mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2"

Transcriptie

1 mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: en: zie pagina a 2

2 Inhoud Colofon NU Zorg Algemeen Je licentie activeren 2 Systeemeisen 3 NU Zorg voor de student en de docent NU Zorg in het kort 4 Werken met NU Zorg 6 NU Zorg voor de docent Ondersteuning 9 NU Zorg: de opbouw 10 NU Zorg: de inhoud Noordhoff Uitgevers bv Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photo copying, recording or otherwise without prior written permission of the publisher.

3 Je licentie activeren WEBSITE Maak je gebruik van NU Zorg via de website, dan volg je de onderstaande procedure. Kies A als je al een account hebt aangemaakt, bijvoorbeeld vorig jaar. Kies B als je nog nooit een account hebt aangemaakt. A Ik heb al eerder gewerkt met een activeringscode. Ik heb in het verleden al een account aangemaakt. Activeren Stap 1: Ga naar de website die vermeld staat op de sticker achterop deze gids. Stap 2: Klik op inloggen. Stap 3: Volg de aanwijzingen en gebruik de activeringscode op de sticker achterop deze gids. Aan de slag Je hebt je licentie geactiveerd en je wilt aan de slag. Stap 1: Ga naar de website die vermeld staat op de sticker achterop Stap 2: Klik op inloggen. Stap 3: Voer je adres en wachtwoord in. B Ik heb nog niet eerder gewerkt met een activeringscode. Ik heb nog nooit een account aangemaakt. Activeren Stap 1: Ga naar de website die vermeld staat op de sticker achterop deze gids. Stap 2: Klik op account aanmaken. Stap 3: Volg de aanwijzingen en gebruik de activeringscode op de sticker achterop deze gids. Aan de slag Je hebt je licentie geactiveerd en je wilt aan de slag. Stap 1: Ga naar de website die vermeld staat op de sticker achterop deze gids. Stap 2: Klik op inloggen. Stap 3: Voer je adres en wachtwoord in. Hulp nodig? Kijk op onze website voor hulp bij inloggen en voor andere vragen Hulp nodig? Kijk op onze website voor hulp bij inloggen en voor andere vragen 2 Je licentie activeren Noordhoff Uitgevers bv

4 Systeemeisen ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING VAN JE ROC Maak je gebruik van NU Zorg via de elektronische leeromgeving van je ROC dan geldt de volgende procedure: Account registreren en licentie activeren Stap 1: Log in op de elektronische leeromgeving van je ROC. Stap 2: Klik op de link van NU Zorg. Stap 3: Er verschijnt nu een venster waar éénmalig een aantal gegevens wordt gevraagd. Stap 4: Volg de aanwijzingen op het venster en gebruik de activeringscode die op de sticker staat achterop deze gids. Aan de slag Je hebt je licentie geactiveerd en je wilt aan de slag. Stap 1: Log in op de elektronische leeromgeving van je ROC. Stap 2: Klik op de link van NU Zorg. Je kunt nu aan de slag! Om te kunnen werken met NU Zorg, heb je toegang nodig tot een computer met een internetverbinding. Maar let voordat je begint goed op de eisen en hulpprogramma s die je nodig hebt! De volgende eisen worden gesteld: DESKTOP-PC / LAPTOPS IE 10 IE 11 Chrome Safari Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 MAC OS + Chrome OS (chromebook) TABLETS Hardware OS Browser ipad 2 en hoger ios7 Native (safari) Samsung Galaxy Tab 2 Android 4.1 Native (android) SOFTWARE > Flash plugin: geïnstalleerd en up-to-date > Acrobat Reader: geïnstalleerd en up-to-date Voor aanvullende informatie over problemen en oplossingen ten aanzien van weergave problemen in verschillende browsers zie VOOR DE E-LEARNING MODULES GELDEN AANVULLENDE SYSTEEMEISEN Ondersteunde besturingssystemen Windows 7 Windows 8 Ondersteunde browsers: Internet Explorer 7 en hoger Firefox 4.0 en hoger Benodigde plugins Flash player 9 + Beveiligingsinstellingen van de browser Javascript ingeschakeld Cookies accepteren Pop-ups toestaan Overige benodigdheden Geluidsondersteuning Windows Media Player (9+) Hulp nodig? Kijk op onze website voor hulp bij inloggen en voor andere vragen Noordhoff Uitgevers bv Systeemeisen 3

5 NU Zorg in het kort NU Zorg is de multimediale oplossing voor de mbo-opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige. De inhoud bestaat uit verschillende typen leeractiviteiten binnen de leereenheden (projecten, praktijksituaties, vaardigheidstrainingen, transferopdrachten, verdiepingsopdrachten), gekoppeld aan theorie-eenheden, interactieve oefenvragen en toetsreeksen. Deze leerobjecten bieden een rijke leeromgeving waarmee de student kan werken aan competenties en zich optimaal kan voorbereiden op de praktijk. De onderdelen van NU zorg zijn zowel in boekvorm als digitaal verkrijgbaar. HET AANBOD Een overzicht van alle boeken voor Verzorgenden en Verpleegkundigen. tb = theorieboek wb = werkboek Niveau 3 Generiek > Organiseren van zorg (tb en wb) > Persoonlijke zorg (tb en wb) > Afstemmen van zorg (tb en wb) > Wonen en huishouden (tb en wb) > Begeleiden in de zorg (tb en wb) > Verpleegtechnische handelingen (tb en wb) > Voorlichting,advies en instructie (tb en wb) > Kwaliteitszorg (tb en wb) > Communicatie in de zorg (tb en wb) Niveau 4 Generiek > Plannen van zorg (tb en wb) > Verpleegkundige zorg (tb en wb) > Begeleiding in de zorg (tb en wb) > Verpleegtechnische handelingen (tb en wb) > Voorlichting, advies en instructie (tb en wb) > Kwaliteitszorg (tb en wb) > Coördinatie van zorg (tb en wb) > Wonen en huishouden (optioneel) (tb en wb) > Communicatie in de zorg (tb en wb) Branches > Geriatrie (VVT deel 1) (tb en wb) > Chronisch zieken (VVT 2) (tb en wb) > Psychiatrie (tb en wb) > Gehandicaptenzorg (tb en wb) > Kraamzorg (tb en wb) > Algemeen ziekenhuis (tb en wb) > Kinderen & jeugdigen (tb en wb) Naslagwerken > Niveau 4 Onder de knie > Zakboek Anatomie en fysiologie > Zakboek Ziekten > Zakboek Verpleegkundige diagnosen ( Carpenito) Branches > Geriatrie (VVT deel 1) (tb en wb) > Chronisch zieken (VVT deel 2) (tb en wb) > Psychiatrie (tb en wb) > Gehandicaptenzorg > Kraamzorg (tb en wb) Naslagwerken > Niveau 3 onder de knie 4 NU Zorg in het kort Noordhoff Uitgevers bv

6 NU ZORG ONLINE Bij een licentie van NU Zorg Online heb je toegang tot de inhoud, in de vorm van digitale boeken, van niveau 3 en 4. Deze inhoud bestaat uit twee onderdelen: > generiek > branches In deze delen vind je per onderwerp: > theorie (theorieboek) > leereenheden (werkboek) > oefen- en toetsvragen > vaardigheden > instructievideo s > praktijkinformatie Je kunt uiteraard een combinatie kiezen van NU Zorg folio en NU zorg Online. Je kiest zelf de ideale mix. Voor sommige onderwerpen is een naslagwerk handig. Bij andere onderwerpen zijn de extra s die het digitale materiaal biedt juist belangrijk, zoals de mogelijkheid om teksten te bewerken, formulieren in te vullen en te versturen, filmpjes en linken naar internet te bekijken. De boeken en NU Zorg digitaal zijn te bestellen vanaf de catalogussite van Noordhoff Uitgevers: Kijk hier ook voor meer informatie over de relatie NU zorg met de kwalificatiedossiers V&V, de Kernactiviteiten Consortium Beroepsonderwijs Zorgopleidingen en de proeven van Prove2Move. Daarnaast is er voor beide niveaus ook aanvullende en verdiepende e-learning beschikbaar over diverse onderwerpen. Met NU Zorg Online bestaat ook de mogelijkheid tot het zelf toevoegen van eigen lesmateriaal, het maken van planningen per klas én per individuele student waarbij de voortgang van de klas of student gemonitord kan worden door middel van een leerlingvolgsysteem. Voor docenten is per titel een docentenhandleiding opgenomen. De inhoud kan worden doorzocht op trefwoord via de uitgebreide zoekfunctie. Na het invullen van een woord verschijnt een lijst met relevante zoektermen. Na aanklikken van de gewenste zoekterm verschijnt het gevonden leerobject. Noordhoff Uitgevers bv NU Zorg in het kort 5

7 Werken met NU Zorg LEERACTIVITEITEN Authentieke projecten De leeractiviteiten uit de werkboeken zijn het hart van NU Zorg. Ze zijn opgedeeld in diverse leereenheden. Elke leereenheid bestaat uit drie onderdelen: 1. Er wordt een kritische beroepssituatie beschreven waarin de studenten een opdracht moeten uitvoeren (project). NU Zorg reikt de studenten een stappenplan aan waarmee zij een aanpak kunnen ontwikkelen. De laatste stap is steeds reflectie. Stappenplan Project De student gaat met behulp van een stappenplan aan de slag in een kritische beroepssituatie 2. Daarna wordt de student geconfronteerd met uitdagende en/of problematische praktijksituaties die een beroep doen op het samenspel van kennis, vaardigheden en attitudes van de student. Hoe ga je om met de onzekerheden, dilemma s en problemen van de dagelijkse zorgpraktijk? De projectsituatie wordt helder omschreven. Praktijksituaties BBL projecten Binnen NU Zorg zijn ook projecten zonder context ideaal om uit te voeren in de BPV. Dan staat de eigen praktijk centraal binnen de verschillende opdrachten. Opdrachten om om te leren gaan met bijzondere dilemma s, problemen en situatie uit de dagelijkse praktijk. Opdrachten bestaan uit herkenning en verwerking. 6 Werken met NU Zorg Noordhoff Uitgevers bv

8 3. Het onderdeel Plus biedt opdrachten voor verdieping en transfer. Via de transferopdrachten leert de student de opgedane ervaring toe te passen in bijvoorbeeld andere settings. De vele authentieke contexten helpen de student zich in te leven - samen met de consequente presentatie van de stof - een belangrijke voorwaarde voor zelfstandig leren. Door de kennis van verschillende contexten zal de student mettertijd ook de keuze voor een beroepsveld beter kunnen onderbouwen. THEORIE Leren naar behoefte Bij het maken van de leeractiviteiten worden studenten verwezen naar ondersteunende informatie. Die vinden zij voor een belangrijk deel in de theorieboeken, in gedidactiseerde modulaire vorm. Die theorie bestuderen zij naar behoefte. Veel voorbeelden, schema s en illustratie maken de stof toegankelijk. Inleiding en praktijkschets Plus Extra opdrachten voor verdieping en transfer naar een andere context Elk theoriehoofdstuk wordt ingeleid met een praktijkschets Noordhoff Uitgevers bv Werken met NU Zorg 7

9 Illustraties ZELFTEST Weten wat je kunt en kent Bij de theorie vinden de studenten interactieve oefen- en toetsvragen. De oefenvragen helpen de theorie zelfstandig te verwerken bij alle vragen wordt naar de theorie verwezen. Met de toetsvragen kunnen de studenten zichzelf toetsen; het programma laat direct het resultaat zien. Zo nodig krijgen ze feedback en worden ze verwezen naar de theorie. Oefen- en toetsvragen Theorie en Bronnen Per hoofdstuk zijn er reeksen oefenvragen beschikbaar. Per hoofdstuk zijn onder theorie en bronnen staan verwijzingen naar oa documenten, presentaties en internet Oefenvragen kunnen zelfstandig gemaakt worden. De student krijgt direct feedback op de ingevulde vragen. 8 Werken met NU Zorg Noordhoff Uitgevers bv

10 Ondersteuning HELPDESK Kijk op onze website voor hulp bij inloggen en voor andere vragen : DE ACCOUNTMANAGER Wilt u een persoonlijk advies of een demonstratie van NU Zorg, dan komt onze accountmanager graag bij u langs. U kunt mailen naar DOCENTENMATERIAAL EN METHODESITE Docentenhandleidingen, antwoorden, uitwerkingen en formulieren treft u aan in het docentengedeelte van NU Zorg Online aan. Met uw docentenlicentie heeft u toegang tot dit materiaal. Extra ondersteuning wordt geboden via de methodesite. Ga naar onderwijskundige aspecten en de diversiteit aan toepassingsmogelijkheden aan bod. Daarnaast is ondersteuning mogelijk bij curriculumontwikkeling met NU Zorg volgens een vaste methodiek, hetgeen resulteert in een zogenaamd spoorboekje. In een spoorboekje wordt de onderwijsinhoud vastgelegd, gebaseerd op de methode NU zorg. Hierbij wordt uitgegaan van de (onderwijskundige) uitgangspunten van het ROC. Het spoorboekje beschrijft (per periode) de onderwijsinhoud van de opleiding met betrekking tot : > kerntaak/werkproces/competentie; > de inzet NU zorg :verwijzing naar opdrachten, theorie; > de inhoud ondersteunende leerlijnen/onderwijsgebieden; > vaardigheden; > relatie met toetsing (Consortium of Prove2Move). Deze ondersteuning wordt verzorgd door onze eindredactie: Anneke Ormel en Ank van de Wiel. Zij kennen de methode en hebben ruime ervaring met curriculumontwikkeling met ROC s. Daardoor wordt een curriculum in korte tijd gerealiseerd en kunnen docenten en studenten goed voorbereid aan de slag. Trainingen worden op basis van offerte verzorgd. DOCENTENTRAINING Noordhoff Uitgevers biedt u ondersteuning bij de inzet van NU Zorg binnen uw eigen onderwijsorganisatie. De inhoud van de docententraining bestaat uit twee onderdelen: een gebruikerstraining en een didactische training. Tijdens de gebruikerstraining wordt ingegaan op de opbouw en structuur van het leermiddel en de vereiste voorbereiding voor de lessen. In de didactische training komen Noordhoff Uitgevers bv Ondersteuning 9

11 NU Zorg: de opbouw KWALIFICATIESTRUCTUUR De beroepsgerichte kwalificatiestructuur van V&V legt de basis voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De ontwikkeling van beroepsbekwaamheid is het uitgangspunt. Studenten leren handelen in de beroepspraktijk, waarbij zijzelf en hun leerproces centraal staan. De inhoud en de indeling van de leerstof van NU Zorg zijn bepaald door de beroepsactiviteiten die zijn beschreven in de werkprocessen. BURGERSCHAP Een belangrijk onderdeel bij het handelen in de beroepspraktijk zijn de burgerschapscompetenties. In NU Zorg zijn die dan ook geïntegreerd in de leereenheden. Voor verdere uitwerkingen van burgerschapscompetenties kan gebruik worden gemaakt van Connect, het leermiddel voor Loopbaan & Burgerschap van Noordhoff Uitgevers. Kijk voor meer informatie hierover COMPETENTIEGERICHT LEREN MET NU ZORG Bij NU Zorg leidt het leren tot competenties. De student ontwikkelt competenties door te leren zelfstandig te handelen in beroepssituaties (met gebruik van vaardigheden en kennis) en daarbij om te gaan met onzekerheden, dilemma s en problemen en daarop te reflecteren. Daardoor krijgt zij inzicht in haar handelen. Praktijksituatie De praktijk is het vertrekpunt van NU Zorg. Daarom worden studenten voor situaties gesteld waarbij zij stapsgewijs methodisch leren te werken met inzet van alle vaardigheden en kennis die nodig zijn. De leereenheden doen dit met competentie ontwikkelende projecten die de BOL-student kan toepassen in een aangeboden praktijksituatie. De BBL-student kan dit doen door competentie ontwikkelende contextloze projecten in de eigen praktijksituatie toe te passen. Beide soorten projecten zijn precies hetzelfde en werken als koppeling tussen de bijbehorende theorie en de benodigde vaardigheden. De leereenheden vormen een uitgebreide proeftuin voor de praktijk met vele praktijksituaties en transfer- en verdiepingsopdrachten. Deze situaties en opdrachten zijn ondersteunend aan het project. Handelen Nadat de situatie duidelijk is geschetst, moet de student met de praktijk aan de slag: ze moet gaan handelen. Daarbij beoordeelt de student of ze voldoende bagage heeft om deskundig te kunnen handelen. Kennis, vaardigheden en attitudes blijven erg belangrijk. Als ze merkt dat ze nog theoretische ondersteuning nodig heeft, raadpleegt ze de theorie. Is ze onvoldoende in staat om met veel voorkomende problemen om te gaan, dan kan ze aan de slag met praktijksituaties. Als ze onvoldoende vaardigheden bezit, kan ze aan de slag met de vaardigheden in NU Zorg. Als ze voldoende kan handelen met kennis en inzicht, dan is de student klaar voor de volgende stap in haar leerproces. Resultaat Elk project levert een beroepsproduct op: de student doet, maakt, ontwerpt of ontwikkelt iets of behaalt een resultaat. Het stappenplan van het project begeleidt dit proces. Duidelijke, overzichtelijke stappen leiden logisch naar het beroeps product. Criteria helpen te bepalen of de student een adequaat product kan maken of adequaat kan handelen. Reflecteren Om competent te kunnen handelen in onverwachte situaties, heeft de student inzicht nodig. Dat is te leren. Inzicht verwerft ze, door na te denken over haar ervaringen en de resultaten. Bij de reflectie zal de student concreet moeten verwoorden waarom ze heeft gehandeld zoals ze deed, welke voorkennis ze gebruikte, waaraan ze merkte of ze voldoende was voorbereid en wat ze kan verbeteren. Ze zal haar beroepshouding, kennis en vaardigheden adequaat nagaan. Dit doet zij met behulp van duidelijk omschreven leerdoelen. 10 NU Zorg: de opbouw Noordhoff Uitgevers bv

12 Kennis en vaardigheden Bij competenties zijn kennis en vaardigheden belangrijk. Ze zijn echter niet het doel, maar het middel: de bagage waarover de student moet beschikken om competent te kunnen handelen. NU Zorg integreert kennis en vaardigheden via de projecten. Deze verwijzen precies naar de bijbehorende hoofdstukken in de theorie of de juiste vaardigheden in NU Zorg Online. De kennis uit het theorie kan de student ook oefenen en toetsen: bij de theorie zijn interactieve vragen ontwikkeld waarmee de student de aangeboden theorie oefent. Ook zijn er reeksen die de gehele theorie toetsen. Om bovenstaand leerproces vorm te geven, bestaat NU Zorg uit de volgende onderdelen: > theorie; > leereenheden (leeractiviteiten); > vaardigheden; > oefen- en toetsvragen; > ondersteunende materialen; > docentenhandleiding. THEORIE De student raadpleegt de theorie bij het werken aan de opdrachten van de leereenheden (uit de boeken of NU Zorg Online). De theorie bevat kort en bondig alle voorwaardelijke kennis. De theorie is niet gedidactiseerd. Dat wil zeggen dat er geen opdrachten en dergelijke in staan. Het is echt een naslagwerk. Dat betekent dat studenten er snel en makkelijk in kunnen zoeken. Daarom zijn er onder andere mindmaps in opgenomen. LEEREENHEDEN De leereenheden zijn het uitgangspunt van NU Zorg. Elke leereenheid gaat over een beroepscompetentie. Iedere leereenheid bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Project 2. Praktijksituaties 3. Plus Project Een project is de centrale opdracht waarmee de student een beroepscompetentie ontwikkelt. Alle andere onderdelen van NU Zorg ondersteunen daarbij (theorie, vragen en vaardigheden). Kenmerken van een project van NU Zorg > De student oefent met een project de competentie zo integraal mogelijk, niet opgesplitst in onderdelen als kennis, vaardigheden en deelvaardigheden. > De student beoordeelt (in overleg met de docent) welke kennis en vaardigheden nodig zijn om het project te maken. > De student ontwikkelt een competentie niet in één keer, maar door herhaaldelijk te oefenen. NU Zorg bevat voor de opleiding een aantal projecten om de competentie te ontwikkelen met toenemende complexiteit en afnemende sturing. > De projecten hebben een sterke relatie met het beroep door het laten opleveren van een beroepsproduct. > De projecten hebben een relatie met een casus; de projectsituatie. > Studenten kunnen aan de projecten zowel op school als in de beroepspraktijk werken. Daarom zijn de projecten zonder context ook in NU Zorg Online te vinden, zodat ze overal beschikbaar zijn. > In de projecten zijn de stappen oriënteren, plannen, uitvoeren en evalueren te herkennen. > Het leren omgaan met beroepsgerichte problemen of dilemma s speelt een rol in de projecten. Door het project leert de student omgaan met kenmerkende problemen. > Projecten hebben vaak niet een beste oplossing, maar meerdere mogelijke oplossingen. Het gaat daarbij om beargumenteerd leren handelen. Zowel de hoe als de waarom -vraag is van belang. > Het project bevat een aantal min of meer vaste stappen. Iedere stap levert een deelproduct. Het ROC beslist door wie (docent of praktijkopleider) een stap begeleid en beoordeeld wordt. > In het project worden de kwaliteitseisen waaraan de (deel) producten moeten voldoen nauwkeurig beschreven. Deze productspecificaties geven richting aan het leerproces. Noordhoff Uitgevers bv NU Zorg: de opbouw 11

13 Praktijksituaties Naast de projecten werkt de student aan meerdere praktijksituaties. Praktijksituaties zoomen in op een onderdeel van de competentie. Aan de hand van opdrachten leert de student omgaan met veelvoorkomende (probleem)situaties uit de beroepspraktijk. Het gaat daarbij met name om bestuurlijke, organisatorische, strategische en sociaal-communicatieve aspecten. De praktijksituaties bestaan uit de volgende onderdelen: > praktijksituatie; > herkenning; > verwerking. Praktijksituatie De praktijksituatie is een vervolg op de projectsituatie, eventueel aangevuld met nieuwe elementen. Bij de branches kunnen nieuwe praktijksituaties beschreven zijn, die niet voortgaan op de projectsituatie. Herkenning Een aantal opdrachten gericht op het opfrissen en activeren van voorkennis en ervaring. Verwerking Een aantal afwisselende opdrachten waarbij steeds de centrale vraag is: hoe moet de student in deze praktijksituatie handelen? De opdrachten zoomen in op een deel van de beroepscompetentie. Door middel van de vragen doorloopt de student de volgende stappen: > wat is het probleem; > probleem verkennen; > strategie/oplossing bedenken; > oefenen. Plus Aan het eind van iedere leereenheid staan extra opdrachten: verdieping en transfer. Verdiepingsopdrachten bieden extra uitdaging en verdieping. Ze leggen bijvoorbeeld een link naar de maatschappelijke context, of besteden extra aandacht aan anatomie. De verdiepingsopdrachten zijn bijvoorbeeld geschikt om in te zetten bij heterogene groepen, zoals gemengde groepen niveau 3 en 4 of groepen met studenten uit verschillende werkvelden. Met transferopdrachten leert de student de beroepscompetenties toepassen in andere situaties, bijvoorbeeld in andere werkvelden en/of bij andere zorgcategorieën. Eindopdrachten In de uitgaven voor de Branches zijn eindopdrachten opgenomen. Bij iedere Branche kan de student kiezen uit vier eindopdrachten: 1. Voorlichting maken en/of geven gericht op de Branche; 2. Voorstellen of richtlijnen formuleren gericht op kwaliteitszorg in de Branche; 3. Een project organiseren dat een relatie heeft met de Branche; 4. Een onderzoek verrichten naar een onderwerp/probleem in de Branche en aanbevelingen doen. De student kiest een opdracht, een product en een onderwerp dat past bij de eigen leerstijl, interesse, werk- of stage-ervaring. Door middel van de eindopdracht laat de student zien dat ze de problematiek van de Branche overziet, keuzes kan maken en verdedigen. OEFEN- EN TOETSVRAGEN Bij de theorie zijn vragen met automatische feedback ontwikkeld; daarmee kunnen studenten zelfstandig hun kennis testen. Er zijn reeksen vragen voor ieder hoofdstuk uit de theorie. Bij deze vragenreeksen kunnen studenten direct na de vraag zelf het antwoord opvragen. Ook staan er twee reeksen vragen waarmee studenten hun kennis van het hele theorietitel kunnen toetsen. Hier krijgen ze het antwoord pas na het maken van de hele reeks. NU ZORG ONLINE NU Zorg Online bevat alle informatie die de student nodig heeft om in de praktijk te kunnen handelen met de juiste kennis, vaardigheden en beroepshouding. 12 NU Zorg: de opbouw Noordhoff Uitgevers bv

14 Hier vindt de student de volgende onderdelen: > leereenheden; > theorie; > oefen- en toetsvragen; > praktijkinformatie; > hulpmiddelen voor een portfolio; > vaardigheden. Praktijkinformatie De praktijk is niet alleen oefenen op school of bij een instelling, maar ook oog hebben voor het grotere geheel. In NU Zorg vindt de student daarom artikelen uit vaktijdschriften over de competentie. Ook zijn er handige tips, aandachtspunten en valkuilen uit de praktijk opgenomen. Hulpmiddelen portfolio In NU Zorg staan alle bestanden die de student nodig heeft om het project succesvol af te ronden. Het bevat de benodigdheden voor het (digitaal) portfolio: het stappenplan, een kennis- en ervaringsformulier (inventarisatie voorkennis en kunde), een registratieformulier en de formulieren van de vaardigheden. Registratieformulier In NU Zorg is een registratieformulier opgenomen. Dit registratieformulier is een hulpmiddel bij het maken van een studieplanning. Het geeft per leereenheid een overzicht van de producten van het project en van de bijbehorende vaardigheden (beroepsvaardigheden en maatschappelijke vaardigheden). De student (of docent) kan zo makkelijk bijhouden welke producten zij heeft gemaakt en welke vaardigheden zij heeft afgerond. Daardoor geeft het registratieformulier een overzicht van de vorderingen van de student. Er zijn verschillende momenten waarop dit registratieformulier gebruikt kan worden: > als voorbereiding, voordat er aan het project gewerkt gaat worden; > na afloop van het project om de vorderingen te registreren. Vaardigheden Om competent te kunnen handelen zijn vaardigheden nodig. Met de vaardigheden kunnen studenten een onderdeel van de competentie intensief oefenen. Welke vaardigheden de student oefent, wordt in overleg met de docent of de praktijkopleider bepaald. Om vaardigheden aan te leren en te oefenen zijn in NU Zorg digitaal drie onderdelen opgenomen: > opdrachtformulier; > handelingsformulier; > toetsformulier. Opdrachtformulier Het oefenen van vaardigheden gebeurt aan de hand van het opdrachtformulier. Dit formulier bestaat uit twee onderdelen: oriëntatie en oefenen. Oriëntatie In de oriëntatie staan een aantal opdrachten waarmee de student zichzelf voorbereidt op het oefenen van de vaardigheid. Oefenen Oefenen gebeurt aan de hand van een opdracht, meestal in groepjes. De student is afwisselend zorgvrager, zorgverlener en observator. De observator maakt gebruik van het handelingsformulier dat bij de vaardigheid hoort. Het formulier wordt ook gebruikt bij de nabespreking. Handelingsformulier Het handelingsformulier helpt de student bij het leren en oefenen van de vaardigheden. In dit formulier is de vaardigheid stap voor stap beschreven. Dit handelingsformulier wordt gebruikt bij: a de cognitieve voorbereiding in de voorbereidingsfase; b als observatieformulier bij het onderdeel oefenen van het opdrachtformulier; c bij de nabespreking van het onderdeel oefenen van het opdrachtformulier. Noordhoff Uitgevers bv NU Zorg: de opbouw 13

15 Toetsformulier Het laatste onderdeel van het leren van vaardigheden is de beoordeling in de praktijk. Dan wordt vastgesteld of de student de vaardigheid beheerst of niet. Die beoordeling vindt plaats aan de hand van het toetsformulier van de vaardigheid. AANSLUITING NU ZORG - PORTFOLIO De student maakt met behulp van de opdrachten uit NU Zorg allerlei producten waarmee zij kan laten zien (bewijzen) wat zij al kan, zoals: producten van projecten, beoordeling van medestudenten over inbreng en kwaliteiten (bijvoorbeeld bij vaardigheden) en reflecti everslagen. Het registratieformulier geeft aan welke bewijzen per leereenheid verzameld kunnen worden. het generieke deel krijgen dus een vervolg in de branches. De competenties worden daardoor in de loop van de opleiding verbreed en verdiept. 2. Er is sprake van toenemende zelfstandigheid van studenten. Daarom neemt in de branches de sturing vanuit NU Zorg af. Opdrachten kennen steeds meer ruimte voor studenten om zelf dingen te regelen, te organiseren, op te zoeken, te plannen, etc. 3. Er is een toenemende mate van integratie van de competenties. De ondersteunende theorie en vaardigheden worden in de loop van de opleiding geringer van omvang. De student kan deze producten en bewijzen opnemen in het portfolio dat op het ROC gebruikt wordt. Om dat te faciliteren zijn in NU Zorg digitaal invulformulieren te vinden die de student kan gebruiken om de producten aan te leveren. Dit kan bijvoorbeeld zijn: > een evaluatie; > een rapportage; > een ingevuld deel van dossier; > een medicijnkaart. OPBOUW VAN NU ZORG Bij de opbouw van NU Zorg zijn drie principes van belang. 1. Een beroepscompetentie ontwikkelt de student niet in een keer, maar door herhaaldelijk te oefenen. NU Zorg heeft een aantal opdrachten om de beroepscompetentie te ontwikkelen met toenemende complexiteit en afnemende sturing. De projecten uit 14 NU Zorg: de opbouw Noordhoff Uitgevers bv

16 NU Zorg: de inhoud LEEREENHEDENCATALOGUS NU ZORG VERZORGENDE In NU Zorg voor Verzorgenden zijn de volgende onderdelen opgenomen: Organiseren van zorg ( 3 leereenheden) 2. Afstemmen van zorg ( 3 leereenheden) 3. Persoonlijke zorg ( 9 leereenheden) 4. Wonen en huishouden ( 4 leereenheden) 5. Begeleiden in de zorg ( 4 leereenheden) 6. Verpleegtechnische handelingen ( 9 leereenheden) 7. Voorlichting,advies en instructie (3 leereenheden) 8. Kwaliteitszorg (5 leereenheden) 9. Communicatie in de zorg ( 5 leereenheden) 10. Geriatrie (VVT deel1) ( 7 leereenheden + een eindopdracht) 11. Chronisch zieken (VVT deel 2) ( 7 leereenheden + een eindopdracht) 12. Psychiatrie ( 6 leereenheden + een eindopdracht) 13. Gehandicaptenzorg ( 7 leereenheden + een eindopdracht) 14. Kraamzorg ( 7 leereenheden + een eindopdracht) 8. Wonen en huishouden (optioneel) ( 4 leereenheden) 9. Communicatie in de zorg ( 5 leereenheden) 10. Geriatrie (VVT deel1) ( 7 leereenheden + een eindopdracht) 11. Chronisch zieken (VVT deel 2) ( 7 leereenheden + een eindopdracht) 12. Psychiatrie ( 7 leereenheden + een eindopdracht) 13. Gehandicaptenzorg ( 7 leereenheden + een eindopdracht) 14. Kraamzorg ( 7 leereenheden + een eindopdracht) 15. Algemeen ziekenhuis ( 8 leereenheden) 16. Kinderen & jeugd ( 8 leereenheden + een eindopdracht) LEEREENHEDENCATALOGUS NU ZORG MBO-VERPLEEGKUNDIGE In NU Zorg voor Mbo-Verpleegkundige zijn de volgende onderdelen opgenomen: 1. Plannen van zorg ( 2 leereenheden) 2. Verpleegkundige zorg (9 leereenheden) 3. Begeleiden in de zorg ( 7 leereenheden) 4. Verpleegtechnische handelingen ( 9 leereenheden) 5. Voorlichting, advies en instructie (3 leereenheden) 6. Kwaliteitszorg ( 5 leereenheden) 7. Coördinatie van zorg ( 3 leereenheden) Noordhoff Uitgevers bv NU Zorg: de inhoud 15

17 Persoonlijke activeringscode Op deze wegwijzer ontbreekt de persoonlijke activeringscode

Werken met. Wegwijzer 2014-2015. mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige. Persoonlijke activeringscode

Werken met. Wegwijzer 2014-2015. mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige. Persoonlijke activeringscode mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Persoonlijke activeringscode Op deze wegwijzer ontbreekt de persoonlijke activeringscode. Werken met NU Zorg www.noordhoffuitgevers.nl Wegwijzer 2014-2015

Nadere informatie

Werken met. Wegwijzer 2014-2015. mbo Opleidingen Helpende Zorg en Welzijn. Persoonlijke activeringscode

Werken met. Wegwijzer 2014-2015. mbo Opleidingen Helpende Zorg en Welzijn. Persoonlijke activeringscode mbo Opleidingen Helpende Zorg en Welzijn Persoonlijke activeringscode Op deze wegwijzer ontbreekt de persoonlijke activeringscode. Werken met Compas www.noordhoffuitgevers.nl Wegwijzer 2014-2015 Licentie

Nadere informatie

Werken met. Wegwijzer 2014-2015. mbo Opleidingen Detailhandel Niveaus 1-4. Persoonlijke activeringscode

Werken met. Wegwijzer 2014-2015. mbo Opleidingen Detailhandel Niveaus 1-4. Persoonlijke activeringscode mbo Opleidingen Detailhandel Niveaus 1-4 Persoonlijke activeringscode Op deze wegwijzer ontbreekt de persoonlijke activeringscode. Werken met Elobase Detailhandel www.noordhoffuitgevers.nl Wegwijzer 2014-2015

Nadere informatie

Werken met. Wegwijzer 2014-2015. mbo Ondernemer Horeca Niveau 4. Persoonlijke activeringscode

Werken met. Wegwijzer 2014-2015. mbo Ondernemer Horeca Niveau 4. Persoonlijke activeringscode mbo Ondernemer Horeca Niveau 4 Persoonlijke activeringscode Op deze wegwijzer ontbreekt de persoonlijke activeringscode. Werken met Elobase Horeca www.noordhoffuitgevers.nl Wegwijzer 2014-2015 Licentie

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

Zo bestelt u de e-leermiddelen mbo van Noordhoff Uitgevers

Zo bestelt u de e-leermiddelen mbo van Noordhoff Uitgevers 2014-2015 www.catalogus.noordhoff.nl/bve klantenservice https://services.noordhoffuitgevers.nl Zo bestelt u de e-leermiddelen mbo van Noordhoff Uitgevers Wat Waar Hoe Materiaal voor de deelnemer Zo bestelt

Nadere informatie

Werken met. Wegwijzer 2013-2014. mbo Engels Handel en Verkoop. Persoonlijke activeringscode

Werken met. Wegwijzer 2013-2014. mbo Engels Handel en Verkoop. Persoonlijke activeringscode mbo Engels Handel en Verkoop Persoonlijke activeringscode Op deze wegwijzer ontbreekt de persoonlijke activeringscode. Werken met Talents www.noordhoffuitgevers.nl Wegwijzer 2013-2014 Licentie activeren:

Nadere informatie

De basis van het Boekhouden

De basis van het Boekhouden De basis van het Boekhouden Werkboek Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Hans Dijkink de basis van het boekhouden Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk Blommaert Blommaert & Bedrijfseconomische Analyses Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief OPGAVEN Zevende druk Bedrijfseconomische Analyses Opgaven en uitwerkingen Bedrijfseconomische Analyses

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden OPGAVEN Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Opgavenboek Opgavenboek Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Lesplan 4. Voorafgaand aan de les 5. Les opzet 6. Start met inloggen 7. Welke vragen kunt u verwachten 12

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Lesplan 4. Voorafgaand aan de les 5. Les opzet 6. Start met inloggen 7. Welke vragen kunt u verwachten 12 INLOGLES ENTREE MBO Inhoudsopgave Inleiding 3 Lesplan 4 Voorafgaand aan de les 5 Les opzet 6 Start met inloggen 7 Welke vragen kunt u verwachten 12 Technische problemen 13 Malmberg s-hertogenbosch Alle

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Opgaven Niveau 5 MBA Peter Kuppen Frans van Luit Bedrijfsadministratie MBA Niveau 5 Opgaven Opgaven Bedrijfsadminstratie MBA Niveau 5 P. Kuppen F. van Luit Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2015

Belastingwetgeving 2015 Belastingwetgeving 2015 Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Uitgeverij Educatief Belastingwetgeving Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Eerste druk Uitgeverij

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Jaarrekening Opgaven- en werkboek Jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Periodeafsluiting Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie

Basiskennis Calculatie Basiskennis Calculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk opgaven- en werkboek Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Wegwijs in Windows 7 Wegwijs in internet Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Windows Live Mail downloaden

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN Tweede druk Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Yvonne van de Voort Tweede

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Niveau 4 P Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de kostencalculatie Niveau 4 (P) Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

INLOGLES LEERLINGEN ENTREE Voortgezet Onderwijs

INLOGLES LEERLINGEN ENTREE Voortgezet Onderwijs INLOGLES LEERLINGEN ENTREE Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 Lesplan 4 Voorafgaand aan de les 5 Les opzet 6 Start met inloggen 7 Welke vragen kunt u verwachten 13 Technische problemen 14 Malmberg

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff

Nadere informatie

Fase B. Entree. Leerstijlen. 2013 Stichting Entreprenasium. Versie 0.1: januari 20]3

Fase B. Entree. Leerstijlen. 2013 Stichting Entreprenasium. Versie 0.1: januari 20]3 N W Fase B O Z Entree Leerstijlen Versie 0.1: januari 20]3 2013 Stichting Entreprenasium Inleiding 2 Inleiding 2 Indeling 4 Strategie 6 Leerstijl Ieder mens heeft zijn eigen leerstijl. Deze natuurlijke

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Werkboek Niveau 4 PDB Hans Dijkink Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Niveau 4 PDB Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Training. Methodisch verzamelen van informatie

Training. Methodisch verzamelen van informatie Training Methodisch verzamelen van informatie Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Nienke Koopman Inhoudelijke redactie: Floortje Vissers Titel:

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het aanmaken van een Outlook.com-account

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een Outlook.com-account aanmaken hoort bij

Nadere informatie

Nicolien van Halem Inge Müller. Handboek studievaardigheden voor het hbo

Nicolien van Halem Inge Müller. Handboek studievaardigheden voor het hbo Nicolien van Halem Inge Müller Handboek studievaardigheden voor het hbo Toegang tot de website Op deze website vindt u het ondersteunend materiaal behorende bij Handboek studievaardigheden voor het hbo.

Nadere informatie

Activiteiten uitvoeren

Activiteiten uitvoeren Activiteiten uitvoeren Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Hanneke Jansen Inhoudelijke redactie: Patricia Streng Eindredactie: Astrid Habraken

Nadere informatie

Webmail met Windows Live Hotmail

Webmail met Windows Live Hotmail Wegwijs in internet Webmail met Windows Live Hotmail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Webmail met Windows Live Hotmail hoort bij Wegwijs in internet van

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

INLOGLES LEERLINGEN ELO Voortgezet Onderwijs

INLOGLES LEERLINGEN ELO Voortgezet Onderwijs INLOGLES LEERLINGEN ELO Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 Lesplan 4 Voorafgaand aan de les 5 Les opzet 6 Start met inloggen 7 Welke vragen kunt u verwachten 8 Technische problemen 9 Malmberg

Nadere informatie

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Achtste druk Noordhoff

Nadere informatie

mbo Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra Werken met Wegwijzer Licentie activeren: > zie pagina 2

mbo Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra Werken met Wegwijzer Licentie activeren: > zie pagina 2 mbo Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra Werken met Wegwijzer Licentie activeren: > zie pagina 2 Inhoud Colofon CoFlex Algemeen CoFlex: de inhoud 1 Je licentie activeren 2 Systeemeisen schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Fiscale jaarrekening Opgaven- en werkboek Fiscale jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Yvonne van de Voort

Nadere informatie

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een e-mailadres

Nadere informatie

12 merken, 13 ongelukken

12 merken, 13 ongelukken 12 merken, 13 ongelukken Karel Jan Alsem & Robbert Klein Koerkamp Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Zo bestelt u de e-leermiddelen mbo van Noordhoff Uitgevers

Zo bestelt u de e-leermiddelen mbo van Noordhoff Uitgevers 2011 Zo bestelt u de e-leermiddelen mbo van Noordhoff Uitgevers Wat Waar Hoe Zo bestelt u de e-leermiddelen mbo van Noordhoff Uitgevers In deze folder leest u hoe en bij wie u welke e-leermiddelen kunt

Nadere informatie

Algemene beroepsvaardigheden. Werkboek

Algemene beroepsvaardigheden. Werkboek Algemene beroepsvaardigheden Werkboek Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Martijn Baalman, Simon Kuipers, Rein Mulder Inhoudelijke redactie: Stephan

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren UITWERKINGEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

Werken met. Wegwijzer 2014-2015. mbo Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra

Werken met. Wegwijzer 2014-2015. mbo Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra mbo Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra Het bouwproces Persoonlijke activeringscode De meest beknopte beschrijving van het bouwproces kent vier fasen. Noordhoff Uitgevers baseert de indeling van het

Nadere informatie

Promoten en verkopen verblijfsrecreatie

Promoten en verkopen verblijfsrecreatie Promoten en verkopen verblijfsrecreatie Werkboek Serienummer: Licentie: Voor het activeren van deze licentie kijk je op de volgende pagina. Te activeren tot: Inloggen op de methodesite Voor in dit boek

Nadere informatie

Organisatie van werkzaamheden

Organisatie van werkzaamheden Organisatie van werkzaamheden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Rubus Opleidingspartners, Richard Prins Inhoudelijke redactie: Jessica Satink

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Financiële rapportage en analyse MBA

Financiële rapportage en analyse MBA Financiële rapportage en analyse MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina

Nadere informatie

Training. Werven, coördineren en begeleiden van vrijwilligers

Training. Werven, coördineren en begeleiden van vrijwilligers Training Werven, coördineren en begeleiden van vrijwilligers Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Erica Huppelschoten Inhoudelijke redactie: Floortje

Nadere informatie

Wondverzorging. Let op: het is belangrijk om precies deze schrijfwijze aan te houden, dus met tussenstreepjes.

Wondverzorging. Let op: het is belangrijk om precies deze schrijfwijze aan te houden, dus met tussenstreepjes. M Wondverzorging Website In de oorspronkelijke uitgave van Wondverzorging was een cd-rom toegevoegd met aanvullend digitaal materiaal. Vanaf deze editie is echter al dit aanvullende materiaal vindbaar

Nadere informatie

Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo. Dr. Harm van Lieshout (redactie)

Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo. Dr. Harm van Lieshout (redactie) Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo Dr. Harm van Lieshout (redactie) Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo Januari 2012 Hanzehogeschool Groningen Colofon Titel Co-makership rond Leven

Nadere informatie

Keuzevak Milieu, hergebruik en duurzaamheid. Duurzaam consumeren en produceren

Keuzevak Milieu, hergebruik en duurzaamheid. Duurzaam consumeren en produceren Keuzevak Milieu, hergebruik en duurzaamheid Duurzaam consumeren en produceren COLOFON Uitgeverij: Auteur(s): Inhoudelijke redactie: Illustraties: Foto s: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl

Nadere informatie

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven.

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven. OPDRACHTFORMULIER Voorlichting geven Naam student: Datum: Opdracht Je geeft voorlichting aan een of meer zorgvragers. Voordat je gaat oefenen Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 1 Inleiding belastingrecht Bart Kosters Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Rapportagetechniek. Schrijven voor lezers met weinig tijd Rien Elling Bas Andeweg Jaap de Jong Christine Swankhuisen. Vierde druk

Rapportagetechniek. Schrijven voor lezers met weinig tijd Rien Elling Bas Andeweg Jaap de Jong Christine Swankhuisen. Vierde druk Rapportagetechniek Schrijven voor lezers met weinig tijd Rien Elling Bas Andeweg Jaap de Jong Christine Swankhuisen Vierde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten rapportagetechniek boek.indb 1 23-03-11

Nadere informatie

Basisvaardigheden rekenen voor de pabo

Basisvaardigheden rekenen voor de pabo Basisvaardigheden rekenen voor de pabo Basisvaardigheden rekenen voor de pabo Ed de Moor Willem Uittenbogaard Sieb Kemme eindredactie Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Eventuele op- en aanmerkingen

Nadere informatie

Ondernemen en de webshop 1

Ondernemen en de webshop 1 Keuzevak Webshop Ondernemen en de webshop 1 Serienummer: Licentie: Voor het activeren van de licentie kijk op pagina 5 van dit werkboek. Te activeren tot: COLOFON Uitgeverij: Auteur(s): Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING uitwerkingen Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie -begeleiding

Loopbaanoriëntatie -begeleiding Ik, leren en werken Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanlogboek voor fase 2 Voorbereiding Colofon Auteur: Edu Actief b.v. Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Edu Actief b.v. Illustraties: Edu

Nadere informatie

Training. EHBO 1 voor MZ

Training. EHBO 1 voor MZ Training EHBO 1 voor MZ Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Esther de Roode, Gerda Verhey Inhoudelijke redactie: Jo-Anne Schaaf Titel: EHBO deel

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID bouwkundige brandveiligheid Versie : 1.0 Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/6 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

Partie Menukoken. Werkboek

Partie Menukoken. Werkboek Partie Menukoken Werkboek Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Stephan Epskamp, Simon Kuipers, Rein Mulder Inhoudelijke redactie: Jan Willem van

Nadere informatie

Routeboek Onderleggers voor de ISK

Routeboek Onderleggers voor de ISK Routeboek Onderleggers voor de ISK ISK Utrecht Boom, Amsterdam Deze uitgave is gemaakt in opdracht van ISK Utrecht. Tweede herziene uitgave 2014 2011 ISK Utrecht Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 7 Erfbelasting en schenkbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012 WIJZIGINGSBLAD A2 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 Publicatiedatum : 1 april 2012 Ingangsdatum : 1 april 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A2:2012/BMI 2002 Pagina 2/5 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 2014, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: Augustus 2014 ISBN: 978-94-91998-03-4

Nadere informatie

Microsoft Security Essentials downloaden

Microsoft Security Essentials downloaden Wegwijs in internet Thuis in Windows Vista Thuis in Windows 7 Microsoft Security Essentials downloaden Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Microsoft Security

Nadere informatie

Training. Zakelijk communiceren

Training. Zakelijk communiceren Training Zakelijk communiceren Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Nienke Koopman Inhoudelijke redactie: Floortje Vissers Titel: Factor-E Welzijn

Nadere informatie

Training. Talentherkenning

Training. Talentherkenning Training Talentherkenning Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Nienke Koopman Inhoudelijke redactie: Ariëlle Potter Titel: Talentherkenning ISBN:

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 ISBN: 978-90-820856-9-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Bedrijfsarts. DOCUMENT Gebruikershandleiding Bedrijfsarts, versie 1.02

Gebruikershandleiding. Bedrijfsarts. DOCUMENT Gebruikershandleiding Bedrijfsarts, versie 1.02 Gebruikershandleiding Bedrijfsarts DOCUMENT, versie 1.02 DATUM 6-8-2014 AUTEUR I-Signaal Copyright 2014 i-signaal B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Training. Coachend begeleiden

Training. Coachend begeleiden Training Coachend begeleiden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Bertine Pruim Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Factor-E Coachend begeleiden

Nadere informatie

Sociale en recreatieve activiteiten

Sociale en recreatieve activiteiten Sociale en recreatieve activiteiten Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Richard Prins Inhoudelijke redactie: Patricia Streng Eindredactie: Astrid

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2012

Belastingrecht voor het ho 2012 Belastingrecht voor het ho 2012 Uitwerkingen opgaven Deel 9 Formeel belastingrecht Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen Belastingrecht voor het ho 2012 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen

Nadere informatie

Zelfstandige Externe Stage

Zelfstandige Externe Stage IK, LEREN EN WERKEN Zelfstandige Externe Stage deel 4 van 6 Colofon Auteur: Marian van der Meijs, werkzaam bij ICBA Inhoudelijke redactie: Jacobien Ubbink Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress,

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010 WIJZIGINGSBLAD A2 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A2 Publicatiedatum :

Nadere informatie

Financiële Administratie

Financiële Administratie Financiële Administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Financiële administratie Uitwerkingen Financiële administratie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk

Nadere informatie

NEDERLANDS Spreken en gesprekken voor 1F Deel 4 van 5

NEDERLANDS Spreken en gesprekken voor 1F Deel 4 van 5 NEDERLANDS Spreken en gesprekken voor 1F Deel 4 van 5 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2014

Belastingrecht MBA 2014 Belastingrecht MBA 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 6 Formeel belastingrecht Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Werken aan communicatie 1

Werken aan communicatie 1 Communicatie Werken aan communicatie 1 Werken aan communcatie 1 Serienummer: Licentie: Voor het activeren van de licentie kijk pagina 5 van dit werkboek. Te activeren tot: Colofon Uitgeverij: Edu Actief

Nadere informatie

Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen

Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen: Stap 1. Wat wilt u bestellen? Stap 2. Welke productvorm kiest u? Stap 3. Check de

Nadere informatie

Cursus. Leren kun je leren

Cursus. Leren kun je leren Cursus Leren kun je leren Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Nienke Koopman Inhoudelijke redactie: Floortje Vissers Titel: Factor-E Welzijn Leren

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST

DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST Inhoudsopgave Inloggen... 3 Layout... 5 Interactie... 6 Benodigdheden... 8 Praktische tips... 8 Bijlage I : HELP... 9 2 Inloggen Om deel te nemen aan de webcast, moet

Nadere informatie

Les 7 Doen: Windows Live Mail

Les 7 Doen: Windows Live Mail Wegwijs in Windows 7 Les 7 Doen: Windows Live Mail Vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 Hannie van Osnabrugge bussum 2011 Deze vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 hoort bij

Nadere informatie

Werken in het management

Werken in het management 13 Werken in het management Naam:... Klas:... Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Monique de Bree Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Arie Reijn

Nadere informatie

Training. EHBO 2 voor MZ

Training. EHBO 2 voor MZ Training EHBO 2 voor MZ Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Esther de Roode, Gerda Verhey Inhoudelijke redactie: Jo-Anne Schaaf Titel: EHBO 2

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Wegwijs in digitale foto's Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Hannie van Osnabrugge Tweede, herziene druk bussum 2012 Deze aanpassingen voor Picasa versie 3.9 horen bij de tweede, herziene druk van Wegwijs

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Expert 2013. 2013, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: November 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Expert 2013. 2013, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: November 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Expert 2013 2013, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: November 2013 ISBN: 978-90-820856-4-8 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN Tweede druk Jaarrekening Uitwerkingen opgaven Jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam

2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam 2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 6 Stellen

Toetsvragen bij domein 6 Stellen bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 6 Stellen Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli Schaufeli

Nadere informatie

De Kern van Veranderen

De Kern van Veranderen De Kern van Veranderen #DKVV De kern van veranderen marco de witte en jan jonker Alle rechten voorbehouden: niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Ik en de maatschappij. Online

Ik en de maatschappij. Online Ik en de maatschappij Online Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Mieke Lens Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Eindredactie: Daphne Ariaens Titel:

Nadere informatie

Cursus. Didactiek en motiveren van leerlingen

Cursus. Didactiek en motiveren van leerlingen Cursus Didactiek en motiveren van leerlingen Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Annemieke Loos Inhoudelijke redactie: Floortje Vissers Titel: Didactiek

Nadere informatie

Training. BMC-vaardigheden gericht op dagbesteding deel 1 (creatief)

Training. BMC-vaardigheden gericht op dagbesteding deel 1 (creatief) Training BMC-vaardigheden gericht op dagbesteding deel 1 (creatief) Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Sanne Marsé Inhoudelijke redactie: Jo-Anne

Nadere informatie

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie.

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Nederlands in beeld Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Vervolgmogelijkheid: Basiscursus 1 ISBN 9789461057228 www.nt2.nl

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012 ISBN: 978-90-817910-1-4 Dit boek is gedrukt op een papiersoort die niet

Nadere informatie

Cursus. Sociale kaart

Cursus. Sociale kaart Cursus Sociale kaart Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Ingrid Mulder Inhoudelijke redactie: Floortje Vissers Titel: Sociale kaart ISBN: 978 90

Nadere informatie

Training. Interdisciplinair samenwerken

Training. Interdisciplinair samenwerken Training Interdisciplinair samenwerken Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Erica Huppelschoten Inhoudelijke redactie: Floortje Vissers Titel: Factor-E

Nadere informatie