En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.pwc.nl En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief"

Transcriptie

1 En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief Oktober 2014

2 2 En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief

3 Inhoud Voorwoord 5 Sturen op cultuur en gedrag in de financiële sector 6 Beknopte weergave van Herwaardering, PwC-onderzoek Wees duidelijk over het bestaansrecht: waar staat de organisatie voor? Integreer stakeholderbelangen in visie, strategie en kernwaarden Formuleer een heldere purpose Leer van buiten naar binnen denken Verkrijg inzicht in de stakeholders en hun behoeften Identificeer de stakeholders Voer een voortdurende dialoog met stakeholders Inventariseer en prioriteer stakeholderbelangen Stel een materialiteitsmatrix op Zet de toon voor een stakeholdergerichte cultuur Formuleer de gewenste cultuur Bepaal de momenten waar het om draait Stuur actief op cultuurverandering Koester driedimensionaal leiderschap Integreer stakeholderbelangen in het waardecreatieproces Veranker stakeholdergerichtheid Breng het waardecreatieproces in kaart Leg stakeholderbelangen vast in KPI s en KBI s Veranker KPI s en KBI s door monitoren ontwikkeling Optimaliseer de sturing op stakeholderbelangen Toets of de beloften aan stakeholders worden nagekomen De compliance officer: toets principes (en niet alleen regels) De internal auditor: onderzoek verankering stakeholdergerichtheid De commissaris: waarborg het stakeholdersbelang Leg geïntegreerd en stakeholder gericht verantwoording af Gebruik integrated report als dialoog- en verantwoordingsinstrument Sla de weg in naar integrated reporting Zet integrated reporting in als intern veranderinstrument 59 Contact 61 Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief 3

4 4 En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief

5 Voorwoord Financiële instellingen moeten zich herbezinnen op hun kerntaak en beter luisteren naar hun stakeholders, bleek uit eerder onderzoek van PwC. De financiële sector moet en wil veranderen, maar hoe? Deze vervolgpublicatie biedt concrete handvatten voor vertrouwensherstel door evenwichtig sturen op alle stakeholderbelangen. Herwaardering 1, luidde de titel van de publicatie waarin we eind 2012 verslag deden van ons onderzoek onder bestuurders en commissarissen in de financiële sector (zie de beknopte weergave op de pagina hierna). De titel vormt een kernachtige samenvatting van de belangrijkste uitkomst: de noodzaak van een herdefinitie van het bestaansrecht van financiële instellingen en verandering van cultuur en gedrag om het maatschappelijk vertrouwen te herstellen. Twee jaar later hebben we opnieuw intensief gesproken met bestuurders, commissarissen en senior managers van financiële instellingen, alsook met externe toezichthouders. Tijdens deze waardevolle gesprekken bleken velen het beeld te herkennen dat uit ons eerdere onderzoek naar voren kwam: de worsteling om het vertrouwen van klant en maatschappij te herwinnen, de pijnpunten bij het bewerkstelligen van verandering en het leiderschap dat daarvoor is vereist. Onze gesprekspartners vertelden openhartig over de lopende veranderprojecten binnen hun organisatie en hun ambities, maar deelden ook hun zorgen over de reikwijdte en het tempo van de gewenste transformatie. De rode draad in de gesprekken: We begrijpen dat we moeten veranderen, maar hoe pakken we dat aan? Met deze praktijkgids willen we helpen bij het beantwoorden van die fundamentele vraag: hoe kunnen financiële instellingen het vertrouwen van hun stakeholders herwinnen? Daartoe bieden we bestuurders, commissarissen en senior managers in commerciële, ondersteunende en controlerende functies concrete handvatten voor het evenwichtig sturen op de belangen van stakeholders, geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de sector vanuit onze eigen ervaringen. Elk hoofdstuk begint met zo n voorbeeld, gevolgd door praktische adviezen voor het centraal stellen van stakeholderbelangen in alle aspecten van de bedrijfsvoering. De hoofdstukken zijn afzonderlijk leesbaar en geschreven voor de verschillende disciplines in de organisatie, die elk vanuit hun eigen rol bijdragen aan de gewenste stakeholdergerichtheid. Deze praktijkgids is geschreven voor de financiële sector. Maar de problematiek rondom vertrouwen en de benodigde cultuurverandering om dit vertrouwen te herstellen speelt ook in vele andere sectoren, waaronder de sector waarvan onze organisatie deel uitmaakt. Onze stakeholders wijzen ons op de nodige overeenkomsten tussen wat bij ons aan de orde is en de situatie in de financiële sector. Die zien wij zelf ook. Wij realiseren ons terdege dat om vertrouwen te kunnen verschaffen we zelf vertrouwd moeten worden. Om dat vertrouwen te herstellen kunnen we leren van de ervaringen in andere sectoren, in het bijzonder de financiële sector. Niet voor niets heeft de Raad van Bestuur van PwC het gedachtegoed van deze publicatie betrokken bij het vormgeven van ons eigen veranderingsproces. Dat onderstreept dat de waarde van de opgedane ervaringen verder reikt dan alleen de financiële sector en ook andere sectoren daar hun voordeel mee kunnen doen. We zijn onze gesprekspartners dankbaar dat ze bereid waren om de dialoog met ons aan te gaan, hun openheid daarbij en de informatie die ze met ons hebben gedeeld. Op onze beurt willen we met dit naslagwerk de transformatie van de financiële sector een stap verder brengen door deze concreet handen en voeten te geven: veranderen én verankeren. Wendy van Tol Partner Programme & Change Management Olivier Sueur Director, Governance, Risk & Compliance Joukje Janssen Director, Behavioral & Cultural Governance 1 Herwaardering. Sturen op cultuur en gedrag in de financiële sector. PwC, Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief 5

6 Sturen op cultuur en gedrag in de financiële sector Beknopte weergave van Herwaardering, PwC-onderzoek 2012 Leiding geven aan cultuurverandering in de financiële sector vraagt om bezieling, facilitering en verankering en het antwoord op zes existentiële vragen. Drie leiderschapsdimensies Sturen op cultuur en gedrag is cruciaal voor het bewerkstelligen van verandering bij financiële instellingen. De geïnterviewde bestuurders en commissarissen hanteren daarbij verschillende voorkeursstijlen: soul (bezielen), system (aantonen en faciliteren) en stamina (verankeren). Geen van deze dimensies van leiderschap is beter dan de andere. Ze zijn alle drie nodig voor het sturen op cultuurverandering in de financiële sector. Figuur 1 De drie dimensies van leiderschap bij cultuurverandering System Het Bezielen van medewerkers vanuit geloof in (het belang van) de kernwaarden en de eigen identiteit voor de noodzakelijk geachte cultuurverandering De drie dimensies Het Aantonen en faciliteren van de cultuurverandering middels systemen, processen en structuren van de organisatie (zoalsdeorganisatiestructuur, het performancemanagement, de beloningssystematiek en de interne controles) Het bestendig Verankeren van de cultuur door het sturenopdekernwaarden in de dagelijkse besluitvorming en bedrijfsvoering 6 En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief

7 Transformatie naar de financiële instelling van de toekomst In het onderzoek zijn 5 pijnpunten benoemd die een verdere cultuurverandering in de weg staan. De leidraad om hier doorheen te breken voor de gewenste cultuur- en gedragsverandering bestaat uit zes existentiële vragen. Daarvan afgeleid zijn zes stappen voor het integreren van stakeholderbelangen in alle facetten van de bedrijfsvoering, zoals weergegeven in onderstaand model: Figuur 2 Zes stappen voor evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief. Waarover, aan wie en op welke manier leggen we verantwoording af? Welke informatiebehoefte en eisen hebben onze stakeholders? Hoe weten wij of wij doen wat wij beloven en of wij doen wat stakeholders verwachten? Hoe moet mijn organisatie eruit zien om in lijn met onze waarden te functioneren? Waarop sturen we en hoe komen onze keuzes en beslissingen tot stand? Wat verwachten we van de leiders in onze organisatie en welk leiderschap verwachten we van individuele medewerkers? Voor wie werken we en met wie werken we samen? Wat zijn de behoeften en eisen van onze stakeholders? Accountability Control Executie Leiderschap Stakeholders Purpose & Waarden Leg verantwoording af over het resultaat en de manier waarop dit is bereikt Toets op alle relevante aspecten Breng het evenwichtig sturen in praktijk Zet de toon voor een evenwichtige sturing op belangen Verkrijg inzicht in je stakeholders en hun behoeften Waar sta ik voor, waar staan wij voor als organisatie en waar kunnen we trots op zijn? Wees duidelijk over je bestaansrecht en waar je voor staat De zes hoofdstukken van deze publicatie belichten elk een schil uit dit model, van binnen (purpose en waarden) naar buiten (accountability). De reis naar herstel van vertrouwen loopt volgens ons ook van de binnenste naar de buitenste schil, je moet namelijk eerst verantwoording nemen voordat je verantwoording kunt afleggen. Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief 7

8 1

9 1. Wees duidelijk over het bestaansrecht: waar staat de organisatie voor? Het centraal stellen van het stakeholderbelang in de organisatie begint met het formuleren van een heldere purpose, (kern)waarden en sterke businessprincipes. Samen vormen ze het moreel kompas voor een stakeholdergerichte sturing in alle facetten van de bedrijfsvoering. Purpose en waarden Waarover, aan wie en op welke manier leggen we verantwoording af? Welke informatiebehoefte en eisen hebben onze stakeholders? Hoe weten wij of wij doen wat wij beloven en of wij doen wat stakeholders verwachten? Hoe moet mijn organisatie eruit zien om in lijn met onze waarden te functioneren? Waarop sturen we en hoe komen onze keuzes en beslissingen tot stand? Wat verwachten we van de leiders in onze organisatie en welk leiderschap verwachten we van individuele medewerkers? Voor wie werken we en met wie werken we samen? Wat zijn de behoeften en eisen van onze stakeholders? Accountability Control Executie Leiderschap Stakeholders Purpose & Waarden Leg verantwoording af over het resultaat en de manier waarop dit is bereikt Toets op alle relevante aspecten Breng het evenwichtig sturen in praktijk Zet de toon voor een evenwichtige sturing op belangen Verkrijg inzicht in je stakeholders en hun behoeften Waar sta ik voor, waar staan wij voor als organisatie en waar kunnen we trots op zijn? Wees duidelijk over je bestaansrecht en waar je voor staat Waar sta ik voor, waar staan wij voor als organisatie en waar kunnen we trots op zijn? Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief 9

10 Terug naar gedeelde waarden Culturele ambiguïteit De reputatie van een financiële instelling ligt hevig onder vuur sinds de financiële crisis. Publiek en politiek, toezichthouder en media zijn uitermate kritisch over de zakelijke mores. De instelling voert al jaren een agressieve internationale expansiestrategie. Het succes gaat gepaard met groeistuipen. Zo leidt het decentrale businessmodel tot silo s met een eigen subcultuur. Dat creëert culturele ambiguïteit: een gemeenschappelijke purpose ontbreekt, evenals een gedeelde waardenset als richtsnoer voor het dagelijks handelen. De organisatie raakt steeds verder verwijderd van de ethiek en integriteit die kenmerkend was voor de cultuur van de oprichters van de instelling. Slecht nieuws niet welkom Als er al sprake is van één cultuur, kenmerkt die zich door een sterke wil om te winnen (vooral binnen investment) en een focus op financiële korte termijn resultaten, ondersteund door beloningsystemen die gericht zijn op omzet en rentabiliteit in plaats van klantbelang. De instelling opereert graag op het scherpst van de snede, zowel in de business als in relatie tot toezichthouders. Men houdt zich aan de letter van de wet, maar handelt niet naar de geest ervan. In de harde cultuur is weinig oog voor externe stakeholders en hun belangen. Ook interne stakeholders worden niet gehoord: het management Voorbeeld uit de praktijk wil geen slecht nieuws ontvangen en dus vindt er geen escalatie van zorgwekkende signalen plaats. Te weinig aandacht voor tone at the top Het bestuur heeft te weinig aandacht voor the tone at the top en de cultuur, of voelt zich onmachtig deze aan de orde te stellen. De HR-discipline heeft onvoldoende gezag bij de businessunits om aannamebeleid, beoordelings- en beloningssystematiek en leiderschapsontwikkeling te vestigen op bredere grondslagen dan alleen financiële criteria. Ook de positie van compliance is zwak: er is nauwelijks aandacht voor risico s op het gebied van gedrag (good conduct) en reputatie. Bovendien is de frontoffice onzeker over de verantwoordelijkheid als first line of defence. Momentum voor verandering Pas nadat de crisis de organisatie hard heeft getroffen, is er momentum voor een intensief veranderingsprogramma. De nieuwe CEO en directie formuleren een purpose voor de organisatie: mensen helpen om hun ambitie te verwezenlijken. Daarnaast worden vijf waarden benoemd die wereldwijd bepalend zijn voor de beoordeling en beloning van elke medewerker: respect, integriteit, service, excellentie en rentmeesterschap. Purpose en waarden worden uitgewerkt in businessprincipes, neergelegd in een gedragscode, waaraan elke medewerker zich jaarlijks dient te conformeren. Monitoring van de naleving vindt plaats aan de hand van een balanced scorecard met vijf categorieën: burgerschap, klanten, collega s, organisatie en gedrag. Dialoog met interne en externe stakeholders Daarnaast gaat de organisatie een dialoog aan met interne en externe stakeholders. Medewerkers moeten slecht nieuws voortaan juist wél vertellen en elkaar aanspreken op gedrag. Ook extern stelt de instelling zich open en transparant op. Zo bevat de website het onderdeel Moeilijke vragen, eerlijke antwoorden: over beloning en bonussen, klantklachten en mis-selling, belastingbetaling, kredietverlening en regelgeving. Het is het begin van een intensief cultuurveranderingsprogramma, dat de organisatie met vallen en opstaan doorloopt. 10 En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief

11 1.1 Integreer stakeholderbelangen in visie, strategie en kernwaarden Wat verstaan we precies onder het centraal stellen van het stakeholderbelang in het aansturen van de organisatie? Welke stappen moeten financiële instellingen zetten om hun organisatie te kantelen naar het stakeholderbelang? Het centraal stellen van het stakeholderbelang in de organisatie begint met de integratie ervan in de visie, strategie en (kern)waarden, eventueel geconcretiseerd in businessprincipes. Samen geven deze richting aan het dagelijks handelen in de organisatie. Financiële instellingen die de stakeholders daadwerkelijk centraal stellen, doen dat in elke strategische keuze, elk product, elk proces en elke communicatie-uiting. Stakeholderbelang centraal stellen Financiële instellingen houden in hun strategie en bedrijfsvoering rekening met de belangen van stakeholders. Alle managers en medewerkers hanteren dit brede perspectief bij het nemen van beslissingen, het omgaan met (ethische) dilemma s en het dagelijks handelen. 1.2 Formuleer een heldere purpose Bindmiddel voor externe stakeholders Een aansprekende visie noemen we ook wel purpose: het hogere doel van de organisatie met de daaruit voortvloeiende waarden en overtuigingen. Purpose is het antwoord op de vraag naar het bestaansrecht: waartoe zijn wij op aarde? Banken of verzekeringsmaatschappijen die dat hogere doel actief uitdragen, hoeven mensen niet met een prijsstrategie, slimme marketingtrucs of een imagocampagne over te halen om een betaalrekening te openen of een lijfrentepolis af te sluiten. Ze weten in- en externe stakeholders te inspireren en binden, omdat die zich herkennen in hun waarden en overtuigingen. 2 Niet sales, maar saamhorigheid vormt de hoeksteen van duurzame relaties. Purpose vormt ook de basis voor vertrouwen: stakeholders voelen dat organisaties vooral hún belang voor ogen hebben. Dat vertrouwen moet wel eerst verdiend worden Zingeving voor interne stakeholders Een aansprekende purpose biedt ook houvast aan interne stakeholders: de managers en medewerkers van de organisatie. Het hogere doel komt tegemoet aan hun behoefte aan zingeving: een maatschappelijke bijdrage leveren en waarde creëren voor de klant en andere stakeholders. Sommige medewerkers van financiële instellingen worstelen met zingeving en zijn niet meer intrinsiek gemotiveerd. Ze hebben geen zicht meer op de waardecreatie voor de klant: de aankoop van een droomhuis met behulp van een hypotheek, de start van een veelbelovende onderneming door het verstrekken van een bedrijfskrediet, of het genieten van een welverdiend pensioen. Twintig jaar geleden was tachtig procent van de financiële producten nog direct gerelateerd aan een product in de reële economie. Tegenwoordig is dat nog maar zo n twintig procent 3, nu het gros van de financiële transacties plaats vindt via derivaten of swaps. Daarmee zijn de effecten van het handelen van medewerkers op de klant indirecter en minder duidelijk. Purpose, kernwaarden en businessprincipes fungeren ook als een moreel kompas, waaraan medewerkers hun dagelijks handelen kunnen ijken, bijvoorbeeld bij ethische dilemma s. 2 Start with why. How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, Simon Sinek. 3 Onderzoek van Dr. Dirk Bezemer - Debt, the good, the bad and the ugly. Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief 11

12 Moreel kompas Uit de gedragscode van een financiële instelling vragen die medewerkers zichzelf moeten stellen bij dilemma s: Is deze beslissing/actie legaal? Past deze beslissing/actie bij de manier waarop wij zaken willen doen? Is er rekening gehouden met de belangen van alle stakeholders waarop de beslissing/actie een negatieve invloed kan hebben? Zou ik deze beslissing/actie met alle plezier uitleggen aan collega s, familie en vrienden? Ben ik er zeker van dat deze beslissing/actie niet tot kritiek zal leiden op de organisatie, nu of in de toekomst? Doe ik hiermee wat goed is? 12 En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief

13 1.3 Leer van buiten naar binnen denken Traditioneel zoeken financiële instellingen het antwoord op de fundamentele vraag naar het hogere doel als ze die vraag al stellen vooral in hun eigen organisatie. Ze denken vaak van binnen naar buiten. Soms voeren ze daarbij een dialoog met hun medewerkers, maar externe stakeholders blijven vaak buiten beeld. Organisaties die het stakeholderbelang centraal stellen, moeten hun visie, strategie en kernwaarden juist (her) formuleren in co-creatie met hun stakeholders. Ze moeten van buiten naar binnen leren denken en een intensieve en permanente dialoog met alle belanghebbenden voeren. De volgende stap: inzicht in stakeholderbehoeften Wie zijn die stakeholders, hoe kunnen financiële instellingen een dialoog met hen voeren en hoe moeten ze omgaan met conflicterende belangen? Die vragen staan centraal in het volgende hoofdstuk. Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief 13

