mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2"

Transcriptie

1 mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: en: zie pagina a 2

2 Inhoud Colofon NU Zorg Algemeen Je licentie activeren 2 Systeemeisen 3 NU Zorg voor de student en de docent NU Zorg in het kort 4 Werken met NU Zorg 6 NU Zorg voor de docent Ondersteuning 9 NU Zorg: de opbouw 10 NU Zorg: de inhoud Noordhoff Uitgevers bv Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photo copying, recording or otherwise without prior written permission of the publisher.

3 Je licentie activeren WEBSITE Maak je gebruik van NU Zorg via de website, dan volg je de onderstaande procedure. Kies A als je al een account hebt aangemaakt, bijvoorbeeld vorig jaar. Kies B als je nog nooit een account hebt aangemaakt. A Ik heb al eerder gewerkt met een activeringscode. Ik heb in het verleden al een account aangemaakt. Activeren Stap 1: Ga naar de website die vermeld staat op de sticker achterop deze gids. Stap 2: Klik op inloggen. Stap 3: Volg de aanwijzingen en gebruik de activeringscode op de sticker achterop deze gids. Aan de slag Je hebt je licentie geactiveerd en je wilt aan de slag. Stap 1: Ga naar de website die vermeld staat op de sticker achterop Stap 2: Klik op inloggen. Stap 3: Voer je adres en wachtwoord in. B Ik heb nog niet eerder gewerkt met een activeringscode. Ik heb nog nooit een account aangemaakt. Activeren Stap 1: Ga naar de website die vermeld staat op de sticker achterop deze gids. Stap 2: Klik op account aanmaken. Stap 3: Volg de aanwijzingen en gebruik de activeringscode op de sticker achterop deze gids. Aan de slag Je hebt je licentie geactiveerd en je wilt aan de slag. Stap 1: Ga naar de website die vermeld staat op de sticker achterop deze gids. Stap 2: Klik op inloggen. Stap 3: Voer je adres en wachtwoord in. Hulp nodig? Kijk op onze website voor hulp bij inloggen en voor andere vragen Hulp nodig? Kijk op onze website voor hulp bij inloggen en voor andere vragen 2 Je licentie activeren Noordhoff Uitgevers bv

4 Systeemeisen ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING VAN JE ROC Maak je gebruik van NU Zorg via de elektronische leeromgeving van je ROC dan geldt de volgende procedure: Account registreren en licentie activeren Stap 1: Log in op de elektronische leeromgeving van je ROC. Stap 2: Klik op de link van NU Zorg. Stap 3: Er verschijnt nu een venster waar éénmalig een aantal gegevens wordt gevraagd. Stap 4: Volg de aanwijzingen op het venster en gebruik de activeringscode die op de sticker staat achterop deze gids. Aan de slag Je hebt je licentie geactiveerd en je wilt aan de slag. Stap 1: Log in op de elektronische leeromgeving van je ROC. Stap 2: Klik op de link van NU Zorg. Je kunt nu aan de slag! Om te kunnen werken met NU Zorg, heb je toegang nodig tot een computer met een internetverbinding. Maar let voordat je begint goed op de eisen en hulpprogramma s die je nodig hebt! De volgende eisen worden gesteld: DESKTOP-PC / LAPTOPS IE 10 IE 11 Chrome Safari Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 MAC OS + Chrome OS (chromebook) TABLETS Hardware OS Browser ipad 2 en hoger ios7 Native (safari) Samsung Galaxy Tab 2 Android 4.1 Native (android) SOFTWARE > Flash plugin: geïnstalleerd en up-to-date > Acrobat Reader: geïnstalleerd en up-to-date Voor aanvullende informatie over problemen en oplossingen ten aanzien van weergave problemen in verschillende browsers zie VOOR DE E-LEARNING MODULES GELDEN AANVULLENDE SYSTEEMEISEN Ondersteunde besturingssystemen Windows 7 Windows 8 Ondersteunde browsers: Internet Explorer 7 en hoger Firefox 4.0 en hoger Benodigde plugins Flash player 9 + Beveiligingsinstellingen van de browser Javascript ingeschakeld Cookies accepteren Pop-ups toestaan Overige benodigdheden Geluidsondersteuning Windows Media Player (9+) Hulp nodig? Kijk op onze website voor hulp bij inloggen en voor andere vragen https://services.noordhoffuitgevers.nl. Noordhoff Uitgevers bv Systeemeisen 3

5 NU Zorg in het kort NU Zorg is de multimediale oplossing voor de mbo-opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige. De inhoud bestaat uit verschillende typen leeractiviteiten binnen de leereenheden (projecten, praktijksituaties, vaardigheidstrainingen, transferopdrachten, verdiepingsopdrachten), gekoppeld aan theorie-eenheden, interactieve oefenvragen en toetsreeksen. Deze leerobjecten bieden een rijke leeromgeving waarmee de student kan werken aan competenties en zich optimaal kan voorbereiden op de praktijk. De onderdelen van NU zorg zijn zowel in boekvorm als digitaal verkrijgbaar. HET AANBOD Een overzicht van alle boeken voor Verzorgenden en Verpleegkundigen. tb = theorieboek wb = werkboek Niveau 3 Generiek > Organiseren van zorg (tb en wb) > Persoonlijke zorg (tb en wb) > Afstemmen van zorg (tb en wb) > Wonen en huishouden (tb en wb) > Begeleiden in de zorg (tb en wb) > Verpleegtechnische handelingen (tb en wb) > Voorlichting,advies en instructie (tb en wb) > Kwaliteitszorg (tb en wb) > Communicatie in de zorg (tb en wb) Niveau 4 Generiek > Plannen van zorg (tb en wb) > Verpleegkundige zorg (tb en wb) > Begeleiding in de zorg (tb en wb) > Verpleegtechnische handelingen (tb en wb) > Voorlichting, advies en instructie (tb en wb) > Kwaliteitszorg (tb en wb) > Coördinatie van zorg (tb en wb) > Wonen en huishouden (optioneel) (tb en wb) > Communicatie in de zorg (tb en wb) Branches > Geriatrie (VVT deel 1) (tb en wb) > Chronisch zieken (VVT 2) (tb en wb) > Psychiatrie (tb en wb) > Gehandicaptenzorg (tb en wb) > Kraamzorg (tb en wb) > Algemeen ziekenhuis (tb en wb) > Kinderen & jeugdigen (tb en wb) Naslagwerken > Niveau 4 Onder de knie > Zakboek Anatomie en fysiologie > Zakboek Ziekten > Zakboek Verpleegkundige diagnosen ( Carpenito) Branches > Geriatrie (VVT deel 1) (tb en wb) > Chronisch zieken (VVT deel 2) (tb en wb) > Psychiatrie (tb en wb) > Gehandicaptenzorg > Kraamzorg (tb en wb) Naslagwerken > Niveau 3 onder de knie 4 NU Zorg in het kort Noordhoff Uitgevers bv

6 NU ZORG ONLINE Bij een licentie van NU Zorg Online heb je toegang tot de inhoud, in de vorm van digitale boeken, van niveau 3 en 4. Deze inhoud bestaat uit twee onderdelen: > generiek > branches In deze delen vind je per onderwerp: > theorie (theorieboek) > leereenheden (werkboek) > oefen- en toetsvragen > vaardigheden > instructievideo s > praktijkinformatie Je kunt uiteraard een combinatie kiezen van NU Zorg folio en NU zorg Online. Je kiest zelf de ideale mix. Voor sommige onderwerpen is een naslagwerk handig. Bij andere onderwerpen zijn de extra s die het digitale materiaal biedt juist belangrijk, zoals de mogelijkheid om teksten te bewerken, formulieren in te vullen en te versturen, filmpjes en linken naar internet te bekijken. De boeken en NU Zorg digitaal zijn te bestellen vanaf de catalogussite van Noordhoff Uitgevers: Kijk hier ook voor meer informatie over de relatie NU zorg met de kwalificatiedossiers V&V, de Kernactiviteiten Consortium Beroepsonderwijs Zorgopleidingen en de proeven van Prove2Move. Daarnaast is er voor beide niveaus ook aanvullende en verdiepende e-learning beschikbaar over diverse onderwerpen. Met NU Zorg Online bestaat ook de mogelijkheid tot het zelf toevoegen van eigen lesmateriaal, het maken van planningen per klas én per individuele student waarbij de voortgang van de klas of student gemonitord kan worden door middel van een leerlingvolgsysteem. Voor docenten is per titel een docentenhandleiding opgenomen. De inhoud kan worden doorzocht op trefwoord via de uitgebreide zoekfunctie. Na het invullen van een woord verschijnt een lijst met relevante zoektermen. Na aanklikken van de gewenste zoekterm verschijnt het gevonden leerobject. Noordhoff Uitgevers bv NU Zorg in het kort 5

7 Werken met NU Zorg LEERACTIVITEITEN Authentieke projecten De leeractiviteiten uit de werkboeken zijn het hart van NU Zorg. Ze zijn opgedeeld in diverse leereenheden. Elke leereenheid bestaat uit drie onderdelen: 1. Er wordt een kritische beroepssituatie beschreven waarin de studenten een opdracht moeten uitvoeren (project). NU Zorg reikt de studenten een stappenplan aan waarmee zij een aanpak kunnen ontwikkelen. De laatste stap is steeds reflectie. Stappenplan Project De student gaat met behulp van een stappenplan aan de slag in een kritische beroepssituatie 2. Daarna wordt de student geconfronteerd met uitdagende en/of problematische praktijksituaties die een beroep doen op het samenspel van kennis, vaardigheden en attitudes van de student. Hoe ga je om met de onzekerheden, dilemma s en problemen van de dagelijkse zorgpraktijk? De projectsituatie wordt helder omschreven. Praktijksituaties BBL projecten Binnen NU Zorg zijn ook projecten zonder context ideaal om uit te voeren in de BPV. Dan staat de eigen praktijk centraal binnen de verschillende opdrachten. Opdrachten om om te leren gaan met bijzondere dilemma s, problemen en situatie uit de dagelijkse praktijk. Opdrachten bestaan uit herkenning en verwerking. 6 Werken met NU Zorg Noordhoff Uitgevers bv

8 3. Het onderdeel Plus biedt opdrachten voor verdieping en transfer. Via de transferopdrachten leert de student de opgedane ervaring toe te passen in bijvoorbeeld andere settings. De vele authentieke contexten helpen de student zich in te leven - samen met de consequente presentatie van de stof - een belangrijke voorwaarde voor zelfstandig leren. Door de kennis van verschillende contexten zal de student mettertijd ook de keuze voor een beroepsveld beter kunnen onderbouwen. THEORIE Leren naar behoefte Bij het maken van de leeractiviteiten worden studenten verwezen naar ondersteunende informatie. Die vinden zij voor een belangrijk deel in de theorieboeken, in gedidactiseerde modulaire vorm. Die theorie bestuderen zij naar behoefte. Veel voorbeelden, schema s en illustratie maken de stof toegankelijk. Inleiding en praktijkschets Plus Extra opdrachten voor verdieping en transfer naar een andere context Elk theoriehoofdstuk wordt ingeleid met een praktijkschets Noordhoff Uitgevers bv Werken met NU Zorg 7

9 Illustraties ZELFTEST Weten wat je kunt en kent Bij de theorie vinden de studenten interactieve oefen- en toetsvragen. De oefenvragen helpen de theorie zelfstandig te verwerken bij alle vragen wordt naar de theorie verwezen. Met de toetsvragen kunnen de studenten zichzelf toetsen; het programma laat direct het resultaat zien. Zo nodig krijgen ze feedback en worden ze verwezen naar de theorie. Oefen- en toetsvragen Theorie en Bronnen Per hoofdstuk zijn er reeksen oefenvragen beschikbaar. Per hoofdstuk zijn onder theorie en bronnen staan verwijzingen naar oa documenten, presentaties en internet Oefenvragen kunnen zelfstandig gemaakt worden. De student krijgt direct feedback op de ingevulde vragen. 8 Werken met NU Zorg Noordhoff Uitgevers bv

10 Ondersteuning HELPDESK Kijk op onze website voor hulp bij inloggen en voor andere vragen : DE ACCOUNTMANAGER Wilt u een persoonlijk advies of een demonstratie van NU Zorg, dan komt onze accountmanager graag bij u langs. U kunt mailen naar DOCENTENMATERIAAL EN METHODESITE Docentenhandleidingen, antwoorden, uitwerkingen en formulieren treft u aan in het docentengedeelte van NU Zorg Online aan. Met uw docentenlicentie heeft u toegang tot dit materiaal. Extra ondersteuning wordt geboden via de methodesite. Ga naar onderwijskundige aspecten en de diversiteit aan toepassingsmogelijkheden aan bod. Daarnaast is ondersteuning mogelijk bij curriculumontwikkeling met NU Zorg volgens een vaste methodiek, hetgeen resulteert in een zogenaamd spoorboekje. In een spoorboekje wordt de onderwijsinhoud vastgelegd, gebaseerd op de methode NU zorg. Hierbij wordt uitgegaan van de (onderwijskundige) uitgangspunten van het ROC. Het spoorboekje beschrijft (per periode) de onderwijsinhoud van de opleiding met betrekking tot : > kerntaak/werkproces/competentie; > de inzet NU zorg :verwijzing naar opdrachten, theorie; > de inhoud ondersteunende leerlijnen/onderwijsgebieden; > vaardigheden; > relatie met toetsing (Consortium of Prove2Move). Deze ondersteuning wordt verzorgd door onze eindredactie: Anneke Ormel en Ank van de Wiel. Zij kennen de methode en hebben ruime ervaring met curriculumontwikkeling met ROC s. Daardoor wordt een curriculum in korte tijd gerealiseerd en kunnen docenten en studenten goed voorbereid aan de slag. Trainingen worden op basis van offerte verzorgd. DOCENTENTRAINING Noordhoff Uitgevers biedt u ondersteuning bij de inzet van NU Zorg binnen uw eigen onderwijsorganisatie. De inhoud van de docententraining bestaat uit twee onderdelen: een gebruikerstraining en een didactische training. Tijdens de gebruikerstraining wordt ingegaan op de opbouw en structuur van het leermiddel en de vereiste voorbereiding voor de lessen. In de didactische training komen Noordhoff Uitgevers bv Ondersteuning 9

11 NU Zorg: de opbouw KWALIFICATIESTRUCTUUR De beroepsgerichte kwalificatiestructuur van V&V legt de basis voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De ontwikkeling van beroepsbekwaamheid is het uitgangspunt. Studenten leren handelen in de beroepspraktijk, waarbij zijzelf en hun leerproces centraal staan. De inhoud en de indeling van de leerstof van NU Zorg zijn bepaald door de beroepsactiviteiten die zijn beschreven in de werkprocessen. BURGERSCHAP Een belangrijk onderdeel bij het handelen in de beroepspraktijk zijn de burgerschapscompetenties. In NU Zorg zijn die dan ook geïntegreerd in de leereenheden. Voor verdere uitwerkingen van burgerschapscompetenties kan gebruik worden gemaakt van Connect, het leermiddel voor Loopbaan & Burgerschap van Noordhoff Uitgevers. Kijk voor meer informatie hierover COMPETENTIEGERICHT LEREN MET NU ZORG Bij NU Zorg leidt het leren tot competenties. De student ontwikkelt competenties door te leren zelfstandig te handelen in beroepssituaties (met gebruik van vaardigheden en kennis) en daarbij om te gaan met onzekerheden, dilemma s en problemen en daarop te reflecteren. Daardoor krijgt zij inzicht in haar handelen. Praktijksituatie De praktijk is het vertrekpunt van NU Zorg. Daarom worden studenten voor situaties gesteld waarbij zij stapsgewijs methodisch leren te werken met inzet van alle vaardigheden en kennis die nodig zijn. De leereenheden doen dit met competentie ontwikkelende projecten die de BOL-student kan toepassen in een aangeboden praktijksituatie. De BBL-student kan dit doen door competentie ontwikkelende contextloze projecten in de eigen praktijksituatie toe te passen. Beide soorten projecten zijn precies hetzelfde en werken als koppeling tussen de bijbehorende theorie en de benodigde vaardigheden. De leereenheden vormen een uitgebreide proeftuin voor de praktijk met vele praktijksituaties en transfer- en verdiepingsopdrachten. Deze situaties en opdrachten zijn ondersteunend aan het project. Handelen Nadat de situatie duidelijk is geschetst, moet de student met de praktijk aan de slag: ze moet gaan handelen. Daarbij beoordeelt de student of ze voldoende bagage heeft om deskundig te kunnen handelen. Kennis, vaardigheden en attitudes blijven erg belangrijk. Als ze merkt dat ze nog theoretische ondersteuning nodig heeft, raadpleegt ze de theorie. Is ze onvoldoende in staat om met veel voorkomende problemen om te gaan, dan kan ze aan de slag met praktijksituaties. Als ze onvoldoende vaardigheden bezit, kan ze aan de slag met de vaardigheden in NU Zorg. Als ze voldoende kan handelen met kennis en inzicht, dan is de student klaar voor de volgende stap in haar leerproces. Resultaat Elk project levert een beroepsproduct op: de student doet, maakt, ontwerpt of ontwikkelt iets of behaalt een resultaat. Het stappenplan van het project begeleidt dit proces. Duidelijke, overzichtelijke stappen leiden logisch naar het beroeps product. Criteria helpen te bepalen of de student een adequaat product kan maken of adequaat kan handelen. Reflecteren Om competent te kunnen handelen in onverwachte situaties, heeft de student inzicht nodig. Dat is te leren. Inzicht verwerft ze, door na te denken over haar ervaringen en de resultaten. Bij de reflectie zal de student concreet moeten verwoorden waarom ze heeft gehandeld zoals ze deed, welke voorkennis ze gebruikte, waaraan ze merkte of ze voldoende was voorbereid en wat ze kan verbeteren. Ze zal haar beroepshouding, kennis en vaardigheden adequaat nagaan. Dit doet zij met behulp van duidelijk omschreven leerdoelen. 10 NU Zorg: de opbouw Noordhoff Uitgevers bv

12 Kennis en vaardigheden Bij competenties zijn kennis en vaardigheden belangrijk. Ze zijn echter niet het doel, maar het middel: de bagage waarover de student moet beschikken om competent te kunnen handelen. NU Zorg integreert kennis en vaardigheden via de projecten. Deze verwijzen precies naar de bijbehorende hoofdstukken in de theorie of de juiste vaardigheden in NU Zorg Online. De kennis uit het theorie kan de student ook oefenen en toetsen: bij de theorie zijn interactieve vragen ontwikkeld waarmee de student de aangeboden theorie oefent. Ook zijn er reeksen die de gehele theorie toetsen. Om bovenstaand leerproces vorm te geven, bestaat NU Zorg uit de volgende onderdelen: > theorie; > leereenheden (leeractiviteiten); > vaardigheden; > oefen- en toetsvragen; > ondersteunende materialen; > docentenhandleiding. THEORIE De student raadpleegt de theorie bij het werken aan de opdrachten van de leereenheden (uit de boeken of NU Zorg Online). De theorie bevat kort en bondig alle voorwaardelijke kennis. De theorie is niet gedidactiseerd. Dat wil zeggen dat er geen opdrachten en dergelijke in staan. Het is echt een naslagwerk. Dat betekent dat studenten er snel en makkelijk in kunnen zoeken. Daarom zijn er onder andere mindmaps in opgenomen. LEEREENHEDEN De leereenheden zijn het uitgangspunt van NU Zorg. Elke leereenheid gaat over een beroepscompetentie. Iedere leereenheid bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Project 2. Praktijksituaties 3. Plus Project Een project is de centrale opdracht waarmee de student een beroepscompetentie ontwikkelt. Alle andere onderdelen van NU Zorg ondersteunen daarbij (theorie, vragen en vaardigheden). Kenmerken van een project van NU Zorg > De student oefent met een project de competentie zo integraal mogelijk, niet opgesplitst in onderdelen als kennis, vaardigheden en deelvaardigheden. > De student beoordeelt (in overleg met de docent) welke kennis en vaardigheden nodig zijn om het project te maken. > De student ontwikkelt een competentie niet in één keer, maar door herhaaldelijk te oefenen. NU Zorg bevat voor de opleiding een aantal projecten om de competentie te ontwikkelen met toenemende complexiteit en afnemende sturing. > De projecten hebben een sterke relatie met het beroep door het laten opleveren van een beroepsproduct. > De projecten hebben een relatie met een casus; de projectsituatie. > Studenten kunnen aan de projecten zowel op school als in de beroepspraktijk werken. Daarom zijn de projecten zonder context ook in NU Zorg Online te vinden, zodat ze overal beschikbaar zijn. > In de projecten zijn de stappen oriënteren, plannen, uitvoeren en evalueren te herkennen. > Het leren omgaan met beroepsgerichte problemen of dilemma s speelt een rol in de projecten. Door het project leert de student omgaan met kenmerkende problemen. > Projecten hebben vaak niet een beste oplossing, maar meerdere mogelijke oplossingen. Het gaat daarbij om beargumenteerd leren handelen. Zowel de hoe als de waarom -vraag is van belang. > Het project bevat een aantal min of meer vaste stappen. Iedere stap levert een deelproduct. Het ROC beslist door wie (docent of praktijkopleider) een stap begeleid en beoordeeld wordt. > In het project worden de kwaliteitseisen waaraan de (deel) producten moeten voldoen nauwkeurig beschreven. Deze productspecificaties geven richting aan het leerproces. Noordhoff Uitgevers bv NU Zorg: de opbouw 11

13 Praktijksituaties Naast de projecten werkt de student aan meerdere praktijksituaties. Praktijksituaties zoomen in op een onderdeel van de competentie. Aan de hand van opdrachten leert de student omgaan met veelvoorkomende (probleem)situaties uit de beroepspraktijk. Het gaat daarbij met name om bestuurlijke, organisatorische, strategische en sociaal-communicatieve aspecten. De praktijksituaties bestaan uit de volgende onderdelen: > praktijksituatie; > herkenning; > verwerking. Praktijksituatie De praktijksituatie is een vervolg op de projectsituatie, eventueel aangevuld met nieuwe elementen. Bij de branches kunnen nieuwe praktijksituaties beschreven zijn, die niet voortgaan op de projectsituatie. Herkenning Een aantal opdrachten gericht op het opfrissen en activeren van voorkennis en ervaring. Verwerking Een aantal afwisselende opdrachten waarbij steeds de centrale vraag is: hoe moet de student in deze praktijksituatie handelen? De opdrachten zoomen in op een deel van de beroepscompetentie. Door middel van de vragen doorloopt de student de volgende stappen: > wat is het probleem; > probleem verkennen; > strategie/oplossing bedenken; > oefenen. Plus Aan het eind van iedere leereenheid staan extra opdrachten: verdieping en transfer. Verdiepingsopdrachten bieden extra uitdaging en verdieping. Ze leggen bijvoorbeeld een link naar de maatschappelijke context, of besteden extra aandacht aan anatomie. De verdiepingsopdrachten zijn bijvoorbeeld geschikt om in te zetten bij heterogene groepen, zoals gemengde groepen niveau 3 en 4 of groepen met studenten uit verschillende werkvelden. Met transferopdrachten leert de student de beroepscompetenties toepassen in andere situaties, bijvoorbeeld in andere werkvelden en/of bij andere zorgcategorieën. Eindopdrachten In de uitgaven voor de Branches zijn eindopdrachten opgenomen. Bij iedere Branche kan de student kiezen uit vier eindopdrachten: 1. Voorlichting maken en/of geven gericht op de Branche; 2. Voorstellen of richtlijnen formuleren gericht op kwaliteitszorg in de Branche; 3. Een project organiseren dat een relatie heeft met de Branche; 4. Een onderzoek verrichten naar een onderwerp/probleem in de Branche en aanbevelingen doen. De student kiest een opdracht, een product en een onderwerp dat past bij de eigen leerstijl, interesse, werk- of stage-ervaring. Door middel van de eindopdracht laat de student zien dat ze de problematiek van de Branche overziet, keuzes kan maken en verdedigen. OEFEN- EN TOETSVRAGEN Bij de theorie zijn vragen met automatische feedback ontwikkeld; daarmee kunnen studenten zelfstandig hun kennis testen. Er zijn reeksen vragen voor ieder hoofdstuk uit de theorie. Bij deze vragenreeksen kunnen studenten direct na de vraag zelf het antwoord opvragen. Ook staan er twee reeksen vragen waarmee studenten hun kennis van het hele theorietitel kunnen toetsen. Hier krijgen ze het antwoord pas na het maken van de hele reeks. NU ZORG ONLINE NU Zorg Online bevat alle informatie die de student nodig heeft om in de praktijk te kunnen handelen met de juiste kennis, vaardigheden en beroepshouding. 12 NU Zorg: de opbouw Noordhoff Uitgevers bv

14 Hier vindt de student de volgende onderdelen: > leereenheden; > theorie; > oefen- en toetsvragen; > praktijkinformatie; > hulpmiddelen voor een portfolio; > vaardigheden. Praktijkinformatie De praktijk is niet alleen oefenen op school of bij een instelling, maar ook oog hebben voor het grotere geheel. In NU Zorg vindt de student daarom artikelen uit vaktijdschriften over de competentie. Ook zijn er handige tips, aandachtspunten en valkuilen uit de praktijk opgenomen. Hulpmiddelen portfolio In NU Zorg staan alle bestanden die de student nodig heeft om het project succesvol af te ronden. Het bevat de benodigdheden voor het (digitaal) portfolio: het stappenplan, een kennis- en ervaringsformulier (inventarisatie voorkennis en kunde), een registratieformulier en de formulieren van de vaardigheden. Registratieformulier In NU Zorg is een registratieformulier opgenomen. Dit registratieformulier is een hulpmiddel bij het maken van een studieplanning. Het geeft per leereenheid een overzicht van de producten van het project en van de bijbehorende vaardigheden (beroepsvaardigheden en maatschappelijke vaardigheden). De student (of docent) kan zo makkelijk bijhouden welke producten zij heeft gemaakt en welke vaardigheden zij heeft afgerond. Daardoor geeft het registratieformulier een overzicht van de vorderingen van de student. Er zijn verschillende momenten waarop dit registratieformulier gebruikt kan worden: > als voorbereiding, voordat er aan het project gewerkt gaat worden; > na afloop van het project om de vorderingen te registreren. Vaardigheden Om competent te kunnen handelen zijn vaardigheden nodig. Met de vaardigheden kunnen studenten een onderdeel van de competentie intensief oefenen. Welke vaardigheden de student oefent, wordt in overleg met de docent of de praktijkopleider bepaald. Om vaardigheden aan te leren en te oefenen zijn in NU Zorg digitaal drie onderdelen opgenomen: > opdrachtformulier; > handelingsformulier; > toetsformulier. Opdrachtformulier Het oefenen van vaardigheden gebeurt aan de hand van het opdrachtformulier. Dit formulier bestaat uit twee onderdelen: oriëntatie en oefenen. Oriëntatie In de oriëntatie staan een aantal opdrachten waarmee de student zichzelf voorbereidt op het oefenen van de vaardigheid. Oefenen Oefenen gebeurt aan de hand van een opdracht, meestal in groepjes. De student is afwisselend zorgvrager, zorgverlener en observator. De observator maakt gebruik van het handelingsformulier dat bij de vaardigheid hoort. Het formulier wordt ook gebruikt bij de nabespreking. Handelingsformulier Het handelingsformulier helpt de student bij het leren en oefenen van de vaardigheden. In dit formulier is de vaardigheid stap voor stap beschreven. Dit handelingsformulier wordt gebruikt bij: a de cognitieve voorbereiding in de voorbereidingsfase; b als observatieformulier bij het onderdeel oefenen van het opdrachtformulier; c bij de nabespreking van het onderdeel oefenen van het opdrachtformulier. Noordhoff Uitgevers bv NU Zorg: de opbouw 13

15 Toetsformulier Het laatste onderdeel van het leren van vaardigheden is de beoordeling in de praktijk. Dan wordt vastgesteld of de student de vaardigheid beheerst of niet. Die beoordeling vindt plaats aan de hand van het toetsformulier van de vaardigheid. AANSLUITING NU ZORG - PORTFOLIO De student maakt met behulp van de opdrachten uit NU Zorg allerlei producten waarmee zij kan laten zien (bewijzen) wat zij al kan, zoals: producten van projecten, beoordeling van medestudenten over inbreng en kwaliteiten (bijvoorbeeld bij vaardigheden) en reflecti everslagen. Het registratieformulier geeft aan welke bewijzen per leereenheid verzameld kunnen worden. het generieke deel krijgen dus een vervolg in de branches. De competenties worden daardoor in de loop van de opleiding verbreed en verdiept. 2. Er is sprake van toenemende zelfstandigheid van studenten. Daarom neemt in de branches de sturing vanuit NU Zorg af. Opdrachten kennen steeds meer ruimte voor studenten om zelf dingen te regelen, te organiseren, op te zoeken, te plannen, etc. 3. Er is een toenemende mate van integratie van de competenties. De ondersteunende theorie en vaardigheden worden in de loop van de opleiding geringer van omvang. De student kan deze producten en bewijzen opnemen in het portfolio dat op het ROC gebruikt wordt. Om dat te faciliteren zijn in NU Zorg digitaal invulformulieren te vinden die de student kan gebruiken om de producten aan te leveren. Dit kan bijvoorbeeld zijn: > een evaluatie; > een rapportage; > een ingevuld deel van dossier; > een medicijnkaart. OPBOUW VAN NU ZORG Bij de opbouw van NU Zorg zijn drie principes van belang. 1. Een beroepscompetentie ontwikkelt de student niet in een keer, maar door herhaaldelijk te oefenen. NU Zorg heeft een aantal opdrachten om de beroepscompetentie te ontwikkelen met toenemende complexiteit en afnemende sturing. De projecten uit 14 NU Zorg: de opbouw Noordhoff Uitgevers bv

16 NU Zorg: de inhoud LEEREENHEDENCATALOGUS NU ZORG VERZORGENDE In NU Zorg voor Verzorgenden zijn de volgende onderdelen opgenomen: Organiseren van zorg ( 3 leereenheden) 2. Afstemmen van zorg ( 3 leereenheden) 3. Persoonlijke zorg ( 9 leereenheden) 4. Wonen en huishouden ( 4 leereenheden) 5. Begeleiden in de zorg ( 4 leereenheden) 6. Verpleegtechnische handelingen ( 9 leereenheden) 7. Voorlichting,advies en instructie (3 leereenheden) 8. Kwaliteitszorg (5 leereenheden) 9. Communicatie in de zorg ( 5 leereenheden) 10. Geriatrie (VVT deel1) ( 7 leereenheden + een eindopdracht) 11. Chronisch zieken (VVT deel 2) ( 7 leereenheden + een eindopdracht) 12. Psychiatrie ( 6 leereenheden + een eindopdracht) 13. Gehandicaptenzorg ( 7 leereenheden + een eindopdracht) 14. Kraamzorg ( 7 leereenheden + een eindopdracht) 8. Wonen en huishouden (optioneel) ( 4 leereenheden) 9. Communicatie in de zorg ( 5 leereenheden) 10. Geriatrie (VVT deel1) ( 7 leereenheden + een eindopdracht) 11. Chronisch zieken (VVT deel 2) ( 7 leereenheden + een eindopdracht) 12. Psychiatrie ( 7 leereenheden + een eindopdracht) 13. Gehandicaptenzorg ( 7 leereenheden + een eindopdracht) 14. Kraamzorg ( 7 leereenheden + een eindopdracht) 15. Algemeen ziekenhuis ( 8 leereenheden) 16. Kinderen & jeugd ( 8 leereenheden + een eindopdracht) LEEREENHEDENCATALOGUS NU ZORG MBO-VERPLEEGKUNDIGE In NU Zorg voor Mbo-Verpleegkundige zijn de volgende onderdelen opgenomen: 1. Plannen van zorg ( 2 leereenheden) 2. Verpleegkundige zorg (9 leereenheden) 3. Begeleiden in de zorg ( 7 leereenheden) 4. Verpleegtechnische handelingen ( 9 leereenheden) 5. Voorlichting, advies en instructie (3 leereenheden) 6. Kwaliteitszorg ( 5 leereenheden) 7. Coördinatie van zorg ( 3 leereenheden) Noordhoff Uitgevers bv NU Zorg: de inhoud 15

17 Persoonlijke activeringscode Op deze wegwijzer ontbreekt de persoonlijke activeringscode

Nieuw Nederlands 2. vmbo-kgt. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Wolters-Noordhoff Groningen

Nieuw Nederlands 2. vmbo-kgt. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Wolters-Noordhoff Groningen Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vmbo-kgt, docentenhandleiding 1 Nieuw Nederlands 2 vmbo-kgt docentenhandleiding Tiddo Ekens Wolters-Noordhoff Groningen Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vmbo-kgt, docentenhandleiding

Nadere informatie

Zo maak je een verpleegplan

Zo maak je een verpleegplan Zo maak je een verpleegplan Jessica Hesselink Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten opmaak.indd 4-09-0 5:40 Ontwerp omslag: G2K-designers, Groningen Omslagillustratie: istockfoto Aan de totstandkoming

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Reflecteren: de basis

Reflecteren: de basis Noordhoff Uitgevers bv Persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit Reflecteren: de basis Op weg naar bewust en bekwaam handelen Mirjam Groen Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten reflecteren.indb

Nadere informatie

Excelleren van leerlingen mogelijk maken

Excelleren van leerlingen mogelijk maken PASSEND ONDERWIJS EN ZORG VO Excelleren van leerlingen mogelijk maken Voor één docent is het te moeilijk Minke Bruning Gert Kamphof Josée von Weijhrother Greet de Boer Excelleren van leerlingen mogelijk

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool

Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool Kris Verbeeck Colofon Auteur Kris Verbeeck KPC Groep Yvonne Meulman, Astrid van den Hurk, Harry Gankema, Cees de Wit,

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders. Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck

OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders. Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer, Jacques Poell en Elise Schouten Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer Jacques Poell

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling?

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling? Beslissen over effectieve hulp Wat werkt in indicatiestelling? 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media

Nadere informatie

Jos Castelijns en Inge Andersen. Beoordelen om te leren. Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces

Jos Castelijns en Inge Andersen. Beoordelen om te leren. Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Jos Castelijns en Inge Andersen Beoordelen om te leren Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Beoordelen om te leren Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Jos Castelijns

Nadere informatie

Over de drempels met taal

Over de drempels met taal Over de drempels met taal Over de drempels met taal De niveaus voor de taalvaardigheid Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Postbus 2041 7500 CA Enschede

Nadere informatie