag 212 Inhoud 6 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 KLUWER

13 14.5. Hoe Benchmarkingconvenant: monitoringverslag (vóór 1 april) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Emissiejaarrapport Vóór 1 mei: rapport van energiegegevens Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Evaluatie preventieplan verpakkingsafval (vóór 30 juni) Wat Door wie Wanneer Aan wie Juridische grondslag Hoe Administratie aanvaardingsplicht (vóór 1 juli) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Bodempreventie- en bodembeheersplan (vóór 31 december) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Afvalstoffen: meetplichten en analyses Wat Juridische grondslag Hoe Grondstoffen: meetplichten en analyses Wat 239 KLUWER ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 Inhoud 7

14 21.2. Door wie Juridische grondslag Hoe Afvalwater: meetplichten en analyses in kader van zelfcontrole Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Grondwater: meetplichten en analyses Luchtemissies: meetplichten en analyses Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe VERPLICHTINGEN MET FREQUENTIE MEER DAN 1 JAAR Centrale stooktoestellen: periodiek onderhoud en rookgasanalyse (jaarlijks of 2-jaarlijks) Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Decretale milieuaudit (ten minste 3-jaarlijks) Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Eenmalige milieuadit Driejaarlijks: algemeen preventieplan verpakkingsafval Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag 261 Inhoud 8 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 KLUWER

15 3.6. Hoe Energieplan in kader van Energiebesluit actualiseren (4-jaarlijks) Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Relatie tot energieplan in kader van audit- of benchmarkingconvenant Energieplan in kader van auditconvenant actualiseren (4-jaarlijks) Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Relatie tot energieplan in kader van Energiebesluit Energieplan in kader van benchmarkingconvenant actualiseren (4-jaarlijks) Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Relatie tot energieplan en energiestudie in kader van Energiebesluit Rapport door exploitanten van grondwaterwinningen voor openbare watervoorziening (5-jaarlijks) Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Persluchtreservoirs: periodiek onderzoek (5-jaarlijks) Wat 271 KLUWER ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 Inhoud 9

16 8.2. Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Vijf-, tien- of twintigjaarlijks: periodiek oriënterend bodemonderzoek Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Opslagtanks voor gevaarlijke producten: periodiek onderzoek (1-, 2- of 3-jaarlijks en 10-, 15- of 20-jaarlijks) Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe VERPLICHTINGEN MET FREQUENTIE MINDER DAN 1 JAAR Heffing op afvalstoffen (januari, april, juli, oktober) Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe VERPLICHTINGEN MET ONREGELMATIGE FREQUENTIE OF EENMALIG Vergunning energieproducten en elektriciteit door audit- en benchmarkingbedrijven aanvragen Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Terugbetalingsdossier 291 Inhoud 10 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 KLUWER

17 2. Milieueffectrapport of veiligheidsrapport opstellen Wat Door wie Wanneer Aan wie Juridische grondslag Hoe Inzamelaar, afvalstoffenhandelaar en makelaar: erkenning aanvragen Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Vervoer van dierlijk afval Registratie als vervoerder van afvalstoffen Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe PCB's/PCT's: kennisgeving Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Opmerkingen Grondstofverklaring aanvragen Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Toelating/ontheffing voor gebruik als meststof of bodemverbeterend middel aanvragen Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe 314 KLUWER ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 Inhoud 11

18 8. Afsluiten van contract met Aquafin Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Opmerkingen Legionellabestrijding in koeltorens: meldingsplicht, beheersplan en staalnames Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Ruimer kader van Legionellabesluit Grondwaterwinning: wijzigingen of activiteiten melden Vervanging van grondwaterteller melden Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Opmerkingen Eenmalig oriënterend bodemonderzoek Wat Wanneer en door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Opmerkingen Overdracht van gronden door verkoper melden Wat Aanvragen bodemattest Melding overdracht Overname verplichtingen bodemattest en melding Vrijstelling van saneringsplicht Versnelde overdracht Overdracht bij gedwongen mede-eigendom Sluiting van risico-inrichting melden 338 Inhoud 12 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 KLUWER

19 15. Erkende bodemsaneringsorganisatie: aanvragen van aansluiting Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Opmerking Gebruik van uitgegraven bodem: technisch verslag, grondverzettoelating en bodembeheerrapport opstellen Wat Door wie Aan wie? Juridische grondslag Hoe? Risicobeheersplan Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Schorsing van bodemsanering Meldings- of vergunningsplichtige activiteiten Uitvoeren van risicobeheersmaatregelen Schadegeval (bodemverontreiniging) melden Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Kosten Stooktoestellen: verwarmingsaudit en keuring Wat Door wie Wanneer Aan wie Juridische grondslag Hoe Technici voor verwarmingsaudit Schoorsteenhoogteberekening Wat 360 KLUWER ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 Inhoud 13

20 20.2. Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Monitoringplan CO 2 -emissies Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Energiestudie in kader van Energiebesluit Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Energieplan in kader van Energiebesluit Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Aanvraag tot aanvaarding van een energiedeskundige in kader van VLAREM Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Opmerkingen Energiedeskundige/benchmarkconsultant voor convenanten: aanvragen van aanvaarding Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Opmerkingen Auditconvenant: toetreden Wat Door wie 376 Inhoud 14 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 KLUWER

21 26.3. Aan wie Juridische grondslag Hoe Energieplan in kader van auditconvenant Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Benchmarkingconvenant: toetreden Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Energieplan in kader van benchmarkingconvenant Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Energieprestatie: EPB, EPC en haalbaarheidsstudie Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Opslagtanks: eenmalige controles Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Particuliere stookolietanks (< liter): controle van bouw en plaatsing Wat Door wie 396 KLUWER ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 Inhoud 15

22 32.3. Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Ondergrondse particuliere stookolietanks (< liter): periodieke controles Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe REACH Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe REACH in VLAREM Niet-naleving REACH en CLP Richtlijnen voor nieuwe SDS en CLP Wat Door wie Juridische grondslag Wanneeer Hoe C&L-notificatie Wat? Door wie? Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe? Organische oplosmiddelen: meting van emissiegrenswaarden Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Coaten van hout 412 Inhoud 16 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 KLUWER

23 38. Organische oplosmiddelen: reductieprogramma melden Wat Door wie Wanneer Aan wie Juridische grondslag Hoe Coaten van hout VLAREM-trein Koelinstallaties: periodieke milieuverplichtingen Wat Door wie Wanneer Aan wie Juridische grondslag Hoe Bevoegd koeltechnicus 417 HOOFDSTUK 4 COMMUNICATIE Externe communicatie Algemeen Verplichte meldingen Handhaving Communicatie met de overheid Communicatie met de buurt/omwonenden Financiële jaarrekening en jaarverslag Milieudeskundigen Interne communicatie Bedrijfsleiding Overlegorganen Preventieadviseur, veiligheidscoördinator Kwaliteitsverantwoordelijke Duurzaamheid 445 HOOFDSTUK 5 FINANCIËLE ASPECTEN Milieu-investeringen en financieel-economische analyse Algemeen Systematiek voor investeringsvoorstellen Investeringsselectie 450 KLUWER ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 Inhoud 17

24 2. Voorzieningen Algemeen Voorwaarden Effect Milieuheffingen en -subsidies Milieuheffingen Milieusubsidies 464 HOOFDSTUK 6 MILIEUBEHEER Beheer milieuadministratie en -informatie Algemeen Databasefunctie Registratiefunctie Controlefunctie Agendafunctie Milieubeheer Milieubeleid Milieurisico's Milieuzorg ISO EMAS Maatschappelijk verantwoord ondernemen Milieucharter en West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen Milieuaansprakelijkheid van de onderneming Klassieke foutaansprakelijkheid Objectieve aansprakelijkheid Verzekering milieurisico's 507 HOOFDSTUK 7 DOCUMENTAIR GEDEELTE Lijst van afkortingen Jaarkalender 2013 milieuadministratie 513 Inhoud 18 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 KLUWER

Integraal Milieuverslag. Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden

Integraal Milieuverslag. Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden Integraal Milieuverslag Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden Aan de slag met het Integraal Milieuverslag Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden INHOUD Voorwoord --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STUDIE 36 BEROEPSPROFIEL. Beroepencluster milieukunde

STUDIE 36 BEROEPSPROFIEL. Beroepencluster milieukunde STUDIE 36 BEROEPSPROFIEL Beroepencluster milieukunde met opties milieucoördinator milieutechnoloog procesingenieur milieuconsulent milieudeskundige milieuanalist milieutoxicoloog milieuambtenaar milieu-ecoloog

Nadere informatie

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven GROND voor garage- en carrosseriebedrijven Garage- en carrosseriebedrijven worden op milieuvlak vooral geconfronteerd met bedrijfsafval, de opslag van gevaarlijke stoffen, de verdamping van organische

Nadere informatie

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 0003001.NN/BtwBrfnn btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 inhoud Editoriaal Btw-tarief Elektriciteit: btw-verlaging voor huishoudelijke

Nadere informatie

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN APRIL 2011 Belgische Seveso-inspectiediensten Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) DE VOLGENDE PARTIJEN: 1 het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Unfold your potential. Catalogus voorjaar 2013

Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Unfold your potential. Catalogus voorjaar 2013 gratis proefabonnement sentral Van basisopleidingen tot actualiteitsseminars Catalogus voorjaar 2013 Unfold your potential Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Welkom als projectmanager veiligheid,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN -----------------------------------------------------------------------------------------

VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERNAME- GIDS -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

van de starter V A D E M E C U M DOSSIER : NAAM : Voornaam : Accountantskantoor Van den Bossche Ludo & Partners

van de starter V A D E M E C U M DOSSIER : NAAM : Voornaam : Accountantskantoor Van den Bossche Ludo & Partners Accountantskantoor Van den Bossche Ludo & Partners Maurice Verdoncklaan 57 9050 GENT (Gentbrugge) Tel: 0900/10.465 Fax: 09/231.21.20 GSM: 0475/250.681 e-mail: vdbludo@kvabb.org Site: www.kvabb.org V A

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie [2013/205469] http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

MILIEUVERKLARING 2012

MILIEUVERKLARING 2012 GENK MILIEUVERKLARING 2012 over de resultaten van 2011 in het kader van EMAS augustus 2012 Voorwoord EMAS versie III (Eco-Management and Audit Scheme) is het communautair milieubeheersysteem en milieuauditsysteem

Nadere informatie

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN In samenwerking met KBC-Employee Benefits Soms wou u dat u met KBC over het motiveren van uw medewerkers had gepraat. DE GROTE OVERNAMEGIDS

Nadere informatie

Modellen voor het vennootschapsleven 2011

Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN gids voor beginnende zelfstandigen STAD AALST 1 Ik wil voor eigen rekening werken Dienst Economie en landbouw Kasteel Terlinden Square Jacques Geerinckx 2 9300 Aalst tel.

Nadere informatie

Praktisch overzicht van de bewaring

Praktisch overzicht van de bewaring BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Praktisch overzicht van de bewaring van boeken en documenten p. 5/ Overname van een handelszaak of een vennootschap Te vermijden

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen 12.7.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 190/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD HET EUROPEES

Nadere informatie

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 2005L0036 NL 17.01.2014 010.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe?

Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe? Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe? Beste ondernemer, Vlaanderen gebruikt en verbruikt heel wat materialen, grondstoffen en energie. In tijden van toenemende schaarste hieraan dringt

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan (ONTWERP)BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan GOC Real Estate B.V. ten behoeve van het veranderen en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen,

Nadere informatie

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

handreiking Milieu diagnose instrument

handreiking Milieu diagnose instrument praktijk 9 P L A T F O R M C O M M I S S I E M K B handreiking Milieu diagnose instrument Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 5 1.1 Achtergrond Milieu Diagnose-instrument en introductie milieuaccountancy 5

Nadere informatie

Ondernemen in land- en tuinbouw

Ondernemen in land- en tuinbouw Ondernemen in land- en tuinbouw Inhoudstafel Voorwoord 7 Starten in de agrarische sector 8 1. Overname van een bestaand bedrijf of de oprichting van een nieuw bedrijf 9 1.1 Voorbereiding 9 1.1.1 Zoektocht

Nadere informatie

Ondernemen. in land- en tuinbouw

Ondernemen. in land- en tuinbouw Ondernemen in land- en tuinbouw Inhoudstafel Voorwoord 7 Starten in de agrarische sector 8 1. Overname van een bestaand bedrijf of de oprichting van een nieuw bedrijf 9 1.1 Voorbereiding 9 1.1.1 Zoektocht

Nadere informatie

BELGIË. hernieuwbare energie

BELGIË. hernieuwbare energie BELGIË Nationaal actieplan voor hernieuwbare energie overeenkomstig Richtlijn 2009/28/EG (NL) 1/95 November 2010 Opgesteld door de Energie Overleggroep Staat-Gewesten ENOVER/CONCERE, waaraan de volgende

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 INHOUD Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling... 7 Hoofdstuk 2. Definities... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie