NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 17 VRIJDAG 25 MEI KerkVenster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 17 VRIJDAG 25 MEI 2007. KerkVenster"

Transcriptie

1 1 NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 17 VRIJDAG 25 MEI 2007 KerkVenster In HISTORISCH dit nummer MOMENT tekst WYTZE ANDELA Kerkelijke activiteiten: Een spannende optie voor jongeren.. tekst M.J.KOOISTRA foto's aangeleverd Pagina 4 Groep (Carefour de la fraternité) bij pinksterontmoeting. Kerkelijke activiteiten Een spannende optie voor jongeren? Pagina 5 Dankbrief Roemenie Pagina 8 Meditatieve wandeling Pagina 13 Terug van weggeweest. Pagina 16 In hun rubriek Nãknáku (KV 22 september 2006) schreven Berendien en Arenda: Iedereen die in de afgelopen tijd in Aalten een kerkdienst heeft bezocht, kan zich waarschijnlijk voorstellen dat dit niet het meest spannende is wat een jongere op zondag kan overkomen. Deze uitspraak heeft mij erg geprikkeld en houdt mij nog steeds bezig. Want ik denk dat het een gevoel is dat onder veel jongeren leeft. De literatuur en de onderzoeken die ik tijdens mijn studieverlof las wijzen ook in een dergelijke richting. In een onderzoek naar de religiositeit van jongeren in Nieuwegein, kwam ik de volgende uitspraak van een jongere tegen: Ik vind het niet echt leuk om naar de kerk te gaan. Ik moet wel mee van m n ouders. Vervolgens wijst deze jongen op de moeilijk te volgen preek, die naar zijn gevoel amper aansluiting vindt bij zijn leefwereld. Ook de liederen en de orgelbegeleiding staan ver af van zijn belevingswereld, zo laat hij weten. Hij besluit met de woorden: Vroeger vond ik het helemaal erg, maar dat vinden, denk ik, wel meer kleine kinderen. Ik vond het vooral saai. En we moesten vroeg uit bed. Het is echt het saaie dat het probleem is. De kindernevendienst was altijd wel leuk en het kinderkoor. Er waren toen veel kinderen. Waarom dit onderwerp tijdens mijn studieverlof Wat mij nogal bezig houdt is dat je telkens weer hoort en ziet dat actieve betrokkenheid van jeugd en jongeren aan Groep Masaka, jongeren dienstbaar in de derde Werdeld. kerkelijke activiteiten afneemt. Kerkdiensten, catechese, jeugdclubs en gespreksgroepen worden steeds minder door jongeren bezocht. Of zoals de jongen uit Nieuwegein het zegt:...die kinderen zie ik nu niet meer in de kerk. We merken dat ook bij ons in Aalten en Bredevoort. Het is één van de redenen dat ik mij tijdens mijn studieverlof intensief heb bezig gehouden met jongeren en de kerk. De andere reden is dat ik altijd al een bepaalde klik/bewogenheid gehad heb voor jeugd en jongerenwerk. Op verschillende terreinen ben ik daar - van jongs af aan - ook altijd al mee bezig geweest. Waar ik mij tijdens het studieverlof vooral mee bezig gehouden heb is de vraag: Is er een mogelijkheid waardoor onze kerkelijke activiteiten weer een spannende optie worden voor jongeren...? Situatie en geschiedenis In gesprekken met jeugdwerkers en collega-predikanten, maar ook in recente onderzoeken en artikelen, wordt duidelijk dat de dalende opkomst bij kerkelijke activiteiten in Aalten/Bredevoort niet op zichzelf staat. In zijn boek En de wind steekt op! komt Henk de Roest tot eenzelfde soort conclusie: Het is waar, de kerken verliezen leden en de actieve leden worden steeds grijzer. De binding met de kerken wordt met elke nieuwe generatie Vervolg op pagina 3

2 2 COLOFON Overdenking... Jan de Jongh - Bron KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en de Protestantse Gemeente Bredevoort. Het verschijnt elke veertien dagen. In de vakantieperiodes verschijnen edities van drie of vier weken. KerkVenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. Het blad gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. KerkVenster beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van God en mensen. Logo In het logo van KerkVenster valt het witte kruis op. De wereldbol in het midden wijst op de aarde, die is toevertrouwd aan mensen. De ring symboliseert het plaatselijk en wereldwijd samenkomen van de gemeente van Christus en geeft het kerkelijk jaar aan met de kleuren paars, wit, groen en rood. De kleur geel in de hoeken duidt op het doorbrekende licht van Gods Koninkrijk. Uitgever KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting voor PR en Communicatie. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten. Tel , b.g.g Redactie Wytze Andela (hoofdredacteur), Date van der Zaag (eindredactie), Ria Evertse-de Vos (eindredactie), Hans de Boer, Hanneke Drenth, Liesbeth Greijdanus, Marijn Kraaijenbrink (coördinator jeugdredactie). Beeldredactie: Jan Ebbers, Jan Oberink. Andersumme: Everdien Lammers. Coördinatie Arnold Arentsen. Financiën Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om KerkVenster te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonnement op Kerk- Venster nemen. De abonnementskosten bedragen 45,00 per jaargang. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr , t.n.v. KerkVenster Aalten. Penningmeester: Jan Meijnen, tel Bezorging De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Hoofd van de distributiecommissie is Wim Ligterink, tel Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging en voor het aanvragen van de extra nummers. Vormgeving Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van deze commissie is: Tiny Oosterink, tel KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt door Arjan Ligtenbarg en Kathy Wolterink-Mulder. Druk Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 4050 ex. Inleveren kopij De kopij dient te worden aangeboden op diskette of per in Word 97 of hoger, in txt-formaat. Illustraties en/of foto s altijd in aparte bestanden (JPEG, etc.) aanleveren. Uiterste inleverdatum kopij per is woensdag 30 mei voor uur. Voor evt. geschreven of getypte kopij en kopij op diskette geldt als uiterste inleverdatum maandag 28 mei 2007 voor uur. Aanleveradressen Brievenbus KerkVenster, Kerkstraat Bus kerkelijk bureau Zuiderkerk, Ludgerstraat Jeugdredactie, Spinkatstraat 7 KerkVenster Overname van artikelen alleen met toestemming en bronvermelding Pinksteren: Delen Pinksteren had in de bijbel als achtergrond de gersteoogst. Daarom wordt in de synagoge met Pinksteren Ruth gelezen. In onze streken was men met Pinksteren nog niet aan oogsten toe en waren/zijn er in die tijd de biddagen voor het gewas. Dezelfde motieven herkennen we in een oud religieus gebruik in Twente: de brooddeling op de Ageler es op de maandag na Beloken Pinksteren. Ik hoop niet dat de lezer mijn verhaal nu verstaat als een toeristische opwekking om dan digitaal bewapend massaal te gaan kijken. Toen omstreeks 1955 de toeristen kwamen, zeiden de boeren al geërgerd wi j könt t allene wal of. Het Baoken In het Request voor de Borgemeisteren en Provisoren der Armengilde tot Otmerzum van 19 januari 1672 vinden we de eerste vermelding van deze brooddeling. De dertien boeren van Groot- en Klein Agelo kwamen op die maandag met hun 24 ponds roggebroden, gestoken aan stokken over hun schouder (later ook op de bagagedrager van hun fiets), naar het Baoken op de es. Zo n baken is een driehoekig stukje grond dat de grens van de Marken aangeeft. Die plekken zijn vaak oeroude cultusplaatsen. Onder de boom het beeld van Silvanus, een beschermende godheid. Er waren drie Silvani, die onderling de taken hadden verdeeld. Eén zorgde voor het huis (Silvanus domesticus), een tweede ging over stal en veld (Silvanus agrestis) en die op het baken hield de wacht bij de grens van de akkers (Silvanus oriëntalis). Het is niet moeilijk in te zien dat hun taken in het christendom door beschermheiligen Neem en lees... vr 25 mei Handelingen 2:14-28 za 26 mei Handelingen 2:29-42 zo 27 mei Johannes 7:37-52 (Eerste Pinksterdag) ma 28 mei Psalm 68:1-11 (Tweede Pinksterdag) di 29 mei Psalm 68:12-24 wo 30 mei Psalm 68:25-36 do 31 mei Joël 3:1-5 (=2:28-32) Pinksteren: de vijftigste Paasdag JUNI vr 1 juni Joël 4:1-8 (=3:1-8) za 2 juni Joël 4:9-21 (=3:9-21) zo 3 juni Psalm 8 (Trinitatis) ma 4 juni Jesaja 4:2-6 di 5 juni Jesaja 5:1-7 wo 6 juni Jesaja 5:8-24 do 7 juni Jesaja 5:25-30 vr 8 juni Jesaja 6:1-13 werden overgenomen. Nu staat op het baken een wegkruis en liggen er dertien veldkeien met de naam van de erven. De familienaam Ten Bokum herinnert aan dat baken. Van brood naar geld Nadat de broden in een piramide waren opgestapeld knielden de boeren en klonken de gebeden: Onze Vader, Wees gegroet en Eer de Vader. Daarna kerfde de oudste boer een kruis in het bovenste brood en werden de broden in stukken gesneden en uitgedeeld aan de armen. Uit oude kronieken en verhalen werd me duidelijk dat bij het baken geen liefdadigheidsbrood gedeeld werd maar een premieoffer werd gebracht ter verzekering van een goede oogst. Maar wat doet het er toe? De armen maakte het niet uit. Tijdens de laatste oorlogsjaren trokken mensen zelfs vanuit de Twentse steden naar de es om een stuk brood te bemachtigen. Ik schrijf verleden tijd. Want in de jaren vijftig kwamen er soms geen gegadigden. Waren de sociale omstandigheden in Ootmarsum verbeterd? Volgens een boer kwam het door de toeristen: Dee bint d r nog wisse (namelijk armen), mer d r komt ter te völle kiek n en daor haolt de stille armoelieders nig van. In de jaren zestig werd met de brooduitdeling gestopt en gaven de boeren voortaan een bijdrage aan de Sint Vincentiusstichting. Dat doen ze nu nog. Maar niet voordat ze bij het landkruis geknield en een collecte gehouden hebben voor Vincentius. Ik hoop dat ondanks de vooruitgang dit oude gebruik blijft herinneren aan de omschrijving door Bonhoeffer van het christelijke leven, te weten: bidden en het goede doen. En dit zij u het teken En dit zij u het teken: het Woord is vlees geworden, het zoekt onder ons een huis, dienend, zegenend, levend horizontaal. En dit zij u het teken: over de aarde staat een kruis, dit is mijn lichaam gegeven voor allen, liefde volmaakt, vlammend verticaal. En dit zij u het teken: Ik zal mijn Geest uitstorten, u niet als wezen achterlaten, maar met u zijn tot aan de voleinding der dagen. Logos, Woord van de oorsprong, waaiende Geest, Adem van God, doorzindert heel ons bestaan, Lichtend, troostend universaal. Ineke Hijink.

3 3 zwakker. Uit onderzoek (God in Nederland) blijkt dat in 1966 bijna 60 procent van de Nederlandse bevolking nog regelmatig naar de kerk ging. In 1996 was dat percentage gedaald tot 35 procent en anno 2007 is het gedaald tot ongeveer 29 procent. Jaarlijks loopt het ledenaantal van de PKN terug met ongeveer leden waarvan jongeren. Veranderingen en secularisatie De meeste onderzoekers schrijven deze ontwikkeling toe aan de opeenvolgende veranderingen in de samenleving en het zogenaamde secularisatieproces. Secularisatie is de algemene benaming voor verwereldlijking. De term wordt veel gebruikt voor de hedendaagse ontkerkelijking. De plaats van kerkelijke geloofsgemeenschappen is in de afgelopen decennia langzaam maar zeker van het centrum van samenleving en cultuur verschoven naar de rand. We zien een afname van de maatschappelijke invloed van religie. Geloof, kerk en religie worden meer en meer onderdeel van het privéleven. EO-jongerendag Arnhem Maar ook in het gezin is er in de afgelopen decennia het één en ander veranderd. In veel gezinnen wordt rondom de maaltijd nog wel gebeden, wat meestal inhoudt dat iedereen even stil is. Het Bijbellezen aan tafel en voor het slapen gaan is echter enorm naar de achtergrond verdwenen. Jammer is dat daar in de meeste gevallen niets voor in de plaats gekomen is. Jongeren geven aan dat ze weinig of niet in de Bijbel lezen en daarmee verdwijnt een belangrijk stuk kennis. Geloof, Bijbel en kerk blijken eveneens onderwerpen te zijn waar je niet zo gemakkelijk met anderen over spreekt. Samen doorpraten over een kerkdienst of een andere kerkelijke activiteit blijft tot een minimum beperkt. Jongeren geven aan er wel over te willen praten, maar dan moet er toch wel een aanleiding voor zijn. Is het dan allemaal kommer en kwel? Ik denk het niet! Sabine van der Heijden schrijft in haar boek Revisie ; Jongeren zijn (weer) geïnteresseerd in spiritualiteit, in geloof, zingeving en authentieke relaties. In Aalten en Bredevoort merk ik dat geloofs- en levensvragen jongeren niet onverschillig laten. Ik maak dat onder andere op uit gesprekken met jongeren. Uit een rubriek als Nãknáku en de onlangs onder onze jongeren gehouden enquête m.b.t. de j o n g e - r e n k e r k. R e c e n t e o n d e r - z o e k e n onder jongeren in N i e u w e - gein, Apeldoorn, Leiden en een landelijk onderzoek (Maas en van Dijk-Groeneboer, 2005) wijzen in een zelfde richting. En natuurlijk niet te vergeten het enthousiasme van onze jongeren die de It s4u2 diensten bezoeken en van hen die mee zijn geweest naar Taizé. Maar ook landelijke en regionale jongerenmanifestaties, Jeugdkerken en andere op jongeren afgestemde kerkelijke activiteiten mogen zich verheugen in een redelijke tot grote belangstelling. Herkenning en verwondering Het beeld dat tot nog toe is geschetst komt er kort gezegd op neer, dat het secul a r i s a t i e - proces een behoorlijke i n v l o e d It 4u2 Aalten heeft gehad op kerk en geloof en daarmee ook op jongeren. Maar ook televisie, internet, tijdschriften, mobiele telefoon, reizen etc. hebben een enorme invloed op hen. Het heeft er mede toe geleid dat jongeren een enorme keuze mogelijkheid hebben. Jongeren zijn dan wel oprecht geïnteresseerd in spiritualiteit en geloof, maar de grote keuzemogelijkheid maakt dat de meeste van onze kerkelijke activiteiten als saai en niet gezellig worden ervaren. Bovendien lijken ze te weinig aan te sluiten bij de leef- en beleefwereld van jongeren. Uit genoemde onderzoeken blijkt, dat de reden waarom jongeren weggaan eerder te maken heeft met hun ervaringen in de kerk dan met de inhoud van het geloof. Henk de Roest schrijft: Wat iemand gelooft, krijgt voor hem of haar bij uitstek geldigheid in samenkomsten, waarin gemeenschappelijke symbolen worden gedeeld, waar samen wordt gebeden, gezongen, gesproken en geluisterd. Waar herkenning mogelijk is én verwondering. De conclusie van een aantal onderzoekers is dat kerkelijke activiteiten en diensten bij veel jongeren helaas vaker meer vervreemding oproepen dan herkenning en verwondering. De uitdaging is dus om te komen tot herkenning en verwondering. Kansen en uitdagingen VERVOLG VAN PAGINA 1 Genoemde onderzoeken laten zien dat existentiële vragen een belangrijke rol spelen bij jongeren. Je moet dan vooral denken aan vragen als: - Wie ben ik? - Hoe ga ik om met datgene wat ik van ouders, vrienden, school en kerk heb meegekregen. - Hoe wil ik mijn leven verder ontwikkelen? - Wat maakt mijn leven zinvol? Juist rondom deze vragen heeft de kerk jongeren veel te bieden. Christelijke normen en waarden als acceptatie en waardering van ieder mens als uniek schepsel van God, kunnen daarbij een belangrijke bijdrage leveren. Binnen de christelijke gemeenschap mogen jongeren horen, zien en ervaren dat er een God is die van ze houdt. Een God die hun leven gewild heeft én die hen oproept er het beste van te maken. Een God die hun een doel geeft om voor te leven. Kortom, de kerk heeft een boodschap die van onschatbare en onvervangbare waarde is. Om die boodschap op een voor jongeren goede manier te communiceren spelen, volgens Sabine van der Heijden, de volgende punten een belangrijke rol: - eigentijdse muziek (muziek waarin jongeren zich herkennen. Muziek vertolkt gevoel en bepaalt of je je er in thuis voelt); - een relevante en concrete boodschap (Bijbelverhalen gekoppeld aan persoonlijke verhalen van mensen); - beelden; - ontmoeting (met God en met elkaar). Bovendien is het van belang om open te zijn naar jongeren, met hen in gesprek te gaan en naar hen te luisteren. Het zal de saamhorigheid vergroten én het zal jongeren stimuleren om meer over geloof en hun manier van leven en beleven na te denken en te spreken. Hierin liggen volgens mij voor de kerk enorme kansen en uitdagingen. Moet het dan allemaal anders Terug naar de vraag van het begin: Is er een mogelijkheid waardoor onze kerkelijke activiteiten weer een spannende optie worden voor jongeren...? Mede onder invloed van televisie, internet, mobieltjes, tijdschriften, etc. is de leefwereld van jongeren drastisch gewijzigd. Dit heeft er mede toe geleid dat de kerkelijke activiteiten voor veel jongeren niet meer de meest spannende optie zijn. Voor de kerk is het een onmogelijke opgave om in alle trends en hypes mee te gaan. Ik denk ook niet dat je dat als kerk zou moeten willen. Het is zelfs zeer de vraag of jongeren dat van de kerk verwachten. In het bovenstaande heb ik aangegeven dat we als kerk een onvervangbare boodschap hebben die van onschatbare waarde is. Uit onderzoek blijkt dat jongeren weldegelijk geïnteresseerd zijn in die boodschap, maar het moet wel aansluiting vinden bij hun leefwereld. Het is daarom belangrijk dat we bereid zijn om met jongeren in gesprek te gaan én naar hen te luisteren. Dat je als kerk laat merken dat je in jongeren geïnteresseerd bent en dat je op de hoogte bent van hun leefwereld. Maar óók dat je als kerkelijke gemeenschap de bereidheid toont om samen met jongeren te zoeken vormen van kerkzijn waarin zij zich thuis voelen. Het onderzoek van Peter Hendriks in Apeldoorn maakt dat eveneens duidelijk: Jongeren willen graag gehoord worden, als ze maar wel het gevoel hebben dat zij serieus worden genomen. Wat er bij ze leeft, moet ook weerklank vinden. Voor het kerkelijk leven betekent dat, dat echte ontmoetingen met jongeren consequenties heeft voor de kerkdiensten en andere activiteiten binnen de kerk en vanuit de kerk. Of het allemaal héél anders moet wens ik te betwijfelen, maar ik ben ervan overtuigd, dat er wezenlijk dingen moeten veranderen willen onze kerkelijke activiteiten een spannende optie blijven voor jongeren... Jeugddienst doecatechesegroep Aalten

4 4 COLOFON PROTESTANTSE GEMEENTE BREDEVOORT Kerkenraad Scriba: Sietske Stronks-de Vos, Misterstraat 24a, 7126-CD Bredevoort, tel , Collectemunten zijn op vrijdagavond van tot uur verkrijgbaar bij de Rabobank, Hofstraat, Aalten. Ledenadministratie Jan Carel Brethouwer, Bleekwal 39, 7126 BT Bredevoort, tel: kerkvenster.nl College van Kerkrentmeesters Bankrek.nr (onder meer voor vrijwillige bijdragen) Penningmeester: Vacant College van Diakenen Bankrek.nr Administrateur: Hans Lensink, Koppelstraat 26, 7126 AJ Bredevoort, tel Correspondentie-adres KerkVenster 2e scriba: Erica Bollen-Groenesteijn, Binnenboom-weg 12, 7109 BK Winterswijk-Miste, tel , Kosters - Lidy en Hans Scholtz, Ambthuiswal 7A, 7126 BC Bredevoort, tel: Riek en Wim Wikkerink, Pater J.de Vriesstraat 6, 7126 BM Bredevoort, tel: Grada en Gert Grevers, Misterweg 238, 7109 BA Winterswijk, tel: (hulpkosters) PINKSTERONTMOETING Op de zondag na Pinksteren 3 juni aanstaande, het feest van de Geest in alle tongen en talen, is er in Bredevoort een oecumenische viering waarin deze geest goed merkbaar wordt: het is dan de zondag van de Drie-Eenheid en voor deze viering is een groep mensen uit Rwanda uitgenodigd. Politieke en etnische problemen hebben Rwanda verwoest en verwonden nog steeds de harten van de mensen. Veel Rwandezen wanhopen, anderen willen er niet meer aan denken. In Nederland heeft zich een aantal vluchtelingen verenigd in de groep Carrefour de la fraternité. Zij geloven dat er nog hoop is. Door regelmatige ontmoetingen steunen ze elkaar en bidden samen voor de vrede. In samenwerking met de Focolarebeweging, die staat voor eenheid en wederzijdse liefde, worden activiteiten naar buiten toe ontwikkeld. Zo worden onder andere kerkelijke vieringen opgeluisterd met zang en dans: wereldwijd geloven wordt zichtbaar. Ook vertellen ze over hun ervaringen. De groep is uitgenodigd om 3 juni naar Bredevoort te komen voor de oecumenische viering om 9.30 uur in de Koppelkerk. Een van de collectes is daarbij bestemd voor ondersteuning van gezinnen in Rwanda die wezen hebben opgenomen. Na afloop is er gezamenlijk koffie/thee drinken en is er gelegenheid producten en kunstobjecten van Rwandese afkomst te kopen. Hartelijk welkom dus voor allen. M.J.A. Baan A.C. van Voorst Koppelstraat 40, 7126 AJ Bredevoort Tel , Zieken Opgenomen in de ziekenafdeling van Universitair Longcentrum Dekkerswald te Groesbeek is Mevr. L.W. D. te Lindert-Geurkink, Stadsbroek 25. Zij was bijna aan het einde gekomen van een intensieve behandeling van 13 weken, maar helaas trad er de laatste week een complicatie op, waardoor haar verblijf in Groesbeek verlengd is. Wij wensen haar vanaf deze plaats heel veel sterkte toe bij het herstel. Overleden Op 11 mei 2007 is overleden op de leeftijd van 88 jaar, mevr. Johanna Jansen-te Kulve, Kloosterdijk 24. De begrafenis heeft 16 mei j.l. plaatsgevonden. Elders in Kerkvenster kunt u een in memoriam lezen. Op 11 mei 2007 is overleden op de leeftijd van 94 jaar, de heer Gerrit Jan Klein Entink, Eeltinkweg 2, Winterswijk-Miste. Op 16 mei j.l. heeft de begrafenis plaatsgevonden. Een in memoriam kunt u lezen in dit Kerkvenster. Op 14 mei 2007 is Mevr. Grada Johanna Navis- Luimes, Stadsbroek 5, overleden op de leeftijd van 91 jaar. De begrafenis vond plaats op 18 mei j.l. Verderop in Kerkvenster kunt u een in memoriam lezen. Pinksteren Pinksteren zullen we weer feestelijk vieren. Hoe kan het ook anders. Want Pinksteren is ook een beetje het geboortefeest van de kerk. Met Pinksteren werd gemeenschap gesticht omdat God onder ons is d.m.v. zijn Geest. Die onderlinge betrokkenheid krijgt onder meer gestalte in de traditionele bloemengroet. Een ieder in onze gemeente die 75 jaar of ouder is en zij die om een andere reden een bloemetje verdienen, krijgen van ons een bloemetje. Daarom willen wij u ook vragen om met Pinksteren een bloemetje of plantje mee te nemen. Aan deze viering zal ook het Gelegenheidskoor meewerken. Zij zullen de prachtige liederen van Marijke de Bruijne zingen. Ds. Anne van Voorst en ds. Maria Baan DIACONIE BREDEVOORT Bredevoort Kerk in Actie Interactief Enkele weken geleden zijn we gestart met een viertal projecten in Nicaragua. De gemeente is hierover geïnformeerd via Kerkvenster en ook de zendingsdienst van 29 april stond in het teken van deze projecten. Dat dit in onze gemeente erg leeft blijkt wel uit de reactie uit de gemeente. Eén van onze gemeenteleden wil voor een aantal jaren de projecten voor Nicaragua ondersteunen met 1000 euro per jaar. Dit bedrag komt dan boven op het door de diaconie toegezegde bedrag. Hartelijk dank hiervoor. De diakenen van de PKN gemeente Bredevoort. Telling collecten Kerk 116, Kerk 126, Kerk 30, Kerk 98, Kerk 94,72 Jeugddienst 101, Kerk 140,52 Diaconie 107, Kerk 23,90 Diaconie 39, Kerk 350,25 Diaconie 187, Zangdienst opbrengst bestemd voor Moldavië 187, Kerk 67,79 Kerk 48, Kerk 74,62 Diaconie 57, Kerk 72, Zending 147,23 Jeugddienst 70,49 Rest.Fonds 81,84 Wij feliciteren Dhr.G.J.te Rietstap, Stadsbroek 39, die op 29 mei zijn 90ste verjaardag hoopt te vieren, en dhr. G.J.Lobeek, Klumperdijk 2, die op 3 juni 91 jaar hoopt te worden. Eveneens op 3 juni is jarig mevr. J.Hinkamp-Boland, Schoolstraat 7, zij wordt 76 jaar! Allen een heel fijne verjaardag toegewenst! Kerkdienst 1e Pinksterdag We willen graag dat u op deze dag een bloemetje of plantje mee neemt naar de kerk. U kunt dit afgeven voor de dienst, voor in de kerk. Dit geeft een kleurig gezicht tijdens deze feestelijke dienst. Na de kerkdienst kunt u, met een groet van ons allen, een bloemetje brengen naar een gemeentelid. Wij hopen dat het, mede door deze bloemen, een feestelijke dienst wordt. Wij rekenen op een groot aantal bloemen en op uw medewerking! De diakenen. - Bredevoort

5 ONDER HET ENE DAK VAN GOD Tekst Kees Veenstra - aangeleverde foto 5 Onderstaand kunt u lezen hoe blij dominee Kalman Oroszi is met het geld dat hij ontvangen heeft met de Startzondag. Zoals u kunt lezen heeft het allemaal samen 10500,-- opgebracht inclusief 5000,-- die door de Zending is geschonken. (Ter verduidelijking in de zomer gaan ze weer bouwen aan de kerk: de vrijwilligers zijn in deze tijd op het land bezig om te zorgen dat er in de winter weer te eten is en dan blijft er weinig of geen tijd over) Dominee Kalman Oroszi geeft aan hoe belangrijk het werk van de StCOE is. Daarom wil ik alvast de deurcollecte voor de diaconie op 10 juni a.s. warm bij u aanbevelen, deze is bestemd voor Christenhulp Oost-Europa. Er is daar nog zeer veel te doen. Under the one roof of God Thankletter from Silindru, Romania Die verre zijn, zullen aan de tempel des HEREN komen bouwen... (Zach 6:15a) the prophecy refers not only to Israel and the Gentiles building the temple of God, but for all church-builders of the present. When something is physically or spiritually built, that will bring people from far off and make them join the constructions. In the case of the Hungarian speaking Reformed congregation of Silindru from Romania, You our Dutch brothers and sisters in Christ are also coming from far away to help build our churchroof and community. But the most important is that this joint construction will bring more people under the same roof of God, will make our communities more united. I am sure, that God will send more believers and create stronger unity in the united Protestantse Gemeente Aalten, such as in the case of our small congregation. We have to say thanks for the grace of God and Your donations that make us possible to build the roof of our church. By the sum of that has been collected we can do the constructions this summer. May God bless first of all the members of the Stichting Christenhulp Oost-Europa, who have done a lot to create funds for helping not only our church, but have done miracles by helping the families in need from our region; the leaders, pastors, diacons and all the members of the Protestantse Gemeente Aalten and the anonymous donators who were called by the Spirit of God to support us. You are all invited to Romania and Silindru to see what has been and will be done due to your support, the fruits of the work of SCOE in the region, the still poor families of the Eastern end of Europe, the congregations that can hardly support themselves and cannot do much diaconal work without the help given by God and others. May the Spirit of Unity build our communities in the future, too! May the heavenly roof of God protect and join us all! Onder het ene dak van God Dankbrief uit Silindru, Roemenië. - Die verre zijn, zullen aan de tempel des HEREN komen bouwen... (Zach. 6 : 15a) -de profetie verwijst niet alleen naar Israel en de nietjoden die Gods tempel bouwen, maar naar alle hedendaagse kerkenbouwers. Wanneer iets lichamelijk of geestelijk gebouwd is, zal dat mensen van ver weg samen verbinden in de bouw. - In het geval van het Hongaars sprekende Hervormde Kerk van Silindru, bent u onze Nederlandse broeders en zusters in Christus ook van ver gekomen om te helpen onze kerk af te bouwen. Echter het belangrijkste is dat dit samen binden in de bouw meer mensen zal samenbrengen onder hetzelfde dak van God, onze gemeenten meer zal verenigen. Ik ben er zeker van dat God meer gelovigen zal sturen en een sterkere eenheid zal scheppen in de verenigde Protestantse Gemeente Aalten net zo als in onze kleine gemeente. - We willen bedanken voor de genade van God en uw giften dat het mogelijk maakt om het dak van onze kerk te bouwen. Het bedrag van 10500,-- dat de collecte heeft opgebracht kunnen we deze zomer gaan bouwen. Moge God de leden van de St. Christenhulp Oost-Europa zegenen, die veel gedaan hebben om fondsen te creëren, niet alleen voor de kerk maar wonderen verrichten door nooddruftige gezinnen in ons gebied te helpen; de leiders, dominees, diakenen en al de leden van de Protestantse Gemeente Aalten en de anonieme donateurs, die door de Geest van God geroepen werden ons te helpen. - U allemaal bent uitgenodigd te komen naar Roemenie en Silindru om te zien wat het is geweest en wat gedaan wordt met uw hulp, de vruchten van het werk van St. Christenhulp Oost-Europa in de regio, de nog steeds arme gezinnen in het Oostelijk deel van Europa, de gemeentes, die nauwelijks henzelf kunnen onderhouden en die niet veel diaconaal werk kunnen doen, zonder de hulp die door God en anderen wordt gegeven. - Moge de Geest van Eenheid ook onze gemeentes in de toekomst bouwen! Moge het hemelse dak van God ons beschermen en allemaal samenbrengen! Anno Domini 2007, op de 400ste geboortedag van admiraal Michiel de Ruyter, die de Hongaarse protestantse dominees bevrijd heeft van de galeien ds. Magda en Kalman OROSZI Anno Domini 2007., on the 400th anniversary of the birth of Admrial Michael de Ruyter, liberator of the galley slaved Hungarian Protestanst pastors ds. Magda en Kalman OROSZI

6 6 COLOFON PROTESTANTSE GEMEENTE AALTEN Adres: Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten of Postbus 74, 7120 AB Aalten Kerkelijk Bureau Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten, tel Geopend op werkdagen van 9.00 uur tot uur. Bankrekeningnrs. Protestantse Kerk Rabo Kerkenraad Voorzitter: B.A. Brethouwer, Barloseweg 18, 7122 PV, tel Scribaat G.A. ter Horst, Sondernweg 16, 7122 LJ, tel B.L.A. Helmink-ter Stege, Hogestraat 81, 7122 BS, tel Kosters Oosterkerk: A.J. te Lindert, tel en E. Bekkers (hulpkoster), tel Zuiderkerk: G.J. Westerveld, tel en H.W. Hengeveld (hulpkoster), tel Oude Helenakerk: F. Ratering, tel / en mevr. I. Hijink, tel Organisten Adres college van organisten: A.J. te Winkel, Vragenderweg 3, 7121 RK Aalten, tel Cantor-organist: G. Oldenbeuving, Rodetorenstraat 16, 7201 DH Zutphen, tel Diaconie Protestantse Gemeente Postadres : Postbus 74, 7120 AB Aalten Bankreknr.: Rabo Scriba diaconie J.T. Stronks-Breukelaar, Emmastraat 3, 7121 CE Aalten, tel Gemeentediaconaat en sociaal diaconaat: W. Schoppers, tel en H. Roelofse, tel B.g.g. R. Onnink-Heusinkveld, tel Noodhulp: Sinie Bussink, tel Missionair en Diaconaal Werk (MDW) Secreariaat taakgroep: mevr. I. Lubbers-te Lindert Grote Maote 27, 7123 CB Aalten, tel.nr Bankrek.nr t.n.v. MDW Aalten o.v.v. Zending en/of Werelddiaconaat Collectemunten Collectemunten zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de Rabobank te Aalten op vrijdagavonden van uur tot uur Jeugdwerk: Voor het laatste nieuws bezoek Kom d r in, waar kunnen we op uit kijken? Tijdens het fusieproces heeft het College van Kerkrentmeesters alle gebouwen van de kerk geschouwd. Daarbij is onder meer gekeken naar de staat van het gebouw, de exploitatie(kosten) en de functie/waarde van het gebouw voor de kerkelijke gemeente. Uit dit onderzoek bleek dat de aard van het gebruik door de jaren heen aanzienlijk is gewijzigd. Vroeger vonden in Kom d r in veel kerkelijke activiteiten plaats en werden de schaarse vrije uren verhuurd aan derden. In die tijd bestond het gebruik voor ruim 80% uit activiteiten die op de één of andere wijze verband hielden met de kerk. Op dit moment wordt Kom d r in ongeveer 450 dagdelen per jaar verhuurd. Op zich een goede bezetting, maar daarvan hebben ongeveer 65 dagdelen betrekking op activiteiten van de kerk; of wel ongeveer 15%! Op zich vindt het College van Kerkrentmeesters dat het gebouw een belangrijke sociale functie vervult, maar het college is eveneens van mening dat het niet een kerntaak van de kerk is om een gebouw met zo n algemene functie in stand te houden. Zeker indien daar geld bij moet (lees: geld van gemeenteleden). Het gebouw is gedateerd en dient eigenlijk te worden gerenoveerd. Gelet op de kosten die dat met zich meebrengt heeft het College van Kerkrentmeesters al eerder besloten dit gebouw op termijn van de hand te doen. Echter, nu ook de beheerder heeft aangegeven er eind dit jaar mee te willen stoppen, lijkt de verkoop van Kom d r in in een stroomversnelling te geraken. Verkoop Het College van Kerkrentmeesters wil het pand met ondergrond in de loop van dit jaar verkopen. Het college wil een plaatselijke makelaar inschakelen om het pand te taxeren. De insteek is dat Kom d r in ongeveer de taxatieprijs zou moeten opbrengen. Deze prijs is binnenkort bekend. Echter, de prijs is niet alleszeggend. Gelet op de belangrijke sociale functie van het gebouw, wil het college dat deze functie (zo veel als mogelijk is) behouden blijft. Ook zal bij de verkoop een soort anti-speculatie-beding worden opgenomen. De nieuwe activiteiten die de nieuwe eigenaar zelf wil laten plaatsvinden, dienen goed passend te zijn bij de huidige functie van Kom d r in. Belangstellenden Inmiddels hebben zich al enkele belangstellenden bij het College van Kerkrentmeesters gemeld. Bij deze wil het college de verkoop via Kerkvenster onder de aandacht brengen en iedereen die belangstelling heeft voor eventuele koop van Kom d r in in de gelegenheid stellen zijn/haar belangstelling kenbaar te maken. Nadere informatie Tijdens de openingstijden van het kerkelijk bureau kunt u aldaar (vanaf heden) inzage krijgen in een dossier over Kom d r in. Daarin treft u aan een kadastrale kaart, bouwtekeningen van Kom d r in, een overzicht van de huidige exploitatiecijfers en het huidige verhuurrooster. Ook ligt daarbij een uittreksel van het taxatierapport ter inzage. Als u het pand wil bezichtigen, dient u via het kerkelijk bureau een afspraak te maken. Reageren Indien u Kom d r in wilt kopen, dient u dit uiterlijk 10 juli 2007 schriftelijk kenbaar te maken bij het kerkelijk bureau (t.a.v. het College van Kerkrentmeesters). In uw reactie dient u niet alleen op te nemen welk bedrag u voor Kom d r in wil betalen. Uw bieding dient eveneens vergezeld te gaan van een uitvoerige beschrijving van uw plannen ten aanzien van dit gebouw en de (huidige en toekomstige) activiteiten daarin. Nadrukkelijk merken wij op dat uw reactie/bieding beide partijen tot niets verplicht. Het College van Kerkrentmeesters is voornemens in september een keuze te maken uit de ingediende plannen. Vanzelfsprekend worden alle reacties vertrouwelijk behandeld. De Kerkrentmeesters Belangrijk Grote Kerkenraad Op donderdag 31 mei vergadert de Grote Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Aalten. Aanvang: uur. Plaats: gebouw Elim. Op deze belangrijke vergadering worden alle ambtsdragers verwacht. We roepen u op om aanwezig te zijn. Bij verhindering graag een bericht aan de scriba van uw eigen wijk. Wij hopen op een goede vergadering. Namens het moderamen, B.A. Brethouwer, voorzitter. Belangrijk

7 MDW Geest van Pinksteren Zoals altijd wordt er met Pinksteren gecollecteerd voor de Zending. Als voorbeeld vraagt Kerk in Actie aandacht voor een bijzonder project in Cambodja. In dit land, dat jaren geleden geteisterd werd door het Rode Khmer regime, leefden ouders en kinderen lange tijd gescheiden. De kinderen van toen zijn de ouders van nu. Velen hebben geen goed voorbeeld gehad en hebben niet geleerd om voor hun kinderen te zorgen en hen lief te hebben. De kinderen groeien op in getraumatiseerde thuissituaties. Cambodja heeft nieuwe hoop nodig. Het Hopeprogramma van World Relief Cambodja wil kinderen, tieners en volwassenen deze Hope geven. De visie is dat mensen, vervuld van de Heilige Geest, kanalen kunnen zijn van Gods liefde. Het Hope programma zet in op Bijbelonderwijs door drama en poppenspel aan kinderen. De vele medewerkers bereiken jaarlijks kinderen. En dat heeft een uitstraling naar het gezin. Jongeren van twaalf tot achttien jaar komen wekelijks bij elkaar om met elkaar te discussiëren over hun levensstijl en over Bijbelse waarden. Als de geest kinderen vervult... De Heilige Geest vervult en verandert mensen en dat komt de omgeving ten goede. Door deze veranderde mensen keert langzaam de hoop terug in dit land dat zoveel te lijden heeft gehad. Zending Voor het Zendingsprogramma is in 2007 bijna 10 miljoen euro nodig. Het project in Cambodja Tekst Gerrit Stronks vraagt om euro Uw steun wordt daarbij gevraagd tijdens de collecte met Pinksteren. Klimaatplan We moeten ons grote zorgen maken over de klimaatverandering. De opwarming van de aarde vormt een grote bedreiging voor mens, plant en dier en wordt o.a. veroorzaakt door de uitstoot van CO2 (kooldioxide). De gevolgen hiervan, zoals overstromingen, droogtes, orkanen en hittegolven zijn al merkbaar. Onder andere in de film van Al Gore: An Inconvenient Truth (Een ongemakkelijke waarheid) is een en ander duidelijk gemaakt. Kerk in Actie en ICCO werken al enkele jaren samen in het Klimaatplan. Ze investeren in projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Vanuit het Klimaatplan worden bijvoorbeeld 84 zonnepanelen voor een school op het platteland van Zuid-Afrika gefinancierd. Het resultaat is dat de elektriciteitsrekening met 50% omlaag gaat. Het Klimaatplan steunt projecten in ontwikkelingslanden, maar roept ook óns op om bewust met energie om te gaan, om de daad bij het woord te voegen. Groene stroom Kerk in Actie is samen met ICCO daarom een unieke samenwerking aangegaan met groene stroomleverancier Greenchoise. Groene stroom van Greenchoise helpt niet alleen het milieu hier, maar u steunt ook duurzame projecten van Kerk in Actie in ontwikkelingslanden. Voor elke kilo- wattuur groene stroom doneert Greenchoise namelijk 0,25 eurocent aan het Klimaatplan. Zorg voor mens en schepping Onder het motto: Kies groene energie en steun het Klimaatplan heeft Kerk in Actie een folder uitgebracht. Deze folder ligt in alle kerken. Ook is informatie te vinden op of Al Gore: Het gaat bij klimaatverandering niet om een politieke kwestie, maar om een morele kwestie. Het gaat om overleving van de beschaving. 7 Even voorstellen... Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u aan twee bijzondere mensen voor te stellen die ik hier in Oeganda heb mogen ontmoeten. Twee totaal verschillende mensen met twee compleet verschillende verhalen. Shamah. Een jochie van 5 maanden oud. Samen met zijn ouders die zelf net kind-af zijn (21 en 19 jaar oud) woont hij hier op het Jireh Children Centre. Ik ontmoette Shamah in de eerste week nadat ik hier aankwam en bij het eerste oogcontact had hij mijn hart gestolen. Een prachtig ventje. Het viel me na verloop van tijd wel op dat hij huiduitslag had en ik besloot het in de gaten te houden. Een aantal weken terug besloot ik om Shamah en zijn moeder mee te nemen naar het ziekenhuis (zelf zijn ze te arm om medische zorg te betalen.) Kleine Shamah werd onderzocht en na het onderzoek richtte de arts zich naar mij: Shamah heeft het HIV virus... Toen moeder het nieuws werd verteld keek ze naar haar zoontje op haar schoot en ik zag haar denken... 5 maanden oud en nu al besmet met het HIV virus... Wat voor toekomst gaat deze kleine Shamah tegemoet? Maar gelukkig kan ik, met het door u gesponsorde geld, deze kleine Shamah en zijn moeder (die ook het HIV virus heeft) nu de medische zorg geven die ze nodig hebben. Dus mede namens Shamah en zijn ouders: Dank u wel!! Maria. Een vrouw van 84 jaar oud. Haar hele leven stond in het teken van haar kinderen en zorgen dat iedereen voldoende voedsel had. Maria woont op het moment in een klein huisje gemaakt van modder en wat hout. De gaten zitten in de muren, Tekst en foto's: Joanne Noordink het stikt er van de ongedierte en een bed om op te slapen heeft ze niet. In Oeganda is niets geregeld als het gaat om de zorg voor ouderen. Er wordt vanuit gegaan dat de kinderen voor hun ouders zorgen. Maria had negen kinderen... Maar al haar negen kinderen zijn gestorven aan AIDS. Nu heeft ze dus niemand die voor haar zorgt en moet ze op haar oude dag vaak uren lopen op zoek naar eten en water. Maar gelukkig kan ik, met het door u gesponsorde geld, meehelpen aan de bouw van Maria s nieuwe huis, en de aanleg van het tuintje naast haar huis met voedingsgewas, zodat ze kan genieten van haar oude dag. Dus mede namens Maria: Dank u wel!! Een hartelijke groet vanuit Oeganda, Joanne Noordink

8 8 De klok van de kerk door M.A. Andela-Hostede We hebben Pasen nu achter ons gelaten. Zeven zondagen heeft de Paasjubel nageklonken in lezingen en liederen, nu zijn we terechtgekomen op de 50ste dag na Pasen. Pentekoste in het Grieks, daarvan is ons Pinksteren afgeleid. De kleur op het Pinksterfeest is rood kleur van het vuur, kleur van het vervult raken van de Heilige Geest. De zondag na Pinksteren is de zondag van de Drieeenheid, de zondag waarop we mogen horen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De kleur is dan natuurlijk wit, de feestkleur. Zondag 27 mei - Pinksteren - Kleur: rood De evangelielezing is Johannes 20: 19 23, terwijl als epistellezing staat aangegeven Handelingen 2: 1 11, de uitstorting van de Heilige Geest. Twee elementen spelen op Pinksteren een rol: het element vuur en het element wind. De Geest van God wordt uitgestort op alle vlees. Jongeren dromen dromen, ouderen zien gezichten (oude vert.) Mensen achter wie je het niet zou zoeken worden geestvervulden. De O.T.-lezing is Joël 2: (oude vertaling) Joël 3: 1 5 (nieuwe vertaling) Het lied van de zondag is Gezang 247. De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt. Het is een prachtig lied om op Pinksteren te zingen. De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend, herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld. Zondag 3 juni - Zondag van de Heilige Drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest) - Kleur: wit De aangegeven evangelielezing is Johannes 3: 1 16, het gesprek van Jezus met Nicodemus. De Farizeeër komt in de nacht naar Jezus toe. In hun gesprek gaat het over de Geest die waait waarheen Hij wil. En over de Mensenzoon, die verhoogd moet worden, zoals Mozes in de woestijn de slang verhoogde. En over God, de Here, die de wereld zo lief heeft, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven en in Hem eeuwig leven geeft. De O.T.-lezing is Spreuken 8: 22 31, waarin de Wijsheid sprekende wordt ingevoerd. Het lied van de zondag is Gezang 254: God in de hoog alleen zij eer. Het is een lofzang die goed past bij deze zondag, een lied over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is een vertaling van het Duitse Allein Gott in der Höh sei Ehr. A.J. Yntema Voor de jeugd BREDEVOORT Kinderoppas Elke zondag is er tijdens de dienst kinderoppas (leeftijd 0-4 jaar) in de Koppelkerk, Koppelstraat 25 of in de consistorie van de St.Joriskerk (ingang aan de zijkant van de kerk). Kindernevendienst Alle zondagen is er voor de kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar kindernevendienst. Kerkdiensten Bredevoort St. Joriskerk Zondag 27 mei 2007 Pinksteren uur: Ds.A.van Voorst, bloemendienst Collecte: diaconie (zending) Uitgangscollecte: kerk Autohulpdienst: dhr.j.w.ter Horst, tel: Kinderoppas: Erica Dondergoor en Mayon Stronks Een meditatieve wandeltocht Het was 9.00 uur toen op Hemelvaartsdag de meditatieve wandeltocht van start ging. Het was niet echt vroeg, maar nog erg rustig in boekenstad Bredevoort. De tocht was voorbereid door ds. Anne van Voorst en het parcours was uitgezet in de tuin van St. Bernardus. Deze schitterende en voor velen nog onbekende tuin vormde het decor voor de tocht. Op een aantal plekken waren gedichten en gedachten geplaatst en de deelnemers konden op die plaatsen stilstaan, de gedichten lezen en op zich laten inwerken. In deze bijzondere omgeving en in een bijzondere natuur kon de lezer nadenken over de betekenis van Hemelvaart in zijn of haar eigen leven. Koppelkerk Zondag 3 juni 2007 Trinitatis uur: Priester P. Kuipers/ds. M. Baan, Oec. Viering/H.A. Collecte: diaconie Uitgangscollecte: kerk Autohulpdienst: dhr.h.w.te Winkel, tel: Kinderoppas n.n.b. Tekst en foto's Jan Ebbers

9 Kerkdiensten Aalten 9 Oude Helenakerk Zuiderkerk Oosterkerk Zondag 27 mei 2007 Pinksteren uur ds. W.A.Andela, belijdenis uur ds. W.E. Onderwaater Collecte: Diaconie Uitgangscollecte: Kerk Zondag 3 juni 2007 Trinitatis uur dhr. L.H. de Vries uur ds. M.J. Kooistra, Taizédienst Collecte: Kerk Uitgangscollecte: Jongerenorg. Prot. Kerk in Nederland Voor de jeugd AALTEN Kinderoppas In alle drie de gebouwen is er elke zondag tijdens de ochtenddiensten, kinderoppas (leeftijd 0-4 jaar). Oude Helenakerk: in Elim; Zuiderkerk: in één van de zalen; Oosterkerk: in Peuterspeelzaal Duimelot. Kindernevendienst Alle zondagen is er tijdens de ochtenddiensten in alle drie de kerken voor twee groepen kindernevendienst (leeftijd 4-12). Zondagsschool Op zondag 27 mei is er geen zondagsschool i.v.m. Pinksteren. Op zondag 3 juni is er zondagsschool van uur tot uur in Kom d r In aan de Bodendijk voor kinderen van groep 1 t/m 8 (verdeeld in 2 groepen). Doopdiensten AALTEN Bij geboorte ontvangt uw nieuwe (!) wijkpredikant graag een kaartje. Indien u uw kind wilt laten dopen, dan graag tijdig (minimaal twee weken van tevoren) contact opnemen met de predikant die voorgaat. 8 juli Helenakerk, ds. Everts Oosterkerk, ds. Yntema Zuiderkerk, ds. Zeldenrijk 2 september Helenakerk, ds. Kooistra Oosterkerk, ds. Andela Zuiderkerk, ds. Everts 7 oktober Helenakerk, ds. Yntema Oosterkerk, ds. Rotte Zuiderkerk, ds. Faber Zondag 27 mei 2007 Pinksteren uur ds. M.J. Kooistra, m.m.v. Advendo Collecte: Diaconie Uitgangscollecte: Kerk Zondag 3 juni 2007 Trinitatis uur ds. A.C. Voorst Collecte: Kerk Uitgangscollecte: Jongerenorg. Prot. Kerk in Nederland Bij de diensten de leiding van de kindernevendienst Hallo jongens en meisjes in groep acht Het aftellen tot de zomervakantie is al begonnen, nog even en je moet afscheid nemen van de basisschool, van de meester of juf en van sommige klasgenootjes. Ook van de kindernevendienst mag je afscheid nemen, en dat willen we doen op zondag 1 juli in alle drie gebouwen. Als jij ook hieraan mee wil doen kun je je opgeven tot 8 juni bij de leiding in de kindernevendienst of even bellen naar: Helenakerk Petra te Paske tel: Oosterkerk Ina Nijman tel: Zuiderkerk Hannie Navis tel: We willen er samen met jullie een leuke dienst van maken, dus geef je snel op! Tot ziens, Weeksluitingen VERZORGINGSTEHUIZEN SINT-BERNARDUS Za ter dag 26 mei 2007 Pinksteren uur Pastor A.G.M. Menting Za ter dag 2 juni uur ds. M. Baan, Heilig Avondmaal T HOGE VELD Za ter dag 26 mei 2007 Pinksteren uur ds. M. vd Heiden Za ter dag 2 juni uur ds. H.B. Knol BETH SAN Za ter dag 26 mei 2007 Pinksteren uur ds. H.B. Knol Za ter dag 2 juni uur Pastor J.G.M. Droste Zondag 27 mei 2007 Pinksteren uur ds. M.A. Andela-Hofstede m.m.v. Sursum Corda Collecte: Diaconie Uitgangscollecte: Kerk Zondag 3 juni 2007 Trinitatis uur M.J. Kooistra Collecte: Kerk Uitgangscollecte Jongerenor. Prot. Kerk in Nederland Bloemengroet AALTEN Een bloemengroet vanuit de drie kerken werd gebracht bij de volgende leden van de gemeente: Mevr. A. Dekkers-Heijink, Wikkerinkweg 2 Fam. J van Lochem-Graven, Herenstraat 2 Fam H.J. Beking-Stronks, Prins Bernhardstraat 11 Giften Via Mevr. A. Sellink een gift van 5,- ontvangen voor het bloemencomité. Hartelijk dank! Kies uw favoriete lied De liederen die we in een zangdienst zingen, worden uitgekozen door de leden van de zangdienstcommissie samen met de predikant die de dienst leidt. Een enkele keer is ook de organist aanwezig. De liederen die we in de zangdienst van 17 juni a.s. zingen, mag u als gemeente zelf uitzoeken. U hebt allemaal wel een lied dat u heel erg mooi vindt en al een hele tijd niet meer gezongen hebt. Het wordt een dienst met, laten we zeggen, verzoeknummers. Laat ons voor 4 juni weten met welk lied we u een groot plezier kunnen doen. Vermeld, indien mogelijk, ook de bundel waarin het lied staat. Mochten er te veel verzoeken komen, dan moeten we een keuze maken. Of we doen nog een tweede dienst. Stuur uw brief of briefkaart naar: J. te Lindert, Kleine Maote 73, 7123 CN Aalten. Bellen mag ook. Tel: Door een misverstand is de berichtgeving over deze dienst twee weken te laat in Kerkvenster opgenomen. Wij verzoeken u daarom snel te reageren, zodat we alsnog een fijne dienst kunnen voorbereiden De zangdienstcommissie

10 10 PASTORAAT Pastoraat Contactadressen Voor de pastorale zorg van de vacante wijken geldt de volgende verdeling: Wijk Lintelo: ds. W.A.Andela Wijk Haart: ds. M.A. Andela-Hofstede Wijk Yzerlo: ds. M.J. Kooistra Voor wijk Barlo en wijk Dale kan contact opgenomen worden met ds. W.A.Andela. Hij weet wie van de drie predikanten beschikbaar is. W.A.Andela W.H. Everts Wijk HAART De Hare 19, tel Scriba: mevr. H. Hoftijzerter Maat, Kriegersijk 14, tel , Verjaardagen In de komende tijd hopen hun verjaardag te vieren: op 2 juni mevr. A.H. Heinen-Hoefman, Loohuisweg 26; op 4 juni mevr. M. Kempink-Woudenberg, Het Verzet 12. Wij wensen hun een goede verjaardag toe en Gods zegen voor de toekomst! Huwelijk Inzegening van hun huwelijk hebben aangevraagd: Jeroen Tolkamp en Femke Assink, Bevrijding 8 op vrijdag 1 juni om uur in de Oosterkerk. Ruben Wikkerink en Ilse Scholten, Eskesweg 6 op vrijdag 8 juni om uur in de Oude Helenakerk. Wij willen hen hiermee van harte feliciteren en wensen hun een heel fijne trouwdag toe! Zieken Opgenomen in Pronsweide (tijdelijk): dhr. A. Schonewille, Het Verzet 58. Opgenomen in Winterswijk: mevr. J.C. Te Bokkel-de Ruijter, Walfortlaan 1. Thuisgekomen uit het ziekenhuis: mevr. J. Mateman-Luiten, Molenkamp 27; dhr. B.W. Stronks, Bevrijding 62. Studieverlof Mijn studieverlof loopt nog door tot donderdag 21 juni. Als u in deze tijd een predikant nodig hebt kunt contact opnemen met ds. M.A. Andela-Hofstede. Een hartelijke groet voor u allen. W.H. Everts M.J. Kooistra Wijk HEURNE De Miggelt 14, tel Scriba: mevr. L. Kämink-ter Haar, Kleine Maote 23, tel , Verjaardagen Op 2 juni hoopt mevr. J.A. Obbink - Meinen, Hoge Veld 26 k-305 haar verjaardag te vieren. Van harte gefeliciteerd! Een fijne dag toegewenst en veel liefde, kracht en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar. Geboren Opnieuw een wonder ons toevertrouwd, Dankbaar voor dit unieke bestaan, Een kindje waar je zielsveel van houdt, Laat je wereld even stilstaan. Zo kondigen Arjan ter Horst en Miranda Piek, Grote Maote 28, de geboorte van hun tweede zoontje aan. Ze noemen hem Jelle Jorjan, hij is geboren op 12 mei en het broertje van Stijn. Van harte gefeliciteerd met dit wonder. Ziekenhuis Dhr J. Jansen, Smitskamp 84 is opgenomen in het ziekenhuis te Enschede en heeft een hartoperatie ondergaan. Opgenomen in het ziekenhuis van Winterswijk is mevr. Brusse- Ubbink, t Slaa 38. Vanaf deze plek wens ik alle zieken, thuis en in het ziekenhuis, sterkte en beterschap toe. Tot slot Pinksteren O God, breng volken samen Dat wij elkaar verstaan Vervul die mensen dromen Waar zij in rook opgaan. Doe ons Uw woord bewaren Dat opgeschreven staat En echte vrede zoeken Van harte, metterdaad. Goede pinksterdagen toegewenst. Lies Kämink-ter Haar R. Faber Wijk IJZERLO Hogestraat 54, tel Scriba : dhr. G.J. van Lochem, Huisstededijk 1, tel , Zieken In het vorige nummer heb ik vermeld, dat de heer A.J. Vaags (Ludgerstraat 8) verhuisd was van het S.K.B. naar de Bettekamp in Varsseveld. Dit blijkt niet juist te zijn. Na zijn ontslag uit het ziekenhuis verblijft hij nu tijdelijk in verzorgingshuis De Berkhof in Winterswijk. Na lange tijd mocht mevr. W.R. Meijnen-Top weer thuis komen uit het ziekenhuis in Enschede. Zij mag nu thuis verder herstellen. De heer Wisselink (Bilderdijkstraat 4) is opgenomen in het ziekenhuis in Winterswijk en mag misschien binnenkort weer naar huis. Ook de heer D.J. Nijman (Ludgerstraat 4a) is opgenomen geweest in dit ziekenhuis en mocht inmiddels weer naar huis terugkeren. De heer N.Soede (Dinxperlosestraatweg 92) mocht 16 mei na een geslaagde operatie weer thuis komen uit het ziekenhuis. Verjaardag Op 7 juni hoopt mevr. J.J.E. te Beest-Lammers (Ludgerstraat 10) haar verjaardag te vieren. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar. Ziekte van Ds. Faber In het vorige nummer van Kerkvenster hebt u een stukje van de hand van onze wijkpredikant kunnen lezen. Daarin vermeldde hij, dat hij nog last had van bijwerkingen van zijn operatie en dat herstel nog wel enige tijd zou vergen. Dat is nog steeds het geval. Hij zou erg graag zijn werk in onze gemeente weer beginnen. Dat is helaas onmogelijk. Op zeer dringend medisch advies kan hij daar voorlopig niet aan denken en moet eerst aan verder herstel worden gewerkt, hetgeen nog geruime tijd kan duren. We weten dat dit hem moeilijk valt. We wensen hem opnieuw veel sterkte, geduld en een algeheel herstel toe. Vervanging Ook nu staat boven de pastorale berichten een artikel over de vervanging van zieke predikanten. Daarin staat vermeld dat als u de komende tijd om andere reden dringend een predikant nodig hebt contact kunt opnemen met ds. M.J. Kooistra. En uiteraard mag u voor vragen ook mij (scriba) bellen. Met vriendelijke groeten, H.J. Zeldenrijk Wijk LINTELO Varsseveldsestraatweg 39, tel Overleden Gerrit van Lochem Scriba: mevr. W.A. van den Berg-Tolk, Manschotplein 5, tel , kpnplanet.nl Op 7 mei is overleden Johan Bernard Lankhof. Hij woonde met zijn vrouw op Driessenshof 19 en hij werd 79 jaar oud. Elders in dit nummer van Kerk- Venster is een in memoriam opgenomen. Zieken Dhr. A. Grievink, Akkermateweg 11a, is deze week opgenomen in het St. Radboudziekenhuis te Nijmegen. We wensen een voorspoedig herstel. Verjaardagen Op 27 mei hoopt dhr. G.H. Meinen, Driessenshof 11, zijn verjaardag te vieren en op 31 mei mevr. T.G. ter Horst-Doornink, Jupiter 6, haar verjaardag. Beiden van harte gefeliciteerd!

11 Studieverlof Zoals u weet heeft ds. Zeldenrijk op dit moment studieverlof. Vrijdag 15 juni a.s. eindigt dit en tot die tijd kunt u, indien nodig, contact opnemen met ds. W.A.Andela. W.A. van den Berg W.A. Andela M.A. Andela-Hofstede Wijk LINTELO- DALE Het Verzet 1, tel Scriba: mevr. S. ter Horst-Krieger, Bongenkamp 75, tel , Geboren Op 2 mei is geboren: Anthonie Cornelis Albert (Thomas), zoon van Henrie ven Eerden en Hetty Zeilemaker, Weverborgdijk 1. God gaf jou aan ons schrijven de gelukkige ouders op het geboortekaartje. Met deze prachtige gave van leven willen we Henrie en Hetty van harte feliciteren. Overleden Op 12 mei is Anna van der Zwaag overleden. Zij werd 87 jaar oud. Ze woonde op afdeling Kleinschalig Wonen van t Hoge Veld. Elders in dit blad is een in memoriam opgenomen. Zieken Mevr. G.H. Heezen-Rougoor, Beeklaan 6, mocht uit het ziekenhuis thuiskomen. Wij wensen haar een voorspoedig herstel. Mevr. Hannie Lammers, Cederhof, ligt op het moment van schrijven nog in het Slingelandziekenhuis te Doetinchem. Belijdenis Op zondag 27 mei is het Pinksteren. In de ochtenddienst van de Oude Helenakerk hoopt Christel te Lindert, Hogestraat 76, belijdenis van haar geloof te doen. Als gemeente mogen we om haar heen staan en met haar blij zijn. Verjaardagen Op 29 mei is jarig dhr. E. Wouters, Varsseveldsestraatweg 9A, op 8 juni mevr. G.J. Ligterink, Varsseveldsestraatweg 9E. Wij hopen dat u een goede dag zult hebben, en we wensen u voor het nieuwe levensjaar Gods zegen toe. Gift Tijdens één van onze bezoeken ontvingen we een gift van 20 euro, bestemd voor de kerk. De goede gever zeggen wij hartelijk dank. Ouderenmiddag Dinsdag 15 mei was er een gezellige middag voor de ouderen van wijk Lintelo-Dale in gebouw Wilhelmina. Ongeveer honderd mensen waren aanwezig. Gelukkig konden we nog even langs komen om de sfeer te proeven en elkaar te zien. De contactpersonen hadden alles voortreffelijk geregeld en georganiseerd. Al met al een geslaagde middag waarvoor de bezoekmedewerksters alle lof verdienen. Goede wens Van harte willen wij u en jullie allen een gezegend en inspirerend Pinksteren toewensen. Hartelijke groeten van ons beiden, W.A. Andela en M.A. Andela-Hofstedetede A.J. Rotte Wijk DALE Ludgerstraat 76, tel: Scriba: dhr. A. Lammers, De Hare 46, tel , Wel en Wee In het SKB te Winterswijk verblijft nog de heer J. van Lochem Herenstraat 2. Daar is ook opgenomen mevrouw Prinzen-van Dijken Manschotplein 32. In de afgelopen weken heeft ook de heer H.W. te Kloeze Romienendiek een pendeltje gemaakt naar dit ziekenhuis maar is inmiddels weer thuis. Alle zieken zowel in het ziekenhuis als thuis wensen wij sterkte en beterschap toe. Overleden Op 8 mei 2007 is op de leeftijd van 83 jaar overleden de heer L. Oranje Emmastraat 1. Elders in deze uitgave van Kerkvenster vindt u een in memoriam. Verjaardagen Eerst moet ik nog even wat recht zetten. Mevrouw. J. Korten-Veldhorst is op 12 mei 2007 jarig geweest. Zij stond niet op mijn lijst, vandaar dat ik dat niet in de vorige KerkVenster heb vermeld. Alsnog van harte proficiat. In de vorige uitgave van KerkVenster stond de verjaardag op 17 mei 2007 van mevrouw W.G.A. van Eerden-Westerveld Aladnaweg 9 per abuis vermeld onder het wijkbericht van Barlo. Aladnaweg 9 hoort echter bij sectie 8b van Wijk Dale. Mijn excuses voor deze slordigheden. De lijsten hebben we inmiddels aangepast. Desalniettemin hopen wij dat jullie een goede verjaardag hebben gehad De komende twee weken zullen DV de volgende personen hun verjaardag vieren: 7 juni 2007 mevrouw J.H. van Baardewijk-Westerveld Manschotplein 18, 8 juni 2007 mevrouw A.J. Bekkers- Heinen Herenstraat 1b. Van harte gefeliciteerd en een goed nieuw levensjaar toegewenst. Contactpersoon predikanten Indien u in de komende tijd een beroep op een predikant wilt doen, kunt u contact opnemen met ds. W.A.Andela. Hij weet wie van de predikanten beschikbaar is. Zie ook het stukje helemaal bovenaan de pastorale berichten. A. Lammers A.J. Yntema Wijk BARLO t Slaa 98, tel Scriba: dhr. G.J. Voerman, Landstraat 49a, tel: , Hoe het met mij gaat 11 Als ik dit schrijf heb ik acht bestralingen achter de rug. Ik heb nog niet zo heel veel last, maar kan wel merken dat er veel in mijn lichaam gebeurt en ik heb ook al niet zo veel om bij te zetten. Soms ben ik erg moe van de reis, elke dag met de taxi naar Arnhem en weer terug. In de bestralingskliniek word je ook niet vrolijker. De nare dingen die je daar ziet, drukken je er nog eens met je neus op dat jij toch ook kanker hebt. Toch houd ik de moed erin, mede ook dankzij al uw gebeden en uw lieve wensen. Elke dag weer komen er kaarten. Er is pas één dag geweest waarop ik geen kaartje had. Er zitten trouwens exemplaren tussen waar je stil van wordt. Aan sommige kaarten is uren gewerkt. Heel veel dank voor al die steun. Het doet goed. A.J. Yntema Overleden Op 6 mei is overleden Johanna Geertruida Rots- Reesink. Zij verbleef in St. Bernardus en woonde voorheen op het Manschotplein. Elders in dit KerkVenster staat een in memoriam opgenomen van de hand van ds. Baan, die de kerkelijke begrafenis heeft geleid. Verjaardagen Eerst een rectificatie: mevr. W.G.A. van Eerden- Westerveld, Aladnaweg 9, behoort bij de wijk van ds. Rotte (Dale), ik had haar verjaardag ten onrechte vermeld onder de wijkberichten van Barlo. Mijn excuses hiervoor. In de komende tijd hopen de volgende 80 plussers hun verjaardag te vieren: op 28 mei mevr. J. te Kamp-Elburg, verpleeghuis De Hoge Weide te Lochem, op 1 juni dhr. B. Navis, Oosterkerkstraat 18, op 2 juni mevr. J.H. Lammers-Blekkink Prinsenstraat 18, op 7 juni dhr. E.W. Colenbrander, Saksenstraat 10, ook op 7 juni dhr. G.J. Luiten, Markerinkdijk 14. U allen een hele fijne verjaardag gewenst en Gods zegen in het nieuwe levensjaar. Zieken Dhr. J.H.Veldboom ( Prunusstraat 4) is van het Koningin Beatrixziekenhuis verhuisd naar de Molenberg in Groenlo. In het ziekenhuis te Winterswijk is opgenomen dhr. J. Heezen, Lichtenvoortsestraatweg 58. Giften In de afgelopen week ontvingen wij een gift van 10 euro die bestemd is voor het werelddiaconaat. Nogmaals heel hartelijk dank. Vergadering Op dinsdag 5 juni hopen we om uur met de klankbordgroep en het pastorale team bijeen te komen in Elim voor een vergadering. Contactpersoon predikanten Indien u in de komende tijd een beroep op een predikant wilt doen, kunt u contact opnemen met ds. W.A.Andela. Hij weet wie van de predikanten beschikbaar is. Zie ook het stukje helemaal bovenaan de pastorale berichten. Voor alle andere zaken in en rondom de wijk Barlo kunt u met mij (scriba, ) contact opnemen. Een vriendelijke groet, Ger-Jan Voerman, scriba

12 12 Uitnodiging voor de reis naar Eisenach op 28, 29 en 30 september Ook dit jaar willen we vanuit de PKN gemeente van Aalten een bezoek brengen aan de Evangelisch-Lutherse gemeente in Eisenach, partnergemeente sinds Pfarrer Weber was met gemeenteleden aanwezig bij de feestelijke fusiezondag in 2006 en nodigde ons van harte uit om in 2007 de gemeente in Eisenach te bezoeken. Deze reis staat vooral in het teken van (opnieuw) contacten leggen tussen gemeenteleden van de kerk in Eisenach en de kerk in Aalten; zij zien telkens weer uit naar ons bezoek. Het is een bijzonder jaar voor de kerk van Thüringen i.v.m. de herdenking van de Heilige Elisabeth. Daar wordt met name in Eisenach veel aandacht aan besteed en we hebben u al een paar keer op de hoogte gehouden van de festiviteiten, die er plaats vinden. Vooral de werken van barmhartigheid worden verbeeld in verschillende kantates en concerten. Er is op dewartburg een landelijke tentoonstelling, genaamd Elisabeth van Thüringen- een Europese Heilige, die tot en met november te zien zal zijn. Maar er is ook een toeristische wandelroute. Wat het programma van het weekend in september zal zijn, daarin laten we ons graag verrassen. Wel weten we dat het kerkelijke hoogtijdagen zijn en dat zondag 30 september het oogstdankfeest wordt gehouden. Wilt u zelf alvast een kijkje nemen achter de schermen, dat kan op Wanneer u met ons mee wilt gaan, vinden we het fijn, dat u zich tijdig meldt. Dat kan bij Tineke Goosen, tel: Riet Hoftijzer, tel: Ineke Lubbers, tel: Gerrit Hoftijzer, tel: , Dirk Douma, tel: , Wim Kruisselbrink.tel: ds. Adriaan Rotte Verenigingen Praothuusken Wat hebben we toch heerlijk genoten van de tocht naar het Lemelerveld en de fijne middag die we daar mochten beleven. Zo samen zingen en luisteren en genieten. Dank U Heer voor al die zegeningen. 6 juni komt Herman Simmelink als jachtopziener iets vertellen over zijn werk. 13 juni houden we maar weer enkele spelletjes middag, of we schudden ons ook wel eens iets uit de mouw en dat is meestal ook wel gezellig. Dit was het voor deze keer, tot een volgende keer, met een hartelijke groet namens de werkgroep. Sinie Bussink tel Zie pag. 16 Openluchtdienst Ringkamp Aalten Hemelvaartsdag was er weer de traditionele openluchtdienst. Dit maal op de prachtige locatie van De Ringkamp op de Haart. Een mooie bijkomstigheid op deze locatie is dat er een tent staat van de vereniging Ons Genoegen, waar je bij slecht weer terecht kunt. Daar werd dit keer dankbaar gebruik van gemaakt. Niet dat het met bakken uit de lucht kwam, maar toch te koud om gezellig in de openlucht een uur stil te zitten. Vooraf was er een (dauwtrap) fietstocht, uitgezet door Wim Geesink en bij binnenkomst op de Ringkamp wachtte de koffie/ thee met een heerlijke snee krentewegge. De belangstelling was groot, al snel werden er stoelen bijgesleept maar een attente Gerrit Klein Entink (van de voorbereidingscommissie) wees de mensen er wel op dat er vooraan in de tent nog plek genoeg was. De echte Aaltenaar (Achterhoeker) zit echter liever niet vooraan en zoekt zich een plekje in het midden of liever nog achteraan. Toen alle plekken vooraan, in het midden en achteraan bezet waren kon de dienst beginnen met als voorganger de heer J.E.G. Baars uit Dinxperlo. Een voorganger met een heel prettige stem en een duidelijke uitleg van (zijn visie) over de Hemelvaart. De meeste bezoekers van deze dienst zullen de heer Baars nog wel een keer terug willen horen op de Aaltense preekstoel. Een tip dus voor de preekbeurtensamenste ller(s) nu we een moeilijke periode doormaken met zieke predikanten, studieverloven en vakanties. De Aaltense Okest Vereniging, o.l.v. Joop Eerden begeleidde de zang en bracht enkele mooie muziekstukken ten gehore. Christiaan Eppink zorgde voor het geluid en kon alle kerktelefoonluisteraars laten meegenieten van de openluchtdienst met een uitzending via de Oude Helenakerk. De techniek staat voor niets. Na de dienst was er opnieuw koffie/thee of een glaasje fris met opnieuw een snee krentewegge. De bezoekers konden nog lekker gezellig nakeuvelen, waar velen gebruik van maakten. Zo was er weer een mooie openluchtdienst op deze Hemelvaarstdag, al was het dit keer binnen, Tekst en foto's Arnold Arentsen De commissie en medewerkers van de Hemelvaartsdienst. V.l.n.r.: Anton Grievink, Alice Prinsen, Wim te Brake, Lies Houwer, Marianne te Paske, Dinie Nijland, Gerrit Kl. Entink, Gerrie van Asselt, Henk Obbink, Aly Kl. Entink het is altijd weer een bijzondere ervaring om op deze manier als gemeente bij elkaar te zijn. De gedeeltelijk vernieuwde commissie en het medewerkerskorps zullen zeker op de ingeslagen weg voortgaan en ons ook volgend jaar, bij leven en welzijn, een mooie Hemelvaartsdienst bezorgen Niet iedereen trapte in de dauw naar de Ringkamp Christiaan Eppink zorgde voor het geluid en bediende de kerktelefoonluisteraars. De Aaltense Orkest Vereniging werkte muzikaal mee aan de dienst

13 13 Tekst Arnold Arentsen, foto Jan Ebbers, illustratie orgel aangeleverd Kerkbezichtiging, meer dan een kerk binnenlopen. Wie loopt er in zijn vakantie niet even een uitnodigend kerkgebouw binnen, of je nu kerkelijk geïnteresseerd bent, van architectuur houdt of gewoon nieuwsgierig bent wat zich binnen die muren van dat imposante gebouw afspeelt. Als je het gastenboek van de Oude Helenakerk in Aalten doorbladert kom je ook allerlei soorten bezoekers tegen. De één wordt bijna lyrisch van de schitterende fresco s, een ander raakt geïmponeerd door het fraaie orgel of het dak(?), weer een ander raakt gefascineerd door de geschiedenis van het kerkgebouw, de ronde banken zijn bijzonder in de ogen van vele bezoekers en anderen zijn weer zeer geïnteresseerd in het wel en wee van de (PKN) gemeente hier ter plaatse. Kerkbezichtiging is dus meer dan alleen het gebouw openstellen omdat er zonodig iets gedaan moet worden voor de toerist. Dat is een grove misvatting. De kerkbezichtiging in de Oude Helenakerk kwam in het verleden vooral op het bordje van de koster. Later kwam daar de mogelijkheid bij van de donderdag, als er een marktconcert werd gegeven op het orgel, er was dan tevens gelegenheid voor kerkbezichtiging. Dit laatste werd een Die schönste Erfahrung für mich heute hier in Aalten den züfälligen Besuch ier in der St. Helena Kerk. Sehr oft habe ich auf diesen Aufall gewartet die Kirche einmal geöffnet an zü treffen. Twei nette Herren gaben mir hier eine kurze Bericht über diese großartiche Fresfzen. Mit Sicherheit werde ich wiederkommen um nog mehr zu erfahren und in Ruhe anzusehen. Meinen herzlichen Dank. Frau Elsinghorst- Barlo In november waren we met ons vieren (de zondagavondkaartclub) 4 dagen in Berlijn. In de toch wel zeer bekende Gedachtniskirche zag ik dit gebed. Groeten: Jan, Joke, Gerrit, Riet. stiefkindje en vanaf 5 juni 1997 gaf de toenmalige Kerkvoogdij toestemming aan Het Restauratiefonds om op geregelde tijden de kerkbezichtiging te organiseren. Vanaf deze zomerperiode zal de bezichtiging van de Oude Helenakerk weer onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters vallen. Een team van 24 trouwe medewerkers zal vanaf woensdag 6 juni a.s. weer elke week gedurende twee dagen de nodige gasten ontvangen uit binnen- en buitenland. Ook groepsbezoeken, buiten deze openingsuren, zijn mogelijk en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Bertus Post is de contactpersoon voor deze groepsbezoeken, zijn telefoonnummer is Maar wie van de Aaltenaren kent alle geheimen Van de Oude Helenakerk? Ook u dus als lezer van KerkVenster bent van harte welkom op de openingstijden van de Oude Helenakerk, deze zijn op woensdag van uur tot uur en op donderdag van tot uur. De eerste openstelling is op 5 juni a.s. De openstellingen lopen door tot eind september. Oude doopschalen terug De oude doopschalen, die verdwenen waren uit de kerk, zijn vanaf dit jaar weer te bewonderen. Door een chronisch tekort aan financiën werd de zilveren doopschaal, die werd gebruikt in de periode van 1765 Tot 1844, bij opbod verkocht aan derden. De koperen doopschaal, die werd gebruik van 1844 tot 1970, is in een opruimwoede tijdens een grote restauratie in een vuilcontainer beland. Deze laatste schaal werd gered door een particulier die hem uit de container opviste en mee naar huis nam. Via, via is de schaal weer aan de kerk teruggeschonken. De zilveren schaal is door een particulier teruggevonden en opgekocht. Kiek de kerk Nu de vakantietijd weer aanbreekt is KerkVenster weer op zoek naar uw verhalen en foto s van bijzondere kerkgebouwen die u onderweg tegenkomt. Het mag ook gaan over zaken die u in een kerkgebouw tegenkomt en die op z n zachts gezegd toch wel een beetje bijzonder zijn. U mag uw foto opsturen via in een zo hoog mogelijk resolutie of een echte foto in de kopijbussen van KerkVenster doen, deze staan op pagina 2 links onderaan in de colofon. Zet op de envelop wel uw naam en adres, zodat we de foto kunnen terugsturen. Bij de foto hebben we dan graag uw tekst. Als u deze mailt graag twee documenten, één voor de tekst en één voor de foto( s). Bijzonder verhaal U mag ook een verhaal insturen als u iets bijzonders meemaakt op vakantie of dicht bij huis, dat raakvlakken heeft met het geloof. De redactie ziet met belangstelling uit naar uw foto s, verhalen of anekdotes. 'n Pragtige kerk met 'n wonderlike geshiedenis. Gelukkig blij die liefde van Jesus dieselfde deur die ewe heen. Groete uit Suid Afrika van een Huegendie-afstammeling Mevr.Erasmus Le Rorcx Ook deze doopschaal is weer op de plek waar die hoort, volgens de schenker. Een ander opmerkelijk feit is dat de orgelkast en de preekstoel tot aan de 2e Wereldoorlog wit waren. Een geschonken tekening is daar het bewijs van. De opbrengsten uit giften en verkoop van boeken en kaarten komt ten gunste van de restauratie van de Oude Helenakerk. De kerkrentmeesters zijn nog wel op zoek naar het 1e deel van Aalten, zoals het was, zoals het is. Dit deel is geheel uitverkocht en er is nog veel vraag naar, evenals naar kleine orgelpijpen van het oude orgel. Mensen die genoemde spullen kunnen missen mogen dit inleveren op het kerkelijk bureau of tijdens de bezichtigingsuren in de Oude Helenakerk. De redactie van KerkVenster zal in de komende zomer periode ook regelmatig te gast zijn in de Oude Helenakerk om gasten te interviewen over de beweegredenen van hun bezoek aan deze kerk. Wie weet komen daar interessante ontmoetingen uit voort. Het bezoek aan de kerk beviel heel goed, dat het zo moet blijven is duidelijk. Uniek in Nederland (om trots op te zijn). Klaas en Aaltje Schra (Staphorst)

14 14 Johanna Geertruida Rots-Reesink geboren 28 maart 1920 overleden 6 mei 2007 Jo is geboren en getogen in Bredevoort. In 1945 trouwde Jo met Bernard Rots en zijn ze in Aalten gaan wonen. Tijdens haar huwelijk droeg ze de zorg voor de opvoeding van haar dochter Thea. Ze leerde haar dochter vertrouwen te hebben in zichzelf en in het leven, ze leerde haar een basis vertrouwen te ontwikkelen, waardoor ze zelfstandig in het leven kon staan. Ze zorgde voor een harmonieuze jeugd voor haar dochter. Voor haar kleinkinderen was zij een leuke oma, bij wie ze graag gingen logeren. Lange tijd hebben ze in de Acaciastraat en aan het Manschotplein gewoond. En zo n anderhalf jaar geleden is zij heel bewust teruggekeerd naar Bredevoort, de plaats van haar geboorte en haar jeugd. En soort van thuiskomen, en gelukkig dicht in de buurt van haar zus Hanna. Elke dag registreerde Jo de weergesteldheid: de datum werd vermeld, het type weer en de temperatuur. Dag in, dag uit hield zij dit bij tot, zo n twee weken geleden, de dagelijkse routine werd losgelaten en een aantal dagen tegelijk werden beschreven. Een heel duidelijke illustratie dat zij zich achteruit voelde gaan, dat zij zich niet lekker meer voelde. Er volgde een ziekenhuisopname, ze kon weer thuiskomen op Bernardus, maar herstelde niet. Beetje bij beetje ging zij achteruit. Haar krachten namen steeds meer af. Maar tot het laatste toe mocht zij zich geborgen weten in de zorg en de liefde van haar dochter Thea en van haar zus Hanna, die tot het einde toe bij haar waakten. Maar 6 mei jongstleden heeft zij zich overgegeven aan haar Heer en heeft Hij haar naar zijn huis meegenomen, het huis waar vele woningen zijn, om met de woorden van Jezus te spreken. Jezus wil ons laten weten dat wij ons niet bij onze tranen van gemis hoeven neer te leggen; want Hij zelf heeft verzekerd, dat zijn Vaders huis ruimte biedt aan al die mensen die in overgave aan God en aan de ander het leven hebben geleefd. Dat was het geloof van Jo Rots. Moge dit geloof troosten en vertrouwen geven. In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen, voor allen die weten dat hun tijden in Gods hand gelegen zijn. Ds. Maria Baan Johan Bernard Lankhof geboren 2 juli 1927 overleden 7 mei 2007 Johan Lankhof werd geboren op boerderij Meinen aan de Varsseveldsestraatweg. Daar groeide hij - na het vroege overlijden van zijn zusje- alleen op, omringd door zijn liefhebbende ouders. In 1947 moest hij als dienstplichtig soldaat naar Indië, waar hij drie jaren zou blijven. Deze periode heeft diepe sporen heeft nagelaten in zijn leven. Hij sprak er weinig over, maar toen hij ouder werd kon hij op onverwachte momenten bevangen worden door schrik en angst. Mei 1950 keerde Johan terug in Lintelo en op 19 oktober van datzelfde jaar trouwde hij met Jo van Kouteren. Op de boerderij hadden ze het goed, samen met de ouders van Johan en later met hun kinderen Rikie en Jan. Johan Lankhof was melkrijder en dat werk bezorgde hem veel goede contacten. Hij was een gemoedelijke vader en later een leuke opa. Zijn zes kleinkinderen zullen veel mooie herinneringen aan hem bewaren. Toen de jaren klommen ging hij met zijn vrouw aan de Batavenstraat wonen en later op de Driessenshof. Daar kregen zij te maken met moeite en verdriet. In 2003 overleed plotseling hun schoondochter Marja. Een jaar later bleek Johan Lankhof zelf ernstig ziek te zijn. Hij werd behandeld tegen longkanker, een behandeling die goed aansloeg. Hij was dankbaar voor de tijd die hij er nog bij mocht krijgen. Hij en zijn vrouw mochten bijna 57 jaar getrouwd zijn. Samen werden ze de trotse overgrootouders van twee achterkleinkinderen. Op 5 mei werd Johan Lankhof opgenomen in het ziekenhuis. Op 7 mei is hij in vrede gestorven, omringd door zijn naasten. In de dienst van Woord en Gebed, gehouden in t Romienendal lazen we onder meer Psalm 23: De Heer is mijn herder. We lopen niet alleen op onze levensweg. Gods goedheid blijft ons omringen, ook in donkere dalen. In dit geloof konden we afscheid nemen van Johan Lankhof. De nabijheid van God en mensen wensen we toe aan allen die hem zullen missen, in het bijzonder aan zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen. M.A. Andela-Hofstede Leendert Oranje geboren 27 december 1923 overleden 8 mei 2007 Leen, of zoals velen hem eenvoudigweg noemden: Oranje, is geboren in het Zeeuwse Goes in een middenstandsgezin als derde van zes kinderen. In de oorlog dook hij onder in Soest om de tewerkstelling in Duitsland te kunnen ontlopen. Na de oorlog koos hij voor elektrotechniek als vak. Hij volgde een opleiding en werd een uitstekende vakman. Eerst werkte hij in Zeeland, later in Arnhem en ten slotte in Aalten. Daar ontmoette hij Annie de Mos, met wie hij in 1959 trouwde. Samen kregen ze twee dochters. Leen was een secuur vakman, die opging in zijn werk. Hij stelde er eer in om alles zo goed mogelijk aan te leggen of te repareren. Kapotte apparaten die eigenlijk afgeschreven waren probeerde hij met creatieve oplossingen weer aan de praat te krijgen. Zo leefde Leen voor zijn gezin, zijn werk en voor zijn hobby: de tuin. Een man van weinig woorden, maar met handen die voor hem spraken. In mei 2006 werd Leen ziek. Het bleek een ongeneeslijke ziekte. Leen had de diepe overtuiging dat wat na dit aardse leven komt, goed zou zijn. Tot het laatst toe bleef hij helder van geest en leefde hij zonder klacht. Op dinsdag 8 mei overleed Leen in zijn vertrouwde woning aan de Emmastraat. Zaterdag 12 mei waren we bij elkaar in de Oosterkerk voor een dienst waar we afscheid namen van Leen. We lazen het psalmwoord Behoed mij, God, ik schuil bij U (psalm 16 vers 1), zongen Abide with me en vroegen God om kracht. Daarna hebben we Leen de laatste eer bewezen en zijn lichaam toevertrouwd aan de aarde. Mogen allen die verdrietig zijn om de lege plek die Leendert Oranje achterlaat, troost vinden bij de eeuwige God. W.A.Andela Johanna Jansen-te Kulve geboren 5 januari 1919 overleden 11 mei 2007 Hanna is geboren en getogen in het Woold, in een gezin dat uiteindelijk negen kinderen zou tellen. Bij haar thuis hadden ze een radmakerij. Na de lagere school moest Hanna gaan werken bij de boer en in Corle liep ze haar latere man Jan Jansen tegen het lijf. In 1941, midden in de oorlog trouwden ze. Het was een zogenoemd dubbelhuwelijk. Want een zus van Jan, Hanna, trouwde die dag ook. En het was op deze manier een heel bijzondere dag: de zus trouwt, en gaat hiermee het huis uit, Jan trouwt met Hanna, en komt hiermee weer thuis te wonen. Een prachtige illustratie van hoe dat ging in die dagen in boerenfamilies; als je het verhaal hoort, dan is het alsof je een streekroman leest... Bij het huwelijk kregen Hanna en haar man Jan een heel bijzondere en aansprekende trouwtekst mee: Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld... En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Ze trouwde in, ging bij haar schoonouders inwonen, en dat was soms niet altijd makkelijk. Er was wel een taakverdeling: Hanna had haar plaats in het achterhuis, bij de koeien, en haar schoonmoeder in de keuken, bij haar kleinkinderen Jan, Jo en Johan. Dat het goed bleef gaan was wellicht te danken aan haar goede karakter. Het innige medeleven, het geduld, de zachtmoedigheid, al die eigenschappen die ze bij aanvang van haar huwelijk te horen kreeg, die waren haar op het lijf geschreven. Zo zou ze niet gauw een slecht woord over iemand zeggen, ze had een hekel aan ruzie, had een erg mild en vooral vriendelijk karakter, ze wilde niet iemand tot last zijn. Dat was ze ook niet: want mensen kwamen graag bij haar op bezoek: niet alleen haar kinderen, maar ook haar kleinkinderen wisten haar te vinden: haar oprechte belangstelling en aandacht maakten dat je je welkom voelde, en dan kom je als vanzelf weer terug. Het innige medeleven, dat kleed van de liefde, heeft ze haar man Jan betoond tot zijn dood. De laatste jaren woonde Jan op Pronsweide, maar elke dag was Hanna daar op bezoek: als fijn gezelschap voor haar man, en als helpende hand op de afdeling. Het laatste half jaar was een periode van steeds een ziekenhuisopname, en elke keer ging zij meer achteruit. Ze wist het, maar het maakte haar niet wanhopig. De laatste zeven weken heeft zij in bed doorgebracht. Tot het laatste toe mocht zij zich geborgen weten in de zorg en de liefde van haar kinderen, die bij haar gewaakt hebben, haar hand hebben vastgehouden, haar hoofd hebben gestreeld, haar hebben geholpen met eten en haar niet alleen hebben gelaten. Hanna was klaar om te sterven, ze had geen angst; ze zag eigenlijk met verlangen uit om naar haar Heer te gaan. Dat was het geloof en vertrouwen van Hanna Jansen en moge dit geloof haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen troosten en vertrouwen geven. Ds. Maria Baan

15 Gerrit Jan Klein Entink geboren 30 augustus 1912 overleden 11 mei 2007 Gerrit Klein Entink mocht een hoge leeftijd bereiken, waarbij hij tot op de laatste dag een zeer heldere geest behield. Met een ieder die daar open voor stond, probeerde hij een discussie op gang te brengen over de dingen die voor hem belangrijk waren: de kerk en de politiek. Gerrit had hierover een uitgesproken en gefundeerde mening, vooral vanwege het feit dat hij ook een zeer goed geheugen bezat, waaruit hij moeiteloos feiten wist te plukken van 50 jaar geleden. Dat zal het eerste zijn wat een ieder zich van hem zal herinneren. Maar ook al voerde hij een discussie met grote hartstocht, hij wist dit tegelijkertijd te combineren met een milde vriendelijkheid, waardoor hij de ander als persoon accepteerde en zo nooit iemand afwees, ook al was hij het inhoudelijk niet met hem eens. Die milde vriendelijkheid en liefde zullen wij ons ook van hem herinneren. Gerrit Klein Entink heeft een rijk leven gehad samen met zijn vrouw Gerda, die nu bijna tien jaar geleden overleden is. Vlak voor de oorlog begonnen ze met de boerderij aan de Eeltinkweg in Miste, en daar zou Gerrit zijn verder leven, op de laatste maanden na, doorbrengen. Er moest hard gewerkt worden, omdat het niet meeviel een bedrijf op te bouwen in de oorlog. Gerrit was een man die geen onrecht verdroeg en dus vonden onderduikers bij hen op de boerderij een plaats. Rond 1970 werd de boerderij gesaneerd en konden Gerrit en zijn vrouw gaan genieten. Ze fietsten heel Nederland door, maakten reizen naar familie in Canada en genoten van hun kleinkinderen en de laatste jaren was Gerrit erg trots op zijn achterkleinkinderen. Aan de avond van zijn leven, voelde Gerrit zijn krachten afnemen. In alle rust en vrede overdacht hij zijn leven, de moeilijke punten, de rijkdom die het leven hem had gegeven, hij dacht aan zijn vrouw, met wie hij het zo goed had gehad en hij kon eigenlijk maar één ding concluderen: Mijn leven is goed geweest, zoals het verlopen is. Ik heb er vrede mee. Met die vrede is hij rustig heengegaan, vol vertrouwen dat God hem aan de andere kant van de grens op zou wachten. Want Gerrit was vervuld van het geloof dat geen macht of kracht, noch hoogte noch diepte, noch leven noch dood (zie Rom. 8:31-39) hem van Christus zouden kunnen scheiden. Dat gaf hem rust en met die rust is hij heengegaan. We wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen toe dat de dankbare herinneringen en wat hij hun heeft gegeven als vader, opa en opa opa hen helder voor de geest zullen blijven staan. Dat wat hij heeft willen doorgeven aan zijn kinderen aan liefde nooit verloren zal gaan. Ds. Anne van Voorst Anna van der Zwaag geboren 28 februari 1920 overleden 12 mei 2007 In de ochtend van zaterdag 12 mei is Anneke van der Zwaag in vrede gestorven. Haar laatste weken waren wonderlijk goed. Stil lag ze op bed, in haar kamer op afdeling Kleinschalig Wonen van t Hoge Veld. Ze had geen pijn en ze was dankbaar voor de mensen die haar in deze weken vol toewijding verzorgden. Het kaarsje van haar aardse bestaan kon langzaam doven en ze kon heengaan als een gezegend mens, vertrouwend op Gods genade. Anneke van der Zwaag groeide op in Zeist, in een gezin dat zes kinderen telde. In 1956 kwam zij naar Aalten. Als maatschappelijk werkster is ze in ons dorp voor veel mensen van grote betekenis geweest. Ze kon streng zijn, maar altijd met een menselijke maat. Vanuit haar doorleefde geloof wist ze dat ieder mens uniek en kostbaar is. Grote eerbied had ze voor de schepping. Zij kon intens genieten van de pracht van de natuur en de wisseling van de seizoenen. Zeer was gehecht was ze aan haar huis in de Tubantenstraat, waar ze tientallen jaren met plezier heeft gewoond. Bijzonder was het contact met haar nicht Ineke en haar gezin. Ze heeft daaraan veel goeds beleefd. De laatste jaren van haar leven waren niet gemakkelijk. In 2001 werd ze opgenomen in t Hoge Veld. In de jaren die volgden moest ze steeds meer inleveren. De vrouw die zo zelfstandig en wilskrachtig haar weg gegaan was, raakte geheel afhankelijk van andere mensen. Toch behield ze haar wellevendheid. Ze was dankbaar voor goede vriendinnen en vrienden die haar trouw bleven bezoeken. Anneke van der Zwaag was een gelovige vrouw, die bewust gekozen had voor de weg met God. In de dankdienst voor haar leven lazen we teksten die ze jaren geleden zelf had uitgekozen en we zongen liederen van Pasen. Centraal stond Psalm 139: Gij kent mij, Gij doorgrondt mij en Gij legt uw hand op mij. Zo hebben wij afscheid genomen, in het geloof dat zij bij God geborgen is als zijn kostbaar kind. Troost en kracht wensen we toe aan hen die haar zullen missen. We denken daarbij aan haar familie en vrienden, maar ook aan haar medebewoners op t Hoge Veld. M.A. Andela-Hofstede Grada Johanna Navis-Luimes geboren 18 maart 1916 overleden 14 mei 2007 Na een half jaar van afnemende gezondheid is Hanna Navis op 14 mei in alle rust gestorven. Ze had een groot en vroom geloof. U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. Ooit heeft ze met haar man een preek over deze tekst uit 1 Petrus gehoord, die haar zeer ontroerde en sinds die tijd is deze Bijbeltekst van grote betekenis geweest. Ze heeft veel zorgen gekend in de tijd dat zij voor haar man zorgde, maar telkens heeft zij ervaren dat er een kracht was die haar door die zware tijd heen droeg. Ze wist met zekerheid dat ze niet alleen in haar leed stond, maar dat er een God was die ook haar zorgen droeg. Ze heeft een lang en bij tijd en wijle bewogen leven achter de rug. Ze trouwde met Jan Navis, en hiermee werd ze echtgenote en tevens tweede moeder van twee zonen en een dochter. Niet bepaald een makkelijke uitgangspositie om een huwelijk mee te beginnen. Maar terugkijkend op haar inzet kun je zeggen dat zij op haar manier er heel veel aan gedaan heeft om het gezin intact en bij elkaar te houden. Ook schonk ze het leven aan twee zonen. Daarnaast waren er vele zorgen omtrent de gezondheid van haar man. In 1985 overleed haar man Jan. Na het overlijden van haar man, woonde ze eerst nog enige tijd aan de Schulenkampweg, later in 1995 verhuisde ze naar Stadsbroek, waar ze een fijne buurt vond. Daar was ze op haar plaats: ze kon nog steeds alles zelfstandig doen, haar bloemen en vaste planten verzorgen, lezen en ze had hierbij goed contact met de buurtgenoten. Tot een half jaar geleden woonde ze daar zonder dat haar veel ontbrak. Een rustig leven, met aandacht en belangstelling voor iedereen, voor kinderen en kleinkinderen, waarin iedereen ook welkom was, waar haar 90ste verjaardag nog uitgebreid gevierd werd. Totdat een half jaar geleden haar krachten steeds meer afnamen. Ze wist het, maar ze was niet bang voor het sterven. Ze hoopte dat ze niet veel pijn zou hebben, maar wat er na zou komen, daar was ze niet bevreesd voor. De laatste dagen heeft zij in bed doorgebracht. Tot het laatste toe mocht zij zich geborgen weten in de zorg en de liefde van haar kinderen, die bij haar gewaakt hebben. Vrijdag 18 mei hebben we in een dienst van Woord en Gebed God gedankt om haar leven, om wie ze was en wat zij voor haar kinderen en kleinkinderen heeft betekend. De overdenking eindigde met de woorden uit Openbaringen die ook op de grafsteen van haar man Jan staan: Zalig zijn de doden, die in de Here sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten; want hun werken volgen hun na. Moge dit geloof een ieder troosten en vertrouwen geven. ds. Maria Baan 15

