Dader of slachtoffer?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dader of slachtoffer?"

Transcriptie

1 Dader of slachtoffer? Karaktermoord bij mediaschandalen Stefani Romani Bachelor scriptie Media & Cultuur Universiteit van Amsterdam December 2013

2 Stefani Romani Studentennummer: / Bachelor scriptie Media & Cultuur Universiteit van Amsterdam, 16 december 2013 Begeleider: Peter Vasterman Oost-Indiëplaats BT Delft Telefoonnummer: adres: 2

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD INLEIDING THEORETISCH KADER: MEDIASCHANDALEN Definitie Verschillende soorten schandalen Dynamiek Rol van de media Beeldvorming Hoofdrolspelers METHODOLOGIE & CORPUS ONDERZOEK Ernst Jansen Steur Feitenrelaas Analyse media Analyse interview Diederik Stapel Feitenrelaas Analyse Media Analyse interview Lance Armstrong Feitenrelaas Analyse Media Analyse interview Nurten Albayrak Feitenrelaas Analyse media Analyse interview Vergelijking cases CONCLUSIE & DISCUSSIE 37 SAMENVATTING BIJLAGEN Bijlage 1: Interview Ernst Jansen Steur Bijlage 2: Gedeelte boek Ontsporing van Diederik Stapel Bijlage 3: Interview Lance Armstrong Bijlage 4: Interview Nurten Albayrak BIBLIOGRAFIE Literatuur Overige bronnen

4 VOORWOORD Één semester, twaalfduizend woorden, de juiste theorie zoeken en een goed wetenschappelijk onderzoek opzetten. Een bachelor scriptie. Ik heb deze scriptie geschreven om mijn studie Media & Cultuur af te ronden. Mijn voorkeur voor een journalistieke scriptie heeft goed uitgepakt en ik vond het een zeer leerzaam en leuk traject. Ik ben dankbaar voor de snelle en goede begeleiding die ik van Peter Vasterman heb gehad en daarnaast ben ik dankbaar voor de ondersteuning van mijn familie en vrienden. Met bloed, zweet en tranen, maar vooral hard werken en leuk onderzoek doen, ben ik zeer tevreden met het eindresultaat. Ik hoop dat de lezers van mijn scriptie de nieuwe kijk op mediaschandalen interessant vinden en met veel plezier zullen lezen. 4

5 INLEIDING Mediaschandalen, ze bestaan in allerlei soorten en maten. Door de opkomst van het internet en de sociale media, berichten niet alleen de professionele media over schandalen, maar kan iedereen publiekelijk een mening uiten over een bepaald schandaal. Zowel de professionele berichtgeving als de berichtgeving via de sociale media kan er soms heftig aan toe gaan voor de hoofdrolspeler. Hoofdrolspelers voelen zich dan ook vaak slachtoffer van de grote hoeveelheid media-aandacht en de negatieve nieuwsgolf die ze over zich heen krijgen. Daarom onderzoek ik in deze scriptie de reacties van de hoofdrolspelers op de beeldvorming in de (sociale) media naar aanleiding van het mediaschandaal. Aan de hand van bestaande interviews die achteraf zijn gegeven ga ik onderzoeken hoe hoofdrolspelers reageren op de dominante beeldvorming van de media tijdens het schandaal. Mijn hoofdvraag luidt als volgt: In hoeverre en waarom voelen vier verschillende hoofdrolspelers van mediaschandalen zich meer slachtoffer dan dader door de dominante beeldvorming die tijdens het schandaal door de media werd gecreëerd? Aan de hand van vier schandalen zal ik deze hoofdvraag beantwoorden. Per case zal ik een kort feitenrelaas geven, het dominante beeld van de media analyseren en een inhoudsanalyse van het interview maken. Twee cases zullen gaan over een schandaal waarin de hoofdrolspeler bekent en twee cases waarin de hoofdrolspeler ontkent. Deze schandalen zal ik met elkaar vergelijken en vervolgens zal ik mijn hoofdvraag beantwoorden. 5

6 1. THEORETISCH KADER: MEDIASCHANDALEN 1.1 Definitie Een schandaal vindt plaats binnen bepaalde muren, in tegenstelling tot een mediaschandaal. Bij een mediaschandaal wordt het schandaal via verschillende mediakanalen naar buiten gebracht en kan iedereen op de hoogte worden gehouden. Maar wat houdt een mediaschandaal precies in? Voor het concept mediaschandaal bestaan verschillende definities. Volgens socioloog de Swaan is een mediaschandaal een sociale strijd waarin de ene partij de andere tracht te beschadigen door hem in het openbaar te beschamen (27). Daarbij staat volgens hem de driehoeksverhouding tussen de geschandaliseerde, de aanbrenger en het publiek centraal. Bij het publiek moet een eensgezinde morele consensus bestaan over wat goed of fout is (30). Lull en Hinerman beschrijven tien criteria waaraan een mediaschandaal moet voldoen. Het belangrijkste criterium is in hun ogen dat er bij een mediaschandaal een sociale norm moet worden overtreden die als een morele consensus in de samenleving bestaat (9). Volgens Thompson heeft de media een cruciale rol bij het naar buiten brengen van een schandaal. Het gaat hierbij niet alleen om het overbrengen van feitelijke informatie door de media, maar ook eigen onderzoek naar het schandaal door de media is belangrijk (Scandal: Political 13520). In het tweede college van de BA-Onderzoekswerkgroep Mediastudies (11 september 2013) aan de Universiteit van Amsterdam vertelt de docent Vasterman dat hij vindt dat een mediaschandaal gedefinieerd kan worden als een succesvolle poging om de (vermeende) normovertreding van de hoofdrolspeler in de openbaarheid te brengen, aan te klagen en veroordeeld te krijgen in de publieke opinie. Voor een mediaschandaal zijn volgens hem verschillende ingrediënten nodig, waaronder de normovertreding, de aanklagers, de hoofdrolspeler, het verontwaardigde publiek en de media. 1.2 Verschillende soorten schandalen Geen enkel mediaschandaal is hetzelfde, maar toch zijn er verschillende soorten mediaschandalen met elkaar te vergelijken. Lull en Hinerman onderscheiden drie verschillende soorten schandalen: de institutionele, star en psychodrama schandalen. Onder institutionele schandalen verstaan zij acties die niet overeen komen met de dominante moraal binnen overheidsinstellingen of andere instituties. Het star type schandaal heeft betrekking op 6

7 schandalen rondom beroemdheden. Bij dit soort schandalen wordt het verloop van het schandaal op de voet gevolgd door veel verschillende media, waaronder onder andere de roddelbladen. Bij psychodrama schandalen worden onbekende personen spontaan beroemd. Dit komt doordat de hoofdrolspeler veel in de publiciteit komt door het schandaal. Binnen dit type schandaal gaat het meestal om persoonlijke en emotionele kwesties (14-16). Naast deze indeling kan er volgens Vasterman ook een globaal onderscheid worden gemaakt tussen financiële, morele, institutionele en professionele schandalen. Dit vertelt hij in het tweede college van de BA-Onderzoekswerkgroep Mediastudies (11 september 2013). Bij financiële schandalen gaat het volgens hem vanzelfsprekend over financiële kwesties, zoals bijvoorbeeld corruptie of verkeerd boekhouden. Bij morele schandalen gaat het over morele kwesties, zoals bijvoorbeeld over seks, religie of iemands verleden. Institutionele schandalen vinden plaats binnen grote instituties, hierbij gaat het volgens Vasterman om kwesties binnen het bedrijf. Ten slotte gaat het volgens Vasterman bij professionele schandalen om schandalen van personen die plaatsvinden binnen hun professionele vakgebied. In hetzelfde college vertelt Vasterman dat een hoofdrolspeler bij een schandaal een persoon of een instituut kan zijn, maar er kan ook onderscheid worden gemaakt tussen een strafrechtelijke zaak en een morele zaak waarbij een grens wordt overschreden. Nationaal of internationaal schandaal is ook een onderscheid dat gemaakt kan worden. Daarnaast kan er bij een schandaal sprake zijn van een misstand of misstap. Bij een misstap heeft de hoofdrolspeler een individuele normovertreding begaan met een persoonlijk motief. Bij een misstand gaat het om een maatschappelijk probleem. Tot slot is er volgens Vasterman ook een onderscheid te maken aan de hand van de gevolgen van een schandaal. Zo kan er feitelijke schade ontstaan en/of er ontstaat vertrouwensschade. 1.3 Dynamiek Thompson beschrijft in zijn boek Political Scandal, Power and Visibility in the Media Age een herkenbaar patroon dat voorkomt bij mediaschandalen. De eerste fase noemt Thompson de aanloopfase (pre-scandal). In deze fase komen de eerste geruchten de buitenwereld in en krijgt de media een impuls om onderzoek te doen naar de waarheid achter deze geruchten. In sommige gevallen wordt er bewust informatie uitgelekt om de media een impuls te geven de waarheid te achterhalen. Het eventuele schandaal zelf kan al veel eerder hebben plaatsgevonden, maar in deze fase komt het voor het eerst aan het licht. De tweede fase is de schandaalfase (scandal-proper). Nadat de onthulling heeft plaatsgevonden, waarbij de hoofdrolspeler aan de schandpaal wordt genageld, komen voor- en tegenstanders aan het 7

8 woord. Het schandaal begint te leven bij verschillende mediakanalen. De derde fase is de culminatiefase (culminating phase). In deze fase bereikt het schandaal z n hoogtepunt en komt de ontknoping naar buiten. De gevolgen voor de hoofdrolspeler worden meestal duidelijk gemaakt op een persconferentie. Hier kan de hoofdrolspeler bijvoorbeeld aangeven of hij of zij zal aftreden of een andere consequentie zal nemen. De vierde en laatste fase wordt de nasleepfase (aftermath) genoemd. De media-aandacht rondom het schandaal neemt sterk af en er is meer sprake van een reflectie op de gebeurtenissen. In deze terugblikfase worden soms wetsvoorstellen aangedragen en worden er besluiten voor de toekomst gemaakt (73-76). 1.4 Rol van de media In het vierde college van de BA-Onderzoekswerkgroep Mediastudies (25 september 2013) aan de Universiteit van Amsterdam vertelt Vasterman dat de media verschillende rollen hebben in onze samenleving. Ten eerste hebben de media een onthullende rol. Deze onderzoeksjournalistiek dient als een waakhondfunctie. Dit houdt in dat ze bepaalde kwesties onderzoeken en via de media naar buiten brengen. Daarnaast doen de media aan gatekeeping. Hierbij gaat het om het selecteren van items voor de berichtgeving. Andere rollen van de media zijn volgens Vasterman aanklagen, verslaggeving, platform bieden voor discussie, mediahype aanjagen, veroordelen en een vervolg van een schandaal creëren. Bij gatekeeping door de media worden nieuwswaardecriteria gehandhaafd. Hodkinson onderscheidt acht criteria om nieuws mee te beoordelen. Zo maakt hij onderscheidt tussen de frequentie, amplitude, duidelijkheid, culturele nabijheid, voorspelbaarheid, onvoorspelbaarheid, continuïteit en compositie ( ). In het vierde college vertelt Vasterman ook dat schandalen aan veel nieuwswaardecriteria voldoen en bieden vaak een ideale combinatie tussen een spannend verhaal en relevant nieuws. Hierdoor vormen schandalen een continue doorlopend verhaal met cliffhangers. Door de opkomst van sociale media hebben de media een nog grotere rol gekregen bij mediaschandalen. Niet alleen via televisie, nieuwsinstituten en tijdschriften wordt het schandaal naar buiten gebracht, maar ook via internet en sociale media kan het schandaal veel aandacht krijgen. Door de opkomst van internet is het schandaal dus niet meer alleen het domein van de professionele media. Een schandaal krijgt een groter platform en het is door de opkomst van internet en de sociale media zelfs mogelijk een mediaschandaal te creëren zonder dat de professionele media erover berichten (Vasterman 118). Online kan iedereen nieuws verspreiden. Doordat berichten naar elkaar linken wordt het nieuws razendsnel 8

9 verspreid over het hele internet. Op internet is er voor de berichtgever anonimiteit mogelijk, waardoor de kritieken en beschuldigingen vaak een stuk minder genuanceerd zijn. De representatie van de online berichten valt te betwijfelen, maar de publieke aandacht zorgt voor toenemende aandacht voor het schandaal (Vasterman ). In het zesde college van de BA-Onderzoekswerkgroep Mediastudies (9 oktober 2013) aan de Universiteit van Amsterdam vertelt Vasterman dat het openbaar maken van een schandaal veel makkelijker is geworden door de opkomst van het internet en sociale media. In de aanloopfase van een mediaschandaal wordt er online informatie verspreid in deelsystemen. Vervolgens worden transgressies vastgelegd en meteen publiekelijk gemaakt in de onthullingfase. In de schandaalcreatie nemen de professionele media het over. Tegelijkertijd zal er vanuit de maatschappij verontwaardiging klinken via de sociale media. De officiële berichtgeving en reacties van belangrijke actoren worden gecombineerd met een online geruchtenstroom en felle reacties. In de culminatiefase zal er online een roep om aftreden, opstappen of het nemen van consequenties worden geuit. Tot slot zal er volgens Vasterman in de nasleepfase online een reflectie worden gegeven op het schandaal in zijn geheel. Vervolgens zal de berichtgeving ook via de online netwerken langzaam afnemen. 1.5 Beeldvorming Brants schrijft in zijn artikel Risico s, schandalen en publiciteit. De nieuwswaardigheid van een falende overheid over gemediatiseerde beeldvorming. Hiermee bedoelt hij de invloed van de media op de publieke opinie in onze samenleving. Hij zegt dat de gepubliceerde opinie doorwerkt in de publieke opinie. De keuzes die media maken over welke onderwerpen ze uitlichten in hun berichtgeving heeft gevolgen voor de publieke opinie (47). Volgens Brants past nieuws over criminaliteit uitstekend in de definitie van nieuws als afwijkend, negatief, nieuw, actueel, dramatisch en makkelijk te personaliseren. Mediaschandalen passen hier ook erg goed in. Bij mediaschandalen is namelijk vaak ook een structuur aanwezig waarbij de good guys tegenover de bad guys worden gezet. De herkenbare narratieve structuur heeft een duidelijke oorzaak, zichtbaar gevolg en straf. Deze structuur heeft voor een groot deel van het publiek een amusementswaarde (49). Brants benoemt commercialisering als mediaontwikkelingen die volgens hem heeft bijgedragen aan een toenemende gemediatiseerde beeldvorming bij media. Doordat de afgelopen jaren steeds meer media commercieel zijn geworden, is de strijd om het publiek erg toegenomen. Hierdoor bepaalt steeds meer het publiek wat het nieuws wordt in plaats van dat media bepalen wat ze denken dat het publiek nodig heeft. Doordat de inhoud van de media 9

10 steeds meer door het publiek wordt bepaald en de wijze waarop het nieuws wordt overgebracht kijkers moet trekken, is het nieuws dramatischer, sensationeler en meer human interest geworden (49-50). Volgens Brants wordt het uitzoeken van nieuws, aan de hand van de vraag van het publiek, gedeeltelijk gecompenseerd doordat journalisten meer hun eigen interpretatie bij een nieuwskwestie naar buiten brengen. Hierdoor worden nieuwsberichten in een bepaald interpretatiekader geplaatst. Dit worden ook wel frames genoemd, waarbinnen de nadruk wordt gelegd op een bepaald element van een gebeurtenis, beleid of persoon. Vaak wordt er in zo n frame gefocust op het negatieve en afwijkende. Hierdoor wordt framing al snel blaming. De nadruk wordt gelegd op een specifieke invulling van de werkelijkheid en negeert andere elementen, waardoor er een bepaalde betekenis aan gegeven wordt. Brants noemt framing geen journalistieke manipulatie, maar een methode om de complexe werkelijkheid begrijpelijk te maken voor het publiek en verschijnselen te categoriseren. Het is wel een methode die een specifieke en vaak negatieve kijk op de werkelijkheid bevordert (50-51). Onze samenleving bestaat uit diverse soorten mensen met hun eigen interpretaties, maar er bestaat een morele consensus in de samenleving over wat goed of fout is. Een masterframe bevat een ideologie die door iedereen zal worden begrepen, door iedereen hetzelfde wordt geïnterpreteerd en overeenkomt met de algemene morele consensus in de samenleving. Een masterframe is dus een manier van framing waarin de dominante ideologie, die in de samenleving bestaat, overheerst. Doordat er bij nieuwsberichten gebruik wordt gemaakt van een masterframe, zal een groot deel van de samenleving een nieuwsbericht hetzelfde interpreteren (Snow en Benford 138). 1.6 Hoofdrolspelers In het boek Die Mechanismen der Skandalierung beschrijft Kepplinger de gevolgen en de reacties van hoofdrolspelers van een schandaal. Bijna bij elk schandaal heeft de hoofdrolspeler de regels overtreden, een misstap begaan of een misstand veroorzaakt en wordt hem terecht dingen verweten. De meeste hoofdrolspelers accepteren dan ook de kritiek op hun handelen, maar ondertussen voelen veel hoofdrolspelers zich slachtoffer. Dit heeft weinig te maken met de fouten die ze hebben gemaakt, maar meer met de rol van de media (88). Hoofdrolspelers voelen zich opgejaagd, zwart gemaakt en persoonlijk aangevallen. Als ze dit naar buiten brengen, kunnen ze niet op veel steun vanuit de samenleving rekenen (89). Kepplinger wijst op de attributietheorie. Deze theorie zegt dat het publiek altijd dwangmatig zoekt naar oorzaken om dingen te kunnen verklaren. Deze verklaringen zijn 10

11 volgens de attributietheorie in drie richtingen te zoeken. Ten eerste in de persoonlijkheid van de actoren, hier valt het karakter en intelligentie bijvoorbeeld onder. Ten tweede in de omstandigheden waarbinnen de hoofdrolspeler heeft gehandeld. Ten slotte de invloed van vreemde machten, ook wel externe factoren genoemd, zoals bijvoorbeeld het noodlot of toeval (92). Hoofdrolspelers leggen graag zelf de nadruk op de omstandigheden waarin ze hun fout begaan hebben, terwijl de media meestal de verklaringen zoveel mogelijk vanuit het karakter proberen te verklaren (92). Beide kanten zullen een rol spelen, dus dan zijn hoofdrolspelers zowel slachtoffer van de omstandigheden als dader. Als dader van hun fouten, voelen ze zich slachtoffer van de berichtgeving (94). Naast de berichtgeving voelen hoofdrolspelers van mediaschandalen zich ook slachtoffer door de grote hoeveelheid nieuwsberichten die over hen gaan, onder andere via de sociale media. De nieuwsgolf bevat vaak deels onware, nuchtere en opgeklopte, waardevrije en tendentieuze berichten die op een intensieve en dramatiserende manier naar buiten worden gebracht (98). Hoofdrolspelers zelf krijgen meestal nauwelijks de kans om hun kant van het verhaal te vertellen in de massieve berichtgeving. Als men wel reageert wordt het meestal in een negatieve context gezet door de media. Terwijl het uitblijven van een reactie van de hoofdrolspeler juist vaak wordt gezien als een bevestiging van schuld (98-99). De enorme druk op de hoofdrolspeler door de massale berichtgeving kan leiden tot psychische en lichamelijke problemen. Hoofdrolspelers voelen zich machteloos tegenover de media-aandacht en dit kan leiden tot een agressieve opstelling tegenover de media. Hierdoor escaleert een schandaal vaak verder. Op zo n punt vindt er vaak een omslag plaats van trots naar paniek. In het begin trekken hoofdrolspelers zich nog weinig aan van het mediageweld, wat op het publiek over kan komen als trots. Gedurende het toenemende media-aandacht zal deze houding steeds meer veranderen. Men kan moeilijker functioneren en zal proberen alles te weerleggen. Hierdoor geven hoofdrolspelers vaak toe om zich te bevrijden van de druk vanuit de media ( ). 11

12 2. METHODOLOGIE & CORPUS De hoofdvraag: In hoeverre en waarom voelen vier verschillende hoofdrolspelers van mediaschandalen zich meer slachtoffer dan dader door de dominante beeldvorming die tijdens het schandaal door de media werd gecreëerd? zal ik aan de hand van vier verschillende mediaschandalen beantwoorden. Deze vier schandalen voldoen aan de definities van mediaschandalen die ik in mijn theoretisch kader uiteen heb gezet. Er wordt namelijk in alle gevallen een sociale norm overtreden die als een morele consensus in de samenleving bestaat. Daarnaast is er bij deze schandalen sprake van een driehoeksverhouding tussen de geschandaliseerde, de aanbrenger en het publiek en doen de media ook eigen onderzoek naast het overbrengen van informatie. Bij alle vier de schandalen is er sprake van een succesvolle poging om de vermeende normovertreding van de hoofdrolspeler in de openbaarheid te brengen, aan te klagen en veroordeeld te krijgen in de publieke opinie. Daarnaast is er een duidelijke dynamiek te herkennen bij deze schandalen en hebben de media een grote rol gespeeld bij het naar buiten brengen van dit schandaal. Het is belangrijk dat de media een grote rol hebben gespeeld voor mijn onderzoek, omdat ik onder andere de dominante beeldvorming die door de media tijdens het schandaal is gecreëerd, zal analyseren. Dat er een interview is gegeven door de hoofdrolspeler van een schandaal is ook belangrijk geweest voor mijn keuze. In mijn onderzoek ga ik namelijk het interview analyseren. Ik heb specifiek voor deze vier schandalen gekozen omdat het alle vier persoonlijke schandalen zijn. Dit is belangrijk voor mijn onderzoek, omdat ik de gevoelens en reacties van de hoofdrolspeler wil onderzoeken. Voor een zo compleet mogelijke analyse heb ik gekozen voor twee schandalen waarbij de hoofdrolspeler tijdens het mediaschandaal bekent en twee schandalen waar wordt ontkend. Daarnaast zijn de schandalen qua onderwerpen variërend. Zo heb ik gekozen voor een medisch schandaal, een academisch schandaal, een sportschandaal en een politiek schandaal. De keuze voor deze schandalen is niet gebaseerd op een eventuele slachtofferrol die de hoofdrolspeler aankaartte. Door voor deze mediaschandalen te kiezen, hoop ik een zeer gevarieerde samenstelling van schandalen te hebben verzameld. Hierdoor kan ik de hoofdvraag goed beantwoorden en de schandalen met elkaar vergelijken zonder dat er teveel dezelfde soort schandalen met elkaar worden vergeleken. 12

13 Meer dan vier schandalen onderzoeken zal niet haalbaar zijn binnen de tijdsdruk en het woordenaantal van deze bachelor scriptie. Daarnaast hebben mijn persoonlijke voorkeuren ook een rol gespeeld. Zo ben ik zelf erg sportief en is mijn keuze voor het wielersport schandaal dus ook een persoonlijke voorkeur. Aan de hand van deze vier schandalen zal ik mijn onderzoek uitvoeren. Hierbij zal ik de rol van de media tijdens het schandaal hoofdzakelijk analyseren aan de hand van de berichtgeving door NRC Handelsblad en daarnaast ook door de NOS. Door voor zowel een krant als een televisie medium te kiezen heb ik een meer compleet beeld over de berichtgeving. Beide media maken gebruik van masterframing. Bij het analyseren van deze bronnen focus ik me niet op de waar- en onwaarheden die wellicht in het nieuwsbericht staan, maar staat de focus op de beeldvorming centraal. Per mediaschandaal zal ik eerst een feitenrelaas geven over het schandaal zelf, vervolgens zal ik het dominante beeld, dat door de media gevormd worden, analyseren aan de hand van berichtgeving door NRC Handelsblad en de NOS. Hierbij zal ik het masterframe uiteenzetten en de vraag beantwoorden hoe dit frame wordt gecreëerd. Verder zal ik de berichtgeving over de omstandigheden, persoonlijkheid en externe factoren van de hoofdrolspeler uiteenzetten. Ten slotte beschrijf ik in dit deel van de analyse hoe de hoofdrolspeler heeft gereageerd tijdens het schandaal. Hierbij kan sprake zijn van ontkennen, bekennen, een opstandige houding tegenover de media of juist een afwachtende houding. In hoeverre dit per schandaal van elkaar verschilt, zal uit het onderzoek blijken. Mijn hoofdonderzoek is een close reading van het interview dat gegeven is door de hoofdrolspeler van het mediaschandaal (zie: bijlage 1 t/m 4). Aan de hand van de attributietheorie van Kepplinger zal ik onderzoeken in hoeverre en waarom de hoofdrolspeler zichzelf meer als slachtoffer dan als dader ziet. In dit deel van de analyse zal ik analyseren wat er over de rol van de media tijdens het schandaal wordt gezegd, wat er over de omstandigheden wordt gezegd, welke verklaringen voor het gedrag worden aangedragen, welke visies de hoofdrolspeler er tegenover zet en wat voor verklaringen er worden gegeven voor zijn reactie tijdens het schandaal. In dit deel van de analyse staan ook de psychologische aspecten van de hoofdrolspeler centraal. In de daaropvolgende vergelijking tussen de schandalen moet onder andere blijken of er verschil zit tussen de schandalen waarbij er wordt ontkend en wordt bekend door de hoofdrolspeler. Ik verwacht dat de beeldvorming door de media minder negatief zal zijn bij de hoofdrolspelers die bekennen, maar dat iedereen zich alsnog slachtoffer van de media zal voelen. In hoeverre en waarom de hoofdrolspelers zich meer slachtoffer dan dader zullen 13

14 voelen, zal blijken uit dit onderzoek. Verder zal ik in dit deel van mijn onderzoek de verschillende mediaschandalen vergelijken qua masterframe en op welke manier dit effect heeft op de reacties van de hoofdrolspelers. Ten slotte zal ik de hoofdvraag, in hoeverre en waarom voelen vier verschillende hoofdrolspelers van mediaschandalen zich meer slachtoffer dan dader door de dominante beeldvorming die tijdens het schandaal door de media werden gecreëerd, kunnen beantwoorden. 14

15 3. ONDERZOEK 3.1 Ernst Jansen Steur Feitenrelaas In januari 2009 verschijnt het eerste nieuwsbericht over Steur. Hierin wordt verklaard dat er een onderzoek zal beginnen naar zijn werkzaamheden, omdat er een kans bestaat dat hij bewust de verkeerde diagnoses heeft gesteld bij een aantal van zijn patiënten. Het onderzoek gaat over de periode 1990 tot Hij was toen werkzaam in het Medisch Spectrum Twente. De neuroloog werd in 2003 ontslagen vanwege een medicijnverslaving, maar hij werd niet door het Medisch Tuchtcollege uit zijn beroep gezet. Het onderzoek wordt gestart aan de hand van een second opinion van één van zijn patiënten waaruit bleek dat Steur een verkeerde diagnose had gesteld (NRC Handelsblad). In januari 2013 komt Steur weer opnieuw in het nieuws. Hij blijkt ondanks zijn strafrechtelijke vervolging in Nederland sinds 2011 als neuroloog werkzaam te zijn in Duitsland. Daarnaast hebben oud-patiënten een tuchtklacht ingediend tegen de bestuursvoorzitter van het Medisch Spectrum Twente, twee oud-bestuurders van het ziekenhuis, twee oud-inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en tegen Steur zelf. Volgens de patiënten is er door hen te weinig actie ondernomen om Steur aan te pakken (NRC Handelsblad). In februari 2013 komt Steur weer in het nieuws, omdat blijkt dat hij aan een patiënt wiet heeft aangeboden tijdens zijn werkzaamheden als neuroloog in het Medisch Spectrum Twente. De tuchtklacht tegen hem wordt hierdoor uitgebreid. In maart 2013 komen er nog meer kwesties bij. Zo zijn er sterke aanwijzingen gevonden dat Steur zijn patiënten aanspoorde tot euthanasie (NRC Handelsblad). In juli 2013 komt het nieuwsbericht naar buiten dan Steur mee gaat werken aan een gedragsonderzoek. Eerder had hij aangegeven dit niet te willen doen, omdat hij bang zou zijn dat zijn psychiater vooringenomen zou zijn (NOS). Daarnaast wordt Steur veel genoemd in berichtgevingen over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dit komt doordat één patiënt al in 2001 naar het tuchtcollege was gestapt, maar het kwam niet tot een zaak omdat zij er later mee instemde in ruil voor schadevergoeding haar medisch dossier te vernietigen. Aan de hand van de tuchtklacht tegen 15

16 twee oud-inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg komen nieuwe plannen van aanpak vaak in het nieuws (NRC Handelsblad). In september 2013 blijkt uit onderzoek dat Steur toch ook fouten heeft gemaakt terwijl hij als neuroloog in Duitsland aan het werk was. In oktober 2013, de dag voordat de strafzaak begint, erkent hij in een interview met NRC Handelsblad dat hij euro heeft verduisterd van een stichting voor wetenschappelijk onderzoek. In dit interview wordt ook genoemd dat hij ex-patiënten heeft uitgenodigd om, voordat de strafzaak begint, elkaar in alle rust te ontmoeten. De ex-patiënten zijn hier niet op ingegaan. Steur geeft in het interview ook aan dat hij bij de rechtszaak zijn gezicht voor het eerst zal laten zien en antwoord wil geven op alle vragen (NRC Handelsblad). De neuroloog Rien Vermeulen is werkzaam bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en neemt het in oktober 2013 in het televisieprogramma EenVandaag voor Steur op. Naast Rien Vermeulen is er nog een andere neuroloog geweest die het voor Steur opnam. Rien Vermeulen geeft aan zelf ook regelmatig de criteria van diagnoses op te rekken, om zo bepaalde medicijnen voor te kunnen dragen (NRC Handelsblad). Huidige nieuwsberichten gaan over de lopende strafzaak tegen Steur. In november 2013 werd bekend dat hij nu ook een beroepsverbod heeft om als dokter in Duitsland te werken. Het is de grootste medische strafzaak ooit in Nederland en Steur kan maximaal 12 jaar gevangenisstraf krijgen (NOS) Analyse media NRC Handelsblad en de NOS hebben veel nieuwsberichten gewijd aan Steur. NRC Handelsblad heeft over elke ontwikkeling binnen dit mediaschandaal een nieuwsbericht geschreven. Deze zijn allemaal op de site geplaatst en een deel hiervan is ook in de krant zelf verschenen. De NOS heeft de belangrijkste ontwikkelingen binnen dit mediaschandaal via het nieuws op de televisie naar buiten gebracht, maar daarnaast zijn er op de site ook nog veel nieuwsberichten geplaatst over de kleinere ontwikkelingen. Op deze manier werd het nieuws rondom Steur via de professionele media naar buiten gebracht, maar via de sociale media leefde dit mediaschandaal ook erg. Via Twitter hebben veel mensen hun mening geuit over dit schandaal. Verder zijn er op online platformen veel columns en blogs over geschreven en werden er beledigende cartoons online gedeeld. De professionele media gebruiken een bepaalde manier om het nieuws over Steur over te brengen. Er wordt gebruik gemaakt van framing, waardoor er een masterframe wordt gecreëerd. Dit dominante beeld in de media zal ik analyseren aan de hand van de 16

17 berichtgeving over de omstandigheden van Steur, over zijn persoonlijkheid en berichtgeving over externe factoren die een rol speelden voor Steur zijn handelen. In de nieuwsberichten van zowel NRC Handelsblad als de NOS wordt er veel aandacht geschonken aan de omstandigheden van Steur. Zo wordt er regelmatig in het nieuws genoemd dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg te weinig actie heeft ondernomen tegen zijn werkwijze, nadat er klachten waren gekomen. Daarnaast wordt het argument dat Steur verslaafd was aan medicijnen aangedragen. Dit wordt als een verklaring voor zijn handelen overgebracht en heeft betrekking op de omstandigheden waarin Steur aan het werk was. Over de persoonlijkheid van Steur wordt ook veel gezegd in de nieuwsberichten. De NOS en NRC Handelsblad proberen het nieuws over hem op een neutrale en feitelijke manier over te brengen, maar er is ondertussen wel sprake van een persoonlijke aanval. Zo wordt er regelmatig benadrukt dat Steur niet wilt reageren. Zodra hij dit wel doet, kiest de NOS voor de volgende woorden om dit over te brengen bij het publiek: verbreken van stilzwijgen en na jaren lang de publiciteit gemeden te hebben, laat hij zich eindelijk zien. Hieruit blijkt duidelijk dat de NOS het er niet mee eens is dat Steur lang de publiciteit heeft vermeden. Verder wordt er ook regelmatig gekozen voor woorden zoals opzettelijk verkeerde diagnoses, wanpraktijken en omstreden neuroloog. Naast deze negatieve woorden wordt er over de persoonlijkheid van Steur gezegd dat hij graag geld wilde zien, hij goed was in mensen onder druk zetten en zijn werkwijze bizar was. De verslaggeefster van de NOS noemt het merkwaardig dat Steur altijd het beste heeft voorgehad met zijn patiënten en dat hij ondanks zijn medicijnverslaving zegt goed heeft kunnen werken. De NOS laat duidelijk merken dat zij dit niet geloven en geven aan dat het zou kunnen dat hij dit zegt om strafvermindering te krijgen. Tot slot wordt er regelmatig gezegd dat Steur persoonlijk het leven van zijn patiënten heeft geruïneerd. Berichtgeving over externe factoren die van invloed zouden kunnen zijn geweest op het handelen van Steur zijn er niet. Er wordt niets gewijd aan toeval of het noodlot. Dat hij per ongeluk verkeerde diagnoses zou hebben gesteld wordt door de media juist totaal uitgesloten, omdat het een zeer vooraanstaand arts was met een goed Curriculum Vitae. In de nieuwsberichten zijn vooral veel patiënten en de letselschade-expert Yme Drost, die voor de patiënten opkomt, aan het woord. Er wordt in de nieuwsberichten ook regelmatig benadrukt dat Steur niet te bereiken was. De tegenstanders in de zaak van Steur zijn hierdoor veel in het nieuws en hun kant van het verhaal krijgt veel aandacht. Daarnaast worden er nieuwsberichten gewijd aan vermoedelijk verkeerd handelen van Steur. Voordat het onderzoek is afgerond verschijnen er al berichten over eventueel, wellicht en waarschijnlijk 17

18 verkeerd handelen van Steur. Hierdoor komt hij negatief in de publiciteit, zonder dat het op dat moment zeker is dat hij verkeerd heeft gehandeld. In dit mediaschandaal is er sprake van een grote hoeveelheid media-aandacht. Niet alleen de professionele media berichten erover, maar ook via de sociale media worden er verwijten richting Steur gemaakt. Zo wordt hij onder ander Dr. Frankenstein, griezeldokter en gestoord monster genoemd. De nieuwsberichten leggen de nadruk op het afwijkende gedrag van Steur. Dit wordt vanuit een negatieve invalshoek overgebracht, omdat er in de samenleving een morele consensus bestaat dat zijn gedrag fout is geweest. De berichtgeving over de zaak rondom Steur volgt een bepaalde dynamiek die past binnen een mediaschandaal. Alle berichten over deze zaak worden nieuws en er wordt nadruk gelegd op het negatieve. Op deze manier ontstaat er dramatisch en sensationeel nieuws dat een bepaalde amusementswaarde voor het publiek heeft. Doordat er onder andere verwijten worden gemaakt voordat er bewijs is dat Steur daadwerkelijk fout gehandeld heeft, creëren de media een beeld over hem. Tijdens het mediaschandaal heeft Steur de publiciteit vermeden. Vlak voordat de tuchtzaak en daaropvolgende strafzaak begint, geeft hij voor het eerst een interview. Dit interview is afgenomen door Annette Toonen en verscheen op 28 oktober 2013 in NRC Handelsblad. Hierin bekent Steur dat hij fouten heeft gemaakt Analyse interview In het interview (zie: bijlage 1) vertelt Steur onder andere hoe hij de media-aandacht rondom het schandaal heeft ervaren. Over de rol van de media is hij niet te spreken. Volgens Steur had het sentiment bij de patiënten grote proporties aangenomen door de media. Daarnaast vindt hij dat de pers en Yme Drost hem gecriminaliseerd hebben zonder dat hij was veroordeeld. In de publiciteit zijn er erge woorden voorbij gekomen, zoals gestoord monster en griezeldokter, zonder dat er bewijzen waren. Door deze negatieve en persoonlijke aanval op Steur voelde hij zich genoodzaakt zich terug te trekken en onder te duiken. In het interview legt Steur de nadruk op zijn medicijnverslaving en depressie om zijn gedrag te verklaren. Zo zegt hij dat er door zijn verslaving sprake was van afwijkend normbesef en overschatting van zijn eigen kwaliteiten. Daarnaast ontkent hij niet dat een verkeersongeluk waar hij in 1990 bij betrokken was en een hersenschudding aan overhield en het zware verleden van zijn vader die een NSB er bleek te zijn een rol gespeeld kunnen hebben voor zijn gedrag. Dit kan volgens hem gevolgen hebben gehad voor zijn geestelijke evenwicht en uitwerking hebben op zijn doen en laten. Hij geeft aan dat er nu een 18

19 gedragsonderzoek loopt om te kijken of dit een rol heeft gespeeld. Steur geeft in dit interview vooral verklaringen over zijn gedrag wat betreft de diefstal, verduistering en valsheid in geschrifte. Hij geeft aan argumenten te hebben om te zeggen dat diagnoses zorgvuldig tot stand zijn gekomen. Het valt volgens hem nog te bezien of hij meer fouten heeft gemaakt dan andere artsen. Steur laat in het interview blijken dat hij beseft welk gigantisch leed hij zijn expatiënten heeft aangedaan en biedt hiervoor zijn excuses aan. Daarnaast geeft hij aan zich te schamen wat betreft het stelen van geld en noemt het wezensvreemd, afwijkend gedrag en vervaging van normbesef. Dit gedrag verklaart hij door zijn medicijnverslaving. Nadat hij de publiciteit ontwijkt, geeft hij aan dat hij bij de strafzaak zijn gezicht wilt laten zien om verantwoording af te leggen en antwoord te geven op vragen die er zijn. Steur is na de problemen in Nederland als neuroloog werkzaam geweest in Duitsland. In het interview geeft hij aan dat hij voor zichzelf kan verantwoorden wat hij in Duitsland heeft gedaan. Hij zegt wel dat het wellicht onhandig was om daar weer als neuroloog te gaan werken, maar hij was ervan overtuigd dat het werken goed ging en zich geen moeilijkheden voorgedaan hebben. Steur bekent zijn fout, maar vindt dat er verzachtende omstandigheden waren en niet alle beschuldigingen terecht waren. Daarnaast is hij niet de enige arts die wel eens sjoemelt met de diagnoses om medicijnen voor te kunnen schrijven. De reactie van Steur tijdens het mediaschandaal bevestigt de theorie van Kepplinger. Steur voelde zich opgejaagd, zwart gemaakt en persoonlijk aangevallen door de media, al voordat er bewezen werd dat hij verkeerd had gehandeld. Hierdoor voelde hij zich slachtoffer van de media en dook onder. De media legden tijdens het mediaschandaal vooral de nadruk op de fouten die Steur als neuroloog gemaakt zou hebben, terwijl hij zelf de nadruk legt op de verklaringen voor zijn afwijkende gedrag, zoals onder andere de medicijnverslaving en de omstandigheden. Hij werd in negatief daglicht gezet door verscheidende media, voordat er bewijs was. Daarnaast werden Steur zijn woorden niet positief in het nieuws gebracht en ging de meeste aandacht uit naar de tegenpartij. Steur voelde zich dader van zijn gemaakte fouten, maar slachtoffer van de media. Hij kon de grote hoeveelheid media-aandacht psychisch niet aan en moest onderduiken. Om van de grote hoeveelheid media-aandacht af te komen heeft Steur het interview gegeven. Hierin kon hij zijn kant van het verhaal kwijt. De theorie van Kepplinger wordt op deze punten bevestigd. Volgens zijn theorie zou de hoofdrolspeler zich ook vaak agressief opstellen tegenover de media, dit doet Steur echter niet. 19

20 3.2 Diederik Stapel Feitenrelaas Begin september 2011 komt het nieuwsbericht naar buiten dat een belangrijke wetenschapper die werkzaam is aan de Universiteit van Tilburg op non-actief is gesteld. Het gaat hierbij om het vermoeden van fraude in de wetenschappelijke onderzoeken van Stapel. Het bestuur van de Universiteit van Tilburg beschuldigt Stapel hiervan. Het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg heeft een vertrouwenscommissie ingesteld om uit te zoeken welke publicaties van de hoogleraar, prof. dr. Diederik Stapel, precies zijn gebaseerd op gefingeerde data. Eind september 2011 komt er in het nieuws dat zowel de Universiteit van Groningen als de Universiteit van Amsterdam ook het werk van Stapel binnen hun universiteit zullen onderzoeken op fraude (NRC Handelsblad). Aan de hand van de media-aandacht voor Stapels fraude in zijn wetenschappelijke onderzoeken laait in Nederland het debat over het ter controle openbaar maken van de onderliggende empirische data op. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) maakt in oktober 2011 bekend dat wetenschappers die een onderzoeksubsidie ontvangen van NWO hun gegevens voortaan openbaar moeten maken en de NWO mede-eigenaar van de data zal worden (NRC Handelsblad). Op 31 oktober 2011 komen de resultaten van het onderzoek naar de fraude van Stapel in het nieuws. Hierin staat dat bij dertig artikelen in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften data en gegevens staan die Stapel heeft verzonnen. Daarnaast zal hij zich schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik. Diezelfde dag reageert Stapel voor het eerst op de kwestie in het Brabants Dagblad. In deze reactie bekent hij zijn fraude en geeft aan spijt te hebben (NRC Handelsblad). In november levert Stapel vrijwillig zijn doctorsgraad in bij de Universiteit van Amsterdam (NOS). Eind november doet de Universiteit van Tilburg aangifte tegen Stapel aan de hand van de onderzoeksresultaten van zijn fraude, waaruit bleek dat bij minstens dertig onderzoeken data was verzonnen (NRC Handelsblad). In oktober 2012 verschijnt het nieuwsbericht dat Stapel ook wordt verdacht van het oplichten van de overheid door het aanvragen van subsidies voor onderzoek waarvoor hij de gegevens heeft verzonnen. De NWO verstrekte Stapel in totaal 2,2 miljoen euro aan subsidies De fiscale opsporingsdienst FIOD en het functioneel parket zijn toen een strafrechtelijk onderzoek naar hem begonnen (NRC Handelsblad). Eind november 2012 is het totale onderzoek naar Stapel afgerond. Hieruit blijkt dat het één van de grootste wetenschapsfraudes ooit is en hij in meer dan 50 wetenschappelijke 20

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding...5. Hoofdstuk 2 Theoretisch kader.10. Hoofdstuk 3 Methode en technieken 24

Hoofdstuk 1 Inleiding...5. Hoofdstuk 2 Theoretisch kader.10. Hoofdstuk 3 Methode en technieken 24 1 Voorwoordefaefa Aangekomen bij de laatste loodjes van mijn scriptie vind ik het moeilijk een voorwoord te schrijven. Wat zeg je namelijk afsluitend na zo n lange tijd? Een aantal dingen liggen voor de

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

VAN SOCIAAL NETWERK NAAR ASOCIAAL GEDRAG: CYBERPESTEN

VAN SOCIAAL NETWERK NAAR ASOCIAAL GEDRAG: CYBERPESTEN VAN SOCIAAL NETWERK NAAR ASOCIAAL GEDRAG: CYBERPESTEN Explorerend onderzoek naar hoe middelbare scholen met het maatschappelijke verschijnsel cyberpesten omgaan Bron afbeelding: http://www.examiner.com/article/will-a-30-day-sentence-remain-the-precedent-for-cyber-bullying

Nadere informatie

Maatschappelijk draagvlak voor kilometerheffing

Maatschappelijk draagvlak voor kilometerheffing Maatschappelijk draagvlak voor kilometerheffing Erasmus Universiteit Rotterdam Sociologie master GVB Begeleider prof J. Burgers Augustus - Collegejaar 2006-2007 Manon van den Bosch 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818 September 2011 De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen Auteur: R. Heining Studentnummer: s0101818 Bachelor eindopdracht Opleiding: Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK Annique van der Valk 349163 anniquevdvalk@gmail.com ERASMUS SCHOOL OF HISTORY, CULTURE AND COMMUNICATION (ESHCC) Media & Journalistiek media

Nadere informatie

Tot achter de voordeur. Een onderzoek naar ontwikkeling in aanpak van sociale problematiek in stadsbuurten

Tot achter de voordeur. Een onderzoek naar ontwikkeling in aanpak van sociale problematiek in stadsbuurten Tot achter de voordeur Een onderzoek naar ontwikkeling in aanpak van sociale problematiek in stadsbuurten Masterscriptie Sociale Geografie Marieke Peters Oktober 2008 ii Tot achter de voordeur Een onderzoek

Nadere informatie

DE NAZORG NADER BEKEKEN

DE NAZORG NADER BEKEKEN Een onderzoek naar het nazorgtraject na incidenten met agressie en geweld tegen politieambtenaren Afstudeerscriptie Master Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie Faculteit Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

Xtc-gebruik in een risicosamenleving

Xtc-gebruik in een risicosamenleving Xtc-gebruik in een risicosamenleving De constructie van autoriteit in Nederlandse dagbladen en online forumdiscussies De rechtenstudent wil ook wel eens naar een technofeestje en daar hoort vaak xtc bij"

Nadere informatie

Marktwerking in de Vrije Beroepen

Marktwerking in de Vrije Beroepen Marktwerking in de Vrije Beroepen De Apothekersbranche Faculteit der Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam Sander Quak Augustus 2005 Studentnummer: 191183 Begeleider: Prof. dr. J. Heilbron

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

Crisiscommunicatie ten tijde van de vermissing van de broertjes Ruben en Julian; Zeist (mei 2013)

Crisiscommunicatie ten tijde van de vermissing van de broertjes Ruben en Julian; Zeist (mei 2013) Onderzoeksrapport Crisiscommunicatie ten tijde van de vermissing van de broertjes Ruben en Julian; Zeist (mei 2013) #The Next Level @Crisis via Crossmedia - Daan Verbrugge (1503521) daan.verbrugge@student.hu.nl

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio ÉEN MET ALLEN ALLEN MET ÉEN SOCIALE MEDIA: TOEKOMSTIGE CRISISMANAGEMENTTOOLS? Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio Copyright 2011

Nadere informatie

IDEALEN HERZIEN. Terugkeer van gederadicaliseerde moslimjongeren ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM. Faculteit der Sociale Wetenschappen

IDEALEN HERZIEN. Terugkeer van gederadicaliseerde moslimjongeren ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM. Faculteit der Sociale Wetenschappen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Faculteit der Sociale Wetenschappen IDEALEN HERZIEN Terugkeer van gederadicaliseerde moslimjongeren Masterscriptie Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid Studiejaar 2013-2014

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Je leert van eigen en andermans fouten,

Je leert van eigen en andermans fouten, Je leert van eigen en andermans fouten, toch? Onderzoek naar het lerend vermogen op repressief gebied bij Brandweer Den Haag Commandeursscriptie, MCDm 7 e leergang Hans Foekens, november 2005 Degene die

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

L J S. Jeugdcriminaliteit & Media. Een onderzoek naar de berichtgeving over jeugdcriminaliteit in een veranderend medialandschap

L J S. Jeugdcriminaliteit & Media. Een onderzoek naar de berichtgeving over jeugdcriminaliteit in een veranderend medialandschap L J S Media Research Jeugdcriminaliteit & Media Een onderzoek naar de berichtgeving over jeugdcriminaliteit in een veranderend medialandschap Nel Ruigrok (LJS Media Research) Sarah Gagestein (Taalstrategie)

Nadere informatie

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen.

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen. Barbara van de Pol Christelijke Hogeschool Windesheim Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Mei 2002 Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Politie en gemeente, partners in veiligheid Utrecht Scriptie voor het Masterprogramma Publiek Management van de opleiding Bestuurskunde. Faculteit der Sociale

Nadere informatie

De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht

De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht Initiatiefnota van het lid Recourt 25 november 2014 Inleiding De laatste decennia is geprobeerd om de positie van het slachtoffer in het strafproces

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Informatie Levenslang is levenslang Strak beleid

Informatie Levenslang is levenslang Strak beleid Febuari - Maart 2015 / Jaargang 9, nr. 2 Ad Informatie Magazine van studievereniging Ad Informandum voor Strafrecht en Criminologie Levenslang is levenslang Strak beleid of inhumaan? Lokpuber weer invoeren?

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251 Rapport Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/251 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Groningen hem vanaf maart 2009

Nadere informatie