T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL"

Transcriptie

1 KWARTAALVERSLAG Q T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL TreeTop Asset Management, 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg Beste beleggers, Het afgelopen decennium werd gekenmerkt door twee grote beurscrisissen en door de magere resultaten van de belangrijkste indexen. Dat doet vragen stellen bij een zeker aantal gevestigde ideeën over het vermogensbeheer. Wij vinden het dan ook een nuttige oefening om, in het licht van de grote trends die het vermogensbeheer ondergaat, het metier dat wij beoefenen van op enige afstand te bekijken en onze beheersfilosofie toe te lichten. Gevestigde ideeën die de ervaring van de laatste tien jaar ontkrachten Op lange termijn presteren aandelen altijd beter. Dat blijft ongetwijfeld juist op een termijn van 30 jaar. Op lange termijn zijn we allemaal dood, merkte John Maynard Keynes, de theoreticus van de grote crisis van 1929, echter terecht op. De grafiek op lange termijn ( ), die Crédit Suisse in zijn uitstekende Global Investment Returns Yearbook 2010 publiceert, toont aan dat het reële rendement van de Amerikaanse aandelen vier lange periodes (tussen acht en veertien jaar) van koersdaling ondergaan heeft en twee periodes (van twaalf en veertien jaar) van zeer trage stijging. De schrijnende beurservaring van de Japanse aandelen de laatste twintig jaar dwingt ons ook tot voorzichtigheid en kritisch denken. 1

2 Nikkei op 20 jaar: 1, Waar staat het volgende Japan? Bron : Bloomberg Risico wordt altijd vergoed. Is een logisch gevolg van het vorige principe. We moeten vaststellen dat dit het afgelopen decennium niet het geval was. Termijnbeleggingen en obligaties leverden immers duidelijk betere resultaten op dan de grote beursindexen. Dat moet bij de vermogensbeheerders onvermijdelijk existentiële vragen doen rijzen, want zij hebben juist als betaalde opdracht beter te presteren dan de risicoloze beleggingen. De balans van de afgelopen tien jaar toont aan dat de grote indexen (waarnaar de meeste beheerders verwijzen) een bijzonder catastrofaal resultaat neerzetten. Alleen strategieën die fors van de grote indexen afwijken (focus op groeilanden of grondstoffen, alternatieve strategieën zoals die van de hedge funds, enz.) slaagden erin om betere resultaten te boeken dan de risicoloze beleggingen. Dat was met name het geval voor het fonds Treetop Convertible International. De verliezers van het decennium MSCI World 10 jaar % Op jaarbasis 10 jaar -3.71% USA (S&P 500) % -4.39% EUROPE (Eurostoxx 600) % -1.08% JAPON (Nikkei 225) % -7.07% De winnaars van het decennium MSCI Emerging Global 78.43% 5.96% MSCI Asia Pacific ex Japan 46.67% 3.90% GSCI Commodities Index 89.23% 6.58% HFRI Hedge Fund Index 77.73% 5.91% EURIBOR 1 maand (risicoloze rente) 34.95% 3.04% Treetop Convertible Intl (EUR) % 7.28% Prestatie in EUR (herbelegging van nettodividenden) 31/12/99 tot 31/12/09 Bron : Bloomberg 2

3 De markten zijn efficiënt. Het is moeilijk om die theorie nog veel krediet te geven. Ze werd in de jaren zestig ontwikkeld en stelt dat de koers van een aandeel alle beschikbare informatie onmiddellijk weergeef. De conclusie is dus dat het onmogelijk is om een beter resultaat te boeken dan het gemiddelde van de markten. Terwijl statistieken aangeven dat alle markten samen op lange termijn een zekere mate van efficiëntie vertonen, waren er de laatste jaren heel wat inefficiënties, zoals de theorie van de behavioral finance of de chaostheorie aangetoond heeft. Men kan dus beter trachten die inefficiënties te benutten, dan te geloven dat ze niet bestaan. De indexering van de portefeuilles, praktijk die vandaag ruimschoots ingang gevonden heeft, is een logisch gevolg van de theorie van de efficiënte markten. Wij zullen hier later op terugkomen en uitleggen waarom die beheersmethode volgens ons bijzonder slecht aan de huidige omstandigheden aangepast is. Statistische extrapolatiemodellen op basis van het verleden hebben een groot aantal beheersmethodes geïnspireerd. Wij wantrouwen back testing, value at risk en andere waarschijnlijkheidsmethodes: het uitstekende boek van Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan (april 2007), heeft zeer terecht gewezen op het gevaar om statistische modellen op financiële data toe te passen en om op basis daarvan voorspellingen te maken, wanneer zich een onvoorziene gebeurtenis voordoet. Ten slotte stellen wij ons vragen bij de nadruk die de media leggen op het vermogen om de richting die de markt zal uitgaan, te voorspellen. Op basis van onze ervaring menen wij dat de prestaties van de fondsen zelden duurzaam verband houden met een goede market timing, maar wel met stock picking, dit wil zeggen met de keuze van de goede aandelen. De pers houdt van goeroes. Statistisch is het logisch dat een of andere expert een krach op het goede moment voorspelt (Elaine Garzarelli in 1987, Nouriel Roubini in 2007). Dat voorspellende vermogen is zich echter zelden een terugkerend fenomeen. Wij verkiezen daarom om sectoren en waarden te kiezen op basis van ons analytisch vermogen. Vermogensbeheer op een kruising van wegen De crisis heeft de traditionele manier van vermogensbeheer in vraag gesteld. De activiteit van het vermogensbeheer heeft al grote wijzigingen ondergaan en dat zal allicht nog versnellen. Dat zou zowel de structuur van de sector als de beheersfilosofie moeten beïnvloeden. Structuur van de sector: Volgens een uitstekende studie van de Bank of America Merrill Lynch (European Asset Management, Industry Overview 24 februari 2010) zou de druk op de marges het consolideringsproces van de sector in Europa moeten versnellen: de grootste vijf actoren (Barclays, State Street, Fidelity, Blackrock en Allianz) hebben samen een marktaandeel van ongeveer 20%. Een groot aantal banken plooit zich terug op hun basismetier, kredietverlening, en heeft de afdeling vermogensbeheer verkocht. De fysionomie van de sector zal dus fundamenteel veranderen de komende jaren. Beheersfilosofie: De crisis heeft de slechte resultaten die zowel particuliere cliënten als institutionele cliënten de laatste tien jaar gemiddeld geboekt hebben, meedogenloos aan het licht gebracht. Vooral met het risicobeheer werd onvoldoende rekening gehouden. Dat zal de beheersfilosofie in de toekomst wijzigen. De recente oriëntaties lijken ons niettemin paradoxaal: - Terwijl de grote indexen reeds tien jaar een bijzonder rampzalig verloop kennen, is het aandeel van het geïndexeerd beheer onophoudelijk blijven toenemen. Dat bleek recent uit het succes van de ETF (Exchange Traded Funds). In de Verenigde Staten heeft het passieve beheer betrekking op ongeveer 20% van alle aandelenfondsen. Onder de grote spelers van het actieve beheer zijn er verschillende (Barclays, State Street, Vanguard) die zich vooral zijn beginnen toe te leggen op het geïndexeerd beheer. 3

4 Bron : Simfund, BofA Merrill Lynch Securities - Investeringscomités en institutionele beleggers eisen een minimale tracking error (afwijking van prestatie) ten opzichte van de referentie-index. Die obsessie heeft er toe geleid dat een veel groter deel van de fondsen of van de beheerde activa een de facto geïndexeerd beheer krijgen. Wij beschouwen het echt als intellectueel terrorisme dat veel beheerders tot kuddegedrag aanzet. Geloven dat men door een index te volgen het risico vermindert, doet het belangrijkste risico vergeten, namelijk het risico dat inherent is aan de index zelf! Psychologisch is het echter minder erg om zich samen met de massa te vergissen dan heel alleen. - In tegenstelling tot het geïndexeerd beheer bestaan er verschillende interessante benaderingen die de voorkeur geven aan een absoluut resultaat. Dat is met name het geval voor hedge funds, dakfondsen en een aantal boutiques die zich onderscheiden van het traditionele beheer. Het principe van de open architectuur, waartoe een zeker aantal financiële instellingen zijn overgegaan, lijkt niettemin over zijn hoogtepunt heen. De Madoff-affaire heeft immers de transparantie en de veiligheid van bepaalde minder gereglementeerde netwerken in vraag gesteld. Ze wordt echter als voorwendsel gebruikt om een trend af te remmen die de meeste financiële instellingen onder druk van hun cliënten aangenomen hadden. De instellingen die gespecialiseerd zijn in het kiezen van fondsen, hebben dan weer een toenemende belangstelling voor vermogensbeheerders van kleine of middelgrote omvang. Dat blijkt uit een enquête in drie delen van Citywire in maart 2010: Boutique managers still top choice for selectors. Voor zover ze gerustgesteld zijn over de operationele kant en de transparantie van die huizen, waarderen die instellingen vooral de volgende kenmerken van de beheerders: Visie met meer ondernemingszin en zelfstandigheid van geest Resultaat in absolute termen en niet in relatieve termen Grotere flexibiliteit bij de keuzes Beperkter gamma fondsen en gewoonlijk betere prestatie Meer gelijklopende belangen van beheerders en beleggers Wij besluiten dat de activiteit van het vermogensbeheer en in het bijzonder de sector van de beleggingsfondsen volgens ons de komende jaren grondig zal veranderen: de kloof tussen het nastreven van een relatief resultaat (geïndexeerd beheer of bijna geïndexeerd beheer) en een absoluut resultaat zou moeten vergroten. De grote instellingen hebben een concurrentieel voordeel voor de eerste benadering, terwijl de kleinere onafhankelijke instellingen gewoonlijk een toegevoegde waarde bieden en cultureel en operationeel meer voorbestemd zijn voor de tweede benadering. 4

5 Beheersfilosofie van Treetop Asset Management Wij behoren duidelijk tot de tweede categorie en overlopen in het kort de grote lijnen: Ons beheer steunt op drie basisprincipes: globaal perspectief, flexibiliteit en overtuiging. 1. Globaal perspectief: De wereld is duidelijk een geglobaliseerde wereld geworden. As we voor onze beleggingen van een lokale of regionale visie blijven uitgaan, menen wij dat dit een sterk waardeverminderend effect zal hebben. De globalisering heeft de wijze waarop bedrijven werken, grondig gewijzigd. Het lijkt ons dus noodzakelijk dat de beheerders hun beleggingsuniversum met een globale en multisectorale visie benaderen en niet met een al te gespecialiseerde visie. Zo zijn ze beter in staat om hun keuzes via een vergelijkende studie te maken, terwijl ze ook de waaier beleggingsmogelijkheden verruimen. Wereldwijd beleggen vermindert bovendien het globale risico van de portefeuille omdat, zoals we weten, er geen correlatie bestaat tussen de verschillende markten. Terwijl de markten op korte termijn dikwijls in dezelfde zin reageren, vertonen ze op middellange termijn immers een sterk uiteenlopend gedrag. Dat blijkt uit de grafiek hierna. Bron : Bloomberg 2. Flexibiliteit: Zoals in het echte leven bestaan de markten uit golfbewegingen. Die fundamentele wet wordt op beursvlak versterkt door de snelle aanpassing van de verwachtingen in de toekomst. Die doen onvermijdelijk fases van overen onderwaardering ontstaan ten opzichte van in de grond redelijke waarderingen. Die golfbewegingen spelen zowel op regionaal als op sectoraal vlak. De kunst bestaat erin om die grondbewegingen vroeg genoeg te ontdekken en op tijd te verkopen vooraleer het kuddegedrag tot overdreven waarderingen leidt. Daarom vergelijkt onze individuele analyse van effecten de groeivooruitzichten steeds met de waardering die op de beurs gebeurt. Wij doen hiervoor een beroep op de talrijke studies van analisten van gespecialiseerde huizen en voegen er een visie van ondernemerschap aan toe. Die helpt ons om kritisch te blijven en om het stijgingspotentieel of de mogelijke daling van het aandeel beter te kunnen meten. De grafiek hierna geeft een selectie van grote positieve en negatieve trends die, sinds de oprichting van de bevek Treetop Convertible International in 1988, toelieten om duidelijk beter te presteren dan de wereldwijde MSCI index op lange termijn dankzij een flexibele rotatie van de portefeuille. Meer recent zien we ook dat onze selectie van Aziatische groeilanden en high yield converteerbare obligaties, met een rendement in de buurt van gemiddeld 20%, begin 2009 historisch gezien een koopopportuniteit boden. 5

6 - Treetop Convertible Intl - MSCI World EUR Bron : Bloomberg 3. Overtuiging : Omdat we een absolute return nastreven, komen we onvermijdelijk terecht op de minder betreden paden van de niet-indexatie. Het bovenvermelde fenomeen van golfbewegingen toont aan dat we in periodes van zeepbellen en crisissen de indexatie absoluut moeten vermijden. Intrinsiek zijn indexen immers overmatig belegd in sectoren die in periodes van zeepbellen door speculatie de hoogte worden ingejaagd en ondermaats belegd in sectoren die tijdens crisissen de grond worden ingeboord: de TMT aandelen (Technologie, Media, Telecom) vertegenwoordigden zo ongeveer 35 % van de Amerikaanse index in 2000, de financiële waarden ongeveer 30 % in Wij verzetten ons resoluut tegen het fenomeen van slaafse aanpassing van de portefeuilles aan een index (een van de perverse effecten van de tirannie van de tracking error ) en tegen investeringscomités met zwakke consensus en zonder overtuiging. We verzetten ons ook tegen een beleid dat kiest voor sectoraal gespecialiseerde fondsen, omdat die bijna altijd de neiging hebben om (te laat of te duur) aan te prijzen wat in de mode is en wat al goed gepresteerd heeft. U hebt het begrepen, wij zijn voor een strategie met een duidelijke en beredeneerde visie. Dat vertaalt zich door een bottom up visie waar de selectie van waarden van primordiaal belang is. Wij hanteren een gezonde selectieve spreiding per sector en per regio (doelstelling om de risico s of de correlatie te verminderen) maar wij vermijden om over een te groot aantal aandelen verbrokkeld te zijn (doelstelling van performance). Sinds 2000 heeft de bevek Treetop Convertible International bijna elk jaar kunnen profiteren van een of meer aandelen die met meer dan 100% in waarde stegen. Een beheer dat met overtuiging gevoerd wordt, laat toe om de winsten op dat soort aandelen almaar te laten oplopen, zodat de individuele weging tot 10% van de portefeuille kan gaan, en zo zeer sterk bij te dragen tot het algemene resultaat. 6

7 Huidige strategie Laten we nu overgaan tot de praktische toepassing van onze beheersfilosofie in de huidige situatie: Op macro-economisch vlak blijven wij van mening dat de ontwikkelde economieën veel tijd zullen nodig hebben om de gevolgen van de crisis te verwerken. De sterk toegenomen schuldgraad van de landen zal nog lang op de groei blijven wegen. Dat gebeurt op een bijzonder slecht moment. De Westerse economieën en Japan moeten immers enorme hulpmiddelen vrijmaken om de dubbele uitdaging van milieu en vergrijzing aan te pakken (financiering van pensioenen en sociale zekerheid). Er heerst ook serieuze onzekerheid op relatief korte termijn over de wijze waarop de centrale banken en de overheden binnen enkele maanden hun inschikkelijk monetair en fiscaal beleid zullen verlaten. Het contrast met de groeilanden, en vooral met Azië, was dan weer nog nooit zo groot. Het is indrukwekkend om te zien hoe de inter-aziatische handel opnieuw op hoog toerental draait, nadat die eind 2008 volledig in elkaar was gestort. In vergelijking met hun aandeel in het wereldwijde bnp (29 %) hebben de groeilanden een abnormaal laag gewicht (12 %) in de wereldwijde beursindex. Verdeling van de internationale beurskapitalisatie Verdeling van het wereldwijde bnp Bron : Credit Suisse Global Investment Returns 2010 Yearbook Gezien het grote verschil in groei zullen de groeilanden almaar meer gewicht vertegenwoordigen in het wereldwijde bnp. Volgens Crédit Suisse zal China de Verenigde Staten waarschijnlijk rond 2020 achter zich laten, gevolgd door India rond

8 Bron : Credit Suisse Global Investment Returns 2010 Yearbook Nog steeds volgens Crédit Suisse is de achterstand qua beurskapitalisatie te wijten aan het feit dat in de groeilanden de openbare sector nog steeds veel gewicht inneemt en aan de beperkingen die zij opleggen om toegang te krijgen tot het aandeelhouderschap (de A aandelen in China bijvoorbeeld). In de landen die stilaan de status van ontwikkeld land verwerven, zou beurskapitalisatie versneld moeten stijgen. We vinden het dan ook een teken van elementair gezond verstand als we een belangrijk deel van de portefeuille beleggen in groeilanden als China of India, zonder te wachten tot de indexen die situatie laattijdig weergeven. 8

9 Op vlak van de sectoren zoeken wij uiteraard de groei daar waar ze te vinden is: - Gezinsconsumptie in China, duidelijke prioriteit van de regering, die de rol van de uitvoer en de infrastructuuruitgaven als motor van de groei zou moeten overnemen. Hyundai Mobis en Hyundai Motors, bedrijven uit Korea die bijzonder goed geplaatst zijn in China en India. Vastgoedmaatschappijen (Soho China, Yanlord Land ) die profiteren van de welvaartstijging in China. - Infrastructuur in Azië: Educomp Solutions, leider voor informaticaprogramma s voor het onderwijs in India. Kepco, leider in Korea van een consortium voor de bouw van kerncentrales, is ook zeer laag gewaardeerd wegens de traditionele activiteit van stroomleverancier. JSW Steel (staalindustrie) in India. Lonking (bouwmateriaal) in China. - Technologie: Inmarsat (telecommunicatie per satelliet voor marine en luchtvaart) en Autonomy (software voor communicatie via internet) in Groot-Brittannië. Mindray Medical (medische uitrusting) in China. Compal (notebooks) en Simplo (lithiumbatterijen) in Taiwan. - Gespecialiseerde diensten met hoge toegevoegde waarde: Regus (wereldleider inzake verhuur van kantoor- en winkelruimte) in Groot-Brittannië. - Grondstoffen en energie: Sesa Goa (ijzererts) in India Steenkoolsector in China en de Verenigde Staten: Hidili Industry, Peabody Energy, Alpha Natural ReBrons - High Yield obligaties: Een van de grote steunpilaren van onze resultaten in Die obligaties zagen het rendement aanzienlijk teruglopen, zodat we onze posities zijn beginnen te verminderen. Sommige blijven echter interessant wegens de lage kortetermijnrente en hun verzachtend effect op de volatiliteit van de bevek. De bevek heeft het eerste kwartaal een mooie stijging neergezet: NIW % 01/04/ jaar Klasse EUR % Klasse USD $ % Klasse GBP % 9

10 RENDEMENT Periode Datum NIW Rendement over Cumulatief de periode rendement 30/06/ /12/ % 0.20% /12/ % -3.32% /12/ % -2.07% /12/ % 20.37% /12/ % 37.46% /12/ % % /12/ % 91.22% /12/ % % /12/ % % /12/ % % /12/ % % /12/ % % /12/ % % /12/ % % /12/ % % /12/ % % /12/ % % /12/ % % /12/ % % /01/ % % /01/ % % /01/ % % Periode Datum NIW Rendement over Cumulatief de periode rendement Oprichting 30/06/ % % 5 jaar 31/03/ % 32.58% 4 jaar 31/03/ % -0.95% 3 jaar 02/04/ % 3.55% 2 jaar 01/04/ % 7.16% 12 maanden 01/04/ % 52.41% 9 maanden 01/07/ % 27.61% 6 maanden 01/10/ % 8.46% 3 maanden 01/01/ % 6.38% 01/04/

11 SAMENSTELLING VAN DE PORTEFEUILLE Onderliggende waarde Regio % portf Conversie premie Delta est PE LTG ROE Distance Credit Bond spread Floor Dura tion Market kap. mld. EUR Sector ALPHA NATURAL RESOURCES INC AMER/USA % % 4.5 ENERGIE ARCH COAL INC AMER/USA % % 2.7 ENERGIE AUTONOMY EUROPA % % TECHNOLOGIE CHINA SKY CHEMICAL FIBRE CO PAC/CHINA % % 0.1 DUURZAME CONS. CONSOL ENERGY INC AMER/USA % % ENERGIE EDUCOMP SOLUTIONS LTD PAC/INDIA % % TECHNOLOGIE FIBRECHEM TECHNOLOGIES PAC/CHINA % % 0.1 GRONDSTOFFEN FORTIS (Perpetual cashes) EUROPA % % FINANCIËN FORTIS (Perpetual fresch) EUROPA % % FINANCIËN HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUROPA % % 4.4 FINANCIËN HANWHA PAC/KOREA % % FINANCIËN HIDILI INDUSTRY INTL DEVELOP PAC/CHINA % % ENERGIE HOLOGIC INC AMER/USA % % GEZONDHEITS ZORG HYUNDAI MOBIS PAC/KOREA % % DUURZAME CONS. HYUNDAI MOTOR PAC/KOREA % % DUURZAME CONS. INMARSAT PLC EUROPA % % TECHNOLOGIE JSW STEEL LIMITED PAC/INDIA % % GRONDSTOFFEN KEPCO PAC/KOREA % % 15.3 UTILITIES LONKING HOLDINGS LTD PAC/CHINA % % INDUSTRIE MINDRAY MEDICAL INTL LTD-ADR PAC/CHINA % % NIET-DUURZAME CONS. NII HOLDINGS INC AMER/USA % % TELECOM OMNICARE AMER/USA % % GEZONDHEITS ZORG PALADIN ENERGY LIMITED PAC/AUSTRALIË % % ENERGIE PEABODY AMER/USA % % 9.1 ENERGIE REGUS GROUP PLC EUROPA % % DUURZAME CONS. ROLTA INDIA LIMITED PAC/INDIA % % TECHNOLOGIE SESA GOA LTD PAC/INDIA % % GRONDSTOFFEN SHINHAN FIN PAC/KOREA % % 13.8 FINANCIËN SHUN TAK HOLDINGS LTD PAC/HK % % FINANCIËN SIMPLO TECHNOLOGY PAC/TAIWAN % % 1.0 TECHNOLOGIE SOHO CHINA LTD PAC/CHINA % % FINANCIËN TUI TRAVEL PLC EUROPA % % NIET-DUURZAME CONS. UNITED PHOSPHORUS LTD PAC/INDIA % % GRONDSTOFFEN YANLORD LAND GROUP LTD PAC/SINGAPORE % % FINANCIËN Totaal gewogen gemiddelde % %

12 LIJST VAN DE UITGEVERS Uitgevers % portefeuille ABN 1.29% ALPHA NATURAL RESOURCES INC 1.49% ARCH COAL INC 0.51% AUTONOMY 2.63% BNP PARIBAS ARBITRAGE 1.39% CHINA SKY CHEMICAL FIBRE SP 0.10% CITIGROUP 0.73% CLSA FINANCIAL PRODUCTS LTD 4.19% CSFB 0.94% EDUCOMP SOLUTIONS LTD 4.56% FIBRECHEM TECHNOLOGIES 0.00% FORTIS BANK SA/NV 9.44% FORTIS HOLDING 8.61% GOLDMAN SACHS 0.96% HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 1.99% HIDILI INDUSTRY INTL DEVELOP 1.82% HOLOGIC INC 2.56% INMARSAT PLC 2.49% JOYOUS KING GROUP LTD 0.81% JP MORGAN 5.59% JSW STEEL LIMITED 3.70% KCC CORP 9.00% KEPCO 1.86% LONKING HOLDINGS LTD 2.44% MERRILL LYNCH INTL 1.10% NII HOLDINGS INC 3.49% OMNICARE INC 2.23% PALADIN ENERGY LIMITED 2.53% PEABODY 1.51% REGUS GROUP PLC 1.12% ROLTA 0.60% SESA GOA LTD 3.36% SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD 1.15% SOHO CHINA LTD 4.39% TUI TRAVEL PLC 4.21% UBS LONDON 1.32% UNITED PHOSPHORUS LTD 0.83% YANLORD LAND GROUP LTD 2.73% Totaal 99.67% 12

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG Q3 2011

KWARTAALVERSLAG Q3 2011 KWARTAALVERSLAG Q3 2011 T R E ETOP SEQUOIA PACIFIC EQUITY TreeTop Asset Management, 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg www.treetopam.com Beste beleggers, Onze beleggingstrategie is gebaseerd op een

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Finance Avenue 16 november 2013. Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies

Finance Avenue 16 november 2013. Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies Finance Avenue 16 november 2013 Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies Wie zijn wij? Dichtbij en ten dienste van de klant Een luisterend oor inspelend op de behoe5e van de klant Een

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 30 mei 2014 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed Futures-markten Ontwikkelingen

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen Slimmer beleggen met ETF s Donderdag 22 juni te Nijmegen Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 30 mei 2014 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed Futures-markten Ontwikkelingen

Nadere informatie

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen?

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? 1. Precies een jaar geleden schreven we over het inflatiefenomeen dat altijd zijn kop opsteekt na periodes van recessie. Onze conclusie was dat nieuwe

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt /fdmorningstar Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint se Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt AMSTERDAM, 9 maart 2010 Op een druk bezochte avond zijn in Hotel Krasnapolsky

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 28 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?...

Nadere informatie

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Juni Jaargang 6 Issue 54

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Juni Jaargang 6 Issue 54 Rapport Asset Allocatie Consensus Juni 2017 Jaargang 6 Issue 54 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting juni 2017... 3 Asset Allocatie... 4 Asset allocatie aanbevelingen en rangschikking... 4 Aandelen... 6 Regio-allocatie

Nadere informatie

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Everyone is a disciplined long-term investor, until the market goes down - Steve Forbes - Opvallend Schulden op onderpand aandelenportefeuilles stijgen fors! In de

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

De terugkeer van de Greenback!

De terugkeer van de Greenback! De terugkeer van de Greenback! De koersval van de euro tegenover de dollar is hard. Hoe profiteert u als belegger van deze monetaire trendwijziging? Hoe reageert Azië en staat de beurs van Kenya reeds

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Maart Jaargang 6 Issue 51

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Maart Jaargang 6 Issue 51 Rapport Asset Allocatie Consensus Maart 2017 Jaargang 6 Issue 51 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting maart 2017... 3 Voorkeur voor Equities neemt verder toe... 3 5 april 2017: Seminar Globalisatie... 4 Visies

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Rendement. 9 de jaargang maart 2015 nr 30 FINANCIEEL NIEUWS

Rendement. 9 de jaargang maart 2015 nr 30 FINANCIEEL NIEUWS Rendement 9 de jaargang maart 2015 nr 30 FINANCIEEL NIEUWS De voordelen van globale diversificatie Ondanks de sterk toegenomen globalisering blijft internationale diversificatie in aandelenportefeuilles

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN Sander Zondag, CIO OBAM Investment Centre Grip op je Vermogen, 19 April 2013 2 Agenda Quiz - op zoek naar de wereldwijde belegger Wereldwijd vs NL belegger OBAM film AGENDA

Nadere informatie

Financial Research & Development nv. Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities. Februari 2005

Financial Research & Development nv. Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities. Februari 2005 Financial Research & Development nv Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities Februari 2005 De prestaties sinds begin 2003 van de twee klassieke Top Selection aandelenfondsen vergeleken

Nadere informatie

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: OVER WELKE THEMA S KRIJG JE DE MEESTE VRAGEN IN DE PRAKTIJK? A B C D Rendement vs Risico Timing Liquiditeit

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 12 september 2013 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Ontwikkelingen All Markets Fund; Ontwikkelingen Alpha Global

Nadere informatie

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland

Nadere informatie

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium Je bent nooit te oud om te leren 10 oktober 2015 Actief vs. Passief Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015 2014 Morningstar. All Rights Reserved. Agenda Morningstar Fondsbeleggen Introductie

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017 Veilig Klant: beleggingsadvies Is beleggen een alternatief voor sparen? met ETF s Donderdag 28 september2017 Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 16.03.2017 EXPERTISE OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSOBLIGATIES 16.03.2017 Bedrijfsobligaties hebben de afgelopen jaren een forse bijdrage geleverd aan de performance van de Carmignac

Nadere informatie

Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later

Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later Richard Feenstra Senior Sales Manager Fidelity Worldwide Investment Op weg naar financiële zekerheid voor Later? 1. Waarom beleggen? 2. Hoe beleggen? 3. Wat

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

Eenvoudig beleggen met trackers

Eenvoudig beleggen met trackers Eenvoudig beleggen met trackers Rabobank Rijn en Veenstromen 14 Oktober 2010 Gertjan Dorrepaal Directoraat Private Banking Beleggingscompetence Agenda 1. Wat zijn Trackers? Explosieve groei Geschiedenis

Nadere informatie

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect Over Oase-Investors Oase-Investors is een onafhankelijk platform in vermogensbegeleiding. Portfolio monitoring is onze specialiteit. We bespreken ook vrijblijvend uw vragen betreffende fiscale vermogens-

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Rainbow Dynamic juni 2010

Rainbow Dynamic juni 2010 1. Beheer/prestatie afgelopen kwartaal 1.1. De financiële markten deden het goed, met als positieve verrassing aandelen Dit kwartaal bleef Rainbow Dynamic stabiel, ongeacht de turbulentie op de financiële

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Rainbow Dynamic december 2010

Rainbow Dynamic december 2010 1. Beheer/prestatie afgelopen kwartaal 1.1. Er is meer vertrouwen in het economisch herstel! Dit kwartaal steeg Rainbow Dynamic met 6,0 procent. Afgelopen kwartaal was de prestatie van de verschillende

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Vermogensbeheerrapportage

Vermogensbeheerrapportage A.B. Stier en/of C.D. Stier-Jansen NL01BINK0123456789 256500 Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Care IS vermogensbeheer Mgr. Cornelis Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam Tel: 0299-720961 Email: info@care-is.nl

Nadere informatie

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS FO NDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE 1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Beleggingsstrategie Management Strategie De kracht van de beleggingsstrategie is het accumuleren van rendementen tijdens stijgende markten, in welke

Nadere informatie

Nooit meer verliezen is een op/e

Nooit meer verliezen is een op/e Nooit meer verliezen is een op/e 12 december 2014 André Brouwers beleggingsinstituut.nl André Brouwers Educa6e en Informa6e Start 2011 15.000 beleggers getrained Training, coaching en beleggersinforma6e

Nadere informatie

Jaarbericht 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN IN 1997 TOEGENOMEN MET 30%

Jaarbericht 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN IN 1997 TOEGENOMEN MET 30% Amsterdam, 26 januari 1998 Jaarbericht 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN IN 1997 TOEGENOMEN MET 30% Het totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd is in 1997

Nadere informatie

T R E ETOP S E Q U O I A E Q U I T Y

T R E ETOP S E Q U O I A E Q U I T Y T R E ETOP S E Q U O I A E Q U I T Y KWARTAALVERSLAG Q3 2014 TreeTop Sequoia Equity is een compartiment van de bevek TreeTop Global SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht. TreeTop Sequoia Equity

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht QUEST FOR GROWTH PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht VFB Happening 25 maart 2017 1 Agenda Structuur Niet-genoteerde ondernemingen en durfkapitaalfondsen

Nadere informatie

Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg

Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg Het Summa Value & Defensive Fund: een efficiënte vorm van defensief vermogensbeheer! Het Summa Value & Defensive

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC

T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC KWARTAALVERSLAG Q4 2014 TreeTop Convertible Pacific is een compartiment van de bevek TreeTop Convertible SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht. TreeTop

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015 Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Referentieportefeuille Obligaties onderwogen! Overheidsobligaties non investment grade 7% Overheidsobligaties investment

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen Tak 23

Overzicht van de fondsen Tak 23 Multi-Invest Capital Life Overzicht van de fondsen Tak 23 Situatie op 31/12/2009 Multi-Invest Benchmark Datum Rendement/Performantie (%) S&P Sterren Risicoklasse NVI oprichting 1 maand 3 maanden 1 jaar

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2017 bevat de aanbevelingen van VBA beleggingsprofessionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risicoparameters,

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

In dit rapport bespreek ik de behaalde resultaten van het CASHCOW Citadel Fund in 2016, onze huidige positionering met strategie en visie voor 2017.

In dit rapport bespreek ik de behaalde resultaten van het CASHCOW Citadel Fund in 2016, onze huidige positionering met strategie en visie voor 2017. Jaarlijks Rapport 12/01/2017 CASHCOW Citadel Fund Beste cliënten, Beste investeerders, In dit rapport bespreek ik de behaalde resultaten van het CASHCOW Citadel Fund in 2016, onze huidige positionering

Nadere informatie

Single, Double or Triple!

Single, Double or Triple! VFB 11ste T.A. - DAG Single, Double or Triple! Door P. Gins Mark Schils Directeur CompuGraphics Uitgever van beursgrafiek.be CompuGraphics & TransStock Reeds gegeven onderwerpen Het belang van de Stop-Loss

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Active Share. De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer

Active Share. De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer Active Share De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer MSc. A.M. Koen Portfolio Management Ostrica BV 11 juni 2012 MSc. P.C.M. Snoek Portfolio Management Ostrica BV Samenvatting Ostrica

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder

Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Grip op je Vermogen 3 oktober 2014 Agenda 1. Hoe kunt u beleggen? 2. Kijkje in de keuken 3. Fondsselectie

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010 Inleiding Het merendeel van de economische indicatoren wijst de goede kant uit. De economie herstelt.

Nadere informatie