AEGON RAPPORTEERT RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AEGON RAPPORTEERT RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005"

Transcriptie

1 PERSBERICHT Media: Investor Relations: AEGON RAPPORTEERT RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005 VERKOOP VAN NIEUWE LEVENSVERZEKERINGEN 1) STEEG MET 11% TOT EUR MILJOEN IN DE EERSTE NEGEN MAANDEN EN MET 1% IN HET DERDE KWARTAAL VERKOOP VAN NIEUWE LEVENSVERZEKERINGEN IN HET DERDE KWARTAAL HOGER IN AMERIKA, NEDERLAND EN HET VERENIGD KONINKRIJK EN LAGER IN TAIWAN OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR BELASTING STEEG MET 13% TOT MILJOEN IN DE EERSTE NEGEN MAANDEN EN MET 45% IN HET DERDE KWARTAAL NETTOWINST STEEG MET 30% TOT EUR MILJOEN IN DE EERSTE NEGEN MAANDEN EN MET 25% IN HET DERDE KWARTAAL ACQUISITIE VAN NATIONWIDE POLEN AFGEROND 1) De verkoop van nieuwe levensverzekeringen verwijst naar gestandaardiseerde nieuwe premieproductie verzekeringen en is gedefinieerd als nieuwe periodieke premie + 1/10 koopsommen KERNCIJFERS Bedragen in EUR miljoenen, behalve gegevens per aandeel Derde kwartaal 2005 Derde kwartaal 2004 % Eerste negen maanden 2005 Eerste negen maanden 2004 % Constante wisselkoersen % Operationeel resultaat vóór belasting Gesaldeerde winsten/verliezen op beleggingen en bijzondere waardeverminderingen vóór belasting Eenmalige baten / lasten Winst vóór belasting Nettowinst per aandeel 0,39 0, ,23 0, Commentaar van de voorzitter: De voorzitter van de Raad van Bestuur, Donald J. Shepard, schetst de belangrijkste ontwikkelingen van AEGON in de eerste negen maanden van 2005 als volgt: We zijn tevreden met de resultaten in het derde kwartaal. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen is verbeterd en we hebben vastgehouden aan ons streven onze kernactiviteiten winstgevend te laten groeien. In de Verenigde Staten waren er opvallende toenames in de verkoop van levensverzekeringen voor institutionele cliënten alsmede in de verkoop van variable annuities aan consumenten. Tevens gaf de verkoop van fixed en variable annuities in het pensioenbedrijf in het derde kwartaal een substantiële groei te zien. De verkoop van ons 5 for Life variable

2 annuity product is gegroeid in alle kwartalen sinds de introductie eind vorig jaar. In een periode waarin de markt voor fixed annuities een gestage daling te zien gaf, waren de nieuwe stortingen van fixed annuities in het derde kwartaal hoger dan in het eerste en het tweede kwartaal, vooral als gevolg van nieuwe distributieovereenkomsten in het bankkanaal. Tenslotte was de herverzekeringsproductie bijzonder sterk in de afgelopen negen maanden. Vooruitkijkend blijven we goede groeimogelijkheden zien voor levensherverzekering. In Nederland werd de verbetering in de verkoop van nieuwe levensverzekeringen vooral gedragen door ons collectieve pensioenbedrijf. In de gehele Nederlandse organisatie blijven we werken aan het verbeteren van de dienstverlening aan onze cliënten. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen in het Verenigd Koninkrijk (VK) was stabiel in de eerste negen maanden en vertoonde een stijging in het tweede en het derde kwartaal. Ons tussenpersonennetwerk Positive Solutions zag het aantal Registered Individuals dat zich bij het netwerk heeft aangesloten opnieuw groeien. Tegelijkertijd heeft AEGON de acquisitie van de resterende 40% van Positive Solutions versneld. We zien dit als een belangrijke stap voor AEGON s positie in het VK, nu de veranderingen die het gevolg zijn van de depolarisation vrijwel volledig zijn geïmplementeerd. Als gevolg van hogere resultaten in al onze belangrijkste landenunits, is het operationeel resultaat met 13% gestegen. Bepaalde volatiele posten die samenhangen met de toepassing van de International Financial Reporting Standards (IFRS) hadden een substantiële invloed, in het bijzonder in het derde kwartaal toen deze posten voor EUR 108 miljoen bijdroegen aan het operationeel resultaat. In dezelfde periode van vorig jaar was de bijdrage EUR 6 miljoen negatief. De nettowinst vertoonde een sterke toename in de eerste negen maanden (30%) alsmede in het derde kwartaal (25%). AEGON s groei in Centraal en Oost-Europa ligt op koers na de recente afronding van onze acquisitie van Nationwide Polen. Onze strategie om in Spanje activiteiten te ontwikkelen samen met spaarbanken, zoals ons samenwerkingsverband met CAM en de joint venture met Caja de Badajoz, ontwikkelt zich goed en we blijven op zoek naar verdere mogelijkheden in de markt. In Azië ontwikkelde de verkoop van nieuwe levensverzekeringen in Taiwan zich uitzonderlijk sterk in het tweede kwartaal, voordat de provisies voor bepaalde levensverzekeringsproducten werden verlaagd. De verkoop daalde in het derde kwartaal. In China hebben we een vergunning verworven om actief te mogen worden in de welvarende provincie Jiangsu en zijn we begonnen met de verkoop in Nanjing. We verheugen ons erop de activiteiten verder uit te breiden als de juiste mogelijkheden zich aandienen. We hebben in de eerste negen maanden van dit jaar goede vooruitgang geboekt met de verkoop van nieuwe levensverzekeringen, onze distributie-overeenkomsten uitgebouwd en strategische expansie bereikt in Azië en Centraal en Oost-Europa. AEGON blijft goed gepositioneerd om te voldoen aan de wensen van onze cliënten in onze bestaande en nieuwe markten. Pagina 2

3 Kerncijfers bedragen in miljoenen USD EUR EUR Eerste negen maanden Derde kwartaal Eerste negen maanden % % % Resultaten per productsoort Traditioneel leven Leven voor rekening van polishouders Fixed annuities Variabele annuities 36-2 N.M Institutionele garantieproducten Vermogensbeheer N.M Herverzekeringen Ziektekosten- en ongevallenverzekering Schadeverzekeringen Bankactiviteiten Overig Financieringslasten en Overige Operationeel resultaat voor belastingen Per saldo winst/verlies op beleggingen N.M. Bijzondere waardeverminderingen 9-76 N.M N.M Eenmalige baten/lasten 0-1 N.M Winst voor belastingen Aandeel in winst/verlies deelnemingen Belastingen N.M. Minderheidsbelang derden 4-5 N.M. 0-5 N.M Nettowinst Winst voor belastingen geografisch Amerika Nederland Verenigd Koninkrijk Overige landen Winst voor belastingen business units N.M. Holding en overige activiteiten N.M N.M. Eliminaties -5 0 N.M N.M Winst voor belastingen Provisies en kosten Cijfers per gewoon aandeel van EUR 0,12 1,55 1,18 31 Nettowinst 1 0,39 0, ,23 0, ,55 1,18 31 Nettowinst na volledige conversie 1 0,39 0, ,23 0,96 28 Op Op Op Op 30 sept. 31 dec 30 sept. 31 dec ,55 11,46 10 Eigen vermogen 10,42 8, ,73 11,66 9 Eigen vermogen na volledige conversie 10,57 8,56 23 Aantal medewerkers Geplaatste gewone aandelen: - Aantal gewone aandelen (miljoenen) Gewogen gemiddeld aantal (miljoenen) Na aftrek van preferent dividend en intrest op perpetuele leningen. Pagina 3

4 Verkoop In de eerste negen maanden is de verkoop van nieuwe levensverzekeringen met 11% gestegen tot EUR miljoen. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen in Amerika steeg met 12% tot USD 879 miljoen, vooral als gevolg van een sterke productie voor institutionele cliënten en een hogere herverzekeringsproductie. Het afsluiten van een aantal grote pensioencontracten lag ten grondslag aan de 10% groei in de verkoop van nieuwe levensverzekeringen in Nederland. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen in het Verenigd Koninkrijk was stabiel gedurende de eerste negen maanden, doordat de verkoop zich goed herstelde na de daling in het eerste kwartaal. De daling in het eerste kwartaal volgde op een aantal maatregelen om de prijsstelling en provisies aan te passen in de voor AEGON belangrijke pensioenmarkten. In Taiwan is de verkoop van nieuwe levensverzekeringen in de eerste negen maanden meer dan verdubbeld tot NTD 11,3 miljard, vooral als gevolg van een bijzonder sterke groei van de verkoop van traditionele levenproducten in het tweede kwartaal. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen in Taiwan daalde in het derde kwartaal. In Amerika steeg de verkoop van annuities en van institutionele producten met gegarandeerde uitkering met 5% vergeleken met de eerste negen maanden van De verkoop van variable annuities profiteerde van een hogere verkoop in de retailmarkt en een hogere verkoop via de pensioenbedrijven. De verkoop van fixed annuities daalde in de eerste negen maanden. Deze daling is het gevolg van AEGON s streven producten winstgevend te verkopen, alsmede van het renteklimaat. De verkoop van fixed annuities in het derde kwartaal was 9% hoger dan in het tweede kwartaal, doordat de distributie via banken werd versterkt. In alle landenunits steeg de niet op de balans opgenomen productie, waarvan het grootste deel afkomstig was van nieuwe pensioencontracten in het Verenigd Koninkrijk. Operationeel resultaat vóór belasting In de eerste negen maanden steeg het operationeel resultaat vóór belasting met 13% tot EUR miljoen (en steeg met 16% op basis van constante wisselkoersen). De drie grootste landenunits Amerika, Nederland en het Verenigd Koninkrijk laten alle drie een stijging zien in het operationeel resultaat vóór belasting. De stijging in Amerika is vooral het gevolg van groei van de activiteiten en van het effect van volatiele posten, alsmede van een aantal positieve eenmalige posten. Dit werd gedeeltelijk tenietgedaan door lagere marges op institutionele producten met gegarandeerde uitkering. De stijging van het operationeel resultaat vóór belasting in Nederland is vooral het gevolg van hogere beleggingsinkomsten en een verbeterd schaderesultaat in schadeverzekeringen, gedeeltelijk tenietgedaan door toevoegingen aan de voorzieningen voor bepaalde gegarandeerde uitkeringen en voor verbeteringen aan bepaalde levensverzekeringsproducten in de eerste helft van het jaar. In het Verenigd Koninkrijk is de stijging vooral het gevolg van de positieve effecten van hogere aandelen- en obligatiemarkten. De stijging is gedeeltelijk tenietgedaan door een last, genomen voor een bonusuitkering in het kader van de werving van Registered Individuals.Tegelijkertijd heeft AEGON de acquisitie van de resterende 40% van Positive Solutions versneld. De verkoop begin dit jaar van de Spaanse schadeverzekeringsactiviteiten is de belangrijkste reden voor de daling in het operationeel resultaat in Overige landen in de eerste negen maanden. In het derde kwartaal van dit jaar is het operationeel resultaat vóór belasting vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar met 45% gestegen tot EUR 652 miljoen. Nettowinst De nettowinst steeg met 30% tot EUR miljoen in de eerste negen maanden van 2005 (32% op basis van constante wisselkoersen) voornamelijk als gevolg van een hoger operationeel resultaat en per saldo toegenomen winst op beleggingen. De effectieve belastingdruk was met 27,3% onveranderd in de eerste negen maanden van De nettowinst per aandeel steeg met 28% tot EUR 1,23. De nettowinst in het derde kwartaal van 2005 bedroeg EUR 643 miljoen en steeg met 25% vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar, terwijl de nettowinst per aandeel met 18% steeg tot EUR 0,39. Pagina 4

5 Gesaldeerde winsten en verliezen op beleggingen (vóór belasting) en bijzondere waardeverminderingen Gesaldeerde winsten en verliezen op beleggingen (vóór belasting) tezamen met de bijzondere waardeverminderingen kwamen positief uit op EUR miljoen, vergeleken met een bate van EUR 548 miljoen in de eerste negen maanden van Eenmalige baten bedroegen EUR 176 miljoen vóór belasting en betroffen de boekwinst op de verkoop van de Spaanse schadeverzekeringsactiviteiten. Provisies en kosten Provisies en kosten daalden met 7% tot EUR miljoen (6% op basis van constante wisselkoersen). De daling van de kosten is toe te schrijven aan de verkoop van het grootste deel van de activiteiten van Transamerica Finance Corporation in de loop van 2004, alsmede aan kostenbesparingen in Amerika en AEGON UK. Inkomsten genererende beleggingen De totale waarde van de inkomsten genererende beleggingen bedroeg op 30 september 2005 EUR 343 miljard, een stijging met 13% vergeleken met ultimo Eigen vermogen Het eigen vermogen bedroeg op 30 september 2005 EUR 18,5 miljard, een stijging met 24% vergeleken met 31 december Pagina 5

6 VERSLAG VAN DE LANDEN Amerika bedragen in miljoenen USD USD EUR Derde kwartaal Eerste negen maanden Eerste negen maanden % % % Resultaten per productsoort Traditioneel leven Leven voor rekening van polishouders Fixed annuities N.M. Variabele annuities Institutionele garantieproducten N.M. Vermogensbeheer N.M N.M Herverzekeringen Ziektekosten- en ongevallenverzekering Operationeel resultaat voor belastingen Per saldo winst/verlies op beleggingen N.M. Bijzondere waardeverminderingen N.M N.M Winst voor belastingen N.M. Aandeel in winst/verlies deelnemingen 0 1 N.M. 0 1 N.M Belastingen N.M. Minderheidsbelang derden 2-6 N.M. 2-5 N.M Nettowinst Omzet Leven algemene rekening koopsommen Leven algemene rekening periodieke premies N.M. Leven polishouders koopsommen N.M N.M Leven polishouders periodieke premies Totaal levensverzekering brutopremies Ziektekosten- en ongevallenverzekering Totaal brutopremies Opbrengst beleggingen verzekeringsactiviteiten Vergoedingen en provisies Totaal omzet N.M. Overig operationele opbrengsten Omzet en operationele opbrengsten Overige opbrengsten Totaal omzet en overige opbrengsten Provisies en kosten Gestandaardiseerde nieuwe premieproductie verzekeringen Koopsommen Periodieke premie op jaarbasis Totaal periodiek plus 1/10 koopsommen Bruto stortingen Fixed annuities Institutionele garantieproducten Variabele annuities Totaal productie, op balans Productie, niet op balans Synthetic GICs Beleggingsfondsen, Collective Trusts en overig beheerd vermogen Totaal productie, niet op balans Pagina 6

7 AMERIKA (AEGON USA EN AEGON Canada) De verkoop van nieuwe levensverzekeringen is met 12% gestegen tot USD 879 miljoen. Het operationeel resultaat vóór belasting is in de eerste negen maanden van 2005 met 8% gestegen tot USD miljoen. Amerika neemt 74% van het operationeel resultaat vóór belasting van de landenunits voor zijn rekening. De operationele kosten waren met USD miljoen iets lager dan vorig jaar. De totale waarde van de inkomsten genererende beleggingen steeg vergeleken met ultimo 2004 met 2% tot USD 262 miljard. Resultaten Het operationeel resultaat vóór belasting steeg met 8% tot USD miljoen, het gevolg van een sterke winstgroei in traditioneel leven, fixed annuities, vermogensbeheer en herverzekeringen in Amerika. Het effect van bepaalde volatiele posten heeft het resultaat vóór belasting in de eerste negen maanden van 2005 doen stijgen met USD 119 miljoen, vergeleken met USD 72 miljoen in dezelfde periode van Deze posten worden nader toegelicht op pagina 9. In het derde kwartaal steeg het operationeel resultaat vóór belasting met 37% tot USD 674 miljoen, vergeleken met USD 492 miljoen in het derde kwartaal van Door volatiele posten steeg het resultaat in het derde kwartaal met USD 143 miljoen, vergeleken met een stijging met USD 7 miljoen in hetzelfde kwartaal van De nettowinst, waarin begrepen de gesaldeerde winsten en verliezen op beleggingen en bijzondere waardeverminderingen, steeg met 20% tot USD miljoen. De per saldo winst op beleggingen (vóór belasting) bedroeg USD 224 miljoen, vergeleken met USD 143 miljoen in de eerste negen maanden van De bijzondere waardemutaties kwamen uit op per saldo USD 69 miljoen dit jaar, vergeleken met per saldo USD 100 miljoen negatief in dezelfde periode van Traditioneel leven / leven voor rekening polishouders De verkoop van nieuwe levensverzekeringen steeg vergeleken met de eerste negen maanden van vorig jaar met 4% tot USD 676 miljoen. In dit bedrag is niet de nieuwe levensverzekeringsproductie uit herverzekeringen opgenomen. Die wordt als een apart productsegment gerapporteerd. De toename in de verkoop van nieuwe levensverzekeringen is vooral het gevolg van een hogere productie voor institutionele cliënten in het eerste en derde kwartaal van Het operationeel resultaat vóór belasting uit traditioneel leven is met 11% gestegen tot USD 503 miljoen in de eerste negen maanden van Aanhoudende groei van de bestaande portefeuille droeg bij aan de stijging van het resultaat gedurende Dat geldt ook voor de volatiele posten. Dit werd gedeeltelijk tenietgedaan door hogere overlijdensuitkeringen in de eerste zes maanden van dit jaar. In het operationeel resultaat vóór belasting in het derde kwartaal is een bate uit reserve-aanpassing begrepen van USD 15 miljoen. Het operationeel resultaat vóór belasting uit leven voor rekening van polishouders steeg met 8% tot USD 86 miljoen in de eerste negen maanden vergeleken met dezelfde periode van Dit is het gevolg van groei van de portefeuille. Fixed annuities De stortingen van fixed annuities daalden in de eerste negen maanden van 2005 met 34% tot USD miljoen, hoewel de stortingen gedurende 2005 van kwartaal op kwartaal groei hebben laten zien tegen de marktontwikkeling in. De stortingen in het derde kwartaal waren 9% hoger dan in het tweede kwartaal van De daling van de verkoop van fixed annuities ten opzichte van 2004 is het gevolg van AEGON s voortdurende streven producten winstgevend te verkopen met een acceptabel risicoprofiel en van de huidige lage rentestand. Pagina 7

8 Het saldo van fixed annuities bedroeg USD 53,0 miljard, een daling met 3% vergeleken met ultimo Het polisverval bleef achter bij de lange termijn verwachtingen. Het operationeel resultaat vóór belasting uit fixed annuities is met 60% gestegen tot USD 357 miljoen in de eerste negen maanden van Deze stijging is vooral het gevolg van een positief effect van volatiele posten en van gunstige sterfteresultaten op uit te betalen annuities, gedeeltelijk tenietgedaan door een gematigde margedaling in het tweede en het derde kwartaal van dit jaar. In het derde kwartaal bedroeg de productmarge op operationele basis vóór belasting volgens IFRS op het grootste deel van de fixed annuities portefeuille 233 basispunten, vergeleken met 216 basispunten in het tweede kwartaal van dit jaar. In de productmarge in het derde kwartaal zijn 33 basispunten begrepen die het gevolg zijn van het waarderen van bepaalde financiële activa op reële waarde, vergeleken met 10 basispunten in het tweede kwartaal. Institutionele producten met gegarandeerde uitkering De verkopen van institutionele producten met gegarandeerde uitkering bedroegen USD 8,6 miljard, een stijging van 10% vergeleken met de eerste negen maanden van De hogere verkopen betroffen met name de traditionele GICs en GIC producten voor gemeentelijke en andere overheden. Het saldo van institutionele producten met gegarandeerde uitkering bleef stabiel vergeleken met het tweede kwartaal met USD 32,4 miljard op 30 september Het operationeel resultaat vóór belasting uit institutionele producten met gegarandeerde uitkering daalde met 24% tot USD 265 miljoen in de eerste negen maanden van De daling was vooral het gevolg van de krappere productmarges in de eerste zes maanden als gevolg van de gestegen korte rente. Bovendien omvatte het operationeel resultaat in de vergelijkbare periode van 2004 een eenmalige positieve post van USD 16 miljoen. Volatiele posten zorgden voor een daling in het resultaat van USD 13 miljoen vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar. Variable annuities De stortingen van nieuwe variable annuities bedroegen USD miljoen, een stijging met 21% vergeleken met de eerste negen maanden van De stortingen in het derde kwartaal bedroegen USD miljoen, een stijging met 25% vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar en een stijging van 57% vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar. De sterke groei van jaar op jaar doet zich voor in zowel het retailkanaal als in de pensioenmarkten. Het retailproduct 5 for Life, dat in het vierde kwartaal van 2004 werd geïntroduceerd, blijft aan kracht winnen en de verkoop van het product steeg in het derde kwartaal tot USD 155 miljoen, een stijging met 23% vergeleken met het tweede kwartaal. Het saldo van variable annuities steeg ten opzichte van het eind van het tweede kwartaal van 2005 met USD 2,2 miljard tot USD 46,9 miljard als gevolg van netto-instroom en sterke fondsresultaten. Het operationeel resultaat vóór belasting uit variable annuities daalde tot USD 42 miljoen, vergeleken met USD 136 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. De daling vormt met name de weerslag van de waardering van Canadese segregated funds met garanties bij expiratie in het tweede kwartaal. Hogere beheervergoedingen op het beheerd vermogen werden gedeeltelijk tenietgedaan door een eenmalige post van USD 25 miljoen in het tweede kwartaal. Vermogensbeheer Niet op de balans opgenomen producten omvatten onder meer beheerd vermogen, zoals beleggingsfondsen, collectieve beleggingstrusts en synthetische GICs. De niet op de balans opgenomen productie steeg met 2% tot USD 13,4 miljard. De verkoop van beleggingsfondsen bedroeg in de eerste negen maanden van 2005 USD 7,8 miljard, een daling ten opzichte van de USD 8,4 miljard in dezelfde periode van De verkoop van synthetische GICs van USD 5,6 miljard in 2005 betekende een stijging met 18%. De niet op de balans opgenomen activa stegen met 3% ten opzichte van ultimo 2004 en bedroegen USD 78,6 miljard op 30 september Pagina 8

9 Het operationeel resultaat vóór belasting uit vermogensbeheer bedroeg USD 63 miljoen, een toename met USD 51 miljoen als gevolg van hogere beheervergoedingen door groei van het beheerd vermogen, lagere kosten en een eenmalige positieve post van USD 20 miljoen in het tweede kwartaal. Herverzekering De nieuwe levensverzekeringsproductie uit herverzekeringen bedroeg USD 203 miljoen, een toename met USD 69 miljoen of 51% vergeleken met de eerste negen maanden van Dit is het gevolg van zeer goede verkopen op zowel de binnenlandse als de internationale levensverzekeringsmarkten. Het operationeel resultaat vóór belasting uit herverzekeringen steeg met 72% tot USD 100 miljoen. De toename is vooral het gevolg van de sterke groei van de bestaande portefeuille en gunstiger sterfteresultaten, vergeleken met de negatieve sterfteresultaten in het tweede kwartaal van Bovendien omvat het operationeel resultaat voor de eerste negen maanden van 2005 een positieve eenmalige aanpassing van USD 19 miljoen, die zich met name in het tweede kwartaal voordeed. Ziektekosten- en ongevallenverzekering De premie-inkomsten uit ziektekosten- en ongevallenverzekeringen bedroegen USD miljoen, een stijging met 3% door hogere verkopen uit sponsored programs en door premieverhogingen voor bepaalde ziektekostenverzekeringen. De halverwege 2004 aangekondigde stopzetting van nieuwe verkopen van long-term-care producten heeft de groei van de premie-inkomsten verminderd. Het operationeel resultaat vóór belasting uit ziektekosten- en ongevallenverzekeringen van USD 282 miljoen betekende een toename met USD 13 miljoen ten opzichte van de eerste negen maanden van De toename is met name het gevolg van groei, een verbeterde schadelast en een daling van het aantal royementen. Provisies en kosten Provisies en kosten bedroegen USD miljoen, een daling met 6%. De operationele kosten van USD miljoen waren 1% lager, aangezien kostenbesparingen door operationele efficiencyverbeteringen en bepaalde eenmalige positieve aanpassingen grotendeels teniet zijn gedaan door hogere kosten voor regelgeving en compliance. Effect van volatiele posten in Amerika Het ligt in de lijn der verwachting dat het operationele resultaat vóór belasting op IFRS basis voor Amerika volatieler zal zijn dan de winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed op basis van de in het verleden toegepaste Nederlandse grondslagen. Er zijn drie specifieke onderdelen waarvan wordt verwacht dat zij zullen leiden tot belangrijke volatiliteit op korte termijn door de waardering op reële waarde van de betreffende activa. In totaal droegen deze onderdelen in de eerste negen maanden van dit jaar voor USD 119 miljoen bij aan het operationeel resultaat vóór belasting, vergeleken met USD 72 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. Deze onderdelen zijn: Waardering van activa bepaalde financiële activa die op basis van het totaal rendement worden beheerd, zoals hedge funds, converteerbare obligaties en bepaalde commanditaire vennootschappen, worden tegen reële waarde opgenomen zonder dat daar veranderingen in de reële waarde van de verplichtingen tegenover staan. Op 30 september 2005 bedroegen deze activa USD 3,1 miljard oftewel iets meer dan 2% van de beleggingen voor algemene rekening van Amerika. De waardering van deze activa droeg in de eerste negen maanden van 2005 USD 173 miljoen bij aan het operationeel resultaat vóór belasting, vergeleken met USD 134 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. Het effect hiervan is zichtbaar in de segmenten traditioneel leven, fixed annuities en institutionele producten met gegarandeerde uitkering. Pagina 9

10 Total return annuity dit annuity product voorziet in het doorgeven van het totale beleggingsrendement op een portefeuille effecten (doorgaans een mix van bedrijfs- en converteerbare obligaties) aan de cliënt, gekoppeld aan een cumulatieve minimumgarantie. Zowel de activa als de verplichtingen worden tegen reële waarde gewaardeerd, maar door de minimumgarantie zullen niet alle reële waardeveranderingen in de activa door veranderingen in de waardering van de verplichtingen worden opgeheven. Dit product bestaat zowel in het fixed annuity segment als in het herverzekeringssegment, maar in beide segmenten wordt het product niet meer verkocht. Op 30 september 2005 bedroeg het saldo van fixed annuities USD 2,3 miljard en het saldo herverzekering USD 0,6 miljard. Deze post droeg in de eerste negen maanden van 2004 voor USD 86 miljoen negatief bij aan het operationeel resultaat vóór belasting, vergeleken met een positieve USD 4 miljoen dit jaar. Segregated funds met garantie bij expiratie segregated funds verkocht in Canada en gerapporteerd onder het variable annuity segment, bevatten 10-jaars garanties bij afloop die tegen reële waarde worden opgenomen, gebruik makend van op reële waarden gebaseerde risiconeutrale scenariotechnieken. Het effect op het operationeel resultaat van deze garanties is over het algemeen positief bij hogere rendementen op aandelenmarkten en hogere rentevoeten en negatief bij lagere rendementen op aandelenmarkten en lagere rentevoeten. Op 30 september 2005 bedroeg het saldo van segregated funds met garantie bij expiratie USD 4,3 miljard (CAD 5,0 miljard). Dit product droeg dit jaar voor USD 58 miljoen negatief bij aan het operationeel resultaat vóór belasting, vergeleken met een winst van USD 24 miljoen in de eerste negen maanden van vorig jaar. De daling in 2005 is met name het gevolg van de substantiële daling van de risicovrije rentevoet gedurende het tweede kwartaal, alsmede van veranderingen in het tweede en in het derde kwartaal in de veronderstellingen die voor deze producten worden gehanteerd. Wij verwijzen naar pagina 26 voor een overzicht van de effecten van bovengenoemde volatiele posten op het operationeel resultaat per productsegment. Pagina 10

11 Nederland bedragen in miljoenen EUR EUR Derde kwartaal Eerste negen maanden % % Resultaten per productsoort 70-1 N.M. Traditioneel leven N.M N.M. Leven voor rekening van polishouders N.M Vermogensbeheer Ziektekosten- en ongevallenverzekering Schadeverzekeringen Bankactiviteiten N.M. Operationeel resultaat voor belastingen Per saldo winst/verlies op beleggingen N.M. Bijzondere waardeverminderingen N.M Winst voor belastingen Aandeel in winst/verlies deelnemingen Belastingen N.M. Minderheidsbelang derden -3 0 N.M Nettowinst Omzet Leven algemene rekening koopsommen Leven algemene rekening periodieke premies Leven polishouders koopsommen Leven polishouders periodieke premies Totaal levensverzekering brutopremies Ziektekosten- en ongevallenverzekering Schadeverzekeringen Totaal brutopremies Opbrengst beleggingen verzekeringsactiviteiten Vergoedingen en provisies Opbrengst bankactiviteiten Totaal omzet N.M. Overig operationele opbrengsten N.M Omzet en operationele opbrengsten Overige opbrengsten Totaal omzet en overige opbrengsten Provisies en kosten Gestandaardiseerde nieuwe premieproductie verzekeringen Koopsommen Periodieke premie op jaarbasis Totaal periodiek plus 1/10 koopsommen Premie schadeverzekeringen Bruto stortingen Spaarstortingen Totaal productie, op balans Productie, niet op balans Beleggingsfondsen en overig beheerd vermogen Totaal productie, niet op balans Hierin begrepen winst uit niet op de balans opgenomen producten. Pagina 11

12 AEGON NEDERLAND De verkoop van nieuwe levensverzekeringen steeg met 10% tot EUR 169 miljoen in de eerste negen maanden van Het operationeel resultaat vóór belasting steeg met 87% tot EUR 239 miljoen in de eerste negen maanden van Nederland neemt 13% van het operationeel resultaat vóór belasting van de landenunits voor zijn rekening. De operationele kosten stegen vergeleken met de eerste negen maanden van 2004 met 24% tot EUR 583 miljoen, voornamelijk als gevolg van toevoegingen aan de voorzieningen in de eerste helft van het jaar en van de invoering van maatregelen om de serviceverlening door de organisatie te verbeteren. De totale waarde van de inkomsten genererende beleggingen is ten opzichte van ultimo 2004 met 7% gestegen tot EUR 61,9 miljard. Resultaten Het operationeel resultaat vóór belastingen bedroeg EUR 239 miljoen in de eerste negen maanden, een toename met 87%. De toename in het operationeel resultaat in Nederland is vooral het gevolg van hogere beleggingsinkomsten en van een verbeterd schaderesultaat van de nietlevensverzekeringen, gedeeltelijk tenietgedaan door toevoegingen in de eerste helft van het jaar aan de voorzieningen voor producten met bepaalde garanties en voor verbeteringen aan bepaalde levensverzekeringsproducten. Het operationeel resultaat bevat volatiele posten, die nader worden toegelicht op pagina 13. Deze posten droegen in de eerste negen maanden van dit jaar EUR 39 miljoen positief bij aan het operationeel resultaat, vergeleken met een negatieve EUR 4 miljoen in de eerste negen maanden van Het operationeel resultaat vóór belasting in het derde kwartaal van 2005 bedroeg EUR 121 miljoen, vergeleken met EUR 35 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. De nettowinst, waarin begrepen de gesaldeerde winsten en verliezen op beleggingen en de bijzondere waardeverminderingen, steeg met 73% tot EUR 822 miljoen. De gesaldeerde winsten en verliezen op beleggingen (vóór belasting) bedroegen EUR 870 miljoen, vergeleken met EUR 490 miljoen in de eerste negen maanden van De per saldo winst (vóór belasting) omvat, naast de gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen, obligaties en andere activa, een bedrag van EUR 327 miljoen voor de toegenomen marktwaarde van derivaten. De nettowinst in het derde kwartaal steeg met 21% tot EUR 228 miljoen als gevolg van een hoger operationeel resultaat en een lagere effectieve belastingdruk, gedeeltelijk tenietgedaan door lagere gesaldeerde winsten en verliezen op beleggingen. Traditioneel leven / leven voor rekening van polishouders De verkoop van nieuwe levensverzekeringen steeg met 10% tot EUR 169 miljoen. Dit is vooral het gevolg van groei in het pensioenbedrijf door het afsluiten van een aantal grote collectieve pensioencontracten. Het operationeel resultaat vóór belasting uit traditioneel leven bedroeg EUR 192 miljoen, vergeleken met EUR 15 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. De toename is vooral het gevolg van hogere intrestopbrengsten uit derivaten ten behoeve van asset and liability management en van het positieve effect van volatiele posten. Het operationeel resultaat vóór belasting uit leven voor rekening van polishouders liet een verlies zien van EUR 34 miljoen, vergeleken met een winst van EUR 25 miljoen in de eerste negen maanden van vorig jaar. Dit is vooral het gevolg van toevoegingen aan de voorzieningen in de eerste helft van het jaar. Pagina 12

13 Vermogensbeheer De niet op de balans opgenomen productie steeg met 17% tot EUR 715 miljoen. Dit is vooral het gevolg van groei van de collectieve pensioencontracten waarvoor de dienstverlening uitsluitend bestaat uit vermogensbeheer en van het goede resultaat bij TKP Pensioen. Het operationeel resultaat vóór belasting uit vermogensbeheer bedroeg EUR 19 miljoen, vergeleken met EUR 27 miljoen in de eerste negen maanden van Het resultaat bij TKP Pensioen en AEGON Asset Management verbeterde. Het operationeel resultaat van Meeùs was lager. Niet-levensverzekeringen De premie-inkomsten uit ziektekosten- en ongevallenverzekeringen stegen met 4% tot EUR 165 miljoen, wat een gevolg is van de groei in de portefeuille die volgde op het terugtreden van de overheid uit de arbeidsongeschiktheids- en ziekteverzuimproducten voor zelfstandige ondernemers. De premie-inkomsten uit schadeverzekeringen bleven stabiel met EUR 353 miljoen. Het resultaat vóór belasting uit ziektekosten- en ongevallenverzekeringen steeg tot EUR 33 miljoen, vergeleken met EUR 18 miljoen in de eerste negen maanden van De verbetering van het resultaat is vooral het gevolg van een schadelast die substantieel beter was dan verwacht bij arbeidsongeschiktheids- en ziekteverzuimproducten. Het operationeel resultaat vóór belasting uit schadeverzekeringen daalde met 14% tot EUR 25 miljoen, vooral als gevolg van toevoegingen aan de voorzieningen voor persoonlijke aansprakelijkheidsverzekeringen. Bankactiviteiten Het operationeel resultaat vóór belasting uit bankactiviteiten bedroeg EUR 4 miljoen, vergeleken met EUR 14 miljoen in de eerste negen maanden van De daling is het gevolg van toevoegingen aan de voorzieningen in de eerste helft van het jaar en van lagere rentemarges op spaarrekeningen. Provisies en kosten Provisies en kosten stegen met 6% tot EUR 848 miljoen. De operationele kosten bedroegen EUR 583 miljoen, 24% meer dan in de vergelijkbare periode. De stijging is vooral het gevolg van toevoegingen aan de voorzieningen die in de eerste helft van dit jaar zijn getroffen. Deze effecten buiten beschouwing gelaten, bedroeg de stijging van de operationele kosten ongeveer 2%. Effect van volatiele posten in Nederland Het ligt in de lijn der verwachting dat het operationele resultaat vóór belasting op IFRS basis voor Nederland volatieler zal zijn dan de winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed op basis van de in het verleden toegepaste Nederlandse grondslagen. Er zijn twee specifieke onderdelen waarvan wordt verwacht dat zij zullen leiden tot belangrijke volatiliteit op korte termijn door de waardering op reële waarde van de betreffende activa. In totaal droegen deze onderdelen in de eerste negen maanden van dit jaar voor EUR 39 miljoen bij aan het operationeel resultaat vóór belasting, vergeleken met een negatief bedrag van EUR 4 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. Deze onderdelen zijn: Waardering van activa bepaalde financiële activa, zoals private equity-beleggingen, worden tegen de reële waarde verantwoord, zonder dat daar compenserende veranderingen in de reële waarde van de verplichtingen tegenover staan. Op 30 september 2005 bedroegen deze activa EUR 226 miljoen. Dit onderdeel droeg EUR 13 miljoen bij aan het operatoneel resultaat vóór belasting in de eerste negen maanden van 2004, vergeleken met EUR 56 miljoen in de eerste negen maanden van dit jaar. Pagina 13

14 Derivaten gebruikt bij de portefeuillesamenstelling AEGON Nederland gebruikt derivaten bij het beheer van zijn beleggingsportefeuille. Deze derivaten worden tegen reële waarde opgenomen zonder compenserende veranderingen in de reële waarde van de verplichtingen. De waardering van deze derivaten had een negatieve invloed van EUR 17 miljoen op het operationele resultaat vóór belasting in de eerste negen maanden van zowel 2004 als Wij verwijzen naar pagina 26 voor een overzicht van de effecten van bovengenoemde volatiele posten op het operationeel resultaat per productsegment. Pagina 14

15 Verenigd Koninkrijk bedragen in miljoenen GBP GBP EUR Derde kwartaal Eerste negen maanden Eerste negen maanden % % % Resultaten per productsoort -1 1 N.M. Traditioneel leven 0-4 N.M. 0-5 N.M Leven voor rekening van polishouders N.M. Vermogensbeheer N.M N.M Overig Operationeel resultaat voor belastingen N.M. Per saldo winst/verlies op beleggingen 4-1 N.M. 6-2 N.M Bijzondere waardeverminderingen -1 0 N.M N.M Winst voor belastingen Toe te kennen belasting polishouders Winst voor belasting voor rekening van aandeelhouders Aandeel in winst/verlies deelnemingen Belasting voor rekening van aandeelhouders Minderheidsbelang derden Nettowinst Omzet Leven algemene rekening koopsommen Leven algemene rekening periodieke premies Leven polishouders koopsommen Leven polishouders periodieke premies Totaal levensverzekering brutopremies Opbrengst beleggingen verzekeringsactiviteiten Vergoedingen en provisies Totaal omzet N.M. Overig operationele opbrengsten N.M N.M Omzet en operationele opbrengsten N.M. Overige opbrengsten 4 0 N.M. 6 0 N.M Totaal omzet en overige opbrengsten Provisies en kosten Gestandaardiseerde nieuwe premieproductie verzekeringen Koopsommen Periodieke premie op jaarbasis Totaal periodiek plus 1/10 koopsommen Productie, niet op balans N.M. Beleggingsfondsen en overig beheerd vermogen N.M N.M N.M. Totaal productie, niet op balans N.M N.M. 1 Inclusief GBP 23 miljoen bonussen gerelateerd aan Positive Solutions in Overig is gebruikt om de doorbelasting van belasting polishouders te rapporteren. Een gelijke belastinglast is in de regel Toe te kennen belasting polishouders verantwoord. 3 Inclusief productie van beleggingscontracten zonder discretionaire winstdeling waarvan de opbrengsten niet worden verantwoord in de omzet maar direct op de beleggingscontracten worden bijgeschreven. Pagina 15

16 AEGON UK De verkoop van nieuwe levensverzekeringen was stabiel met GBP 491 miljoen. Het operationeel resultaat vóór belasting steeg met 31% tot GBP 136 miljoen en met 8% wanneer de effecten van de vennootschapsbelasting voor polishouders niet worden meegerekend. Het Verenigd Koninkrijk neemt 11% van het operationeel resultaat vóór belasting van de landenunits voor zijn rekening. De operationele kosten stegen met GBP 1 miljoen tot GBP 269 miljoen. De totale waarde van de inkomsten genererende beleggingen steeg met 11% tot GBP 40,1 miljard vergeleken met ultimo Resultaten Het operationeel resultaat vóór belasting bedroeg GBP 136 miljoen in de eerste negen maanden, een toename van 31%. Wanneer de effecten van de vennootschapsbelasting voor polishouders niet worden meegerekend, steeg het operationeel resultaat vóór belasting met 8%. Dit is een zinvollere indicator voor de prestatie van de onderneming, omdat de bate die in het operationeel resultaat is opgenomen wegens doorbelasting van vennootschapsbelasting aan polishouders wordt geneutraliseerd door een gelijk en direct daaraan gerelateerd belastingbedrag dat niet is opgenomen onder het operationeel resultaat. De toename in het operationeel resultaat in de eerste negen maanden is vooral het gevolg van het positieve effect van de hogere aandelen- en obligatiemarkten. AEGON heeft de acquisitie van de resterende 40% van Positive Solutions vervroegd naar begin Als gevolg daarvan heeft AEGON UK ook de bonusuitkering voor Registered Individuals en medewerkers van Positive Solutions vervroegd. Het operationeel resultaat in het derde kwartaal omvat een last voor een bonusuitkering van GBP 23 miljoen. Naar verwachting zal nog een last van GBP 19 miljoen moeten worden genomen in verband met deze bonusuitkering, te verdelen over twee tranches van GBP 8 miljoen in het vierde kwartaal van dit jaar en in het eerste kwartaal van volgend jaar. De nettowinst, waarin begrepen de gesaldeerde winsten en verliezen op beleggingen en de bijzondere waardeverminderingen, steeg met 10% tot GBP 66 miljoen. De nettowinst in het derde kwartaal daalde met 41% tot GBP 13 miljoen. Traditioneel leven / leven voor rekening van polishouders De verkoop van nieuwe levensverzekeringen was stabiel in de eerste negen maanden van 2005, vooral als gevolg van maatregelen die zijn genomen om de prijsstelling en provisies in de belangrijkste pensioenmarkten aan te passen. Deze maatregelen hebben vooral de verkoop in het eerste kwartaal beïnvloed, terwijl het tweede en het derde kwartaal herstel in de verkoopniveaus te zien gaven. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen in het derde kwartaal steeg met 6% vergeleken met het derde kwartaal van AEGON UK heeft opnieuw een solide groei gerealiseerd bij onshore bonds en collectieve risicoverzekeringen. Dit is een illustratie van de succesvolle diversificatie door AEGON UK in het niet-pensioen bedrijf. In het derde kwartaal namen de niet-pensioenactiviteiten zoals bonds, annuities en risicoverzekeringen 31% van de verkoop voor hun rekening. Het operationeel resultaat vóór belasting uit traditioneel leven was nihil, vergeleken met een verlies van GBP 4 miljoen in de eerste negen maanden van Deze verbetering is vooral het gevolg van de herstructureringslast van GBP 5 miljoen die in de vergelijkbare periode van 2004 werd genomen. Het operationeel resultaat vóór belasting uit leven voor rekening van polishouders bedroeg GBP 100 miljoen, een toename met 28%. De toename is vooral het gevolg van de invloed van hogere aandelen- en obligatiemarkten op de beheervergoedingen. Pagina 16

17 Vermogensbeheer Op het gebied van vermogensbeheer heeft AEGON UK zijn sterke prestatie in de retailmarkt en bij institutionele verkopen kunnen handhaven, doordat de aanhoudende verbetering op de effectenmarkten beleggers terug in de markt heeft gebracht. De totale niet op de balans opgenomen productie bedroeg GBP 947 miljoen, vergeleken met GBP 83 miljoen in de eerste negen maanden van vorig jaar. Het operationeel resultaat vóór belasting uit vermogensbeheer kwam uit op een verlies van GBP 17 miljoen, vergeleken met een winst van GBP 3 miljoen in de eerste negen maanden van Het lagere resultaat is het gevolg van een wijziging in het bonusplan gerelateerd aan Positive Solutions. Hogere aandelenmarkten en hogere resultaten bij de distributiebedrijven hebben een positieve invloed gehad op het operationeel resultaat. Provisies en kosten Provisies en kosten zijn met 15% gestegen tot GBP 381 miljoen. De stijging is het gevolg van de bonusuitkering die is gerelateerd aan Positive Solutions en van groei bij de distributiebedrijven. De operationele kosten stegen met GBP 1 miljoen tot GBP 269 miljoen. Pagina 17

18 Overige landen bedragen in miljoenen EUR EUR Derde kwartaal Eerste negen maanden % % Resultaten per productsoort Traditioneel leven Leven voor rekening van polishouders Vermogensbeheer Ziektekosten- en ongevallenverzekering Schadeverzekeringen N.M. Overig -1 0 N.M Operationeel resultaat voor belastingen N.M. Per saldo winst/verlies op beleggingen Eenmalige baten/lasten N.M Winst voor belastingen Aandeel in winst/verlies deelnemingen Belastingen Nettowinst Omzet 8 2 N.M. Leven algemene rekening koopsommen Leven algemene rekening periodieke premies Leven polishouders koopsommen Leven polishouders periodieke premies Totaal levensverzekering brutopremies Ziektekosten- en ongevallenverzekering Schadeverzekeringen Totaal brutopremies Opbrengst beleggingen verzekeringsactiviteiten Vergoedingen en provisies Totaal omzet Overig operationele opbrengsten Omzet en operationele opbrengsten N.M. Overige opbrengsten N.M Totaal omzet en overige opbrengsten Provisies en kosten Gestandaardiseerde nieuwe premieproductie verzekeringen 14 3 N.M. Koopsommen Periodieke premie op jaarbasis Totaal periodiek plus 1/10 koopsommen Bruto stortingen Variabele annuities Totaal productie, op balans Productie, niet op balans Beleggingsfondsen en overig beheerd vermogen Totaal productie, niet op balans Pagina 18

19 Overige landen De verkoop van nieuwe levensverzekeringen steeg met 79% tot EUR 314 miljoen. Het operationeel resultaat vóór belasting bedroeg EUR 39 miljoen, vergeleken met EUR 83 miljoen in de eerste negen maanden van Overige landen nemen 2% van het operationele resultaat vóór belasting van de landenunits voor hun rekening. De operationele kosten daalden met 3% tot EUR 88 miljoen. De totale waarde van de inkomsten genererende beleggingen steeg vergeleken met ultimo 2004 met 17% tot EUR 4,6 miljard. Resultaten Het operationeel resultaat vóór belasting in Overige landen bedroeg EUR 39 miljoen, vergeleken met EUR 83 miljoen in de eerste negen maanden van De daling is vooral het gevolg van de lagere bijdrage aan het operationeel resultaat van Spanje door de verkoop van de schadeverzekeringsactiviteiten per 1 januari Een hoger operationeel resultaat in Hongarije heeft de daling gedeeltelijk gecompenseerd. Aanloopverliezen waren hoger dan in het voorgaande jaar door de nieuwe activiteiten in Tsjechië en het opzetten van pensioenfondsactiviteiten in Slowakije. De nettowinst, waarin de gesaldeerde winsten en verliezen op beleggingen en de boekwinst van EUR 176 miljoen op de verkoop van de Spaanse schadeverzekeringsactiviteiten zijn opgenomen, bedroeg EUR 201 miljoen, vergeleken met EUR 71 miljoen in de eerste negen maanden van De per saldo winst (vóór belasting) op beleggingen bedroeg EUR 11 miljoen, vergeleken met EUR 6 miljoen in de eerste negen maanden van vorig jaar. Traditioneel leven / leven voor rekening van polishouders De verkoop van nieuwe levensverzekeringen in Taiwan steeg in de eerste negen maanden met 109% tot NTD 11,3 miljard (EUR 284 miljoen). Het grootste gedeelte van de verkoop kwam uit het brokerage- en bankkanaal. De verkoop in het tweede kwartaal was exceptioneel hoog, omdat de verkopen sterk stegen vooruitlopend op een verlaging van de provisies voor bepaalde levensverzekeringsproducten. Het hoge verkoopniveau in het tweede kwartaal werd gevolgd door een scherpe daling in het derde kwartaal. De totale bruto premie-inkomsten stegen in de eerste negen maanden van 2005 met 67% tot NTD 22,2 miljard (EUR 558 miljoen). De toename was hoofdzakelijk het gevolg van groei van de verkoop van nieuwe premiebetalende traditionele levensverzekeringen. In Hongarije daalde de verkoop van nieuwe levensverzekeringen met 15% tot HUF 3 miljard (EUR 12 miljoen), terwijl de beheeractiviteiten voor pensioenfondsen opnieuw een sterke groei te zien gaven met een toename van de stortingen met 34%. In Spanje bedroeg de verkoop van nieuwe levensverzekeringen EUR 14 miljoen, vergeleken met EUR 26 miljoen in de eerste negen maanden van De daling is het gevolg van de beëindiging van een samenwerking met een grote agent en een vermindering in de verkoop door schadeagenten als gevolg van de verkoop van het schadebedrijf. Er worden maatregelen getroffen om de verkoop in dit kanaal te herstellen. Het samenwerkingsverband met CAM bleef zich positief ontwikkelen en genereerde premie-inkomsten van EUR 437 miljoen en verkoop van nieuwe levensverzekeringen van EUR 177 miljoen in de eerste negen maanden van dit jaar. De samenwerking met CAM wordt niet in de cijfers geconsolideerd. Het aandeel in het resultaat van dit samenwerkingsverband wordt in de post aandeel in winst / (verlies) van deelnemingen verantwoord. Het totale operationeel resultaat vóór belasting uit Overige landen bedroeg EUR 11 miljoen, vergeleken met EUR 19 miljoen in de eerste negen maanden van De daling is met name het gevolg van het gedaalde resultaat uit traditioneel leven in Spanje. Het operationeel resultaat uit leven voor rekening van polishouders verminderde met EUR 1 miljoen tot EUR 4 miljoen. Pagina 19

20 Vermogensbeheer In Hongarije steeg de niet op de balans opgenomen productie met 67% tot HUF 57,4 miljard (EUR 233 miljoen), het gevolg van toegenomen stortingen in pensioenfondsen. Het aantal deelnemers in pensioenfondsen steeg sterk. De niet op de balans opgenomen beleggingen stegen met 37% tot HUF 269 miljard (EUR miljoen) vergeleken met ultimo Het totale operationeel resultaat vóór belasting uit vermogensbeheer van Overige landen bedroeg EUR 2 miljoen, met een solide groei van de winstgevendheid van de Hongaarse activiteiten welke teniet werd gedaan door aanloopkosten van de Slowaakse pensioenactiviteiten, die nu meer dan deelnemers hebben Niet-levensverzekeringen In Hongarije stegen de premie-inkomsten uit niet-levensverzekeringen met 12% tot HUF 24,2 miljard (EUR 98 miljoen), hoofdzakelijk door de succesvolle uitbreiding van de motorrijtuigenportefeuille, terwijl de gezinsverzekeringen stabiel bleven. Na de verkoop van de schadeverzekeringsactiviteiten omvatten de premie-inkomsten uit nietlevensverzekeringsactiviteiten in Spanje alleen nog ziektekostenverzekeringen. Exclusief de premie-inkomsten uit schadeverzekeringen stegen de premie-inkomsten uit nietlevensverzekeringen in Spanje met 7% tot EUR 53 miljoen. Het operationeel resultaat vóór belasting uit niet-levensverzekeringen bedroeg EUR 23 miljoen, vergeleken met EUR 52 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. Provisies en kosten Provisies en kosten daalden met 12% tot EUR 183 miljoen. De operationele kosten daalden met 3% tot EUR 88 miljoen. Deelnemingen AEGON s aandeel in de winst van deelnemingen bedroeg EUR 12 miljoen, vergeleken met EUR 5 miljoen in de eerste negen maanden van Deze post geeft weer de winst uit het samenwerkingsverband met CAM (49,99% aandeel), dat in juni 2004 operationeel werd. Onder deze post is ook de winst uit het 35% belang in La Mondiale Participations (20% in de vergelijkbare periode) opgenomen. Pagina 20

Donald J. Shepard. Voorzitter Raad van Bestuur AEGON N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Den Haag, 21 april 2005

Donald J. Shepard. Voorzitter Raad van Bestuur AEGON N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Den Haag, 21 april 2005 Donald J. Shepard Voorzitter Raad van Bestuur AEGON N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Den Haag, 21 april 2005-1 Dames en heren, goedemorgen. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Het doet ons

Nadere informatie

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door Den Haag, 9 mei 2007 Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door WAARDE NIEUWE PRODUCTIE IN HET EERSTE KWARTAAL 2007 GESTEGEN TOT EUR 232 MILJOEN - Groei waarde nieuwe productie heeft

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

FINANCIEEL BERICHT 3 E KW 09

FINANCIEEL BERICHT 3 E KW 09 on 12/22/2009 at 11:05 AM FINANCIEEL BERICHT 3 E KW 09 12 NOVEMBER 2009 AEGON maakt weer winst in derde kwartaal 2009 o Nettowinst verbeterd tot EUR 145 miljoen - Onderliggend resultaat vóór belastingen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland

AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland Den Haag, 24 juli 2007 AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland Met ingang van het tweede kwartaal 2007 zal AEGON de waarderingsgrondslagen wijzigen van de garanties

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend Persbericht Utrecht, 11 maart 2016 VIVAT Jaarcijfers 2015 Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend De nettowinst over 2015 bedraagt 109 miljoen (2014: 612 miljoen verlies) Het

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Bruto premie-inkomen Delta Lloyd Groep stijgt 7%

Bruto premie-inkomen Delta Lloyd Groep stijgt 7% Persbericht Amsterdam, 2 november 2010 Delta Lloyd Groep realiseerde in de eerste drie kwartalen van 2010 verdere groei in leven, pensioen en banksparen. Het bruto premie-inkomen steeg ten opzichte van

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR JAAROVERZICHT Op vrijwel elke markt waar ook ter wereld is er sprake van een groeiende behoefte aan een breder aanbod van pensioenproducten. Daarom zijn we van mening dat wij ons op het juiste moment op

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2015

Verkort Jaarverslag 2015 Verkort Jaarverslag 215 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. 2 verkort jaarverslag 215 3 Profiel De Maatschappij is in 1895 opgericht in een tijd waarin de overheid op sociaal terrein

Nadere informatie

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Summary doc 1 Doel In hoofdlijnen snel inzicht krijgen in het gemiddeld aantal fte s gedurende het boekjaar. Deze informatie dient met name voor statistische

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ025 1.1 kolom 1 1.2 Goodwill VSJ025 1 kolom 2

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Uitstekend 2003 Delta Lloyd Groep: winst bijna verdubbeld

Uitstekend 2003 Delta Lloyd Groep: winst bijna verdubbeld Amsterdam, 25 februari 2004 Uitstekend 2003 Delta Lloyd Groep: winst bijna verdubbeld Kerncijfers Resultaat vóór belastingen en bijzondere baten en lasten 311 miljoen (+97%) Netto resultaat 247 miljoen

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

Klantbelang gediend met stevig financieel fundament

Klantbelang gediend met stevig financieel fundament PERSBERICHT Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Utrecht, 6 maart 2013 Nettowinst over 2012 255 miljoen. Dividend 88 miljoen. De stabiele winstontwikkeling en de goede solvabiliteit onderstrepen

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-112 15 juli 2004 9.30 uur Huishoudens verliezen koopkracht in 2003 In 2003 is het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens voor het eerst in tien jaar

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 214 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN PERSBERICHT voor meer informatie: 26 februari 2009 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep

Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep Persbericht Interim Management Statement eerste kwartaal 2010 Amsterdam, 11 mei 2010 Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep Delta Lloyd Groep realiseerde in het eerste kwartaal van 2010 goede

Nadere informatie

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming)

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) Jaa 10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) 10.1 Algemeen 10.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 2000 2001 2002 2002 (Bedragen x 1000) EUR EUR EUR USD 2 Netto omzet 2.672.630 1.589.247 1.958.672 2.053.976 Kostprijs van de omzet 1.571.816 1.558.234

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Groeps-Directiecomité

Groeps-Directiecomité Europese Private Banking Groeps-Directiecomité Ondersteunende diensten op groepsniveau België Centraal- en Oost- Europa en Rusland Merchantbanking Europese Private Banking Gemeenschappelijke diensten en

Nadere informatie

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Samenvatting cijfers per 30 september 2017 Dekkingsgraad (UFR): 106,4% Beleidsdekkingsgraad: 103,5% Belegd vermogen: 23,9 miljard Rendement 2017

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2015-1 oktober 2015 t/m 31 december 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 103,7% naar 106,3%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2016-1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 98,1% naar 97,9%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Transitie a.s.r. op koers bij gestegen resultaat

Transitie a.s.r. op koers bij gestegen resultaat PERSBERICHT, 21 augustus 2013 Transitie a.s.r. op koers bij gestegen resultaat De transitie van a.s.r. naar de verzekeraar die helpt door te doen heeft in het eerste halfjaar van 2013 concrete vormen aangenomen.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Winstbelastingen in winst- en verliesrekening (effectief) ,7% ,7%

Winstbelastingen in winst- en verliesrekening (effectief) ,7% ,7% 12. Winstbelastingen in de jaarrekening In deze paragraaf worden alle jaarrekeningposten met betrekking tot winstbelastingen toegelicht. Deze zijn onder te verdelen in winstbelasting in de winst- en verliesrekening,

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Welcome to the Annual General Meeting of Shareholders AEGON N.V. Welkom op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders AEGON N.V.

Welcome to the Annual General Meeting of Shareholders AEGON N.V. Welkom op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders AEGON N.V. Welcome to the Annual General Meeting of Shareholders AEGON N.V. Welkom op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders AEGON N.V. In order to hear a simultaneous translation into English, we

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005 De nettowinst van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2005 ¼PLOMRHQ¼SHUDDQGHHOYHUJHOHNHQPHW¼PLOMRHQ¼SHUDDQGHHO over dezelfde periode

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie