Jaarverslag Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet"

Transcriptie

1 Net Werk V r i j w i l l i g e r s h u l p Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2008 iets doen voor een ander als je iets doet voor een ander gaat het waaien in je binnenste dan voel je de kracht en moet je een toontje hoger zingen Adato design Alkmaar 4 09 Jeroen Klomp

2 Jaarverslag 2008 iets doen voor een ander als je iets doet voor een ander gaat het waaien in je binnenste dan voel je de kracht en moet je een toontje hoger zingen Jeroen Klomp Haarlem, april 2009

3

4 Inhoudsopgave blz. Voorwoord Activiteiten en resultaten 7 2 Organisatie bestuur en team per 31 december en verder 16 4 Jaarrekening Financiers van onze activiteiten 22 Bereikbaarheid 24

5 4

6 Voorwoord Het is het bestuur een genoegen u het jaarverslag 2008 van stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland, kortweg Net-Werk, aan te bieden. 5 Dit jaar is veel energie gestoken in het zichtbaar maken van de vrijwilligershulp. Een mooie uiting van het zichtbaar maken van de vrijwilligershulp is de presentatie die de leden van het Platform Vrijwilligershulp op 22 september 2008 hebben gegeven aan de burgemeester van Haarlem, mr B.B. Schneiders, van hun activiteiten. Deze presentatie wordt in 2009 in boekvorm uitgegeven. Ook is de vrijwilligershulp beter zichtbaar geworden in het advies dat Net-Werk heeft geschreven voor de Gemeente Haarlem. In dit advies is een overzicht gegeven van de landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligershulp en mantelzorg. Bovendien is een aantal adviezen gedaan hoe als gemeente met deze ontwikkelingen om te gaan. Het zichtbaar maken van vrijwilligershulp onder jongeren is gedaan middels het project Jongeren Actief. In dit project zijn 93 jongeren als vrijwilliger actief geweest en een deel hiervan is dat nog steeds. Dit project is in goede samenwerking met Humanitas Zuid- Kennemerland, Tandem en Stichting Thuiszorg Gehandicapten is uitgevoerd. Voor 2009 zal Net-Werk het wijkgericht werken voor vrijwilligershulp tot een van haar kernactiviteiten maken. In het wijkgericht werken zullen ook vrijwilligers een belangrijke en zichtbare rol kunnen spelen. Net-Werk zal hierin zoveel mogelijk een coördinerende rol vervullen en de vrijwilligersorganisaties individueel en in hun samenwerking ondersteunen. In het verslagjaar heeft Net-Werk afscheid genomen van Lisette Tel. Zij was naast directeur ook de initiatiefnemer van Net-Werk. Lisette heeft met haar enthousiasme, creativiteit en haar grote kennis van het werkveld Net-Werk op de kaart gekregen. Op 10 april heeft Net-Werk op gepaste wijze afscheid genomen van haar eerste directeur. Vele mensen bezochten de afscheidsreceptie, die gehouden werd na afloop van het eerste symposium voor uitvoerend vrijwilligers.

7 6 Irene de Lange heeft de functie van directeur van Net-Werk overgenomen van Lisette, per 1 oktober 2007 ad interim, vervolgens per 1 april 2008 als directeur. Per 31 december 2008 zijn Herman Bax en Kees van der Jagt afgetreden als bestuurslid bij Net-Werk. Wij zullen het charisma en de betrokkenheid van Herman en de oplettendheid en nauwkeurigheid van Kees missen. Wij zijn dan ook blij dat in december 2008 Annemarieke Godschalx als algemeen bestuurslid tot ons bestuur is toegetreden. Graag willen wij een dankwoord uitspreken aan de fondsen en andere financiers van onze activiteiten. Dankzij deze bijdragen kan Net-Werk haar werk uitvoeren en daarmee haar bijdrage leveren aan de vrijwilligershulp in Zuid-Kennemerland. De medewerkers en vrijwilligers van Net-Werk willen wij ook danken voor hun inzet voor en betrokkenheid bij de doelstellingen die Net-Werk graag wil bereiken. Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Annette Molkenboer-Hamming, voorzitter

8 1 Activiteiten en resultaten In dit hoofdstuk worden de verschillende activiteiten en resultaten beschreven die bestuur, werknemers en vrijwilligers van Net-Werk in het verslagjaar 2008 hebben ondernomen. In het verslagjaar is uit - gegaan van het Meerjarenplan waarin de doelstellingen van Net-Werk beschreven zijn met de daarbij behorende vier kernactiviteiten. De vier kernactiviteiten zijn: 1 Sociale kaart Net-Werk beheert de sociale kaart voor de sector vrijwilligershulp in wonen, welzijn en zorg in de regio Zuid-Kennemerland. 2 Consultfunctie Net-Werk geeft informatie en advies over vrijwilligershulp aan individuele hulpvragers, beroepskrachten en overig geïnteresseerden. Net-Werk probeert daar waar geen aanbod (met name in complexe of bijzondere hulpvragen) is, dit in samenwerking met de vrijwilligers - organisaties te creëren. 3 Netwerkcoördinatie Net-Werk initieert en voert projecten uit die de kwaliteit en de kwantiteit van vrijwilligershulp verbeteren. Zij stimuleert de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties onderling en tussen vrij - willigersorganisaties in wonen, welzijn en zorg en organisaties die professionele zorg en diensten leveren. 4 Beleid Net-Werk adviseert organisaties of overheden op het gebied van de organisatie en coördinatie van vrijwilligershulp en de samenwerking tussen professionele en vrijwillige hulpverleners. Resultaten 2008: 1 Sociale kaart Ontwikkelen en beheren van een sociale kaart voor de sector vrijwilligershulp in wonen, welzijn en zorg in de regio Zuid Kennemerland. In het verslagjaar is verder gewerkt aan de website van Net-Werk Op alle niveaus is de website up to date gehouden, zodat mensen met internetervaring op de site op zoek kunnen gaan naar een antwoord op hun hulp vraag. De site is voor klanten zo opgebouwd dat door de vraag aan te klikken het mogelijk is om direct telefoonnummers, namen en adressen te vinden van organisaties die van dienst kunnen zijn op het gebied van wonen, welzijn, zorg, financiën en vervoer. Mensen zonder internetervaring kunnen een telefonisch beroep doen op medewerkers van Net-Werk om vragen te laten beantwoorden. Ook hulpverleners van organisaties kunnen mensen telefonisch van dienst zijn door middel van onze website. In het verslagjaar is een start gemaakt om de website zodanig te verbeteren, dat naast de bestaande functie voor klanten en vrijwilligers meer nuttige informatie over Net-Werk en haar projecten op de site komt te staan. 2 Consultfunctie Het geven van informatie en advies over vrijwilligers - hulp met name in complexe of bijzondere hulp - vragen waarbij, in samenwerking met vrijwilligers - organisaties, een aanbod moet worden gecreëerd. Resultaten 2008: 2.1 Individuele hulpvragers Alhoewel het geen kerntaak meer is van Net-Werk helpen wij individuele hulpvragers graag om hun vraag naar vrijwilligersorganisaties te beantwoorden. Net-Werk wordt bijna dagelijks gebeld door klanten (en hulpverleners van klanten) met hulpvragen. Van alle telefonische hulpvragen zijn ruim 75 vragen geregistreerd. Deze 75 mensen hebben een uitgebreid antwoord gekregen op hun hulpvraag en zijn, soms in meerdere gesprekken, verwezen naar een van de bij Net-Werk aangesloten organisaties. Vragen met als antwoord een telefoonnummer worden niet meer geregistreerd. Het aantal bezoekers op onze website was in het jaar 2008: 16196, dat is bijna 3000 meer dan in het jaar (pag. 8) 2.2 Samenwerking met de Haarlemse loketten Loketten In het verslagjaar heeft Net-Werk met veel plezier gewerkt aan de consultfunctie van de Haarlemse loketten. Namens de vrijwilligersorganisaties in 7

9 8 Grafiek bezoekers website. Haarlem en omgeving heeft Net-Werk zitting in het beleidsmatige loketpartnersoverleg en daarnaast op de uitvoering gerichte bijeenkomsten die in Haarlem de zorgoverleggen worden genoemd. Net-Werk koppelt terug naar de vrijwilligersorganisaties in het Platform Vrijwilligershulp Loketpartnersoverleg Er is, op beleidsmatig niveau, een bijdrage geleverd aan het zogenaamde loketpartners- overleg. In dit loketpartnersoverleg wordt samengewerkt met de volgende partners: Kontext, MEE NWH, Dock, Tandem en de Gemeente Haarlem. Op 1 oktober 2008 bestond het Loket Haarlem 10 jaar. Dit werd gevierd met een feestelijke bijeenkomst in de Gravenzaal van het stadhuis van de gemeente Haarlem Zorgoverleggen van de Haarlemse loketten Naast het loketpartnersoverleg participeerde Net-Werk in de zorgoverleggen. In de zorg - overleggen wordt op uitvoerend niveau samen - gewerkt met verschillende organisaties: Kontext, MEE NWH, Dock, Tandem, Gemeente Haarlem, SHDH, Draagnet, Sint Jacob, RK Kerk, Geest - gronden en de Zorgbalansgroep. Tijdens het zorgoverleg en het loketpartnersoverleg wordt regelmatig een brug gebouwd tussen enerzijds de betaalde dienst verlening van de diverse organisaties en anderzijds, de vrijwillige hulpverlening van de vrijwilligersorganisaties die aangesloten zijn bij het Platform Vrijwilligershulp. Indien nodig worden de uitkomsten van de zorgoverleggen ingebracht in de vergaderingen van het Platform Vrijwilligershulp. 3 Netwerkcoördinatie Het faciliteren en bevorderen van samenwerkingsactiviteiten, projecten en het onderling afstemmen van het aanbod van vrijwilligershulp. Net-Werk is voortgekomen uit een in 1989 ontstaan groot samenwerkingsverband tussen vrijwilligersorganisaties en kan profiteren van een groot netwerk met contacten in bijna alle vrijwilligersorganisaties van Zuid- (en soms ook Midden-) Kennemerland, die actief zijn in de sector wonen, welzijn en zorg. Resultaten 2008: 3.1 Het Platform Vrijwilligershulp in wonen, welzijn en zorg in Zuid-Kennemerland Het Platform Vrijwilligershulp werd op 29 januari 2007 opgericht om de aangesloten leden beter van dienst te zijn. Zijn voorganger, sinds 1989, de Klankbordgroep Meldpunt Vrijwilligershulp, hield op dat moment op te bestaan. Al meer dan negentien jaar zijn vrijwilligersorganisaties in Zuid-Kennemerland, zoals het Rode Kruis, de U.V.V., de Zonnebloem, Humanitas en vele andere organisaties lid van dit overlegorgaan. De organisaties komen minimaal vier maal per jaar bijeen in een vergadering waarin wordt uitgewisseld, geïnformeerd, afgestemd en gediscussieerd. Regelmatig vinden organisaties elkaar ook op het praktische en uitvoerende vlak en worden initiatieven tot samenwerking genomen. Voorbeelden hiervan zijn gezamenlijke projecten zoals het project thuisadministratie van Kontext en Humanitas, het gebruik maken van elkaars vergaderfaciliteiten e.d.. Verslag 2008 van het Platform Vrijwilligerswerk in Wonen, Welzijn en Zorg in Zuid-Kennemerland.

10 Onder voorzitterschap van Herman Bax kwamen de organisaties, aangesloten bij het Platform, in 2008 viermaal bijeen, waarvan twee op verschillende locaties. Tijdens deze vergaderingen werd door enkele organisaties een presentatie gegeven over hun activiteiten. Op 29 januari vond de Platformvergadering plaats bij Bureau Lindenhoek. Door de directeur van Stichting de Baan werd een presentatie gegeven over de doelstellingen en het werk van Stichting de Baan. Door de coördinator van de Parochie - gemeenschap Schoten werd een presentatie gegeven over het zeer actieve parochiële werk in Schoten. Tijdens de vergadering van 22 april gaf de directeur Kontext, een presentatie van de organisatie en het takenpakket van Kontext. De directeur a.i. van Net-Werk bespreekt het advies aan de Gemeente Haarlem Vrijwilligershulp en mantelzorg op de Haarlemse Kaart. De vergadering van 22 september vond plaats bij Stichting de Baan en Irene de Lange gaf voor burgemeester Bernt Schneiders, te gast bij het Platform, een Power Point-presentatie van de werkzaamheden van alle bij het Platform aangesloten organisaties. Het jaar werd beëindigd met een vergadering op 25 november bij de Voedselbank, waar de coördinator, een toelichting gaf van de complexe gang van zaken bij de Voedselbank. In februari 2008 kwam het concept van de Evaluatie 2007 van het Platform Vrijwilligerswerk uit. Hierin werden de doelstellingen van het Platform Vrijwilligerswerk beschreven alsmede de uitkomsten van de gesprekken van Lisette Tel met de Platformleden over de voortgang van het Platform met daaruit voortvloeiend een aantal conclusies. Naar aanleiding van dit concept werd in de vergadering van 22 april op voorstel van de voorzitter besloten een commissie in te stellen om dit rapport verder uit te werken. In deze commissie namen deel: Oda Joosten, coördinator van de Parochiegemeenschap Schoten, Irene Garthoff, directeur van het Rode Kruis, Annette Molkenboer, vicevoorzitter van het bestuur van Net-Werk, Helmie Ravenstein, directeur van de UVV en Herman Bax, voorzitter van het Platform. In de vergadering van 25 november werden door deze commissie 12 beslispunten ter bespreking voorgelegd. In de vergadering van 25 november werd besloten het concept Reglement te veranderen in Convenant van het Platform Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland. Tevens besloot men de doelstellingen van Wonen, Welzijn en Zorg te verruimen met Financiën en Vervoer. Herman Bax treedt eind 2008 af als voorzitter van Net-Werk en Humanitas. Wel blijft hij tot eind 2009 aan als onafhankelijk voorzitter van het Platform. In de vergadering van 25 november wordt Irene de Lange aangewezen als vicevoorzitter van het Platform. De directeur van Kontext, nam afscheid van het Platform vanwege een functie elders. Kees van der Jagt treedt af als secretaris van het bestuur van Net-Werk en als notulist van de Platform vergaderingen. Jet Bensdorp, beleids - medewerker bij Net-Werk neemt zijn taak als notulist over. De coördinator van Steunpunt Ouderenwerk Haarlem Centrum en Zuid-West heeft eveneens een andere baan aangenomen en verlaat ook het Platform. In 2008 voegden zich twee nieuwe organisaties bij het Platform: Present Haarlem en Vluchtelingen - werk. Emma van Dongen, vertegenwoordiger vrijwilligerswerk van de WMO Raad was te gast in de vergadering van 25 november. Namens het Platform is Net-Werk in het jaar 2008 gestart met het vervaardigen van het boek Zichtbaar maken van de vrijwilligersorganisaties in Zuid-Kennemerland. Het boek is gemaakt met materiaal dat door alle aangesloten organisaties is aangeleverd voor het symposium voor uitvoerend vrijwilligers waar o.a. gesproken werd door mevrouw Sascha Baggerman, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en mevrouw Hilde van der Molen, wethouder gemeente Haarlem. De gemeente Haarlem kent in 2008 Net-Werk een subsidie toe van 5000,-- voor haar werkzaam - heden ter ondersteuning van het Platform. Op 31 december 2008 zijn 30 organisaties lid van het Platform Vrijwilligershulp. 3.2 Wijkgericht werken In het verslagjaar heeft Net-Werk, in samenwerking met de woningbouwvereniging Ymere, Kontext, Dock, Nivon, de school de Hamelink en de gemeente Haarlem een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een bijzondere samenwerking in een van de wijken van Haarlem, de Slachthuisbuurt. Doel van de samenwerking was om voor de burgers van deze wijk een rijk aanbod te creëren van activiteiten voor en door burgers. Deze samenwerking resulteerde in een feestelijke opening van de Hamelink de nieuwe naam van het buurtcentrum in de slachthuisbuurt, waar naast de school, NIVON, spreekuren van Loket Haarlem, SHDH, en Sint Jacob en verschillende andere organisaties in gehuisvest zijn. Net-Werk heeft mede zorg gedragen voor werving van vrijwilligers voor dit centrum door een oproep 9

11 10 te doen bij de leden van het Platform Vrijwilligers - hulp. Vanuit verschillende organisaties hebben vrijwilligers zich aangemeld bij Net-Werk, soms ook direct bij de Hamelink. Ook de Vrijwilligerscentrale Haarlem heeft een positieve bijdrage geleverd aan de wervingsactie en de inzet van vrijwilligers. In de Hamelink zijn in het verslagjaar bijna 100 vrijwilligers actief geweest onder leiding van Geja Muffels, opbouwcoördinator van de welzijnsorganisatie Dock. Wijkgericht werken is een speerpunt binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) binnen vele gemeenten, ook in de gemeente Haarlem. Net- Werk wil, samen met de leden van het Platform Vrijwilligershulp een bijdrage leveren aan het wijkgericht werken per gemeente. Plannen hiervoor worden uitgewerkt voor de komende periode. 3.3 Symposium voor uitvoerend vrijwilligers In het verslagjaar is op verzoek van enkele leden van het Platform Vrijwilligershulp voor de eerste maal een symposium gehouden voor uitvoerend vrijwilligers. Het symposium werd gehouden op 10 april 2008 bij stichting de Baan, het recreatie - centrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Het doel van het symposium was om aan uitvoerend vrijwilligers van leden van het Platform Vrijwilligershulp enerzijds relevante informatie te verschaffen en anderzijds een leuke dag aan te bieden om hen te bedanken voor hun werkzaamheden. Herman Bax opende de dag als dagvoorzitter, tevens voorzitter van de stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland. Ans Meijer, interim directeur van de Baan, hield een inleiding over het recreatiecentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Hilde van der Molen, wethouder van de gemeente Haarlem, presenteerde de werkwijze van de gemeenten in deze regio en gaf uitleg over de betekenis van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor de uitvoerende vrijwilligers. Sascha Baggerman, gedeputeerde Provincie Noord-Holland vertelde over het belang van vrijwilligerswerk voor de Provincie Noord-Holland. Lisette Tel hield namens Net-Werk een presentatie gebruik makend van digitale foto s over het uitvoerend vrijwilligerswerk in Zuid-Kennemerland. Na de lunch kon men kiezen uit verschillende workshops: Emma van Dongen, lid van de Wmo-raad van de gemeente Haarlem voor vrijwilligerswerk, vertelde wat het werk van de Wmo-raad inhoudt en op welke wijze vrijwilligers haar kunnen informeren over het vrijwilligerswerk. Deze foto is gemaakt op 22 september 2008 toen burgemeester Bernt Schneiders op bezoek was tijdens een van de vergaderingen. Addy van der Zande (Kontext) en Lisette Tel (Net-Werk) over de digitale sociale kaart voor vrijwilligershulp en welzijn. Vrijwilligers kunnen gebruik maken van een zestal computers om de sociale kaart van de regio te bekijken. Het theatrale zangduo de Zoezoeki s gaven een verwenworkshop gespeeld door Trudy van der Wiel en Hans den Dikken In de evaluatie is besproken dat het doel ruim - schoots gehaald is. Ruim 120 mensen waren aanwezig. Deelnemers werkgroep 2008: Antoinette Kamsteeg, coördinator van Stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid-West Astrid Verkerk, directeur de Baan, tot februari 2008, Ans Meijer, interim directeur van de Baan vanaf februari 2008 Irene de Lange, directeur Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Ondersteuning werd geboden door: vrijwilligers van de Baan, het project Jongeren Actief, Thuiszorg Gehandicapten en Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Het symposium is in het Platform Vrijwilligershulp geëvalueerd. Gevraagd is of er in het jaar 2010 een vervolg aan gegeven kan gaan worden. Vanuit het Platform zal gevraagd worden wie belangstelling

12 heeft voor het mede organiseren van deze dag in het jaar Jongeren Actief Het jaar 2008 was het laatste jaar van het o.a. door de provincie Noord-Holland gefinancierde project Jongeren Actief, als informele hulp thuis. Totaal zijn 92 jongeren actief geweest voor dit project. In de onderstaande samenvatting worden de belang - rijkste punten uit de Eindrapportage Jongeren Actief als informele hulp thuis beschreven. Doel van het project: Het doel van het project Jongeren Actief was een structurele toename van het aantal jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar als vrijwilliger in de informele hulp thuis. Daarnaast is een aantal nevendoelen geformuleerd: Stimuleren van het verbinden van de generaties: jongere en oudere vrijwilligers onderling en jongere vrijwilligers met oudere klanten Het betrekken van meerdere culturen bij vrijwilligerswerk waardoor ook een nog moeilijk bereikbare groep hulpvragers uit andere culturen geholpen kan gaan worden Het onderwerp informele zorg op de agenda zetten van een aantal middelbare scholen Met het project werd beoogd 20 jongeren per deelnemende organisatie actief te laten zijn. Deelnemende organisaties: Aan het project hebben de volgende organisaties deelgenomen: Stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid- Kennemerland (voorheen stichting Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland), kortweg Net-Werk. Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland, kortweg STG Vereniging Humanitas, afdeling Zuid- Kennemerland e.o., kortweg Humanitas. Tandem Mantelzorgondersteuning (voorheen Steunpunten Mantelzorg Zuid- en Midden Kennemerland), kortweg Tandem. Doelgroep beschrijving en oriëntatie: De betrokken organisaties hebben hun kennis en inzicht verruimd met betrekking tot jongeren als vrijwilliger in het algemeen en projecten met jongeren als vrijwilliger in vrijwillige thuiszorg in het bijzonder. Medewerkers van de organisaties hebben de trainingsdagen, gericht op jongeren en georganiseerd door Mezzo, gevolgd en daarnaast zijn bijeenkomsten met jongeren georganiseerd. 7 B s: De 7xB s is een door Mezzo ontwikkelde methodiek om structuur te bieden in het werken met jongeren. Aan de hand van deze methodiek is het rapport opgesteld en worden hieronder de belangrijkste punten genoemd: Beleid: Bij alle organisaties zijn de reacties positief, zowel binnen de organisaties als bij klanten. Voor jongeren is een snellere communicatie vereist. STG, een kleine organisatie met een specifieke doelgroep, constateert een beleidsmatige omslag. Belangrijk in dit kader is dat de oorspronkelijk gewenste deskundig - heid onnodig zwaar bleek voor jongeren. Bij Humanitas, een lokale afdeling van een grote landelijke organisatie, was veel aandacht voor extra draagvlak nodig, omdat het project een omslag betekende voor de gehele organisatie. Tandem, een lokale organisatie gericht op de ondersteuning van mantelzorgers, had al beleid gericht op jongeren. Wel was hier de groei van het onderlinge respect tussen ouderen en jongeren opvallend en is een apart protocol opgesteld met regelmatig overleg en eigen verantwoordelijkheden. Binnenhalen van jongeren: Via scholen is het binnenhalen van jongeren een goede manier, maar niet via organisaties waar jongeren actief zijn, omdat de doelgroep met een andere motivatie bezig is. Bij drie scholen (InHolland, Nova College en Mendel College) zijn vrijwilligers geworven. Op deze scholen is gewerkt met presentaties en zijn contacten gelegd met de stagecoördinatoren. Daarnaast is ter bevordering van de bekendheid van vrijwilligerswerk in het algemeen en het project Jongeren Actief in het bijzonder, informatiemateriaal verspreid en een website (www.vrijwilligershulp.nl/jongerenactief) en hyvespagina ontwikkeld, persberichten verstuurd. Ook is met een Jongeren Actief team meegedaan aan de Letterenloop. Door de organisaties is ook meegedaan aan de Make A Difference Day Bij STG wordt gewerkt met brusjes (broers en zusjes van een kind met een beperking). STG is aantrekkelijker geworden voor jongeren door flexibeler beleid. De doelgroep blijkt geschikt. Humanitas is aantrekkelijk voor jongeren vanwege de diversiteit in doelgroepen en aan mogelijke activiteiten als vrijwilliger. Bovendien worden ook aan jongeren trainingen en bijeenkomsten geboden. Bij Tandem is de formulering van de hulpvraag aangepast aan de doelgroep. Jongeren zijn direct benaderd voor vrijwilligerswerk, hetgeen extra jongeren opleverde. De jongeren worden hier actief begeleid. 11

13 12 Bemiddelen van jongeren: Zodra jongeren zich aanmeldden bij de projectcoördinatoren van Net-Werk was sprake van bemiddeling. Dit was lastig in die paar gevallen dat de betrokken organisaties geen plek meer hadden. Bij de organisaties moet wel aanbod zijn. Er moet snel gereageerd worden, opdat de interesse niet verzwakt. In een gesprek wordt samen gekeken naar het aanbod. Niet iedere hulpvraag is geschikt (bijv. hulpvragers met een psychiatrische achtergrond). Begeleiden van jongeren vergt meer tijd en is intensiever dan bij andere vrijwilligers. Dit bleek toen de organisaties in eerste instantie dezelfde vorm van begeleiding inzetten. Een voor alle partijen geschikte oplossing blijkt de peer-topeer-education, waarbij een jongere die al ervaring heeft met vrijwilligerswerk een nieuwe jongere begeleidt. Jongeren willen directe communicatie met hun begeleider en een vast contactpersoon is hierbij van groot belang. Op dit punt hebben de drie organisaties nagenoeg dezelfde ervaring. Behouden van jongeren is lastig omdat de meeste jongeren maar één jaar blijven. Zij doen het vrijwilligerswerk in het kader van hun opleiding. Belonen is een goede manier voor het behouden van jongeren voor het vrijwilligers - werk. Zij zijn met name geïnteresseerd in een bon of een toegangskaartje voor een evenement. In het project kregen jongeren een beloning na 12 uur vrijwilligerswerk. Ook de EVC s (Erkenning Verworven Competenties), ontwikkeld door MOVISIE, blijken een goed middel. Bij de Hogeschool InHolland zijn de EVC s intussen geïntegreerd in het studie - programma. De EVC s blijken bovendien een uitstekend middel voor afstemming, begeleiding en evaluatie van het vrijwilligerswerk. Daarnaast worden nog bijeenkomsten ingezet om het contact te versterken. Bij STG zijn de meeste jongeren slechts één jaar gebleven. Met name de brusjes blijven langer, omdat voor hen de doelgroep al deel uitmaakt van hun leven. Belonen is bij STG niet nodig, maar wel interessant. Bij Humanitas blijkt de onkostenvergoeding geen reden voor de keuze van vrijwilligerswerk, maar heeft wel invloed gehad op keuze om het vrijwilligerswerk te blijven doen. Bij Tandem wordt veel aandacht besteed aan begeleiding van de jongeren om hen te behouden voor het vrijwilligerswerk. Het gaat Tandem ook om de wisselwerking tussen jong en oud, hetgeen door beide groepen positief wordt ervaren. De vergoeding heeft hier weinig invloed gehad. Beëindigen van vrijwilligerswerk voor jongeren gebeurt meestal door afronding van een studieonderdeel. Toch zijn er ook jongeren die blijven. De afronding van het vrijwilligerswerk wordt gedaan door een persoonlijk gesprek, vaak een eindverslag en een getuigschrift. De eindrapportage is separaat op te vragen. 3.5 Wel Zijn Markt 2007 en 2009 In het verslagjaar werd de Wel Zijn Markt 2007 geëvalueerd en werden eind 2008 de eerste activiteiten voor de Wel Zijn Markt 2009 gestart. 3.6 Kwaliteit van vrijwilligerswerk In het verslagjaar heeft Net-Werk op verzoek van de stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden en Zuid Kennemerland (STG) een bijdrage geleverd aan het project Kwaliteitsverbetering van het vrijwilligerswerk en de organisatie. Vanuit beide stichtingen is gewerkt om zorg te dragen dat de Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland uiteindelijk de kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige inzet, goed geregeld! weet binnen te halen. In het jaar 2008 is besloten om in eerste instantie een verbeterplan op te stellen en uit te voeren, waarna in het jaar 2009 kan worden overgegaan tot het verkrijgen van de definitieve kwaliteitsonderscheiding! De provincie Noord-Holland heeft STG gefinancierd om te werken aan deze kwaliteitsverbetering. Net-Werk heeft de keuze gemaakt om aan te sluiten bij de landelijke activiteiten op het gebied van kwaliteit van de organisatie MOVISIE. In het jaar 2009 zal Net-Werk de medewerkers van STG uitnodigen om samen met Net-Werk een gezamenlijke presentatie te houden binnen het Platform Vrijwilligershulp om hiermee ook andere organisaties aan te moedigen met Net-Werk en MOVISIE in zee te gaan om een kwaliteitsonderscheiding te behalen. 4 Beleid Adviseren van organisaties en overheden op het gebied van de organisatie en coördinatie van vrijwilligershulp en de samenwerking tussen professionele en vrijwillige hulpverleners. Resultaten 2008: 4.1 Advies Vrijwilligershulp en mantelzorg op de Haarlemse Kaart In het jaar 2007 kreeg Net-Werk van de gemeente Haarlem het verzoek een advies uit te brengen inzake positie vrijwilligershulp (Wonen, Welzijn en Zorg) binnen de Wmo. Het advies bevat een overzicht van zowel landelijke als lokale en regionale ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligershulp. Het advies is op

14 29 februari 2008 overhandigd aan de programmamanager Jan Willem Duker en beleidsmedewerker Majella Korthouwer van de gemeente Haarlem. 4.2 Klankbordgroep van de Wmo-raad Vanuit Net-Werk hebben bestuursleden en/of medewerkers een bijdrage geleverd aan de vergaderingen van de klankbordgroepvergaderingen van de gemeente Haarlem. Het beleid en de uit - voering hiervan werden, niet alleen in de klankbord - ergaderingen op de voet gevolgd. 4.3 Platforms In Zuid-Kennemerland zijn vier Platforms vanuit verschillend perspectief betrokken op vrijwilligershulp. Platform Minima Organisaties; Het Haarlems Migranten Platform; Het Platform Belangenbehartiging Mantelzorgers Kennemerland; Het Platform Vrijwilligershulp Zuid- Kennemerland. Net-Werk heeft kennisgemaakt met leden van het Platform Minima Organisaties, het Migranten - platform en het Platform Belangenbehartiging Mantelzorgers Kennemerland. Met alle platforms heeft Net-Werk aparte gesprekken gevoerd op bestuurlijk niveau en is gezocht naar verregaande samenwerking. De samenwerking kan worden gezocht en 29 februari 2008 overhandiging advies aan Jan Willem Duker en Majella Korthouwer van de Gemeente Haarlem. Platvorm Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland De volgende organisaties zijn, als lid of gastlid, aangesloten bij het Platform Vrijwilligershulp voor Wonen Zorg en Welzijn in Zuid-Kennemerland: Cliënten Belangen Bureau de Katholieke Bond van Ouderen, fdeling Haarlem Vrijwilligerscentrale Haarlem De Zonnebloem Spaarnestad Dekenaat Ouderen Pastoraat Kennemerland DOCK Haarlem Haarlemmers Helpen Haarlemmers Humanitas Zuid-Kennemerland Informatie SteunPunt (ISP) Kontext Leger des Heils afdeling Haarlem Tandem (voorheen Steunpunt Mantelzorg) Unie Van Vrijwilligers Haarlem e.o. De Zonnebloem Zuid-Kennemerland Parochiegemeenschap Schoten Rode Kruis Afdeling Haarlem e.o. Rolmobiel/AVZK SOS Telefonische Hulpdienst Haarlem Steunpunt voor ouderen Haarlem Zuid-West Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede Stichting de Baan Stichting Onbekende Kwaliteiten Stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Stichting Present Haarlem Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland Stichting Vluchtelingenwerk Stichting Werkverband Emancipatie en Belangenbehartiging ( t Web) Stichting Voedselbank Haarlem Vrijwilligerswerk De Hartekamp Groep 13

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014 Humanitas district Noord Jaarverslag 2014 1 1. Voorwoord In een tijd waarin vernieuwing in de zorg en de hulpverlening vaak ook bezuinigingen en onzekerheden met zich meebrengt wordt een groter beroep

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag 1 Inhoudsopgave Blz.3. Voorwoord Blz.4. Inleiding Blz.5. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Blz. 6. Jaarverslag 2011 Blz. 7/8. Interne

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder Jaarverslag Stichting Blijf Groep 2008 Inhoudsopgave VOORWOORD...5 A. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...7 Aan dit document is in de Onderdelen C. en D. bijlagen (1. en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden 17-5-2011 Pagina 1 van 38 Een woord vooraf In dit verslag treft u een globaal overzicht van de werkzaamheden van de regionale cliëntenraad, de CWD. Tevens

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering...

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering... INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.3. Eerstelijnszorgverleners

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere http://www.inloophuisderuimte.nl Jaarverslag 2013 van Stichting Inloophuis De Ruimte Almere juni 2014 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 / Portfolio 2013. Stichting Mara. ls/fj.2013-018

Jaarverslag 2012 / Portfolio 2013. Stichting Mara. ls/fj.2013-018 Jaarverslag 2012 / Portfolio 2013 Stichting Mara ls/fj.2013-018 Inhoudsopgave Ondersteunde activiteiten/projecten in 2012 1. OPstap; activeringsproject voor zwerfjongeren 2. KunstExpress 3. M25 Rotterdam

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 MEE, Doet!

Jaarverslag 2006 MEE, Doet! Jaarverslag 2006 MEE, Doet! Inhoud Beleidskeuze voortgezet - 2006: Het jaar van herkenbaarheid en resultaat 4 - Innovatie en produktontwikkeling 5 - Toename aantal cliënten met ASS 5 Werkboek legt hiaten

Nadere informatie

TELEFONISCHE HULPDIENST UTRECHT JAARVERSLAG 2013

TELEFONISCHE HULPDIENST UTRECHT JAARVERSLAG 2013 Telefonische Hulpdienst Utrecht Jaarverslag 2013 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord..pag. 3 Inleiding... pag. 4 organisatie pag. 4 de Telefonische Hulpdienst Utrecht in Utrecht pag. 5 de Telefonische Hulpdienst

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van 2012 van de Stichtingen Stimulans Welzijn en Stimulans Peuterwerk. In dit verslag worden de resultaten

Nadere informatie