Sustainable Supply Chain Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sustainable Supply Chain Management"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Sustainable Supply Chain Management Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Kristof Thierens Bart Vercaempst onder leiding van Prof. dr. A. Vereecke

2

3 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Sustainable Supply Chain Management Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Kristof Thierens Bart Vercaempst onder leiding van Prof. dr. A. Vereecke

4 Permission Ondergetekenden verklaren dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Kristof Thierens en Bart Vercaempst

5 Woord vooraf Deze scriptie zou niet tot stand gekomen zijn zonder de hulp en steun van bepaalde mensen die we dan ook wensen te bedanken. Vooreerst willen wij onze oprechte dank betuigen aan Prof. Vereecke, promotor van deze thesis. Els Pandelaere, begeleidster van deze scriptie, willen wij bedanken voor haar steun, de vele raadgevingen en voor de correcte wijze waarop zij onze voorbereidingen verbeterde. Verder willen wij een woord van dank schenken aan alle respondenten die meewerkten aan de interviews, voor het delen van hun meningen en het vrij maken van tijd in hun drukke agenda s. Een speciaal woord van dank gaat uit naar onze ouders, door wie we deze opleiding konden volgen. I

6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene inleiding... 1 Hoofdstuk 2 Methodologie Literatuur methodologie Interview methodologie Kwalitatief onderzoek Selectie SCs Alpro Soja SC Nike SC Vragenlijst... 5 Hoofdstuk 3 Literatuurstudie Van globale niet-duurzaamheid naar duurzaamheid Duurzaamheid Het triple bottom line - principe Drijfveren voor implementatie van duurzaamheid Haalbaarheid van het concept Performantie na implementatie duurzaamheid Supply Chain Management (SCM) Beschrijving Supply Chain (SC) Beschrijving Supply Chain Management (SCM) SCM als managementfilosofie SCM als set van activiteiten voor implementatie managementfilosofie SCM als een set van managementprocessen Voorwaarden en drijfveren van SCM Evolutie SCM en globalisatie Stadia in SCM maturiteit Sustainable supply chain management (SSCM) Situering Milieu en SCM Life cycle thinking Modellen en indicatoren Sociale ontwikkeling en SCM Codes of conduct (CoC) Labels Collaboratie in SSCs Belang voor realisatie SSCM II

7 Aspecten van samenwerking Barrières en drijfveren SSCM Implementatie SSCM Conclusie Hoofdstuk 4 Empirisch gedeelte Supply Chain Alpro Soja Inleiding Actoren binnen de Alpro Soja supply chain Drijfveren SSCM Milieusociale regelgeving Performantie regelgeving Materiaal regelgeving Eigen opgelegde milieusociale druk Colruyt versus Tesco Het SSCM concept Samenwerkingsverbanden Milieu aspect van duurzaamheid Life Cycle analysis: reductie en management van solventen Life Cycle analysis: Carbon footprinting Milieu auditing Sociale duurzaamheid Sociale initiatieven Sociale auditing Code of Conducts Labels Conclusie Supply chain Nike Inleiding Actoren binnen de Nike supply chain Drijfveren SSCM Het SSCM concept Samenwerkingsverbanden Contracten en verantwoordelijkheden Stuurgroepen Uitgeoefende druk Duurzaam engagement Milieu aspect van duurzaamheid Carbon Check tool Life Cycle Analysis Andere initiatieven Sociale duurzaamheid III

8 Sociale initiatieven Arbeidsomstandigheden Code of Conducts Milieusociale auditing Wetgeving en communicatie Conclusie Hoofdstuk 5 Algemene conclusie Literatuurlijst... VII Bijlagen... 1 Bijlage 1.1: Meest voorkomende labels op de Belgische markt... 1 Bijlage 1.2 : Code of Conduct Ralph Lauren... 3 Bijlage 1.3 : Code of Conduct Adidas Clothing... 4 Bijlage 1.4 : Code of Conduct Nordstrom... 6 Bijlage 1.5: Duurzame verbetering binnen Volkswagen (Koplin, 2007)... 8 Bijlage 1.6: Ten Principles UN Global Compact... 9 Bijlage 1.7: Vragenlijst SSCM Bijlage 1.8: Contactpersonen SSCM Bijlage 1.9: Interviews IV

9 Gebruikte afkortingen CFS CoC CR CSR DC EMS EICC LCA LCT MRP PRI S2L SC SCM SCO SCs SSC SSCM SSCs TBL WCED Container Freight Station Codes of Conduct Corporate Responsibility Corporate Social Responsibility Distribution Center Environmental Management System Electronic Industry Code of Conduct Life Cycle Assessment Life Cycle Thinking Material Requirement Planning Public Relations Image Ship-to-Line Supply Chain Supply Chain Management Supply Chain Orientation Supply Chains Sustainable Supply Chain Sustainable Supply Chain Management Sustainable Supply Chains Triple Bottom Line World Commission on Environment and Development V

10 Lijst van tabellen en figuren Tabel 1: Alpro SC procedure bij life cycle analysis (LCA) Tabel 2: Vergelijking literatuur en praktijk SSCM Figuur 1: Bestudeerde schakels binnen de Alpro Soja SC... 4 Figuur 2: Bestudeerde schakels binnen de Nike SC... 5 Figuur 3: Tunnelmetafoor. Gebaseerd op Robert et al. (2004)... 6 Figuur 4: Triple bottom line -principe (Azapagic, 2003) Figuur 5: Directe, uitgebreide en ultieme SC (Harrison et al., 2005) Figuur 6: Link tussen voorwaarden, SCO, SCM en gevolgen van SCM (Mentzer et al., 2001) Figuur 7: Stadia in SCM Maturiteit (Poirier en Quinn, 2006) Figuur 8: Closed-loop supply chain (Corbett en Klassen, 2006) Figuur 9: Vereenvoudigde supply chain en milieu gerichte inversteringen (Vachon en Klassen, 2007) Figuur 10: Functioneel model van (Hicks et al., 2004) Figuur 11: SSCM concept Koplin et al. (2007) Figuur 12: Bestudeerde schakels binnen de Alpro Soja SC Figuur 13: Het Alpro Soja doel is om tegen 2020 CO2 neutraal te worden Figuur 14: Supply chain van 1 tetrabrik Alpro sojamelk Figuur 15: Berekende kg CO2 footprint van 1 tetrabrik Alpro sojamelk over de SC Figuur 16: Product carbon footprint bij verschillende detergent types Figuur 17: SC van aangeboden wasdetergent bij de Colruyt groep Figuur 18: SC Nike Figuur 19: Scope Mearsk Logistics Figuur 20: Flow van goederen Decathlon Figuur 21: Maersk Carbon Check methodologie Figuur 22: CO2 - drijvers en reductiemogelijkheden Figuur 23: Afstand afgelegd met 1 ton cargo en 1 kg CO2 uitstoot Figuur 24: Traditionele vs. mayfly schoendoos Figuur 25: Life cycle thinking Nike Figuur 26: Aptonia energiedrank (links) en Artengo Rollnet (rechts) Figuur 27: Windmodelpark Nike Laakdal Figuur 28: SSC maturiteit VI

11 Hoofdstuk 1 Algemene inleiding Het is een feit, sustainable supply chain management (SSCM) of ook nog het maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de supply chain (SC) is gedurende de laatste jaren niet weg te denken geweest in de media. Een gekend voorbeeld uit de jaren 90 is de sterke polemiek die was ontstaan tussen sociale activisten en de leidinggevende internationale sportschoenen fabrikant Nike. Dit alles had te maken met de povere arbeidsomstandigheden die aan het daglicht waren gekomen bij de vele Aziatische leveranciers van Nike. Niet veel later deinde deze polemiek verder uit naar een aantal andere grote multinationals, waaronder een Wal-Mart, Nestlé, Shell. Meer recent vinden we ook nog berichten over niet duurzame praktijken. Zo verscheen begin maart 2008 een bericht in de internationale pers over de mensenrechten die in de Indonesische palmoliesector worden geschaad. Het bericht doet verslag over de vaak gewelddadige technieken om de inheemse bevolking van hun land te verjagen om plaats te maken voor palmoliebedrijven. Boeren die voorheen in staat waren in hun eigen behoefte te voorzien, worden gedwongen om hun land op te geven in ruil voor nieuwe ontwikkelingsprojecten en werkgelegenheid. In werkelijkheid verliezen zij hun land en krijgen daar slecht betaalde banen voor terug, terwijl hun bos verandert in een plantage. Deze recente berichtgevingen zijn weliswaar minder talrijk dan voorheen en dit dankzij het feit dat in de voorbije jaren academici, industrieën en de financiële wereld meer tot het besef zijn gaan komen dat milieusociale thema s onafscheidelijk zijn van het economisch succes. Hoe meer dit besef is gaan groeien, hoe meer men ook is gaan realiseren dat het traditionele supply chain management (SCM) meer moet worden dan het coördineren van een netwerk van bedrijven die zowel financiële als fysieke stromen uitwisselen en dit op de meest economische effectieve en efficiënte wijze. Kortom, SSCM heeft de introductie van ecologische evenals sociale waarden in de SC geïntroduceerd. 1

12 Reeds vooruitlopend op de inhoud van de scriptie, mag gezegd worden dat tot op heden SSCM nog volop in ontwikkeling is en er nog heel wat onduidelijkheden heersen hoe dit best wordt aangepakt. Maar niet tegenstaande dit alles, zijn heel wat initiatieven en ook tools ontwikkeld, of in ontwikkeling, met het oog op sustainability of duurzaamheid binnen de bedrijfsmuren en anderzijds binnen de SC. Het doel van deze scriptie is de handelingen, initiatieven en tools die deel uitmaken van het ganse complexe gebeuren van SSCM te belichten, en dit niet alleen vanuit de literatuur maar dan ook specifiek vanuit twee cases, meer bepaald twee supply chains (SCs) uit verschillende sectoren. De probleemstelling van deze scriptie kan dan ook als volgt geformuleerd worden: Wat zijn de initiatieven, strategieën, handelingen en tools die het concept sustainable supply chain management vorm geven of kunnen geven? 2

13 Hoofdstuk 2 Methodologie 2.1 Literatuur methodologie Het dient vermeld te worden dat deze scriptie hoofdzakelijk gebaseerd is op informatie dat via de literatuur publiekelijk toegankelijk was gedurende het schrijven van deze scriptie. Onder literatuur kan de lezer het volgende begrijpen: academische papers, journals, boeken en bedrijfsrapporten. In onze zoektocht naar de geschikte literatuur werden een aantal zoekwoorden gehanteerd. Hieronder kan een lijst gevonden worden van de meest gebruikte en belangrijkste zoektermen, weliswaar niet-exhaustief. Gebruikte zoektermen: Sustainable supply chain management, Sustainability and strategic planning, Sustainable supply chain, Green supply chain, Supply chain management template/tool/audit, Environmental supply chain, Integrated chain management, Sustainable logistics, Green logistics, Supplier sustainability assessment, Supplier code of conduct, Supplier questionnaire. 2.2 Interview methodologie Kwalitatief onderzoek Naast een literatuuronderzoek werd ook bijkomende informatie verkregen door kwalitatieve interviews met supply chain managers, sustainable develop analysts, product managers of andere representatieve vertegenwoordigers binnen de door ons geselecteerde SCs. Kwalitatieve interviews worden gebruikt om data te verzamelen over visies en perspectieven omtrent SSCM die voor de interviewer onbekend zijn. Door deze interviews krijgt de interviewer een beeld van waarde, motivaties en attitudes van de respondenten (Travers, 2001). 3

14 2.2.2 Selectie SCs Bij de selectie van de geschikte SCs voor het praktijkgedeelte bij deze scriptie, werden vooral volgende selectiecriteria gehanteerd: Volledigheid. Is het mogelijk de volledige SC vanaf de distributie stroomopwaarts tot bij de materialen, grondstoffen te doorlopen? Meer bepaald, kunnen we bij iedere schakel in de keten terecht om de gepaste documentatie en/of de noodzakelijke bedrijfsverantwoordelijken te interviewen of benaderen? Diversiteit. Vermits de scriptie door twee auteurs is samengesteld, was de bedoeling diversiteit in het praktijkgedeelte te brengen. De voorkeur ging dus uit naar SCs uit verschillende sectoren, bijvoorbeeld één SC uit de voedingssector en één uit de textielsector. Maar ook diversiteit en intensiteit naar de toepassing van SSCM in de SC was welkom. Gezien de beperkte tijdsduur van deze scriptie, middelen en soms terughoudendheid en onbereidwilligheid van enkele schakels binnen de door ons gekozen SCs, zijn we tot de volgende ketens kunnen komen. Hierna en op de volgende pagina worden de 2 SCs illustratief weergegeven. In bijlage 1.8 kan tevens een lijst gevonden worden van alle contactpersonen Alpro Soja SC Een eerste SC situeert zich in de voedingssector. Het is de SC van Alpro Soja producten die geproduceerd worden in de Alpro Soja productiesite te Wevelgem en in de warenhuisketen Colruyt kunnen gekocht worden. Grondstof Transport Productie Distributie & Retail Consumptie Soja plantages Cargill Alpro Soja Colruyt Klant Figuur 1: Bestudeerde schakels binnen de Alpro Soja SC 4

15 Nike SC In een tweede SC nemen we de sportartikelen van het merk Nike onder de loep. Hierbij zal de stroom van Nike s goederen vanaf hun transport uit Azië, over het distributiecentrum te Laakdal, naar een uiteindelijke sportwinkel van Decathlon bestudeerd worden. Grondstof & Productie Transport Distributie Transport Retail Consumptie Faciliteiten Azië Mearsk Logistics Nike Laakdal Mearsk Logistics Decathlon Klant Figuur 2: Bestudeerde schakels binnen de Nike SC Vragenlijst Voor de afname van de interviews, werd een vragenlijst opgesteld. We hadden ook een checklist met de vragen waarop we zeker een antwoord wilden krijgen. De vragenlijst zelf, die we gebruikten bij de interviews, heeft een open karakter en laat de geïnterviewde toe de vragen zelf te interpreteren. De interviews die we afnamen, waren semi-gestructureerde interviews. De (open) vragen lagen op voorhand vast, maar de volgorde werd bepaald door de antwoorden van de respondent (Bijleveld, 2006). Met een semi-gestructureerd interview, konden we gebruik maken van vaardigheden als doorvragen en samenvatten (Schuyten, 2006). Waar mogelijk, werden de interviews digitaal vastgelegd en ieder interview zo nauwkeurig mogelijk genoteerd. Het voordeel voor de respondenten die kozen voor de interviews niet op band vast te leggen, is dat men zich niet geremd voelde om ook over negatieve ervaringen rond SSCM te vertellen. De samenvattingen van de interviews kunnen in bijlage 1.9 gevonden worden. In een laatste stap werden de uitgeschreven interviews geanalyseerd en herwerkt tot het praktijkgedeelte van deze scriptie. 5

16 Hoofdstuk 3 Literatuurstudie 3.1 Van globale niet-duurzaamheid naar duurzaamheid Wanneer de recente wetenschappelijke literatuur wordt vergeleken met thema s waarover een tiental jaar geleden werd gepubliceerd, kan algauw een bepaald patroon worden vastgesteld. Meer nog dan voordien wordt de milieusociale thematiek in het middelpunt van de belangstelling geplaatst. Ash et al. (2005) toonden aan dat, niet alleen de kwantiteit aan literatuur betreffende sociale- en milieuthema s toegenomen is maar ook de graad van kwaliteit aan literatuur en dit op gebied van onderzoek en wetenschappelijke onderbouwing. De reden hiervoor werd door de auteurs toegewezen aan het groeiende globale bewustzijn van de uitdagingen die de mensheid te wachten staan in de komende jaren. Robert et al. (2004) beschrijft dit optredende bewustzijn via een cilinder- en trechtermetafoor (figuur 3). De cilinder stelt het verleden voor als een constante hoeveelheid natuurlijke middelen en wijst erop dat het ecosysteem de impact van menselijk gedrag kan absorberen. De trechter staat voor de huidige realiteit en voor het feit dat onze opties om de problemen aan te pakken drastisch dalen door een stijging aan de vraagzijde naar natuurlijke middelen en een vermindering aan de aanbodzijde van duurzame middelen. Figuur 3: Tunnelmetafoor. Gebaseerd op Robert et al. (2004) 6

17 Zo is er de vaststelling dat op het einde van de 19 de eeuw de wereldpopulatie ongeveer 1 miljard mensen bedroeg. Maar over de volgende 100 jaar was dit aantal bijna reeds verdubbeld en tegen 2010 zal naar alle waarschijnlijkheid onze planeet 6,9 miljard mensen tellen (United Nations, 2007). Het is evident dat deze stijging meer en meer beslag zal leggen op de natuurlijke middelen die de aarde verschaft. Deze evolutie brengt echter ook met zich mee dat er een groeiend bewustzijn is ontstaan in de geïndustrialiseerde landen dat de huidige productie- en consumptiepatronen verre van duurzaam zijn en een zware tol eisen van het milieu. (Pimentel et al., 1999; Tilman et al.,2001) Ook de rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (2007) zijn een duidelijke bron van het groeiende globale bewustzijn over de uitdagingen die de mensheid te wachten staan. De rapporten handelen vooral over: de dalende hoeveelheid aan beschikbare natuurlijke hulpbronnen in de wereld, de toenemende wereldbevolking en dit gecombineerd met een toenemende behoefte aan consumptie. Verder worden in deze rapporten ook de ernst van de opwarming van de aarde, de uitstoot van broeikasgassen, het verlies aan biodiversiviteit, het kappen van wouden en een verminderde voedselproductiviteit in kaart gebracht. Maar niet alleen de milieuthematiek staat centraal in de literatuur. Ook wereldwijde sociale problemen worden onderwerp van onderzoek. In één adem wordt hierbij vaak de link gemaakt met de huidige globaliseringtrend, met als exponent het outsourcen van productieactiviteiten van ontwikkelde gebieden zoals: West-Europa, VS, Japan naar minder ontwikkelde landen. Uit onderzoek is gebleken dat deze trend hoofdzakelijk tot wereldwijde sociale spanningen heeft geleid (Sethi, 2004) en nog steeds leidt (Christopher, 2005). Zo zijn er de ongelijke winsten en inkomensdelingen tussen de ontwikkelde en minder ontwikkelde landen waar multinationals actief zijn, met bovendien een toename van de kloof tussen arm en rijk in deze landen. Net omwille van het hierboven vermelde groeiend bewustzijn en de hierbij horende zorgen over: de verloedering van de menselijke omgeving, de tanende achteruitgang van natuurlijke grondstoffen en de gevolgen van deze teloorgang voor de toekomstige economische en sociale ontwikkeling werd de Brundtland Commissie, voorheen World Commission on Environment and Development (WCED) opgericht. Doel van deze commissie was te 7

18 reflecteren over duurzaamheid en om deze een centrale plaats in het dagelijkse leven te geven. De commissie definieerde duurzame ontwikkeling als volgt: Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoet komt aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. (WECD, Our Common Future, 1978) Vaak werd deze definitie bekritiseerd omwille van zijn alomvattendheid en vaagheid. Niettemin heeft de duurzaamheidgedachte steeds aan terrein gewonnen. Het is immers duidelijk dat de middelen die onze planeet verschaft op inefficiënte wijze verbruikt worden, zowel bij consumptie als in de diverse productieprocessen (Kleindorfer et al., 2005). Zo werd 5 jaar na het rapport van de WCED uit 1987 Agenda 21 gedurende de politieke top te Rio de Janeiro in het leven geroepen. Resultaat was een concreet actieplan met maatregelen naar duurzame ontwikkeling toe. In 2002, tien jaar later, was er de top te Johannesburg met een vooral sociaal gerichte focus. Het verminderen van de globale armoede, het verbeteren van waterbevoorrading en vooral het promoten van duurzame productieactiviteiten in minder ontwikkelde landen, door reeds ontwikkelde landen, stond er centraal. Hierna kwamen nog enkele politieke bijeenkomsten, maar allemaal vergingen ze in een politiek debat zonder concrete binding of uitgewerkte actieplannen. Het was opvallend hoe weinig de milieuproblematiek in alle voorgaande politieke bijeenkomsten en fora concreet aan bod kwam. Het was wachten tot 16 februari 2005 met het Kyoto Protocol vooraleer er nog eens een grote stap gezet werd in de richting van duurzame ontwikkeling. Landen die zich bij dit protocol aansloten, verplichten er zich juridisch toe om zes types broeikasgassen, die verantwoordelijk worden geacht voor de huidige klimaatsverandering, te reduceren. En dit met 5,2 procent ten opzichte van hun emissieniveau in 1992 over de periode (Stern, 2007). De USA en Australië verbonden zich niet tot dit protocol wat leidde tot verschillende debatten en gemengde gevoelens tussen landen, politieke leiders en de wetenschappelijke wereld. Dit wijst er enkel maar op hoe moeilijk het is om een globaal duurzaamheidprincipe door te voeren niettegenstaande de vele drijfveren. In het volgend hoofdstuk zullen deze drijfveren dan ook van naderbij bekeken worden samen met de haalbaarheid van duurzaamheid. 8

19 Vanuit de literatuur is men er vooral van overtuigd dat de supply chain (SC) zeker een stap in de goede richting kan zijn om niet-duurzaamheid aan te pakken (Ny, 2006). Hoe dit nu precies dient te gebeuren is onderwerp van deze scriptie. Hierbij zal stap voor stap vanuit de literatuurstudie geprobeerd worden deze puzzel op te lossen. In wat volgt, wordt al een eerste puzzelstuk gelegd door het principe van: sustainability of duurzaamheid nog dieper te benaderen dan wat hier reeds vermeld werd. Hierbij zullen vooral de drijfveren, de haalbaarheid en niet te vergeten de performantie na implementatie van duurzaamheid onder de loep genomen worden. 9

20 3.2 Duurzaamheid Het triple bottom line - principe Wanneer in de huidige levenssfeer naar een beschrijving voor de term duurzaamheid wordt gezocht, wordt er vaak verwezen naar wat men een drieledige verantwoordelijkheid of ook nog wel het Triple Bottom Line -principe (TBL) noemt. TBL staat voor: Mensen People, Planeet Planet en Winst Profit en verwijst naar een nieuwe economie, waarbij mensen herkennen dat winst en winstgevendheid slechts één element vormen voor het lange termijn succes van ondernemingen en industrieën (Hay et al., 2005). Belangrijk hierbij zijn zowel de toekomst van de mensen (zowel intern als extern aan de onderneming), als de toekomst van onze planeet. Figuur 4: Triple bottom line -principe (Azapagic, 2003) In de huidige context wordt duurzaamheid dus onlosmakelijk gecorreleerd aan het triple bottom line -principe (TBL). Uit figuur 4 kan dan ook geconcludeerd worden dat met het duurzaamheidprincipe een balans moet worden gezocht tussen 3 pijlers of domeinen. Economische vooruitgang en continuïteit moet hierbij hand in hand kunnen gaan met zowel sociale gelijkheid en ontwikkeling als bescherming en behoud van het milieu. 10

21 3.2.2 Drijfveren voor implementatie van duurzaamheid De belangrijkste drijfveren waarom ondernemingen het duurzaamheidprincipe en dus sustainability willen integreren in hun activiteiten, kunnen we terugbrengen tot een aantal factoren. In het werk van Kleindorfer et al kunnen bijvoorbeeld volgende factoren gevonden worden: Publieke druk inzake milieu-, gezondheids- en veiligheidsaspecten heeft geleid tot: een verstrengde wetgeving, bijkomende reguleringen en internationale overeenkomsten betreffende het behoud van natuurlijke middelen en de controle van negatieve impacten op het milieu. Het toenemend bewustzijn dat TBL thema s ervoor zorgen dat de vraag van consumenten naar producten, gemaakt door organisaties die het TBL-principe onderschrijven, stijgt. De kostprijs van materialen en energie zal blijven klimmen naarmate de economie zich meer uitbreidt en snelle geïndustrialiseerde landen zoals China en India zich in hun noden willen voorzien. De groeiende antipathie in de publieke opinie tegenover globalisering creëert sterkere NGO s die de bedrijven inzake duurzaam beleid onder de loep gaan nemen. En dat NGO s zoals Greenpeace een aanzienlijke rol kunnen spelen ondervond Shell aan de lijve. In 1995 probeerde Shell het versleten Brent Spar olieplatform te laten afzinken in de oceaan. Een agressieve campagne van Greenpeace leidde tot een publieke boycot van Shell stations. Shell werd hierbij verplicht af te zien van zijn oorspronkelijk plan, zelfs nadat bleek dat de wetenschappelijke cijfers van Greenpeace niet altijd betrouwbaar bleken te zijn. De Brito et al. (2008) zien eerder een drieledige verklaring voor de implementatie van duurzaam ondernemen met toch enige nuanceverschillen t.o.v. de voorgaande 4 factoren: Organisaties starten met het voeren van een duurzaam beleid door de wetgeving. Sommige ondernemingen staan hierbij eerder terughoudend en afwachtend tegenover beperkingen opgelegd door de overheid (bv. inzake recyclage, CO 2-11

22 emmisies, sociale condities, ). Terwijl andere het initiatief willen nemen en verkiezen zich constant te informeren over ontwikkelingen op het Europese niveau. Organisaties worden aangetrokken tot duurzaam ondernemen omwille van het competitief voordeel dat er mogelijks uit voortvloeit (Sarkis, 2003). Implementatie kan immers leiden tot het aantrekken van nieuwe milieu- en sociaal bewuste consumenten. Ook kan men bv. anticiperen op veranderingen in de wetgeving, zodat men een restrictie ombuigt tot een opportuniteit. Een laatste drijfveer is corporate responsability (CR), welke zijn grondvesten terugvindt in de stakeholder theorie van Freeman (1984). Deze theorie stelt dat een onderneming moet letten op de noden van ieder individu of groep die de realisatie van de objectieven van de onderneming beïnvloedt of erdoor beïnvloed wordt, en dus niet enkel moet proberen de winst te maximaliseren voor de aandeelhouders Haalbaarheid van het concept Uit studies van Elkington (1997) en Kleindorfer et al. (2005) is duidelijk gebleken dat het niet gemakkelijk blijkt te zijn het concept van duurzame ontwikkeling toe te passen in de praktijk. De auteurs zijn beide tot de conclusie gekomen dat duurzame ontwikkeling een nieuw type van menselijk handelen vraagt, met nieuwe waarden en normen waaraan de maatschappij getoetst moet worden. Volgens Elkington (2000) brengt het concept nieuwe benaderingsmethoden met zich mee op het gebied van economische successen, milieukwaliteit, en sociale rechtvaardigheid. Wat Elkington eigenlijk in zijn werk doet, is het concept vertalen naar concrete bruikbare acties die iedere economische entiteit onmiddellijk kan toepassen. In een mogelijke analyse naar de haalbaarheid van het concept hebben velen, zoals Sarkis et al. (2003) en Hollenhorst (2004), geprobeerd om het concept van duurzaam management radicaal te splitsen in termen van milieu, sociaal en economisch management. Vanuit de literatuur en de praktijk is hierop veel kritiek gekomen omwille van het feit dat duurzaamheid holistisch dient aangepakt te worden. Ook Penman (1994) waarschuwt voor de gevaren van isolatie van deze verschillende thema s. Volgens Pennman zou het best mogelijk zijn dat het milieu en sociale aspect binnen het duurzaam management concept al 12

23 vlug op de achtergrond kan geraken en er enkel een management vanuit een economisch perspectief zou overblijven. Enkel een holistische aanpak kan tot een maximalisatie van de maatschappelijke duurzaamheidcurve leiden (Vollenbroek, 2002), (Holmberg, 2004). Ook Schaltegger et al. (2003) stipuleert dat weliswaar de moeilijkste uitdaging van duurzaam management binnen een bedrijf of supply chain (SC), de integratie uitdaging is waar milieusociaal management volledig geïntegreerd moet zijn met de diverse processen binnen een bedrijf of SC. Niettegenstaande er bedrijven zijn die actief deze weg opgaan, zijn er ook veel grote bedrijven die de duurzaamheiduitdaging in hun SC als een onmogelijke taak zien. Dit omdat hun leveranciersbasis zo uitgebreid en complex is of omdat men dit gewoon als een zeer tijdsrovende opdracht ziet (Wolters, 2003). Meestal bestaat er dan niet zoiets als een coördinatie op niveau van de SC en blijft het bij individuele inspanningen Performantie na implementatie duurzaamheid Eerdere discussies over duurzame technologie focusten vooral op een afweging die gemaakt moest worden tussen milieu en economische competitiviteit als in een zero sum game. Porter en van der Linde (1995) tonen echter met praktijkvoorbeelden aan dat duurzame omstandigheden, ondernemingen ertoe aanzet natuurlijke middelen op een meer efficiënte manier te gaan gebruiken en daardoor meer productief te worden. Larson (2000) stelt dat wanneer ondernemingen gedwongen worden tot het implementeren van nieuwe omstandigheden, zoals duurzaamheid, ze meer ondernemerschap vertonen wat leidt tot de ontwikkeling van nieuwe producten. Zhu en Sarkis (2004) en Melnyk et al. (2003) tonen dan weer aan dat een effectief milieubeleid vooral de operationele performantie op een positieve manier beïnvloedt. Niettegenstaande de verschillende gevallen van verbeterde operationele performantie door het voeren van een duurzaam beleid, stellen Corbett en Klassen (2006) toch een trage operationalisering van milieubehoudende maatregelen vast. Volgens de auteurs zou dit te wijten zijn aan de wet van de onverwachte verwachte voordelen. Ex-post zijn er immers verscheidene voordelen waar te nemen na implementatie, maar het is bijna onmogelijk om 13

24 ex-ante vast te stellen waar de voordelen zullen ontstaan. De wet van de onverwachte verwachte voordelen helpt eigenlijk ook mee verklaren waarom ondernemingen nu nog steeds geneigd zijn om gemakkelijkshalve te opteren voor end-of-proces, end-of-pipe technologieën. Vachon en Klassen (2007) zien hier hoofdzakelijk een tweeledige verklaring hiervoor: 1. Ondernemingen opteren voor een dikwijls dure end-of-pipe technologie, omdat deze doorgaans weinig hinder geeft aan de primaire operaties en dus de kernprocessen en producten ongemoeid laat. 2. Een tweede verklaring vindt men terug in supply chain management : enerzijds de onwil van klanten om veranderende productspecificaties te aanvaarden en anderzijds het gebrek aan middelen en expertise bij de leverancier. Verder hebben Klassen en McLaughlin (1996) ook bewijs geleverd dat ondernemingen die een beter milieubeleid implementeren ook beter presteren op de aandelenmarkten, wat natuurlijk contradictorisch is met de reeds vermelde zero sum visie. Corbett en Klassen (2006) zien opnieuw de wet van de onverwachte verwachte voordelen en dus eigenlijk causale ambiguïteit als reden hiervoor. Dezelfde redeneringen zouden doorgetrokken kunnen worden naar het sociale luik van duurzame ontwikkeling en economische competitiviteit toe, maar hier is echter weinig onderzoek naar verricht (Carter, 2000; Corbett en Klassen, 2006). Matos en Hall (2007) stellen daarentegen dat een focus louter op milieuparameters los van sociale bezorgdheden contraproductief kan werken in de duurzame ontwikkeling van een onderneming. Het is immers moeilijk wanneer sociale factoren aan het geheel worden toegevoegd om de verschillende interdependenties te vatten. Volgens Hall en Vredenburg (2003) is het bij duurzame ontwikkeling moeilijk vast te stellen wat de sleutelparameters zijn en wanneer conflicterende drukken zich voordoen. Dergelijke ambiguïteiten maken bv. risicoanalyse bijzonder moeilijk, omdat de probabiliteiten dan in hoge mate gebaseerd zijn op imperfecte informatie. De auteurs stellen verder dat er bij duurzame ontwikkeling rekening moet gehouden worden met een breder gamma aan 14

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. Bacheloreindverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. De stakeholders benadering Auteur: Studie: F.C. Davelaar S0071846 Bachelor Business Administration Begeleider:

Nadere informatie

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç hêáëíçñ=k^ppbk éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=ã~àçê=çééê~íáçåééä=ã~å~öéãéåí=éå=äçöáëíáéâ

Nadere informatie

Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België

Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

Supply Chain Management in de Gezondheidszorg: Trends

Supply Chain Management in de Gezondheidszorg: Trends UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Supply Chain Management in de Gezondheidszorg: Trends Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN DUURZAME

OP WEG NAAR EEN DUURZAME OP WEG NAAR EEN DUURZAME RETAILSECTOR EEN ONDERZOEK NAAR DE AFSTEMMING VAN DE BELANGEN OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID TUSSEN DE AANBIEDERS EN GEBRUIKERS VAN RETAILVASTGOED Erik van Gelder MRE 2008-2010

Nadere informatie

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar 2005-2006 De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische

Nadere informatie

GEINTEGREERD FACILITY MANAGEMENT

GEINTEGREERD FACILITY MANAGEMENT UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008-2009 GEINTEGREERD FACILITY MANAGEMENT Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste Economische

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 HET GEBRUIK VAN BOOTSTRAP FINANCIERING IN DE ICT- EN BIOTECHNOLOGIESECTOR Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

`ìëíçãéê=éëóåüçäçöáå~ä=å~éáí~ä=áå=î~äìé=åçjåêé~íáçå

`ìëíçãéê=éëóåüçäçöáå~ä=å~éáí~ä=áå=î~äìé=åçjåêé~íáçå `ìëíçãéê=éëóåüçäçöáå~ä=å~éáí~ä=áå=î~äìé=åçjåêé~íáçå qáããó=oçìääéå éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=p~åçê~=pqobrhbkp = j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å= ã~ëíéê=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééåw=

Nadere informatie

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad:

Nadere informatie

MANAGEMENT ACCOUNTING. Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

MANAGEMENT ACCOUNTING. Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 DE IMPACT VAN ERP-SYSTEMEN EN DE GEVOLGEN VOOR MANAGEMENT ACCOUNTING Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van:

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Vergelijking tussen DVV (België) en AXA (Frankrijk) Carlier Julie Academiejaar 2003 2004 Eindwerk Financie- en verzekeringswezen Woord vooraf

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners De mogelijkheden van SOA voor logistieke dienstverleners Master thesis Informatica Variant Management & Toepassing (MT) Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek

Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING VAN

OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING VAN FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN VAKGROEP BELEIDSINFORMATIE, OPERATIONEEL BEHEER EN TECHNOLOGIEBELEID Academiejaar 2003-2004 OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING

Nadere informatie

Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping

Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Technische Bedrijfsvoering Voorzitter: Prof. Dr. Ir. R. Van Landeghem Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping

Nadere informatie

aé=êçä=î~å=d`~íéöçêó=j~å~öéãéåíd=éå=dbññáåáéåí= `çåëìãéê=oéëéçåëéd=áå=êéí~áäáåö

aé=êçä=î~å=d`~íéöçêó=j~å~öéãéåíd=éå=dbññáåáéåí= `çåëìãéê=oéëéçåëéd=áå=êéí~áäáåö aé=êçä=î~å=d`~íéöçêó=j~å~öéãéåíd=éå=dbññáåáéåí= `çåëìãéê=oéëéçåëéd=áå=êéí~áäáåö cê~åâ=mfb`el`hf éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=dáääéêí=ptfkkbk = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê==

Nadere informatie

Nederland vooruit. Vakreferenten: Dr. C. Dieperink & Dr. E. Papies Liberal Arts & Sciences 11 April 2014

Nederland vooruit. Vakreferenten: Dr. C. Dieperink & Dr. E. Papies Liberal Arts & Sciences 11 April 2014 Nederland vooruit Een interdisciplinair onderzoek naar het huidige transitiebeleid in Nederland vanuit milieu-maatschappijwetenschappelijk en sociaal-psychologisch perspectief Maaike D. Homan 3855457 Renée

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 HET GEBRUIK VAN INTERIM MANAGEMENT ALS MANAGEMENTINSTRUMENT: THEORETISCH- EN EMPIRISCH ONDERZOEK Scriptie voorgedragen tot het

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Bedankt voor jullie hulp en steun: ze zal niet snel vergeten worden! Karen Dejaegher

WOORD VOORAF. Bedankt voor jullie hulp en steun: ze zal niet snel vergeten worden! Karen Dejaegher WOORD VOORAF Ter afsluiting van mijn studies Handelsingenieur, optie Technologie aan de Universiteit Hasselt (voormalig Limburgs Universitair Centrum) schreef ik deze eindverhandeling. Het onderwerp van

Nadere informatie

béå=âêáíáëåüé=~å~äóëé=î~å=~öéåííéåüåçäçöáé=~äë= çåçéêëíéìåáåö=îççê=äçöáëíáéâé=åéíïéêâéå

béå=âêáíáëåüé=~å~äóëé=î~å=~öéåííéåüåçäçöáé=~äë= çåçéêëíéìåáåö=îççê=äçöáëíáéâé=åéíïéêâéå béå=âêáíáëåüé=~å~äóëé=î~å=~öéåííéåüåçäçöáé=~äë= çåçéêëíéìåáåö=îççê=äçöáëíáéâé=åéíïéêâéå j~êáç=^boqp éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=déêêáí=g^kppbkp ÅçJéêçãçíçê=W mêçñk=çêk=hçéå=s^kellc báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=

Nadere informatie

Bijdrage van competentiemanagement aan strategisch human resource development

Bijdrage van competentiemanagement aan strategisch human resource development Voorkant Bijdrage van competentiemanagement aan strategisch human resource development Onderzoek uitgevoerd bij Fabory Nederland BV te Tilburg: De bijdrage van competentiemanagement aan strategisch human

Nadere informatie