Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X"

Transcriptie

1 Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X Nortel Networks N Gedrukt in Denemarken

2 Proficiat met uw nieuwe Nortel 413X/414X-handset X geeft de frequentievariant aan van de modellen: 2 = (frequentieband MHz) 3 = (frequentieband MHz) 5 = (frequentieband MHz) Dankzij zijn lange batterijduur, gering gewicht, geringe afmetingen en praktische vorm biedt de 413X/414X-handset u het uiterste op gebied van flexibiliteit en mobiliteit. STOP! Laad de handset eerst uur op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.

3 De 413X/414X-handset is bedoeld voor gebruik met de volgende Nortelhostsystemen: Norstar MICS 7.0 of hoger (Modular Integrated Communications System) Norstar CICS 7.0 of hoger (Compact Integrated Communications System) BCM 3.7 of hoger (Business Communication Manager)

4

5 Inhoudsopgave Aan de slag Informatie over de handset Informatie over de accu Accu installeren Accu opladen Accucapaciteit controleren Accu verwijderen Handset 413X/414X Display van de handset Softkeys voor de display Display met verlichting Basisopties handset Handset aan-/uitzetten Luidsprekervolume aanpassen Menutaal wijzigen Instellingen handset aanpassen Bellen en gebeld worden Rechtstreeks kiezen Kiezen vanuit de ruststand (nummer voorbereiden) Kiezen vanuit het telefoonboek Nummer herhalen Gesprekken beantwoorden In de wachtstand zetten Een tweede gesprek beginnen of beantwoorden Gesprek tijdelijk onderbreken Luidspreker inschakelen Berichten beantwoorden Overige functies van de handset.. 29 Navigeren in het menu Telefoonboek gebruiken Tekstberichten (MSF) gebruiken.. 36 Snelfuncties Algemene informatie Problemen oplossen Informatie

6 6

7 Aan de slag Lees voordat u de handset gaat gebruiken eerst alle informatie in dit hoofdstuk. Informatie over de handset Zorg ervoor dat het voltage van de adapter overeenkomt met de spanning van het lichtnet. Handset 413X/414X maakt gebruik van radiosignalen en de verbinding is niet onder alle omstandigheden gegarandeerd. Houd er rekening mee dat u in noodsituaties nooit volledig kunt vertrouwen op een draadloze handset. Gebruik de handset nooit: in de buurt van elektronische ontstekers in afgeschermde ruimten in gebieden waar radiotransmissie verboden is in het vliegtuig Houd de handset uit de buurt van: water en natte of vochtige ruimten warmtebronnen, direct zonlicht of niet-geventileerde ruimten apparaten die sterk magnetische velden genereren zoals elektrische toestellen, fluorescerende lampen, computers, radio's, televisies of faxapparaten ruimten waar de handset helemaal afgedekt kan raken, de ventilatie ervan wordt verhinderd, vloeistoffen op het apparaat 7

8 geknoeid kunnen worden of waarin via de openingen vreemde voorwerpen in de handset terecht kunnen komen. ruimten met stof, trillingen, schokken of extreme temperaturen Controleer of zich geen kleine metalen voorwerpen in de oortelefoon/microfoon bevinden voordat u de handset gebruikt. Bewaar en plaats geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve stoffen in de buurt van of in dezelfde ruimte als waarin u de handset, onderdelen of accessoires ervan bewaart. Informatie over de accu Lees voordat u de accu gebruikt, de volgende informatie. Verwissel de accu nooit in situaties waarin explosiegevaar bestaat, zoals ruimten waar brandbare vloeistoffen of gassen worden bewaard. Wanneer de accu in het vuur wordt geworpen, zal deze ontploffen. Gebruik voor het laden van de accu's alleen de door Nortel Network goedgekeurde lader en gebruik de juiste accu's. Gebruik voor handset 413X/414X alleen accutype NT7B65LD. Gebruik de accu's niet voor andere toepassingen. Deze accu's zijn speciaal en ALLEEN ontworpen 8

9 voor gebruik in handset 413X/414X en lader 413X/414X. Oneigenlijk gebruik van de accu's kan brandgevaar veroorzaken. Voer nooit handelingen uit die kortsluiting van de accu kunnen veroorzaken. Vermijd contact van de accu of de lader met geleidende metalen voorwerpen. Accu installeren Bij verzending wordt in de fabriek de accu in de handset geplaatst. 1 Draai voor het vervangen van de accu het plaatje aan de onderkant van de handset los om toegang tot de accuhouder te krijgen. Gebruik een normale schroevendraaier. 2 Steek de schroevendraaier in de smalle gleuf achter het klepje en open hiermee de handset. 9

10 3 Steek de accusteker in de sleuf in de accuhouder. 4 Plaats de accu zodanig dat het etiket leesbaar is. 5 Plaats het klepje weer terug. Accu opladen Als u de accu voor de eerste keer oplaadt, moet u de handset uur op de lader laten staan om de accu volledig op te laden. Normaal gesproken duurt het ongeveer 3,5 uur om een lege handset weer helemaal op te laden. 10

11 Plaats de handset in de lader. Opladen van de accu gaat het beste in een ruimte waarin de temperatuur tussen de 0 C en 25 C ligt. Plaats de handset nooit in direct zonlicht. De accu is voorzien van een ingebouwde warmtesensor die het laden onderbreekt zodra de temperatuur te hoog wordt. 11

12 Als de handset is uitgeschakeld als deze in de lader wordt geplaatst, geeft alleen de LED aan dat de accu wordt geladen. Als de handset is uitgeschakeld, knippert de LED tijdens het laden met een lage frequentie en brandt constant zodra het laden is voltooid. Het toestel reageert niet op inkomende oproepen. Als de handset tijdens het laden is uitgeschakeld, wordt de oplaadstatus weergegeven op de display. De display keert terug naar de normale modus zodra de accu volledig is opgeladen. Het toestel trilt niet. Automatisch beantwoorden is uitgeschakeld. De handset reageert normaal op inkomende oproepen. De accu moet worden opgeladen zodra de display ACCU LEEG of wanneer de handset niet kan worden ingeschakeld. Als de accu helemaal leeg is, kan het tot 10 minuten duren voordat het opladen begint (display licht op). Zodra de lader begint met opladen, geeft de display de status weer als de handset is ingeschakeld. Accucapaciteit controleren In het menu ACCU kunt u zien wat de resterende accucapaciteit is. Voor het aflezen van de juiste capaciteit moet de handset minimaal één uur niet in de lader hebben gestaan. 1 Druk op MENU ( ) en ga met de < - of >-toets naar het menu ACCU. 12

13 2 Druk op om het menu ACCU te openen en controleer de huidige status van de accucapaciteit. 3 Druk op om terug te gaan naar het hoofdmenu of druk op MENU ( ) om te beëindigen. De indicatie op de display is niet zo zeer een precieze weergave van de resterende spreektijd, maar slechts een indicatie van de accuspanning. Accu verwijderen Defecte accu's moeten worden afgegeven bij een inzamelpunt voor chemisch afval. Waarschuwing: Nikkelmetaalhydri de accu's moeten op de juiste wijze worden verwijderd. Gooi de accu's niet bij kantoor- of huishoudelijk afval. Nikkelmetaalhydride accu's kunnen worden gerecycled. Houd rekening met het milieu en breng afgedankte accu's naar het dichtstbijzijnde recyclepunt voor hergebruik of voor verantwoorde verwerking. Voor meer informatie over het verwijderen van accu's en recyclepunten in uw omgeving kunt u contact opnemen met uw systeembeheerder. 13

14 Handset 413X/414X AC CD B D F G H I J J L K A B C D E Indicatielampje voor berichten Knippert als er een nieuw bericht is. Volumeregeling Hiermee kunt u het volume van het toestel en het belsignaal aanpassen. Display Geeft gespreksinformatie en statuspictogrammen van de handset weer, en leidt u door functies en menuopties. Headset-aansluiting Alleen aanwezig op handset 414X. 14

15 E Microfoon Met toets F t/m L kunt u verschillende functies activeren als de handset in rust of in gebruik is. In rust: De handset is niet actief (niet in gebruik). In gebruik: De handset is actief; er wordt een gesprek gevoerd of een functie uitgevoerd. F Menutoets In rust Optiemenu van de (niet actief) handset openen. In gebruik (actief) G In rust (niet actief) Een functieoptie activeren. < ( )-toets In gebruik (actief) H In rust (niet actief) Het menu Herkieslijst openen. Een functieoptie activeren. > ( )-toets Het menu Telefoonboek openen. In gebruik Een functieoptie (actief) activeren. I ( )-toets In rust (niet actief) In gebruik (actief) J In rust (niet actief) Toets lang (drie seconden) ingedrukt houden om de handset uit te schakelen. Hiermee schakelt u de microfoon tijdens een gesprek in of uit. Functietoets Twee maal kort indrukken om de display in te schakelen. of Een functie oproepen. 15

16 In gebruik (actief) K R ( In rust (niet actief) In gebruik (actief) L In rust (niet actief) In gebruik (actief) Een functie oproepen of beëindigen. of Toets lang ingedrukt houden om de luidspreker in te schakelen (alleen aanwezig op 414X). )-toets Kort indrukken om de berichtenlijst te openen. of Toets lang (drie seconden) ingedrukt houden om het menu tekstberichten (MSF-BERICHTEN) te openen. Hiermee plaatst u gesprekken in de wachtstand. Toets In rust/in gebruik De handset inschakelen. Een gesprek beëindigen. Display van de handset De display van de handset bevat vier regels. Voorbeeld van informatie op display JOHN 2245 PETER heeft gebeld VOLGENDE OPROEP VERWIJDEREN (((.))) Regel 1 Regel 2 Regel 3 Regel 4 16

17 De display geeft de volgende informatie weer: Stand-bytekst: Is de handset in rust (niet actief), dan wordt op de eerste regel van de display de naam en het nummer van uw toestel weergegeven. Informatieve tekst: De tweede regel van de display bevat informatie over het gesprek of de functie. Functieopties: Op de derde regel van de display worden functieopties weergegeven. Welke functieopties worden weergegeven is afhankelijk van het soort gesprek dat wordt gevoerd of de functie die wordt gebruikt. Pictogrammen van de handset: Op de vierde regel van de display worden de volgende pictogrammen weergegeven: (((.))) Het signaalpictogram geeft aan dat u verbinding hebt met het systeem. Opmerking: Het pictogram gaat knipperen als het systeem bezet is. U kunt dan geen gesprekken aanvragen of beantwoorden. Het enveloppictogram geeft aan dat er een nieuw tekstbericht is (MSF-BERICHTEN). Als u de optiemenu's van de handset opent, wordt er een linker- en een rechterpijltoets op de display weergegeven. Het telefoonpictogram geeft aan dat er een gesprek wordt gevoerd. Opmerking: Het pictogram knippert als er een gespreksverbinding tot stand wordt gebracht. 17

18 Softkeys voor de display Voor het activeren van functieopties kunnen de drie softkeys voor de display worden gebruikt die op de derde regel van de display worden weergegeven. De volgende afbeelding geeft de softkey-indeling voor de functieopties op de derde regel van de display weer. Voorbeeld van softkey-indeling op display VOLGENDE BELLEN VERWIJDEREN Softkeys Regel Softkeys voor de display Display met verlichting De verlichting van de display wordt ingeschakeld bij een inkomend gesprek of als u een toets indrukt. Als de handset niet actief is, wordt de verlichting na 10 seconden weer uitgeschakeld. U kunt de verlichting uitschakelen om stroom te besparen. Raadpleeg het hoofdstuk Instellingen handset aanpassen in deze handleiding voor meer informatie. Opmerking: De displayverlichting wordt uitgeschakeld zodra u de toetsvergrendelingsfunctie activeert. 18

19 Basisopties handset Handset aan-/uitzetten AAN Druk op. Als de handset wordt ingeschakeld, wordt linksonder op de display het signaalpictogram weergegeven als de handset is aangemeld bij een systeem. UIT Houd ( ) 3 seconden ingedrukt. Luidsprekervolume aanpassen 1 Druk op. 2 Met de twee toetsen rechtsboven op de handset kunt u het volume regelen. 3 Druk nogmaals op. Menutaal wijzigen Er zijn elf talen voorgeprogrammeerd op de handset: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands, Portugees, Turks, Deens, Zweeds en Noors. 1 Druk op MENU ( ) en druk vervolgens op. 2 Ga met de <>-toetsen naar KIES PROFIELTAAL en druk vervolgens op. 3 Markeer een van de voorgeprogrammeerde talen met behulp van de <> -toetsen en druk vervolgens op om de gewenste taal te selecteren. 19

20 4 Druk o MENU ( ) om de menustructuur te verlaten. Zie Afbeelding 1 op pagina 48. Instellingen handset aanpassen De handset heeft één door de gebruiker gedefinieerd profiel (in te stellen) en een modus waarin alle geluiden zijn uitgeschakeld (STIL). Druk op MENU ( ) en vervolgens op om het profiel weer te geven. Alle instellingen moeten onder het profiel worden gedefinieerd. De display geeft weer of de modus STIL is geactiveerd. Profiel instellen Hieronder kunt u lezen hoe u een profiel instelt. 1 Druk op MENU ( ) om het menu SETUP PROFIEL te openen. 2 Druk op. U kunt nu met < of > door de verschillende instellingen lopen. 3 Druk op zodra u bij de instelling komt die u wilt wijzigen (of zie). 4 Wijzig de instelling overeenkomstig uw voorkeur, bevestig uw keuze met en u gaat automatisch naar de volgende instelling. 5 Druk op MENU ( ) om het instellen van het profiel te beëindigen. Zie Afbeelding 2 op pagina

21 Omschrijving van profielfuncties BELSIGNAAL: Blader met < en > door de 9 verschillende beltonen. Bevestig uw keuze met. BELSIG. VOL: Gebruik < of > om het volume hoger of lager in te stellen. Bevestig uw keuze met. TOETS KLIK: Gebruik < en > om het volume hoger of lager in te stellen. Bevestig uw keuze met. TRILLER: Kan worden in-/uitgeschakeld met < en >. Bevestig uw keuze met. (Werkt alleen op handset 414X). AUT. BEANTW.: Kan worden in-/uitgeschakeld met < en >. Bevestig uw keuze met. Als deze functie is ingeschakeld, schakelt de telefoon bij het overgaan direct automatisch over naar de stand In gebruik. START VOLUME: Met < en > kunt u het startvolume aanpassen. Bevestig uw keuze met. UIT BEREIK: De indicatie voor het bereik kan worden in- of uitgeschakeld met < en >. Bevestig uw keuze met. Als de indicatie voor het bereik is ingeschakeld, wordt een geluidssignaal weergegeven zodra de telefoon zich buiten het bereik van het basisstation bevindt. op de display wordt dan UIT BEREIK weergegeven. 21

22 Wanneer u bezig bent met een gesprek (en u bevindt zich buiten het bereik), wordt het gesprek doorgeschakeld naar het basisstation. AUTO KEYLOCK: U kunt de auto keylock in-/ uitschakelen met < en >. Bevestig uw keuze met. Als de auto keylock is ingeschakeld, vergrendelt de handset automatisch na 60 seconden de toetsen. Druk op MENU ( ) en druk vervolgens op om de toetsen weer te activeren. Taal: Markeer één van de voorgeprogrammeerde talen met < en >. Bevestig uw keuze met. DISPL. VERL.: Kan worden in-/uitgeschakeld met < en >. Bevestig uw keuze met. Zie Overige functies van de handset op pagina 29 voor meer informatie over het menu. 22

23 Bellen en gebeld worden Om te kunnen bellen en gebeld te kunnen worden, moet de handset zijn aangemeld en geregistreerd. (Neem contact op met uw systeembeheerder om uw handset aan te melden). Kies voor interne gesprekken het betreffende toestelnummer. (Neem contact op met de systeembeheerder voor een lijst met toestelnummers). Kies voor externe gesprekken de externe code (of de lijngroepcode) om een extern gesprek aan te vragen en kies vervolgens het externe telefoonnummer. (Neem contact op met de systeembeheerder als u niet weet welke externe code of lijngroepcode u moet gebruiken). Rechtstreeks kiezen 1 Druk op, het pictogram op de display gaat knipperen tot de verbinding tot stand is gebracht. 2 Kies het gewenste nummer. 3 Druk nogmaals op om het gesprek te beëindigen. Kiezen vanuit de ruststand (nummer voorbereiden) 1 Kies het gewenste nummer. Indien gewenst kunt u door ingedrukt te houden een pauze ingelasten. 2 Druk op. 3 Druk nogmaals op om het gesprek te beëindigen. 23

24 Kiezen vanuit het telefoonboek 1 Druk op > ( ) om het telefoonboek te openen. 2 Gebruik de < > -toetsen om het gewenste nummer te zoeken of kies op de beginletter van de bijbehorende naam met de cijfertoetsen Druk op, het pictogram op de display gaat knipperen tot de verbinding tot stand is gebracht. 4 Druk nogmaals op om het gesprek te beëindigen. Opmerking: Zie Telefoonboek gebruiken op pagina 32 voor meer informatie over het gebruik van het telefoonboek. Nummer herhalen De handset bewaart maximaal 10 herkiesnummers. Elk nummer wordt maar een keer in de lijst weergegeven. 1 Druk op < ( ) om de herkieslijst te openen. U kunt ook naar het menu NR. HERHALEN gaan vanuit het hoofdmenu. 2 Zoek het gewenste nummer met de < > -toetsen. Opnieuw gekozen nummers worden aangeduid met NR.HERHALEN of met de naam van de persoon die heeft gebeld, als deze in het telefoonboek is opgenomen. 24

25 3 Druk op, het pictogram op de display gaat knipperen tot de verbinding tot stand is gebracht. 4 Druk nogmaals op om het gesprek te beëindigen. Opmerking: U kunt de herkieslijst of de functie Laatste nummer herhalen ( 5) om het laatst gekozen externe nummer te herhalen. Gesprekken beantwoorden Afhankelijk van de configuratie van de hardware/software van het systeem geeft de display het nummer (CLID) van inkomende externe oproepen weer. De systeembeheerder moet de CLID-functie inschakelen voor uw handset in de systeemconfiguratie. Ga als volgt te werk om een gesprek te beantwoorden: Druk op om een gesprek te beantwoorden als de handset overgaat. Gebruikt u een headset, druk dan op een willekeurige toets om het gesprek te beantwoorden. Het belsignaal beëindigen zonder het gesprek te beantwoorden doet u als volgt: 25

26 Druk op om het belsignaal tijdelijk uit te schakelen. Op de display wordt weergegeven:»belsig. UIT«Een ander mogelijkheid om het belsignaal tijdelijk uit te schakelen is het indrukken van een van de toetsen voor volumeregeling. In de wachtstand zetten 1 Bent u in gesprek, druk dan op R ( ). 2 Om het gesprek uit de wachtstand terug te halen drukt u nogmaals op R ( ). Een tweede gesprek beginnen of beantwoorden U kunt twee gesprekken tegelijkertijd aannemen. Heen en weer schaken tussen de gesprekken kan met R ( ). Een tweede gesprek aannemen terwijl u al in gesprek bent, gaat als volgt: Druk op R ( ) om het tweede gesprek te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wachtstand gezet. Een gesprek in de wachtstand zetten en een tweede gesprek aanvragen gaat als volgt: 1 Druk op R ( ) om het eerste gesprek in de wachtstand te zetten. 2 Kies het nummer voor het tweede gesprek. 26

27 Teruggaan naar het eerste gesprek gaat als volgt: Druk nogmaals op R ( ) om terug te gaan naar het eerste gesprek. Het tweede gesprek wordt automatisch in de wachtstand gezet. Gesprek tijdelijk onderbreken 1 Druk tijdens het gesprek. 2 Druk nogmaals op om de onderbreking op te heffen. Luidspreker inschakelen Alleen aanwezig op handset 414X. 1 Tijdens het bellen kunt u de luidspreker inschakelen door (lang) in te drukken. 2 Druk nogmaals (lang) op om de luidspreker weer uit te schakelen. Berichten beantwoorden U kunt berichten lezen via een ander intern nummer van het systeem en u kunt voic berichten beluisteren. De rode LED op de handset gaat knipperen als u een bericht ontvangt van een interne centrale voor spraakberichten of van een andere telefoon in het systeem. De LED geeft aan dat er een nog niet beluisterd bericht is. 27

28 Berichten bekijken, beantwoorden en beluisteren 1 Is de telefoon in ruststand, druk dan op R ( ) (toets kort indrukken) om naar de berichtenlijst te gaan. 2 Druk op VOLGENDE om alle berichten in de lijst te bekijken. Opmerking: De softkey VOLGENDE wordt alleen op de display weergegeven als er meer dan één bericht is. 3 Druk op BELLEN om een bericht uit de lijst te beantwoorden. 4 Druk op VERWIJDEREN om een bericht uit de lijst te wissen. Opmerking: Raadpleeg de documentatie die bij de interne centrale voor spraakberichten hoort voor meer informatie over mailboxopties. 28

29 Overige functies van de handset Navigeren in het menu Druk op MENU ( ) om de menustructuur te openen of te sluiten. Deze toets moet worden gebruikt als u NEE of VERWIJDEREN wilt gebruiken in de menustructuur. Druk op om naar een lager niveau in het menu te gaan. Zit u in het laagste niveau van het menu, dan kunt u met deze toets de instelling opslaan, waarna u terugkeert naar het bovenliggende niveau. Gebruik de toets als u JA wilt selecteren. Opmerking: Bent u in het menu als er een inkomend gesprek binnenkomt, dan wordt het menu verlaten en wordt het gesprek op normale wijze behandeld. Zie Afbeelding 3 op pagina 50. Menustructuur Het hoofdmenu bestaat uit de volgende 8 menu's: Menu SETUP PROFIEL Voor meer informatie zie Instellingen handset aanpassen op pagina 20. MENU EXT. SERVICE Externe diensten zijn alleen van toepassing op de centrale handset. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie. Menu ACCU Voor meer informatie zie Accucapaciteit controleren op pagina

30 Menu TELEFOONBOEK Voor meer informatie zie Telefoonboek gebruiken op pagina 32. Menu NR.HERHALEN De handset bewaart maximaal 10 herkiesnummers. Elk nummer wordt maar een keer in de lijst weergegeven. Druk op MENU ( ), druk vier keer op > vanuit de stand-bytekst om het menu NR.HERHALEN te openen en druk vervolgens op. Druk meerdere keren op < om achterwaarts door de gekozen nummers te lopen (vanaf het laatst gekozen nummer naar het oudste herkiesnummer). Met de rechterpijl loopt u in omgekeerde richting door de lijst. Opmerking: U kunt ook naar het menu NR.HERHALEN gaan met de < ( )-toets. De nummers worden aangeduid met NR.HERHALEN of met de naam. Wilt u een herhalingsnummer wissen, gebruik dan < of > om naar de betreffende naam/nummer te gaan en druk vervolgens twee keer op. De naam/het nummer is nu gewist. Als u het nummer opslaat, wordt het in het telefoonboek opgenomen. Het is mogelijk voorkiesnummers toe te voegen aan de herhalingsnummers. 30

31 Ga naar het nummer dat u wilt bewerken en druk de cijfertoetsen in van het voorkiesnummer dat u aan het herhalingsnummer wilt toevoegen, bijv. voorkiesnummer = 0. Zie ook Nummer herhalen op pagina 24. Menu MSF-BERICHTEN Voor meer informatie zie Berichten beantwoorden op pagina 27. Menu LOGIN Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie over deze menuoptie. Menu MSF FUNCTIE MSF-functies zijn speciale, op MSF (Massage Service Function) gebaseerde functies. Voor deze functies heeft het centrale systeem speciale software nodig. Opmerking: Het menu TELEFOONBOEK, NR.HERHALEN en MSF-BERICHTEN kunt u direct openen. Het menu TELEFOONBOEK opent u door op > ( ) te drukken, het menu NR.HERHALEN door op < ( ) te drukken en het menu MSF-BERICHTEN door R ( ) kort ingedrukt te houden. 31

32 Telefoonboek gebruiken U kunt telefoonnummers en namen opslaan in het telefoonboek. In het telefoonboek kunt u maximaal 80 nummers onder een bepaalde naam opslaan. Voor elk nummer is een maximale ruimte van 23 cijfers beschikbaar. Voor elke naam is een maximale ruimte van 24 cijfers beschikbaar. Namen worden op alfabetische volgorde gesorteerd op basis van de eerste letter. Alfanumeriek toetsenbord gebruiken De normale kiestoetsen (0-9) worden ook gebruikt voor het invoeren van de namen in het telefoonboek. Als u de toetsen een aantal keren indrukt, worden de desbetreffende letters op de display weergegeven. Spaties kunt u invoegen met de 0 -toets. Met de -toets kunt u wisselen tussen hoofdletters en kleine letters. Met de pijltoetsen kunt u de cursor verplaatsen. Met de linker pijltoets kunt u ook tekens verwijderen (1 sec. ingedrukt houden) = verwijderen. U kunt nieuwe letters tussenvoegen. Bij het indrukken van een andere toets en bij pauzes langer dan 1 seconde gaat de cursor automatisch naar de volgende positie. 32

33 Toets Hoofdletter Kleine letter 1?! * / = & ( ) % 2 A B C 2 Ä Å À Á Ã Æ Ç 3 D E F 3 È É Ê Ë?! * / = & ( ) % a b c 2 ä å à á ã æ ç d e f 3 è é ê ë 4 G H I 4 Ì Í Î Ï g h i 4 ì í î ï 5 J K L 5 j k l 5 6 M N O 6 Ñ Ö Ò Ó Ô Õ Ø m n o 6 ñ ö ò ó ô õ ø 7 P Q R S 7 ß p q r s 7 ß 8 T U V 8 Ü Ù Ú t u v 8 ü ù ú û Û 9 W X Y Z 9 w x y z 9 0 [Spatie],. 0 : ; _ ^ ~ * A a a A [Spatie],. 0 : ; _ ^ ~ # $ < > { } [ \ ] $ < > { } [ \ ] Een nummer opslaan 1 Druk in rust op het nummer dat u wilt opslaan (max. 23 tekens), druk op > en daarna op. 2 Geef een naam op (max. 24 tekens) en druk op om het nummer op te slaan. Na het opslaan keert de telefoon terug in de stand-bymodus. 33

34 3 Als op de display GEHEUGEN VOL wordt weergegeven, moet u één of meerdere nummers uit het telefoonboek wissen. Zie Afbeelding 5 op pagina 52. Opslaan vanuit de herkieslijst 1 Is de telefoon in ruststand, ga dan met de < -toets naar het nummer in de herkieslijst dat u wilt opslaan in het telefoonboek. 2 Druk op, vervolgens op > en daarna nogmaals op. 3 Voer een naam in en druk op om het herkiesnummer in het telefoonboek op te slaan. Nummer van de laatste beller opslaan Is de telefoon in de ruststand, druk dan op < om het nummer van de laatste beller op te slaan, druk vervolgens op, daarna op > en vervolgens nogmaals op om te bevestigen. Nummers uit het TELEFOONBOEK lezen 1 Is de telefoon in ruststand, druk dan op > ( ) om het telefoonboek te openen. 2 Om snel te zoeken: druk op de eerste letter van de naam (cijfertoetsen 2-9)(Zie Alfanumeriek toetsenbord gebruiken op pagina 32). 3 Druk op om de op de display weergegeven persoon te bellen. U kunt het menu TELEFOONBOEK ook vanuit het hoofdmenu openen. 34

35 4 Druk op MENU ( ) om het telefoonboek te verlaten. Opmerking: U kunt het telefoonboek ook bekijken en bewerken als u aan het bellen bent (in gebruik) door > ( ) even ingedrukt te houden. Zie Afbeelding 6 op pagina 53. Nummers wijzigen 1 Is de telefoon in ruststand is, druk dan op > ( ) om het telefoonboek te openen. 2 Ga met de < > -toetsen naar het nummer dat u wilt bewerken, druk op, druk op > en druk vervolgens op. 3 Bewerk het nummer en druk vervolgens op om het nummer op te slaan. Opmerking: U kunt het telefoonboek ook bekijken en bewerken als u aan het bellen bent (in gebruik) door > ( ) even ingedrukt te houden. Zie Afbeelding 6 op pagina 53. Herkiesnummer wijzigen 1 Is de telefoon in ruststand, druk dan op < ( ), gebruik de < > -toetsen om naar het herkiesnummer te gaan dat u wilt bewerken en toets de cijfers in die u aan het nummer wilt toevoegen, bijv. voorkiesnummer = O. 2 Druk op, vervolgens op >, voer een naam in en druk nogmaals op om het nummer op te slaan. 35

36 Nummers verwijderen 1 Is de telefoon in ruststand, druk dan op > ( ) om het telefoonboek te openen. 2 Ga met de < > -toetsen naar het nummer dat u wilt wissen en druk twee keer op. Zie Afbeelding 6 op pagina 53. Nummers wissen uit de herkieslijst Is de telefoon in ruststand, druk dan op < ( ), ga vervolgens met de < > -toetsen naar de naam/het nummer dat u wilt wissen en druk twee keer op. De naam/het nummer is nu gewist. Als het gaat om een opgeslagen nummer, dan wordt het uit het telefoonboek gewist. Tekstberichten (MSF) gebruiken U kunt de handset gebruiken om tekstberichten te verzenden naar een andere handset in het systeem. Opmerking: Het verzenden van tekstberichten wordt niet ondersteund. Deze functie wordt wel in toekomstige versies ondersteund. Zie Afbeelding 4 op pagina 51. Zodra u een bericht ontvangt, wordt het enveloppictogram op de display weergegeven. De enveloppictogram geeft aan dat er één of meerdere ongelezen berichten of onbeantwoorde gesprekken zijn. Een tekstbericht wordt weergegeven op de display en na het lezen van het bericht verdwijnt het enveloppictogram. 36

37 Bevat het bericht een terugbelnummer, dan wordt dit nummer weergegeven in de onderste regel van de display. Zolang het terugbelnummer op de display wordt weergegeven, kunt u dit kiezen door op te drukken. De eerste letter op de display, voor de datum- en tijdweergave, geeft de berichtstatus aan: gelezen (G), ongelezen (O) of vergrendeld (V). Een bericht bestaat uit maximaal 72 letters of cijfers (2 displayschermen met elk 48 tekens). Een terugbelnummer bestaat uit max. 23 cijfers (of letters voor ). U kunt 14 berichten opslaan in de handset. Ontvangt u een nieuw bericht, dan wordt het oudste niet-vergrendelde bericht gewist. Vergrendelde berichten worden niet automatisch overschreven, maar kunnen handmatig worden gewist. U kunt maximaal 7 berichten vergrendelen. Een MSF-bericht lezen 1 Is de telefoon in ruststand, houd R ( ) dan even ingedrukt en druk vervolgens op. Bestaat het bericht uit meer dan 48 letters of cijfers, dan wordt het verdeeld over 2 displayschermen weergegeven. 2 Gebruik de > -toets om door het bericht te bladeren. 3 Druk op om te zien wie de afzender van het bericht is. 4 Druk op MENU ( ) om het bericht te verlaten. 37

38 Een MSF-bericht beantwoorden 1 Is de telefoon in ruststand, druk dan op R ( ) om het bericht te openen, vervolgens op, nogmaals op en gebruik de < > -toetsen om naar de antwoordfunctie te gaan, druk nogmaals op en u kunt het bericht beantwoorden. 2 Druk na het schrijven van uw antwoord op om het te bevestigen. Een MSF-bericht doorsturen 1 Is de telefoon in ruststand, druk dan op R ( ) om het bericht te openen, vervolgens op, druk nogmaals op en ga met de < > -toetsen naar de doorstuurfunctie, druk twee keer op en u kunt het nummer van de ontvanger kiezen. 2 Druk op om te bevestigen. Alle MSF-berichten verwijderen 1 Is de telefoon in ruststand, druk dan op R ( ) om de berichtenlijst te open, vervolgens op, druk nogmaals op en ga met de < > -toetsen naar de wisfunctie. 2 Druk op om alle berichten te wissen. Een MSF-bericht wissen 1 Is de telefoon in ruststand, druk dan op R ( ) om het bericht te openen, vervolgens op, druk nogmaals op en ga met de < >-toetsen naar de wisfunctie. 2 Druk op om het bericht te wissen. 38

39 Een MSF-bericht vergrendelen/ ontgrendelen Als u een bericht vergrendelt, wordt dit niet automatisch overschreven wanneer u een nieuw bericht ontvangt. Als u een nieuw bericht ontvangt, wordt het oudste niet-vergrendelde bericht gewist. 1 Is de telefoon in ruststand, druk dan op R ( ) om het bericht te openen, vervolgens op, druk nogmaals op en ga met de < > -toetsen naar de functie vergrendelen/ontgrendelen 2 Druk op om het bericht te vergrendelen/ontgrendelen. Een MSF-bericht schrijven 1 Is de telefoon in ruststand, houd dan R ( ) even ingedrukt om een nieuw bericht te schrijven, bevestig uw keuze met en schrijf vervolgens uw bericht. 2 Verzenden doet u door op te drukken, het nummer van de ontvanger te kiezen en dit vervolgens te bevestigen met. 3 Zijn er één of meer berichten opgeslagen, ga dan als volgt te werk: Druk op R ( ), vervolgens op >, bevestig met en schrijf vervolgens uw bericht. Druk op, kies het nummer van de ontvanger en bevestig uw keuze met. Het bericht wordt verzonden. Opmerking: Wordt een verzonden bericht niet ontvangen, dan krijgt degene die het heeft verzonden een melding op de display. 39

Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X

Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X www.nortel.com 2005 Nortel Networks N0028551 01 Gedrukt in Denemarken Proficiat met uw nieuwe Nortel 413X/414X-handset X geeft de frequentievariant

Nadere informatie

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing Boston 520 Extra handset met lader Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

Nortel Gebruikershandleiding DECThandset

Nortel Gebruikershandleiding DECThandset Nortel Gebruikershandleiding DECThandset 4145Ex en 4146Ex www.nortel.com 2007 Nortel Networks NN40110-103-DU Gedrukt in Denemarken Proficiat met uw nieuwe Nortel 4145Ex/4146Ex-handset Dankzij zijn lange

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

BeoCom 4. Bedieningshandleiding

BeoCom 4. Bedieningshandleiding BeoCom 4 Bedieningshandleiding Voordat u begint... Legenda Raadpleeg deze legenda om te zien hoe in deze handleiding een toets of statusdisplay in een reeks instructies wordt afgebeeld. De toetsen op de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Inhoudsopgave Nummers kiezen... 3 De luidspreker gebruiken... 3 Telefoneren met behulp van de herhaallijst... 3 Nummers in de herhaallijst

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon De gebruikers handleiding Cisco IP-telefoon 1 Inhoudsopgave Belangrijk om te weten 3 De telefoon in één oogopslag 4,5 Een gesprek voeren 6 Een gesprek beantwoorden 7 Een gesprek uitschakelen 8 Een gesprek

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies. Overzicht

Belangrijke veiligheidsinstructies. Overzicht Snelstartgids CD180 Belangrijke veiligheidsinstructies Gebruik uitsluitend de voeding die bij de technische gegevens wordt vermeld. Stel het product niet bloot aan vloeistoffen. Ontploffingsgevaar als

Nadere informatie

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik MCS Rimini DECT telefoon voor slechthorenden Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 1.1. De telefoon aansluiten

Nadere informatie

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader Boston 630 Digitale draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Extra handset met lader Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet

Nadere informatie

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER ENVIVO BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE PRODUCT OVERZICHT... 4 KNOPPEN... 6 BLUETOOTH MODUS... 6 Bluetooth Paren... 6 Muziek afspelen in Bluetooth modus...10 Handenvrij

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt!

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! 1 Aansluiti ng voor oplader 2 Zaklamp 3 Scherm 4 M2-toets 5 M1-toets 6 Verzendtoets 7 Oortelefo on 10

Nadere informatie

De Konftel 250 Korte handleiding

De Konftel 250 Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 250 Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 250 is een conferentietelefoon die kan worden aangesloten op analoge telefoonaansluitingen. Zie

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT - Dient de hoofdtelefoon aan uw mobiele telefoon te worden gepaard. Zie paragraaf BLUETREK Skin paren in deze handleiding. Inleiding Deze BLUETREK Skin-headset

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. www.philips.com/welcome D310 D315. Korte gebruikershandleiding

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. www.philips.com/welcome D310 D315. Korte gebruikershandleiding Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome D310 D315 Korte gebruikershandleiding Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing Het elektrische netwerk is geclassificeerd

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AFR-060 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen FITTING SCHAKELAAR Lees voordat

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0 Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies Dit apparaat is geproduceerd conform ons gecertificeerde systeem voor milieubeheer (ISO

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AFR-060 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen FITTING SCHAKELAAR Lees voordat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DTX_600

GEBRUIKSAANWIJZING DTX_600 GEBRUIKSAANWIJZING DTX_600 INTRODUCTIE De DTX-600 is een draadloze uitbreidings-handset die gebruikt kan worden samen met de Profoon DTX-600 serie draadloze telefoons. Met losse DTX-600 handsets kunt

Nadere informatie

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI AT-320 Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructie: Neem het onderstaande in acht: Vermijd opslag en gebruik in te warme en vochtige plaatsen. Het gebruik in zulke

Nadere informatie

De Konftel 300W Korte handleiding

De Konftel 300W Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 300W Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 300W is een draadloze conferentietelefoon op batterijen, die kan worden aangesloten op DECT-systemen,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECTstandaard biedt

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. CD190 CD195. Snelstartgids. 1 Aansluiten 2 Aan de slag 3 Genieten

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar.  CD190 CD195. Snelstartgids. 1 Aansluiten 2 Aan de slag 3 Genieten Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome CD190 CD195 Snelstartgids 1 Aansluiten 2 Aan de slag 3 Genieten Belangrijke veiligheidsinstructies Gebruik uitsluitend de

Nadere informatie

voys HANDLEIDING GIGASET

voys HANDLEIDING GIGASET voys HANDLEIDING GIGASET INHOUDSOPGAVE 1. INDELING 1 1.1 Indeling C610 1.2 Indeling C530h 2. INTRODUCTIE 3 2.1 In de doos van het toestel en het basisstation 2.2 Het aansluiten van het toestel 2.2.1 Basisstation

Nadere informatie

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1 Uw Telefoon: De M725 De telefoon is voorzien van de hieronder beschreven toetsen. In deze handleiding worden alle toetsen, die moeten worden ingedrukt, aangeduid met pictogrammen, zoals: en. Hoorn Display

Nadere informatie

Connexity M6500 Gebruikershandleiding

Connexity M6500 Gebruikershandleiding Connexity M6500 Gebruikershandleiding M900 DECT TOESTELLEN Connexity M6500 gebruikershandleiding M900 DECT toestellen: Editie 1, software V1.3. Connexity is een gedeponeerd handelsmerk van EADS-Telecom,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1. Afbeelding: V1.0 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.0 voor deze tabel De groene hoorn met OK erop Enter/beantwoorden Bellen In stand-by: Toegang naar bellijst In menu: enter knop De rode

Nadere informatie

BeoCom 2. Bedieningshandleiding

BeoCom 2. Bedieningshandleiding BeoCom 2 Bedieningshandleiding Voordat u begint Deze handleiding bevat aanwijzingen voor het instellen en gebruiken van de handset BeoCom 2 in combinatie met een BeoLinebasisstation. U kunt de handset

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. D4050. Korte gebruikershandleiding

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar.  D4050. Korte gebruikershandleiding Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome D4050 Korte gebruikershandleiding Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing Het elektrische netwerk is geclassificeerd

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Wat zit er in de doos?

Wat zit er in de doos? Snelstartgids SE888 Wat zit er in de doos? Handset * Basisstation Oplader * Netspanningsadapter * Telefoonsnoer ** CD-ROM Snelstartgids Garantiebewijs Opmerking * In verpakkingen met meerdere handsets

Nadere informatie

BT220 HEADSET. Productinformatie 1 Oplaadaansluiting 2 + knop 3 - knop 4 functie-indicator (blauw) 5 batterij-indicator (rood)

BT220 HEADSET. Productinformatie 1 Oplaadaansluiting 2 + knop 3 - knop 4 functie-indicator (blauw) 5 batterij-indicator (rood) Productinformatie 1 Oplaadaansluiting 2 + knop 3 - knop 4 functie-indicator (blauw) 5 batterij-indicator (rood) 6 Oorplug 7 Microfoon 8 oorbeugel 9 Laadindicator (rood) 10 Spanningsindicator (groen) Installatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Documentstatus: Standard Documentversie: 01.01 Onderdeelcode: NN40050-102 Datum: Augustus 2006 Copyright

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER APCR-2300 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen STEKKERBLOK SCHAKELAAR Lees

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004 Snelzoekgids voor de digitale telefoon 240 6-30034NL, Uitgave, juni 2004 2 3 8 4 5 6 7 7 6 8 5 4 3 2 0 9 Lijn- en functieknoppen: hiermee kunt u toegang verkrijgen tot binnenkomende en uitgaande lijnen

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. D150. Korte gebruikershandleiding

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar.  D150. Korte gebruikershandleiding Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome D150 Korte gebruikershandleiding Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing Het elektrische netwerk is geclassificeerd

Nadere informatie

Handleiding Monty-alarmzender

Handleiding Monty-alarmzender Handleiding Monty-alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty-alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen alarm

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. M550 M555. Korte gebruikershandleiding

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar.  M550 M555. Korte gebruikershandleiding Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support M550 M555 Korte gebruikershandleiding Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing Het elektrische netwerk is geclassificeerd

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 NL Om deze noodknop te kunnen gebruiken, moet een SIM-kaart worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP650

Gebruikershandleiding Polycom IP650 Gebruikershandleiding Polycom IP650 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP650 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Hoorn Krulsnoer hoorn Grondplaat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

De Konftel 300M Korte handleiding

De Konftel 300M Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 300M Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 300M is een batterijbediende, draadloze conferentietelefoon die met mobiele netwerken (GSM/3G)

Nadere informatie

Draadloze Telefoon set DT288

Draadloze Telefoon set DT288 Draadloze Telefoon set DT288 DECT/GAP Gebruikershandleiding NL/LZTNB 101 179 R1 WAT U EERST MOET LEZEN Deze gebruikershandleiding bestaat uit verschillende paragrafen en onderwerpen die min of meer op

Nadere informatie

Kingfisher GPS. track & trace. Beknopte gebruikershandleiding

Kingfisher GPS. track & trace. Beknopte gebruikershandleiding Kingfisher GPS track & trace Beknopte gebruikershandleiding Wij willen u hartelijk bedanken voor het aanschaffen van een FALCC Kingfisher. De Falcc Kingfisher is een zeer uitgebreid systeem. Deze beknopte

Nadere informatie

Handleiding Verbeter uw communicatie met de cloud oplossingen van Cloud Connect!

Handleiding Verbeter uw communicatie met de cloud oplossingen van Cloud Connect! Gigaset C610 ip Installatie gids Inhoud van de verpakking Nadat u de doos heeft opengemaakt kan u volgende inhoud aantreffen. De batterijen zitten al in de handset en het klepje voor het batterij vak en

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR D A C * B * Afbeelding van de AYCT-102 (niet inbegrepen) A: Zoekmodus-knop B: Aansluiting wandschakelaar C: Aansluiting verlichting D: Indicator

Nadere informatie

MCS Rimini ES. Extra handset voor MCS Rimini. Extra handset voor slechthorenden

MCS Rimini ES. Extra handset voor MCS Rimini. Extra handset voor slechthorenden MCS Rimini ES Extra handset voor MCS Rimini Extra handset voor slechthorenden Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Visuele LED waarschuwing bij binnenkomend gesprek Eenvoudig in gebruik INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De BeoCom 6000 extra handset kunt u overal in huis en tuin met u meenemen.

De BeoCom 6000 extra handset kunt u overal in huis en tuin met u meenemen. B E O C O M 6 0 0 0 De BeoCom 6000 extra handset kunt u overal in huis en tuin met u meenemen. De handset kan in het basisstation, of in de kleine tafel- en wandladers worden geplaatst. Raadpleeg de handleiding

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACDB-7000C LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE DEURBEL ONTVANGER

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

Handleiding snom 320 / 360 / 370.

Handleiding snom 320 / 360 / 370. Handleiding Snom 320 / 360 / 370 versie 1.3 status definitief t.b.v. relatie Voip klanten Soort document Handleiding snom 320 / 360 / 370. Isaeus Openbaar pag. 1 van 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

Inleiding. Laadaansluiting Knop TALK Knop VOL+/- De BLUETREK SUGAR headset heeft 2 knoppen: "TALK"knop (hoofdknop), 1 "VOL+/-"knop.

Inleiding. Laadaansluiting Knop TALK Knop VOL+/- De BLUETREK SUGAR headset heeft 2 knoppen: TALKknop (hoofdknop), 1 VOL+/-knop. VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT - Dient het apparaat 4 uur lang zonder onderbreking te worden opgeladen totdat het rode indicatielampje uit gaat. Zie hoofdstuk Opladen van de BLUETREK

Nadere informatie

Bluetooth Auto Luidspreker

Bluetooth Auto Luidspreker ENVIVO Bluetooth Auto Luidspreker GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...4 WELKOM...4 ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...5 WAARSCHUWING...5 PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES...6

Nadere informatie

Doro Secure 580IP. Gebruikershandleiding. Nederlands

Doro Secure 580IP. Gebruikershandleiding. Nederlands Doro Secure 580IP Gebruikershandleiding Nederlands NB Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven het eigenlijke apparaat mogelijk niet accuraat weer. Nederlands 1. in-/uitschakelen

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

USER MANUAL VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKENNIET OPENEN THE SOUND AND LIGHT TIME MACHINE

USER MANUAL VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKENNIET OPENEN THE SOUND AND LIGHT TIME MACHINE VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKENNIET OPENEN De in de driehoek getekende bliksemflits en pijlpunt is een waarschuwingsteken. Dit waarschuwt u voor "gevaarlijke spanning" in het product. WAARSCHUWING:

Nadere informatie

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System NL GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Deze handleiding bevat belangrijke instructies voor

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. D400 D405. Korte gebruikershandleiding

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar.  D400 D405. Korte gebruikershandleiding Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome D400 D405 Korte gebruikershandleiding Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing Het elektrische netwerk is geclassificeerd

Nadere informatie

Seniorentelefoon Gebruikershandleiding

Seniorentelefoon Gebruikershandleiding Seniorentelefoon Gebruikershandleiding Serea Safy TH-520FBLK Lees en bewaar deze instructies. De gebruikershandleiding in andere talen vindt u online op http://www.thomsonphones.eu Inhoudsopgave Aan de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmode-knop C: Indicator 1 [1] Uitschakelen

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACD-1000 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen STEKKERDOOS SCHAKELAAR Lees

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Het certificaat op dit product garandeert dat het in overeenstemming is met de technische regelgeving die van toepassing was op de datum van de overeenkomst voor gebruikersveiligheid

Nadere informatie

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon 2 NEDERLANDS EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Aansluiten...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE De BeoCom 2500 is een moderne telefoon in een eigentijds en gebruikersvriendelijke vormgeving. De bediening en instelling van de telefoon werken via menubesturing. De BeoCom 2500 heeft een ingebouwde Nummerweergave

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL. *Op vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL. *Op  vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze deurbel ontvanger kan worden gebruikt in combinatie met KlikAanKlikUit

Nadere informatie

VOORSTELLING. Hoorn. Display (scherm) Antwoordapparaattoets. Registertoets. Lijntoets (lijn opnemen) Bis-toets

VOORSTELLING. Hoorn. Display (scherm) Antwoordapparaattoets. Registertoets. Lijntoets (lijn opnemen) Bis-toets VOORSTELLING Hoorn Display (scherm) Registertoets Lijntoets (lijn opnemen) Cijfertoetsen Antwoordapparaattoets Bis-toets Toets intercom/wachtstand met wachtmuziekje R- en -programmatoets Microfoon Handleiding

Nadere informatie

PINEARTS HOLLAND BV

PINEARTS HOLLAND BV Veiligheidsmaatregelen Platformweegschaal Alle Endel SWS-Series Gebruikershandleiding PINEARTS HOLLAND BV WWW.PINEARTS.NL Veiligheidsmaatregelen Alle veiligheidsberichten zijn aangegeven met het woord

Nadere informatie

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE Inleiding Intelligent Targeting System (ITS) overzicht Verschuif de stroomschakelaar om het ITS in of uit te schakelen. Verschuif de volumeregelaar om het volume te verhogen of te verlagen. Verschuif de

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AGDR-3500 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen SPATWATERDICHTE STEKKERDOOS

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. D230 D235. Korte gebruikershandleiding

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar.  D230 D235. Korte gebruikershandleiding Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support D230 D235 Korte gebruikershandleiding Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing Het elektrische netwerk is geclassificeerd

Nadere informatie

Handleiding. EADS Telecom M 760. Digitale telefoon

Handleiding. EADS Telecom M 760. Digitale telefoon Handleiding EADS Telecom M 760 Digitale telefoon De M760 U hebt een nieuw telefoon toestel ontvangen. Met dit toestel, een M 7 6 0, hebt u toegang tot alle services en functies van de EADS Telecom M6500

Nadere informatie

M700 DIGITALE TOESTELLEN

M700 DIGITALE TOESTELLEN M700 DIGITALE TOESTELLEN Gebruikershandleiding M700 digitale toestellen: Editie 1, software V2.1. 2004. Actis Business Partners. Alle rechten voorbehouden. EADS-Telecom voert een beleid, dat gericht is

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR A B C * * Afbeelding van de AYCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en verbindstatus)

Nadere informatie