Aanwezigheden: X = aanwezig; 0 = afwezig; V = verontschuldigd; VV = vervoeging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwezigheden: X = aanwezig; 0 = afwezig; V = verontschuldigd; VV = vervoeging"

Transcriptie

1 A V E L G E M uw kenmerk ns kenmerk verslag AV Francky Platteau cntact 28/03/14 datum Betreft : verslag algemene vergadering sprtraad Aanwezigheden: X = aanwezig; 0 = afwezig; V = verntschuldigd; VV = verveging LEDEN nr Naam Vrnaam Vereniging Balcaen Kristf Wielerclub Demeyer Hand in Hand x 2 Callens Bram Club Rugge x 3 Callewaert Jean Claude Skib x 4 Carden Grete Avelgemse Badmintn Club(AVBC) 0 5 Culembier Sammy KB Lfthme V 6 De Pessemier Fréderic Sprtwereld Kerkhve x 7 Debde Carine Run Fr Fun x 8 Dedeken Alain Wielerteristenclub Olympia x 9 Dejaegher Philippe Tennisclub Avelgem x 10 Dendauw Gerry Bekaert Lijnvissers x 11 Deprez Geert De Guden Karpervissers 0 12 Desimpel Karl Ter Muncken Smashers V 13 Desrumaux Stefaan Hippdrm De Oude Schelde Outrijve x 14 Deviaene Alexander FC 't Geheim x 15 Duven Hilde N Limit Team Avelgem V 16 Eggermnt Jules KM De Zingende Vgels Avelgem x 17 Ghysels Chris KVK Avelgem x 18 Lamn Jean FC Paljaskes x 19 Lample Kurt FC De Paljas x 20 Platteau Francky ANIMA 2000 x 21 Rmmens Piet Basisschl De Tekmst x 22 Seynaeve Lieven deskundige x 23 Steenhudt Frank Klrn Yachting Club Avelgem x 24 Taelman Silvain De Medige Zangers Avelgem x 25 Van Geersdaele Rsa KM De Bmgaardvink Waarmaarde x 26 Delapierre Fernand Scheldeznen x 27 Vandaele Tm VK IVC v 28 Vandamme Heidi Kerdav x 29 Vandermeersch Lien gemeenschapsnderwijs x 30 Vanhamme Luc Vissersclub "Onder Ons" Outrijve x

2 31 Vanwambeke Lieve Sint-Jan Berchmanscllege x 32 Verhelle Ivan De medige duif Outrijve V 33 Verriest Jhan Karate-D x 34 Vervaeke Aswin Kninklijke Lijnvissersclub De Snevers x 35 Demeyer Rland Avelgemse Duikschl Daltn x 36 Wambeke Stijn Mtrvrienden x WAARNEMERS 1 Van Steenbrugge Ken CD&V v 2 Platteau Francky sprtdienst x 3 Laevens Bram sprtdienst x 4 Van Seymrtier Kris N-VA 0 5 Platteau Sandra sp.a 0 6 Deseyn Lut CD&V 0 7 Kempinaire Jan gba 0 Minstens de helft van de leden met aanwezig zijn m de vergadering te kunnen laten drgaan. 30 van de 36 leden zijn aanwezig, de vergadering mag drgaan. 1. Overlpen en gedkeuren vrig verslag d.d. 20/11/13 Geen pmerkingen. Het verslag wrdt gedgekeurd. 2. Ledenlijst Erkende verenigingen Alle erkende verenigingen kregen samen met de uitndiging tt de algemene vergadering een inffiche meegestuurd waarp de gegevens betreffende hun vereniging vermeld stnden. De fiches mesten uiterlijk p de dag van de algemene vergadering aangevuld en/f gecrrigeerd terug bezrgd wrden. De sprtdienst zal de binnengebrachte wijzigingen en aanvullingen drgeven aan het gemeentebestuur m deze in te brengen in het centraal adressenbestand van de gemeente. Sprtraadleden Alle sprtraadleden kregen samen met de uitndiging tt de algemene vergadering een inffiche meegestuurd waarp de gegevens betreffende hun vereniging vermeld stnden. De fiches mesten uiterlijk p de dag van de algemene vergadering aangevuld en/f gecrrigeerd terug bezrgd wrden. De sprtdienst zal de binnengebrachte wijzigingen en aanvullingen drgeven aan het gemeentebestuur m deze in te brengen in het centraal adressenbestand van de gemeente. In bijlage bij dit verslag kunnen jullie de aangepaste versie vinden. Mchten er tch ng gegevens verkeerd zijn, gelieve de sprtdienst hiervan p de hgte te brengen vr uiterlijk 23 april Stella Ripa Bys De Stella Ripa Bys hebben het gemeentebestuur p de hgte gebracht dat hun vereniging alle activiteit stpzet en zich ntbindt. Deze vereniging werd dr het gemeentebestuur reeds geschrapt binnen het bestand van de erkende verenigingen en binnen het bestand van de sprtraadleden.

3 3. Gedkeuring jaarrekening 2013 De jaarrekening wrdt ter zitting verlpen en tegelicht. Er is een negatief resultaat van 860,19 eur eur. Dit resultaat is het gevlg van bewuste beslissingen en niet van een slechte werking: wandeltcht Jst Desyn: negatief sald van 175,00 eur: De sprtraad kwam, vlgens de vereenkmst afgeslten met KB Lfthme, vr 319,20 eur tussen in de cafetariaksten. Bij vrige edities was er geen tussenkmst. De sprtraad parkeerde 1.250,00 eur (= het psitief restsald van de vrbije 5 edities) p een wachtspaarrekening. Bedeling is m vanaf 2014 de wandeltcht Jst en de wandeltcht van de Vlaamse Diabetenliga samen te laten drgaan. De sprtraad vrziet hiervr gedurende maximaal 5 jaar een tussenkmst van 250 eur via de wachtspaarrekening. De huldiging van de sprtlaureaten: negatief sald van 175,00 eur: Mderatr: 125 eur Blemen vr medewerkers: 50 eur. ANIMA: het gemeentebestuur besliste in 2013 m alle sprtaanbd vanaf 2014 te bekstigen via gemeentelijke kredieten. Hierdr kan niet alleen de werkingstelage aan de sprtraad in 2014 verminderd wrden (zie verder) maar werd k de werking van ANIMA verbdig. Vandaar: dat ANIMA haar telage 2012 terugstrtte naar de sprtraad dat na de beslissing van het gemeentebestuur, geen ksten meer werden teruggevrderd dr de sprtraad van ANIMA. Het beschikbare sald vr adviesraden wrdt in de lp van 2014 afgetpt tt 500 eur en bvendien met ANIMA in 2014 ng vldende budget hebben m ng éénmaal prjecttelagen te kunnen vrzien bij de subsidieverdeling aan verenigingen. Opbrengsten/uitgaven ten gevlge van catering: negatief sald van 97,75 eur: Drankverbruik algemene vergaderingen: in 2014 k gratis, was in 2013 ng te betalen aan ANIMA. De algemene vergadering keurt, na telichting, de jaarrekening 2013 (zie nderstaand) ged. ttalen hfdrubriek ttalen subrubriek hfdrubriek subrubriek rek uit rek in rek uit rek in sald sald vrige bekjaren 0, ,76 sald vrige bekjaren 0, , ,76 eigen rganisaties 1.905, ,40 wandeltcht 1.730, ,40-123,63 huldiging sprtlaureaten 175,00 0,00-175,00 schuldvrdering en vrschtten 0,00 0,00 schuldvrdering en vrschtten 0,00 0,00 0,00 transfers 2.356, ,40 0,00 transfers 2.356, ,40 0,00 telagen 0, ,00 gemeentelijke telage 0, , ,00 telage aan Anima 0,00 500,00 500,00 intresten en bankksten 35,45 3,07 intresten en bankksten 35,45 3,07-32,38 terug te vrderen van ANIMA 2.581,43 150,00 intersclaire sprt 2.050,94 150, ,94 initiatief burensprtdienst 0,00 0,00 0,00 initiatief Stichting Vlaamse Schlsprt 0,00 0,00 0,00 initiatief BLOSO 60,50 0,00-60,50 intiatief Prvinciale Sprtdienst 469,99 0,00-469,99 werkingsksten / - pbrengsten 97,75 0,00 pbrengsten / ksten tgv aanbieden catering 97,75 0,00-97,75 administratie 0,00 0,00 0,00 prmtie 0,00 0,00 0,00 kstenvergedingen 0,00 0,00 0,00 vrming 0,00 0,00 0,00 relatiegeschenken 0,00 0,00 0,00 investeringen investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ttalen ttalen rekening ttalen kassa ttalen spaarrekening algemeen ttaal sald 31/12/13 resultaat , , , , , , , , ,40 0,00 0, , , , , ,57-860,19

4 4. Gedkeuring begrting Ter zitting wrdt nderstaande begrting verlpen en tegelicht. De algemene vergadering verleent, na telichting, haar gedkeuring. ANIMA zal ntbinden in 2013 (zie dagrdepunt 3) en haar restsald strten p de rekening van de sprtraad. De financiële testand van de sprtraad (en alle andere adviesraden) wrdt in de lp van 2014 afgetpt p 500 eur mdat de adviesraden ng enkel meten instaan vr echte werkingsksten en niet meer vr rganisatieksten die vanaf 2014 wrden gedragen dr het gemeentebestuur. De sprtraad mag wel een spaarrekening behuden (1.250 eur) m hieruit maximaal 5 jaar een telage te kunnen geven aan het samenwerkingsverband tussen beide gefuseerde wandeltchten (zie k dagrdepunt 3). hfdrubriek subrubriek detail zichtrekening spaarrekening in uit in uit sald vrige bekjaren sald vrige bekjaren 3.854,57 0, ,00 0,00 rganisaties huldiging sprtlaureaten mderatr 0,00 125,00 0,00 0,00 rganisaties wandeltcht jaarlijkse telage 0,00 0,00 0,00 250,00 verdrachten ANIMA bij ntbinding ANIMA 791,78 0,00 0,00 0,00 werkingsksten pbrengsten / ksten tgv aanbieden catering 0,00 100,00 0,00 0,00 werkingsksten administratie 0,00 50,00 0,00 0,00 werkingsksten prmtie 0,00 0,00 0,00 0,00 werkingsksten kstenvergedingen 0,00 250,00 0,00 0,00 werkingsksten vrming 0,00 0,00 0,00 0,00 werkingsksten relatiegeschenken geschenk vr bestuursleden 0,00 250,00 0,00 0,00 ttalen geraamde verdracht naar gemeente eind 2014 geraamde saldi eind ,35 775, ,00 250, ,35 500, ,00 5. Verslaggeving cmmissie prmtie d.d. 08/01 04/02 10/03 De cmmissie prmtie behandelde in de vrbije 3 zittingen nderstaande punten: De aanpassing van het reglement vr de huldiging van de Avelgemse sprtverdienstelijken (zie verder) De vrbije en tekmstige evenementen: De cyclcrss: zeer gede rganisatie maar parking- en mdderprbleem. De intersclaire zwemnamiddag: zeer gede rganisatie maar de afspraken en spelregels binnen het intersclair sprtverleg meten pnieuw pgewaardeerd en gerespecteerd wrden. De wielerwedstrijden te Outrijve: zeer gede rganisaties maar de wielerclub zal ng enkel vr haar eigen rganisaties instaan vr de seingevers. Het gemeentebestuur heeft de lijst van beschikbare seingevers pgevraagd m deze ver te maken aan rganisatren van wielerwedstrijden die dr nze gemeente passeren en die dan zelf deze seingevers met cntacteren en rganiseren. Bvendien verwijst de gemeente elke rganisatr naar de vereniging die mbiele seingevers ter beschikking stelt tegen kstprijs.

5 weekend Rnde van Vlaanderen (5 en 6 april): er valt heel wat te beleven ter hgte van het rnd punt van Kerkhve. Net zals vrig jaar plaats Haik Ledux (De Paljas) een tent waar p zaterdag 5 april een 300-tal mtards wrden verwacht die na de mtrwijding in het centrum van Avelgem en een tertcht dr Wallnië afzakken naar Kerkhve als afsluiter van dit mtrgebeuren. Ok de wielerteristen die de Rnde deels f vlledig rijden passeren p zaterdag 5 april aan de rntnde. Op zndag 6 april wrden de liefhebbers van de Rnde in de tent bij Haik verwacht waar zij p grt scherm de wielerwedstrijd kunnen vlgen. Ok Philip Gaetan plaatst als uitbreiding van zijn hreca-zaak, een kleinere tent waar wielerliefhebbers welkm zijn. De buitenspeeldag: Op wensdag 2 april 2014 slaan de sprtdienst en dienst jeugd & cultuur van Avelgem weer de handen in elkaar. Ze tveren het evenemententerrein naast Spikkerelle pnieuw m tt een uiterst avntuurlijk speelplein. Het wrdt een keicle namiddag vr jng en ud. Muntainbard, bungeerun, spele, gcarts, gekke fietsen, levend tafelvetbalspel, karate, djembé, vlksspelen je kan er allemaal van genieten p de buitenspeeldag. The Challenge: zie verder De Guldensprenwandeltcht: deze jaarlijkse wandeltcht p en rnd het grndgebied Avelgem en gerganiseerd dr de Waterhekstappers uit Heestert kan dit jaar geen gebruik maken van basisschl De Tekmst als vertrek- en aankmstplaats. Vandaar dat sprtcentrum Ter Muncken dit jaar als vertrek- en aankmstplaats fungeert vr deze wandeltcht. Beachfest: p 20 juni sluiten de sprtdienst, de dienst jeugd & cultuur en KRAK het schljaar af met een sprtief event en een gezellig samenzijn p de evenementenweide vr alle leerlingen van het secundair nderwijs. Er staat alvast beachvlley en bumpball geprgrammeerd. De sprtactiviteiten lpen tt 20u. De rganisaties van de gemeentelijke sprtdienst: De paas- en zmersprtkampen De sprtsessies tijdens het 3 de trimester De intersclaire sprt tijdens het 3 de trimester De animatiecijfers 2013: het aantal deelnames aan sprtdienstactiviteiten f aan evenementen waaraan de sprtdienst haar medewerking verleent lag zeer hg vrig jaar (ttaal deelnemers): Een sterk stijgend aantal deelnemers werd genteerd vr: De zwemlessen Alle recreatieve activiteiten (badmintn, baantjeszwemmen, ) De feestelp De buitenspeeldag Een hg deelnemersaantal bleef behuden vr: De sprtkampen De intersclaire sprt Een blijvend laag deelnemersaantal werd pgetekend vr de sprtieve uitstappen tijdens het half-trimestrieel schlverlf (bwling, ijsschaatsen). 6. Verslaggeving cmmissie prmtie beheer en beleid d.d. 04/02 en 17/03 De cmmissie beheer en beleid behandelde in de vrbije 2 zittingen nderstaande punten: De zittingen van het schepencllege in de maand februari met: het gunnen van de pdracht vr het ntwerp vr de aanleg van een 3 de kunstgrasterrein aan studiebureau Lbelle (zelfde studiebureau als vr de buw van de tweede sprthal in 2008) de seingeversprblematiek: zie dagrdepunt 5 de pening van het fietsinrijpunt aan het VVV-kantr in Bssuit p 3 maart: het fietsinrijpunt is een rustpunt p een verhard ppervlak in kasseien (verwijzend naar de zware parcurs die de Flandriens meten trtseren) bestaande uit een

6 rustbank met geïntegreerde WIFI-mdule, een plaadpunt vr elektrische fietsen, een infbrd en een ftwand met uitleg ver de Avelgemse Flandriens Marc Demeyer en Paul Deman. Jammer geneg dient het VVV-kantr in Bssuit dit jaar wel haar deuren te sluiten mdat de meerderheid van de participerende gemeenten hun werkingstelage terugtrekken vanaf de vaststelling van de tarieven van de paassprtkampen de bespreking en het plan van aanpak betreffende de elektrische prblemen in de sprthal en het stadin de actename van de jaarrekening 2013 en de financiële testand van de gemeentelijke sprtraad p 31/12/13 de gunning van de renvatie van de tennisterreinen aan de firma Perdaen. de verfijning van de prcedure vr subsidieaanvragen: grte clubs zullen dit in 2014 nline kunnen den. de begeleidende brief zal duidelijk vermelden dat de bewijslast betreffende het indienen van het subsidieaanvraagdssier bij de indiener zelf ligt. De stand van zaken betreffende de herziening van het tariefreglement en de huishudelijke reglementen van tepassing p de sprtinfrastructuur. de stand van zaken betreffende het verleg inzake de tekmst van de site te Outrijve: Op 23 april is er een pstartverleg met alle betrkken partijen waarbij er zal nagegaan wrden wat de tekmst is van deze site (enkel een sprtsite OF enkel een site vr speelplein(werking) OF een cmbinatiesite vr sprt-, jeugd- en cultuuractiviteiten) alsk welke aanpassingen dan ndig zijn. Het gemeentebestuur heeft alvast een budget vrzien m de ndige aanpassingen te kunnen uitveren. Het plan van aanpak vr de prblemen met de duchecapaciteit in het sprtcentrum. Het pré-advies betreffende het nreglementair geplaatst prtje t.h.v. het vetbalterrein in Kerkhve (dagrdepunt 7). De jaarcijfers van zwembad en sprthal: beide accmmdaties kenden een zeer hge bezetting in Het zwembad haalde het meest aantal bezekers sinds de pening van het zwembad ( bezekers). De sprthal bleef nageneg vlledig bezet en dit gedurende het ganse jaar. 7. Actename adviezen De algemene vergadering neemt acte van het psitief advies van de raad van bestuur wat betreft: De erkenning van wielerclub Avelgem: advies in bijlage Het reglement vr huldiging van de sprtverdienstelijken van Avelgem: advies in bijlage Het behud van het nreglementair geplaatst prtje t.h.v het vetbalterrein te Kerkhve: advies in bijlage Advies werd reeds besprken dr het gemeentebestuur in zitting van 10/02/2014 en werd dr het gemeentebestuur gevlgd. Wielerclub Avelgem is dus een erkende sprtvereniging sedert 10/02/14. Advies betreffende het nieuwe reglement vr huldiging van de sprtverdienstelijken werd ter zitting verlpen en tegelicht en zal ter gedkeuring wrden aangebden aan het gemeentebestuur in zitting van 31/03/14. Vr 2014 geldt dus dit nieuwe reglement na gedkeuring van het gemeentebestuur. Advies wrdt ter zitting verlpen en tegelicht en zal ter gedkeuring wrden aangebden aan het gemeentebestuur in zitting van 31/03/14. Indien het gemeentebestuur dit advies vlgt, mag het prtje nder de vermelde vrwaarden behuden blijven.

7 8. Prmtinele events in de kijker Terug van weggeweest. The Challenge. Burensprtdienst (een samenwerking tussen 8 gemeentelijke sprtdiensten uit de regi) rganiseert in samenwerking met de prvincie West-Vlaanderen een avntuurlijke sprtdag in team. Deze dag vindt plaats p zaterdag 14 juni 2014 in de Gavers (Deerlijk- Harelbeke). Elk team bestaat uit 3 persnen. Er zijn 6 avntuurlijke preven en één gezamenlijke eindpref. Er wrdt een apart klassement pgemaakt vr dames en heren in 2 categrieën: Categrie 1 : gemiddelde leeftijd nder de 40 jaar Categrie 2 : gemiddelde leeftijd bven de 40 jaar. Hu je van een nieuwe uitdaging, kicks en avntuur, hud dan alvast deze datum vrij en stel je pleg samen! Ken je mensen binnen je familie- f kennissenkring die avntuurlijk zijn ingesteld, bezrg ze dan deze infrmatie. We streven naar een deelname van minimaal 7 Avelgemse plegen aan dit evenement. GRAAG DUS JULLIE MEDEWERKING HIERVOOR OM HETZIJ ZELF DEEL TE NEMEN HETZIJ MENSEN OP DE HOOGTE TE BRENGEN VAN DIT EVENT. Wens je verdere inlichtingen neem cntact p met de sprtdienst De Queeste theater in Spikkerelle za 12/04/14 20u15 De dienst cultuur ndigt alle sprtverenigingen uit naar deze vrstelling betreffende de eerste Belgische winnaar van de rnde van Frankrijk. Tickets ksten 14 eur (1 eur krting vr -26-jarigen en +55-jarigen). Wie 5 tickets bestelt, krijgt een 6 de ticket gratis. Meer inf: cultuurdienst De vzw Run2Escape vraagt ns m hun evenement ten vrdele van het kinderkankerfnds nder de aandacht te brengen. Je kan alles terugvinden ver de 10 kmhindernissenlp p 9. Varia en rndvraag Geen Verslaggever: Francky Platteau, diensthfd sprt namens en met gedkeuring van het verslag dr Lieven Seynaeve Vrzitter sprtraad Sammy Culembier secretaris sprtraad

De raadsleden Herman Theys en Koen Van Criekingen zijn verontschuldigd.

De raadsleden Herman Theys en Koen Van Criekingen zijn verontschuldigd. ZITTING VAN 3 september 2013 Aanwezig: Hans Eyssen, burgemeester-vrzitter; Rudy Janssens, Dimitri Casteleyn, Nadine Van Hrebeek, Ann Spaepen, schepenen; Annelies Vander Bracht, Guid Peers, Alex Demarsin,

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

Organisatie van grote activiteiten

Organisatie van grote activiteiten Organisatie van grte activiteiten Inspiratiedag 1 ktber 2011 Inhud 1 Think befre yu act... 4 1.1 Tips vr een stresslze rganisatie... 4 1.1.1 Plannen... 4 1.1.2 Delegeren... 5 1.1.3 Transparantie: werkinstrumenten

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE SECRETARIAATSMEDEWERKER 2015-2016 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 2.1 WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE OPLEIDINGEN? 3 2.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 2.3 ORGANISATIE

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE Inhudspgave 1. Visie... 1 2. Cntext... 1 3. Trends... 1 4. Missie TION... 2 5. Beleidsuitgangspunten... 2 6. Beleidsfrmulering... 4 7. Beleidsuitvering...

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Infrmatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart - mei 2015 - n 5 Gemeentelijk infblad Algemeen Vrije tijd & terisme Welzijn Wnen & milieu Praktische inf Pagina 2-5 Pagina 6-15 Pagina 16-18

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate Vergadertips vr bestuursvergaderingen: Vergader ged maar met mate In de milieusectr wrdt er heel wat afvergaderd. Meer dan de helft van de werktijd kruipt in vergaderingen, waardr er minder tijd ver blijft

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie