AEGON RAPPORTEERT RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AEGON RAPPORTEERT RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005"

Transcriptie

1 PERSBERICHT Media: Investor Relations: AEGON RAPPORTEERT RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005 VERKOOP VAN NIEUWE LEVENSVERZEKERINGEN 1) STEEG MET 11% TOT EUR MILJOEN IN DE EERSTE NEGEN MAANDEN EN MET 1% IN HET DERDE KWARTAAL VERKOOP VAN NIEUWE LEVENSVERZEKERINGEN IN HET DERDE KWARTAAL HOGER IN AMERIKA, NEDERLAND EN HET VERENIGD KONINKRIJK EN LAGER IN TAIWAN OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR BELASTING STEEG MET 13% TOT MILJOEN IN DE EERSTE NEGEN MAANDEN EN MET 45% IN HET DERDE KWARTAAL NETTOWINST STEEG MET 30% TOT EUR MILJOEN IN DE EERSTE NEGEN MAANDEN EN MET 25% IN HET DERDE KWARTAAL ACQUISITIE VAN NATIONWIDE POLEN AFGEROND 1) De verkoop van nieuwe levensverzekeringen verwijst naar gestandaardiseerde nieuwe premieproductie verzekeringen en is gedefinieerd als nieuwe periodieke premie + 1/10 koopsommen KERNCIJFERS Bedragen in EUR miljoenen, behalve gegevens per aandeel Derde kwartaal 2005 Derde kwartaal 2004 % Eerste negen maanden 2005 Eerste negen maanden 2004 % Constante wisselkoersen % Operationeel resultaat vóór belasting Gesaldeerde winsten/verliezen op beleggingen en bijzondere waardeverminderingen vóór belasting Eenmalige baten / lasten Winst vóór belasting Nettowinst per aandeel 0,39 0, ,23 0, Commentaar van de voorzitter: De voorzitter van de Raad van Bestuur, Donald J. Shepard, schetst de belangrijkste ontwikkelingen van AEGON in de eerste negen maanden van 2005 als volgt: We zijn tevreden met de resultaten in het derde kwartaal. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen is verbeterd en we hebben vastgehouden aan ons streven onze kernactiviteiten winstgevend te laten groeien. In de Verenigde Staten waren er opvallende toenames in de verkoop van levensverzekeringen voor institutionele cliënten alsmede in de verkoop van variable annuities aan consumenten. Tevens gaf de verkoop van fixed en variable annuities in het pensioenbedrijf in het derde kwartaal een substantiële groei te zien. De verkoop van ons 5 for Life variable

2 annuity product is gegroeid in alle kwartalen sinds de introductie eind vorig jaar. In een periode waarin de markt voor fixed annuities een gestage daling te zien gaf, waren de nieuwe stortingen van fixed annuities in het derde kwartaal hoger dan in het eerste en het tweede kwartaal, vooral als gevolg van nieuwe distributieovereenkomsten in het bankkanaal. Tenslotte was de herverzekeringsproductie bijzonder sterk in de afgelopen negen maanden. Vooruitkijkend blijven we goede groeimogelijkheden zien voor levensherverzekering. In Nederland werd de verbetering in de verkoop van nieuwe levensverzekeringen vooral gedragen door ons collectieve pensioenbedrijf. In de gehele Nederlandse organisatie blijven we werken aan het verbeteren van de dienstverlening aan onze cliënten. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen in het Verenigd Koninkrijk (VK) was stabiel in de eerste negen maanden en vertoonde een stijging in het tweede en het derde kwartaal. Ons tussenpersonennetwerk Positive Solutions zag het aantal Registered Individuals dat zich bij het netwerk heeft aangesloten opnieuw groeien. Tegelijkertijd heeft AEGON de acquisitie van de resterende 40% van Positive Solutions versneld. We zien dit als een belangrijke stap voor AEGON s positie in het VK, nu de veranderingen die het gevolg zijn van de depolarisation vrijwel volledig zijn geïmplementeerd. Als gevolg van hogere resultaten in al onze belangrijkste landenunits, is het operationeel resultaat met 13% gestegen. Bepaalde volatiele posten die samenhangen met de toepassing van de International Financial Reporting Standards (IFRS) hadden een substantiële invloed, in het bijzonder in het derde kwartaal toen deze posten voor EUR 108 miljoen bijdroegen aan het operationeel resultaat. In dezelfde periode van vorig jaar was de bijdrage EUR 6 miljoen negatief. De nettowinst vertoonde een sterke toename in de eerste negen maanden (30%) alsmede in het derde kwartaal (25%). AEGON s groei in Centraal en Oost-Europa ligt op koers na de recente afronding van onze acquisitie van Nationwide Polen. Onze strategie om in Spanje activiteiten te ontwikkelen samen met spaarbanken, zoals ons samenwerkingsverband met CAM en de joint venture met Caja de Badajoz, ontwikkelt zich goed en we blijven op zoek naar verdere mogelijkheden in de markt. In Azië ontwikkelde de verkoop van nieuwe levensverzekeringen in Taiwan zich uitzonderlijk sterk in het tweede kwartaal, voordat de provisies voor bepaalde levensverzekeringsproducten werden verlaagd. De verkoop daalde in het derde kwartaal. In China hebben we een vergunning verworven om actief te mogen worden in de welvarende provincie Jiangsu en zijn we begonnen met de verkoop in Nanjing. We verheugen ons erop de activiteiten verder uit te breiden als de juiste mogelijkheden zich aandienen. We hebben in de eerste negen maanden van dit jaar goede vooruitgang geboekt met de verkoop van nieuwe levensverzekeringen, onze distributie-overeenkomsten uitgebouwd en strategische expansie bereikt in Azië en Centraal en Oost-Europa. AEGON blijft goed gepositioneerd om te voldoen aan de wensen van onze cliënten in onze bestaande en nieuwe markten. Pagina 2

3 Kerncijfers bedragen in miljoenen USD EUR EUR Eerste negen maanden Derde kwartaal Eerste negen maanden % % % Resultaten per productsoort Traditioneel leven Leven voor rekening van polishouders Fixed annuities Variabele annuities 36-2 N.M Institutionele garantieproducten Vermogensbeheer N.M Herverzekeringen Ziektekosten- en ongevallenverzekering Schadeverzekeringen Bankactiviteiten Overig Financieringslasten en Overige Operationeel resultaat voor belastingen Per saldo winst/verlies op beleggingen N.M. Bijzondere waardeverminderingen 9-76 N.M N.M Eenmalige baten/lasten 0-1 N.M Winst voor belastingen Aandeel in winst/verlies deelnemingen Belastingen N.M. Minderheidsbelang derden 4-5 N.M. 0-5 N.M Nettowinst Winst voor belastingen geografisch Amerika Nederland Verenigd Koninkrijk Overige landen Winst voor belastingen business units N.M. Holding en overige activiteiten N.M N.M. Eliminaties -5 0 N.M N.M Winst voor belastingen Provisies en kosten Cijfers per gewoon aandeel van EUR 0,12 1,55 1,18 31 Nettowinst 1 0,39 0, ,23 0, ,55 1,18 31 Nettowinst na volledige conversie 1 0,39 0, ,23 0,96 28 Op Op Op Op 30 sept. 31 dec 30 sept. 31 dec ,55 11,46 10 Eigen vermogen 10,42 8, ,73 11,66 9 Eigen vermogen na volledige conversie 10,57 8,56 23 Aantal medewerkers Geplaatste gewone aandelen: - Aantal gewone aandelen (miljoenen) Gewogen gemiddeld aantal (miljoenen) Na aftrek van preferent dividend en intrest op perpetuele leningen. Pagina 3

4 Verkoop In de eerste negen maanden is de verkoop van nieuwe levensverzekeringen met 11% gestegen tot EUR miljoen. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen in Amerika steeg met 12% tot USD 879 miljoen, vooral als gevolg van een sterke productie voor institutionele cliënten en een hogere herverzekeringsproductie. Het afsluiten van een aantal grote pensioencontracten lag ten grondslag aan de 10% groei in de verkoop van nieuwe levensverzekeringen in Nederland. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen in het Verenigd Koninkrijk was stabiel gedurende de eerste negen maanden, doordat de verkoop zich goed herstelde na de daling in het eerste kwartaal. De daling in het eerste kwartaal volgde op een aantal maatregelen om de prijsstelling en provisies aan te passen in de voor AEGON belangrijke pensioenmarkten. In Taiwan is de verkoop van nieuwe levensverzekeringen in de eerste negen maanden meer dan verdubbeld tot NTD 11,3 miljard, vooral als gevolg van een bijzonder sterke groei van de verkoop van traditionele levenproducten in het tweede kwartaal. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen in Taiwan daalde in het derde kwartaal. In Amerika steeg de verkoop van annuities en van institutionele producten met gegarandeerde uitkering met 5% vergeleken met de eerste negen maanden van De verkoop van variable annuities profiteerde van een hogere verkoop in de retailmarkt en een hogere verkoop via de pensioenbedrijven. De verkoop van fixed annuities daalde in de eerste negen maanden. Deze daling is het gevolg van AEGON s streven producten winstgevend te verkopen, alsmede van het renteklimaat. De verkoop van fixed annuities in het derde kwartaal was 9% hoger dan in het tweede kwartaal, doordat de distributie via banken werd versterkt. In alle landenunits steeg de niet op de balans opgenomen productie, waarvan het grootste deel afkomstig was van nieuwe pensioencontracten in het Verenigd Koninkrijk. Operationeel resultaat vóór belasting In de eerste negen maanden steeg het operationeel resultaat vóór belasting met 13% tot EUR miljoen (en steeg met 16% op basis van constante wisselkoersen). De drie grootste landenunits Amerika, Nederland en het Verenigd Koninkrijk laten alle drie een stijging zien in het operationeel resultaat vóór belasting. De stijging in Amerika is vooral het gevolg van groei van de activiteiten en van het effect van volatiele posten, alsmede van een aantal positieve eenmalige posten. Dit werd gedeeltelijk tenietgedaan door lagere marges op institutionele producten met gegarandeerde uitkering. De stijging van het operationeel resultaat vóór belasting in Nederland is vooral het gevolg van hogere beleggingsinkomsten en een verbeterd schaderesultaat in schadeverzekeringen, gedeeltelijk tenietgedaan door toevoegingen aan de voorzieningen voor bepaalde gegarandeerde uitkeringen en voor verbeteringen aan bepaalde levensverzekeringsproducten in de eerste helft van het jaar. In het Verenigd Koninkrijk is de stijging vooral het gevolg van de positieve effecten van hogere aandelen- en obligatiemarkten. De stijging is gedeeltelijk tenietgedaan door een last, genomen voor een bonusuitkering in het kader van de werving van Registered Individuals.Tegelijkertijd heeft AEGON de acquisitie van de resterende 40% van Positive Solutions versneld. De verkoop begin dit jaar van de Spaanse schadeverzekeringsactiviteiten is de belangrijkste reden voor de daling in het operationeel resultaat in Overige landen in de eerste negen maanden. In het derde kwartaal van dit jaar is het operationeel resultaat vóór belasting vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar met 45% gestegen tot EUR 652 miljoen. Nettowinst De nettowinst steeg met 30% tot EUR miljoen in de eerste negen maanden van 2005 (32% op basis van constante wisselkoersen) voornamelijk als gevolg van een hoger operationeel resultaat en per saldo toegenomen winst op beleggingen. De effectieve belastingdruk was met 27,3% onveranderd in de eerste negen maanden van De nettowinst per aandeel steeg met 28% tot EUR 1,23. De nettowinst in het derde kwartaal van 2005 bedroeg EUR 643 miljoen en steeg met 25% vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar, terwijl de nettowinst per aandeel met 18% steeg tot EUR 0,39. Pagina 4

5 Gesaldeerde winsten en verliezen op beleggingen (vóór belasting) en bijzondere waardeverminderingen Gesaldeerde winsten en verliezen op beleggingen (vóór belasting) tezamen met de bijzondere waardeverminderingen kwamen positief uit op EUR miljoen, vergeleken met een bate van EUR 548 miljoen in de eerste negen maanden van Eenmalige baten bedroegen EUR 176 miljoen vóór belasting en betroffen de boekwinst op de verkoop van de Spaanse schadeverzekeringsactiviteiten. Provisies en kosten Provisies en kosten daalden met 7% tot EUR miljoen (6% op basis van constante wisselkoersen). De daling van de kosten is toe te schrijven aan de verkoop van het grootste deel van de activiteiten van Transamerica Finance Corporation in de loop van 2004, alsmede aan kostenbesparingen in Amerika en AEGON UK. Inkomsten genererende beleggingen De totale waarde van de inkomsten genererende beleggingen bedroeg op 30 september 2005 EUR 343 miljard, een stijging met 13% vergeleken met ultimo Eigen vermogen Het eigen vermogen bedroeg op 30 september 2005 EUR 18,5 miljard, een stijging met 24% vergeleken met 31 december Pagina 5

6 VERSLAG VAN DE LANDEN Amerika bedragen in miljoenen USD USD EUR Derde kwartaal Eerste negen maanden Eerste negen maanden % % % Resultaten per productsoort Traditioneel leven Leven voor rekening van polishouders Fixed annuities N.M. Variabele annuities Institutionele garantieproducten N.M. Vermogensbeheer N.M N.M Herverzekeringen Ziektekosten- en ongevallenverzekering Operationeel resultaat voor belastingen Per saldo winst/verlies op beleggingen N.M. Bijzondere waardeverminderingen N.M N.M Winst voor belastingen N.M. Aandeel in winst/verlies deelnemingen 0 1 N.M. 0 1 N.M Belastingen N.M. Minderheidsbelang derden 2-6 N.M. 2-5 N.M Nettowinst Omzet Leven algemene rekening koopsommen Leven algemene rekening periodieke premies N.M. Leven polishouders koopsommen N.M N.M Leven polishouders periodieke premies Totaal levensverzekering brutopremies Ziektekosten- en ongevallenverzekering Totaal brutopremies Opbrengst beleggingen verzekeringsactiviteiten Vergoedingen en provisies Totaal omzet N.M. Overig operationele opbrengsten Omzet en operationele opbrengsten Overige opbrengsten Totaal omzet en overige opbrengsten Provisies en kosten Gestandaardiseerde nieuwe premieproductie verzekeringen Koopsommen Periodieke premie op jaarbasis Totaal periodiek plus 1/10 koopsommen Bruto stortingen Fixed annuities Institutionele garantieproducten Variabele annuities Totaal productie, op balans Productie, niet op balans Synthetic GICs Beleggingsfondsen, Collective Trusts en overig beheerd vermogen Totaal productie, niet op balans Pagina 6

7 AMERIKA (AEGON USA EN AEGON Canada) De verkoop van nieuwe levensverzekeringen is met 12% gestegen tot USD 879 miljoen. Het operationeel resultaat vóór belasting is in de eerste negen maanden van 2005 met 8% gestegen tot USD miljoen. Amerika neemt 74% van het operationeel resultaat vóór belasting van de landenunits voor zijn rekening. De operationele kosten waren met USD miljoen iets lager dan vorig jaar. De totale waarde van de inkomsten genererende beleggingen steeg vergeleken met ultimo 2004 met 2% tot USD 262 miljard. Resultaten Het operationeel resultaat vóór belasting steeg met 8% tot USD miljoen, het gevolg van een sterke winstgroei in traditioneel leven, fixed annuities, vermogensbeheer en herverzekeringen in Amerika. Het effect van bepaalde volatiele posten heeft het resultaat vóór belasting in de eerste negen maanden van 2005 doen stijgen met USD 119 miljoen, vergeleken met USD 72 miljoen in dezelfde periode van Deze posten worden nader toegelicht op pagina 9. In het derde kwartaal steeg het operationeel resultaat vóór belasting met 37% tot USD 674 miljoen, vergeleken met USD 492 miljoen in het derde kwartaal van Door volatiele posten steeg het resultaat in het derde kwartaal met USD 143 miljoen, vergeleken met een stijging met USD 7 miljoen in hetzelfde kwartaal van De nettowinst, waarin begrepen de gesaldeerde winsten en verliezen op beleggingen en bijzondere waardeverminderingen, steeg met 20% tot USD miljoen. De per saldo winst op beleggingen (vóór belasting) bedroeg USD 224 miljoen, vergeleken met USD 143 miljoen in de eerste negen maanden van De bijzondere waardemutaties kwamen uit op per saldo USD 69 miljoen dit jaar, vergeleken met per saldo USD 100 miljoen negatief in dezelfde periode van Traditioneel leven / leven voor rekening polishouders De verkoop van nieuwe levensverzekeringen steeg vergeleken met de eerste negen maanden van vorig jaar met 4% tot USD 676 miljoen. In dit bedrag is niet de nieuwe levensverzekeringsproductie uit herverzekeringen opgenomen. Die wordt als een apart productsegment gerapporteerd. De toename in de verkoop van nieuwe levensverzekeringen is vooral het gevolg van een hogere productie voor institutionele cliënten in het eerste en derde kwartaal van Het operationeel resultaat vóór belasting uit traditioneel leven is met 11% gestegen tot USD 503 miljoen in de eerste negen maanden van Aanhoudende groei van de bestaande portefeuille droeg bij aan de stijging van het resultaat gedurende Dat geldt ook voor de volatiele posten. Dit werd gedeeltelijk tenietgedaan door hogere overlijdensuitkeringen in de eerste zes maanden van dit jaar. In het operationeel resultaat vóór belasting in het derde kwartaal is een bate uit reserve-aanpassing begrepen van USD 15 miljoen. Het operationeel resultaat vóór belasting uit leven voor rekening van polishouders steeg met 8% tot USD 86 miljoen in de eerste negen maanden vergeleken met dezelfde periode van Dit is het gevolg van groei van de portefeuille. Fixed annuities De stortingen van fixed annuities daalden in de eerste negen maanden van 2005 met 34% tot USD miljoen, hoewel de stortingen gedurende 2005 van kwartaal op kwartaal groei hebben laten zien tegen de marktontwikkeling in. De stortingen in het derde kwartaal waren 9% hoger dan in het tweede kwartaal van De daling van de verkoop van fixed annuities ten opzichte van 2004 is het gevolg van AEGON s voortdurende streven producten winstgevend te verkopen met een acceptabel risicoprofiel en van de huidige lage rentestand. Pagina 7

8 Het saldo van fixed annuities bedroeg USD 53,0 miljard, een daling met 3% vergeleken met ultimo Het polisverval bleef achter bij de lange termijn verwachtingen. Het operationeel resultaat vóór belasting uit fixed annuities is met 60% gestegen tot USD 357 miljoen in de eerste negen maanden van Deze stijging is vooral het gevolg van een positief effect van volatiele posten en van gunstige sterfteresultaten op uit te betalen annuities, gedeeltelijk tenietgedaan door een gematigde margedaling in het tweede en het derde kwartaal van dit jaar. In het derde kwartaal bedroeg de productmarge op operationele basis vóór belasting volgens IFRS op het grootste deel van de fixed annuities portefeuille 233 basispunten, vergeleken met 216 basispunten in het tweede kwartaal van dit jaar. In de productmarge in het derde kwartaal zijn 33 basispunten begrepen die het gevolg zijn van het waarderen van bepaalde financiële activa op reële waarde, vergeleken met 10 basispunten in het tweede kwartaal. Institutionele producten met gegarandeerde uitkering De verkopen van institutionele producten met gegarandeerde uitkering bedroegen USD 8,6 miljard, een stijging van 10% vergeleken met de eerste negen maanden van De hogere verkopen betroffen met name de traditionele GICs en GIC producten voor gemeentelijke en andere overheden. Het saldo van institutionele producten met gegarandeerde uitkering bleef stabiel vergeleken met het tweede kwartaal met USD 32,4 miljard op 30 september Het operationeel resultaat vóór belasting uit institutionele producten met gegarandeerde uitkering daalde met 24% tot USD 265 miljoen in de eerste negen maanden van De daling was vooral het gevolg van de krappere productmarges in de eerste zes maanden als gevolg van de gestegen korte rente. Bovendien omvatte het operationeel resultaat in de vergelijkbare periode van 2004 een eenmalige positieve post van USD 16 miljoen. Volatiele posten zorgden voor een daling in het resultaat van USD 13 miljoen vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar. Variable annuities De stortingen van nieuwe variable annuities bedroegen USD miljoen, een stijging met 21% vergeleken met de eerste negen maanden van De stortingen in het derde kwartaal bedroegen USD miljoen, een stijging met 25% vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar en een stijging van 57% vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar. De sterke groei van jaar op jaar doet zich voor in zowel het retailkanaal als in de pensioenmarkten. Het retailproduct 5 for Life, dat in het vierde kwartaal van 2004 werd geïntroduceerd, blijft aan kracht winnen en de verkoop van het product steeg in het derde kwartaal tot USD 155 miljoen, een stijging met 23% vergeleken met het tweede kwartaal. Het saldo van variable annuities steeg ten opzichte van het eind van het tweede kwartaal van 2005 met USD 2,2 miljard tot USD 46,9 miljard als gevolg van netto-instroom en sterke fondsresultaten. Het operationeel resultaat vóór belasting uit variable annuities daalde tot USD 42 miljoen, vergeleken met USD 136 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. De daling vormt met name de weerslag van de waardering van Canadese segregated funds met garanties bij expiratie in het tweede kwartaal. Hogere beheervergoedingen op het beheerd vermogen werden gedeeltelijk tenietgedaan door een eenmalige post van USD 25 miljoen in het tweede kwartaal. Vermogensbeheer Niet op de balans opgenomen producten omvatten onder meer beheerd vermogen, zoals beleggingsfondsen, collectieve beleggingstrusts en synthetische GICs. De niet op de balans opgenomen productie steeg met 2% tot USD 13,4 miljard. De verkoop van beleggingsfondsen bedroeg in de eerste negen maanden van 2005 USD 7,8 miljard, een daling ten opzichte van de USD 8,4 miljard in dezelfde periode van De verkoop van synthetische GICs van USD 5,6 miljard in 2005 betekende een stijging met 18%. De niet op de balans opgenomen activa stegen met 3% ten opzichte van ultimo 2004 en bedroegen USD 78,6 miljard op 30 september Pagina 8

9 Het operationeel resultaat vóór belasting uit vermogensbeheer bedroeg USD 63 miljoen, een toename met USD 51 miljoen als gevolg van hogere beheervergoedingen door groei van het beheerd vermogen, lagere kosten en een eenmalige positieve post van USD 20 miljoen in het tweede kwartaal. Herverzekering De nieuwe levensverzekeringsproductie uit herverzekeringen bedroeg USD 203 miljoen, een toename met USD 69 miljoen of 51% vergeleken met de eerste negen maanden van Dit is het gevolg van zeer goede verkopen op zowel de binnenlandse als de internationale levensverzekeringsmarkten. Het operationeel resultaat vóór belasting uit herverzekeringen steeg met 72% tot USD 100 miljoen. De toename is vooral het gevolg van de sterke groei van de bestaande portefeuille en gunstiger sterfteresultaten, vergeleken met de negatieve sterfteresultaten in het tweede kwartaal van Bovendien omvat het operationeel resultaat voor de eerste negen maanden van 2005 een positieve eenmalige aanpassing van USD 19 miljoen, die zich met name in het tweede kwartaal voordeed. Ziektekosten- en ongevallenverzekering De premie-inkomsten uit ziektekosten- en ongevallenverzekeringen bedroegen USD miljoen, een stijging met 3% door hogere verkopen uit sponsored programs en door premieverhogingen voor bepaalde ziektekostenverzekeringen. De halverwege 2004 aangekondigde stopzetting van nieuwe verkopen van long-term-care producten heeft de groei van de premie-inkomsten verminderd. Het operationeel resultaat vóór belasting uit ziektekosten- en ongevallenverzekeringen van USD 282 miljoen betekende een toename met USD 13 miljoen ten opzichte van de eerste negen maanden van De toename is met name het gevolg van groei, een verbeterde schadelast en een daling van het aantal royementen. Provisies en kosten Provisies en kosten bedroegen USD miljoen, een daling met 6%. De operationele kosten van USD miljoen waren 1% lager, aangezien kostenbesparingen door operationele efficiencyverbeteringen en bepaalde eenmalige positieve aanpassingen grotendeels teniet zijn gedaan door hogere kosten voor regelgeving en compliance. Effect van volatiele posten in Amerika Het ligt in de lijn der verwachting dat het operationele resultaat vóór belasting op IFRS basis voor Amerika volatieler zal zijn dan de winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed op basis van de in het verleden toegepaste Nederlandse grondslagen. Er zijn drie specifieke onderdelen waarvan wordt verwacht dat zij zullen leiden tot belangrijke volatiliteit op korte termijn door de waardering op reële waarde van de betreffende activa. In totaal droegen deze onderdelen in de eerste negen maanden van dit jaar voor USD 119 miljoen bij aan het operationeel resultaat vóór belasting, vergeleken met USD 72 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. Deze onderdelen zijn: Waardering van activa bepaalde financiële activa die op basis van het totaal rendement worden beheerd, zoals hedge funds, converteerbare obligaties en bepaalde commanditaire vennootschappen, worden tegen reële waarde opgenomen zonder dat daar veranderingen in de reële waarde van de verplichtingen tegenover staan. Op 30 september 2005 bedroegen deze activa USD 3,1 miljard oftewel iets meer dan 2% van de beleggingen voor algemene rekening van Amerika. De waardering van deze activa droeg in de eerste negen maanden van 2005 USD 173 miljoen bij aan het operationeel resultaat vóór belasting, vergeleken met USD 134 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. Het effect hiervan is zichtbaar in de segmenten traditioneel leven, fixed annuities en institutionele producten met gegarandeerde uitkering. Pagina 9

10 Total return annuity dit annuity product voorziet in het doorgeven van het totale beleggingsrendement op een portefeuille effecten (doorgaans een mix van bedrijfs- en converteerbare obligaties) aan de cliënt, gekoppeld aan een cumulatieve minimumgarantie. Zowel de activa als de verplichtingen worden tegen reële waarde gewaardeerd, maar door de minimumgarantie zullen niet alle reële waardeveranderingen in de activa door veranderingen in de waardering van de verplichtingen worden opgeheven. Dit product bestaat zowel in het fixed annuity segment als in het herverzekeringssegment, maar in beide segmenten wordt het product niet meer verkocht. Op 30 september 2005 bedroeg het saldo van fixed annuities USD 2,3 miljard en het saldo herverzekering USD 0,6 miljard. Deze post droeg in de eerste negen maanden van 2004 voor USD 86 miljoen negatief bij aan het operationeel resultaat vóór belasting, vergeleken met een positieve USD 4 miljoen dit jaar. Segregated funds met garantie bij expiratie segregated funds verkocht in Canada en gerapporteerd onder het variable annuity segment, bevatten 10-jaars garanties bij afloop die tegen reële waarde worden opgenomen, gebruik makend van op reële waarden gebaseerde risiconeutrale scenariotechnieken. Het effect op het operationeel resultaat van deze garanties is over het algemeen positief bij hogere rendementen op aandelenmarkten en hogere rentevoeten en negatief bij lagere rendementen op aandelenmarkten en lagere rentevoeten. Op 30 september 2005 bedroeg het saldo van segregated funds met garantie bij expiratie USD 4,3 miljard (CAD 5,0 miljard). Dit product droeg dit jaar voor USD 58 miljoen negatief bij aan het operationeel resultaat vóór belasting, vergeleken met een winst van USD 24 miljoen in de eerste negen maanden van vorig jaar. De daling in 2005 is met name het gevolg van de substantiële daling van de risicovrije rentevoet gedurende het tweede kwartaal, alsmede van veranderingen in het tweede en in het derde kwartaal in de veronderstellingen die voor deze producten worden gehanteerd. Wij verwijzen naar pagina 26 voor een overzicht van de effecten van bovengenoemde volatiele posten op het operationeel resultaat per productsegment. Pagina 10

11 Nederland bedragen in miljoenen EUR EUR Derde kwartaal Eerste negen maanden % % Resultaten per productsoort 70-1 N.M. Traditioneel leven N.M N.M. Leven voor rekening van polishouders N.M Vermogensbeheer Ziektekosten- en ongevallenverzekering Schadeverzekeringen Bankactiviteiten N.M. Operationeel resultaat voor belastingen Per saldo winst/verlies op beleggingen N.M. Bijzondere waardeverminderingen N.M Winst voor belastingen Aandeel in winst/verlies deelnemingen Belastingen N.M. Minderheidsbelang derden -3 0 N.M Nettowinst Omzet Leven algemene rekening koopsommen Leven algemene rekening periodieke premies Leven polishouders koopsommen Leven polishouders periodieke premies Totaal levensverzekering brutopremies Ziektekosten- en ongevallenverzekering Schadeverzekeringen Totaal brutopremies Opbrengst beleggingen verzekeringsactiviteiten Vergoedingen en provisies Opbrengst bankactiviteiten Totaal omzet N.M. Overig operationele opbrengsten N.M Omzet en operationele opbrengsten Overige opbrengsten Totaal omzet en overige opbrengsten Provisies en kosten Gestandaardiseerde nieuwe premieproductie verzekeringen Koopsommen Periodieke premie op jaarbasis Totaal periodiek plus 1/10 koopsommen Premie schadeverzekeringen Bruto stortingen Spaarstortingen Totaal productie, op balans Productie, niet op balans Beleggingsfondsen en overig beheerd vermogen Totaal productie, niet op balans Hierin begrepen winst uit niet op de balans opgenomen producten. Pagina 11

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR JAAROVERZICHT Op vrijwel elke markt waar ook ter wereld is er sprake van een groeiende behoefte aan een breder aanbod van pensioenproducten. Daarom zijn we van mening dat wij ons op het juiste moment op

Nadere informatie

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten Persbericht Utrecht, februari 04 SNS REAAL 0 resultaten Kernactiviteiten SNS REAAL rapporteren nettowinst exclusief incidentele posten van 86 miljoen; Inclusief incidentele posten nettoverlies van 44 miljoen

Nadere informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie PERSBERICHT Periodieke financiële informatie Brussel/Utrecht, 10 november 2010 Derde kwartaal 2010 Voortgezette sterke commerciële prestatie in derde kwartaal Premie-inkomen eerste negen maanden met 20%

Nadere informatie

Nettoresultaat Leven EUR 126 miljoen (+19%) Nettoresultaat Niet-Leven EUR 26 miljoen (+5%); combined ratio Groep 101,9% versus 101,5%

Nettoresultaat Leven EUR 126 miljoen (+19%) Nettoresultaat Niet-Leven EUR 26 miljoen (+5%); combined ratio Groep 101,9% versus 101,5% PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 14 mei 2012-7.30 CET Gereglementeerde informatie Resultaten Ageas eerste 3 maanden van 2012 1 Sterk resultaat in onze verzekeringsactiviteiten Nettoresultaat Verzekeringen

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 10 Jaarverslag 7 april 2011 Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur.... 1 1.1 Delta Lloyd Groep in 2010... 1 1.2 Kerncijfers... 4 1.3 Segmenten.... 5 1.3.1 Leven...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Beoordelingsverklaring 47. 4. Disclaimer 48

Inhoudsopgave. 3. Beoordelingsverklaring 47. 4. Disclaimer 48 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur 3 1.1. Ontwikkelingen in het eerste halfjaar 3 1.2. Dividend 8 1.3. Vooruitzichten voor het tweede halfjaar 9 1.4. Verklaring van de Raad van Bestuur 9

Nadere informatie

Local knowledge. Global power. JAARVERSLAG 2005

Local knowledge. Global power. JAARVERSLAG 2005 Local knowledge. Global power. JAARVERSLAG 2005 PROFIEL AEGON GROEP AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een belangrijke aanbieder van beleggingsproducten. We stimuleren

Nadere informatie

VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN

VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN on 5/28/2010 at 5:26 PM VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN JAAROVERZICHT 2009 LEVENSVERZEKERINGEN PENSIOENEN BELEGGINGEN OVER AEGON Wereldwijd vertrouwen miljoenen mensen op AEGON om hun financiële toekomst

Nadere informatie

Jaarrekening Fortis Bank 2006

Jaarrekening Fortis Bank 2006 Jaarrekening Fortis Bank N.V. 2006 1 Jaarrekening Fortis Bank 2006 Fortis Bank Geconsolideerde Jaarrekening Verslag van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Jaarrekening Fortis Bank 2 Jaarrekening Fortis

Nadere informatie

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Persbericht Amsterdam, 7 augustus 2014 Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Solide commercieel resultaat, winstgevende periodieke levenpremies verder gestegen

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

STERKE kapitaalpositie, laag risicoprofiel en goede operationele prestaties VOOR MEER INFORMATIE:

STERKE kapitaalpositie, laag risicoprofiel en goede operationele prestaties VOOR MEER INFORMATIE: WWW.EUREKO.COM PERSBERICHT 30 AugustUS 2011 - EUREKO MAAKT HALFJAARRESULTATEN 2011 BEKEND STERKE kapitaalpositie, laag risicoprofiel en goede operationele prestaties H1 2011: Winst voor belasting uit reguliere

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2011 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 mei 2012. Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag

Nadere informatie

Stijgende resultaten bij duurzaam beleid

Stijgende resultaten bij duurzaam beleid PERSBERICHT, 20 augustus 2014 Stijgende resultaten bij duurzaam beleid Het sturen op het vervullen van klantbehoeften werpt zijn vruchten af. a.s.r. kende een uitstekend eerste halfjaar en ligt goed op

Nadere informatie

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Resultaten Q1 2005 Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Anders Moberg, President & CEO van Ahold Hoofdpunten: > Bedrijfsresultaat Q1 2005 in lijn met Q1 2004 > Nettoresultaat

Nadere informatie

Allianz Nederland Groep. Jaarverslag 2007

Allianz Nederland Groep. Jaarverslag 2007 a l l i a n z n e d e r l a n d g r o e p 1 5 07 Allianz Nederland Groep Jaarverslag Inhoud 1 Kerncijfers 3 Allianz Nederland 5 Voorwoord Verslag van de groepsdirectie 6 Allianz Nederland in 10 Schadeverzekering

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3 J A A R VE R SL A G 2 0 1 2 JAAR Verslag 2012 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Statutaire jaarrekening ageas SA/NV

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* Brussel, 6 augustus 2015 (07.00 a.m. CEST) Eerste halfjaar van 2015 levert een stevige winst op van 1,2 miljard euro. De liquiditeitspositie

Nadere informatie

ABN AMRO Holding N.V.

ABN AMRO Holding N.V. ABN AMRO Holding N.V. Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Terugblik van de voorzitter 2 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten 4 Inleiding 5 Geselecteerde financiële gegevens 8 Groepsstructuur

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Het Nettoresultaat groepsaandeel van -4 032 miljoen EUR over 2T 2011 weerspiegelt een goede prestatie van de commerciële metiers

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd ING Groep Jaarverslag 2008 Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd In dit verslag 1.1 Ons profiel Samenstelling van de Raden 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Brief aan onze stakeholders 6

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

Resultaten KBC Groep, 1kw2010

Resultaten KBC Groep, 1kw2010 Resultaten KBC Groep, 1kw Dit nieuwsbericht bevat informatie die is onderworpen aan transparantievoorschriften voor beursgenoteerde vennootschappen (gereglementeerde informatie). 12 mei, 07u00 Samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. 5 april 2012

Jaarverslag 2011. 5 april 2012 Jaarverslag 2011 5 april 2012 Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur 1.1 Kerncijfers 1.2 Delta Lloyd in 2011 1.3 Resultaten 1.4 Segmenten 1.4.1 Leven 1.4.2 Schade 1.4.3 Bank 1.4.4 Asset Management 1.4.5

Nadere informatie

Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat

Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat Interim management statement: Eerste negen maanden van 2013 Amsterdam, 6 november 2013 Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat Toonaangevende positie in nieuwe levensverzekeringen behouden NAPI 1 van

Nadere informatie