16 16 andersumme VAN EN VOOR JONGEREN IN AALTEN EN BREDEVOORT Stukjes voor Andersumme kun je mailen naar: everdien. Je kunt het ook afgeven bij de Spinkatstraat 7 in Aalten. Pinksteren Vrede maken Pinksteren is het feest waarop wordt herdacht dat de Heilige Geest gegeven werd aan de volgelingen van Jezus. Van oudsher is Pinksteren, ook wel Pentecose genoemd, een joods oogstfeest. Het valt precies 50 dagen na het Paasfeest. Op het eerste joodse Pinksterfeest na de kruisiging en opstanding van Jezus gebeurde het volgende: de volgelingen van Jezus zaten bij elkaar in een huis. Ze waren niet bepaald vrolijk, want Jezus had hen tien dagen daarvoor verlaten (Hemelvaart). Bij zijn vertrek had Jezus hen de opdracht gegeven om bij elkaar te blijven en te bidden om de komst van de Heilige Geest. Op die ochtend gebeurde er iets vreemds: er klonk het geluid van een stormwind en er was een verschijnsel van vuur, dat op ieders hoofd brandde. De volgelingen van Jezus konden opeens vreemde talen spreken, die ze nooit geleerd hadden. De mensen uit de buurt hoorden en zagen deze verschijnselen ook en kwamen kijken wat er aan de hand was. Ze dachten eigenlijk dat de discipelen dronken waren, omdat ze zo opgewonden waren en in vreemde talen spraken. Eén van de discipelen van Jezus, Petrus, ging naar die mensen toe en vertelden hen wat er gebeurd was. De omstanders waren zo onder de indruk, dat op die dag 3000 mensen gingen geloven in Jezus. Dit was het begin van de christelijke kerk. Ook hier kun je het verband terugvinden tussen het joodse en christelijke pinksterfeest: de eerste oogst, 3000 mensen. Vandaag wil ik vrede maken. Maar ik ga niet groot beginnen, niet reusachtig, wereldwijd. Dat zou immers zinloos zijn, kansloos en dus hopeloos: want wie zou dat plots geloven? Geloven duurt een eeuwigheid. Nee, ik ga nu thuis beginnen met een briefje op de muur: Sorry voor zo even. Dan ga ik vannacht heel lekker slapen, want vrede maak je echt niet ieder uur. Erik Renkema Diensten voor jongeren: Jongerenkerk It s4u2 Hallo allemaal Op zondag 3 juni om 10.00u is er weer een It s4u2 dienst in Elim met als thema: Onder invloed?! N-JoY! wordt grote zus van It s4u2 Voor jongeren vanaf 16 is er nu een eigen jongerenkerk: N-JoY! Jeroen Winkelhorst die deze naam inzond, ontvangt een bon van 25 euro. Merle Jansen kan een bon van 10 euro bij ds. Kooistra afhalen, omdat haar naam sterk op die van de winnaar leek. Er is inmiddels een enthousiaste groep gevormd die na een plan van eisen, voor het afgebeelde logo gekozen heeft, dat ontworpen is door Ben Lammers. We hebben plannen voor het starten van een band. Ben je muzikaal en zing of speel je een instrument? Grijp dan je kans en meld je aan. Verder komt er een eigen website. Ook daarvoor zoeken we nog talent. We zijn volop bezig met de opzet voor de eerste jongerendienst op zondagavond 7 oktober om uur in Elim. Daarna organiseert N-JoY! iedere eerste zondagavond van de maand een nieuwe bijeenkomst, dus ook op 4 november en 2 december. Het wordt vast super! N-JoY! Join us! Marjan Reinders In je leven word je beïnvloed door alle dingen om je heen. Door je ouders, je vrienden, door reclame, door wat je om je heen ziet. Maar ook door wat je eet of drinkt: koffie, cola, chocola of alcohol. Bij alcohol en drugs noemen we dat zelfs zo: onder invloed. Al die invloeden kunnen een positieve of een negatieve uitwerking op je hebben. In de Bijbel staat een verhaal waarbij de mensen dachten dat ze dronken waren, maar het bleek iets heel anders te zijn. Daarover willen we met elkaar nadenken in de dienst. De muziek is van 4Real uit Vaassen. De band was al eerder bij ons en heeft er weer helemaal zin in. Bij alles wordt de beamer gebruikt en ook jij kunt actief meedoen aan de dienst. Na afloop blijf je natuurlijk nog even gezellig napraten bij een glas fris. De jongerenkerk is voor alle jongeren van 12 tot ca 16 jaar uit Aalten, Bredevoort en zelfs daarbuiten. Breng ook je vrienden Onder invloed?! van It s4u2, want er is weer genoeg te beleven! De voorbereidingscommissie.

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Liturgie voor de morgendienst op Zondag 11 juni 2017 PG Schagen Zondag Trinitas

Liturgie voor de morgendienst op Zondag 11 juni 2017 PG Schagen Zondag Trinitas Liturgie voor de morgendienst op Zondag 11 juni 2017 PG Schagen Zondag Trinitas Voorganger: Organist : Lector: Ontvangst : Ds. W. Andel Hanneke Muntjewerf Stijn Meijer Henk van Zanten Orgelspel Choral

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Welkom op de startzondag van onze wijkgemeente. Welkom in kerkelijk centrum Open Hof. Op deze zondag nemen we het verbouwde en vernieuwde Open Hof in gebruik.

Nadere informatie

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken zondag 12 februari 2017 9.30 uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen. We worden stil. Welkom door de ouderling

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Parochie Lommel-Barrier Werkgroep Eerste Communie VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Vooraf: Klaarzetten: micro voor de kinderen, doopregister, water (vijvertje). Ook de witte (kiezel)steentjes waarop

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017

ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017 ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017 WELKOM Van harte welkom in de Lindtse kerk. Wij wensen u en jou een goede dienst toe. Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer. Voel je welkom om te komen en mee te vieren.

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 8 e zondag van de herfst Oogstdankdienst 9 november 2014 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane-Fioreze ouderling: J.A. van der Horst koster: M. Slomp

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Gemeente, jongens en meisjes, Wat hebben jullie een prachtig onderwerp uitgekozen. Een gave Geest! De Heilige Geest is zelf een gave.

Gemeente, jongens en meisjes, Wat hebben jullie een prachtig onderwerp uitgekozen. Een gave Geest! De Heilige Geest is zelf een gave. 1 Intro Ester en Renate 2 Mededelingen KR 3 Zingen lied vd school PS 84 : 1 4 Votum en Groet 5 Zingen: Opwekking 334 6 Gedicht en aansteken vd kaars 7 Zingen Lied GK 171: 1 Schuldbelijdenis Zingen Lied

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Kees Baanstra

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Kees Baanstra Welkom in de Hoeksteen Voorganger: Kees Baanstra Lezen : Lezen Johannes 15: 1-17 Gezang 167 : 1, 2 en 3 Breng ons samen (Sela) Gezang 179a Gezang 119 : 3 en 5 Gezang 132 : 2, 4 en 6 Lied 456 : 2 Welkom

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

zondag 19 november 2017

zondag 19 november 2017 zondag 19 november 2017 doopdienst Minke 1 Orgelspel Terwijl de kaarsen worden aangestoken zingen we: NLB 271 Welkom Stilte Bemoediging: V Onze hulp is in de naam van de Heer G Die hemel en aarde gemaakt

Nadere informatie

Liturgie PG Oostvoorne op zondag 27 september 2015 Dienst van Schrift en Tafel

Liturgie PG Oostvoorne op zondag 27 september 2015 Dienst van Schrift en Tafel Liturgie PG Oostvoorne op zondag 27 september 2015 Dienst van Schrift en Tafel Voorganger Organist : ds. Piet Schelling : Jan Hendrik v.d. Kamp Orgelspel Verwelkoming Aanvangspsalm : Lied 136:1 en11 [We

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst. : Ds. Henk Jan de Groot : dhr. H. Meijer

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst. : Ds. Henk Jan de Groot : dhr. H. Meijer Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lectrice : Ds. Henk Jan de Groot : dhr. H. Meijer : dhr. P. de Jong : mw. M. Tiekstra Lied voor de dienst: Lied 517: 1 a, 2 en 5 (NLB) Christus,

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één! Pinksterfeest Zondag 4 juni 2017 Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen, dropp len vallen

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah. : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector/Lectrice Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. R.A. Ferwerda Lied voor de dienst: 546 vers 1, 2, 3, 4 en 5.

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016 Deel je leven Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde 8 september 06 Voorgangers: Johan Helfferich en ds. Jeannette van den Boogaard Muziek: Hallumer Fanfare o.l.v. Annemarieke Bos Voor de dienst

Nadere informatie

Liturgie. Thema: In gesprek met God

Liturgie. Thema: In gesprek met God Liturgie voor de jeugddienst op zondag 17 januari 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 19.00 uur, samenzang vanaf 18.45 uur. Thema: In gesprek met God Voorganger: Ouderling v. dienst: Medewerking:

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID Diaconale dienst Voor de dienst zamelen we voedsel in voor de voedselbank Opening Welkom en aansteken van de kaarsen Orgelkoraal Drempelgebed ouderl:

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken 6 september 2015 Openingslied Wij zoeken U als wij samenkomen hopen dat Gij aanwezig zijt, hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Voorganger: ds. Reinoud Koning Ouderling: Ed van Steendelaar Organist: Ans Kuus Piano: Lydia van den Broek Koster: E. vd Heuvel / A.

Voorganger: ds. Reinoud Koning Ouderling: Ed van Steendelaar Organist: Ans Kuus Piano: Lydia van den Broek Koster: E. vd Heuvel / A. Voorganger: ds. Reinoud Koning Ouderling: Ed van Steendelaar Organist: Ans Kuus Piano: Lydia van den Broek Koster: E. vd Heuvel / A. vd Bor Welkom door de ouderling van dienst stil gebed Lied aan het begin

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst. Aansteken van de twee kaarsen bij de opengeslagen Bijbel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst. Aansteken van de twee kaarsen bij de opengeslagen Bijbel ZAL HET JOU EEN ZORG ZIJN? DIACONALE ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017 PROTESTANTSE GEMEENTE WASSENAAR Klokluiden Orgelspel VOORBEREIDING Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst Aansteken van de twee

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Thema: Deel je leven. 25 september uur. Medewerking: Jeugdkoor OP WEG met combo uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Bastiaan van der Pijl

Thema: Deel je leven. 25 september uur. Medewerking: Jeugdkoor OP WEG met combo uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Bastiaan van der Pijl 25 september 2016-18.00 uur Thema: Deel je leven Medewerking: Jeugdkoor OP WEG met combo uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Bastiaan van der Pijl Organist: Jan Teeuw Verbindende teksten: Gerard de Haan

Nadere informatie

Lezen : Genesis 4 Tekst : Genesis 4. Psalm 100 E&R 79 Lied 103 Lied 108 : 1, 2, 5 en 6 Lied 109 : 1, 3 en 4 Gezang 10

Lezen : Genesis 4 Tekst : Genesis 4. Psalm 100 E&R 79 Lied 103 Lied 108 : 1, 2, 5 en 6 Lied 109 : 1, 3 en 4 Gezang 10 Lezen : Genesis 4 Tekst : Genesis 4 Psalm 100 E&R 79 Lied 103 Lied 108 : 1, 2, 5 en 6 Lied 109 : 1, 3 en 4 Gezang 10 Gezocht: nieuwe jeugdleid(st)ers Voor de jeugd van 12 t/m 15 Voor informatie of aanmelden,

Nadere informatie

Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8

Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8 Welkom bij Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8 Breng ons samen Sela U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar. Wij brengen U lof, geven U alle eer: eendrachtig, veelstemmig

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Duinzichtkerk zondag 24 februari 2013 Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk deze zondagmorgen voorgangers: Ds. C. van Duinen, Ds. I. Zuurmond; ouderling

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een theologische universiteit in Zambia. De laatste jaren

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag 9-10-2016 Voorganger: Organist: m.m.v. Locatie: Afscheid van: Bevestiging van: ds. Nita van der Horst-Kattenberg Sander vd Houten

Nadere informatie

Franciscus, mens in de schepping

Franciscus, mens in de schepping Protestantse Gemeente te Hoofddorp De Lichtkring Zondag 15 oktober 2017 Ouderling van dienst is Liesbeth de Jong Diaken is Lian van Uxem Het orgel wordt bespeeld door Cor Timmerman Lector is Marijke Drewes

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Intocht: Gezang 434. Votum & groet

Intocht: Gezang 434. Votum & groet 2 Intocht: Gezang 434 Votum & groet 2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in t licht als op adelaarsvleug len geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie