THEMA 10. Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan. 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THEMA 10. Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan. 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe?"

Transcriptie

1 THEMA 10 Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe? Heeft de strategie van een onderneming een impact op de overlevingskans van een onderneming OF wordt deze overlevingskans bepaald door de omgeving waarin de onderneming actief is? 2 verschillende visies: a) Volgzaamheidsperspectief, d.i. een onderneming heeft weinig invloed op de omgeving en heeft weinig manoeuvreerruimte ( Population ecology perspectief ) b) Keuzeperspectief, d.i. onderneming kan de industrietak herscheppen, regels aanpassen, 1

2 1. Inleiding tot de resultatenrekening & balans Een BALANS geeft een overzicht van de herkomst en bestemming van de middelen van een onderneming op een bepaald ogenblik. Grafische weergave Om vergelijkbaarheid van balansen te verhogen, wordt zowel de actief- als de passiefzijde volgens een vast aantal rubrieken ingedeeld. Het criterium om deze zijden in te delen is: ACTIEFZIJDE: de minst liquide delen worden bovenaan gezet, de meest liquide delen onderaan PASSIEFZIJDE: de schulden die (vermoedelijk) nooit worden opgeeist staan bovenaan, de schulden die wel worden opgeeist, komen onderaan te staan. Zowel langs de actief als de passiefzijde komen steeds een aantal rubrieken terug 2

3 Rubrieken langs de ACTIEFZIJDE van de BALANS Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen op meer dan 1 jaar Voorraden Vorderingen op minder dan 1 jaar Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen Rubrieken langs de PASSIEFZIJDE van de BALANS Eigen vermogen Voorzieningen en uitgestelde belastingen Schulden op meer dan 1 jaar Schulden op minder dan 1 jaar Overlopende rekeningen 3

4 Er is een belangrijk onderscheid tussen EIGEN VERMOGEN en VREEMD VERMOGEN Looptijd Invloed op bedrijfsvoering Vreemd vermogen Een specifieke datum waarop de lening moet zijn afgelost Geen eigenaarschap. Enkel invloed wanneer rente- of kapitaalbetalingen uitblijven Eigen vermogen Geen specifieke datum vastgesteld Eigenaarschap en kunnen dus stemmen over bedrijfsaspecten Bij faillissement Voorrang op het eigen vermogen Hebben pas rechten nadat alle andere schuldeisers zijn terugbetaald Beide vormen van vermogen kunnen, naast financiële instellingen, ook van de volgende partijen komen. FFF Business angels Risicokapitaalfondsen Overheidsinstellingen Omschrijving Friends, Family and Fools (ex-) ondernemers die willen investeren in beloftevolle startende of snelgroeiende ondernemingen (b.v. BAN Vlaanderen) = venture capital fondsen. Partijen die het geld van derden investeren in (relatief) jonge bedrijven met groeipotentieel, met de bedoeling de participatie na een bepaalde periode (circa 5 jaar) weer te verkopen Overheidsbedrijven stellen financiële middelen ter beschikking onder de vorm van leningen aan o.a. startende ondernemingen 4

5 Enkele voorbeelden van financieringen van innovatieve ideeën: Planningssysteem voor muziekfestivals en eventsector Zelflerende software voor mobiele toestellen Betaaloplossing voor mobile commerce Internetwinkel in Azië Grootste sociaal netwerk Regeneratieve geneeskunde voor botten 5

6 TIP: Alternatieve financiering via crowd-funding Kenmerken Crowd-funding platformen Voorbeeld 1 crowd-funding 6

7 Voorbeeld 2 crowd-funding Aandachtspunten bij het lezen van de balans: Negatief eigen vermogen = ZEER SLECHT = onderneming is eigenlijk failliet Solvabiliteit, dit zegt iets over de globale financiële draagkracht van de onderneming Meestal berekend via de ALGEMENE SCHULDGRAAD Te berekenen door het vreemd vermogen te delen door de passiefzijde van de balans Interpretatie 7

8 Aandachtspunten bij het lezen van de balans: Liquiditeit, dit is de mate waarin de onderneming in staat is haar kortlopende betalingsverplichtingen na te komen Meestal berekend via de CURRENT RATIO of de ALGEMENE LIQUIDITEITSRATIO. Te berekenen door de vlottende activa te delen door de schulden op korte termijn Interpretatie Voorbeeld van een balans Terreinen 100 Gebouwen 200 Machines 500 Voorraden 400 Klanten 600 Kas 200 Eigen vermogen 1200 Leveranciers (< 1j) 300 Lening aan bank (< 1j) 500 Hoeveel bedraagt de current ratio? Hoeveel is de algemene schuldgraad? 8

9 Een RESULTATENREKENING geeft een schematisch overzicht van de kosten en opbrengsten van een onderneming Ook bij de resultatenrekening wordt een VASTE structuur gehanteerd om de vergelijking van verschillende bedrijven mogelijk te maken (zie volgende slide) Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Opbrengsten/kosten die te maken hebben met de activiteit Voorbeelden voor Kinepolis Opbrengsten/kosten die te maken hebben met de financiële activiteit Voorbeelden voor Kinepolis Opbrengsten/kosten die uitzonderlijk zijn Voorbeelden voor Kinepolis 9

10 Bedrijfsopbrengsten - Bedrijfskosten = bedrijfsresultaat (operationeel resultaat) (EBIT) +/- financieel resultaat = courant resultaat +/- uitzonderlijk resultaat = brutoresultaat - belastingen = nettoresultaat Voorbeeld examenvraag: zijn het kosten, opbrengsten, activa of passiva? Gebouw Wagen Benzine wagen Intresten op lening wagen Lening wagen Meeropbrengst bij verkoop wagen Voorraad Spaarrekening Rente spaarrekening Loon personeel Kost Opbrengst Activa Passiva 10

11 UITBREIDING Liquiditeitsplan Dit plan houdt in dat de onderneming tracht in te schatten of ze op ieder ogenblik wel over voldoende LIQUIDITEITEN zal kunnen beschikken om haar verplichtingen na te komen en op welke momenten er sprake zal zijn van eventuele kasoverschotten of kastekorten. Belangrijk onderdeel van het FINANCIEEL PLAN Achterhalen wanneer er geld te weinig is (en hoe dit kan worden opgelost) en/of wanneer er geld te veel is (en wat er mee kan worden gedaan) OPGELET: een onderneming kan winstgevend zijn maar toch een liquiditeitstekort hebben!!!! Voorbeeld (eenvoudig) VOORBEELD Een student(e) Master Industriële Ingenieurswetenschappen richt een onderneming op die gespecialiseerd is in consulting voor grote en kleine Belgische bedrijven. Er is een contract ter waarde van getekend in juni en een contract van in november. De contracten worden betaald bij de ondertekening. Er is 1 medewerker met een jaarloonkost van De intresten op de lening ( ) moeten worden terugbetaald in december. In december moet ook de vennootschapsbelasting worden betaald ( ). Bepaal het resultaat van deze onderneming en stel een liquiditeitsplan op (per kwartaal). 11

12 Bedrijfsopbrengsten - Bedrijfskosten = bedrijfsresultaat +/- financieel resultaat = courant resultaat +/- uitzonderlijk resultaat = brutoresultaat - belastingen nettoresultaat Kwartaal 1 (Q1) Kwartaal 2 (Q2) Kwartaal 3 (Q3) Kwartaal 4 (Q4) Inkomende liquiditeiten Uitgaande liquiditeiten - Loon - Belastingen - Intrest lening Saldo per kwartaal Cumulatief saldo Merci Vincent 12

13 UITBREIDING Economische indeling van kosten Vaste kosten Deze kosten die binnen een onderneming constant blijven zolang deze onderneming binnen een bepaalde productiecapaciteit blijft. Andere naam: capaciteitskosten Voorbeeld Variabele kosten Kosten die variëren met de productie: een stijging (daling) van de productie, verhoogt (verlaagt) de variabele kosten. Andere naam: veranderlijke kosten Voorbeeld Totale kosten Som van de vaste kosten en de variabele kosten VOORBEELD Een student(e) richt een onderneming op die gespecialiseerd is in het verstrekken van advies rond energie-efficiëntie. Er wordt een kantoor gehuurd voor 750 (maandelijks). De jaaromzet is (5 opdrachten van ). De variabele kosten (electriciteit, benzine, telefoon, ) zijn 250 per jaar per opdracht. Is er winst/verlies voor deze onderneming volgens de vaste/variabele kostenindeling? Hoeveel? 13

14 VOORBEELD Hoeveel opdrachten moeten worden afgesloten opdat de onderneming winst, noch verlies zou hebben? 2. Bedrijfsresultaten a) Wat zijn de 3 meest gebruikte beoordelingsinstrumenten? WINSTMARGE Nettowinst gedeeld door de omzet Interpretatie: zo hoog mogelijk & in vergelijking met concurrenten RENTABILITEIT VAN DE ACTIVA (ROA) Nettowinst gedeeld door de actiefzijde van de balans Interpretatie: zo hoog mogelijk & in vergelijking met concurrenten RENTABILITEIT VAN HET EIGEN VERMOGEN (ROE) Nettowinst gedeeld door het eigen vermogen Interpretatie: zo hoog mogelijk & in vergelijking met concurrenten 14

15 b) De positiematrix Voorbeeld van een examenvraag Een onderneming bestaat uit drie afdelingen: A, B & C. De onderneming beschikt over de rentabiliteitscijfers van zowel deze drie afdelingen als de sector waarin elke afdeling actief is. Plaats deze drie afdelingen op een positiematrix. Rentabiliteit bedrijf Rentabiliteit sector Afdeling A 10% 5% Afdeling B 10% 10% Afdeling C 15% 25% 15

16 Concurrentievermogen Marktrentabiliteit b) De positiematrix 16

17 Voorbeeld van een interpretatievraag Gegeven is de volgende positiematrix. Is deze onderneming (A) het meest gebaat met een positieverbeterende strategie of een concurrentieverminderende strategie? Verklaar kort. Concurrentievermogen Marktrentabiliteit A 17

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 6: FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING Indeling: 1. Beschrijving van de ondernemingssituatie 2. Balansanalyse 3. Omloopsnelheid en -tijd Financiële analyse

Nadere informatie

DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN. Gewestelijk Havencommissariaat

DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN. Gewestelijk Havencommissariaat DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN Gewestelijk Havencommissariaat 1 DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN Toon Colpaert en Reginald Loyen, Gewestelijk havencommissariaat

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

Lokale overheidsbedrijven

Lokale overheidsbedrijven Mei 2009 Lokale overheidsbedrijven Inhoud De lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 4 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud Lokale financiën Mei 2012 Lokale overheidsbedrijven Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be Ratio analyse INHOUDSOPGAVE 1. Liquiditeitsratio s...3 1.1. Current ratio of liquiditeit in ruime zin...3

Nadere informatie

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige.

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige. 33. Dubbele boekhouding. 33.1 Een beetje geschiedenis. De dubbele boekhouding werd uitgevonden door kooplieden uit Venetië en voor het eerst neergeschreven in 1494 door een Italiaanse monnik Luca Pacioli.

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING Doel: De jaarrekening bevat een grote hoeveelheid aan informatie, maar is minder bruikbaar voor financiele analyse. Daarom worden balans, resultatenrekening

Nadere informatie

Financieel management. De essentie

Financieel management. De essentie Financieel management. De essentie J. VAN HOE C. LAMMENS S. VANDERHAEGEN Financieel management. De essentie D/2013/45/316 - ISBN 978 94 014 1100 4 - NUR 782 Vormgeving cover: Studio Lannoo Vormgeving

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1 Bedrijfseconomie B-cluster BBBBEC2A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen

Nadere informatie

Wetenschappelijk Onderwijs

Wetenschappelijk Onderwijs Uitwerkingen / waardering 1 Toets 3B1 VWO 6 MO onderdeel 631 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Toets: M&O Afdeling: A6 PTA aanduiding: Toets 631 Tijdsduur: 80 minuten Weging SE: 15% Herkansbaar:

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

Thema 10 De financiering van de onderneming

Thema 10 De financiering van de onderneming Thema 10 De financiering van de onderneming Wat zul je leren? Enkele belangrijke bronnen van ondernemingsfinanciering op lange termijn beschrijven en de voor- en nadelen van deze financieringsbron afwegen.

Nadere informatie

Vokawijzer 08 maart 2010. Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren

Vokawijzer 08 maart 2010. Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren Vokawijzer 08 maart 2010 Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren Deze Vokawijzer, die

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 1. Weet welke rapportages belangrijk zijn 1. Maak een plan 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken 4. Inzicht in cijfers Les 1 Balans

Nadere informatie

Financieel Management voor managers

Financieel Management voor managers Financieel Management voor managers Naam: F.C. Wijnberg Docent: de heer H. Bos Studentnummer: 4304570 Datum: 3-12-2013 NCOI Opleidingsgroep Opleiding: Bachelor Bedrijfskunde Module: Financieel Management

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig Samenvatting LE 5 1 Inleiding 2 Wijziging in de balans 2.1 Wijziging van het activa Wat is de activa? Geeft informatie over hoe de onderneming haar middelen besteedt 2.1.1 Wijziging van de vaste activa

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Zet hier een achtergrondafbeelding neer

Zet hier een achtergrondafbeelding neer Zet hier een achtergrondafbeelding neer De laag hieronder is een masker, verplaats de afbeelding dus met rechtermuisknop > schikken > naar achtergrond naar de achtergrond. Hoe dure leningen te voorkomen

Nadere informatie