TABEL AFDELING I BEGROTINGSKREDIETEN TITEL I DEPARTEMENTALE TITEL I BEGROTINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TABEL AFDELING I BEGROTINGSKREDIETEN TITEL I DEPARTEMENTALE TITEL I BEGROTINGEN"

Transcriptie

1 [ 1 ] TABEL

2 [ 2 ]

3 [ 3 ] TABEL AFDELING I BEGROTINGSKREDIETEN TABEL AFDELING I BEGROTINGSKREDIETEN TITEL I DEPARTEMENTALE TITEL I BEGROTINGEN DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN LEGENDE LEGENDE VAK = gesplitst vastleggingskrediet (kredietsoort 2) VEK VAK = gesplitst vastleggingskrediet vereffeningskrediet (kredietsoort (kredietsoort 2) 2) VRK VEK = gesplitst variabel vereffeningskrediet (kredietsoort 4) 2) MAC VRK = variabel vastleggingsmachtiging krediet (kredietsoort 4) (kredietsoort 5) MAC = vastleggingsmachtiging (kredietsoort 5) PR = programma programma ENT = entiteit LIT = littera Voorbeeld Voorbeeld AB0 / 1 AE - A A / WT entiteit / begrotingsafdeling programma - minister - kredietsoort - doelstelling / ESR-aggregatie (Code ORAFIN) Beleidsdomeinen Beleidsdomeinen A Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid DAR Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid DAR B Beleidsdomein Bestuurszaken BZ Beleidsdomein Bestuurszaken BZ C Beleidsdomein Beleidsdomein Financiën Financiën en Begroting en Begroting FB FB D Beleidsdomein Internationaal Internationaal Vlaanderen Vlaanderen IV IV E Beleidsdomein Economie, Economie, Wetenschap Wetenschap en Innovatie en Innovatie EWI EWI F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming en Vorming OV OV G Beleidsdomein Welzijn, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Gezin WVG WVG H Beleidsdomein Cultuur, Cultuur, Jeugd, Jeugd, Sport en Sport Media en Media CJSM CJSM J Beleidsdomein Werk Werk en Sociale en Sociale Economie Economie WSE WSE Beleidsdomein Landbouw en Visserij LV K Beleidsdomein Landbouw en Visserij LV Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie LNE L Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie LNE M Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken MOW MN Beleidsdomein Beleidsdomein Ruimtelijke Mobiliteit Ordening, en Openbare Woonbeleid Werken en Onroerend Erfgoed RWO MOW V N Hogere Beleidsdomein entiteiten Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed V RWO V Hogere entiteiten V Entiteiten Entiteiten ENT Benaming ENT AB0 DEPARTEMENT Benaming DAR AB0 ACJ DAR DEPARTEMENT DAB INTERNE AUDIT DARVAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE ACJ DAR DAB INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE AC0 INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE AD0 STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING BA0 VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN 80

4 [ 4 ] ENT BB0 BCJ BC0 BD0 BEH BE0 BFB BFC BFD BF0 BG0 BHJ BH0 CBK CB0 CC0 CE0 DB0 DCA DC0 DD0 EA0 EB0 EC0 FB0 FC0 FDF FDG FD0 FE0 FF0 FH0 GBF GB0 GC0 GD0 GE0 HB0 HCJ HC0 HDC HDD HDE HD0 HEC HE0 HF0 JA0 JB0 JC0 KB0 Benaming DIENST VAN DE GOUVERNEURS BZ DAB ICT (oud) DEPARTEMENT BZ AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR BZ DAB OVERHEIDSPERSONEEL AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL BZ DAB SCHOONMAAK BZ DAB CATERING BZ DAB DIGITALE DRUKKERIJ AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES BZ DAB INFORMATIE VLAANDEREN E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER FB DAB VEILING EMISSIERECHTEN DEPARTEMENT FB CENTRALE ACCOUNTING VLAAMSE BELASTINGDIENST DEPARTEMENT IV IV DAB MICROFINANCIERING VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING UPGRADING KONINGIN ELISABETHZAAL EN VLAAMS EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE DEPARTEMENT EWI AGENTSCHAP ONDERNEMEN DEPARTEMENT OV AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN OV DAB HOGERE ZEEVAARTSCHOOL OV DAB FONDS INSCHRIJVINGSG. CVO AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS, VOLWASSENENONDERWIJS EN STUDIETOELAGEN AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSCOMMUNICATIE AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS AGENTSCHAP VOOR KWALITEITSZORG IN ONDERWIJS EN VORMING WVG DAB CICOV DEPARTEMENT WVG ZORGINSPECTIE JONGERENWELZIJN ZORG EN GEZONDHEID DEPARTEMENT CJSM CJSM DAB ULDK SOCIAAL-CULTUREEL WERK CJSM DAB KMSKA (oud) CJSM DAB KASTEEL VAN GAASBEEK CJSM DAB LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN KUNSTEN EN ERFGOED CJSM DAB KMSKA IVA KMSKA VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA STRATEGISCHE ADVIESRAAD DEPARTEMENT WSE VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE DEPARTEMENT LV

5 [ 5 ] ENT KC0 KD0 LA0 LBC LB0 LC0 LDC LD0 LE0 LH0 MBN MBP MBU MB0 MCD MCE MCU MC0 MDU MD0 NCZ NC0 ND0 NEY NEZ NE0 NFZ NF0 NGZ NG0 VA0 VB0 VC0 VD0 VE0 VF0 VG0 VH0 VI0 VJ0 VP0 VR0 Benaming AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ INSTITUUT VOOR LANDBOUW EN VISSERIJONDERZOEK MINARAAD VAN VLAANDEREN LNE DAB MINA FONDS DEPARTEMENT LNE INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK LNE DAB MINA FONDS AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP VREG MOW DAB LUCHTHAVEN ANTWERPEN MOW DAB LUCHTHAVEN OOSTENDE MOW DAB VIF - DEP DEPARTEMENT MOW MOW DAB LOODSWEZEN MOW DAB VLOOT MOW DAB VIF - MDK AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST MOW DAB VIF - WV AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER RWO DAB GRONDFONDS DEPARTEMENT RWO RUIMTELIJKE ORDENING RWO FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN RWO DAB URGENTIEPROG. HUISVESTING AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN RWO DAB VL. INSTIT. ONROEREND ERFGOED VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED RWO DAB HERSTELFONDS INSPECTIE RWO KABINET MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID KABINET VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE KABINET VICEMINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND KABINET VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT KABINET VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR PRO MEMORIE KABINET VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN KABINET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL KABINET VICEMINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING VLAAMS PARLEMENT VLAAMSE REGERING

6 [ 6 ] Programma s PR Benaming AA APPARAATKREDIETEN AD ONDERSTEUNEN VAN DE VLAAMSE REGERING IN HAAR ALGEMENE WERKING, ALGEMEEN COMMUNICATIEBELEID EN GEÏNFORMEERD BELEID AE ONDERSTEUNEN VAN EEN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE AFSTEMMING INZAKE DUURZAME ONTWIKKELING EN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING AF ONDERSTEUNEN VAN EEN GECOÖRDINEERD BELEID EN EEN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE AFSTEMMING INZAKE GEOGRAFISCHE INFORMATIE AG INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN AH INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND AI UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN BA APPARAATKREDIETEN BB PROVISIES BF NAAR EEN EFFICIËNTE EN DUURZAME FACILITAIRE ONDERSTEUNING EN EEN PROACTIEF VASTGOEDBELEID BG MET EFFICIËNTE EN KLANTGERICHTE E-GOVERNMENT-, INFORMATIE- EN ICT-OPLOSSINGEN EN DIENSTEN NAAR EEN SLAGKRACHTIGE OVERHEID BH NAAR STERKE EN VERANTWOORDELIJKE LOKALE BESTUREN BI NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN - DE STAD ALS MOTOR VAN DE SAMENLEVING BJ NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INBURGERING- EN INTEGRATIEBELEID BK NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE CA APPARAATKREDIETEN CB PROVISIES CD CORRECT INNEN VAN BELASTINGEN CE OPVOLGEN EN OPTIMALISEREN VAN DE FINANCIËLE SITUATIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID CF HOUDBARE OPENBARE FINANCIËN REALISEREN DA APPARAATKREDIETEN DB PROVISIES DD BEHARTIGING VAN DE INTERNATIONALE BELANGEN VAN VLAANDEREN DE BESTRIJDING VAN DE STRUCTURELE ARMOEDE IN DE WERELD EN HET DICHTEN VAN DE NOORD-ZUIDKLOOF DF INTERNATIONALISERING VAN DE VLAAMSE ECONOMIE DG DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN VLAANDEREN- BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING EA APPARAATKREDIETEN EC EENDUURZAAM ECONOMISCH WEEFSEL, HET FACILITEREN VAN ONDERNEMERSCHAP EE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: EXCELLENTIE VOOR ALLES EF MEER INNOVATIE, KENNISCREATIE EN KENNISVALORISATIE EG EEN GROTER DRAAGVLAK VOOR CREATIVITEIT, WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE EH ACTIES TER ONDERSTEUNING VAN BELEIDSVELDEN

7 [ 7 ] PR FA FB FD FE FF FG FH GA GB GC GD GE GF GG GH GI HA HC HD HE HF HG HH Benaming APPARAATKREDIETEN PROVISIES FINANCIERING VAN HET KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS FINANCIERING VAN HET HOGER ONDERWIJS FINANCIERING VAN HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS EN HET VOLWASSENENONDERWIJS ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJSVELD BELEIDSTHEMA S ONDERWIJS APPARAATKREDIETEN PROVISIES OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDEN OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDEN ELKE JONGERE HET RECHT GEVEN OM KANSRIJK MEE TE GROEIEN VOOR ELK KIND, WAAR EN HOE HET OOK GEBOREN IS OF OPGROEIT, ZO VEEL MOGELIJK KANSEN CREËREN DE PARTICIPATIE, INTEGRATIE EN GELIJKHEID VAN KANSEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP BEVORDEREN IN ALLE DOMEINEN VAN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN DE BETAALBAARHEID VERZEKEREN VAN DE NIET-MEDISCHE HULP- EN DIENSTVERLENING AAN PERSONEN MET EEN LANGDURIG ERNSTIG VERMINDERD ZELFZORGVERMOGEN ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE, TOEGANKELIJKE EN BETAALBARE INFRASTRUCTUUR VOOR DE ZORG- EN DIENSTVERLENING IN HET KADER VAN DE PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN APPARAATKREDIETEN ONTWIKKELEN, ONDERSTEUNEN EN OPTIMALISEREN VAN EEN INNOVEREND, TRANSVERSAAL CULTUURBELEID EN VERBINDEN VAN DE DOMEINEN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA DOOR HET UITWERKEN VAN EEN BELEID VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE MATERIES STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL- CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET-COMMERCIËLE BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN ALLE VOLWASSENEN EN TER VERHOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN KWALITATIEF EN DIVERS (PROFESSIONEEL) KUNSTEN- EN CULTUREEL-ERFGOEDLANDSCHAP WERKEN AAN DE UITBOUW VAN EEN COHERENT, GEZOND, DUURZAAM EN KWALITEITSVOL (TOP)SPORTBELEID STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL- CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET-COMMERCIËLE BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN DE JEUGD EN TER VERHOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE HET VLAAMSE MEDIABELEID WERKT AAN ONAFHANKELIJKE, PLURIFORME EN KWALITEITSVOLLE MEDIA, DIE TOEGANKELIJK ZIJN VOOR ELKE VLAMING, EN DIE PARTNERS ZIJN IN EEN VOORUITSTREVENDE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ

8 [ 8 ] PR HI JA JB JD JE JF KA KD KF KG LA LB LC LE MA MD ME MF MH MI NA ND NE NF VB VD VE Benaming INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUUR-, KUNSTEN- EN ERFGOEDBELEID VERSTERKEN APPARAATKREDIETEN PROVISIES BEVORDEREN VAN TRANSITIES NAAR WERK EN FACILITEREN VAN WERK INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE NODEN EN DIENSTEN EN HET FACILITEREN VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN. VERSTERKEN VAN COMPETENTIES VOOR WERKENDEN, WERKZOEKENDEN EN ONDERNEMERS APPARAATKREDIETEN VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJ ONDERZOEK VOOR EEN DUURZAME EN COMPETITIEVE LANDBOUW EN VISSERIJ PROMOTIE- EN AFZETBEVORDERING VAN LANDBOUW-, TUINBOUW- EN VISSERIJPRODUCTEN APPARAATKREDIETEN PROVISIES STREVEN NAAR EEN HOOG BESCHERMINGSNIVEAU VOOR HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE GENERATIES VIA BESCHERMING MENS EN MILIEU, DUURZAME AANWENDING VAN GRONDSTOFFEN EN NATUUR, BEHOUD EN BEVORDERING VAN BIOLOGISCHE EN LANDSCHAPPELIJKE DIVERSITEIT EN ZORG VOOR HET KLIMAAT VOEREN VAN EEN DUURZAAM ENERGIEBELEID WAARBIJ DE ECONOMISCHE, SOCIALE EN ECOLOGISCHE BELANGEN VAN ENERGIE OPTIMAAL SAMENSPOREN APPARAATKREDIETEN UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN HET OP EEN DUURZAME MANIER REALISEREN VAN EEN KWALITEITSVOL, TOEGANKELIJK, (KOSTEN)EFFICIENT, BETROUWBAAR, VEILIG EN GEINTEGREERD OPENBAAR VERVOER STREVEN NAAR EEN DUURZAME VEILIGE MOBILITEIT MET EEN GROTERE VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSLEEFBAARHEID HET BEHEREN, ONDERHOUDEN EN OPTIMALISEREN VAN HET WEGENPATRIMONIUM EN HET ORGANISEREN VAN HET VERKEER OP DIT WEGENPATRIMONIUM PROMOTIE EN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING VOOR VLOT EN VEILIG VERKEER OP DE WATERWEGEN MET UITBOUW VAN EEN PERFORMANTE INFRASTRUCTUUR, ALSOOK BEVEILIGING TEGEN OVERSTROMINGEN VAN DE WATERWEGEN EN AAN DE KUST APPARAATKREDIETEN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN ONDERSTEUNEN DIE IN DE RUIMTE SAMENKOMEN BETAALBAAR EN KWALITEITSVOL WONEN DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN PROVISIES VLAAMS PARLEMENT ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VLAAMSE REGERING

9 [ 9 ] PR VF VG VH VI VJ VK VL VM VN VO Benaming APPARAATKREDIETEN KABINET MINISTER-PRESIDENT, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT APPARAATKREDIETEN KABINET VICEMINISTER-PRESIDENT, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN APPARAATKREDIETEN KABINET VICEMINISTER-PRESIDENT, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL PRO MEMORIE APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE Minister A = De minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, B = De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, C = De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, D = De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, E = De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, F = De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, G = De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, H = De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, I = De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel. Doelstellingen (3 de karakter) per programma (1 ste en 2 de karakter) CODE AAY ADA ADB ADC ADD ADE ADF Omschrijving SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN OPERATIONELE ONDERSTEUNING ALGEMENE WERKING VLAAMSE REGERING ALGEMENE INFORMATIE- EN COMMUNICATIE-INITIATIEVEN STRUCTURELE ONDERSTEUNING VAN INFORMATIE- EN COMMUNICATIE-INITIATIEVEN PROJECTONDERSTEUNING KAZERNE DOSSIN ONDERSTEUNING BELEIDSREVELANT ONDERZOEK ONDERSTEUNING VAN GEÏNFORMEERD BELEID

10 [ 10 ] CODE AEA AEB AEC AFA AFY AGA AGB AGX AGY AHA AHB AHC AHD AIA AIB AIC AID AIE AIF BAY BBA BBB BBC BFA BFB BFC BFD BFE BFF BFG BFW BFX BFY BGA BGY BHA Omschrijving COÖRDINATIE, WERKING EN EXPERTISE-UITBOUW INZAKE VLAAMS DUURZAAM ONTWIKKELINGSBELEID UITBOUW KENNISCENTRUM PPS ALS NETWERKORGANISATIE UITBOUW PPS-EXPERTISE, KENNISDELING EN ONDERSTEUNING PROJECTEN EN PROGRAMMA S ONDERZOEK TER ONDERSTEUNING VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND GDI-VLAANDEREN AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN ALGEMENE ONDERSTEUNING BRUSSELBELEID STRUCTURELE ONDERSTEUNING BRUSSELBELEID VLAAMS BRUSSELFONDS FONDS INSCHRIJVINGSGELDEN CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VOOR INITIATIEVEN DIE HET VLAAMS KARAKTER VAN DE VLAAMSE RAND BEVESTIGEN EN/OF VERSTEVIGEN TOELAGE EVA VZW DE RAND VOOR UITVOERING VAN DE TOEGEWEZEN TAKEN IN HET KADER VAN DE ONDERSTEUNING, PROMOTIE EN BEVORDERING VAN HET NEDERLANDSTALIGE KARAKTER VAN DE VLAAMSE RAND ROND BRUSSEL RING TV IN HET KADER VAN HET INFORMATIE-, DOCUMENTATIE- EN ONTHAALBELEID EN DE GEMEENSCHAPSVORMING TER VERSTERKING VAN HET VLAAMS KARAKTER VAN DE VLAAMSE RAND UITBOUW VAN DE FELIXSITE TE DROGENBOS TOT EEN REGIONALE AANTREKKINGSPOOL INZAKE KUNSTEN, ERFGOED, NATUUR EN TOERISME ALGEMENE ONDERSTEUNING VLAAMS GELIJKELANSENBELEID GENDER EN SEXUELE IDENTITEIT TOEGANKELIJKHEID HANDICAP NON-DISCRIMINATIE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK / STEUNPUNT SAR BESTUURSZAKEN RENDEMENTSONDERSTEUNING VOOR DE TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP ARBEIDSMOBILITEIT EN INZETBAARHEID BINNENLANDS BESTUUR PATRIMONIUMBEHEER EN FACILITAIRE ONDERSTEUNING ENERGIE HUUR AANKOOP, BOUW, UITRUSTING EN BEHEER VAN OVERHEIDSGEBOUWEN BEHEER EN INSTANDHOUDING VAN HET KASTEEL TER HAM TE STEENOKKERZEEL ROLLEND FONDS BUITENLANDSE HUIZEN BOUWCULTUUR DAB CATERING DAB SCHOONMAAK DAB DIGITALE DRUKKERIJ ICT - DIENSTVERLENING EN E-GOVERNMENT DAB INFORMATIE VLAANDEREN BINNENLANDS BESTUUR

11 [ 11 ] CODE BHB BHC BHD BHE BHF BHG BHH BIA BIB BIC BJA BKA BKB BKC BKD BKE BKF BKG BKH BKY CBA CBB CBC CDA CDB CDC CDD CDE CDF CDG CDH CDI CDJ CDW CDX CDY CEA CEB CEC CED CEE CEF Omschrijving INITIATIEVEN MET HET OOG OP HET VERSTERKEN VAN DE BESTUURSKRACHT EN DE BESTUURSEFFICIËNTIE VAN LOKAAL EN REGIONAAL BESTUUR ORGANISATIE VERKIEZINGEN VLAAMS PARLEMENT VLAAMS PROVINCIEFONDS VLAAMS GEMEENTEFONDS ELIA-COMPENSATIE SPECIFIEKE INVESTERINGSSUBSIDIES LOKALE EN REGIONALE BESTUREN BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING WERKING EN COMMUNICATIE STEDENBELEID ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN STEDENFONDS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID BELEIDSONDERSTEUNING MET BETREKKING TOT P&O, EMANCIPATIEZAKEN, WELZIJN EN BEDRIJFSCONTINUÏTEITSPLANNING JOBPUNT VLAANDEREN IN HET KADER VAN HET VLAAMSE REKRUTERINGS- EN SELECTIEBELEID VERLENEN VAN SOCIALE HULP EN DIENSTVERLENING AAN ACTIEVE EN GEWEZEN VLAAMSE PERSONEELSLEDEN EN HUN GEZINSLEDEN P&O BELEID PENSIOENBIJDRAGEN STAGE EN WERKERVARINGSPLAATSEN REGULERINGSMANAGEMENT E-PROCUREMENT EN OVERHEIDSOPDRACHTEN DAB OVERHEIDSPERSONEEL VOOR DE UITVOERING VAN HET STRATEGISCH ACTIEPLAN LIMBURG IN HET KWADRAAT (SALK) FINANCIËN EN BEGROTING VLAAMSE REGERING DOELGERICHT FISCAAL BELEID DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID DOELGERICHT FISCAAL BELEID, ALGEMENE ONTVANGSTEN UIT EIGEN INNING, VOOR GEWESTAANGELEGENHEDEN EFFICIËNTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER PLANBATENHEFFING LEEGSTANDHEFFING JAARLIJKSE VERKEERSBELASTING BELASTING OP INVERKEERSTELLING EUROVIGNET ONROERENDE VOORHEFFING RUBICONFONDS DAB GRONDFONDS MINA FONDS ACTIEF SCHULDBEHEER ACTIEF RISICOMANAGEMENT ACTIEF RISICOMANAGEMENT, ACHTERSTALLEN LRM IN HET KADER VAN SALK ACTIEF RISICOMANAGEMENT, RECUPERATIE VAN KOSTEN VOOR RECHTSPLEGING DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID

12 [ 12 ] CODE CEV CEW CEX CEY CFA CFB CFC CFD CFE CFF CFG CFH DAY DBA DDA DDB DDC DDD DDE DDF DDG DDH DDW DDX DDY DEA DEB DEC DED DEE DEF DEG DEH DEI DEY Omschrijving VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING EGALISATIEFONDS RESPONSABILISERINGSBIJDRAGEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - VLAAMS PENSIOENFONDS VZW VLAAMS TOEKOMSTFONDS FINANCIERINGSFONDS VOOR SCHULDAFBOUW EN EENMALIGE INVESTERINGSUITGAVEN DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID, VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID, VOOR GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID, VOOR GEWESTAANGELEGENHEDEN DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID FINANCIËLE AUDIT COMMUNICATIE ONDERSTEUNING VAN BELEIDSVOORBEREIDENDE CAPACITEIT VOOR EEN PROACTIEF, ONDERBOUWD FISCAAL BELEID DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID, VOOR GEWESTAANGELEGENHEDEN SAR INTERNATIONAAL VLAANDEREN TIJDELIJKE INTERNATIONALE PERSONEELSMOBILITEIT BUITENLANDSE ZENDINGEN MINISTER-PRESIDENT VERTEGENWOORDIGERS VAN DE VLAAMSE REGERING INTERNATIONALE COMMUNICATIE, PROTOCOL EN PUBLIEKSDIPLOMATIE BUITENLANDS BELEID M.B.T. MULTILATERALE ORGANISATIES OVERIG BUITENLANDS BELEID VOORZITTERSCHAP VAN DE TASK FORCE HOLOCAUST EN DE HERDENKING VAN WERELDOORLOG I EXTERNE STUDIEOPDRACHTEN COFINANCIERING STEUNPUNT BUITENLANDSBELEID, INTERNATIONAAL ONDERNEMEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EV ILVO VLAAMS EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP SAR INTERNATIONAAL VLAANDEREN VLAAMSE SAMENWERKING MET REGIO S EN LANDEN IN ONTWIKKELING DRAAGVLAKVERSTERKING VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT VVOB BUITENLANDSE ZENDINGEN VAN DE VLAAMSE MINISTER BEVOEGD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ALLERHANDE INITIATIEVEN INZAKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING PERMANENT VOORSCHOT STIMULEREN VAN DE MICROFINANCIERING IN ONTWIKKELINGSLANDEN DOOR MIDDEL VAN WAARBORGVERLENING AAN ONTWIKKELINGSFONDSEN STIMULEREN VAN DE MICROFINANCIERING IN ONTWIKKELINGSLANDEN DOOR MIDDEL VAN PARTICIPATIES AAN INTERNATIONALE FONDSEN DAB FONDS MICROFINANCIERING

13 [ 13 ] CODE DFA DFB DFY DGA DGB DGC DGD DGE DGF DGG DGY EAY EBA ECA ECB ECC ECD ECI ECX ECY EEA EEB EEC EED EEE EEF EEG EEH EEU EEV EEW EEX EEY EFA EFB EFI EFX EFY EGA EGY EHA EHB FAY FDA FDB FDC FDD Omschrijving INTERGEWESTELIJKE ONDERSTEUNING INTERNATIONAAL ONDERNEMEN DE UITVOERING VAN HET BELEID EN HET DECREET ROND WAPENHANDEL VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN BEVOEGDE MINISTER, KABINET EN ADVIES- EN BEROEPSORGANEN TOERISME K.M.D.A. VEREFFENING VAN AFLOPENDE SUBSIDIES OP NAAM VEREFFENING VAN AFLOPENDE GEREGLEMENTEERDE SUBSIDIES AAN DERDEN HERDENKING EERSTE WERELDOORLOG BEVORDERING VAN HET TOERISME IN HET ZUIDEN UITVOERING HANDHAVING EN SENSIBILISERING IN HET KADER VAN DE TOERISTISCHE VERGUNNINGENDECRETEN TOERISME VLAANDEREN SAR ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE O&O BELEIDSVOORBEREIDING INTERNATIONAAL BELEID STEUNPUNTEN RESEARCHPARK ZELLIK ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM NV WAARBORGBEHEER FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS) ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING POSTINITIEEL ONDERWIJS ONDERZOEK VIA UNIVERSITEITEN EN ASSOCIATIES FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK INDUSTRIEEL ONDERZOEK INTERNATIONAAL BELEID BELEIDSVOORBEREIDING ONDERZOEK DOOR AGENTSCHAPPEN AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE SAR VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE HERCULESSTICHTING SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN AGENTSCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTRA EN INNOVATIEPLATFORMEN FONDS VLAANDEREN-AZIË VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK AGENTSCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE SENSIBILISERING EN SAMENLEVING IVA VLAAMS AGENTSCHAP ONDERNEMEN BELEIDSVOORBEREIDING BELEIDSCOMMUNICATIE APPARAATKREDIETEN VLOR LONEN BASISONDERWIJS WERKING GEWOON BASISONDERWIJS WERKING BUITENGEWOON BASISONDERWIJS LONEN SECUNDAIR ONDERWIJS

14 [ 14 ] CODE FDE FDF FDG FDH FEA FEB FEC FFA FFB FFC FFD FFE FFY FGA FGB FGC FGD FGE FGF FGG FGH FGI FGJ FGK FGV FGW FGX FGY FHA FHB FHC FHD FHE FHJ FHK FHL FHM FHY GAY GBE GCA GCB GCC GCD GCE GCF GCH GCX GCY GDA GDB Omschrijving WERKING GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS WERKING BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS SPECIFIEKE LOONBETALINGEN WERKING INTERNATEN HOGER ONDERWIJS - BASISFINANCIERING HOGER ONDERWIJS - ANDERE HOGER ONDERWIJS - ONDERSTEUNING LONEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS WERKING DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS LONEN VOLWASSENENONDERWIJS WERKING VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS - ONDERSTEUNING DAB VOLWASSENENONDERWIJS LONEN PEDAGOGISCHE BEGELEIDING EN INSPECTIE LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN WERKING PEDAGOGISCHE BEGELEIDING EN INSPECTIE LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN LONEN CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING WERKING CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING LEERLING-, STUDENT- EN INSTELLINGGEBONDEN ONDERSTEUNING NASCHOLING STUDIEFINANCIERING KWALITEIT EN KWALIFICATIES INVESTERINGEN HOGER ONDERWIJS CAPACITEIT SPECIFIEKE ONDERSTEUNING GO! - INFRASTRUCTUUR AGION - INFRASTRUCTUUR GO! - WERKING AGION - WERKING PROFESSIONALISERING ONDERZOEK EN INNOVATIE INTERNATIONALISERING ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT TRANSVERSALE SAMENWERKING GELIJKE KANSEN LEVENSLANG LEREN ONDERWIJSCOMMUNICATIE EN CULTUUREDUCATIE ANDERE BELEIDSTHEMA S ONDERWIJS VLOR SAR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW VRIJWILLIGERSWERK WELZIJNSWERK VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD INTEGRALE JEUGDHULP COÖRDINATIE VAN HET ARMOEDEBESTRIJDINGSBELEID DAB CICOV VIPA ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG

15 [ 15 ] CODE GDC GDD GDE GDF GDG GDH GDI GDW GDX GDY GEA GEY GFY GGY GHA GIY HAY HCA HCB HCC HCD HCE HCF HCG HCH HCI HCY HDA HDB HDC HDD HDE HDF HDH HDI HEA HEB HEC Omschrijving BELEID OVER ZIEKENHUIZEN EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG MILIEUGEZONDHEIDSBELEID PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID THUIS- EN OUDERENZORGBELEID (EXCLUSIEF DE DIENSTEN VAN GE0/1GD-D-2-I/WT) I.V.A. VLAAMS ZORGFONDS OUDERENZORGBELEID THUIS EN OUDERENZORGBELEID: DIENSTEN VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG EN DIENSTEN VOOR LOGISTIEKE HULP VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK VLAAMS ZORGFONDS INTEGRALE JEUGDHULP FONDS JONGERENWELZIJN KIND EN GEZIN VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP I.V.A. VLAAMS ZORGFONDS VIPA SAR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA VAF EN AUDIOVISUEEL BELEID BLIJVEN ONDERSTEUNEN AANDACHT VOOR CULTUURMANAGEMENT EN CULTURELE ECONOMIE E-CULTUUR EN DIGITALISERING BEVORDEREN DIVERSITEITS- EN PARTICIPATIEBELEID INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUURBELEID VERSTERKEN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN IN DE SOCIAAL-CULTURELE SECTOR IN UITVOERING VAN VIA INVESTEREN IN CULTURELE INFRASTRUCTUUR ONDERSTEUNING BELEIDSVOORBEREIDING, -UITVOERING EN -EVALUATIE CULTUUREDUCATIE FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR SOCIAAL-CULTUREEL WERK AMATEURKUNSTEN SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK VLAAMSE GEBARENTAAL PARTICIPATIEBELEID CIRCUSKUNSTEN LOKAAL CULTUURBELEID UITVOERING DECREET HOUDENDE AANVULLENDE SUBSIDIES VOOR TEWERKSTELLING IN DE CULTURELE SECTOR - LUIK SOCIAAL- CULTUREEL WERK UITVOERING VAN DECRETEN EN OVEREENKOMSTEN, HET BEHEER VAN DE COLLECTIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN DE BUITENDIENSTEN, STUDIES EN ONDERZOEK EN AANKOPEN ONTWIKKELINGSGERICHTE EN INTERNATIONALE PROJECTEN DIE DE STRUCTURELE WERKING VAN ERFGOEDORGANISATIES OVERSTIJGT STRUCTURELE WERKING VAN ERFGOEDORGANISATIES, GEMEENTEN EN PROVINCIES MET HET OOG OP EEN KWALITEITSVOLLE EN DUURZAME ZORG VOOR DE ONTSLUITING VAN HET CULTUREEL ERFGOED

16 [ 16 ] CODE HED HEE HEF HEG HEH HEI HEJ HEK HEN HEO HEP HEQ HER HES HET HEU HEV HEW HEX HEY HFA HFB HFC HFD HFE HFF HFY HGA HGB HGC HGD Omschrijving ONDERSTEUNING DAC BINNEN HET PROFESSIONEEL KUNSTEN- EN CULTUREEL ERFGOEDLANDSCHAP ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING VAN EEN INTERNATIONAAL GEORIËNTEERD KUNSTEN- EN ERFGOEDLANDSCHAP VIA PROJECTMATIGE STEUN ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING VAN EEN DIVERS EN VERNIEUWEND PROFESSIONEEL KUNSTENLANDSCHAP VIA WERKINGSGERICHTE STEUN VOOR KUNSTENORGANISATIES, KUNSTENAARS EN ONDERSTEUNENDE STRUCTUREN ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING VAN EEN DIVERS EN VERNIEUWEND PROFESSIONEEL KUNSTENLANDSCHAP VIA PROJECTMATIGE STEUN VOOR KUNSTENORGANISATIES EN KUNSTENAARS TAALBELEID ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING VAN INSTELLINGEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OPZETTEN EN ORGANISEREN VAN TENTOONSTELLINGEN EN VAN OPVOEDKUNDIGE ACTIVITEITEN ALSOOK VAN ALLE INITIATIEVEN TER BEVORDERING VAN DE PROFESSIONELE KUNSTEN EN DE MUSEA (BEGROTINGSFONDS) ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING VAN EEN DIVERS EN VERNIEUWEND PROFESSIONEEL KUNSTENLANDSCHAP VIA WERKINGSGERICHTE STEUN VOOR KUNSTENORGANISATIES, KUNSTENAARS EN ONDERSTEUNENDE STRUCTUREN IN UITVOERING VAN HET KUNSTENDECREET VZW DE SINGEL BEHEERSCOMMISSIE INFRASTRUCTUUR KONINKLIJK BALLET VAN VLAANDEREN KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE - GENT DAB LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN DAB KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN IN ANTWERPEN DAB KASTEEL VAN GAASBEEK VZW MUHKA VZW DE SINGEL VLAAMSE RADIO-EN TELEVISIEOMROEP VLAAMSE OPERA + KONINKLIJK BALLET VAN VLAANDEREN VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN TOPSTUKKENFONDS TOPSPORTBELEID EEN GEZONDE SPORTBEOEFENING EN HET VRIJWAREN VAN INTEGRITEIT VAN DE SPORT OP ALLE NIVEAUS DE SPORTPARTICIPATIE VERHOGEN ZODAT MEER MENSEN LEVENSLANG SPORTEN ONTWIKKELING, PROFESSIONALISERING EN OPTIMALISERING VAN DE RANDVOORWAARDEN VOOR EEN (INTERNATIONAAL) SPORTBELEID HET VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID HET VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID D.M.V. ALTERNATIEVE FINANCIERING BLOSO WERKINGS- EN INVESTERINGSMIDDELEN JEUGDBELEID ALLERHANDE SUBSIDIES JEUGD VLAAMS JEUGD- EN KINDERRECHTENBELEID JEUGDVERBLIJVEN

17 [ 17 ] CODE HGE HGF HGG HGH HGY HHA HHB HHC HHD HHE HHF HHG HHH HHI HHX HHY HIL JDA JDB JDC JDD JDE JDF JDG JDH JDY JEA JEB JEC JED JEY JFA JFX JFY KAY KDA KDB KDC Omschrijving PARTICIPATIEBELEID JEUGD LOKAAL EN PROVINCIAAL JEUGDBELEID TEWERKSTELLING IN DE CULTURELE SECTOR POLITIEKE JONGERENBEWEGINGEN DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD BELEIDSVOORBEREIDING EN -EVALUATIE STIMULEREN VAN MEDIAWIJSHEID BEVORDEREN VAN DE DIVERSITEIT EN PLURIFORMITEIT VAN DE MEDIA STIMULEREN VAN INNOVATIEVE MEDIA-INITIATIEVEN BEVORDEREN VAN EEN STERKE AUDIOVISUELE PRODUCTIESECTOR BEVORDEREN VAN KWALITEITSJOURNALISTIEK EN TALENTMANAGEMENT IN DE MEDIA STIMULEREN VAN KWALITEITSVOLLE REGIONALE MEDIA BEVORDEREN VAN DE TOEGANKELIJKHEID VAN HET VLAAMSE MEDIA-AANBOD PENSIOENLASTEN VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUURBELEID VERSTERKEN FLANKERENDE EN ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN IKV HET WERKBELEID VERSTERKEN VAN PARTNERSCHAPPEN MET SECTOREN DUURZAAM HR BELEID IN BEDRIJVEN EN ORGANISATIES BESTRIJDEN VAN STRUCTURELE WERKLOOSHEID WERKBAAR WERK VLAAMSE COFINANCIERING IKV BEVORDEREN VAN TRANSITIES NAAR WERK EN FACILITEREN VAN WERK VIA HET EVA ESF- AGENTSCHAP LANDINGSBANEN IN HET KADER VAN WERKBAAR WERK HANDHAVING WERKBELEID VDAB MAATWERKEN MEER MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN REALISEREN EN KANSENGROEPEN INSCHAKELEN DOOR DE ONTWIKKELING VAN LOKALE DIENSTENECONOMIE DE SOCIALE ECONOMIE FACILITEREN EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDEN REALISEREN DOOR HET ONDERSTEUNEN VAN HET ONDERNEMERSCHAP OP HET VLAK VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET STIMULEREN VAN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN MEER TEWERKSTELLINGSKANSEN REALISEREN VIA WERK- WELZIJNSTRAJECTEN VANUIT SOCIALE ECONOMIE - ARBEIDSZORG VDAB DUURZAAM HR BELEID IN BEDRIJVEN EN ORGANISATIES SYNTRA VDAB SAR LANDBOUW EN VISSERIJ WERKING LANDBOUW-, ZEEVISSERIJ- EN AGRARISCH PLATTELANDSBELEID COMMUNICATIE INZAKE LAND- EN TUINBOUW EN VISSERIJ TOELAGEN LANDBOUW-, ZEEVISSERIJ- EN AGRARISCH PLATTELANDSBELEID

18 [ 18 ] CODE KDD KDE KDF KDG KDH KDV KDW KDX KDY KFA KGA LAR LCA LCB LCC LCD LCE LCF LCG LCH LCI LCJ LCK LCL LCM LCN LCO LCP LCQ LCR LCS LCT LCU LCV LCW LCX LCY LEA LEB LEC LES MDA MDB MDC MDD Omschrijving FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ LANDBOUWMONITORINGSNETWERK UITVOERING GBCS EN ERKENNING VLAAMS BETAALORGAAN UITVOERING LANDBOUW- EN AGRARISCH PLATTELANDSBELEID GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ - PLATTELANDSFONDS VLIF FIVA EV ILVO LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK VLAAMS CENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING SAR MINARAAD SLAGKRACHTIGE OVERHEID: BELEIDSVOORBEREIDING, BELEIDSEVALUATIE, BELEIDSONDERBOUWING EN BELEIDSUITVOERING BELEIDSVELD LEEFMILIEU EN NATUUR SLAGKRACHTIGE OVERHEID: INTERNATIONAAL MILIEU- EN NATUURBELEID SLAGKRACHTIGE OVERHEID: PARTNERSCHAPPEN LEEFMILIEU- EN NATUURBELEID INTEGRAAL WATERBELEID BELEID BODEM EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN BIODIVERSITEITSBELEID BELEID LOKALE LEEFKWALITEIT BELEID OPEN RUIMTE KLIMAATBELEID MESTBELEID PLATTELANDSBELEID PARTNERSCHAPPEN VIA BEHEERSOVEREENKOMSTEN LUCHTBELEID INTEGRAAL WATERBELEID - OVERDRACHT AAN DE OPENBARE WATERDISTRIBUTIENETWERKEN AFVALSTOFFEN- EN MATERIALENBELEID FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS) AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN (AGIV) VLM - GEBRUIKERSSCHADE EN KAPITAALSCHADE GRINDFONDS INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK (ILVO) VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO) OPENBARE AFVALMAATSCHAPPIJ VOOR HET VLAAMSE GEWEST (OVAM) VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) DAB MINA-FONDS VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) MILIEUVRIENDELIJKE ENERGIEPRODUCTIE ENERGIE-EFFICIËNTIE IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELECTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG) TECHNISCH ONDERSTEUNENDE DIENSTEN GROND, WATER, LUCHT LUCHTHAVENS WATERBOUWKUNDIG LABO STORTING AAN ALGEMENE MIDDELEN

19 [ 19 ] CODE Omschrijving MDQ LOM ANTWERPEN MDR LOM OOSTENDE MDY SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN MEY VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ (DE LIJN) (EVA) MFA ONDERSTEUNING VAN HET MOBILITEITSBELEID - VERSCHILLENDE TRANSPORTMODI MFB ONDERSTEUNING VAN HET VERKEERS- EN VERKEERSVEILIGHEIDBELEID MFC ONDERSTEUNING VAN HET WOON-WERKVERKEER MFD VOOR EEN VEILIG EN DUURZAAM VERKEERSBEHEER MFE CO- EN PREFINANCIERING MFF ONDERSTEUNING MOBILITEITSBELEID - VERSCHILLENDE TRANSPORTMODI MFW NV BAM MFX DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS MFY PENDELFONDS MHA ONDERSTEUNING WEGEN EN VERKEER MHB WEGENONDERHOUD EN WINTERDIENST MHC GEVAARLIJKE PUNTEN, MINDER HINDER EN SCHADEVERGOEDINGEN MHD INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR EN STRUCTUREEL ONDERHOUD MHE CARGOVIL MHF ONDERTUNNELING R11 MHW VLM GRONDENBANKEN MIA ONDERSTEUNING MDK MIB KUSTVERDEDIGING EN JACHTHAVENS MIC SCHELDE RADARKETEN EN HAVENKAPITEINDIENSTEN MID INVESTERINGEN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN MIE HAVEN EN WATERBELEID EN MARITIEME TOEGANG - WATERBOUWKUNDIG ONDERZOEK MIF INVESTERINGEN EN BUITENGEWOON ONDERHOUD - HAVEN- EN WATERBELEID, MARITIEME TOEGANG EN WATERBOUWKUNDIG ONDERZOEK MIG CARGOVIL MIH MARITIEME TOEGANG-TERUGBETALINGEN AAN NEDERLAND MII VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER NAAR DE VLAAMSE ZEEHAVENS MIJ VERKOPEN EN TERUGBETALEN GRONDEN VLAAMS GEWEST MIK INVESTERINGEN KUSTZONE MIT EV ILVO MIU VLM GRONDENBANKEN MIV WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV MIW DE SCHEEPVAART NV MIX DAB VLOOT MIY DAB LOODSWEZEN NAA INSPECTIES NAX SAR RUIMTELIJKE ORDENING NAY SAR WONEN NDA VISIEVORMING EN BRV NDB EFFECTIEVE UITVOERING VAN HET RSV EN BRV NDC HERDENKEN, VEREENVOUDIGEN EN INZETTEN VAN HET INSTRUMENTARIUM

20 CODE Omschrijving NDD VERNIEUWINGSFONDS NDE PLANSCHADEDOSSIERS NDF ACTIVERINGSPROJECTEN NDW PLANBATEN NDX DAB GRONDFONDS NDY RUBICONFONDS NEA GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN NEB AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN NEC AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN - INFRASTRUCTUURSUBSIDIES NED AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN - KAPITAALSUBSIDIES VMSW NEE GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN - HUUR - RENTESUBSIDIES VMSW NEF AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN - HUUR - RENTESUBSIDIES VMSW NEG BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING NEH BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING - KAPITAALSSUBSIDIES VMSW NEI BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING - RENTESUBSIDIES VMSW NEJ BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING - RENTESUBSIDIES VWF NEK BEWAKING EN VERBETERING VAN DE WOONKWALITEIT, DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WONINGEN NEL ONDERSTEUNING VAN HET LOKAAL WOONBELEID NEV DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN NEW DAB FONDS FINANCIERING URGENTIEPLAN SOCIALE HUISVESTING NEX GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING NEY INVESTERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VLAAMS- BRABANT NFA WERKING ONROEREND ERFGOEDBELEID NFB SCHADEVERGOEDINGEN ONROEREND ERFGOEDBELEID NFC SUBSIDIES OP NAAM NFD ONDERSTEUNING INTERMEDIAIRE ORGANISATIES VOOR HET UITVOEREN EN/OF FACILITEREN VAN ERFGOEDZORG EN HET CREËREN VAN DRAAGVLAK VOOR ERFGOEDZORG NFE LANDSCHAPSZORG NFF ARCHEOLOGIEBELEID NFG MONUMENTENZORG NFH EIGEN INITIATIEVEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID MET HET OOG OP HET VOORKOMEN OF HERSTELLEN VAN ERFGOEDSCHADE NFX VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ NFY DAB VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED VEY VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING ESR-aggregatie ESR-aggregatie Benaming PR PROVISIES LO LONEN [ 20 ]

Ontwerp van decreet. 19 (2013-2014) Nr. 2 24 april 2014 (2013-2014) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. 19 (2013-2014) Nr. 2 24 april 2014 (2013-2014) stuk ingediend op stuk ingediend op 19 (2013-2014) Nr. 2 24 april 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 Tekst

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 ingediend op 19-A (-2015) Nr. 1 24 april 2015 (-2015) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Deel 3 van een stuk

Nadere informatie

( ) Nr. 12

( ) Nr. 12 GE0-1GHD2AE-WT 2 WERKING EN TOELAGEN - GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 117.724 117.724 0 0 GE0-1GHD2AF-WT 2 WERKING EN TOELAGEN - HULPMIDDELENBELEID 61.772 61.772 0 0 GE0-1GHD2AH-WT 2 WERKING EN TOELAGEN -

Nadere informatie

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform versie 20160623 Entiteit Financieel systeem KBO-nummer / GLN-nummer Startdatum elektronisch

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJLAGE OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR PERIODE: 1 JULI 2015 TOT 30 JUNI 2016 1) Vlaamse overheid: 12 beleidsdomeinen A) Kanselarij en Bestuur Departement Kanselarij en

Nadere informatie

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST BIJLAGE 3 OMZENDBRIEF OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST I ENTITEITEN BBB STRUCTUUR 1.1. Tussenoverlegcomités (= beleidsdomeinoverlegcomité BDOC),

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse financiële bepalingen

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse financiële bepalingen ingediend op 541 (2015-2016) Nr. 3 17 december 2015 (2015-2016) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende diverse financiële bepalingen Documenten in het dossier:

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

Ok Overdr Ok Vorige Jaren

Ok Overdr Ok Vorige Jaren BZ Agentschap voor Binnenlands Bestuur WEDDEN EN TOELAGEN VOOR VERVANGERS VAN GEDETACHEERDEN IVA BINNENLANDS BESTUUR 0,00 83.773,12 0,00 205.429,18 289.202,30 127.695,27 161.507,03 Totaal 0,00 83.773,12

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 19-A (2009-2010) Nr. 1 30 april 2010 (2009-2010) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 verzendcode:

Nadere informatie

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17 (2011-2012) Nr. 2-V 28 maart 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. 18-A (2011-2012) Nr. 4 23 mei 2012 (2011-2012) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. 18-A (2011-2012) Nr. 4 23 mei 2012 (2011-2012) stuk ingediend op stuk ingediend op 18-A (2011-2012) Nr. 4 23 mei 2012 (2011-2012) ntwerp van decreet houdende eerste aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Tekst aangenomen

Nadere informatie

VR MED.0495/2

VR MED.0495/2 VR 2016 1612 MED.0495/2 BIJLAGE A: VLAAMSE TOPAMBTENAREN EVALUATIE 2016 Opmerking 1: De koppeling die in deze excel werd gemaakt, is gebaseerd op: - de bevoegdheidsverdeling, zoals deze werd vastgelegd

Nadere informatie

In Het Algemeen Belang. Filip De Rynck

In Het Algemeen Belang. Filip De Rynck In Het Algemeen Belang Filip De Rynck Context gemeenschappelijk Discussie over de rol van de overheid: gemeenschappelijk belang Besparingen: gemeenschappelijke druk; kan samenwerking deel van het antwoord

Nadere informatie

VR MED.0495/3

VR MED.0495/3 VR 2016 1612 MED.0495/3 BIJLAGE B: VLAAMSE TOPAMBTENAREN PLANNING 2017 Opmerking 1: De koppeling die in deze excel werd gemaakt, is gebaseerd op: - de bevoegdheidsverdeling, zoals deze werd vastgelegd

Nadere informatie

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17 (2011-2012) Nr. 2-N 28 maart 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering

houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering stuk ingediend op 14 (2014-2015) Nr. 5 17 december 2014 (2014-2015) Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Tekst aangenomen door de plenaire

Nadere informatie

houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 19-A (211-212) Nr. 2 2 mei 212 (211-212) Ontwerp van decreet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 212 Amendementen

Nadere informatie

De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum EV/ev 03/02/2016

De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum EV/ev 03/02/2016 OMZENDBRIEF 1 2016/01 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum jur@ibr-ire.be EV/ev 03/02/2016 Geachte Confrater, Betreft: Wijzigingen van het

Nadere informatie

Overzicht. Toepassingsgebied Archiefdecreet. Page 1

Overzicht. Toepassingsgebied Archiefdecreet. Page 1 Toepassingsgebied Archiefdecreet Overzicht Artikel Categorie zorgdragers Aantal 4, administratieve rechtscolleges 3 diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van 4, 2 de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ZITTING OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD ZITTING OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET Stuk 19 (BZ 1995) Nr. 4 Bijlagen VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 27 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1995

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-469- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag nr. 70

Nadere informatie

0, ,17 0,00 229, ,69 0, ,69

0, ,17 0,00 229, ,69 0, ,69 Bestuurszaken Variabel Krediet OK BINNENLANDS BESTUUR LONEN EN SOCIALE LASTEN - NIET VERDEELD - VERVANGERS VAN GEDETACHEERDEN (FONDS) 389.823,78 573.560,07 963.383,85 61.576,95 901.806,90 BINNENLANDS BESTUUR

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Datum 01/06/2012 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 stuk ingediend op 14 (2013-2014) Nr. 4 18 december 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 Tekst aangenomen door de plenaire

Nadere informatie

houdende eerste aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

houdende eerste aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 18-A (2011-2012) Nr. 3 8 mei 2012 (2011-2012) ntwerp van decreet houdende eerste aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Verslag namens

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 18-A (2014-2015) Nr. 5 30 juni 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

over het ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

over het ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 ingediend op 14 (2016-2017) Nr. 3 13 december 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Jan Bertels en Lieve Maes over het ontwerp van decreet

Nadere informatie

Beleidsdomein Toegewezen Entiteit Programma Basisallocatie Som van Raming

Beleidsdomein Toegewezen Entiteit Programma Basisallocatie Som van Raming Beleidsdomein Entiteit Programma Basisallocatie Som van Raming Som van Bestuurszaken BINNENLANDS BESTUUR Algemeen DIVERSE ONTVANGSTEN 200.000,00 851.645,91 Algemeen 200.000,00 851.645,91 DIVERSE ONTVANGSTEN

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND, Vlaamse Re&ehg Ministerieel besluit tot invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van de personeelscategorieën en diensten van de Vlaamse overheid die voor de berekening

Nadere informatie

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d. 15-10-2007 VLAAMSE OVERHEID

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d. 15-10-2007 VLAAMSE OVERHEID N. 2007 4122 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/36772] 10 OKTOBER 2007. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van

Nadere informatie

VR DOC.1149/2

VR DOC.1149/2 VR 2016 2110 DOC.1149/2 VR 2016 2110 DOC.1149/2 Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 INHOUD Ontwerp van decreet Tabel Overzicht begrotingsfondsen

Nadere informatie

45984 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

45984 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 45984 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2373 VLAAMSE OVERHEID 7 JULI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

Ontwerp van decreet. houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 18-A (29-21) Nr. 4 3 juni 21 (29-21) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 21 Tekst aangenomen door de plenaire

Nadere informatie

Programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 Programmabegroting 2018 ! "$$ !!! "! $!! %!&' " "! & "(!!& " &" ""(& "!!&&!& $!)$ ($$ "! " " " $!''!' ( ' &!$*' &!$'& $!($*' $!($' &!!!! $ (!!" (!!+" (!! &!$ &!$ ' $' $' $!! $"! & " & $ '! " (!!" (!"

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

pagina 2 van 9 4 het beleidsveld beheer en bescherming onroerend erfgoed. Hij draagt de titel «Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,

pagina 2 van 9 4 het beleidsveld beheer en bescherming onroerend erfgoed. Hij draagt de titel «Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, pagina 1 van 9 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering Datum 13/07/2009 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de het bijzonder decreet van

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORT MEI 2017/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid

MANAGEMENTRAPPORT MEI 2017/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid MANAGEMENTRAPPORT MEI 2017/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid Een grondige inventaris van de met gegevens over s, eigendoms- en gebruiksrechten,... is essentieel voor een goed

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. 18 ( ) Nr juni 2013 ( ) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. 18 ( ) Nr juni 2013 ( ) stuk ingediend op stuk ingediend op 18 (212-213) Nr. 3 26 juni 213 (212-213) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 213 Tekst aangenomen door

Nadere informatie

De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof

De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof Rekenhof De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof Instituut voor de Overheid 7 oktober 2008 Praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof 1. Inleiding 2. Mijlpalen, o.a. wet-duquesne 3. Veelzijdigheid

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 64718 BELGISCH STAATSBLAD 29.10.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK 403 Stuk 17-A (2007-2008) Nr. 1-B PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN

Nadere informatie

nr. 37 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan SVEN GATZ Cultuur, Media en Jeugd - Decentrale spreiding

nr. 37 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan SVEN GATZ Cultuur, Media en Jeugd - Decentrale spreiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 37 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Cultuur, Media en Jeugd - Decentrale spreiding De algemene uitgavenbegroting

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen).

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen). VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT Vraag nr. 463 van 21 februari 2014 van LODE VEREECK Vlaamse overheid

Nadere informatie

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management 29-5-2008 1 Agenda 1. Procedure 2. Definitief ontwerp 21.05.08 3. Project VAC functionaliteit en techniciteit 4. Gebruikers 5. Timing VAC Leuven 6. Voorstel principes en financiële voorwaarden 7. Huidige

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Publicatie : 2006-08-22

Publicatie : 2006-08-22 VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 2006-08-22 23 JUNI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

6 de staatshervorming

6 de staatshervorming MOVI-NETWERKSESSIE 6 de staatshervorming Vastgoed & Facilitair Management 17/03/2014 Gert Potoms Agentschap voor Facilitair Management INLEIDING Tijdslijn Algemeen 6 de staatshervorming (behoeften FM &

Nadere informatie

2 '%" 3( 1%$! 2 %/!" 2 2 -.-" 22 4) / 5 %/. 5 -.-" 6 %/.% 6 -!7"8 6 ). 9 -.-" : -!

2 '% 3( 1%$! 2 %/! 2 2 -.- 22 4) / 5 %/. 5 -.- 6 %/.% 6 -!78 6 ). 9 -.- : -! #$ &' ())*''*+,'+'+*''-.'+ 01 ' 2 ' 1 3( 1$ 01. 2 2 2 -.- 22 4) 0-5. 5 -.- 6. 6-78 6 ). 9-9 -.- : *# : - # $ & '()$ * +(, -.0 1 2.3 454 46 +)( +75, +75, # '8)6 & ')(5 * ')(5 - ')(5 1 ')(5 ' ''4 ' 5'' 97

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding,

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding, EWI CJSM Kunsten & Erfgoed Sociaal-cultureel Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) Intermediairen Kunstenloket Vti BAM Muziekcentrum Vlaanderen (MCV) Vlaams Architectuurinstituut (Vai) oko VOBK NICC

Nadere informatie

bijlage2_2008_opbouw_kredieten_ngk_lopend_jaar

bijlage2_2008_opbouw_kredieten_ngk_lopend_jaar bijlage2_2008_opbouw_en_ngk_lopend_jaar Opbouw van de niet-gesplitste ordonnanceringsen (NGK) van het lopend jaar 2008. Deze tabel bevat de verschillende componenten waaruit het van de GOK is opgebouwd.

Nadere informatie

Resultaten voor. Vlaamse Overheid. Mei - September - December 2006

Resultaten voor. Vlaamse Overheid. Mei - September - December 2006 Resultaten voor Vlaamse Overheid Mei - September - December 2006 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. PERSONEEL... 4 2.1 Respons - personeel... 4 2.2 Hoe leest u de resultaten?... 5 2.3 Resultaten Basisvragen...

Nadere informatie

Departement Welzijn Volksgezondheid & Gezin. Samen bouwen aan beleid en zorg

Departement Welzijn Volksgezondheid & Gezin. Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn Volksgezondheid & Gezin Samen bouwen aan beleid en zorg Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vlaamse minister Strategische adviesraad voor het Vlaamse welzijns-, gezondheids-

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei

Vlaamse Regering. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei State, gecoördineerd op 12januari 1973, Gelet op advies nr. 52.670 van de Raad van State, gegeven op 28 januari 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de wetten op de Raad van 322.1034

Nadere informatie

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Maandag 30 juni 2014 Overheveling bevoegdheden

Nadere informatie

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN Deel 5 BUDGET 5 LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN 1. Definities In 2006 onderging de Vlaamse overheid een herstructurering onder de naam 'Beter Bestuurlijk Beleid' met een nieuwe organisatiestructuur

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 653 (2015-2016) Nr. 4 20 april 2016 (2015-2016) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten ingevolge de integratie van

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 15 (2009-2010) Nr. 5 3 december 2009 (2009-2010) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 Amendementen Stukken

Nadere informatie

telling het aantal maaltijdcheques een beroep doen op de alternatieve bijzondere wet van 6 januari 2014;

telling het aantal maaltijdcheques een beroep doen op de alternatieve bijzondere wet van 6 januari 2014; Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 19 juni 2O12 tot invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van de personeelscategorieen

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting [Voorontwerp van] decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 en het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

1. Kan de minister voor alle instellingen, departementen en agentschappen die ressorteren onder zijn/haar bevoegdheid een overzicht geven van:

1. Kan de minister voor alle instellingen, departementen en agentschappen die ressorteren onder zijn/haar bevoegdheid een overzicht geven van: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 25 van WARD KENNES datum: 13 oktober 2014 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vlaamse overheid

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE GEMEENSCHAP DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE GEMEENSCHAP ONTWERP VAN DECREET VAN DE ALGEMENE REKENING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VAN DE UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE RECHTSPERSONEN ZONDER RAAD VAN BESTUUR VOOR HET BEGROTINGSJAAR

Nadere informatie

Ruimtelijke. Ordening Planning. Ordening en Stedenbouw Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Ruimtelijke ordening Provincieplein 1 3010 Leuven

Ruimtelijke. Ordening Planning. Ordening en Stedenbouw Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Ruimtelijke ordening Provincieplein 1 3010 Leuven Adreslijst adviesinstanties volgens het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma s van 12-10-2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Toerisme. Beleidsprioriteiten

BELEIDSBRIEF. Toerisme. Beleidsprioriteiten Stuk 550 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 25 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Toerisme Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Dinsdag 14 oktober 2014 1 Rekeningen Vlaamse Gemeenschap Algemene

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 Stuk 19 (1998-1999) Nr. 5 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 4 mei 1999 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 stuk ingediend op 1326 (2011-2012) Nr. 7 1 december 2011 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 Amendementen Stukken in het dossier: 1326 (2011-2012)

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 stuk ingediend op 15 (2014-2015) Nr. 13 16 december 2014 (2014-2015) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Amendementen voorgesteld

Nadere informatie

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Lokaal Cultuurbeleid: wetgevend kader Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober

Nadere informatie

K Beleidsdomein Landbouw en Visserij

K Beleidsdomein Landbouw en Visserij K Beleidsdomein Landbouw en Visserij PR Benaming KD Landbouw-, Visserij- en Plattelandsbeleid 1 1.18 KE Uitvoering Landbouw- en Plattelandsbeleid 4 KF Landbouw- en Visserijonderzoek 91 KB DEPARTEMENT LV

Nadere informatie

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld 27-28 S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: voltijds secundair deeltijds secundair gewoon 438.315 deeltijds beroepssecundair 6.687 buitengewoon 18.263 deeltijds

Nadere informatie

KOPPELING DIPLOMA - ADMINISTRATIEF NIVEAU

KOPPELING DIPLOMA - ADMINISTRATIEF NIVEAU BIJLAGE 1-1.- KOPPELING DIPLOMA - ADMINISTRATIEF NIVEAU 1. De volgende diploma's en getuigschriften worden, naar gelang van het administratieve niveau, in aanmerking genomen voor aanwerving bij de diensten

Nadere informatie

Regeerakkoord, een verkenning. Vanuit de verschillende besleidsdomeinen Vanuit thema stad / bos Specifiek voor Ruimte

Regeerakkoord, een verkenning. Vanuit de verschillende besleidsdomeinen Vanuit thema stad / bos Specifiek voor Ruimte 1 Regeerakkoord, een verkenning Vanuit de verschillende besleidsdomeinen Vanuit thema stad / bos Specifiek voor Ruimte 2 Gemeenten meer autonomie, verantwoordelijkheid BB Steden met + 100.000 inw. mogelijkheid

Nadere informatie

Titel I Begrippen Volks

Titel I Begrippen Volks Intentieverklaring tussen de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs, de Vlaams Minister bevoegd voor Gezondheid, de Vlaams Minister bevoegd voor landbouwbeleid en de zeevisserij, en de Vlaams minister

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij; Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 13 van het decreet van xx xxxxxxxxxxxx 2015 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 63334 BELGISCH STAATSBLAD 26.10.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 14 juni 2006 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Norbert De Batselier houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 64010 BELGISCH STAATSBLAD 05.12.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE)

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE) Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties 1 VVP 2 Toerisme Provincie Antwerpen 3 Toerisme Limburg 4 Toerisme Oost-Vlaanderen 5 Toerisme Vlaams-Brabant 6 Westtoer Kunststeden

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Rekeningenboek over Begrotingsuitvoering beleidsdomein MOW

Rekeningenboek over Begrotingsuitvoering beleidsdomein MOW Rekeningenboek over 2013 Begrotingsuitvoering beleidsdomein MOW Inhoud Globaal beeld van beleidsdomein MOW over Kwaliteit financiële rapportering 2013 Kwaliteit financieel en budgettair beheer 2013 Uitdieping

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976 VLAAMSE OVERHEID 23 JUNI 2006. - Decreet houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (1) Het Vlaams Parlement heeft

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie

Uitvoering sectoraal akkoord 2008-2009: preventief medisch onderzoek 50+.

Uitvoering sectoraal akkoord 2008-2009: preventief medisch onderzoek 50+. Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 273.901 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie