Woonlastenonderzoek. HV de Duinstreek. Gerard Jager Jurriën Schuurman Januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonlastenonderzoek. HV de Duinstreek. Gerard Jager Jurriën Schuurman Januari 2015"

Transcriptie

1 Woonlastenonderzoek HV de Duinstreek Gerard Jager Jurriën Schuurman Januari

2 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies (5) Methoden en opzet (8) Woonlasten, inkomen en armoede (10) Meningen over de woning (27) Betaalbaarheid (32) Reacties en vervolg (44) 2

3 Achtergrond SH De Duinstreek ziet dat de stijgende woonlasten en dalende koopkracht tot betalingsproblemen voor grote groepen huurders leiden. Dunavie richt zich op de brede doelgroep van mensen die niet zelfstandig in eigen huisvesting kunnen voorzien. De gemeente Katwijk acht het van maatschappelijk belang dat er passende huisvesting is voor woningzoekenden en huurders in Katwijk. Onderzoek de betaalbaarheid van het huren in Katwijk 3

4 Doelen van het onderzoek Het in kaart brengen wat de huurders bij Dunavie kwijt zijn aan woonlasten in relatie tot hun inkomen. Het structureren van de beleidsvorming over woonlasten van huurders. Een inventarisatie om de woonlasten bij de gemeenteraadsverkiezingen en bij het maken van de prestatieafspraken op de politieke agenda te zetten. Het op de kaart zetten van de huurdersorganisatie bij de achterban 4

5 Conclusies woonlasten Er is een flink probleem met armoede onder de huurders: 25 procent van de huurders van Dunavie leeft nu al in armoede. De kans op armoede is het grootst bij de huurders tot 65 jaar, huurders met een korte woonduur (tot 5 jaar), huurders met kinderen en huurders met een bijstandsuitkering Het grootste deel van de armen behoort tot de primaire doelgroep. 5

6 Conclusies woningkwaliteit De vaakst gewaardeerde punten aan de woningen zijn de verwarming en de ventilatie. De huurprijs in relatie tot de woningkwaliteit en de warmte-isolatie worden relatief vaak als onvoldoende gewaardeerd. Mensen onder de armoedegrens zijn relatief vaak ontevreden over de geluidsisolatie, de huurprijs in relatie tot de kwaliteit van de woning en de servicekosten in relatie tot de geleverde kwaliteit. 6

7 Conclusies betaalbaarheid 89 procent van de mensen is de afgelopen twee jaar gaan bezuinigen op de uitgaven. Mensen bezuinigen het vaakst op het kopen van kleding, door naar een goedkopere supermarkt te gaan, op uitgaan, de verwarming lager te zetten en abonnementen op de krant en tijdschriften op te zeggen. Van de mensen onder de armoedegrens maakt 75 procent zich er zorgen over of ze de huur kunnen opbrengen. Van de mensen boven de armoedegrens maakt ongeveer de helft zich daar zorgen over. Bij het voeren van een boveninflatoir huurbeleid zal de armoede toenemen. Ongeveer een kwart van de mensen verwacht dat het inkomen daalt, ongeveer de helft van de mensen denkt dat het inkomen gelijk blijft. 7

8 Methoden en opzet Digitale enquête onder de huurders van Dunavie. Ruim huurders hebben per een uitnodiging voor het onderzoek gekregen. De overige huurders hebben per post een aanbiedingsbrief met een link naar het onderzoek gekregen. Het onderzoek is van tevoren aangekondigd via de websites van Dunavie en HV de Duinstreek en in de lokale media. Een vergelijkbaar onderzoek liep eerder bij huurdersorganisaties in Alphen aan den Rijn, Maastricht, Middelburg, Oisterwijk, Purmerend en Schagen. Vergelijking is mogelijk met deze referentiegroep (±3500 respondenten). 8

9 Respons 1416 huurders begonnen aan de enquête 907 bruikbare enquêtes Respons: 12 procent Bijna 50 pagina s toelichtingen 546 huurders (63%) willen meedoen met een jaarlijks (digitaal) woonlastenpanel Voldoende respons om betrouwbare uitspraken te doen 9

10 Respons Woonlasten, inkomen en armoede 10

11 Huur, huurtoeslag en inkomen Kale huur (zonder servicekosten) Gemiddelde Dunavie Gemiddelde Landelijk * Gemiddelde huurtoeslag ** Gemiddelde huur min huurtoeslag * Huurtoeslag gebruik 28% 40%** Netto besteedbaar huishoudinkomen ** *CBS **Bron: ABF research De gemiddelde kale huur is volgens opgave van Dunavie

12 Servicekosten en energielasten Gemiddelde Dunavie Landelijk Servicekosten 27 23* Energielasten ** *Bron: ABF Research en VOlkshuisvesting Informatiesysteem **Bron: RIGO. Betaalbaar wonen, woonlasten en kwaliteit in de sociale huursector. De gemiddelde servicekosten zijn volgens opgave van Dunavie 32 12

13 Woonlasten gemiddelde Alleenstaand 548 Eenoudergezin 568 Paar 667 Gezin 747 Totaal 631 De totale woonlasten bestaan uit de kale huur, de servicekosten en de energielasten, min de huurtoeslag. 13

14 Budget na aftrek woonlasten Besteedbaar budget Alleenstaand 923 Eenoudergezin 875 Paar 1412 Gezin 1612 Totaal 1214 Alleenstaanden hebben maandelijks gemiddeld 923 te besteden na het betalen van de woonlasten. 14

15 Woonlastenquotes Inkomen Huurquote Energiequote Woonlastenquote gem. mediaan* mediaan mediaan Alleenstaand % 7% 38% Eenoudergezin % 10% 39% Paar % 6% 32% Gezin % 7% 33% Totaal % 7% 35% *De mediaan is de middelste score: er zijn evenveel huurders die minder dan 28% van het inkomen aan huur betalen als huurders die meer dan 28% van het inkomen aan huur betalen. 15

16 Woonlastenquotes 100% 90% 80% 70% 63% 60% 69% 68% 66% 60% 50% Besteedbaar budget Energielasten 40% 30% 7% 10% 6% 7% 7% Huurlasten 20% 10% 30% 30% 25% 25% 28% 0% Alleenstaand Eenoudergezin Paar Gezin met kinderen Totaal 16

17 De armoedegrens Onder basisbudget* Onder NVMTbudget** Boven NVMTbudget** Dunavie 17% 8% 75% Referentie 17% 9% 74% Het Sociaal Cultureel Planbureau hanteert de volgende armoedegrenzen: * Het basisbehoeftenbudget omvat de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden aan onvermijdbare, basale zaken zoals voedsel, kleding en wonen. **Het referentiebudget, het niet-veel-maar-toereikend-budget (NVMT), is iets ruimer doordat het ook rekening houdt met de minimale kosten van ontspanning en sociale participatie. De armoedegrens houdt geen rekening met onvermijdbare uitgaven wegens ziekte. 17

18 95%-betrouwbaarheidsinterval Ondergrens Bovengrens Onder basisbudget 14,4% 19,8% Onder NVMT-budget 6% 9,9% Boven NVMT-budget 72,1% 78,4% Uitgaande van een steekproef is de kans 95% dat bovenstaande betrouwbaarheidsintervallen de werkelijke percentages van huurders onder of boven de armoedegrens bevatten. 18

19 Armoede naar huishouden Onder armoedegrens Boven armoedegrens Alleenstaand 27% 73% Eenoudergezin 61% 39% Paar 11% 89% Gezin 27% 73% Totaal 25% 75% Armoede komt relatief het vaakst voor bij eenoudergezinnen (61%) en het minst vaak bij paren zonder kinderen (11%) 19

20 Armoede naar inkomensbron Onder armoedegrens Boven armoedegrens Loondienst 18% 82% AOW / pensioen 17% 83% WW uitkering 26% 74% WIA / WAO 40% 60% Bijstandsuitkering 87% 13% Totaal 25% 75% Armoede komt relatief het vaakst voor bij huurders met bijstand (87%) en het minst bij huurders met inkomen uit AOW of pensioen (17%). 20

21 Intermezzo: percentages en aantallen 87 procent van de huurders met een bijstandsuitkering leeft in armoede. Het gaat daarbij eigenlijk om huishoudens. Toch hoeft dat niet te betekenen dat de grootste groep armen van een bijstandsuitkering rondkomt. Omdat er veel meer ouderen zijn met AOW of pensioen dan huurders met een bijstandsuitkering, zijn er toch meer ouderen die in armoede leven. 21

22 Armoede naar leeftijd Onder armoedegrens Boven armoedegrens Jonger dan 35 26% 74% 35 tot 55 34% 66% 55 tot 65 22% 78% 65 of ouder 18% 82% Totaal 25% 75% Armoede komt relatief het vaakst voor bij huurders tussen de 35 en 55 jaar (34%) en het minst bij huurders van 65 jaar of ouder (18%). 22

23 Armoede naar woonduur Onder armoedegrens Boven armoedegrens Korter dan 5 jaar 38% 62% 5 tot 10 jaar 19% 81% 10 tot 20 jaar 24% 76% 20 jaar of langer 14% 86% Totaal 25% 75% Armoede komt relatief het vaakst (38%) voor bij huurders die korter dan 5 jaar in hun huidige woning wonen 23

24 Armoede naar doelgroep Primaire doelgroep (recht op huurtoeslag) Secundaire doelgroep (inkomen tot ) Middeninkomens (inkomen tot ) Inkomens hoger dan Onder armoedegrens Boven armoedegrens 44% 56% 3% 97% 1% 99% 0% 100% Totaal 25% 75% Armoede komt relatief het vaakst voor bij huurders die qua inkomen recht hebben op huurtoeslag (primaire doelgroep). 24

25 Intermezzo: Armoedegrens en huurachterstand 25 procent van de huishoudens die een woning bij Dunavie huren, heeft na betaling van de onvermijdbare uitgaven onvoldoende budget over voor de huur en energie. Hebben deze mensen dan allemaal een huurachterstand? Nee, het aantal ontruimingsvonnissen vanwege huurachterstand was in 2013 bijvoorbeeld 34*. Het percentage huurachterstanden is 0,6%**. Kennelijk kiezen de meeste huishoudens onder de armoedegrens er toch voor om de huur te blijven betalen. Blijkbaar heeft dit een hoge prioriteit. * Opgave Dunavie **Corporatie In Perspectief

26 Resumé woonlasten Een kwart van de huurders van Dunavie leeft in armoede De kans op armoede is het grootst bij eenoudergezinnen, huurders met een bijstandsuitkering, huurders tussen 35 en 55 jaar, huurders met een korte woonduur (tot 5 jaar) en huurders in de primaire doelgroep. 26

27 Armoede naar woonduur Onder armoedegrens Boven armoedegrens Korten dan 5 jaar 37% 63% 5 tot 10 jaar 19% 81% 10 tot 20 jaar % % 20 jaar of langer % % TotaalMeningen over 25% de woning 75% 27

28 Mening over de woning (voldoende/goed) Verwarming Ventilatie Warmte-isolatie Geluidsisolatie Dunavie Inbraakpreventie Landelijk Huurprijs in relatie tot kwaliteit Servicekosten in relatie tot kwaliteit Onderhoudstoestant

29 Mening over de woning (slecht/onvoldoende) Verwarming Ventilatie* Warmte-isolatie Dunavie Landelijk Geluidsisolatie Inbraakpreventie Huurprijs in relatie tot kwaliteit Servicekosten in relatie tot kwaliteit* Onderhoudstoestant

30 Intermezzo: woningkwaliteit Uit nadere analyses blijkt dat huurders onder de armoedegrens vaker ontevreden zijn over de geluidsisolatie en de prijskwaliteitverhouding van de huurprijs en de servicekosten dan huurders boven de armoedegrens. We vergelijken de mening over de kwaliteit van de woning met twee groepen huurders: een groep met de mening van vele duizenden huurders uit het hele land en met de eerder genoemde referentiegroep. De referentiegroep is met een * gemarkeerd. 30

31 Resumé woningkwaliteit De vaakst gewaardeerde punten aan de woningen zijn de verwarming en de ventilatie. De huurprijs in relatie tot de woningkwaliteit en de warmte-isolatie worden relatief vaak als onvoldoende gewaardeerd. Mensen onder de armoedegrens zijn relatief vaak ontevreden over de geluidsisolatie, de huurprijs in relatie tot de kwaliteit van de woning en de servicekosten in relatie tot de geleverde kwaliteit. 31

32 Mening over de woning Betaalbaarheid 32

33 Relatie woonlasten - inkomen De gemiddelde woonlasten zijn: Hoog gezien mijn inkomen Passend gezien mijn inkomen Laag gezien mijn inkomen Dunavie Referentie 59% 67% 37% 31% 1% 1% Anders 3% 1% 33

34 Intermezzo: betaalbaarheid Ruim 59% vindt de woonlasten hoog gezien het inkomen Uit nadere analyse blijkt dat 85% van de huurders onder de armoedegrens de huur hoog vindt in relatie tot het inkomen Bij de huurders boven de armoedegrens heeft 52% deze mening 34

35 Toelichting mening woonlasten - 1 Mensen melden dat hun inkomen daalt: Er is op mijn werk uren bezuinigd waardoor ik per maand 300 euro minder te besteden heb. Ik red niet eens de vaste lasten, en dan moet ik ook nog eten wat is dus heel vaak niet doe of ik leen bij mijn kinderen. Binnen een aantal jaren ga ik met pensioen, ben dan afhankelijk van mijn eigen AOW. Huurprijs is dan zo goed als onbetaalbaar. Moet dus nu al gaan sparen en houd daardoor nu al niks over. Half 2012 kwam ik werkloos in de UWV, maar de huurtoeslag van 2013 en 2014 wordt berekend over 2011, dus toen werkte ik full time en ook mijn vrouw werkte toen meer. Gelukkig had ik wel recht op meer huurtoeslag. 35

36 Toelichting mening woonlasten - 2 Mensen vinden de huurstijging een probleem: Als de huren zo blijven stijgen wordt het voor ons op de duur wel moeilijker, mede doordat de inkomens er niet op vooruit gaan. De stijging van de woonlasten ten opzichte van mijn inkomsten is absurd Mensen vinden het oneerlijk meer te betalen voor dezelfde woning: Ik betaal voor de woning waar anderen die een lager inkomen hebben minder voor betalen. Onterecht. Een woning met huur die beter bij me past wordt mij niet aangeboden, dus ik heb geen keuze. Gezien de grote huurverhogingen van de afgelopen twee jaar is er een groot verschil met wat onze buren betalen en wat wij voor dezelfde woning moeten betalen, onredelijk veel. Zieken hebben extra lasten De totale lasten wegen zwaar gezien mijn inkomen mede door de zorgkosten zeker vanwege het eigen risico. 36

37 Bezuinigen 89% geeft aan te zijn gaan bezuinigen de afgelopen twee jaar Top 5 bezuinigingsmaatregelen Ik koop minder vaak kleding 85% Ik ga naar een goedkopere supermarkt 83% Ik ga minder vaak uit 73% Ik zet de verwarming lager 60% Ik heb een abonnement op krant of tijdschrift opgezegd 56% 37

38 Aanvulling bezuinigingen 33 procent stelt het bezoek aan een tandarts, fysiotherapeut of medisch specialist uit 30 procent heeft in de afgelopen twee jaar het lidmaatschap van een vereniging opgezegd. 16 procent heeft een aanvullende zorgverzekering opgezegd. 14 procent stelt de aankoop van medicijnen uit 13 procent heeft een hoger eigen risico op de zorgverzekering genomen. 38

39 Toelichting bezuinigingen Ik heb een allesbrander aangeschaft ivm drukken stookkosten Ik bevind mij inmiddels bij de schuldhulpverlening De vaste lasten zijn veel hoger in dit huis dan in de flat en dat was moeilijk in te schatten. Ik heb geen auto en geen rijbewijs. Toch moest ik een contract afsluiten voor de parkeergarage. Ik heb geprobeerd dit contract op te zeggen. Daar wordt niet op ingegaan. Vervanging van de noodzakelijke elastische kousen stel ik uit vanwege het feit dat deze niet meer worden vergoed en ik deze in termijnen moet betalen. 39

40 Zorgen over de huur Maakt u zich er zorgen over of u de huur kunt opbrengen? Onder armoedegrens Boven armoedegrens Dunavie Referentie 75% 77% 49% 56% Totaal 55% 61% 40

41 Toelichting zorgen over de huur Deze zorg heeft grote invloed op mijn leven. Nu nog niet, wel als ze elk jaar zo blijven stijgen. Wij hebben het gewoonweg niet. Zo simpel is het!!!!! Het probleem ligt niet zozeer bij de huur. Ik vind deze extreem gestegen, maar dat is op te brengen. Het zijn andere lasten, die samen met de huur zo extreem stijgen. En dan kijk ik naar energie, gemeentelijke lasten, etc. Ik zeg dat ik me daar zorgen over maak, maar wil dat eigenlijk niet. ik duw dat weg. Zoon verlaat het huis en de huur gaat nog omhoog. 41

42 Inkomensontwikkeling Ik verwacht dat mijn inkomen: Dunavie Referentie Stijgt 4% 4% (Ongeveer) gelijk blijft 54% 36% Daalt 28% 51% Geen idee 14% 14% Mensen die onder de armoedegrens leven, geven minder vaak aan te verwachten dat hun inkomen daalt dan mensen boven de armoedegrens. 42

43 Resumé betaalbaarheid 89 procent van de mensen is de afgelopen twee jaar gaan bezuinigen op de uitgaven. Mensen bezuinigen het vaakst op het kopen van kleding, door naar een goedkopere supermarkt te gaan, op uitgaan, de verwarming lager te zetten en abonnementen op de krant en tijdschriften op te zeggen. Van de mensen onder de armoedegrens maakt 75 procent zich er zorgen over of ze de huur kunnen opbrengen. Van de mensen boven de armoedegrens maakt ongeveer de helft zich daar zorgen over. Bij het voeren van een boveninflatoir huurbeleid zal de armoede toenemen. Ongeveer een kwart van de mensen verwacht dat het inkomen daalt, ongeveer de helft van de mensen denkt dat het inkomen gelijk blijft. 43

44 Reacties en panel Het onderzoek is in het algemeen goed ontvangen. Mensen zijn blij dat ze hun verhaal kunnen doen. Een aantal mensen vraagt zich af hoe de enquête anoniem kan zijn als ze wel hun naam opgeven. Mensen vragen om een terugkoppeling Er is ruim belangstelling voor het panel 546 kandidaten! 44

45 Aanbevelingen Geef een terugkoppeling naar de bewoners. Formuleer ambities over de betaalbaarheid, bijvoorbeeld over scheef wonen, wachtlijsten, kwaliteitsniveau van woningen. Koppel afspraken aan de ambities, over het aanbod betaalbare woningen, het streefhuurbeleid en het armoedebeleid. Momenten voor afspraken zijn de Huisvestingsverordening en de prestatieafspraken. Monitor de resultaten. 45

46 Literatuur Boelhouwer, P.J. & Lamain, C. (2013). Marktconforme huren en woonuitgaven; De effecten van het huurbeleid uit het voorjaarsakkoord wonen het regeerakkoord Rutte II op de ontwikkeling van de woonuitgaven. OTB, Delft Bos, J., et al. (2014). Budgethandboek Nibud, Utrecht Corporatie in Perspectief, Stichting Dunavie. Corporatie benchmark centrum Kromhout, S. (2013). Woonlasten van Huurders; Huur en energielasten in de gereguleerde huursector. RIGO, Amsterdam Kromhout, S., Bakker, W. (2014). Betaalbaar wonen, woonlasten en kwaliteit in de sociale huursector. RIGO, Amsterdam SCP (2013). Armoedesignalement Sociaal Cultureel Planbureau, Den Haag Veenstra, W. (2012). De draagbaarheid van energielasten in beeld. RUG, Groningen VOlkshuisvesting Informatie Systeem Vos, M. (2013). Welke huur is nog betaalbaar? Tijdschrift voor de Volkshuisvesting 19;1. Platform 31, Den Haag 46

Betaalbaarheid van het huren in Den Helder

Betaalbaarheid van het huren in Den Helder Betaalbaarheid van het huren in Den Helder in opdracht van SHB Den Helder Gerard Jager Oktober 2015 1 Achtergrond Hogere huren o.a. door verhuurdersheffing Dalende inkomens van huurders Signalen van stille

Nadere informatie

Enquête woonlasten Huurdersvereniging Oisterwijk

Enquête woonlasten Huurdersvereniging Oisterwijk Enquête woonlasten Huurdersvereniging Oisterwijk 20 november 2013 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en doel onderzoek (3) Tussen haakjes het dianummer 5. Isolatie en kwaliteit van de woning (23) 2. Conclusies

Nadere informatie

Enquête woonlasten Huurdersvereniging de Vijfhoek en Huurderskoepel Schagen en omstreken

Enquête woonlasten Huurdersvereniging de Vijfhoek en Huurderskoepel Schagen en omstreken Enquête woonlasten Huurdersvereniging de Vijfhoek en Huurderskoepel Schagen en omstreken Hoorn, 12 november 2013 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en doel onderzoek 4. Isolatie en kwaliteit van de woning 2.

Nadere informatie

Enquête woonlasten Woonbelang

Enquête woonlasten Woonbelang Enquête woonlasten Woonbelang 15 november 2013 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en doel onderzoek (3) Tussen haakjes het dianummer 5. Isolatie en kwaliteit van de woning (23) 2. Conclusies (5) 6. Betaalbaarheid

Nadere informatie

Enquête woonlasten Huurdersraad Albanianae

Enquête woonlasten Huurdersraad Albanianae Enquête woonlasten Huurdersraad Albanianae 15 november 2013 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en doel onderzoek (3) Tussen haakjes het dianummer 5. Isolatie en kwaliteit van de woning (23) 2. Conclusies (5)

Nadere informatie

Enquête woonlasten Huurdersvereniging Middelburg

Enquête woonlasten Huurdersvereniging Middelburg Enquête woonlasten Huurdersvereniging Middelburg 14 november 2013 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en doel onderzoek (3) Tussen haakjes het dianummer 5. Isolatie en kwaliteit van de woning (23) 2. Conclusies

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Enquête woonlasten Lefier. 26 november 2013 1

Enquête woonlasten Lefier. 26 november 2013 1 Enquête woonlasten Lefier 26 november 2013 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en doel onderzoek (3) 4. Woonlasten, inkomen en armoede (9) 2. Conclusies (5) 5. Betaalbaarheid (37) 3. Methoden en opzet (7) 6.

Nadere informatie

Enquête woonlasten Lefier

Enquête woonlasten Lefier Enquête woonlasten Lefier 26 november 2013 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en doel onderzoek (3) 5. Isolatie en kwaliteit van de woning (39) 2. Conclusies (5) 6. Betaalbaarheid (49) 3. Methoden en opzet

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 14 oktober 2015 Voostellen Suzanne Schuitemaker consulent Vereniging Nederlandse Woonbond sschuitemaker@woonbond.nl

Nadere informatie

HBO De Peel. Woonlastenonderzoek. De huurder in beeld. 18 maart 2014

HBO De Peel. Woonlastenonderzoek. De huurder in beeld. 18 maart 2014 HBO De Peel Woonlastenonderzoek De huurder in beeld 18 maart 2014 DATUM 18 maart 2014 TITEL Woonlastenonderzoek ONDERTITEL De huurder in beeld OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) HBO De Peel Jeroen Wissink (Companen)

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 24 juni 2015 Voostellen Henk Tegels Consulent Vereniging Nederlandse Woonbond htegels@woonbond.nl Onderwerpen 1. Ontstaan

Nadere informatie

Regionaal Platform Woonconsumenten Noord Kennemerland

Regionaal Platform Woonconsumenten Noord Kennemerland Betaalbare huur. In de Algemene Leden Vergadering eind mei 2015 discussieerden de leden van het Regionaal Platform Noord-Kennemerland () over betaalbare huren. Voor deze discussie is het document: Betaalbare

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Woonlasten van huurders

Woonlasten van huurders RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlasten van huurders Huur- en energielasten in de gereguleerde huursector De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1163 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen SP: 'Ontwikkeling woonlasten in Leiden' Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. de beantwoording van

Nadere informatie

Armoede in 2010 niet verminderd, toename verwacht in 2011 en 2012

Armoede in 2010 niet verminderd, toename verwacht in 2011 en 2012 Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal en Cultureel Planbureau Inlichtingen bij ONDER EMBARGO TOT DINSDAG 6 DECEMBER 2011 09:30 UUR Prof. dr. J.J. Latten persdienst@cbs.nl T 070 337 4444 Dr. J.C. Vrooman

Nadere informatie

PERSBERICHT. Armoedesignalement 2014: Armoede in 2013 toegenomen, maar piek lijkt bereikt. Den Haag, 18 december 2014

PERSBERICHT. Armoedesignalement 2014: Armoede in 2013 toegenomen, maar piek lijkt bereikt. Den Haag, 18 december 2014 Inlichtingen bij PERSBERICHT Dr. J.C. Vrooman c. vrooman@scp.nl T 070 3407846 Dr. P.H. van Mulligen persdienst@cbs.nl T 070 3374444 Armoedesignalement 2014: Armoede in 2013 toegenomen, maar piek lijkt

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid RAPPORT 03-06-2014 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Voor vragen over het onderzoek of (hulp bij) het invullen van de enquête, kan contact opgenomen worden met:

Voor vragen over het onderzoek of (hulp bij) het invullen van de enquête, kan contact opgenomen worden met: Vragenlijst TOELICHTING OP DE VRAGENLIJST Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een steekproef van 50% van alle huurders van alle vestigingen van. U bent één van de geselecteerde personen. Hierbij verzoeken

Nadere informatie

Gisteren ontvingen we de beantwoording van het College van indringende raadsvragen over de Ontwikkeling van de Woonlasten in Leiden.

Gisteren ontvingen we de beantwoording van het College van indringende raadsvragen over de Ontwikkeling van de Woonlasten in Leiden. Gisteren ontvingen we de beantwoording van het College van indringende raadsvragen over de Ontwikkeling van de Woonlasten in Leiden. De beantwoording muntte uit door vaagheid, behalve op één punt een overzicht

Nadere informatie

Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede

Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede Recente onderzoeken en artikelen woon- en energielasten Onderzoek naar noodzaak en mogelijkheden

Nadere informatie

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( )

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( ) Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad (15-2-2017) INLEIDING De betaalbaarheid van woningen en de verdeling van de woningvoorraad staan hoog op de lokale agenda voor bestuurders van gemeenten, woningcorporaties

Nadere informatie

WOORD JE BIJ AANBIEDING WOONLASTENRAPPORT ii

WOORD JE BIJ AANBIEDING WOONLASTENRAPPORT ii WOORD JE BIJ AANBIEDING WOONLASTENRAPPORT ii-3-2015 Beste aanwezigen, Hoewel momenteel de discussie rond de PWA kazerne en alle problemen van burgers met de verslechtering van de zorg iedereen bezighoudt,

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014 Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus 67065 1060 JB Amsterdam Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren Amsterdam, 3 december 2014 Geachte mevrouw Heidrich/Beste Elke, Bijgaand ontvang

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

71% van de respondenten is het helemaal eens met de stelling dat de huurprijs lager moet zijn 710 per maand.

71% van de respondenten is het helemaal eens met de stelling dat de huurprijs lager moet zijn 710 per maand. Centron heeft in opdracht van Beter Wonen Vechtdal een onderzoek uitgevoerd naar het huurbeleid van Beter Wonen. Het onderzoek is uitgevoerd onder het panel van Beter Wonen Vechtdal. Er zijn 160 huurders

Nadere informatie

Woonlastenbeleid als uitweg uit de crisis. 5 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag woonlasten.

Woonlastenbeleid als uitweg uit de crisis. 5 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag woonlasten. Woonlastenbeleid als uitweg uit de crisis. 5 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag woonlasten. Onderwerpen Verdieping probleem 1. Wat zijn woonlasten? 2. Betaalbaarheid onder druk 3. Oorzaken Na de pauze:

Nadere informatie

Armoedesignalement 2012: Armoede in 2011 sterk toegenomen

Armoedesignalement 2012: Armoede in 2011 sterk toegenomen Inlichtingen bij Dr. J.C. Vrooman c. vrooman@scp.nl T 070 3407846 Dr. P.H. van Mulligen persdienst@cbs.nl T 070 3374444 Armoedesignalement 2012: Armoede in 2011 sterk toegenomen Den Haag, 6 december 2012

Nadere informatie

Samenvatting Marktconforme huren en woonuitgaven

Samenvatting Marktconforme huren en woonuitgaven Samenvatting Marktconforme huren en woonuitgaven De effecten van het huurbeleid uit het voorjaarsakkoord wonen en het regeerakkoord Rutte II op de ontwikkeling van de woonuitgaven P.J. Boelhouwer en C.

Nadere informatie

Energie en armoede, deel2: oplossingsrichtingen. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede

Energie en armoede, deel2: oplossingsrichtingen. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede Energie en armoede, deel2: oplossingsrichtingen 25 juni 2013 Onderwerpen Verdieping probleem 1. Energie en armoede Armoede, kenschets probleem 2. Woonlasten: betaalbaarheid onder druk Cijfers, oorzaken

Nadere informatie

Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen

Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen Dit overzicht gaat in op de inzichten die de cijfers van het CBS bieden op het punt van werkenden met een laag inkomen. Als eerste zal ingegaan worden op de ontwikkeling

Nadere informatie

De rol van corporaties op de woningmarkt

De rol van corporaties op de woningmarkt De rol van corporaties op de woningmarkt WoON-congres 2016 7 april 2016 Onderwerpen Presentatie door Jeroen Lijzenga (Companen) - Woningvoorraad - Bewoners - Verhuiswensen en woonwensen - Woonuitgaven

Nadere informatie

Betaalbaarheid Haaglanden

Betaalbaarheid Haaglanden Betaalbaarheid Haaglanden De betaalbaarheid van sociale huurwoningen krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. De huurprijzen van sociale huurwoningen stijgen, terwijl het (besteedbare) inkomen van

Nadere informatie

LANDELIJKE RAPPORTAGE. Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016

LANDELIJKE RAPPORTAGE. Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016 LANDELIJKE RAPPORTAGE Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016 In de Lokale Monitor Wonen zijn gegevens opgenomen over alle huishoudens en woningen in Nederland. Deze gegevens zijn beschikbaar

Nadere informatie

PERSBERICHT. Armoedesignalement 2013: Sterke groei armoede in 2012, maar afzwakking verwacht ONDER EMBARGO TOT DINSDAG 3 DECEMBER 2013, 00:01 UUR

PERSBERICHT. Armoedesignalement 2013: Sterke groei armoede in 2012, maar afzwakking verwacht ONDER EMBARGO TOT DINSDAG 3 DECEMBER 2013, 00:01 UUR PERSBERICHT ONDER EMBARGO TOT DINSDAG 3 DECEMBER 2013, 00:01 UUR Inlichtingen bij Dr. P.H. van Mulligen persdienst@cbs.nl T 070 3374444 Dr. J.C. Vrooman c. vrooman@scp.nl T 070 3407846 of Dr. S.J.M. Hoff

Nadere informatie

Minimuminkomens in Leiden

Minimuminkomens in Leiden Juli 2012 ugu Minimuminkomens in Leiden Het CBS voert periodiek regionale inkomensonderzoeken uit, gebaseerd op gegevens van de belastingdienst. Momenteel zijn de meest actuele cijfers die van 2009. Uit

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

Woonlasten Onderzoek HV Franeker

Woonlasten Onderzoek HV Franeker Woonlasten Onderzoek HV Franeker Inleiding De Huurdersvereniging Franeker heeft in mei 2015 besloten om een onderzoek uit te voeren naar de gevolgen van de stijgende huurprijzen en daaraan verbonden overige

Nadere informatie

Informatie 10 januari 2015

Informatie 10 januari 2015 Informatie 10 januari 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS ARMOEDE WERELDWIJD Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven: zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater,

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Informatie 17 december 2015

Informatie 17 december 2015 Informatie 17 december 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS Ondanks het aflopen van de economische recessie, is de armoede in Nederland het afgelopen jaar verder gestegen. Vooral het aantal huishoudens dat

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De achtergronden van hoge huurquotes - kiezen tussen prijs en kwaliteit? 5 oktober 2015 DATUM 5 oktober 2015 TITEL De achtergronden van hoge huurquotes

Nadere informatie

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede Doel Armoede is geen eenduidig begrip. Armoede wordt vaak gemeten via een inkomensgrens: iedereen met een inkomen beneden die grens is arm, iedereen er boven is

Nadere informatie

Persbericht. Aantal huishoudens met kans op armoede in 2008 toegenomen. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal huishoudens met kans op armoede in 2008 toegenomen. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-079 3 december 2009 9.30 uur Aantal huishoudens met kans op armoede in 2008 toegenomen Meeste kans op armoede bij eenoudergezinnen en niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014

Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014 Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014 Leiden, 25 februari 2014, Geachte mevrouw van den Berg, Hartelijk dank voor de adviesaanvraag op uw voorgenomen huurbeleid. We hebben hierin met instemming

Nadere informatie

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Bredaseweg 1 Roosendaalseweg 4 Postbus 140 Postbus Onderwerp: advies over Prestatieafspraken Gemeente Etten-Leur - WEL 2014

Bredaseweg 1 Roosendaalseweg 4 Postbus 140 Postbus Onderwerp: advies over Prestatieafspraken Gemeente Etten-Leur - WEL 2014 Woonstichting Etten-Leur t.a.v. Karo van Dongen, Directeur-bestuurder Gemeente Etten-Leur t.a.v. A.P.M.A. Schouw en R.L. Dujardin, Wethouders Bredaseweg 1 Roosendaalseweg 4 Postbus 140 Postbus 10100 4870

Nadere informatie

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Verdieping: Bezuinigingen en koopkrachteffecten

Verdieping: Bezuinigingen en koopkrachteffecten Verdieping: Bezuinigingen en koopkrachteffecten Korte omschrijving werkvorm: Het Kabinet Rutte II gaat in de periode 2013-2017 per saldo 15,1 miljard euro bezuinigen op de overheidsuitgaven 1. Leerlingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 In opdracht

Nadere informatie

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt Check je kamer Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt 1 Dit is een uitgave van het Onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Drentse woningcorporaties. Woonlastenonderzoek. Brede blik op betaalbaarheid. 31 oktober 2014

Drentse woningcorporaties. Woonlastenonderzoek. Brede blik op betaalbaarheid. 31 oktober 2014 Drentse woningcorporaties Woonlastenonderzoek Brede blik op betaalbaarheid 31 oktober 2014 DATUM 31 oktober 2014 TITEL Woonlastenonderzoek ONDERTITEL Definitief rapport OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Drentse

Nadere informatie

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland 1. VOORRAAD Dit onderdeel gaat in op de samenstelling van de woningvoorraad. Wat betreft het aanbod of de voorraad zijn er drie soorten eigendom: koop, particuliere huur en corporatiewoningen. Die laatste

Nadere informatie

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in %

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in % In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging 18 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 6.914 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die in een huurhuis wonen. Hiervan wonen 5.488 mensen

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Berekeningen Prinsjesdag 2012 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2012 Koopkracht van 65-plussers in 2013 / 1 Koopkracht van 65-plussers

Nadere informatie

Amsterdam Maart Huurdersraadpleging Centraal Overleg Huurdersorganisaties QuaWonen. Rapportage door Gerard Jager en Jurriën Schuurman

Amsterdam Maart Huurdersraadpleging Centraal Overleg Huurdersorganisaties QuaWonen. Rapportage door Gerard Jager en Jurriën Schuurman Amsterdam Huurdersraadpleging Centraal Overleg Huurdersorganisaties Rapportage door Gerard Jager en Jurriën Schuurman Colofon Huurdersraadpleging Centraal Overleg Huurdersorganisaties Huurdersraadpleging

Nadere informatie

Woonservice. Woonlastenonderzoek. Brede blik op betaalbaarheidsrisico s. 20 november 2014

Woonservice. Woonlastenonderzoek. Brede blik op betaalbaarheidsrisico s. 20 november 2014 Woonservice Woonlastenonderzoek Brede blik op betaalbaarheidsrisico s 20 november 2014 DATUM 20 november 2014 TITEL Woonlastenonderzoek ONDERTITEL Brede blik op betaalbaarheidsrisico s -CONCEPTRAPPORTAGE-

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen Woningstichting Rochdale Raad van Bestuur Mevrouw H. van Buren Postbus 56659 1040 AR Amsterdam AM STERDAM ONSKENMERK 12 maart 2015 COSM/15.005 UW KEKMERK BEHANOEIO DOOR Dagelijks Bestuur ONDERV/ERP TELEFOON

Nadere informatie

Minimuminkomens in Leiden

Minimuminkomens in Leiden September 2013 ugu Minimuminkomens in Leiden Samenvatting De armoede in Leiden is na 2009, net als in heel Nederland, toegenomen. Dat blijkt uit cijfers uit het regionaal inkomensonderzoek van het Centraal

Nadere informatie

Armoedemonitor : Lage inkomens in Amsterdam

Armoedemonitor : Lage inkomens in Amsterdam Armoedemonitor : Lage inkomens in Amsterdam Lage inkomens in Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam, rve Participatie Projectnummer: Laure Michon Nienke Nottelman Clemens Wenneker Jeroen Slot Bezoekadres:

Nadere informatie

Woonlasten van huurders

Woonlasten van huurders RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlasten van huurders Huur- en energielasten in de gereguleerde huursector De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkrachtberekeningen 2007-2008/ 2 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden,

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen

Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen 2017 Het Nibud stelt elk jaar begrotingen op voor huishoudens met een minimum inkomen. We gaan uit van een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Dit is de bijstandsuitkering.

Nadere informatie

KRAP BIJ KAS IN EEN BETAALBARE HUURWONING

KRAP BIJ KAS IN EEN BETAALBARE HUURWONING 12 KRAP BIJ KAS IN EEN BETAALBARE HUURWONING (Foto: Sabine Joosten, Hollandse Hoogte) ANALYSE 13 Steeds meer huurders hebben een ontoereikend inkomen voor de netto woonlasten en de minimale kosten voor

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Onderzoek Armoedeval 2016 Zeist

Onderzoek Armoedeval 2016 Zeist Onderzoek Armoedeval 2016 Zeist 2 Onderzoek Armoedeval 2016 Zeist Sociaal Raadslieden Zeist Bergweg 1 3701 JJ Zeist T 030-6923857 M sora.zeist@planet.nl I www.sociaalraadsliedenzeist.nl 3 4 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke effecten van de bezuinigingen vanaf 2012 op het minimabeleid

Onderzoek naar de maatschappelijke effecten van de bezuinigingen vanaf 2012 op het minimabeleid Onderzoek naar de maatschappelijke effecten van de bezuinigingen vanaf op het minimabeleid Onderzoeker: Paul Tuntelder, stagiaire HBO/SJD 1 Inleiding In de raadsvergadering van 26 januari is unaniem de

Nadere informatie

De volledige enquête uitslag kunt u vinden op www.eerstehulpbijhuren.nl/salland of is op te vragen.

De volledige enquête uitslag kunt u vinden op www.eerstehulpbijhuren.nl/salland of is op te vragen. BETAALBAARHEID IN SALLAND Samenvatting resultaten enquête HVS Vooraf Huurdersvereniging Salland (HVS) heeft dit voorjaar bij alle huurders in de gemeenten Olst- Wijhe en Raalte een enquêteformulier betaalbaarheid

Nadere informatie

Vakantiegeld-enquête 2016. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Vakantiegeld-enquête 2016. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Vakantiegeld-enquête 2016 Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Vakantiegeld-enquête 2016 Auteurs Gea Schonewille Jasja Bos Inhoud SAMENVATTING... 6 1 INLEIDING... 8 2 AANTAL KEREN OP VAKANTIE...

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 Benodigde inzichten voor sturing op lokaal en regionaal niveau

Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 Benodigde inzichten voor sturing op lokaal en regionaal niveau Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 15 oktober 2014 Geachte leden van de algemene Kamercommissie Wonen en Rijksdienst, In antwoord op de motie van de Kamerleden Knops en

Nadere informatie

1Betaalbaarheid, Discussienotitie,werkconferentie,Regionale,Woonvisie!!! 17!maart!2015!!!!!!!

1Betaalbaarheid, Discussienotitie,werkconferentie,Regionale,Woonvisie!!! 17!maart!2015!!!!!!! 1Betaalbaarheid DiscussienotitiewerkconferentienaleWoonvisie 17maart2015 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Vragenvoordediscussie 2 3 Wanneeriseenwoningbetaalbaar? 5 4 Omvangvoorraadsocialehuurwoningen 6 5 Betaalbaarheidsproblemen

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden januari 2017

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden januari 2017 Koopkrachtberekeningen 2016-2017 Uitgewerkte voorbeelden januari 2017 Op Prinsjesdag 2016 heeft het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens berekend. In januari 2017 zijn ze opnieuw

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2009-2010 Berekeningen Prinsjesdag 2009 In opdracht van de ouderenbonden UnieKBO en PCOB Nibud, september 2009 Koopkracht van 65-plussers 2009-2010 Berekeningen Prinsjesdag 2009

Nadere informatie

Ongelijkheid en armoede: een Europees en Nederlands perspectief

Ongelijkheid en armoede: een Europees en Nederlands perspectief Ongelijkheid en armoede: een Europees en Nederlands perspectief Nibud-Congres 2017 Wat is genoeg? Utrecht, 29 juni 2017 Frank Vandenbroucke Universiteitshoogleraar UvA Wie is arm? Nederlandse benaderingen

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Woonborg. Woonlastenonderzoek. Brede blik op betaalbaarheidsrisico s. 18 november 2014

Woonborg. Woonlastenonderzoek. Brede blik op betaalbaarheidsrisico s. 18 november 2014 Woonborg Woonlastenonderzoek Brede blik op betaalbaarheidsrisico s 18 november 2014 DATUM 18 november 2014 TITEL Woonlastenonderzoek ONDERTITEL Brede blik op betaalbaarheidsrisico s OPDRACHTGEVER AUTEUR(S)

Nadere informatie

WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners

WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners 15233-WON WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners Berry Blijie (ABF) Judith Hurks (BZK) 15233-WON Inhoud 1. Inleiding 2. Contouren van de woningmarkt 3. De woningvoorraad

Nadere informatie

Eindexamen havo economie 2013-I

Eindexamen havo economie 2013-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 bij (1) monopolie bij (2) toe

Nadere informatie