DE COMMISSIES. De commissie tandheelkunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE COMMISSIES. De commissie tandheelkunde"

Transcriptie

1 Voorwoord Er gaan vele wegen naar Rome: zo ook de wegen die de Van Hoytema Stichting bewandelt. Oude wegen proberen we goed te onderhouden, nieuwe wegen onderzoeken we met o.a. de regionale ziekenhuizen, de regionale huisartsenvereniging, Saxion en het Roessingh. Zij lijken nieuwe kansen te bieden. De actiepunten die naar voren zijn gekomen uit het marketingonderzoek voor de commissie tandheelkunde zijn in de praktijk gebracht. Er werden twee tandheelkundige congressen gehouden in Hotel de Cantharel in Apeldoorn, meer centraal gelegen in het land. Verder zijn de voorbereidingen getroffen voor het verzenden van een digitale nieuwsbrief aan tandartsen en mondhygiënisten, de eerste is in het najaar verstuurd. De digitalisering wordt bij de stichting verder uitgebreid. Uit reacties van vele cursisten kan worden opgemaakt dat zij prijs stellen op een digitale informatievoorziening i.p.v. een papieren folder. Hiervoor is veel energie gestoken in het uitbreiden van het adressenbestand. De samenwerking met Technische Geneeskunde heeft vorm gekregen in de praktijk. In juni werd gezamenlijk de Netwerkdag georganiseerd die werd bezocht door 200 mensen, de reacties van de deelnemers waren uitermate positief. Als onderdeel van deze netwerkdag vond s middags de officiële opening plaats van het ECTM Experimental Centre of Technical Medicine door prof. dr. G. van der Steenhoven, decaan van de faculteit Technische Natuur Wetenschappen. Deze opening viel door de deelnemers life te volgen op verschillende beeldschermen in het ECTM. 1

2 De samenwerking met ROSET, Regionale Ondersteuningsstructuur Eerstelijnszorg Twente, heeft vastere vormen aangenomen. In november werd in samenwerking met ROSET het symposium SOLK, Somatische Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten, georganiseerd, de samenwerking zal in 2012 verder vervolgd worden. De kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. In 2010 is een start gemaakt met het geven van een cijfer voor de scholingsbijeenkomst door de deelnemers. Er valt nu in één oogopslag de algehele beoordeling van een cursus te zien en wij zijn er trots op dat het gemiddelde in 2011 uitkomt op een 7,72. Bestuurswisselingen Per is mr. drs. C. Boom voorzitter van het bestuur geworden. Dit jaar heeft drs. C.M.A.G. Dijkers afscheid genomen als secretaris/penningmeester van het bestuur. Hij heeft deze functie gedurende acht jaren met enthousiasme vervuld en hij is opgevolgd door drs. F. Steenhuisen, manager FEAZ-controller bij Livio. Voorzittersoverleg Tijdens dit overleg kwam naar voren dat er behoefte is bij de commissies om meer inhoudelijk onderling overleg te hebben aan de hand van thema s. De eerste keer was gepland op 21 november. Er werd gestart met een rondleiding bij Mesa+, het onderdeel nanabiophysics onder leiding van prof. dr. Vinod Subramaniam. Aansluitend volgde er een overleg met de voorzitters van de commissies. Het is de bedoeling dat een dergelijke bijeenkomst ieder jaar 2 keer zal plaatsvinden. DE COMMISSIES De commissie tandheelkunde Vanwege de centrale ligging vinden de grote tandheelkundige congressen voortaan plaats in Hotel de Cantharel in Apeldoorn. Hier werd in januari Onder professoren V gehouden en in maart het 2

3 congres Erosie en Slijtage. In de evaluaties lieten de deelnemers weten enthousiast te zijn over deze cursuslocatie vanwege de goede bereikbaarheid, de aangename sfeer en de goede verzorging. De annulering van het congres 3D en Röntgen in Enschede wegens onvoldoende deelname bevestigde onze keuze voor Apeldoorn. Het congres Erosie & Slijtage op 25 maart was een groot succes met maar liefst 182 deelnemers. Dit was een geweldige opsteker voor de commissie tandheelkunde. De evaluatie van het congres was ook goed, met name vanwege het feit dat de onderwerpen die werden behandeld direct toepasbaar waren in de praktijk. Het marketing onderzoek had ook uitgewezen dat er vooral behoefte is aan dergelijke onderwerpen. Einde cursuslocatie Holten Na drie jaar een eigen cursuslocatie in Holten te hebben gehad is besloten om hier na 2011 niet verder mee te gaan. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de cursusruimte te weinig werd gebruikt en daardoor te veel kosten met zich mee bracht. De praktijkcursussen voor tandartsassistenten zullen wel georganiseerd blijven worden in Tandheelkundig Centrum Holten, deze ruimte zal dan gehuurd worden op incidentele basis. Over het algemeen kunnen we behalve de annulering van het najaarscongres voor de commissie tandheelkunde spreken van een succesvol jaar. Er viel een stijging waar te nemen van het aantal aanmeldingen en we zullen doorgaan op de ingeslagen weg. Commissie Technische Geneeskunde In 2011 kreeg de samenwerking met Technische Geneeskunde verder vorm. In april werd de Netwerkdag georganiseerd met veel succes. De dag bestond uit verschillende plenaire sessies, demonstraties en een rondleiding in het ECTM. In de middag was er het onderdeel Meet the T experts : parallel sessies met pitches van key onderzoekers op het gebied van Biomedische Technologie van de UT. Er hebben vier deelnemers de Basiscursus laparoscopische handelingen gevolgd, waaronder drie Slowaakse cursisten die tijdelijk in Nederland werkzaam zijn. In het voorjaar 2011 kwam er een contact tot stand tussen het ECTM en de COV, Commissie Opleiding Vaatchirurgie, van de Nederlandse vereniging voor Vaatchirurgie, een onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, met als resultaat dat men is overeengekomen om een samenwerking aan te gaan om voor een periode van vijf jaar gezamenlijk twee trainingsdagen te organiseren voor vaatchirurgen in opleiding, 5 e en 6 e jaars. 3

4 Deze eerste CASH-3-vasculair dagen hebben plaats gevonden op 5 en 6 oktober en zijn succesvol verlopen. Er waren 19 deelnemers, gezien de korte termijn een goed resultaat. In februari is er een rondleiding georganiseerd in het ECTM voor de commissieleden en medewerkers van de Dr G.J. van Hoytema Stichting. Apothekerscommissie Er zijn drie cursussen georganiseerd: - MDL - Highlights uit de infectieziekten - Vaccineren: zin of onzin? Het aantal deelnemers is toegenomen in vergelijking met de voorgaande twee jaren. Medisch specialisten commissie In mei is de cursus De nieuwe heup centraal voor de tweede keer gehouden, omdat de eerste in november 2010 volgeboekt was. Het medisch café: Ziek van de medicijnen werd zelfs voor de derde keer aangeboden. Andere cursussen van deze commissie: - Basiscursus ECG - Nieuwe inzichten maag CA - Congres Thoraxchirurgie. Geriatriecommissie Er zijn in 2011 geen cursussen gerealiseerd. Commissie zorgtechnologie De commissie zorgtechnologie heeft in het afgelopen jaar met drie jonge enthousiaste biomedische technologen een geheel nieuwe samenstelling gekregen. De commissie zal nog verder worden uitgebreid en we hopen dat zij op korte termijn hun eerste scholingsactiviteit in de markt kunnen zetten. Commissie Verpleging en Verzorging Deze commissie is voortvarend aan de slag gegaan en heeft in september haar tweede avondsymposium georganiseerd. Het onderwerp was deze keer Medicatieveiligheid, een actueel thema dat vele belangstellenden trok. Ook deze keer werd het symposium gehouden in het Helmertheater dat door Mediant kosteloos beschikbaar werd gesteld. 4

5 Commissie gedragsdeskundigen Deze commissie is nog zoekende naar een geschikte onderwerpen. EN VERDER.. Promotiecursussen In 2011 zijn er vier cursussen georganiseerd naar aanleiding van promotie-onderzoeken en waarvoor de promovendus een financiële ondersteuning heeft ontvangen van de Dr G.J. van Hoytema Stichting Artrose, fibromyalgie en arbeid. Deze cursus was naar aanleiding van twee promotieonderzoeken. De een betrof de arbeidsparticipatie en capaciteit van mensen in de eerste twee jaar van hun artroseklachten van heup of knie en de ander ging over de ziekteperceptie van patiënten met fibromyalgie en de arbeidscapaciteit van deze mensen. Beide promovendi zijn werkzaam in het HBO, de één bij Saxion in Enschede en de ander bij de Hanzehogeschool in Groningen. De avond was bedoeld voor fysiotherapeuten, bedrijfs- en verzekeringsartsen. Neurofysiologische karakterisatie van schouderpijn na een beroerte Dit symposium bracht de deelnemers de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van het ontstaan, de preventie en de behandeling van schouderpijn na een beroerte. Het gaf de mensen een nieuwe kijk op het fenomeen schouderpijn na een beroerte als zijnde een multifactorieel pijnprobleem waaraan verschillende neurofysiologische pijnmechanismen ten grondslag kunnen liggen. Tevens bood het symposium verschillende handvatten om de opgedane kennis in de klinische praktijk toe te passen. Het symposium werd gehouden voorafgaande aan de verdediging van het proefschrift van de promovendus. Het onderzoek werd gedaan onder auspiciën van de leerstoel biomedisch signalen en systemen van het Mira Instituut voor Biomedische Techniek & Technische Geneeskunde van de Universiteit Twente. De twee D -s in de ouderenzorg Het thema van deze avond was delirium en depressie. Delirium is een veel voorkomend ziektebeeld bij patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis, maar het kan ook in andere situaties voorkomen en wordt vaak niet herkend, net zo als depressie. Dit kan ingrijpende consequenties hebben. Scholing en het gebruik van richtlijnen en protocollen zouden tot verbetering kunnen leiden. De avond werd vooral bezocht door verpleegkundigen, de promovendus was ook een verpleegkundige werkzaam bij het thoraxcentrum van het MST. Voorste kruisbandletsel en artrose Hier werd aandacht besteed aan de preventie van het voorste kruisband letsel. En er werd ingegaan op de relatie tussen instabiliteit & artrose en sport & artrose. Tevens waren de ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van voorste kruisbandletsel en vroege knieartrose onderwerpen van deze avond. De promovendus was een orthopedisch chirurg werkzaam in het Erasmus MC in Rotterdam. 5

6 Alle promotiecursussen trokken voldoende deelnemers en werden goed beoordeeld, mede door het enthousiasme waarmee de onderzoekers de toehoorders deelgenoot willen maken van de uitslagen van hun onderzoek. Congres Ooginfecties Op initiatief van de heer E. Veldman, oogarts in het MST, werd op 19 mei een landelijk congres met het thema Ooginfecties georganiseerd in Hotel de Cantharel in Apeldoorn. Vanwege toenemende resistentie, onderliggende systeemaandoeningen, reisgedrag van patiënten en nieuwe diagnostische en therapeutische mogelijkheden werd er gevraagd om heroriëntatie op het samenspel tussen oogarts, microbioloog en apotheker. Fout gegaan! Goed gedaan? Op 26 oktober werd in samenwerking met het Medisch Spectrum Twente het congres Fout gegaan! Goed gedaan? georganiseerd naar aanleiding van de casus Jansen Steur. Het MST wilde de lessen die het getrokken heeft uit deze casus graag delen met andere ziekenhuizen en direct betrokkenen binnen de gezondheidszorg. Vele betrokkenen bij de casus Jansen Steur kwamen aan het woord, zoals prof. dr. Wolter Lemstra die twee externe commissies voorzat, de vakgroep neurologie waarbinnen de betreffende arts werkzaam was, de letselschade specialist die vele tientallen gedupeerde patiënten bijstond, maar ook de Raad van Bestuur en het Medisch stafbestuur van het MST en tevens Bas Eenhoorn, burgemeester a.i. van Alphen aan den Rijn als keynotespeaker. Hij gaf inzicht in de communicatie rondom een grote calamiteit. De functie van dagvoorzitter was in handen van Clairy Polak. 6

7 Toekomst Er zijn voorzichtig stappen gezet in de richting van samenwerking met het Wenckebach Instituut in Groningen en ook worden er inspanningen verricht om tot een meer structurele samenwerking met de ziekenhuizen in Twente en Deventer te komen. Dit om de basis voor de stichting breder en sterker te maken. In dit kader is ook de overeenkomst met Technische Geneeskunde van belang, die nu niet alleen maar op papier bestaat maar ook in de praktijk vruchten begint af te werpen wordt een jaar waarin verder wordt doorgewerkt aan bovenstaande zaken en als dit resultaat gaat hebben, kunnen we de toekomst rooskleurig tegemoet zien. Namens de Dr. G.J. van Hoytema Stichting 7

8 Personeel en vrijwilligers Personeel Mevr. W.P.M. ten Bokkel Huinink-Pelser, directeur Mevr. M.G. Brandenbarg-Kalwij, cursuscoördinator Mevr. A.A. Marres-de Boer, medewerker algemene zaken Mevr. H.P. van der Veer-Nelissen, cursuscoördinator Mevr. J. Voogsgeerd-Meijer, administrateur Vrijwilligers Bestuur Mr. drs. C. Boom, oud bestuurslid Saxion Hogescholen, voorzitter Drs. F. Steenhuisen, manager FEAZ-controller, secretaris/penningmeester Drs. G.H. Boenk, tandarts Dr. C. Terleth, medisch directeur Revalidatiecentrum Het Roessingh Dr. L. van Bergeijk, internist n.p. Mevr. drs. W. Koning-Mulder, internist Dr. ir. E. Hans, hoofddocent Zorglogistiek aan de Universiteit Twente Commissie Tandheelkunde Drs. G.H. Boenk, tandarts, voorzitter Drs. H.F.J. de Bont, tandarts Drs. K. van Aken, tandarts Drs. A.T. Meijs, tandarts Drs. H.J. Arke, tandarts Mevr. drs. J.M. ten Dolle, tandarts Mevr. J. Ponsioen, mondhygiëniste Mevr. M. Kroep, mondhygiëniste Drs. R. Horsthuis, kaakchirurg Commissie Geriatrie Drs. J. Bouwmeester, geestelijk verzorger, voorzitter Drs. J. Meinsma, psycholoog Mevr. drs. R. Vedders, geestelijk verzorger Mevr. drs. H. Berger, psycholoog Mevr. drs. B.W. de Geus, klinisch neuropsycholoog Mevr. drs. R. Dingenouts, specialist ouderengeneeskunde Drs. D. Buiten, psychiater Apothekerscommissie Mevr. drs. E. Geers, apotheker, voorzitter Mevr. drs. R. Jurgens, apotheker Mevr. drs. C. Jansen-Olimulder, apotheker Drs. P.M. Komduur, apotheker Drs. H.L. Hoge, ziekenhuisapotheker i.o. 8

9 Medisch specialistencommissie Drs. J.J.W. Prick, neuroloog, voorzitter Dr. B. Mulder, microbioloog Mevr. drs. D. Massop, gynaecoloog Mevr. dr. M. Smeets, oncologisch hematoloog Dr. W. Luijsterburg, klinisch fysicus Mevr. dr. G.A. Meins, orthopedisch chirurg Mevr. drs. S. Lunter, psychiater Drs. M. Lutke Holzik, chirurg Drs. F. Bosman, psychiater Mevr. dr. J. Fleuren, revalidatiearts Drs. E. Hermans, chirurg i.o. HBO-commissie Drs. P. Nijhof, bewegingswetenschapper en fysiotherapeut, voorzitter Mevr. M.J. de Groot-Bos, verloskundige De heer M. Gorter, fysiotherapeut Mevr. L. Endeman, ergotherapeut Mevr. W. de Groot-Wevers, kinderverpleegkundige Mevr. C. te Winkel, logopedist Dhr. G. van de Vegte, maatschappelijk werkende Dhr. S. Peters, fysio-/manueeltherapeut Commissie Zorgtechnologie Ir. W.M. Kleine, biomedisch technoloog Ir. A. Bergsma, biomedisch technoloog Mevr. ir. W. van Vuren, biomedisch technoloog Commissie Verpleging en Verzorging Mevr. D. Derksen, voormalig stafmedewerker zorg, voorzitter Dhr. C.J.H. van den Berg, opleider verpleegkundige en verzorgende beroepen Mevr. drs. M. van Dort-Methorst, beleidsmedewerker zorgopleidingen Mevr. drs. T. Takens, docent opleiding verpleegkunde Mevr. N. Bartelink, CVA-nazorgverpleegkundige Mevr. A.M.A. ter Haar-Franke, Intensive Care verpleegkundige Mevr. N. Zieverink-Wardenburg, locatiehoofd Commissie Gedragsdeskundigen Drs. M. Pieterse, psycholoog, voorzitter Mevr. dr. M. Derix, klinisch psycholoog Mevr. drs. I. van Buren, psycholoog Mevr. drs. E. Konijnenberg, eerstelijns psycholoog Mevr. B. Reukers, systeemtherapeut Drs. E. Kuiper, klinisch psycholoog Commisie Technische Geneeskunde Ir. R. Burie, biomedisch werktuigbouwkundige, manager ECTM Drs. B. van Driel, chirurg n.p. Mevr. Y.E.T. Reeuwijk, MSc Technische Geneeskunde 9

10 Commissie JGZ Overijssel Mevr. drs. P.J. Jonker, arts M&G, jeugdarts Mevr. drs. E. de Gauw, jeugdarts Drs. I.W.M. Eijsink, jeugdarts Regionaal Sociaal Geneeskundigen Oost Drs, J.W. van Zadelhoff, verzekeringsarts, Drs. D.W. Seyfert, verzekeringsarts Drs. J.G.F. Beens, bedrijfsarts Dr. A.N.H. Weel, bedrijfsarts 10

11 KERNCIJFERS OVER 2011 OVERZICHT AANTAL CURSISTEN Tandheelkunde Geriatrie Apothekers Medisch specialisten Huisartsen Sociale geneeskunde HBO V en V Technische Geneeskunde 224 Promoties Overigen TOTAAL OVERZICHT AANTAL CURSUSSEN Tandartsen Geriatrie Apothekers Medisch specialisten Huisartsen Sociale geneeskunde HBO Verpleegkundigen 1 1 Promoties Overigen 5 7 TOTAAL

12 BALANS PER 31 DECEMER 2011 (in euro's) 31-dec dec dec dec-10 VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN Materiële vaste activa Inventaris Tandartsencommissie 492 KORTLOPENDE SCHULDEN VLOTTENDE ACTIVA Crediteuren Belastingen en sociale lasten Voorraden Overige schulden Kortlopende vorderingen Debiteuren Belastingen en sociale lasten 1735 Overige vorderingen Liquide middelen

13 EXPLOITATIEREKENING OVER Begroot Opbrengsten Cursusgerelateerde bijdragen: Bijdragen deelnemers Overige bijdragen Totale opbrengsten Uitgaven Wetenschappelijk onderzoek/ publicatie Kosten Directe cursuskosten Afschrijvingen Bureaukosten Exploitatiesaldo Financiële baten en lasten Exploitatieresultaat

Thema-avond voor de vrijwil igers DE COMMISSIES De commissie tandheelkunde

Thema-avond voor de vrijwil igers DE COMMISSIES De commissie tandheelkunde Voorwoord 2012 is op een aantal fronten een stabiel jaar geweest. Ten eerste wat het aantal cursisten betreft: dit liet een lichte stijging zien ten opzichte van het voorgaande jaar. Er zijn geen veranderingen

Nadere informatie

Voorzittersoverleg Technische Geneeskunde DE COMMISSIES De commissie Tandheelkunde

Voorzittersoverleg Technische Geneeskunde DE COMMISSIES De commissie Tandheelkunde VOORWOORD De Dr G.J. van Hoytema Stichting heeft in het jaar 2013 een grote verandering doorgemaakt voor wat betreft de organisatie op het bureau. De directeur, Ineke ten Bokkel Huinink, heeft per 1 mei

Nadere informatie

Daarnaast is de financiële drempel met name bij de paramedische beroepen een steeds belangrijker aandachtspunt.

Daarnaast is de financiële drempel met name bij de paramedische beroepen een steeds belangrijker aandachtspunt. Algemeen De Dr G.J. van Hoytema Stichting heeft ten doel het bevorderen van onderwijs en onderzoek ten behoeve van professionals in de zorg en is één van de erkende instituten voor Post Academisch Onderwijs

Nadere informatie

DR G.j. van hoytema stichting. Zelfreflectie en kwaliteit

DR G.j. van hoytema stichting. Zelfreflectie en kwaliteit DR G.j. van hoytema stichting Zelfreflectie en kwaliteit jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord... 3 Regelaar en bouwer Gerrit Zilvold neemt afscheid... 4 Bestuurlijk nieuws... 5 Bijzondere tandheelkunde: de

Nadere informatie

Algemeen. Samenstelling bestuur

Algemeen. Samenstelling bestuur Algemeen Evenals in voorgaande jaren werden wij in 2015 geconfronteerd met de veranderingen in de gezondheidszorg en de daarmee gepaard gaande gevolgen op het gebied van de na- en bijscholing voor de professionals

Nadere informatie

Veertig jaar en verder

Veertig jaar en verder DR G.j. van hoytema stichting Veertig jaar en verder jaarverslag 2008 Inhoud Voorwoord... 3 Veertig jaar: dat moet gevierd!... 4 Het succes van Onder professoren... 6 Cursussen en mutaties... 7 Flauwvallen

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Jaarverslag BJ 2013. Stichting Wetenschap Balans. 1 augustus 31 december. Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam

Jaarverslag BJ 2013. Stichting Wetenschap Balans. 1 augustus 31 december. Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam Jaarverslag BJ 2013 1 augustus 31 december Stichting Wetenschap Balans Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam www.swbalans.nl info@swbalans.nl Inhoudsopgave Inhoud Highlights... 1 Strategische highlights...

Nadere informatie

Schouderklachten: begeleiding, behandeling en revalidatie. Een nascholing van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting. Dinsdag 12 april 2016 16:00 21:00 uur

Schouderklachten: begeleiding, behandeling en revalidatie. Een nascholing van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting. Dinsdag 12 april 2016 16:00 21:00 uur Schouderklachten: begeleiding, behandeling en revalidatie Een nascholing van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting Dinsdag 12 april 2016 16:00 21:00 uur Conferentiehotel Drienerburght Campus Universiteit Twente

Nadere informatie

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum VERKORTE JAARCIJFERS 2015 Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans 10 9101 PZ Dokkum De gegevens zijn ontleend aan de vastgestelde jaarrekening 2015 van de stichting. blad Inhoudsopgave 1 Algemeen 2

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr 22.083 Logopedist ADC/Zorg in Enschede vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Koninklijke Kentalis Parttime 19-12-2014 22.078 Planner 22.076 Ergotherapeut 22.075 2 Verzorgenden

Nadere informatie

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk TRANSCARE-pijn www.transcare.nl Transcare-pijn en de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion organiseren een Symposium Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten

Nadere informatie

Informatie voor en over coassistenten

Informatie voor en over coassistenten Medisch Spectrum Twente Medical School Twente Informatie voor en over coassistenten Informatie voor en over coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Ledenlijst landelijke werkgroep NVS

Ledenlijst landelijke werkgroep NVS Ledenlijst landelijke werkgroep NVS 06-08-2012 Neurochirurgische NVS Implantatie Centra: Academisch Ziekenhuis Maastricht Dhr. E.M.J. Cornips, neurochirurg Mevr. Dr. K. Rijkers, neurochirurg i.o Dr. O.E.M.G.

Nadere informatie

Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem

Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem JAARREKENING 2016 Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem 1 Notulen Van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nadere informatie

Uitnodiging en programma

Uitnodiging en programma Uitnodiging en programma XIV e Almelose Symposium Diabetische Voet 28 en 29 januari 2014 Thema: effectieve behandeling van de diabetische voet ZGT, uw vertrouwde ziekenhuis in Almelo en Hengelo Pagina

Nadere informatie

Workshop Spiegeltherapie in de praktijk

Workshop Spiegeltherapie in de praktijk Workshop Spiegeltherapie in de praktijk vrijdag 15 april 2011 Erasmus MC, Rotterdam a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Nadere informatie

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466 Balans (voor verdeling saldo baten en lasten) (in euro's) 31 december 2014 31 december 2013 Activa Vlottende activa 1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER:

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER: IN DIT NUMMER: HBO ontwikkelingen operatieassistent en anesthesiemedewerker Cursus Toetsen in de praktijk wordt voor de derde maal georganiseerd Innovatieprijs Indienen van erkenningsaanvraag INTR OC Erkenningen

Nadere informatie

6e Scholing PALLIATIEVE ZORG. Intuïtie, wijsheid of wetenschap?

6e Scholing PALLIATIEVE ZORG. Intuïtie, wijsheid of wetenschap? 6e Scholing PALLIATIEVE ZORG Intuïtie, wijsheid of wetenschap? Donderdag 13 maart 2014 Toelichting Het Radboudumc, IKNL en PAO Heyendael organiseren op 13 maart 2014 voor de zesde maal de scholing PALLIATIEVE

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Informatiefolder. ParC Dagcentrum

Informatiefolder. ParC Dagcentrum Informatiefolder ParC Dagcentrum Achtergrond Het Parkinson Centrum Nijmegen (ParC) is een onderdeel van het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen. Het ParC wil de kwaliteit van leven voor de

Nadere informatie

Uitnodiging. 2e Symposium neuropsychologie Nieuwe SVT s in de klinische praktijk. Wanneer vrijdag 3 juni 2016 Waar Pieter van Foreestzaal (015)

Uitnodiging. 2e Symposium neuropsychologie Nieuwe SVT s in de klinische praktijk. Wanneer vrijdag 3 juni 2016 Waar Pieter van Foreestzaal (015) 2e Symposium neuropsychologie Nieuwe SVT s in de klinische praktijk Locatie Alkmaar Wanneer vrijdag 3 juni 2016 Waar Pieter van Foreestzaal (015) Uitnodiging There s a method to his madness. Shakespeare

Nadere informatie

Realisatie 2016 Begroting 2016 Begroting 2017

Realisatie 2016 Begroting 2016 Begroting 2017 Financieel overzicht 2016 Hervormde Vrouwenbond Realisatie 2016 Begroting 2016 Begroting 2017 Contributies en bijdragen 179.061 172.400 174.285 Netto-baten uit verkoop artikelen 14.509 10.350 13.550 Baten

Nadere informatie

De Boeringstichting Oral and Maxillofacial Research Fund Groningen JAARREKENING 2015

De Boeringstichting Oral and Maxillofacial Research Fund Groningen JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemene gegevens 3 Verslag van het bestuur 3 Beschouwing van vermogen en resultaat 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Culemborg, 5 maart 2015 Rapport betreffende de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2014 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34306 10 december 2013 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 2013, 2013-0000167945,

Nadere informatie

Derde Jaarcongres Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011

Derde Jaarcongres Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011 Derde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011

Nadere informatie

EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT

EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT INVITATIONAL CONFERENCE EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT HELDERHEID OVER ROLLEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BELANGEN DONDERDAG 6 OKTOBER 2016 15.15 20.30 UUR SPOORWEGMUSEUM, UTRECHT Op donderdag 6 oktober 2016

Nadere informatie

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2014/2015

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2014/2015 STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2014/2015 1 Jaarrekening 2014/2015 blz Inhoudsopgave 2 Jaarrekening Balans per 30 april 2015 3 Staat van baten en lasten 2014/2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Kenniscentrum Risicomanagement

Kenniscentrum Risicomanagement Deskundigheid op het gebied van veiligheid High Tech Human Touch Samenwerking Het is de ambitie van het om opdrachtgevers, zoals bedrijven, overheden, nationale en internationale organisaties, te ondersteunen

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband 22.124 Wijkcoach Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband 22.124 Wijkcoach Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband 22.145 Wijkverpleegkundige ZorgAccent 22.144 Projectleider Dagbesteding M/V In Enschede De Twentse Zorgcentra 22.143 Directiesecretaresse De Seizoenen

Nadere informatie

MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016

MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016 MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016 Culemborg, 14 februari 2017 Rapport betreffende de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2016 Samenstellingsverklaring 2. Balans per

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Ouderenzorg en UKON in beweging

Ouderenzorg en UKON in beweging EVALUATIE symposium 204 Ouderenzorg en UKON in beweging Deelnemers Totaal aantal aanmeldingen: 346 32 UKON 4 Radboudumc 2 overig (+8 alleen middag) Totaal aantal deelnemers: 332 Aanmeldingen: Verzorgende

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG DoorBrekers

JAARVERSLAG DoorBrekers JAARVERSLAG 2014 DoorBrekers GROEI In 2013 is DoorBrekers gestart met twee nieuwe locaties, namelijk DoorBrekers Zwolle en DoorBrekers Zeeland. Medio 2014 is er op beide locaties een kerngroep ontstaan

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Immunotherapie Nederland Oncologie Amsterdam. Publicatierapport 2012

Stichting Werkgroep Immunotherapie Nederland Oncologie Amsterdam. Publicatierapport 2012 Stichting Werkgroep Immunotherapie Nederland Oncologie Amsterdam Publicatierapport 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A Algemeen 3 B Beleidsplan 4 C Actueel verslag 5 D Balans per 31 december 2012 6 E Staat van

Nadere informatie

Huntington Expertisecentrum Atlant. Nooit meer tussen wal en schip

Huntington Expertisecentrum Atlant. Nooit meer tussen wal en schip Huntington Expertisecentrum Atlant Nooit meer tussen wal en schip De Zorgketen Samen werken aan balans Huntington Expertisecentrum Atlant Heeft u ergens hulp bij nodig? Wilt u graag zo lang mogelijk thuis

Nadere informatie

Stichting Leonardus Hospice Drilscholtenstraat NP Hengelo (O)

Stichting Leonardus Hospice Drilscholtenstraat NP Hengelo (O) Drilscholtenstraat 32 7556 NP Hengelo (O) JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave: 1. Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, Directie en vaststelling jaarrekening... 3 1.3 Financieel

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 AMERSFOORT

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 AMERSFOORT FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 AMERSFOORT INHOUDSOPGAVE Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten 2015 4 Grondslagen voor de waardering 5 Toelichting balans per 31 december 2015 6 Toelichting

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

van Hoytema Thoraxchirurgie congres

van Hoytema Thoraxchirurgie congres TOELICHTING Welkom op het 12 de van Hoytema Thoraxchirurgie congres Geachte collegae, Voor geïnteresseerden in thoraxchirurgie bevat de Decembermaand nog een extra feestdag: het congres Thoraxchirurgie,

Nadere informatie

Center for Medical Imaging North-East Netherlands

Center for Medical Imaging North-East Netherlands Center for Medical Imaging North-East Netherlands CMI NEN - University of Twente Branch Prof. Dr G.P. Vooijs CMI Supervisory Board MIRA: Institute for Biomedical Technology and Technical Medicine University

Nadere informatie

Stichting Onderzoeksfonds Catharina Ziekenhuis Eindhoven Jaarstukken 2016

Stichting Onderzoeksfonds Catharina Ziekenhuis Eindhoven Jaarstukken 2016 Stichting Onderzoeksfonds Catharina Ziekenhuis Eindhoven Jaarstukken 2016 jaarstukken 2016 1 Inhoudsopgave Jaarstukken 2016 1. Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2016 2.2 Staat

Nadere informatie

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en BOH in Beeld 2013 waar de sboh voor staat Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderen geneeskunde. De

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 JAARREKENING Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem.

JAARREKENING 2016 JAARREKENING Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem. JAARREKENING 2016 Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem 1 Notulen Van de Algemene Ledenvergadering van de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland,

Nadere informatie

Overzicht opleidingsrichtingen. Universiteit (bachelor)

Overzicht opleidingsrichtingen. Universiteit (bachelor) Overzicht opleidingsrichtingen Universiteit (bachelor) Zorg en welzijn: Iets voor jou? Werken in zorg en welzijn... méér dan alleen witte jassen. Wat kun je allemaal worden? In de werkvelden van zorg of

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland JAARVERSLAG 2012 Stichting Museumregister Nederland inhoud bestuursverslag jaarrekening de balans de functionele exploitatierekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling de toelichting op de

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Immunotherapie Nederland Oncologie Amsterdam. Publicatierapport 2013

Stichting Werkgroep Immunotherapie Nederland Oncologie Amsterdam. Publicatierapport 2013 Stichting Werkgroep Immunotherapie Nederland Oncologie Amsterdam Publicatierapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina A Algemeen 3 B Beleidsplan 4 C Actueel verslag 5 D Balans per 31 december 2013 6 E Staat van

Nadere informatie

Namens het NeSECC bestuur en de NeSECC studiecommissie

Namens het NeSECC bestuur en de NeSECC studiecommissie NeSECC Uitnodiging Het NeSECC bestuur en de NeSECC studiecommissie nodigen u van harte uit om een bijzondere najaarsbijeenkomst bij te wonen. Het programma is gevuld met een rijk pallet aan sprekers. Zij

Nadere informatie

Stichting Lechaim Jaarverslag 2014. Jaarverslag. Stichting Lechaim. Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg

Stichting Lechaim Jaarverslag 2014. Jaarverslag. Stichting Lechaim. Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg Jaarverslag 2014 Stichting Lechaim Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg 1 Inhoud Algemeen Werkzaamheden Pagina 3 De Stichting Pagina 3-5 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Pagina

Nadere informatie

KNMG-visie Zorg die werkt. René Héman 8 juni 2017

KNMG-visie Zorg die werkt. René Héman 8 juni 2017 KNMG-visie Zorg die werkt René Héman 8 juni 2017 Uitgangspunten en doelen Ontwikkeld voor en door artsen (NVAB, NVVG, GAV, Federatie Medisch Specialisten, LHV, NHG en KAMG) Arbeidsgerelateerde medische

Nadere informatie

Diabetes Symposium "De ongewone diabetespatiënt"

Diabetes Symposium De ongewone diabetespatiënt Diabetes Symposium "De ongewone diabetespatiënt" Hampshire Hotel - Plaza Groningen Laan Corpus den Hoorn 300 9700 CB Groningen Eigen bijdrage 50,00 Algemeen Introductie Van der Valk Apeldoorn - De Cantharel

Nadere informatie

Stichting Preconceptiezorg Nederland

Stichting Preconceptiezorg Nederland Stichting Preconceptiezorg Nederland Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave pag. 1. Stichting Preconceptiezorg Nederland... 1 2. Website... 1 3. Conferentie(s)... 1 4. Bestuur... 1 5. Werkgroep... 2 6. Financiën...

Nadere informatie

Rapport. aan het bestuur van Stichting Baroeg Open Air, Rotterdam

Rapport. aan het bestuur van Stichting Baroeg Open Air, Rotterdam Rapport aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Rapport 1 Algemene opmerkingen Bijlagen Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Exploitatierekening over 2015 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN Kloosterhotel ZIN te Vught Maandag 25 t/m woensdag 27 augustus 2014 Nijmeegse bedrijfsartsenopleiding Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

07#11#13& Marten Munneke. Parkinson& &

07#11#13& Marten Munneke. Parkinson& & Marten Munneke Parkinson 1 Parkinson Complexeaandoening Beven Traagenonhandig Loopstoornissen ( freezing ) Vallen Depressie Slaapstoornissen Traag in denken Incontinentie Slikstoornissen Problemen met

Nadere informatie

RAPPORT aan het bestuur van STICHTING VRIENDEN VAN NICKERIE, DEN HAAG. inzake jaarrekening 2007

RAPPORT aan het bestuur van STICHTING VRIENDEN VAN NICKERIE, DEN HAAG. inzake jaarrekening 2007 RAPPORT aan het bestuur van STICHTING VRIENDEN VAN NICKERIE, DEN HAAG inzake jaarrekening 2007 INHOUDSOPGAVE Rapport 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Algemene opmerkingen 1 3 Vaststelling jaarrekening voorgaand

Nadere informatie

9e Scholing. PALLIATIEVE ZORG Intuïtie, wijsheid of wetenschap?

9e Scholing. PALLIATIEVE ZORG Intuïtie, wijsheid of wetenschap? 9e Scholing PALLIATIEVE ZORG Intuïtie, wijsheid of wetenschap? Donderdag 9 maart 2017 Toelichting De Radboudumc Health Academy/PAO Heyendael organiseert op 9 maart 2017 voor de negende maal de scholing

Nadere informatie

Taakverdeling tussen zorgberoepen in Nederland. Lud van der Velden Johan Hansen Lammert Hingstman

Taakverdeling tussen zorgberoepen in Nederland. Lud van der Velden Johan Hansen Lammert Hingstman Taakverdeling tussen zorgberoepen in Nederland Lud van der Velden Johan Hansen Lammert Hingstman Taakverdeling tussen zorgberoepen: overzicht van de presentatie Inleiding Stand van zaken, ontwikkelingen

Nadere informatie

CONCEPT. Vereniging voor Bouwrecht. te 's-gravenhage. Financiële verantwoording over het jaar Geen accountantscontrole toegepast

CONCEPT. Vereniging voor Bouwrecht. te 's-gravenhage. Financiële verantwoording over het jaar Geen accountantscontrole toegepast Vereniging voor Bouwrecht te 's-gravenhage Financiële verantwoording over het jaar 2015 Geen accountantscontrole toegepast Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten

Nadere informatie

Adriaan Visser, assitant lector

Adriaan Visser, assitant lector Adriaan Visser, assitant lector Kenniscentrum Zorginnovatie, Lectoraat transities in zorg, Hogeschool Rotterdam a.p.visser@hr.nl en adriaan.visser@planet.nl Daarover is onderzoek gedaan! Betreft m.n.

Nadere informatie

GeheugenCentrum Parkstad. Een multidisciplinaire benadering

GeheugenCentrum Parkstad. Een multidisciplinaire benadering GeheugenCentrum Parkstad Een multidisciplinaire benadering Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 3 Oorzaken 3 Verschillende problemen 3 Diagnose 4 GeheugenCentrum Parkstad bundelt zorg 4 Doelstellingen 5 Vroege

Nadere informatie

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2013/2014

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2013/2014 STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2013/2014 1 Stichting Nationale Boomfeestdag Jaarrekening 2013/2014 Inhoudsopgave 2 blz Jaarrekening Balans per 30 april 2014 3 Staat van baten en lasten 2013/2014

Nadere informatie

-Grondslagen waardering en resultaatbepaling 2. -Balans per 31 december Exploitatierekening boekjaar Cashflow-overzicht

-Grondslagen waardering en resultaatbepaling 2. -Balans per 31 december Exploitatierekening boekjaar Cashflow-overzicht HERMAN EIKENS A.S.C. Groenhoven 445-1103 LN Amsterdam Telefoon: 020-6952096 Ernail : eikens.asc@telfort. nl Bank: IBANnr.NL75INGB0000993890 Btw-nummer: 184.15.830.B02 KvK Amsterdam: 34321497 FINANCIËEL

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Professor Bouman Fonds. Juli 2014, Rotterdam

Jaarverslag Stichting Professor Bouman Fonds. Juli 2014, Rotterdam Jaarverslag 2013 Stichting Professor Bouman Fonds Juli 2014, Rotterdam http://www.boumanggz.nl/boumanfonds Inhoud Inleiding... 3 Algemene informatie... 3 Missie, doelstelling en strategie... 3 Raad van

Nadere informatie

ALGEMEEN. De stichting is opgericht op 24 juli Het statutaire boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. DOEL VAN DE STICHTING

ALGEMEEN. De stichting is opgericht op 24 juli Het statutaire boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. DOEL VAN DE STICHTING JAARREKENING 2015 INHOUD blad JAARREKENING 2015 Algemeen 2 Doel van de stichting 2 Samenstelling bestuur 2 Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 4 Staat van herkomsten en bestedingen

Nadere informatie

ALGEMEEN. De stichting is opgericht op 24 juli Het statutaire boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. DOEL VAN DE STICHTING

ALGEMEEN. De stichting is opgericht op 24 juli Het statutaire boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. DOEL VAN DE STICHTING JAARREKENING 2016 INHOUD blad JAARREKENING 2016 Algemeen 2 Doel van de stichting 2 Samenstelling bestuur 2 Balans per 31 december 2016 3 Staat van baten en lasten over 2016 4 Staat van herkomsten en bestedingen

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Ik vind het hier zo geweldig en jullie verzorging zo liefdevol en warm, had ik nog maar langer te leven.

Ik vind het hier zo geweldig en jullie verzorging zo liefdevol en warm, had ik nog maar langer te leven. Jaarverslag 2016 Ik vind het hier zo geweldig en jullie verzorging zo liefdevol en warm, had ik nog maar langer te leven. Een bewoner jaarverslag 2016 Hospice het Vliethuys 3 Samenstelling van het bestuur

Nadere informatie

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving Dinsdag 8 oktober 2013 Auditorium Vrije Universiteit Amsterdam Palliative

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Balans en overzicht van Baten en Lasten

Balans en overzicht van Baten en Lasten Balans en overzicht van Baten en Lasten 2013 Inhoudsopgave: 1 Algemeen... 4 1.1 Aanbieding jaarrekening... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel... 4 1.4 Vergelijkende cijfers...

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

LIEFDEVOL. omarmen professioneel warm huiselijk

LIEFDEVOL. omarmen professioneel warm huiselijk LIEFDEVOL omarmen professioneel warm huiselijk Jaarverslag 2014 Het Hospice is een rode loper naar de hemel. Een bewoner jaarverslag 2014 Hospice het Vliethuys 3 Voorwoord van de voorzitter 2014 was

Nadere informatie

Onekey Brochure Refresh_Date 11-01-16

Onekey Brochure Refresh_Date 11-01-16 2 3 Huisartsen V1 Apotheekhoudende Huisarts 503 388 503 388 01 Huisarts 10075 7706 3 3 10078 7709 01 Huisarts i.o* 904 858 904 858 HAPOV1 Apoth. Huisarts praktijk 373 364 CAB01 Huisartsenpraktijk 4679

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE

JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE In 2016 zijn we vooral gaan voortborduren op de koers die was ingezet: het financieel gezond maken van de stichting, professionalisering van het team en een

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Het Reumatologie & Orthopedie Formularium

Het Reumatologie & Orthopedie Formularium Het Reumatologie & Orthopedie Formularium Het Reumatologie & Orthopedie Formularium Een praktische leidraad Onder redactie van: Prof. dr. W.F. Lems Prof. dr. B.J. van Royen Met medewerking van: Dr. J.P.W.

Nadere informatie

Overzicht NVS-gecertificeerde verwijs- en implantatiecentra

Overzicht NVS-gecertificeerde verwijs- en implantatiecentra Overzicht NVS-gecertificeerde verwijs- en implantatiecentra Neurochirurgische NVS Implantatie Centra Neurologische NVS Verwijs Centra Volwassenen Neurologische NVS Verwijs Centra Kinderen Neurochirurgische

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een autismespectrum stoornis. Donderdag 23 januari 2014 Jaarbeurs Utrecht

Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een autismespectrum stoornis. Donderdag 23 januari 2014 Jaarbeurs Utrecht Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een autismespectrum Congres stoornis Donderdag 23 januari 2014 Jaarbeurs Utrecht Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een AUTISMESPECTRUMSTOORNIS

Nadere informatie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Uitnodiging en programma Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Datum: donderdag 27 november 2014 Tijdstip: 12.00-18.00 uur Locatie: Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Universitair

Nadere informatie

Klinische Ethiek op de IC

Klinische Ethiek op de IC congres Klinische Ethiek op de IC 26 november 2010 - Jaarbeurs Utrecht Bestemd voor IC-verpleegkundigen, fellows (artsen) intensive care, arts- assistenten en intensivisten. Wat zijn de lange-termijn gevolgen

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland

Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Prinsenbeek 11 maart 2013 Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Jaarrekening over 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Amersfoort INHOUDSOPGAVE Balans 3 Winst

Nadere informatie

Beleidsvisie Stichting Onderwijsprogramma Patient Partners

Beleidsvisie Stichting Onderwijsprogramma Patient Partners KvK Amersfoort: 55694454 Telefoon: 0582501216 info@patientpartners.nl www.patientpartners.nl Beleidsvisie Stichting Onderwijsprogramma Patient Partners 1. Inleiding Voor u ligt de beleidsvisie van de Stichting

Nadere informatie

LIEFDEVOL. omarmen professioneel warm huiselijk

LIEFDEVOL. omarmen professioneel warm huiselijk LIEFDEVOL omarmen professioneel warm huiselijk Jaarverslag 2012 Handen en voeten geven aan de liefde die onmisbaar is. jaarverslag 2012 Hospice het Vliethuys 3 Inleiding Het jaar 2012 was een jaar met

Nadere informatie

Baten 120.614 113.000 7.614 142.188-21.574

Baten 120.614 113.000 7.614 142.188-21.574 1.2 Resultaten 1.2.1. Bespreking van de resultaten 2014 2014 2014 2013 2013 Begroting Verschil verschil Baten 120.614 113.000 7.614 142.188-21.574 Lasten Lotgenotencontact 41.291 37.000 4.291 33.700 7.591

Nadere informatie

vrijdag 18 maart 2016

vrijdag 18 maart 2016 9 e Nascholing Hematologie voor verpleegkundigen en andere disciplines PROGRAMMA vrijdag 18 maart 2016 Locatie: Onderwijscentrum Erasmus MC Dr. Molewaterplein 50 3015 GE Rotterdam Inlichtingen: Mevrouw

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling... 3 Balans... 4 Staat van baten en lasten... 5 Toelichting

Nadere informatie

NHTV 2006-2016 Jubileumcongres Vrijdag 8 april 2016 Hotel van der Valk, Akersloot

NHTV 2006-2016 Jubileumcongres Vrijdag 8 april 2016 Hotel van der Valk, Akersloot NHTV 2006-2016 Jubileumcongres Vrijdag 8 april 2016 Hotel van der Valk, Akersloot Programma vrijdag 8 april 2016, hotel van der Valk, Akersloot 09.15-09.45 uur: inloop met koffie/thee 09.45-10.45 uur:

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 22.030 Maatschappelijk Werk Audiologisch Centrum Twente 22.016 Verzorgende IG De Posten 22.011 Pedagogisch medewerker (min 12- max 38) Autismehuis

Nadere informatie

De Gezonde Wijk. Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009

De Gezonde Wijk. Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009 De Gezonde Wijk Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009 De Gezonde Wijk, thema van de toekomst AT Osborne organiseert op 29 oktober 2009 het symposium:

Nadere informatie

Cursus Preventieassistent

Cursus Preventieassistent In deze uitgave: In onze nieuwsbrief DentalFlash een korte terugblik op de eerste lesdag van onze nieuwe cursus Praktijkmanagement en op de afgeronde Basiscursus Tandartsassistent. Verder een viertal praktische

Nadere informatie

De Nederlandse Boksbond Realisatie 2014 en Begroting 2015. Staat van baten en lasten

De Nederlandse Boksbond Realisatie 2014 en Begroting 2015. Staat van baten en lasten Realisatie 2014 en Begroting 2015 Staat van baten en lasten Begroting Begroting Realisatie Realisatie 2015 2014 2014 2013 Baten Contributies en licenties 115.000 101.000 116.902 104.964 Subsidies 46.282

Nadere informatie