JAARVERSLAG 2012 en 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 en 2013"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 en WOORD VOORAF Geachte donateurs en andere belangstellenden, In de verslagperiode heeft het bestuur, afwisselend in smalle en bredere samenstelling (met werkgroepleden), nagenoeg maandelijks vergaderd. Begin 2012 heetten we Kor Holstein, voormalig secretaris weer welkom, deze keer als adviseur. Aan het eind van 2012 werd Cor Crost, oudwethouder van Hoogezand-Sappemeer, bestuurslid. In 2013 meldde zich een vrijwilliger, Jeroen Bruinenberg, die ideeën heeft uitgewerkt voor een industrieel erfgoed wandelroute en voor een communicatieplan met behulp van het inzetten van social media en 2011 stonden vooral in het teken van het verbeteren van onze informatie en communicatie, door het realiseren van een voorlichtingsfilm en de nieuwe website en 2013 werden vooral gedomineerd door het maken van het cultuurhistorisch - en bouwkundig rapport over de voormalige strokartonfabriek Free & Co in Oude Pekela en het vervolg daarop. In het laatste kwartaal van 2013 hield SIEN-N zich actief bezig met het behoud en herbestemming van de ringoven en schoorsteenpijp Rusthoven te Wirdum. Helaas is de schoorsteen afgebroken, maar de voor Nederland en Europa unieke ringoven behouden. De excursie in juni 2012 voerde naar de gemeente Westerveld in de provincie Drenthe, met haar vele cultureel erfgoed objecten. In september 2013 ging de excursie naar de stad Leeuwarden in Friesland met haar prachtige binnenstad en vele industrieel erfgoed objecten. Beide excursies vonden plaats onder zonnige omstandigheden. Ondergetekende organiseerde in 2012 de excursie voor de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN) in de provincie Groningen. Ook in de verslagperiode was SIEN-N vertegenwoordigd in het Drents Erfgoedberaad (voorheen Monumentenberaad Drenthe). Het contact met de Stichting Herbestemming Industrieel Erfgoed Friesland (SIEF) heeft geleid tot nadere afspraken over samenwerking en twee excursies. In 2012 was ondergetekende actief in het project Energie Raak van de Hanzehogeschool. Diverse aangereikte industriële erfgoed objecten in Noord-Nederland zijn door studenten onderzocht op energie(k) en duurzaam restaureren. Een verheugend bericht is, dat het aantal donateurs in de verslagperiode licht toe nam. Verder kwamen twee keer zoveel vragen, maar ook nieuwsbrieven, binnen op 100 in 2013 t.o.v. 50 in Daar dit mijn laatste voorwoord is, dank ik alle donateurs, bestuur, werkgroepleden en werkrelaties voor het in mij gestelde vertrouwen en voor jullie bijdragen aan onze vrijwilligersorganisatie. In het voorjaar van 2014 treed ik af als voorzitter van SIEN-N en word ik vicevoorzitter van de landelijke federatie FIEN. Cor Drost is mijn opvolger, in wie ik alle vertrouwen heb. Als oudwethouder en oud-voorzitter VGG is hij goed thuis in gemeenteland. Voor SIEN-N is dit een belangrijk netwerk. Ook onze secretaris Huub Emons gaat ons in 2014 verlaten. Tijdens de voorjaarsexcursie in 2014 zullen wij beiden afscheid nemen. Leo Hardus Voorzitter SIEN-N

2 2. BESTUURSVERSLAG Personele wijzigingen Tijdens de laatste vergadering van 2011 hebben we afscheid genomen van Mathijs Dijkstra als bestuurslid. Na vele jaren van inzet voor SIEN-N heeft hij besloten zijn schaarse vrije tijd op andere wijze te gaan besteden. Hij kijkt met veel plezier terug op de vergaderingen en de activiteiten tijdens zijn bestuurstijd. SIEN-N bedankt Mathijs uiteraard van harte voor zijn belangrijke inbreng! We hebben Kor Holstein, restauratiearchitect in de stad Groningen bereid gevonden om deel te nemen aan SIEN-N en besloten hem op te nemen als adviseur. Bovendien heeft vanaf de laatste vergadering van 2012 Cor Drost de vergaderingen bijgewoond. Cor is begin 2013 officieel aangesteld als bestuurslid. De samenstelling is daarmee als volgt: 2 Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid Bestuursadviseur Werkgroeplid Werkgroeplid Werkgroeplid Bestuurszaken Leo Hardus Huub Emons Aletta Bastmeijer Tjaard Kuiper Cor Drost Kor Holstein Rita Overbeek Marcel Overbeek Matthijs Nugter Financiën In de jaren 2011 en 2012 is het aantal donateurs licht gestegen. Dit kwam mede doordat enkele organisaties over en weer donateur van SIEN-N zijn geworden. De contributietarieven voor het lidmaatschap van SIEN-N bleven gelijk ten opzichte van 2010/2011: 20 voor particulieren, 75 voor gemeenten en 100 voor bedrijven. Met ingang van 2012 betalen de donateurs een eigen bijdrage voor deelname aan de excursie. Doordat het grootste deel van het onderzoek naar de strokartonfabriek Free & Co op vrijwillige basis gebeurde, is de financiële situatie van SIEN-N flink versterkt. Vernieuwing website Al enige jaren draait de website van SIEN-N op het open source systeem drupal. Doordat dit systeem verouderd raakte en het bedrijf Spectics, dat onze site host, daar op termijn geen ondersteuning meer aan kon bieden, is de site overgezet op wordpress. Half september 2013 is Spectics gestart met de vernieuwing van de website en aan het eind van 2013 was de nieuwe site klaar. Daarna moesten de erfgoedlijst en de foto s nog worden overgezet. Na een instructie van de websitebouwer heeft Jeroen Bruinenberg deze klus uitgevoerd. Begin 2014 stond de vernieuwde website weer online. Contacten Stichting Industrieel Erfgoed Friesland (SIEF) De samenwerking met de Friese stichting SIEF heeft in 2012 en 2013 naast incidenteel overleg geleid tot twee excursies. In november 2012 ging het bestuur van SIEN-N op bezoek in Harlingen bij de kokosmattenfabriek. Het tegenbezoek van SIEF vond plaats in mei 2013 naar de historische scheepswerf Wolthuis in Sappemeer en de strokartonfabriek Free & Co in Oude Pekela. Bovendien heeft SIEF vanaf 2013 een eigen plek gekregen op de website van SIEN-N (www.sien-n.nl).

3 Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN) De jaarvergadering en excursie van FIEN was in 2012 in de provincie Groningen. De excursie werd door SIEN-N voorbereid. Bezocht werden de voormalige strokartonfabrieken De Toekomst in Scheemda en Free & Co in Oude Pekela, de stoomhoutzagerij Nooitgedacht in Nieuwe Pekela, de luchtwachttoren in Winschoten en het gerestaureerde station + museumspoorlijn STAR te Veendam. SIEN-N was ook aanwezig op de jaarvergadering in 2013 in de voormalige brouwerij de Drie Hoefijzers in Breda. De excursie voerde naar de Dongecentrale (PNEM) in Geertruidenberg en museum de Looierij in de voormalige leerlooierij in Dongen. Verder ondersteunde SIEN-N een verzoek van FIEN voor de opzet van een Campagne voor een Europees Jaar voor het Industrieel en Technisch Erfgoed. Drents Erfgoed Beraad SIEN-N is al jaren vertegenwoordigd in het Drents Erfgoed Beraad, voorheen Monumentenberaad Drenthe. Door opheffing van het Drents Plateau in het voorjaar van 2012 waren een jaar lang geen bijeenkomsten. Na onderbrenging van de organisatie bij Libau in Groningen zijn in 2013 onder de nieuwe naam Drents Erfgoedberaad weer twee bijeenkomsten gehouden. Libau In december 2013 was een gesprek tussen de voorzitter Dhr. Leo Hardus en Mw. Corrie Boer en Dhr. Merijn Wienk, beiden van Libau. Aanleiding was de aanmelding van de oude melkfabriek Sellingen en omstreken te Laude voor het project Herbestemming Noord. Daarnaast kwamen ook andere objecten aan de orde en functie en taken van Libau. 3 Bond Heemschut In april 2012 heeft SIEN-N een gesprek gehad met de bond Heemschut (Dhr. Bosch en Dhr. Erdin) waarbij gezamenlijk de zorg is uitgesproken over het Herewegviaduct in Groningen en het buiten gebruik stellen van affakkeltorens in de provincie Groningen. Congressen seminars en presentaties In de verslagperiode heeft het bestuur verschillende bijeenkomsten bijgewoond: Presentatie van het project Het water verbindt, handel en nijverheid langs het Damsterdiep, Congres Herbestemming Erfgoed Noord-Nederland, diverse presentaties van het project Energie RAAK i.v.m. Free & Co en voormalige melkfabriek De Dongeradelen, Jubileum Bouwvrouwen Noord. Excursies Donateursexcursie Drenthe, gemeente Westerveld, juni Ongeveer 20 donateurs en belangstellenden kwamen bijeen in De Koloniehof in Frederiksoord om na de opening door voorzitter Dhr. Leo Hardus te luisteren naar de boeiende inleiding Ambacht en industrie in De Koloniehof van Dhr. Jan Mensink, directeur van de Maatschappij van Weldadigheid. Daarna vertrekt het gezelschap o.l.v. Mw. Marijke Nieuwenhuis, archeologe bij de gemeente, op een interessante toer door het mooie Westerveld. Vanuit de bus bekijken we een aantal objecten: de kiemschuur voor pootaardappelen, het overslag station van de NTM, de manden en mattenmakerij weverij en smederij, het postkantoor, de koffiebranderij, de coöperatieve zuivelfabrieken in Wapserveen en Wapse, de Dieverbrug en de stoomzuivelfabriek in Dwingeloo. Bij de Havelter Molen in Havelte, waar recent een prachtige aanbouw gereed gekomen is, stappen we uit. We sluiten af bij de radio telescoop (vanaf 2009 rijksmonument), eigendom van Astron en sinds 2007 in beheer bij de Stichting Camras. De heren Andre van Es en Ard Hartsuijker laten ons kennis maken met de boeiende wereld van de astronomie. Het bezoek van SIEN-N is voorlopig het laatste en dus een historisch bezoek, aangezien op deze dag de restauratie van de telescoop start.

4 Openingswoord Haveltermolen 4 Radiotelescoop Donateursexcursie Friesland, Leeuwarden september Was de excursie van 2012 interessant en zonnig, de excursie van 28 september 2013 deed daar niet voor onder. Onder leiding van oud-monumentenarchitect Hus en Hiem Menno Pothof wandelen 20 donateurs en belangstellenden door het centrum van Leeuwarden. Een wandeling, die zo ambitieus was, dat we helaas enkele objecten moesten laten vallen. Hoogtepunten waren het bezoek aan het voormalig pakhuis Hartelust, met bezichtiging van het complex van binnen, incl. een appartement. Verder de machinekamer van de Vrouwenpoortsbrug, het verzekeringskantoor van de voormalige maatschappij Utrecht, m.i.v. 29 september 2013 een theatertje en het oude hoofdpostkantoor, nu hotel en congrescentrum Post Plaza. Onderstaande foto s geven een impressie van de dag.

5 Appartementencomplex Hartenlust met een imposante ingang 5 Voormalige Maatschappij Utrecht Machinekamer Vrouwenpoortsbrug Voormalig hoofdpostkantoor, Nu hotel- congrescentrum Post Plaza Het gezelschap donateurs

6 3. ACTIES EN NIEUWS RONDOM INDUSTRIEEL ERFGOED 6 Stoommachine Free na schoonmaak Voormalige strokartonfabriek Free & Co te Oude Pekela Voor dit object in Oude Pekela heeft SIEN-N zich in de verslagperiode hard gemaakt. Na het uitbrengen van een offerte aan de stichting Free & Co in januari 2012 kreeg SIEN-N de opdracht voor een onderzoek en rapport over de geschiedenis en bouwkundige situatie van de fabriek (inclusief herbestemmingsoptie). Op 4 december 2012 overhandigde Dhr. Leo Hardus, voorzitter van SIEN-N, het rapport aan de secretaris van de Stichting Free & Co, Dhr. Jan Boneschansker en aan Dhr. Meindert Schollema, burgemeester van Pekela. Aletta Bastmeijer en Rita Overbeek hebben zich daar als vrijwilliger goed voor ingezet en het resultaat is iets om trots op te zijn. Het rapport is door alle betrokkenen met groot enthousiasme ontvangen. Daarna heeft SIEN-N namens de Stichting Free & Co een subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, met als doel het wind- en waterdicht maken van de oude fabrieksgebouwen. Deze subsidie is toegekend en er is gestart met het werk: de eerste stap naar behoud. In deze periode is de Stichting Free & Co verbreed en omgevormd tot Stichting Industrieel Erfgoed en Culturele ontwikkeling Pekela (SIEPCO). In dat kader kwam ook de stoomhoutzagerij Nooitgedacht weer in beeld en heeft SIEN-N gesprekken gevoerd met de gemeente Pekela, de provincie Groningen en de eigenaar van de zagerij. De Stichting Free & Co heeft inmiddels goed werk geleverd door de fabriek samen met de bedrijfsmatige medegebruiker te ontdoen van alle rommel en door het verzorgen van een schoonmaakbeurt. De oude stoommachine is door een team dappere vrijwilligers volledig opgepoetst, zodat hij kon worden getoond tijdens de open monumentendag in september In mei 2013 heeft SIEPCO de trekkersrol overgenomen van SIEN-N. SIEN-N volgt de ontwikkelingen met belangstelling. Stoomhoutzagerij Nooitgedacht te Nieuwe Pekela (gemeente Pekela) SIEN-N heeft in de rol een rol van bemiddelaar tussen de eigenaar van de stoomhoutzagerij Nooitgedacht en de gemeente Pekela verschillende gesprekken gevoerd met deze partijen. SIEN-N wordt door beide partijen als een serieuze gesprekspartner gezien. Ondanks dat en de vele inspanningen heeft het niet tot een bestendige toekomstoplossing geleid. De eigenaar heeft andere plannen.

7 Ringoven Rusthoven te Wirdum (gemeente Loppersum) Het tweede half jaar van 2013 stond vooral in het teken van de ontwikkelingen rond de ringoven Rusthoven bij Wirdum. De gemeente heeft aan de nieuwe eigenaar een sloopvergunning afgegeven voor de oude schoorsteen. De eigenaar heeft de schoorsteen direct gesloopt in verband met het vermeende gevaar van het object voor de directe omgeving. Een en ander gebeurde onder grote belangstelling van de media; zelfs op YouTube zijn filmpjes te vinden van de instortende landmark. SIEN-N heeft een poging gedaan om de sloop tegen te houden door gemeente en eigenaar te laten inzien wat de waarde van het complex als ensemble is. Voor de schoorsteen zelf mocht dit niet baten, maar volharding heeft er wel in geresulteerd dat de ringoven goed onder de aandacht is gebracht. Het is de enige overgeblevene in zijn soort. In overleg met diverse partijen en de gemeente Loppersum is SIEN-N bezig te onderzoeken hoe de ringoven als cultuur-historisch industrieel erfgoed object behouden kan blijven. Radiotelescoop Dwingeloo In juni 2012 was SIEN-N de laatste bezoeker voor de restauratie van de telescoop. Na een behoorlijke lange restauratieperiode vond in september 2013 de eerste oplevering plaats. Daarna moest nog een aantal restpunten worden aangepakt, w.o. de railbaan. Na afronding daarvan kon de radiotelescoop weer in gebruik worden genomen. Hij kan nu weer bewegen in diverse richtingen, waardoor op ieder object aan de hemel kan worden gericht en de objecten kunnen worden gevolgd. 7 Wetsingerzijl tussen Sauwerd en Winsum In 2012 is het Waterschap Noorderzijlvest begonnen met de restauratie van de Wetsingerzijl, de oude vervallen sluis uit 1867, gelegen tussen Sauwerd en Winsum aan het Reitdiep. In de loop van 2013 is het werk voltooid. SIEN-N heeft in het voortraject, dat al ruim tien jaar geleden begon, veel actie gevoerd voor het behoud van dit bijzondere zijl. Hij staat er nu na vele jaren van verval weer prachtig bij. Schoorsteen voormalige melkfabriek te Ezinge Na contact van SIEN-N met de Stichting Industriële Fabriekspijpen STIF, bleek deze Stichting daar jaren geleden veel energie in te hebben gestoken. Daar de eigenaar niets wilde, heeft zij haar handen er vanaf getrokken. Daarna is de Stichting Behoud Schoorsteen Ezinge er nog een aantal jaren mee bezig geweest, maar er niet in geslaagd om fondsen te werven voor de restauratie. De gemeente is in 2013 voornemens de schoorsteen te laten slopen, omdat deze bouwvallig wordt en een gevaar vormt voor de omliggende percelen. Voormalig distributiecentrum Maaskant in Groningen In september 2012 kwam een vraag binnen van enkele buurtbewoners over ondersteuning m.b.t. het behoud van het voormalige distributiecentrum, gebouwd door Maaskant, aan de Oosterhamrikkade te Groningen. Daar bond Heemschut er al bij betrokken was, heeft SIEN-N alleen enkele schriftelijke adviezen gegeven en volgt ze de ontwikkelingen. Stichting Behoud Molen de David te Warffum SIEN-N kreeg medio 2013 een verzoek van de Stichting Behoud molen de David voor plaatsing op haar website van molen de David, wat is geschied. Verder heeft SIEN-N de stichting geadviseerd over subsidies en fondsen. Inmiddels is de molen gerestaureerd en in oktober 2013 teruggeplaatst op het museumterrein in het openlucht museum te Warffum.

8 Windmolen Groote Veenpolder te Nijetrijne In augustus 2013 ging het project Restauratie Windmotor Groote Veenpolder van start. Het restant van de windmotor staat aan de Veendijk te Munnekeburen en is eigendom van de familie van der Mark. Het project was genomineerd voor de Molenprijs 2013 van (beschikbaar gesteld door de Vereniging de Hollandsche Molen en gesponsord door de Bankgiro Loterij), maar werd geen winnaar. SIEN-N heeft de actie via internet mede ondersteund. Steenfabriek Oostrum, Friesland Uitgeverij Wolters-Noordhoff vroeg medio 2013 om informatie i.v.m. het uitgeven van een culturele atlas over het steenbakproces van de steenfabrieken in Nederland. Hierbij wees de RCE op het rijksmonument de steenfabriek in Oostrum, aangezien het terrein van deze fabriek nog goed bewaard is gebleven. SIEN-N heeft aangegeven, dat deze fabriek al jaren een lastig dossier is, aangezien de eigenaar niet meewerkt aan restauratie, vooral van de monumentale dubbele schoorsteen, een der fraaiste van ons land. Deze dreigt steeds verder te vervallen. Al sinds ca is het complex in gebruik als opslagterrein. In de beschikbare literatuur is weinig over deze fabriek te vinden. Over de schoorsteen is wel een en ander verschenen in een rapport. 8 Project Energie RAAK Hanzehogeschool Vanaf begin 2012 nam SIEN-N in de persoon van Dhr. Leo Hardus deel aan het multidisciplinair team van het project Energieke Restauratie (Energie RAAK) van de Hanzehogeschool te Groningen. (www.noorderruimte.nl). Daarbij ging het om de duurzame ontwikkeling van historische gebouwen in Noord-Nederland, waaronder ook expliciet industrieel erfgoed. De bedoeling is, dat het onderzoek leidt naar een model en/of financieel concept, waarbij de wensen van en het comfort voor de eindgebruiker uitgangspunt zijn. SIEN-N heeft een aantal proefprojecten in Noord-Nederland aangedragen, w.o. de voormalige strokartonfabriek Free & Co te Oude Pekela en de voormalige melkfabriek de Dongeradelen in Morra/Lioessens. Beide objecten zijn verkozen en voor beide zijn interessante energieconcepten ontwikkeld. Voor Free & Co ging het o.a. om het gebruik van zonnecollectoren en een onderzoek door de eigenaar van Hempflax naar de mogelijkheden van een biomassa installatie. Hierbij is ook gekeken naar de kosten(verdeling) en de terugverdientijd. Daarnaast is voor de Dongeradelen een herbestemmingsconcept ontwikkeld, nl. een Wadden Wellness Centrum, een recreatief thema wat goed aansluit bij de (toeristische) plannen van de Noord Friese Lokaal Maatschappij (NFLS) of het Dokkumer Lokaaltje. Dit voorstel is goed ontvangen in Dongeradeel. Er heeft een aantal gesprekken plaats gevonden met de huidige eigenaar van de fabriek en het omliggende terrein. Deze besprekingen hebben een aantal belangrijke conclusies opgeleverd: de gemeente Dongeradeel is bereid een aantal wijzigingen aan te brengen in het bestemmingsplan. Indien de handen op elkaar komen is financiering van het project in principe beschikbaar. 4. COLOFON Jaarverslag Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland (SIEN-N) Samenstelling, Lay-out en bewerking: Huub Emons m.m.v. Leo Hardus Foto s: Leo Hardus, behalve foto blz. 6 stoommachine Free door Johan de Groot Groningen, maart 2014

9 Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland (SIEN-N). SIEN-N heeft als doelstelling het behoud en het onderzoek van industrieel erfgoed in de ruimste zin des woord en heeft als werkgebied de provincies Groningen en Drenthe. Er bestaat een samenwerkingsverband met de SIEF (Stichting Industrieel Erfgoed Friesland). Secretariaat: Hermanstraat HL Groningen Let op: Per Secretaris SIEN-N Kantoren Insulinde Bankastraat 42 J 9715 CD Groningen KvK: ING-bank: NL04INGB Informatie: E: I: 9

JAARVERSLAG SIEN-N 2008-2009

JAARVERSLAG SIEN-N 2008-2009 1 JAARVERSLAG SIEN-N 2008-2009 1. Woord vooraf Geachte donateurs en andere belangstellenden De donateurs zullen wel gedacht hebben, in 2009 geen excursie + jaarverslag. Dit klopt: SIEN-N had een deel van

Nadere informatie

Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland Jaarverslag 2010-2011

Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland Jaarverslag 2010-2011 Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland Jaarverslag 2010-2011 1. WOORD VOORAF Geachte donateurs en andere belangstellenden, In 2010 en 2011 was het bestuur weer compleet: een nieuwe secretaris trad

Nadere informatie

1 JAARVERSLAG SIEN-N 2007 Jaarverslag 2007

1 JAARVERSLAG SIEN-N 2007 Jaarverslag 2007 1 JAARVERSLAG SIEN-N 2007 2 JAARVERSLAG SIEN-N 2007 1. Woord vooraf Geachte donateurs en andere belangstellenden In het jaarverslag van 2006 sprak voorzitter Rene van Iterson alle vertrouwen uit in zijn

Nadere informatie

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012 Jaarverslag 2013 Inhoud 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Erfgoed Kaatsheuvel

Nadere informatie

Stichting BrIE 1 / 6 11-03-11

Stichting BrIE 1 / 6 11-03-11 JAARVERSLAG 2010 Inhoudsopgave 1. HET BESTUUR VAN DE STICHTING BRABANTS INDUSTRIEEL ERFGOED (BRIE)... 2 1.1. SAMENSTELLING...2 1.2. MUTATIES...2 1.3. VERGADERFREQUENTIE...2 1.4. COMITÉ VAN AANBEVELING...2

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PANDZOEKERS EN PANDEIGENAREN

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PANDZOEKERS EN PANDEIGENAREN HERBESTEMMINGSINFORMATIE PANDZOEKERS EN PANDEIGENAREN www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Romboutslaan 20 3312 KP Dordrecht 06-4421 5656 www.brugwachtershuisjes.nl info@brugwachtershuisjes.nl

Romboutslaan 20 3312 KP Dordrecht 06-4421 5656 www.brugwachtershuisjes.nl info@brugwachtershuisjes.nl Romboutslaan 20 3312 KP Dordrecht 06-4421 5656 www.brugwachtershuisjes.nl info@brugwachtershuisjes.nl Jaarverslag 2014 Stichting Brugwachtershuisjes 2 april 2015 Voorwoord De Stichting Brugwachtershuisjes,

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen 1 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE!... 3 Algemeen!... 3 Doelstelling!... 3 Juridische structuur!...

Nadere informatie

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De Muse H.I.Kuik 1-9-2013 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Stichting Reeënopvang Westerwolde. Jaarverslag 2012. 14 januari 2013

Stichting Reeënopvang Westerwolde. Jaarverslag 2012. 14 januari 2013 Jaarverslag 14 januari 2013 Kanaalweg 2, 9551 XG Sellingen, tel. 0599-322655/06-22698789 Email: info@reeenopvangwesterwolde.nl www.reeenopvangwesterwolde.nl Bankrek. nr. 43.66.63.600 Ingeschreven bij de

Nadere informatie

KAART OP PAGINA 5. Melkroute is een initiatief van Boerderij Recreatie in samenwerking met ondernemers rond het Tjeukemeer

KAART OP PAGINA 5. Melkroute is een initiatief van Boerderij Recreatie in samenwerking met ondernemers rond het Tjeukemeer KAART OP PAGINA 5 Melkroute is een initiatief van Boerderij Recreatie in samenwerking met ondernemers rond het Tjeukemeer Melkroute inspireert mensen de essentie van onze melkerfgoed & cultuur in het hedendaagse

Nadere informatie

Kansen voor Rusthoven & Ekenstein

Kansen voor Rusthoven & Ekenstein Kansen voor Rusthoven & Ekenstein Lustwarande 27 februari 2015 Inhoud presentatie Historie Ekenstein en Rusthoven Plannen Uitgangspunten nieuwe ontwikkelingen Ruimtelijke kenmerken Kansen Opgave Rol gemeente

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Platformvergadering in 2014

Platformvergadering in 2014 Jaarbeeld 2014 Platformvergadering in 2014 Stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Zijlweg 145, 2015 BE Haarlem, telefoon: 023 5440240 NL18 RABO 0129 1499 93 KvK 34184656 Email: info@vrijwilligershulp.nl

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

Nieuwe koloniewoningen in beschermd dorpsgezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord.

Nieuwe koloniewoningen in beschermd dorpsgezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord. Nieuwe koloniewoningen in beschermd dorpsgezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord. De kernkwaliteiten landschap en cultuurhistorie. De kernen Frederiksoord en Wilhelminaoord zijn in de 19 e eeuw ontstaan en

Nadere informatie

Concordiacomplex Ede

Concordiacomplex Ede Concordiacomplex Ede Even voorstellen Klaas Boeder, adviseur Instandhouding Monumenten Ruim 30 jaar werkzaam in de monumentenzorg o.a. Provincie Gelderland, Monumentenwacht Expertise historische dakbedekkingen

Nadere informatie

Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012

Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012 Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012 Krommenie 11 april 2013 1 01. Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 01. Inhoudsopgave 2 02. Inleiding 3 03. Algemeen 3 04. Dieren 05. Donateurs 3

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 3 december 2013 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

Van de Activiteitencommissie

Van de Activiteitencommissie Van de Activiteitencommissie In 2006 is de Activiteiten Commissie in het leven geroepen tijdens een vergadering in het kantoor van het Waterschap in Siddeburen. De belangrijkste reden was 2007 - Het Jaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. mei stipe fan:

Jaarverslag 2013. mei stipe fan: Jaarverslag 2013 mei stipe fan: opgesteld door de raad van toezicht op 4 juni 2014 1 Inhoud Algemeen 3 Activiteiten 4 Samenwerking 6 MonumentenMonitor Fryslân 7 2 Algemeen Stichting Monumentenwacht Fryslân

Nadere informatie

17 oktober 2006 Nr , CW Nummer 28/2006

17 oktober 2006 Nr , CW Nummer 28/2006 17 oktober 2006 Nr. 2006-15.452, CW Nummer 28/2006 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende beëindiging subsidierelatie met de Stichting De Groninger Molen en

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN

HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met een zo

Nadere informatie

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009 Stichting Natuur, Tijd en Tafel Tijd voor Eten Jaarverslag 2009 Utrecht, maart 2010 Inleiding In 2009 heeft de stichting Natuur, Tijd en Tafel (NTT) zich gericht op de uitvoering van de pilot Tijd voor

Nadere informatie

1. Naam van de organisatie: Stichting Industrieel Erfgoed in de STad Amersfoort (SIESTA)

1. Naam van de organisatie: Stichting Industrieel Erfgoed in de STad Amersfoort (SIESTA) ANBI- informatie 1. Naam van de organisatie: Stichting Industrieel Erfgoed in de STad Amersfoort (SIESTA) 2. RSIN of Fiscaal nummer: 8129.21.008 3. Contactgegevens: Adres voorzitter: Treekerbergje 4, 3817

Nadere informatie

Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed

Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed Beleidsplan 2014-2015 Inhoud blz. Gegevens Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed... 3 Doelstelling en inleiding... 4 Werkzaamheden... 5 Financiën...

Nadere informatie

Stichting DBF. Wie zijn wij? 7 medewerkers Gevestigd in Grou Operationeel in Noord-Nederland

Stichting DBF. Wie zijn wij? 7 medewerkers Gevestigd in Grou Operationeel in Noord-Nederland Stichting DBF Wie zijn wij? 7 medewerkers Gevestigd in Grou Operationeel in Noord-Nederland Doelstelling: Bevorderen leefbaarheid en economie op het platteland Stichting DBF - DIENSTEN Bedrijvigheid en

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

STICHTING t OLDE MAAT UUS

STICHTING t OLDE MAAT UUS STICHTING t OLDE MAAT UUS JAARVERSLAG 2016 Inhoud: 1. Bestuur 1a. Verbouwing 1b. Samenstelling bestuur 2. Algemeen 3. Financieel verslag 4. Public Relations 5. Bouwcommissie 6. afd. Historie Giethoorn

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht Inloophuis Uitzicht Bezoekadres: Krijtstraat 20 4201 GD Gorinchem Correspondentieadres: mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat 22 4207 NL Telefoon: 0183-629863 Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Impressie restauratie Het Bergosskantoor

Impressie restauratie Het Bergosskantoor Impressie restauratie Het Bergosskantoor Aan de restauratie van Het Bergosskantoor hebben meegewerkt: Bouwbedrijf Wagemakers Kemkens Installatieburo BV Baaijens Constructie De Vet sanitair Smederij Eric

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Cultureel Erfgoed in (bestemmingsplannen) DOEL: richtinggevende uitspraak van de commissieleden! Inhoud presentatie (wie/wat)

Cultureel Erfgoed in (bestemmingsplannen) DOEL: richtinggevende uitspraak van de commissieleden! Inhoud presentatie (wie/wat) Cultureel Erfgoed in (bestemmingsplannen) Inhoud presentatie (wie/wat) - Leo Dijkstra (gemeente) landschapshistoricus & -ontwerper - Wat is cultuurhistorie - Hoe zit dat in Ten Boer? - Beschouwing van

Nadere informatie

Bezoekadres: Kerkstraat 3A 7722 LR Hoonhorst Iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur gratis toegankelijk voor publiek.

Bezoekadres: Kerkstraat 3A 7722 LR Hoonhorst Iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur gratis toegankelijk voor publiek. ANBI gegevens Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst Sinds 01-01-2013 staat Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst als culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling) geregistreerd. Giften

Nadere informatie

Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI

Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI De Rietvink en VV De Rietvink 1 december 2013 Publicatie t.b.v. culturele ANBI; verwijzingslijst:

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Molentoekomst Molencontactdag Leo Endedijk, Aagje Gosliga, Mark Ravesloot, Nicole Bakker. Vragen rond molenbehoud

Molentoekomst Molencontactdag Leo Endedijk, Aagje Gosliga, Mark Ravesloot, Nicole Bakker. Vragen rond molenbehoud Molencontactdag 2014 Molentoekomst Leo Endedijk, Aagje Gosliga, Mark Ravesloot, Nicole Bakker 1 Vragen rond molenbehoud 1. Hoe ziet molenbehoud eruit in 2023 2. Is huidige manier van molens behouden blijvend?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Over Stichting Verhalen Verbinden... 3 Projecten en Activiteiten... 4 Financiën... 7 Vooruitzichten Afsluiting...

Inhoudsopgave. Over Stichting Verhalen Verbinden... 3 Projecten en Activiteiten... 4 Financiën... 7 Vooruitzichten Afsluiting... Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Over Stichting Verhalen Verbinden... 3 Projecten en Activiteiten... 4 Financiën... 7 Vooruitzichten... 11 Afsluiting... 12 Pagina 2 1 Over Stichting Verhalen Verbinden 1.1

Nadere informatie

Jaarverslag monumenten

Jaarverslag monumenten 2010 Jaarverslag monumenten Afdeling Leefomgeving 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Rijksmonumenten... 4 Gemeentelijke monumenten... 5 Vergunningverlening... 6 Subsidies... 7 Commissies... 8 Overig... 9 Bijlage

Nadere informatie

Stichting kasteel Huys ter Horst

Stichting kasteel Huys ter Horst Stichting kasteel Huys ter Horst Secretariaat: Jan Bootsstraat 4, 5961VB Horst - Bank: NL46 RABO 0147 23 76 61 - K.v.K. 12042308 - ANBI: 8092 01 343 mailadres: info@kasteelhuysterhorst.nl website: www.kasteelhuysterhorst.nl

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwsbrief najaar 2015 van de Stichting Historie Stedum.

Voor u ligt de nieuwsbrief najaar 2015 van de Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief najaar 2015 van de Stichting Historie Stedum. Het geeft verslag van een periode waarin weer het nodige is gebeurd. In deze nieuwsbrief proberen we u kort verslag

Nadere informatie

Het jaar 2012 in beeld. Stichting Kwaliteit door iedereen

Het jaar 2012 in beeld. Stichting Kwaliteit door iedereen Het jaar 2012 in beeld. Verslag van 2012 Stichting Kwaliteit door iedereen Voor u ligt ons jaarverslag en ons financiële verslag over 2012. De stichting Kwaliteit door iedereen heeft als hoofddoel het

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk

Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk In dit financieel jaarverslag zullen wij in gaan op de cijfers van 2014. Als eerste wordt de rechtsvorm en de samenstelling van het bestuur besproken. Daarna volgt een korte samenvatting over van de activiteiten,

Nadere informatie

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten.

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten. Jaarverslag 2013 Voorwoord Na een voorspoedig verlopen 2013 is het tijd om de balans op te maken. Nederland had in 2013 te maken met vergaande bezuinigingen, oplopende werkloosheidcijfers, teruglopende

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven;

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven; RIS160605_26-JAN-2009 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2008.4238 RIS 160605 ATLANTIKWALLMUSEUM HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - er in de Haagse samenleving veel belangstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Jaarverslag 2014 Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Postadres: Kolkweg 2 8055PV Laag-Zuthem KVK nummer: 54701449 ANBI nummer: 851408060 Banknummer: NL80 RBRB 0850 0184 20 Redactie en

Nadere informatie

Kerkgebouwen zijn vaak karakteristiek, beeldbepalend en staan op de mooiste plekken. Vrijwel iedereen wil deze betekenisvolle gebouwen behouden.

Kerkgebouwen zijn vaak karakteristiek, beeldbepalend en staan op de mooiste plekken. Vrijwel iedereen wil deze betekenisvolle gebouwen behouden. Begroting 2015 De Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed is een organisatie die kennis, professionaliteit en financieringscapaciteit bundelt om religieus erfgoed in Nederland te behouden en

Nadere informatie

Onderzoeksplan Duurzame Projectontwikkeling van historische gebouwen

Onderzoeksplan Duurzame Projectontwikkeling van historische gebouwen Kenniscentrum NoorderRuimte Onderzoeksplan Duurzame Projectontwikkeling van historische gebouwen Inhoud 1. Inleiding: context Energieke Restauratie 2. Probleemdefinitie 3. Onderzoeksdoel 4. Beoogd onderzoeksresultaat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017 Stichting Asian Kidz Support Penningkruid 20, 5721 RL ASTEN e-mail: info@asiankidzsupport.nl website: www.asiankidzsupport.nl IBAN: NL33INGB0005195037 Inhoudsopgave 1. Stichting Asian Kidz Support... 2

Nadere informatie

Korenmolen De Zwaluw Jaarverslag 2012

Korenmolen De Zwaluw Jaarverslag 2012 Korenmolen De Zwaluw Jaarverslag 2012 Jaaroverzicht activiteiten Bestuur Naast de vier algemene vergaderingen vindt er overleg plaats in kleiner verband en ad hoc commissies betreffende deelonderwerpen,

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

JAARVERSLAG MONUMENTENCOMMISSIE 2001. Gemeente Leiden. Foto: Tekst: Uit de put gerestaureerde panden aan de Haverstraat

JAARVERSLAG MONUMENTENCOMMISSIE 2001. Gemeente Leiden. Foto: Tekst: Uit de put gerestaureerde panden aan de Haverstraat JAARVERSLAG MONUMENTENCOMMISSIE 2001 Gemeente Leiden Foto: Tekst: Uit de put gerestaureerde panden aan de Haverstraat 1. Inleiding De gemeentelijke Monumentencommissie is ingesteld in 1982. Dit is het

Nadere informatie

Kijkje in de keuken NUMMER 114, 11 MAART 2016. Leeg depot, opgeruimd gevoel?

Kijkje in de keuken NUMMER 114, 11 MAART 2016. Leeg depot, opgeruimd gevoel? NUMMER 114, 11 MAART 2016 IN DIT NUMMER Kijkje in de keuken - lees verder Cursus Adlib voor beginners - lees verder Cursus Objecten beschrijven - lees verder Openbare lezing cultuuronderwijs - lees verder

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Christoforusforus

Stichting Vrienden van Christoforusforus Correspondentieadres: Gasthuisring 54 5041 DT Tilburg Website: stichtingvriendenvanchristoforus.nl e-mail: bestuur@stichtingvriendenvanchristoforus.nl Ingang van het Christoforus internaat te Paramaribo,Suriname

Nadere informatie

Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten Winkel met streekproducten in voormalige schuur bij een tot restaurant herbestemde boerderij in Bunnik. Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming

Nadere informatie

Telefoonnummer Monumentenstichting voor gemeentelijke monumentale eigendommen

Telefoonnummer Monumentenstichting voor gemeentelijke monumentale eigendommen Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR15.00047* GR15.00047 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 27 mei 2015 Agendanummer 12 Datum Raad 10 juni 2015 Agendanummer

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 1 juni 2007 Briefnummer : 2007-13.141a/22/A.20, CW Zaaknummer : 577/14030 Behandeld door : van Dijk, Mw. N.M. Telefoonnummer : (050) 316 4217 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

c00439 boek Op gevels geschreven shell-journaal van teksten en tekens van het dagelijks leven c00440 map Kastelen Diverse publicaties over kastelen

c00439 boek Op gevels geschreven shell-journaal van teksten en tekens van het dagelijks leven c00440 map Kastelen Diverse publicaties over kastelen c00433 stencil Cultuurhistorische Inventarisatie Noord- Brabant Heesch boerderijen heesch c00434 stencil c00435 boek c00436 boek c00438 boek Waardevolle Monumenten Nistelrode Veldnamen als Historische

Nadere informatie

Bestuursverslag 2016 Stichting Sint voor elk Kind Lelystad, mei 2017

Bestuursverslag 2016 Stichting Sint voor elk Kind Lelystad, mei 2017 Bestuursverslag 2016 Toen begin 2015 burgemeester Margreet Horselenberg aan de Rotaryclubs in Lelystad een beroep deed voor hulp voor een bijzondere doelgroep van kinderen in Lelystad, hebben we niet kunnen

Nadere informatie

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Raadsinformatiebijeenkomst Utrechtse visie religieus erfgoed 24 november 2016

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Raadsinformatiebijeenkomst Utrechtse visie religieus erfgoed 24 november 2016 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Raadsinformatiebijeenkomst Utrechtse visie religieus erfgoed 24 november 2016 58 beschermde kerkgebouwen binnen de gemeente; 21 rijksmonumenten, 37 gemeentelijke

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 1. Bestuur...2 2. Doelstelling van de stichting...2 3. Vrijwilligers...3 4. Activiteiten van de stichting...3 4.1 Archiveren, Inventariseren

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Algemeen Doelstelling Het jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van Hartwacht

Jaarverslag 2016 Algemeen Doelstelling Het jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van Hartwacht Jaarverslag 2016 Algemeen De Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel is op 1 augustus 2013 opgericht en heeft een nauw samenwerkingsverband met de drie EHBO-verenigingen binnen de Gemeente Sint-Michielsgestel.

Nadere informatie

Wij zijn u dan ook enorm erkentelijk en wensen u veel leesplezier toe met dit jaarverslag.

Wij zijn u dan ook enorm erkentelijk en wensen u veel leesplezier toe met dit jaarverslag. 2014 Mei 2015 Geachte sponsor, donateur, belangstellende, Voor u ligt het jaarverslag 2014 van het Zwols Dierenasiel. Ook dit jaar willen we de sponsoren, de donateurs en de organisaties die de werkzaamheden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN HSSN 2008-2010. Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland

BELEIDSPLAN HSSN 2008-2010. Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland BELEIDSPLAN HSSN - 2010 Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland 1 Inhoudsopgave: 1 INLEIDING... 2 2 INTERNE ORGANISATIE... 2 3 DOELSTELLING...

Nadere informatie

kijk op

kijk op Page 1 of 3 Goddard, José Van: rec_postbus Verzonden: vrijdag 18 februari 2011 8:47 Aan: rec_secoostzaan; rec_secwormerland Onderwerp: FW: WINT UW GEMEENTE DE BNG ERFGOEDPRIJS? Opvolgingsmarkering: Opvolgen

Nadere informatie

Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Lettele. Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Beleidsplan voor de jaren 2014 t/m 2018

Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Lettele. Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Beleidsplan voor de jaren 2014 t/m 2018 Lettele Lettele (Oude Molen) Inhoud 1. Oprichting en verwerving van de molen 2. Het bestuur 3. Financiële zaken 4. Onderhoudsplan 5. Subsidiezaken 1. Oprichting en verwerving van de molen, bijgebouwen

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de laatste nieuwsbrief van het 8 ste jaargang. Waarin U kunt zien wat er in de maanden oktober, november en december gebeurd

Nadere informatie

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2015 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 18 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 2. Bestuurlijke activiteiten... 3 Bestuursvergaderingen... 3 Samenwerking

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015 Publicatie i.v.m. ANBI status 1 januari 2015 31 december 2015 Financieel jaarverslag 2015 1 INHOUD: Blad: 1) Bestuursverslag 3 a. Algemeen 3 b. Samenstelling van het bestuur

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2016

J A A R V E R S L A G 2016 J A A R V E R S L A G 2016 STICHTING MARTINUS MONUMENT INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2016 Algemene gegevens 2 Bestuurssamenstelling 2 Voorwoord van het stichtingsbestuur 3 Jaarverslag 2016 3 Doelstelling 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag 2015 Brink 70, 7411 BW Deventer info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag Stichting t Oude Kinderboek 2015 1. Inleiding 2. Bestuurswisselingen 3. De collectie

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum Verzoek van Tweede Kamer omtrent twee huwelijksportretten

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum Verzoek van Tweede Kamer omtrent twee huwelijksportretten >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Afronding project nieuwbouw en verbouwing Drents Museum en positie Huize Tetrode

Afronding project nieuwbouw en verbouwing Drents Museum en positie Huize Tetrode 2012-538 Afronding project nieuwbouw en verbouwing Drents Museum en positie Huize Tetrode Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur en Financiën op 26 september 2012 - provinciale staten op 10

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting SEMA.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting SEMA. ALGEMENE GEGEVENS STICHTING SEMA Naam instelling Stichting Educatief en Cultureel Maasland(SEMA) Adres Zijpendaalstraat 3 Postcode 6535 PS Woonplaats Nijmegen Website www.stichtingsema.nl RSIN 810323965

Nadere informatie

Inleiding. Samenstelling

Inleiding. Samenstelling JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding De Wmo-raad is de adviesraad van het college van burgemeester en wethouders, in het kader van de Wmo, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die met de Wet

Nadere informatie

tel: 0598 364224 - www.veenkoloniaalmuseum.nl Museumplein 5-9641 AD Veendam Veenkoloniaal Museum

tel: 0598 364224 - www.veenkoloniaalmuseum.nl Museumplein 5-9641 AD Veendam Veenkoloniaal Museum Ja, ik wil ook graag een redercedulle voor 1/36 e aandeel in het praamschip De Familietrouw! (kosten 25,- per jaar) Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: E-mail: Deze bon opsturen naar het Veenkoloniaal

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN Bestuur Het bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: Dhr. K.E. Koeman voorzitter Dhr. E. Lijnzaad vice-voorzitter *) Mw. J. Albers secretaris Dhr. J. Koekkoek

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland

Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland Datum: 4 oktober 2016 Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland De jury van Fairtrade Gemeente heeft de aanvraag van de provincie Friesland voor de titel Fairtrade Provincie positief beoordeeld. De jury

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2012 DESTINO Geef een kind de toekomst! stichting WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag 2012 aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie