Jaarverslag Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet"

Transcriptie

1 Net Werk V r i j w i l l i g e r s h u l p Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2008 iets doen voor een ander als je iets doet voor een ander gaat het waaien in je binnenste dan voel je de kracht en moet je een toontje hoger zingen Adato design Alkmaar 4 09 Jeroen Klomp

2 Jaarverslag 2008 iets doen voor een ander als je iets doet voor een ander gaat het waaien in je binnenste dan voel je de kracht en moet je een toontje hoger zingen Jeroen Klomp Haarlem, april 2009

3

4 Inhoudsopgave blz. Voorwoord Activiteiten en resultaten 7 2 Organisatie bestuur en team per 31 december en verder 16 4 Jaarrekening Financiers van onze activiteiten 22 Bereikbaarheid 24

5 4

6 Voorwoord Het is het bestuur een genoegen u het jaarverslag 2008 van stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland, kortweg Net-Werk, aan te bieden. 5 Dit jaar is veel energie gestoken in het zichtbaar maken van de vrijwilligershulp. Een mooie uiting van het zichtbaar maken van de vrijwilligershulp is de presentatie die de leden van het Platform Vrijwilligershulp op 22 september 2008 hebben gegeven aan de burgemeester van Haarlem, mr B.B. Schneiders, van hun activiteiten. Deze presentatie wordt in 2009 in boekvorm uitgegeven. Ook is de vrijwilligershulp beter zichtbaar geworden in het advies dat Net-Werk heeft geschreven voor de Gemeente Haarlem. In dit advies is een overzicht gegeven van de landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligershulp en mantelzorg. Bovendien is een aantal adviezen gedaan hoe als gemeente met deze ontwikkelingen om te gaan. Het zichtbaar maken van vrijwilligershulp onder jongeren is gedaan middels het project Jongeren Actief. In dit project zijn 93 jongeren als vrijwilliger actief geweest en een deel hiervan is dat nog steeds. Dit project is in goede samenwerking met Humanitas Zuid- Kennemerland, Tandem en Stichting Thuiszorg Gehandicapten is uitgevoerd. Voor 2009 zal Net-Werk het wijkgericht werken voor vrijwilligershulp tot een van haar kernactiviteiten maken. In het wijkgericht werken zullen ook vrijwilligers een belangrijke en zichtbare rol kunnen spelen. Net-Werk zal hierin zoveel mogelijk een coördinerende rol vervullen en de vrijwilligersorganisaties individueel en in hun samenwerking ondersteunen. In het verslagjaar heeft Net-Werk afscheid genomen van Lisette Tel. Zij was naast directeur ook de initiatiefnemer van Net-Werk. Lisette heeft met haar enthousiasme, creativiteit en haar grote kennis van het werkveld Net-Werk op de kaart gekregen. Op 10 april heeft Net-Werk op gepaste wijze afscheid genomen van haar eerste directeur. Vele mensen bezochten de afscheidsreceptie, die gehouden werd na afloop van het eerste symposium voor uitvoerend vrijwilligers.

7 6 Irene de Lange heeft de functie van directeur van Net-Werk overgenomen van Lisette, per 1 oktober 2007 ad interim, vervolgens per 1 april 2008 als directeur. Per 31 december 2008 zijn Herman Bax en Kees van der Jagt afgetreden als bestuurslid bij Net-Werk. Wij zullen het charisma en de betrokkenheid van Herman en de oplettendheid en nauwkeurigheid van Kees missen. Wij zijn dan ook blij dat in december 2008 Annemarieke Godschalx als algemeen bestuurslid tot ons bestuur is toegetreden. Graag willen wij een dankwoord uitspreken aan de fondsen en andere financiers van onze activiteiten. Dankzij deze bijdragen kan Net-Werk haar werk uitvoeren en daarmee haar bijdrage leveren aan de vrijwilligershulp in Zuid-Kennemerland. De medewerkers en vrijwilligers van Net-Werk willen wij ook danken voor hun inzet voor en betrokkenheid bij de doelstellingen die Net-Werk graag wil bereiken. Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Annette Molkenboer-Hamming, voorzitter

8 1 Activiteiten en resultaten In dit hoofdstuk worden de verschillende activiteiten en resultaten beschreven die bestuur, werknemers en vrijwilligers van Net-Werk in het verslagjaar 2008 hebben ondernomen. In het verslagjaar is uit - gegaan van het Meerjarenplan waarin de doelstellingen van Net-Werk beschreven zijn met de daarbij behorende vier kernactiviteiten. De vier kernactiviteiten zijn: 1 Sociale kaart Net-Werk beheert de sociale kaart voor de sector vrijwilligershulp in wonen, welzijn en zorg in de regio Zuid-Kennemerland. 2 Consultfunctie Net-Werk geeft informatie en advies over vrijwilligershulp aan individuele hulpvragers, beroepskrachten en overig geïnteresseerden. Net-Werk probeert daar waar geen aanbod (met name in complexe of bijzondere hulpvragen) is, dit in samenwerking met de vrijwilligers - organisaties te creëren. 3 Netwerkcoördinatie Net-Werk initieert en voert projecten uit die de kwaliteit en de kwantiteit van vrijwilligershulp verbeteren. Zij stimuleert de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties onderling en tussen vrij - willigersorganisaties in wonen, welzijn en zorg en organisaties die professionele zorg en diensten leveren. 4 Beleid Net-Werk adviseert organisaties of overheden op het gebied van de organisatie en coördinatie van vrijwilligershulp en de samenwerking tussen professionele en vrijwillige hulpverleners. Resultaten 2008: 1 Sociale kaart Ontwikkelen en beheren van een sociale kaart voor de sector vrijwilligershulp in wonen, welzijn en zorg in de regio Zuid Kennemerland. In het verslagjaar is verder gewerkt aan de website van Net-Werk Op alle niveaus is de website up to date gehouden, zodat mensen met internetervaring op de site op zoek kunnen gaan naar een antwoord op hun hulp vraag. De site is voor klanten zo opgebouwd dat door de vraag aan te klikken het mogelijk is om direct telefoonnummers, namen en adressen te vinden van organisaties die van dienst kunnen zijn op het gebied van wonen, welzijn, zorg, financiën en vervoer. Mensen zonder internetervaring kunnen een telefonisch beroep doen op medewerkers van Net-Werk om vragen te laten beantwoorden. Ook hulpverleners van organisaties kunnen mensen telefonisch van dienst zijn door middel van onze website. In het verslagjaar is een start gemaakt om de website zodanig te verbeteren, dat naast de bestaande functie voor klanten en vrijwilligers meer nuttige informatie over Net-Werk en haar projecten op de site komt te staan. 2 Consultfunctie Het geven van informatie en advies over vrijwilligers - hulp met name in complexe of bijzondere hulp - vragen waarbij, in samenwerking met vrijwilligers - organisaties, een aanbod moet worden gecreëerd. Resultaten 2008: 2.1 Individuele hulpvragers Alhoewel het geen kerntaak meer is van Net-Werk helpen wij individuele hulpvragers graag om hun vraag naar vrijwilligersorganisaties te beantwoorden. Net-Werk wordt bijna dagelijks gebeld door klanten (en hulpverleners van klanten) met hulpvragen. Van alle telefonische hulpvragen zijn ruim 75 vragen geregistreerd. Deze 75 mensen hebben een uitgebreid antwoord gekregen op hun hulpvraag en zijn, soms in meerdere gesprekken, verwezen naar een van de bij Net-Werk aangesloten organisaties. Vragen met als antwoord een telefoonnummer worden niet meer geregistreerd. Het aantal bezoekers op onze website was in het jaar 2008: 16196, dat is bijna 3000 meer dan in het jaar (pag. 8) 2.2 Samenwerking met de Haarlemse loketten Loketten In het verslagjaar heeft Net-Werk met veel plezier gewerkt aan de consultfunctie van de Haarlemse loketten. Namens de vrijwilligersorganisaties in 7

9 8 Grafiek bezoekers website. Haarlem en omgeving heeft Net-Werk zitting in het beleidsmatige loketpartnersoverleg en daarnaast op de uitvoering gerichte bijeenkomsten die in Haarlem de zorgoverleggen worden genoemd. Net-Werk koppelt terug naar de vrijwilligersorganisaties in het Platform Vrijwilligershulp Loketpartnersoverleg Er is, op beleidsmatig niveau, een bijdrage geleverd aan het zogenaamde loketpartners- overleg. In dit loketpartnersoverleg wordt samengewerkt met de volgende partners: Kontext, MEE NWH, Dock, Tandem en de Gemeente Haarlem. Op 1 oktober 2008 bestond het Loket Haarlem 10 jaar. Dit werd gevierd met een feestelijke bijeenkomst in de Gravenzaal van het stadhuis van de gemeente Haarlem Zorgoverleggen van de Haarlemse loketten Naast het loketpartnersoverleg participeerde Net-Werk in de zorgoverleggen. In de zorg - overleggen wordt op uitvoerend niveau samen - gewerkt met verschillende organisaties: Kontext, MEE NWH, Dock, Tandem, Gemeente Haarlem, SHDH, Draagnet, Sint Jacob, RK Kerk, Geest - gronden en de Zorgbalansgroep. Tijdens het zorgoverleg en het loketpartnersoverleg wordt regelmatig een brug gebouwd tussen enerzijds de betaalde dienst verlening van de diverse organisaties en anderzijds, de vrijwillige hulpverlening van de vrijwilligersorganisaties die aangesloten zijn bij het Platform Vrijwilligershulp. Indien nodig worden de uitkomsten van de zorgoverleggen ingebracht in de vergaderingen van het Platform Vrijwilligershulp. 3 Netwerkcoördinatie Het faciliteren en bevorderen van samenwerkingsactiviteiten, projecten en het onderling afstemmen van het aanbod van vrijwilligershulp. Net-Werk is voortgekomen uit een in 1989 ontstaan groot samenwerkingsverband tussen vrijwilligersorganisaties en kan profiteren van een groot netwerk met contacten in bijna alle vrijwilligersorganisaties van Zuid- (en soms ook Midden-) Kennemerland, die actief zijn in de sector wonen, welzijn en zorg. Resultaten 2008: 3.1 Het Platform Vrijwilligershulp in wonen, welzijn en zorg in Zuid-Kennemerland Het Platform Vrijwilligershulp werd op 29 januari 2007 opgericht om de aangesloten leden beter van dienst te zijn. Zijn voorganger, sinds 1989, de Klankbordgroep Meldpunt Vrijwilligershulp, hield op dat moment op te bestaan. Al meer dan negentien jaar zijn vrijwilligersorganisaties in Zuid-Kennemerland, zoals het Rode Kruis, de U.V.V., de Zonnebloem, Humanitas en vele andere organisaties lid van dit overlegorgaan. De organisaties komen minimaal vier maal per jaar bijeen in een vergadering waarin wordt uitgewisseld, geïnformeerd, afgestemd en gediscussieerd. Regelmatig vinden organisaties elkaar ook op het praktische en uitvoerende vlak en worden initiatieven tot samenwerking genomen. Voorbeelden hiervan zijn gezamenlijke projecten zoals het project thuisadministratie van Kontext en Humanitas, het gebruik maken van elkaars vergaderfaciliteiten e.d.. Verslag 2008 van het Platform Vrijwilligerswerk in Wonen, Welzijn en Zorg in Zuid-Kennemerland.

10 Onder voorzitterschap van Herman Bax kwamen de organisaties, aangesloten bij het Platform, in 2008 viermaal bijeen, waarvan twee op verschillende locaties. Tijdens deze vergaderingen werd door enkele organisaties een presentatie gegeven over hun activiteiten. Op 29 januari vond de Platformvergadering plaats bij Bureau Lindenhoek. Door de directeur van Stichting de Baan werd een presentatie gegeven over de doelstellingen en het werk van Stichting de Baan. Door de coördinator van de Parochie - gemeenschap Schoten werd een presentatie gegeven over het zeer actieve parochiële werk in Schoten. Tijdens de vergadering van 22 april gaf de directeur Kontext, een presentatie van de organisatie en het takenpakket van Kontext. De directeur a.i. van Net-Werk bespreekt het advies aan de Gemeente Haarlem Vrijwilligershulp en mantelzorg op de Haarlemse Kaart. De vergadering van 22 september vond plaats bij Stichting de Baan en Irene de Lange gaf voor burgemeester Bernt Schneiders, te gast bij het Platform, een Power Point-presentatie van de werkzaamheden van alle bij het Platform aangesloten organisaties. Het jaar werd beëindigd met een vergadering op 25 november bij de Voedselbank, waar de coördinator, een toelichting gaf van de complexe gang van zaken bij de Voedselbank. In februari 2008 kwam het concept van de Evaluatie 2007 van het Platform Vrijwilligerswerk uit. Hierin werden de doelstellingen van het Platform Vrijwilligerswerk beschreven alsmede de uitkomsten van de gesprekken van Lisette Tel met de Platformleden over de voortgang van het Platform met daaruit voortvloeiend een aantal conclusies. Naar aanleiding van dit concept werd in de vergadering van 22 april op voorstel van de voorzitter besloten een commissie in te stellen om dit rapport verder uit te werken. In deze commissie namen deel: Oda Joosten, coördinator van de Parochiegemeenschap Schoten, Irene Garthoff, directeur van het Rode Kruis, Annette Molkenboer, vicevoorzitter van het bestuur van Net-Werk, Helmie Ravenstein, directeur van de UVV en Herman Bax, voorzitter van het Platform. In de vergadering van 25 november werden door deze commissie 12 beslispunten ter bespreking voorgelegd. In de vergadering van 25 november werd besloten het concept Reglement te veranderen in Convenant van het Platform Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland. Tevens besloot men de doelstellingen van Wonen, Welzijn en Zorg te verruimen met Financiën en Vervoer. Herman Bax treedt eind 2008 af als voorzitter van Net-Werk en Humanitas. Wel blijft hij tot eind 2009 aan als onafhankelijk voorzitter van het Platform. In de vergadering van 25 november wordt Irene de Lange aangewezen als vicevoorzitter van het Platform. De directeur van Kontext, nam afscheid van het Platform vanwege een functie elders. Kees van der Jagt treedt af als secretaris van het bestuur van Net-Werk en als notulist van de Platform vergaderingen. Jet Bensdorp, beleids - medewerker bij Net-Werk neemt zijn taak als notulist over. De coördinator van Steunpunt Ouderenwerk Haarlem Centrum en Zuid-West heeft eveneens een andere baan aangenomen en verlaat ook het Platform. In 2008 voegden zich twee nieuwe organisaties bij het Platform: Present Haarlem en Vluchtelingen - werk. Emma van Dongen, vertegenwoordiger vrijwilligerswerk van de WMO Raad was te gast in de vergadering van 25 november. Namens het Platform is Net-Werk in het jaar 2008 gestart met het vervaardigen van het boek Zichtbaar maken van de vrijwilligersorganisaties in Zuid-Kennemerland. Het boek is gemaakt met materiaal dat door alle aangesloten organisaties is aangeleverd voor het symposium voor uitvoerend vrijwilligers waar o.a. gesproken werd door mevrouw Sascha Baggerman, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en mevrouw Hilde van der Molen, wethouder gemeente Haarlem. De gemeente Haarlem kent in 2008 Net-Werk een subsidie toe van 5000,-- voor haar werkzaam - heden ter ondersteuning van het Platform. Op 31 december 2008 zijn 30 organisaties lid van het Platform Vrijwilligershulp. 3.2 Wijkgericht werken In het verslagjaar heeft Net-Werk, in samenwerking met de woningbouwvereniging Ymere, Kontext, Dock, Nivon, de school de Hamelink en de gemeente Haarlem een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een bijzondere samenwerking in een van de wijken van Haarlem, de Slachthuisbuurt. Doel van de samenwerking was om voor de burgers van deze wijk een rijk aanbod te creëren van activiteiten voor en door burgers. Deze samenwerking resulteerde in een feestelijke opening van de Hamelink de nieuwe naam van het buurtcentrum in de slachthuisbuurt, waar naast de school, NIVON, spreekuren van Loket Haarlem, SHDH, en Sint Jacob en verschillende andere organisaties in gehuisvest zijn. Net-Werk heeft mede zorg gedragen voor werving van vrijwilligers voor dit centrum door een oproep 9

11 10 te doen bij de leden van het Platform Vrijwilligers - hulp. Vanuit verschillende organisaties hebben vrijwilligers zich aangemeld bij Net-Werk, soms ook direct bij de Hamelink. Ook de Vrijwilligerscentrale Haarlem heeft een positieve bijdrage geleverd aan de wervingsactie en de inzet van vrijwilligers. In de Hamelink zijn in het verslagjaar bijna 100 vrijwilligers actief geweest onder leiding van Geja Muffels, opbouwcoördinator van de welzijnsorganisatie Dock. Wijkgericht werken is een speerpunt binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) binnen vele gemeenten, ook in de gemeente Haarlem. Net- Werk wil, samen met de leden van het Platform Vrijwilligershulp een bijdrage leveren aan het wijkgericht werken per gemeente. Plannen hiervoor worden uitgewerkt voor de komende periode. 3.3 Symposium voor uitvoerend vrijwilligers In het verslagjaar is op verzoek van enkele leden van het Platform Vrijwilligershulp voor de eerste maal een symposium gehouden voor uitvoerend vrijwilligers. Het symposium werd gehouden op 10 april 2008 bij stichting de Baan, het recreatie - centrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Het doel van het symposium was om aan uitvoerend vrijwilligers van leden van het Platform Vrijwilligershulp enerzijds relevante informatie te verschaffen en anderzijds een leuke dag aan te bieden om hen te bedanken voor hun werkzaamheden. Herman Bax opende de dag als dagvoorzitter, tevens voorzitter van de stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland. Ans Meijer, interim directeur van de Baan, hield een inleiding over het recreatiecentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Hilde van der Molen, wethouder van de gemeente Haarlem, presenteerde de werkwijze van de gemeenten in deze regio en gaf uitleg over de betekenis van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor de uitvoerende vrijwilligers. Sascha Baggerman, gedeputeerde Provincie Noord-Holland vertelde over het belang van vrijwilligerswerk voor de Provincie Noord-Holland. Lisette Tel hield namens Net-Werk een presentatie gebruik makend van digitale foto s over het uitvoerend vrijwilligerswerk in Zuid-Kennemerland. Na de lunch kon men kiezen uit verschillende workshops: Emma van Dongen, lid van de Wmo-raad van de gemeente Haarlem voor vrijwilligerswerk, vertelde wat het werk van de Wmo-raad inhoudt en op welke wijze vrijwilligers haar kunnen informeren over het vrijwilligerswerk. Deze foto is gemaakt op 22 september 2008 toen burgemeester Bernt Schneiders op bezoek was tijdens een van de vergaderingen. Addy van der Zande (Kontext) en Lisette Tel (Net-Werk) over de digitale sociale kaart voor vrijwilligershulp en welzijn. Vrijwilligers kunnen gebruik maken van een zestal computers om de sociale kaart van de regio te bekijken. Het theatrale zangduo de Zoezoeki s gaven een verwenworkshop gespeeld door Trudy van der Wiel en Hans den Dikken In de evaluatie is besproken dat het doel ruim - schoots gehaald is. Ruim 120 mensen waren aanwezig. Deelnemers werkgroep 2008: Antoinette Kamsteeg, coördinator van Stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid-West Astrid Verkerk, directeur de Baan, tot februari 2008, Ans Meijer, interim directeur van de Baan vanaf februari 2008 Irene de Lange, directeur Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Ondersteuning werd geboden door: vrijwilligers van de Baan, het project Jongeren Actief, Thuiszorg Gehandicapten en Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Het symposium is in het Platform Vrijwilligershulp geëvalueerd. Gevraagd is of er in het jaar 2010 een vervolg aan gegeven kan gaan worden. Vanuit het Platform zal gevraagd worden wie belangstelling

12 heeft voor het mede organiseren van deze dag in het jaar Jongeren Actief Het jaar 2008 was het laatste jaar van het o.a. door de provincie Noord-Holland gefinancierde project Jongeren Actief, als informele hulp thuis. Totaal zijn 92 jongeren actief geweest voor dit project. In de onderstaande samenvatting worden de belang - rijkste punten uit de Eindrapportage Jongeren Actief als informele hulp thuis beschreven. Doel van het project: Het doel van het project Jongeren Actief was een structurele toename van het aantal jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar als vrijwilliger in de informele hulp thuis. Daarnaast is een aantal nevendoelen geformuleerd: Stimuleren van het verbinden van de generaties: jongere en oudere vrijwilligers onderling en jongere vrijwilligers met oudere klanten Het betrekken van meerdere culturen bij vrijwilligerswerk waardoor ook een nog moeilijk bereikbare groep hulpvragers uit andere culturen geholpen kan gaan worden Het onderwerp informele zorg op de agenda zetten van een aantal middelbare scholen Met het project werd beoogd 20 jongeren per deelnemende organisatie actief te laten zijn. Deelnemende organisaties: Aan het project hebben de volgende organisaties deelgenomen: Stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid- Kennemerland (voorheen stichting Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland), kortweg Net-Werk. Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland, kortweg STG Vereniging Humanitas, afdeling Zuid- Kennemerland e.o., kortweg Humanitas. Tandem Mantelzorgondersteuning (voorheen Steunpunten Mantelzorg Zuid- en Midden Kennemerland), kortweg Tandem. Doelgroep beschrijving en oriëntatie: De betrokken organisaties hebben hun kennis en inzicht verruimd met betrekking tot jongeren als vrijwilliger in het algemeen en projecten met jongeren als vrijwilliger in vrijwillige thuiszorg in het bijzonder. Medewerkers van de organisaties hebben de trainingsdagen, gericht op jongeren en georganiseerd door Mezzo, gevolgd en daarnaast zijn bijeenkomsten met jongeren georganiseerd. 7 B s: De 7xB s is een door Mezzo ontwikkelde methodiek om structuur te bieden in het werken met jongeren. Aan de hand van deze methodiek is het rapport opgesteld en worden hieronder de belangrijkste punten genoemd: Beleid: Bij alle organisaties zijn de reacties positief, zowel binnen de organisaties als bij klanten. Voor jongeren is een snellere communicatie vereist. STG, een kleine organisatie met een specifieke doelgroep, constateert een beleidsmatige omslag. Belangrijk in dit kader is dat de oorspronkelijk gewenste deskundig - heid onnodig zwaar bleek voor jongeren. Bij Humanitas, een lokale afdeling van een grote landelijke organisatie, was veel aandacht voor extra draagvlak nodig, omdat het project een omslag betekende voor de gehele organisatie. Tandem, een lokale organisatie gericht op de ondersteuning van mantelzorgers, had al beleid gericht op jongeren. Wel was hier de groei van het onderlinge respect tussen ouderen en jongeren opvallend en is een apart protocol opgesteld met regelmatig overleg en eigen verantwoordelijkheden. Binnenhalen van jongeren: Via scholen is het binnenhalen van jongeren een goede manier, maar niet via organisaties waar jongeren actief zijn, omdat de doelgroep met een andere motivatie bezig is. Bij drie scholen (InHolland, Nova College en Mendel College) zijn vrijwilligers geworven. Op deze scholen is gewerkt met presentaties en zijn contacten gelegd met de stagecoördinatoren. Daarnaast is ter bevordering van de bekendheid van vrijwilligerswerk in het algemeen en het project Jongeren Actief in het bijzonder, informatiemateriaal verspreid en een website (www.vrijwilligershulp.nl/jongerenactief) en hyvespagina ontwikkeld, persberichten verstuurd. Ook is met een Jongeren Actief team meegedaan aan de Letterenloop. Door de organisaties is ook meegedaan aan de Make A Difference Day Bij STG wordt gewerkt met brusjes (broers en zusjes van een kind met een beperking). STG is aantrekkelijker geworden voor jongeren door flexibeler beleid. De doelgroep blijkt geschikt. Humanitas is aantrekkelijk voor jongeren vanwege de diversiteit in doelgroepen en aan mogelijke activiteiten als vrijwilliger. Bovendien worden ook aan jongeren trainingen en bijeenkomsten geboden. Bij Tandem is de formulering van de hulpvraag aangepast aan de doelgroep. Jongeren zijn direct benaderd voor vrijwilligerswerk, hetgeen extra jongeren opleverde. De jongeren worden hier actief begeleid. 11

13 12 Bemiddelen van jongeren: Zodra jongeren zich aanmeldden bij de projectcoördinatoren van Net-Werk was sprake van bemiddeling. Dit was lastig in die paar gevallen dat de betrokken organisaties geen plek meer hadden. Bij de organisaties moet wel aanbod zijn. Er moet snel gereageerd worden, opdat de interesse niet verzwakt. In een gesprek wordt samen gekeken naar het aanbod. Niet iedere hulpvraag is geschikt (bijv. hulpvragers met een psychiatrische achtergrond). Begeleiden van jongeren vergt meer tijd en is intensiever dan bij andere vrijwilligers. Dit bleek toen de organisaties in eerste instantie dezelfde vorm van begeleiding inzetten. Een voor alle partijen geschikte oplossing blijkt de peer-topeer-education, waarbij een jongere die al ervaring heeft met vrijwilligerswerk een nieuwe jongere begeleidt. Jongeren willen directe communicatie met hun begeleider en een vast contactpersoon is hierbij van groot belang. Op dit punt hebben de drie organisaties nagenoeg dezelfde ervaring. Behouden van jongeren is lastig omdat de meeste jongeren maar één jaar blijven. Zij doen het vrijwilligerswerk in het kader van hun opleiding. Belonen is een goede manier voor het behouden van jongeren voor het vrijwilligers - werk. Zij zijn met name geïnteresseerd in een bon of een toegangskaartje voor een evenement. In het project kregen jongeren een beloning na 12 uur vrijwilligerswerk. Ook de EVC s (Erkenning Verworven Competenties), ontwikkeld door MOVISIE, blijken een goed middel. Bij de Hogeschool InHolland zijn de EVC s intussen geïntegreerd in het studie - programma. De EVC s blijken bovendien een uitstekend middel voor afstemming, begeleiding en evaluatie van het vrijwilligerswerk. Daarnaast worden nog bijeenkomsten ingezet om het contact te versterken. Bij STG zijn de meeste jongeren slechts één jaar gebleven. Met name de brusjes blijven langer, omdat voor hen de doelgroep al deel uitmaakt van hun leven. Belonen is bij STG niet nodig, maar wel interessant. Bij Humanitas blijkt de onkostenvergoeding geen reden voor de keuze van vrijwilligerswerk, maar heeft wel invloed gehad op keuze om het vrijwilligerswerk te blijven doen. Bij Tandem wordt veel aandacht besteed aan begeleiding van de jongeren om hen te behouden voor het vrijwilligerswerk. Het gaat Tandem ook om de wisselwerking tussen jong en oud, hetgeen door beide groepen positief wordt ervaren. De vergoeding heeft hier weinig invloed gehad. Beëindigen van vrijwilligerswerk voor jongeren gebeurt meestal door afronding van een studieonderdeel. Toch zijn er ook jongeren die blijven. De afronding van het vrijwilligerswerk wordt gedaan door een persoonlijk gesprek, vaak een eindverslag en een getuigschrift. De eindrapportage is separaat op te vragen. 3.5 Wel Zijn Markt 2007 en 2009 In het verslagjaar werd de Wel Zijn Markt 2007 geëvalueerd en werden eind 2008 de eerste activiteiten voor de Wel Zijn Markt 2009 gestart. 3.6 Kwaliteit van vrijwilligerswerk In het verslagjaar heeft Net-Werk op verzoek van de stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden en Zuid Kennemerland (STG) een bijdrage geleverd aan het project Kwaliteitsverbetering van het vrijwilligerswerk en de organisatie. Vanuit beide stichtingen is gewerkt om zorg te dragen dat de Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland uiteindelijk de kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige inzet, goed geregeld! weet binnen te halen. In het jaar 2008 is besloten om in eerste instantie een verbeterplan op te stellen en uit te voeren, waarna in het jaar 2009 kan worden overgegaan tot het verkrijgen van de definitieve kwaliteitsonderscheiding! De provincie Noord-Holland heeft STG gefinancierd om te werken aan deze kwaliteitsverbetering. Net-Werk heeft de keuze gemaakt om aan te sluiten bij de landelijke activiteiten op het gebied van kwaliteit van de organisatie MOVISIE. In het jaar 2009 zal Net-Werk de medewerkers van STG uitnodigen om samen met Net-Werk een gezamenlijke presentatie te houden binnen het Platform Vrijwilligershulp om hiermee ook andere organisaties aan te moedigen met Net-Werk en MOVISIE in zee te gaan om een kwaliteitsonderscheiding te behalen. 4 Beleid Adviseren van organisaties en overheden op het gebied van de organisatie en coördinatie van vrijwilligershulp en de samenwerking tussen professionele en vrijwillige hulpverleners. Resultaten 2008: 4.1 Advies Vrijwilligershulp en mantelzorg op de Haarlemse Kaart In het jaar 2007 kreeg Net-Werk van de gemeente Haarlem het verzoek een advies uit te brengen inzake positie vrijwilligershulp (Wonen, Welzijn en Zorg) binnen de Wmo. Het advies bevat een overzicht van zowel landelijke als lokale en regionale ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligershulp. Het advies is op

14 29 februari 2008 overhandigd aan de programmamanager Jan Willem Duker en beleidsmedewerker Majella Korthouwer van de gemeente Haarlem. 4.2 Klankbordgroep van de Wmo-raad Vanuit Net-Werk hebben bestuursleden en/of medewerkers een bijdrage geleverd aan de vergaderingen van de klankbordgroepvergaderingen van de gemeente Haarlem. Het beleid en de uit - voering hiervan werden, niet alleen in de klankbord - ergaderingen op de voet gevolgd. 4.3 Platforms In Zuid-Kennemerland zijn vier Platforms vanuit verschillend perspectief betrokken op vrijwilligershulp. Platform Minima Organisaties; Het Haarlems Migranten Platform; Het Platform Belangenbehartiging Mantelzorgers Kennemerland; Het Platform Vrijwilligershulp Zuid- Kennemerland. Net-Werk heeft kennisgemaakt met leden van het Platform Minima Organisaties, het Migranten - platform en het Platform Belangenbehartiging Mantelzorgers Kennemerland. Met alle platforms heeft Net-Werk aparte gesprekken gevoerd op bestuurlijk niveau en is gezocht naar verregaande samenwerking. De samenwerking kan worden gezocht en 29 februari 2008 overhandiging advies aan Jan Willem Duker en Majella Korthouwer van de Gemeente Haarlem. Platvorm Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland De volgende organisaties zijn, als lid of gastlid, aangesloten bij het Platform Vrijwilligershulp voor Wonen Zorg en Welzijn in Zuid-Kennemerland: Cliënten Belangen Bureau de Katholieke Bond van Ouderen, fdeling Haarlem Vrijwilligerscentrale Haarlem De Zonnebloem Spaarnestad Dekenaat Ouderen Pastoraat Kennemerland DOCK Haarlem Haarlemmers Helpen Haarlemmers Humanitas Zuid-Kennemerland Informatie SteunPunt (ISP) Kontext Leger des Heils afdeling Haarlem Tandem (voorheen Steunpunt Mantelzorg) Unie Van Vrijwilligers Haarlem e.o. De Zonnebloem Zuid-Kennemerland Parochiegemeenschap Schoten Rode Kruis Afdeling Haarlem e.o. Rolmobiel/AVZK SOS Telefonische Hulpdienst Haarlem Steunpunt voor ouderen Haarlem Zuid-West Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede Stichting de Baan Stichting Onbekende Kwaliteiten Stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Stichting Present Haarlem Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland Stichting Vluchtelingenwerk Stichting Werkverband Emancipatie en Belangenbehartiging ( t Web) Stichting Voedselbank Haarlem Vrijwilligerswerk De Hartekamp Groep 13

15 14 gevonden in het bijwonen van elkaars platform - vergadering en/of het geven van presentaties voor alle leden van de platforms. In het verslagjaar heeft Net-Werk een presentatie verzorgd in het Platform Minima Organisaties. In het jaar 2009 zal een gezamenlijke afspraak worden gemaakt. Bestuursleden van Net-Werk hebben geparticipeerd in een Platform voor woningbouwcorporaties, zorgen welzijnsaanbieders en gemeenten. Er waren twee kernvragen: Hoe geven we vorm aan gezamenlijke gewenste regionale planning en regie? Hoe kunnen we de wijkgerichte aanpak in keten wonen-welzijn-zorg ondersteunen en stimuleren? De groep is tweemaal bij elkaar geweest en met gerichte samenwerkingsafspraken voor de toekomst uit elkaar gegaan. 5 Overige activiteiten In dit jaar heeft de stichting een aantal activiteiten uitgevoerd die niet direct onder één van de kernactiviteiten vielen. Toch waren deze activiteiten van groot belang voor de continuïteit van de organisatie en daarom is het gerechtvaardigd deze hier te vermelden. Resultaten 2008: 5.1 Het herinrichten van de administratieve processen binnen van Net-Werk Er is een nieuwe computer en een printer aangeschaft. De ordners zijn herschikt en de financiële administratie is op een andere wijze ingericht. 5.2 Gestart is met maandelijkse voortgangsgesprekken met het personeel, inclusief een functioneringsgesprek op jaarbasis. 5.3 De samenwerking rondom felicitatiehuisbezoeken is in het jaar 2008 helaas gestopt. De gewenste samenwerking tussen enerzijds de vrijwilligersorganisaties en anderzijds de welzijnsorganisaties is niet gevonden. 5.4 Gekoppeld aan het project Jongeren Actief is samen met MOVISIE deel 3 van het project gestart, namelijk een apart project over beloningen voor jongeren, zie hiervoor ook het project Jongeren Actief. 5.5 Op 9 oktober vond een Beursvloer plaats bij Crown Business, een initiatief van het project Bedrijf en Samenleving en Maatschappelijke Stages van de Vrijwilligerscentrale Haarlem. De beursvloer is een ontmoetingsplaats van bedrijven en maatschappelijke organisaties, waarbij direct de werving van vrijwilligers plaatsvindt. 5.6 Op 3 december was er een uitreiking van de Vrijwilligersprijs 2008 in de Refter door burgemeester Schneiders. 5.7 Op 16 oktober 2008 was er in de Vishal van de Gemeente Haarlem een feestelijke startbijeenkomst van Present Haarlem. Net-Werk is lid van enkele belangen- en vakorganisaties: Landelijke Vereniging Coördinatoren Vrijwilligerswerk (LVCV); MEZZO (branche organisatie voor vrijwillige hulp organisaties en mantelzorgorganisaties); N.O.V. (Verenging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk); de Unie van Zorg en Welzijn.

16 2 Organisatie bestuur en team per 31 december 2008 Bestuur H. Bax voorzitter Mw. I.C.M. de Lange vicevoorzitter tot 1 mei 2008 C.F. van der Jagt secretaris P. Duiverman penningmeester A.A.J. Millenaar lid Mw. A.B. Molkenboer- Hamming lid, vicevoorzitter vanaf 1 mei 2008 Mw. A. Godschalx lid, 19 december 2008 Medewerkers Mw. E.P.M. Tel Mw. I. Swakman Mw. A.M. Hartog Mw. R. Dol Mw. J. van Duin Mw. E. Groenheide Mw. J. Bensdorp Mw. I.C.M. de Lange 8 u/w tot 1 april 2008 als projectcoördinator Platform Vrijwilligershulp projectcoördinator 8u/w tot 1 augustus 2008 algemeen projectcoördinator 8u/w tot 1 augustus 2008 Jongeren Actief projectcoördinator 8u/w Jongeren Actief projectcoördinator vanaf 7 april u/w Jongeren Actief projectcoördinator 12u/w vanaf 1 september 2008 Jongeren Actief beleidsmedewerker vanaf 1 september u/w Platform Vrijwilligershulp directeur a.i. 4u/w vanaf 1 mei 12 u/w 15 Vrijwilligers Mw. I. van Keeken administratieve kracht 4u/w tot 1 juli 2008 H. Pieters financieel medewerker 2u/w tot 1 juli 2008 I. Horeman administratieve kracht vanaf augustus 2008 M. Teengs vanaf oktober 2008 D. Tesselaar vanaf april 2008

17 en verder 16 Net-Werk heeft een subsidieverzoek ingediend voor het jaar 2009 bij verschillende gemeenten en fondsen. Het jaar 2009 is het laatste jaar van de meerjaren - plannen verwoordt in de plannen Er wordt uitgegaan van de vier kernactiviteiten die ook genoemd worden in het eerste hoofdstuk: 1. Sociale kaart; 2. Consultfunctie; 3. Netwerkcoördinatie; 4. Beleid. Speerpunten voor het jaar 2009 binnen de vier kernactiviteiten zijn: De vernieuwde website gaat online. De hulpvragen van klanten en hun hulpverleners blijft Net-Werk beantwoorden. De Haarlemse loketten en de daarbij horende zorgoverleggen blijft Net-Werk voorzien van professionele adviezen aangaande het specifieke vrijwilligerswerk in samenhang met de professionele dienstverlening. De activiteiten van het Platform Vrijwilligershulp worden minimaal geconsolideerd; het aantal leden van het Platform wordt uitgebreid met 10%. Wijkgericht werken voor vrijwilligersorganisaties wordt in een projectplan gezet; fondsen worden benaderd; het daadwerkelijke werk neemt een aanvang. Het symposium voor uitvoerend vrijwilligers voor het jaar 2010 wordt voorbereid met leden van het Platform. Het project Jongeren Actief wordt afgerond en verantwoord naar de Provincie Noord Holland; een miniconferentie over dit onderwerp is in voorbereiding; gehoopt wordt op een doorstart met nieuwe partners. De Wel Zijn Markt in 2009 vindt plaats op 19 maart. STG krijgt een kwaliteitskeurmerk; Net-Werk zelf gaat het aanvragen en gezocht wordt naar een volgende organisatie die het MOVISIE keurmerk wil aanvragen en ontvangen. Het Haarlemse advies Vrijwilligerswerk en mantelzorg op de Haarlemse kaart wordt verder uitgewerkt, opnieuw in druk genomen en gewerkt gaat worden aan de uitwerking van de conclusies en aanbevelingen. Het beleid van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt in alle gemeenten in Zuid-Kennemerland op de voet gevolgd en waar nodig van advies voorzien. Met alle platforms wordt contact onderhouden; er wordt minimaal eenmaal met alle platforms een afstemmingsoverleg georganiseerd. Alle activiteiten van de organisaties op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorg worden op de voet gevolgd. Net-Werk start in het jaar 2009 met het opstellen van een nieuw ondernemingsplan voor de jaren

18 4 Jaarrekening 2008 Balans per 31 december ref Activa materiële vaste activa vorderingen vooruitbetaalde kosten liquide middelen Passiva eigen vermogen nog te betalen kosten reservering/overloop projecten

19 Exploitatierekening 2008 Baten ref gemeenten Haarlem Zandvoort fondsen Tuberculosefonds Anton Jurgens fonds St.Jacobs Godshuis Skanfonds/van Dooren projecten Welzijnmarkt Provincie Noord-Holland Mezzo Movisie SIG-STG Ymere symposium vrijwilligers Bavostichting - symposium St.Jacobs Godshuis - symposium SIG - symposium Diaconie Haarlem - symposium overige overige 0 97 Interest intrest spaarrekening Totaal baten Van het subsidiebedrag van de gemeente Haarlem is bestemd voor het Platform.

20 Exploitatierekening 2008 Lasten ref personeelskosten personeelskosten personeelskosten derden stage/vrijwilligerskosten deskundigheidsbevordering bureaukosten algemene kosten website/database organisatiekosten organisatiekosten fondsenwerving huur loket activiteitskosten huisvesting huur overige huisvestingskosten afschrijving inventaris computers, inventaris Totaal lasten Resultaat

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Platformvergadering in 2014

Platformvergadering in 2014 Jaarbeeld 2014 Platformvergadering in 2014 Stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Zijlweg 145, 2015 BE Haarlem, telefoon: 023 5440240 NL18 RABO 0129 1499 93 KvK 34184656 Email: info@vrijwilligershulp.nl

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 INLEIDING 4 1. 2006 BOUWEN AAN DE ORGANISATIE 5 2. ACTIVITEITEN EN RESULTATEN 6 3. KLANTEN EN ANDERE CONTACTEN 11

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 INLEIDING 4 1. 2006 BOUWEN AAN DE ORGANISATIE 5 2. ACTIVITEITEN EN RESULTATEN 6 3. KLANTEN EN ANDERE CONTACTEN 11 JAARVERSLAG 2006 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 INLEIDING 4 1. 2006 BOUWEN AAN DE ORGANISATIE 5 2. ACTIVITEITEN EN RESULTATEN 6 3. KLANTEN EN ANDERE CONTACTEN 11 4. ORGANISATIE 13 5. 2007 EN VERDER 14 6. FINANCIERS

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Net-Werk Vrijwilligershulp Zijlweg 145 2015 BE Haarlem 023 5440240 info@vrijwilligershulp.nl

Jaarverslag 2012. Net-Werk Vrijwilligershulp Zijlweg 145 2015 BE Haarlem 023 5440240 info@vrijwilligershulp.nl Jaarverslag 2012 NL Doet op de Wollewei Dialoogtafel waarderen! Symposium "Wat wil de vrijwilliger? Met o.a. Lucas Meijs! Net-Werk Vrijwilligershulp Zijlweg 145 2015 BE Haarlem 023 5440240 info@vrijwilligershulp.nl

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 1: werkdocument Bespreking in de bestuursvergadering d.d. 19 januari 2015 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Voorwoord...2. 1. Activiteiten en resultaten...3

Voorwoord...2. 1. Activiteiten en resultaten...3 Inhoudsopgave Voorwoord...2 1. Activiteiten en resultaten...3 1.1 Krachtenbundeling...3 a. Platform Vrijwilligershulp...3 b. Symposium Jongeren Actief...4 c. Duurzaam rendement...4 d. Symposium uitvoerend

Nadere informatie

Jaarverslag Vergadering van Platform Vrijwilligershulp ZK in 2011

Jaarverslag Vergadering van Platform Vrijwilligershulp ZK in 2011 Jaarverslag 2011 Vergadering van Platform Vrijwilligershulp ZK in 2011 Net-Werk Vrijwilligershulp Zijlweg 145 2015 BE Haarlem 023 5440240 info@vrijwilligershulp.nl INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Activiteiten

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

J A A R S T U K K E N Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 CONCEPT

J A A R S T U K K E N Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 CONCEPT J A A R S T U K K E N Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 CONCEPT 1 Jaarstukken Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 bladzijde Inhoudsopgave 2 Bestuursverslag 3 Algemene beschouwingen 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord

Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord Jaarrekening 2013 INHOUD Aanbieding jaarrekening 4 Jaarrekening - Balans per 31 december 2013 5 - Staat van baten en lasten over 2013 6 - Toelichting 7 Jaarrekening 2013 2 Bestuur: B. Broerse voorzitter

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

ANBI-vereisten Stichting Giving Back

ANBI-vereisten Stichting Giving Back ANBI-vereisten Stichting Giving Back De naam van de instelling: Giving Back, volgens de statuten Stichting Giving Back Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord

Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord Jaarrekening 2014 INHOUD Aanbieding jaarrekening 4 Jaarrekening - Balans per 31 december 2014 5 - Staat van baten en lasten over 2014 6 - Toelichting 7 Jaarrekening 2014 2/11 Bestuur: B. Broerse voorzitter

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting. Present Kampen

Jaarrekening Stichting. Present Kampen Jaarrekening 2013 Stichting Present Kampen Inhoudsopgave: 1. Bestuurverslag 2. Activiteitenverslag 3. Jaarrekening 31-12-2013 4. Begroting 2014 Bestuursverslag 2013 Samenstelling van het bestuur G.J. Brouwer,

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag Jaarrekening 2015 van Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Den Haag 1 Inhoud 1 Bestuursverslag Algemene gang van zaken 3 Verwachte gang van zaken 4 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 5 Staat

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding

Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard 2015 Inleiding Schuldhulpmaatjes Hulpvragen Tijdsbesteding Relaties / Ketenpartners Bedrijfsmaatje Conclusie Januari 2016 Pagina 1

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Inleiding. Samenstelling

Inleiding. Samenstelling JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding De Wmo-raad is de adviesraad van het college van burgemeester en wethouders, in het kader van de Wmo, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die met de Wet

Nadere informatie

Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013

Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013 Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Toelichting Overige gegevens Ondertekening Balans per 31 december 2013 (x

Nadere informatie

aantallen vrijwilligers en uren

aantallen vrijwilligers en uren JAAR VERSLAG 2013 1 Doelstelling en realisatie Voor 2013 was het doel van Present Houten: 70 groepen vrijwilligers inzetten in en 10 in Nieuwegein. Het werden 60 groepen bestaande uit 248 vrijwilligers.

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Jaarrekening, verkort

Jaarrekening, verkort Het Bestuur van Stichting Welzijn Senioren Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek Jaarrekening, verkort 31-12-2012 Opgesteld dd. 15 april 2013 1.1 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2015 4 Winst- en Verliesrekening 2015 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSCENTRALE

VRIJWILLIGERSCENTRALE VRIJWILLIGERSCENTRALE HAARLEM Vacaturebank Trajectbegeleiding Bedrijf & Samenleving Gilde Training - Advies Nieuwe Groenmarkt 51 2011 TV Haarlem Telefoon 023-5314862 info@vwc-haarlem.nl http://www.vwc-haarlem.nl

Nadere informatie

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten.

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Putten, 22 december 2015 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Betreft: Mantelzorgondersteuning Gemeente Putten 2016 Geacht College, Op 1 december jl. ontving de Wmo-raad de adviesaanvraag

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel

Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel Hoorn, februari 2017 Inhoudsopgave Inleiding, visie en doelstelling 3 Oprichting stichting, bestuur 3 Accommodatie en activiteiten 4 Fondsenwerving 5 Contacten

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Financiële rapportage 2012

Financiële rapportage 2012 Financiële rapportage 212 Stichting De Brug Datum: 4-12-213 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK SWOS in het kort 212 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 35 6 23 681 info@swos.nl www.swos.nl twitter @swos1 KvK 41189365 Bestuursrapportage Met genoegen bieden wij U het jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2015

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2015 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2015 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven

JAARSTUKKEN 2013 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven JAARSTUKKEN 2013 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven Stichting Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Geacht bestuur,............................................. 3 Stichting

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Jaarverslag 2011 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Stichting Thuishuis Deurne. 2011 is voor het bestuur van de Stichting Thuishuis een enerverend jaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2003. Naam/adres: Stichting Terminale Thuiszorg Almelo e.o. Vriezenveenseweg 176 7602 PV Almelo Telefoonnummer: 0546-490465

JAARVERSLAG 2003. Naam/adres: Stichting Terminale Thuiszorg Almelo e.o. Vriezenveenseweg 176 7602 PV Almelo Telefoonnummer: 0546-490465 JAARVERSLAG 2003 Naam/adres: Stichting Terminale Thuiszorg Almelo e.o. Vriezenveenseweg 176 7602 PV Almelo Telefoonnummer: 0546-490465 Postadres: Vriezenveenseweg 176 7602 PV Almelo Bank: Rabobank Almelo

Nadere informatie

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Algemeen... 3 Fondsen werving.... 3 Public Relations... 4 Bestuurssamenstelling... 5 Financiën... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

JAARREKENING 2015. Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode

JAARREKENING 2015. Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode JAARREKENING 2015 Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode Financiële jaarstukken 2015 a. Financiële toelichting door de penningmeester b. W&V Balans 2015 Vereniging Zorg coöperatie Rooi

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker!

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker! 1 Jaarverslag 2014 Geachte lezer, Een goede gewoonte die we in onze contacten met u er op nahouden is u te informeren door middel van een jaarverslag. Zo houden we u op de hoogte van het wel en wee van

Nadere informatie

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Culemborg, 5 maart 2015 Rapport betreffende de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2014 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 3 juni 2016 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de.

Nadere informatie

Mensen weten wat mantelzorg is. Mensen weten wat mantelzorg waard is. Mensen weten wat mantelzorgers nodig hebben.

Mensen weten wat mantelzorg is. Mensen weten wat mantelzorg waard is. Mensen weten wat mantelzorgers nodig hebben. Jaarrapportage 2013 Missie Het Platform wil bijdragen aan een samenleving waar mantelzorg een eigen, unieke vorm van zorg is die naast professionele en vrijwillige zorg een volwaardige plek inneemt in

Nadere informatie

Jaarverslag Netwerktafel 2010

Jaarverslag Netwerktafel 2010 Jaarverslag Jaarverslag Netwerktafel 2010 Opgemaakt door Drukkerij De Dijk Bullaan 2 1800AB, Heiloo Jaarverslag Netwerktafel 2010 De netwerktafel in Alkmaar is in het jaar 2010 op allerlei fronten actief

Nadere informatie

Materiele vaste activa Continuïteitsreserve Vorderingen Bestemmingsreserve Liquide middelen Overige reserves 792

Materiele vaste activa Continuïteitsreserve Vorderingen Bestemmingsreserve Liquide middelen Overige reserves 792 Bijlage 1: Jaarrekening Balans per 1 januari 2016 ACTIVA PASSIVA Materiele vaste activa 1.237 Continuïteitsreserve 53.000 Vorderingen 43.518 Bestemmingsreserve 14.707 Liquide middelen 48.511 Overige reserves

Nadere informatie

Vooraf. De uitgaven over 2015 betreffen: voor 85% ( ,--) uitgaven aan de doelgroep voor 15% ( ,--) de kosten van de backoffice.

Vooraf. De uitgaven over 2015 betreffen: voor 85% ( ,--) uitgaven aan de doelgroep voor 15% ( ,--) de kosten van de backoffice. JAARREKENING 2015 Vooraf Separaat aan de jaarrekening 2015 is een jaarverslag 2015 opgesteld, waarin uitvoerig wordt ingegaan op de ondernomen activiteiten, de werkzaamheden, de doelgroep, de aantallen

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg Jaarplan 2016 Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg, Postbus 566, 2270 AD Voorburg. Tel: 070-7803376. E-mail: info@leergeldleidschendam-voorburg.nl Doelstelling Stichting Leergeld

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Nota van B&W Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Portefeuille: H. van der Molen Auteur: G. Spijker Telefoon 5115584

Nadere informatie

ANBI-vereisten Stichting Giving Back

ANBI-vereisten Stichting Giving Back ANBI-vereisten Stichting Giving Back De naam van de instelling: Giving Back, volgens de statuten Stichting Giving Back Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2008 Voorwoord Misschien is 2008 wel het belangrijkste jaar in het, nog korte, bestaan van de Stichting Hospice Almere. Niet alleen werd het uitgangspunt om te starten

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Eind 2010 is de droom van Jack en Saskia Engels, namelijk het creëren van een harmonieus thuis voor kinderen en (jong-)volwassenen met een (meervoudige) beperking,

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

De werkwijze van het Fonds

De werkwijze van het Fonds De werkwijze van het Fonds De Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving biedt financiële hulp aan mensen die als gevolg van omstandigheden in een acute financiële noodsituatie verkeren

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING VRIENDEN VERPLEEGHUISZORG ZORGBALANS

JAARREKENING 2016 STICHTING VRIENDEN VERPLEEGHUISZORG ZORGBALANS JAARREKENING 2016 STICHTING VRIENDEN VERPLEEGHUISZORG ZORGBALANS, INHOUD ALGEMEEN 3 pagina JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 5 Staat van baten en lasten over 2016 6 Toelichting Grondslagen

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014 RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014 Inzake: Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT Dl HATI OVER 2014 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland JAARVERSLAG 2014 Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland Correspondentie-adres: Haringvlietstraat 83 4301 XG ZIERIKZEE Hoofddoel: De Voedselbank wil een bijdrage

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven

JAARSTUKKEN 2011 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven JAARSTUKKEN 2011 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven Stichting Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Geacht bestuur,............................................. 3 Stichting

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee.

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee. Jaarrekening 2014 Hierbij treft u het financieel jaarverslag van Voedselbank Harderwijk aan. Ook in 2014 bleef de hulpvraag toenemen en eind 2014 zijn er ruim 250 gezinnen in Harderwijk, Ermelo en Putten

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Jaarrekening 2015 23 februari 2016 Pagina 2 van 15 INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen...

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen, Leiden

Jaarrekening 2014. van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen, Leiden Jaarrekening 2014 van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen, Leiden Statutaire vestigingsplaats: Leiden Adres: Kloosterpoort 4 2312 EM Leiden Vastgesteld en goedgekeurd d.d. 11 februari

Nadere informatie