Vraag en antwoorden over chroom-6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag en antwoorden over chroom-6"

Transcriptie

1 Vraag en antwoorden over chroom-6 Dit is een overzicht van de meeste gestelde vragen over chroom-6 die gesteld zijn tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten. In de verslagen van de bijeenkomsten zijn alle vragen opgenomen. Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan aan het informatiepunt: of telefonisch (070) Heeft u vragen over het onderzoek van het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu)? Ook deze kunt u bij het informatiepunt kwijt. Wat zijn CARC en Chroom-6? CARC staat voor Chemical Agent Resistant Coating. Het is bekend als de camouflageverf die Defensie gebruikt voor militair materieel. CARC is de toplaag van een verfsysteem (coating) en bevat geen chroom. Naast de toplaag heeft dit verfsysteem ook een roestwerende grondverf. Deze grondverf kan chroom-6 bevatten. Deze chroomverf zorgt ervoor dat het materiaal onder zware omstandigheden veel minder snel roest. Waar wordt chroomhoudende verf gebruikt? Het verfsysteem wordt op dit moment nog in de militaire- en civiele luchtvaart gebruikt. In het verleden werd het ook op voertuigen gebruikt. Voor bepaalde vliegtuigen en helikopters is chroom-6 houdende verf een noodzakelijk middel om corrosie tegen te gaan. En om zo te voldoen aan de luchtwaardigheidseisen. Op dit moment zijn er geen goedgekeurde alternatieven. Bij het aanbrengen van het verfsysteem wordt eerst de grondverf aangebracht en vervolgens de toplaag. Dit betekent dat beschermende maatregelen alleen bij het spuiten van de grondverf nodig zijn. En bij het schuren en slijpen aan het verfsysteem. De beschermende maatregelen zijn, door kennis en onderzoek, in de afgelopen jaar steeds verder ontwikkeld. Hoe kan ik weten of ik in het verleden met materiaal heb gewerkt waar chroom-6 op was verwerkt? U kunt zich bij uw bedrijfsveiligheidsorganisatie melden. De bedrijfsveiligheidsfunctionaris kan aan de hand van lijsten achterhalen of het materieel waar u mee gewerkt heeft mogelijk behandeld was met chroomhoudende verf. Deze lijsten worden regelmatig geactualiseerd met de informatie uit de sessies (bijvoorbeeld het

2 toevoegen van de patriotlaunchers), maar ook op basis van voortschrijdend inzicht. In gesprek met u wordt vastgesteld of u aan voertuigen of ander materiaal heeft gewerkt waarop chroom-6 werd aangebracht. Zijn alle Nederlandse voertuigen met chroomhoudende verf behandeld? Tot de jaren '90 is een grondverf, waar mogelijk chroom-6 in is verwerkt, gebruikt voor verschillend defensiematerieel. Daarna is, waar mogelijk, een andere grondverf gebruikt. Voor bepaald materieel, zoals de luchtvaart, is chroomhoudende verf verplicht. Ik heb een oud militair voertuig, en wil daar aan gaan klussen. De kans is groot dat hier chroomhoudende verf op is verwerkt. Hoe moet ik hiermee omgaan? Er is inderdaad een kans dat er chroomhoudende verf is gebruikt in de grondlaag. Zolang u met schuren, slijpen of verspanen de grondverf niet beschadigt, is er geen gevaar voor de gezondheid. U kunt er gewoon overheen verven. Waarom heeft Defensie zo lang niets gezegd en gedaan? Vanaf begin van de jaren negentig was er bij de POMS-sites aandacht voor het werken met gevaarlijke stoffen, zoals chroom-6. Van alle stoffen zijn Veiligheids Informatie Bladen aanwezig, zodat de medewerkers weten welke stoffen er in bepaalde verven zitten. Regelmatig zijn onderzoeken gehouden en zijn verbeteringen doorgevoerd om binnen de normen te blijven werken. Ook werden risico inventarisaties gehouden. De verbeterpunten, die daaruit voortkwamen, werden opgenomen in de ARBO-jaarplannen. Vanaf 1997 werden deze jaarplannen voorgelegd en goedgekeurd door de Dienstcommissie; de vertegenwoordigers van het personeel. Op deze manier was informatie over het werken met gevaarlijke stoffen ter beschikking van het personeel. Hieruit heeft Defensie de conclusie getrokken dat de medewerkers voldoende waren geïnformeerd. Of die conclusie juist is en of er daadwerkelijk moeite is gedaan om medewerkers actief kennis te laten nemen van deze informatie, zal uit het onderzoek moeten blijken. Wat heeft Defensie wel of niet gedaan om te zorgen voor veilige werkomstandigheden? Defensie wil precies weten wat er is gedaan of nagelaten als het gaat om het bieden van een veilige werkomgeving. Daarom nu eerst onderzoek en dan conclusies. Waar wordt onderzoek naar gedaan?

3 In het voorjaar van 2014 heeft Defensie signalen binnengekregen van medewerkers die vermoeden ziek te zijn geworden door het werken met chroomverf en CARC. Allereerst van medewerkers van vroegere Amerikaanse opslagplaatsen (POMS-sites). Daarna ook van andere defensieonderdelen. Defensie neemt de meldingen serieus en heeft het onafhankelijke onderzoeksinstituut RIVM opdracht gegeven dit te onderzoeken. Het RIVM analyseert de informatie uit de archieven die is verzameld en gebruikt deze informatie bij hun onderzoek naar de blootstelling aan chroom-6, of er voldoende beschermingsmaatregelen zijn genomen en of er een causaal verband bestaat tussen het gebruik van chroom-6 en ziektebeelden. Meer informatie over het onderzoek van het RIVM: Hoe wordt er onderzoek gedaan naar de huidige situatie? Op de eerste plaats voert de GGD onderzoek uit naar de mate van veiligheid van het werken in de huidige situatie op de voormalige NAVO POMS-sites waar Amerikaans materieel was opgeslagen. Dit om ongerustheid bij het personeel dat daar werkt of gaat werken weg te nemen. Het gaat om de POMS-sites in Brunssum, Eygelshoven, Ter Apel, Coevorden en Vriezenveen. Daarnaast heeft het CEAG (de Arbodienst van Defensie) een quickscan gehouden op 10 lokaties waar nog actief met chroomhoudende verf wordt gewerkt. Doel van deze quickscan is om inzicht te krijgen in hoe er op dit moment op die 10 lokaties wordt omgegaan met chroom-6. Hoe wordt er onderzoek gedaan naar wat er in het verleden is gebeurd? Defensie heeft het RIVM opdracht gegeven om een historisch onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico s van het werken met Chroom-6 en CARC op alle defensie locaties, inclusief de POMS-sites, waar met deze stoffen is en wordt gewerkt. Voor dit onderzoek verzamelt Defensie alle relevante historische gegevens en rapporten. Het onderzoek beslaat een tijdspanne van ongeveer 1984 tot heden en wordt gebaseerd op informatie uit archieven. Omdat van voor 1990 weinig documenten bewaard zijn gebleven wordt de informatie aangevuld met informatie van (oud-)medewerkers

4 die zich hebben gemeld. Zij worden opgeroepen om eventuele informatie in hun bezit beschikbaar te stellen. Alle informatie wordt gepubliceerd op internet, zodat alle betrokkenen hier inzage in hebben en mogelijk nog ontbrekende informatie kunnen aanleveren. We zorgen er wel voor dat persoonlijke informatie zoals namen niet meer leesbaar zijn. Het RIVM doet onderzoek naar de blootstelling aan chroom-6, of er voldoende beschermingsmaatregelen zijn genomen en of er een causaal verband bestaat tussen het gebruik van Chroom 6 en ziektebeelden. Het RIVM analyseert daarvoor de informatie die is verzameld en is, indien nodig, bevoegd om aanvullend onderzoek te laten doen. Ook organiseren zij focusgroepen met medewerkers. Deze groepen worden samengesteld uit verschillende belanghebbenden. Aan de hand van deze informatie stelt het RIVM de onderzoeksvragen op. Wie stelt de focusgroepen samen en moet je je daar voor aanmelden? In april 2015 krijgt u een brief waarin u wordt gevraagd of en zo ja, hoe u wilt deelnemen in het onderzoek. Bijvoorbeeld via een online vragenlijst of via een focusgroep. U moet daarvoor wel geregistreerd zijn bij het informatiepunt van het CAOP. Bij de focusgroepen zitten begeleiders van RIVM, maar het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de deelnemers aan de focusgroep hun verhaal vertellen. Als begeleiders vragen stellen zullen dat open vragen zijn zodat de antwoorden van de deelnemers niet worden beïnvloed. Wie stuurt het onderzoek aan? Een paritaire commissie, onder voorzitterschap van Ruud Vreeman en bestaande uit een gelijk aantal leden van werknemers- en werkgeverszijde, is betrokken bij het prioriteren van de onderzoeksvragen en stuurt het onderzoek van het RIVM aan. Worden er, naast chroom-6 en carc, ook andere stoffen meegenomen in het onderzoek zoals asbest, benzeen, JP8, PX10? Ja. Het RIVM inventariseert, op basis van de focusgroepen, welke gevaarlijke stoffen, naast chromaten, in het onderzoek worden betrokken. Op welke manieren kan je blootgesteld worden aan chroom-6?

5 Je kunt op drie manieren worden blootgesteld: aanraken, inademen en inslikken. In alle gevallen wordt chroom-6 al vrij snel omgezet in chroom-3. Daarnaast gaat het er om hoe lang je bent blootgesteld en in welke mate. De blootstelling hangt verder af van de functiegroepen waarin de medewerker werkzaam was en de werkzaamheden die zijn gedaan. Dit zijn vragen die het RIVM gaat onderzoeken. Hoe zit het met onze collega s in het buitenland? Doelstelling is dat ook in het buitenland de voorschriften worden nageleefd. Nederlandse medewerkers die in het buitenland hebben gewerkt en die met chroomhoudende verf in aanraking denken te zijn gekomen kunnen zich ook aanmelden bij het informatiepunt van het CAOP voor het RIVM onderzoek. Heb ik als administratieve kracht deze stoffen ook ingeademd? De kans dat je als administratieve kracht ziek wordt door chroomverf en CARC, is waarschijnlijk heel klein. Het risico van gezondheidseffecten is afhankelijk van de duur en mate van de blootstelling. Hoe groot de risico's op gezondheidseffecten zijn, is onderdeel van het RIVM-onderzoek. Welke mensen hebben het grootste risico gelopen? Kun je ook ziek worden doordat je dagelijks door de werkplaats liep, op weg naar kantoor? De kans dat je ziek wordt door dagelijks door de werkruimte te lopen, is heel klein. Het risico van gezondheidseffecten is afhankelijk van de duur van de blootstelling. Hoe groot de risico's op gezondheidseffecten zijn, is onderdeel van het RIVM-onderzoek. Zijn deze stoffen via kleding overdraagbaar aan derden? Het is niet aannemelijk dat de blootstelling aan derden door stofdeeltjes op kleding hoog is. Het vaststellen van de risico's voor risicogroepen wordt door het RIVM onderzocht. Kan ik mijn kinderen (die klachten hebben) laten onderzoeken? Daarvoor moeten we het RIVM-onderzoek afwachten. Ik wil weten of mijn overleden man ziek was door CARC? Een doodsoorzaak is niet vastgesteld. In het onderzoek wordt bekeken welke risicogroepen er zijn. Het is achteraf altijd moeilijk om een duidelijk verband aan te kunnen tonen. Dit zal deel uitmaken van het RIVM-onderzoek.

6 Ik wil weten of mijn vruchtbaarheid is aangetast door het werken met chroom. Dit maakt deel uit van het onderzoek door het RIVM. Ik ben ziek en ik heb hierdoor hoge ziektekosten. Kan ik deze verhalen op Defensie? Defensie heeft samen met de vakbonden een tijdelijke regeling opgesteld voor (voormalig) Defensiemedewerkers die mogelijk ernstig ziek zijn geworden door het werken met chroom-6 houdende stoffen. De regeling is op 1 maart 2015 ingegaan. De regeling geeft de betrokken (voormalige) werknemers een tegemoetkoming, vooruitlopend op een eventuele resterende schadevergoeding. In aanvulling op een financiële tegemoetkoming kunnen de (voormalige) werknemers ook ondersteuning krijgen. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) zorgt voor de afhandeling van de tijdelijke tegemoetkoming. Kunnen alle Nederlandse huisartsen worden geïnformeerd over chroom-6? Hierdoor kunnen mogelijke ziekten eerder worden opgespoord. Het RIVM heeft in februari 2015 een informatieblad opgesteld voor huisartsen over de gezondheidsrisico s van chroom-6. Dit informatieblad is opgestuurd aan alle huisartsen. Alle melders in het informatiepunt hebben het blad thuisgestuurd gekregen. Het staat ook op de site van het RIVM: Dit informatieblad kunt u, indien van toepassing, voorleggen aan uw huisarts. Daarnaast informeert het RIVM via vakbladen en andere literatuur deze specialisten. Wat als ik nu nog gezond ben, maar later toch ziek word? Als u gezondheidsklachten krijgt, moet u naar de arts gaan en melden dat u hebt gewerkt met gevaarlijke stoffen. Krijgt u op enig moment gezondheidsklachten, en u vermoedt dat deze in verband staan met de werkzaamheden bij Defensie en u wilt daarvoor defensie aansprakelijk stellen? Dan raden wij u aan om direct een belangenbehartiger in te schakelen. Dit kunt u ook doen via uw vakbond of rechtsbijstandsverzekering. Volgens de media zijn er schadeloosstellingen uitgekeerd. Moet

7 ik daarvoor een advocaat in de arm nemen? Of geldt dit voor alle medewerkers? Een advocaat is niet verplicht. Voor een verzoek om schadevergoeding kan altijd de hulp van een belangenbehartiger worden ingeschakeld. Dit kan de vakbond zijn of een rechtsbijstandsverzekeraar, letselschadespecialist of letselschadeadvocaat. Het is belangrijk dat dit iemand is die kennis heeft op het gebied van aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Kan ik mij medisch laten onderzoeken (zoals een bloedtest of bodyscan)? De minister van Defensie heeft de Tweede Kamer toegezegd alle betrokken (oud-)medewerkers een gezondheidskundig onderzoek aan te bieden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder toezicht van het CEAG, de arbodienst van Defensie. Oud-medewerkers die zich hebben aangemeld bij het zorgloket van het ABP omdat ze zich zorgen maken over hun gezondheid, zijn begin maart uitgenodigd voor een consult bij een arbo-arts. Het bedrijfsgeneeskundig consult voor de oud-medewerkers vindt plaats in Amersfoort, Assen, Den Haag, Den Helder, Oirschot of Schaarsbergen. Het doel van het bedrijfsgeneeskundig consult is informeren en voorlichten en bestaat uit een gesprek met een bedrijfsarts van Defensie. De huidige medewerkers worden in april uitgenodigd voor een gezondheidskundig onderzoek. Kan ik de kosten van een afgenomen bloedtest vergoed krijgen? Kosten komen in principe ten laste van de ziektekostenverzekering. Dat kan betekenen dat het eigen risico aangesproken moet worden. Hoe denkt Defensie schadeloos te gaan stellen? Wanneer de resultaten van het RIVM-onderzoek daartoe aanleiding geven, neemt Defensie zijn verantwoordelijkheid. Wat doen het ABP, CAOP en de taskforce in het onderzoek naar werken met chroomverf en CARC? Het ABP is verantwoordelijk voor de uitvoering van de coulanceregeling. Het informatiepunt bij het COAP beantwoordt vragen van betrokkenen. Ook kunnen (oud-)medewerkers die hebben gewerkt met chroom-6 zich hier registreren. De Taskforce coördineert de acties

8 binnen Defensie voor het onderzoek naar werken met chroomverf en CARC. Wat doet het ABP? Het ABP behandelt de aanvragen van oud-medewerkers die een beroep doen op de tijdelijke (coulance-)regeling voor (voormalig) Defensiemedewerkers die mogelijk ernstig ziek zijn geworden door het werken met chroom-6 houdende stoffen. Wat doet het CAOP? Bij het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) is een informatiepunt ingericht over het onderzoek naar chroomverf en CARC. Bij het CAOP kunt u met al uw vragen en informatie terecht die betrekking hebben op het RIVM onderzoek. Ook kunnen (oud-)medewerkers van Defensie die met chroom-6 hebben gewerkt of er nog mee werken zich bij het informatiepunt registreren. Het CAOP ondersteunt het RIVM, de paritaire commissie en de Taskforce. Wat doet de Taskforce? De Taskforce zorgt voor de coördinatie van het aanleveren van relevante Defensie-documenten aan het CAOP. De Taskforce publiceert regelmatig de beschikbare informatie voor het onderzoek naar CARC en chroom-6. Ook is de Taskforce verantwoordelijk om alle betrokken partijen te informeren over het verloop van het onderzoek. Waar staan de verslagen van de voorlichtingsbijeenkomsten? Alle verslagen van de voorlichtingsbijeenkomsten over het werken met chroomverf staan op In november 2014 is het verslag gepubliceerd van de 4 bijeenkomsten voor oud-poms-medewerkers, familie en nabestaanden in Kerkrade en Almelo. In februari 2015 is het verslag gepubliceerd van vier bijeenkomsten die in januari zijn gehouden in Den Helder, Eindhoven en Stroe. In maart 2015 is het verslag gepubliceerd van twee voorlichtingsbijeenkomsten in Amersfoort en Breda.

9 Ik wil mijn persoonlijke verhaal en ervaringen delen, zodat het onderzoek daar gebruik van kan maken. Hoe en wanneer kan ik dit laten vastleggen? U kunt contact opnemen met het informatiepunt bij het CAOP. U kunt daar uw vragen stellen, maar ook uw informatie delen. Het informatiepunt zorgt er dan voor dat de informatie wordt overgedragen aan het RIVM voor het onderzoek. Ook kunt u hierbij aangeven of uw informatie voor defensie beschikbaar mag zijn. Waarom moeten oud-medewerkers zich melden? Kan niet worden gekeken naar de oude personeelsdossiers? Een personeelsdossier is gebonden aan een persoon en niet aan een organisatieonderdeel. Hierdoor is het niet mogelijk om alle dossiers van één onderdeel uit het archief te halen. Wordt een uitzendkracht hetzelfde behandeld als een Defensiemedewerker? Medewerkers die bij Defensie werkzaamheden hebben verricht, in dienst van een uitzendorganisatie, melden zich bij hun (voormalige) werkgever. Daarnaast raden wij hen aan zich ook te melden bij het zorgloket van het ABP.

Vragen en antwoorden over de onderzoeken naar het gebruik van chroomverf

Vragen en antwoorden over de onderzoeken naar het gebruik van chroomverf Vragen en antwoorden over de onderzoeken naar het gebruik van chroomverf Dit is een overzicht van de meeste gestelde vragen over de onderzoeken naar het gebruik van chroomverf binnen defensie. Het zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over bericht ziekte oud-medewerkers vanwege blootstelling aan giftige stoffen

Antwoorden op vragen over bericht ziekte oud-medewerkers vanwege blootstelling aan giftige stoffen Ministerie van Defensie > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701

Nadere informatie

Vastgestelde onderzoeksvragen RIVM-onderzoek Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC

Vastgestelde onderzoeksvragen RIVM-onderzoek Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC Vastgestelde onderzoeksvragen RIVM-onderzoek Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC Introductie A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum Nadere informatie onderzoeken CARC en chroomhoudende verf

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum Nadere informatie onderzoeken CARC en chroomhoudende verf > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum Betreft Stand van zaken chroomhoudende verf

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum Betreft Stand van zaken chroomhoudende verf Ministerie van Defensie > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Nadere informatie

POMS-site Ter Apel Beoordeling Gezondheidsrisico. Eindrapport

POMS-site Ter Apel Beoordeling Gezondheidsrisico. Eindrapport POMS-site Ter Apel Beoordeling Gezondheidsrisico Eindrapport Juni 2016 1 POMS-site Ter Apel Beoordeling Gezondheidsrisico Eindrapport Juni 2016 Auteurs: M. Eggens F. Greven F. Duijm 2 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ondersteuningsteam Chroom- 6&CARC

Ondersteuningsteam Chroom- 6&CARC Verslag van de informatie bijeenkomst in Assen op 24 november 2015 Naar aanleiding van de toezegging om aan het eind van 2015 belanghebbenden te informeren naar de stand van zaken aangaande het onderzoek,

Nadere informatie

Verslag van de informatie bijeenkomsten in Den Helder, Eindhoven en Stroe 20, 21 en 22 januari 2015

Verslag van de informatie bijeenkomsten in Den Helder, Eindhoven en Stroe 20, 21 en 22 januari 2015 Verslag van de informatie bijeenkomsten in Den Helder, Eindhoven en Stroe 20, 21 en 22 januari 2015 In aansluiting op de informatiebijeenkomsten in Kerkrade en Almelo zijn er in januari 2015 weer informatiebijeenkomsten

Nadere informatie

2 Opdrachtbeschrijving

2 Opdrachtbeschrijving Onderzoeksplan betreffende de onderdelen I en II van het Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS Chroom-6 en CARC: Onderdeel I Advies ten aanzien van het zorgvuldig communiceren

Nadere informatie

Ondersteuningsteam Chroom6&CARC

Ondersteuningsteam Chroom6&CARC Verslag van de informatie bijeenkomst Kerkrade op 26 november 2015 Naar aanleiding van de toezegging om aan het eind van 2015 belanghebbenden te informeren naar de stand van zaken aangaande het onderzoek,

Nadere informatie

INFORMATIESTATUUT. Chroom-6 en CARC Defensie

INFORMATIESTATUUT. Chroom-6 en CARC Defensie INFORMATIESTATUUT Chroom-6 en CARC Defensie Den Haag, 14 april 2016 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 3 1. Aanleiding. 4 2. Achtergrond. 4 3. Belanghebbenden 4 3.1 Algemeen.. 4 3.2 Het ministerie van Defensie

Nadere informatie

Deelrapportage. Zware metalen en chroom-6 in stof. Gezondheidskundige risicobeoordeling POMS-site Eygelshoven

Deelrapportage. Zware metalen en chroom-6 in stof. Gezondheidskundige risicobeoordeling POMS-site Eygelshoven Deelrapportage Zware metalen en chroom-6 in stof Gezondheidskundige risicobeoordeling POMS-site Eygelshoven Unit Medische Milieukunde, GGD Zuid Limburg, Geleen, september 2015 Seksuele Gezondheid, Infectieziekten

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen over de folder Chroom-6 en ziekten: wat is er bekend uit de wetenschap?

Antwoorden op veel gestelde vragen over de folder Chroom-6 en ziekten: wat is er bekend uit de wetenschap? Antwoorden op veel gestelde vragen over de folder Chroom-6 en ziekten: wat is er bekend uit de wetenschap? De vragen en antwoorden zijn onderverdeeld in vijf groepen: 1 Algemene vragen over de folder...1

Nadere informatie

Ondersteuningsteam Chroom6&Carc

Ondersteuningsteam Chroom6&Carc Verslag van de bijeenkomsten voor oud-poms-medewerkers, familie en nabestaanden in Kerkrade en Almelo 29 en 30 oktober 2014 De vier bijeenkomsten vingen aan met een welkomstwoord van de voorzitter van

Nadere informatie

Deelrapportage Zware metalen en chroom-6 in stof. Gezondheidskundige risicobeoordeling POMS-site Brunssum

Deelrapportage Zware metalen en chroom-6 in stof. Gezondheidskundige risicobeoordeling POMS-site Brunssum Deelrapportage Zware metalen en chroom-6 in stof Gezondheidskundige risicobeoordeling POMS-site Brunssum Unit Medische Milieukunde, GGD Zuid Limburg, Geleen, september 2015 Seksuele Gezondheid, Infectieziekten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 7 november 2014 Betreft Schriftelijke antwoorden gebruik PX-10

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 7 november 2014 Betreft Schriftelijke antwoorden gebruik PX-10 > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Ondersteuningsteam Chroom6&Carc

Ondersteuningsteam Chroom6&Carc 1 Verslag van de informatie bijeenkomsten in Amersfoort en Breda 11 en 12 februari 2015 In aansluiting op de informatiebijeenkomsten in Kerkrade, Almelo, Den Helder, Eindhoven en Stroe, zijn er wederom

Nadere informatie

Het eerste deel van het externe onderzoek PX-10 is afgerond. Hierbij informeren we u graag over de resultaten daarvan en de verdere stand van zaken.

Het eerste deel van het externe onderzoek PX-10 is afgerond. Hierbij informeren we u graag over de resultaten daarvan en de verdere stand van zaken. PX-10; Bulletin 4 April 2011 Het eerste deel van het externe onderzoek PX-10 is afgerond. Hierbij informeren we u graag over de resultaten daarvan en de verdere stand van zaken. Dit eerste deelonderzoek

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 10 juli 2009 Ons kenmerk P/2009010971

Nadere informatie

Deelrapportage Asbest. Gezondheidskundige risicobeoordeling POMS-site Brunssum. Unit Medische Milieukunde, GGD Zuid Limburg, Geleen, juni 2015

Deelrapportage Asbest. Gezondheidskundige risicobeoordeling POMS-site Brunssum. Unit Medische Milieukunde, GGD Zuid Limburg, Geleen, juni 2015 Deelrapportage Asbest Gezondheidskundige risicobeoordeling POMS-site Brunssum Unit Medische Milieukunde, GGD Zuid Limburg, Geleen, juni 2015 Seksuele Gezondheid, Infectieziekten en Milieu GGD Zuid Limburg

Nadere informatie

Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen

Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen Er is dus asbest verspreid, wat betekent dit voor mij? Het asbestgebied is afgezet. U mag hier wel uit, u wordt ontsmet bij het naar buiten gaan. Mag ik het

Nadere informatie

Opzet Onderzoek naar chroom-6 op andere Defensie

Opzet Onderzoek naar chroom-6 op andere Defensie Opzet Onderzoek naar chroom-6 op andere Defensie locaties Versie 16-10-2016 A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl Inhoudsopgave Samenvatting / leeswijzer 2

Nadere informatie

ALGEMENE VRAGEN OVER PX-10

ALGEMENE VRAGEN OVER PX-10 De lijst met veelgestelde vragen inzake PX-10 In deze lijst kunt u wellicht al een antwoord op uw vraag vinden. De lijst wordt zonodig geactualiseerd met vragen die via de telefoon door u gesteld worden.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009 Nr. 120 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Antwoorden op vragen van de leden De Wit en Poppe over het werken met benzeen door defensiepersoneel

Antwoorden op vragen van de leden De Wit en Poppe over het werken met benzeen door defensiepersoneel Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 3 oktober 2008 Ons kenmerk D/2008025764

Nadere informatie

Moerdijk, belicht vanuit de bedrijfsgezondheidszorg

Moerdijk, belicht vanuit de bedrijfsgezondheidszorg Moerdijk, belicht vanuit de bedrijfsgezondheidszorg Expertise Centrum Toxische Stoffen (ECTS), Arbo Unie Drs.ing. Jolanda Willems, MBA 29 maart 2012 Voorstellen: Manager Arbo Unie Riskinzet (advies) Expertise

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Bestuurlijk Overleg Almere. onderzoek Digidoor; eindoordeel

Bestuurlijk Overleg Almere. onderzoek Digidoor; eindoordeel POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Bestuurlijk Overleg Almere DATUM 27 mei 2005

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Versie: 18 november 2014 Inhoud INLEIDING...3 INTERNE PROCEDURE VOOR HET

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeksplan

Samenvatting onderzoeksplan Samenvatting onderzoeksplan In het huidige onderzoeksplan van werkpakket 4 wordt de historische blootstelling aan chroom-6 van (ex-)defensiemedewerkers die werkzaam zijn geweest op POMS-sites in kaart

Nadere informatie

Meldingen regeling algemeen

Meldingen regeling algemeen 1 van 1 Doelstelling: Willen leren van meldingen en signalen ( dit kunnen meldingen zijn ) om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Voor de registratie en de doorgifte van persoons- en medische gegevens dient dit reglement.

Voor de registratie en de doorgifte van persoons- en medische gegevens dient dit reglement. Privacyreglement R/ Partners Voorwoord Omtrent de zieke werknemer worden veel persoonsgegevens verwerkt. Alleen al de strengere reïntegratieverplichting en de verdere uitbreiding van de loondoorbetalingsverplichting

Nadere informatie

Wat is het DOC-team? Wat kunt u verwachten?

Wat is het DOC-team? Wat kunt u verwachten? DOC-team Waterland 2 Wat is het DOC-team? DOC-team staat voor Dementie Onderzoek- en Casemanagement. Het DOC-team onderzoekt, behandelt en begeleidt mensen met klachten die mogelijk wijzen op dementie.

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus Protocol meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling OBS Prins Claus Linschoten januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leerkrachten... 3 Intern begeleider/directrice... 3 Verwijsindex...

Nadere informatie

CAO voorlichting en handhaving in de uitzendbranche

CAO voorlichting en handhaving in de uitzendbranche CAO-vragen? Neem contact op met de SNCU! SNCU Postbus 9438 3007 AK Rotterdam Telefoon algemeen: 0180-642-530 Fax: 0180-642-539 E-mail: info@sncu.nl Helpdesk: 0800-7008 (gratis) www.sncu.nl www.meldenhelpt.nl

Nadere informatie

Asbest en Gezondheidsschade Schadevergoeding en tegemoetkoming

Asbest en Gezondheidsschade Schadevergoeding en tegemoetkoming Asbest en Gezondheidsschade Schadevergoeding en tegemoetkoming Neem zo snel mogelijk contact op met het Instituut Asbestslachtoffers om uw rechten veilig te stellen. Asbest en gezondheidsschade Veel mensen

Nadere informatie

Deelrapportage Asbest. Gezondheidskundige risicobeoordeling POMS-site Eygelshoven. Unit Medische Milieukunde, GGD Zuid Limburg, Geleen, juni 2015

Deelrapportage Asbest. Gezondheidskundige risicobeoordeling POMS-site Eygelshoven. Unit Medische Milieukunde, GGD Zuid Limburg, Geleen, juni 2015 Deelrapportage Asbest Gezondheidskundige risicobeoordeling POMS-site Eygelshoven Unit Medische Milieukunde, GGD Zuid Limburg, Geleen, juni 2015 Seksuele Gezondheid, Infectieziekten en Milieu GGD Zuid Limburg

Nadere informatie

3 Chroomverf bij Defensie

3 Chroomverf bij Defensie 3 Aan de orde is het debat over chroomverf bij Defensie. Ik heet de minister van Defensie, haar ambtenaren en iedereen die meekijkt en meeluistert van harte welkom. Zeven sprekers hebben zich voor dit

Nadere informatie

Toelichting. slachtoffer van een ongeval

Toelichting. slachtoffer van een ongeval Toelichting slachtoffer van een ongeval Slachtoffer van een ongeval, wat nu? U heeft letsel bij een ongeval opgelopen. Er komt heel wat op u af. Naast de eerste zorg en het herstel, krijgt u ook te maken

Nadere informatie

COMMUNICATIEFORMULIER VAN DE ZIEKE WERKNEMER voor verbetering van communicatie tussen behandelaars

COMMUNICATIEFORMULIER VAN DE ZIEKE WERKNEMER voor verbetering van communicatie tussen behandelaars COMMUNICATIEFORMULIER VAN DE ZIEKE WERKNEMER voor verbetering van communicatie tussen behandelaars Gebruik dit formulier wanneer naar uw mening (voldoende) overleg tussen uw behandelaars ontbreekt of als

Nadere informatie

Ziek bij ontslag Defensie zorgt voor inkomen

Ziek bij ontslag Defensie zorgt voor inkomen Ziek bij ontslag Defensie zorgt voor inkomen Inhoudsopgave pagina Ziek bij ontslag? 4 Langer ziek of eerder beter? 6 Uw aanvraag 9 Informeer ABP 10 Zorgloket 12 Meer informatie 14 ABP is er voor u 14

Nadere informatie

Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie. Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015

Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie. Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015 Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015 Inhoud (Concept) GGD-richtlijn Geur Risicocommunicatie (Kort) Instrument Ruimtelijke Veiligheid GGD-richtlijn Geur Verwacht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 Nr. 89 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk.

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk. Vragen en Antwoorden compensatieregelingen slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd/pleegzorg In dit document vindt u vragen en antwoorden bij de mededelingen van het Ministerie van Veiligheid en

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

WERKGEVERSAANSPRAKLIJKHEID ARBEIDSONGEVALLEN. Bronneberg Advocaten heet u welkom. Mr. H.F.A. Bronneberg

WERKGEVERSAANSPRAKLIJKHEID ARBEIDSONGEVALLEN. Bronneberg Advocaten heet u welkom. Mr. H.F.A. Bronneberg WERKGEVERSAANSPRAKLIJKHEID ARBEIDSONGEVALLEN Bronneberg Advocaten heet u welkom. Mr. H.F.A. Bronneberg Artikel 7:658 en 7:611 BW risico of schuldaansprakelijkheid?; de wet laat de zorgplicht voor de veiligheid

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie 00 Uw rechten en plichten als patiënt Afdeling Patiënteninformatie U als patiënt, of als hulpverlener heeft rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst,

Nadere informatie

Verscherpte interpretatie Autoriteit Persoonsgegevens over het vragen naar arbeidsmogelijkheden van een zieke werknemer door een werkgever

Verscherpte interpretatie Autoriteit Persoonsgegevens over het vragen naar arbeidsmogelijkheden van een zieke werknemer door een werkgever Verscherpte interpretatie Autoriteit Persoonsgegevens over het vragen naar arbeidsmogelijkheden van een zieke werknemer door een werkgever Introductie Het vragen naar arbeidsmogelijkheden valt volgens

Nadere informatie

III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling Stap 1 In kaart brengen van signalen Stap 1: In kaart brengen van signalen De beroepskracht: observeert; raadpleegt

Nadere informatie

1. Vragen over de hepatitis B aandachtscampagne

1. Vragen over de hepatitis B aandachtscampagne VRAAG EN ANTWOORD Hepatitis B aandachtscampagne: Zeg Nee!...Tegen hepatitis B 1. Vragen over de hepatitis B aandachtscampagne Q. Wat is het doel van de campagne? A. We willen Chinezen woonachtig in Rotterdam

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

1 Voortgang onafhankelijke commissie Chroom-6

1 Voortgang onafhankelijke commissie Chroom-6 ONAFHANKELIJKE COMMISSIE CHROOM-6 VOORTGANGSVERSLAG 1 1 Voortgang onafhankelijke commissie Chroom-6 Voorliggend document betreft het verslag over de werkzaamheden van de onafhankelijke commissie Chroom-6

Nadere informatie

Antwoordkaart. O Ik ben nabestaande van een asbestslachtoffer.

Antwoordkaart. O Ik ben nabestaande van een asbestslachtoffer. Antwoordkaart Ik wil een aanvraag indienen bij het Instituut Asbestslachtoffers. O Ik ben zelf asbestslachtoffer. O Ik ben nabestaande van een asbestslachtoffer. O Ik ben contactpersoon van een asbestslachtoffer.

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen.

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Letselschade, wat nu? U bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij één van onze verzekerden betrokken was. Ten eerste wensen wij u een voorspoedig

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie

Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie Heeft u een klacht? 1 Heeft u een klacht? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelt beleid op het terrein van arbeid en inkomen.

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

PX-10. Onderzoek naar blootstelling en gezondheidsrisico s bij Defensie personeel

PX-10. Onderzoek naar blootstelling en gezondheidsrisico s bij Defensie personeel PX-10 Onderzoek naar blootstelling en gezondheidsrisico s bij Defensie personeel Prof. dr. ir. Erik Lebret Chief Science Officer RIVM Integrale Risicobeoordeling 1 28 januari 2016 Aanleiding RIVM onderzoek

Nadere informatie

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Uw medisch dossier Voor een goede medische behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier bijhoudt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

Informatie met betrekking tot Belgisch onderzoek naar gezondheidseffecten van HAWK radar

Informatie met betrekking tot Belgisch onderzoek naar gezondheidseffecten van HAWK radar Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Afschrift aan de Voorzitter en leden van de

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden.

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden. 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan het contact met de begeleider. Ook in de organisatie van het begeleidingstraject kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die anders hadden moeten

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

De lijst met veelgestelde vragen

De lijst met veelgestelde vragen De lijst met veelgestelde vragen In deze lijst kunt u wellicht al een antwoord op uw vraag vinden. De lijst wordt zo nodig geactualiseerd met vragen die via de telefoon worden gesteld. Mocht u het antwoord

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Versie 2.0 Instemming OR : 30-08-2016 Besluit bestuur : 06-09-2016 Besluit RvC : 13-09-2016 Ingangsdatum : 01-07-2016 (13-09-2016) 1 Inleiding Triada is als maatschappelijke vastgoedondernemer

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Medische milieukunde en arbeidshygiene

Medische milieukunde en arbeidshygiene Medische milieukunde en arbeidshygiene Drs.ing. J.G. Willems, MBA Arbeidshygiënist, toxicoloog en bestuurder Coöperatie PreventPartner. MMK 2 e lijn, GGD-en in Oost Nederland, adviseur milieu& gezondheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 294 Interpellatie van het lid Kant inzake de eigen bijdrage AWBZ Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

CP16. ziek- en betermelden

CP16. ziek- en betermelden CP16 ziek- en betermelden Bent u ziek? Kunt u daarom niet werken? Geef het dan door aan uw baas. Dat is normaal in Nederland. Als u wat langer ziek bent, maakt u een afspraak met de bedrijfsarts. Als u

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Politie HRMO De Nationale Ombudsman De heer mr. F.J.W.M. van Dooren Turfmarkt 147 nostbus 93122 2511 DP Den Haag 2509

Nadere informatie

Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschikt, en dan?

Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschikt, en dan? Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschikt, en dan? 2 Arbeidsongeschikt, en dan? Voor wie is deze folder bedoeld? U heeft een Univé zzp flexibele inkomensverzekering bij ziekte en ongevallen en

Nadere informatie

Klachtenbehandeling 2015

Klachtenbehandeling 2015 Klachtenbehandeling 05 Ria Kruiper INLEIDING Alle kinderopvang voorzieningen / welzijnsorganisaties in Nederland dienen in gevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector te beschikken over een klachtenreglement

Nadere informatie

dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht;

dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht; Klokkenluidersregeling KSU Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Versie Datum Wijzigingen 1.0 Initieel document Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Professionals

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Professionals De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Over U... Wat is uw beroep? Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: Hoeveel jaar ervaring heeft u met de opvang van een medisch incident? Medicus, medicus in opleiding

Nadere informatie

Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers

Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers en hun relaties. Veteranenloket is onderdeel van het Veteraneninstituut Inhoud Het Veteranenloket... 4 Meer over de zorgverlening...

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588.

Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588. PRIVACYREGLEMENT Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588. Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart Edith

Nadere informatie

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland Handreiking Asbestcommunicatie juni 2014 DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland 4 COMMUNICATIE BIJ GEPLANDE ASBESTVERWIJDERING Een geplande asbestverwijdering

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomsten in de zorg. Utrecht, juni 2016

Vaststellingsovereenkomsten in de zorg. Utrecht, juni 2016 Vaststellingsovereenkomsten in de zorg Utrecht, juni 2016 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Samenvatting... 5 3 Wanneer belemmeren vaststellingsovereenkomsten transparantie en openheid?... 6 3.1 Wat is een zwijgcontract?...

Nadere informatie