ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR"

Transcriptie

1 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR

2

3 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR

4 Dit kopij werd afgesloten op 30 september Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B Mechelen Tel.: Fax: Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. D/2012/2664/314 ISBN BP/MILCOOR-PI12001

5 AUTEURSLIJST Geen betere leerschool dan het terrein: het geldt ook voor de milieuproblematiek. Daarom doet Kluwer voor deze uitgave een beroep op specialisten die door en door vertrouwd zijn met de taken van de milieucoördinator. Hun ervaring staat garant voor een professioneel advies in de materie. n Kaat Allaert Milieuconsulent bij BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n Jeroen Beghin Adviesbureau ph 7 n Paul Biesemans Extern milieucoördinator en zaakvoerder van M-Tech n Geert Bogaert Gedelegeerd bestuurder van BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n Peter De Bruyne Senior consultant bij M-Tech n Monika De Pauw Milieuconsulent bij BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n Bjorn De Wilde Milieuconsulent bij BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n Carl Degraeve Milieuconsulent bij BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n Lies du Gardein Advocaat bij LDR en docent ruimtelijke ordening en milieurecht ben bij Het Perspectief n Erna Goossens Milieuconsulent bij BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n Rudy Roelandts Milieuconsulent bij BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n Ellen Thibo Milieuconsulent bij BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n An Van Herck Milieuconsulent bij BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n Mieke Van Damme KLUWER ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR

6 AUTEURSLIJST Milieuconsulent bij BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n Silke Van De Weghe Milieuconsulent bij BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n Karine Vanderslycke Milieuconsulent bij BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV n Quirin Vyvey Senior consultant bij M-Tech 6 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 KLUWER

7 Auteurslijst HOOFDSTUK 1 HET STATUUT VAN DE MILIEUCOÖRDINATOR 1 1. Juridisch kader Bedrijfsinterne milieuzorg De milieucoördinator binnen de bedrijfsinterne milieuzorg 2 2. De milieucoördinator Wie moet een milieucoördinator aanstellen? Vereisten milieucoördinator Erkenning en aanstelling 9 3. Decretale taken van de milieucoördinator Beschrijving decretale taken Invulling van de decretale taken Aansprakelijkheid van de milieucoördinator Strafrechtelijke aansprakelijkheid Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid Verzekering strafrechtelijke aansprakelijkheid Beroepsvereniging van Vlaamse MilieuProfessionals (VMx) 50 V HOOFDSTUK 2 VERGUNNINGEN EN VOORWAARDEN Aandachtspunten inzake vergunningen en voorwaarden Praktijksituaties Procedureaspecten Starten met een bedrijf Wanneer is een milieuvergunning nodig? Een milieuvergunning of melding Ingedeelde inrichtingen Overzicht van de milieuvergunningsprocedures De milieuvergunningsaanvraag De milieuvergunningsprocedure Een bedrijf in exploitatie dat iets wil veranderen 82 KLUWER ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 Inhoud 1

8 3.1. Controle vergunningstoestand Melding derde klasse Klasseverandering milieuvergunning Mededeling kleine verandering Overzicht procedures bij verandering exploitatie Een ander bedrijf overnemen Iets tijdelijk exploiteren Een bedrijf dat vergunningsplichtig wordt door een wijziging van de wetgeving Procedure bij de provincie Procedure bij de gemeente Gevolgen voor de exploitatie Een bestaande vergunning gaat binnenkort vervallen Algemeen De vergunningstermijn van de oorspronkelijke vergunningen wordt (beperkt) hersteld Aangepaste behandelingstermijnen De exploitant mag verder exploiteren tot definitieve uitspraak over de hervergunningsaanvraag Een vergunning op proef Geen beslissing over de vergunningsaanvraag binnen de voorziene wettelijke termijn Een (gedeeltelijke) weigering van de milieuvergunningsaanvraag De verplichtingen bij een vergunning De exploitatievoorwaarden Algemene zorgplicht Best beschikbare technieken Bijkomende verplichting inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging Melding van vernieling door brand of ontploffing Niet akkoord met de opgelegde bijzondere voorwaarden De overheid wil overgaan tot ambtshalve wijziging De exploitant wil de (in het kader van een vergunningsbesluit) opgelegde bijzondere voorwaarden wijzigen De vergunning is geschorst (volledig of gedeeltelijk) of opgeheven 115 Inhoud 2 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 KLUWER

9 14. De exploitatie voldoet niet aan bepaalde milieuvoorwaarden vermeld in VLAREM Kan iedereen de milieuvergunning inkijken? Het verband tussen de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning Algemeen Planning Vergunningen Het planologisch attest Koppeling milieuvergunning stedenbouwkundige vergunning Andere exploitatievergunningen Captatie oppervlaktewater Springstofvergunning Andere vergunningen 124 HOOFDSTUK 3 ADMINISTRATIE, KEURINGEN EN METINGEN CONTINUE VERPLICHTINGEN Afvalstoffenregister Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Identificatieformulier afvalstoffen Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Grensoverschrijdende overbrengingen van afvalstoffen Uitvoer van afvalstoffen Gewestgrensoverschrijdende overbrengingen Grondwaterregister voor exploitanten van grondwaterwinningen Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Grondwaterwinning klasse KLUWER ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 Inhoud 3

10 3.7. Toepassingsgebied Grondwaterregister voor grondwaterwinning inzake openbare watervoorziening Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Oplosmiddelenboekhouding Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Register gevaarlijke producten Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Milieuadministratie koelinstallaties Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe VERPLICHTINGEN MET FREQUENTIE GELIJK AAN 1 JAAR Oppervlaktewater: aangifte captatie (vóór 15 januari) Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Fost Plus: aangifte voor informatie- en terugnameplicht verpakkingsafval (vóór eind januari) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag 154 Inhoud 4 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 KLUWER

11 2.5. Hoe Vóór 1 februari: CO 2 -emissiejaarrapport voor BKG-inrichtingen Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Aangifte bij Mestbank van andere meststoffen (vóór 15 februari) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe VAL-I-PAC: aangifte voor terugname- en informatieplicht verpakkingsafval (vóór eind februari) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Jaarrapport geproduceerde, overgebrachte en ingevoerde afvalstoffen (vóór 15 maart) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Grondwaterstatistiek (vóór 15 maart) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Integraal milieujaarverslag (vóór 15 maart) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe 177 KLUWER ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 Inhoud 5

12 9. Heffing afvalwater en grondwater (vóór 15 maart) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Opmerkingen IVC-verwerkingsattesten voor terugname- en informatieplicht aanvragen (vóór 31 maart) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe IVC: aangifte voor terugname- en informatieplicht verpakkingsafval (vóór 31 maart) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Organische oplosmiddelen: document over gebruik en emissies (vóór 31 maart) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe VOS-emissies: rapporteringsdocument meeten beheersprogramma (vóór 31 maart) Wat Door wie Wanneer Aan wie Juridische grondslag Hoe Auditconvenant: monitoringverslag (vóór 1 april) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag 212 Inhoud 6 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 KLUWER

13 14.5. Hoe Benchmarkingconvenant: monitoringverslag (vóór 1 april) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Emissiejaarrapport Vóór 1 mei: rapport van energiegegevens Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Evaluatie preventieplan verpakkingsafval (vóór 30 juni) Wat Door wie Wanneer Aan wie Juridische grondslag Hoe Administratie aanvaardingsplicht (vóór 1 juli) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Bodempreventie- en bodembeheersplan (vóór 31 december) Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Afvalstoffen: meetplichten en analyses Wat Juridische grondslag Hoe Grondstoffen: meetplichten en analyses Wat 239 KLUWER ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 Inhoud 7

14 21.2. Door wie Juridische grondslag Hoe Afvalwater: meetplichten en analyses in kader van zelfcontrole Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Grondwater: meetplichten en analyses Luchtemissies: meetplichten en analyses Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe VERPLICHTINGEN MET FREQUENTIE MEER DAN 1 JAAR Centrale stooktoestellen: periodiek onderhoud en rookgasanalyse (jaarlijks of 2-jaarlijks) Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Decretale milieuaudit (ten minste 3-jaarlijks) Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Eenmalige milieuadit Driejaarlijks: algemeen preventieplan verpakkingsafval Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag 261 Inhoud 8 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 KLUWER

15 3.6. Hoe Energieplan in kader van Energiebesluit actualiseren (4-jaarlijks) Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Relatie tot energieplan in kader van audit- of benchmarkingconvenant Energieplan in kader van auditconvenant actualiseren (4-jaarlijks) Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Relatie tot energieplan in kader van Energiebesluit Energieplan in kader van benchmarkingconvenant actualiseren (4-jaarlijks) Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Relatie tot energieplan en energiestudie in kader van Energiebesluit Rapport door exploitanten van grondwaterwinningen voor openbare watervoorziening (5-jaarlijks) Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Persluchtreservoirs: periodiek onderzoek (5-jaarlijks) Wat 271 KLUWER ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 Inhoud 9

16 8.2. Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Vijf-, tien- of twintigjaarlijks: periodiek oriënterend bodemonderzoek Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Opslagtanks voor gevaarlijke producten: periodiek onderzoek (1-, 2- of 3-jaarlijks en 10-, 15- of 20-jaarlijks) Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe VERPLICHTINGEN MET FREQUENTIE MINDER DAN 1 JAAR Heffing op afvalstoffen (januari, april, juli, oktober) Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe VERPLICHTINGEN MET ONREGELMATIGE FREQUENTIE OF EENMALIG Vergunning energieproducten en elektriciteit door audit- en benchmarkingbedrijven aanvragen Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Terugbetalingsdossier 291 Inhoud 10 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 KLUWER

17 2. Milieueffectrapport of veiligheidsrapport opstellen Wat Door wie Wanneer Aan wie Juridische grondslag Hoe Inzamelaar, afvalstoffenhandelaar en makelaar: erkenning aanvragen Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Vervoer van dierlijk afval Registratie als vervoerder van afvalstoffen Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe PCB's/PCT's: kennisgeving Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Opmerkingen Grondstofverklaring aanvragen Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Toelating/ontheffing voor gebruik als meststof of bodemverbeterend middel aanvragen Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe 314 KLUWER ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 Inhoud 11

18 8. Afsluiten van contract met Aquafin Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Opmerkingen Legionellabestrijding in koeltorens: meldingsplicht, beheersplan en staalnames Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Ruimer kader van Legionellabesluit Grondwaterwinning: wijzigingen of activiteiten melden Vervanging van grondwaterteller melden Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Opmerkingen Eenmalig oriënterend bodemonderzoek Wat Wanneer en door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Opmerkingen Overdracht van gronden door verkoper melden Wat Aanvragen bodemattest Melding overdracht Overname verplichtingen bodemattest en melding Vrijstelling van saneringsplicht Versnelde overdracht Overdracht bij gedwongen mede-eigendom Sluiting van risico-inrichting melden 338 Inhoud 12 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 KLUWER

19 15. Erkende bodemsaneringsorganisatie: aanvragen van aansluiting Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Opmerking Gebruik van uitgegraven bodem: technisch verslag, grondverzettoelating en bodembeheerrapport opstellen Wat Door wie Aan wie? Juridische grondslag Hoe? Risicobeheersplan Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Schorsing van bodemsanering Meldings- of vergunningsplichtige activiteiten Uitvoeren van risicobeheersmaatregelen Schadegeval (bodemverontreiniging) melden Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Kosten Stooktoestellen: verwarmingsaudit en keuring Wat Door wie Wanneer Aan wie Juridische grondslag Hoe Technici voor verwarmingsaudit Schoorsteenhoogteberekening Wat 360 KLUWER ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 Inhoud 13

20 20.2. Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Monitoringplan CO 2 -emissies Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Energiestudie in kader van Energiebesluit Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Energieplan in kader van Energiebesluit Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Aanvraag tot aanvaarding van een energiedeskundige in kader van VLAREM Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Opmerkingen Energiedeskundige/benchmarkconsultant voor convenanten: aanvragen van aanvaarding Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Opmerkingen Auditconvenant: toetreden Wat Door wie 376 Inhoud 14 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 KLUWER

21 26.3. Aan wie Juridische grondslag Hoe Energieplan in kader van auditconvenant Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Benchmarkingconvenant: toetreden Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Energieplan in kader van benchmarkingconvenant Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Energieprestatie: EPB, EPC en haalbaarheidsstudie Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Opslagtanks: eenmalige controles Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Particuliere stookolietanks (< liter): controle van bouw en plaatsing Wat Door wie 396 KLUWER ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 Inhoud 15

22 32.3. Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe Ondergrondse particuliere stookolietanks (< liter): periodieke controles Wat Door wie Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe REACH Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe REACH in VLAREM Niet-naleving REACH en CLP Richtlijnen voor nieuwe SDS en CLP Wat Door wie Juridische grondslag Wanneeer Hoe C&L-notificatie Wat? Door wie? Aan wie Wanneer Juridische grondslag Hoe? Organische oplosmiddelen: meting van emissiegrenswaarden Wat Door wie Aan wie Juridische grondslag Hoe Coaten van hout 412 Inhoud 16 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 KLUWER

23 38. Organische oplosmiddelen: reductieprogramma melden Wat Door wie Wanneer Aan wie Juridische grondslag Hoe Coaten van hout VLAREM-trein Koelinstallaties: periodieke milieuverplichtingen Wat Door wie Wanneer Aan wie Juridische grondslag Hoe Bevoegd koeltechnicus 417 HOOFDSTUK 4 COMMUNICATIE Externe communicatie Algemeen Verplichte meldingen Handhaving Communicatie met de overheid Communicatie met de buurt/omwonenden Financiële jaarrekening en jaarverslag Milieudeskundigen Interne communicatie Bedrijfsleiding Overlegorganen Preventieadviseur, veiligheidscoördinator Kwaliteitsverantwoordelijke Duurzaamheid 445 HOOFDSTUK 5 FINANCIËLE ASPECTEN Milieu-investeringen en financieel-economische analyse Algemeen Systematiek voor investeringsvoorstellen Investeringsselectie 450 KLUWER ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 Inhoud 17

24 2. Voorzieningen Algemeen Voorwaarden Effect Milieuheffingen en -subsidies Milieuheffingen Milieusubsidies 464 HOOFDSTUK 6 MILIEUBEHEER Beheer milieuadministratie en -informatie Algemeen Databasefunctie Registratiefunctie Controlefunctie Agendafunctie Milieubeheer Milieubeleid Milieurisico's Milieuzorg ISO EMAS Maatschappelijk verantwoord ondernemen Milieucharter en West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen Milieuaansprakelijkheid van de onderneming Klassieke foutaansprakelijkheid Objectieve aansprakelijkheid Verzekering milieurisico's 507 HOOFDSTUK 7 DOCUMENTAIR GEDEELTE Lijst van afkortingen Jaarkalender 2013 milieuadministratie 513 Inhoud 18 ZAKBOEKJE VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR 2013 KLUWER

BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3

BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 INHOUDSOPGAVE DEEL I. BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 HOOFDSTUK II. DE BRONNEN VAN HET (MILIEUHYGIËNE) RECHT 4 1. Overzicht 4 2. Kenbronnen

Nadere informatie

Wat u moet weten van de nieuwe VLAREM-trein 2012. Luc VANDEKERKHOVE

Wat u moet weten van de nieuwe VLAREM-trein 2012. Luc VANDEKERKHOVE Wat u moet weten van de nieuwe VLAREM-trein 2012 Luc VANDEKERKHOVE 2 oktober 2013 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2013 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800

Nadere informatie

Aan de slag met ruimtelijke ordening: wegwijzer voor de milieucoördinator. Leo KERKSTOEL Sertius cvba

Aan de slag met ruimtelijke ordening: wegwijzer voor de milieucoördinator. Leo KERKSTOEL Sertius cvba Aan de slag met ruimtelijke ordening: wegwijzer voor de milieucoördinator Leo KERKSTOEL Sertius cvba 4 maart 2013 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2013 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business

Nadere informatie

1.1. Notaris 7. 1.2. Vastgoedkantoren en makelaars 8. 1.3. Overdrager 9. 1.4. Verwerver 10 1.5. OVAM 11. 1.6. Bodemsaneringsdeskundige 12

1.1. Notaris 7. 1.2. Vastgoedkantoren en makelaars 8. 1.3. Overdrager 9. 1.4. Verwerver 10 1.5. OVAM 11. 1.6. Bodemsaneringsdeskundige 12 INHOUDSTAFEL Deel I. Regelgeving bodem en transacties met vastgoed 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Wie doet wat bij een overdracht? 5 1.1. Notaris 7 1.2. Vastgoedkantoren en makelaars 8 1.3. Overdrager 9 1.4.

Nadere informatie

DE ORDONNANTIE VAN 5 MAART 2009 BETREFFENDE HET BEHEER EN DE SANERING VAN VERONTREINIGDE BODEMS

DE ORDONNANTIE VAN 5 MAART 2009 BETREFFENDE HET BEHEER EN DE SANERING VAN VERONTREINIGDE BODEMS DE ORDONNANTIE VAN 5 MAART 2009 BETREFFENDE HET BEHEER EN DE SANERING VAN VERONTREINIGDE BODEMS Jean-Pierre Janssens Met medewerking van: Saı d El Fadili Marie-Franc oise Lemaître Ann Van Craen Verantwoordelijke

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Handleiding voor de projectontwikkelaar

Handleiding voor de projectontwikkelaar Handleiding voor de projectontwikkelaar Wouter Neven (editor) Lies Rowies Joris De Pauw Nele Broekaert Barthélémy Gorza Alexandros Sapsalis Caroline Segers Bruno Stroobants Maarten Michiels Marie-Joëlle

Nadere informatie

Nieuwe instrumenten in het bodembeleid

Nieuwe instrumenten in het bodembeleid Nieuwe instrumenten in het bodembeleid ECOnext, Afdelingshoofd Bodembeheer OVAM Programma Nieuwe instrumenten voor de vastgoedsector Regeling cofinanciering Wijzigingen door omzetting Richtlijn Industriële

Nadere informatie

2 Overzicht figuren Lijst van afkortingen... 13

2 Overzicht figuren Lijst van afkortingen... 13 Inhoud 1. Inhoud... 3 2 Overzicht figuren... 11 3 Lijst van afkortingen... 13 4 Inleidende bepalingen... 15 4.1 Voorwoord... 15 4.2 Regelgeving... 16 4.3 Invloed hebbende regelgeving... 17 4.4 Inwerkingtreding...

Nadere informatie

3.3 Overgangsbepaling Verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek Bodemsanering Algemeen Inhoud

3.3 Overgangsbepaling Verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek Bodemsanering Algemeen Inhoud Inhoud...5 Het Vlaamse bodemrecht... 11 Inleiding... 11 Hoofdstuk 1 Een nieuwe wet- en regelgeving?... 13 Hoofdstuk 2 Het Bodemdecreet en het Vlarebo-besluit... 15 1. Saneringsplicht... 15 1.1 Nieuwe bodemverontreiniging...

Nadere informatie

BIJZONDERE BESCHERMING TEGEN ONTSLAG

BIJZONDERE BESCHERMING TEGEN ONTSLAG BIJZONDERE BESCHERMING TEGEN ONTSLAG ISBN 978 90 4652 020 8 D 2009 2664 041 BP/R_P-BI9056 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Telefoon: 0800-14500

Nadere informatie

KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR

KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR WERNER VAN MINNEBRUGGEN Zaakvoerder NIBA CONSULT bvba, jurist, certified internal

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT

SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT Stefaan TUYTTEN Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Praktische gids handelshuur

Praktische gids handelshuur PGHAHU_VB_12001.book Page I Thursday, April 5, 2012 2:20 PM Praktische gids handelshuur Luc LINDERS Advocaat Kirsten KOENIGSMANN Advocaat PGHAHU_VB_12001.book Page II Thursday, April 5, 2012 2:20 PM ISBN

Nadere informatie

Praktijkboek sociale zekerheid 2014. Voor de onderneming en de sociale adviseur

Praktijkboek sociale zekerheid 2014. Voor de onderneming en de sociale adviseur Praktijkboek sociale zekerheid 2014 Voor de onderneming en de sociale adviseur Praktijkboek sociale zekerheid 2014 Voor de onderneming en de sociale adviseur Johan PUT Editor Gewoon hoogleraar KU Leuven-Instituut

Nadere informatie

PRIVAATRECHTELIJKE ASPECTEN VAN ASSISTENTIE- WONINGEN EN SERVICEFLATS

PRIVAATRECHTELIJKE ASPECTEN VAN ASSISTENTIE- WONINGEN EN SERVICEFLATS PRIVAATRECHTELIJKE ASPECTEN VAN ASSISTENTIE- WONINGEN EN SERVICEFLATS TUSSEN WOONZORGVOORZIENING EN WOONVOORZIENING ROLAND TIMMERMANS Advocaat 2013 ISBN 978-90-46-55326-8 D/2013/2664/508 BP/RNPS-BI13051

Nadere informatie

Bescheiden voetafdruk, duurzame onderneming.

Bescheiden voetafdruk, duurzame onderneming. Milieumanagementsystemen: systeemdenken en -doen voor een beter leefmilieu Uw milieuprestaties zichtbaar verbeteren? Met dit boek reikt Hildegard Deweerdt u een leidraad aan om een analyse uit te voeren,

Nadere informatie

WONINGKWALITEITSBEWAKING IN HET VLAAMSE GEWEST

WONINGKWALITEITSBEWAKING IN HET VLAAMSE GEWEST WONINGKWALITEITSBEWAKING IN HET VLAAMSE GEWEST ISBN 978 90 4651 951 6 D 2008 2664 421 BP/R_P-BI8054 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Telefoon:

Nadere informatie

Risicobeoordeling. Jan DILLEN

Risicobeoordeling. Jan DILLEN Risicobeoordeling Jan DILLEN 22 november 2012 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Tel. 0200 30 144 Fax 0800 17

Nadere informatie

LEEGSTAND EN ONBEWOONBAARHEID VAN VASTGOED IN HET VLAAMSE GEWEST

LEEGSTAND EN ONBEWOONBAARHEID VAN VASTGOED IN HET VLAAMSE GEWEST LEEGSTAND EN ONBEWOONBAARHEID VAN VASTGOED IN HET VLAAMSE GEWEST LEEGSTAND EN ONBEWOONBAARHEID VAN VASTGOED IN HET VLAAMSE GEWEST MICHIEL DEWEIRDT BARBARA MAMMARELLA Advocaten bij Monard-D Hulst 2013

Nadere informatie

TITEL I. Juridische gevolgen van het bodemdecreet op de overdracht van gronden. 1

TITEL I. Juridische gevolgen van het bodemdecreet op de overdracht van gronden. 1 TITEL I. Juridische gevolgen van het bodemdecreet op de overdracht van gronden. 1 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 3 Hoofdstuk 2. Overdracht van gronden...... 7 2.1. Toepassingsgebied definities...... 9 2.1.1.

Nadere informatie

Veiligheidswetboek Machines & Stoffen 2013

Veiligheidswetboek Machines & Stoffen 2013 Veiligheidswetboek Machines & Stoffen 2013 Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 30 september 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium

Nadere informatie

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, editie 2011

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, editie 2011 Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, editie 2011 Joseph Van Olmen Training Manager, DGT (Dangerous Goods Training & Consultancy) AB DO 1008 VEIWET VB 1004 CODVGV DO 1004 ISB 978 90 4653 664 3 D/2011/2664/614

Nadere informatie

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3 1.1. WETGEVING 1.1.1. INLEIDING I Een overzicht geven van alle wetgeving in verband met milieu is haast onbegonnen werk. Hieronder wordt de belangrijkste milieuwetgeving per thema weergegeven. In voorkomend

Nadere informatie

NOTARIËLE FIGURANTEN. VLN-Congres 4 december 2010

NOTARIËLE FIGURANTEN. VLN-Congres 4 december 2010 NOTARIËLE FIGURANTEN VLN-Congres 4 december 2010 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be

Nadere informatie

Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen

Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen Leen De Boitselier, Irene Timmermans, Peter Verschelden Moore Stephens Verschelden Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel.

Nadere informatie

Wordt ook gepubliceerd in de BVDA nieuwsbrief jaargang 11 nr 1

Wordt ook gepubliceerd in de BVDA nieuwsbrief jaargang 11 nr 1 Wordt ook gepubliceerd in de BVDA nieuwsbrief jaargang 11 nr 1 Voor in de inhoudstafel: Speciaal voor dit Jubileumnummer werd door twee gespecialiseerde advocaten een juridisch tweeluik samengesteld waarbij

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE MILIEUCOÖRDINATOR RECUPBAT BVBA NIEUWE WESTWEG 10 (KAAI 746) TE ANTWERPEN 2040

JAARVERSLAG VAN DE MILIEUCOÖRDINATOR RECUPBAT BVBA NIEUWE WESTWEG 10 (KAAI 746) TE ANTWERPEN 2040 JAARVERSLAG VAN DE MILIEUCOÖRDINATOR RECUPBAT BVBA NIEUWE WESTWEG 10 (KAAI 746) TE ANTWERPEN 2040 Jeroen Vanderwerff Zaakvoerder 01/04/2016 Hugo Vanderputten Milieucoördinator 01/04/2016. RecuPbat bvba

Nadere informatie

PRAKTIJKBOEK OPENBAARHEID VAN BESTUUR

PRAKTIJKBOEK OPENBAARHEID VAN BESTUUR PRAKTIJKBOEK OPENBAARHEID VAN BESTUUR Frankie Schram Gastprofessor faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen en faculteit Rechten Universiteit Antwerpen Gastprofessor Instituut voor de Overheid K.U.Leuven

Nadere informatie

Dimona of de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling

Dimona of de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Dimona of de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Philip BRAEKMANS Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Sociale Praktijkstudies nr. 11001 Stof bijgehouden tot 1 oktober

Nadere informatie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2011. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

Sociaal Wonen vandaag

Sociaal Wonen vandaag Sociaal Wonen vandaag Een tijdsbeeld van sociaal wonen in Vlaanderen anno 2011 Samenstelling en redactie: Sien Winters D 2011 2664 385 ISBN 978 90 4653 2928 BP/WZGN-DO11001 Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ISBN 978-90-4653-621-6 D/2011/2664/488 BP/R_P-BI11063 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Telefoon: 0800-14500

Nadere informatie

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Veiligheid en BBT/BREF Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Inhoud 1. Richtlijn Industriële Emissies 2. BBT s en BREF s 3. Richtsnoeren voor het opstellen van BREF s 4. Veiligheid

Nadere informatie

Sociaal-cultureel en educatief werk

Sociaal-cultureel en educatief werk Sociaal-cultureel en educatief werk Een wegwijzer door het beleid in Vlaanderen Davy DE LAETER Tom LEMAHIEU Lode VERMEERSCH Peter WOUTERS Met dank aan Jynse CREMERS Free DE BACKER Bart DE BOISERIE Hugo

Nadere informatie

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine.

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine. Vinçotte MILIEU en veiligheid KUNT U uw reputatie versterken door veilig en duurzaam te werken? Bouwen aan reputatie YoUr reputation is Mine. Kunt u uw winst doen stijgen door uw risico s te laten dalen?

Nadere informatie

40 jaar Belgische btw Verleden, heden en toekomst

40 jaar Belgische btw Verleden, heden en toekomst 40 jaar Belgische btw Verleden, heden en toekomst Met bijdragen van: Piet Battiau Isabelle Desmeytere Marc Govers Ine Lejeune Sven Reynders Danny Stas Jeffrey Owens Patrick Wille Ragheno Business Park

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

VVOR 20 jaar Bodemdecreet Evolutie van de Vlaamse bodemregelgeving in de afgelopen 20 jaar

VVOR 20 jaar Bodemdecreet Evolutie van de Vlaamse bodemregelgeving in de afgelopen 20 jaar VVOR 20 jaar Bodemdecreet Evolutie van de Vlaamse bodemregelgeving in de afgelopen 20 jaar Johan Ceenaeme Diensthoofd bij afdeling Bodembeheer OVAM Plaatsvervangend bestuursrechter Milieuhandhavingscollege

Nadere informatie

3. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.. 17

3. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.. 17 Inhoudstafel Voorwoord.................................................... 1 Deel 1 - Bodemattest Overzicht... 5 1. Bodemattest in het Vlaams gewest... 8 1.1. Wanneer moet men in het Vlaams gewest beschikken

Nadere informatie

MLVER/9800000164/PAG/sdv

MLVER/9800000164/PAG/sdv MLVER/9800000164/PAG/sdv HOUDENDE GEDEELTELIJKE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN N.V. EEG SLACHTHUIS VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2800 MECHELEN, SLACHTHUISLAAN 1. De bestendige deputatie

Nadere informatie

Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren

Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren 2. Verantwoordelijke Uitgever Danny Wille, OVAM, Stationsstraat

Nadere informatie

Hoe weet u of uw onderneming een. periodieke onderzoeksplicht

Hoe weet u of uw onderneming een. periodieke onderzoeksplicht Periodieke onderzoeksplicht Hoe weet u of uw onderneming een periodieke onderzoeksplicht heeft? Preventie van bodemverontreiniging is enorm belangrijk. Bodemverontreiniging kan de mens, het milieu en onze

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-140917 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

DE ONTWIKKELING VAN HET EUROPESE, BELGISCHE EN VLAAMSE MILIEURECHT IN EEN WIJZIGENDE INSTITUTIONELE CONTEXT

DE ONTWIKKELING VAN HET EUROPESE, BELGISCHE EN VLAAMSE MILIEURECHT IN EEN WIJZIGENDE INSTITUTIONELE CONTEXT DE ONTWIKKELING VAN HET EUROPESE, BELGISCHE EN VLAAMSE MILIEURECHT IN EEN WIJZIGENDE INSTITUTIONELE CONTEXT Onderzoek naar de ontwikkeling van het milieurecht vanuit een publiekrechtelijke invalshoek Luc

Nadere informatie

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen ïïò ß»³»²»² ¹»¼ ±²¹»² ³»¼»ó» ¹»²¼±³ De overdrachtsregeling voor mede-eigendommen (o.a. appartementsgebouwen) roept vaak vragen op. Daarom geven we in dit hoofdstuk duidelijkheid over de situaties waarin

Nadere informatie

Sociaal statuut van bedrijfsleiders

Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sara SABLON Substituut-arbeidsauditeur arbeidsrechtbank van Brussel Sociale Praktijkstudies nr. 9050 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk 2009 Wolters Kluwer

Nadere informatie

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) A. IDENTIFICATIE VAN DE MELDINGSPLICHTIGE 1. EXPLOITANT

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) A. IDENTIFICATIE VAN DE MELDINGSPLICHTIGE 1. EXPLOITANT BIJLAGE 3. Meldingsformulier inzake de exploitatie van een klasse 3 inrichting, de verandering van een inrichting of de overname van een inrichting door een andere exploitant (artikelen 2, 5 en 42 Vlarem)

Nadere informatie

MLAV1/ /RP/si

MLAV1/ /RP/si /RP/si OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV SEPPIC BELGIE MET BETREKKING TOT EEN ALKOXYLATIEFABIEK, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, SCHELDEDIJK 50, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

Nadere informatie

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Een vervolging en een beteugeling langs één weg? Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be

Nadere informatie

De milieuvergunnings- en meldingsplicht

De milieuvergunnings- en meldingsplicht De milieuvergunnings- en meldingsplicht 03 3.1. Administratieve verplichtingen Scholen hebben stookinstallaties, slaan schadelijke producten op voor de verwarming, voor de laboratoria en voor werkplaatsen

Nadere informatie

Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 2/3

Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 2/3 Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 2/3 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 2/3 2. Verantwoordelijke Uitgever Danny

Nadere informatie

Milieuchecklist. Test uw bedrijf op zijn conformiteit met de milieuwetgeving. versie mei 2013

Milieuchecklist. Test uw bedrijf op zijn conformiteit met de milieuwetgeving. versie mei 2013 Milieuchecklist Test uw bedrijf op zijn conformiteit met de milieuwetgeving versie mei 2013 Het Agentschap Ondernemen Het Agentschap Ondernemen is het aanspreekpunt voor ondernemers op zoek naar informatie

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-03022009 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Milieuchecklist juli 2006

Milieuchecklist juli 2006 Milieuchecklist juli 2006 Milieuchecklist versie juli 2006..1 Inleiding Het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) heeft sinds 1 januari 2006 de bedrijfsbegeleidingstaken van de vijf Vlaamse GOM s en het

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

De impact van het Bodemdecreet. op scholen

De impact van het Bodemdecreet. op scholen De impact van het Bodemdecreet 06 op scholen 6.1 Bescherming Het doel van het Bodemdecreet is een overnemer van grond (bijvoorbeeld een koper of concessiehouder) te beschermen tegen de gevolgen van een

Nadere informatie

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem)

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) MELDINGSFORMULIER INZAKE DE EXPLOITATIE VAN EEN KLASSE 3 INRICHTING, DE VERANDERING VAN EEN INRICHTING OF DE OVERNAME VAN EEN INRICHTING DOOR EEN ANDERE EXPLOITANT (artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) A. IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. Samen maken we morgen mooier.

Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. Samen maken we morgen mooier. Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. Samen maken we morgen mooier. Goede bodemkwaliteit voor betere levenskwaliteit. 2 Niet overal in Vlaanderen is de bodem even gezond: zware metalen, organische

Nadere informatie

Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 1

Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 1 Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 1 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 1 2. Verantwoordelijke Uitgever Danny Wille,

Nadere informatie

Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen

Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen Overzicht 1. Terugblik 2012 Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen 2. In de pijplijn Vlaremtrein 2012 Besluit diffuse emissies Vlaremtrein 2013 Omgevingsvergunning Permanente vergunning

Nadere informatie

Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem

Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem Onze bodem beschermen is onze toekomst beschermen. De bodem vervult een onschatbare rol in de voedselproductie,

Nadere informatie

Richtlijn voor bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem

Richtlijn voor bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem Richtlijn voor bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaatsen Datum : 3 april 2013 (versie 5) Opgemaakt door : Thomas De Vriese Thomas De Vriese Diensthoofd 1 INLEIDING... 1 1.1 ONDERWERP... 1 1.2 TOEPASSINGSGEBIED...

Nadere informatie

BRANDVERZEKERING. Technische en praktische aspecten. door Daniel Demaeseneire. Dit werk is een uittreksel uit Kluwer s Verzekeringshandboek

BRANDVERZEKERING. Technische en praktische aspecten. door Daniel Demaeseneire. Dit werk is een uittreksel uit Kluwer s Verzekeringshandboek BRANDVERZEKERING Technische en praktische aspecten door Daniel Demaeseneire Dit werk is een uittreksel uit Kluwer s Verzekeringshandboek Verantwoordelijke uitgever: Jan Vandenwyngaerden, Ragheno Business

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg p r o v i n D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de mededeling van verandering van VANREUSEL s SNACKS nv, Lozenweg 30 te 3930 HAMONT-ACHEL

Nadere informatie

WETGEVING ERKENNING BOORBEDRIJVEN EN BLIK OP NABIJE TOEKOMST. Ywan De Jonghe VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer - Dienst Grondwaterbeheer

WETGEVING ERKENNING BOORBEDRIJVEN EN BLIK OP NABIJE TOEKOMST. Ywan De Jonghe VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer - Dienst Grondwaterbeheer WETGEVING ERKENNING BOORBEDRIJVEN EN BLIK OP NABIJE TOEKOMST Ywan De Jonghe VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer - Dienst Grondwaterbeheer ONTSTAAN ERKENNING Decretale basis zit sinds 1 januari 1997 vervat

Nadere informatie

Memento Personeelsadministratie

Memento Personeelsadministratie Memento Personeelsadministratie Redactie: Kathy Bergen Ilona De Boeck Kathy De Taeye Aurélie Dubois Stéphanie Gabriel Annick Georges Axelle Gerday Caroline Pagano Ellen Roziers Virginie Van den Bril Nicole

Nadere informatie

Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu?

Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu? Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu? Ria MATTHIJSSENS Zaakvoerder M-ProConsult Saskia LOMBAERTS Sociaal-juridisch adviseur M-ProConsult Sociale Praktijkstudies nr. 9040

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig Marc De Buck, wnd. voorzitter Besluit van de Bestendige Deputatie Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/bd

MLAV1/ /MV/bd MLAV1/9900000064/MV/bd HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (XIV-KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507- SCHELDELAAN 420. De

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen straat en nummer Dorpsstraat 99 postnummer en gemeente 2940 Stabroek

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, VLAAMSE REGERING BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV TIMCAL BELGIUM, APPELDONKSTRAAT 173, 2830

Nadere informatie

DE ONDERHANDSE KOOP EN VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOOR PARTICULIEREN

DE ONDERHANDSE KOOP EN VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOOR PARTICULIEREN DE ONDERHANDSE KOOP EN VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOOR PARTICULIEREN ISBN 978 90 4652 022 2 D 2009 2664 043 BP/R_P-BI9058 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-26062008 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Watertoets: gesel of zegen? Peter DE SMEDT

Watertoets: gesel of zegen? Peter DE SMEDT Watertoets: gesel of zegen? Peter DE SMEDT Advocaat LDR Gent Centrum voor Milieu- en Energierecht U.Gent INHOUD Juridische mijlpalen Toepassingsgebied en inhoud Wat houdt de watertoets in? Wanneer wordt

Nadere informatie

Handhavingsplan ruimtelijke ordening. Geert Ruysseveldt RWO-inspectie Limburg

Handhavingsplan ruimtelijke ordening. Geert Ruysseveldt RWO-inspectie Limburg Handhavingsplan ruimtelijke ordening Geert Ruysseveldt RWO-inspectie Limburg Handhavingsplan RO Artikel 6.1.4 VCRO Adviezen VVSG, SARO en HRH Vlaamse Regering 16 juli 2010 Bevat beleidsregels Vijf jaar

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Wnd. voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

9.1. Inschakelen van een erkend bodemsaneringsdeskundige SO Basis X Uitvoering 2012 SO

9.1. Inschakelen van een erkend bodemsaneringsdeskundige SO Basis X Uitvoering 2012 SO MILIEUJAARPROGRAMMA 9. BODEM MJP Hoofdstuk 9 9 BODEM 9.1 Basis 9.1.1 9.1 Inschakelen erkend bodemsaneringsdeskundige 9.1.2 9.2 Vergunningen tijdelijke grondopslagplaatsen (TOP) obv code van goede praktijk

Nadere informatie

Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Méhdi Zagheden

Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Méhdi Zagheden Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Méhdi Zagheden Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Tel. 0200

Nadere informatie

De Vlarem I indelingslijst. De Punt, Gentbrugge

De Vlarem I indelingslijst. De Punt, Gentbrugge De Vlarem I De Punt, Gentbrugge 21 maart 2017 Kaat Allaert en Monika De Pauw Milieucoördinator A Consultant bodem (EBSD) BOVAENVIRO+ Agenda Situering in de milieuwetgeving Opbouw en inhoud van de Relatie

Nadere informatie

De Omgevingsvergunning

De Omgevingsvergunning De Omgevingsvergunning Een overzicht Rita Agneessens 09.02.2017 1. Doelstelling 2. Wetgevend kader 3. Toepassingsgebied 4. Bevoegde overheid 5. Vergunningsprocedures 2 procedures Eerste aanleg Beroep Overzicht

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen vergadering van 18 oktober 2012 aanwezig Denys André, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander De Buck Marc Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy

Nadere informatie

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon.

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. 12. Vergunningen. In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. Er zijn 3 type vergunningen : 1. Stedebouwkundige vergunning (bouwvergunning)

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /crbo. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. AGFA-GEVAERT MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING

Nadere informatie

TXGROEN_ZB_12001.book Page VII Friday, August 10, :17 AM. Inhoud. Lijst gebruikte afkortingen

TXGROEN_ZB_12001.book Page VII Friday, August 10, :17 AM. Inhoud. Lijst gebruikte afkortingen TXGROEN_ZB_12001.book Page VII Friday, August 10, 2012 9:17 AM Voorwoord Lijst gebruikte afkortingen V VII XV Deel I Wonen 1 1 1. Energiebesparende investeringen 3 1.1. Wettelijk kader 3 1.2. Principe

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

(artikelen 2, 5 en 42 van titel I van het VLAREM) A. IDENTIFICATIE VAN DE MELDINGSPLICHTIGE. 1. Exploitant (ingeval van overname: de overnemer)

(artikelen 2, 5 en 42 van titel I van het VLAREM) A. IDENTIFICATIE VAN DE MELDINGSPLICHTIGE. 1. Exploitant (ingeval van overname: de overnemer) MELDINGSFORMULIER INZAKE DE EXPLOITATIE VAN EEN KLASSE 3 INRICHTING, DE VERANDERING VAN EEN INRICHTING OF DE OVERNAME VAN EEN INRICHTING DOOR EEN ANDERE EXPLOITANT (artikelen 2, 5 en 42 van titel I van

Nadere informatie

Kwaliteitscontrole mest- en co-producten in Vlaanderen

Kwaliteitscontrole mest- en co-producten in Vlaanderen Kwaliteitscontrole mest- en co-producten in Vlaanderen Wim Vanden Auweele Vlaco vzw Interreg Biorefine Workshop 15 januari 2015 Inleiding: Vlaco Wetgevend kader Inhoud Inhoud kwaliteitscontrole Onderzoek

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /PISA. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BAYER ANTWERPEN MET BETREKKING TOT DE MILIEUTECHNISCHE

Nadere informatie

HOOFDSTUK I VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOS) EN SOLVENTEN

HOOFDSTUK I VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOS) EN SOLVENTEN Inhoudsopgave HOOFDSTUK I VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOS) EN SOLVENTEN 9 1. Definities van VOS en solventen (organische oplosmiddelen) 9 2. Bronnen van VOS 11 3. Effecten van VOS-emissies 12 3.1. Belangrijkste

Nadere informatie

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bioremediering wetgeving Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (EU 2009/128) Vlaanderen: Vlarem -

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren, toegevoegd lid Albert De Smet, provinciegriffier

Nadere informatie

Advies van 24 januari 2002

Advies van 24 januari 2002 m i l i e u - e n n a t u u r r a a d v a n v l a a n d e r e n Advies van 24 januari 2002 over de decretale milieuaudit 2002 4 d/2002/7080/a4 Overname wordt verwelkomd, mits bronvermelding 2002 Milieu-

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 69119 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2011/35925] 28 OKTOBER 2011. Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van de percelen gelegen in de woonzone

Nadere informatie

Handleiding milieuvergunningsaanvraag

Handleiding milieuvergunningsaanvraag Handleiding milieuvergunningsaanvraag Juni 2003 WOORD VOORAF Deze publicatie is een gezamenlijke initiatief van de milieudiensten van de vijf Vlaamse Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen (GOM s).

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie 22 JULI 2015. Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen in Kontich als site Woonzone Doelveld

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, BESLUIT: Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en artikel 38 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen

Nadere informatie

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium

Nadere informatie

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht; 2/MLAV1/9200000667/KB/ian. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN PELKMANS-VAN BOUWEL JOZEF VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2323 HOOGSTRATEN (WORTEL), LANGENBERG 52A. De bestendige

Nadere informatie