DE COMMISSIES. De commissie tandheelkunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE COMMISSIES. De commissie tandheelkunde"

Transcriptie

1 Voorwoord Er gaan vele wegen naar Rome: zo ook de wegen die de Van Hoytema Stichting bewandelt. Oude wegen proberen we goed te onderhouden, nieuwe wegen onderzoeken we met o.a. de regionale ziekenhuizen, de regionale huisartsenvereniging, Saxion en het Roessingh. Zij lijken nieuwe kansen te bieden. De actiepunten die naar voren zijn gekomen uit het marketingonderzoek voor de commissie tandheelkunde zijn in de praktijk gebracht. Er werden twee tandheelkundige congressen gehouden in Hotel de Cantharel in Apeldoorn, meer centraal gelegen in het land. Verder zijn de voorbereidingen getroffen voor het verzenden van een digitale nieuwsbrief aan tandartsen en mondhygiënisten, de eerste is in het najaar verstuurd. De digitalisering wordt bij de stichting verder uitgebreid. Uit reacties van vele cursisten kan worden opgemaakt dat zij prijs stellen op een digitale informatievoorziening i.p.v. een papieren folder. Hiervoor is veel energie gestoken in het uitbreiden van het adressenbestand. De samenwerking met Technische Geneeskunde heeft vorm gekregen in de praktijk. In juni werd gezamenlijk de Netwerkdag georganiseerd die werd bezocht door 200 mensen, de reacties van de deelnemers waren uitermate positief. Als onderdeel van deze netwerkdag vond s middags de officiële opening plaats van het ECTM Experimental Centre of Technical Medicine door prof. dr. G. van der Steenhoven, decaan van de faculteit Technische Natuur Wetenschappen. Deze opening viel door de deelnemers life te volgen op verschillende beeldschermen in het ECTM. 1

2 De samenwerking met ROSET, Regionale Ondersteuningsstructuur Eerstelijnszorg Twente, heeft vastere vormen aangenomen. In november werd in samenwerking met ROSET het symposium SOLK, Somatische Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten, georganiseerd, de samenwerking zal in 2012 verder vervolgd worden. De kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. In 2010 is een start gemaakt met het geven van een cijfer voor de scholingsbijeenkomst door de deelnemers. Er valt nu in één oogopslag de algehele beoordeling van een cursus te zien en wij zijn er trots op dat het gemiddelde in 2011 uitkomt op een 7,72. Bestuurswisselingen Per is mr. drs. C. Boom voorzitter van het bestuur geworden. Dit jaar heeft drs. C.M.A.G. Dijkers afscheid genomen als secretaris/penningmeester van het bestuur. Hij heeft deze functie gedurende acht jaren met enthousiasme vervuld en hij is opgevolgd door drs. F. Steenhuisen, manager FEAZ-controller bij Livio. Voorzittersoverleg Tijdens dit overleg kwam naar voren dat er behoefte is bij de commissies om meer inhoudelijk onderling overleg te hebben aan de hand van thema s. De eerste keer was gepland op 21 november. Er werd gestart met een rondleiding bij Mesa+, het onderdeel nanabiophysics onder leiding van prof. dr. Vinod Subramaniam. Aansluitend volgde er een overleg met de voorzitters van de commissies. Het is de bedoeling dat een dergelijke bijeenkomst ieder jaar 2 keer zal plaatsvinden. DE COMMISSIES De commissie tandheelkunde Vanwege de centrale ligging vinden de grote tandheelkundige congressen voortaan plaats in Hotel de Cantharel in Apeldoorn. Hier werd in januari Onder professoren V gehouden en in maart het 2

3 congres Erosie en Slijtage. In de evaluaties lieten de deelnemers weten enthousiast te zijn over deze cursuslocatie vanwege de goede bereikbaarheid, de aangename sfeer en de goede verzorging. De annulering van het congres 3D en Röntgen in Enschede wegens onvoldoende deelname bevestigde onze keuze voor Apeldoorn. Het congres Erosie & Slijtage op 25 maart was een groot succes met maar liefst 182 deelnemers. Dit was een geweldige opsteker voor de commissie tandheelkunde. De evaluatie van het congres was ook goed, met name vanwege het feit dat de onderwerpen die werden behandeld direct toepasbaar waren in de praktijk. Het marketing onderzoek had ook uitgewezen dat er vooral behoefte is aan dergelijke onderwerpen. Einde cursuslocatie Holten Na drie jaar een eigen cursuslocatie in Holten te hebben gehad is besloten om hier na 2011 niet verder mee te gaan. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de cursusruimte te weinig werd gebruikt en daardoor te veel kosten met zich mee bracht. De praktijkcursussen voor tandartsassistenten zullen wel georganiseerd blijven worden in Tandheelkundig Centrum Holten, deze ruimte zal dan gehuurd worden op incidentele basis. Over het algemeen kunnen we behalve de annulering van het najaarscongres voor de commissie tandheelkunde spreken van een succesvol jaar. Er viel een stijging waar te nemen van het aantal aanmeldingen en we zullen doorgaan op de ingeslagen weg. Commissie Technische Geneeskunde In 2011 kreeg de samenwerking met Technische Geneeskunde verder vorm. In april werd de Netwerkdag georganiseerd met veel succes. De dag bestond uit verschillende plenaire sessies, demonstraties en een rondleiding in het ECTM. In de middag was er het onderdeel Meet the T experts : parallel sessies met pitches van key onderzoekers op het gebied van Biomedische Technologie van de UT. Er hebben vier deelnemers de Basiscursus laparoscopische handelingen gevolgd, waaronder drie Slowaakse cursisten die tijdelijk in Nederland werkzaam zijn. In het voorjaar 2011 kwam er een contact tot stand tussen het ECTM en de COV, Commissie Opleiding Vaatchirurgie, van de Nederlandse vereniging voor Vaatchirurgie, een onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, met als resultaat dat men is overeengekomen om een samenwerking aan te gaan om voor een periode van vijf jaar gezamenlijk twee trainingsdagen te organiseren voor vaatchirurgen in opleiding, 5 e en 6 e jaars. 3

4 Deze eerste CASH-3-vasculair dagen hebben plaats gevonden op 5 en 6 oktober en zijn succesvol verlopen. Er waren 19 deelnemers, gezien de korte termijn een goed resultaat. In februari is er een rondleiding georganiseerd in het ECTM voor de commissieleden en medewerkers van de Dr G.J. van Hoytema Stichting. Apothekerscommissie Er zijn drie cursussen georganiseerd: - MDL - Highlights uit de infectieziekten - Vaccineren: zin of onzin? Het aantal deelnemers is toegenomen in vergelijking met de voorgaande twee jaren. Medisch specialisten commissie In mei is de cursus De nieuwe heup centraal voor de tweede keer gehouden, omdat de eerste in november 2010 volgeboekt was. Het medisch café: Ziek van de medicijnen werd zelfs voor de derde keer aangeboden. Andere cursussen van deze commissie: - Basiscursus ECG - Nieuwe inzichten maag CA - Congres Thoraxchirurgie. Geriatriecommissie Er zijn in 2011 geen cursussen gerealiseerd. Commissie zorgtechnologie De commissie zorgtechnologie heeft in het afgelopen jaar met drie jonge enthousiaste biomedische technologen een geheel nieuwe samenstelling gekregen. De commissie zal nog verder worden uitgebreid en we hopen dat zij op korte termijn hun eerste scholingsactiviteit in de markt kunnen zetten. Commissie Verpleging en Verzorging Deze commissie is voortvarend aan de slag gegaan en heeft in september haar tweede avondsymposium georganiseerd. Het onderwerp was deze keer Medicatieveiligheid, een actueel thema dat vele belangstellenden trok. Ook deze keer werd het symposium gehouden in het Helmertheater dat door Mediant kosteloos beschikbaar werd gesteld. 4

5 Commissie gedragsdeskundigen Deze commissie is nog zoekende naar een geschikte onderwerpen. EN VERDER.. Promotiecursussen In 2011 zijn er vier cursussen georganiseerd naar aanleiding van promotie-onderzoeken en waarvoor de promovendus een financiële ondersteuning heeft ontvangen van de Dr G.J. van Hoytema Stichting Artrose, fibromyalgie en arbeid. Deze cursus was naar aanleiding van twee promotieonderzoeken. De een betrof de arbeidsparticipatie en capaciteit van mensen in de eerste twee jaar van hun artroseklachten van heup of knie en de ander ging over de ziekteperceptie van patiënten met fibromyalgie en de arbeidscapaciteit van deze mensen. Beide promovendi zijn werkzaam in het HBO, de één bij Saxion in Enschede en de ander bij de Hanzehogeschool in Groningen. De avond was bedoeld voor fysiotherapeuten, bedrijfs- en verzekeringsartsen. Neurofysiologische karakterisatie van schouderpijn na een beroerte Dit symposium bracht de deelnemers de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van het ontstaan, de preventie en de behandeling van schouderpijn na een beroerte. Het gaf de mensen een nieuwe kijk op het fenomeen schouderpijn na een beroerte als zijnde een multifactorieel pijnprobleem waaraan verschillende neurofysiologische pijnmechanismen ten grondslag kunnen liggen. Tevens bood het symposium verschillende handvatten om de opgedane kennis in de klinische praktijk toe te passen. Het symposium werd gehouden voorafgaande aan de verdediging van het proefschrift van de promovendus. Het onderzoek werd gedaan onder auspiciën van de leerstoel biomedisch signalen en systemen van het Mira Instituut voor Biomedische Techniek & Technische Geneeskunde van de Universiteit Twente. De twee D -s in de ouderenzorg Het thema van deze avond was delirium en depressie. Delirium is een veel voorkomend ziektebeeld bij patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis, maar het kan ook in andere situaties voorkomen en wordt vaak niet herkend, net zo als depressie. Dit kan ingrijpende consequenties hebben. Scholing en het gebruik van richtlijnen en protocollen zouden tot verbetering kunnen leiden. De avond werd vooral bezocht door verpleegkundigen, de promovendus was ook een verpleegkundige werkzaam bij het thoraxcentrum van het MST. Voorste kruisbandletsel en artrose Hier werd aandacht besteed aan de preventie van het voorste kruisband letsel. En er werd ingegaan op de relatie tussen instabiliteit & artrose en sport & artrose. Tevens waren de ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van voorste kruisbandletsel en vroege knieartrose onderwerpen van deze avond. De promovendus was een orthopedisch chirurg werkzaam in het Erasmus MC in Rotterdam. 5

6 Alle promotiecursussen trokken voldoende deelnemers en werden goed beoordeeld, mede door het enthousiasme waarmee de onderzoekers de toehoorders deelgenoot willen maken van de uitslagen van hun onderzoek. Congres Ooginfecties Op initiatief van de heer E. Veldman, oogarts in het MST, werd op 19 mei een landelijk congres met het thema Ooginfecties georganiseerd in Hotel de Cantharel in Apeldoorn. Vanwege toenemende resistentie, onderliggende systeemaandoeningen, reisgedrag van patiënten en nieuwe diagnostische en therapeutische mogelijkheden werd er gevraagd om heroriëntatie op het samenspel tussen oogarts, microbioloog en apotheker. Fout gegaan! Goed gedaan? Op 26 oktober werd in samenwerking met het Medisch Spectrum Twente het congres Fout gegaan! Goed gedaan? georganiseerd naar aanleiding van de casus Jansen Steur. Het MST wilde de lessen die het getrokken heeft uit deze casus graag delen met andere ziekenhuizen en direct betrokkenen binnen de gezondheidszorg. Vele betrokkenen bij de casus Jansen Steur kwamen aan het woord, zoals prof. dr. Wolter Lemstra die twee externe commissies voorzat, de vakgroep neurologie waarbinnen de betreffende arts werkzaam was, de letselschade specialist die vele tientallen gedupeerde patiënten bijstond, maar ook de Raad van Bestuur en het Medisch stafbestuur van het MST en tevens Bas Eenhoorn, burgemeester a.i. van Alphen aan den Rijn als keynotespeaker. Hij gaf inzicht in de communicatie rondom een grote calamiteit. De functie van dagvoorzitter was in handen van Clairy Polak. 6

7 Toekomst Er zijn voorzichtig stappen gezet in de richting van samenwerking met het Wenckebach Instituut in Groningen en ook worden er inspanningen verricht om tot een meer structurele samenwerking met de ziekenhuizen in Twente en Deventer te komen. Dit om de basis voor de stichting breder en sterker te maken. In dit kader is ook de overeenkomst met Technische Geneeskunde van belang, die nu niet alleen maar op papier bestaat maar ook in de praktijk vruchten begint af te werpen wordt een jaar waarin verder wordt doorgewerkt aan bovenstaande zaken en als dit resultaat gaat hebben, kunnen we de toekomst rooskleurig tegemoet zien. Namens de Dr. G.J. van Hoytema Stichting 7

8 Personeel en vrijwilligers Personeel Mevr. W.P.M. ten Bokkel Huinink-Pelser, directeur Mevr. M.G. Brandenbarg-Kalwij, cursuscoördinator Mevr. A.A. Marres-de Boer, medewerker algemene zaken Mevr. H.P. van der Veer-Nelissen, cursuscoördinator Mevr. J. Voogsgeerd-Meijer, administrateur Vrijwilligers Bestuur Mr. drs. C. Boom, oud bestuurslid Saxion Hogescholen, voorzitter Drs. F. Steenhuisen, manager FEAZ-controller, secretaris/penningmeester Drs. G.H. Boenk, tandarts Dr. C. Terleth, medisch directeur Revalidatiecentrum Het Roessingh Dr. L. van Bergeijk, internist n.p. Mevr. drs. W. Koning-Mulder, internist Dr. ir. E. Hans, hoofddocent Zorglogistiek aan de Universiteit Twente Commissie Tandheelkunde Drs. G.H. Boenk, tandarts, voorzitter Drs. H.F.J. de Bont, tandarts Drs. K. van Aken, tandarts Drs. A.T. Meijs, tandarts Drs. H.J. Arke, tandarts Mevr. drs. J.M. ten Dolle, tandarts Mevr. J. Ponsioen, mondhygiëniste Mevr. M. Kroep, mondhygiëniste Drs. R. Horsthuis, kaakchirurg Commissie Geriatrie Drs. J. Bouwmeester, geestelijk verzorger, voorzitter Drs. J. Meinsma, psycholoog Mevr. drs. R. Vedders, geestelijk verzorger Mevr. drs. H. Berger, psycholoog Mevr. drs. B.W. de Geus, klinisch neuropsycholoog Mevr. drs. R. Dingenouts, specialist ouderengeneeskunde Drs. D. Buiten, psychiater Apothekerscommissie Mevr. drs. E. Geers, apotheker, voorzitter Mevr. drs. R. Jurgens, apotheker Mevr. drs. C. Jansen-Olimulder, apotheker Drs. P.M. Komduur, apotheker Drs. H.L. Hoge, ziekenhuisapotheker i.o. 8

9 Medisch specialistencommissie Drs. J.J.W. Prick, neuroloog, voorzitter Dr. B. Mulder, microbioloog Mevr. drs. D. Massop, gynaecoloog Mevr. dr. M. Smeets, oncologisch hematoloog Dr. W. Luijsterburg, klinisch fysicus Mevr. dr. G.A. Meins, orthopedisch chirurg Mevr. drs. S. Lunter, psychiater Drs. M. Lutke Holzik, chirurg Drs. F. Bosman, psychiater Mevr. dr. J. Fleuren, revalidatiearts Drs. E. Hermans, chirurg i.o. HBO-commissie Drs. P. Nijhof, bewegingswetenschapper en fysiotherapeut, voorzitter Mevr. M.J. de Groot-Bos, verloskundige De heer M. Gorter, fysiotherapeut Mevr. L. Endeman, ergotherapeut Mevr. W. de Groot-Wevers, kinderverpleegkundige Mevr. C. te Winkel, logopedist Dhr. G. van de Vegte, maatschappelijk werkende Dhr. S. Peters, fysio-/manueeltherapeut Commissie Zorgtechnologie Ir. W.M. Kleine, biomedisch technoloog Ir. A. Bergsma, biomedisch technoloog Mevr. ir. W. van Vuren, biomedisch technoloog Commissie Verpleging en Verzorging Mevr. D. Derksen, voormalig stafmedewerker zorg, voorzitter Dhr. C.J.H. van den Berg, opleider verpleegkundige en verzorgende beroepen Mevr. drs. M. van Dort-Methorst, beleidsmedewerker zorgopleidingen Mevr. drs. T. Takens, docent opleiding verpleegkunde Mevr. N. Bartelink, CVA-nazorgverpleegkundige Mevr. A.M.A. ter Haar-Franke, Intensive Care verpleegkundige Mevr. N. Zieverink-Wardenburg, locatiehoofd Commissie Gedragsdeskundigen Drs. M. Pieterse, psycholoog, voorzitter Mevr. dr. M. Derix, klinisch psycholoog Mevr. drs. I. van Buren, psycholoog Mevr. drs. E. Konijnenberg, eerstelijns psycholoog Mevr. B. Reukers, systeemtherapeut Drs. E. Kuiper, klinisch psycholoog Commisie Technische Geneeskunde Ir. R. Burie, biomedisch werktuigbouwkundige, manager ECTM Drs. B. van Driel, chirurg n.p. Mevr. Y.E.T. Reeuwijk, MSc Technische Geneeskunde 9

10 Commissie JGZ Overijssel Mevr. drs. P.J. Jonker, arts M&G, jeugdarts Mevr. drs. E. de Gauw, jeugdarts Drs. I.W.M. Eijsink, jeugdarts Regionaal Sociaal Geneeskundigen Oost Drs, J.W. van Zadelhoff, verzekeringsarts, Drs. D.W. Seyfert, verzekeringsarts Drs. J.G.F. Beens, bedrijfsarts Dr. A.N.H. Weel, bedrijfsarts 10

11 KERNCIJFERS OVER 2011 OVERZICHT AANTAL CURSISTEN Tandheelkunde Geriatrie Apothekers Medisch specialisten Huisartsen Sociale geneeskunde HBO V en V Technische Geneeskunde 224 Promoties Overigen TOTAAL OVERZICHT AANTAL CURSUSSEN Tandartsen Geriatrie Apothekers Medisch specialisten Huisartsen Sociale geneeskunde HBO Verpleegkundigen 1 1 Promoties Overigen 5 7 TOTAAL

12 BALANS PER 31 DECEMER 2011 (in euro's) 31-dec dec dec dec-10 VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN Materiële vaste activa Inventaris Tandartsencommissie 492 KORTLOPENDE SCHULDEN VLOTTENDE ACTIVA Crediteuren Belastingen en sociale lasten Voorraden Overige schulden Kortlopende vorderingen Debiteuren Belastingen en sociale lasten 1735 Overige vorderingen Liquide middelen

13 EXPLOITATIEREKENING OVER Begroot Opbrengsten Cursusgerelateerde bijdragen: Bijdragen deelnemers Overige bijdragen Totale opbrengsten Uitgaven Wetenschappelijk onderzoek/ publicatie Kosten Directe cursuskosten Afschrijvingen Bureaukosten Exploitatiesaldo Financiële baten en lasten Exploitatieresultaat

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Evaluatierapport Opleiding & Training

Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatie landelijke scholingsactiviteiten Aangeboden aan de Algemene Vergadering op woensdag 24 oktober 2012 2 Voorwoord JOVD geleerd is oud gedaan was het motto

Nadere informatie

2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten

2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten NFK Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Jaarverslag 2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten N F K Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Nadere informatie

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS. Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS. Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007 JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007 1. INLEIDING Dit jaarverslag rapporteert over het 34e werkjaar van onze vereniging. We kunnen

Nadere informatie

LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM JAARVERSLAG 2002

LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM JAARVERSLAG 2002 LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM JAARVERSLAG 2002 COLOFON Uitgave: Raad van Bestuur LUMC Eindredactie: Mieke van Baarsel, Liesbeth Rieter Productie: Voorlichting en Public Relations LUMC Ontwerp en illustraties:

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Nationaal Bestuur van IFMSA-NL, Met vriendelijke groet,

Geachte lezer, Namens het Nationaal Bestuur van IFMSA-NL, Met vriendelijke groet, Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) over het beleidsjaar 2011-2012. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie september 213 Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van

Nadere informatie

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Hannelore Hofhuis Suzanne van der Meulen-Arts, Lammert Hingstman, Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 PV Radboud

Jaarverslag 2012 PV Radboud Jaarverslag 2012 PV Radboud Vastgesteld door de Verenigingsraad van de PV Radboud op 30 mei 2013. 1 Inhoud 1 Voorwoord... 3 2 Ontwikkeling activiteiten PV Radboud in 2012... 5 2.1 Algemene gegevens en

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

30 Van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven naar SGE

30 Van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven naar SGE VAN PLAN NAAR PRAKTIJK JAARVERSLAG 2013 1 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 16 Transitie jeugdzorg 4 Voorwoord 18 Kwaliteitsverbetering & risico analyse 6 Interne organisatieontwikkeling 20 Automatisering

Nadere informatie

Nummer 3 Jaargang 4 September 2013. Nieuwe voorzitter Forum Visitatorum Fransien Croon-de Boer

Nummer 3 Jaargang 4 September 2013. Nieuwe voorzitter Forum Visitatorum Fransien Croon-de Boer interne Nummer 3 Jaargang 4 September 2013 geneeskunde Magazine voor de internist Nieuwe voorzitter Forum Visitatorum Fransien Croon-de Boer Rapport Contouren Capaciteitsplanning Interview met Margriet

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121 Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 7 2 Profiel van de organisatie... 8 2.1 Algemene identificatiegegevens... 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2014

Jaarverslag en jaarrekening 2014 Jaarverslag en jaarrekening 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg, gevestigd te Amsterdam Aan de Ledenraad van VUvereniging Hierbij bieden wij u

Nadere informatie

Erasmus MC jaarverslag 2002 dadendrang jaarverslag 2002

Erasmus MC jaarverslag 2002 dadendrang jaarverslag 2002 dadendrang jaarverslag 2002 Onze missie: Het Erasmus MC is een innoverend universitair medisch centrum voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding en zorg op het gebied van ziekte en gezondheid. Heel

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle jaarverslag, Zwolle 2005 pagina Inhoudsopgave 1 1 Jaarverslag 1.1 Personalia 2 1.2 Verslag van de Raad van toezicht 3 1.3 Verslag van de Raad van Bestuur 7 1.4 Opbrengsten 14 1.5 Verslag van de Medisch

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Inhoud Inleiding..... 2 Algemeen..... 3 Organogram..... 4 Bestuursmodel.... 5 Missie en Visie.... 6 De opbouw van onze praktijkpopulatie. 7 Populatiestratificatie.... 9 Samenstelling wijkpopulatie.. 10

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag

Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag April 2014 Inhoud 1. Voorwoord 3-4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 1 van 91 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar door het versterken van positieve factoren

Duurzaam inzetbaar door het versterken van positieve factoren Duurzaam inzetbaar door het versterken van positieve factoren Samenvatting en conclusies Demografische en maatschappelijke veranderingen nopen de bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) te vernieuwen. De band tussen

Nadere informatie

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist Heel de patiënt Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist 2 september 2010 Tweede externe onderzoekscommissie MST 1 Inhoudsopgave Voorwoord..3

Nadere informatie

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist Heel de patiënt Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist 2 september 2010 Tweede externe onderzoekscommissie MST 1 Inhoudsopgave Voorwoord..3

Nadere informatie

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Amphia groeit! Jaardocument 2011 Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur Voorwoord Raad van Toezicht 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013 Nederland-Davos Rapport betreffende de jaarrekening 2013 Nederland-Oavos RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 Pagina INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Bestuursverslag Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie