Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Magister WEB Portal 2. Index 11. Magister WEB Portal. 1.1 Algemeen. 1.2 DNN handelingen. 1.3 Autorisatie en rollen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Magister WEB Portal 2. Index 11. Magister WEB Portal. 1.1 Algemeen. 1.2 DNN handelingen. 1.3 Autorisatie en rollen"

Transcriptie

1 Magister WEB Portal

2 I Magister WEB Portal Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Magister WEB Portal Algemeen DNN handelingen Autorisatie en rollen SchoolMaster modules 10 Index 11

3 Hoofdstuk I Magister WEB Portal

4 2 Magister WEB Portal Hoofdstuk 1 Magister WEB Portal Welkom bij de Help van Magister WEB Portal. Deze help geeft uitleg over: Algemene zaken rond een Content Management Systeem (CMS) en specifiek DotNetNuke (DNN); Hoe bepaalde zaken te regelen en te doen binnen DotNetNuke m.b.t. pagina's, modules, skins en containers; De autorisatie en rollen binnen de Magister WEB Portal; De modules van Schoolmaster. 1.1 Algemeen In dit algemene onderdeel wordt uitleg gegeven over de volgende zaken: Wat is een Content Management Systeem (CMS)? Wat is DotNetNuke (DNN)? Welke termen worden veel in DNN gebruikt? Wat is de configuratie van de hele Magister WEB Portal (WMP)? Wat is een CMS? Een CMS is een Content Management Systeem. Het is een gebruikersvriendelijke manier om de inhoud (content) van een website via die website zelf in te voeren, aan te passen of te verwijderen. Er is dus weinig specifieke kennis voor nodig om een website te bouwen en te onderhouden. Ook is er geen aparte software nodig voor het onderhouden van de website. Bovendien stelt een CMS de beheerder in staat om de inhoud van de website los te koppelen van de vormgeving. De vormgever kan de website helemaal aanpassen, zonder aan de inhoud te komen en de bewerker(s) van de inhoud kan de inhoud van de website aanpassen zonder aan de vormgeving te komen. Zo ontstaat een consistent geheel en kunnen verschillende specialisten onafhankelijk van elkaar aan het werk met de website. Een CMS kan door middel van rechten bepalen wie bepaalde informatie mag lezen en/ of toevoegen, muteren danwel verwijderen. Vaak worden er groepen gecreëerd, waar bepaalde gebruikers in worden opgenomen. De rechten worden dan meestal op groepsniveau afgehandeld Wat is DotNetNuke? DotNetNuke (DNN) is een gratis CMS. Dat betekent dat voor de installatie en het gebruik van het CMS van DNN niet betaald hoeft te worden. Wereldwijd zijn er al meer dan sites op DNN gebaseerd en dat aantal groeit dagelijks. DNN is een open source CMS. Dat betekent dat de broncode door iedereen gebruikt mag worden en dat iedereen dus eigen onderdelen kan maken om DNN beter, handiger en mooier te maken. Op veel plaatsen op internet worden modules aangeboden. Veel daarvan zijn gratis (kijk bijvoorbeeld eens op co.uk/default.aspx?tabid=80), voor sommige moet betaald worden (de meesten zijn

5 Magister WEB Portal 3 te vinden op Standaard wordt DNN al geleverd met modules waar een gemiddelde website ruim mee gebouwd kan worden. Op www. dotnetnuke.com (Engelstalig) is meer algemene informatie te vinden over DNN zelf en de standaardmodules die worden meegeleverd Terminologie in DNN In DotNetNuke worden veel termen gebruikt. Het begrijpen van deze termen maakt het werken met DNN en daarmee de Magister WEB Portal eenvoudiger. Menu Een menu stelt de bezoeker in staat om met enkele logische muisklikken de gewenste informatie op te vragen. Een menu kent meerdere niveaus, ook wel submenu s genoemd. Het hoogste niveau van het menu, hoofdmenu, wordt meestal op de startpagina weergegeven. Door het klikken op één van deze hoofdmenu-onderdelen verschijnt meestal een uitrolmenu of een submenu aan de linkerkant van het scherm. In de MWP wordt het hoofdmenu als een rij tabbladen weergegeven en worden de submenu's als knoppen aan de linkerkant direct onder het hoofdmenu weergegeven. Pagina Elk menu-onderdeel is een aparte pagina. Door het klikken op een menu-onderdeel wordt de pagina weergegeven. Op elk van deze pagina s kan één of meer modules geplaatst worden op één of meerdere panes (frames). Er kunnen voor elke pagina enkele instellingen worden gemaakt. Zie voor deze instellingen bij instellingen van een pagina Pane Een Pane is een paneel op het ontwerpscherm. De standaardskin van de MWP kent een logopane, daaronder een left-, content- en rightpane en tenslotte onderaan een botpane. Op elke pain kunnen één of meerdere modules geplaatst worden, maar altijd maar één naast elkaar per pane. Welke panes er zijn, hoe ze worden genoemd en hoeveel er zijn, worden in een skin gedefinieerd. Module Op elke pagina kan één of meerdere modules geplaatst worden. Een module is een soort venster, waarin informatie of interactieve onderdelen kunnen staan. Voorbeelden van modules zijn: Text/HTML, account-login (inlogmodule) en forum (discussiemodule). Elke module kent een aantal algemene instellingen en instellingen die specifiek zijn voor die module. Toegang tot deze instellingen wordt verkregen door het modulemenu: het driehoekje rechtsbovenaan de module. Dit menu is alleen toegankelijk wanneer de ingelogde gebruiker schrijfrechten heeft op deze module. Zie voor deze rechten bij instellingen van een module Container Een container is de algemene vormgeving van een module: de rand (met kleuren), de opvulkleur, de titelbalk, de plaats van het menu en beschikbare knoppen. Bij een module kan worden ingesteld of de algemene container gebruikt moet worden, of een specifieke container voor alleen deze module. Er kan ook gekozen worden om geen container weer te geven. Zie voor deze instellingen bij instellingen van een module Skin Een skin definieert de indeling en vormgeving van een pagina. Het bevat de indeling van elke pagina in panes, kleuren en menustructuur. Bij een skin wordt meestal een set van bijbehorende containers geleverd, die qua vormgeving passen bij de skin. Host (Gastheer) De Host (gastheer) kan meerdere portalen (websites) beheren binnen één DNN-

6 4 Magister WEB Portal installatie, nieuwe soorten modules beschikbaar maken en instellingen maken die voor alle onderliggende portalen gelden. Elke DotNetNuke installatie kent precies één host. Elke portaal heeft een administrator die alleen rechten heeft binnen die portaal. Control Panel Dit is het bovenste gedeelte van het scherm dat de gebruiker die als admin of als host is ingelogd krijgt te zien. Via dit Control Panel kunnen pagina s worden aangemaakt en kunnen modules worden toegevoegd. Portaal (Portal, website) Een portaal is een complete website met alle pagina s, menu s, modules, instellingen en een eigen skin (vormgeving, kleuren). De portaal wordt beheerd door de beheerder (admin) Rollen Het recht om een pagina te mogen lezen en/of te bewerken wordt geregeld via rollen. In de MWP kan een rol op twee manieren ontstaan: een rol, zoals deze in Magister is gedefinieerd (bijvoorbeeld docent, leerling, ouder, mentor) en een rol van DotNetNuke. Dit is bijvoorbeeld de rol 'registered users'. De rollen van Magister zijn te herkennen aan een sterretje (*) voor de naam van de rol, bijvoorbeeld * docent. Gebruikers zijn lid van één of meerdere rollen. Afhankelijk van hun rol(len), krijgen gebruikers pagina's wel of niet te zien. De MWP heeft voor elke rol uit Magister automatisch een pagina in het hoofdmenu aangemaakt Configuratie MWP De Magister WEB Portal 'draait' op een zogeheten Virtual Server. Hier wordt beschreven hoe dit in elkaar zit. De computer waarop de MWP wordt geïnstalleerd De computer waarop de MWP wordt geïnstalleerd dient een computer te zijn met een geldige installatie van Windows 2003 server (met IIS geactiveerd), een 3 Ghz processor en minimaal 1 Gb intern geheugen. Op deze computer wordt de Microsoft Virtual Server geïnstalleerd, die als het ware een tweede computer op deze computer kan laten 'afspelen'. Zo'n tweede computer wordt een virtual machine genoemd. De Virtual Server van SchoolMaster Schoolmaster heeft een complete computer geïnstalleerd met alle benodigde componenten tot en met de Magister WEB Portal. Deze computer is als het ware 'ingepakt' in één bestand en op de CD uitgeleverd. Met behulp van Microsoft Virtual Server kan deze computer dan worden gestart. De originele computer en deze virtuele machine maken dus gezamenlijk gebruik van de hardware-componenten. Vandaar dat er ook minstens 1 Gb geheugen aanwezig moet zijn. Beide computers zullen zich echter op het netwerk als twee verschillende computers, met twee verschillende IP-adressen en twee verschillende computernamen manifesteren. De virtual server van Schoolmaster (de MWP-server) is als volgt geconfigureerd: Windows 2003 Server (Standard). Voor deze versie moet tijdens de installatie van de MWP een geldige VLK-code worden ingevoerd. Omdat deze virtuele server zich als zelfstandige computer op het netwerk manifesteert, dient er een geldige VLKcode van de betreffende organisatie te worden geïnstalleerd; Microsoft Internet Information Server (IIS); Microsoft SQL-server 2005; Schoolmaster Medius (dit is de applicatieserver van Magister, als het ware het communicatiekanaal tussen de Magisterdatabase en de MWP;

7 Magister WEB Portal 5 DotNetNuke 4.3.4, op basis van.net framework 2.0; Een basisinrichting van een website, waarin de SchoolMaster componenten, voorbeelden en hulpschermen zijn opgenomen. De Virtual Server van SchoolMaster wordt als venster in een browser op de gastcomputer getoond. 1.2 DNN handelingen Om met DNN te werken, wordt in dit hoofdstuk een aantal basishandelingen beschreven Pagina's DotNetNuke werkt met Pagina's. Elke pagina is per definitie een menu-item. Desgewenst kan de pagina verborgen worden om niet als menu-item naar voren te komen, maar wel om naar toe te kunnen verwijzen Een pagina toevoegen Als u als host of als admin inlogt, hebt u de mogelijkheid om nieuwe pagina s te maken. Helemaal boven aan het scherm is daartoe een controlpanel opgenomen. Pagina toevoegen 1. Log in als host of als admin; 2. Klik in het control panel aan de linkerkant op Toevoegen; 3. Geef in het scherm daarop volgend de naam en andere gegevens van de pagina; Zie ook instellingen van een pagina 4. In dit scherm kunnen ook direct de lees- en bewerkrechten worden uitgedeeld. Deze rechten worden aan rollen (groepen) uitgereikt, dus niet aan afzonderlijke gebruikers; 5. Klik op het vraagtekentje bij elk veld om te zien waar het in te vullen gegeven wordt gebruikt; 6. Let op: wees nauwkeurig met het aangeven wat de moederpagina is. Dit bepaalt namelijk de plek in het menu. De moederpagina is de eerst hoger liggende pagina. Stel: er moet een pagina uitleg gemaakt worden in het hoofdmenu home. De moederpagina van uitleg is dan dus home. Een pagina in het hoofdmenu heeft als moederpagina 'niet gespecificeerd'. Tip: Er kan een verloopdatum voor elke pagina ingesteld worden. Na deze datum wordt de pagina dan niet meer weergegeven. Op dezelfde manier is er ook een begindatum te maken. Zo kunnen bijvoorbeeld de pagina s met de namen van de geslaagden of de nieuwe klasindelingen helemaal worden voorbereid en pas vanaf een vooraf ingestelde datum worden getoond Instellingen van een pagina Voor elke pagina kunnen instellingen worden gemaakt en beheerd. Selecteer de pagina waar instellingen voor gemaakt moeten worden en klik in het controlpanel op 'bewerken'. De volgende instellingen zijn te maken: Basisinstellingen

8 6 Magister WEB Portal Pagina-naam: Deze naam wordt weergegeven in het menu; Pagina-titel: Deze titel wordt weergegeven in de titelbalk van de browser; Omschrijving: Deze omschrijving is voor intern gebruik en alleen op te vragen via het bewerken van de pagina-instellingen; Sleutelwoorden: Deze sleutelwoorden (gescheiden door komma's) maken het makkelijker voor zoekmachines om uw pagina's te indexeren; Moederpagina: Dit is de pagina die in het menu één niveau hoger wordt weergegeven. De pagina die waarvan de eigenschappen nu opgevraagd worden, wordt daarmee het submenu van de opgegeven moederpagina; Bevoegdheden: De groep personen/veiligheidsrol(len) die bevoegd zijn uw pagina te bekijken en te bewerken. De rollen die beginnen met een sterretje (*), zijn rollen die zijn overgenomen uit Magister. Deze rollen kunnen niet worden verwijderd. Voor elk van deze rollen is automatisch een pagina aangemaakt, in MWP herkenbaar als tabblad (en dus een pagina in het hoofdmenu). Geavanceerde instellingen - uiterlijk Icoon: Deze afbeelding wordt weergegeven in het menu, als de skin dat toelaat; Pagina-skin: De geselecteerde skin wordt toegepast op alleen deze pagina; Pagina-container: De geselecteerde container wordt toegepast op alle modules op deze pagina; Verborgen: Als een pagina verborgen is, dan is deze niet zichtbaar in het menu. U kunt echter nog wel verwijzen naar de pagina, en de pagina kan dus ook nog steeds opgevraagd worden; Niet actief: Als de pagina niet actief is, dan is deze niet beschikbaar voor de bezoekers van uw portaal. U kunt deze optie gebruiken om de pagina eerst te ontwerpen en de inhoud toe te voegen om deze pas daarna beschikbaar te maken; Ververs interval (seconden): Het interval voor automatische verversing van de pagina. (Voorbeeld: voer "60" in voor 1 minuut of laat leeg om uit te zetten.) Deze optie wordt vaak gebruikt voor het weergeven van webcamplaatjes, die elke 5 seconden ververst worden; Pagina header tags: Tags (zoals META tags) die moeten worden weergegeven in de "HEAD" sectie van de HTML voor deze pagina. Geavanceerde instellingen - andere instellingen Begindatum: Datum vanaf wanneer deze pagina wordt weergegeven; Einddatum: Datum vanaf wanneer deze pagina niet meer wordt weergegeven; Koppel met URL: Als u wilt dat deze pagina zich gedraagt als navigatie hyperlink naar een andere bron (pagina, afbeelding etc), dan kun u hier de url specificeren Een pagina verwijderen Om een pagina uit de website te halen, selecteert u de pagina die verwijderd moet worden en klikt u vervolgens op 'bewerken' in het controlpanel. Onderaan op de verschenen instellingen-pagina klikt u op 'verwijderen'.

9 Magister WEB Portal Modules Modules in DotNetNuke geven de website de daadwerkelijke functionaliteit. Modules kunnen passief informatie leveren of interactief met de gebruiker zijn (zoals een forum) Een module toevoegen Als u als host of als admin inlogt, hebt u de mogelijkheid om nieuwe modules aan pagina's toe te voegen. Het kan ook zijn dat de host of admin u het recht heeft gegeven modules te mogen plaatsen. U heeft dan schrijfrechten op de pagina. Helemaal boven aan het scherm is een controlpanel opgenomen, waarmee u modules kunt toevoegen aan de pagina. Module toevoegen 1. Log in als host of als admin en ga naar de pagina waar de module geplaatst moet worden; 2. Selecteer d.m.v. het controlpanel de module; 3. Selecteer in welk pane deze module geplaatst moet worden; 4. Klik op 'toevoegen'; 5. Als de module eenmaal is toegevoegd, komt er rechtsbovenin (afhankelijk van de gebruikte skin) een modulemenuknopje zichtbaar. Selecteer uit dit menu de optie instellingen om verdere instellingen te maken. (zie 'instellingen van een module') Instellingen van een module Afhankelijk van de gebruikte container staat er links- of rechtsbovenin de modulebalk een menuknopje. Door hier op te klikken en uit het verschenen menu 'instellingen' te kiezen, komt u op de pagina waar de instellingen van de module gemaakt kunnen worden. Instellingen voor Module - Basisinstellingen Moduletitel: Deze titel zal, als dat ondersteund wordt door de container, weergegeven worden in de titelbalk van de container van deze module; Bevoegdheden: Dit geeft aan welke rollen deze module mogen zien (leesrecht) en welke rollen deze module mogen bewerken (schrijfrecht). Standaard staat het vinkje "Erf weergave bevoegdheden van pagina" aan. Hiermee wordt het leesrecht van de pagina overgenomen in de module. Als de pagina gelezen mag worden door mentoren, dan mag de module ook door de mentoren gelezen worden. Voorbeeld van handig rechtengebruik: Op de homepage is de module account login' geplaatst. Zodra een gebruiker is ingelogd, moet deze module eigenlijk niet meer zichtbaar zijn. Om dit te bereiken, moet de leesrechten voor deze module niet op alle gebruikers maar op niet geauthenticeerde gebruikers gezet worden. Zodra iemand is ingelogd is hij/zij namelijk geauthenticeerd. Instellingen voor Module - Geavanceerde instellingen

10 8 Magister WEB Portal Module weergeven op alle pagina's: Vink deze optie aan als u wilt dat deze module op alle pagina's van het portaal weergeven moet worden; Koptekst: Wordt boven alle moduleonderdelen, net onder de titelbalk getoond; Voettekst: Wordt onder alle moduleonderdelen getoond; Begindatum: Vóór dezedatum wordt de module automatisch verborgen; Einddatum: Na deze datum wordt de module automatisch verborgen. Pagina instellingen - Basisinstellingen Icoon: Deze afbeelding wordt weergegeven in de titelbalk van deze module; Uitlijning: Standaard wordt de module volgens deze methode uitgelijnd; Kleur: Deze kleur is de achtergrondkleur van de module. Dit kan ingegeven worden als Engelse tekst, bijvoorbeeld 'yellow' of 'grey', maar ook als hexadecimale waarde, bijvoorbeeld '#FF00CB'; Randbreedte: De randbreedte van de module; Zichtbaarheid: De module wordt gemaximaliseerd weergegeven (alles zichtbaar) of geminimaliseerd (alleen titelbalk zichtbaar); Container weergeven: Indien aangevinkt wordt de geselecteerde container weergegeven; Afdrukken toestaan: Indien aangevinkt, is het mogelijk om deze module af te drukken, mits de printknop beschikbaar is gemaakt in de container; Syndicatie toestaan: Beschikbaarheid van RSS-feeds; Module container: de container die deze module omvat; Tijdelijk geheugen tijd (seconden): de tijdsduur die dit object in het tijdelijk geheugen gehouden moet worden. Pagina instellingen - Geavanceerde instellingen Stel in als standaard?: Indien aangevinkt wordt de pagina-instelling voor deze module als standaardinstelling voor nieuwe modules van dit type gebruikt; Op alle modules toepassen?: Vink deze optie aan als u wil dat de paginainstellingen voor deze module moeten toegepast worden op alle bestaande modules van dit type binnen het portaal; Verplaats naar pagina: De pagina waar deze module naar verplaats moet worden bij het klikken op ' bijwerken'. De module wordt op die pagina op het contentpane geplaatst. Modulespecifieke instellingen Voor sommige modules kunnen instellingen worden gemaakt, die specifiek voor die module gelden Een module verwijderen Skins Verwijder een module van een pagina door rechtsbovenin (afhankelijk van de gebruikte skin) via het modulemenu de optie 'verwijderen' te selecteren. Een skin is een verzameling van vormgevingen en opmaaktechnische instellingen. Hiertoe behoren de indeling van elke pagina in panes, kleuren en menustructuur. Via het menu 'Beheer' kunnen een andere skin voor de gehele website worden gekozen. Standaard wordt de Magister WEB Portal uitgeleverd met de skin "MagisterWebPortal - interior full". Via de skin is ook de positie van het menu te kiezen. Een skin kan op een bepaalde pagina worden toegepast (via de instellingen van de pagina), maar ook op het hele portaal. Om een overzicht te krijgen van de beschikbare skins en hun uiterlijk, kan via het menu 'beheer' - 'skins' een vooruitblik gegeven worden. De Host heeft de

11 Magister WEB Portal 9 mogelijkheid om nieuwe skins (gedownload, zelf gemaakt en/of gekocht) te uploaden en daarna toe te passen. Skins uploaden 1. Log in als 'host'; 2. Klik op het tabblad 'Gastheer'; 3. Klik op het submenu 'skins'; 4. Selecteer in het modulemenu de optie 'Skin uploaden'; 5. Selecteer m.b.v. de knop <bladeren> het zip-bestand dat u op uw eigen computer hebt staan en die de skindefinities bevatten; 6. Klik op Toevoegen; 7. Om meerdere skins in één keer te uploaden: herhaal de stappen 5 en 6; 8. Klik op Nieuw bestand uploaden; 9. De skins worden nu geïnstalleerd Containers Een container bepaalt de vormgeving en standaardfunctionaliteit van een module. Dit bevat de kleurstellingen van de rand en inhoud, de titelbalk en de al dan niet aanwezigheid van knoppen als printen, instellingen, de standaardactie. Bij een module kan worden ingesteld of de algemene container gebruikt moet worden, of een specifieke container voor alleen deze module. Er kan ook gekozen worden om geen container weer te geven. De Host kan zelf gemaakte, gedownloade en/of gekochte containers uploaden om ze daarna te gebruiken. Containers uploaden 1. Log in als 'host'; 2. Klik op het tabblad 'Gastheer'; 3. Klik op het submenu 'skins'; 4. Selecteer in het modulemenu de optie 'Container uploaden'; 5. Selecteer m.b.v. de knop <bladeren> het zip-bestand dat u op uw eigen computer hebt staan en die de containerdefinities bevatten; 6. Klik op Toevoegen; 7. Om meerdere containers in één keer te uploaden: herhaal de stappen 5 en 6; 8. Klik op Nieuw bestand uploaden; 9. De containers worden nu geïnstalleerd. 1.3 Autorisatie en rollen De Magister WEB Portal geeft bij aanroepen eerst de algemene website. Tijdens het inloggen vind een controle bij Magister plaats (via Medius). Is de gebruikersnaam een bekende in Magister? Zo ja: klopt het bijbehorende wachtwoord? Als de gebruikersnaam en wachtwoord in Magister voorkomen en overeenstemmen, dan gaat Medius in Magister op zoek naar de rollen die bij deze gebruiker actief zijn. Wijzigingen in de gebruikersgegevens (bijvoorbeeld nieuwe docent) worden dus automatisch meegenomen. Er hoeft voor de autorisatie dus helemaal niets in de MWP te worden ingesteld. Alle in Magister beschikbare rollen zijn overgenomen als rollen in de MWP. Deze zijn te herkennen aan de * voor de naam van de rol. Ook als er een wijziging is in de rollen (bijvoorbeeld een nieuwe rol), wordt dit automatisch in de MWP overgenomen.

12 10 Magister WEB Portal Voor elke beschikbare rol wordt een tabblad aangemaakt, waarop informatie kan komen die voor alle gebruikers met die rol van belang kan zijn. De vaste rollen in Magister kennen dus ook een tabblad, ook wel rolpagina's genoemd. Wanneer iemand inlogt die zowel docent als mentor is, dan zal deze gebruiker twee rolpagina's krijgen: die van docent en die van mentor. Voor alle modules en niet-rolpagina's geldt dat kan worden ingesteld wie de module of pagina mag zien en/of bewerken. Dit geeft de krachtige mogelijkheid om op de MWP alleen die informatie te tonen die voor de betreffende groep mensen van belang is. 1.4 SchoolMaster modules De MWP is in principe een op zich staand Content Management Systeem. SchoolMaster heeft een toevoeging op dit systeem gemaakt, waardoor gebruik gemaakt wordt van de autorisatie van Magister en ook informatie uit de Magisterdatabase wordt gehaald of juist in de Magister-database wordt geschreven. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van modules die, afhankelijk van de rol van de gebruiker, informatie van en naar Magister kan lezen en schrijven. In dit hoofdstuk volgt de uitleg van deze modules, die dus specifiek voor Magister zijn gemaakt Startscherm Via dit startscherm kunnen de handelingen worden uitgevoerd die voor de ingelogde persoon beschikbaar is. Afhankelijk van de rol van deze persoon worden één of meer knoppen getoond voor bijvoorbeeld het opvragen van informatie van een leerling of het invoeren van cijfers of absentie. Bij de definitieve versie van de MWP zal dit onderdeel verder uitgewerkt worden Dagrooster Het dagrooster toont het rooster voor de ingelogde docent voor de huidige dag. Op dit dagrooster wordt de klas/lesgroep, het vak en het lokaal getoond.

13 Index 11 Index - A - algemeen 2 Autorisatie 9 - B - Bewerken 5, 7 - C - CMS 2 configuratie 4 Container 3, 9 Content Management Systeem 2 controlpanel 3 - D - Dagrooster 10 DNN 2, 5 DotNetNuke 2, 5 - H - host 3 - I - Instellingen 5, 7 - M - menu 3 Module 3, 7, 8 Modules 10 - P - Pagina 3, 5, 6 pane 3 portal 3 - R - Rollen 3, 9 - S - Schoolmaster 10 Skin 3, 8 Startscherm 10 systeemeisen 4 - T - terminologie 3 toevoegen 5, 7 - V - Verwijderen 6, 8

De inlogpagina van het CMS wordt nu geladen. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in

De inlogpagina van het CMS wordt nu geladen. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in Handleiding Content 2 MS Gefeliciteerd met uw keuze voor Content 2 MS, het CMS van Eye for your Vision. Met ons CMS kunt u heel eenvoudig, zonder kennis van de onderliggende techniek, de inhoud van uw

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook.

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook. 2 Joomla ebook Bouw zelf een professionele website Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook

Nadere informatie

WordPress voor kleine bedrijven

WordPress voor kleine bedrijven WordPress voor kleine bedrijven Een fluitje van een cent! Over de auteur Hallo, mijn naam is Mark Botter en ik ontwikkel nu al meer dan 6 jaar websites. In 2007 ben ik afgestudeerd aan een grafische vormgeving

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

Beginnen met WordPress

Beginnen met WordPress Beginnen met WordPress Marc Hesp Hesp Online Communicatie www.hesp.nl Versie november 2012 Inhoudsopgave Introductie Voor wie is dit boek bedoeld? Wat is WordPress? Wat moet je regelen voor de installatie?

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook.

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook. 2 Joomla ebook Een fantastische website maak jezelf Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 Cliënt specificaties... 4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE... 5 2.1 Inloggen... 6 3 GEBRUIKERS...

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 06-07-2011 Versie 2.0

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 06-07-2011 Versie 2.0 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 06-07-2011 Versie 2.0 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding ZO+ Iron CMS 1 maart 2010

Handleiding ZO+ Iron CMS 1 maart 2010 Het is een product van ZO + internetspecialist [sinds 1993] is een modulair beheersysteem waarmee alle soorten websites gebouwd en onderhouden kunnen worden. Er zijn twee varianten beschikbaar, namelijk:

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2 Handleiding Content Management Systeem Umbraco Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Umbraco tour... 3 1.1 Inloggen in het Umbraco systeem... 3 1.2 De indeling van Umbraco... 3 2. Inhoud van uw website... 5 2.1

Nadere informatie