GEMEENTE MERELBEKE Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur JAARVERSLAG 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE MERELBEKE Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur JAARVERSLAG 2010"

Transcriptie

1 GEMEENTE MERELBEKE lijke Adviesraad voor Milieu en Natuur JAARVERSLAG Inhoud 1. Bestaande reglementen 2. Samenstelling van de milieuraad 3. Ondersteuning van de milieuraad door de gemeente 4. Financieel verslag en begroting Overzicht van de data van de vergaderingen en de belangrijkste agendapunten 6. Overzicht van de uitgebrachte adviezen 7. Samenwerking met andere adviesraden 8. Andere opdrachten of activiteiten van de milieuraad 1. Bestaande reglementen MERELBEKE Jaar waarover gerapporteerd wordt Reglement Aanwezig? Datum bekrachtiging gemeenteraad Bijlage Nummer (2) Statuten Ja 11 februari 2003 * / Huishoudelijk reglement Ja 18 februari 2003 * / Afsprakennota Ja 18 februari 2003 * / Opmerkingen * De statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota zijn online raadpleegbar op de website

2 2. Samenstelling van de milieuraad Functie Naam adres voorzitter Jan Smis secretaris Nico De Schepper Gelieve hieronder alle milieuraadsleden te vermelden. Ter info: niet-erkende milieu- en en kunnen worden meegeteld in de 1/3 milieu- en natuurverhouding op voorwaarde dat ze milieu- en natuur als nevendoelstelling hebben én dat de milieuraad hiermee akkoord gaat. De lijst van de erkende milieu- en en is te vinden op de website Achternaam Naam organisatie of adviesraad die wordt vertegenwoordigd Voonaam Stemgerechtigd Ja/nee/W (1) Effectief/ plaatsvervanger (2) Man/ vrouw Categorie (3) Dominique Verbelen Natuurpunt vzw afdeling Bovenschelde Ja E Man milieu- en Guy Huylebroeck Natuurpunt vzw afdeling Bovenschelde Ja E Man milieu- en David Galens Natuurpunt vzw afdeling Bovenschelde Ja E Man milieu- en Rudy Vannevel Aktiecomité Milieubescherming vzw (AMM) Danny Jacobs Aktiecomité Milieubescherming vzw (AMM) Guy Demeulemeester Aktiecomité Milieubescherming vzw (AMM) Roland De Blauwer Velt Afdeling Scheldevallei Tevens lid erfgoedcommissie Ja E Man milieu- en Ja E Man milieu- en Ja E Man milieu- en Ja E Man milieu- en Annemie De Kocker Velt Afdeling Scheldevallei Ja E Vrouw milieu- en Ann Opstaele Velt Afdeling Scheldevallei Ja E Vrouw milieu- en Diederik Volckaert Jeugdbond voor Natuurstudie- en Milieubescherming Afd. Bovenschelde vzw (JNM) Ja E Man milieu- en

3 Achternaam Naam organisatie of adviesraad die wordt vertegenwoordigd Voonaam Stemgerechtigd Ja/nee/W (1) Effectief/ plaatsvervanger (2) Man/ vrouw Categorie (3) Luc Samsoen Groen alternatief Ja E Man milieu- en Wim Perneel (namens de tuinbouw) Ja E Man beroepsgroep Daniël Poetry (namens de landbouw) Ja E Man Beroepsgroep Joris Van Assche (namens de landbouw) Ja E Man Beroepsgroep Jan Smis / Ja E Man Burger Bart Opstaele / Ja E Man Burger Nico De Schepper / Ja E Man Burger Eric Vanrenterghem / Ja E Man Burger Elie Saegeman / Ja E Man Burger Jean Debarsaques / Ja E Man Burger Jan Van Caeneghem / Ja E Man Burger Marcel Sieron / Ja E Man Burger Frank De Moor / Ja E Man Burger Liesbeth Vincent / Ja E Vrouw Burger Annelies De Moor / Ja E Vrouw Burger

4 Achternaam Naam organisatie of adviesraad die wordt vertegenwoordigd Voonaam Stemgerechtigd Ja/nee/W (1) Effectief/ plaatsvervanger (2) Man/ vrouw Katrien Van Rompu / Ja E Vrouw Burger Caroline Simoens / Ja E Vrouw Burger Pascale Van Rooij / Ja E Vrouw Burger Krista Berckmoes / Ja E Vrouw Burger Categorie (3) Flavie Vermander / Ja E Vrouw Burger Marie- Herteleer / Ja E Vrouw Burger Chantal Marijke Vanthomme / Ja E Vrouw Burger Kristien Weyts / Ja E Vrouw Burger Annemie Schillewaert / Ja E Vrouw Burger Frank Monsecour Tevens lid GECORO Neen E Man Politieke partij Groen Anne De Moor / Neen E Vrouw Politieke partij - Open vld Dirk Boterberg / Neen E Man Politieke partij - Cd&v Dirk Beke / Neen E Man Politieke partij - n-va Michael Swing / Neen E Man Politieke partij - Sp.a Paul De Ganck / Neen E Man Politieke partij Vlaams Belang

5 Achternaam Naam organisatie of adviesraad die wordt vertegenwoordigd Voonaam Stemgerechtigd Ja/nee/W (1) Effectief/ plaatsvervanger (2) Man/ vrouw Categorie (3) Jan Jonckheere / Neen E Man Schepen Ivo Adam / Neen E Man lijk ambtenaar (1) Gelieve bij stemgerechtigd ja/nee in te vullen. Als het een waarnemer is zet je W (2) Zet E als het effectief is en P als het om een plaatsvervanger gaat. (3) De verschillende categorieën zijn: milieu- en / erkende wildbeheerseenheid/ onderwijsinstelling/ sociaal-culturele organisatie/ beroepsgroep/ andere vereniging/ burger/ gemeenteraadslid/ schepen/burgemeester/ gemeentelijk ambtenaar

6 3. Ondersteuning van de milieuraad door de gemeente 3.1 Financiële ondersteuning De milieuraad ontving dit jaar vanuit het gemeentebestuur 0 euro werkingsmiddelen. De milieuraad ontving in geen werkingsmiddelen van de gemeente Merel- daar het geheel van financiële middelen van de adviesstructuur meer bedroeg aangevraagde toelage. Opmerking: beke dan de 3.2 Logistieke ondersteuning het gemeentebestuur stelt gratis een lokaal ter beschikking (waar indien nodig didactisch en audiovisueel materiaal aanwezig is) voor de vergaderingen van de milieuraad ja nee de secretaris van de milieuraad wordt door een gemeentelijk ambtenaar ondersteund nee. Waarom niet? Ja. Hoe? Opmerking: Met uitzondering van de opmaak van het verslag van de milieuraden, staat de gemeentelijk ambtenaar in voor de resterende administratie, met name opstellen en versturen van de uitnodiging, agenda, verslag en bijlage; reserveren lokaal, didactisch en audiovisueel materiaal, 3.3 Informatieve en educatieve ondersteuning Nee Ja. Hoe? De milieuraad geniet informatieve ondersteuning van de gemeente. Wanneer de milieuraad daarom vraagt, verricht de gemeentelijk ambtenaar het nodige opzoekingswerk om discussies en adviezen van de milieuraad voldoende en correct te staven. Naast de gemeentelijk ambtenaar die rechtstreeks belast is met de ondersteuning van de milieuraad, kan de milieuraad beroep doen op een gemeentelijk natuureducatief medewerker.

7 4. Financieel verslag en begroting Financieel verslag ZICHTREKENING FINANCIEEL VERSLAG SPAAR-REK. INKOMSTEN UITGAVEN INKOMSTEN UITGAVEN Bankkosten 31,2 1/01/ beginstand 17, ,41 Onkosten vergaderingen 80,7 bankkosten 7,8 Onkosten leden 251,5 26/01/ provisie Invsteringen 960,51 28/01/ vleermuisbunkers 53,95 4/02/ provisie Totaal uitgaven 1323,91 8/02/ kerkuilkast /02/ provisie Totaal inkomsten 420,13 12/02/ gemeentebestuur 12,4 1/04/ bankkosten 7,8 4/04/ terug van vleermuizenwerkgroep 283,31 6/04/ naar spaarrekening /04/ provisie /04/ gemeentebestuur 24,9 5/06/ provisie huur fuiken 50 29/06/ gemeentebestuur 11 1/07/ bankkosten 7,8 2/07/ naar spaarrekening /09/ provisie /09/ onkostennota jan van caeneghem 23,5 1/10/ bankkosten 7,8 12/10/ provisie /10/ factuur amfibieën en reptielen 98,23 8/12/ provisie /12/ vleermuizenkasten 208,33 gemeentebestuur 20,6

8 19/12/ provisie /12/ gemeentebestuur 11,8 22/12/ onkostennota roland de blauwer 25 onkostennota Eric Van Renterghem 30/12/ /12/ intresten 86,82 31/12/ Kosten kopies/verzend TOTAAL 1853, , , /12/ eindstand : 1853,28 min 3433,91 = ,63 eindstand: 8629,23 min 1502 = Besluit: Verlies van 2.568,78

9 4.2 Begroting 2011 Te voorziene uitgaven Bank Vergaderingen Onkosten leden Brochures, boeken, abonnementen... Aankopen (telescoop,vleermuizenmateriaal enz...) Diverse projecten (trage wegen, merkwaardige bomen...) Nieuwe acties (nog te bepalen) Onkosten Milieudienst (2011) euro euro euro euro euro euro euro euro Totaal euro Te voorziene inkomsten Werkingstoelage Verhuur materialen Intresten 0.00 euro euro euro

10 5. Overzicht van de data van de vergaderingen en de belangrijkste agendapunten De verslagen van de vergadering van de milieuraad zijn online raadpleegbaar op Datum vergadering Belangrijkste besproken agendapunten 16 maart o Goedkeuren Jaarverslag 2009 o Advies 01 Milieujaarprogramma o Advies 02 Aankoop gronden Scheldevallei o Toelichting Aardig-op-de-weg-week en Autovrije Zondag 6 april o Advies 03 Aankoop gronden Scheldevallei o Advies 04 Aankoop gronden Liedermeersweg o Advies 05 Aankoop gronden Hoogenbosch o Voorstellen participatie milieuraad aan Autoloze Zondag o Waardevolle bomenproject 5 mei o Wandeltocht bespreking werfbezoek natuurinrichtingsproject o Voorstel advies heropenen trage weg VW025 1 juni o Wandeltocht bespreking o Advies 06 Weren quads in natuurgebieden o Goedkeuren inventarisatieformulier waardevolle bomen o Goedkeuren voorstel aankoop milieuraad 7 september o Voorstellen nieuwe duurzaamheidsambtenaar o Herwaarderen fietspad langs Scheldetragel o Advies 07 Aankoop gronden Scheldevallei 157B ea o Advies 08 Aankoop gronden Scheldevallei 129A ea o Advies 09 Advies ontwerp Vlaams Milieubeleidsplan oktober o Bespreking GFT-project toelichting IVM o Bespreking ontwerptekst bord vleermuizenbunkers o Herwaarderen fietspad langs Scheldetragel o Advies 10 Voorstel budget 2011 leefmilieu o Advies 11 Verlenging gemeentelijk Milieubeleidsplan tot november o Toelichting: Inventaris van Houtige Beplantingen met Erfgoedwaarde (IHBE) o Toelichting: Stand van zaken betreffende energieboekhouding, EPC s en energieaudits van de gemeentelijke gebouwen 7 december o Advies 12 Herleggen kasseien in de Jozef De Cockerwegel o Advies 13 Heropenen trage weg nr / VW025 o Advies 14 Hernieuwen aanvraag subsidie minawerkers afval o Advies 15 Aankoop perceel aan het Bruinbos o Advies 16 Aankoop perceel aan Muntekouter o Donderdag Veggiedag o Vleermuizen: project Franjestaart, impact windmolens, infobord bunkers

11 6. Overzicht van de uitgebrachte adviezen De adviezen van de milieuraad zijn online raadpleegbaar op Datum advies 16 maart 6 april 6 april 6 april 6 april en 1 juni Onderwerp aankoop perceel in de Scheldevallei: 2 e afd. sie C nr. 616 aankoop perceel in de Scheldevallei: 2 e afd. sie C nr. 15 aankoop perceel in de Liedermeersweg: 1 e afd. sie A nr. 23P aankoop perceel aan het Nerenbos: 6 e afd. sie B nr. 463E2, 463T het weren van quads in natuurgebieden Op initiatief van / ongunstig Respons van het gemeentebestuur op 7 april liet weten tot de aankoop te zullen overgaan. Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 oktober. op 29 april liet weten tot de aankoop te zullen overgaan. Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 oktober. op 29 april liet weten tot de aankoop te zullen overgaan. Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 oktober. op 29 april liet weten tot de aankoop te zullen overgaan. Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 oktober. Milieuraad bij monde van de milieuambtenaar op de vergadering van juni liet weten dat het advies zonder voorwerp is aangezien het politiereglement het gebruik van quads op landelijke wegen, dus ook in natuurgebied, verbiedt.

12 Datum advies Onderwerp 1 juni aankoop perceel in Bottelare: 4 e afd. sie A nr. 367K, 393C, 399C, 399D, 400, 403A 7 september 7 september 7 september aankoop perceel in de Scheldevallei: 7 e afd. sie A nr. 157B, 158B, 159B aankoop perceel in de Scheldevallei: 2 e afd. sie B nr. 129A, 130 het Vlaams ontwerp- milieubeleidsplan Op initiatief van / ongunstig Respons van het gemeentebestuur ons liet weten niet in te zullen gaan op het aanbod van de eigenaar aangezien een andere kandidaat-koper op deze percelen een bod heeft gedaan dat hoger ligt dan de prijs van het schattingsverslag van de ontvanger der registratie en domeinen. op 30 september liet weten tot de aankoop te zullen overgaan. Goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 november. op 12 januari 2011 liet weten niet te kunnen ingaan op de openbare verkoop door de eigenaars aangezien een andere kandidaat-koper op deze percelen een bod heeft gedaan dat hoger ligt dan de prijs van het schattingsverslag van de ontvanger der registratie en domeinen. ons liet weten het advies te hebben opgenomen in het gemeentelijk advies op het Vlaams ontwerp- milieubeleidsplan Goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 september.

13 Datum advies 12 oktober 12 oktober 12 oktober 12 oktober 7 december 7 december 7 december Onderwerp voorstel budget 2011 voor de cluster leefmilieu verlenging van het gemeentelijk milieubeleidsplan tot 2013 herleggen van kasseien in de Jozef De Cockerwegel heropenen trage weg nr /VW025 vernieuwen aanvraag subsidies voor de minawerkers afval 2011 aankoop perceel aan het Bruinbos: 7 e afd. sie A nr. 482A aankoop perceel aan de Muntekouter: 5 e afd. sie A nr. 117 Op initiatief van / ongunstig Respons van het gemeentebestuur op 12 januari 2011 liet weten dat het budget voor leefmilieu werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 21 december. op 3 december liet weten dat de verlenging werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 november. Milieuraad op 9 november liet weten het voorstel door de gemeentelijke diensten te laten onderzoeken. Milieuraad op 9 november liet weten het voorstel door de gemeentelijke diensten te laten onderzoeken. op 9 december liet weten dat het advies op het eerstvolgende college zal geagendeerd worden. op 9 december liet weten het voorstel door de gemeentelijke diensten te laten onderzoeken. op 9 december liet weten het voorstel door de gemeentelijke diensten te laten onderzoeken.

14 Datum advies 7 december Onderwerp sensibilisatie tot verminderde vleesconsumptie Op initiatief van / ongunstig Respons van het gemeentebestuur Milieuraad Het advies werd op 1 februari 2011 doorgestuurd naar het college. 7. Samenwerking met andere adviesraden Een lid/leden van de milieuraad zetelen ook in een andere gemeentelijke adviesraad Nee Ja (gelieve dit bij punt 2 samenstelling aan te duiden) Andere vormen van samenwerking: Binnen de Milieuraad werden de werkgroepen trage wegen en waardevolle bomen opgericht. Deze werkgroepen waarin ook niet leden van de milieuraad in participeren hebben tot doel plaatselijke initiatieven rond trage wegen en waardevolle bomen te coördineren. 8. Andere opdrachten of activiteiten van de milieuraad Binnen de Milieuraad werden de werkgroepen trage wegen en waardevolle bomen opgericht. Deze werkgroepen waarin ook niet leden van de milieuraad in participeren hebben tot doel plaatselijke initiatieven rond trage wegen en waardevolle bomen te coördineren. Jan Smis Voorzitter In opdracht, Ivo Adam

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering d.d. 9/03/2005

Verslag van de vergadering d.d. 9/03/2005 Verslag van de vergadering d.d. 9/03/2005 Aanwezig: Stemgerechtigde leden: Albrechts Marcel, Cruypelans Agnes, Daems Gilbert, Janssens Nestor, Peymen Johan, Smets Luk, Thys Ria,Van Hissenhove Maria, Van

Nadere informatie

Milieuraad 24 maart 2014

Milieuraad 24 maart 2014 Milieuraad 24 maart 2014 Aanwezig, stemgerechtigd: S. Windey, P. Sillis, A. Wauters, K. Laureys, P. Moeseke, A. Van Osselaer, Y. Stassyns, P. Van Geyte, W. Vermeir, M. De Bonte, L. Colman, W. Wuytack,

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen 1 Instrumentarium 1.1 Basis 1.1.1 Gemeentelijke diensten 1.1.1.1 Organisatie A. Stand van zaken De gemeente Kapellen heeft zich geëngageerd om de taken die zijn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht Inhoud: 1 Algemeen 8 De voorzitter 2 De stichting 9 De secretaris 3 Het bestuur 10 De penningmeester 4 Het adviesorgaan 11 Overige bestuursleden

Nadere informatie

Aanvraagformulier cultuursubsidies

Aanvraagformulier cultuursubsidies Aanvraagformulier cultuursubsidies Gelieve alvorens dit formulier in te vullen aandachtig het subsidiereglement cultuurprojecten district Merksem te lezen. 1. Gegevens Naam van het project Artikel 6 Datum

Nadere informatie

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Verslag van de vergadering van de GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR PLAATS: raadzaal gemeentehuis, Chr. Pallemansstraat

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 OPENBARE ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Financieel beheer GECORO

Financieel beheer GECORO Financieel beheer GECORO Nota t.a.v. Commissie 4 van 27/10/2011 Frans Visser, voorzitter Gecoro Reglementaire bepalingen De decretale fundering voor de financiële werking van de Gecoro berust op artikel

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 20 september 2011 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ivan D Herck (ABVV), Freddy Wyffels (ACW), Carlos Van Moeffaert (individueel

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 17 juni 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 17 juni 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 17 juni 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Verslag van de vergadering van de GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR PLAATS: raadzaal gemeentehuis, Chr. Pallemansstraat

Nadere informatie

23/03/2015 WIFI: 2015roesMAA Afdrukdatum: 16/03/2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015

23/03/2015 WIFI: 2015roesMAA Afdrukdatum: 16/03/2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015 MET OPEN DEUREN: A-punten: 1. Voorlegging tot goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 februari

Nadere informatie

Uitnodiging. algemene vergadering

Uitnodiging. algemene vergadering GCR-Nieuwsbrief v.u. Hubert Van Eygen, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi secretariaat: Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi, tel. 089/70.03.00 jrg. 15, nr. 1, april 2010 Uitnodiging Het bestuur van de culturele

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007 Kortemark, 8 december 2007 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Adelheid Beuselinck Chiro

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 AANWEZIG: Henri Vannoppen, burgemeester-voorzitter; Johan Vleeracker, Michel De Groote, Erwin Willems, Marcel Mesmans, Elke Schillebeeckx, schepenen; Paul Goeminne, Chris Taes,

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA 2014-2019 GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN Maasmechelen

AFSPRAKENNOTA 2014-2019 GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN Maasmechelen AFSPRAKENNOTA 2014-2019 GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN Maasmechelen Artikel 1. Doel afsprakennota In de afsprakennota wordt de relatie met het college van burgemeester en schepenen vastgelegd en worden afspraken

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

Zitting van 17 april 2014

Zitting van 17 april 2014 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De

Nadere informatie