Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X"

Transcriptie

1 Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X Nortel Networks N Gedrukt in Denemarken

2 Proficiat met uw nieuwe Nortel 413X/414X-handset X geeft de frequentievariant aan van de modellen: 2 = (frequentieband MHz) 3 = (frequentieband MHz) 5 = (frequentieband MHz) Dankzij zijn lange batterijduur, gering gewicht, geringe afmetingen en praktische vorm biedt de 413X/414X-handset u het uiterste op gebied van flexibiliteit en mobiliteit. STOP! Laad de handset eerst uur op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.

3 De 413X/414X-handset is bedoeld voor gebruik met de volgende Nortelhostsystemen: Norstar MICS 7.0 of hoger (Modular Integrated Communications System) Norstar CICS 7.0 of hoger (Compact Integrated Communications System) BCM 3.7 of hoger (Business Communication Manager)

4

5 Inhoudsopgave Aan de slag Informatie over de handset Informatie over de accu Accu installeren Accu opladen Accucapaciteit controleren Accu verwijderen Handset 413X/414X Display van de handset Softkeys voor de display Display met verlichting Basisopties handset Handset aan-/uitzetten Luidsprekervolume aanpassen Menutaal wijzigen Instellingen handset aanpassen Bellen en gebeld worden Rechtstreeks kiezen Kiezen vanuit de ruststand (nummer voorbereiden) Kiezen vanuit het telefoonboek Nummer herhalen Gesprekken beantwoorden In de wachtstand zetten Een tweede gesprek beginnen of beantwoorden Gesprek tijdelijk onderbreken Luidspreker inschakelen Berichten beantwoorden Overige functies van de handset.. 29 Navigeren in het menu Telefoonboek gebruiken Tekstberichten (MSF) gebruiken.. 36 Snelfuncties Algemene informatie Problemen oplossen Informatie

6 6

7 Aan de slag Lees voordat u de handset gaat gebruiken eerst alle informatie in dit hoofdstuk. Informatie over de handset Zorg ervoor dat het voltage van de adapter overeenkomt met de spanning van het lichtnet. Handset 413X/414X maakt gebruik van radiosignalen en de verbinding is niet onder alle omstandigheden gegarandeerd. Houd er rekening mee dat u in noodsituaties nooit volledig kunt vertrouwen op een draadloze handset. Gebruik de handset nooit: in de buurt van elektronische ontstekers in afgeschermde ruimten in gebieden waar radiotransmissie verboden is in het vliegtuig Houd de handset uit de buurt van: water en natte of vochtige ruimten warmtebronnen, direct zonlicht of niet-geventileerde ruimten apparaten die sterk magnetische velden genereren zoals elektrische toestellen, fluorescerende lampen, computers, radio's, televisies of faxapparaten ruimten waar de handset helemaal afgedekt kan raken, de ventilatie ervan wordt verhinderd, vloeistoffen op het apparaat 7

8 geknoeid kunnen worden of waarin via de openingen vreemde voorwerpen in de handset terecht kunnen komen. ruimten met stof, trillingen, schokken of extreme temperaturen Controleer of zich geen kleine metalen voorwerpen in de oortelefoon/microfoon bevinden voordat u de handset gebruikt. Bewaar en plaats geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve stoffen in de buurt van of in dezelfde ruimte als waarin u de handset, onderdelen of accessoires ervan bewaart. Informatie over de accu Lees voordat u de accu gebruikt, de volgende informatie. Verwissel de accu nooit in situaties waarin explosiegevaar bestaat, zoals ruimten waar brandbare vloeistoffen of gassen worden bewaard. Wanneer de accu in het vuur wordt geworpen, zal deze ontploffen. Gebruik voor het laden van de accu's alleen de door Nortel Network goedgekeurde lader en gebruik de juiste accu's. Gebruik voor handset 413X/414X alleen accutype NT7B65LD. Gebruik de accu's niet voor andere toepassingen. Deze accu's zijn speciaal en ALLEEN ontworpen 8

9 voor gebruik in handset 413X/414X en lader 413X/414X. Oneigenlijk gebruik van de accu's kan brandgevaar veroorzaken. Voer nooit handelingen uit die kortsluiting van de accu kunnen veroorzaken. Vermijd contact van de accu of de lader met geleidende metalen voorwerpen. Accu installeren Bij verzending wordt in de fabriek de accu in de handset geplaatst. 1 Draai voor het vervangen van de accu het plaatje aan de onderkant van de handset los om toegang tot de accuhouder te krijgen. Gebruik een normale schroevendraaier. 2 Steek de schroevendraaier in de smalle gleuf achter het klepje en open hiermee de handset. 9

10 3 Steek de accusteker in de sleuf in de accuhouder. 4 Plaats de accu zodanig dat het etiket leesbaar is. 5 Plaats het klepje weer terug. Accu opladen Als u de accu voor de eerste keer oplaadt, moet u de handset uur op de lader laten staan om de accu volledig op te laden. Normaal gesproken duurt het ongeveer 3,5 uur om een lege handset weer helemaal op te laden. 10

11 Plaats de handset in de lader. Opladen van de accu gaat het beste in een ruimte waarin de temperatuur tussen de 0 C en 25 C ligt. Plaats de handset nooit in direct zonlicht. De accu is voorzien van een ingebouwde warmtesensor die het laden onderbreekt zodra de temperatuur te hoog wordt. 11

12 Als de handset is uitgeschakeld als deze in de lader wordt geplaatst, geeft alleen de LED aan dat de accu wordt geladen. Als de handset is uitgeschakeld, knippert de LED tijdens het laden met een lage frequentie en brandt constant zodra het laden is voltooid. Het toestel reageert niet op inkomende oproepen. Als de handset tijdens het laden is uitgeschakeld, wordt de oplaadstatus weergegeven op de display. De display keert terug naar de normale modus zodra de accu volledig is opgeladen. Het toestel trilt niet. Automatisch beantwoorden is uitgeschakeld. De handset reageert normaal op inkomende oproepen. De accu moet worden opgeladen zodra de display ACCU LEEG of wanneer de handset niet kan worden ingeschakeld. Als de accu helemaal leeg is, kan het tot 10 minuten duren voordat het opladen begint (display licht op). Zodra de lader begint met opladen, geeft de display de status weer als de handset is ingeschakeld. Accucapaciteit controleren In het menu ACCU kunt u zien wat de resterende accucapaciteit is. Voor het aflezen van de juiste capaciteit moet de handset minimaal één uur niet in de lader hebben gestaan. 1 Druk op MENU ( ) en ga met de < - of >-toets naar het menu ACCU. 12

13 2 Druk op om het menu ACCU te openen en controleer de huidige status van de accucapaciteit. 3 Druk op om terug te gaan naar het hoofdmenu of druk op MENU ( ) om te beëindigen. De indicatie op de display is niet zo zeer een precieze weergave van de resterende spreektijd, maar slechts een indicatie van de accuspanning. Accu verwijderen Defecte accu's moeten worden afgegeven bij een inzamelpunt voor chemisch afval. Waarschuwing: Nikkelmetaalhydri de accu's moeten op de juiste wijze worden verwijderd. Gooi de accu's niet bij kantoor- of huishoudelijk afval. Nikkelmetaalhydride accu's kunnen worden gerecycled. Houd rekening met het milieu en breng afgedankte accu's naar het dichtstbijzijnde recyclepunt voor hergebruik of voor verantwoorde verwerking. Voor meer informatie over het verwijderen van accu's en recyclepunten in uw omgeving kunt u contact opnemen met uw systeembeheerder. 13

14 Handset 413X/414X AC CD B D F G H I J J L K A B C D E Indicatielampje voor berichten Knippert als er een nieuw bericht is. Volumeregeling Hiermee kunt u het volume van het toestel en het belsignaal aanpassen. Display Geeft gespreksinformatie en statuspictogrammen van de handset weer, en leidt u door functies en menuopties. Headset-aansluiting Alleen aanwezig op handset 414X. 14

15 E Microfoon Met toets F t/m L kunt u verschillende functies activeren als de handset in rust of in gebruik is. In rust: De handset is niet actief (niet in gebruik). In gebruik: De handset is actief; er wordt een gesprek gevoerd of een functie uitgevoerd. F Menutoets In rust Optiemenu van de (niet actief) handset openen. In gebruik (actief) G In rust (niet actief) Een functieoptie activeren. < ( )-toets In gebruik (actief) H In rust (niet actief) Het menu Herkieslijst openen. Een functieoptie activeren. > ( )-toets Het menu Telefoonboek openen. In gebruik Een functieoptie (actief) activeren. I ( )-toets In rust (niet actief) In gebruik (actief) J In rust (niet actief) Toets lang (drie seconden) ingedrukt houden om de handset uit te schakelen. Hiermee schakelt u de microfoon tijdens een gesprek in of uit. Functietoets Twee maal kort indrukken om de display in te schakelen. of Een functie oproepen. 15

16 In gebruik (actief) K R ( In rust (niet actief) In gebruik (actief) L In rust (niet actief) In gebruik (actief) Een functie oproepen of beëindigen. of Toets lang ingedrukt houden om de luidspreker in te schakelen (alleen aanwezig op 414X). )-toets Kort indrukken om de berichtenlijst te openen. of Toets lang (drie seconden) ingedrukt houden om het menu tekstberichten (MSF-BERICHTEN) te openen. Hiermee plaatst u gesprekken in de wachtstand. Toets In rust/in gebruik De handset inschakelen. Een gesprek beëindigen. Display van de handset De display van de handset bevat vier regels. Voorbeeld van informatie op display JOHN 2245 PETER heeft gebeld VOLGENDE OPROEP VERWIJDEREN (((.))) Regel 1 Regel 2 Regel 3 Regel 4 16

17 De display geeft de volgende informatie weer: Stand-bytekst: Is de handset in rust (niet actief), dan wordt op de eerste regel van de display de naam en het nummer van uw toestel weergegeven. Informatieve tekst: De tweede regel van de display bevat informatie over het gesprek of de functie. Functieopties: Op de derde regel van de display worden functieopties weergegeven. Welke functieopties worden weergegeven is afhankelijk van het soort gesprek dat wordt gevoerd of de functie die wordt gebruikt. Pictogrammen van de handset: Op de vierde regel van de display worden de volgende pictogrammen weergegeven: (((.))) Het signaalpictogram geeft aan dat u verbinding hebt met het systeem. Opmerking: Het pictogram gaat knipperen als het systeem bezet is. U kunt dan geen gesprekken aanvragen of beantwoorden. Het enveloppictogram geeft aan dat er een nieuw tekstbericht is (MSF-BERICHTEN). Als u de optiemenu's van de handset opent, wordt er een linker- en een rechterpijltoets op de display weergegeven. Het telefoonpictogram geeft aan dat er een gesprek wordt gevoerd. Opmerking: Het pictogram knippert als er een gespreksverbinding tot stand wordt gebracht. 17

18 Softkeys voor de display Voor het activeren van functieopties kunnen de drie softkeys voor de display worden gebruikt die op de derde regel van de display worden weergegeven. De volgende afbeelding geeft de softkey-indeling voor de functieopties op de derde regel van de display weer. Voorbeeld van softkey-indeling op display VOLGENDE BELLEN VERWIJDEREN Softkeys Regel Softkeys voor de display Display met verlichting De verlichting van de display wordt ingeschakeld bij een inkomend gesprek of als u een toets indrukt. Als de handset niet actief is, wordt de verlichting na 10 seconden weer uitgeschakeld. U kunt de verlichting uitschakelen om stroom te besparen. Raadpleeg het hoofdstuk Instellingen handset aanpassen in deze handleiding voor meer informatie. Opmerking: De displayverlichting wordt uitgeschakeld zodra u de toetsvergrendelingsfunctie activeert. 18

19 Basisopties handset Handset aan-/uitzetten AAN Druk op. Als de handset wordt ingeschakeld, wordt linksonder op de display het signaalpictogram weergegeven als de handset is aangemeld bij een systeem. UIT Houd ( ) 3 seconden ingedrukt. Luidsprekervolume aanpassen 1 Druk op. 2 Met de twee toetsen rechtsboven op de handset kunt u het volume regelen. 3 Druk nogmaals op. Menutaal wijzigen Er zijn elf talen voorgeprogrammeerd op de handset: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands, Portugees, Turks, Deens, Zweeds en Noors. 1 Druk op MENU ( ) en druk vervolgens op. 2 Ga met de <>-toetsen naar KIES PROFIELTAAL en druk vervolgens op. 3 Markeer een van de voorgeprogrammeerde talen met behulp van de <> -toetsen en druk vervolgens op om de gewenste taal te selecteren. 19

20 4 Druk o MENU ( ) om de menustructuur te verlaten. Zie Afbeelding 1 op pagina 48. Instellingen handset aanpassen De handset heeft één door de gebruiker gedefinieerd profiel (in te stellen) en een modus waarin alle geluiden zijn uitgeschakeld (STIL). Druk op MENU ( ) en vervolgens op om het profiel weer te geven. Alle instellingen moeten onder het profiel worden gedefinieerd. De display geeft weer of de modus STIL is geactiveerd. Profiel instellen Hieronder kunt u lezen hoe u een profiel instelt. 1 Druk op MENU ( ) om het menu SETUP PROFIEL te openen. 2 Druk op. U kunt nu met < of > door de verschillende instellingen lopen. 3 Druk op zodra u bij de instelling komt die u wilt wijzigen (of zie). 4 Wijzig de instelling overeenkomstig uw voorkeur, bevestig uw keuze met en u gaat automatisch naar de volgende instelling. 5 Druk op MENU ( ) om het instellen van het profiel te beëindigen. Zie Afbeelding 2 op pagina

21 Omschrijving van profielfuncties BELSIGNAAL: Blader met < en > door de 9 verschillende beltonen. Bevestig uw keuze met. BELSIG. VOL: Gebruik < of > om het volume hoger of lager in te stellen. Bevestig uw keuze met. TOETS KLIK: Gebruik < en > om het volume hoger of lager in te stellen. Bevestig uw keuze met. TRILLER: Kan worden in-/uitgeschakeld met < en >. Bevestig uw keuze met. (Werkt alleen op handset 414X). AUT. BEANTW.: Kan worden in-/uitgeschakeld met < en >. Bevestig uw keuze met. Als deze functie is ingeschakeld, schakelt de telefoon bij het overgaan direct automatisch over naar de stand In gebruik. START VOLUME: Met < en > kunt u het startvolume aanpassen. Bevestig uw keuze met. UIT BEREIK: De indicatie voor het bereik kan worden in- of uitgeschakeld met < en >. Bevestig uw keuze met. Als de indicatie voor het bereik is ingeschakeld, wordt een geluidssignaal weergegeven zodra de telefoon zich buiten het bereik van het basisstation bevindt. op de display wordt dan UIT BEREIK weergegeven. 21

22 Wanneer u bezig bent met een gesprek (en u bevindt zich buiten het bereik), wordt het gesprek doorgeschakeld naar het basisstation. AUTO KEYLOCK: U kunt de auto keylock in-/ uitschakelen met < en >. Bevestig uw keuze met. Als de auto keylock is ingeschakeld, vergrendelt de handset automatisch na 60 seconden de toetsen. Druk op MENU ( ) en druk vervolgens op om de toetsen weer te activeren. Taal: Markeer één van de voorgeprogrammeerde talen met < en >. Bevestig uw keuze met. DISPL. VERL.: Kan worden in-/uitgeschakeld met < en >. Bevestig uw keuze met. Zie Overige functies van de handset op pagina 29 voor meer informatie over het menu. 22

23 Bellen en gebeld worden Om te kunnen bellen en gebeld te kunnen worden, moet de handset zijn aangemeld en geregistreerd. (Neem contact op met uw systeembeheerder om uw handset aan te melden). Kies voor interne gesprekken het betreffende toestelnummer. (Neem contact op met de systeembeheerder voor een lijst met toestelnummers). Kies voor externe gesprekken de externe code (of de lijngroepcode) om een extern gesprek aan te vragen en kies vervolgens het externe telefoonnummer. (Neem contact op met de systeembeheerder als u niet weet welke externe code of lijngroepcode u moet gebruiken). Rechtstreeks kiezen 1 Druk op, het pictogram op de display gaat knipperen tot de verbinding tot stand is gebracht. 2 Kies het gewenste nummer. 3 Druk nogmaals op om het gesprek te beëindigen. Kiezen vanuit de ruststand (nummer voorbereiden) 1 Kies het gewenste nummer. Indien gewenst kunt u door ingedrukt te houden een pauze ingelasten. 2 Druk op. 3 Druk nogmaals op om het gesprek te beëindigen. 23

24 Kiezen vanuit het telefoonboek 1 Druk op > ( ) om het telefoonboek te openen. 2 Gebruik de < > -toetsen om het gewenste nummer te zoeken of kies op de beginletter van de bijbehorende naam met de cijfertoetsen Druk op, het pictogram op de display gaat knipperen tot de verbinding tot stand is gebracht. 4 Druk nogmaals op om het gesprek te beëindigen. Opmerking: Zie Telefoonboek gebruiken op pagina 32 voor meer informatie over het gebruik van het telefoonboek. Nummer herhalen De handset bewaart maximaal 10 herkiesnummers. Elk nummer wordt maar een keer in de lijst weergegeven. 1 Druk op < ( ) om de herkieslijst te openen. U kunt ook naar het menu NR. HERHALEN gaan vanuit het hoofdmenu. 2 Zoek het gewenste nummer met de < > -toetsen. Opnieuw gekozen nummers worden aangeduid met NR.HERHALEN of met de naam van de persoon die heeft gebeld, als deze in het telefoonboek is opgenomen. 24

25 3 Druk op, het pictogram op de display gaat knipperen tot de verbinding tot stand is gebracht. 4 Druk nogmaals op om het gesprek te beëindigen. Opmerking: U kunt de herkieslijst of de functie Laatste nummer herhalen ( 5) om het laatst gekozen externe nummer te herhalen. Gesprekken beantwoorden Afhankelijk van de configuratie van de hardware/software van het systeem geeft de display het nummer (CLID) van inkomende externe oproepen weer. De systeembeheerder moet de CLID-functie inschakelen voor uw handset in de systeemconfiguratie. Ga als volgt te werk om een gesprek te beantwoorden: Druk op om een gesprek te beantwoorden als de handset overgaat. Gebruikt u een headset, druk dan op een willekeurige toets om het gesprek te beantwoorden. Het belsignaal beëindigen zonder het gesprek te beantwoorden doet u als volgt: 25

26 Druk op om het belsignaal tijdelijk uit te schakelen. Op de display wordt weergegeven:»belsig. UIT«Een ander mogelijkheid om het belsignaal tijdelijk uit te schakelen is het indrukken van een van de toetsen voor volumeregeling. In de wachtstand zetten 1 Bent u in gesprek, druk dan op R ( ). 2 Om het gesprek uit de wachtstand terug te halen drukt u nogmaals op R ( ). Een tweede gesprek beginnen of beantwoorden U kunt twee gesprekken tegelijkertijd aannemen. Heen en weer schaken tussen de gesprekken kan met R ( ). Een tweede gesprek aannemen terwijl u al in gesprek bent, gaat als volgt: Druk op R ( ) om het tweede gesprek te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wachtstand gezet. Een gesprek in de wachtstand zetten en een tweede gesprek aanvragen gaat als volgt: 1 Druk op R ( ) om het eerste gesprek in de wachtstand te zetten. 2 Kies het nummer voor het tweede gesprek. 26

27 Teruggaan naar het eerste gesprek gaat als volgt: Druk nogmaals op R ( ) om terug te gaan naar het eerste gesprek. Het tweede gesprek wordt automatisch in de wachtstand gezet. Gesprek tijdelijk onderbreken 1 Druk tijdens het gesprek. 2 Druk nogmaals op om de onderbreking op te heffen. Luidspreker inschakelen Alleen aanwezig op handset 414X. 1 Tijdens het bellen kunt u de luidspreker inschakelen door (lang) in te drukken. 2 Druk nogmaals (lang) op om de luidspreker weer uit te schakelen. Berichten beantwoorden U kunt berichten lezen via een ander intern nummer van het systeem en u kunt voic berichten beluisteren. De rode LED op de handset gaat knipperen als u een bericht ontvangt van een interne centrale voor spraakberichten of van een andere telefoon in het systeem. De LED geeft aan dat er een nog niet beluisterd bericht is. 27

28 Berichten bekijken, beantwoorden en beluisteren 1 Is de telefoon in ruststand, druk dan op R ( ) (toets kort indrukken) om naar de berichtenlijst te gaan. 2 Druk op VOLGENDE om alle berichten in de lijst te bekijken. Opmerking: De softkey VOLGENDE wordt alleen op de display weergegeven als er meer dan één bericht is. 3 Druk op BELLEN om een bericht uit de lijst te beantwoorden. 4 Druk op VERWIJDEREN om een bericht uit de lijst te wissen. Opmerking: Raadpleeg de documentatie die bij de interne centrale voor spraakberichten hoort voor meer informatie over mailboxopties. 28

29 Overige functies van de handset Navigeren in het menu Druk op MENU ( ) om de menustructuur te openen of te sluiten. Deze toets moet worden gebruikt als u NEE of VERWIJDEREN wilt gebruiken in de menustructuur. Druk op om naar een lager niveau in het menu te gaan. Zit u in het laagste niveau van het menu, dan kunt u met deze toets de instelling opslaan, waarna u terugkeert naar het bovenliggende niveau. Gebruik de toets als u JA wilt selecteren. Opmerking: Bent u in het menu als er een inkomend gesprek binnenkomt, dan wordt het menu verlaten en wordt het gesprek op normale wijze behandeld. Zie Afbeelding 3 op pagina 50. Menustructuur Het hoofdmenu bestaat uit de volgende 8 menu's: Menu SETUP PROFIEL Voor meer informatie zie Instellingen handset aanpassen op pagina 20. MENU EXT. SERVICE Externe diensten zijn alleen van toepassing op de centrale handset. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie. Menu ACCU Voor meer informatie zie Accucapaciteit controleren op pagina

30 Menu TELEFOONBOEK Voor meer informatie zie Telefoonboek gebruiken op pagina 32. Menu NR.HERHALEN De handset bewaart maximaal 10 herkiesnummers. Elk nummer wordt maar een keer in de lijst weergegeven. Druk op MENU ( ), druk vier keer op > vanuit de stand-bytekst om het menu NR.HERHALEN te openen en druk vervolgens op. Druk meerdere keren op < om achterwaarts door de gekozen nummers te lopen (vanaf het laatst gekozen nummer naar het oudste herkiesnummer). Met de rechterpijl loopt u in omgekeerde richting door de lijst. Opmerking: U kunt ook naar het menu NR.HERHALEN gaan met de < ( )-toets. De nummers worden aangeduid met NR.HERHALEN of met de naam. Wilt u een herhalingsnummer wissen, gebruik dan < of > om naar de betreffende naam/nummer te gaan en druk vervolgens twee keer op. De naam/het nummer is nu gewist. Als u het nummer opslaat, wordt het in het telefoonboek opgenomen. Het is mogelijk voorkiesnummers toe te voegen aan de herhalingsnummers. 30

31 Ga naar het nummer dat u wilt bewerken en druk de cijfertoetsen in van het voorkiesnummer dat u aan het herhalingsnummer wilt toevoegen, bijv. voorkiesnummer = 0. Zie ook Nummer herhalen op pagina 24. Menu MSF-BERICHTEN Voor meer informatie zie Berichten beantwoorden op pagina 27. Menu LOGIN Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie over deze menuoptie. Menu MSF FUNCTIE MSF-functies zijn speciale, op MSF (Massage Service Function) gebaseerde functies. Voor deze functies heeft het centrale systeem speciale software nodig. Opmerking: Het menu TELEFOONBOEK, NR.HERHALEN en MSF-BERICHTEN kunt u direct openen. Het menu TELEFOONBOEK opent u door op > ( ) te drukken, het menu NR.HERHALEN door op < ( ) te drukken en het menu MSF-BERICHTEN door R ( ) kort ingedrukt te houden. 31

32 Telefoonboek gebruiken U kunt telefoonnummers en namen opslaan in het telefoonboek. In het telefoonboek kunt u maximaal 80 nummers onder een bepaalde naam opslaan. Voor elk nummer is een maximale ruimte van 23 cijfers beschikbaar. Voor elke naam is een maximale ruimte van 24 cijfers beschikbaar. Namen worden op alfabetische volgorde gesorteerd op basis van de eerste letter. Alfanumeriek toetsenbord gebruiken De normale kiestoetsen (0-9) worden ook gebruikt voor het invoeren van de namen in het telefoonboek. Als u de toetsen een aantal keren indrukt, worden de desbetreffende letters op de display weergegeven. Spaties kunt u invoegen met de 0 -toets. Met de -toets kunt u wisselen tussen hoofdletters en kleine letters. Met de pijltoetsen kunt u de cursor verplaatsen. Met de linker pijltoets kunt u ook tekens verwijderen (1 sec. ingedrukt houden) = verwijderen. U kunt nieuwe letters tussenvoegen. Bij het indrukken van een andere toets en bij pauzes langer dan 1 seconde gaat de cursor automatisch naar de volgende positie. 32

33 Toets Hoofdletter Kleine letter 1?! * / = & ( ) % 2 A B C 2 Ä Å À Á Ã Æ Ç 3 D E F 3 È É Ê Ë?! * / = & ( ) % a b c 2 ä å à á ã æ ç d e f 3 è é ê ë 4 G H I 4 Ì Í Î Ï g h i 4 ì í î ï 5 J K L 5 j k l 5 6 M N O 6 Ñ Ö Ò Ó Ô Õ Ø m n o 6 ñ ö ò ó ô õ ø 7 P Q R S 7 ß p q r s 7 ß 8 T U V 8 Ü Ù Ú t u v 8 ü ù ú û Û 9 W X Y Z 9 w x y z 9 0 [Spatie],. 0 : ; _ ^ ~ * A a a A [Spatie],. 0 : ; _ ^ ~ # $ < > { } [ \ ] $ < > { } [ \ ] Een nummer opslaan 1 Druk in rust op het nummer dat u wilt opslaan (max. 23 tekens), druk op > en daarna op. 2 Geef een naam op (max. 24 tekens) en druk op om het nummer op te slaan. Na het opslaan keert de telefoon terug in de stand-bymodus. 33

34 3 Als op de display GEHEUGEN VOL wordt weergegeven, moet u één of meerdere nummers uit het telefoonboek wissen. Zie Afbeelding 5 op pagina 52. Opslaan vanuit de herkieslijst 1 Is de telefoon in ruststand, ga dan met de < -toets naar het nummer in de herkieslijst dat u wilt opslaan in het telefoonboek. 2 Druk op, vervolgens op > en daarna nogmaals op. 3 Voer een naam in en druk op om het herkiesnummer in het telefoonboek op te slaan. Nummer van de laatste beller opslaan Is de telefoon in de ruststand, druk dan op < om het nummer van de laatste beller op te slaan, druk vervolgens op, daarna op > en vervolgens nogmaals op om te bevestigen. Nummers uit het TELEFOONBOEK lezen 1 Is de telefoon in ruststand, druk dan op > ( ) om het telefoonboek te openen. 2 Om snel te zoeken: druk op de eerste letter van de naam (cijfertoetsen 2-9)(Zie Alfanumeriek toetsenbord gebruiken op pagina 32). 3 Druk op om de op de display weergegeven persoon te bellen. U kunt het menu TELEFOONBOEK ook vanuit het hoofdmenu openen. 34

35 4 Druk op MENU ( ) om het telefoonboek te verlaten. Opmerking: U kunt het telefoonboek ook bekijken en bewerken als u aan het bellen bent (in gebruik) door > ( ) even ingedrukt te houden. Zie Afbeelding 6 op pagina 53. Nummers wijzigen 1 Is de telefoon in ruststand is, druk dan op > ( ) om het telefoonboek te openen. 2 Ga met de < > -toetsen naar het nummer dat u wilt bewerken, druk op, druk op > en druk vervolgens op. 3 Bewerk het nummer en druk vervolgens op om het nummer op te slaan. Opmerking: U kunt het telefoonboek ook bekijken en bewerken als u aan het bellen bent (in gebruik) door > ( ) even ingedrukt te houden. Zie Afbeelding 6 op pagina 53. Herkiesnummer wijzigen 1 Is de telefoon in ruststand, druk dan op < ( ), gebruik de < > -toetsen om naar het herkiesnummer te gaan dat u wilt bewerken en toets de cijfers in die u aan het nummer wilt toevoegen, bijv. voorkiesnummer = O. 2 Druk op, vervolgens op >, voer een naam in en druk nogmaals op om het nummer op te slaan. 35

36 Nummers verwijderen 1 Is de telefoon in ruststand, druk dan op > ( ) om het telefoonboek te openen. 2 Ga met de < > -toetsen naar het nummer dat u wilt wissen en druk twee keer op. Zie Afbeelding 6 op pagina 53. Nummers wissen uit de herkieslijst Is de telefoon in ruststand, druk dan op < ( ), ga vervolgens met de < > -toetsen naar de naam/het nummer dat u wilt wissen en druk twee keer op. De naam/het nummer is nu gewist. Als het gaat om een opgeslagen nummer, dan wordt het uit het telefoonboek gewist. Tekstberichten (MSF) gebruiken U kunt de handset gebruiken om tekstberichten te verzenden naar een andere handset in het systeem. Opmerking: Het verzenden van tekstberichten wordt niet ondersteund. Deze functie wordt wel in toekomstige versies ondersteund. Zie Afbeelding 4 op pagina 51. Zodra u een bericht ontvangt, wordt het enveloppictogram op de display weergegeven. De enveloppictogram geeft aan dat er één of meerdere ongelezen berichten of onbeantwoorde gesprekken zijn. Een tekstbericht wordt weergegeven op de display en na het lezen van het bericht verdwijnt het enveloppictogram. 36

37 Bevat het bericht een terugbelnummer, dan wordt dit nummer weergegeven in de onderste regel van de display. Zolang het terugbelnummer op de display wordt weergegeven, kunt u dit kiezen door op te drukken. De eerste letter op de display, voor de datum- en tijdweergave, geeft de berichtstatus aan: gelezen (G), ongelezen (O) of vergrendeld (V). Een bericht bestaat uit maximaal 72 letters of cijfers (2 displayschermen met elk 48 tekens). Een terugbelnummer bestaat uit max. 23 cijfers (of letters voor ). U kunt 14 berichten opslaan in de handset. Ontvangt u een nieuw bericht, dan wordt het oudste niet-vergrendelde bericht gewist. Vergrendelde berichten worden niet automatisch overschreven, maar kunnen handmatig worden gewist. U kunt maximaal 7 berichten vergrendelen. Een MSF-bericht lezen 1 Is de telefoon in ruststand, houd R ( ) dan even ingedrukt en druk vervolgens op. Bestaat het bericht uit meer dan 48 letters of cijfers, dan wordt het verdeeld over 2 displayschermen weergegeven. 2 Gebruik de > -toets om door het bericht te bladeren. 3 Druk op om te zien wie de afzender van het bericht is. 4 Druk op MENU ( ) om het bericht te verlaten. 37

38 Een MSF-bericht beantwoorden 1 Is de telefoon in ruststand, druk dan op R ( ) om het bericht te openen, vervolgens op, nogmaals op en gebruik de < > -toetsen om naar de antwoordfunctie te gaan, druk nogmaals op en u kunt het bericht beantwoorden. 2 Druk na het schrijven van uw antwoord op om het te bevestigen. Een MSF-bericht doorsturen 1 Is de telefoon in ruststand, druk dan op R ( ) om het bericht te openen, vervolgens op, druk nogmaals op en ga met de < > -toetsen naar de doorstuurfunctie, druk twee keer op en u kunt het nummer van de ontvanger kiezen. 2 Druk op om te bevestigen. Alle MSF-berichten verwijderen 1 Is de telefoon in ruststand, druk dan op R ( ) om de berichtenlijst te open, vervolgens op, druk nogmaals op en ga met de < > -toetsen naar de wisfunctie. 2 Druk op om alle berichten te wissen. Een MSF-bericht wissen 1 Is de telefoon in ruststand, druk dan op R ( ) om het bericht te openen, vervolgens op, druk nogmaals op en ga met de < >-toetsen naar de wisfunctie. 2 Druk op om het bericht te wissen. 38

39 Een MSF-bericht vergrendelen/ ontgrendelen Als u een bericht vergrendelt, wordt dit niet automatisch overschreven wanneer u een nieuw bericht ontvangt. Als u een nieuw bericht ontvangt, wordt het oudste niet-vergrendelde bericht gewist. 1 Is de telefoon in ruststand, druk dan op R ( ) om het bericht te openen, vervolgens op, druk nogmaals op en ga met de < > -toetsen naar de functie vergrendelen/ontgrendelen 2 Druk op om het bericht te vergrendelen/ontgrendelen. Een MSF-bericht schrijven 1 Is de telefoon in ruststand, houd dan R ( ) even ingedrukt om een nieuw bericht te schrijven, bevestig uw keuze met en schrijf vervolgens uw bericht. 2 Verzenden doet u door op te drukken, het nummer van de ontvanger te kiezen en dit vervolgens te bevestigen met. 3 Zijn er één of meer berichten opgeslagen, ga dan als volgt te werk: Druk op R ( ), vervolgens op >, bevestig met en schrijf vervolgens uw bericht. Druk op, kies het nummer van de ontvanger en bevestig uw keuze met. Het bericht wordt verzonden. Opmerking: Wordt een verzonden bericht niet ontvangen, dan krijgt degene die het heeft verzonden een melding op de display. 39

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 1 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 2 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V. Eurofon E 1535 Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.1 2 1 Inhoudsopgave Eurofon E 1535 1 Inhoudsopgave...3 2 Garantie

Nadere informatie

KX-PRX110NL KX-PRX120NL

KX-PRX110NL KX-PRX120NL Gebruiksaanwijzing Premium Design Telefoon met Touchscreen Model KX-PRX110NL KX-PRX120NL Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic. Lees dit document aandachtig door en bewaar het voor

Nadere informatie

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik.

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik. Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome CD250 SE250 NL Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-D405n MFL68143341 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing

PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG1311 Gebruiksaanwijzing TG1311BL(du-du).book Page 1 Tuesday, July 15, 2008 6:32 PM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1311BL Inhoud Inleiding...2 Voorbereiding...5

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Windows Mobile Smartphone! Belangrijke informatie. DEZE TELEFOON IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN WANNEER U DEZE UIT DE VERPAKKING

Nadere informatie

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset A580 - A585 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2008 All rights

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 301

Gebruikershandleiding Nokia 301 Gebruikershandleiding Nokia 301 Uitgave 1.4 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Ga voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Microsoft Mobile naar www.nokia.com/ privacy. 2 Gebruikershandleiding

Nadere informatie

Belgacom Maestro 2056

Belgacom Maestro 2056 Belgacom Maestro 2056 Handleiding Met deze telefoon kan u een tweede oproep beheren, de naam en het nummer van de beller zien voor u opneemt, oproepen doorverbinden en conferentiegesprekken organiseren.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is.

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is. Bedieningsinstructies DECT Draadloze Handset Modelnr. KX-TCA275 Bedankt voor uw aanschaf van een Panasonic DECT Draadloze Handset. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik

Nadere informatie

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE 420NL_QG_Du.fm Page 1 Wednesday, June 18, 2003 6:40 PM Digitaal draadloos antwoordapparaat Modelnr. KX-TCD420NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies

Nadere informatie

C530 IP. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

C530 IP. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! C530 IP Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk. Ga voor meer informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Asha 210

Gebruikershandleiding Nokia Asha 210 Gebruikershandleiding Nokia Asha 210 Uitgave 1.1 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Ga voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Microsoft Mobile naar www.nokia.com/ privacy. 2

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B)

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B) GEBRUIKSAANWIJZING 1 PDX_797(B) ALGEMEEN toets MENU PHONEBOOK HANDSET BASE KEY LOCK BABYCALL REGISTER 2 naar: GEHEUGENS * invoeren (pagina 13) * wissen (pagina 13) * corrigeren (pagina 13) naar: INSTELLINGEN

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 8 Multimediatoepassingen...92 8.1 Camera...92 8.2 Galerij...94 8.3 YouTube...97 8.4 Muziek...98 8.5 Videospeler...

Inhoudsopgave. 8 Multimediatoepassingen...92 8.1 Camera...92 8.2 Galerij...94 8.3 YouTube...97 8.4 Muziek...98 8.5 Videospeler... Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar www.alcatelonetouch.com om de volledige gebruiksaanwijzing te downloaden. Daarnaast kunt u op de website veelgestelde vragen raadplegen,

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Registreer uw product en ga voor ondersteuning naar www.philips.com/welcome VOIP 855 Bijvoegen met NL Telefoonantwoordapparaat! Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. De handset voor gebruik

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is.

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is. Bedieningsinstructies DECT Draadloze Handset Modelnr. KX-TCA175 Bedankt voor uw aanschaf van een Panasonic DECT Draadloze Handset. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik

Nadere informatie

Avena 135/135 Duo. Draadloze analoge telefoon DECT. Gebruiksaanwijzingen. Opgelet: In deze gebruiksaanwijzingen

Avena 135/135 Duo. Draadloze analoge telefoon DECT. Gebruiksaanwijzingen. Opgelet: In deze gebruiksaanwijzingen Avena 135/135 Duo Draadloze analoge telefoon DECT Gebruiksaanwijzingen Opgelet: In deze gebruiksaanwijzingen staan veiligheidsmaatregelen! Gelieve ze eerst te lezen voordat u het toestel gebruikt en bewaar

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 201

Gebruikershandleiding Nokia 201 Gebruikershandleiding Nokia 201 Uitgave 1.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Een SIM-kaart en batterij plaatsen 7 De batterij opladen 8 De telefoon in- of

Nadere informatie