POMAR NIEUWS EXTRA. Alle stukken voor de ALV van 13 oktober 2009:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POMAR NIEUWS EXTRA. Alle stukken voor de ALV van 13 oktober 2009:"

Transcriptie

1 POMAR NIEUWS EXTRA Alle stukken voor de ALV van 13 oktober 2009: jaarverslagen wedstrijdleider jaarverslag secretaris financieel jaarverslag begroting oktober 2009

2 POMAR NIEUWS Pomar Nieuws is het officiële orgaan van schaakvereniging Pomar, 62e jaargang nr. 1 Pomar is een schaakvereniging te Rijswijk, opgericht dd 15 december Lidmaatschapskosten per jaar: 86,00 voor senioren, 56,00 voor senior-dubbelleden en 56,00 voor senior-externe leden. Contributie bij voorkeur per jaar op 1 oktober. Inning uitsluitend via girorekening ten name van Schaakvereniging Pomar te Rijswijk. Homepage: Inhoud Voorwoord... 3 Agenda ALV 13 oktober Voorzitter Wedstrijdsecretaris VACANT Berendse, F.N. Dorpskade HS WATERINGEN (0174) (huis) (070) (werk) Notulen ALV 14 oktober Jaarverslag secretaris Financieel Jaarverslag Secretaris Bergers, J. Rigolettostraat VP DEN HAAG Penningmeester / Van der Meer, P.J.A. waarnemend voor- A. Sacharowstraat 11 zitter 2552 HK DEN HAAG (070) Jeugdleider VACANT Toelichting begroting Jaarverslagen wedstrijdleider. 13 Verkiezing bestuursleden Interne en externe competitie Redacteur Nicolaas, H. Roerdompstraat NB DEN HAAG (015) (huis) (070) (werk) (huis) (werk) Opstellingen Pomarteams HSBcompetitie Speelschema Pomarteams HSBcompetitie Algemeen bestuurslid Kauffman, W.F.N. M.L. Kinglaan AI RIJSWIJK (070) Ledenlijst per 1 oktober Clublokaal Sportcentrum De Schilp Schaapweg 4, RIJSWIJK (070) Inleveren kopij volgend Pomar Nieuws: 1 december 2009

3 Voorwoord Hallo allemaal! Het openingsnummer van Pomar Nieuws voor dit nieuwe seizoen ligt voor u. We gaan het zevende seizoen beleven in De Schilp; laten we er met z n allen een mooi en gezellig jaar van maken! Vandaag (29 september) beginnen we met de interne competitie. Volgende week start ook de externe competitie van de HSB. Pomar 1 (gedegradeerd naar de tweede klasse) begint daarin op dinsdag 6 oktober met een thuiswedstrijd tegen Haeghe Ooievaar 3. Pomar 2 begint, ook in de tweede klasse, op maandag 12 oktober met een uitwedstrijd tegen het eerste team van BF/Wassenaar, terwijl Pomar 3 in de derde klasse op dinsdag 20 oktober aantreedt tegen de studenten van Paris 1. Een volledig programma van de externe competitie voor alle teams (inclusief opstellingen) vindt u elders in dit PomarNieuws. Dit PomarNieuws is volledig ingeruimd voor verslagen met betrekking tot de aanstaande Algemene Ledenvergadering op 13 oktober (komt allen!). Als extraatje vindt u ook een bijgewerkte ledenlijst en de opstellingen en het speelschema van de drie Pomarteams in de HSB-competitie. Voor het laatste nieuws verwijs ik uiteraard weer naar onze website: Veel leesplezier! (en vergeet u niet dit PomarNieuws mee te nemen voor de ALV op 13 oktober!) Han Nicolaas 3

4 Agenda Algemene Ledenvergadering Pomar 13 oktober 2009 Datum : 13 oktober 2009 Plaats : De Schilp Aanvang : uur Voorzitter : Perry van der Meer Notulist : Jos Bergers 1. Opening 2. Ingekomen stukken 3. Mededelingen 4. Notulen ALV 14 oktober 2008 (blz. 5) 5. Jaarverslag Secretaris (blz. 8) 6. Jaarverslag Penningmeester (blz. 9) 7. Verslag Kascommissie 8. Verkiezing Kascommissie 9. Begroting (blz. 10) 10. Jaarverslagen Wedstrijdleider (blz. 13) 11. Prijsuitreiking seizoen Verkiezing Bestuursleden (blz. 27) 13. Competitie (interne externe, blz. 28) 14. Pomartoernooi 2009 (28 november) 15. Rondvraag 16. Afsluiting Ad 7 De kascommissie bestond uit de leden: Markus Lohrer Gerbrand Beekman Chris Gerritsen (was reserve, wordt lid) Vanuit de vergadering moet een nieuw reserve lid gekozen worden. Ad 12 Will Kauffman treedt volgens rooster af en stelt zich herkiesbaar. De functie van Voorzitter is nog steeds vacant. Het bestuur is nog op zoek om de vacature Jeugdleider in te vullen. Bestuursschema Naam Bestuursfunctie VACANT Voorzitter X X Frits Berendse Wedstrijdleider X Perry vd Meer Penningmeester X Han Nicolaas Redacteur X Wil Kauffman Algemene zaken X X Jos Bergers Secretaris X 4

5 Notulen Algemene Ledenvergadering Pomar 14 oktober 2008 (agendapunt 4 ALV) 1: Opening Om tien over acht heet Perry iedereen welkom op de Algemene Ledenvergadering. Er volgt een minuut stilte om de overledenen te herdenken. 2: Ingekomen stukken Geen ingekomen stukken. 3: Mededelingen Geen mededelingen. 4: Notulen ALV 09 oktober 2007 Geen op- of aanmerkingen zodat deze definitief worden vastgesteld. 5: Jaarverslag Secretaris Geen op- of aanmerkingen. 6: Jaarverslag Penningmeester De aanwezigen keuren het jaarverslag goed. 7: Verslag Kascommissie Op 23 september 2008 zijn de boeken gecontroleerd. De kascommissie adviseert het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beheer. De vergadering reageert hier positief op. 8: Verkiezing Kascommissie Het kascommissielid G.Slagboom treedt af. Reservelid G. Beekman treedt toe tot de kascommissie en Ch.Gerritsen treedt toe als reservelid tot de kascommissie. De kascommissie bestaat nu uit de volgende leden: Hr. M.Lohrer Hr. G.Beekman Reservelid: Hr. Ch. Gerritsen 5

6 9: Begroting De begroting is gebaseerd op een contributieverhoging van 2,00. De nieuwe folders zijn besteld. Ondanks het verloop is de verenging redelijk stabiel. 10: Jaarverslag Wedstrijdleider Geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag van de wedstrijdleider. De finale van de rapidbeker-competitie is vastgesteld op eind oktober 2008 en zal gaan tussen de heren Ch. Gerritsen en W. van Markenstein. 11: Prijsuitreiking seizoen De wedstrijdleider verontschuldigt zich dat het door diverse omstandigheden niet gelukt is om de wisselbeker in orde te hebben. Dit zal hij alsnog doen in het lopende seizoen. De eindstanden van de interne competitie zijn als volgt: Groep A: Groep B: 1.Hr. G.Beekman 2.Hr. K.Vink 3.Hr. W. van Markenstein 1.Hr. F. van der Elst 2.Hr. P de Man 3.Hr. Chr. Gerritsen Bij de externe competitie worden de topscorers per team beloond met een prijs. Dit zijn: Pomar 3: Hr. L.Tamis Pomar 2: Hr. R. Vissers Pomar 1: Hr. N.Kooij en Hr. G.Beekman. Het snelschaaktoernooi werd gewonnen door de Hr. H.Terpstra die de snelschaakwisselbeker krijgt uitgereikt. 12: Verkiezing Bestuursleden De heren F. Berendse jr. en P. v/d Meer treden volgens rooster af en stellen zich weer herkiesbaar voor een nieuwe periode. Beide heren worden zonder tegenkandidaten herkozen. 13: Competitie (interne externe) De Hr. H.Terpstra geeft uitleg over zijn voorstel om het keizersysteem in te voeren. Na een levendige discussie tussen de aanwezige leden wordt het voorstel niet aangenomen. Het voorstel van de Hr. F. v/d Elst om vier groepen te maken in plaats van twee is niet haalbaar gezien het te geringe aantal leden van Pomar. Vanuit de vergadering komt een voorstel om leden die een aantal keren zonder kennisgeving niet komen opdagen punten in mindering te geven. Het bestuur zal zich hierop beraden. 6

7 Komend seizoen speelt Pomar met drie teams in de HSB-competitie: Pomar 1 speelt 1 e klasse, Pomar 2 speelt 2 e klasse en Pomar 3 in de 3 e klasse. 14: Instructieschaak De Hr. H.Terpstra word bedankt voor het genomen initiatief. Vanuit de vergadering wordt zeer positief gereageerd op de lessen instructieschaak. Waarop de vraag wordt gesteld of de Hr. H.Terpstra door wil gaan met instructieschaak. De Hr. H.Terpstra reageert hier positief op: hij doet het met volle tevredenheid. De kosten zijn fifty-fifty: de helft voor de vereniging en de helft voor de cursisten. 15: Ledenwerving en Ledenbehoud Nadat de nieuwe folders zijn binnengekomen hebben de volgende vrijwilligers aangemeld om deze te gaan verspreiden: Hr. H.Mudde Hr. G.Slagboom Hr. G.Beekman. De Hr. H. Nicolaas heeft samen met de Hr.E. Langelaan (die de website host) een nieuwe opzet voor de website ontwikkeld. Hij gaat proberen om de site bij zoekmachines als Google e.d. goed vindbaar te maken. De Hr. H. Mudde stelt voor om een commissie in te stellen om de communicatie naar buiten toe bevorderen. Vanuit het bestuur wordt hier al aan gewerkt, elk initiatief is uiteraard welkom. 16: Pomar Toernooi 2008 De Hr. R.Vissers promoot met veel enthousiasme het komende Pomartoernooi van De datum voor dit toernooi is vastgesteld op zaterdag 20 december Ook dit jaar worden er weer vrijwilligers gezocht om mee te helpen. 17: Rondvraag De Hr. H. Terpstra vraagt zich af of de A.L.V. niet vóór de start van de competitie plaats kan vinden. Dit geeft helaas problemen met de vakantieperiode en het beschikbaar komen van de benodigde stukken. Het HSB-veteranenkampioenschap zal ook in 2009 door Pomar worden georganiseerd. De start is waarschijnlijk de tweede helft van januari, op de vrijdagavond. 18: Afsluiting Om sluit Hr. P v/d Meer de Algemene Ledenvergadering. Jos Bergers 7

8 Jaarverslag secretaris (agendapunt 5 ALV) Dit is het jaarverslag over het seizoen Het wel en wee van de vereniging is incidenteel verzonden naar het SOR, de Rijswijker, Groot Rijswijk en Radio West. In mei is er een bestuursvergadering geweest waarin de stand van zaken werd besproken. Na een succesvolle schaakinstructie gegeven door Han Terpstra werd nog wel een vervolg gepland maar door ziekte van Han kon deze vervolgsessie niet doorgaan. Het bestuur heeft het afgelopen seizoen één keer vergaderd, en bestaat uit de volgende gekozen leden: Frits Berendse jr.: Wedstrijdleider Jos Bergers : Secretaris Perry vd Meer : Penningmeester / waarnemend voorzitter Han Nicolaas : Redacteur (PomarNieuws en website) Wil Kauffman : Algemeen bestuurslid Bij de HSB-vergadering van afgelopen april kon helaas geen afvaardiging van het bestuur aanwezig zijn. Secretaris Jos Bergers 8

9 Financieel Jaarverslag seizoen 2008/2009 (agendapunt 6 ALV) Resultaat Het boekjaar 2008/2009 is door de vereniging afgesloten met een tekort van 36,57. Dit resultaat wordt positief beïnvloed door het resultaat van het Pomartoernooi Wanneer deze bate buiten beschouwing wordt gelaten bedraagt het resultaat 279,24 negatief. Inkomsten De totale inkomsten van de schaakvereniging lagen in lijn met de begroting. De contributiebaten waren echter lager dan begroot en het resultaat van het Pomartoernooi waren hoger dan begroot. Uitgaven De uitgaven van de schaakvereniging lagen eveneens in lijn met de begroting. De belangrijkste afwijkingen in de uitgaven zijn de lagere kosten van het Pomarnieuws en de hogere propagandakosten. Toelichting reserves De algemene reserve De algemene reserve is gedaald. Het resultaat over het seizoen 2008/2009 van 36,57 is in mindering is gebracht. De materiaalreserve In het seizoen 2008/2009 is de materiaalreserve niet gewijzigd. De toernooireserve In het seizoen 2008/2009 is de toernooireserve niet gewijzigd. Jubileumreserve Aan de jubileumreserve is een bedrag van 2 per lid toegevoegd. De totale toevoeging is 70. 9

10 Toelichting begroting seizoen 2009/2010 (agendapunt 9 ALV) In de begroting is uitgegaan van een gelijkblijvend ledenaantal. De begroting voor het seizoen 2009/2010 is gebaseerd op 38 seniorleden. Hierbij is uitgegaan van een gelijkblijvende contributie. Toelichting begroting Contributies De contributies zijn als volgt begroot: 33 senioren x 86, ,00 3 senior dubbellid 56,00 168,00 1 senior externlid 56,00 56,00 1 senior erelid x 0,00 0, Totaal 3.062,00 Zaalhuur Met de Schilp is een contract afgesloten op basis van een bedrag van 30,00 per avond. Op jaarbasis komt dit exclusief zomerstop en feestdagen neer op 1.350,00 (45 weken). Afdracht HSB De KNSB contributie is licht (2%) gestegen. 33 senioren x 40,48 (was 39,92) 1.335,84 3 senior dubbellid 0,00 0,00 1 senior externlid x 40,48 (was 39,92) 40,48 1 senior erelid x 40,48 (was 39,92) 40, Totaal 1.416,80 (begroot 1.417,00) Rijswijk, oktober 2009 P.J.A. van der Meer (penningmeester) 10

11 Balans 2008/ / / /2008 Vorderingen Vermogen Euro NTO contributies 312,00 156,00 Algemene reserve 1.144, ,30 NTO pomartoernooi 0,00 168,52 Materiaal reserve 902,86 902,86 Voortuitbetaalde huur 0,00 0,00 Toernooi reserve 800,00 800,00 Jubileum reserve 584,00 514,00 312,00 324, , ,16 Geldmiddelen Schulden Giro 284,95 217,98 Contributies 0,00 117,00 Giro Plus 0,49 0,49 Clubblad 50,00 0,00 Giro Ster 3.022,17 Prijzen 118,33 50,00 Overige kosten 37,49 0, , ,64 205,82 167, , , , ,16 11

12 Verlies en winst Resultaat Begroting Begroting 2008/ / /2010 Ontvangsten Euro Euro Euro Contibuties 2.890, , ,00 Rente 14,05 0,00 30,00 Donaties 64,00 0,00 0,00 Instructieschaak (6,00) 0,00 0,00 Pomartoernooi 242,67 PM PM totaal 3.204, , ,00 Uitgaven huur 1.350, , ,00 HSB 1.397, , ,00 Bestuur 0,00 0,00 0,00 Clubblad 50,00 130,00 100,00 Prijzen 138,88 110,00 100,00 Jeugd 0,00 n.v.t. n.v.t. Senioren 24,40 0,00 0,00 Propaganda 130,90 70,00 0,00 KVK 26,14 22,00 25,00 Diversen 53,62 0,00 30,00 Toevoeging reserves Materiaal reserve 0,00 PM PM Toernooi reserve 0,00 PM PM Jubileum reserve 70,00 74,00 70, , , ,00 Winst / verlies (36,57) 0,00 0,00 12

13 Jaarverslagen wedstrijdleider (agendapunt 10 ALV) Verslag interne competitie winterkampioenschap Dit kampioenschap liep over de periode september 2008 tot en met februari Een verslag vindt u hieronder. Het ledenaantal in vergelijking met vorig seizoen (40 deelnemers) was drastisch gedaald en wij eindigden met 35 deelnemers het Winterkampioenschap. Het vertrek van Rob de Jong die met een wereldreis schijnt bezig te zijn met zijn vriendin (er komen berichten binnen uit Los Angeles en Buenos Aires), het trotse vaderschap van John Woestenenk, de onregelmatige diensten van Leonard Tamis, het dramatisch overlijden van onze goede schaakvriend Flip Bal, het stoppen van Rachid Amarouche Saidi en John ten Hoope brachten het ledenaantal omlaag tot 34. Daarentegen kwam Karel Stolte de A-groep versterken door alleen deel te nemen aan de interne competitie. Tijdens dit kampioenschap kregen wij ook te maken met het vertrek van Christian Wind naar Duitsland en het zich terugtrekken van Bob Maas. Ondanks onze fraaie website en de mond-tot-mondreclame blijft het moeilijk nieuwe mensen te interesseren voor actief schaken in verenigingsverband en is er inmiddels veel concurrentie van internetschaak en schaken overdag bij diverse sociëteiten en/of verenigingsgebouwen. Achteraf vind ik het heel jammer dat wij niets met onze folders hebben gedaan om buurt en wijk te mobiliseren voor het schaakspel. Kan zijn dat wij het met zijn allen te druk hebben of dat wij aan het vergrijzen zijn waardoor de animo voor folders verspreiden steeds minder wordt? Het wordt gewoon weer tijd voor Nederlandse successen op Europees of zelfs wereldniveau! Wij missen jeugdkader om jeugd op te leiden of te interesseren zodat wij aangewezen zijn op ander wervingsgebied. A-Groep Na het dubbele succes van Gerbrand Beekman in de vorige edities was het nu Thierry Bieger die overtuigend het kampioenschap voor zich wist op te eisen. Thierry ontwikkelt zich nog steeds beter als schaker en trekt zich goed op aan de vedetten binnen Westland Schaak Combinatie. Naast externe competitie, veel vluggeren en meedoen aan de toernooien waaraan zij deelnemen, verdenk ik hem ervan dat hij ook lessen krijgt. De tweede plek was voor Karel Stolte die ook extern een andere vereniging heeft in de naam van Schaakgenootschap Haagse Toren Vogelwijk: Karel, een fraai debuut! Gerbrand wist achter deze toppers de derde plaats te pakken voor Han Terpstra en Frits Berendse jr. Hans Mudde en Perry van der Meer speelden traditioneel te weinig partijen om hoger te eindigen. Om de groep ten opzichte van B wat evenwichtiger te maken degradeerden Hans Jacobs, Frans van der Elst, Aad van Sas en Piet Berghuis naar B, terwijl er maar twee promotieplaatsen waren voor B-spelers: Wil Kauffman en Jos Bergers. Wat opvalt, is dat als de ranglijst op percentage zou worden beslist, de ranglijst er heel anders zou uitzien. Han Terpstra zou dan stuivertje wisselen met Karel Stolte, Frits jr zou als 9 e eindigen en Hans Mudde als 8 e. 13

14 Eindstand groep A (wintercompetitie) Plaats Naam Punten Perc. Wedstrijden Winst Remise Verlies 1 Thierry Bieger Karel Stolte Gerbrand Beekman Han Terpstra Frits Berendse jr Han Nicolaas Wouter van Markenstein Perry van der Meer Nol Kooij Chris Gerritsen Felix Ferschtman Kees Vink Leo Blaas Ruud Vissers Hans Mudde Peter de Man Galja Ferschtman Piet Berghuis Aad van Sas Frans van der Elst Hans Jacobs B-Groep De B-groep werd fraai gewonnen door Wil Kauffman die op de voet werd gevolgd door Jos Bergers die nu de zware taak wachten om hun plaatsen in de A-groep te gaan verdedigen. Jos scoorde percentueel beter en het hele seizoen wisselde hij en Wil van positie. Er was een knappe derde plaats van Giuseppe Gastaldi vóór Vincent Steemers. Christian Wind en Bob Maas vertrokken tussentijds zodat zij te weinig partijen hebben gespeeld. Gezien het aantal deelnemers in de B groep en het aantal ronden kwam ik er niet onderuit om spelers twee keer tegen elkaar te laten spelen. Een pluim verdient Wim Lut die zijn partijen goed opbouwt maar in de eindfase elke keer iets tekort komt om zijn goede spel te verzilveren. Dat Hans Jongsma het meeste schaakplezier heeft blijkt wel uit zijn gespeelde partijen. Als hij een avond minder dan 20 partijen heeft gespeeld heeft hij geen goede avond gehad. 14

15 Eindstand groep B (wintercompetitie) Plaats Naam Punten Perc. Wedstrijden Winst Remise Verlies 1 Wil Kauffman Jos Bergers Giuseppe Gastaldi Vincent Steemers Tim van Rijswijk Jan Falandt Christian Wind Frits Berendse Sr Paul van Daalen Markus Lohrer Govert Slagboom Hans Jongsma Wim Lut Bob Maas Eindstanden, februari 2009, winterkampioenschap Groep A Groep B Degradatieplaatsen 1. Thierry Bieger 1. Wil Kauffman Piet Berghuis 2. Karel Stolte 2. Jos Bergers Aad van Sas 3. Gerbrand Beekman 3. Giuseppe Gastaldi Frans van der Elst Hans Jacobs Verslag interne competitie zomerkampioenschap Het verslag van dit kampioenschap, dat liep over de periode maart tot en met juni 2009, vindt u hieronder. A-Groep Het zomerkampioenschap werd gespeeld met 34 deelnemers door het al eerder vermelde vertrek van Christian Wind en Bob Maas en de hernieuwde kennismaking met Anton Madian. Wouter van Markenstein vond het weer eens tijd worden voor een kampioenschap en wist de eerste plaats voor zich op te eisen door geen partij te verliezen. Thierry, de winterkampioen kwam nu niet verder dan een 2 e plaats. Dat Thierry en Perry ook geen partij wisten te verliezen en op percentage 2 en 1 zouden worden, mocht de pret niet drukken. Perry maakte er een potje (geen schaakpotje) van door maar 4 partijen te spelen. Ook Nol speelde te weinig partijen voor een hogere klassering en door zijn ziekte kon Han Terpstra maar 3 partijen spelen. Gelukkig heeft hij zich zo hersteld dat hij gewoon weer in de A-groep kan spelen. Frits Jr. verraste positief met een derde plaats maar op percentage zou hij maar een 8 e plaats pakken. De promovendi van het Winterkampioenschap, Wil Kauffman en Jos Bergers, wisten het niet te redden in groep A en moeten samen met Peter de Man weer gaan strijden in de B groep. Han Terpstra speelde buiten mededinging mee door maar drie partijen te kunnen spelen. Er zit een groot verschil in gespeelde partijen in deze groep, enerzijds door de vele afmeldingen, 15

16 anderzijds door de activiteiten (Rapid-bekercompetitie, wedstrijden tegen Den Hoorn) die tussendoor werden gehouden en waarbij de spelers werden beloond met drie (externe) punten. Galja Ferschtman werd de onbetwiste remisekoning(in) door 10 keer gelijk te spelen. Piet Berghuis (in de B-groep) zat haar op de hielen met 9 remises. In het nieuwe seizoen kunnen wij weer een aantal mensen terug verwachten zodat er toch weer een beetje hoop is om een goede en gezonde vereniging te worden. John Woestenenk, Lennard Blaas (vanaf februari), de al eerder genoemde Han Terpstra en ook Harry van der Stap sr. (alleen extern) komen onze club versterken. Eindstand groep A (zomercompetitie) Plaats Naam Punten Perc. Wedstrijden Winst Remise Verlies 1 Wouter van Markenstein Thierry Bieger Frits Berendse jr Nol Kooij Felix Ferschtman Perry van der Meer Karel Stolte Hans Mudde Chris Gerritsen Galja Ferschtman Kees Vink Han Nicolaas Ruud Vissers Gerbrand Beekman Leo Blaas Peter de Man Han Terpstra Wil Kauffman Jos Bergers B-Groep De B-groep werd verrassend gewonnen door Jan Falandt die het samen met Aad van Sas in de A-groep mag proberen. Jan speelde een sterk seizoen, zonder dieptepunten of nederlagen en wist Aad nipt van de eerste plaats af te houden. Ook Piet Berghuis verloor geen partij maar speelde teveel remises om hoger te eindigen. Frans van der Elst en Vincent Steemers, toch twee degelijke krachten uit het 2 e team, speelden onder hen niveau en bleven beiden onder een 50%-score. Door de degradatie van 3 A-spelers en de promotie van 2 B-spelers komen de groepen qua aantal spelers weer bijna in evenwicht (18 om 17) en kunnen wij de volgende keer weer regulier drie spelers laten promoveren en/of degraderen. Han Terpstra heeft aangegeven om weer een cursus voor schakers te willen geven. Meer bijzonderheden volgen via Han maar voor een aantal spelers is dit een leuke investering in de schaakkennis. 16

17 Eindstand groep B (zomercompetitie) Plaats Naam Punten Perc Wedstrijden Winst Remise Verlies 1 Jan Falandt Aad van Sas Piet Berghuis Giuseppe Gastaldi Frits Berendse sr Tim van Rijswijk Markus Lohrer Hans Jacobs Frans van der Elst Anton Madian Vincent Steemers Hans Jongsma Paul van Daalen Wim Lut Govert Slagboom Heren, en dame, al met al was het leuk seizoen maar toch moeten wij met zijn allen proberen om de club wat nieuw leven in te blazen met nieuwe leden, andere ideeën en nog meer creativiteit. Het bestuur staat altijd open voor suggesties en of vernieuwingen. Laat u zelf horen op de Jaarvergadering Rest mij nog een opmerking: Het gebeurt nog steeds dat er mensen niet op komen dagen waardoor zijn tegenstander of niet kan spelen of dat het programma moet worden omgegooid. Ik wil u toch vragen om mij op mijn werk te bellen ( ) als u op dinsdag alsnog besluit zich af te melden. Ik ben van s ochtends 8 uur tot s avonds 6 uur op mijn werk en ga rechtstreeks door naar de club zodat ik mijn voic -berichten niet kan afluisteren. Eindstanden, juni 2009, zomerkampioenschap Groep A Groep B Degradatieplaatsen 1. Wouter van Markenstein 1. Jan Falandt Peter de Man 2. Thierry Bieger 2. Aad van Sas Wil Kauffman 3. Frits Berendse Jr. 3. Piet Berghuis Jos Bergers Verslag externe competitie Hieronder vindt u een verslag van de externe competitie, zowel de eindstanden als individuele resultaten. Om het mij zelf gemakkelijk te maken bij de prijsuitreiking hierbij alvast de topscorers per team. Pomar 1, Chris Gerritsen met 6 uit 6 (!). Pomar 2, Frits Berendse jr. met 4½ uit 7. Pomar 3, Paul van Daalen met 2 uit 3. 17

18 Pomar 1 Pomar 1 speelde na de verstevigde promotie in de 1 e klasse A en had het moeilijk met drie nederlagen met 4½ - 3½, twee nederlagen met 5-3, één overwinning met 5-3 en een gelijkspel. Als je naar de uitslagen kijkt gaat het vaak maar om een van de acht wedstrijden die beslissend was voor overwinning of nederlaag. Het geluk zat ook niet mee. Er werd gestart met een 4½ - 3½ nederlaag tegen SHTV 2 (de latere kampioen) en een knappe 5-3 overwinning tegen RHC Arena 1 Daarna volgde een nederlaag tegen Botwinnik met 5-3, een gelijkspel tegen Rijswijk 2, een nederlaag tegen DD 4 met 5-3, verlies tegen Haeghe Ooievaar 1 met 4½ tegen 3½ en in de slotronde een onterechte nederlaag tegen Promotie 5, wederom met 4½ tegen 3½. Vooral de nederlagen tegen DD4 en Promotie 5 wogen zwaar. Een imposante topscorer is Chris Gerritsen die al zijn partijen wist te winnen! Ook de invallers scoorden boven verwachting. De prestatie van onze topborden bracht dit seizoen het verschil. Nr Naam Rij2 DD4 HO1 Pr5 Po1 RH1 Bo3 SH2 MP W BP PL 1 Rijswijk 2 XX 5½ 5½ ½ ½ 2 2 D.D. 4 2½ XX 3 3½ 5 3½ 2 3½ Haeghe Ooievaar 1 2½ 5 XX 5 4½ Promotie 5 3 4½ 3 XX 4½ 2 3½ 2½ Pomar ½ 3½ XX 5 3 3½ ½ 7 6 RHC/Arena 1 3 4½ XX 4½ Botwinnik 3 (jeugd) ½ 5 3½ XX 4½ ½ 4 8 SHTV 2 5½ 4½ 4 5½ 4½ 5 3½ XX ½ 1 Individuele scores Pomar 1 Plaats Naam Bord Score Percentage 1 Chris Gerritsen 8 6 uit Han Terpstra 6 3 uit Kees Vink 5 4 uit Nol Kooij 4 2 uit Invallers 4 uit Teamresultaat 25½ uit Gerbrand Beekman 7 3 uit Wouter van Markenstein 1 1½ uit Felix Ferschtman 3 1 uit Perry van der Meer 2 1 uit 7 14 Pomar 2 Het tweede team speelde in klasse 2A en eindigde op een knappe 4 e plaats met twee overwinningen, drie gelijke spelen en twee nederlagen. Haeghe Ooievaar 3 was ongenaakbaar en wist met afstand kampioen te worden. Wij verloren dik van hen maar voor de overige wedstrijden gold hetzelfde principe als bij het eerste team: bij zes wedstrijden werd winst, verlies of gelijkspel bepaald op maar een van de acht borden. Hier valt op dat de topborden wel een ruime voldoende scoorde. 18

19 Nr Naam Rij4 Pr3 RH2 DD5 Bo5 HO3 DS7 Po2 Mp W Bp Pl 1 Rijswijk 4 XXX 3 4 4½ 3½ 1½ 2 4½ Prometheus 1 5 XXX RHC/Arena XXX 1½ 1½ 3½ 2½ DD 5 3½ 4 6½ XXX 3½ 3½ 5½ ½ 5 5 Botwinnik 5 4½ 2 6½ 4½ XXX 3½ 2½ 3½ Haeghe Ooievaar 3 6½ 4 4½ 4½ 4½ XXX 4½ 6½ DSC ½ 2½ 5½ 3½ XXX Pomar 2 3½ ½ 1½ 4 XXX ½ 4 Individuele scores Pomar 2 Plaats Naam Bord Score Percentage 1 Frits Berendse Jr. 2 4½ uit Ruud Vissers 3 3½ uit Frans van der Elst 5 3½ uit Hans Mudde 6 2 uit Vincent Steemers 8 3½ uit Invallers 3 uit Teamresultaat 26½ uit Han Nicolaas 1 2½ uit Peter de Man 7 2½ uit Leo Blaas 4 1½ uit 7 21 Pomar 3 Het derde achttal speelde in klasse 3B en eindigde van de 7 deelnemers op de voorlaatste plaats. Het was een gekke poule waar iedereen aan elkaar gewaagd was. Na elke ronde was er wel een andere koploper. Zo won Pomar 3 van de kampioen, Voorburg 1, won het van de nummer 3, Rijswijk 5, speelde gelijk tegen degradant DSC 9 en verloor het de overige partijen met dikke cijfers. Door het uitvallen van Bob Maas werd erg regelmatig een beroep gedaan op onze reservespelers. Paul werd geflatteerd topscoorder met 2 uit 3 waarbij hij een partij reglementair won door het wegblijven van zijn tegenstander. Nr Naam DS9 VO1 WS6 LI3 PA1 PO3 RIJ5 MP W BP PL 1 DSC 9 XXX 1 4½ ½ Voorburg 1 7 XXX ½ 4½ WSC 6 3½ 4 XXX 4½ Lierse ½ XXX 3½ 6½ ½ 5 5 Paris ½ XXX 5½ 3½ ½ 2 6 Pomar 3 4 4½ 2 1½ 2½ XXX 4½ Rijswijk 5 4½ 3½ 6 4 4½ 3½ XXX

20 Individuele scores Pomar 3 Plaats Naam Bord Score Percentage 1 Paul van Daalen 8 2 uit Giuseppe Gastaldi 6 3 uit Markus Lohrer 5 2½ uit Jos Bergers 3 2 uit Invallers 4 uit Teamresultaat 19 uit Wil Kauffman div 1½ uit Tim van Rijswijk 1 2 uit Hans Jacobs 2 1 uit Piet Berghuis 4 1 uit 4 25 Pomar 1 degradeert helaas weer naar de tweede klasse maar de andere teams hebben zich knap gehandhaafd. Wat mij als wedstrijdleider nog steeds bevreemdt, is dat de bezoekende verenigingen op tijd aanwezig zijn maar dat er bij ons nog wel eens een lege plek valt te bewonderen. Ik wil u dan ook vragen om vooral bij externe partijen op tijd te verschijnen. Liefst voor het afgesproken tijdstip zodat uw teameider/wedstrijdleider niet ongerust hoeft te zijn. Verslag snelschaakkampioenschap (met dank aan Han Nicolaas en Ruud Vissers) Op dinsdagavond 17 februari 2009 speelden we het snelschaakkampioenschap van onze vereniging. Frits Berendse jr., de vaste organisator van dit jaarlijkse spektakel, had andere (belangrijkere?) verplichtingen, maar gelukkig bleek Ruud Vissers bereid de organisatie op zich te nemen. Gewapend met laptop en het onvolprezen programma 'Swissmaster' toverde Ruud een negen ronden durend Zwitsers toernooi uit de hoge hoed waarbij beide spelers 7 minuten bedenktijd hadden per partij. Zeven minuten lijkt een wat vreemd tempo, maar vijf minuten is voor sommige mensen toch net iets te kort terwijl je met tien minuten gezien de beschikbare tijd op zo'n avond niet al te veel ronden kan spelen. Een soort compromis dus, daar zijn we wel goed in in dit land! Iets na achten zetten 21 spelers zich achter de borden en de klokken die het af en toe zwaar te verduren hadden: 14 spelers uit de A groep en 7 uit de B groep. Gehaaide (snel)schakers als Frits Berendse jr. (én sr.), Nol Kooij, Hans Mudde, Karel Stolte en Aad van Sas ontbraken, maar het toernooi was toch behoorlijk 'bezet' om het maar even officieel uit te drukken. Han Terpstra, die zijn titel verdedigde die hij vorig jaar na winst in de finale tegen Frits Berendse jr. in de wacht had gesleept, zou het niet makkelijk krijgen met o.a. Thierry Bieger, Wouter van Markenstein, Perry van der Meer, Gerbrand Beekman, Chris Gerritsen, Felix Ferschtman, Kees Vink en de altijd onberekenbare Wil Kauffman en Markus Lohrer onder de deelnemers. Het oneven aantal 20

WEEKBERICHT. Nr. 108 18 december 2012. website: www.pomar.nl

WEEKBERICHT. Nr. 108 18 december 2012. website: www.pomar.nl WEEKBERICHT Nr. 108 18 december 2012 Redactie Han Nicolaas Tel.: (015) 3614854 / (06) 41188743 E-mail: h.nicolaas@ziggo.nl (! Let op: nieuw e-mailadres!) website: www.pomar.nl Wedstrijdleider intern Frits

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Schaakvereniging Borne

Schaakvereniging Borne Reglement Interne Competitie 04-09-2012 I. Algemeen art 1 Toepassing Dit reglement geldt voor de wedstrijden van de Interne Competitie (hierna: Competitie) van de Schaakvereniging Borne (hierna: SV Borne).

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Veluws Schaakgenootschap Ermelo

Wedstrijdreglement Veluws Schaakgenootschap Ermelo Wedstrijdreglement Veluws Schaakgenootschap Ermelo 1. Algemeen 1.1 Spelregels a. De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel, Officiële Nederlandse vertaling volgens de KNSB,

Nadere informatie

Pomar Nieuws nr. 1 december 2008

Pomar Nieuws nr. 1 december 2008 Pomar Nieuws nr. 1 december 2008 POMAR NIEUWS Pomar Nieuws is het officiële orgaan van schaakvereniging Pomar, 61e jaargang nr. 1 Pomar is een schaakvereniging te Rijswijk, opgericht dd 15 december 1946.

Nadere informatie

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond B.E.F.Dessing Van Zaeckstraat 12 2596 TV Den Haag tel. (06) 27369894 e-mail: bastiaandessing@hotmail.com Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Nadere informatie

Algemene Informatie Schaakclub Roden

Algemene Informatie Schaakclub Roden Algemene Informatie Schaakclub Roden (Versie: oktober 2014) Welkom Dit boekje is met name bedoeld voor nieuwe leden van de schaakclub Roden, maar ook zij die al langer lid zijn kunnen er zo nodig nuttige

Nadere informatie

* N I E U W S B R I E F H S D V *

* N I E U W S B R I E F H S D V * * N I E U W S B R I E F H S D V * E-mail: hsdvhelden@planet.nl Homepage: www.hsdv.nl Jaargang 2 nr. 46-9 juni 2007 Hallo schaak- en damleden Afgelopen maandag 4 juni werd het seizoen van de HSDV afgesloten

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Ledenvergadering S.V. Pegasus Notulen 06-09-2016 Notulist: Marcel Pol Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Bestuur: Voorzitter: Piet van der Wal Penningmeester:

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Maandbrief 1e jaargang, nummer 2, november 2005. Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Maandbrief 1e jaargang, nummer 2, november 2005. Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Maandbrief 1e jaargang, nummer 2, november 2005 Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond -2- HSB Maandbrief nr. 2 november 2005 Informatie Haagse

Nadere informatie

Maandbrief 1e jaargang, nummer 1, oktober Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Maandbrief 1e jaargang, nummer 1, oktober Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Maandbrief 1e jaargang, nummer 1, oktober 2005 Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond -2- HSB Maandbrief nr. 1 oktob er 2005 Informatie Haagse

Nadere informatie

Competitiereglement SV Amsterdam West

Competitiereglement SV Amsterdam West Competitiereglement SV Amsterdam West Algemeen 1. Hij=zij; hem=haar; speler=speelster; zijn=haar; tegenstander=lid. 2. Er wordt per computer ingedeeld. De wedstrijdleiding mag ook handmatig indelen. 3.

Nadere informatie

Het openingsnummer van Pomar Nieuws voor dit nieuwe seizoen! Ons tweede seizoen in De Schilp, laten we er met z n allen weer iets moois van maken!

Het openingsnummer van Pomar Nieuws voor dit nieuwe seizoen! Ons tweede seizoen in De Schilp, laten we er met z n allen weer iets moois van maken! Voorwoord Hallo allemaal! Het openingsnummer van Pomar Nieuws voor dit nieuwe seizoen! Ons tweede seizoen in De Schilp, laten we er met z n allen weer iets moois van maken! De eerste serieuze partijen

Nadere informatie

Noordelijke Jeugd Competitie (NJC)

Noordelijke Jeugd Competitie (NJC) Informatiegids Noordelijke Jeugd Competitie (NJC) Seizoen 2015-2016 Data * De inschrijving sluit op 11 september * Vrijdag 18 september is de eerste speelavond. Let op: alle speeldagen zijn op vrijdagavond.

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Het openingsnummer van Pomar Nieuws voor dit nieuwe seizoen! Een nieuw seizoen, met nieuwe kansen zullen we maar zeggen!

Het openingsnummer van Pomar Nieuws voor dit nieuwe seizoen! Een nieuw seizoen, met nieuwe kansen zullen we maar zeggen! Voorwoord Hallo allemaal! Het openingsnummer van Pomar Nieuws voor dit nieuwe seizoen! Een nieuw seizoen, met nieuwe kansen zullen we maar zeggen! We zijn inmiddels alweer een paar weken aan het schaken

Nadere informatie

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Artikel 1: Definitie Dit reglement geldt voor het Nederlands Kampioenschap E-teams (NK E-teams), zijnde het

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN

24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN 24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN Tafeltennisvereniging Buytenrode Speeladres Gymzaal César Franckrode 60a Giro rekening Giro 4097117 t.n.v. A.C. André of M. Tichelaar Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 19 september 2012. Pijnacker, 7 september 2012. Beste Schaakcollega s,

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 19 september 2012. Pijnacker, 7 september 2012. Beste Schaakcollega s, Haagse Schaakbond J.P. de Vries Buffelstraat 124B Opgericht 11 november 1926 3064 AD Rotterdam aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Tel. 0153692513 Mob. 0618429797 e-mail: super.jp@zonnet.nl

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering sv Leithen dd. 19 september 2017, De Lepelaar

Verslag Algemene Ledenvergadering sv Leithen dd. 19 september 2017, De Lepelaar Aanwezig: 21 leden Verslag Algemene Ledenvergadering sv Leithen dd. 19 september 2017, De Lepelaar Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter opent om 20.35 uur de vergadering en vraagt een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Nummer 18 29-01-2008 mag nu op het podium staan. Nog spannender wordt het doordat Spanje eindelijk Hongarije van plek 1 heeft gekregen. Weet Hongarije zich volgende week toch

Nadere informatie

Reglement Schaakvereniging Park Stokhorst

Reglement Schaakvereniging Park Stokhorst Reglement Schaakvereniging Park Stokhorst Augustus 2017 Dit document omvat het reglement voor schaakvereniging Park Stokhorst, een vereniging die zich kenmerkt door een gemoedelijke sfeer waarin gezelligheid

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

* N I E U W S B R I E F H S D V *

* N I E U W S B R I E F H S D V * * N I E U W S B R I E F H S D V * CLUBLOKAAL: Dorpscentrum Kerkeböske Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden Jaargang 6 nr. 26-19 februari 2011 Hallo schaak- en damleden Ons schaakzestal wist een moeizame maar

Nadere informatie

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 1. Het Masters Driebanden Klein Kampioenschap van Noord-Oost Nederland bestaat uit een zestal open ranking toernooien genoemd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Beste tafeltennisvrienden,

Beste tafeltennisvrienden, Beste tafeltennisvrienden, Korte nieuwsflits deze week, maar niet onbelangrijk! Zondag 22 februari spelen onze heren hun tweede wedstrijd in de strijd tegen degradatie. Het wordt een uitwedstrijd in Oegstgeest,

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2006-2007 van de schaakexamens van de HSB.

Jaaroverzicht 2006-2007 van de schaakexamens van de HSB. Jaarverslag Schaakexamens 006-007 Jaaroverzicht 006-007 van de schaakexamens van de HSB. Dit seizoen is het aantal examens licht gestegen. Maar het aantal is nog maar ongeveer een derde van het aantal

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

REGLEMENT. Het biljartseizoen

REGLEMENT. Het biljartseizoen REGLEMENT Het biljartseizoen Het biljartseizoen begint in de maand september en eindigt in de maand mei, nadat ieder spelend lid twee, of indien mogelijk, drie maal tegen elkaar heeft gespeeld voor de

Nadere informatie

1.2 Bij geschilpunten én wanneer men het niet eens is met de gang van zaken op de schaakavond benadert men de jeugdleider!

1.2 Bij geschilpunten én wanneer men het niet eens is met de gang van zaken op de schaakavond benadert men de jeugdleider! Dit reglement is bedoeld om een aantal regels met betrekking tot het jeugdschaken duidelijk op een rijtje te zetten. Dit reglement geeft tevens de nodige informatie omtrent de activiteiten die er plaatsvinden.

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Aanwezig: Tycho van der Wal - voorzitter Mark de Munter - secretaris Stephanie van Eijk - penningmeester Engel Dorst - ledenadministrateur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Jaargang 17 nummer 4 september 1995. Periodieke uitgave van de "Eerste Goirlese Schaakclub" EGS te Goirle.

Jaargang 17 nummer 4 september 1995. Periodieke uitgave van de Eerste Goirlese Schaakclub EGS te Goirle. Jaargang 17 nummer 4 september 1995 De Schaakmeester Periodieke uitgave van de "Eerste Goirlese Schaakclub" EGS te Goirle. Redactie. P. Couwenberg, tel. (013) 348378, J. Langenberg, tel. (013) 350487.

Nadere informatie

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO ACTUEEL Zo eindelijk hebben jullie weer een voor jullie. Het bestuur heeft 3x vergaderd. En dan werd er o.a. gevraagd of mijn email adres het niet deed, maar sorry het ontbrak mij even aan de tijd. Let

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering schaakclub Purmerend.

Algemene Ledenvergadering schaakclub Purmerend. Schaakclub Purmerend Algemeen bestuur Algemene Ledenvergadering schaakclub Purmerend. Datum : donderdag 27 augustus 2015 Tijd : 20.00 uur Plaats : Triton, Purmerend Aanwezig : totaal 36 personen, 4 bestuursleden

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S

V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S uitgave 17 januari 2016 DE LAATSTE NIEUWSBRIEF VAN MIJN HAND 140 Nieuwsbrieven heb ik de afgelopen jaren geschreven, daarvoor had Wim Groffen er

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen

Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen 25-4-2012 Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen van 25-4- 2012 Aanwezig: Bestuur: Leden: Afwezig met Kennisgeving: E. v Hoije M. de Kok W. Kimenai

Nadere informatie

Ouderavond SV Het kasteel. Seizoen 2010/2011

Ouderavond SV Het kasteel. Seizoen 2010/2011 Ouderavond SV Het kasteel Seizoen 2010/2011 Programma SV Het Kasteel Voorstellen bestuur en jeugdleiders Visie op het jeugdschaak Interne competities Training, ontwikkeling Externe activiteiten Rol van

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

JAARVERSLAG (clubjaar 52)

JAARVERSLAG (clubjaar 52) Secretariaat: Clublokaal: Thijs Geerlings Café Colé In de Haag 1 Donk 33 5768 HB Meijel 5768 XM Meijel Tel. 077 466 92 76 Tel. 077 466 18 73 thijsgeerlings@gmail.com k.coolen@onsbrabantnet.nl JAARVERSLAG

Nadere informatie

Reglementen Jeugdkampioenschappen van de Rotterdamse Schaakbond (vastgesteld door het RSB-bestuur d.d. 4 april 2011)

Reglementen Jeugdkampioenschappen van de Rotterdamse Schaakbond (vastgesteld door het RSB-bestuur d.d. 4 april 2011) Reglementen Jeugdkampioenschappen van de Rotterdamse Schaakbond (vastgesteld door het RSB-bestuur d.d. 4 april 2011) 1. Algemene bepalingen De navolgende reglementen a t/m f gelden voor de jaarlijks te

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE B.C. DE HONNEUR. VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR D.D. 1 februari 2014.

WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE B.C. DE HONNEUR. VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR D.D. 1 februari 2014. WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE B.C. DE HONNEUR. VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR D.D. 1 februari 2014. Technische commissie De voorzitter van de Technische Commissie (TC) is lid van het bestuur. De TC wordt gevormd

Nadere informatie

Reglement interne senioren competities Versie

Reglement interne senioren competities Versie Reglement interne senioren competities Versie 01-03-2016 1. ALGEMEEN Artikel 1.1 Dit reglement heeft betrekking op de voor de leden te organiseren interne competities senioren. Artikel 1.2 De competities

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

Ouderavond SV Het kasteel. Jeugdschaak

Ouderavond SV Het kasteel. Jeugdschaak Ouderavond SV Het kasteel Jeugdschaak Programma SV Het Kasteel Voorstellen bestuur en jeugdleiders Visie op het jeugdschaak Interne competities Training, ontwikkeling Externe activiteiten Rol van de ouders

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. jaargang 8 nr. 280 week

NIEUWSBRIEF. jaargang 8 nr. 280 week NIEUWSBRIEF jaargang 8 nr. 280 week 44 2012 Rabobank Clubkas Campagne (door Nico Grubben) Wat is het? Rabobank Peel en Maas hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart

Nadere informatie

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen INHOUD LBC - Landsmeerse Bridge Club Wedstrijd- en Competitie-Reglement Doel van het Reglement Het reglement geeft richtlijnen om in een speel-seizoen de wedstrijden voor het club-kampioenschap te organiseren.

Nadere informatie

EXPLOITATIE-OVERZICHT PER 30 JUNI 2015

EXPLOITATIE-OVERZICHT PER 30 JUNI 2015 EXPLOITATIEOVERZICHT PER 30 JUNI 2015 Kosten begroting werkelijk begroting werkelijk vs. werkelijk 20152016 20142015 20142015 begroting 1415 20132014 Seniorencompetitie 1 Inschrijfgelden seniorencompetitie

Nadere informatie

30 Mei 2011, 19.30 uur. 24 e jaargang Mei 2011

30 Mei 2011, 19.30 uur. 24 e jaargang Mei 2011 30 Mei 2011, 19.30 uur 24 e jaargang Mei 2011 Tafeltennisvereniging Buytenrode Speeladres Gymzaal César Franckrode 60a Giro rekening Giro 4097117 t.n.v. A.C. André of M. Tichelaar Samenstelling bestuur

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Verslag GP toernooi Hoorn 2013

Verslag GP toernooi Hoorn 2013 Verslag GP toernooi Hoorn 2013 Op het eerste GP toernooi van 2013 is de jeugd van schaakclub Oppositie goed vertegenwoordigd. Wessel, Sanne, Lotte, Anna en Tom reizen samen met Arjen en Bastiaan op een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT Art. 1 Lidmaatschap Art. 2 Algemene Vergadering Art. 3 Bestuur Art. 4 Commissies Art. 5 Geldmiddelen Art. 6 Website Art. 7 Wedstrijden Art. 8

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Clubkampioenschappen D.O.V. 2015 A-Senioren

Clubkampioenschappen D.O.V. 2015 A-Senioren Clubkampioenschappen D.O.V. 2015 A-Senioren Op zaterdag 17 januari 2015 zijn gelijk met de jeugd de clubkampioenschappen voor de senioren-a gehouden. Er hadden zich hiervoor negen deelnemers aangemeld

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012

IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012 IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012 Secretariaat: Westbroekerweg 81 1991 LX Velserbroek Tel. 023-5389451 e-mail adres: michael@dejump.nl Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse

Nadere informatie

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV Het bestuur van tafeltennisvereniging Rapidity nodigt u hierbij uit om de Algemene Ledenvergadering van Rapidity bij te wonen die zal worden gehouden in het clubgebouw aan het Kuenenplein 1, 1944 RK Beverwijk

Nadere informatie

Nu nog een mooie naam...

Nu nog een mooie naam... // MINIMEERKAMP HILVERSUM // VAN DE REDACTIE Jeugdtoernooi - 28 oktober 2007, Hilversum Afgelopen zondag was het weer tijd voor een nieuwe editie van het Minimeerkamp. Dit is een jeugdtoernooi speciaal

Nadere informatie

* N I E U W S B R I E F H S D V * Nico Grubben en Urbain Diarra clubkampioenen HSDV

* N I E U W S B R I E F H S D V * Nico Grubben en Urbain Diarra clubkampioenen HSDV * N I E U W S B R I E F H S D V * E-mail: hsdv-helden@planet.nl Homepage: www.hsdv.nl Hallo schaak- en damleden Jaargang 4 nr. 37-3 mei 2009 Afgelopen maandag won Urbain Diarra van Hans Leenders en werd

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016

Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016 Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016 Uitslagen inbrengen in NAS De verenigingen dienen er voor te zorgen dat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. jaargang 8 nr. 302 week 17 2013. Afgelopen dinsdag brachten Eddy en ik een bezoek aan Hans in Horst (aan de Maas).

NIEUWSBRIEF. jaargang 8 nr. 302 week 17 2013. Afgelopen dinsdag brachten Eddy en ik een bezoek aan Hans in Horst (aan de Maas). NIEUWSBRIEF jaargang 8 nr. 302 week 17 2013 Herstel Hans (door Nico Grubben) Afgelopen dinsdag brachten Eddy en ik een bezoek aan Hans in Horst (aan de Maas). Hans zat nog in een rolstoel, maar op de brug

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012-2013 van de schaakexamens van de HSB.

Jaaroverzicht 2012-2013 van de schaakexamens van de HSB. Jaarverslag Schaakexamens 2012-2013 Jaaroverzicht 2012-2013 van de schaakexamens van de HSB. Het afgelopen seizoen is het aantal examens sterk toegenomen. Dat werd voornamelijk veroorzaakt door het weer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BC DE BOERDERIE

WEDSTRIJDREGLEMENT BC DE BOERDERIE 1 Algemeen 1.1 Clubcompetitie: Serie zittingen voor clubleden waarover een gemiddelde score per paar wordt bijgehouden. 1.2 Zomercompetitie: Serie zittingen voor clubleden en belangstellenden waarover

Nadere informatie

PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELING JUNIOREN VELDHOCKEY SEIZOEN ZUID NEDERLAND

PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELING JUNIOREN VELDHOCKEY SEIZOEN ZUID NEDERLAND PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELING JUNIOREN VELDHOCKEY SEIZOEN 2016-2017 ZUID NEDERLAND In dit document is de promotie- en degradatieregeling opgenomen voor de districtscompetities van Zuid Nederland die

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

OLYMPIACTUEEL/FLITS. Uitslagen. Programma. Van de redactie: Wedstrijdverslagen. Senioren. Jeugd. Olympia E3 -Combinatie E2

OLYMPIACTUEEL/FLITS. Uitslagen. Programma. Van de redactie: Wedstrijdverslagen. Senioren. Jeugd. Olympia E3 -Combinatie E2 Van de redactie: Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Hengelose handbalverenigingen Olympia en Donar. Met deze week: - Uitslagen van de competitie wedstrijden - Programma voor aankomend

Nadere informatie

HET 5E INTERNATIONALE F1-TOERNOOI VV TRICHT WEER EEN SUCCES!!!

HET 5E INTERNATIONALE F1-TOERNOOI VV TRICHT WEER EEN SUCCES!!! HET 5E INTERNATIONALE F1-TOERNOOI VV TRICHT WEER EEN SUCCES!!! We kijken er ieder jaar weer naar uit!!! Het zogenaamde ALLESISMOGELIJK.NL INTERNATIONALE F1-TOERNOOI beleefde op zaterdag 24 mei zijn 5 e

Nadere informatie

The Arrow. SEIZOEN 2008/2009, nr. 1. Officieel orgaan van de Darts Organisatie Noord Holland Noord. Lid van de Nederlandse Darts Bond

The Arrow. SEIZOEN 2008/2009, nr. 1. Officieel orgaan van de Darts Organisatie Noord Holland Noord. Lid van de Nederlandse Darts Bond The Arrow SEIZOEN 2008/2009, nr. 1 Officieel orgaan van de Darts Organisatie Noord Holland Noord Lid van de Nederlandse Darts Bond Darts Organisatie Noord Holland Noord Kvk nummer: 40636933 Rabobank Obdam:

Nadere informatie

De 12 e Stad Delft C-CUP

De 12 e Stad Delft C-CUP Zaterdag 7 januari 07 organiseert D.V.V. Delft op sportpark Kerkpolder De e Stad Delft C-CUP Deelnemende teams: D.V.V. Delft Concordia DHC DVC DHL SEP Full Speed Wippolder Te winnen titels: Wie wordt het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Biljartvereniging DVO. Biljartvereniging DVO

Huishoudelijk Reglement Biljartvereniging DVO. Biljartvereniging DVO Biljartvereniging DVO HUISHOUDELIJK REGLEMENT Onder de naam Door Vriendschap Ontstaan is de huidige vereniging D.V.O. op 7 september 1989 door de familie Hoogenboom opgericht. Reeds in 1983 legde een vriendenclub,

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5 Mededelingen van het Bestuur Algemene Leden Vergadering Op maandag 19 september heeft de ALV plaatsgevonden. De opkomst van de leden was zeer beperkt. Het bestuur

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:De Pleisterplaats. Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Voorzitter Harold Soffner 5941442 Secretaris Henriëtte

Nadere informatie

Biljartvereniging DVO

Biljartvereniging DVO Biljartvereniging DVO HUISHOUDELIJK REGLEMENT Onder de naam Door Vriendschap Ontstaan is de huidige vereniging D.V.O. op 7 september 1989 door de familie Hoogenboom opgericht. Reeds in 1983 legde een vriendenclub,

Nadere informatie

Voorwoord. Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2016

Voorwoord. Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2016 Voorwoord Nu alvast wil de Commissie Veldhovense Schoolverlaters Sportdagen eenieder welkom heten op het Peanutbaltoernooi, dat dit jaar voor de 30 e keer gehouden gaat worden op: Donderdag 26 mei en vrijdag

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden.

Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden. Competitie reglement Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden. Artikel 1: Begrippen Begrippen welke in dit reglement gebruikt worden zijn als volgt

Nadere informatie