voorbeeldexamen Network and Datacommunication Foundation editie maart 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 9 antwoordindicatie 19 beoordeling NDF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorbeeldexamen Network and Datacommunication Foundation editie maart 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 9 antwoordindicatie 19 beoordeling NDF"

Transcriptie

1 voorbeeldexamen NDF Network and Datacommunication Foundation editie maart 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 9 antwoordindicatie 19 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365, 3511 DT Utrecht Postbus 19147, 3501 DC Utrecht Nederland Telefoon Fax Internet

2 Inleiding Dit is het voorbeeldexamen Network and Datacommunication Foundation. Dit voorbeeldexamen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft een aantal antwoorden, waarvan er één correct is. Het maximaal aantal te behalen punten is 30. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. Bij 20 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 60 minuten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes! Copyright 2008 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by EXIN. EXIN, NDF 2/20

3 Examen 1 van 30 Onder welk communicatieproces valt de toepassing ? A. datacommunicatie B. dataprocessing C. telecommunicatie D. telematica 2 van 30 Welk communicatieniveau zorgt voor het foutloos overbrengen van de gegevens door middel van een protocol? A. applicatielink B. circuitlink C. datalink 3 van 30 Op welk niveau van communiceren worden de gegevens analoog getransporteerd? A. circuitlink B. datalink C. transmissielink 4 van 30 Welk kenmerk heeft, bij sinusvormige signalen, betrekking op de maximale hoogte of uitwijking van de golf? A. amplitude B. fase C. frequentie 5 van 30 Bij welke foutcontrole wordt per over te sturen teken of karakter een pariteitsbit verstuurd? A. Cyclic Redundancy Check (CRC) B. Longitudinal Redundancy Check (LRC) C. Vertical Redundancy Check (VRC) EXIN, NDF 3/20

4 6 van 30 Bij welk fysiek transport van gegevens wordt licht gebruikt? A. glasvezel B. satelliet C. straalverbinding 7 van 30 Is synchroon gegevenstransport sneller dan asynchroon gegevenstransport? 8 van 30 Welke verbindingsmethode gebruikt een GSM-netwerk om een spraakverbinding tussen zender en ontvanger op te bouwen? A. circuit-switching B. message-switching 9 van 30 Is de Committed Information Rate (CIR) de gegarandeerde bandbreedte voor de gebruiker bij frame relay? 10 van 30 Op welke gegevens in het frame vindt foutdetectie plaats bij frame relay? A. de gegevens die getransporteerd worden B. frame-relay-header 11 van 30 Is het mogelijk om TCP/IP samen met frame relay te gebruiken? EXIN, NDF 4/20

5 12 van 30 Welke functie heeft een Domain Name Server (DNS)? A. automatisch uitdelen van netwerkadressen B. mogelijk maken van het gebruik van symbolische netwerknamen C. verschaffen van toegang tot het internet vanuit het intranet 13 van 30 Is het User Datagram Protocol (UDP) verantwoordelijk voor de controle of een gebruiker online is? 14 van 30 De afspraken die in het OSI-referentiemodel staan maken het mogelijk dat twee entiteiten in dezelfde laag met elkaar communiceren. Hoe noemt men het geheel van deze afspraken? A. conventie B. entiteitsregel C. interface D. protocol 15 van 30 Wat is de eenheid van transport bij de datalinklaag van het OSI-referentiemodel? A. bit B. frame C. pakket 16 van 30 Welke laag uit OSI-referentiemodel is verantwoordelijk voor het in de goede volgorde zetten van de binnenkomende datapakketten? A. datalinklaag B. netwerklaag C. sessielaag D. transportlaag EXIN, NDF 5/20

6 17 van 30 In welke laag van het OSI-referentiemodel moet frame relay worden geplaatst? A. datalinklaag B. netwerklaag C. transportlaag 18 van 30 Welke laag van de TCP/IP-protocol stack is verantwoordelijk voor de services behorende bij de presentatielaag van het OSI-referentiemodel? A. applicatielaag B. presentatielaag C. sessielaag 19 van 30 Wat is de functie van het System Services Control Point (SSCP) binnen een Systems Network Architecture (SNA)-netwerk? A. definieert de taken voor een component binnen het SNA-netwerk B. heeft controle over alle activiteiten binnen het SNA-netwerk C. verleent eindgebruikers toegang tot het SNA-netwerk 20 van 30 Een gebruiker in Nederland verstuurt via een Nederlandse mailserver een naar een collega in de Verenigde Staten. Deze collega haalt de mail op bij de mailserver in de Verenigde Staten. Welke rol vervult de Nederlandse mailserver? A. Message Handling System (MHS) B. Message Store (MS) C. Message Transfer Agent (MTA) D. User Agent (UA) 21 van 30 Wat is de functie van een toegangsnetwerk? A. het laten plaatsvinden van digitale communicatie B. het verkrijgen van toegang tot en capaciteit op het transportnetwerk C. het verzorgen van transport van gegevens van zender naar ontvanger EXIN, NDF 6/20

7 22 van 30 Zorgt het transportnetwerk voor aflevering van gegevens bij de eindgebruiker? 23 van 30 Van welke techniek wordt gebruik gemaakt om de transportsnelheid op een lijnverbinding te verhogen? A. GSM B. UMTS C. x-dsl 24 van 30 Is een kabelnetwerk geschikt als toegangsnetwerk? 25 van 30 Wat is een Point of Presence (PoP)? A. de plaats waar een internet provider gevestigd is B. het koppelpunt van het openbare netwerk aan de internet provider C. het telefoonnummer van een internet provider 26 van 30 Wat is de rol van een ASP? A. levering van algemene netwerkdiensten B. levering van analoge telefoniediensten C. levering van applicaties D. levering van internetdiensten EXIN, NDF 7/20

8 27 van 30 Welk type organisatie levert netwerkdiensten door deze te betrekken bij andere organisaties zonder zelf een eigen netwerk te hebben? A. ASP B. ISP C. NSP D. VNO 28 van 30 Welk type netwerk zorgt ervoor dat de aangeboden gegevens afgeleverd worden op de plaats van bestemming? A. Afleveringsnetwerk B. Open netwerk C. Toegangsnetwerk D. Transportnetwerk 29 van 30 Wat vormt met betrekking tot beveiliging de fysieke en logische scheiding tussen netwerken? A. browser B. firewall C. proxyserver 30 van 30 Welk protocol is ontworpen voor het ophalen van informatie van het web? A. Adress Resolution Protocol (ARP) B. Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) C. User Datagram Protocol (UDP) EXIN, NDF 8/20

9 Antwoordindicatie 1 van 30 Onder welk communicatieproces valt de toepassing ? A. datacommunicatie B. dataprocessing C. telecommunicatie D. telematica A. Onjuist. Datacommunicatie houdt zich bezig met de verwerking van de gegevens op afstand, waarbij juist de gegevens centraal staan. Bij telematica staat de toepassing centraal, zoals , telebankieren en videovergaderen. B. Onjuist. Bij dataprocessing staat de verwerking van gegevens centraal. Bij telematica staat de toepassing centraal, zoals , telebankieren en videovergaderen. C. Onjuist. Bij telecommunicatie staat het communiceren op afstand en het transport van gegevens centraal. Bij telematica staat de toepassing centraal, zoals , telebankieren en videovergaderen. D. Juist. Bij telematica staat de toepassing centraal, zoals , telebankieren en videovergaderen. 2 van 30 Welk communicatieniveau zorgt voor het foutloos overbrengen van de gegevens door middel van een protocol? A. applicatielink B. circuitlink C. datalink A. Onjuist. Over de applicatielink kunnen twee systemen respectievelijk twee applicaties met elkaar communiceren. B. Onjuist. De circuitlink is verantwoordelijk voor het transport van de analoge signalen tussen modems. C. Juist. 3 van 30 Op welk niveau van communiceren worden de gegevens analoog getransporteerd? A. circuitlink B. datalink C. transmissielink A. Juist. Op circuitlinkniveau worden de gegevens analoog en serieel getransporteerd. B. Onjuist. Op datalinkniveau worden de gegevens digitaal getransporteerd. C. Onjuist. Op transmissielinkniveau worden de gegevens digitaal getransporteerd. EXIN, NDF 9/20

10 4 van 30 Welk kenmerk heeft, bij sinusvormige signalen, betrekking op de maximale hoogte of uitwijking van de golf? A. amplitude B. fase C. frequentie A. Juist. De fase heeft betrekking op de verschuiving van het signaal met een aantal graden ten opzichte van de oorspronkelijke golf. B. Onjuist. De fase of wel verschuiving van het signaal met een bepaald aantal graden, waardoor het signaal ten opzichte van de oorsprong met dit aantal graden is verschoven. C. Onjuist. De frequentie heeft betrekking op het aantal trillingen, wisselingen, per seconde. 5 van 30 Bij welke foutcontrole wordt per over te sturen teken of karakter een pariteitsbit verstuurd? A. Cyclic Redundancy Check (CRC) B. Longitudinal Redundancy Check (LRC) C. Vertical Redundancy Check (VRC) A. Onjuist. Bij Cyclic Redundancy Check (CRC) controle wordt ook aan het einde van een bericht extra redundantie ten behoeve van controle toegevoegd. B. Onjuist. De Longitudinal Redundancy Check (LRC) wordt uitgevoerd op een bericht of een gedeelte daarvan. C. Juist. 6 van 30 Bij welk fysiek transport van gegevens wordt licht gebruikt? A. glasvezel B. satelliet C. straalverbinding A. Juist. Bij glasvezel worden gegevens door middel van licht getransporteerd. B. Onjuist. Bij satelliettoepassing worden radiogolven gebruikt. Bij glasvezel worden gegevens door middel van licht getransporteerd. C. onjuist. Bij straalverbindingen worden radiogolven gebruikt. Bij glasvezel worden gegevens door middel van licht getransporteerd. EXIN, NDF 10/20

11 7 van 30 Is synchroon gegevenstransport sneller dan asynchroon gegevenstransport? A. Juist. Bij synchroon gegevenstransport wordt synchronisatie periodiek uitgevoerd. B. Onjuist. Synchronisatie gebeurt na elke verzonden karakter. Deze synchronisatie na elke karakter kost meer tijd dan de periodieke synchronisatie bij synchroon gegevenstransport. 8 van 30 Welke verbindingsmethode gebruikt een GSM-netwerk om een spraakverbinding tussen zender en ontvanger op te bouwen? A. circuit-switching B. message-switching A. Juist. Bij een spraakverbinding over het GSM-netwerk wordt eerst een verbinding tussen zender en ontvanger tot stand gebracht voordat de spraaksignalen getransporteerd kunnen worden. Zolang zender en ontvanger met elkaar communiceren, kan niemand anders gebruik maken van de verbinding. Deze permanente verbinding over het netwerk wordt circuit genoemd. B. Onjuist. Bij message-switching wordt er vooraf geen verbinding gelegd tussen zender en ontvanger. De verbinding bestaat slechts gedurende de tijdsduur die nodig is om het bericht te transporteren. Een voorbeeld van message-switching is het uitwisselen van SMS-berichten. 9 van 30 Is de Committed Information Rate (CIR) de gegarandeerde bandbreedte voor de gebruiker bij frame relay? A. Onjuist. De Committed Information Rate (CIR) is een aan de gebruiker aangeboden waarde voor de transportsnelheid, die de beheerder van het frame-relay-netwerk in ieder geval garandeert. B. Juist. 10 van 30 Op welke gegevens in het frame vindt foutdetectie plaats bij frame relay? A. de gegevens die getransporteerd worden B. frame-relay-header A. Onjuist. Omdat frame relay uit gaat van een hoge betrouwbaarheid van openbare netwerken vindt hierop geen foutdetectie plaats. B. Juist. Foutdetectie vindt hierop juist plaats omdat in de header ook de gegevens van het virtuele circuit zijn vastgelegd. EXIN, NDF 11/20

12 11 van 30 Is het mogelijk om TCP/IP samen met frame relay te gebruiken? A. Juist. De TCP/IP-protocol suite bevindt zich op de transport- en netwerklaag. Frame relay is een datalinkprotocol dat gebruikt kan worden door het TCP/IP-protocol voor het formatteren en het foutloos overbrengen van de informatie. B. Onjuist. De TCP/IP-protocol suite bevindt zich op de transport en netwerklaag. Frame relay is een datalink protocol dat gebruikt kan worden door het TCP/IP-protocol gebruikt kan worden voor het formatteren en het foutloos overbrengen van de informatie. 12 van 30 Welke functie heeft een Domain Name Server (DNS)? A. automatisch uitdelen van netwerkadressen B. mogelijk maken van het gebruik van symbolische netwerknamen C. verschaffen van toegang tot het internet vanuit het intranet A. Onjuist. Dit is de functie van de Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server. B. Juist. Het Domain Name Server (DNS) zorgt voor de vertaling van een symbolische naam zoals bijvoorbeeld naar een IP-adres. C. Onjuist. Dit is bijvoorbeeld mogelijk met behulp van een proxyserver. 13 van 30 Is het User Datagram Protocol (UDP) verantwoordelijk voor de controle of een gebruiker online is? A. Onjuist. Het UDP-protocol is naast het TCP-protocol een transportprotocol die gebruikt wordt voor het overbrengen van informatie. Dit heeft niets met gebruikerscontrole te maken. B. Juist. Het UDP-protocol is naast het TCP-protocol een transportprotocol die gebruikt wordt voor het overbrengen van informatie. Dit heeft niets met gebruikerscontrole te maken. EXIN, NDF 12/20

13 14 van 30 De afspraken die in het OSI-referentiemodel staan maken het mogelijk dat twee entiteiten in dezelfde laag met elkaar communiceren. Hoe noemt men het geheel van deze afspraken? A. conventie B. entiteitsregel C. interface D. protocol A. Onjuist. Conventie is geen term uit het OSI-referentiemodel. B. Onjuist. Het OSI-referentiemodel kent wel het begrip entiteit, maar entiteitsregel stamt uit het relationele model voor databases. C. Onjuist. In het OSI-referentiemodel beschrijft de interface de interactie tussen twee aangrenzende lagen. D. Juist. Het geheel van afspraken rondom de communicatie tussen entiteiten wordt in het OSIreferentiemodel een protocol genoemd. 15 van 30 Wat is de eenheid van transport bij de datalinklaag van het OSI-referentiemodel? A. bit B. frame C. pakket A. Onjuist. Bit is de eenheid van de fysieke laag, voorbeeld de capaciteit van een specifieke coax kabel is 10 megabit/s. B. Juist. Een frame is de eenheid van transport op de datalinklaag, voorbeeld een HDLC-frame. C. Onjuist. Packet is de eenheid van de netwerklaag, voorbeeld een standaard IP-pakket heeft een omvang van 1500 bytes. EXIN, NDF 13/20

14 16 van 30 Welke laag uit OSI-referentiemodel is verantwoordelijk voor het in de goede volgorde zetten van de binnenkomende datapakketten? A. datalinklaag B. netwerklaag C. sessielaag D. transportlaag A. Onjuist. De datalinklaag is verantwoordelijk voor het tot stand brengen, onderhouden en afbreken van de verbinding tussen zender en ontvanger. De datalinklaag bewaakt de kwaliteit van de verbinding. B. Onjuist. De netwerklaag zorgt voor het transport van de berichten tussen zender en ontvanger. De netwerklaag is daarmee verantwoordelijk voor de juiste netwerkadressering van de berichten. C. Onjuist. De sessielaag is verantwoordelijk voor het opzetten, onderhouden en verbreken van logische verbindingen tussen zender en ontvanger. De sessielaag maakt het mogelijk dat meerdere logische verbindingen over een fysieke verbinding actief kunnen zijn. D. Juist. De transportlaag zorgt voor de daadwerkelijke gegevensuitwisseling tussen zender en ontvanger. De transportlaag is verantwoordelijk voor een betrouwbare gegevensoverdracht en zorgt ervoor dat de binnenkomende datapakketten in de juiste volgorde worden geplaatst. 17 van 30 In welke laag van het OSI-referentiemodel moet frame relay worden geplaatst? A. datalinklaag B. netwerklaag C. transportlaag A. Juist. Frame relay is verantwoordelijk voor het tot stand brengen, onderhouden en afbreken van de verbinding tussen zender en ontvanger. B. Onjuist. Frame relay laat de netwerkadressering over aan een ander protocol, bijvoorbeeld IP. De netwerklaag zorgt voor het transport van de berichten tussen zender en ontvanger. De netwerklaag is daarmee verantwoordelijk voor de juiste netwerkadressering van de berichten. C. Onjuist. Frame relay laat de besturing van de gegevensoverdracht over aan een ander protocol, bijvoorbeeld TCP. De transportlaag zorgt voor de daadwerkelijke gegevensuitwisseling tussen zender en ontvanger. De transportlaag is verantwoordelijk voor een betrouwbare gegevensoverdracht en zorgt ervoor dat de binnenkomende datapakketten in de juiste volgorde worden geplaatst. EXIN, NDF 14/20

15 18 van 30 Welke laag van de TCP/IP-protocol stack is verantwoordelijk voor de services behorende bij de presentatielaag van het OSI-referentiemodel? A. applicatielaag B. presentatielaag C. sessielaag A. Juist. De applicatielaag van de TCP/IP-protocol stack is volledig verantwoordelijk voor de services die het OSI-referentiemodel verdeeld over de applicatielaag en presentatielaag. B. Onjuist. De TCP/IP-suite protocol stack kent geen presentatielaag. C. Onjuist. De TCP/IP-protocol stack kent geen sessielaag. 19 van 30 Wat is de functie van het System Services Control Point (SSCP) binnen een Systems Network Architecture (SNA)-netwerk? A. definieert de taken voor een component binnen het SNA-netwerk B. heeft controle over alle activiteiten binnen het SNA-netwerk C. verleent eindgebruikers toegang tot het SNA-netwerk A. Onjuist. Dit beschrijft de functie van de Logical Unit (LU). B. Juist. Een SNA-netwerk kent een hiërarchische structuur. Er moet een centraal punt in het netwerk aanwezig zijn dat controle heeft over alle activiteiten. Dit centrale punt is het centrale systeemprogramma, SSCP genaamd. C. Onjuist. Dit beschrijft de functie van een Physical Unit (PU). 20 van 30 Een gebruiker in Nederland verstuurt via een Nederlandse mailserver een naar een collega in de Verenigde Staten. Deze collega haalt de mail op bij de mailserver in de Verenigde Staten. Welke rol vervult de Nederlandse mailserver? A. Message Handling System (MHS) B. Message Store (MS) C. Message Transfer Agent (MTA) D. User Agent (UA) A. Onjuist. Het Message Handling System (MHS) omvat het gehele proces van verzending tot en met ontvangst. B. Onjuist. De mailserver waar de collega de mail bij ophaalt bevat de Message Store (MS). C. Juist. De Nederlandse mailserver stuurt de mail door naar de volgende mailserver en treedt op als Message Transfer Agent (MTA). D. Onjuist. Het mailprogramma van de gebruiker is de User Agent (UA). EXIN, NDF 15/20

16 21 van 30 Wat is de functie van een toegangsnetwerk? A. het laten plaatsvinden van digitale communicatie B. het verkrijgen van toegang tot en capaciteit op het transportnetwerk C. het verzorgen van transport van gegevens van zender naar ontvanger A. Onjuist. Digitale communicatie is een vorm van communicatie en niet een functie. B. Juist. Dit is specifiek de functie van het toegangsnetwerk. C. Onjuist. Dit is de functie van een transportnetwerk. 22 van 30 Zorgt het transportnetwerk voor aflevering van gegevens bij de eindgebruiker? A. Onjuist. Het transportnetwerk zorgt voor aflevering van gegevens bij het toegangsnetwerk. B. Juist. Dit is een functie van het toegangsnetwerk. 23 van 30 Van welke techniek wordt gebruik gemaakt om de transportsnelheid op een lijnverbinding te verhogen? A. GSM B. UMTS C. x-dsl A. Onjuist. Deze techniek wordt gebruikt bij draadloze communicatie. B. Onjuist. Deze techniek wordt gebruikt bij draadloze communicatie. C. Juist. Deze techniek wordt gebruikt bij lijnverbindingen. 24 van 30 Is een kabelnetwerk geschikt als toegangsnetwerk? A. Juist. Transport van gegevens via het kabelnetwerk is mogelijk, bijvoorbeeld de kabelaansluiting voor internettoegang. B. Onjuist. Transport van gegevens via het kabelnetwerk is mogelijk, bijvoorbeeld de kabelaansluiting voor internettoegang. EXIN, NDF 16/20

17 25 van 30 Wat is een Point of Presence (PoP)? A. de plaats waar een internet provider gevestigd is B. het koppelpunt van het openbare netwerk aan de internet provider C. het telefoonnummer van een internet provider A. Onjuist. Het PoP is het punt waar de Internet Service Provider (ISP) aan het openbare net is gekoppeld. B. Juist. C. Onjuist. Het PoP is het punt waar de Internet Service Provider (ISP) aan het openbare net is gekoppeld. 26 van 30 Wat is de rol van een ASP? A. levering van algemene netwerkdiensten B. levering van analoge telefoniediensten C. levering van applicaties D. levering van internetdiensten A. Onjuist. De levering van algemene netwerkdiensten gebeurt door een NSP (Network Service Provider) of door een Virtual Netwerk Operator(VNO). (zie paragraaf 5.2, pag. 108). B. Onjuist. De levering van analoge telefoniediensten gebeurt door telecom-operators zoals KPN, Tele2. (zie paragraaf 5.2, pag. 107). C. Juist. ASP staat voor Application Service Provider en levert een of meerdere applicaties via het (internet)netwerk. (zie paragraaf 5.2, pag. 108). D. Onjuist. De levering van internetdiensten gebeurt door een ISP of te wel Internet Service Provider. (zie paragraaf 5.2, pag. 108). 27 van 30 Welk type organisatie levert netwerkdiensten door deze te betrekken bij andere organisaties zonder zelf een eigen netwerk te hebben? A. ASP B. ISP C. NSP D. VNO A. Onjuist. ASP staat voor Application Service Provider en levert een of meerdere applicaties via het (internet)netwerk. (zie paragraaf 5.2, pag. 108). B. Onjuist. ISP staat voor Internet Service Provider en levert toegang tot het Internet. (zie paragraaf 5. 2, pag. 108) C. Onjuist. NSP staat voor Network Service Provider verkoopt hoge banbreedte capaciteit en/of netwerktoegang. Echter in tegenstelling tot een VNO heeft zij de beschikking over een eigen netwerk. (zie paragraaf 5. 2, pag. 108) D. Juist. VNO staat voor Virtual Netwerk Operator en heeft zelf geen eigen netwerk. Om netwerkdiensten aan te kunnen bieden, koopt zij deze in bij andere organisaties. (zie paragraaf 5.2, pag. 108) EXIN, NDF 17/20

18 28 van 30 Welk type netwerk zorgt ervoor dat de aangeboden gegevens afgeleverd worden op de plaats van bestemming? A. Afleveringsnetwerk B. Open netwerk C. Toegangsnetwerk D. Transportnetwerk A. Onjuist. Het afleveringsnetwerk is geen term die als zodanig gebruikt wordt. B. Onjuist. Een open netwerk heeft betrekking op toegang tot dit type netwerk door andere operators. Via een open netwerk zijn ook andere operators dan de eigenaar in staat om hun diensten aan te bieden. C. Onjuist. Via het toegangsnetwerk krijgt de gebruiker capaciteit op het transportnetwerk. Het transportnetwerk, ook wel aangeduid als trunk -netwerk zorgt er voor dat de aangeboden gegevens getransporteerd worden naar de plaats van bestemming. (zie paragraaf 5.4, pag. 111). D. Juist. Het transportnetwerk, ook wel aangeduid als trunk -netwerk zorgt er voor dat de aangeboden gegevens getransporteerd worden naar de plaats van bestemming. (zie paragraaf 5.4, pag. 111). 29 van 30 Wat vormt met betrekking tot beveiliging de fysieke en logische scheiding tussen netwerken? A. browser B. firewall C. proxyserver A. Onjuist. Browser is de grafische gebruikersinterface met internet. B. Onjuist. De firewall dient voor de controle op de binnenkomende en uitgaande informatie. C. Juist. Proxyserver vormt de fysieke en logische scheiding. 30 van 30 Welk protocol is ontworpen voor het ophalen van informatie van het web? A. Adress Resolution Protocol (ARP) B. Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) C. User Datagram Protocol (UDP) A. Onjuist. Adress Resolution Protocol (ARP) wordt gebruikt voor het ophalen van netwerkadressen in het lokale netwerk. B. Juist. HTTP gebruikt voor het ophalen van informatie van het web. C. Onjuist. User Datagram Protocol (UDP) wordt gebruikt voor het transporteren van gegevens over IP. EXIN, NDF 18/20

19 Beoordeling Het maximaal te behalen punten voor dit examen is 30. Bij het behalen van 20 punten of meer bent u geslaagd. In alle andere gevallen bent u gezakt. In onderstaande tabel wordt bij het aantal punten het bijbehorende cijfer gegeven. gezakt behaalde aantal punten geslaagd behaalde aantal punten cijfer cijfer EXIN, NDF 19/20

20 De juiste antwoorden op de vragen in dit voorbeeldexamen staan in onderstaande tabel. nummer antwoord punten nummer antwoord punten 1 D 1 16 D 1 2 C 1 17 A 1 3 A 1 18 A 1 4 A 1 19 B 1 5 C 1 20 C 1 6 A 1 21 B 1 7 A 1 22 B 1 8 A 1 23 C 1 9 B 1 24 A 1 10 B 1 25 B 1 11 A 1 26 C 1 12 B 1 27 D 1 13 B 1 28 D 1 14 D 1 29 C 1 15 B 1 30 B 1 EXIN, NDF 20/20

voorbeeldvragen Informatietechnologie Foundation ITF.NL editie april 2011 inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 8 evaluatie 19

voorbeeldvragen Informatietechnologie Foundation ITF.NL editie april 2011 inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 8 evaluatie 19 voorbeeldvragen Informatietechnologie Foundation ITF.NL editie april 2011 inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 8 evaluatie 19 EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog

Nadere informatie

De module is bedoeld voor starters in de IT.

De module is bedoeld voor starters in de IT. Exameneisen Network and Datacommunication Foundation (NDF) Publicatiedatum 1-04-2008 Startdatum 1-01-2004 Doelgroep De module is bedoeld voor starters in de IT. Voorkennis Hoewel een kandidaat zonder specifieke

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

OSI model. Networking Fundamentals. Roland Sellis

OSI model. Networking Fundamentals. Roland Sellis OSI model Networking Fundamentals Roland Sellis OSI Open System Interconnections model Proces beschrijving Transport van van host naar host Het is een model! koning schrijver vertaler bemiddelaar midden

Nadere informatie

LAN, MAN, WAN. Telematica. Schakeltechnieken. Circuitschakeling. 4Wordt vooral gebruikt in het telefoonnetwerk 4Communicatie bestaat uit 3 fasen:

LAN, MAN, WAN. Telematica. Schakeltechnieken. Circuitschakeling. 4Wordt vooral gebruikt in het telefoonnetwerk 4Communicatie bestaat uit 3 fasen: LAN, MAN, WAN Telematica Networking (Netwerk laag) Hoofdstuk 11, 12 Schakeltechnieken 4Circuitschakeling: tussen zender en ontvanger wordt een verbinding gelegd voor de duur van de communicatie 4Pakketschakeling:

Nadere informatie

4IP = Internet Protocol 4Protocol gebruikt op netwerk laag in het internet 4Geen betrouwbaarheid

4IP = Internet Protocol 4Protocol gebruikt op netwerk laag in het internet 4Geen betrouwbaarheid Internet Protocol Telematica Quality Of Service (Netwerk laag) Hoofdstuk 5 4IP = Internet Protocol 4Protocol gebruikt op netwerk laag in het internet 4Geen betrouwbaarheid n Pakketten kunnen verloren raken

Nadere informatie

TCP/IP module NPort 5110

TCP/IP module NPort 5110 LC-Products B.V. tel. +31 (0)88 8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any

Nadere informatie

Computernetwerken! E-mail: SMTP Simple Mail Transfer Protocol, POP Post Ofice Procotol

Computernetwerken! E-mail: SMTP Simple Mail Transfer Protocol, POP Post Ofice Procotol Computernetwerken 1. Fundamentals Communicatie vereist regels, deze regels noemt met protocollen. Mensen kunnen met relatief losse regels (protocollen) communiceren, bij computers moet dit strikt vastliggen.

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

7 aug. 2006 Snelstart document Thecus N2100 Y.E.S.box BlackIP Versie 1.0

7 aug. 2006 Snelstart document Thecus N2100 Y.E.S.box BlackIP Versie 1.0 Setup Wizard MET DHCP-server: 1. NA de installatie van de software welke zich op de CD bevindt krijgt u het volgende te zien: 2. V ervolgens gaat de softw are op zoek naar de Thecus Y.E.S.box welke is

Nadere informatie

voorbeeldexamen Hardware and Network Components Foundation editie september 2007

voorbeeldexamen Hardware and Network Components Foundation editie september 2007 voorbeeldexamen HNCF Hardware and Network Components Foundation editie september 2007 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 10 antwoordindicatie 20 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

Presentatie TCP/IP voor LPCB Nederland 20 en 28 juni 2011

Presentatie TCP/IP voor LPCB Nederland 20 en 28 juni 2011 Van Dusseldorp Training Presentatie TCP/IP voor LPCB Nederland 20 en 28 juni 2011 Van Dusseldorp Training Programma 1. Activiteiten Van Dusseldorp Training 2. Alarmcommunicatie algemeen 3. LAN-WAN 4. Toegangsnetwerken

Nadere informatie

Part 17-A INTERNET: basisbegrippen techniek & beveiliging

Part 17-A INTERNET: basisbegrippen techniek & beveiliging Part 17-A INTERNET: basisbegrippen techniek & beveiliging Fridoline van Binsbergen Stierum KPN AUDIT vrije Universiteit amsterdam 7 April 2003 File 17-A Internet techniek & beveiliging 2003 Programma PROGRAMMA

Nadere informatie

communicatie is onderhevig aan fouten

communicatie is onderhevig aan fouten 1.1 Een communicatiemodel Algemeen communicatiemodel Model voor datacommunicatie Verschil datacommunicatie en telecommunicatie Communicatie schematisch communicatie is onderhevig aan fouten Datacommunicatie

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

2 Het ISO-OSI-model en het

2 Het ISO-OSI-model en het 2 Het ISO-OSI-model en het TCP/IP-protocol in hoofdlijnen In dit hoofdstuk worden twee fundamentele netwerkbegrippen geïntroduceerd, die nodig zijn om firewalls te begrijpen. Eerst wordt het isoosi-model

Nadere informatie

Les D-03 Internet. 2011, David Lans

Les D-03 Internet. 2011, David Lans Les D-03 Internet In deze les staan we stil bij internet. Het gebruik van internet met al haar mogelijkheden is niet meer weg te denken in ons dagelijks leven. We verzamelen informatie, leren, communiceren

Nadere informatie

Zelftest Internet concepten en technieken

Zelftest Internet concepten en technieken Zelftest Internet concepten en technieken Document: n0832test.fm 10/02/2010 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE ZELFTEST INTERNET CONCEPTEN EN

Nadere informatie

Infrastructuur Samengesteld door Leon Wetzel

Infrastructuur Samengesteld door Leon Wetzel Infrastructuur Samengesteld door Leon Wetzel Protocollen Protocol Netwerkprotocollen Een protocol is een stelsel afspraken waarin het formaat en de volgorde van de berichten wordt gedefinieerd die tussen

Nadere informatie

1. inleiding. Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding NietCommercieel GelijkDelen 3.0 Unported licentie

1. inleiding. Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding NietCommercieel GelijkDelen 3.0 Unported licentie 1. inleiding Misschien zonder het te beseffen, maak je dagelijks gebruik van computernetwerken. Of je nu WhatsApp gebruikt om je vrienden een bericht te sturen of Google Chrome om iets op te zoeken, je

Nadere informatie

Modem en Codec. Telematica. Amplitude-modulatie. Frequentie-modulatie. Soorten modems. Fase-modulatie

Modem en Codec. Telematica. Amplitude-modulatie. Frequentie-modulatie. Soorten modems. Fase-modulatie Modem en Codec Telematica Data Transmissie (Fysieke laag) Hoofdstuk 6 t/m 8 Een modem gebruikt analoge signalen om digitale signalen te versturen Een codec gebruikt digitale signalen om analoge signalen

Nadere informatie

Functionele Modules. Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010. Copyright 2010, PRIDIS

Functionele Modules. Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010. Copyright 2010, PRIDIS Functionele Modules Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010 Copyright 2010, PRIDIS Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 1. INTRODUCTIE... 2 1.1 INDELING MODULES... 2 2. FLORIN BASIS (TEM)... 3 2.1 KOSTENRAPPORTEN...

Nadere informatie

Computernetwerken Deel 2

Computernetwerken Deel 2 Computernetwerken Deel 2 Beveiliging Firewall: toegang beperken IDS: inbraak detecteren en alarmeren Encryp>e: gegevens verbergen Firewall Waarom? Filteren van pakkeben Wildcard mask: omgekeerd subnetmasker

Nadere informatie

TMap NEXT Test Manager

TMap NEXT Test Manager TMap NEXT Test Manager Preparation Guide Editie 201607 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or

Nadere informatie

Studentgegevens. Algemene tentamengegevens. Naam vak Technische informatica Vakcode (studievolg) TZGM-AMAL23. Bijzonderheden

Studentgegevens. Algemene tentamengegevens. Naam vak Technische informatica Vakcode (studievolg) TZGM-AMAL23. Bijzonderheden IN TE VULLEN DOOR DE STUDENT: Studentgegevens Naam student: Studentnummer: Klas: Kruis hiernaast naam van de eigen vakdocent aan: Ik weet het niet/ik volgde geen les Vermeld op ieder blad je naam, studentnummer

Nadere informatie

Les D-02 Datacommunicatie op Ethernet en Wifi netwerken

Les D-02 Datacommunicatie op Ethernet en Wifi netwerken Les D-02 Datacommunicatie op Ethernet en Wifi netwerken In deze les staan we stil bij datacommunicatie op Ethernet netwerken en Wifi netwerken. 2.1 Wat is datacommunicatie? We spreken van datacommunicatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. +31 (0)88 8111000 fax. +31 (0)88 8111009 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products B.V. All rights reserved. No part of this publication

Nadere informatie

In figuur 1 is de traditionele oplossing afgebeeld om LAN's onderling aan elkaar te koppelen via gehuurde WAN-verbindingen.

In figuur 1 is de traditionele oplossing afgebeeld om LAN's onderling aan elkaar te koppelen via gehuurde WAN-verbindingen. 9 Frame relaying Voorkennis Datacommunicatie: De betekenis van open systeem. Inleiding In figuur 1 is de traditionele oplossing afgebeeld om LAN's onderling aan elkaar te koppelen via gehuurde WAN-verbindingen.

Nadere informatie

computernetwerken F. Vonk versie 4 21-11-2015

computernetwerken F. Vonk versie 4 21-11-2015 2015 computernetwerken F. Vonk versie 4 21-11-2015 inhoudsopgave 1. inleiding... - 2-2. datacommunicatie... - 3-3. het TCP/IP model... - 6-4. protocollen... - 8-5. computernetwerken... - 15-6. netwerkapparatuur...

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 UNIT4 Multivers is een product van: UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184 444555 Supportfax

Nadere informatie

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Communicatietechnologie: een inleiding. Inhoud eindtoets. Eindtoets. Introductie. Opgaven. Terugkoppeling. Antwoorden op de opgaven

Communicatietechnologie: een inleiding. Inhoud eindtoets. Eindtoets. Introductie. Opgaven. Terugkoppeling. Antwoorden op de opgaven Inhoud eindtoets Eindtoets Introductie Opgaven Terugkoppeling Antwoorden op de opgaven 2 Eindtoets Eindtoets I N T R O D U C T I E Met deze eindtoets wordt beoogd u een soort proeftentamen te geven waarmee

Nadere informatie

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge Unit4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Master. Voorbeeldexamen

EXIN Agile Scrum Master. Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Master Voorbeeldexamen Editie juni 2016 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Toetsmatrijs examen 8431

Toetsmatrijs examen 8431 Kwalificatie en Crebo: MK-TMA, TCS 10230 & 10231 Deelkwalificatie en Crebo: 4057 versie 3 50863 Servicedocument: 6551 Titel van het examen: Theorie toegangsnetwerken Relevante eindtermen. Taco. 1 de leerling

Nadere informatie

Datacommunicatie Computercommunicatie

Datacommunicatie Computercommunicatie Datacommunicatie Computercommunicatie ir. Patrick Colleman Inhoud Afkortingen Voorwoord 1 Hoofdstuk 1: Inleiding tot de lokale netwerken 1 1.1 Definitie en ontwerpdoelstellingen. 3 1.2 Voordelen van lokale

Nadere informatie

xxter Mobotix T24 configuratie

xxter Mobotix T24 configuratie xxter Mobotix T24 configuratie Setup / instellingen voor VoIP De Mobotix T24 kan in samenwerking met xxter als video intercomsystem werken. De configuratie zoals beschreven in dit document is getest. Andere

Nadere informatie

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP]

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP] Revisie geschiedenis [XXTER & KNX via IP] Auteur: Freddy Van Geel Verbinding maken met xxter via internet met de KNX bus, voor programmeren of visualiseren en sturen. Gemakkelijk, maar niet zo eenvoudig!

Nadere informatie

Basis communicatie netwerk

Basis communicatie netwerk Basis communicatie netwerk In het Hypotheken Data Netwerk communiceert een tussenpersoon direct met een maatschappij. De tussenpersoon gebruikt hiervoor het pakket HDN Basic. De maatschappij gebruikt het

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Preparation Guide EXIN Agile Scrum Foundation Editie december 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers Online 8.1

Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers Online 8.1 Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers Online 8.1 De ODBC-driver wordt gebruikt in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium): L(arge): XL (Extra large): Financieel, met Kostenplaatsen

Nadere informatie

QoS / Quality Of Service

QoS / Quality Of Service Quality of Service QoS / Quality Of Service De QoS-functie zorgt ervoor dat datastromen, zowel inkomend als uitgaand, met een bepaalde prioriteit worden behandeld. Er kan bijvoorbeeld per poort of per

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Datacommunicatie MODULECODE C3 STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

chello academy cursusboek TCP/IP Een handleiding over het Transmission Control Protocol/Internet Protocol

chello academy cursusboek TCP/IP Een handleiding over het Transmission Control Protocol/Internet Protocol chello academy cursusboek TCP/IP Een handleiding over het Transmission Control Protocol/Internet Protocol Voordat je begint TCP/IP De techno chello module TCP/IP is onderdeel van de cursus Netwerkbeginselen

Nadere informatie

Basis communicatie netwerk

Basis communicatie netwerk Basis communicatie netwerk In het Hypotheken Data Netwerk communiceert een tussenpersoon direct met een maatschappij. De tussenpersoon gebruikt hiervoor het pakket HDN Client. De maatschappij gebruikt

Nadere informatie

E-Fax. Gebruikers handleiding

E-Fax. Gebruikers handleiding E-Fax Gebruikers handleiding Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Fax-over-IP (T.38)... 4 2.1 Introductie... 4 2.2 Achterliggende techniek... 4 2.3 Procedures... 5 2.4 Installatie en benodigdheden... 5 2.5 Tarieven...

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation. Preparation Guide

EXIN Agile Scrum Foundation. Preparation Guide EXIN Agile Scrum Foundation Preparation Guide Editie Juni 2016 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Master

EXIN Agile Scrum Master Preparation Guide EXIN Agile Scrum Master Editie juli 2015 Copyright 2015 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Preparation Guide EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

WORK 2MAKE HANDLEIDING. Xelion iphone app. Copyright 2014 2makeITwork BV.

WORK 2MAKE HANDLEIDING. Xelion iphone app. Copyright 2014 2makeITwork BV. HANDLEIDING Xelion iphone app Auteur: Gerben Bazuin T: 010 484 4400 E: gbazuin@2makeitwork.nl Datum: 6112014 Versie: 1.0 Copyright 2014 2makeITwork BV. All rights reserved under International Copyright

Nadere informatie

Veel gebruikte open standaarden in onderzoek

Veel gebruikte open standaarden in onderzoek Veel gebruikte open standaarden in onderzoek Hieronder staat een lijst met open standaarden waarvan niet is vastgesteld dat het de facto standaarden zijn. Weet u dat één of meerdere van onderstaande standaarden

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks System Administration Foundation editie juni 2007 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 30 beoordeling

voorbeeldexamen I-Tracks System Administration Foundation editie juni 2007 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 30 beoordeling voorbeeldexamen SAF I-Tracks System Administration Foundation editie juni 2007 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 30 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

Practicum Netwerken CISCO: Deel 1. Philippe Dellaert

Practicum Netwerken CISCO: Deel 1. Philippe Dellaert Practicum Netwerken CISCO: Deel 1 Philippe Dellaert 17-03-2007 Hoofdstuk 1 Inleiding Dit is de oplossing die ik heb samen gesteld voor het eerste practicum van het vak Computernetwerken met de CISCO routers.

Nadere informatie

1. Tot welke computergeneratie behoort een werkplekmachine?

1. Tot welke computergeneratie behoort een werkplekmachine? Meerkeuzevragen 1. Tot welke computergeneratie behoort een werkplekmachine? II III IV 2. Wat is het kenmerkende verschil tussen een computer van de 4 e generatie en computers van eerdere generaties? Rekencapaciteit

Nadere informatie

Tweede deeltentamen Netwerken (INFONW) 29 juni 2009

Tweede deeltentamen Netwerken (INFONW) 29 juni 2009 Departement Informatica en Informatiekunde, Faculteit Bètawetenschappen, UU. In elektronische vorm beschikbaar gemaakt door de TBC van A Eskwadraat. Het college INFONW werd in 2008-2009 gegeven door drs.

Nadere informatie

Corporate Payment Services

Corporate Payment Services Corporate Payment Services Aansluitgids voor servicebureaus Final Equens S.E. 28 January 2014 Classification: Open Version 2.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries. All rights reserved. No part

Nadere informatie

uw ICT partner ADSL Home en Business

uw ICT partner ADSL Home en Business uw ICT partner ADSL Home en Business ADSL Home en Business Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1.0 Introductie 2 1.1 Wat is DSL 2 1.2 Hoe werkt DSL 2 1.3 ADSL is de Asymmetrische variant van de DSL techniek

Nadere informatie

Tentamen Telematica Systemen en Toepassingen (261000) 7 november 2007, 9.00 12.30

Tentamen Telematica Systemen en Toepassingen (261000) 7 november 2007, 9.00 12.30 Page 1 of 12 Naam Initialen Studentnummer Studierichting Tentamen Telematica Systemen en Toepassingen (261000) 7 november 2007, 9.00 12.30 Opmerkingen: Alleen 1 dubbelzijdig blad met aantekeningen / samenvatting

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

ICT-Infrastructuur en Datacommunicatie organisatie beheer techniek

ICT-Infrastructuur en Datacommunicatie organisatie beheer techniek ICT-Infrastructuur en Datacommunicatie organisatie beheer techniek 4e druk Docentenhandleiding Frits Gubbels (red.) ISBN 978 90 395 2659 D Deze docentenhandleiding behoort bij: Titel: ICT-Infrastructuur

Nadere informatie

Inhoud Het netwerk verkennen 1 2 Confi gureren van het IOS 41

Inhoud Het netwerk verkennen 1 2 Confi gureren van het IOS 41 v Inhoud 1 Het netwerk verkennen 1 1.1 Netwerk-resources 1 1.1.1 Netwerken van verschillende grootten 1 1.1.2 Clients en servers 2 1.1.3 Peer-to-peer 3 1.2 LAN s, WAN s en Internet 4 1.2.1 Netwerkcomponenten

Nadere informatie

CBizz Dienstbeschrijving Cogas Footprint

CBizz Dienstbeschrijving Cogas Footprint CBizz Dienstbeschrijving Cogas Footprint Diensten: CBizz Office Versie 1.0 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Dienstbeschrijving... 3 1.2 Doelgroep... 3 2. Opbouw van CBizz office... 4 2.1 Toegang tot het

Nadere informatie

Installatie & Configuratiehandleiding. Socket Server. OpenAT applicatie

Installatie & Configuratiehandleiding. Socket Server. OpenAT applicatie Installatie & Configuratiehandleiding Socket Server OpenAT applicatie 2009 / 05 / 29 2 ! OPGEPAST! GEVAAR VOOR ELECTRISCHE SCHOKKEN BIJ VERWIJDERING BESCHERMEND DEKSEL VAN INDUBOX GSM IV ONDERHOUD ENKEL

Nadere informatie

Computerarchitectuur en netwerken. Inleiding NETWERKEN

Computerarchitectuur en netwerken. Inleiding NETWERKEN Computerarchitectuur en netwerken 7 Inleiding NETWERKEN Lennart Herlaar 22 september 25 Inhoud Hoe gaat de informatie door het netwerk heen? Algemene principes Protocollen Connecties virtuele circuits

Nadere informatie

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Algemene informatie over DNS... 4 Hoofdstuk 3 Verschillende

Nadere informatie

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Computerarchitectuur en netwerken. TCP congestion control Netwerklaag

Computerarchitectuur en netwerken. TCP congestion control Netwerklaag Computerarchitectuur en netwerken 10 TCP congestion control Netwerklaag Lennart Herlaar 6 oktober 2015 Inhoud Congestiebeheer TCP congestiebeheer Netwerk laag principes van de netwerklaag IP adressen IP

Nadere informatie

Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX

Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX Mprise B.V. Newtonstraat 2 P.O. Box 598 3900 AN VEENENDAAL The Netherlands Copyright 2012 Mprise B.V., Veenendaal, The Netherlands All rights reserved.

Nadere informatie

Tentamen Telematica Systemen en Toepassingen (19261000/1) 9 november 2011, 8.45 12.15

Tentamen Telematica Systemen en Toepassingen (19261000/1) 9 november 2011, 8.45 12.15 Page 1 of 13 Naam Initialen Studentnummer Studierichting Tentamen Telematica Systemen en Toepassingen (19261000/1) 9 november 2011, 8.45 12.15 Opmerkingen: Alleen 1 dubbelzijdig blad met aantekeningen

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

Berichtenboek. Suite4Omgevingsdiensten. Betalen en Invorderen

Berichtenboek. Suite4Omgevingsdiensten. Betalen en Invorderen Berichtenboek Suite4Omgevingsdiensten Betalen en Invorderen Berichtenboek Betalen en Invorderen Copyright Centric The Netherlands 2015. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

Extended Ethernet. uw ICT partner

Extended Ethernet. uw ICT partner Extended Ethernet uw ICT partner Extended Ethernet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 1.0 Introductie...2 1.1 Wat is Extended Ethernet...2 1.2 Hoe werkt Extended Ethernet...2 1.3 Wat zijn de leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Voorkennis: De kinderen kennen het gebruik van Internet. Kinderen weten dat berichten worden verstuurd als Binaire gegevens.

Voorkennis: De kinderen kennen het gebruik van Internet. Kinderen weten dat berichten worden verstuurd als Binaire gegevens. patro Activiteit Berichten versturen Leerdoelen Inzicht in de werking van Internet: IP adressen. DNS server Inzicht in bandbreedte en veiligheid van versturen van berichten Systeem kennis, Groep 7,8 Voorkennis:

Nadere informatie

Datasheet V1.0.64. SMS Comfort als back office applicatie.

Datasheet V1.0.64. SMS Comfort als back office applicatie. Datasheet V1.0.64 General SMS Comfort is een netwerkoplossing die u toestaat om SMS tekstberichten vanuit allerhande interfaces te verzenden en te ontvangen... of anders gezegd Sms2mail of Mail2sms SMS

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Rabozon 2012 Rabobank Alkmaar e.o.

Subsidievoorwaarden Rabozon 2012 Rabobank Alkmaar e.o. abobank Alkmaar e.o. woensdag 4 april 2012 Contactadres rabozon@alkmaar.rabobank.nl abobank Alkmaar e.o., 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Tentamen Telematica Systemen en Toepassingen (261000) 4 november 2009,

Tentamen Telematica Systemen en Toepassingen (261000) 4 november 2009, Page 1 of 14 Naam Initialen Studentnummer Studierichting Tentamen Telematica Systemen en Toepassingen (261000) 4 november 2009, 8.45 12.15 Opmerkingen: De tijdens het werkcollege ingeleverde samenvattingen,

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 ISBN: 978-90-817910-7-6 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium): L(arge): XL

Nadere informatie

BackupAgent Cloud Backup

BackupAgent Cloud Backup Vergroot uw toegevoegde waarde met een dienst voor veilige cloud backup en recovery Version 1.0 Disclaimer This document is compiled with the greatest possible care. However, errors might have been introduced

Nadere informatie

Nieuw in deze versie Versie: 2.3

Nieuw in deze versie Versie: 2.3 Perceptive Reflect Nieuw in deze versie Versie: 2.3 Product Documentation, R&D datum: November 2012 2012 Lexmark International Technology SA. All rights reserved Perceptive Reflect is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

GIN MAIL-SMS HANDLEIDING

GIN MAIL-SMS HANDLEIDING GIN MAIL-SMS HANDLEIDING Als gebruiker van de GIN diensten heeft u automatisch een e-mailadres op het internet. U kunt dus, terwijl u mobiel bent, zowel e-mail ontvangen als e-mail verzenden. E-mail wordt

Nadere informatie

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.1

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.1 Release notes Unit4 Multivers API 1.8.1 Unit4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

INFRAROOD AFSTANDBEDIENINGSSYSTEEM (IRAB) Versie: 001

INFRAROOD AFSTANDBEDIENINGSSYSTEEM (IRAB) Versie: 001 Assetmanagement Gebruiksvoorschrift INFRAROOD AFSTANDBEDIENINGSSYSTEEM (IRAB) Beherende instantie: Inhoud verantwoordelijke: Status: AM Kwaliteitsmanagement Manager Treinbeveiligingssystemen Definitief

Nadere informatie

Gigaset pro VLAN configuratie

Gigaset pro VLAN configuratie Gigaset pro VLAN configuratie Hogere betrouwbaarheid door gebruik van VLAN s. De integratie van spraak en data stelt eisen aan de kwaliteit van de klanten infrastructuur. Er zijn allerlei redenen waarom

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Statistieken

Gebruikershandleiding Statistieken Gebruikershandleiding Statistieken DOCUMENT DATUM 21-11-2014 AUTEUR I-Signaal Copyright 2014 i-signaal B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Computernetwerken

Hoofdstuk 15. Computernetwerken Hoofdstuk 15 Computernetwerken 1 Figuur 15.1: Bustopologie. Figuur 15.2: Stertopologie. Figuur 15.3: Ringtopologie. Transport layer Network layer Datalink layer Physical layer OSI model 4 3 2 1 TCP IP

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

Mail Service. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 9

Mail Service. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 9 Mail Service Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 9 Inhoud Hoofdstuk 1... 3 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de dienst... 3 1.2 Bestaande accounts migreren... 3 1.3 Nieuw

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012 ISBN: 978-90-817910-1-4 Dit boek is gedrukt op een papiersoort die niet

Nadere informatie