14 2

15 2. Verkrijg inzicht in de stakeholders en hun behoeften Financiële instellingen die het stakeholderbelang centraal willen stellen, moeten zich transformeren van een gesloten in een open systeem: stakeholders definiëren, een permanente dialoog voeren en een zorgvuldige belangenafweging maken. Invloedssfeer, belangenafweging en waardecreatie Waarover, aan wie en op welke manier leggen we verantwoording af? Welke informatiebehoefte en eisen hebben onze stakeholders? Hoe weten wij of wij doen wat wij beloven en of wij doen wat stakeholders verwachten? Hoe moet mijn organisatie eruit zien om in lijn met onze waarden te functioneren? Waarop sturen we en hoe komen onze keuzes en beslissingen tot stand? Wat verwachten we van de leiders in onze organisatie en welk leiderschap verwachten we van individuele medewerkers? Voor wie werken we en met wie werken we samen? Wat zijn de behoeften en eisen van onze stakeholders? Accountability Control Executie Leiderschap Stakeholders Purpose & Waarden Leg verantwoording af over het resultaat en de manier waarop dit is bereikt Toets op alle relevante aspecten Breng het evenwichtig sturen in praktijk Zet de toon voor een evenwichtige sturing op belangen Verkrijg inzicht in je stakeholders en hun behoeften Waar sta ik voor, waar staan wij voor als organisatie en waar kunnen we trots op zijn? Wees duidelijk over je bestaansrecht en waar je voor staat Voor wie werken we en met wie werken we samen? Wat zijn de behoeften en eisen van onze stakeholders? Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief 15

16 In dialoog met de stakeholder Een financiële instelling heeft een heldere purpose geformuleerd: het zijn van een betrouwbare, transparante en toegankelijke bank die klanten duurzame oplossingen biedt. Daarnaast hanteert de instelling zakelijke principes voor alle stakeholders (klanten, medewerkers, aandeelhouders, toeleveranciers en de maatschappij): duurzame klantrelaties, kwaliteit, oplossingsgerichtheid, samenwerken, resultaatgerichtheid, medewerkers ontwikkelen en verantwoordelijkheid nemen. Voorbeeld uit de praktijk Klant komt eerst De instelling maakt een zorgvuldige afweging van de belangen van de verschillende stakeholders. Klanten komen daarbij altijd op de eerste plaats, voortvloeiend uit de purpose. Daarnaast onderscheidt de instelling de volgende stakeholders en belangen: aandeelhouders en investeerders (duurzaam beleggingsrendement); medewerkers (ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, respectvolle werkomgeving en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden); leveranciers (duurzaamheidsbeleid als contractuele eis); samenleving (direct effect: CO2- neutrale organisatie en lokale maatschappelijke projecten, indirect effect: financiering klanten afhankelijk van duurzaamheidsbeleid); sector/collega-banken (betrouwbare partner), toezichthouders (solide, open relatie en compliance), kredietbeoordelaars (juiste verslaggeving) en overheid (actieve bijdrage aan ontwikkelingen binnen de sector). Plus in alle gevallen: transparantie en integriteit. Transparant over feedback De organisatie voert een permanente dialoog met de stakeholders: klanttevredenheidsmetingen, discussies met klanten over potentiële ethische en duurzaamheidsrisico s, aanwezigheid van de ondernemingsraad bij de commissarissenvergadering, contact met de AFM over de gedragsregels en samenwerking met ngo s. De feedback wordt nauwgezet verwerkt. De resultaten worden gepubliceerd op de website en in het jaarverslag. 16 En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief

17 2.1 Identificeer de stakeholders Om de belangen van stakeholders centraal te stellen, moeten organisaties eerst helder definiëren wie die stakeholders precies zijn. We maken daarbij onderscheid tussen directe en indirecte stakeholders: Directe stakeholders: belanghebbenden die een nauwe relatie onderhouden met de organisatie. Er is sprake van wederzijdse afhankelijkheid en rechtstreekse beïnvloeding; Indirecte stakeholders: belanghebbenden die op grotere afstand staan van de organisatie. Er is sprake van wederzijdse zijdelingse beïnvloeding. Financiële instellingen hebben een aantal directe en indirecte stakeholders gemeen (zie figuur 3). Daarnaast moet elke instelling haar eigen, specifieke stakeholders definiëren. Figuur 3 Directe en indirecte stakeholders Particuliere aandeelhouders en institutionele beleggers Managers en werknemers Algemeen publiek Directe Indirecte Stakeholders Consumenten/ cliënten Externe toezichthouders Overheid en politiek Rating agencies Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief 17

18 2.2 Voer een voortdurende dialoog met stakeholders Een financiële instelling kan haar maatschappelijke taak alleen succesvol uitvoeren door interactie met stakeholders. Er moet sprake zijn van een voortdurende wisselwerking tussen de organisatie en de omgeving. Een open en interactieve houding vormt een randvoorwaarde voor stakeholdergerichtheid Neem zelf de regie De behoeften, eisen en verwachtingen van de verschillende stakeholders zijn gevarieerd en dynamisch: ze ontwikkelen zich voortdurend, bijvoorbeeld door een veranderende moraal, maar ook door wijzigingen in wet- en regelgeving. Financiële instellingen die een continue dialoog met stakeholders voeren houden voeling met deze dynamiek. Ze kunnen hun strategie tijdig bijstellen, prioriteiten stellen, verwachtingen managen, over ontwikkelingen communiceren en consistent opvolging geven aan de wensen van de verschillende belanghebbenden. Met een stakeholderdialoog neemt de organisatie zelf de regie Betrek de medewerker bij dialoog en discussie Het is belangrijk om elk organisatieniveau te betrekken bij de stakeholderdialoog. Zo krijgen alle medewerkers inzicht in de verwachtingen en eisen van de externe omgeving en directe feedback op hun handelen. Ook intern kunnen organisaties een voortdurende dialoog over stakeholderbelangen op gang brengen, bijvoorbeeld in de vorm van feedbackgesprekken of bijeenkomsten waarop collega s discussiëren of elkaar raad vragen over praktijkdilemma s, belangentegenstellingen en ethische kwesties. Zorg daarbij voor georganiseerde tegenspraak en teamdiversiteit, zodat mensen vanuit verschillende invalshoeken leren kijken. Medewerkers motiveren op die manier elkaar om de belangen van klanten en andere stakeholders centraal te stellen in hun dagelijkse werkzaamheden. De stakeholderdialoog Permanent én over concrete issues formeel én informeel in- én externe stakeholders op niveau holding én businessunitsvia verschillende feedback- en communicatiekanalen: ʹʹ klantenpanels en informatiesessies; ʹʹ medewerkersbijeenkomsten; ʹʹ klant- en medewerkerstevredenheids onderzoeken; ʹʹ cultuurscans; ʹʹ deelname aan parlementaire discussies en openbare debatten; ʹʹ vertegenwoordiging in internationale organen; ʹʹ bilateraal contact met toezichthouders en regeringen; 2.3 Inventariseer en prioriteer stakeholderbelangen De verwachtingen en eisen van de directe en indirecte stakeholders van financiële instellingen zijn niet alleen verschillend, maar kunnen ook conflicteren. Zo hebben de stakeholders van banken of vermogensbeheerders andere materiële belangen dan die van verzekeringsmaatschappijen. Voor diezelfde banken geldt dat klanten weer andere belangen hebben dan medewerkers of aandeelhouders. ʹʹ contacten met nongouvernementele organisaties en maatschappelijke organisaties als vakbonden en brancheorganisaties; ʹʹ persconferenties, conference calls, briefings en roadshows voor pers, analisten, rating agencies en aandeelhouders. Daarnaast zetten financiële instellingen steeds vaker social media in voor feedback van en communicatie met stakeholders. Twitter, Facebook en YouTube vormen nieuwe kanalen voor contacten met klanten, het publiek, potentiële medewerkers en opinieleiders als politici, journalisten en bloggers. Financiële instellingen moeten de verschillende belangen van hun stakeholders dan ook prioriteren. Dat vraagt om keuzes: welke belangen laten we prevaleren en hoe past dat bij ons hogere doel en onze waarden? Het is op korte termijn soms onmogelijk om de belangen van alle stakeholders in dezelfde mate te honoreren. Op de lange termijn vallen de belangen vaak (indirect) samen. 18 En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief

19 Onafhankelijk stakeholderonderzoek Een financiële instelling houdt elk jaar een stakeholdersonderzoek. Het doel is drieledig: identificeren van de belangrijkste verwachtingen en eisen van stakeholders betrekken van de belangrijkste stakeholders in het rapportageproces versterken van de relevantie van de externe rapportage voor stakeholders Objectiviteit Deelnemers aan het onderzoek zijn: branchedeskundigen, aandeelhouders, collegaondernemingen, werknemersvertegenwoordigers en liefdadigheidsinstellingen. De interviews worden afgenomen door een onafhankelijk adviesbureau om de objectiviteit te garanderen. Relevante stakeholderbelangen Uit het onderzoek blijkt dat stakeholders de volgende onderwerpen het belangrijkst vinden: de impact van de financiële crisis en de economische malaise de governancesystemen en het beloningsbeleid klantenservice en transparante producten duurzaam beleggingsbeleid en vertrouwensherstel Uitkomsten bespreken met commissarissen De uitkomsten van het onderzoek worden besproken met het management en de commissarissen en gebruikt voor het opstellen van een materialiteitsmatrix, die de implicaties van de meest relevante stakeholderbelangen voor de ondernemingsstrategie weergeeft (zie paragraaf 2.4). Deze matrix is medebepalend voor de inhoud van het jaarverslag en veranderprojecten. Stakeholder Board Om het stakeholdermanagement te professionaliseren, heeft een instelling een Stakeholder Board opgericht, bestaande uit een aantal senior managers uit verschillende commerciële en ondersteunende disciplines. De Stakeholder Board komt meerdere keren per jaar bij elkaar en heeft de volgende verantwoordelijkheden: formuleren van een adequate stakeholderbenadering; uitvoeren van stakeholderanalyses; bepalen van materiële issues voor de belangrijkste stakeholders; vaststellen van een eventuele kloof tussen verwachtingen van stakeholders en de activiteiten van de instelling; goedkeuring van een structurele dialoog met de meest relevante stakeholders over de meest urgente issues, zoals het centraal stellen van klantbelang, de hypotheekmarkt, kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf en beloningsbeleid. Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief 19

20 Figuur 4 Materialiteitsmatrix, jaarbericht PwC 2013 Megatrends Maatschappij Wet- en regelgeving Algemeen Klanten Verslagen van concurrenten Sectorspecifiek Medewerkers Leveranciers Strategie Risico s Organisatiespecifiek Media NGO s Stakeholders Business Overheid Materialiteitsmatrix Relevantie voor stakeholders (inter en extern) Hoog Wordt niet over gerapporteerd Grondstoffen Discriminatie Politieke donaties Mensenrechten Biodiversiteit Voornamelijk in bijlagen van ons jaarbericht Economische rol in de regio Water Gezondheid & veiligheid Duurzaam inkopen Lokaal inkopen Energie Afval Basis van ons jaarbericht Betrokkenheid bij lokale gemeenschap Emissies Transparantie en rapportage Werkgelegenheid Klantenprivacy Klanttevredenheid Belastingdruk multinationals Training & opleiding Bedrijfseconomisch Innovatie resultaat Diversiteit Interne arbeidsverhoudingen Gelijke beloningen man/vrouw Klachtenregeling Transport Onafhankelijkheid Kwaliteit Rol in maatschappelijk debat Impact van onze diensten op de maatschappij Anti-corruptie/ integriteit/ethiek Laag Relevantie voor onze strategie Hoog 20 En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis?

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Oktober 2014 Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Tweede Nationaal Onderzoek Risicomanagement in Nederland 2014 De onderzoekers v.l.n.r.: Casper Ruizendaal, Remko Renes, Dirk Swagerman, Marcel Prinsenberg,

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Tussen wetenschap en ondernemerschap

Tussen wetenschap en ondernemerschap Tussen wetenschap en ondernemerschap Publieke managementletter over de sector Life Sciences Oktober 2014 De leden van de NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 20.000 professionals werkzaam

Nadere informatie

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven Cecile Schut Michiel van der Heijden Olaf Wilders Robert van der Laan Master of Public Administration

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Anne Loeber. Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering

Anne Loeber. Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering Anne Loeber Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering Binnenkant omslag Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering hoofdstuk 1

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie